ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ B ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση B Εξαμήνου 2013 Οι Εξελίξεις στο Σύνολο και τα Χαρακτηριστικά των Εγγεγραμμένων ανέργων 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Πρόλογος 5 Κεφάλαιο Πρώτο: οι κυμάνσεις της εγγεγραμμένης ανεργίας στο σύνολο της χώρας και τις Διοικητικές Περιφέρειες το B εξάμηνο του έτους Γενικά Αριθμός ανέργων κατά Περιφέρεια στο δεύτερο εξάμηνο των ετών 2012 και Κατανομή αριθμού ανέργων κατά Περιφέρεια δευτέρου εξαμήνου των ετών 2012 και Μεταβολές αριθμού ανέργων δευτέρου εξαμήνου των ετών 2012 και Ποσοστό ανέργων ως προς το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο του Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων ως προς το σύνολο των ανέργων Αριθμός ανέργων κατά διάρκεια ανεργίας στο δεύτερο εξάμηνο του έτους Ποσοστιαία μεταβολή εγγεγραμμένων ανέργων κατά διάρκεια ανεργίας, μήνα και Περιφέρεια για το δεύτερο εξάμηνο του έτους Αριθμός επιδοτούμενων ανέργων στο δεύτερο εξάμηνο του έτους Συμπεράσματα Κεφαλαίου 32 3

4 Κεφάλαιο Δεύτερο: ανάλυση της εγγεγραμμένης ανεργίας στο σύνολο της χώρας και τις Διοικητικές Περιφέρειες το Β εξάμηνο του έτους ΓΕΝΙΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ Κατανομή των εγγεγραμμένων ανέργων κατά Φύλο Εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά Φύλο, μήνα και διάρκεια ανεργίας Ποσοστιαία μεταβολή Ιουλίου 2013 Δεκεμβρίου 2013 (μεταβολή εξαμήνου) εγγεγραμμένων ανέργων κατά Φύλο και Περιφέρεια Ποσοστιαία μεταβολή εγγεγραμμένων ανέργων κατά Φύλο, μήνα και Περιφέρεια, το δεύτερο εξάμηνο του έτους ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ Κατανομή των εγγεγραμμένων ανέργων κατά Ηλικία, μήνα και Περιφέρεια Εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά Ηλικία, μήνα και διάρκεια ανεργίας ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Κατανομή των εγγεγραμμένων ανέργων κατά Εκπαιδευτικό επίπεδο, μήνα και Περιφέρεια Εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά Εκπαιδευτικό επίπεδο, μήνα και διάρκεια ανεργίας ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ Κατανομή των εγγεγραμμένων ανέργων κατά Υπηκοότητα, μήνα και Περιφέρεια Εγγεγραμμένοι άνεργοι κατά Υπηκοότητα, μήνα και διάρκεια ανεργίας ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ Επιδοτούμενοι άνεργοι κατά κατηγορία επιδότησης και μήνα 74 Συμπεράσματα κεφαλαίου 77 Γενικά Συμπεράσματα Έκθεσης 82 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 86 4

5 Πρόλογος Για την αποτελεσματικότερη παρέμβαση στην αγορά εργασίας, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών που εφαρμόζει ο καθώς και την αποτύπωση των πραγματικών τάσεων, εξελίξεων και διαμορφούμενων αναγκών στην αγορά εργασίας, με στόχο την αποτελεσματικότερη σύζευξη μεταξύ αναζητούντων εργασία και εργοδοτών, ο Οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει και να στηρίζεται σε στοιχεία ποσοτικά και ποιοτικά μετρήσιμα και αξιόπιστα. Προς αυτή την κατεύθυνση, σε συνέχεια της εξαμηνιαίας έκθεσης του πρώτου εξαμήνου του έτους 2013 για τις εξελίξεις στην εγγεγραμμένη ανεργία στο σύνολο της χώρας και στις Διοικητικές Περιφέρειες, παρουσιάζεται αυτή η εξαμηνιαία έκθεση που αφορά στα στοιχεία ανεργίας του δευτέρου εξαμήνου του έτους Στην έκθεση παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των εγγεγραμμένων στο μητρώο του για το 2 ο εξάμηνο του έτους 2013, αποτυπώνοντας με απλό και ευδιάκριτο τρόπο τα χαρακτηριστικά των εγγεγραμμένων ανέργων, παραθέτοντας συγχρόνως συγκριτικά στοιχεία με το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους από τα στοιχεία που διαθέτει ο Οργανισμός μέσω του Ολοκληρωμένου του Πληροφοριακού Συστήματος. Στο πρώτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται και αναλύονται τα στοιχεία των εγγεγραμμένων στο μητρώο του για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2013, η κατανομή του στις 13 Περιφέρειες της χώρας και στο σύνολο της χώρας και γίνεται σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους Αναλύονται και απεικονίζονται διαγραμματικά τα στοιχεία των ανέργων αναζητούντων εργασία, των λοιπών μη αναζητούντων εργασία και των μακροχρόνια ανέργων και τα ποσοστά που αντιστοιχούν ως προς το 5

6 σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο του. Αναλύεται η διαχρονική εξέλιξη τους κατά διάρκεια ανεργίας για τους μήνες του δευτέρου εξαμήνου και κατά Περιφέρεια. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται και αναλύονται τα στοιχεία των επιδοτούμενων ανέργων, το ποσοστό που αντιστοιχεί στο σύνολο των ανέργων αναζητούντων εργασία και η κίνηση των επιδοτούμενων των τουριστικών επαγγελμάτων για το δεύτερο εξάμηνο του έτους Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα στοιχεία των εγγεγραμμένων ανέργων αναζητούντων εργασία στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 2013 και αναλύονται οι αριθμητικές και ποσοστιαίες μεταβολές που καταγράφονται για κάθε μήνα του δευτέρου εξαμήνου στις 13 Περιφέρειες της χώρας τόσο στο σύνολο των ανέργων όσο και για τους άνδρες και τις γυναίκες. Αναλύεται και απεικονίζεται διαγραμματικά η κατανομή των ανέργων αναζητούντων εργασία κατά Φύλο, Ηλικιακή ομάδα, Εκπαιδευτικό επίπεδο και Υπηκοότητα σε κάθε Περιφέρεια και στο σύνολο της χώρας. Εξετάζεται η διάρθρωση του αριθμού των άνεργων αναζητούντων εργασία κατά διάρκεια ανεργίας σε όλους τους μήνες του δευτέρου εξαμήνου κατά Φύλο, Ηλικιακή ομάδα, Εκπαιδευτικό επίπεδο και Υπηκοότητα. Τέλος, εξετάζεται η σύνθεση των επιδοτουμένων ανέργων και η κατά κατηγορία επιδότησης διαμόρφωση και διαχρονική εξέλιξή τους για κάθε μήνα του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2013 στο σύνολο της χώρας. Τέλος, στα γενικά συμπεράσματα της εξαμηνιαίας έκθεσης παρουσιάζονται με τρόπο συνεκτικό τα επιμέρους συμπεράσματα των προηγούμενων κεφαλαίων, για την εξαγωγή μιας πλήρους εικόνας των βασικών όψεων της αγοράς εργασίας βασισμένης στα στοιχεία των εγγεγραμμένων ανέργων. Η εκπόνηση και η σύνταξη της έκθεσης έγινε από τον Κολιόπουλο Ηλία για το πρώτο κεφάλαιο, τον Σταμέλο Στυλιανό για το δεύτερο κεφάλαιο, την Σκοπελίτου Θεοδότη για τα Γενικά Συμπεράσματα της Έκθεσης 1. 1 Η ανάλυση των ροών της μισθωτής απασχόλησης (προσλήψεων,απολύσεων, οικειοθελών αποχωρήσεων, λήξη συμβάσεων ορισμένου χρόνου) που περιλαμβανόταν στο 3 ο κεφάλαιο των προηγούμενων εξαμηνιαίων εκθέσεων της ιστοσελίδας μας, παρουσιάζονται στο πλαίσιο της ανάλυσης του προγράμματος ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. 6

7 Κεφάλαιο πρώτο Οι κυμάνσεις της εγγεγραμμένης ανεργίας στο σύνολο της χώρας και τις Διοικητικές Περιφέρειες το B εξάμηνο του έτους

8 1.1. Γενικά Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα μηνιαία στοιχεία των εγγεγραμμένων στο μητρώο του, στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2013 και γίνεται σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του έτους Ο αριθμός των ανέργων 2 κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2013 κυμάνθηκε από άτομα τον μήνα Οκτώβριο έως άτομα τον μήνα Ιούλιο, ενώ κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2012 είχε κυμανθεί από άτομα τον μήνα Σεπτέμβριο έως άτομα τον μήνα Δεκέμβριο. Στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 2013 καταγράφεται μείωση του αριθμού των ανέργων έως τον μήνα Οκτώβριο και στην συνέχεια καταγράφεται αύξηση του αριθμού των ανέργων για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Στο σύνολο της χώρας, στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 2013 καταγράφεται ποσοστιαία αύξηση από το αντίστοιχο εξάμηνο του έτους 2012, κατά μέσο όρο 9,29%, με την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση (24,56%) να καταγράφεται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Ο αριθμός των ανέργων με διάρκεια ανεργίας >=12 μηνών είναι μικρότερος από των αριθμό των ανέργων με διάρκεια ανεργίας <12 μηνών σε όλους τους μήνες του δευτέρου εξαμήνου του έτους Στην κατά μήνα ποσοστιαία μεταβολή του συνόλου των ανέργων μείωση καταγράφεται σε όλους τους μήνες του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2013 εκτός από την ποσοστιαία μεταβολή Οκτωβρίου-Νοεμβρίου στον αριθμό των ανέργων με διάρκεια ανεργίας <12 μηνών σε σχέση με τους ανέργους με διάρκεια ανεργίας >=12 μηνών που καταγράφεται ποσοστιαία αύξηση σε όλους τους μήνες του δευτέρου εξαμήνου του έτους Αριθμός ανέργων αναζητούντων εργασία 8

9 Ο μεγαλύτερος αριθμός ανέργων και στα δύο εξάμηνα καταγράφεται στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η πλειοψηφία των εγγεγραμμένων στο μητρώο του είναι άνεργοι, με ένα μικρό ποσοστό να καταγράφεται στους Λοιπούς [μη αναζητούντες εργασία 3 ]. Στο σύνολο των ανέργων, οι μακροχρόνια άνεργοι 4 καλύπτουν μικρότερο ποσοστό σε σχέση με τους ανέργους με διάρκεια ανεργίας κάτω των 12 μηνών, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά μακροχρόνια ανέργων καταγράφονται στις Περιφέρειες Ιόνιων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου. Το ποσοστό που συγκεντρώνουν οι επιδοτούμενοι άνεργοι ως προς το σύνολο των ανέργων, κυμαίνεται από 14,71% τον Οκτώβριο έως 19,78% τον Δεκέμβριο. Το ποσοστό που συγκεντρώνουν οι επιδοτούμενοι των τουριστικών επαγγελμάτων, σε σχέση με το σύνολο των επιδοτουμένων, είναι κατά πολύ μεγαλύτερο κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, από το ποσοστό που καταλαμβάνουν αυτοί τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και κατά τα δύο έτη, δηλ. το 2012 και το Αριθμός ανέργων ανά μήνα και Περιφέρεια στο δεύτερο εξάμηνο των ετών 2012 και 2013 Στον πίνακα που 1, που ακολουθεί, παρουσιάζεται ο αριθμός των ανέργων ανά μήνα για το δεύτερο εξάμηνο των ετών 2012 και 2013 σε όλες τις Περιφέρειες, καθώς και στο σύνολο της χώρας. 3 Εγγεγραμμένοι στο μητρώο του οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι δεν αναζητούν εργασία 4 Εγγεγραμμένοι στο μητρώο του με ενεργό δελτίο για συνεχόμενο διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο των 12 μηνών 9

10 Αριθμός ανέργων έτους 2012 ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ Αριθμός ανέργων έτους 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αριθμός ανέργων ανά μήνα και Περιφέρεια : Δεύτερο εξάμηνο ετών 2012 και

11 ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Αριθμός ανέργων ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Αριθμός ανέργων δευτέρου εξαμήνου έτους 2012 και έτους Αριθμός ανέργων Β Εξαμήνου 2012 Αριθμός ανέργων Β Εξαμήνου 2013 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Αριθμός ανέργων κατά μήνα:δεύτερο εξάμηνο ετών 2012 και 2013 Από τον πίνακα 1 και το διάγραμμα 1 προκύπτει πως ο αριθμός των ανέργων σε όλους τους μήνες του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2013 είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των ανέργων των αντίστοιχων μηνών του δευτέρου εξαμήνου του έτους Για το έτος 2012 η μεγαλύτερη τιμή καταγράφεται τον μήνα Δεκέμβριο και ανέρχεται σε και η μικρότερη τον μήνα Σεπτέμβριο με άτομα. Για το έτος 2013 η μεγαλύτερη τιμή του αριθμού των ανέργων καταγράφεται τον μήνα Ιούλιο με άτομα και η μικρότερη τιμή τον μήνα Οκτώβριο με άτομα. 11

12 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ Ποσοστιαία κατανομή ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Κατανομή αριθμού ανέργων κατά Περιφέρεια δευτέρου εξαμήνου των ετών 2012 και 2013 Στον πίνακα 2 παρουσιάζεται ο αριθμός των ανέργων και η ποσοστιαία κατανομή τους ανά Περιφέρεια, με το μέσο όρο των μηνών του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2012 και Αριθμός ανέργων Μ. όρος δευτέρου εξαμήνου 2012 Κατανομή αριθμού ανέργων κατά Περιφέρεια έτους 2012 Αριθμός ανέργων M. όρος δευτέρου εξαμήνου 2013 Κατανομή αριθμού ανέργων κατά Περιφέρεια έτους 2013 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ,07% ,24% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,64% ,48% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,31% ,20% ΗΠΕΙΡΟΣ ,21% ,37% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,79% ,15% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,27% ,14% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ,03% ,78% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ,74% ,94% ΑΤΤΙΚΗ ,31% ,10% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,90% ,22% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,22% ,39% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,45% ,26% ΚΡΗΤΗ ,05% ,74% ,00% ,00% ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Κατανομή αριθμού ανέργων κατά Περιφέρεια: Μέσος Όρος Δευτέρου εξαμήνου ετών 2012 και 2013 Κατανομή Μέσου όρου αριθμού ανέργων δευτέρου εξαμήνου των ετών 2012 και ,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Κατανομή Μέσου 'Ορου ΔΕΥΤΕΡΟΥ εξαμήνου 2012 αριθμού ανέργων κατά Περιφέρεια Κατανομή Μέσου 'Ορου ΔΕΥΤΕΡΟΥ εξαμήνου 2013 αριθμού ανέργων κατά Περιφέρεια ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Κατανομή αριθμού ανέργων κατά Περιφέρεια: Μέσος Όρος Δευτέρου εξαμήνου ετών 2012 και

13 3,90% 37,31% Κατανομή Μέσου 'Ορου ΔΕΥΤΕΡΟΥ εξαμήνου 2012 αριθμού ανέργων κατά Περιφέρεια ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1,45% 1,22% 4,74% 4,05% 6,07% 7,03% 19,64% 3,31% 3,21% 6,79% 1,27% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ 37,10% Κατανομή Μέσου 'Ορου ΔΕΥΤΕΡΟΥ εξαμήνου 2013 αριθμού ανέργων κατά Περιφέρεια ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1,26% 1,39% 4,22% 3,74% 6,24% 4,94% 18,48% 3,20% 3,37% 7,15% 1,14% 7,78% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ Σ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 2α, 2β: Κατανομή αριθμού ανέργων κατά Περιφέρεια: Μέσος Όρος Δευτέρου εξαμήνου ετών 2012 και 2013 Από τον πίνακα 2 και τα διαγράμματα 2,2α και 2β προκύπτει το συμπέρασμα ότι, κατά μέσο όρο 5 των μηνών του δευτέρου εξαμήνου του 2012, στο σύνολο της χώρας, ο αριθμός των ανέργων ανέρχεται σε άτομα και κατά μέσο όρο των μηνών του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2013 ανέρχεται σε άτομα. Σχετικά με τις Περιφέρειες ο μεγαλύτερος αριθμός των ανέργων καταγράφεται στην Περιφέρεια της Αττικής και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Ειδικότερα, το ποσοστό που αναλογεί στην Περιφέρεια της Αττικής, με μέσο όρο του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2012, ανέρχεται σε (37,71%) και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται σε (19,64%), ενώ το ποσοστό που αναλογεί στην Περιφέρεια της Αττικής, με μέσο όρο του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2013, ανέρχεται σε (37,10%) και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται σε (18,48%). 5 Η μικρή απόκλιση των τιμών οφείλεται στην διαίρεση για την εύρεση του μέσου όρου του εξαμήνου 13

14 1.4. Μεταβολές αριθμού ανέργων δευτέρου εξαμήνου των ετών 2012 και 2013 Στους πιο κάτω πίνακες παρουσιάζεται ο συνολικός αριθμός των ανέργων σε όλους τους μήνες του δευτέρου εξαμήνου των ετών 2012 και 2013, η κατά μήνα ποσοστιαία μεταβολή του, καθώς και ο μέσος όρος των μηνών του δευτέρου εξαμήνου και η ποσοστιαία μεταβολή του κατά Περιφέρεια και στο σύνολο της χώρας. ΕΤΟΣ/ΜΗΝΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ % 9,34% 9,43% 10,53% 9,49% 9,24% 7,75% 9,29% ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Μεταβολές αριθμού ανέργων κατά μήνα: Δεύτερο εξάμηνο ετών 2012 και 2013 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ Β εξαμήνου 2012 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ Β εξαμήνου 2013 ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ,26% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,85% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,47% ΗΠΕΙΡΟΣ ,64% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,11% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,80% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ,90% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ,77% ΑΤΤΙΚΗ ,66% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,26% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,56% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,77% ΚΡΗΤΗ ,91% ,29% ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Μεταβολές μέσου όρου αριθμού ανέργων κατά μήνα και Περιφέρεια: Δεύτερο εξάμηνο ετών 2012 και 2013 Συγκριτικά για κάθε μήνα του 2013 με τον αντίστοιχο μήνα του 2012, ο αριθμός των ανέργων είναι αυξημένος σε ποσοστό που κυμαίνεται από 7,75% τον Δεκέμβριο έως 10,53% τον Σεπτέμβριο. Κατά μέσο όρο στο σύνολο της χώρας ο αριθμός αυτός αυξήθηκε από άτομα (μέσος 14

15 όρος ανέργων δευτέρου εξαμήνου του έτους 2012) σε άτομα (μέσος όρος ανέργων δευτέρου εξαμήνου του έτους 2013) και με ποσοστιαία μεταβολή 9,29%. Σχετικά με την ποσοστιαία μεταβολή του αριθμού των ανέργων για κάθε Περιφέρεια, στον πίνακα 4 παρουσιάζεται ο μέσος όρος του αριθμού των ανέργων, όπως καταγράφεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2012 σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας, καθώς και ο μέσος όρος του αριθμού των ανέργων για το δεύτερο εξάμηνο του Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφεται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (24,56%) και ακολουθούν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (20,90%), Περιφέρεια Πελοποννήσου (18,26%), η Περιφέρεια Θεσσαλίας (15,11%), η Περιφέρεια Ηπείρου (14,64%), η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (13,77%), η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (12,26%), η Περιφέρεια Αττικής (8,66%), η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (5,47%), η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (2,85%) και η Περιφέρεια Κρήτης (0,91%). Ποσοστιαία μείωση καταγράφεται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (-4,77%) και στην Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων (-1,80%) Ποσοστό ανέργων ως προς το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο του Στον πιο κάτω πίνακα καταγράφεται για όλους τους μήνες του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2013 ο αριθμός των εγγεγραμμένων στο μητρώο του με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αριθμός ανέργων αναζητούντων εργασία και λοιπών μη αναζητούντων εργασία). Επιπρόσθετα καταγράφεται και παρουσιάζεται διαγραμματικά για κάθε μήνα το ποσοστό των ανέργων ως προς το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο του. 15

16 ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ,50% ,54% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,66% ,74% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,55% ,30% ΗΠΕΙΡΟΣ ,95% ,27% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,46% ,78% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,61% ,47% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ,70% ,65% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ,91% ,01% ΑΤΤΙΚΗ ,27% ,63% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,81% ,01% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,85% ,97% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,23% ,33% ΚΡΗΤΗ ,41% ,68% ΣΥΝΟΛΟ ,30% ,74% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ,10% ,88% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,97% ,39% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,97% ,43% ΗΠΕΙΡΟΣ ,87% ,67% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,13% ,19% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,14% ,23% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ,55% ,13% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ,74% ,94% ΑΤΤΙΚΗ ,02% ,83% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,11% ,13% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,96% ,62% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,43% ,99% ΚΡΗΤΗ ,54% ,77% ΣΥΝΟΛΟ ,92% ,51% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΛΟΙΠΟΙ ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ,12% ,74% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,56% ,46% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,93% ,00% ΗΠΕΙΡΟΣ ,59% ,03% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,97% ,94% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,41% ,54% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ,58% ,58% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ,37% ,04% ΑΤΤΙΚΗ ,46% ,36% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,24% ,95% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,28% ,32% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,92% ,99% ΚΡΗΤΗ ,95% ,75% ΣΥΝΟΛΟ ,61% ,37% ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Αριθμός εγγεγραμμένων στο μητρώο του : Δεύτερο εξάμηνο έτους

17 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ:ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ:ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ:ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ:ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ:ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ:ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Ποσοστό ανέργων ως προς το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο του : Δεύτερο εξάμηνο έτους

18 Από τον πίνακα 5 και το διάγραμμα 3, προκύπτει το συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία των εγγεγραμμένων στο μητρώο του είναι άνεργοι αναζητούντες εργασία συγκριτικά με τους εγγεγραμμένους λοιπούς μη αναζητούντες εργασία σε όλους τους μήνες του δευτέρου εξαμήνου του έτους Επιπρόσθετα προκύπτει το συμπέρασμα πως τα μικρότερα ποσοστά ανέργων αναζητούντων εργασία σε σχέση με τους λοιπούς μη αναζητούντες εργασία εμφανίζονται στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Ιόνιων Νήσων και Κρήτης Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων ως προς το σύνολο των ανέργων Στον πιο κάτω πίνακα καταγράφεται, για όλους τους μήνες του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2013, ο αριθμός των ανέργων, ο αριθμός των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και το ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων ως προς το σύνολο των ανέργων. Επιπρόσθετα, το ποσοστό αυτό παρουσιάζεται διαγραμματικά για κάθε μήνα και Περιφέρεια για όλους τους μήνες του δευτέρου εξαμήνου του έτους

19 ΑΝΕΡΓΟΙ ΙΟΥΛΙΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ,30% ,83% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,26% ,22% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,27% ,39% ΗΠΕΙΡΟΣ ,63% ,56% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,81% ,59% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,03% ,95% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ,35% ,05% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ,41% ,01% ΑΤΤΙΚΗ ,19% ,89% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,38% ,60% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,06% ,81% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,68% ,95% ΚΡΗΤΗ ,70% ,55% ΣΥΝΟΛΟ ,70% ,60% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ,36% ,12% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,08% ,28% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,67% ,36% ΗΠΕΙΡΟΣ ,66% ,20% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,57% ,91% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,64% ,53% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ,14% ,91% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ,30% ,06% ΑΤΤΙΚΗ ,37% ,15% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,49% ,96% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,72% ,45% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,38% ,89% ΚΡΗΤΗ ,77% ,66% ΣΥΝΟΛΟ ,82% ,25% ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ,04% ,73% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,41% ,35% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ,92% ,91% ΗΠΕΙΡΟΣ ,05% ,32% ΘΕΣΣΑΛΙΑ ,65% ,14% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ,22% ,64% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ,83% ,32% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ,88% ,15% ΑΤΤΙΚΗ ,01% ,59% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ,79% ,47% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,98% ,04% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ,75% ,06% ΚΡΗΤΗ ,39% ,87% ΣΥΝΟΛΟ ,68% ,97% ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Αριθμός ανέργων και μακροχρόνια ανέργων κατά μήνα και Περιφέρεια: Δεύτερο εξάμηνο έτους

20 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ Ποσοστό ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Ποσοστό ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων ως προς το σύνολο των ανέργων:δεύτερο εξάμηνο έτους 2013 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 60,00% 50,00% 40,00% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 30,00% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 20,00% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 10,00% 0,00% ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων ως προς το σύνολο των ανέργων σε σχέση με την Περιφέρεια: Δεύτερο εξάμηνο έτους 2013 Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων ως προς το σύνολο των ανέργων:δεύτερο εξάμηνο έτους ,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4α: Ποσοστό μακροχρόνια ανέργων ως προς το σύνολο των ανέργων σε σχέση με το μήνα αναφοράς: Δεύτερο εξάμηνο έτους

21 Από τον πίνακα 6 και τα διαγράμματα 4 και 4α, προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι άνεργοι στην πλειοψηφία τους παραμένουν εγγεγραμμένοι στο μητρώο του για διάστημα μικρότερο του έτους, ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι συγκεντρώνουν μικρότερα ποσοστά σε όλους τους μήνες του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2013 στο σύνολο της χώρας Αριθμός ανέργων κατά διάρκεια ανεργίας στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 2013 Στον πιο κάτω πίνακα καταγράφεται, για όλους τους μήνες του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2013 ο αριθμός των ανέργων με διάρκεια ανεργίας μεγαλύτερη ή ίση των 12 μηνών και ο αριθμός των ανέργων με διάρκεια ανεργίας μικρότερη των 12 μηνών. Επιπρόσθετα παρουσιάζεται και ο τελευταίος μήνας του προηγούμενου εξαμήνου του έτους

22 2013 Αριθμός ανέργων >=12 Μήνες ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ Αριθμός ανέργων <12 Μήνες 2013 ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Αριθμός ανέργων κατά διάρκεια ανεργίας: Δεύτερο εξάμηνο έτους

23 Από τον πίνακα 7, προκύπτει το συμπέρασμα πως ο αριθμός των ανέργων με διάρκεια ανεργίας «>=12 μηνών» είναι κατά πολύ μικρότερος από τον αριθμό των ανέργων με διάρκεια ανεργίας «<12 μηνών» σε όλους τους μήνες του δευτέρου εξαμήνου του έτους Ο μεγαλύτερος αριθμός των ανέργων με διάρκεια ανεργίας «>=12 μηνών» καταγράφεται τον μήνα Δεκέμβριο με άτομα και ο μικρότερος τον Ιούλιο με άτομα, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός των ανέργων με διάρκεια ανεργίας «<12 μηνών» καταγράφεται τον μήνα Ιούλιο με άτομα και ο μικρότερος τον Δεκέμβριο με άτομα Ποσοστιαία μεταβολή εγγεγραμμένων ανέργων κατά διάρκεια ανεργίας, μήνα και Περιφέρεια για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2013 Στον πιο κάτω πίνακα καταγράφεται η ποσοστιαία μεταβολή για όλους τους μήνες του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2013 του αριθμού των ανέργων με διάρκεια ανεργίας μεγαλύτερη ή ίση των 12 μηνών και του αριθμού των ανέργων με διάρκεια ανεργίας μικρότερη των 12 μηνών. Επιπρόσθετα παρουσιάζεται η ποσοστιαία μεταβολή από τον τελευταίο μήνα του προηγούμενου εξαμήνου του έτους

24 Αριθμός ανέργων >=12 Μήνες ΙΟΥΝΙΟΣ- ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ Σ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2,21% 2,18% 1,54% 3,02% 2,02% 5,99% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1,27% 1,40% 1,16% 1,77% 1,52% 0,35% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 0,49% 1,39% -0,22% 0,95% 1,36% -1,48% ΗΠΕΙΡΟΣ 2,25% 1,66% 2,80% 2,52% 1,96% 0,42% ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2,48% 1,52% 1,61% 2,15% 2,93% 0,52% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 0,60% 0,69% 3,47% 6,25% 4,09% -3,08% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2,83% 1,73% 3,09% 4,34% 1,92% 1,68% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 1,82% 1,04% 1,67% 2,24% 1,12% 0,63% ΑΤΤΙΚΗ 2,62% 0,73% 2,08% 3,04% 1,08% -0,03% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 1,74% 0,50% 2,49% 3,46% 4,43% 1,15% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2,39% -0,43% 2,91% 2,52% 5,96% 4,74% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ -1,99% -1,26% -0,39% 4,43% 3,86% 1,62% ΚΡΗΤΗ 1,86% 0,03% 1,12% 3,86% 2,97% -0,31% ΣΥΝΟΛΟ 2,07% 1,09% 1,80% 2,76% 1,76% 0,66% Αριθμός ανέργων <12 Μήνες ΙΟΥΝΙΟΣ- ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ Σ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ- ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ -1,61% -4,02% -4,57% -4,03% -1,65% -4,83% ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -0,94% -2,44% -2,26% -3,00% 0,98% 0,59% ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ -0,99% -3,04% -5,21% -5,68% -0,88% 2,61% ΗΠΕΙΡΟΣ 0,43% -2,09% -1,69% -3,62% -1,45% -4,57% ΘΕΣΣΑΛΙΑ 0,93% -1,63% -2,33% -3,22% -0,05% -1,43% ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ -11,73% -7,33% 0,42% 11,47% 15,13% 19,73% ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ -1,91% -1,11% -1,35% -2,79% -1,78% -4,20% ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ -2,89% -1,40% -3,47% -0,82% 1,85% -0,43% ΑΤΤΙΚΗ -0,73% -2,09% -3,85% -4,04% -2,36% -2,31% ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ -2,82% -4,55% -1,28% -2,65% 0,91% -1,66% ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ -1,24% -3,59% -0,99% -0,55% -0,58% -3,76% ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ -17,04% -10,26% -6,13% 11,06% 29,45% 25,92% ΚΡΗΤΗ -3,10% -3,38% -3,76% 0,20% 8,40% 10,49% ΣΥΝΟΛΟ -1,48% -2,53% -3,09% -2,94% 0,01% -0,51% ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Ποσοστιαία μεταβολή αριθμού ανέργων κατά μήνα, Περιφέρεια και διάρκεια ανεργίας: Δεύτερο εξάμηνο έτους

25 Ποσοστό μεταβολής ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ Ποσοστό μεταβολής ΚΡΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Ποσοστιαία μεταβολή αριθμού ανέργων κατά μήνα και Περιφέρεια 8,00% Δευτέρου εξαμήνου έτους 2013:Άνεργοι>=12 Μήνες 6,00% 4,00% ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: Ποσοστιαία μεταβολή κατά μήνα και Περιφέρεια: άνεργοι>=12 Μήνες: Δεύτερο εξάμηνο έτους 2013 Ποσοστιαία μεταβολή αριθμού ανέργων κατά μήνα και Περιφέρεια Δευτέρου εξαμήνου έτους 2013:Άνεργοι<12 Μήνες 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% ΙΟΥΝΙΟΣ-ΙΟΥΛΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 0,00% -10,00% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ -20,00% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5α: Ποσοστιαία μεταβολή κατά μήνα και Περιφέρεια: άνεργοι<12 Μήνες: Δεύτερο εξάμηνο έτους

26 Από τον πίνακα 8 και από το διάγραμμα 5 και 5α, προκύπτει το συμπέρασμα πως στο σύνολο των ανέργων με διάρκεια ανεργίας «>=12 μηνών» καταγράφεται ποσοστιαία αύξηση σε όλους τους μήνες του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2013 με ποσοστιαία μεταβολή τη χρονική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου (2,07%), Ιουλίου-Αυγούστου (1,09%), Αυγούστου- Σεπτεμβρίου (1,80%), Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου (2,76%), Οκτωβρίου- Νοεμβρίου (1,76%) και Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου (0,66%). Στο σύνολο των ανέργων με διάρκεια ανεργίας «<12 μηνών» καταγράφεται ποσοστιαία μείωση για τη χρονική περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου, Ιουλίου- Αυγούστου, Αυγούστου-Σεπτεμβρίου και Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου με ποσοστιαία μεταβολή (-1,48%), (-2,53%), (-3,09%) και (-2,94%) αντίστοιχα. Την χρονική περίοδο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου καταγράφεται ποσοστιαία αύξηση με ποσοστιαία μεταβολή (0,01%) και την χρονική περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου καταγράφεται ποσοστιαία μείωση (-0,51%). 26

27 1.9. Αριθμός επιδοτουμένων ανέργων στο Δεύτερο εξάμηνο του έτους 2013 Στον πίνακα 9 παρουσιάζεται το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για όλους τους μήνες του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2012 και 2013 καθώς και η αριθμητική και ποσοστιαία μεταβολή τους για κάθε μήνα. Σύνολο επιδοτούμενων ανέργων ΔΕΥΤΈΡΟΥ εξαμήνου έτους 2012 Σύνολο επιδοτούμενων ανέργων ΔΕΥΤΕΡΟΥ εξαμήνου έτους 2013 Μεταβολές Ποσοστιαία μεταβολή ΙΟΥΛΙΟΣ ,23% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ,70% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ,57% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ,83% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ,91% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ,49% ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ,42% ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Μεταβολές αριθμού επιδοτούμενων ανέργων: Δεύτερο εξάμηνο έτους Από τον πίνακα 9 προκύπτει: Σε όλους τους μήνες του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2013 καταγράφεται μείωση των επιδοτούμενων ανέργων σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του έτους Ο μέσος όρος των επιδοτούμενων ανέργων, για το δεύτερο εξάμηνο του 2013 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012, παρουσιάζει μείωση κατα άτομα που σε ποσοστό αντιστοιχεί σε μείωση κατά (-29,42%). Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων και το ποσοστό τους ως προς το σύνολο των ανέργων για το δεύτερο εξάμηνο του έτους

28 2013 Εγγεγραμμένοι άνεργοι ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Επιδοτούμενοι άνεργοι Ποσοστό επιδοτούμενων στο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων 15,89% 16,94% 16,20% 14,71% 15,26% 19,78% ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Αριθμός εγγραμμένων ανέργων και επιδοτούμενων: Δεύτερο εξάμηνο έτους 2013 Όπως προκύπτει από τον πίνακα 10, οι επιδοτούμενοι στο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2013 αποτελούν ποσοστό που κυμαίνεται από (14,71%) τον Οκτώβριο έως (19,78%) τον Δεκέμβριο. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων κατά κατηγορία (κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι), σε όλους του μήνες του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2012 και 2013, καθώς και το ποσοστό που συγκεντρώνουν οι επιδοτούμενοι άνεργοι τουριστικών επαγγελμάτων στο σύνολο των επιδοτουμένων. 28

29 2012 Κοινοί & Λοιπές Κατηγορίες επιδοτούμενων Εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων Σύνολο Ποσοστό τουριστικών επαγγελμάτων στο σύνολο επιδοτούμενων ΙΟΥΛΙΟΣ ,45% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ,02% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ,98% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ,64% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ,18% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ,21% 2013 Κοινοί & Λοιπές Κατηγορίες επιδοτούμενων Εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων Σύνολο Ποσοστό τουριστικών επαγγελμάτων στο σύνολο επιδοτούμενων ΙΟΥΛΙΟΣ ,56% ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ,02% ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ,85% ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ,15% ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ,90% ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ,06% ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Αριθμός επιδοτούμενων ανέργων κατά κατηγορία : Δεύτερο εξάμηνο έτους

30 ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Αριθμός επιδοτουμένων ανέργων ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Αριθμός επιδοτουμένων ανέργων ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Αριθμός επιδοτουμένων ανέργων κατά κατηγορία [κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων-εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων]:δεύτερο εξάμηνο έτους Κοινοί και Λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων Εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι Σύνολο επιδοτουμένων ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: Αριθμός επιδοτούμενων ανέργων κατά κατηγορία: Δεύτερο εξάμηνο έτους 2012 Αριθμός επιδοτουμένων ανέργων κατά κατηγορία [κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων-εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων]:δεύτερο εξάμηνο έτους Κοινοί και Λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων Εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων επιδοτούμενοι Σύνολο επιδοτουμένων ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6α: Αριθμός επιδοτούμενων ανέργων κατά κατηγορία: Δεύτερο εξάμηνο έτους

31 Όπως προκύπτει από τον πίνακα 11 και τα διαγράμματα 6 και 6α, τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, και Οκτώβριο το ποσοστό που συγκεντρώνουν οι επιδοτούμενοι των τουριστικών επαγγελμάτων στο σύνολο των επιδοτουμένων είναι κατά πολύ μικρότερο από το ποσοστό που καταλαμβάνουν αυτοί τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο και στα δύο έτη 2012 και

32 Συμπεράσματα κεφαλαίου Ο αριθμός των ανέργων κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2013 κυμάνθηκε από άτομα τον μήνα Οκτώβριο έως άτομα τον μήνα Ιούλιο, ενώ κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2012 κυμάνθηκε από άτομα τον Σεπτέμβριο έως άτομα τον μήνα Δεκέμβριο. Στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 2013 καταγράφεται μείωση του αριθμού των ανέργων έως τον μήνα Οκτώβριο και στην συνέχεια καταγράφεται αύξηση του αριθμού των ανέργων για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο μεγαλύτερος αριθμός των ανέργων καταγράφεται στην Περιφέρεια της Αττικής και στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Η πλειοψηφία των εγγεγραμμένων στο μητρώο του είναι άνεργοι αναζητούντες εργασία, με ένα μικρό ποσοστό να καταγράφεται στους εγγεγραμμένους λοιπούς μη αναζητούντες εργασία. Οι μακροχρόνια άνεργοι αποτελούν μικρότερο ποσοστό ως προς το σύνολο των ανέργων και τα χαμηλότερα ποσοστά μακροχρόνια ανέργων καταγράφονται στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Ιόνιων Νήσων και Κρήτης. Ο αριθμός των ανέργων με διάρκεια ανεργίας «>=12 μηνών» είναι μικρότερος από τον αριθμό των ανέργων με διάρκεια ανεργίας «<12 μηνών» σε όλους τους μήνες του δευτέρου εξαμήνου του έτους Σε όλους τους μήνες του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2013 καταγράφεται μείωση των επιδοτούμενων ανέργων σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του έτους

33 Ο μέσος όρος των επιδοτούμενων ανέργων, για το δεύτερο εξάμηνο του 2013 σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012, παρουσιάζει μείωση κατά άτομα που σε ποσοστό αντιστοιχεί σε μείωση κατά -29,42%. Οι επιδοτούμενοι στο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2013 αποτελούν ποσοστό που κυμαίνεται από 14,71% τον Οκτώβριο έως 19,78% τον Δεκέμβριο. Κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, και Οκτώβριο το ποσοστό που συγκεντρώνουν οι επιδοτούμενοι των τουριστικών επαγγελμάτων στο σύνολο των επιδοτουμένων είναι κατά πολύ μικρότερο από το ποσοστό που καταλαμβάνουν αυτοί τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο και στα δύο έτη 2012 και

34 Κεφάλαιο δεύτερο Ανάλυση της εγγεγραμμένης ανεργίας στο σύνολο της χώρας και τις Διοικητικές Περιφέρειες το Β εξάμηνο του έτους

35 2.1. ΓΕΝΙΚΑ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα μηνιαία στοιχεία των εγγεγραμμένων ανέργων (αναζητούντων εργασία) στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας για το δεύτερο εξάμηνο του έτους Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν τον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων κατά φύλο, ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο, υπηκοότητα και διάρκεια ανεργίας, καθώς και τις κατηγορίες των επιδοτουμένων ανέργων. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο σύνολο της χώρας μεταξύ Ιουλίου 2013 και Δεκεμβρίου 2013 κυμαίνεται μεταξύ άτομα τον Οκτώβριο όπου καταγράφεται ο μικρότερος αριθμός ανέργων έως άτομα τον Ιούλιο όπου καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός ανέργων του εξαμήνου. Στο δεύτερο εξάμηνο του έτους 2013 καταγράφεται μείωση του αριθμού των ανέργων από την αρχή του εξαμήνου έως τον μήνα Οκτώβριο και στην συνέχεια καταγράφεται αύξηση του αριθμού των ανέργων για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Στην ποσοστιαία μεταβολή του εξαμήνου Ιουλίου 2013-Δεκεμβρίου 2013 καταγράφεται ποσοστιαία μείωση του αριθμού των ανέργων τόσο στο σύνολο τους όσο στους άνδρες και στις γυναίκες. Ποσοστιαία μεταβολή που ανέρχεται σε -1,13% στο σύνολο, -0,14% στους άνδρες και -1,80% στις γυναίκες. Η πλειοψηφία των εγγεγραμμένων ανέργων είναι γυναίκες σε όλους τους μήνες του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2013 τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας όσο και στο σύνολο της χώρας. Στην κατά Ηλικιακή κατανομή των ανέργων, η ηλικιακή ομάδα «30-54 ετών» συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό ανέργων, ενώ η δεύτερη πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα σε αριθμό ανέργων είναι η ηλικιακή ομάδα 35

36 «κάτω των 30 ετών». Στην ηλικιακή ομάδα «55 ετών και άνω» καταγράφεται ο μικρότερος αριθμός ανέργων. Στην κατά Εκπαιδευτικό επίπεδο κατανομή των ανέργων το εκπαιδευτικό επίπεδο «Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό ανέργων ενώ η δεύτερη πολυπληθέστερη ομάδα καταγράφεται στο εκπαιδευτικό επίπεδο «Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3 η Γυμνασίου)». Στη συνέχεια ακολουθεί το εκπαιδευτικό επίπεδο «Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» και τέλος το εκπαιδευτικό επίπεδο «Χωρίς εκπαίδευση» όπου καταγράφεται ο μικρότερος αριθμός ανέργων. Στην κατά Υπηκοότητα κατανομή των ανέργων οι «Έλληνες Υπήκοοι» συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ανέργων, και ακολουθούν οι «Υπήκοοι τρίτων χωρών» και οι «Υπήκοοι χωρών της Ευρωπαϊκής ένωσης» όπου καταγράφεται ο μικρότερος αριθμός ανέργων. Ο συνολικός αριθμός των επιδοτουμένων ανέργων μεταξύ Ιουλίου 2013 και Δεκεμβρίου 2013 κυμαίνεται μεταξύ άτομα τον Οκτώβριο όπου καταγράφεται ο μικρότερος αριθμός επιδοτούμενων ανέργων έως άτομα τον Δεκέμβριο όπου καταγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός επιδοτούμενων ανέργων. Η πλειοψηφία των επιδοτουμένων ανέργων καταγράφεται στην κατηγορία των κοινών επιδοτούμενων έναντι των Οικοδόμων επιδοτουμένων, των εποχικών τουρισμού επιδοτουμένων, των εποχικών λοιπών (αγροτικά) επιδοτουμένων, των εκπαιδευτικών επιδοτουμένων και των λοιπών επιδοτουμένων ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ Κατανομή των εγγεγραμμένων ανέργων κατά Φύλο Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αριθμός των ανέργων στο σύνολο της χώρας κατά Φύλο όπως κατανέμεται στους άνδρες και τις γυναίκες στους μήνες του δευτέρου εξαμήνου του έτους

37 ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Αριθμός ανέργων ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Άνεργοι Ποσοστό % Άνεργοι Ποσοστό % Άνεργοι Ποσοστό % Άνεργοι Ποσοστό % Άνεργοι Ποσοστό % Άνεργοι Ποσοστό % Άνδρες ,73% ,38% ,39% ,62% ,74% ,13% Γυναίκες ,27% ,62% ,61% ,38% ,26% ,87% Σύνολο ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ,00% ΠΙΝΑΚΑΣ: 1 Αριθμός ανέργων κατά Φύλο και μήνα: Δεύτερο εξάμηνο έτους 2013 Αριθμός ανέργων κατά Φύλο:Β Εξάμηνο Άνδρες Γυναίκες ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Αριθμός ανέργων κατά Φύλο και μήνα: Δεύτερο εξάμηνο έτους 2013 Από τον πίνακα 1 και από το διάγραμμα 1 προκύπτει: Η πλειοψηφία των ανέργων είναι «γυναίκες». Συγκεκριμένα το ποσοστό που αναλογεί στις άνεργες «γυναίκες» κυμαίνεται σε ποσοστά μεταξύ (58,87%) τον Δεκέμβριο και (59,62%) τον μήνα Αύγουστο, ενώ το ποσοστό που αναλογεί στους άνεργους «άνδρες» κυμαίνεται σε ποσοστά (40,38%) τον Αύγουστο και (41,13%) τον μήνα Δεκέμβριο. Ο αριθμός των ανέργων κατά φύλο και Περιφέρεια για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2013 παρουσιάζονται στον πίνακα 2. 37

38 Σύνολο ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ Άνδρες ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ Γυναίκες ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Αριθμός ανέργων κατά Φύλο, μήνα και Περιφέρεια: Δεύτερο εξάμηνο έτους

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΚΘΕΣΗ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση A Εξαμήνου 2013 Οι εξελίξεις στο σύνολο και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] [2] 284.491 35.105 < 12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 338.055 38.632

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 337.100 41.958

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 291.804

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 287.848

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 306.084

Διαβάστε περισσότερα

O A E Δ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»

O A E Δ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» O A E Δ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»

ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΕΚΘΕΣΗ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2017 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2017

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2017 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2017 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2017 ΘΡΑΚΗ 52.742

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2016 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2016 ΘΡΑΚΗ 50.895

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2015 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2015 ΘΡΑΚΗ 54.069

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2014 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΡΑΚΗ 52.544

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2013

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2013 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2013 ΘΡΑΚΗ 54.739

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 18-02-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Αυγούστου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοι οί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 262.527 34.259

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 Α. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 Α. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20-9- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Ιουλίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20-8- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοι οί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 276.009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΙΟΥΝΙΟΣ Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοι οί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] [2] 333.417 35.704 < 12 Μήνες 449.076

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοι οί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 308.313 35.858

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Η αύξηση του αριθµού των εγγεγραµµένων ανέργων κατά 1,82% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα παράλληλα µε τη µείωση των καταγγελιών και λήξεων συµβάσεων εργασίας κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20/2/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕΔ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 14-5-2012 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ 2010 Αναζητούντες Μη αναζητούντες εργασία εργασία [1] Σύνολο Εγγεγραµµένοι >= 12 Μήνες [2] 217.426 29.880 247.306

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΜΑΪΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΜΑΪΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΜΑΪΟΣ Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοι οί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 328.133 35.874 < 12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοι οί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 257.102 36.658

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοι οί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] [2] 323.510 35.916 < 12 Μήνες 454.889

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Ιουνίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 12-2-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΑΕ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 15-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, κας ιακοσταυριανού- Σώζου έσποινας ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ στοιχείων ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΑΝΕΡΓΟΙ ανά ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 Α. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 Α. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Απριλίου 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Καρλοβασίων Υπεύθυνος Καθηγητής κος Ροκοπάνος Νίκος. ΓυμΚαρλ6 Μακρόγλου Στάμος Μάνος Δημήτρης

Γυμνάσιο Καρλοβασίων Υπεύθυνος Καθηγητής κος Ροκοπάνος Νίκος. ΓυμΚαρλ6 Μακρόγλου Στάμος Μάνος Δημήτρης Γυμνάσιο Καρλοβασίων Υπεύθυνος Καθηγητής κος Ροκοπάνος Νίκος ΓυμΚαρλ6 Μακρόγλου Στάμος Μάνος Δημήτρης ΣΤΟΧΟΙ 1 ος στόχος: Η μελέτη της ανεργίας στην χώρα μας στο σύνολο του πληθυσμού για το έτος 2017.

Διαβάστε περισσότερα

ΓυμΚαρλ1. 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Στατιστικής. Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Δημόπουλος Ρένος Λεκιώτη Νεφέλη Μαρμαράς Ηλίας

ΓυμΚαρλ1. 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Στατιστικής. Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Δημόπουλος Ρένος Λεκιώτη Νεφέλη Μαρμαράς Ηλίας 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Στατιστικής ΓυμΚαρλ1 Περιφερειακή Ενότητα Σάμου Δημόπουλος Ρένος Λεκιώτη Νεφέλη Μαρμαράς Ηλίας Κατηγορία Β:Μαθητές Γυμνασίου Στόχος και μεθοδολογία Στόχος: Η μελέτη της ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης». ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης». Το ποσοστό ανεργίας στο Β τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 27,1%,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Οκτωβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Οκτωβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Οκτωβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Απασχολούμενοι, άνεργοι, οικονομικά μη ενεργοί και ποσοστό ανεργίας, Ιανουάριος

Πίνακας 1: Απασχολούμενοι, άνεργοι, οικονομικά μη ενεργοί και ποσοστό ανεργίας, Ιανουάριος Πίνακας 1: Απασχολούμενοι, άνεργοι, οικονομικά μη ενεργοί και ποσοστό ανεργίας, Ιανουάριος 2012-2017 Ιανουάριος 2012 201 2014 2015 2017 Α π α σ χολού μ ενο ι.849.108.545.885.504.987.55.774.61.801.69.126

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Αύγουστος Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Δεκεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Εργατικό Δυναμικό 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Είναι έρευνα συνεχής και παράγει τριμηνιαία αποτελέσματα. Βασικός σκοπός της είναι η κατανομή του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 6 Απριλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 6 Απριλίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 Απριλίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2017 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2009

Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2009 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΙΟΥΛΙΟΣ 2001

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΙΟΥΛΙΟΣ 2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Νοεμβρίου 2011 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Εξ αφορμής των παρατηρήσεων που περιέχονται στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Διεύθυνσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. Γ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 29 Ιουνίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.1 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 64.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία ( Project) Α Λυκείου. Καταγραφή επαγγελμάτων των γονέων των μαθητών της Α Λυκείου και κατανομή τους στους τρεις τομείς παραγωγής

Ερευνητική εργασία ( Project) Α Λυκείου. Καταγραφή επαγγελμάτων των γονέων των μαθητών της Α Λυκείου και κατανομή τους στους τρεις τομείς παραγωγής 1 ο ΓΕΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ Ερευνητική εργασία ( Project) Α Λυκείου Θέμα: Καταγραφή επαγγελμάτων των γονέων των μαθητών της Α Λυκείου και κατανομή τους στους τρεις τομείς παραγωγής Α' Τετράμηνο Σεπτέμβρης 2013

Διαβάστε περισσότερα

Μισθωτή απασχόληση και ανεργία στον ιδιωτικό τομέα

Μισθωτή απασχόληση και ανεργία στον ιδιωτικό τομέα ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 202, Φεβρουάριος 2013 Μισθωτή απασχόληση και ανεργία στον ιδιωτικό τομέα Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 202, Φεβρουάριος 2013 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Σε προηγούμενα τεύχη της Ενημέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 28 Σεπτεμβρίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2006 Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 05_1.3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 05_1.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 05_.3. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 20.000.000,00. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ενδεικτική κατανομή του ανωτέρω προϋπολογισμού: Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Δεκεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 7 Δεκεμβρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Δεκεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Σεπτέμβριος Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 12 Απριλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο 2015 - Κατά το Α Τρίμηνο του 2015 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.504.446 άτομα και των ανέργων σε 1.272.541. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Α

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα: Αstatοι Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Εργατικού Δυναμικού στην Ελλάδα (2017)

Ομάδα: Αstatοι Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης. Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Εργατικού Δυναμικού στην Ελλάδα (2017) Ομάδα: Αstatοι Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αττικής Κατηγορία: Β Μαθητές Γυμνασίου Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Εργατικού Δυναμικού στην Ελλάδα (2017)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 51 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 48 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 58 ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο 2016 - Κατά το Α Τρίμηνο του 2016 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.606.344 άτομα και των ανέργων σε 1.195.084. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016 Από τα στοιχεία της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο - Κατά το Β Τρίμηνο του ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.625.545 άτομα και των ανέργων σε 1.180.141. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Β τριμήνου διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά στοιχεία) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί των Δημοτικών Εκλογών 2019

Οι αριθμοί των Δημοτικών Εκλογών 2019 Οι αριθμοί των Δημοτικών Εκλογών 2019 (πριν από τις εκλογές ) 1. Γενικά στοιχεία Στις Δημοτικές Εκλογές 2019, για την ανάδειξη των δημοτικών αρχών σε 332 δήμους, συμμετέχουν 1634 υποψήφιοι συνδυασμοί.

Διαβάστε περισσότερα

Συχνότητα Ποσοστό Άνδρας ,56% Γυναίκα ,44% Σύνολο ,00%

Συχνότητα Ποσοστό Άνδρας ,56% Γυναίκα ,44% Σύνολο ,00% Πίνακας 1. Φύλο φοιτητών/τριών που αποφοίτησαν από το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου από την ίδρυσή του, το ακαδημαϊκό έτος 1986-1987 έως και το Μάρτιο του 2012-2013 Άνδρας 379 21,56% Γυναίκα 1379 78,44%

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης

Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης 1. Ειδικό Πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης, μέσω της άμεσης οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. Γ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2005 Πειραιάς, 16 Μαρτίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιούλιος 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 11 Οκτωβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιούλιος 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 11 Οκτωβρίου 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Οκτωβρίου ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιούλιος ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο - Κατά το Δ Τρίμηνο του ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.641.682 άτομα και των ανέργων σε 1.174.658. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Δ τριμήνου διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα