ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΟΑΕΕ ,00 Κέρδη προ ασφαλιστικών εισφορών & φόρων , , , , , ,00 Ασφαλιστικές εισφορές (Από 2017 και μετά 26,95%) 4.024, , , , , ,25 Φορολογητέα κέρδη 7.976, , , , , ,75 Φόρος εισοδήματος 2.073, , , , , ,85 Εισφορά αλληλεγγύης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Τελικό καθαρό ποσό κερδών (διαθέσιμο εισόδημα) 5.252, , , , , ,91 Συνολικές Επιβαρύνσεις (Φορολογικές & Ασφαλιστικές) 6.747, , , , , ,09 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 56,23% 53,57% 41,39% 44,67% 43,79% 44,03% 43,77% 46,43% 58,61% 55,33% 56,21% 55,97% 84,60% 80,60% 50,42% 57,36% 55,42% 55,94% 15,40% 19,40% 49,58% 42,64% 44,58% 44,06% 0,00% 0,00% -46,58% 23,50% -5,13% 1,46% 0,00% 0,00% -46,58% -34,03% -37,41% -36,50% 0,00% 0,00% 23,50% -5,13% 1,46% -0,39% 0,00% 0,00% 23,50% 17,17% 18,87% 18,41% 0,00% -15,38% 23,50% -5,13% 1,46% -0,39% 0,00% -15,38% 4,50% -0,86% 0,59% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,07% 26,24% -5,60% 1,60% -0,42% 0,00% 6,07% 33,91% 26,41% 28,43% 27,89% 0,00% -4,73% -22,74% 7,93% -1,98% 0,54% 0,00% -4,73% -26,40% -20,56% -22,13% -21,71% 0, ,00 22,00% 1.754, , , , , , ,00 29,00% , ,00 37,00% ,00 45,00% Σύνολο φόρου (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) 1.754, , , , , ,20% ,00% ,50% ,50% Σύνολο εισφοράς (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΟΑΕΕ ,00 Κέρδη προ ασφαλιστικών εισφορών & φόρων , , , , , ,00 Ασφαλιστικές εισφορές (Από 2017 και μετά 26,95%) 4.024, , , , , ,75 Φορολογητέα κέρδη , , , , , ,25 Φόρος εισοδήματος 2.853, , , , , ,47 Εισφορά αλληλεγγύης 0,00 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00 Τελικό καθαρό ποσό κερδών (διαθέσιμο εισόδημα) 7.472, , , , , ,77 Συνολικές Επιβαρύνσεις (Φορολογικές & Ασφαλιστικές) 7.527, , , , , ,23 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 50,19% 47,26% 41,72% 43,21% 42,81% 42,91% 49,81% 52,74% 58,28% 56,79% 57,19% 57,09% 68,58% 64,58% 51,97% 55,14% 54,27% 54,50% 31,42% 35,42% 48,03% 44,86% 45,73% 45,50% 0,00% 0,00% -26,49% 9,71% -2,39% 0,66% 0,00% 0,00% -26,49% -19,35% -21,28% -20,76% 0,00% 0,00% 9,71% -2,39% 0,66% -0,18% 0,00% 0,00% 9,71% 7,09% 7,80% 7,61% 0,00% -15,38% 9,71% -2,39% 0,66% -0,18% 0,00% -15,38% -7,17% -9,38% -8,78% -8,95% 0,00% 0,00% 0,92% -100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,88% 10,50% -2,55% 0,71% -0,19% 0,00% 5,88% 16,99% 14,00% 14,81% 14,59% 0,00% -5,83% -11,72% 3,57% -0,93% 0,25% 0,00% -5,83% -16,87% -13,90% -14,70% -14,49% 0, ,00 22,00% 2.414, , , , , , ,00 29,00% , ,00 37,00% ,00 45,00% Σύνολο φόρου (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) 2.414, , , , , ,20% 0, ,00% ,50% ,50% Σύνολο εισφοράς (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) 0,00 0,92 0,00 0,00 0,00

3 ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΟΑΕΕ ,00 Κέρδη προ ασφαλιστικών εισφορών & φόρων , , , , , ,00 Ασφαλιστικές εισφορές (Από 2017 και μετά 26,95%) 4.024, , , , , ,60 Φορολογητέα κέρδη , , , , , ,40 Φόρος εισοδήματος 4.153, , , , , ,19 Εισφορά αλληλεγγύης 159,76 87,47 81,28 82,95 82,50 82,62 Τελικό καθαρό ποσό κερδών (διαθέσιμο εισόδημα) , , , , , ,60 Συνολικές Επιβαρύνσεις (Φορολογικές & Ασφαλιστικές) 8.987, , , , , ,40 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 44,94% 41,38% 42,45% 42,16% 42,24% 42,22% 55,06% 58,62% 57,55% 57,84% 57,76% 57,78% 56,26% 51,80% 54,09% 53,47% 53,64% 53,59% 43,74% 48,20% 45,91% 46,53% 46,36% 46,41% 0,00% 0,00% 7,00% -1,76% 0,48% -0,13% 0,00% 0,00% 7,00% 5,11% 5,62% 5,48% 0,00% 0,00% -1,76% 0,48% -0,13% 0,03% 0,00% 0,00% -1,76% -1,29% -1,42% -1,38% 0,00% -15,38% -1,76% 0,48% -0,13% 0,03% 0,00% -15,38% -16,88% -16,47% -16,58% -16,55% 0,00% -45,25% -7,08% 2,05% -0,54% 0,15% 0,00% -45,25% -49,12% -48,08% -48,36% -48,29% 0,00% 6,46% -1,82% 0,50% -0,13% 0,04% 0,00% 6,46% 4,52% 5,04% 4,90% 4,94% 0,00% -7,91% 2,58% -0,68% 0,18% -0,05% 0,00% -7,91% -5,54% -6,18% -6,01% -6,05% 0, ,00 22,00% 3.514, , , , , , ,00 29,00% , ,00 37,00% ,00 45,00% Σύνολο φόρου (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) 3.514, , , , , ,20% 87,47 81,28 82,95 82,50 82, ,00% ,50% ,50% Σύνολο εισφοράς (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) 87,47 81,28 82,95 82,50 82,62

4 ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΟΑΕΕ ,00 Κέρδη προ ασφαλιστικών εισφορών & φόρων , , , , , ,00 Ασφαλιστικές εισφορές (Από 2017 και μετά 26,95%) 4.024, , , , , ,44 Φορολογητέα κέρδη , , , , , ,56 Φόρος εισοδήματος 5.453, , , , , ,90 Εισφορά αλληλεγγύης 419,52 224,80 161,63 171,29 168,69 169,39 Τελικό καθαρό ποσό κερδών (διαθέσιμο εισόδημα) , , , , , ,27 Συνολικές Επιβαρύνσεις (Φορολογικές & Ασφαλιστικές) , , , , , ,73 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 42,19% 38,33% 42,88% 41,55% 41,91% 41,81% 57,81% 61,67% 57,12% 58,45% 58,09% 58,19% 50,28% 45,68% 55,41% 52,50% 53,27% 53,07% 49,72% 54,32% 44,59% 47,50% 46,73% 46,93% 0,00% 0,00% 40,48% -7,77% 2,27% -0,60% 0,00% 0,00% 40,48% 29,57% 32,51% 31,72% 0,00% 0,00% -7,77% 2,27% -0,60% 0,16% 0,00% 0,00% -7,77% -5,67% -6,24% -6,09% 0,00% -14,13% -9,11% 2,27% -0,60% 0,16% 0,00% -14,13% -21,96% -20,19% -20,66% -20,53% 0,00% -46,41% -28,10% 5,98% -1,52% 0,42% 0,00% -46,41% -61,47% -59,17% -59,79% -59,62% 0,00% 6,68% -7,39% 2,33% -0,61% 0,17% 0,00% 6,68% -1,20% 1,10% 0,48% 0,65% 0,00% -9,15% 11,89% -3,10% 0,86% -0,23% 0,00% -9,15% 1,65% -1,51% -0,66% -0,89% 0, ,00 22,00% 4.400, , , , , , ,00 29,00% 283, , ,00 37,00% ,00 45,00% Σύνολο φόρου (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) 4.683, , , , , ,20% 176,00 161,63 171,29 168,69 169, ,00% 48, ,50% ,50% Σύνολο εισφοράς (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) 224,80 161,63 171,29 168,69 169,39

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΟΑΕΕ ,00 Κέρδη προ ασφαλιστικών εισφορών & φόρων , , , , , ,00 Ασφαλιστικές εισφορές (Από 2017 και μετά 26,95%) 4.024, , , , , ,28 Φορολογητέα κέρδη , , , , , ,72 Φόρος εισοδήματος 6.753, , , , , ,68 Εισφορά αλληλεγγύης 519,52 474,80 325,97 366,08 355,27 358,19 Τελικό καθαρό ποσό κερδών (διαθέσιμο εισόδημα) , , , , , ,85 Συνολικές Επιβαρύνσεις (Φορολογικές & Ασφαλιστικές) , , , , , ,15 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 39,82% 37,61% 44,15% 42,39% 42,87% 42,74% 60,18% 62,39% 55,85% 57,61% 57,13% 57,26% 45,99% 43,43% 57,59% 53,43% 54,52% 54,23% 54,01% 56,57% 42,41% 46,57% 45,48% 45,77% 0,00% 0,00% 73,97% -11,46% 3,49% -0,91% 0,00% 0,00% 73,97% 54,03% 59,41% 57,96% 0,00% 0,00% -11,46% 3,49% -0,91% 0,25% 0,00% 0,00% -11,46% -8,37% -9,20% -8,98% 0,00% -9,19% -14,07% 4,41% -1,14% 0,31% 0,00% -9,19% -21,97% -18,53% -19,46% -19,21% 0,00% -8,61% -31,35% 12,30% -2,95% 0,82% 0,00% -8,61% -37,25% -29,53% -31,62% -31,05% 0,00% 3,69% -10,50% 3,16% -0,83% 0,22% 0,00% 3,69% -7,20% -4,26% -5,05% -4,84% 0,00% -5,57% 17,41% -4,00% 1,12% -0,30% 0,00% -5,57% 10,87% 6,44% 7,64% 7,31% , ,00 29,00% 1.733,04 869, , , , , ,00 37,00% ,00 45,00% Σύνολο φόρου (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) 6.133, , , , , ,00% 298,80 149,97 190,08 179,27 182, ,50% ,50% Σύνολο εισφοράς (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) 474,80 325,97 366,08 355,27 358,19

6 ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΟΑΕΕ ,00 Κέρδη προ ασφαλιστικών εισφορών & φόρων , , , , , ,00 Ασφαλιστικές εισφορές (Από 2017 και μετά 26,95%) 4.024, , , , , ,12 Φορολογητέα κέρδη , , , , , ,88 Φόρος εισοδήματος 8.053, , , , , ,48 Εισφορά αλληλεγγύης 619,52 739,44 508,60 566,86 551,16 555,39 Τελικό καθαρό ποσό κερδών (διαθέσιμο εισόδημα) , , , , , ,00 Συνολικές Επιβαρύνσεις (Φορολογικές & Ασφαλιστικές) , , , , , ,00 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 38,14% 37,36% 45,24% 43,05% 43,64% 43,48% 61,86% 62,64% 54,76% 56,95% 56,36% 56,52% 43,09% 42,21% 59,42% 54,16% 55,53% 55,16% 56,91% 57,79% 40,58% 45,84% 44,47% 44,84% 0,00% 0,00% 107,46% -13,96% 4,37% -1,13% 0,00% 0,00% 107,46% 78,50% 86,30% 84,20% 0,00% 0,00% -13,96% 4,37% -1,13% 0,31% 0,00% 0,00% -13,96% -10,20% -11,21% -10,94% 0,00% -4,88% -17,39% 5,34% -1,37% 0,37% 0,00% -4,88% -21,41% -17,22% -18,35% -18,04% 0,00% 19,36% -31,22% 11,46% -2,77% 0,77% 0,00% 19,36% -17,90% -8,50% -11,03% -10,35% 0,00% 1,26% -12,59% 4,01% -1,04% 0,28% 0,00% 1,26% -11,49% -7,94% -8,90% -8,64% 0,00% -2,04% 21,12% -4,86% 1,38% -0,37% 0,00% -2,04% 18,64% 12,88% 14,43% 14,02% , ,00 29,00% 2.900, , , , , , ,00 37,00% 361, ,00 45,00% Σύνολο φόρου (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) 7.661, , , , , ,00% 500,00 332,60 390,86 375,16 379, ,50% 63, ,50% Σύνολο εισφοράς (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) 739,44 508,60 566,86 551,16 555,39

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΟΑΕΕ ,00 Κέρδη προ ασφαλιστικών εισφορών & φόρων , , , , , ,00 Ασφαλιστικές εισφορές (Από 2017 και μετά 26,95%) 4.024, , , , , ,97 Φορολογητέα κέρδη , , , , , ,03 Φόρος εισοδήματος 9.353, , , , , ,85 Εισφορά αλληλεγγύης 719, ,44 695,79 795,14 768,37 775,58 Τελικό καθαρό ποσό κερδών (διαθέσιμο εισόδημα) , , , , , ,60 Συνολικές Επιβαρύνσεις (Φορολογικές & Ασφαλιστικές) , , , , , ,40 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 36,87% 38,12% 46,13% 43,98% 44,56% 44,40% 63,13% 61,88% 53,87% 56,02% 55,44% 55,60% 40,99% 42,39% 60,90% 55,26% 56,72% 56,32% 59,01% 57,61% 39,10% 44,74% 43,28% 43,68% 0,00% 0,00% 140,94% -15,76% 5,04% -1,29% 0,00% 0,00% 140,94% 102,96% 113,20% 110,44% 0,00% 0,00% -15,76% 5,04% -1,29% 0,35% 0,00% 0,00% -15,76% -11,52% -12,66% -12,35% 0,00% 1,68% -22,06% 7,63% -1,91% 0,52% 0,00% 1,68% -20,75% -14,71% -16,34% -15,90% 0,00% 47,94% -34,63% 14,28% -3,37% 0,94% 0,00% 47,94% -3,30% 10,51% 6,79% 7,79% 0,00% -1,99% -12,95% 4,01% -1,04% 0,28% 0,00% -1,99% -14,68% -11,26% -12,18% -11,93% 0,00% 3,41% 21,01% -4,68% 1,32% -0,35% 0,00% 3,41% 25,13% 19,28% 20,86% 20,43% , ,00 37,00% 2.211,12 112,65 678,19 525,78 566, ,00 45,00% Σύνολο φόρου (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) 9.511, , , , , ,50% 388,44 19,79 119,14 92,37 99, ,50% Σύνολο εισφοράς (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) 1.064,44 695,79 795,14 768,37 775,58

8 ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΟΑΕΕ ,00 Κέρδη προ ασφαλιστικών εισφορών & φόρων , , , , , ,00 Ασφαλιστικές εισφορές (Από 2017 και μετά 26,95%) 4.024, , , , , ,81 Φορολογητέα κέρδη , , , , , ,19 Φόρος εισοδήματος , , , , , ,19 Εισφορά αλληλεγγύης 819, ,20 933, , , ,95 Τελικό καθαρό ποσό κερδών (διαθέσιμο εισόδημα) , , , , , ,05 Συνολικές Επιβαρύνσεις (Φορολογικές & Ασφαλιστικές) , , , , , ,95 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 35,88% 38,92% 47,53% 45,16% 45,80% 45,63% 64,12% 61,08% 52,47% 54,84% 54,20% 54,37% 39,41% 42,74% 62,99% 56,69% 58,32% 57,88% 60,59% 57,26% 37,01% 43,31% 41,68% 42,12% 0,00% 0,00% 174,43% -17,13% 5,57% -1,42% 0,00% 0,00% 174,43% 127,42% 140,09% 136,68% 0,00% 0,00% -17,13% 5,57% -1,42% 0,39% 0,00% 0,00% -17,13% -12,51% -13,76% -13,42% 0,00% 7,37% -23,39% 7,99% -1,99% 0,55% 0,00% 7,37% -17,74% -11,17% -12,94% -12,46% 0,00% 70,73% -33,30% 13,18% -3,14% 0,87% 0,00% 70,73% 13,87% 28,88% 24,83% 25,92% 0,00% -4,73% -14,11% 4,53% -1,17% 0,32% 0,00% -4,73% -18,17% -14,47% -15,47% -15,20% 0,00% 8,45% 22,14% -5,00% 1,42% -0,38% 0,00% 8,45% 32,47% 25,85% 27,63% 27,15% , ,00 37,00% 3.700, , , , , ,00 45,00% 439,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο φόρου (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) , , , , , ,50% 650,00 257,20 380,16 347,02 355, ,50% 73,20 Σύνολο εισφοράς (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) 1.399,20 933, , , ,95

9 ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΟΑΕΕ ,00 Κέρδη προ ασφαλιστικών εισφορών & φόρων , , , , , ,00 Ασφαλιστικές εισφορές (Από 2017 και μετά 26,95%) 4.024, , , , , ,65 Φορολογητέα κέρδη , , , , , ,35 Φόρος εισοδήματος , , , , , ,53 Εισφορά αλληλεγγύης 919, , , , , ,32 Τελικό καθαρό ποσό κερδών (διαθέσιμο εισόδημα) , , , , , ,50 Συνολικές Επιβαρύνσεις (Φορολογικές & Ασφαλιστικές) , , , , , ,50 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 35,09% 40,27% 48,65% 46,11% 46,79% 46,61% 64,91% 59,73% 51,35% 53,89% 53,21% 53,39% 38,17% 43,80% 64,68% 57,83% 59,60% 59,12% 61,83% 56,20% 35,32% 42,17% 40,40% 40,88% 0,00% 0,00% 207,92% -18,20% 6,00% -1,52% 0,00% 0,00% 207,92% 151,88% 166,98% 162,91% 0,00% 0,00% -18,20% 6,00% -1,52% 0,42% 0,00% 0,00% -18,20% -13,29% -14,62% -14,26% 0,00% 14,52% -26,11% 8,25% -2,05% 0,56% 0,00% 14,52% -15,38% -8,40% -10,28% -9,77% 0,00% 92,95% -34,02% 12,52% -3,00% 0,83% 0,00% 92,95% 27,31% 43,25% 38,95% 40,11% 0,00% -7,98% -14,03% 4,96% -1,27% 0,35% 0,00% -7,98% -20,89% -16,96% -18,02% -17,74% 0,00% 14,76% 20,80% -5,24% 1,49% -0,40% 0,00% 14,76% 38,63% 31,37% 33,33% 32,80% , ,00 37,00% 3.700, , , , , ,00 45,00% 2.689,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο φόρου (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) , , , , , ,50% 650,00 494,62 641,18 601,68 612, ,50% 448,20 Σύνολο εισφοράς (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) 1.774, , , , ,32

10 ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΟΑΕΕ ,00 Κέρδη προ ασφαλιστικών εισφορών & φόρων , , , , , ,00 Ασφαλιστικές εισφορές (Από 2017 και μετά 26,95%) 4.024, , , , , ,49 Φορολογητέα κέρδη , , , , , ,51 Φόρος εισοδήματος , , , , , ,03 Εισφορά αλληλεγγύης 1.529, , , , , ,34 Τελικό καθαρό ποσό κερδών (διαθέσιμο εισόδημα) , , , , , ,14 Συνολικές Επιβαρύνσεις (Φορολογικές & Ασφαλιστικές) , , , , , ,86 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 35,50% 41,39% 49,78% 47,51% 48,12% 47,96% 64,50% 58,61% 50,22% 52,49% 51,88% 52,04% 38,30% 44,65% 66,35% 59,56% 61,31% 60,83% 61,70% 55,35% 33,65% 40,44% 38,69% 39,17% 0,00% 0,00% 241,40% -19,06% 6,34% -1,61% 0,00% 0,00% 241,40% 176,34% 193,88% 189,15% 0,00% 0,00% -19,06% 6,34% -1,61% 0,44% 0,00% 0,00% -19,06% -13,92% -15,30% -14,93% 0,00% 19,64% -27,42% 10,18% -2,49% 0,69% 0,00% 19,64% -13,17% -4,32% -6,71% -6,07% 0,00% 40,54% -33,90% 13,82% -3,27% 0,91% 0,00% 40,54% -7,10% 5,74% 2,28% 3,21% 0,00% -9,12% -14,31% 4,50% -1,16% 0,32% 0,00% -9,12% -22,13% -18,63% -19,57% -19,32% 0,00% 16,58% 20,27% -4,54% 1,28% -0,34% 0,00% 16,58% 40,21% 33,84% 35,56% 35,10% , ,00 37,00% 3.700, , , , , ,00 45,00% 4.939,20 567, , , ,03 Σύνολο φόρου (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) , , , , , ,50% 650,00 650,00 650,00 650,00 650, ,50% 823,20 94,65 290,99 238,08 252,34 Σύνολο εισφοράς (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) 2.149, , , , ,34

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΟΑΕΕ ,00 Κέρδη προ ασφαλιστικών εισφορών & φόρων , , , , , ,00 Ασφαλιστικές εισφορές (Από 2017 και μετά 26,95%) 4.024, , , , , ,33 Φορολογητέα κέρδη , , , , , ,67 Φόρος εισοδήματος , , , , , ,90 Εισφορά αλληλεγγύης 1.679, , , , , ,15 Τελικό καθαρό ποσό κερδών (διαθέσιμο εισόδημα) , , , , , ,62 Συνολικές Επιβαρύνσεις (Φορολογικές & Ασφαλιστικές) , , , , , ,38 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 35,54% 42,31% 51,07% 48,71% 49,35% 49,17% 64,46% 57,69% 48,93% 51,29% 50,65% 50,83% 38,10% 45,35% 68,22% 61,02% 62,87% 62,37% 61,90% 54,65% 31,78% 38,98% 37,13% 37,63% 0,00% 0,00% 274,89% -19,76% 6,64% -1,68% 0,00% 0,00% 274,89% 200,81% 220,77% 215,39% 0,00% 0,00% -19,76% 6,64% -1,68% 0,46% 0,00% 0,00% -19,76% -14,44% -15,87% -15,48% 0,00% 21,49% -27,37% 10,15% -2,48% 0,69% 0,00% 21,49% -11,76% -2,80% -5,21% -4,56% 0,00% 50,31% -32,87% 13,19% -3,14% 0,87% 0,00% 50,31% 0,91% 14,23% 10,64% 11,60% 0,00% -10,50% -15,18% 4,82% -1,24% 0,34% 0,00% -10,50% -24,09% -20,43% -21,41% -21,15% 0,00% 19,05% 20,70% -4,62% 1,31% -0,35% 0,00% 19,05% 43,69% 37,05% 38,84% 38,35% , ,00 37,00% 3.700, , , , , ,00 45,00% 7.189, , , , ,90 Σύνολο φόρου (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) , , , , , ,50% 650,00 650,00 650,00 650,00 650, ,50% 1.198,20 368,59 592,17 531,91 548,15 Σύνολο εισφοράς (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) 2.524, , , , ,15

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΟΑΕΕ ,00 Κέρδη προ ασφαλιστικών εισφορών & φόρων , , , , , ,00 Ασφαλιστικές εισφορές (Από 2017 και μετά 26,95%) 4.024, , , , , ,18 Φορολογητέα κέρδη , , , , , ,82 Φόρος εισοδήματος , , , , , ,77 Εισφορά αλληλεγγύης 1.829, , , , , ,96 Τελικό καθαρό ποσό κερδών (διαθέσιμο εισόδημα) , , , , , ,09 Συνολικές Επιβαρύνσεις (Φορολογικές & Ασφαλιστικές) , , , , , ,91 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 35,58% 43,10% 52,16% 49,72% 50,38% 50,20% 64,42% 56,90% 47,84% 50,28% 49,62% 49,80% 37,93% 45,94% 69,81% 62,26% 64,20% 63,67% 62,07% 54,06% 30,19% 37,74% 35,80% 36,33% 0,00% 0,00% 308,38% -20,35% 6,89% -1,74% 0,00% 0,00% 308,38% 225,27% 247,67% 241,63% 0,00% 0,00% -20,35% 6,89% -1,74% 0,48% 0,00% 0,00% -20,35% -14,87% -16,34% -15,95% 0,00% 22,96% -27,32% 10,13% -2,48% 0,69% 0,00% 22,96% -10,63% -1,58% -4,02% -3,36% 0,00% 58,49% -32,10% 12,74% -3,05% 0,85% 0,00% 58,49% 7,61% 21,32% 17,63% 18,62% 0,00% -11,67% -15,94% 5,11% -1,31% 0,36% 0,00% -11,67% -25,75% -21,95% -22,98% -22,70% 0,00% 21,13% 21,04% -4,68% 1,32% -0,35% 0,00% 21,13% 46,62% 39,75% 41,60% 41,10% , ,00 37,00% 3.700, , , , , ,00 45,00% 9.439, , , , ,77 Σύνολο φόρου (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) , , , , , ,50% 650,00 650,00 650,00 650,00 650, ,50% 1.573,20 642,52 893,34 825,74 843,96 Σύνολο εισφοράς (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) 2.899, , , , ,96

13 ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΟΑΕΕ ,00 Κέρδη προ ασφαλιστικών εισφορών & φόρων , , , , , ,00 Ασφαλιστικές εισφορές (Από 2017 και μετά 26,95%) 4.024, , , , , ,02 Φορολογητέα κέρδη , , , , , ,98 Φόρος εισοδήματος , , , , , ,64 Εισφορά αλληλεγγύης 1.979, , , , , ,77 Τελικό καθαρό ποσό κερδών (διαθέσιμο εισόδημα) , , , , , ,57 Συνολικές Επιβαρύνσεις (Φορολογικές & Ασφαλιστικές) , , , , , ,43 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 35,61% 43,79% 53,10% 50,59% 51,26% 51,08% 64,39% 56,21% 46,90% 49,41% 48,74% 48,92% 37,78% 46,46% 71,18% 63,32% 65,33% 64,78% 62,22% 53,54% 28,82% 36,68% 34,67% 35,22% 0,00% 0,00% 341,86% -20,85% 7,10% -1,79% 0,00% 0,00% 341,86% 249,73% 274,56% 267,87% 0,00% 0,00% -20,85% 7,10% -1,79% 0,49% 0,00% 0,00% -20,85% -15,23% -16,75% -16,34% 0,00% 24,17% -27,28% 10,11% -2,47% 0,68% 0,00% 24,17% -9,71% -0,57% -3,04% -2,37% 0,00% 66,16% -31,82% 12,40% -2,97% 0,83% 0,00% 66,16% 13,30% 27,34% 23,56% 24,58% 0,00% -12,70% -16,57% 5,36% -1,37% 0,37% 0,00% -12,70% -27,17% -23,26% -24,32% -24,03% 0,00% 22,98% 21,27% -4,74% 1,34% -0,36% 0,00% 22,98% 49,13% 42,07% 43,97% 43,46% , ,00 37,00% 3.700, , , , , ,00 45,00% , , , , ,64 Σύνολο φόρου (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) , , , , , ,50% 650,00 650,00 650,00 650,00 650, ,50% 1.875,00 916, , , ,77 87,84 Σύνολο εισφοράς (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) 3.288, , , , ,77

14 ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΟΑΕΕ ,00 Κέρδη προ ασφαλιστικών εισφορών & φόρων , , , , , ,00 Ασφαλιστικές εισφορές (Από 2017 και μετά 26,95%) 4.024, , , , , ,27 Φορολογητέα κέρδη , , , , , ,73 Φόρος εισοδήματος , , , , , ,98 Εισφορά αλληλεγγύης 2.129, , , , , ,33 Τελικό καθαρό ποσό κερδών (διαθέσιμο εισόδημα) , , , , , ,42 Συνολικές Επιβαρύνσεις (Φορολογικές & Ασφαλιστικές) , , , , , ,58 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 35,63% 44,47% 53,81% 51,37% 52,02% 51,85% 64,37% 55,53% 46,19% 48,63% 47,98% 48,15% 37,65% 46,99% 72,00% 64,32% 66,29% 65,75% 62,35% 53,01% 28,00% 35,68% 33,71% 34,25% 0,00% 0,00% 371,02% -20,31% 6,87% -1,73% 0,00% 0,00% 371,02% 275,36% 301,14% 294,19% 0,00% 0,00% -21,04% 6,87% -1,73% 0,48% 0,00% 0,00% -21,04% -15,61% -17,07% -16,68% 0,00% 25,18% -26,94% 9,51% -2,34% 0,65% 0,00% 25,18% -8,54% 0,16% -2,19% -1,56% 0,00% 75,59% -32,35% 11,41% -2,76% 0,77% 0,00% 75,59% 18,79% 32,35% 28,70% 29,68% 0,00% -13,73% -16,81% 5,28% -1,35% 0,37% 0,00% -13,73% -28,23% -24,44% -25,46% -25,19% 0,00% 24,80% 20,99% -4,53% 1,28% -0,34% 0,00% 24,80% 51,00% 44,15% 46,00% 45,50% , ,00 37,00% 3.700, , , , , ,00 45,00% , , , , ,98 Σύνολο φόρου (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) , , , , , ,50% 650,00 650,00 650,00 650,00 650, ,50% 1.875, , , , ,33 537,84 Σύνολο εισφοράς (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) 3.738, , , , ,33

15 ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΟΑΕΕ ,00 Κέρδη προ ασφαλιστικών εισφορών & φόρων , , , , , ,00 Ασφαλιστικές εισφορές (Από 2017 και μετά 26,95%) 4.024, , , , , ,49 Φορολογητέα κέρδη , , , , , ,51 Φόρος εισοδήματος , , , , , ,98 Εισφορά αλληλεγγύης 2.279, , , , , ,16 Τελικό καθαρό ποσό κερδών (διαθέσιμο εισόδημα) , , , , , ,37 Συνολικές Επιβαρύνσεις (Φορολογικές & Ασφαλιστικές) , , , , , ,63 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 35,66% 45,07% 53,72% 52,24% 52,64% 52,53% 64,34% 54,93% 46,28% 47,76% 47,36% 47,47% 37,55% 47,45% 70,40% 65,76% 66,98% 66,65% 62,45% 52,55% 29,60% 34,24% 33,02% 33,35% 0,00% 0,00% 371,02% -13,20% 4,10% -1,06% 0,00% 0,00% 371,02% 308,85% 325,60% 321,09% 0,00% 0,00% -19,65% 4,10% -1,06% 0,29% 0,00% 0,00% -19,65% -16,36% -17,25% -17,01% 0,00% 26,04% -24,71% 5,50% -1,40% 0,38% 0,00% 26,04% -5,11% 0,11% -1,29% -0,91% 0,00% 83,78% -30,66% 6,46% -1,64% 0,45% 0,00% 83,78% 27,43% 35,66% 33,44% 34,04% 0,00% -14,62% -15,76% 3,21% -0,84% 0,23% 0,00% -14,62% -28,08% -25,77% -26,39% -26,23% 0,00% 26,39% 19,21% -2,77% 0,77% -0,20% 0,00% 26,39% 50,67% 46,50% 47,63% 47,32% , ,00 37,00% 3.700, , , , , ,00 45,00% , , , , ,98 Σύνολο φόρου (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) , , , , , ,50% 650,00 650,00 650,00 650,00 650, ,50% 1.875, , , , ,16 987,84 Σύνολο εισφοράς (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) 4.188, , , , ,16

16 ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΟΑΕΕ ,00 Κέρδη προ ασφαλιστικών εισφορών & φόρων , , , , , ,00 Ασφαλιστικές εισφορές (Από 2017 και μετά 26,95%) 4.024, , , , , ,71 Φορολογητέα κέρδη , , , , , ,29 Φόρος εισοδήματος , , , , , ,98 Εισφορά αλληλεγγύης 2.429, , , , , ,60 Τελικό καθαρό ποσό κερδών (διαθέσιμο εισόδημα) , , , , , ,71 Συνολικές Επιβαρύνσεις (Φορολογικές & Ασφαλιστικές) , , , , , ,29 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 35,68% 45,59% 53,67% 53,05% 53,21% 53,17% 64,32% 54,41% 46,33% 46,95% 46,79% 46,83% 37,45% 47,86% 69,07% 67,10% 67,62% 67,48% 62,55% 52,14% 30,93% 32,90% 32,38% 32,52% 0,00% 0,00% 371,02% -6,09% 1,75% -0,46% 0,00% 0,00% 371,02% 342,33% 350,06% 347,98% 0,00% 0,00% -18,44% 1,75% -0,46% 0,13% 0,00% 0,00% -18,44% -17,01% -17,40% -17,29% 0,00% 26,77% -22,82% 2,29% -0,60% 0,16% 0,00% 26,77% -2,16% 0,08% -0,52% -0,36% 0,00% 90,96% -28,97% 3,15% -0,82% 0,22% 0,00% 90,96% 35,64% 39,92% 38,77% 39,08% 0,00% -15,41% -14,85% 1,35% -0,36% 0,10% 0,00% -15,41% -27,97% -27,00% -27,26% -27,19% 0,00% 27,79% 17,72% -1,16% 0,32% -0,09% 0,00% 27,79% 50,43% 48,68% 49,16% 49,03% , ,00 37,00% 3.700, , , , , ,00 45,00% , , , , ,98 Σύνολο φόρου (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) , , , , , ,50% 650,00 650,00 650,00 650,00 650, ,50% 1.875, , , , , ,84 94,16 198,05 170,05 177,60 Σύνολο εισφοράς (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) 4.638, , , , ,60

17 ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΟΑΕΕ ,00 Κέρδη προ ασφαλιστικών εισφορών & φόρων , , , , , ,00 Ασφαλιστικές εισφορές (Από 2017 και μετά 26,95%) 4.024, , , , , ,83 Φορολογητέα κέρδη , , , , , ,17 Φόρος εισοδήματος , , , , , ,78 Εισφορά αλληλεγγύης 2.579, , , , , ,16 Τελικό καθαρό ποσό κερδών (διαθέσιμο εισόδημα) , , , , , ,24 Συνολικές Επιβαρύνσεις (Φορολογικές & Ασφαλιστικές) , , , , , ,76 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 35,69% 46,06% 53,69% 53,69% 53,69% 53,69% 64,31% 53,94% 46,31% 46,31% 46,31% 46,31% 37,37% 48,21% 68,01% 68,01% 68,01% 68,01% 62,63% 51,79% 31,99% 31,99% 31,99% 31,99% 0,00% 0,00% 371,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 371,02% 371,02% 371,02% 371,02% 0,00% 0,00% -17,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -17,37% -17,37% -17,37% -17,37% 0,00% 27,41% -21,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 27,41% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,00% 97,30% -26,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 97,30% 45,20% 45,20% 45,20% 45,20% 0,00% -16,12% -14,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -16,12% -27,98% -27,98% -27,98% -27,98% 0,00% 29,03% 16,57% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29,03% 50,41% 50,41% 50,41% 50,41% , ,00 37,00% 3.700, , , , , ,00 45,00% , , , , ,78 Σύνολο φόρου (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) , , , , , ,50% 650,00 650,00 650,00 650,00 650, ,50% 1.875, , , , , ,84 544,16 544,16 544,16 544,16 Σύνολο εισφοράς (μεταφέρεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα 1) 5.088, , , , ,16

Θέμα : Τόπος: Τ.Ε.Ε. Παρουσίαση: Chania Tax. Εισηγητής: Νικολουδάκης Γεώργιος

Θέμα : Τόπος: Τ.Ε.Ε. Παρουσίαση: Chania Tax. Εισηγητής: Νικολουδάκης Γεώργιος 1 Θέμα : Φορολογία Μηχανικών 2016 Τόπος: Τ.Ε.Ε Παρουσίαση: Chania Tax Εισηγητής: Νικολουδάκης Γεώργιος 23/11/2016 Εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και αγροτική εκμετάλλευση. Κέρδη από επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016

ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Ν. 4387/2016 Νέα κλίμακα για εισοδήματα από 1/1/2016 για μισθωτούς, συνταξιούχους, ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και αγρότες Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

A. Αμοιβές (Μισθός) μελών Δ.Σ. ή Διαχειριστών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. O.E., (Άρθρο 12 ν. 4172/2013 και Εγκύκλιος Δ12Α 1030493 ΕΞ 201417-2-2014)

A. Αμοιβές (Μισθός) μελών Δ.Σ. ή Διαχειριστών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. O.E., (Άρθρο 12 ν. 4172/2013 και Εγκύκλιος Δ12Α 1030493 ΕΞ 201417-2-2014) A. Αμοιβές (Μισθός) μελών Δ.Σ. ή Διαχειριστών Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. O.E., (Άρθρο 12 ν. 4172/2013 και Εγκύκλιος Δ12Α 1030493 ΕΞ 201417-2-2014) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 1. Έννοια αμοιβών

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων από 1/1/2016 σύμφωνα με το Ν.4387/2016

Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων από 1/1/2016 σύμφωνα με το Ν.4387/2016 Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων από 1/1/2016 σύμφωνα με το Ν.4387/2016 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (παρ 1 αρθ 112 Ν.4387/2016) ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ( ) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ (%) 0-20.000 22%

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Συντελεστής Ασφαλιστικών Εισφορών Εργαζομένων σε χώρες της Ευρωζώνης*, 2014

Πίνακας 1: Συντελεστής Ασφαλιστικών Εισφορών Εργαζομένων σε χώρες της Ευρωζώνης*, 2014 Πίνακας 1: Ασφαλιστικών Εισφορών Εργαζομένων σε χώρες της Ευρωζώνης*, 2014 υπολογισμού 14 μηνιαίοι ακαθάριστοι (μεικτοί) μισθοί 0,00 15,06 16,06 17,06 18,06 13,07 Κλιμάκια 0 5.534 5.534 17.444 17.444 19.026

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ισχύουν τα εξής για την μεταβολή σχετικά με το συντελεστή φορολογίας νομικών

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Αναφορές στο Νομικό Πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν. Σ. Επ. Είναι Αστικοί

Διαβάστε περισσότερα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος» θα είναι φέτος ο... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.: οικ.61502/3399

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Α.: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Α/Α ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ 1 2 3 ΚΑΘΑΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΘΑΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/

Διαβάστε περισσότερα

11/ Πόσους αφορούν οι περικοπές μισθών και συντάξεων, μετά το νέο ασφαλιστικό/ συνταξιοδοτικό νόμο (Ν.4387/2016)

11/ Πόσους αφορούν οι περικοπές μισθών και συντάξεων, μετά το νέο ασφαλιστικό/ συνταξιοδοτικό νόμο (Ν.4387/2016) 11/2012 13-2016 Πόσους αφορούν οι περικοπές μισθών και συντάξεων, μετά το νέο ασφαλιστικό/ συνταξιοδοτικό νόμο (Ν.4387/2016) Προβολή στον πληθυσμό μισθωτών και συνταξιούχων 2016 Ημερομηνία δημοσίευσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Νόµου για το ασφαλιστικό Ιανουάριος 2016

Πρόταση Νόµου για το ασφαλιστικό Ιανουάριος 2016 Πρόταση Νόµου για το ασφαλιστικό Ιανουάριος 2016 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΣΟ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΦΣΘ Ύψος ασφαλιστικών εισφορών Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών των

Διαβάστε περισσότερα

Οι μηχανικοί αδυνατούν να σηκώσουν το βάρος των ασφαλιστικών εισφορών και της φορολογίας

Οι μηχανικοί αδυνατούν να σηκώσουν το βάρος των ασφαλιστικών εισφορών και της φορολογίας Οι μηχανικοί αδυνατούν να σηκώσουν το βάρος των ασφαλιστικών εισφορών και της φορολογίας Όταν δεν μπορεί κανείς να ανταποκριθεί στις υπάρχουσες ασφαλιστικές υποχρεώσεις, αν αυτές αυξηθούν υπάρχει περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργήθηκε ένα ταμείο ασφάλισης για όλους, με κορμό το ΙΚΑ και ενιαίους κανόνες υπολογισμού των εισφορών και παροχής σύνταξης, ο Εθνικός Φορέας

Δημιουργήθηκε ένα ταμείο ασφάλισης για όλους, με κορμό το ΙΚΑ και ενιαίους κανόνες υπολογισμού των εισφορών και παροχής σύνταξης, ο Εθνικός Φορέας 1 Δημιουργήθηκε ένα ταμείο ασφάλισης για όλους, με κορμό το ΙΚΑ και ενιαίους κανόνες υπολογισμού των εισφορών και παροχής σύνταξης, ο Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Καταργήθηκε η διάκριση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για το καθεστώς ασφάλισης των αγροτών, όπως αυτό προβλέπεται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για το καθεστώς ασφάλισης των αγροτών, όπως αυτό προβλέπεται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο ΠΑΣΕΓΕΣ Επισημάνσεις της ΠΑΣΕΓΕΣ για το καθεστώς ασφάλισης των αγροτών, όπως αυτό προβλέπεται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο Την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου δόθηκε στην δημοσιότητα από τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία μισθωτών και εισοδημάτων από ενοίκια

Φορολογία μισθωτών και εισοδημάτων από ενοίκια Του Νικόλαου Μανωλίτση, Φοροτεχνικού Φορολογία μισθωτών και εισοδημάτων από ενοίκια Παράδοξα και παράλογα βάσει του προσχεδίου νόμου Κάθε φοροτεχνικός διαβάζοντας το προσχέδιο του νόμου για τη φορολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΚΑ 2017

ΦΟΡΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΚΑ 2017 Α) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ (ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ) Α1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΕΔΟΜΕΝΑ Φορολογικό Έτος (Έτος αναφοράς) : 2015 ΚΦΑ : ΖΗΜΙΑ 586,08 Κατώτατη Βάση (Κ.Β) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ»

«ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» «ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ» 1. Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων & Εισφορά Αλληλεγγύης (χρήση 2016 ) Οι νέες διατάξεις της Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 30Δεκεμβρίου 2016 Αρ. Πρωτ.:οικ. 61501/3398

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016)

ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016) ΕΙΣΦΟΡΕΣ στον ΟΑΕΕ από 1/1/2017 για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα (Άρθρο 39 Ν. 4387/2016) Από 1/1/2017 αλλάζει ριζικά ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής των εισφορών των επαγγελματιών στον

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΚΑ 2017

ΦΟΡΜΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΚΑ 2017 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΕΣ ΣΤΟΝ ΟΓΑ (ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ) ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (Από 01/01/2017 έως 31/12/2021) Α.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΦΑ : ΖΗΜΙΑ Μηνιαίο εισόδημα : 410,26 Μειωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα, ισχύουν τα εξής σε ό,τι αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΑΕΕ για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

Σήμερα, ισχύουν τα εξής σε ό,τι αφορά στις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΟΑΕΕ για τους ελεύθερους επαγγελματίες: Πίνακε με τι ασφαλιστικέ εισφορέ του ΟΑΕΕ Τεράστια η συνολική επιβάρυνση των ελ. επαγγελματιών Συγκριτικοί πίνακε επιβαρύνσεων ασφαλιστικών εισφορών Ο.Α.Ε.Ε. με βάση τι διατάξει του νέου ασφαλιστικού Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Συνέταιροι με... το κράτος γίνονται από σήμερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεν είναι πλέον θέμα πολιτικών πεποιθήσεων...

Συνέταιροι με... το κράτος γίνονται από σήμερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεν είναι πλέον θέμα πολιτικών πεποιθήσεων... Συνέταιροι με... το κράτος γίνονται από σήμερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Δεν είναι πλέον θέμα πολιτικών πεποιθήσεων... Δεν είναι καν θέμα συμπολίτευσης ή αντιπολίτευσης. Δεν ήταν και δεν είναι το Δημόσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ (Ενημερωτικό Σημείωμα του Δικηγόρου Αθηνών Διονυσίου Ρίζου) Η ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου δημιουργεί μια νέα εικόνα συνολικά για τις επιβαρύνσεις που υφίσταται ο δικηγόρος

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων:

Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων: Φορολογικοί συντελεστές Μισθωτών-Συνταξιούχων: 0-20.000,00 22% 20.000,01-30.000,00 29% 30.000,01-40.000,00 37% 40.000,01 και άνω 45% Για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:22/2006

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:22/2006 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:22/2006 ΘΕΜΑ : «Χορήγηση Επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.). Από 1/1/2006». Σχετ: Τις µε αρ.9/98, 29/00, 2/04 Εγκύκλιοι. Σας κοινοποιούµε την µε αρ.φ11321/5505/422/27-3-2006

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Οικονομικά

Φορολογικά Οικονομικά Επιλογή θεμάτων: Αντώνης Μουζάκης - Μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Περιοδική Ενημερωτική Έκδοση σε Λογιστικά & Φοροτεχνικά θέματα Αριθμός Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας.

Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας. Ζητήματα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού - Η φορολόγηση κατοίκων Ελλάδας για εισοδήματα στο εξωτερικό - Μεταφορά επιχείρησης εκτός Ελλάδας. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ. γ) - // - 2000,01 έως 2300,00 - // - 7% δ) - // - 2300,01 έως 2600,00 - // - 9% ε) - // - 2600,01 έως 2900,00 - // - 10%

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ. γ) - // - 2000,01 έως 2300,00 - // - 7% δ) - // - 2300,01 έως 2600,00 - // - 9% ε) - // - 2600,01 έως 2900,00 - // - 10% ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ Σεβαστοί μας Συνάδελφοι, μέλη της ΕΑΑΑ, μετά από πάρα πολλά ερωτήματά σας για τον τρόπο του υπολογισμού των ποσών μείωσης της μηνιαίας σύνταξής μας, θεωρήσαμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους

Legal Flash. Α. Νέοι φορείς κοινωνικής ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους Legal Flash Μάϊος 2016 Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (85/12.05.2016) ο Νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τάσος Γιαννίτσης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σταύρος Ζωγραφάκης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τάσος Γιαννίτσης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σταύρος Ζωγραφάκης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τάσος Γιαννίτσης, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σταύρος Ζωγραφάκης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 1 1. Συνολικά εισοδήματα (σε εκατ. ) 2008 2012 Μεταβολή % Σύνολο εισοδήματος: 120,789 93,481-22.6

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 1. Φορολογία ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΨΗΦΙΣΗΣ/ Φ.Ε.Φ.Π. (Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων) 1) Μείωση του αφορολόγητου ορίου από 12.000 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΗ-Η3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΒΗ-Η3Ω ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 17. 2. 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα, που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα, που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΠΟΛ.1078/28.3.2012 Φορολογική μεταχείριση του καταβληθέντος ποσού (rebate), από τις φαρμακευτικές εταιρείες και τα φαρμακεία καθώς και του τέλους εισόδου από τις φαρμακευτικές εταιρείες Αθήνα, 28 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

«Την υιοθέτηση στο νέο ασφαλιστικό της «αποποίησης ασφαλιστικού χρόνου» για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ ζητάει η ΕΣΕΕ».

«Την υιοθέτηση στο νέο ασφαλιστικό της «αποποίησης ασφαλιστικού χρόνου» για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ ζητάει η ΕΣΕΕ». «Την υιοθέτηση στο νέο ασφαλιστικό της «αποποίησης ασφαλιστικού χρόνου» για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ ζητάει η ΕΣΕΕ». Ενόψει της συζήτησης που γίνεται για το ασφαλιστικό, η ΕΣΕΕ απέστειλε εκ νέου στον Υπουργό

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων Άρθρο 137 Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος... 1 Άρθρο 138 Ρυθμίσεις επί των τυχερών παιγνίων... 7 ΜΕΡΟΣ Β Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Αθήνα 25/7/2016 ΘΕΜΑ : Τρόπος φορολογίας και ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ. Αθήνα, 6 /2 / 2017 Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ. Αθήνα, 6 /2 / 2017 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Γενική Διεύθυνση Εισφορών & Ελέγχων Δ/νση Εισφορών Μη Μισθωτών Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18 10432 Αθήνα Τηλέφωνο :210 5285598, 210

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Επιβαρύνσεις παντού Φόροι: Αυτές είναι οι ανατροπές για εκατομμύρια πολίτες

Επιβαρύνσεις παντού Φόροι: Αυτές είναι οι ανατροπές για εκατομμύρια πολίτες ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Επιβαρύνσεις παντού Φόροι: Αυτές είναι οι ανατροπές για εκατομμύρια πολίτες Μετά από έξι χρόνια απανωτών φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Συνάντηση Πελατών & Συνεργατών 2016

Ετήσια Συνάντηση Πελατών & Συνεργατών 2016 Ετήσια Συνάντηση Πελατών & Συνεργατών 2016 Αίθουσα Εκδηλώσεων ΣΕΠ Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016 Θέμα : «Το νέο Φορολογικό & Ασφαλιστικό τοπίο Οι τελευταίες εξελίξεις» Ποιοι είμαστε Το «παλιό» Γραφείο Foroline!!!

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό.

Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό. ΟΙ ΝΕΕΣ (ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ;) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥΣ Η αλήθεια και τα παραμύθια τους για το ασφαλιστικό. Προέχει η εργασία και η προστασία των μισθών γιατί οι αξιοπρεπείς

Διαβάστε περισσότερα

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις 10ου κεφαλαίου-αρχές Οικονοµίας

Ασκήσεις 10ου κεφαλαίου-αρχές Οικονοµίας Ασκήσεις 10ου κεφαλαίου-αρχές Οικονοµίας Α. Ασκήσεις φόρου 1. Ας υποθέσουµε ότι έχουµε τρεις φορολογουµένους, τον Α, τον Β και τον Γ µε φορολογητέο εισόδηµα ο Α=19.000, ο Β=31.000 και ο Γ= 62.000. καθένας

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης ΜΑΪΟΣ 2016 Tax Alert Οι επιπτώσεις της πρόσφατης ασφαλιστικής και φορολογικής μεταρρύθμισης στους παράγοντες της επιχείρησης Οι εξεταζόμενες αλλαγές Στις 8 Μαΐου 2016 το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε το

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στοιχεία για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία και την Νορβηγία: 1. Συντελεστές φορολογίας Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Σοκ και δέος αν δεν πιαστούν οι στόχοι Μέτρα - φωτιά προβλέπει ο «κόφτης» - Μειώσεις συντάξεων, νέοι φόροι

Σοκ και δέος αν δεν πιαστούν οι στόχοι Μέτρα - φωτιά προβλέπει ο «κόφτης» - Μειώσεις συντάξεων, νέοι φόροι ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Σοκ και δέος αν δεν πιαστούν οι στόχοι Μέτρα - φωτιά προβλέπει ο «κόφτης» - Μειώσεις συντάξεων, νέοι φόροι Η αποδοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 31 /3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/36/484559 ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεράστια η αύξηση της φορολογίας στους ελεύθερους επαγγελματίες

Τεράστια η αύξηση της φορολογίας στους ελεύθερους επαγγελματίες Τεράστια η αύξηση της φορολογίας στους ελεύθερους επαγγελματίες Αυξημένος φόρος έως και κατά 163,9%, για το ίδιο εισόδημα! Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη όπου, ο φόρος που πληρώνουν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 43849 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4330 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. N. 4019/11 (ΦΕΚ 216 Α/30-9-2011) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 9 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 9 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 9 η Νικόλαος Καρανάσιος Μη Εξαρτημένη Εργασία Η έννοια της αυτοαπασχόλησης. Η έναρξη επιτηδεύματος προϋποθέσεις και απαγορεύσεις. Η Άδεια Άσκησης Επιτηδεύματος Επαγγέλματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 01 Κεφάλαιο 11: Η φορολογική πολιτική και ο ρόλος των Δήμων για την εφαρμογή της Η φορολογική αποκέντρωση και ο ρόλος των ΟΤΑ - Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ. Αναθέτουσα Αρχή Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ανάδοχος TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Αναφορικά με το έργο: «Μελέτη καταγραφής και συγκριτικής αξιολόγησης του φορολογικού πλαισίου που διέπει τις τουριστικές επιχειρήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς» (ΥΠΟΕΡΓΟ 8 - ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ταχ. Δ/νση :Σατωβριάνδου 18 10432 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση ασφαλιστικού. Ασφαλιστικές εισφορές από

Αποτίμηση ασφαλιστικού. Ασφαλιστικές εισφορές από ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Αποτίμηση ασφαλιστικού Ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2017 To 2016 σημαδεύτηκε για το δικηγορικό σώμα από την κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία βίαιης ανατροπής του ασφαλιστικού

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ

Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Φορολογία νομικών προσώπων και μερισμάτων στην ΕΕ Επιμέλεια Επιστημονική ομάδα Taxheaven Στο δεύτερο κατά σειρά άρθρο για την φορολογία στην ευρωπαϊκή ένωση, παρουσιάζουμε αναλυτικά τι ισχύει ως προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ. Ομιλία του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ. Ομιλία του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ Ομιλία του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου Οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπουν την σύγκλιση του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Κολλήγα Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Γκίνογλου ηµήτριος Σάββατο 21 Νοεµβρίου 2015 Εισαγωγή Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ

ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΙΑΛΕΞΗ #10 ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-16 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Φυσικών Προσώπων Νέος Νόμος 4110/2013 Νέος Νόμος 4110/2013 Φορολογία ανάλογα με την πηγή εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ

ΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩ ΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤ ΕΛΤΙΟ Θέσις ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, τηλ. 210 7292365-366 Fax: 210 7290942 e-mail: th@thesisltd.com - www.thesisltd.com ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νοέμβριος 2011 Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Σας γνωρίζουμε ότι οι δέκα δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών. Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας

Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών. Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας Φορολογική αντιμετώπιση δικηγορικών εταιρειών Θεόδωρος Ι. Σκουζός Αλέξανδρος Δ. Μίχας Σύσταση νέας δικηγορικής εταιρείας Διακοπή εργασιών δικηγόρων ως φυσικών προσώπων / ελευθέρων επαγγελματιών Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ακόμα φορολογικό σύστημα εναντίον των Μμε

Ένα ακόμα φορολογικό σύστημα εναντίον των Μμε Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2012 Ένα ακόμα φορολογικό σύστημα εναντίον των Μμε Τι σημαίνουν οι αλλαγές στη Φορολογία για τις επιχειρήσεις Με αφορμή τις διατάξεις του νέου φορολογικού Νομοσχεδίου, η ΕΣΕΕ ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Ευημερία Επιχειρήσεων ΙΚΕ - Ν 4019/2011 τηλέφωνα ,

Σεμινάριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Ευημερία Επιχειρήσεων ΙΚΕ - Ν 4019/2011 τηλέφωνα , Σεμινάριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας «Ευημερία Επιχειρήσεων ΙΚΕ - Ν 4019/2011 τηλέφωνα 2109232876, 6970233390 Ευημερία Επιχειρήσεων ΙΚΕ - Ν 4019/2011 τηλέφωνα 2109232876, 6970233390 Σεμινάριο Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 1. Στην περίπτωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων στην παραγωγή, η επιβολή ενός φόρου ανά µονάδα προϊόντος ίσου µε το µέγεθος της οριακής εξωτερικής επιβάρυνσης µπορεί να οδηγήσει:

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιδιοκτήτης Ατομικής επιχείρησης - Αυτοαπασχολούμενος: 5.000 35% 4,5 +2.357 2. Ιδιοκτήτης Ατομικής επιχείρησης - Εργοδότης: 5.000 80% 5.

1. Ιδιοκτήτης Ατομικής επιχείρησης - Αυτοαπασχολούμενος: 5.000 35% 4,5 +2.357 2. Ιδιοκτήτης Ατομικής επιχείρησης - Εργοδότης: 5.000 80% 5. 1. Ιδιοκτήτης Ατομικής επιχείρησης - Αυτοαπασχολούμενος: Η κατάργηση του αφορολόγητου των 5.000 ευρώ για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα ως ατομική επιχείρηση αποτελεί ακόμη έναν κρίκο στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Έκπτωση καταβαλλοµένων ασφαλιστικών εισφορών σε ταµεία κύριας ασφάλισης και ταµεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ) Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ) Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 Δράμα 12-07-2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΗΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΔΑΠ-ΜΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ) Δ.ΔΡΑΜΑΣ ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 Ξεκινά από σήμερα η κατάθεση των δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Παρακαλώ, όπως με υπαγάγετε στη ρύθμιση "Νέα Αρχή". Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου : (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013)

ΑΙΤΗΣΗ. Παρακαλώ, όπως με υπαγάγετε στη ρύθμιση Νέα Αρχή. Επιθυμώ να εξοφλήσω την οφειλή μου : (για υπαγωγή στη ρύθμιση Νέα Αρχή Ν4152/2013) ΑΙΤΗΣΗ (για υπαγωγή στη ρύθμιση "Νέα Αρχή" Ν4152/2013) ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ Προς τον ΟΑΕΕ Περιφερειακή Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

Marketing Research Communication

Marketing Research Communication marc A.E. Marketing Research Communication Ιούλιος 2013 Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα - Τηλ: 210-88.46.852 - Fax: 210-88.46.853 - e-mail: info@gsevee.gr - website: www.imegsevee.gr ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014.

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Φορολογικά Λογιστικά Αδελφόπουλος Θεμιστοκλής MBA, Bsc Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Νόμος 4019/2011 ΟΡΙΣΜΟΣ κοιν.σ.επ. Η Κοινωνική Συνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

Ένα ακόμα φορολογικό σύστημα εναντίον των Μμε

Ένα ακόμα φορολογικό σύστημα εναντίον των Μμε ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2012 Ένα ακόμα φορολογικό σύστημα εναντίον των Μμε Τι σημαίνουν οι αλλαγές στη Φορολογία για τις επιχειρήσεις Με αφορμή τα σενάρια που κυκλοφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9586156 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ Αυξάνεται από 1/1/2016 η αγοραία αξία της παραχώρησης οχήματος στο 80% ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: - Αποσβέσεις - Τέλη κυκλοφορίας - Επισκευές ή συντηρήσεις -

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 230(Ι) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

Το εισοδηματικό προφίλ του Έλληνα συνταξιούχου

Το εισοδηματικό προφίλ του Έλληνα συνταξιούχου Το εισοδηματικό προφίλ του Έλληνα συνταξιούχου Είναι αλήθεια ότι τα διαθέσιμα στοιχεία των Ταμείων αλλά και τα φορολογικά στοιχεία δεν είναι ακριβή για να έχουμε μια απόλυτα καθαρή εικόνα για το εισοδηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.:1064 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΧΜΙΗ-5ΔΧ. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ.:1064 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΧΜΙΗ-5ΔΧ. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 6ΧΜΙΗ-5ΔΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαΐου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΔΗΛ. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΟ 2017) ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/2013 Ισχύει από 1/1/2014

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014. Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών Ν.4174/2013 Ισχύει από 1/1/2014 ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος 4172/2013 Ισχύει από 1/1/2014 Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Εφορία: Παγίδες φόρου τα τεκμήρια για σπίτια και ΙΧ

Εφορία: Παγίδες φόρου τα τεκμήρια για σπίτια και ΙΧ Εφορία: Παγίδες φόρου τα τεκμήρια για σπίτια και ΙΧ Ως παγίδα υπερφορολόγησης αναμένεται να λειτουργήσουν φέτος τα τεκμήρια διαβίωσης για τουλάχιστον 500.000 αυτοαπασχολουμένους (μικρομεσαίους επιτηδευματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2012.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2012. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Χ. Τσαμπανάκη Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215194 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1050/17.2.2014 Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β, γ και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 170) για τον διορθωτικό προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα