ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ IΒ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ IΒ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ"

Transcript

1 ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ IΒ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Η εφαρμογή της δήλωσης πολιτικής για την ανέγερση μεμονωμένης κατοικίας. (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενοι Αρ. Φακ , , ) 2. Η ανάγκη διευκόλυνσης και επιτάχυνσης της εγγραφής αγροτικών δρόμων και η πολιτική της κυβέρνησης για επίλυση του προβλήματος αυτού. (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενοι Αρ. Φακ , ) 3. Η ανάγκη για ενίσχυση των υποδομών για τη διάσωση και την ασφάλεια των λουομένων στις παραλίες και για κατοχύρωση του επαγγέλματος του ναυαγοσώστη. (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενοι Αρ. Φακ , ) 4. Η εφαρμογή της νομοθεσίας όσον αφορά την πρόσβαση των ανάπηρων ατόμων στις κυπριακές παραλίες. (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενοι Αρ. Φακ , ) 5. Η ανάγκη προώθησης αναπτυξιακών έργων και έργων αναφοράς στο αστικό κέντρο των πόλεων της Κύπρου και οι επιπτώσεις από τα έργα ανάπλασης στο εμπορικό κέντρο, στα καταστήματα και στις κατοικίες επί των επηρεαζόμενων οδών και παρόδων. (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενοι Αρ. Φακ , , , , ) 6. Η εφαρμογή του περί Ελέγχου των Γραφείων Κηδειών και Εγγραφής Λειτουργών Κηδειών και Ταριχευτών Νόμου, τα προβλήματα και τα κενά που παρατηρούνται στην εν λόγω νομοθεσία σε σχέση με τις διαδικασίες εγγραφής στα μητρώα και συμμετοχής στον οικείο σύλλογο, καθώς και η απουσία άσκησης ελέγχου στα γραφεία κηδειών.

2 (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 2 7. Το πρόβλημα πλημμυρών στα δυτικά προάστια της Λευκωσίας και οι κίνδυνοι για την ασφάλεια προσώπων και περιουσιών. (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 8. Οι καταστροφές στο αγροτικό δίκτυο και στις υποδομές κοινοτήτων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 9. Η ανάγκη για ομοιόμορφη πολιτική τιμολόγησης από τα συμβούλια υδατοπρομήθειας και τις τοπικές αρχές. (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 10. Η εφαρμογή του περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμου και η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εν λόγω νομοθεσίας. (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 11. Η ραγδαία αύξηση των ενοικίων παγκύπρια και ιδιαίτερα στη Λεμεσό, τα προβλήματα που επηρεάζουν κυρίως τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και η ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπισή τους και διαμόρφωσης ενιαίας στεγαστικής πολιτικής. (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) Αλλαγή στον τίτλο έπειτα από απόφαση της επιτροπής στη συνεδρία της ημερ. 8/9/2022. Βλέπε σημείωμα ημερ. 8/9/2022. Η ραγδαία αύξηση των ενοικίων παγκύπρια, τα προβλήματα που επηρεάζουν κυρίως τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και η ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπισή τους και διαμόρφωσης ενιαίας στεγαστικής πολιτικής. (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ )

3 3 12. Το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών του Υπουργείου Εσωτερικών. (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 13. Το πρόβλημα των εγκαταλελειμμένων οικοδομών και οχημάτων και τα κενά στην κείμενη νομοθεσία. (Αρ. Φακ ) 14. Τα προβλήματα που προκύπτουν από επικίνδυνες οικοδομές, οι παραλείψεις των αρμόδιων αρχών και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται τόσο προληπτικά όσο και κατά τον εντοπισμό τους. (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 15. Η ανάγκη καθιέρωσης πιστοποιητικού ασφάλειας για τα δημόσια και για τα ιδιωτικά κτίρια. (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενοι Αρ. Φακ , ) 16. Η ανάγκη ρύθμισης της λειτουργίας ειδησεογραφικών ιστοτόπων και διασφάλισης του δικαιώματος του πολίτη σε έγκυρη ενημέρωση, η διεθνής εμπειρία και τα μέτρα που λαμβάνονται στην Κύπρο. (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 17. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ, ο κίνδυνος δημιουργίας ολιγοπωλιακών καταστάσεων και οι επιπτώσεις στη διαφάνεια, την πλήρη ενημέρωση και τη δημοκρατία. (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 18. Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από το ενδεχόμενο άσκησης λογοκρισίας σε δημοσιογράφους και ΜΜΕ.

4 (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ημικατεχόμενες τοπικές αρχές και οι τοπικές αρχές που γειτνιάζουν με τη γραμμή Αττίλα. (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενοι Αρ. Φακ , ) 20. Τα προβλήματα που προκαλούνται από τις πτήσεις των πολεμικών αεροσκαφών στους κατοίκους της κοινότητας Ακρωτηρίου και των γύρω κοινοτήτων και οι επιπτώσεις σε κατοικίες, σχολεία και γενικότερα στην υγεία και την ασφάλεια των πολιτών. (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 21. Ενημέρωση για την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και των βρετανικών βάσεων για τον πολεοδομικό σχεδιασμό στο έδαφος των βρετανικών βάσεων. (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 22. Η ανέγερση ογκωδών και πολύ ψηλών κτιρίων στον δήμο Έγκωμης, η αλλαγή του χαρακτήρα οικιστικών περιοχών και οι αντιδράσεις των κατοίκων για τις επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής τους. Εσωτερικών και του κ. Αλέκου Τρυφωνίδη) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 23. Οι σοβαροί κίνδυνοι που εγκυμονούν από τις κατολισθήσεις βράχων για τις οικίες της περιοχής που γειτνιάζουν με το Σκαλί Αγλαντζιάς και η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τη μακροπρόθεσμη επίλυση του προβλήματος. (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 24. Τα προβλήματα που προκύπτουν από το μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ των αναθετουσών αρχών και των οργανισμών κοινής ωφέλειας ή/και νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου για την ανάληψη του κόστους των υπογειοποιήσεων των δικτύων κατά την εκτέλεση πολεοδομικών έργων. (Αρ. Φακ )

5 (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) Η κατεδάφιση διατηρητέων κτιρίων στην παλιά πόλη της Λευκωσίας και τα προβλήματα που δημιουργούνται. (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 26. H ασυδοσία και παρανομία κατά την τοποθέτηση διάφορων ταμπελών σε παγκύπρια βάση. (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 27. Η συνταξιοδοτική αποζημίωση που καταβάλλεται σε πρώην κοινοτάρχες και η ανάγκη αναθεώρησης των αποκοπών που εφαρμόζονται όσον αφορά την εν λόγω αποζημίωση. (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 28. Η πολιτική της κυβέρνησης όσον αφορά το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενοι Αρ. Φακ , ) 29. Τα προβλήματα που υπάρχουν στην υλοποίηση του προγράμματος δημιουργίας καταφυγίων της Πολιτικής Άμυνας. (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενοι Αρ. Φακ , ) 30. Το πολεοδομικό μέλλον της παραλιακής περιοχής Λάρνακας μετά την απομάκρυνση των οχληρών εγκαταστάσεων των αποθηκών πετρελαιοειδών. (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 31. Η αδυναμία των μικρών σωματείων, συλλόγων και καφενείων να πληρώνουν τα δικαιώματα τηλεοπτικής προβολής ποδοσφαιρικών αγώνων και τα προβλήματα επιβίωσης που προκύπτουν από αυτή την αδυναμία.

6 (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) Τα όρια της εξουσίας του Υπουργού Εσωτερικών να παύει εκλελεγμένους τοπικούς άρχοντες και η ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των κοινοτικών συμβουλίων. (Αρ. Φακ ) 33. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες όσον αφορά την προσβασιμότητα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την εξυπηρέτησή τους μέσω του συστήματος «Αριάδνη». (Αρ. Φακ ) 34. Η υιοθέτηση και υλοποίηση ρυθμιστικού σχεδίου για το παραλιακό μέτωπο της περιοχής «Απλώστρα-Lady s Mile». Βαλεντίνου Φακοντή, Κώστα Κώστα, Αντρέα Καυκαλιά και Νίκου Σύκα) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 35. Το ρυθμιστικό σχέδιο ανάπλασης των λεωφόρων Αγλαντζιάς, Λάρνακος και Αμμοχώστου στον δήμο Αγλαντζιάς. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Γιώργου Λουκαΐδη και Κωστή Ευσταθίου) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 36. Το ρυθμιστικό σχέδιο ανάπλασης της λεωφόρου Τσερίου. Βαλεντίνου Φακοντή και Αλεξάνδρας Ατταλίδου) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 37. Η στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης, η προοπτική επαναφοράς του Ενιαίου Στεγαστικού Σχεδίου και ο ρόλος του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας Νικολάου και Βαλεντίνου Φακοντή) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 38. Τα προβλήματα που δημιουργούνται από τη συνεχιζόμενη υποχώρηση του υπεδάφους στην κοινότητα Πισσουρίου. Βαλεντίνου Φακοντή, Κυριάκου Χατζηγιάννη και Αλεξάνδρας Ατταλίδου) (Αρ. Φακ )

7 (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) Ενημέρωση για τη δομή και τη λειτουργία της Πολιτικής Άμυνας, για τη συμβολή των εθελοντών, καθώς και για τα πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζει η υπηρεσία στην όλη δράση της. Βαλεντίνου Φακοντή, Αλεξάνδρας Ατταλίδου και Νίκου Σύκα) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 40. Οι ζημιές και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές στην επαρχία Λεμεσού, οι ελλείψεις, οι παραλείψεις και οι ευθύνες των αρμόδιων αρχών και του κράτους, καθώς και η ανάγκη αποζημίωσης των πληγέντων από το κράτος. Βαλεντίνου Φακοντή, Κώστα Κώστα και Αντρέα Καυκαλιά) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 41. Η μη εφαρμογή του περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου και τα προβλήματα που δημιουργούνται. Βαλεντίνου Φακοντή, Κυριάκου Χατζηγιάννη και Νίκου Σύκα) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 42. Η μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση των έργων που εξήγγειλε ο Προέδρος της Δημοκρατίας για τον δήμο Γερμασόγειας. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας Νικολάου, Βαλεντίνου Φακοντή, Αντρέα Καυκαλιά, Κώστα Κώστα, Πανίκου Λεωνίδου, Αλεξάνδρας Ατταλίδου και Αλέκου Τρυφωνίδη) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 43. Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη διαδικασία ελέγχου εταιρειών που εμπλέκονται σε ποινικά αδικήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμου, καθώς και στη διεκπεραίωση των υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ). Βαλεντίνου Φακοντή και Αλεξάνδρας Ατταλίδου) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 44. Η ανέγερση συγκεκριμένης ξενοδοχειακής μονάδας στην Αγία Νάπα κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας πολεοδομικής άδειας και η παράλειψη των αρμόδιων αρχών να εφαρμόσουν το διάταγμα του δικαστηρίου, ημερομηνίας 18 Ιουνίου 2019, για κατεδάφιση των παράνομων οικοδομών. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας Νικολάου και Βαλεντίνου Φακοντή)

8 (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) Οι ενδεχόμενες πολεοδομικές επεμβάσεις στην περιοχή «Άμμος του Καμπούρη» στην Αγία Νάπα. Βαλεντίνου Φακοντή και Αλεξάνδρας Ατταλίδου) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 46. Οι πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας από το ειδησεογραφικό δίκτυο «Al Jazeera» αναφορικά με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Γιώργου Λουκαΐδη, Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας Νικολάου, Βαλεντίνου Φακοντή και Αλεξάνδρας Ατταλίδου) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 47. Η πορεία υλοποίησης των τοπικών σχεδίων της επαρχίας Αμμοχώστου και η αναγκαιότητα υλοποίησης και δημοσίευσης των πολεοδομικών ζωνών της εν λόγω επαρχίας. Βαλεντίνου Φακοντή, Νίκου Κέττηρου και Νίκου Γεωργίου) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 48. Τα έργα ανάπλασης της παραλίας της Πύλας και της Βορόκληνης. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη και Αλεξάνδρας Ατταλίδου) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 49. Η άνιση μεταχείριση των ναυαγοσωστών στους δήμους και στις κοινότητες, η ανάγκη κατοχύρωσης του επαγγέλματος του ναυαγοσώστη και η καθυστέρηση που παρατηρείται στην κατάθεση νέου νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Ναυαγοσωστών σε Περιοχές Προστασίας των Λουομένων στη Θάλασσα Νόμος». (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, Αλεξάνδρας Ατταλίδου και Νίκου Σύκα) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 50. Η εφαρμογή του περί Κτηματομεσιτών Νόμου και η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εν λόγω νομοθεσίας. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Μάριου Μαυρίδη, Πανίκου Λεωνίδου, Κωστή Ευσταθίου και Αλεξάνδρας Ατταλίδου) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 51. Η απόφαση του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως να εκδώσει πολεοδομική άδεια για ανέγερση τετραώροφου ξενοδοχείου απέναντι από το λιμανάκι του Λατσιού παρά τις πρόνοιες του τοπικού σχεδίου.

9 (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Παύλου Μυλωνά) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) Η ανάπλαση και ανακατασκευή της οδού Μισιαούλη και Καβάζογλου στη Λεμεσό, οι διαδικασίες που ακολουθούνται και η διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε με τους επηρεαζόμενους καταστηματάρχες. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Μαρίνας Νικολάου και Πανίκου Λεωνίδου) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 53. Τα ρυθμιστικά σχέδια για τη βελτίωση των λεωφόρων Ευαγόρα Παλληκαρίδη (τμήμα) και Ελλάδος στην Πάφο, οι διαδικασίες που ακολουθούνται και η διαβούλευση με τους επηρεαζόμενους καταστηματάρχες. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Χαράλαμπου Πάζαρου, Βαλεντίνου Φακοντή, Χρύσανθου Σαββίδη και Ηλία Μυριάνθους) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 54. Η εφαρμογή του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου, καθώς και των κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, τα προβλήματα, τα κενά, οι αδυναμίες, οι ασάφειες και οι πολλαπλές ερμηνείες που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια και η ανάγκη τροποποίησης της εν λόγω νομοθεσίας, ώστε να υπάρχει ομοιόμορφη και ισομερής εφαρμογή της. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, Χρίστου Ορφανίδη, Παύλου Μυλωνά, Κωστή Ευσταθίου, Λίνου Παπαγιάννη και Νίκου Σύκα) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 55. Το πρόβλημα που προκύπτει από την καταβολή του κόστους κατασκευής του οδικού δικτύου της περιοχής αναδασμού της κοινότητας Δρούσειας της επαρχίας Πάφου. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Πανίκου Λεωνίδου και Χρύσανθου Σαββίδη) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 56. Η πολιτική διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών. (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 57. Προβλήματα που πιθανόν δημιουργούνται από την υποστελέχωση σε ορισμένους δήμους. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Χριστιάνας Ερωτοκρίτου και Νίκου Σύκα) (Αρ. Φακ )

10 10 (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 58. Οι πρόνοιες της νομοθεσίας για τη διόρθωση του εκλογικού καταλόγου λόγω αλλαγής δεδομένων και η μεθοδολογία που ακολουθείται για την εφαρμογή των εν λόγω προνοιών. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Πανίκου Λεωνίδου και Νίκου Σύκα) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 59. Οι κίνδυνοι, η οχληρία και τα τεράστια προβλήματα που δημιουργούνται από τη διέλευση βαρέων οχημάτων εντός της οικιστικής ζώνης στην περιοχή «Οπάλια» στη Μέσα Γειτονιά. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Πανίκου Λεωνίδου) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 60. Η τοποθέτηση στον δήμο Αγίας Νάπας, στον δήμο Παραλιμνίου και αλλού καμερών παρακολούθησης και ελέγχου εξωτερικών χώρων, δημόσιων οδών και κτιρίων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Πανίκου Λεωνίδου και Κωστή Ευσταθίου) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 61. Η υποβολή σχεδίων παροχής πολεοδομικών κινήτρων σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση ή/και Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (Δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων), με βάση τις διατάξεις κοινοτικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εναρμονιστικής νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βαλεντίνου Φακοντή, Κωστή Ευσταθίου και Αλεξάνδρας Ατταλίδου) (Αρ. Φακ ) 62. Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη υποστατικού να εξοφλήσει ποσό που εκκρεμεί σε συμβούλιο υδατοπρομήθειας το οποίο προέκυψε από χρήση του ενοικιαστή. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Νίκου Σύκα) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενοι Αρ. Φακ , ) 63. Τα οδικά έργα που προγραμματίζεται να υλοποιηθούν στην οδό Αγίας Φυλάξεως στη Λεμεσό και τα προβλήματα που δημιουργούνται. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Νίκου Σύκα) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενοι Αρ. Φακ , ) 64. Η στασιμότητα που επικρατεί αναφορικά με τις αποζημιώσεις που οφείλει να καταβάλει το κράτος στους ιδιοκτήτες γης που βρίσκεται εντός της αρχαιολογικής περιοχής της Αμαθούντας και, ως εκ τούτου, έχει απαλλοτριωθεί, καθώς και οι αλλαγές στις πολεοδομικές ζώνες στην εν λόγω περιοχή.

11 11 (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 65. Η αναπροσαρμογή συνόρων στην κοινότητα Καλαβασού με βάση τα λανθασμένα χωρομετρικά σχέδια που έγιναν και την επιτόπου κατάσταση και τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών και γης, καθώς και η καθυστέρηση των υπηρεσιών για ρύθμιση επιτόπου της κατάστασης. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Νίκου Σύκα) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 66. Οι διακρίσεις που δημιουργούνται εις βάρος των αναπήρων μετά την έκδοση σχετικού διατάγματος από τον Υπουργό Εσωτερικών δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Νίκου Σύκα) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 67. Η λειτουργία των παιδότοπων και των λούνα παρκ και τα θέματα ασφάλειας που προκύπτουν. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Νίκου Σύκα, Πανίκου Λεωνίδου και Αλεξάνδρας Ατταλίδου) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 68. Η ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών στις παραλίες σκύλων. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Νίκου Σύκα και Κυριάκου Χατζηγιάννη) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 69. Η ανάγκη επανεξέτασης του άρθρου 17 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου που παρέχει το δικαίωμα στο κράτος να χρεώνει τον πολίτη με το κόστος που αφορά στην εκτέλεση έργων υποδομής τα οποία θα έπρεπε να βαρύνουν αποκλειστικά το κράτος. (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενοι Αρ. Φακ , ) 70. Η πορεία του έργου του αποχετευτικού συστήματος Κοκκινοχωριών. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Νίκου Σύκα και Κυριάκου Χατζηγιάννη) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενοι Αρ. Φακ , ) 71. Τα προβλήματα που προκύπτουν από ξένους εργαζόμενους οι οποίοι καταγγέλλουν τους εργοδότες τους. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Νίκου Σύκα και Κυριάκου Χατζηγιάννη) (Αρ. Φακ )

12 12 (Προηγούμενοι Αρ. Φακ , ) 72. Ο τρόπος τήρησης και ενημέρωσης του Αρχείου Πληθυσμού και του εκλογικού καταλόγου. (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενοι Αρ. Φακ , ) 73. Η εκπόνηση νέων Τοπικών Σχεδίων. (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 74. Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο λιμανάκι της Αγίας Νάπας. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενοι Αρ. Φακ , ) 75. Τα προβλήματα που προκύπτουν από την αδυναμία σύνδεσης με το αποχετευτικό σύστημα των οικιακών υποστατικών που είναι χωροθετημένα σε ιδιωτικά περάσματα κοινοτήτων και περιαστικών περιοχών. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενοι Αρ. Φακ , ) 76. Η ανάγκη άμεσης προώθησης αντιπλημμυρικών έργων για την αντιμετώπιση της διάβρωσης του λόφου Προφήτη Ηλία στη Βορόκληνη. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενοι Αρ. Φακ , ) 77. Ο κρατικός σχεδιασμός για την ανάσχεση της αστυφιλίας και την αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών προβλημάτων των ορεινών κοινοτήτων. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενοι Αρ. Φακ , ) 78. Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την έλλειψη χώρων στάθμευσης στα αστικά κέντρα και ο στρατηγικός σχεδιασμός της πολιτείας για την αντιμετώπιση του προβλήματος. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ )

13 Οι πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή Τάλας και Κοίλης στην επαρχία Πάφου και η παροχή πρόσθετης οικονομικής βοήθειας από τα ευρωπαϊκά ταμεία αρωγής. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Χρύσανθου Σαββίδη) (Αρ. Φακ ) 80. Η διάθεση οικοπέδων σε νεαρά ζευγάρια και οικογένειες, για να εγκατασταθούν στην Πάχνα και ευρύτερα στην ύπαιθρο, οι διαδικασίες που ακολουθεί ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης και τα κριτήρια βάσει των οποίων αυτά διατίθενται. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Πανίκου Λεωνίδου) (Αρ. Φακ ) 81. Η τοποθέτηση συρματοπλέγματος μήκους έντεκα χιλιομέτρων στη γραμμή κατάπαυσης του πυρός και τα προβλήματα που δημιουργούνται στις γύρω κοινότητες. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Άριστου Δαμιανού, Μαρίνας Νικολάου και Βαλεντίνου Φακοντή) ( ) (Αρ. Φακ ) 82. Οι συνέπειες των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών, μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος) ( ) (Αρ. Φακ ) (Προηγούμενος Αρ. Φακ ) 83. Η έκδοση πολεοδομικής άδειας δεκαώροφης οικοδομής σε περιοχή ειδικού χαρακτήρα, στην οδό Κινύρα στη Λευκωσία. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου) ( ) (Αρ. Φακ ) 84. Οι ενδεχόμενες επιπτώσεις από τον πολεοδομικό σχεδιασμό στη βάση του νέου Τοπικού Σχεδίου Ακάμα. ( ) (Αρ. Φακ ) 85. Σχέδια ανάπτυξης για σκοπούς αξιοποίησης της κρατικής γης στην περιοχή της Κρατικής Έκθεσης. ( ) (Αρ. Φακ ) 86. Η πορεία εφαρμογής της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. ( ) (Αρ. Φακ )

14 Ο ρόλος και η αποστολή του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου ως δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην ενημέρωση, την προαγωγή του πολιτισμού και την ψυχαγωγία των πολιτών, η διαδικασία αναδιάρθρωσής του και η ανάγκη για διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης και του τύπου, της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας και της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. ( ) (Αρ. Φακ ) 88. Ο σχεδιασμός για την ανοικοδόμηση και αξιοποίηση των κτιρίων του 45 ου Τάγματος Διαβιβάσεων στο πάρκο της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου (Δάσος των Λεπρών) στην Αγλαντζιά. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Χρύση Παντελίδη) ( ) (Αρ. Φακ ) 89. Ο ρόλος και η λειτουργία του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου) ( ) (Αρ. Φακ ) 90. Τα επιχειρούμενα έργα ανάπλασης στον Δημόσιο Κήπο Λεμεσού. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση της κ. Αλεξάνδρας Ατταλίδου) ( ) (Αρ. Φακ ) 91. Οι καθυστερήσεις στην κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων για την προστασία των περιοχών Καμάρων και Βεργίνας στη Λάρνακα. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Πρόδρομου Αλαμπρίτη, Ανδρέα Πασιουρτίδη, Χρίστου Ορφανίδη, Σωτήρη Ιωάννου και Ανδρέα Αποστόλου) ( ) (Αρ. Φακ ) 92. Οι επερχόμενες αυξήσεις σε λογαριασμό κατανάλωσης νερού και αποχετευτικά τέλη, τις οποίες εξήγγειλε το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση του κ. Άριστου Δαμιανού) ( ) (Αρ. Φακ ) 93. Το εργασιακό περιβάλλον στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Παιδείας και Πολιτισμού) ( ) (Αρ. Φακ ) 94. Το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά στην αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία κεραιών κινητής τηλεφωνίας. (Αυτεπάγγελτη εξέταση έπειτα από εισήγηση των κ. Κυριάκου Χατζηγιάννη, Χρίστου Σενέκη και Λίνου Παπαγιάννη) ( ) (Αρ. Φακ )

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ IΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ IΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ IΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Οι συνέπειες των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών. Μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση των Κοινοβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ IΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ IΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ IΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Οι συνέπειες των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών. Μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης. (Αυτεπάγγελτη εξέταση με απόφαση των Κοινοβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α. 29 η συνεδρίαση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α. 29 η συνεδρίαση ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α 29 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

10.00 π.μ., έχει ως ακολούθως:

10.00 π.μ., έχει ως ακολούθως: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ 29 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 18 η συνεδρίαση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 18 η συνεδρίαση ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ 18 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α. 29 η συνεδρίαση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α. 29 η συνεδρίαση ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α 29 η συνεδρίαση Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή, 19 Μαΐου 2017, στις 11.00 π.μ., στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 1. Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του Αλληλεγγύης). (Αρ. Φακ ).

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 1. Ο περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του Αλληλεγγύης). (Αρ. Φακ ). ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤHN ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, 29 η συνεδρίαση Αναφορές του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ. 7 η συνεδρίαση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ. 7 η συνεδρίαση ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ 7 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ IΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ IΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ IΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Δημοσιονομική Έκθεση για το έτος 2015. (31.3.2016). (Αρ. Φακ. 23.04.033.054-2016).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 23 η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 23 η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ 23 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

11.00 π.μ. Α. Ενημέρωση της Επιτροπής από τον Υπουργό Οικονομικών αναφορικά με το Σχέδιο Εστία. (Συνέχιση της συζήτησης).

11.00 π.μ. Α. Ενημέρωση της Επιτροπής από τον Υπουργό Οικονομικών αναφορικά με το Σχέδιο Εστία. (Συνέχιση της συζήτησης). H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει ΕΚΤΑΚΤΩΣ την Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2019 στις 11.00 το πρωί με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 11.00 π.μ. Α. Ενημέρωση της Επιτροπής από

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ H έναρξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2019, ορίζεται για τις 9.00 π.μ. αντί για τις 11.00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ 16 η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ 16 η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η 2 η ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ 16 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Η καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση της απόφασης για ανέγερση διεθνούς συνεδριακού

Διαβάστε περισσότερα

κοινωνικής πολιτικής

κοινωνικής πολιτικής ΣΚΟΠΟΣ Ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιδρύθηκε το 1980 (Νόμος 42/1980 μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του Κράτους για να διευκολύνει τις ομάδες των συμπολιτών μας που αδυνατούν να λύσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, που συνήλθε στις 14 Ιανουαρίου 2011, στην Μηλιού

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών θα συνεδριάσει ΕΚΤΑΚΤΩΣ την Τρίτη, 9 Ιουλίου 2019 στις το πρωί με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών θα συνεδριάσει ΕΚΤΑΚΤΩΣ την Τρίτη, 9 Ιουλίου 2019 στις το πρωί με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών θα συνεδριάσει ΕΚΤΑΚΤΩΣ την Τρίτη, 9 Ιουλίου 2019 στις 11.00 το πρωί με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: (Νομοθετική εργασία). 11.00 π.μ. 1. Ο περί Μεταβιβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομική Επιτροπή Δήμου Λεμεσού

Πολεοδομική Επιτροπή Δήμου Λεμεσού Πολεοδομική Επιτροπή Δήμου Λεμεσού Η πρώτη συνεδρία της Πολεοδομικής Επιτροπής, προεδρία κ. Ευγένιου Χαμπουλλά, έγινε στις 6/2/2007 και μέχρι σήμερα έχουν γίνει 92 συνεδριάσεις. Η Επιτροπή συνεδριάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ IΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ IΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ IΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Τα προβλήματα και οι προοπτικές του κυπριακού τουρισμού. (21.6.2016). (Αρ. Φακ. 23.04.033.066-2016).

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Κατάθεση:

3. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Κατάθεση: ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ,ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Ο περί Επιτρόπου Προστασίας Καταναλωτών Νόμος του 2009. (Πρόταση νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΕΝΟΥ Α. Στοιχεία ερωτηθέντος: (Η συμπλήρωση των στοιχείων αυτών δεν είναι υποχρεωτική). 1. Δημότης Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-24

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ 26 η συνεδρίαση Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2019, στις 11.00

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Δ 6 η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Δ 6 η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Δ 6 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δήμος Λάρνακας Δήμος Λιβαδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ π.μ. Γ. Διορισμός μέλους του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. (Σχετική επιστολή ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2019 επισυνάπτεται).

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ π.μ. Γ. Διορισμός μέλους του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. (Σχετική επιστολή ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2019 επισυνάπτεται). ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού που έχει οριστεί ΕΚΤΑΚΤΩΣ για την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019 στις 10.00 το πρωί ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Ε 20 ή συνεδρίαση

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Ε 20 ή συνεδρίαση ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Ε 20 ή συνεδρίαση Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 405/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4816 Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014 1975 Αριθμός 405 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ π.μ. Β. Διορισμός μέλους του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. (Σχετική επιστολή ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2019 επισυνάπτεται).

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ π.μ. Β. Διορισμός μέλους του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. (Σχετική επιστολή ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2019 επισυνάπτεται). ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 στις 9.00 το πρωί ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου. Ρύθμιση, Δημιουργία Ξενοδοχειακών Κλινών

Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου. Ρύθμιση, Δημιουργία Ξενοδοχειακών Κλινών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ X Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου Ρύθμιση, Δημιουργία Ξενοδοχειακών Κλινών Αρ. Απ. 42.538, ημ. 12.5.1995 51.042, ημ. 12.1.2000 52.071, ημ. 27.6.2000 57.070, ημ. 8.1.2003 Γραφείο Επιτρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρία Βουλής ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. Κατατέθηκαν

Συνεδρία Βουλής ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων. Κατατέθηκαν Συνεδρία Βουλής ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 2018 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : Κατάθεση νομοσχεδίων και εγγράφων 1. Ο περί Συμπληρωματικού του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης Νόμος (Αρ. 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β 29 η συνεδρίαση

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β 29 η συνεδρίαση ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β 29 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 21 η συνεδρίαση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 21 η συνεδρίαση ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ 21 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

2018, στις π.μ., έχει ως ακολούθως:

2018, στις π.μ., έχει ως ακολούθως: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β 32 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ακινήτου µε Ασφάλεια.

Αγορά Ακινήτου µε Ασφάλεια. Αγορά Ακινήτου µε Ασφάλεια. Ανδρέας Σωκράτους Διευθυντής Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. 24 Οκτωβρίου, 2018 Εισαγωγή Η ανάπτυξη των αστικών περιοχών και η μετακίνηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Η ανάγκη αναθεώρησης της νομοθεσίας που διέπει το πόθεν έσχες, μετά τη σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. (21.9.2011) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Κατάθεση: 17.3.2011.

3. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Κατάθεση: 17.3.2011. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Επιτρόπου Προστασίας Καταναλωτών Νόμος του 2009. (Πρόταση νόμου του κ. Γιαννάκη Ομήρου, προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Κ.Δ.Π. 159/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4872 Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015 1039 Αριθμός 159 Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές από τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη για διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής. (Αρ. 3) Νόμος του 2017.

Αναφορές από τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη για διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής. (Αρ. 3) Νόμος του 2017. 2 η συνεδρίαση ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 Αναφορά από τον Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, που συνήλθε στις 19 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β 35 η συνεδρίαση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β 35 η συνεδρίαση ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β 35 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β 28 η συνεδρίαση

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ. ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β 28 η συνεδρίαση ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β 28 η συνεδρίαση Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή, 1 η Ιουνίου 2018, στις 11.00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 1 ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ζ BOYΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ Α 1. «Η εκκλησιαστική περιουσία και τρόποι για ορθότερη, χρηστότερη και διαφανέστερη διαχείριση της»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 28 η συνεδρίαση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 28 η συνεδρίαση ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ 28 η συνεδρίαση Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019, στις 11.00 το πρωί, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β. 24 η συνεδρίαση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β. 24 η συνεδρίαση ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β 24 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 22 η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 22 η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ 22 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία

Σχολείο Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Επαρχία ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριστείδη Χαραλάµπους 8 2008 Στρόβολος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22316439 22316445 22315562 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ Α' Κυριάκου Μάτση 26 2368 Άγιος Δοµέτιος ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22776530

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομία σε περιβάλλον κρίσης. και με ποια εργαλεία; Σεμινάριο ΣΥΠΟΚ /ΕΤΕΚ. Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας

Πολεοδομία σε περιβάλλον κρίσης. και με ποια εργαλεία; Σεμινάριο ΣΥΠΟΚ /ΕΤΕΚ. Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας Σεμινάριο ΣΥΠΟΚ /ΕΤΕΚ Παγκόσμια Ημέρα Πολεοδομίας Πολεοδομία σε περιβάλλον κρίσης Τι μπορεί να προσφέρει Τι πρέπει να προσφέρει Τι πρέπει να επιτύχει και με ποια εργαλεία; Γλαύκος Κωνσταντινίδης Πολεοδόμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΡΕΜΟΥΝΤΑ NOMΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ-ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ-ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΚΚΡΕΜΟΥΝΤΑ NOMΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ-ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ-ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝΤΑ NOMΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ-ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ-ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β 9 η συνεδρίαση. Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για την

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β 9 η συνεδρίαση. Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για την ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β 9 η συνεδρίαση Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για την Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2017, στις 9.00 π.μ., στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤHN ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, 33 η συνεδρίαση

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤHN ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, 33 η συνεδρίαση ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤHN ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, 33 η συνεδρίαση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Νομοθετική εργασία ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 1. Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 17 η συνεδρίαση

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 17 η συνεδρίαση ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ 17 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α. 23 η συνεδρίαση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α. 23 η συνεδρίαση ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α 23 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

στις 9.00 π.μ., έχει ως ακολούθως:

στις 9.00 π.μ., έχει ως ακολούθως: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β 9 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για τη Δευτέρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 18 η συνεδρίαση. Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 18 η συνεδρίαση. Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ 18 η συνεδρίαση Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή, 15 Μαρτίου 2019, στις 11.00 π.μ., στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΡΕΜΟΥΝΤΑ NOMΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ-ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ-ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΕΚΚΡΕΜΟΥΝΤΑ NOMΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ-ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ-ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝΤΑ NOMΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ-ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ-ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Παγκύπριας Ένωσης Προσφύγων (Σύσταση, Σκοποί, Λειτουργία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017 στις 10.00 το πρωί, ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ IA ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ IA ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ IA ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Εξοικονομήσεως Νερού (Ειδικά Μέτρα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009. (Πρόταση νόμου

Διαβάστε περισσότερα

1-03-2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

1-03-2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1-03-2013: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκώντας τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 27 η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 27 η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ 27 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗ/ ΠΑΓΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 Σκοπός Παγκοινοτικής Συγκέντρωσης Ενημέρωση κοινού σε

Διαβάστε περισσότερα

(Αρ. Φακ ). (Αναπομπή).

(Αρ. Φακ ). (Αναπομπή). ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 1 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 11 η συνεδρίαση Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: β(1) Τηλ.: Φαξ.: Ημερομηνία: 30/07/2008

Αρ. Φακ.: β(1) Τηλ.: Φαξ.: Ημερομηνία: 30/07/2008 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. Φακ.:4.2.2.21.10.1.2β(1) Τηλ.: 22409922 Φαξ.: 22409949 Ημερομηνία: 30/07/2008 ΠΡΟΣ: Γενικό Διευθυντή Κυπριακού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 28 η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 28 η συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ 28 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ I ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Καταργήσεως του περί Σκύλων Νόμου Νόμος του 2004. (Πρόταση νόμου του βουλευτή κ. Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018 στις 8.00 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018 στις 8.00 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 1 Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών θα συνεδριάσει την Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018 στις 8.00 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 8.00 π.μ. Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: (Προγραμματισμός των εργασιών της επιτροπής).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Συνοπτικός τίτλος 1 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Το πολεοδομικό σύστημα της Κύπρου

Το πολεοδομικό σύστημα της Κύπρου Πολεοδομικά, οικοδομικά και θέματα χωροθέτησης ηλιακών θερμικών και φωτοβολταϊκών, ειδικότερα σε μεμονωμένες κατοικίες Ανθή Χαραλάμπους Προϊστάμενη Υπηρεσίας Ενέργειας & Περιβάλλοντος ΟΕΒ Ημερίδα: «Υγεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Το Παγκύπριο Συνέδριο της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου που συνήλθε στις 30 Ιουνίου 2007, αφού μελέτησε σε βάθος τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Κοινότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Δ 3 η συνεδρίαση. Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για την

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Δ 3 η συνεδρίαση. Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για την ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Δ 3 η συνεδρίαση Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019, στις 11.00 π.μ., στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 280 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ

Αριθμός 280 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ Ε.Ε. Παρ. III(I) 1784 Κ.Δ.Π. 280/98 Αρ. 3280, 20.11.98 Αριθμός 280 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 90 του 1972 56 του 1982 7 του 1990 28 του 1991 91(1) του 1992 55(1) του 1993 72(1) του 1998. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ IΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ IΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ IΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Οι συνέπειες των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών. Μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης. (Αυτεπάγγελτη εξέταση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ IΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ IΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ IΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Δημοτικών Δημοψηφισμάτων Νόμος του 2002. (Πρόταση νόμου του κ. Γιώργου Περδίκη, βουλευτή του Κινήματος

Διαβάστε περισσότερα

2/1/2013. ο Αστικός Αναδασμός. η Μεταφορά Αναπτυξιακών ικαιωμάτων, και. το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης.

2/1/2013. ο Αστικός Αναδασμός. η Μεταφορά Αναπτυξιακών ικαιωμάτων, και. το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ-ΚΛΗΡΙ ΟΥ ο Αστικός Αναδασμός η Μεταφορά Αναπτυξιακών ικαιωμάτων, και το Τέλος Πολεοδομικής Αναβάθμισης. 1 Απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών 25 Μαΐου 2018 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΨΗΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών 25 Μαΐου 2018 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΨΗΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως Υπουργείο Εσωτερικών 25 Μαΐου 2018 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΨΗΛΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: ΤΕΣ Αρ. Τηλ.: /501 Αρ. Φαξ.: Μαρτίου Κύριοι/ες,

Αρ. Φακ.: ΤΕΣ Αρ. Τηλ.: /501 Αρ. Φαξ.: Μαρτίου Κύριοι/ες, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αρ. Φακ.: ΤΕΣ 9.40.10.1 Αρ. Τηλ.: 22451500/501 Αρ. Φαξ.: 22661977 ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1431 Λευκωσία 30 Μαρτίου 2012 Κύριοι/ες, Διατάγματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19/17

Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19/17 Πρακτικά Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 19/17 Ημερομηνία: 15 Ιουνίου 2017 Ώρα έναρξης: 13:25 Ώρα Λήξης: 15:40 Παρόντες: κ. Θεόδωρος Πυρίλλης Δήμαρχος κ. Αβραάμ Μουλαζίμης Αντιδήμαρχος (από το θέμα 1.6)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Εγγραφής Ιατρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003. (Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Ζαχαρία Κουλία, βουλευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Η απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας αποτελεί στόχο και επιδίωξη κάθε κυπριακής οικογένειας. Το κράτος στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του, οφείλει να ενισχύσει την επίτευξη του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα »

Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα » Πρόοδος στην Υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα 2007-2013» Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007 2013 Λάρνακα 23 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2019 στις 9.00 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: 9.00 π.μ. Α. Προγραμματισμός των εργασιών της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Ε. 32 η συνεδρίαση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Ε. 32 η συνεδρίαση ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Ε 32 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη,

Διαβάστε περισσότερα

1431 KAJI. 357/90. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5.

1431 KAJI. 357/90. Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5. E.E. Παρ. ΠΙ (I) Αρ. 2560,1.12.90 1431 KAJI. 357/90 Αριθμός 357 Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 90 ΤΟΥ 1972, 56 ΤΟΥ 1982 ΚΑΙ 7 ΤΟΥ'1990) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5. Ο Υπουργός Εσωτερικών,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά συνεδρίας του Δήμου Σωτήρας (14/2013)

Πρακτικά συνεδρίας του Δήμου Σωτήρας (14/2013) Πρακτικά συνεδρίας του Δήμου Σωτήρας (14/2013) Ημερομηνία: 28 Μαΐου 2013 Ώρα έναρξης: 19:00 Ώρα λήξης: 20:00 Παρόντες: Κος Γ. Τάκκας, Κος Ι. Καμπανής Κος Μ. Κκάλλη, Κα Φ. Σάββα, Κος Π. Κύπρου, Κος Β. Βραχίμη,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 10 έργα στις κοινότητες της επαρχίας Πάφου, συνολικού κόστους 7,98 εκ. ευρώ, έχουν ήδη ολοκληρωθεί. 20 έργα, συνολικού ύψους 19 εκ. ευρώ βρίσκονται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ IΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ IΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ IΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Το πρόβλημα που δημιουργείται με την εγγραφή άνεργων ατόμων σε κλάδους σπουδών που δεν περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ερωτήματα για προκαταρκτικές απόψεις με βάση το άρθρο 25(8) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ερωτήματα για προκαταρκτικές απόψεις με βάση το άρθρο 25(8) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ Αρ. Φακ.: Αρ. Τηλ.: Αρ. Τηλεομ.: emaii: 05.33.018.004 22867620 22867755 info@moi.gov.cy ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 1453 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 14 Ιανουαρίου 2008 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ- ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ Πολεοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Ε. 14 η συνεδρίαση

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Ε. 14 η συνεδρίαση ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Ε 14 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ-ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ-ΠΑΘΟΝΤΩΝ IΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ-ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ-ΠΑΘΟΝΤΩΝ IΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ-ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΩΝ-ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ-ΠΑΘΟΝΤΩΝ IΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Η εγκατάσταση Κεντρικών Αποχετευτικών Δικτύων στους Προσφυγικούς Συνοικισμούς και στους Συνοικισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015

Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Κυπριακή Οικονομία & Κτηματαγορά 2014-2015 Μάρτιος 2014 Η πρόβλεψη είναι δύσκολη, ειδικά όταν πρόκειται για το μέλλον. ΑΕΠ & Ανεργία Η μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά το 2013 ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ IΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ IΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ IΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Το πρόβλημα που δημιουργείται με την εγγραφή άνεργων ατόμων σε κλάδους σπουδών που δεν περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 19 η συνεδρίαση. Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 19 η συνεδρίαση. Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ 19 η συνεδρίαση Συνοδευτικό έγγραφο της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019, στις 11.00 π.μ., στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη στις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής.

Αναφορά του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη στις διεθνείς δραστηριότητες της Βουλής. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤHN ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018, 22 η συνεδρίαση Αναφορά του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017 στις 9.30 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:

Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017 στις 9.30 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017 στις 9.30 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 9.30 π.μ. 1. Ο περί Φόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α

ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α 1 ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ H ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού που έχει οριστεί για τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017 στις 9.30 το πρωί, ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Στέγη - Προσιτή Κατοικία

Κοινωνική Στέγη - Προσιτή Κατοικία Ο ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ [ΝΟΜΟΙ 90 ΤΟΥ 1972, 56 ΤΟΥ 1982, 7 ΤΟΥ 1990, 28 ΤΟΥ 1991, 9(Ι) ΤΟΥ 1992, 55(Ι) ΤΟΥ 1993, 72(Ι) ΤΟΥ 1998, 59(Ι) ΚΑΙ 142(Ι) ΤΟΥ 1999, 241(Ι) ΤΟΥ 2002, 29(Ι) ΤΟΥ 2005,

Διαβάστε περισσότερα

(Συνέχιση της συζήτησης).

(Συνέχιση της συζήτησης). 1 H Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού θα συνεδριάσει τη Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018, στις 9.30 το πρωί, με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 9.30 π.μ. 1. Ο περί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009 96 1. Αξιοποίηση της Παραλίας (Ακτή Ολυμπίων) 4.954.944 3.239.322 199.036 1.708.601 1.708.601 Από νέα χρηματοδότηση - Επέκταση υφιστάμενου 2. Χώρος Επίχωσης Κατασκευή προβλήτας κατά μήκος της επίχωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Βασικές κατευθύνσεις και συμμετοχικότητα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ Λευκωσία, 2015

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Βασικές κατευθύνσεις και συμμετοχικότητα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ Λευκωσία, 2015 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Βασικές κατευθύνσεις και συμμετοχικότητα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ Λευκωσία, 2015 o Πολεοδομία o Βασικές Έννοιες o Κυπριακή Πραγματικότητα o Πολεοδομικά

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικός Σχεδιασμός στην περίοδο της κρίσης_ Προβλήματα και προβληματισμοί

Πολεοδομικός Σχεδιασμός στην περίοδο της κρίσης_ Προβλήματα και προβληματισμοί ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Πολεοδομικός Σχεδιασμός στην περίοδο της κρίσης_ Προβλήματα και προβληματισμοί Kωνσταντίνος Κωνσταντή, Πρόεδρος ΣΑΚ, Α Αντιπρόεδρος ΕΤΕΚ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ_προβλήματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 24 η συνεδρίαση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 24 η συνεδρίαση ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ 24 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα