ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ"

Transcript

1 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ άγαµαι =θαυµάζω 1) άγαµαι τίνα ή τι (αιτ) (σπν. άγαµαι τινι) αγανακτέω (-ώ) 1) αγανακτώ τινι (δοτ) 2)αγανακτώ + εµπροθ. προσδ. (δοτ.) αγαπάω (-ώ ) =αγαπώ, αρκούµαι 1) αγαπώ τι (αιτ.) 2) αγαπώ τινί (=αρκούµαι σε κάτι ) (δοτ.) 3) αγαπώ + απαρµφ. (αγαπώ έχειν τι = συνηθίζω να έχω κάτι ) αγγέλλω 1)αγγέλλω τι (αιτ.) 2) αγγέλλω τινί τι (αιτ. - δοτ. ) 3) αγγέλλω τινά + κατηγρ. µτχ. (αγγέλλω τινά ποιούντα τι ) 4) αγγέλλω τι + εµπρ. προσδ. (αγγέλλω τι προς τινα ) 5) αγγέλλω + ειδική πρόταση αγείρω = συναθροίζω 1) αγείρω τινά ή τι ( αιτ.) αγνοέω (-ώ ) = δε γνωρίζω, απατώµαι 1) αγνοώ τινά ή τί ( αιτ.) 2) αγνοώ + ειδική πρόταση ( αγνοώ ότι...) 3) αγνοώ + κατηγρ. µτχ. αγορεύω Συνήθως αµετάβατο αγω = οδηγώ, φέρω 1)άγω τινα (αιτ) αγωνίζοµαι = κοπιάζω, πολεµώ 1) αγωνίζοµαι τινί (δοτ ) 2) αγωνίζοµαι + εµπροθ. προσδιορισµό ( αγωνίζοµαι περί τινός...) 3) αγωνίζοµαι + συστοιχο αντικείµενο. αδικέω(-ώ) 1) αδικώ τινά (αιτ.) 2) αδικώ + κατηγρ. µτχ. ( στη δικαστική γλώσσα) 3) άδικώ τινά τά µέγιστα ( 2 αιτ.) [σπν] αθροίζω = συναθροίζω, συλλέγω 1) αθροίζω τινά (αιτ.) αινέω (-ώ) = επαινώ 1) αινώ τινά (αιτ.) αιρέω (-ώ) = λαµβάνω, συλλαµβάνω, κυριεύω αιρούµαι = εκλέγοµαι ( παθητικό) 1) αιρώ τινά (αιτ.) µεσο 2) αιρούµαι τινά (αιτ.) 2) αιρούµαι + 2 αιτιατικές ( µία κατηγρ. στην άλλη). αίρω = σηκώνω 1) αίρω τινά ή τι (αιτ.). αισθάνοµαι =

2 1) αισθάνοµαι τι (αιτ.) 2) αισθάνοµαι τινός (γεν.) άµεση αίσθηση 3) αισθάνοµαι + ειδική πρόταση 4) αισθάνοµαι + κατηγορ. µετοχή (στο υποκείµενο ή το αντικείµενο) αιτέω (-ώ) = ζητώ να πάρω 1) αιτώ τινά ή τι (αιτ.) 2) αιτώ τινα τι (2 αιτ.) 3) αιτώ τινα + απαρεµφατο αιτιάοµαι (-ώµαι) = κατηγορώ 1) αιτιώµαι τινά ή τι ( αιτ.) 2) αιτιώµαι τινά τι (2 αιτ.) 3) αιτιώµαι τινά τινός ( αιτιατική + γενική ) ακολουθέω (-ώ) = 1) ακολουθώ τινί (δοτ) ακούω 1) ακούω τινός ( γεν ) αυτηκοϊα 2) ακούω τινά ή τι ( αιτ.) 3)ακούω τινός τι ( γεν. + αιτ ) 4)ακούω + ειδική πρόταση 5) ακούω + κατηγ. µετοχή στο αντικείµενο 6) ακούω τινα + απαρέµφατο ακροάσµαι (-ώµαι) = ακούω, υπακούω, υποτάσσοµαι 1) ακροώµαι τινός ( γεν.) 2) ακροώµαι τι τινός ( αιτ + γεν.) αµαρτάνω = αποτυγχάνω, αστοχώ 1) αµαρτάνω τινός (γεν.)= αποτυγχάνω σε κάτι 2)αµαρτάνω τι (αιτ.) = σφάλλω σε κάτι αµελέω (-ώ) 1) αµελώ τινός (γεν) 2) αµελώ + απαρέµφατο αµύνω = αποµακρύνω, υπερασπίζοµαι, εκδικούµαι 1) αµυνώ τινά τινι ( αιτ. + δοτ.) 2) αµυνώ τινί (δοτ) 3) αµυνώ τινά (αιτ.) 4) αµύνοµαι τινά (αιτ.) αµφισβητέω (-ώ) = φιλονικώ, διαφωνώ 1) αµφισβητώ τινί + εµπρ. προσδ, (δοτ) 2) αµφισβητώ τι (αιτ.) 3)αµφισβητώ + ειδ. απαρέµφατο ή ειδική πρόταση. αναγκάζω 1) αναγκάζω τινά + απαρέµφατο (αιτ.) αναλίσκω = δαπανώ, ξοδεύω 1)αναλίσκω τι (αιτ.) ανέχοµαι = υποφέρω, επιτρέπω 1) ανέχοµαι τινός (γεν.) 2) ανέχοµαι τινά (αιτ.) 3) ανέχοµαι + κατηγορ. µετοχή ( στο υποκ. ή το αντικ.) ανοίγω

3 1) ανοίγω τι (αιτ.) αξιόω (-ώ) = θεωρώ άξιο, απατώ. 1) αξιώ τινά τινός ( αιτ + γεν.) 2) αξιώ τινά + τελικό απαρέµφατο 3) αξιώ + τελικό απαρέµφατο απαντάω (-ώ) = συναντώ, αντιµετωπίζω, συµβαίνω 1)απαντώ τινί ( δοτ ) = συναντώ 2) απαντώ + εµπρ. προσδιόρ. απαταώ (-ώ) 1) απατώ τινά ( αιτ.) απειλέω (-ώ) 1) απειλώ τινά τι (2 αιτ.) 2) απειλώ τινί τι ( δοτ. + αιτ.) 3) απειλώ + απαρέµφ. µέλλοντα απιστέω (-ώ)= δυσπιστώ, αµφιβάλλω 1) απιστώ τινί (δοτ.) αποκρίνοµαι = µεσο αποκρίνοµαι /// παθ= αποχωρίζοµαι 1)αποκρίνοµαι τινί τι ( δοτ.+ αιτ.) 2)αποκρίνοµαι + σύστοιχο (αιτ.) 3)αποκρίνοµαι + εµπροθ. προσδιορισµός απορέω(-ώ) = βρίσκοµαι σε αµηχανία. υποφέρω από έλλειψη χρηµάτων 1)απορώ τινός (γεν.) = στερούµαι 2)απορώ + εµπροθ. προσδιορισµός = βρίσκοµαι σε αµηχανία. 3)απορώ + πλάγια ερώτηση άπτω = αγγίζω, συνάπτω 1)άπτω τι (αιτ.) 2)άπτοµαι τινός (γεν.) αρέσκω 1) αρέσκω τινί (δοτ.) 2) αρέσκω τι (αιτ.) 3) αρέσκοµαι τινί (δοτ) αρµόττω (-ζω) = εφαρµόζω, τακτοποιώ, προσαρµόζω 1)αρµόττω τινί τι (δοτ + αιτ.) 2)αρµόττοµαι τι (αιτ.) αρνέοµαι (-ούυµαι ) 1)αρνούµαι τι ή τινά (αιτ.) 2)αρνούµαι + τελικό απαρέµφατο 3)αρνούµαι + ειδική πρόταση αρπάζω 1)αρπάζω τι ή τινά (αιτ.) άρχω = κάνω αρχή, κυβερνώ 1) άρχω τινός (γεν.) = αρχίζω - εξουσιάζω 2) άρχοµαι τινός (γεν.) = αρχίζω κάτι που θα τελείωσω ο ίδιος 3) άρχοµαι + κατηγορηµ. µετοχή = βρίσκοµαι στην αρχή 4) άρχοµαι + απαρέµφατο = καταπιάνοµαι µε κάτι για πρώτη φορά ατιµάζω = δε τιµώ, θεωρώ ανάξιο, καταφρονώ 1) ατιµάζω + τινά ( αιτ.) 2) ατιµάζω τινά τινός (αιτ.+ γεν.)

4 ατυχέω (-ώ) = δυστυχώ, αποτυγχάνω 1)ατυχώ τινός (γεν.) αυξάνω 1) αυξάνω +τινά ή τι (αιτ.) 2) αυξάνω τινά + προληπτικό κατηγορούµενο παθ. 3) αυξανοµαι + προληπτικό κατηγοτούµενο αφανίζω 1)αφανίζω τινά (αιτ.) άχθοµαι (= στεναχωρούµαι, αγανακτώ, φορτώνοµαι 1)άχθοµαι τινί (δοτ.) = στεναχωρούµαι 2)άχθοµαι τι (αιτ.) = στεναχωρούµαι 3)άχθοµαι + κατηγορηµατική µετοχή Βάλλω 1) βάλλω τινά ή τι (αιτ.) 2)βάλλω τινά τινί (αιτ.+ δοτική οργανική ) βλάπτω 1)βλάπτω τινά ή τι (αιτ.) βοηθέω (-ώ) 1)βοηθώ τινί (δοτ.) βουλεύω 1)βουλεύω + εµπρ. προσδιορ. 2)βουλεύω τι (αιτ.) 3)βουλεύω + τελικό απαρέµφατο 4)βουλεύω + πλάγια ερώτηση βούλοµαι 1)βούλοµαι + τελικό απαρέµφατο γίγνοµαι 1)γίγνοµαι + κατηγορούµενο ή γενική κατηγορηµατική 2)γίγνοµαι τινός (γεν.) 3) γίγνοµαι τί τινί (αιτ. + δοτ.) γιγνώσκω 1)γιγνώσκω τι ή τινά (αιτ.) 2)γιγνώσκω + ειδική πρόταση 3)γιγνώσκω + τελικό απαρέµφατο 4)γιγνώσκω + κατηγορηµατική µετοχή γνωρίζω 1)γνωρίζω τινά ή τι (αιτ.) 2)γνωρίζω τινά + κατηγορηµατική µετοχή γράφω 1)γράφω τινά ή τι (αιτ.) 2)γράφω τινά τινός (αιτ.+ γενική της αιτίας) 3)γράφω τινά + απαρέµφατο δείδω(δέδοικα) = φοβούµαι 1)δείδω + ενδοιαστική πρόταση 2)δείδω + αιτιατική [σπν] 3)δείδω + τελ. απαρέµφατο [σπν] δείκνυµι 1)δείκνυµι τινά ή τι (αιτ.)

5 2)δεικνυµι + κατηγορ. µετοχή στο υποκ. ή στο αντικείµενο δέχοµαι 1)δέχοµαι τινά ή τι (αιτ ) 2)δέχοµαι τινά (2 αιτ, - η µια κατηγ. στην άλλη) 3)δέχοµαι + τελικό απαρέµφατο δέω= έχω ανάγκη (δέοµαι) 1)δέω τινός (γεν.) 2)δεί µοι τινός (γεν.) [απρόσωπο] 3)δεί τινά + απαρέµφατο (αιτ.), [απρόσωπο] 4)δέοµαι τινός (γεν.) 5)δέοµαι τινός τι (γεν.+ αιτ.) 6)δέοµαι + τελικό απαρέµφατο δέω = δένω 1)δέω τινά ή τι (αιτ.) διδάσκω 1)διδάσκω τινά τι (2 αιτ.) δίδωµι 1)δίδωµι τινί τι (δοτ. + αιτ.) 2)δίδωµι τινί + απαρέµφατο δικάζω 1)δικάζω τινά ή τι (αιτ.) 2)δικάζω τινά + γενική της αιτίας διώκω 1)διώκω τινά ή τι (αιτ.) 2)διώκω τινά + γενική της αιτίας (δικαστικός όρος) δοκέω (-ώ) 1)δοκώ + δοτ. προσωπικη + απαρέµφατο ( και ως προσωπικό και ως απρόσωπο).το απαρέµφατο είναι ΤΕΛΙΚΟ όταν το ρήµα σηµαίνει φαίνεται καλό και ειδικό όταν το ρήµα σηµαίνει νοµιζω. θεωρώ δουλόω (-ώ) 1)δουλώ τινά (αιτ.) δράω (-ώ) 1)δρώ τι (αιτ,) 2)δρώ τινά τι (2 αιτ.) 3)δρώ τι τινί (αιτ.+ δοτ.) δύναµαι 1)δύναµαι + τελικό απαρέµφατο εάω (-ώ) 1)εώ + τι (αιτ.) 2)εώ τινά + απαρέµφατο 3)εώ + απαρέµφατο εγείρω = ξυπνώ,ξεσηκώνω 1)εγείρω τινά (αιτ.) εθέλω 1)εθέλω + τελικό απαρέµφατο εθίζω = συνηθίζω 1)εθίζω τινά + απαρέµφατο 2)εθίζω τινά ταύτα (2 αιτ. - η µια σύστοιχο αντικείµενο )

6 ειµί 1)ειµί + κατηγοτούµενο 2) ειµί ( ουδέτερης διάθεσης )= υπάρχω ελαύνω =πηγαίνω έφιππος, καταδιώκω 1)αµετάβατο ( αρχικά µεταβατικό µε αιτιατική) ελέγχω 1)ελέγχω τινά (αιτ, ) 2)ελέγχω τινά + κατηγοτηµατική µετοχή (στο αντικ.) παθ. 3)ελέγχοµαι + κατηγορηµατική µετοχή (στο υποκ.) ελπίζω = ελπίζω, περιµένω 1)ελπίζω τι (αιτ.) 2)ελπίζω τινί (δοτ.) 3)ελπίζω + απαρέµφατο εµποδίζω 1)εµποδίζω τινά ή τι (αιτ.) 2) εµποδίζω τινί ( δοτ.) = γίνοµαι εναντιοόµαι(-ουµαι) 1)εναντιουµαι τινι (δοτ) 2)εναντιουµαι τινι + απαρέµφατο ενθυµεοµαι(-ουµαι) 1)ενθυµουµαι τι (αιτ.) 2)ενθυµουµαι τινός (γεν.) 3)ενθυµουµαι + ονοµατικη δευτερεύουσα πρόταση εννοεω(-ω) = σκέπτοµαι, έχω στο νου, διανοούµαι 1)εννοω τι (αιτ.) = συλλογίζοµαι 2)εννοω τινός (γεν.) = έχω ιδέα... 3)εννοω + κατηγορηµατική µετοχή 4)εννοω + απαρέµφατο 5)εννοω + δευτερεύουσα πρόταση ενοχλέω(-ω) 1)ενοχλω τινί (δοτ.) 2)ενοχλω τινά (αιτ.) εξεστι = επιτρέπται, είναι δυνατόν (απρόσωπο) 1)εξεστι + δοτική προσωπική εξετάζω 1)εξετάζω τινά ή τι (αιτ.) 2)εξετάζοµαι + κατηγορηµατική µετοχή επιθυµέω(-ω) 1)επιθυµω τινός (γεν.) 2)επιθυµω + τελικό απαρέµφατο 3)επιθυµω τινά (αιτ.) [σπν] επιµελέοµαι(-ουµαι) = φροντίζω για κάποιον, ασχολούµαι µε κάτι 1)επιµελουµαι τινός (γεν.) 2)επιµελούµαι τινός + απαρέµφατο 3)επιµελουµαι + πλάγια ερώτηση επίσταµαι = γνωρίζω καλά 1)επίσταµαι τι (αιτ.,) 2)επίσταµαι + τελικό απαρέµφατο

7 3)επίσταµαι + κατηγορηµατική µετοχή 4)επίσταµαι + ειδική πρόταση επιχειρέω(-ω) = προσπαθώ, επιτίθεµαι 1)επιχειρω τινί (δοτ.) 2)επιχειρω τι (αιτ.) 3)επιχειρω + τελικό απαρέµφατο έποµαι = ακολουθώ 1)έποµαι τινί (δοτ.) εράω(-ω) = αγαπώ µε πάθος 1)ερω τινός (γεν.) εργάζοµαι 1)εργάζοµαι τι (αιτ.) 2)εργάζοµαι τι τινά (2 αιτ.) 3)εργάζοµαι + εµπρόθετος προσδιορισµός έρχοµαι 1)συνήθως αµτβ(ως κινήσεως συντάσσεται µε τελική µετοχή ερωτάω(-ω) 1)ερωτω τινά ή τι (αιτ.) 2)ερωτω τινα τι (2 αιτ.) 3)ερωτω τινά + εµπρόθετος προσδιορισµός 4)ερωτω τινά + πλάγια ερώτηση 5)ερωτω + πλάγια ερώτηση ευρίσκω 1)ευρίσκω τινά ή τι (αιτ.) 2)ευρίσκω + κατηγορηµατική µετοχή (στο υποκ. ή στο αντικ.) 3)ευρίσκω + τι + εµπρόθετο προσδιορισµό εύχοµαι 1)εύχοµαι τινί (δοτ.) 2)εύχοµαι + εµπρόθετος προσδιορισµός 3)εύχοµαι τινά + εµπρόθετο προσδιορισµό 4)εύχοµαι + απαρέµφατο έχω 1)έχω τινά ή τι (αιτ.) 2)έχω + απαρέµφατο (=µπορώ) 3)έχω + πλάγια ερώτηση (συνοδεύεται από άρνηση) 4)έχω + επίρρηµα (=επίρρηµα) 5)έχοµαι τινός (γεν.) = κρατώ κάτι ζηµιόω(-ω) 1)ζηµιώ τινά (αιτ.) 2)ζηµιω τινά + δοτική οργανική παθ. 3)ζηµιούµαι + σύστοιχο αντικείµενο ή δοτική οργανική ζητέω(-ω) 1)ζητω τινά ή τι (αιτ.) 2)ζητω + απαρέµφατο ηγέοµαι(-ουµαι)=είµαι αρχηγός, προπορεύοµαι, οδηγώ//νοµίζω 1)ηγούµαι τινός (γεν.)= είµαι αρχηγός 2)ηγουµαι τινί (δοτ.)= οδηγω 3)ηγουµαι + ειδικό απαρέµφατο = νοµίζω

8 4)ηγουµαι τινα τι (2 αιτ.-η µία κατηγ. στην άλλη) = θεωρώ κάποιον κάτι ήδοµαι = ευχαριστιέµαι 1)ήδοµαι τινί (δοτ.) 2)ήδοµαι + εµπρόθετος προσδιορισµός 3)ήδοµαι + κατηγορηµατική µετοχή ηττάοµαι(-ωµαι) = είµαι κατώτερος από κάποιον, νικιέµαι 1)ηττωµαι τινός (γεν.) = είµαι κατώτερος 2)ηττωµαι τινός τινί (γεν.-δοτ.) = είµαι κατώτερος από κάποιον 3)ηττωµαι + κατηγορηµατική µετοχή θάπτω 1)θάπτω τινά ή τι (αιτ.) θαυµάζω = εκπλήττοµαι, θαυµάζω, τιµώ 1)θαυµάζω τινά ή τι (αιτ.) 2)θαυµάζω τινός (γεν.) = εκπλήττοµαι, απορώ για κάτι 3)θαυµάζω τινά + γενική της αιτίας 4)θαυµάζω τινός + κατηγορηµατική µετοχή 5)θαυµάζω + πλάγια ερώτηση 6)θαυµάζω + αιτιολογική πρόταση (µε το ότι ή το ει) θνήσκω αµετάβατο θύω = θυσιάζω 1)θύω τινί (δοτ.) 2)θύω τινί τι (δοτ. - αιτ.) 3)θύω + σύστοιχο αντικείµενο ιδρύω 1)ιδρύω τι (αιτ.) ίηµι = ρίχνω, χτυπω, στέλνω, προσφέρω, σπεύδω 1)ίηµι τι (αιτ.) ικνέοµαι(-ουµαι) = έρχοµαι, φθάνω 1)ικνούµαι + εµπρόθετος προσδιορισµός ίστηµι = στήνω 1)ίστηµι τινά ή τι (αιτ.) 2)ίσταµαι ==αµτβ. ισχυρίζοµαι = µεταχειρίζοµαι όλες τις δυνάµεις µου, επιµένω 1)ισχυρίζοµαι τι (αιτ.) 2)ισχυρίζοµαι τι + απαρέµφατο 3)ισχυρίζοµαι + ειδική πρόταση 4)ισχυρίζοµαι τινί (δοτ.) = εµπιστεύοµαι σε κάτι καλέω(-ω) = ονοµάζω, προσκαλώ, συγκαλώ 1)καλω τινά (αιτ.) 2)καλω τινά τι (2 αιτ.- η µία κατηγ. στην άλλη) κατηγορέω(-ω) = µιλώ εναντίον κάποιου, κατηγορώ, αποδεικνύω 1)κατηγορώ τινός (γεν.) 2)κατηγορω τινός τι (γεν. - αιτ.) 3)κατηγορω τινός + ειδική πρόταση 4)κατηγορω τι (αιτ.) = αποδεικνύω 5)κατηγορω + απαρέµφατο κελεύω = διατάσσω, παραγγέλλω, συµβουλεύω, παρακαλώ

9 1)κελεύω τινά + τελικό απαρέµφατο 2)κελεύω τινά τι (2 αιτ.) 3)κελεύω τινά ή τι (αιτ.) 4)κελεύω + τελικό απαρέµφατο κήδοµαι = φροντίζω 1)κήδοµαι τινός (γεν.) κηρύττω 1)κηρύττω τινί τι (δοτ. - αιτ.) 2)κηρύττω τινά (αιτ.) 3)κηρύττω τινί + τελικό απαρέµφατο κινδυνεύω 1)κινδυνεύω + εµπρόθετος προσδιορισµός 2)κινδυνεύω + σύστοιχο αντικέιµενο 3)κινδυνεύω + τελικό απαρέµφατο κοινωνέω(-ω) = µετέχω 1)κοινωνω τινός (γεν.) 2)κοινωνω τινός τινί (γεν.-δοτ.) κοµίζω = φέρνω 1)κοµίζω τι (αιτ.) 2)κοµίζω τι τινί (αιτ. - δοτ.) 3)κοµίζω τι + εµπρόθετος προσδιορισµός 4)κοµίζω τινά (αιτ.) κρατέω(-ω) = υπερισχύω, εξουσιάζω 1)κρατω τινός (γεν.)=εξουσιάζω 2)κρατω τινά (αιτ.) = νικώ κάποιον κρίνω = διαχωρίζω, αποφασίζω, εξετάζω, δικάζω 1)κρίνω τινά (αιτ.) 2)κρίνω τινά τι (2 αιτ. - η µία κατηγ. στην άλλη) 3)κρίνω τινά τινός (αιτ. - γεν.) κτάοµαι(-ωµαι) = αποκτώ, προµηθεύοµαι, κερδίζω 1)κτωµαι τι (αιτ.) 2)κτωµαι τινά τι (2 αιτ. ή µία κατηγ. στην άλλη) κτείνω = φονεύω 1)αποκτείνω τινα (αιτ.) κυριεύω 1)κυριεύω τινός (γεν.) λαγχάνω = παίρνω µε κλήρο, µετέχω, κατηγορώ σε δίκη 1)λάγχάνω τι (αιτ.) 2)λαγχάνω τινά τι (2 αιτ. - η µία κατηγ. στην άλλη) 3)λαγχάνω τινός (γεν.) = τυχαίνω κάτι 4)λαγχάνω + απαρέµφατο 5)λαγχάνω + κατηγορούµενο λαµβάνω 1)λαµβάνω τινά ή τι (αιτ.) 2)λαµβάνω τινά τι (2 αιτ. - η µία κατηγ,. στην αλλη) 3)λαµβάνω τινός (γεν.) 4)λαµβάνω τινά + κατηγορηµατική µετοχή 5)λαµβάνοµαι τινός (γεν.) = πιάνοµαι από κάτι

10 λανθάνω = ξεφεύγω την προσοχή, µένω άγνωστος 1)λανθάνω τινά (αιτ.) 20λανθάνω τινά + κατηγορηµατική µετοχή 3)λανθάνω + κατηγορηµατική µετοχή 4)επιλανθάνοµαι τινός (γεν.) 5)επιλανθάνοµαι + τελικό απαρέµφατο 6)επιλανθάνοµαι + κατηγορηµατική µετοχή λέγω = συλλέγω, συνάγω 1)συλλέγω τι (αιτ.) λέγω = µιλώ, λέω 1)λέγω τι (αιτ.) 2)λέγω τινί τι (δοτ. - αιτ.) 3)λέγω τινά τι (2 αιτ.) 4)λέγω + ειδικό απαρέµφατο 5)λέγω + ειδική πρόταση 6)λέγω + εµπρόθετος προσδιορισµός λείπω = αφήνω 1)λείπω τινά ή τι (αιτ.) 2)λείποµαι τινός (γεν.) = είµαι κατώτερος από κάποιον 3)εκλείπω === αµτβ. λοιδορέω(-ω) = κακολογώ, υβρίζω 1)λοιδορω τινά (αιτ.) 2)λοιδορουµαι τινί (δοτ.) = κατηγορώ, επιπλήττω κάποιον λυµαίνοµαι = βλάπτω 1)λυµαίνοµαι τί (αιτ.) 2)λυµαίνοµαι τινί (δοτ.) λυπέω(-ω) = προξενώ λύπη, ενοχλώ 1)λυπω τινά (αιτ.) 2)λυπω τινα τι (2 αιτ. - η µία σύστοιχο αντικείµενο) 3)λυπω + κατηγορηµατική µετοχή 4)λυπουµαι + κατηγορηµατική µετοχή 5)λυπουµαι + εµπρόθετος προσδιορισµός µανθάνω 1)µανθάνω τινά ή τι (αιτ.) 2)µανθάνω τινός (γεν.) = ακούω 3)µανθάνω τινά + εµπρόθετος προσδιορσιµός 4)µανθάνω + τελικό απαρέµφατο 5)µανθάνω + κατηγορηµατική µετοχή µάχοµαι 1)µάχοµαι τινί (δοτ.) 2)µάχοµαι + εµπρόθετος προσδιορισµός µείγνυµι = αναµειγνύω 1)µείγνυµι τινί τι (δοτ. - αιτ.) µέλει = υπάρχει φροντίδα (απρόσωπο) 1)µέλει + δοτ. προσωπική + γενική (µέλει µοι τινός) 2)µέλει + δοτ. προσωπική + τελικό απαρέµφατο [σπν] µέλλω = σκοπεύω, αναβάλλω, καθυστερώ 1)αµτβ.

11 2)µέλλω + τελικό απαρέµφατο µέµφοµαι = µαλώνω, κατηγορώ 1)µέµφοµαι τινά ή τι (αιτ.) 2)µέµφοµαι τινί (δοτ.) 3)µέµφοµαι τινά + γενική της αιτίας 4)µέµφοµαι τινί τινά (δοτ. - αιτ.) µένω = µένω, περιµένω 1)αµτβ. 2)µένω τινά ή τι (αιτ.) [σπν] µιµνήσκω = θυµίζω 1)µιµνήσκω τινί τι (δοτ. - αιτ.) 2)µιµνήσκοµαι τινός (γεν.) 3)µιµνήσκοµαι + κατηγορηµατική µετοχή 4)µιµνήσκοµαι + απαρέµφατο συνθ. 5)αναµιµνήσκω, υποµιµνήσκω + 2 αιτ. µνηµονεύω = θυµούµαι, αναφέρω 1)µνηµονεύω τινός (γεν.) 2)µνηµονεύω τινά ή τι (αιτ.) 3)µνηµονεύω + ειδική πρόταση νέµω= µοιράζω, απονέµω, κατοικώ, διοικώ, βόσκω 1)νέµω τι (αιτ.) 2)νέµω τινί τι (δοτ. - αιτ.) 3)νέµοµαι τι (αιτ.) νέω = πλέω, κολυµπώ 1)αµτβ. νεωτερίζω = κάνω µεταρρυθµίσεις, καινοτοµώ, στασιάζω 1)νεωτερίζω τι (αιτ.) 2)νεωτερίζω + σύστοιχο αντικείµενο νικάω(-ω) 1)αµτβ. 2)νικω τινά (αιτ.) + σύστοιχο αντικείµενο [σπν] 3)νικω τινί (δοτ. του τρόπου) νοέω(-ω) = σκέπτοµαι, εννοώ 1)νοω τι (αιτ.) 2)νοω + απαρέµφατο νοµίζω = παραδέχοµαι, ακολουθώ συνήθεια, θεωρώ, πιστεύω, φρονώ 1)νοµίζω τινά ή τι (αιτ.) 2)νοµίζω τινά τι (2 αιτ. - η µία κατηγ. στην άλλη)= θεωρώ... 3)νοµίζω + ειδικό απαρέµφατο νοµοθετέω(-ω) 1)νοµοθετω τινί (δοτ.) 2)νοµοθετω + εµπρόθετος προσδιορισµός οιδα = γνωρίζω 1)οιδα τι (αιτ.) 2)οιδα τινός (γεν.) [σπν] = γνωρίζω για κάποιον 3)οιδα + τελικό απαρέµφατο 4)οιδα + κατηγορηµατική µετοχή (στο υποκ. ή το αντικ.) 5)οιδα + ειδική πρόταση

12 6)οιδα + πλάγια ερώτηση οικέω(-ω) = κατοικώ, κυβερνώ // αµτβ. για πόλεις = κατοικούµαι, κυβερνιέµαι 1)οικω τι (αιτ.) οίοµαι(οιµαι) = νοµίζω, υποθέτω 1)οίοµαι + ειδικό απαρέµφατο οίχοµαι = έχω φύγει, έχω πεθάνει, χάνοµαι 1)οίχοµαι + κατηγορηµατική µετοχή (η µτχ. µεταφράζεται ως ρήµα και το ρήµα ως επίρρ.) ολιγορέω(-ω) = δε φροντίζω, δεν προσέχω 1)ολιγορω τινός (γεν.) όλλυµι (ολλύω) = αφανίζω, καταστρέφω 1)όλλυµι τινά ή τι (αιτ.) οµιλέω(-ω) = συνανστρέφοµαι, πλησιάζω 1)οµιλω τινί (δοτ.) 2)οµιλω + επιρρηµα ή εµπρόθετος προσδιορισµός οµνυµι (οµνύω) = ορκίζοµαι 1)όµνυµι τινά (αιτ.) 2)όµνυµι τινί (δοτ.) [σπν] 3)όµνυµι τινι τινά (δοτ. + συστοιχο αντικείµενο) 4)όµνυµι + απαρέµφατο µέλλοντα οµολογέω(-ω) = συµφωνω, παραδέχοµαι 1)οµολογω τινί τι (δοτ. - αιτ.) 2)οµολογω τινί (δοτ.) 3)οµολογω + ειδικό απαρέµφατο 4)οµολογειται===> απόλυτο ονειδίζω = ελέγχω, επιτιµώ, υβρίζω 1)ονειδίζω τινί τι (δοτ. - αιτ.) 2)ονειδίζω τινί + εµπρόθετος προσδιορισµός 3)ονειδίζω τινά (αιτ.) οράω(-ω) = βλέπω 1)ορω τινά ή τι (αιτ.) 2)ορω + κατηγορηµατική µετοχή 3)ορω + ειδική πρόταση 4)ορω + ενδοιαστική πρόταση 5)ορω + πλάγια ερώτηση οργίζω 1)οργίζω τινά (αιτ.) 2)οργίζοµαι τινί (δοτ.) ή εµπρόθετος προσδιορισµός ορίζω = θέτω όρια, προσδιορίζω, τάσσω, χωρίζω 1)ορίζω τινά ή τι (αιτ.) 2)ορίζω τινά τι (2 αιτ. - η µία κατηγ. στην άλλη) 3)ορίζοµαι τινά (αιτ.) ορµά(-ω)= µτβ παρορµώ, παρακινώ /// αµτβ= ορµώ, ξεκινώ 1)ορµω τινά + εµπρόθετο προσδιορισµό 2)ορµω + απαρέµφατο ορµέω(-ω) = είµαι αραγµένος 1)αµτβ. ορµίζω = µτβ οδηγώ πλοίο στο λιµάνι

13 1)ορµίζω τινά + εµπρόθετο προσδιορισµό οφείλω 1)οφείλω τινί (δοτ.) 2)οφείλω + τελικό απαρέµφατο οφλισκάνω = χρωστώ στο δηµόσιο, καταδικάζοµαι, οφείλω 1)οφλισκάνω τινά (αιτ.) 2)οφλισκάνω τινά + γεν. της αιτίας ή της ποινής 3)οφλισκάνω + γεν. της αιτίας παιδεύω = εκπαιδεύω, διδάσκω, µορφώνω, ανατρέφω 1)παιδεύω τινά (αιτ.) 2)παιδεύω τινά τι (2 αιτ.) 3)παιδεύω τινά + απαρέµφατο 4)παιδεύω τινά + δοτ. του υ 5)παιδεύω + εµπρόθετος προσδιορισµός παραιτέοµαι(ουµαι)= παρακαλώ, ζητώ κάτι από κάποιον, ικετεύω 1)παραιτουµαι τινά (αιτ.) = παρακάλω κάποιον 2)παραιτουµαι τινά τι (2 αιτ.) = ζητώ µε παρακλήσεις κάτι 3)παραιτουµαι τινά + απαρέµφατο = παρακαλώ παρασκευάζω 1)παρασκευάζω τι (αιτ.) 2)παρασκευάζω τινί τι (δοτ. - αιτ.) 3)παρασκευάζω + πλάγια ερώτηση 4)παρασκευάζοµαι τι (αιτ.) 5)παρασκευάζοµαι + τελική µετοχή πάσχω = υποφέρω, παθαίνω κάτι 1)πάσχω τι (αιτ.) παύω = κάνω κάποιον να σταµατήσει, αποτρέπω, εµποδίζω 1)πάυω τινά (αιτ.) 2)παύω τινά τινός (αιτ. - γεν.) 3)παύω + κατηγορηµατική µετοχή πείθω 4)παύοµαι τινός (γεν.) 5)παύοµαι + κατηγορηµατική µετοχή στο υποκ. 1)πείθω τινά (αιτ.) 2)πείθω τινά + τελικό απαρέµφατο 3)πείθω τινά τι (2 αιτ.) 4)πείθω + συµπερασµατική πρόταση 5)πείθοµαι τινί (δοτ.) 6)πείθοµαι τινί τι (δοτ. - αιτ.) 7)πείθοµαι τινί + τελικό απαρέµφατο πειράω(-ω) = αποκτώ πείρα, πειράζω, δοκιµάζω, προσπαθώ 1)πειρω τινά (αιτ.) 2)πειρω τινός (γεν.) 3)πειρω + τελικό απαρέµφατο 4)πειρω + πλάγια ερώτηση πέµπω 1)πέµπω τινά ή τι (αιτ.) 2)πέµπω τινί τι (δοτ. -αιτ.)

14 3)πέµπω τινί + εµπρόθετος προσδιορισµός 4)πέµπω + απαρέµφατο 5)πέµποµαι τινά (αιτ.) = στέλνω κάποιον εκ µέρους µου πίµπληµι = γεµίζω 1)πίµπληµι τινά τινός (αιτ. - γεν.) πίµπρηµι = καίω 1)πίµπρηµι τι (αιτ.) πιστεύω 1)πιστεύω τινί (δοτ.) 2)πιστεύω + ειδικό απαρέµφατο 3)πιστεύω + ειδική πορόταση ποιέω(-ω) 1)ποιω τι (αιτ.) 2)ποιω τινά τινι (αιτ. - δοτ.) 3)ποιω τινά τι (2 αιτ. - η µιά κατηγ. στην άλλη) 4)ποιω τινά + απαρέµφατο 5)ποιουµαι τι (αιτ.) 6)ποιουµαι τινά τι (2 αιτ. - η µία κατηγ. στην άλλη) πολεµέω(-ω) 1)πολεµω τινί (δοτ.) 2)πολεµω + εµπρόθετος προσδιορισµός 3)πολέµω τινά [σπν] πορεύω = µεταφέρω, διαβιβάζω // = βαδίζω, οδοιπορώ 1)πορεύω τινά ή τι (αιτ.) πράττω = κάνω, ενεργώ, κατορθώνω 1)πράττω τι (αιτ.) 2)πράττω τινά τι (2 αιτ.) 3)πράττω τινά τινί (αιτ. - δοτ. ) ή εµπρόθετο προσδιορισµό 4)πράττω + εµπρόθετο προσδιορισµό 5)πράττω + επίρρηµα 6)πράττοµαι τι (αιτ.) 7)πράττοµαι τινα τι (2 αιτ.) πρεσβεύω = είµαι µεγαλύτερος σε ηλικία, είµαι πρεσβευτής, κυβερνώ, εξουσιάζω, τιµώ, παραδέχοµαι /// = διαπραγµατεύοµαι µέσω πρεσβευτών /// παθ.=στέλνοµαι πρέσβευτής 1)πρεσβεύω τινός (γεν.) = είµαι µεγαλύτερος σε ηλικία 2)πρεσβεύω τι (αιτ.) = παραδέχοµαι, τιµώ 3)αµτβ= είµαι πρεσβευτής πυνθάνοµαι = πληροφορούµαι, εξετάζω, ζητώ να µάθω, ακούω 1)πυνθάνοµαι τινά τινός (αιτ. - γεν.) = ρωτώ να µάθω 2)πυνθάνοµαι τινός (γεν.) = µαθαίνω για κάτι 3)πυνθάνοµαι τι (αιτ.) = πληροφορούµαι 4)πυνθάνοµαι τι + εµπρόθετος προσδιορισµός 5)πυνθάνοµαι + απαρέµφατο 6)πυνθάνοµαι + πλάγια ερώτηση 7)πυνθάνοµαι + κατηγορηµατική µετοχή στο αντικ. σηµαίνω = δίνω σηµείο, φανερώνω, γνωστοποιώ, υποδεικνύω, σφραγίζω, διατάσσω 1)σηµαίνω τι (αιτ.)

15 2)σηµαίνω τινί τι (δοτ. - αιτ.) 3)σηµαίνω τινί + εµπρόθετος προσδιορισµός= φανερώνω 4)σηµαίνω τινί + απαρέµφατο =αναγγέλλω µε σηµάδι να κάνει κάτι 5)σηµαίνω τινί + πλάγια ερώτηση = φανερώνω 6)σηµαίνω + κατηγορηµατική µετοχή = φανερώνω σκοπέω(-ω)= παρατηρώ, εξετάζω, σκέφτοµαι 1)σκοπω τινά (αιτ.) 2)σκοπω + πλάγια ερώτηση 3)σκοπω + εµπρόθετος προσδιορισµός σπένδω = κάνω σπονδή /// = κάνω συνθήκη, συµφωνία, ειρήνη 1)σπένδω τινί (δοτ.) 2)σπένδω τι (αιτ.) = η αιτ. δηλώνει το υγρό της σπονδής 3)σπένδω + δοτ. του οργάνου 4)σπένδοµαι τινί (δοτ.) 5)σπένδοµαι τινί + απαρέµφατο 6)σπένδοµαι τινί τι (δοτ. - αιτ.) σπουδάζω = ασχολούµαι σοβαρά µε κάτι 1)σπουδάζω + εµπρόθετος προσδιορισµός 2)σπουδάζω + απαρέµφατο 3)σπουδάζω τι (αιτ.) στασιάζω = αµτβ. επαναστατώ, φιλονικώ // µτβ= παρακινώ σε στάση 1)στασιάζω τινά (αιτ.) 2)στασιάζω τινι (δοτ.) = επαναστατώ εναντίον κάποιου στέλλω = ετοιµάζω, τεκτοποιώ, ντύνω, αποστέλλω 1)στέλλω τινά ή τι (αιτ.) στρατεύω 1)στρατεύω + εµπρόθετος προσδιορισµός 2)στρατεύω + σύστοιχο αντικείµενο στρατηγέω(-ω) = είµαι στρατηγός 1)αµτβ. 2)στρατηγω τινός (γεν.) = είµαι αρχηγός κάποιου 3)στρατηγω τινί (δοτ.) = είµαι αρχηγός κάποιου [σπν] 4)στρατηγω + σύστοιχο αντικείµενο συµµαχέω(-ω) 1)συµµαχω τινί (δοτ.) σφάλλω=κάνω κάποιον να παραπατήσει, βλάπτω, νικώ, καταρρίπτω 1)σφάλλω τινά (αιτ.) = κάνω κάποιον να παραπατήσει 2)σφάλλοµαι τινός (γεν.)= απατώµαι, κάνω λάθος σωζω = σωζω, ελευθερώνω, διατηρώ, διαφυλλάσσω 1)σωζω τινά (αιτ.) 2)σωζω τινά τινός (αιτ. - γεν.) ή εµπρόθετο προσδιορισµό τάττω(τάσσω) = τακτοποιώ, διατάσσω, προπσδιορίζω 1)τάττω τινά ή τι (αιτ.) 2)τάττω τινά + απαρέµφατο 3)τάττω τινί τινά (δοτ. - αιτ.) 4)τάττω + εµπρόθετος προσδιορισµός ή επιρρηµατικός προσδιορισµός τελευτάω(-ω) = τελειώνω κάτι, πεθαίνω 1)τελευτω τι (αιτ.)

16 2)τελευτω τινός (γεν.) 3)αµτβ. τέµνω = κόβω, σκίζω, διαχωρίζω, σφάζω 1)τέµνω τι (αιτ.) 2)τέµνω + γενική διαιρετική τίθηµι = θέτω, τοποθετώ 1)τίθηµι τινά ή τι (αιτ.) 2)τίθηµι τινά τι (2 αιτ. - η µία κατηγ. στην άλλη) 3)τίθηµι τι τινός (αιτ. - γεν.) 4)τίθηµι τινά + απαρέµφατο 5)τίθεµαι τι (αιτ.) 6)τίθεµαι τι + εµπρόθετος προσδιορισµός 7)τίθεµαι τινά τι (2 αιτ. - η µία κατηγ, στην άλλη) τιµάω(-ω) 1)τιµω τινά ή τι (αιτ.) 2)τιµω τινά + γενική της αξίας 3)τιµω τινί + γενική της ποινής (ως δικαστικός όρος) τυγχάνω = συναντώ, χτυπώ µε επιτυχία, αποκτώ, βρίσκω τυχαία, επιτυγχάνω 1)τυγχάνω + κατηγορούµενο 2)τυγχάνω τινός (γεν.) = πετυχαίνω κάτι (µπορεί να έχει και κατηγ, στο αντικ.) 3)τυγχάνω τι (αιτ.) 4)τυγχάνω τι τινός (αιτ. - γεν.) 5)τυγχάνω + κατηγορηµατική µετοχή στο υποκ. 6)ετύγχανε ===>απρόσωπο 7)τυχόν ==> το ουδ. µτχ τίθεται απόλυτα και θεωρείται επίρρηµα υβρίζω = αµτβ, συµπεριφέροµαι µε αυθάδεια // µτβ = περιφρονώ, ατιµάζω, προσβάλλω 1)υβρίζω τινά (αιτ.) υπισχνέοµαι(-ουµαι) = υπόσχοµαι, διαβεβαιώνω 1)υπισχνουµαι τινί τι (δοτ. - αιτ.) 2)υπισχνούµαι + απαρέµφατο υποκρίνοµαι =αποκρίνοµαι, εξηγώ, ερµηνεύω, παριστάνω κάτι, προσποιούµαι 1)υποκρίνοµαι τινί τι (δοτ. - αιτ.) = απαντώ 2)υποκρίνοµαι τι (αιτ.) = παριστάνω 3)υποκρίνοµαι + απαρέµφατο = παριστάνω φαίνω = φέγγω, φανερώνω, γνωστοποιώ, καταγγέλλω 1)φαίνω τινά ή τι (αιτ.) = φανερώνω 2)φαίνω τινά τινί (αιτ. - δοτ.) = φανερώνω 3)φαίνοµαι + απαρέµφατο 4)φαίνοµαι + κατηγορηµατική µετοχή 5)φαίνοµαι + κατηγορούµενο (ως δοξαστικό) = νοµίζοµαι, θεωρούµαι παθ. 6)φαίνοµαι υπό τινός = ελέγχοµαι, φανερώνοµαι, καταγγέλλοµαι φέρω = φέρω, υποφέρω, φορώ, βαστάζω, παράγω, προξενώ, πληρώνω, κατορθώνω, οδηγώ 1)φέρω τινά ή τι (αιτ.) 2)φέρω τινά τινί (αιτ. - δοτ.) 3)φέρω + επιρρηµατικό ή εµπρόθετο προσδιορισµό 4)φέροµαι τι (αιτ.) 5)φέροµαι + εµπρόθετος προσδιορισµός

17 παθ. 6)φέροµαι υπό τινός φεύγω = τρέποµαι σε φυγή, αποφεύγω, εξορίζοµαι, κατηγορούµαι 1)φεύγω τινά ή τι (αιτ.) = αποφεύγω, διαφεύγω 2)φεύγω + τελικό απαρέµφατο = αποφεύγω 3)φεύγω + επιρρηµατικός ή εµπρόθετος προσδιορισµός φηµί = λέγω, ισχυρίζοµαι, διακηρύσσω, φανερώνω, εκθέτω, βεβαιώνω 1)φηµί + ειδικό απαρέµφατο φθάνω = φτάνω, προφτάνω, κάνω κάτι πρώτος, έρχοµαι πρώτος 1)φθάνω τινά ή τι (αιτ.) = προφτάνω 2)φθάνω + επιρρηµατικός ή εµπρόθετος προσδιορισµός 3)φθάνω + κατηγορηµατική µετοχή (=επίρρηµα χρόνου) φθείρω = καταστρέφω, αρπάζω, φονεύω 1)φθείρω τινά ή τι (αιτ.) φθονέω(-ω) 1)φθονώ τινί (δοτ.) 2)φθονω τινί + γενική της αιτίας 3)φθονω + απαρέµφατο = αρνούµαι, αποφεύγω απο φθόνο να κάνω κάτι φιλέω(-ω) = αγαπώ, επιδοκιµάζω, συνηθίζω 1)φιλω τινά (αιτ.) = αγαπώ, προτιµώ, 2)φιλω + απαρέµφατο = συνηθίζω φιλονικέω(-ω) = αγαπώ τη νίκη, προσπαθώ να φαίνοµαι πρώτος, µαλώνω 1)φιλονικω τινί (δοτ.) 2)φιλονικω +εµπρόθετος προσδιορισµός φοβέω(-ω) = φοβίζω, τρέπω σε φυγή, προξενώ φόβο 1)φοβω τινά (αιτ.) 2)φοβουµαι τινά ή τι (αιτ.) 3)φοβουµαι + εµπρόθετος προσδιορισµός 4)φοβουµαι + απαρέµφατο 5)φοβουµαι + ενδοιαστική πρόταση φράζω =λέγω, εκφράζω, φανερώνω, εξηγώ, υποδεικνύω, παραγγέλλω /// =σκέφτοµαι, συλλογίζοµαι /// παθ. εκφράζοµαι 1)φράζω τι (αιτ.) 2)φράζω τινί τι (δοτ. - αιτ.) 3)φράζω τινά τι (2 αιτ.) 4)φράζω τινί + ειδικό απαρέµφατο 5)φράζω + ειδική πρόταση φρονέω(-ω) = σκέφτοµαι. συλλογίζοµαι, νοµίζω, έχω φρόνηµα, αισθάνοµαι 1)φρονω + απαρέµφατο = σκέφτοµαι 2)φρονω + ειδική πρόταση 3)φρονω + επιρρηµατικός προσδιορισµός φροντίζω = σκέφτοµαι, µελετώ, προσέχω, έχω φροντίδα /// = φροντίζοµαι 1)φροντίζω τινός (γεν.) ή εµπρόθετος προσδιορισµός 2)φροντίζω τι (αιτ.) = σκέφτοµαι 3)φροντίζω + πλάγια ερώτηση ή ενδοιαστική ή τελική πρόταση φυλάττω(φυλάσσω)=φυλασσω, αγρυπνώ, προσέχω, υπερασπίζοµαι, παραµονεύω 1)φυλάττω τινά ή τι (αιτ.) 2)φυλάττω τινί (δοτ.) = αγρυπνώ για κάποιον 3)φυλάττω τινά + τελικό απαρέµφατο = προσέχω

18 4)φυλάττω + πλάγια ερώτηση ή τελική ή ενδοιαστική πρόταση 5)φυλάττοµαι τινά ή τι (αιτ.) = προσέχω, φροντίζω 6)φυλάττοµαι τινός = τσιγγουνευοµαι σε κάτι 7)φυλάττοµαι + πλάγια ερώτηση ή τελική ή ενδοιαστική πρόταση χαίρω = χαίροµαι, ευχαριστιέµαι 1)χαίρω τινί (δοτ.) ή εµπρόθετο µε δοτική 2)χαίρω τινά (αιτ.) [σπν] 3)χαίρω + κατηγορηµατική µετοχή χαλεπαίνω = οργίζοµαι, αγανακτώ 1)χαλεπαίνω τινί (δοτ.) 2)χαλεπαίνω + εµπρόθετος προσδιορισµός χρή, χρέων εστι = πρέπει, είναι ανάγκη (απρόσωπο) 1)χρή + τελικό απαρέµφατο ως υποκείµενο χρήοµαι(-ωµαι) = µεταχειρίζοµαι 1)χρωµαι τινί (δοτ.) 2)χρωµαι τινί τινί (2 δοτ.- η µία κατηγ. στην άλλη) χωρίζω = αποχωρίζω, ξεχωρίζω, διακρίνω 1)χωρίζω τι τινός (αιτ. - γεν.) 2)χωρίζοµαι τινός (γεν.) = αποχωρίζοµαι από κάποιον ψεύδω = διαψεύδω /// = λέω ψέµµατα 1)ψεύδω τι τινός (αιτ. - γεν.) 2)ψεύδοµαι τινός (γεν.) 3)ψεύδοµαι τινά (αιτ.) ψηφίζω = ψηφίζω, αποφασίζω /// =ρίχνω ψήφο, αποφασίζω 1)ψηφίζω τινά (αιτ.) 2)ψηφίζοµαι τινά (αιτ.) 3)ψηφίζοµαι + απαρέµφατο 4)ψηφίζοµαι τινά + απαρέµφατο 5)ψηφίζοµαι τινά τινί (αιτ. - δοτ.) ωφελέω(-ω)=ωφελώ, υποστηρίζω, βοηθώ 1)ωφελω τινά (αιτ.)

έχω ΣΥΝΤΑΞΗ:1. έχω µε αιτιατική =έχω κάτι 2. έχω µε απαρέµφατο =µπορώ 3. έχω (ενέχει άρνηση µε πλάγια ερώτηση = δεν ξέρω

έχω ΣΥΝΤΑΞΗ:1. έχω µε αιτιατική =έχω κάτι 2. έχω µε απαρέµφατο =µπορώ 3. έχω (ενέχει άρνηση µε πλάγια ερώτηση = δεν ξέρω χάρις χάρις:α)ευεργεσία, β)ευγνωµοσύνη για την ευεργεσία που δέχτηκε κάποιος. η χάρις χάριν φέρει = η ευεργεσία φέρνει την ευγνωµοσύνη. αποδίδωµι χάριν = ανταποδίδω την ευεργεσία χάριν δίδω τινί = αισθάνοµαι

Διαβάστε περισσότερα

ἀγανακτῶ, ἄγαμαι (θαυμάζω), εὐδαιμονίζω / μακαρίζω (καλοτυχίζω), ζηλῶ, ἥδομαι, θαυμάζω, οἰκτίρω (λυπάμαι), ὀργίζομαι, χαίρω κ.ά.

ἀγανακτῶ, ἄγαμαι (θαυμάζω), εὐδαιμονίζω / μακαρίζω (καλοτυχίζω), ζηλῶ, ἥδομαι, θαυμάζω, οἰκτίρω (λυπάμαι), ὀργίζομαι, χαίρω κ.ά. ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΠΤΩΣΕΙΣ Η ΓΕΝΙΚΗ α) γενική του χρόνου Με τη γενική του χρόνου δηλώνεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο συμβαίνει ένα γεγονός ως γενική του χρόνου χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί κανόνες κατά τη σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Βασικοί κανόνες κατά τη σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Βασικοί κανόνες κατά τη σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Η σύνταξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας προϋποθέτει καλή γνώση των γραμματικών και συντακτικών κανόνων, ενώ η σωστή σύνταξη του άγνωστου κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. α. απρόσωπου ρήματος δηλ. ενός ρήματος στο γ' ενικό πρόσωπο

ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ. α. απρόσωπου ρήματος δηλ. ενός ρήματος στο γ' ενικό πρόσωπο ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Τι πρέπει να γνωρίζω για την απρόσωπη σύνταξη; 1. Τα απρόσωπα ρήματα δεν κλίνονται, δηλαδή δεν σχηματίζουν πρόσωπα (α', β' και γ' ενικό και πληθυντικό) αλλά βρίσκονται πάντα και μόνο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις)

ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (απρόσωπες εγκλίσεις) απαρέμφατο μετοχή 1. ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ α. έναρθρο (μεταφράζεται ως τελικό, ως ειδικό ή ως ουσιαστικό ) υποκείμενο αντικείμενο προσδιορισμός (του κατά τι γεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ. Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ. Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΤΑΣΗ Η οργανωμένη ομάδα λέξεων που εκφράζει μόνο ένα νόημα, με σύντομη συνήθως διατύπωση, λέγεται πρόταση. Ως προς το περιεχόμενό τους 1) κρίσεως ο ομιλητής θέλει να πληροφορήσει, να δηλώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1 η ΜΕΡΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 1 η ΜΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 η ΜΕΡΑ 1) ΑΡΧΑΙΑ (Γνωστό) ΚΕΙΜΕΝΑ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΧΟΛΙΑ: ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ σελ. 34-39 / εν. 1-3 2) ΑΡΧΑΙΑ α) Αρχικοί χρόνοι: ἀγγέλλω, ἁμαρτάνω, ἀπόλλυμι,βάλλω,

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν βοήθημα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου

Το παρόν βοήθημα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το παρόν βοήθημα απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εκμάθηση της αρχαίας ελληνικής γραμματικής και συγκεκριμένα στην κλίση των ρημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο [τα βασικά]

Το αντικείμενο [τα βασικά] Το αντικείμενο [τα βασικά] Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Τι είναι το αντικείμενο; Αντικείμενο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Η απρόσωπη σύνταξη. Απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις. Ορισμός

Η απρόσωπη σύνταξη. Απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις. Ορισμός Η απρόσωπη σύνταξη Απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις Ορισμός Απρόσωπα ή τριτοπρόσωπα λέγονται τα ρήματα που βρίσκονται σε γ ενικό πρόσωπο και δεν έχουν ως υποκείμενο ένα πρόσωπο ή πράγμα. Σχηματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η σύνταξη μιας πρότασης Τα δύο πιο βασικά στοιχεία σε κάθε πρόταση είναι το ρήμα και το ουσιαστικό. Το κομμάτι της πρότασης που αναφέρεται στο ρήμα το λέμε ρηματικό σύνολο (ΡΣ) ή ρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2

Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2 Ξενοφῶντος, Ἱέρων, 5, 1-2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο «Ἱέρων», το οποίο είναι ένας διάλογος ανάμεσα στον ποιητή Σιμωνίδη και τον τύραννο των Συρακουσών Ιέρωνα, πραγματεύεται το θέμα της τυραννίδας. Στην απορία του

Διαβάστε περισσότερα

Απρόσωπο ρήμα. Μπιλανάκη Ελευθερία

Απρόσωπο ρήμα. Μπιλανάκη Ελευθερία Απρόσωπο ρήμα Μπιλανάκη Ελευθερία α) ενεργητικά, όπως: δοκεῖ (= φαίνεται, νομίζεται, θεωρείται) δεῖ, πρέπει, προσήκει (= πρέπει, επιβάλλεται, αρμόζει) ἔνεστι, πάρεστι, ἔστιν (= είναι δυνατό) μέλλει (=

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο Μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα

Αντικείμενο Μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα Αντικείμενο Μονόπτωτα και δίπτωτα ρήματα Χρήσιμα στοιχεία θεωρίας Ο μαθητής για να κατανοήσει τις παρακάτω δραστηριότητες και να απαντήσει πρέπει να γνωρίζει ότι: 1) Αντικείμενο ονομάζεται το πρόσωπο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΗ Η ΜΕΤΟΧΗ. Ας θυμηθούμε το σχηματισμό και την κλίση της ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΕΤΟΧΗ Η ΜΕΤΟΧΗ. Ας θυμηθούμε το σχηματισμό και την κλίση της ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ έχει τις ιδιότητες του επιθέτου (γένος, αριθμός, πτώση) ΜΕΤΟΧΗ έχει τις ιδιότητες του ρήματος (χρόνοι, φωνή, διάθεση, υποκείμενο, αντικείμενο, προσδιορισμοί) «Μετέχοντας» στην πρόταση με τις ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η απρόσωπη σύνταξη στα ν.ε. Απρόσωπα ρήματα είναι : α) τα ρήματα που σχηματίζονται μόνο στο γ' ενικό πρόσωπο: πρέπει, πρόκειται, επείγει κ.ά.

Η απρόσωπη σύνταξη στα ν.ε. Απρόσωπα ρήματα είναι : α) τα ρήματα που σχηματίζονται μόνο στο γ' ενικό πρόσωπο: πρέπει, πρόκειται, επείγει κ.ά. Η απρόσωπη σύνταξη στα ν.ε. Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Προτού μιλήσουμε για την απρόσωπη σύνταξη στα αρχαία ελληνικά (α.ε.), ας την δούμε πρώτα στα νέα ελληνικά (ν.ε.). Υπάρχουν άραγε απρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο / Μεταβατικά ρήματα

Το αντικείμενο / Μεταβατικά ρήματα Το αντικείμενο / Μεταβατικά ρήματα A. Το αντικείμενο Αντικείμενο είναι ο (πτωτικός) όρος της πρότασης που δηλώνει το πρόσωπο ή το πράγμα στο οποίο μεταβαίνει ή αναφέρεται η ενέργεια του ρήματος. Βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΟΥΛΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Εισάγονται με τους συνδέσμους: ότι, πως, που

ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΟΥΛΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Εισάγονται με τους συνδέσμους: ότι, πως, που ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΟΥΛΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Εισάγονται με τους συνδέσμους: ότι, πως, που Χρησιμοποιούνται ως 1. αντικείμενο σε ρήματα: λεκτικά: λέω, υπόσχομαι, ισχυρίζομαι, διδάσκω, ομολογώ,

Διαβάστε περισσότερα

Έπου θεώ (Ακολούθα τον θεό) Νόμω πείθου ( Να πειθαρχείς στο Νόμο) Θεούς σέβου (Να σέβεσαι τους θεούς) Γονείς αίδου (Να σέβεσαι τους γονείς σου)

Έπου θεώ (Ακολούθα τον θεό) Νόμω πείθου ( Να πειθαρχείς στο Νόμο) Θεούς σέβου (Να σέβεσαι τους θεούς) Γονείς αίδου (Να σέβεσαι τους γονείς σου) Στον πρόναο του Ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς, ανεγράφοντο τα δύο περίφημα Δελφικά παραγγέλματα, ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ και ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ, εκατέρωθεν του ιερού γράμματος Ε. Τα Δελφικά αυτά παραγγέλματα, μαζί με

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία συντακτικού. (βασικές γνώσεις)

Στοιχεία συντακτικού. (βασικές γνώσεις) Στοιχεία συντακτικού (βασικές γνώσεις) 1. Υποκείμενο - Σε μια πρόταση, το υποκείμενο είναι η λέξη που μας δείχνει ποιος κάνει αυτό που λέει το ρήμα (συνήθως το βρίσκουμε ρωτώντας ποιος;) - Το υποκείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ & ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΙΝΑΚΕΣ & ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 1. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ: εκφέρονται με οριστική (απλή ή δυνητική*)

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η Τ Ω Ν Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν

Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η Τ Ω Ν Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η Τ Ω Ν Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν Α. ΜΟΝΟΠΤΩΤΑ Ι. ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΠΤΩΣΗ: 1. Ρήματα που σημαίνουν ωφέλεια ή βλάβη με λόγους ή έργα: ὀνίνημι, ὠφελῶ, εὐεργετῶ, εὖ ποιῶ, βλάπτω, ἀδικῶ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Βήματα που ακολουθούμε όταν προσπαθούμε να συντάξουμε και να μεταφράσουμε ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο. Ποια διαδικασία προηγείται; Της μετάφρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ο Στάδιο Διαβάζουμε προσεκτικά το κείμενο 2 ο Στάδιο Χωρίζουμε περιόδους/ημιπεριόδους 3 ο Στάδιο Βρίσκουμε ρήματα (μετοχές & απαρέμφατα) σε κάθε περίοδο/ημιπερίοδο. 4 ο Στάδιο Βρίσκουμε συνδέσμους που

Διαβάστε περισσότερα

Ποια μετοχή λέγεται επιρρηματική; Επιρρηματική λέγεται η μετοχή που χρησιμοποιείται για να εκφράσει επιρρηματικές

Ποια μετοχή λέγεται επιρρηματική; Επιρρηματική λέγεται η μετοχή που χρησιμοποιείται για να εκφράσει επιρρηματικές Η Επιρρηματική Μετοχή Ποια μετοχή λέγεται επιρρηματική; Επιρρηματική λέγεται η μετοχή που χρησιμοποιείται για να εκφράσει επιρρηματικές σχέσεις, δηλ. το χρόνο, την αιτία, το σκοπό, την υπόθεση, την εναντίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματικές προτάσεις. Ερωτηματικές λέγονται οι προτάσεις που στον προφορικό λόγο συνοδεύονται από ανέβασμα της φωνής και στο γραπτό με ερωτηματικό.

Ερωτηματικές προτάσεις. Ερωτηματικές λέγονται οι προτάσεις που στον προφορικό λόγο συνοδεύονται από ανέβασμα της φωνής και στο γραπτό με ερωτηματικό. ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΣ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ Β Ερωτηματικές προτάσεις Ερωτηματικές λέγονται οι προτάσεις που στον προφορικό λόγο συνοδεύονται από ανέβασμα της φωνής και στο γραπτό με ερωτηματικό. Με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ~ 1 ~ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α1. Γιατί, στις άλλες ικανότητες, όπως ακριβώς εσύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Κατά την κλίση των ρημάτων παρουσιάζονται ορισμένοι όμοιοι τύποι. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν πρέπει να δοθεί στους εξής: 1. Το γ ενικό πρόσωπο Οριστικής Ενεστώτα Ενεργητικής Φωνής

Διαβάστε περισσότερα

Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο

Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο Η παθητική σύνταξη και το ποιητικό αίτιο Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Ας δούμε τι συμβαίνει στα νέα ελληνικά. Πολλές φορές μπορούμε να εκφράσουμε το ίδιο νόημα και με την ενεργητική και με την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

«Η τροπικότητα στην Νέα Ελληνική» Ανάλυση βάσει του Επικοινωνιακού Δοµολειτουργικού Προτύπου

«Η τροπικότητα στην Νέα Ελληνική» Ανάλυση βάσει του Επικοινωνιακού Δοµολειτουργικού Προτύπου Πώς τροποποιούµε το µήνυµα: 1. Έγκλιση (σελ. 1) 2. Άποψη - Ποιόν Ενεργείας (σελ. 7) 3. Άρνηση - Ερώτηση (σελ. ) 4. Τροπικά (σελ. 13). Επιτονισµός και τόνος (σελ. 13) 1 1. Έγκλιση: Οριστική (+/-) Απαρέµφατο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Ο.Π

το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Ο.Π 1 το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ (i) Μονόπτωτα ρήματα (ii) Δίπτωτα ρήματα ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΟΙ ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2017

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2017 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2017 Α1. Στις άλλες δηλαδή ικανότητες, όπως ακριβώς λες εσύ, αν κάποιος ισχυρίζεται ότι είναι ικανός αυλητής ή ικανός σε οποιαδήποτε άλλη τέχνη, στην οποία δεν είναι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 13 IOYNIΟΥ 2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤA ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Και με ανάλογο τρόπο και οι οικοδόμοι και όλοι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 03-04 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Θυσία για την πατρίδα ½ Εκμάθηση λεξιλογίου: εὐδαίμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο κείμενο 17-18 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Α. Εναντίον όμως των

Διαβάστε περισσότερα

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση.

Ρήματα λέγονται οι λέξεις που φανερώνουν ότι ένα πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ενεργεί ή παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση. Τι είναι ρήμα; Παραδείγματα: α) Ο εργάτης δουλεύει β) Ο ήλιος σκεπάστηκε από τα σύννεφα γ) Το μωρό κοιμάται Οι λέξεις «δουλεύει», «σκεπάστηκε», «κοιμάται», λέγονται ρήματα γιατί φανερώνουν ότι ο εργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Επομένως, ούτε εκ φύσεως, αλλά ούτε και αντίθετα

Διαβάστε περισσότερα

accedo spolio, vaco utor, potior

accedo spolio, vaco utor, potior Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ 1. Υποκείµενο Κατηγορούµενο - Αντικείµενο 3 2. Προσδιορισµοί 7 3. Χρήση των πτώσεων (Ονοµαστική - Γενική οτική Αιτιατική 9 Αφαιρετική)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα ανήκουν στα κλιτά μέρη του λόγου και φανερώνουν ότι κάποιο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα κάνει κάτι (κάποια ενέργεια), ή παθαίνει κάτι από κάποιον άλλον, ή από τον εαυτό του ή βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α) Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος κατά τη σύνταξη είναι δύο ειδών: ευθύς και πλάγιος. β) Ευθύς ονομάζεται ο λόγος που μεταδίδεται σε κάποιον αμετάβλητος και με τις ίδιες λέξεις, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα Έχουν δύο φωνές: την ενεργητική και την παθητική Ενεργητική φωνή: ω. Παθητική φωνή: -μαι. Οι καταλήξεις των ρημάτων, ω, -άβω

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα Έχουν δύο φωνές: την ενεργητική και την παθητική Ενεργητική φωνή: ω. Παθητική φωνή: -μαι. Οι καταλήξεις των ρημάτων, ω, -άβω 1 ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα ανήκουν στα κλιτά μέρη του λόγου και φανερώνουν ότι κάποιο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα κάνει κάτι (κάποια ενέργεια), ή παθαίνει κάτι από κάποιον άλλον, ή από τον εαυτό του ή βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ.

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο κείμενο Α1. Αυτό είναι και το πιο φοβερό από όλα, ότι δηλαδή εκείνους που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; 2) Ποια η διπλωματική δραστηριότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του!

Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Πώς να μάθετε το παιδί, να προστατεύει τον εαυτό του! Όλοι οι γονείς, αλλά ιδιαίτερα οι μονογονείς, έχουν ένα άγχος παραπάνω σε ό,τι αφορά την ασφάλεια του παιδιού τους. Μία φίλη διαζευγμένη με ένα κοριτσάκι

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. πίνακας του Γιώργου Ιακωβίδη

Ενότητα 7. πίνακας του Γιώργου Ιακωβίδη Ενότητα 7 πίνακας του Γιώργου Ιακωβίδη Αφηγούμαστε πώς περάσαμε σε μια συναυλία Περιγράφουμε μουσικά όργανα και πώς κατασκευάζονται Απαγγέλλουμε και τραγουδάμε στίχους Περιγράφουμε έργα τέχνης Αναγνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ απαραίτητοι για τη σωστή μετάφραση

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ απαραίτητοι για τη σωστή μετάφραση 1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ απαραίτητοι για τη σωστή μετάφραση 1. Τι ρωτάμε, όταν συναντούμε στο κείμενο ένα ΡΗΜΑ (Απαρέμφατο ή Μετοχή); >>> [α. Ποιος, ποια, ποιο ; = ΥΠΟΚ., Τι;, Σε ποιον, Με ποιον,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ

ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ ΟΜΟΙΟΙ ΚΑΙ OMOHXΟΙ ΤΥΠΟΙ Ορισμένοι ρηματικοί τύποι παρουσιάζουν μεταξύ τους ομοιότητες. Όμοιοι τύποι του ενεστώτα των βαρύτονων και συνηρημένων ρημάτων 1. Το γ ενικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα ενεργητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥOΥΣΩΝ ΠΡOΤΑΣΕΩΝ Τη θεωρία της ύλης θα τη βρείτε: Βιβλίο μαθητή σελ και Βιβλίο Γραμματικής σελ

ΕΙΔΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥOΥΣΩΝ ΠΡOΤΑΣΕΩΝ Τη θεωρία της ύλης θα τη βρείτε: Βιβλίο μαθητή σελ και Βιβλίο Γραμματικής σελ ΕΙΔΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥOΥΣΩΝ ΠΡOΤΑΣΕΩΝ Τη θεωρία της ύλης θα τη βρείτε: Βιβλίο μαθητή σελ. 32-37 και Βιβλίο Γραμματικής σελ. 146-148 Tι πρέπει να γνωρίζω: Oνοματικές και επιρρηματικές προτάσεις (σελ. 32-34) Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Κυρία ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κύριο ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΑΜΠΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΑΜΠΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΑΜΠΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017 2018 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1 Εγώ, ο/η... μαθητής/μαθήτρια της τάξης..., υπόσχομαι να τηρώ τους κανόνες καλής συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης : Πηγουνάκη Βαρβάρα, Φιλόλογος ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ) ΘΕΑΤΡΙΚΟ

Συντάκτης : Πηγουνάκη Βαρβάρα, Φιλόλογος ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ) ΘΕΑΤΡΙΚΟ 1/6 ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ) ΘΕΑΤΡΙΚΟ Συζητήσεις μετοχών. Γιατί το συντακτικό μπορεί να έχει και πλάκα. Χαρακτήρες: Επιρρηματική μετοχή Κατηγορηματική μετοχή Επιθετική μετοχή Καλημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο smartclass.gr

Φροντιστήριο smartclass.gr Πανελλήνιες Εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων Εξεταζόμενο Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Ενδεικτικές Απαντήσεις Θεμάτων Α.1. Επομένως, ούτε εκ φύσεως ούτε αντίθετα από τη φύση μας δημιουργούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης.

Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης. Μέρος 3. Ικανότητα ανάληψης δράσης. - 2 - Συσσωρευµένη γνώση και ικανότητες Ευαισθητοποίηση και αξιολόγηση της ατοµικής ικανότητας ανάληψης δράσης. Κοινωνική δεξιότητα Ικανότητα εκµάθησης Μεθοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Οι ενότητες 2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,18,19,21,22,23,24,25,29,30,37.

ΤΑΞΗ Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Οι ενότητες 2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,18,19,21,22,23,24,25,29,30,37. 1 ΤΑΞΗ Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2016 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Οι ενότητες 2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,16,18,19,21,22,23,24,25,29,30,37. ΝΕΟΕΛ. ΓΛΩΣΣΑ Από το βιβλίο Έκφραση-Έκθεση, Τεύχος Α, της Α τάξης Γενικού Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη του απαρεμφάτου

Η σύνταξη του απαρεμφάτου Η σύνταξη του απαρεμφάτου Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Για το απαρέμφατο και το σχηματισμό του έχουμε ήδη μιλήσει. Τώρα θα ασχοληθούμε με τη θέση του απαρεμφάτου στο λόγο Ας ξεκινήσουμε λοιπόν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΡΙΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΡΗΜΑ Αμετάβατ Μεταβατικό Συνδετικό ο Μονόπτωτο Δίπτωτο +κατηγορούμενο +Αντικείμενο + 2 Αντικείμενα σε Άμεσο Έμμεσο Γενική Δοτική Αιτιαική - Αιτιατ. - Δοτική

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 5 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω ουσιαστικά σε μια από τις κατηγορίες που δίνονται στην παρένθεση (παρώνυμα, εθνικά, πατρωνυμικά): σκαπανεύς, Ἀβδηρίτης, Ἀτρείδης, Θηβαῖος, δεσμώτης, Κυψελίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. 9 Ιουνίου 2017 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. 9 Ιουνίου 2017 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 9 Ιουνίου 2017 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Μετάφραση Στις άλλες, δηλαδή, ικανότητες, όπως ακριβώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο, 19-21 Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το τµήµα: Β. Να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο, 19-21

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο, 19-21 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2004 Κείµενο διδαγµένο από το πρωτότυπο, 19-21 Α. Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το τµήµα: Εγώ βέβαια κατ αρχάς

Διαβάστε περισσότερα

Εξάντας Ελλήνων. Οικογένεια

Εξάντας Ελλήνων. Οικογένεια Εξάντας Ελλήνων Οικογένεια Ο έρωτας είναι τυφλός και τυφλώνει. Γάμος είναι πόλεμος και ειρήνη μαζί. Η ανάγκη πολλές φορές ορίζει τον γάμο. Φοβερή δοκιμασία η δυσκολία για μια σχέση. Η σταθερή εργασία βοηθά

Διαβάστε περισσότερα

1β. διαβεβλημένοις,καταστηναι,επειδάν, διακείμενος, μεταμελήσειν: να αναλυθούν στα συνθετικά τους.

1β. διαβεβλημένοις,καταστηναι,επειδάν, διακείμενος, μεταμελήσειν: να αναλυθούν στα συνθετικά τους. ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΝΤΙΘΕΟΣ, ΛΥΣΙΑ 1-3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1α. συνήδη,βουλομένοις, ποιειν,ειχον,ηγουμαι:να γραφεί από 1 ομόρριζη απλή ή σύνθετη στα αρχαία ή στα νέα. 1β. διαβεβλημένοις,καταστηναι,επειδάν, διακείμενος,

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενες λύσεις. Διδαγμένο κείμενο

Προτεινόμενες λύσεις. Διδαγμένο κείμενο Προτεινόμενες λύσεις Πανελλήνιες 2016 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 18/5/2016 Διδαγμένο κείμενο Α1. Μετάφραση Και με ανάλογο τρόπο οι οικοδόμοι και όλοι οι υπόλοιποι (τεχνίτες) γιατί χτίζοντας τα σπίτια

Διαβάστε περισσότερα

) ) IV) V) VI) VII)

) ) IV) V)  VI)     VII) Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Θεµατογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει µια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του µαθήµατος των Αρχαίων Ελληνικών. Ο Α τόµος περιλαµβάνει µια επιλογή 20 κειµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2016 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2016 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΜΑΪΟΥ 2016 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013

5 Ο Δ. Σ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΣΤ ΤΑΞΗ 26-04- 2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΓΛΩΣΣΑ 1. Στις παρακάτω προτάσεις να υπογραμμίσεις το αντικείμενο και να γράψεις μέσα στις παρενθέσεις σε ποια πτώση βρίσκεται, σε ποιον αριθμό και ποιο γένος Ο Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Ακαδημίας 98, Πλατεία Κάνιγγος Αθήνα ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α1. Ακόμη το να σφάλλει κανείς μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους (γιατί το κακό και το άπειρο πάνε μαζί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÈÅÌÅËÉÏ. πράγµατα και να µην τα αγγίζει, ενώ θα του ήταν δυνατό και να

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ÈÅÌÅËÉÏ. πράγµατα και να µην τα αγγίζει, ενώ θα του ήταν δυνατό και να ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Μετάφραση Αν λοιπόν υπήρχαν δύο δακτυλίδια και το ένα το φορούσε ο δίκαιος και το άλλο ο άδικος, κανείς δεν θα ήταν, όπως πιστεύουν, τόσο ακέραιος (χαλύβδινος), ώστε να µπορεί να παραµείνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΗΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΤΣΟΡΑ - ΜΟΡΦΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΥΛΩΝΗ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΗΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΤΣΟΡΑ - ΜΟΡΦΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΥΛΩΝΗ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2018 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΗΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΥΤΣΟΡΑ - ΜΟΡΦΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΥΛΩΝΗ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Δικό μας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Α. Έτσι λοιπόν κάθε ειδικός αποφεύγει την υπερβολή

Διαβάστε περισσότερα

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου

Γραμματική και Συντακτικό Γ Δημοτικού ανά ενότητα - Παρασκευή Αντωνίου Ενότητα 7 η : «Πολιτείες ντυμένες στα λευκά!» Παρελθοντικοί χρόνοι: Αόριστος-Παρατατικός...24 Το ρήμα «είμαι» στον αόριστο και παρατατικό...25 Χρονικοί και Αιτιολογικοί σύνδεσμοι...26 Παραθετικά επιθέτων...26

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΦΩΝΗ ΣΥΖΥΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΠΟΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ Α.1. ΦΩΝΗ Τα ρήματα σχηματίζουν δύο φωνές. α. Ενεργητική Φωνή β. Παθητική

Διαβάστε περισσότερα

3. «ειµαρµένη ηµέρα»-«εντεχνος σοφία»:να προσδιοριστεί το περιεχόµενο των όρων.

3. «ειµαρµένη ηµέρα»-«εντεχνος σοφία»:να προσδιοριστεί το περιεχόµενο των όρων. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να µεταφραστεί το χωρίο 10 µονάδες 2. Να χαρακτηρίσετε τεκµηριωµένα τον Επιµηθέα και τον Προµηθέα 15 µονάδες 3. «ειµαρµένη ηµέρα»-«εντεχνος σοφία»:να προσδιοριστεί το περιεχόµενο των όρων.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ (Υποκείμενο, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο)

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ (Υποκείμενο, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:. ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ (Υποκείμενο, Αντικείμενο, Κατηγορούμενο) Ρήμα: Είναι η λέξη της πρότασης που φανερώνει ότι κάποιος ή κάτι ενεργεί, παθαίνει κάτι ή βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΠ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ÑÏÌÂÏÓ. Μετάφραση Αγνώστου

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΠ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ÑÏÌÂÏÓ. Μετάφραση Αγνώστου ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΠ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Μετάφραση Αγνώστου Πρώτα, αφενός, εάν θέλεις να καταλάβεις την αρετή του άνδρα, είναι εύκολο (να καταλάβεις αυτό), ότι δηλαδή αυτή είναι η αρετή του άνδρα, δηλαδή να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΛΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΛΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΙΚΙΑ: 28-53 ΦΥΛΟ AΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 6 26 ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΕΙ/ΑΕΙ 10 Δευτεροβάθμια 16 Δημοτικό 3 ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Αστική υποβαθμισμένη 2 Αστική αναβαθμισμένη 18 Ημιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος Εισαγωγή Ευχαριστίες Το ξεκίνημα μιας σχέσης Βήμα πρώτο: Τι χρειάζομαι, τι επιθυμώ, πώς αντιδρώ;...

Περιεχόμενα. Πρόλογος Εισαγωγή Ευχαριστίες Το ξεκίνημα μιας σχέσης Βήμα πρώτο: Τι χρειάζομαι, τι επιθυμώ, πώς αντιδρώ;... Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Εισαγωγή... 17 Ευχαριστίες... 21 Το ξεκίνημα μιας σχέσης... 23 «Τι πρέπει να προσέχω στην αρχή μιας σχέσης, ώστε να ξέρω ότι θα ταιριάξουμε;»... 24 «Πόσο να περιμένω για να μου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ Βασίλης Αναστασίου

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ Βασίλης Αναστασίου ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Η γλώσσα μας αποτελείται από λέξεις. Λέξεις μικρές ή και μεγάλες, συνηθισμένες ή ασυνήθιστες. Ο αριθμός των λέξεων της γλώσσας μας είναι τεράστιος. Η ελληνική γλώσσα είναι η πλουσιότερη

Διαβάστε περισσότερα

Επιχείρηση: Παρακείμενος. Οι πρώτες μου γνώσεις για το σχηματισμό του Παρακειμένου

Επιχείρηση: Παρακείμενος. Οι πρώτες μου γνώσεις για το σχηματισμό του Παρακειμένου Στάδιο 1. Οι πρώτες μου γνώσεις για το σχηματισμό του Παρακειμένου Παρατηρούμε την Οριστική Παρακειμένου στα Φωνηεντόληκτα Ρήματα και συμπεραίνουμε: κρού-ω = χτυπῶ Ἐγώ τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου κέ-κρου-κα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Β ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΜΑΪΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΝΩΣΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Γιατί εγώ τόσο

Διαβάστε περισσότερα

4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. για ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον

4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ. για ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον 4ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ για ένα ευχάριστο και ασφαλές περιβάλλον Το βιβλίο αυτό ανήκει στ μαθητ της τάξης Όνομα: Επίθετο:. Όνομα πατέρα:. Όνομα μητέρας: Διεύθυνση σπιτιού:. Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό

Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ Γυμνασίου Ενότητα 2 : Β. Ετυμολογία Γ2. Συντακτικό 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Διαφάνειες Ετυμολογία: ουσιαστικών από ρήματα Παραγωγή 3-7 Ασκήσεις ετυμολογίας 8-16 Σύνταξη: Οι επιρρηματικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΤ Διδαγμένο κείμενο

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΤ Διδαγμένο κείμενο ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΑ 25 ΜΑΪΟΤ 2015 Διδαγμένο κείμενο A1. Έτσι λοιπόν, εφοδιασμένοι (ή προετοιμασμένοι) οι άνθρωποι στην αρχή κατοικούσαν διασκορπισμένοι (ή εδώ κι εκεί), και πόλεις δεν υπήρχαν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αρχαιομάθειας. Κείμενο. Κατάλογος φαινομένων. Περιεχόμενα. [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Ηλεκτρονικές Ασκήσεις

Εργαστήριο Αρχαιομάθειας. Κείμενο. Κατάλογος φαινομένων. Περιεχόμενα. [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Ηλεκτρονικές Ασκήσεις [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Εργαστήριο Αρχαιομάθειας Ηλεκτρονικές Ασκήσεις Κατάλογος φαινομένων Περιεχόμενα - Κείμενο - Γραμματική - Συντακτικό - Λεξιλογικά - Ερμηνευτικά - Μεταφραστικά Κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 203-204 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Πατρική δικαιοσύνη 2 Εμπλουτισμός λεξιλογίου: ἄκων,

Διαβάστε περισσότερα

Έναρθρο και άναρθρο απαρέμφατο

Έναρθρο και άναρθρο απαρέμφατο Έναρθρο και άναρθρο απαρέμφατο Το απαρέμφατο είναι ονοματικός τύπος του ρήματος. Δε φανερώνει πρόσωπο και μετέχει στις ιδιότητες τόσο του ονόματος όσο και του ρήματος. Για περισσότερες πληροφορίες διάβασε

Διαβάστε περισσότερα