Χωρικές μεταβολές σε ένα σκηνικό έργο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χωρικές μεταβολές σε ένα σκηνικό έργο"

Transcript

1 Χωρικές μεταβολές σε ένα σκηνικό έργο Στην παρούσα έρευνα αναλύεται και συγκρίνεται ο αρχιτεκτονικός χώρος, δηλαδή το περιβάλλον στο οποίο ζει και δρα ο άνθρωπος, και ο σκηνογραφικός χώρος, ο οποίος είναι µια µετάφραση - µεταφορά του πραγµατικού χώρου στο χώρο της σκηνής. Ενώ, ο χώρος µπορεί να περιγραφεί σε τρεις διαστάσεις, η βίωσή του από το υποκείµενο εισάγει στον προσδιορισµό του χώρου µια τέταρτη διάσταση, το χρόνο. Αναπόφευκτα, η έννοια του χρόνου εισάγει την έννοια της κίνησης, και συνεπώς της µεταβολής. Η αρχιτεκτονική δεν έχει ως στόχο την πρόβλεψη των πιθανών εκδοχών µεταβολής, ώστε να δώσει µία ιδανική ή την καλύτερη δυνατή λύση, αλλά τη δηµιουργία ενός πλαισίου - πεδίου, οσό το δυνατόν πιο δυναµικό, µέσα στο οποίο θα µπορεί να εκτυλιχθεί η ανθρώπινη δραστηριότητα. Ο χρόνος σε µία θεατρική παράσταση λειτουργεί πολύ διαφορετικά από ότι στον πραγµατικό κόσµο. Στόχος της σκηνογραφίας είναι, πέρα από την αναπαράσταση του πραγµατικού χώρου στα όρια του σκηνικού χώρου, η αναπαράσταση του χρόνου µέσα στον ίδιο το χρόνο της θεατρικής παράστασης. Στη σκηνογραφία, αν και η ανάγκη για αλλαγή του σκηνικού χώρου, κατά τη διάρκεια µιας θεατρικής παράστασης, εµφανίστηκε από την αρχαιότητα, η µεταβλητότητα του ίδιου σκηνικού δε συναντάται συχνά, παρόλο που η σκηνογραφία επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις αρχιτεκτονικές δοµές και πρότυπα. Στην παρούσα έρευνα γίνεται µια προσπάθεια σχεδιασµού ενός σκηνικού, το οποίο µέσω της µεταβολής του τόσο στη µορφή όσο και στην υλικότητά του και το φωτισµό, θα καλύψει όλες τις σκηνογραφικές ανάγκες του έργου. Το θεατρικό έργο που επιλέχθηκε είναι ο Οιδίπους Τύραννος του Σοφοκλή. Η µεταβλητότητα, σε αυτήν την περίπτωση, επιτυγχάνεται µέσω της χρήσης των πτυχώσεων (origami). Στόχος είναι µια συµβολική αναπαράσταση του χώρου, ο οποίος µέσω της µεταβολής θα προσπαθήσει να αποδόσει νοήµατα και αξίες. Το σκηνικό µεταβάλλεται, αξιοποιώντας την ευχέρια που δίνουν οι πτυχώσεις, παράλληλα µε την εξέλιξη το έργου, ενώ η γεωµετρία των κατασκευών προσδίδει εντάσεις στην ερµηνεία των ηθοποιών. Μέσα από αυτήν την πρόταση εγείρονται ζητήµατα σχετικά µε το χρόνο και το πως αυτός µπορεί να επηρεάσει, µέσα από τη σκηνογραφία, ένα θεατρικό έργο, τη µεταβλητότητα και τέλος τη χρήση ενός εργαλείου που συναντάται κατά κύριο λόγο στην αρχιτεκτονική.

2 Spatial variations in theatrical scenery The purpose of this study is to analyse and compare the architectural space, the environment in which man lives and acts, with the scenographic space, the interpretation of real space on a theatrical stage. While space by definition can be described in three dimensions, the experience of it extends the definition to a fourth dimension, time. Inevitably, the concept of time invokes the concept of motion and therefore the concept of change. The purpose of architecture is not to predict the possible change scenarios to provide an ideal or optimal solution, but to create a framework, as dynamic as possible, in which man can live and act. The notion of time in a theatrical play is very different to the notion in real life. The purpose of Scenography is not only to represent real space within the physical boundaries of the stage but also to introduce the notion of time within the duration of the theatrical performance itself. Since the ancient times Scenography has develop a variety of techniques regarding evolution of theatrical scenery but not regarding its volatility, despite the architectural influence. Ιn the present research - study the aim is to design a theatrical décor that can cover all scenographic needs of a play by changing forms, materiality and lighting. The play chosen is Oedipus the King by Sophocles. The volatility of the decor is achieved by using the art of folding, origami. The intent is to create a symbolic representation of space that trough its volatility will attempt to pass-on meanings and values. The décor is changing along with the development of the play while the varieties of geometry provoke tension to actors interpretation. This experimental proposal raised questions about time and how it could be introduced in to theatrical scenery and affect a play, volatility and finally the use of origami, a technique very often found in architecture.

3 Χωρικές μεταβολές σε ένα σκηνικό έργο Περιεχόµενα Περίληψη Περιεχόµενα 1 Αρχιτεκτονικός και θεατρικός χώρος 1.1 Αρχιτεκτονικός και σκηνογραφικός χώρος και χρόνος 1.2 Ο χώρος στην αρχιτεκτονική 1.3 Ο χώρος στο θέατρο 1.4 Χρόνος και µεταβλητότητα στην αρχιτεκτονική 1.5 Χρόνος και µεταβλητότητα στο θέατρο 2 Origami - Πτυχώσεις 2.1 To origami στην αρχιτεκτονική 2.2 Κατηγορίες origami 2.3 Τύποι αναδίπλωσης 2.4 Κανόνες origami 2.5 Σχεδιαστική ανάπτυξη µοτίβου στο έργο Οιδίπους Τύραννος του Σοφοκλή 2.6 Γιατί origami στη σκηνογραφία; 3 Αρχαία τραγωδία 3.1 Ορισµός αρχαίας τραγωδίας 4 Σκηνογραφική προσέγγιση στο έργο Οιδίπους Τύραννος 4.1 Σκηνογραφική προσέγγιση 5 Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες 5.1 Κατασκευή αντικειµένου 5.2 Ανάρτηση και κίνηση 5.3 Πρόπλασµα 6 Συµπεράσµατα Παραρτήµατα Υπόθεση έργου Κινήσεις ηθοποιών στις πράξεις Πηγές

4 1 Αρχιτεκτονικός και θεατρικός χώρος 1.1 Αρχιτεκτονικός και σκηνογραφικός χώρος και χρόνος Στην παρούσα έρευνα αναλύεται και συγκρίνεται ο αρχιτεκτονικός χώρος, δηλαδή το περιβάλλον στο οποίο ζει και δρα ο άνθρωπος, και ο σκηνογραφικός χώρος, ο οποίος είναι µια µετάφραση - µεταφορά του πραγµατικού χώρου στο χώρο της σκηνής. Ο χώρος, αποτελεί µια αφηρηµένη συµβατική συνθήκη που βιώνεται αυθόρµητα, ως ένα αυτάρκες δεδοµένο περιβάλλον, ως µια απόλυτη βάση αναφοράς, ένας υποδοχέας, που θα εξακολουθούσε να υπάρχει ακόµα κι αν αφαιρούσαµε τα υποκείµενα που τον κατοικούν. Συνήθως, δεν γίνεται αναφορά στην έννοια του χώρου αλλά στην αντίληψή του, η οποία αφορά µια υποκειµενική πραγµατικότητα, που εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, οι οποίοι θα αναλυθούν παρακάτω. 1.2 Ο χώρος στην αρχιτεκτονική Ο άνθρωπος, προκειµένου να οικειοποιηθεί ένα χώρο και να τον κατοικήσει, προσπαθεί να τον ορίσει, να το χαρακτηρίσει και να του αποδόσει νοήµατα και αξίες. Το άτοµο αποκτά υπόσταση µέσα από τον περιβάλλοντα χώρο του και ορίζοντας τη σχέση του µε αυτόν προσπαθεί να καλύψει κάποιες υπαρξιακές του ανάγκες. Προκειµένου να καλύψει αυτές τις υπαρξιακές του ανάγκες, προσπαθεί να ορίσει τον εαυτό του µέσα στον κόσµο. Προσδιορίζει και προσδιορίζεται από τον τόπο στον οποίο βρίσκεται, µέσα από την υποκειµενική του αντίληψη για την πραγµατικότητα. Όπως αναφέρει και ο Noel Arnaud Είµαι ο χώρος που βρίσκοµαι 1. Προσεγγίζοντας το χώρο από την ανθρώπινη σκοπία δεν ορίζονται µόνο τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά (µήκος, πλάτος, ύψος), αλλά και ένα σύνολο υλικών και άυλων πραγµάτων, τα οποία διαµορφώνονται µέσω της ανθρώπινης παρουσίας. Μέσω της δράσης του ανθρώπου, ο χώρος αποκτά λειτουργία, ενώ ταυτόχρονα εντυπώνονται όνειρα, προσδοκίες, συναισθήµατα και σηµασίες τα οποία από εκεί και έπειτα τον προσδιορίζουν και το χαρακτηρίζουν και τα οποία δε θα µπορούσε να παράξει µόνος του. Συνεπώς, ο αρχιτέκτονας δε λειτουργεί µόνο υπό το πρίσµα της λειτουργικότητας και της χωρικής άνεσης του χώρου, αλλά στοχεύει και στην αισθητική απόλαυση και την ψυχική υγεία του ατόµου. Η λειτουργικότητα και η χωρική άνεση είναι µετρήσιµοι και αντικειµενικοί όροι, όπως για παράδειγµα η σωστή διαστασιολόγηση των χώρων, ώστε να µπορεί κάποιος να κινηθεί άνετα µέσα σ αυτόν ή ο σωστός σχεδιασµός των δοµικών στοιχείων. Σε αντίθεση, η αισθητική απόλαυση και η ψυχική υγεία του ατόµου επιτυγχάνεται µέσω της διαµόρφωσης χώρων, οι οποίοι ανταποκρίνονται και εκφράζουν τις πεποιθήσεις και τις φαντασιώσεις του ατόµου και αποτελούν υποκειµενικά κριτήρια. 1.3 Ο χώρος στο θέατρο Όπως αναφέρει ο Γ. Κόκκος Η σκηνή µε τα περιορισµένα όριά της δεν είναι ο κόσµος, είναι ο φακός που αιχµαλωτίζει την ουσία του κόσµου 2. Σε ένα θεατρικό έργο στόχος της σκηνογραφίας δεν είναι να χωρέσει έναν αρχιτεκτονικό χώρο στα περιορισµένα όρια µίας θεατρικής σκηνής. Αρχικά, η σκηνογραφία προσδιορίζει το χώρο στον οποίο διαδραµατίζονται τα γεγονότα µε βάση το ιστορικό, πολιτικό και χρονικό πλαίσιο του έργου. Έπειτα, µέσα από µία υποκειµενική ανάγνωση του έργου προσπαθεί να αποδόσει την υποκειµενική αντίληψη της πραγµατικότητας έτσι όπως την βιώνουν οι χαρακτήρες του. Συνεπώς, η σκηνογραφία µέσω του σχεδιασµού και της εικαστικής του επέµβασης προσπαθεί να αποδόσει την άυλη πλευρά του χώρου, τα νοήµατα και τις αξίες που έχουν οι χαρακτήρες, τα όνειρά τους, τις προσδοκίες και τα συναισθήµατά τους. Η λειτουργικότητα και τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του χώρου σίγουρα αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες της ιδέας, αλλά στα πλαίσια της διευκόλυνσης του ηθοποιού να κινηθεί στη σκηνή και να υποδυθεί το ρόλο του, καθώς και την ανάδειξη της ιδέας. Τα αντικείµενα, συνήθως, δεν χρησιµοποιούνται για τη χρηστική τους αξία, αλλά έχουν µια εµβληµατική αξία µε συµβολισµούς και υποβοηθούν το γενικότερο χτίσιµο του χώρου, δηµιουργώντας χωρικές σχέσεις. Συνεπώς, µία σκηνογραφική προσέγγιση, ορισµένες φορές µπορεί να είναι τελείως συµβολική, και να έχει ως στόχο αποκλειστικά την απόδοση συναισθηµάτων, εννοιών και αξιών. Στο θέατρο όλα αυτά αποκτούν ζωή όταν υπάρξει η δράση από τον ηθοποίο και η θέαση από το θεατή. 1 Pallasmaa J., SUSTAINABLE SCHOOL BUILDINGS: FROM CONCEPT TO REALITY, Ljubljana Castle, , 9 2 Κόκκος Γ., Ο σκηνογράφος και ο ερωδιός, Αθήνα, 1998, 11

5 1.4 Χρόνος και µεταβλητότητα στην αρχιτεκτονική Ενώ ο χώρος µπορεί να περιγραφεί σε τρεις διαστάσεις, η βίωσή του από το υποκείµενο εισάγει στον προσδιορισµό του χώρου µια τέταρτη διάσταση, το χρόνο. Αναπόφευκτα, η έννοια του χρόνου εισάγει την έννοια της κίνησης, και συνεπώς της µεταβολής. Η αρχιτεκτονική δεν έχει ως στόχο την πρόβλεψη των πιθανών εκδοχών µεταβολής, ώστε να δώσει µία ιδανική ή την καλύτερη δυνατή λύση, αλλά τη δηµιουργία ενός πλαισίου - πεδίου, οσό το δυνατόν πιο δυναµικό, µέσα στο οποίο θα µπορεί να εκτυλιχθεί η ανθρώπινη δραστηριότητα. Η πολυπλοκότητα του πλαισίου καθιστά θεµιτή την εισαγωγή της έννοιας της πολλαπλότητας στην αρχιτεκτονική - ως µια ιδιότητα του χώρου να µπορεί να αποκτά πολλές ταυτότητες - και το σχεδιασµό ενός χώρου, στον οποίο θα µπορούν να διαδραµατιστούν απρόβλεπτα συµβάντα. Έτσι, δηµιουργείται ένα πλαίσιο, στο οποίο υπάρχει µία δυναµική κατάσταση, όπου τα ενδιάµεσα στάδια αυτής της κατάστασης µπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ακόµη και των πιθανοτήτων που δεν έχουν προβλεφθεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, το πεδίο αυτό να καταφέρνει να ανταποκριθεί σε όλες τις εκδοχές µεταβολής, κάποιες από τις οποίες από τη σφαίρα των πιθανοτήτων θα περάσουν στην πραγµατικότητα. Θα µπορούσε λοιπόν η αρχιτεκτονική πρόταση να παροµοιαστεί µε µία γραφική παράσταση µίας συνάρτησης και η αρχιτεκτονική λύση να είναι αποτέλεσµα µίας διαδικασίας, η οποία µπορεί να παράξει ένα πλήθος λύσεων. Η αρχιτεκτονική, προκειµένου να δοµήσει την πολυπλοκότητα αυτή, χρησιµοποιεί τον παραµετρισµό, όπου µέσω αλγοριθµικών σχέσεων στοχεύει στην απλούστευση του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού, δίνοντας παράλληλα µεγάλη ευελιξία µεταβολής και προσαρµογής στις νέες συνθήκες και ανάγκες που προκύπτουν. Η µεταβλητότητα αρχίζει σταδιακά να καταλαµβάνει όλο και µεγαλύτερο µέρος στην αρχιτεκτονική στη βάση της βιώσιµης ανάπτυξης και της οικονοµικής ωφέλειας. 1.5 Χρόνος και µεταβλητότητα στο θέατρο Το θέατρο είναι φτιαγµένο από πολλά διαφορετικά στοιχεία, το σηµαντικότερο όµως όλων είναι ο χρόνος. Η εικόνα χτίζεται ξεκινώντας απ αυτόν. Το θεατρικό βίωµα έχει σχέση µε το χρόνο και µέσα απ αυτόν µε το θάνατο. Εκτυλίσσεται αναπότρεπτα. Γιάννης Κόκκος 3 Ο χρόνος σε µία θεατρική παράσταση λειτουργεί πολύ διαφορετικά από ότι στον πραγµατικό κόσµο. Στόχος της σκηνογραφίας είναι, πέρα από την αναπαράσταση του πραγµατικού χώρου στα όρια του σκηνικού χώρου, η αναπαράσταση του χρόνου µέσα στον ίδιο το χρόνο της θεατρικής παράστασης. Ο σκηνογραφικός χώρος έχει την ικανότητα να διαταράξει τη ροϊκότητα του χρόνου και να τον αποσυσχετίσει µε το χρόνο βίωσης του έργου. Δηµιουργεί εποµένως ένα «χρονικό θύλακα» που παρεµβάλλεται στο παρόν και που ο ίδιος έχει δικούς του κανόνες συσχετισµού του θεατρικού παρελθόντος παρόντος µέλλοντος. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, η έννοια της µεταβλητότητας να είναι αναπόσπαστο κομμάτι και στη σκηνογραφία, χωρικά και χρονικά. Άλλωστε, ο σκηνογράφος δεν προσπαθεί να αποτυπώσει µία σταθερή εικόνα στη σκηνή, αλλά µέσω της αλλαγής προσπαθεί να αποτυπώσει όλες τις χωρικές και τις χρονικές αλλαγές, αλλά και τις υποκειµενικές αντιλήψεις και τη συναισθηµατική κατάσταση των χαρακτήρων του έργου. Στη σκηνογραφία οι κατασκευές είναι εφήµερες, και ο χρόνος µεταβολής ενός σκηνικού περιορισµένος. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, οι µεταβολές αυτές να είναι πολύ γρήγορες, αφού πρέπει να ανταποκριθούν άµεσα, σχεδόν ακαριαία, στη δράση των ηθοποιών. Στη σκηνογραφία, η ανάγκη για αλλαγή του σκηνικού χώρου, κατά τη διάρκεια µίας θεατρικής παράστασης, εµφανίστηκε από την αρχαιότητα (τη χρήση γερανών για την εµφάνιση του από µηχανής θεού, τη χρήση περιστρεφόµενων πετασµάτων για την αλλαγή σκηνικών), µε αποτέλεσµα ήδη από τον 16ο αιώνα να έχουν αναπτυχθεί µηχανισµοί αλλαγής σκηνικών (αναβατόρια µε τροχαλίες, κινούµενα επίπεδα κ.α.). Παρόλα αυτά, η µεταβλητότητα του ίδιου σκηνικού δε συναντάται συχνά, παρόλο που η σκηνογραφία επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις αρχιτεκτονικές δοµές και πρότυπα. Θα µπορούσε άραγε να εισαχθεί ο παραµετρισµός στο σχεδιασµό του σκηνικού χώρου, ώστε να µεταβάλλεται και να διαµορφώνει όλες τις σκηνογραφικές ανάγκες ενός θεατρικού έργου µέσα στα χρονικά πλαίσια της δράσης; Ένας τρόπος, για να αποδειχθεί, είναι ο πειραµατισµός µέσω της παραµετρικής σχεδίασης και εισαγωγής της µεταβλητότητας στο σχεδιασµό των σκηνικών σε ένα θεατρικό έργο. 3 Κόκκος Γ., Ο σκηνογράφος και ο ερωδιός, Αθήνα, 1998, 107

6 2 Origami - Πτυχώσεις 2.1 Το origami στην αρχιτεκτονική Στην παρούσα έρευνα ο πειραµαστισµός αυτός θα γίνει µέσω της χρήσης των πτυχώσεων (origami). Το origami το οποίο προέρχεται από τη λέξη ori που σηµαίνει αναδίπλωση και gami που σηµαίνει χαρτί, είναι µία τέχνη, η οποία συνδέεται µε την ιαπωνική κουλτούρα. Στις µέρες µας, η έννοια του origami συµπεριλαµβάνει οποιαδήποτε µορφή πτύχωσης και πτυσσόµενων πρακτικών, ανεξάρτητα από τον πολιτισµό καταγωγής τους. Το origami ξεκίνησε σαν ένα είδος ιαπωνικής τέχνης, στο οποίο ξεκινώντας από µία επίπεδη επιφάνεια χαρτί και αναδιπλώνοντάς την δηµιουργείται ένα τριαδιάστατο αντικείµενο. Το 105µ.Χ. εφευβρέθηκε το χαρτί στην Ιαπωνία και µέχρι τον έβδοµο αιώνα η χρήση του ήταν πολύ περιορισµένη, καθώς ήταν πολύ ακριβό υλικό. Μέχρι τον έβδοµο αιώνα είχε ήδη αναπτυχθεί η τέχνη της πτύχωσης, στην οποία είχαν πρόσβαση µόνο κάποιοι ιερείς. Τα πρώτα µοντέλα ήταν αφηρηµένα και συµβολικά και είχαν σχέση µε θρησκευτικές τελετές. Το χαρτί σταδιακά άρχισε να γίνεται ένα υλικό προσβάσιµο σε όλους και η τέχνη του origami να εξελίσσεται. Στα µέσα του 20ου αιώνα, καλλιτέχνες και άνθρωποι που ασχολούνταν µε το αντικείµενο αυτό άρχισαν να δηµιουργούν χιλιάδες νέα µοντέλα. Σήµερα, έχουν γίνει συστηµατικές µαθηµατικές µελέτες και εφαρµογές των κανόνων του, έχουν µελετηθεί οι σχέσεις των γωνιών, που δηµιουργούν οι πτυχώσεις και έχουν οριστεί οι κανόνες µέσα από τους οποίους µπορούν να ελέγθουν κατά πόσο ένα µοτίβο µπορεί να λειτουργήσει ή όχι, αλλά και να σχεδιάστει εκ νέου ένα πάττερν, το οποίο θα γνωρίζει ο σχεδιαστής εξαρχής αν πτυχώνεται ή όχι, πρωτού γίνει δοκιµή σε πραγµατικό µοντέλο. Μέσω των σχέσεων αυτών µπορεί να ελεγχθεί ποιές ακµές θα διπλωθούν προς ποιά κατεύθυνση, ποιές γωνίες πρέπει να διορθωθούν για να µπορεί το µοντέλο να αναδιπλωθεί, αλλά και ποίες είναι οι βασικές χαράξεις του µοτίβου, οι οποίες θα δώσουν την καµπυλότητα και την µορφή του πάττερν κατά την αναδίπλωση. Επίσης, µέσα από διάφορα προγράµµατα µπορεί να επαληθευτεί κατά πόσο ένα µοτίβο µπορεί να αναδιπλωθεί, αλλά παράλληλα και να διορθωθεί µε σκοπό τη βέλτιστη και πιο εύκολη αναδίπλωσή του. 2.2 Κατηγορίες origami Οτιδήποτε µπορεί να πτυχωθεί ανήκει στην κατηγορία origami, παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες υποκατηγορίες. Έξι είναι οι βασικές κατηγορίες origami και αυτές είναι: α) pattern origami ή tessellation origami, πρόκειται για επαναλαµβανόµενα γεωµετρικά σχήµατα που διπλώνονται από ένα ενιαίο κοµµάτι χαρτί. Η συστηµατική µελέτη του tessellation origami ξεκίνησε το 1960 από το Shuzo Fujimoto και σταδιακά έχει γίνει ένα είδος origami που συναντάται συχνά και έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές. Κάποια από τα πιο γνωστά µοτίβα tessellation origami είναι το µοτιβο του Ron Resch, το µοτίβο του Yoshimura και το waterbomb. Πρόκειται για ένα είδος origami που σαναντάνται συχνά και στην αρχιτεκτονική. Το tessellation origami µπορεί να δηµιουργήσει µεγάλες επιφάνειες που αποτελούνται από µικρότερες και απλές επαναλαµβανόµενες δοµές και µέσω της παραµόρφωσης του µοτίβου να δηµιουργήσει ενδιαφέρουσες καµπυλότητες και µορφές, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τις λειτουργικές ανάγκες. Συχνά στην τέχνη συναντάται ο συνδιασµός του µε άλλα είδη origami δηµιουργώντας ενδιαφέροντα αποτελέσµατα. β) modular origami, πρόκειται για µια παρόµοια λογική µε το tessellation origami. Αποτελείται από απλές επαναλαµβανόµενες µονάδες οι οποίες οµώς δεν είναι κατασκευασµένες από ένα ενιαίο φύλλο χαρτιού, αλλά κάθε µονάδα αποτελείται από ένα ξεχωριστό φύλλο. Αυτές οι µονάδες ενώνονται µεταξύ τους, µε τη χρήση κόλλας ή νήµατος, δηµιουργώντας ένα µεγαλύτερο µοτίβο το οποίο µπορεί να επεκταθεί επ αόριστον. Η κατασκευή των µονάδων αυτών συνήθως είναι απλή και εύκολη, αλλά η συναρµολόγησή τους κάποιες φορές µπορεί να είναι δύσκολη. Τα modular origami συνήθως χρησιµοποιούνται για διακοσµητικούς λόγους. γ) curve origami, το µοτίβο του συγκεκριµένου είδους δεν αποτελείται από τεθλασµένες γραμμές αλλά από καµπύλες. Η πρώτη αναφορά σε αυτό το είδος έγινε το στα πλαίσια του µαθήµατος του Josef Alberts στο Bauhaus. Η µαθηµατική µελέτη των µοτίβων αυτών είναι ιδιαιτέρως δύσκολη και πολύπλοκη, καθώς είναι δύσκολο να βρεθεί η γεωµετρική εξίσωση τυχαίων καµπυλών. Προσεγγιστικά, η καµπύλη συχνά αναλύεται σε τεθλασµένες γραµµές εφαπτόµενες στην αρχική καµπύλη. Μια από τις πιο γνωστές καµπύλες είναι του David A. Huffman ο οποίος σχεδίασε ένα curve tessellation origami το 1992 χρησιµοποιώντας τόξα κύκλου. δ)free form origami, αυτό το είδος origami δεν εµπεριέχει επανάληψη µοτίβων, αλλά το πάττερν σχεδιάζεται ακολουθώντας τους κανόνες origami. Πρόκειται για µια bottom-up διαδικασία σχεδιασµού, η οποία µπορεί να ξεκινήσει από ένα ή περισσότερα σηµεία ή τεθλασµένες γραµµές, οι οποίες θα ορίσουν και τη βασική µορφή και καµπυλότητα του αντικειµένου. Το τελικό αποτέλεσµα αποτελεί ένα σύστηµα, στο οποίο οποιαδήποτε προσθήκη, αφαίρεση ή µεταβολή ακµής µπορεί να δηµιουργήσει πρόβληµα στην αναδίπλωση του µοντέλου.

7 ε) wet origami, αφορά κατασκευές αποκλειστικά από χαρτί και χρησιµοποιείται κυρίως για χειροτεχνίες. Το wet origami είναι µια τεχνική που αναπτύχθηκε από τον Akira Yoshizawa, όπου νοτίζεται το χαρτί για να µπορεί να διπλωθεί πιο εύκολα, προσθέτοντας ένα στοιχείο γλυπτικής στο origami, αµβλύνοντας τις ακµές του αντικειµένου, παρόλα αυτά ο σχεδιασµός του µοτίβου είναι καθαρά γεωµετρικός και διέπεται από τους κανόνες του origami. Ένας από τους πιο γνωστούς του είδους είναι ο Éric Joisel. στ) crumbled origami, είναι το τυχαίο τσαλάκωµα ενός χαρτιού µε το χέρι. Μέσω του τυχαίου τσαλακώµατος δίνεται µια µορφή στο αντικείµενο πιο συγκεκριµένη. Κάποιες άλλες φορές µέσα από τη µελέτη του αντικειµένου γίνεται απλοποίηση και στη συνέχεια µοντελοποίηση του αντικειµένου σε υπολογιστικό περιβάλλον για την παραγωγή διάφορων αντικειµένων. Η µοντελοποίηση του crumbled origami αποτελεί ένα τρόπο παραγωγής free form origami. Ένας από τους σηµαντικότερους καλλιτέχνες origami του 20ου αιώνα είναι ο Akira Yoshizawa, ο οποίος δηµιούργησε έναν κώδικα επικοινωνίας µε κουκίδες και παύλες για να κωδικοποιηθεί η αναπαράσταση των µοτίβων, προκειµένου να µπορέσει να συστηµατοποιηθεί η µελέτη του. 2.3 Τύποι αναδίπλωσης Υπάρχουν δύο τύποι αναδίπλωσης και τέσσερις κανόνες origami. Τύποι αναδίπλωσης 4 : α) Έστω ρ η γωνία η οποία δηµιουργείται µεταξύ δύο εφαπτώµενων επιφανειών και µ η ακµή η οποία δηµιουργείται µεταξύ των δύο επιφανειών, αν π<ρ<0 τότε µ=1 που σηµαίνει ότι η ακµή ορίζεται ως mountain (βουνό) αν 0<ρ<π τότε µ=-1 που σηµαίνει ότι η ακµή ορίζεται ως valley (κοιλάδα) 2.4 Κανόνες origami 5 α) κανόνας παραπληρωµατικών γωνιών το άθροισµα των παραπληρωµατικών γωνιών σε κάθε κόµβο ισούται µε 180 ο β) υπολογισµός mountain - valley αν Μ ο αριθµός των mountain σε ένα κόµβο και V ο αριθµός των valley σε ένα κόµβο τότε πρέπει να ισχύει η σχέση M-V= ±2 γ) συνθήκες γωνιών έστω θi µια γωνία ενός κόµβου, τότε αν οι ακµές που σχηµατίζουν τη γωνία είναι και οι δύο mountain ή και οι δύο valley τότε έστω µια γωνία από τις εκατέροθεν της θi πρέπει να είναι µικρότερη ή ίση της θi δ) έστω ένα κόµβος µε τέσσερις ακµές και ρ1, ρ2, ρ3 και ρ4 οι τέσσερις γωνίες οι οποίες δηµιουργούνται µεταξύ των εφαπτώµενων επιφανειών και µ1, µ2, µ4 = 1 και µ3 = -1 τότε πρέπει να ισχύει η σχέση ρ1 = -ρ3 και ρ2 = ρ4 2.6 Γιατί origami στη σκηνογραφία; Αρχικά το origami ξεκίνησε σαν ένα είδος τέχνης, σταδιακά όµως άρχισε να γίνεται εφαρµογή σε διάφορους κλάδους. Η αρχιτεκτονική έχει έρθει πολλές φορές σε επαφή µε το origami, κυρίως για τη δηµιουργία στεγάστρων και προσόψεων κτιρίων, που έχουν ως στόχο την µεταβλητότητα για τη ρύθµιση φωτοσκίασης, τη δηµιουργία ηχοπετασµάτων και άλλων χρήσεων, αλλά και σταθερές µορφές, οι οποίες έχουν ως έµπνευση τις πτυχώσεις και έχουν κυρίως σχεδιαστικούς και αισθητικούς στόχους. Σηµαντικό χαρακτηριστικό του origami είναι ότι έχει την ιδιότητα να είναι αυτοφερόµενο, δηλαδή δε χρειάζεται βοηθητικό στατικό φορέα. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι είναι αυτοπροσαρµοζόµενο, που σηµαίνει ότι αναδιπλώνοντας ένα σηµείο της κατασκευής διπλώνει αυτόµατα όλη η κατασκευή

8 Το origami δεν αποτελεί απλά ένα µηχανισµό κίνησης και µεταβολής. Αυτό που µας ενδιαφέρει στην παρούσα έρευνα είναι, ότι πέρα από τις παραπάνω ιδιότητες, οι οποίες αφορούν και επηρεάζουν το κατασκευαστικό κοµµάτι, το origami αποτελεί και µια µορφογενετική διαδικασία. Στην παρούσα έρευνα ακολουθείται µια bottom-up διαδικασία στο σχεδιασµό, η οποία ακολουθεί τους µαθηµατικούς κανόνες που διέπουν το origami προκειµένου να παράξει µία τελική µορφή, η οποία µε τη σειρά της µέσω της µεταβολής θα δώσει ένα εύρος χωρικών ποιοτήτων. Οι δυνοτότητες και τα διάφορα είδη του origami µπορούν να δώσουν ένα µεγάλο εύρος µορφών, µε καµπύλες, ακµές, στοιχεία τα οποία µπορούν να ορίσουν ένα τρισδιάστατο χώρο, ή µια επιφάνεια. Όλα αυτές οι ποιότητες σε συνδιασµό µε την υλικότητα και το φωτισµό επιτρέπουν στο σχεδιαστή να παράξει διάφορες χωρικές ποιότητες, οι οποίες µπορούν να καλύψουν όλες τις σκηνογραφικές ανάγκες του και ταυτόχρονα µπορούν να είναι αυστηρά καθορισµένες. Στην παρούσα έρευνα γίνεται µία προσπάθεια εφαρµογής του origami για το σχεδιασµό των σκηνικών του θεατρικού έργου Οιδίπους Τύραννος του Σοφοκλή [παράρτηµα 1]. Μέσα από τη χρήση του εργαλείου αυτού, θα επιχειρηθεί να γίνει αναπαράσταση και απόδοση του σκηνικού χώρου, σε µία πιο αφαιρετική προσέγγιση, µια συµβολική αναπαράσταση του χώρου, ο οποίος µέσω της µεταβολής θα προσπαθήσει να αποδόσει νοήµατα και αξίες. Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε µια αρχαία τραγωδία για τον πειραµατισµό, πέρα από προσωπική επιλογή, είναι γιατί η τραγωδία έχει µια πολύ αυστηρή δοµή («µέγεθος εχούσης» που σηµαίνει ότι η τραγωδία θα πρέπει να έχει αρχή, µέση και τέλος και πρέπει το µέγεθός της να είναι κανονικό, ούτε µικρό σε έκταση, αλλά ούτε και µεγάλο) και διέπεται από κανόνες, πάνω στους οποίους ο ποιητής αναδιπλώνει την τέχνη του. Αντίστοιχα, το origami έχει κανόνες και δοµή, αφήνοντας όµως µεγάλα περιθώρια δηµιουργίας διάφορων µορφών. Τέλος, το origami µπορεί να δηµιουργήσει ένα µεγάλο εύρος χώρων και σκηνικών, καθώς πέρα από το αρχικό και τελικό στάδιο της αναδίπλωσης εµπεριέχει και όλα τα ενδιάµεσα στάδια της µεταβολής.η χρήση ενός σκηνικού το οποίο µεταβάλλεται, δηµιουργεί µια συνέχεια και µια ροϊκότητα, η οποία θα διακοπτόταν στην περίπτωση την απλά αλλαγής σκηνικών. 3 Αρχαία τραγωδία 3.1 Ορισµός αρχαίας τραγωδίας Η τραγωδία είναι δραµατικό είδος ποιητικού λόγου που εµφανίστηκε στην Αρχαία Ελλάδα. Ο φιλόσοφος Αριστοτέλης στο έργο του Περί Ποιητικής, δίνει τον εξής ορισµό της τραγωδίας: «Ἔστιν οὖν τραγωδία μίμησις πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας, μέγεθος ἐχούσης, ἡδυσμένῳ λόγῳ, χωρὶς ἑκάστῳ τῶν εἰδὼν ἐν τοῖς μορίοις, δρώντων καὶ οὐ δι ἀπαγγελίας, δι ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν» «μίμησις πράξεως» Ο Αριστοτέλης θεωρούσε την τραγωδία σαν το ύψιστο είδος καλλιτεχνίας. Πρόκειται για την µεταφορά στη σκηνή µιας ανθρώπινης πράξεως. Αντίθετα ο δάσκαλός του, Πλάτωνας, υποστήριζε ότι πρόκειται για µίµηση των συναισθηµάτων που προέρχονται από την αποµίµηση µιας πράξεως, δηλαδή η τραγωδία για τον Πλάτωνα, ήταν «µίµηση της µίµησης» η οποία ξέφευγε από την πραγµατικότητα. «μέγεθος ἐχούσης» Η τραγωδία θα πρέπει να έχει αρχή, µέση και τέλος, πρέπει το µέγεθός της να είναι κανονικό, ούτε µικρό ώστε να µην µπορεί να αποδώσει όλα τα νοήµατα, αλλά ούτε και µεγάλο που να προκαλεί ανία στον θεατή. «κάθαρσιν» Είναι απαραίτητο ο θεατής να «καθαίρεται» από το άγχος και τις έντονες ψυχολογικές µεταπτώσεις που τον κατακλύζουν, παρακολουθώντας την εξέλιξη του δράµατος. Γι αυτό ο ήρωας θα πρέπει να διαλεχτεί µε µεγάλη προσοχή, δεν πρέπει να είναι κακός και ανέντιµος, γιατί ο θεατής θεωρεί αναπόφευκτη την τιµωρία του και δεν συµπάσχει µαζί του. Δεν πρέπει να είναι αδιάβλητος και εξαίρετος, γιατί ο θεατής οργίζεται µε τους θεούς, όταν ο ήρωας δεινοπαθεί χωρίς να φταίει. Ο ήρωας, πρέπει να είναι σαν τον «Οιδίποδα», ο οποίος είναι ένας άνθρωπος µε πολλές διακυµάνσεις στον χαρακτήρα του, είναι καλός, δίκαιος, θρασύς, καχύποπτος, ένας συνηθισµένος άνθρωπος. Η κάθαρση στην τραγωδία Οιδίπου Τύραννος επιτυγχάνεται µέσα από την τιµωρία του Οιδίποδα, η οποία επέρχεται µέσα από την επέµβαση των θεών, οι οποίοι έστελναν στον υβριστή την Άτη τη Νεµεσις και την Τίσιν. Η ύβρις ήταν βασική αντίληψη της κοσµοθεωρίας των αρχαίων Ελλήνων. Όταν κάποιος, υπερεκτιµώντας τις ικανότητες και τη δύναµή του (σωµατική, αλλά κυρίως πολιτική, στρατιωτική και οικονοµική), συµπεριφερόταν µε βίαιο, αλαζονικό και προσβλητικό τρόπο απέναντι στους άλλους, στους νόµους της πολιτείας και κυρίως απέναντι στον άγραφο θεϊκό νόµο -που επέβαλλαν όρια στην ανθρώπινη δράση-, θεωρούνταν ότι διέπραττε «Ύβριν», δηλ. παρουσίαζε συµπεριφορά µε την οποία επιχειρούσε να υπερβεί τη θνητή φύση του και να εξοµοιωθεί µε τους θεούς, µε συνέπεια την προσβολή και τον εξοργισµό τους.

9 Η βίαια, αυθάδης και αλαζονική αυτή στάση/συµπεριφορά, που αποτελούσε για τον αρχαίο ελληνικό κόσµο παραβίαση της ηθικής τάξης και απόπειρα ανατροπής της κοινωνικής ισορροπίας και γενικότερα της τάξης του κόσµου, πιστευόταν ότι (επαναλαµβανόµενη, και µάλιστα µετά από προειδοποιήσεις των ίδιων των θεών) οδηγούσε τελικά στην πτώση και καταστροφή του «ὑβριστοῦ» (ὕβρις > ὑβρίζω > ὑβριστής). Αποδίδοντας την αντίληψη σχετικά µε την ύβρη και τις συνέπειές της, όπως τουλάχιστον παρουσιάζεται στην αρχαιότερή της µορφή, µε το σχήµα ύβρις άτη νέµεσις τίσις µπορούµε να πούµε ότι οι αρχαίοι πίστευαν πως µια «ύβρις» συνήθως προκαλούσε την επέµβαση των θεών, και κυρίως του Δία, που έστελνε στον υβριστή την «άτην», δηλαδή το θόλωµα, την τύφλωση του νου. Αυτή µε τη σειρά της οδηγούσε τον υβριστή σε νέες ύβρεις, ώσπου να διαπράξει µια πολύ µεγάλη α-νοησία, να υποπέσει σε ένα πολύ σοβαρό σφάλµα, το οποίο προκαλούσε την «νέµεσιν», την οργή και εκδίκηση δηλαδή των θεών, που επέφερε την «τίσιν», δηλ. την τιµωρία και τη συντριβή/καταστροφή του. 4 Σκηνογραφική προσέγγιση στο έργο Οιδίπους Τύραννος 4.1 Σκηνογραφική προσέγγιση Όλη η δράση της τραγωδία εξελίσσεται µπροστά στο ανάκτορο του Οιδίποδα το οποίο έχει τρεις εισόδους - εξόδους και στους βωµούς, που βρίσκονται µπροστά από αυτό, στους οποίους έρχονται οι ικέτες να ζητήσουν βοήθεια από τους θεούς. [παράρτηµα 2] Η σκηνογραφική προσέγγιση στην παρούσα µελέτη δεν έχει ως στόχο µια ρεαλιστική αναπαράσταση των βωµών και του ανακτόρου, αλλά µέσα από ένα συµβολισµό και παραλληλισµό προσπαθεί να υποβοηθήσει, να εντείνει και να υποστηρίξει τη δράση του ηθοποιού και τη θέαση από το θεατή. Στην τραγωδία κυριαρχεί ο λόγος που υπογραµµίζει τη σκηνική δράση. Μέσα από την χρήση σκηνικών µπορεί να επιτυχθεί η κλιµάκωση της δραµατικής αντιπαράθεσης που γίνεται κυρίως µε το διάλογο. Το ανάκτορο, καθώς συµβολίζει την εξουσία και αποτελεί την κατοικία του Οιδίποδα, παραλληλίζεται µε τον ήρωα και συµβολίζει τη σταδιακή πτώση του. Τέσσερα στοιχεία αναπαραστούν το ανάκτορο. Αυτά τα στοιχεία δηµιουργούν µεταξύ τους τρία κένα, τα οποία αποτελούν τις εισόδους εξόδους από και προς το ανάκτορο. Στην αρχή της θεατρικής παράστασης τα τέσσερα στοιχεία αυτά είναι επίπεδα. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του δράµατος τα στοιχεία αυτά αρχίζουν σταδιακά να αναδιπλώνονται. Η χρήση origami βοήθησε στην απόδοση της ψοχολογικής κατάστασης του Οιδίποδα. Αν και κατά τη διάρκεια του έργου υπάρχουν κάποιες στιγµές πιο έντονες, η πτώση επέρχεται σταδιακά και οµαλά, αντίστοιχα η µεταβολή των σκηνικών είναι συνεχόµενη και µη αντιληπτή. Παρόλα αυτά, σταδιακά το σκηνικό αρχίζει να αποκτάει έντονες γωνίες, οι οποίες µε την βοήθεια κατάλληλων φωτισµών από πάνω και πλάγια, δηµιουργεί έντονες φωτοσκιάσεις, οι όποιες δίνουν ένταση και τραγικότητα στα σκηνικά. Ταυτόχρονα, η αλλαγή ενός δεύτερου φωτισµού, ο οποίος αρχικά φωτίζει τα αντικείµενα από την µπροστινή πλευρά και σταδιακά από πίσω, επιτυγχάνει την αλλαγή της υλικότητας και της διαφάνειας των στοιχείων πλήρωσης του αντικειµένου. Οι δύο αυτές µεταβολές έχουν ως στόχο τα σκηνικά σταδιακά να χάσουν την υλικότητά τους και να αποδοµηθούν, δηµιουργώντας παράλληλα µία τραγική εικόνα, η οποία ταυτίζεται και αντιπροσωπεύει την σταδιακή πτώση του Οιδίποδα και την ψυχολογική του κατάσταση, αλλά και την τιµωρία του που επέρχεται σταδιακά. Οι βωµοί, αν και ικάζεται ότι ήταν τρεις ή πέντε, στην προκειµένη περίπτωση γίνονται τέσσερις ακολουθώντας τα τέσσερα στάδια της κάθαρσης. Οι βωµοί ως στοιχεία ιέρα κατά την αρχαιότητα παραλληλίζονται µε την Ύβρις την Άτη τη Νέµεσις και την Τίσιν. Ο κάθε βωµός συµβολίζει και µια από τις έννοιες. Κάθε φορά που ολοκληρώνεται ένα στάδιο, ο αντίστοιχος βωµός παίρνει την τελική του µορφή. Η µεταβλητότητα στους βωµούς περιορίζεται στην αλλαγή της υλικότητας και του φωτισµού, αν και µορφολογικά παραπέµπει στο origami, αφού τα αντικείµενα αυτά αποτελούνται από τριγωνίκες επιφάνειες. Στην τραγωδία του Οιδίπους Τύραννος η ύβρις έχει διαπραχθεί ήδη, όταν ο Οιδίποδας δολοφόνησε τον πατέρα και παντρεύτηκε τη µητέρα του µε την οποία απέκτησε τέσσαρα παιδιά, τα οποία είναι παιδιά του και αδέρφια του ταυτόχρονα. Καθώς, η Ύβρις έχει ήδη διαπραχθεί, ο πρώτος βωµός ήδη βρίσκεται στην τελική του µορφή, ενώ οι υπόλοιποι, µεταβάλλονται, όταν ολοκληρώνεται το αντίστοιχο στάδιο. Η τραγωδία ξεκινάει στο σηµείο που επενέβησαν οι θεοί, οι οποίοι έστειλαν αρρώστιες και λιµό στην πόλη. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα ο Οιδίποδας να συµβουλευτεί το µαντείο των Δελφών και τον Τειρεσία. Ο Οιδίποδας λόγω της υπεροψίας και της αλαζονείας του, αλλά και της τύφλωσης του νου του δε µπορεί να αποδεχθεί τις προφητείες και τα λόγια του Τειρεσία µε αποτέλεσµα να υποπέσει σε νέες Ύµβρεις προσβάλλοντας τους θεούς και αµφισβητώντας τον µάντη, πρόσωπο ιερό κατά την αρχαιότητα, κατηγορώντας τον για µαντική και πνευµατική αναπηρία. Σε ύβρεις θα υποπέσει µε τη σειρά της και η Ιοκάστη, η οποία προκειµένου να καθησυχάσει το σύζυγό της, θα αµφισβητήσει την προφητεία που είχε πάρει ο πρώτος σύζυγός της, Λάιος, από το µαντείο των Δελφών κατά την οποία τους συµβούλευε να µην κάνουν παιδί, γιατί το παιδί που θα γεννηθεί θα σκοτώσει τον πατέρα του και θα παντρευτεί τη µητέρα του µε την οποία θα κάνει παιδιά. Έτσι, ολοκληρώνονται τα δύο πρώτα

10 επεισόδια της τραγωδίας, µε τον πρωταγωνιστή να έχει διαπράξει την Άτη. Ο δεύτερος βωµός, που συµβολίζει την Άτη, µεταβάλλεται όταν ολοκληρώνεται το δεύτερο επεισόδιο. Στο Γ και Δ επεισόδιο ακολουθεί η Νέµεσις. Στο σηµείο αυτό γίνεται η αποκάλυψη της αλήθειας, οι θεοί µε αυτόν τον τρόπο τιµωρούν τον Οιδίποδα και τη γενιά των Λαβδακιδών, για την υπεροψία και την αλαζονεία τους. Ο Οιδίποδας ξέρει πλεόν ότι έχει χάσει τα πάντα. Γνωρίζει ότι όλες οι κατάρες, οι τιµωρίες και οι απειλές που είχε εξαπολήσει εναντίον του δολοφόνου του Λάιου αφορούσαν αύτον το ίδιο. Η Ιοκάστη αυτοτιµωρείται και αυτοκτονεί καθώς δε µπορεί να αποδεχθεί την αλήθεια, ενώ ο Οιδίποδας θα αυτοτυφλωθεί γιατί πλεόν δε µπορεί να αντικρίσει το λαό του, την οικογένειά του, και στο µέλλον τους γονείς του, όταν κάποια στιγµή βρεθεί στον Άδη. Ο τρίτος βωµός, ο οποίος συµβολίζει τη Νέµεσις, παίρνει την τελική του µορφή στο τέλος του τέταρτου επεισοδίου, όπου ολοκληρώνεται η αποκάλυψη της αλήθειας και η τιµωρία και εκδίκηση των θεών. Στην έξοδο επέρχεται η καταστροφή του ήρωα, καθώς και η κάθαρση και η ισορροπία. Ο Οιδίποδας τυφλός πλέον σωµατικά, ντροπιασµένος και αυτοεξόριστος είναι υποχρεωµένος να φύγει από την πόλη του. Έχει χάσει την εξουσία του, το σεβασµό και το θαυµασµό του λαού του, τα παιδιά του και την πατρίδα του, που βρήκε πριν µερικά χρόνια, όταν έλυσε το γρίφο της Σφίγγας και παντρεύτηκε την Ιοκάστη επιστρέφοντας έτσι στη Θήβα. Οι πολίτες της Θήβας βρίσκουν πλέον τις ισορροπίες τους και την ηρεµία τους, καθώς κανένα µίασµα δε µόλυνει πλέον την πόλη τους. Ο τέταρτος βωµός, που αντιπροσωπεύει την Τίσιν, µεταβάλλεται όταν ο εξάγγελος ανακοινώνει ότι η Ιοκάστη αυκτόνησε και ο Οιδίποδας αυτοτυφλώθηκε και του επιβάλλεται η αποποµπή του από την πόλη και τη βασιλεία. Στο τέλος της τραγωδίας, όλοι οι βωµοί έχουν πάρει την τελική τους µορφή δηµιουργώντας έτσι µία ισορροπία και συµµετρία, η οποία συµβολίζει την κάθαρση. Ένα σηµαντικός παράγοντας στο σκηνικό αποτέλεσµα είναι ο φωτισµός. Ο φωτισµός σε συνδιασµό µε τη δηµιουργία σκιών προσδίδει ατµόσφαιρα σε µια σκηνή και συµµετέχει στην αισθητική του έργου. Ο φωτισµός δίνει στα αντικείµενα σχήµα δηµιουργώντας εξάρσεις φωτός και σκιάς. Στην παρούσα έρευνα, παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο, καθώς µέσα από αυτόν και σε συνδιασµό µε τη χρωµατική αλλαγή τους τονίζεται η γεωµετρία των αντικειµένων δηµιουργώντας έντονες φωτοσκιάσεις, επιτυγχάνοντας την τραγικότητα. Επίσης, η πηγή και η κατεύθυνση του φωτός αλλάζει τη υλικότητα των αντικειµένων, µεταβάλλοντας αδιαφανείς επιφάνειες σε διαφανείς, δηµιουργώντας έτσι την αίσθηση την εξαϋλωσης και της αποδόµησης στα σκηνικά του ανακτόρου. 5 Κατασκευαστικές λεπτοµέρειες 5.1 Κατασκεύη αντικειµένου Ο κύριος σκελετός του αντικειµένου αποτελείται από ξύλινη επιφάνεια πάχους ενός εκατοστού και δύο χιλιοστών (1,2 εκ.). Όταν σχεδιάζεται ένα πάττερν σχεδιάζεται σε ένα επίπεδο, το οποίο δεν έχει πάχος. Στην κατασκεύη, όταν η επιφάνεια αυτή αποκτήσει πάχος, δηµιουργούνται δύο επίπεδα κίνησης, το ένα στο οποίο ανήκουν όλες οι ακµές που είναι mountain και ένα δεύτερο που ανήκουν οι ακµές που είναι valley, τα οποία δηµιουργούν αποκλίσεις στην αναδίπλωση. Προκειµένου να αποφευχθεί το σφάλµα αυτό, δηµιουργείται ένα φάλτσο στο ξύλο έτσι ώστε τα δύο επίπεδα αυτά να ταυτιστούν στο µέσον του πάχους της κατασκευής. Σε κάθε ακµή γίνεται από τη µια πλευρά το φάλτσο, ορίζοντας µε αυτόν τον τρόπο και την φορά κίνησης κάθε ακµής. Κάθε ένωση δύο ακµών γίνεται µε δύο µεντεσέδες, οι οποίοι επιτρέπουν την κίνηση και κρατούν σταθερή την κατασκευή. Μια δεύτερη επιφάνεια πολυκαρβουνική τοποθετείται πάνω στον ξύλινο σκελετό προκειµένουν να κρυφτούν οι µεντεσέδες. Τέλος, τα σχοιχεία πλήρωσης, αποτελούνται από γαλακτώδες πολυκαρβουνικά φύλλα πάχους δύο χιλιοστών (2 χιλ.). 5.2 Ανάρτηση και κίνηση Τα αντικείµενα αναρτώνται από τα σταγκόνια σε δύο σηµεία, τα οποία δεν είναι σταθερά, αλλά υπάρχει κύλιση καθώς πτυχώνεται η κατασκευή. Δύο αντίστοιχα σηµεία βρίσκονται και στο πάτωµα. Για την κίνηση - αναδίπλωση των στοιχείων αυτών έχουν οριστεί 28 σηµεία στο πίσω µέρος της κατασκεύης τα οποία ενώνονται ανά δύο µεταξύ τους µε ένα σχοινί και αυτό το σχοινί µε τη σειρά του µε ένα καρούλι. Αυτά τα καρούλια βρίσκονται σε δύο άξονες, οι οποίοι σταδιακά περιστρέφονται κατά τη διάρκεια της παράστασης, διπλώνοντας έτσι την κατασκευή. Το κάθε καρούλι έχει διαφορετική διάµετρο, η οποία έχει υπολογιστεί, προκειµένου κάθε σηµείο της κατασκευής να διπλώνεται αναλογικά µε τα υπόλοιπα.

11 6 Συμπεράσματα 6.1 Συµπεράσµατα Συνοψίζοντας, στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε να γίνει εφαρµογή ενός αρχιτεκτονικού εργαλείου στο σκηνογραφικό χώρο. Η µορφολογία και η µεταβλητότητα των σκηνικών επέτρεψε την αναπαράσταση του πραγµατικού χώρου (το ανάκτορο και τους βωµούς), αλλά και την προβολή της συναισθηµατικής κατάστασης του Οιδίποδα και της πτώσης του, µέσω της µεταβολής του ανακτόρου και της διαδικασίας της κάθαρσης, µέσω της µεταβολής των βωµών. Τα µορφολογικά χαρακτηριστικά του folding, µε τις έντονες φωτοσκιάσεις και την καθαρή µορφή βοήθησαν στην απόδοση της τραγικότητας. Η χρήση ενός εργαλείου σχετικά σύγχρονου για την αρχιτεκτονική σε µια αρχαία τραγωδία που είναι διαχρονική, αρχικά έρχεται σε αντίθεση και διεγείρει ερωτήµατα κατά πόσο µπορεί να ανταποκριθεί. Η αρχαία τραγωδία, όπως έχει αναφερθεί έχει µια καθορισµένη δοµή και κανόνες που τη διέπουν και µέσα στα πλαίσια αυτά εξελίσσεται κάθε φορά µία ιστορία. Αντίστοιχα, το folding διέπεται από αυστηρούς κανόνες, οι οποίοι ορίζουν τα πλαίσια και τα όρια µέσα στα οποία κάποιος µπορεί να σχεδιάσει, αλλά και µορφολογικά, η δοµή του είναι πολύ αυστηρή και καθαρή. Η καθαρότητα και η αυστηρότητα της µορφής ανταποκρίνεται στο ύφος της τραγωδίας και µπορεί να αποδόσει τόσο την αναπαράσταση του πραγµατικού χώρου όσο και την υποκειµενική αντίληψη της πραγµατικότητας έτσι όπως την βιώνουν οι χαρακτήρες του, δηλαδή την άυλη πλευρά του χώρου, τα νοήµατα και τις αξίες που έχουν οι χαρακτήρες, τα όνειρά τους, τις προσδοκίες και τα συναισθήµατά τους. Έτσι, επιτυγχάνεται µια αρµονική συνύπαρξη του σύγχρονου µε το διαχρονικό. Μέσα από αυτήν την πρόταση εγείρονται ζητήµατα σχετικά µε το χρόνο και το πως αυτός µπορεί να επηρεάσει, µέσα από τη σκηνογραφία, ένα θεατρικό έργο, τη µεταβλητότητα και τέλος τη χρήση ενός εργαλείου που σαναντάται κατά κύριο λόγο στην αρχιτεκτονική. Παραρτήματα 1) Η υπόθεση έργου Ανέβηκε ανάµεσα στο 429 και 426 π. Χ. (στίχοι 1530) Χορός: Γέροντες Θηβαίοι Πρόσωπα: Οιδίποδας, ιερέας, Κρέοντας, Τειρεσίας, Ιοκάστη, Αγγελος, Θεράποντας Λαΐου, Εξάγγελος Η τραγωδία «Οιδίπους Τύραννος» βασίζεται στον Θηβαϊκό δραµατικό κύκλο ή κύκλο των Λαβδακιδών. Κεντρική ιδέα είναι η θέση πως ο άνθρωπος δεν µπορεί ποτέ να ξεφύγει από το πεπρωµένο του. Ο Λάιος, ο βασιλιάς τη Θήβας, είχε πάρει χρησµό από το µαντείο, πως το παιδί που θα γεννούσε µε την Ιοκάστη, θα σκότωνε τον πατέρα του και θα παντρευόταν τη µητέρα του. Ο Λάιος και η Ιοκάστη όµως παράκουσαν τη συµβουλή του µαντείου, φέρνοντας στον κόσµο ένα παιδί, τον Οιδίποδα. Με το φόβο µην βγει αληθινή η προφητεία, όταν ο γιος τους γεννήθηκε, τρύπησαν τα πόδια του και τον έδωσαν σ ένα δούλο του παλατιού (βοσκό) για να τον αφήσει έκθετο στον Κιθαιρώνα. Αυτός έσωσε το βρέφος και το έδωσε σε άλλο βοσκό, που το παρέδωσε στον αφέντη του, τον βασιλιά της Κορίνθου. Άτεκνος ο βασιλιάς της Κορίνθου µεγάλωσε τον Οιδίποδα σα δικό του παιδί, χωρίς να του πει ποτέ την αλήθεια για την καταγωγή του. Όταν, ο Οιδίποδας µεγάλωσε, αµφιβάλλοντας για τη καταγωγή του, πήγε στο µαντείο των Δελφών, όπου πληροφορήθηκε πως υπήρχε χρησµός, σύµφωνα µε τον οποίο έµελε να σκοτώσει το πατέρα του και να παντρευτεί τη µητέρα του. Ξεχνόντας,το σκοπό για τον οποίο πήγε στο µαντείο, πλέον θέλει να αποφύγει την πραγµατοποίηση του φοβερού αυτού χρησµού. Έτσι, αποφάσισε να µην επιστρέψει στη Κόρινθο και σε εκείνους που θεωρούσε γονείς του. Στο δρόµο του όµως, συνάντησε µια άµαξα, στην οποία επενέβαινε ο Λάιος µε τη συνοδεία του. Ο Οιδίποδας αµυνώµενος σκότωσε τον πατέρα του χωρίς να γνωρίζει ότι είναι αυτός. Όταν έφτασε στη Θήβα, έλυσε το αίνιγµα της Σφίγγας κερδίζοντας έτσι τη βασιλεία της πόλης και παίρνοντας την Ιοκάστη ως γυναίκα του, µε την οποία θα αποκτούσε τέσσερα παιδιά (την Αντιγόνη, την Ισµήνη, τον Ετεοκλή και τον Πολυνείκη). Η τραγωδία «Οιδίπους Τύραννος» ξεκινάει από αυτό το σηµείο, στο οποίο λοιµός και αρρώστιες έχουν πλήξει όλη την πόλη. Στην πάροδο εµφανίζονται ικέτες, οι οποίοι ήρθαν από την πόλη και ζητάνε από τον Οιδίποδα να βρει λύση. Ο Οιδίποδας γνωρίζοντας ήδη για τα δεινά της πόλης έχει στείλει τον Κρέοντα αδερφό της Ιοκάστης στο µαντείο των Δελφών για να µάθει την αίτια των κακών που έπληξαν την πόλη. Ο Κρέοντας θα ενηµερώσει τον Οιδίποδα, ότι ο Απόλλωνας ζητάει την τιµωρία του

12 δολοφόνου του Λάιου, ο οποίος έµεινε ατιµώρητος για την πράξη του. Ο Οιδίποδας ζητάει περισσότερες λεπτοµέρειες για το περιστατικό και υπόσχεται ενώπιον όλων ότι θα βρει το δολοφόνο και θα τον τιµωρήσει για τις πράξεις του. Στο Ά επεισόδιο ο Οιδίποδας έχει καλέσει το µάντη Τειρεσία για να τους πει όσα γνωρίζει, καθώς δε µπορούν να πιέσουν το θεό Απόλλωνα να πει περισσότερα. Ο Τειρεσίας γνωρίζοντας την τροµερή αλήθεια και στην αρχή αρνείται να αποκαλύψει οτιδήποτε. Ο βασιλιάς έξαλλος µε τη στάση του µάντη τον κατηγορεί για προδοσία και τον αποκαλεί εχθρό της πόλης, ενώ υποστηρίζει πως είναι βαλτός από τον Κρέοντα, ο οποίος προσπαθεί να το βλάψει. Ο µάντης µη µπορώντας να αποδεχθεί τις προσβολές αποχωρεί και προφητεύει ότι θα βρεθεί ο άνδρας που ψάχνει, ξένος που έγινε ντόπιος και που ήταν όµως ντόπιος εξαρχής, θα πορευτεί στα ξένα µε µπαστούνι τυφλός, ενώ έβλεπε, φτωχός, ενώ ήταν πλούσιος, θα µάθει ότι µε τα παιδιά του είναι αδελφός και πατέρας συνάµα. Θα µάθει ότι είναι και γιος και σύζυγος της γυναίκας που τον γέννησε, ότι είναι σπέρµα του άνδρα που σκότωσε. Ο Οιδίποδας φυσικά είναι ακόµη σε άρνηση και δε µπορεί να πιστέψει όσα ο µάντης του είπε. Το Β επεισόδιο ξεκινάει µε µία λογοµαχία µεταξύ του Κρέοντα και του Οιδίποδα, καθώς ο πρώτος έµαθε για τις προσβολές και τις κατηγορίες του Οιδίποδα προς το πρόσωπό του. Εκείνη την ώρα εµφανίζεται η Ιοκάστη, η οποία προσπαθεί να κατευνάσει τα πνεύµατα. Ρωτάει να µάθει τι έχει γίνει και τους προτρέπει να σταθούν ψύχραιµοι και ήρεµοι σε µία τέτοια δύσκολη στιγµή για την πόλη. Η Ιοκάστη, θέλοντας να ηρεµήσει τον Οιδίποδα, του λέει ότι δεν υπάρχουν µάντεις και τον παροτρύνει να µην πιστεύει τα λόγια του Τειρεσία. Προσπαθώντας να τον πείσει, του αναφέρει το χρησµό που είχε δώσει το µαντείο των Δελφών στο Λάιο, ο οποίος χρησµός δεν πραγµατοποιήθηκε ποτέ. Καθώς, όµως η Ιοκάστη εξιστορεί ότι ο Λάιος δολοφονήθηκε από ληστές σε τρίστρατο µονοπάτι, ο Οιδίποδας ταράσσεται καθώς και αυτός την ίδια περίοδο είχε σκοτώσει κάποιους µε άµαξα σε παρόµοιο σηµείο. Η Ιοκάστη προσπαθεί να τον ηρεµήσει λέγοντας του ότι ο υπηρέτης που σώθηκε και της είπε τα γεγονότα ανέφερε πολλούς ληστές, αλλά και αυτός να είναι ο δολοφόνος σίγουρα δεν είναι παιδί του Λάιου. Καθώς, ο Οιδίποδας δε µπορεί να ηρεµήσει, διατάζει να φέρουν το δούλο, για να τους αφηγηθεί ακριβώς τι έγινε και να τους επιβεβαιώσει ότι δεν ειναι ο Οιδίποδας ο δολοφόνος του Λάιου. Στο Γ επεισόδιο εµφανίζεται η Ιοκάστη ως ικέτης στο βωµό του Απόλλωνα προκειµένου να ικετεύσει για να βρεθεί µια λύση, καθώς η κατάσταση αρχίζει να δυσχεραίνει και να γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη. Εκείνη την ώρα έρχεται ένας αγγελιοφόρος από την Κόρινθο, ο οποίος ενηµερώνει την Ιοκάστη για το θάνατο του Πόλυβου και για τη επερχόµενη στέψη του Οιδίποδα ως βασιλιά της Κορίνθου. Η Ιοκάστη είναι χαρούµενη διπλά, αφού από τη στιγµή που είναι νεκρός ο Πόλυβος και δεν τον σκότωσε ο Οιδίποδας ο χρησµός βγήκε ψευδής. Παρόλα αυτά, ο Οιδίποδας αρνείται να δεχθεί το θρόνο, καθώς φοβάται για το δεύτερο σκέλος του χρησµού, ο οποίος έλεγε ότι θα παντρευτεί τη µητέρα του και θα κάνει παιδιά µαζί της. Ο αγγελιοφόρος προσπαθώντας να τον ηρεµήσει του λέει οτι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, καθώς είναι θετός γιος του Πολύβου και της Μερόπης και ότι ο ίδιος τον βρήκε στον Κιθαιρώνα, τον λυπήθηκε και τους τον παρέδωσε, καθώς ήταν άτεκνοι. Κατά την διάρκεια της εξιστόρησης ο αγγελιοφόρος αναφέρει το σηµάδι στο πόδι του Οιδίποδα και τότε η Ιοκάστη επιβεβαιώνει την ταυτότητά του. Προτρέπει τον Οιδίποδα να µην αναζητήσει την αλήθεια και αποχωρεί κλαίγοντας προς το παλάτι. Ο Οιδίποδας παρόλα αυτά περιµένει την άφιξη του υπηρέτη, ο οποίος τυγχάνει να είναι και ο ίδιος που άφησε το παιδί στο Κιθαιρώνα, ο οποίος θα του λύσει όλες τις απορίες για την καταγωγή του. Στο Δ επεισόδιο, φτάνει ο δούλος, τον οποίο διακατέχει ο φόβος, καθώς γνωρίζει ότι ο Οιδίποδας είναι ο δολοφόνος του Λάιου. Αρχικά, προσπαθεί να αρνηθεί τα πάντα, ότι δεν γνωρίζει τίποτα για τη δολοφονία του Λάιου, αλλά ούτε και τον αγγελιοφόρο στο οποίο παρέδωσε το παιδί. Ο αγγελιοφόρος τον διαψεύδει και υπό τις απειλές του Οιδίποδα αποκαλύπτει την αλήθεια. Τους εξιστορεί ότι έδωσε το παιδί της Ιοκάστης και του Λάιου στον αγγελιοφόρο, που ήταν βοσκός τότε, καθώς το λυπήθηκε και δεν ήθελε να το σκοτώσει, όπως ο Λάιος και η Ιοκάστη τον είχαν διατάξει. Επίσης, παραδέχτηκε ότι είδε τον Οιδίποδα να σκοτώνει το Λάιο και για αυτόν το λόγο θέλησε να αποµακρυνθεί από την πόλη όταν τον είδε να βρίσκεται στο θρόνο. Ο Οιδίποδας ξέροντας πλεόν την αλήθεια θρηνεί για τα δεινά που του επιφύλασσε η µοίρα, για τις ύµβρεις τις οποίες διέπραξε κατηγορώντας τον Τειρεσία και τους θεούς και αποχωρεί µε θρήνους στο ανάκτορο. Στην έξοδο, που είναι η τελευταία πράξη του έργου, ο Εξάγγελος ανακοινώνει ότι η Ιοκάστη µπήκε απεγνωσµένη στη κρεβατοκάµαρη, οριώµενη, κατηγορώντας το Λάιο ότι την άφησε µόνη της να περάσει όλες αυτές τις δυστυχίες και έπειτα κλειδώθηκε µέσα στη κρεβατοκάµαρη, όπου την βρήκε ο Οιδίποδας κρεµασµένη. Αφού, την ελευθέρωσε από την αγχόνη κραυγάζοντας, µε τις χρυσές της καρφίτσες αυτοτυφλώθηκε, καθώς δεν άντεχε πλέον να αντικρίσει τις ντροπές του, το λαό του και τα παιδιά του, αλλά ούτε το Λάιο και την Ιοκάστη, όταν κάποια στιγµή θα πήγαινε στον Άδη. Εκείνη την ώρα εµφανίζεται µε συνοδεία ο Οιδίποδας, τυφλός και ντροπιασµένος. Ο Κρέοντας, αντιλαµβανόµενος την ψυχολογική κατάσταση του Οιδίποδα, δε θα του επιτεθεί λεκτικά ή σωµατικά, αλλά θα του επιβάλλει την φυγή του από την πόλη για να µην τη µολύνει άλλο. Ο Οιδίποδας ζητάει να συναντήσει για τελευταία φορά τις κόρες του, για τις οποίες ανησυχεί για την τύχη τους και αφού τις αποχαιρετήσει και πάρει την υπόσχεση από τον Κρέοντα ότι θα τις φροντίζει αποχωρεί από την πόλη.

13 Πηγές Βιβλιογραφία Βασιλοπούλου Χ., επιβλ. Κ.: Παπαλεξόπουλος Δ., Μεταβαλλόµενη αρχιτεκτονική: η αρχιτεκτονική πολλαπλότητα, Αθήνα, , 4-7, accesed on , at courses.arch.ntua.gr/fsr/124401/vasilopoulou.pdf Βογιατζάκη Μ., Συριδωνίδης Κ., Scaleless - Seamless Performing a less fragmentedarchitectural education and practice, Architectural EducationMünster School of Architecture, , accesed on , at Βυζοβίτη Σ., Supersurfaces: Folding as a method for generating forms for architecture, products and fashion. Amsterdam: BIS Publishers, 2006 Βυζοβίτη Σ., Folding Architecture: Spatial, Structural and organizational Diagrams. Amsterdam: BIS Publishers, 2003, accesed on , at Βυζοβίτη Σ.. Folding as a morphogenetic process in Architectural Design in Sources of Architectural Form: Theory and Practice. Dashti, H.(eds), Kuwait: Four Films Publications 2007, Βυζοβίτη Σ., «Pleat and Play» International Conference Rethinking the Human in Tecnology-Dricen Architecture. Organised by the European Network of Heads of Schools of Architecture and the European Association for Architectural Education, Χανιά, , accesed on , at Βυζοβίτη Σ., Δηµητρίου, M., The grasping hand as form generator: Generative modelling in physical and digital media πρακτικά συνεδρίου Materiality in its contemporary forms: Architecture, Conception, Fabrication, Perception, Les Grands Ateliers, Rhone-Alpes, France, 26-11/01-12/2012, accesed on , at Κόκκος Γ., Ο σκηνογράφος και ο ερωδιός, ΕΜΠ Αθήνα, 1998, Μπούνια Α., επιβλ. Κ.: Λιάπη Τµήµα Αρχιτ. Μηχ, Παν. Πατρών, ΕΚΔΟΧΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: τα οράµατα της γενιάς του 60 και η σύγχρονη διαδραστική αρχιτεκτονική, Τµήµα Αρχιτ. Μηχ, Παν. Πατρών, , 29, accesed on , at Περντετζή Χ., επιβλ. Κ.: Πατρίκιος Γ., Κεβεντζίδης Κ., Θωµάς Ν., Διερευνήσεις της έννοιας της αντίληψης του χώρου, Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, , 6-15, accesed on , at %81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82- %CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82- %CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%BF%CF%85-id7684 Νικηφόρος Τ., επιβλ. Κ.: Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης, Η ανερχόµενη παγκοσµιοποιηµένη µορφοκλασµατική διάσταση της αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Χανιά, 2015, 9, 51-54, accesd on , at dias.library.tuc.gr/view/manf/30291 Στέφος Α., Στεργιούλης Ε., Χαριτίδου Γ., Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραµµατείας, Α, Β Γ Γυµνασίου, ΟΕΔΒ, Αθήνα, εκδ. Β, 2007 Miura K., Kawasaki T., Tachi T., Uehara R., Lang R., Wang-Iverson P., Origami 6 Mathematics Proceedings of the Sixth International Meeting on Origami Science, Mathematics, and Education, American Mathematical Society, 2010 Pallasmaa J., SUSTAINABLE SCHOOL BUILDINGS: FROM CONCEPT TO REALITY, Ljubljana Castle, , 1-2, 9, accesed on , at rb&sig=delokwp5yj3wtdy798klbwi2rpg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false Ιστοσελίδες Demaine E. and Demaine M., 15/5/2015, History of Curved Origami Sculpture, Herrlich F., Schmith G., An extraordinary origami curve, Joisel E., 2012, Origami, Kosmulski M., 2016, Modular Origami - Modular Tessellations,

Η Ιφιγένεια στην Αυλίδα

Η Ιφιγένεια στην Αυλίδα Η Ιφιγένεια στην Αυλίδα Περιεχόμενο τραγωδίας Η τραγωδία διαδραματίζεται στην Αυλίδα, τόπος διαμονής των Ελλήνων μέχρι να βρουν τρόπο για να πάνε στην Τροία. Τη λύση την δίνει ο μάντης Κάλχας στον Βασιλιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ ΤΑΞΗ: Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να:

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ ΤΑΞΗ: Β ΛΥΚΕΙΟΥ. Οι μαθητές και οι μαθήτριες να είναι σε θέση να: ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ ΤΑΞΗ: Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 12. Οιδίποδας Επτά επί Θήβας

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 12. Οιδίποδας Επτά επί Θήβας Ένα μωρό που το πέταξαν, γιατί κάποιος χρησμός έλεγε ότι μεγαλώνοντας θα σκοτώσει τον πατέρα του, έγινε μετά από χρόνια ο βασιλιάς της Θήβας, Οιδίποδας. Χωρίς να φταίει, έφερε καταστροφή, και το χειρότερο,

Διαβάστε περισσότερα

«Εμείς και το θέατρο»

«Εμείς και το θέατρο» «Εμείς και το θέατρο» Υπεύθυνες καθηγήτριες: Καλαμαρά Μαριέττα Πρεβενιού Κυριακή Ομάδα σεναρίου: Βλασταρά Αθανασία, Δημοπούλου Τζένη, Κουτσόγιωργα Κατερίνα, Χαροκοπάκη Τζωρτζίνα Λίγα λόγια για το Σοφοκλή...

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικοί Στόχοι. Να διαµορφώσουµε µια πρώτη εικόνα για τον Μενέλαο, τον άλλο βασικό ήρωα του δράµατος.

Διδακτικοί Στόχοι. Να διαµορφώσουµε µια πρώτη εικόνα για τον Μενέλαο, τον άλλο βασικό ήρωα του δράµατος. Eυριπίδη «Ελένη» Α επεισόδιο Α σκηνή στιχ.437-494494 καθηγήτρια:τσούτσα Σταυρούλα Διδακτικοί Στόχοι Να διαµορφώσουµε µια πρώτη εικόνα για τον Μενέλαο, τον άλλο βασικό ήρωα του δράµατος. Να εµβαθύνουµε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα αρχιτεκτονικής μορφολογίας. Κατεύθυνση Α: Σκηνογραφία, Ιστορική προσέγγιση

Ειδικά θέματα αρχιτεκτονικής μορφολογίας. Κατεύθυνση Α: Σκηνογραφία, Ιστορική προσέγγιση Ειδικά θέματα αρχιτεκτονικής μορφολογίας Κατεύθυνση Α: Σκηνογραφία, Ιστορική προσέγγιση Υπεύθυνος Καθηγητής: Σ. Γυφτόπουλος Σπουδάστριες: Χ. Τζοβλά, Χ. Χαρατσάρη Το θέατρο αποτελεί μια επικοινωνιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 ΠΡΟΛΟΓΟΣ: 1 η σκηνή: στίχοι 1-82 1.Α. Ο ρόλος και η λειτουργία του Προλόγου ως δομικό στοιχείο της τραγωδίας: Ο πρόλογος μιας τραγωδίας αποτελεί τα πρώτο από τα απαγγελλόμενα μέρη και εκτελείται από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ:«ΚΑΤΑ ΠΟΙΟΝ ΜΕΡΗ: O ΣΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ» ΜΑΘΗΤΗΣ: ΠΛΕΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Β4 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΤΑΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ:ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ:ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ:ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΛΟΓΟΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ PROJECT HTAN H ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ 1.ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης

Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης Ενότητα: 19. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις στίχων 1081-1120 της Μήδειας Μενέλαος Χριστόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία. Μάθημα 3

Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία. Μάθημα 3 Σύμβολα και σχεδιαστικά στοιχεία Μάθημα 3 Τα αρχιτεκτονικά σύμβολα αποτελούν μια διεθνή, συγκεκριμένη και απλή γλώσσα. Είναι προορισμένα να γίνονται κατανοητά από τον καθένα, ακόμα και από μη ειδικούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΗΝΙΚΑ. Η ιστορία διαδραματίζεται έξω από το σπίτι της Μήδειας στην Κόρινθο. Άρα σκηνικό θα είναι η πρόσοψη του σπιτιού.

ΣΚΗΝΙΚΑ. Η ιστορία διαδραματίζεται έξω από το σπίτι της Μήδειας στην Κόρινθο. Άρα σκηνικό θα είναι η πρόσοψη του σπιτιού. ΜΗΔΕΙΑ -ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η τραγωδία ξεκινάει με την παραμάνα να εξιστορεί τα βάσανα της Μήδειας το πως απαρνήθηκε σπίτι και οικογένεια για να ακολουθήσει τον Ιάσονα που τώρα τους παράτησε για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΩΑΔΙΤΙΣΣΕΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ: ΜΑΝΤΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΗ ΘΟΔΩΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΕΛΛΑΡΗΣ

ΤΡΩΑΔΙΤΙΣΣΕΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ: ΜΑΝΤΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΗ ΘΟΔΩΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΤΡΩΑΔΙΤΙΣΣΕΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ: ΜΑΝΤΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΗ ΘΟΔΩΡΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΕΛΛΑΡΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Το έργο ξεκινά με το διάλογο Αθηνάς και Ποσειδώνα όπου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης

Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης Αρχαίο ελληνικό δράμα: Ευριπίδης Ενότητα: 13. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις στίχων 663-718 της Μήδειας Μενέλαος Χριστόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 6. ΧΩΡΟΣ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 6. ΧΩΡΟΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 6. ΧΩΡΟΣ Ο καλλιτέχνης μπορεί να συμπεριλάβει ή να αγνοήσει τη διάσταση του χώρου στην απεικόνιση που εκτελεί. Όταν περιγράφει το βάθος του οπτικού πεδίου με διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1 η σκηνή: στίχοι 437-494

Α' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1 η σκηνή: στίχοι 437-494 Α' ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 1 η σκηνή: στίχοι 437-494 1.α. Από τον Πρόλογο στο Επεισόδιο: Η Ελένη, μαζί με τις γυναίκες που αποτελούν το Χορό του δράματος, μπαίνουν μέσα στο παλάτι προκειμένου να ζητήσουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές;

τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ; τι είναι αυτό που κάνει κάτι αληθές; τι κριτήρια έχουμε, για να κρίνουμε πότε κάτι είναι αληθές; ποια είναι η σχέση των πεποιθήσεών μας με την πραγματικότητα, για να είναι αληθείς και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. Ε.Λ.Π. 31 «ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» ΘΕΜΑ 2 ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2007-2008 «Αφού μελετήσετε προσεκτικά τις ενότητες 3.2. και 3.3 του διδακτικού εγχειριδίου σας Ο Δραματικός Λόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΥΠΟΘΕΜΑ: ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΥΠΟΘΕΜΑ: ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΥΠΟΘΕΜΑ: ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ Το θέατρο είναι ο κλάδος της τέχνης που αναφέρεται στην απόδοση ιστοριών μπροστά σε κοινό, με τη χρήση κυρίως του λόγου, αλλά και της μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις της Μαριάννας Κουτάλου Σημειώσεις της Μαριάννας Κουτάλου Σημειώσεις του Άγγελου Κοβότσου

Σημειώσεις της Μαριάννας Κουτάλου Σημειώσεις της Μαριάννας Κουτάλου Σημειώσεις του Άγγελου Κοβότσου Το Σενάριο Σημειώσεις της Μαριάννας Κουτάλου... 2-10 Σενάριο Ντοκιμαντέρ Σημειώσεις της Μαριάννας Κουτάλου. 11 12 Σημειώσεις για ένα Σενάριο Ντοκιμαντέρ Σημειώσεις του Άγγελου Κοβότσου... 13-19 Το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

Ο σχεδιασμός για προστασία της «παλιάς πόλης» ως σχεδιασμός της «σημερινής πόλης»

Ο σχεδιασμός για προστασία της «παλιάς πόλης» ως σχεδιασμός της «σημερινής πόλης» ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ' Ο σχεδιασμός για προστασία της «παλιάς πόλης» ως σχεδιασμός της «σημερινής πόλης» Α. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Το θέμα του συνεδρίου, Ήέες πόλεις πάνω σε παλιές", είναι θέμα με πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης

Αναπτυξιακή Ψυχολογία. Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης Αναπτυξιακή Ψυχολογία Διάλεξη 6: Η ανάπτυξη της εικόνας εαυτού - αυτοαντίληψης Θέματα διάλεξης Η σημασία της αυτοαντίληψης Η φύση και το περιεχόμενο της αυτοαντίληψης Η ανάπτυξη της αυτοαντίληψης Παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

5. Στίχοι 100-161 (από µετάφραση)

5. Στίχοι 100-161 (από µετάφραση) 5. Στίχοι 100-161 (από µετάφραση) 5.1. Ερµηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης) 1. Μετά τον πρόλογο ακολουθεί η είσοδος του χορού, η πάροδος. α) Με ποια διάταξη και από

Διαβάστε περισσότερα

Μια επανάληψη στην Εισαγωγή του αρχαίου δράματος με ερωτήσεις. (παρά μίαν τεσσαράκοντα)

Μια επανάληψη στην Εισαγωγή του αρχαίου δράματος με ερωτήσεις. (παρά μίαν τεσσαράκοντα) Μια επανάληψη στην Εισαγωγή του αρχαίου δράματος με ερωτήσεις (παρά μίαν τεσσαράκοντα) 1.Κυκλώστε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α. Το αρχαίο δράμα έχει τις ρίζες του στη λατρεία α. του

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα - Εικονογράφηση. Διονύσης Καραβίας ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ

Κείμενα - Εικονογράφηση. Διονύσης Καραβίας ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ Κείμενα - Εικονογράφηση Διονύσης Καραβίας ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 6 Τα πολύ παλιά χρόνια ο ξακουστός βασιλιάς Αμφιτρύωνας με την πανέμορφη γυναίκα του Αλκμήνη αναγκάστηκαν να φύγουν από την Τροιζήνα

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1 α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ραµατική Ποίηση Το δράµα - Η τραγωδία - Το αρχαίο θέατρο Ερωτήσεις κλειστού τύπου ή συνδυασµός κλειστού και ανοικτού τύπου 1. Αφού λάβετε υπόψη σας τι

ραµατική Ποίηση Το δράµα - Η τραγωδία - Το αρχαίο θέατρο Ερωτήσεις κλειστού τύπου ή συνδυασµός κλειστού και ανοικτού τύπου 1. Αφού λάβετε υπόψη σας τι ραµατική Ποίηση Το δράµα - Η τραγωδία - Το αρχαίο θέατρο Ερωτήσεις κλειστού τύπου ή συνδυασµός κλειστού και ανοικτού τύπου 1. φού λάβετε υπόψη σας τις σκηνοθετικές συνήθειες που είχαν επικρατήσει στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Σοφοκλέους Αντιγόνη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Σοφοκλέους Αντιγόνη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Η «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» ΤΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Γεννήθηκε το 496 π.χ. στον Ίππιο Κολωνό της Αθήνας. Μόλις 28 χρονών κέρδισε το πρώτο βραβείο, στους Δραματικούς αγώνες, με το έργο «ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ» συναγωνιζόμενος τον

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ. Επιµέλεια: Μαρία Γραφιαδέλλη

ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ. Επιµέλεια: Μαρία Γραφιαδέλλη ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Επιµέλεια: Μαρία Γραφιαδέλλη ΡΑΜΑ σύνθετη ποιητική δηµιουργία στοιχεία από το Έπος και τη Λυρική Ποίηση µουσική όρχηση Προέλευση του δράµατος θρησκευτικά δρώµενα παραστάσεις µε δραµατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ι. Το δράμα ΙΙ. Η τραγωδία

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ι. Το δράμα ΙΙ. Η τραγωδία ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ι. Το δράμα 1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του δράματος και τι νέο προσέφερε στο κοινό σε σχέση με το έπος και τη λυρική ποίηση; 2. Ποια είναι η προσέλευση του δράματος και με ποια γιορτή συνδέθηκε;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΤΟΥ: Το χρονικό μίας προκλητικής ιστορίας και η μεταστροφή της

Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΤΟΥ: Το χρονικό μίας προκλητικής ιστορίας και η μεταστροφή της Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΛΛΑΤΟΥ: Το χρονικό μίας προκλητικής ιστορίας και η μεταστροφή της Η αρχαία ελληνική τραγωδία διέθετε πάντα συγκεκριμένα στοιχεία που οδηγούσαν σταδιακά στην κορύφωση του δράματος. Ένας

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου

Διάρκεια: 2Χ80 Προτεινόμενη τάξη: Δ -Στ Εισηγήτρια: Χάρις Πολυκάρπου ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Θεατρικό Εργαστήρι: Δημιουργία δραματικών πλαισίων με αφορμή μαθηματικές έννοιες. Ανάπτυξη ικανοτήτων για επικοινωνία μέσω του θεάτρου και του δράματος. Ειδικότερα αναφορικά με τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί κανόνες σύνθεσης στη φωτογραφία

Βασικοί κανόνες σύνθεσης στη φωτογραφία Βασικοί κανόνες σύνθεσης στη φωτογραφία Πάτρα, Δεκέμβρης 2012 Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην τέχνη και την πληροφόρηση; Πώς μπορεί η φωτογραφία να είναι τέχνη, εάν είναι στενά συνδεδεμένη με την αυτόματη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος: Στο μάθημα Γενικής Παιδείας της Β Λυκείου Αρχαία Ελληνικά, του Σοφοκλή επιχειρήθηκε να ενσωματωθεί το πρόγραμμα ΛΕΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Από την αρχαιότητα οι άνθρωποι επιθυμούσαν να γνωρίσουν το μέλλον και η ανάγκη αυτή ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την καθημερινότητά τους.

Εισαγωγή. Από την αρχαιότητα οι άνθρωποι επιθυμούσαν να γνωρίσουν το μέλλον και η ανάγκη αυτή ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την καθημερινότητά τους. Εργασία Ιστορίας Η ανάγκη του ανθρώπου να γνωρίζει το μέλλον. Βρείτε πληροφορίες για τη μαντική τέχνη στην αρχαιότητα και τα είδη της μαντείας. Γνωρίζετε τρόπους με τους οποίους σήμερα οι άνθρωποι προσπαθούν

Διαβάστε περισσότερα

Έργο σταθερής δύναμης

Έργο σταθερής δύναμης Μουσικό σχολείο Τρικάλων Μαθαίνοντας ΕΠΙΣΤΗΜΗ μέσα από ΘΕΑΤΡΟ : Πειραματικές δραστηριότητες με θεατρικές αναπαραστάσεις των μαθητών. Έργο σταθερής δύναμης Ένα θεατρικό παραμύθι για τον υπολογισμό του έργου

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις για το μυθιστόρημα του Σωτήρη Σαμπάνη «Σκανταλόπετρα» από την Ιουλία Ιωάννου

Σκέψεις για το μυθιστόρημα του Σωτήρη Σαμπάνη «Σκανταλόπετρα» από την Ιουλία Ιωάννου Ημερομηνία 20/11/2015 Μέσο Συντάκτης Link http://agrinio-life.gr/ Ιουλία Ιωάννου http://bit.ly/1skxbmb Σκέψεις για το μυθιστόρημα του Σωτήρη Σαμπάνη «Σκανταλόπετρα» από την Ιουλία Ιωάννου 42 Views November

Διαβάστε περισσότερα

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20

Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου :20 Η συγγραφέας Πένυ Παπαδάκη και το «ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΣΚΙΕΣ» Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015-22:20 Από τη Μαίρη Γκαζιάνη «Μέσω της μυθοπλασίας, αποδίδω τη δικαιοσύνη που θα ήθελα να υπάρχει» μας αποκαλύπτει η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Ο καθημερινός άνθρωπος ως «ψυχολόγος» της προσωπικότητάς του - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχο

Ο καθημερινός άνθρωπος ως «ψυχολόγος» της προσωπικότητάς του - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχο Έ να πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που αντιμετωπίζουν έντονο άγχος, δυσθυμία, «κατάθλιψη» έχει την «τάση» να αποδίδει λανθασμένα τις ψυχικές αυτές καταστάσεις, σε έναν «προβληματικό εαυτό του», (μία δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

Το ταξίδι στην 11η διάσταση

Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το ταξίδι στην 11η διάσταση Το κείμενο αυτό δεν αντιπροσωπεύει το πώς παρουσιάζονται οι 11 διστάσεις βάση της θεωρίας των υπερχορδών! Είναι περισσότερο «τροφή για σκέψη» παρά επιστημονική άποψη. Οι σκέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξάντας Ελλήνων. Γονέων

Εξάντας Ελλήνων. Γονέων Εξάντας Ελλήνων Γονέων Δεν επιλέγουμε τους γονείς Η επιμέλεια και η τάξη έχουν τους ίδιους γονείς. Η υπερβολική αγάπη των γονέων οδηγεί σε τυραννία. Ντροπή, μέθοδος ελέγχου συμπεριφοράς των παιδιών. Η

Διαβάστε περισσότερα

Η Γκουέρνικα του Πικάσο Η απανθρωπιά, η βιαιότητα και η απόγνωση του πολέµου

Η Γκουέρνικα του Πικάσο Η απανθρωπιά, η βιαιότητα και η απόγνωση του πολέµου Η Γκουέρνικα του Πικάσο Η απανθρωπιά, η βιαιότητα και η απόγνωση του πολέµου Η Γκουέρνικα είναι µια έντονη διαµαρτυρία εναντίον του πολέµου και της καταστροφής που αυτός σπέρνει. Τα µήνυµα που θέλει να

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Η αγάπη άργησε μια μέρα. Εργασία της μαθήτριας Ισμήνης-Σωτηρίας Βαλμά

Τίτλος Η αγάπη άργησε μια μέρα. Εργασία της μαθήτριας Ισμήνης-Σωτηρίας Βαλμά Τίτλος Η αγάπη άργησε μια μέρα Εργασία της μαθήτριας Ισμήνης-Σωτηρίας Βαλμά Χώρος: Νεοχώρι Κρήτης Χρόνος: 1925-1930 (περίοδος Β Παγκοσμίου πολέμου) Πρόσωπα Οικογένεια Φτενούδου Πατέρας: Μιχαήλος Μητέρα:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σχεδίασης στο περιβάλλον Blender

Οδηγίες σχεδίασης στο περιβάλλον Blender Οδηγίες σχεδίασης στο περιβάλλον Blender Στον πραγματικό κόσμο, αντιλαμβανόμαστε τα αντικείμενα σε τρεις κατευθύνσεις ή διαστάσεις. Τυπικά λέμε ότι διαθέτουν ύψος, πλάτος και βάθος. Όταν θέλουμε να αναπαραστήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσληψη του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος

Πρόσληψη του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος Πρόσληψη του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος Ενότητα 5.1.: «Οιδίποδες». Οἰδίπους Τύραννος: Άξονες ερμηνείας της τραγωδίας του Σοφοκλή. Ευφημία Δ. Καρακάντζα Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Παρουσίαση των βασικών

Διαβάστε περισσότερα

[ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;]

[ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;] ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α.Ε ΜΑΙΟΣ 2013 [ΚΑΜΨΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΧΕΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ;] [] Του Μηχ. Μηχανικού Αγγέλου Αλέξανδρου Η σωστή ακτίνα καμπυλότητας ανά υλικό παίζει καίριο ρόλο στην βέλτιστη ποιότητα μίας καμπύλης ή κούρμπας

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. Copyright: 2013 Michalis Makri

Μιχάλης Μακρή EFIAP. Copyright: 2013 Michalis Makri Μιχάλης Μακρή EFIAP Copyright: 2013 Michalis Makri Copyright: 2013 Michalis Makri Less is more Less but better Copyright: 2013 Michalis Makri Ο μινιμαλισμός ορίζεται ως η εξάλειψη όλων των στοιχείων που

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγόνη Σοφοκλέους. Στ

Αντιγόνη Σοφοκλέους. Στ «5η Διημερίδα (αλληλο-)διδακτικής. Διδάσκοντας με λογισμό και με όνειρο. Έμπνευση και Δημιουργία στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και το Λύκειο. Σχολικό έτος 2016-17.» Διοργάνωση:

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία µε. Ζωγραφική και Μαθηµατικά

Ερευνητική Εργασία µε. Ζωγραφική και Μαθηµατικά Ερευνητική Εργασία - Ζωγραφική και Μαθηµατικά Ηλίας Νίνος Ερευνητική Εργασία µε θέµα: Μαθηµατικά και Τέχνη Υποθέµα: Μαθηµατικά και Ζωγραφική Οµάδα: Μαρία Βαζαίου- Ηρώ Μπρούφα- Μαθηµατικά εννοούµε την επιστήµη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή

Αρχιτεκτονική σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή Γ Αρχιτεκτονική σχεδίαση με ηλεκτρονικό υπολογιστή Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο τεχνικό σχέδιο, και ιδιαίτερα στο αρχιτεκτονικό, αποτελεί πλέον μία πραγματικότητα σε διαρκή εξέλιξη, που επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΘΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠ ΤΙΣ ΦΤΕΛΙΕΣ

ΠΟΘΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠ ΤΙΣ ΦΤΕΛΙΕΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΝΗΛ ΠΟΘΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠ ΤΙΣ ΦΤΕΛΙΕΣ Ειδκά θέματα μορφολογίας 7ου εξαμήνου- Σκηνογραφία Καθηγητής: Σ.Γυφτόπουλος Σπουδάστριες: Τσιρέπα Αικατερίνη Χαλκιαδάκη Ελένη Ανάλυση του έργου Στη Ν.Αγγλία του

Διαβάστε περισσότερα

Οιδίποδας Τύραννος Σοφοκλής. Σπύρος Αντωνέλλος ΕΜΕ

Οιδίποδας Τύραννος Σοφοκλής. Σπύρος Αντωνέλλος ΕΜΕ Οιδίποδας Τύραννος Σοφοκλής Σπύρος Αντωνέλλος ΕΜΕ 2 μαθήματα πριν την ανάλυση της τραγωδίας του Σοφοκλή«Οιδίποδας Τύραννος» Προϋπoθέσεις: Οι μαθητές: 1)Να γνωρίζουν το περιεχόμενο της συγκεκριμένης τραγωδίας.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan)

Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan) On-the-fly feedback, Upper Secondary Περιγραφή του εκπαιδευτικού/ μαθησιακού υλικού (Teaching plan) Τάξη: Β Λυκείου Διάρκεια ενότητας Μάθημα: Φυσική Θέμα: Ταλαντώσεις (αριθμός Χ διάρκεια μαθήματος): 6X90

Διαβάστε περισσότερα

Breakdance Computer Game σε Scratch.

Breakdance Computer Game σε Scratch. Breakdance Computer Game σε Scratch. Ταστίογλου Μαριάννα 1, Τραντοπούλου Μαργαρίτα 2 1 Μαθήτρια Γ Τάξης, 2 ο Γυμνάσιο Ευόσμου atas94@otenet.gr 2 Μαθήτρια Γ Τάξης, 2 ο Γυμνάσιο Ευόσμου daizy@in.gr Δασκαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «Υπαίθρια Θεατρική Σκηνή»

ΘΕΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «Υπαίθρια Θεατρική Σκηνή» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 4 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΘΕΜΑ 6Α ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Διδάσκοντες : Ε. Αλεξάνδρου,

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικά όργανα. Κουδουνίστρα. Υλικά κατασκευής: Περιγραφή κατασκευής: Λίγα λόγια γι αυτό:

Μουσικά όργανα. Κουδουνίστρα. Υλικά κατασκευής: Περιγραφή κατασκευής: Λίγα λόγια γι αυτό: Μουσικά όργανα Κουδουνίστρα Υλικά κατασκευής: 5 άδεια κουτιά από φωτογραφικό φιλμ ένα παλιό ξύλινο σκουπόξυλο 5 καρφάκια με κεφάλι σποράκια πετραδάκια, χάντρες σέγα σφυρί Περιγραφή κατασκευής: Με τη σέγα

Διαβάστε περισσότερα

Εξάντας Ελλήνων. Γονέων

Εξάντας Ελλήνων. Γονέων Εξάντας Ελλήνων Γονέων Δεν επιλέγουμε τους γονείς Η επιμέλεια και η τάξη έχουν τους ίδιους γονείς. Η υπερβολική αγάπη των γονέων οδηγεί σε τυραννία. Ντροπή, μέθοδος ελέγχου συμπεριφοράς των παιδιών. Η

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

Περί της Ταξινόμησης των Ειδών

Περί της Ταξινόμησης των Ειδών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής 541 24 Θεσσαλονίκη Καθηγητής Γεώργιος Θεοδώρου Tel.: +30 2310998051, Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/theodoru Περί της Ταξινόμησης

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το βιβλίo είναι μέρος μιας δραστηριότητας του Προγράμματος Comenius

Αυτό το βιβλίo είναι μέρος μιας δραστηριότητας του Προγράμματος Comenius Μάρτιος 2011 Αυτό το βιβλίo είναι μέρος μιας δραστηριότητας του Προγράμματος Comenius Ο ΘΡΥΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΡΟ-ΜΑΝΩΛΗ Πολύ παλιά, αιώνες πριν, ο Negru Voda, ο κυβερνήτης της Ρουμανίας, ήθελε να χτίσει ένα μοναστήρι

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών

Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Σχέδιο Μαθήματος: Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Ανάπτυξη Αυτοπεποίθησης και Τεχνικών Επίλυσης Διαφορών Διάρκεια: Περιληπτική Περιγραφή: Δύο 45λεπτες διδακτικές περίοδοι Η πρώτη περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Ένα γόνιμο μέλλον. στο παρόν και πνευματικές ιδιότητες που εκδηλώνουν οι Έλληνες όταν κάνουν τα καλά τους έργα

Ένα γόνιμο μέλλον. στο παρόν και πνευματικές ιδιότητες που εκδηλώνουν οι Έλληνες όταν κάνουν τα καλά τους έργα 1 Ένα γόνιμο μέλλον Ένα γόνιμο μέλλον χρειάζεται μια καλή συνείδηση στο παρόν και πνευματικές ιδιότητες που εκδηλώνουν οι Έλληνες όταν κάνουν τα καλά τους έργα Χρειαζόμαστε οι Έλληνες να συνδεθούμε πάλι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Οι ρίζες του δράματος

Οι ρίζες του δράματος Οι ρίζες του δράματος Σύνθετη ποιητική δημιουργία Το δράμα, το έπος και η λυρική ποίηση = αρχαίος ελληνικός ποιητικός λόγος. ράμα: θεατρικό είδος. Περιλάμβανε το λόγο, τη μουσική και την όρχηση (κίνηση).

Διαβάστε περισσότερα

Απορρόφηση Αερίων (2)

Απορρόφηση Αερίων (2) Απορρόφηση Αερίων (2) Λεπτομερής Ανάλυση Θεωρούμε έναν πύργο απορρόφησης που μπορεί να περιέχει δίσκους ή να είναι τύπου πληρωτικού υλικού ή άλλου τύπου. Τελικός σκοπός είναι να βρούμε το μέγεθος του πύργου.

Διαβάστε περισσότερα

Co-funded by the European Union Quest. Quest

Co-funded by the European Union Quest. Quest 1 Καλωσορίσατε στο παιχνίδι "Δώσε το στον επόμενο!" Co-funded by the European Union Ένα εργαλείο για να σας βοηθήσει να γνωρίσετε μια δικαιοσύνη φιλική προς το παιδί Παίκτες Ηλικία 14-18 4-6 2 Χρονών Βάλτε

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1

Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 1 1 a) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. αν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης

Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης Η. Διαδικασία διαμεσολάβησης 1. Εισαγωγή στη διαμεσολάβηση (30 ) Στόχοι Να εντοπίσουν παρακολουθήσουν τη διαδικασία διαμεσολάβησης. Διαδικασία Έχουμε από πριν καλέσει δυο μέλη (ένα αγόρι Α και ένα κορίτσι

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Η γυναίκα ως σύζυγος και μητέρα Η γυναίκα ως πολεμικό λάφυρο Γυναίκα και επιτάφιες τιμές ηρώων Η τύχη του γυναικείου πληθυσμού μετά την άλωση μιας πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες.

Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1. Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Scenario How-To ~ Επιμέλεια: Filming.gr Σελ. 1 Σενάριο Το σενάριο, είναι μια ιστορία, ειπωμένη σε κινηματογραφικές εικόνες. Σε αντίθεση με τα αφηγηματικά ή λογοτεχνικά είδη, το σενάριο περιγράφει αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους.

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί» Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους Η αυτοεικόνα μας «σχηματίζεται» ως ένα σχετικά σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Θεμελιωτής της ψυχαναλυτικής: Σιγκμουντ Φρουντ (1856-1939) Αυστριακός Ιατρός, ψυχίατρος. Το έργο και οι θεωρίες του είχαν μεγάλη επίδραση στην ανθρωπολογία, τη φιλοσοφία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ. Μετάφραση ΔΉΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 2017

ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ. Μετάφραση ΔΉΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 2017 ΣΟΦΟΚΛΈΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ Μετάφραση ΔΉΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 2017 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΦΕΛΗ ΑΘΗΝΑ 2017 ΝΕΦΕΛΗ / ΘΕΑΤΡΟ / ΑΠΑΝΤΑ Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ Σοφοκλέους, Οιδίπους επί Κολωνώ, μετάφραση Δημήτρης Δημητριάδης Σχεδιασμός βιβλίου:

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη

Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Χάρτινη Αγκαλιά Συγγραφέας: Ιφιγένεια Μαστρογιάννη Επιμέλεια εργασίας: Παναγιώτης Γιαννόπουλος Περιεχόμενα Ερώτηση 1 η : σελ. 3-6 Ερώτηση 2 η : σελ. 7-9 Παναγιώτης Γιαννόπουλος Σελίδα 2 Ερώτηση 1 η Η συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος γίνεται να σωθεί;

Ποιος γίνεται να σωθεί; 5 Απριλίου 2019 Ποιος γίνεται να σωθεί; Θρησκεία / Ηθική Σπύρος Α. Λαζάρου, M.D. Πλαστικός Κρανιογναθοπροσωπικός & Επανορθωτικός Χειρουργός Ο απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Τιμόθεο, αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Τα Μαθηματικά στο Λύκειο στις αρχές του 21 ου Αιώνα: Επισημάνσεις με Βάση τις Εκπαιδευτικές θεωρίες και τη Διεθνή Πρακτική»

Θέμα: «Τα Μαθηματικά στο Λύκειο στις αρχές του 21 ου Αιώνα: Επισημάνσεις με Βάση τις Εκπαιδευτικές θεωρίες και τη Διεθνή Πρακτική» Θέμα: «Τα Μαθηματικά στο Λύκειο στις αρχές του 21 ου Αιώνα: Επισημάνσεις με Βάση τις Εκπαιδευτικές θεωρίες και τη Διεθνή Πρακτική» ΕΠΕΔΙΜ, 9 Οκτωβρίου 2015 πηγές: Αναλυτικά προγράμματα «προηγμένων εκπαιδευτικά»

Διαβάστε περισσότερα

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους

Εφηβεία και Πρότυπα. 2)Τη στάση του απέναντι στους άλλους, ενήλικες και συνομηλίκους Εφηβεία και Πρότυπα Τι σημαίνει εφηβεία; Η εφηβεία είναι η περίοδος της ζωής του ανθρώπου που αρχίζει με το τέλος της παιδικής ηλικίας και οδηγεί στην ενηλικίωση. Είναι μια εξελικτική φάση που κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

< > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Κ. Γ. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ 1 < > Ο ΚΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΕΞΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑ Επαναλαμβάνουμε την έκπληξή μας για τα τεράστια συμπλέγματα γαλαξιών, τις πιο μακρινές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Κουκλοθέατρο Ενότητα 1: Εισαγωγή στην τέχνη της κούκλας

Εισαγωγή στο Κουκλοθέατρο Ενότητα 1: Εισαγωγή στην τέχνη της κούκλας Εισαγωγή στο Κουκλοθέατρο Ενότητα 1: Εισαγωγή στην τέχνη της κούκλας Αντιγόνη Παρούση Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Μιλώντας για το κουκλοθέατρο Το κουκλοθέατρο, είναι ένα είδος θεατρικής

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Στοιχεία Μηχανολογικού Σχεδίου

1.2 Στοιχεία Μηχανολογικού Σχεδίου 1.2 Στοιχεία Μηχανολογικού Σχεδίου Τα µηχανολογικά σχέδια, ανάλογα µε τον τρόπο σχεδίασης διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες: Σκαριφήµατα Κανονικά µηχανολογικά σχέδια Προοπτικά σχέδια Σχηµατικές παραστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα «Ημίτονο και ζωγραφική!»: Έχει δει στα μαθηματικά τη γραφική παράσταση της συνάρτησης του ημιτόνου; Σας θυμίζει κάτι η παρακάτω εικόνα;

Παράδειγμα «Ημίτονο και ζωγραφική!»: Έχει δει στα μαθηματικά τη γραφική παράσταση της συνάρτησης του ημιτόνου; Σας θυμίζει κάτι η παρακάτω εικόνα; Τελεστές, συνθήκες και άλλα! Όπως έχει διαφανεί από όλα τα προηγούμενα παραδείγματα, η κατασκευή κατάλληλων συνθηκών στις εντολές εάν, εάν αλλιώς, για πάντα εάν, περίμενε ώσπου, επανέλαβε ώσπου, είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο Γ Δεύτερη διδακτική πρόταση Μυθολογία Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική ώρα έφηβοι και

Διαβάστε περισσότερα

Φιλομήλα Λαπατά: συνέντευξη στην Μαρία Χριστοδούλου

Φιλομήλα Λαπατά: συνέντευξη στην Μαρία Χριστοδούλου Φιλομήλα Λαπατά: συνέντευξη στην Μαρία Χριστοδούλου December 13, 2018 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ Η αναγνωρισμένη και καταξιωμένη συγγραφέας στο χώρο της Φιλομήλα Λαπατά κάνει την εμφάνισή της με το νέο της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΜΑΣ ΑΚΙΝΑΤΗΣ

ΘΩΜΑΣ ΑΚΙΝΑΤΗΣ http://hallofpeople.com/gr/bio/aquinas.php ΘΩΜΑΣ ΑΚΙΝΑΤΗΣ Ο μεγαλύτερος και σπουδαιότερος φιλόσοφος του δευτέρου μισού του Μεσαίωνα ήταν ο Θωμάς ο Ακινάτης, που έζησε από το 1225 ως το 1274. Υπήρξε ο σημαντικότερος

Διαβάστε περισσότερα

«Βασιλιάς των Ξωτικών» ( Erlkonig ) Κατηγορία: Lied Στίχοι: Goethe Μουσική: Schubert

«Βασιλιάς των Ξωτικών» ( Erlkonig ) Κατηγορία: Lied Στίχοι: Goethe Μουσική: Schubert 1 «Βασιλιάς των Ξωτικών» ( Erlkonig ) Κατηγορία: Lied Στίχοι: Goethe Μουσική: Schubert Το τραγούδι αυτό θεωρείται ένα από τα αριστουργήµατα (ίσως και το πιο σπουδαίο) του Γερµανικού lied, και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

Μύθοι. Τοπικοί μύθοι Η ανάγκη των ανθρώπων οδήγησε στη δημιουργία μύθων

Μύθοι. Τοπικοί μύθοι Η ανάγκη των ανθρώπων οδήγησε στη δημιουργία μύθων Μύθοι Τοπικοί μύθοι Η ανάγκη των ανθρώπων οδήγησε στη δημιουργία μύθων Ορισμός : Προσπαθώντας να δώσουμε έναν ορισμό στο µζύθο µπορθούμε να πούμε ότι είναι µια φανταστική, πλαστή διήγηση µε στοιχεία συχνά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές Κατά τη Διάρκεια της Εγκυμοσύνης

Αλλαγές Κατά τη Διάρκεια της Εγκυμοσύνης Η εγκυμοσύνη αποτελεί μια φυσιολογική αναπτυξιακή κρίση που περιλαμβάνει σημαντικές σωματικές και ψυχολογικές αλλαγές και επηρεάζει όλες τις εγκύους ανεξάρτητα από την ψυχολογική τους υγεία. Όπως κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη...

Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... Ευχαριστώ Ολόψυχα για την Δύναμη, την Γνώση, την Αφθονία, την Έμπνευση και την Αγάπη... τον Δάσκαλο μου, Γιώργο Καραθάνο την Μητέρα μου Καλλιόπη και τον γιο μου Ηλία-Μάριο... Ευχαριστώ! 6 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com

Μιχάλης Μακρή EFIAP. www.michalismakri.com Μιχάλης Μακρή EFIAP www.michalismakri.com Γιατί κάποιες φωτογραφίες είναι πιο ελκυστικές από τις άλλες; Γιατί κάποιες φωτογραφίες παραμένουν κρεμασμένες σε γκαλερί για μήνες ή και για χρόνια για να τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΤΙ ΡΩΤΑΜΕ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ; ΤΙ ΜΑΣ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ; ΠΩΣ ΜΑΣ ΤΟ ΑΦΗΓΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ; ΣΥΝΘΕΣΗ: Οργάνωση ενός συνόλου από επιμέρους στοιχεία σε μια ενιαία διάταξη Αρχική ιδέα σύνθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Εαρινό εξάμηνο 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Εαρινό εξάμηνο 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων Διδάσκων: Ε. Μαρκάκης, Εαρινό εξάμηνο 2015 Λύσεις 2η σειράς ασκήσεων Προθεσμία παράδοσης: 18 Μαίου 2015 Πρόβλημα 1. (14

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑ Ο λόγος που ο Αριστοτέλης μελέτησε την έννοια της αρετής στα Ηθικά Νικομάχεια είναι γιατί αυτή αποτελεί προϋπόθεση όχι μόνο για την ευδαιμονία του ατόμου αλλά και ολόκληρης

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας

Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου 2016 Μαρία Τζιρίτα: Να μην παύουμε ποτέ να παλεύουμε για τον καλύτερο εαυτό μας Η συγγραφέας Μαρία Τζιρίτα Η Μαρία Τζιρίτα μιλά για το τελευταίο της βιβλίο «Ιόλη», στο Πινάκιο, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα