ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση"

Transcript

1

2 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α Τι περιέχει η εκπαιδευτική αξιολόγηση; Α Με ποιες µεθόδους και µέσα συλλογής πληροφοριών µπορεί να πραγµατοποιηθεί η εκπαιδευτική αξιολόγηση; Α Πώς γίνεται η αξιολόγηση των µεταγνωστικών δεξιοτήτων; Α Πώς γίνεται η αξιολόγηση της απόδοσης αιτιολογικών προσδιορισµών; Α Πώς γίνεται η αξιολόγηση της γραφής; Α Πώς γίνεται η αξιολόγηση της αναγνωστικής κατανόησης; Α Πώς γίνεται η αξιολόγηση των µαθηµατικών; Α Πώς γίνεται η αξιολόγηση στις Φυσικές Επιστήµες; Α Πώς επιλέγω το καταλληλότερο εργαλείο εκπαιδευτικής αξιολόγησης; Α Πώς γίνεται η ερµηνεία των αποτελεσµάτων της εκπαιδευτικής αξιολόγησης; Α Τι είναι το Εξατοµικευµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (Ε.Ε.Π.); Α Βιβλιογραφικές Αναφορές Α42 ΕΝΟΤΗΤΑ 1β ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ Α47 ii

3 Περιεχόμενα ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Συµβουλευτική 2.1. Η ιαπροσωπική Σχέση Έννοια Κλειδί στη ιαδικασία της Εκπαίδευσης: Πρακτικές Προσεγγίσεις - Τεχνικές Βελτίωσης της. Β Συμβουλευτική με Οικογένειες, Σχολείο και Επαγγελματίες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Β34 ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Διδασκαλία µαθητών µε Μαθησιακές Δυσκολίες στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση 3.1. Εισαγωγή Τι είναι «ειδικό» στην Ειδική Αγωγή για μαθητές με Μαθησιακές υσκολίες; Γ Ποιες είναι οι προκλήσεις και οι προϋποθέσεις της ένταξης των μαθητών με Μαθησιακές υσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Γ Βιβλιογραφικές αναφορές Γ Μέθοδοι διδασκαλίας Γνωστικών και Μεταγνωστικών Στρατηγικών Γιατί διδάσκουμε στρατηγικές στους μαθητές με Μαθησιακές υσκολίες; Γ Ποιες είναι οι βασικές διδακτικές αρχές της διδασκαλίας στρατηγικών; Γ Ποιες είναι οι μέθοδοι τρόποι διδασκαλίας στρατηγικών; Γ Άμεση ιδασκαλία Γ15 iii

4 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Άμεση Επεξήγηση Γ Γνωστική Τροποποίηση Συμπεριφοράς Γ Μοντέλο Στρατηγικών Παρέμβασης (Πανεπιστήμιο Κάνσας) Γ Μοντέλο Ενημέρωσης για τις Στρατηγικές Γ Αμοιβαία ιδασκαλία Γ Βιβλιογραφικές Αναφορές Γ ιδασκαλία Μεταξύ Συνομηλίκων (peer tutoring) Ποιο είναι το θεωρητικό πλαίσιο της μεθόδου; Γ Τι είναι η ιδασκαλία Μεταξύ Συνομηλίκων; Γ Πώς εφαρμόζεται η ιδασκαλία Μεταξύ Συνομηλίκων; Γ Πόσο αποτελεσματική είναι η ιδασκαλία Μεταξύ Συνομηλίκων; Γ Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της ιδασκαλίας Μεταξύ Σνομηλίκων και τι προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν; Γ Τι είναι η μέθοδος της ιδασκαλίας από Μαθητές σε Μαθητές Μικρότερης Ηλικίας (Cross Age Tutoring); Γ Παράδειγμα ιδασκαλίας Μεταξύ Συνομηλίκων σε στρατηγικές ανάγνωσης και κατανόησης κειμένου για μαθητές γυμνασίου με Μαθησιακές υσκολίες Γ Παράδειγμα ιδασκαλίας Μεταξύ Συνομηλίκων στα μαθηματικά Γ Παράδειγμα ιδασκαλίας από Μαθητές σε Μικρότερους Μαθητές (Cross-age tutoring): Mαθητές γυμνασίου με Αναγνωστικές υσκολίες διδάσκουν μαθητές δημοτικού. Γ Βιβλιογραφικές Αναφορές Γ Υποδείγματα Γ55 iv

5 Περιεχόμενα 3.4. Συνδιδασκαλία Τι είναι η Συνδιδασκαλία; Γ Πώς εφαρμόζεται η Συνδιδασκαλία; Γ Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της Συνδιδασκαλίας και τι δυσκολίες μπορεί να προκύψουν; Γ Πόσο αποτελεσματική είναι η Συνδιδασκαλία για μαθητές με Μ..; Γ Βιβλιογραφικές αναφορές Γ Υποδείγματα Γ Άμεση ιδασκαλία Τι είναι η Άμεση ιδασκαλία; Γ Πώς εφαρμόζεται η Άμεση ιδασκαλία; Γ Πόσο αποτελεσματική είναι η Άμεση ιδασκαλία; Γ Βιβλιογραφικές αναφορές Γ Οι Εργασίες για το Σπίτι και οι Μαθητές με Mαθησιακές υσκολίες Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ανάθεσης εργασιών για το σπίτι και ποιοι οι περιορισμοί της; Γ Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Μαθησιακές υσκολίες στη διεκπεραίωση των εργασιών για το σπίτι; Γ Πώς μπορεί η εκπαιδευτικός να βοηθήσει τους μαθητές με Μαθησιακές υσκολίες να ξεπεράσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη διεκπεραίωση των εργασιών για το σπίτι; Γ Βιβλιογραφικές αναφορές Γ81 v

6 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης 3.7. Στρατηγικές Μελέτης Πώς μπορούν να διδαχθούν οι δεξιότητες οργάνωσης μελέτης και διαχείριση χρόνου; Γ Πώς μπορεί να διδαχθούν οι δεξιότητες ακρόασης και συγγραφής σημειώσεων; Γ Πώς μπορεί να διδαχθούν οι δεξιότητες για τη συμμετοχή σε εξετάσεις; Γ Βιβλιογραφικές αναφορές Γ Υποδείγματα Γ95 vi

7 Περιεχόμενα ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Οδηγός Δικτυακής Επικοινωνίας 4.1. Εισαγωγή Τα µαθήµατά µου Αλλαγή του προφίλ µου Η ατζέντα μου Έξοδος Παρακολούθηση µαθήµατος Περιγραφή του µαθήµατος Ατζέντα Έγγραφα Ανακοινώσεις Περιοχή Συζητήσεων Σύνδεσµοι Εργασίες Χρήστες Οµάδες Χρηστών Ασκήσεις «Κουβεντούλα» 21 vii

8

9 Πρόλογος Η αποτελεσματική διδασκαλία των μαθητών με Μαθησιακές υσκολίες αποτελεί ακόμη και σήμερα ένα διαρκές ζητούμενο, που γίνεται επιτακτική ανάγκη στο χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το σύνολο σχεδόν των μελετών και των παρεμβάσεων στο χώρο των Μαθησιακών υσκολιών έχουν ιστορικά εστιάσει στο χώρο της πρωτοβάθμιας και της προσχολικής εκπαίδευσης. Ως αποτέλεσμα, ένας σημαντικός αριθμός παιδιών που περνούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν δέχονται καμία στήριξη, αποτυγχάνουν και συχνά εγκαταλείπουν το σχολείο. Στόχος σε αυτή την έκδοση, είναι ακριβώς η στήριξη αυτών των μαθητών μέσα από την κατάρτιση των εκπαιδευτικών που έχουν αναλάβει τη διδασκαλία τους σε τμήματα ένταξης ή σε τμήματα γενικής εκπαίδευσης. Οι σημειώσεις αυτές αποτελούν συνέχεια της έκδοσης «Οι Μαθησιακές υσκολίες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση» στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΥΠ.Ε.Π.Θ., που εστίασε στην περιγραφή των Μαθησιακών υσκολιών και στην ανάλυση των γνωστικών, συναισθηματικών και μεταγνωστικών χαρακτηριστικών των εφήβων με μαθησιακές υσκολίες. Έτσι, η προσοχή εστιάζει στην παρουσίαση στρατηγικών, μεθόδων, τεχνικών και δραστηριοτήτων για την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση και αντιμετώπιση των Μαθησιακών δυσκολιών, στο πλαίσιο της σημερινής σχολικής πραγματικότητας. Οι σημειώσεις περιλαμβάνουν τέσσερις ενότητες. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στους στόχους, το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, η δεύτερη στη συμβουλευτική, η τρίτη στις πρακτικές και μεθόδους διδασκαλίας για μαθητές με Μαθησιακές υσκολίες και η τέταρτη ενότητα στον οδηγό χρήσης του δικτυακού συστήματος ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Προγράμματος. ix

10 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Η μελέτη των πληροφοριών που παρατίθενται αποτελούν απλά μια βάση για την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτικούς και θα λειτουργήσουν ως πλαίσιο για την πρακτική άσκηση που ακολουθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος. Άλλωστε, κάθε θεωρητική προσέγγιση αποκτά αξία όταν δοκιμάζεται στην πράξη, βελτιώνεται μέσα από την αλληλεπίδραση όσων συμμετέχουν στην εφαρμογή και συμβάλλει στη νέα θεωρητική γνώση. Ελπίζω και στην περίπτωση του Προγράμματος «Επιμόρφωση και Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις υσκολίες Μάθησης» να συμβάλλουμε όλοι στη δημιουργία καλύτερων συνθηκών εκπαίδευσης των μαθητών/τριών με Μαθησιακές υσκολίες, αναγνωρίζοντας το δικαίωμά τους για ποιοτική εκπαίδευση και προσωπική πρόοδο. Σουζάνα Παντελιάδου x

11 ΕΝΟΤΗΤΑ 1α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στη συγγραφή της ενότητας συνέβαλαν οι: Αντωνία Πατσιοδήμου, Ενότητες: 1.1, 1.2, 1.3, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12 Βασίλης Κωτούλας, Ενότητες: 1.6, 1.7 Γιώργος Μπότσας, Ενότητες: 1.4, 1.5, 1.7 Ιωάννα Βεκύρη, Ενότητες: 1.9

12

13 Μέρος 1α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Η εκπαιδευτική αξιολόγηση ορίζεται ως η συστηµατική διαδικασία συλλογής πληροφοριών που έχει ως στόχο να εντοπίσει, να επιβεβαιώσει και να προσδιορίσει την ύπαρξη προβληµάτων και να καταλήξει στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε την εκπαίδευση του ατόµου που αξιολογείται. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι ευρύτερος όρος από τη διαγνωστική εκτίµηση, γιατί εκτός από τη διάγνωση περιλαµβάνει τη συλλογή πληροφοριών που συνδέονται µε την εκπαίδευση του παιδιού. Οι µαθητές που φοιτούν σε τµήµατα ένταξης, έτσι όπως προβλέπει ο νόµος, είναι απαραίτητο να προσκοµίσουν στη διεύθυνση του σχολείου διαγνωστική έκθεση που έχει συνταχθεί από κάποιο Κ..Α.Υ ή Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο. Η διάγνωση καθορίζει: τον τύπο, το βαθµό και την έκτασή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του µαθητή τη δοµή ειδικής εκπαίδευσης στην οποία ενδείκνυται να φοιτήσει ο µαθητής το εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα (Ε.Ε.Π.) του µαθητή µε τις προτεινόµενες προσαρµογές και τροποποιήσεις της διδασκαλίας (τα ιατροπαιδαγωγικά κέντρα δεν υποχρεούνται να συντάσσουν Ε.Ε.Π όπως τα Κ..Α.Υ), τον τρόπο αξιολόγησης της προόδου του µαθητή και κάθε άλλη χρήσιµη πληροφορία για την εκπαίδευση του µαθητή. Αναλυτικότερα, οι πληροφορίες που περιλαµβάνει µια διαγνωστική εκτίµηση είναι οι ακόλουθες (Παντελιάδου, 2002, σελ ). Ατοµικό ιστορικό παιδιού: πληροφορίες που αφορούν στην κύηση, στον τοκετό, στα σηµαντικά αναπτυξιακά βήµατα του παιδιού, στη σχολική προσαρµογή και µάθηση, στα προβλήµατα συµπεριφοράς στο σπίτι, στις σχέσεις µε αδέλφια και συνοµήλικους. Ιατρικό ιστορικό κληρονοµικότητα: πληροφορίες σχετικά µε ασθένειες, αλλεργίες, ατυχήµατα, επεισόδια / διαταραχές που συνδέονται µε άλλα περιστατικά στην ίδια οικογένεια, φαρµακευτική αγωγή. Οικογενειακή κατάσταση: ηλικία, επάγγελµα, οικονοµική κατάσταση και µορφωτικό επίπεδο γονέων, ενδοσυζυγικές σχέσεις, διαζύγια, ασθένειες. Πληροφορίες από το σχολείο: στοιχεία που συγκεντρώνονται από Α3

14 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης εκπαιδευτικούς και άλλους ειδικούς και αφορούν στη συµπεριφορά και επίδοση του παιδιού. Πληροφορίες από άλλα άτοµα: κάποιο συγγενικό πρόσωπο από το άµεσο περιβάλλον του παιδιού µπορεί να δώσει πληροφορίες κατά τη διάρκεια της διαγνωστικής συνέντευξης. Παρούσα κατάσταση παιδιού: εξωτερική εµφάνιση παιδιού, συµπεριφορά προς τον εξεταστή, περιγραφή των λόγων για τους οποίους κρίθηκε απαραίτητη η παραποµπή του παιδιού για διαγνωστική συνέντευξη και η στάση του απέναντι στο πρόβληµα (διάθεση για αλλαγή, προσωπικοί στόχοι, επιθυµίες). Ψυχοµετρικές δοκιµασίες: τα ψυχοµετρικά τεστ χορηγούνται και αξιολογούνται από τον / την ψυχολόγο και παρέχουν πληροφορίες για τις γνωστικές λειτουργίες (π.χ. δείκτης νοηµοσύνης, µνήµη, κατανόηση, γενικές γνώσεις, αντίληψη), τις οπτικο-κινητικές δεξιότητες και την κοινωνική συµπεριφορά του παιδιού (π.χ. υπερκινητικόνητα, αυτοεκτίµηση, προβλήµατα συµπεριφοράς). Μαθησιακή εκτίµηση: η εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής, σε συνεργασία ίσως µε κάποιο/α λογοπεδικό, αξιολογεί τον προφορικό και τον γραπτό λόγο του παιδιού, καθώς και τις µαθηµατικές δεξιότητες. Άποψη γονέων για την κατάσταση του παιδιού τους: η περιγραφή και η ερµηνεία της κατάστασης του παιδιού από τους γονείς του. Η διαγνωστική εκτίµηση για να είναι πλήρης πρέπει να ακολουθείται από: Αναπλαισίωση - Αναδιατύπωση: µετά τη συνολική εξέταση όλων των παραπάνω πληροφοριών το πρόβληµα του παιδιού αναδιατυπώνεται µε τρόπο που να ενσωµατώνονται δυναµικά όλες οι σχέσεις και τα άτοµα που εµπλέκονται σε αυτές. Παρέµβαση Αντιµετώπιση: η διαγνωστική οµάδα προτείνει και παρουσιάζει αναλυτικά την κατάλληλη σχολική δοµή στην οποία θα πρέπει να ενταχθεί το παιδί, τις περιοχές και τους στόχους της διδακτικής παρέµβασης καθώς επίσης παρέχει και ειδικότερες συµβουλές που αφορούν στην περίπτωση του συγκεκριµένου παιδιού. Παρά τις τόσο χρήσιµες πληροφορίες της διαγνωστικής εκτίµησης, συχνά οι εκπαιδευτικοί δεν διευκολύνονται ιδιαίτερα για την καθηµερινή εκπαιδευτική πράξη. Το εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα, όταν υπάρχει, µπορεί να περιορίζεται σε µερικές µόνο προτάσεις, να είναι πολύ Α4

15 Μέρος 1α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ γενικό, ολιγόλογο ή και να απουσιάζει εντελώς. Επίσης, πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί συναντούν δείκτες που τους είναι αδιάφοροι, αν δεν ερµηνεύονται µε εκπαιδευτικούς όρους. Για να προσδιορίσει η εκπαιδευτικός τις εκπαιδευτικές ανάγκες του παιδιού µπορεί να υποβάλει στη διεπιστηµονική επιτροπή µια σειρά από ερωτήσεις, που ενδεικτικά µπορεί να είναι οι εξής (Παντελιάδου, 2000, σελ ): Πότε πραγµατοποιήθηκε η δοκιµασία νοηµοσύνης; Πόσο διήρκεσε η διαδικασία; Ποια ήταν η επίδοση του παιδιού στις κλίµακες που µετρούν την εκτελεστική νοηµοσύνη; Ποια ήταν η επίδοση του παιδιού σε επιµέρους δραστηριότητες; Ποιες ψυχοµετρικές δοκιµασίες χορηγήθηκαν στο παιδί; Πότε πραγµατοποιήθηκε η µαθησιακή εξέταση; Τι ασκήσεις δόθηκαν κατά τη διάρκεια της µαθησιακής εξέτασης; Ποια ήταν η διάρκεια της µαθησιακής εξέτασης; Ποια ήταν τα σηµαντικά λάθη του παιδιού στην ανάγνωση, στην ορθογραφία και στα µαθηµατικά; Σε ποιες δραστηριότητες δυσκολεύτηκε περισσότερο; Σε ποιες ασκήσεις ανταποκρίθηκε µε ευχέρεια; Ποια εκπαιδευτική παρέµβαση συστήνεται ως η πλέον κατάλληλη για την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών του παιδιού; Ποια ήταν η συµπεριφορά του παιδιού κατά τη διάρκεια της εξέτασης; Ποια στάση τηρούν οι γονείς απέναντι στην κατάσταση του παιδιού τους; Συµπερασµατικά, οι εκπαιδευτικοί παρά την ύπαρξη της διαγνωστικής εκτίµησης (που συχνά δεν είναι πλήρης) έχουν άµεση ανάγκη από τα αποτελέσµατα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, που σχεδιάζουν και πραγµατοποιούν οι ίδιοι. Ακόµη, η εκπαιδευτική αξιολόγηση δεν είναι µια διαδικασία που εφαρµόζεται µόνο µια φορά ή στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς. Με βάση τα στοιχεία της καθορίζονται τεκµηριωµένα όχι µόνο οι µακροπρόθεσµοι, αλλά και οι βραχυπρόθεσµοι διδακτικοί στόχοι. Αποτελεί µέρος της διδασκαλίας, γιατί παρέχει ανατροφοδότηση για το διδακτικό έργο, και βοηθά την εκπαιδευτικό να αποφασίσει το τι και πώς θα διδάξει. Α5

16 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική αξιολόγηση; Η εκπαιδευτική αξιολόγηση αποτελείται από την αξιολόγηση του µαθητή, καθώς και την αξιολόγηση περιβάλλοντος. Η αξιολόγηση του µαθητή περιλαµβάνει: αξιολόγηση των δεξιοτήτων και γνώσεών του, αξιολόγηση γνωστικών και µεταγνωστικών στρατηγικών που χρησιµοποιεί (βλ. 1.4.), αξιολόγηση των δεξιοτήτων µελέτης του (υπόδειγµα 1), πληροφορίες για το οικογενειακό του περιβάλλον (υπόδειγµα 2), πληροφορίες για τα κίνητρα, τα ενδιαφέροντά του και την απόδοση αιτιολογικών προσδιορισµών (βλ. 1.5 & υπόδειγµα 3), πληροφορίες για τον τύπο µάθησής του (υπόδειγµα 4) Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση του περιβάλλοντος (υπόδειγµα 5), αναφέρεται: στο φυσικό, νοητικό και συναισθηµατικό περιβάλλον της τάξης, στην οµαδοποίηση των µαθητών, στη µέθοδο διδασκαλίας, στις διδακτικές στρατηγικές και πρακτικές που εφαρµόζονται στην τάξη, στα διδακτικά υλικά και µέσα (υλικά, µέσα, εργασίες µαθητή, τύπος ερωτήσεων που τίθενται κ.τ.λ.). Αξίζει να τονίσουµε τη σηµασία της αξιολόγησης του περιβάλλοντος που συχνά υποτιµάται από τις εκπαιδευτικούς. Η αξιολόγηση του µαθητή δεν επηρεάζεται µόνο από τις δυνατότητες και αδυναµίες του ίδιου, αλλά και από τις συνθήκες του περιβάλλοντος που επικρατούν στην τάξη κατά τη διδασκαλία. Για τη σωστή ερµηνεία των αποτελεσµάτων της είναι απαραίτητη η σύνθεση των πληροφοριών από την αξιολόγηση του µαθητή και του περιβάλλοντος. Επίσης, η εκπαιδευτική αξιολόγηση δεν στοχεύει µόνο στον προσδιορισµό του τι θα διδάξει η εκπαιδευτικός, αλλά και στο πώς, που συναρτάται κυρίως µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Άλλωστε, το Αναλυτικό Πρόγραµµα περιορίζει αρκετά τις εκπαιδευτικούς στην προσαρµογή του περιεχοµένου της διδασκαλίας τους, ενώ κατά την προσαρµογή του διδακτικού περιβάλλοντος υπάρχει µεγαλύτερη ελευθερία. Α6

17 Μέρος 1α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1.3. Με ποιες µεθόδους και µέσα συλλογής πληροφοριών µπορεί να πραγµατοποιηθεί η εκπαιδευτική αξιολόγηση; Η συλλογή πληροφοριών κατά την εκπαιδευτική αξιολόγηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε (Roth-Smith, 1991): παρατήρηση της αλληλεπίδρασης του µαθητή µε τους συνοµηλίκους τους, τις εκπαιδευτικούς του και τους γονείς του συνέντευξη του µαθητή και των σηµαντικών άλλων στη ζωή του εξέταση του σχολικού µητρώου / φακέλου του µαθητή και παλαιότερων αξιολογήσεών του αξιολόγηση αναπτυξιακού ή ιατρικού ιστορικού του µαθητή, συλλογή πληροφοριών από άτυπες λίστες, ερωτηµατολόγια ή κλίµακες συµπληρωµένες από το µαθητή, τους γονείς του και τις εκπαιδευτικούς του αξιολόγηση των προβλεπόµενων γνώσεων και δεξιοτήτων από το Αναλυτικό Πρόγραµµα µε διάφορες δοκιµασίες ανάλυση έργου για αναγνώριση των δεξιοτήτων που έχουν κατακτηθεί και εκείνων που πρέπει να διδαχθούν ανάλυση λαθών φάκελος δειγµάτων εργασιών συλλογή πληροφοριών για τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την αποδοχή των συνοµηλίκων και το κλίµα της τάξης. Σε ό,τι αφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των µέσων συλλογής πληροφοριών, παρουσιάζονται παρακάτω. Παρατήρηση: Η παρατήρηση της συµπεριφοράς του µαθητή και των συνθηκών που επικρατούν µέσα στην τάξη, όταν αυτές εκδηλώνονται, παρέχουν ιδιαίτερα χρήσιµες πληροφορίες για την προσαρµογή του µαθήµατος στις εκπαιδευτικές ανάγκες του µαθητή. Λόγω του τεράστιου όγκου πληροφοριών που µπορεί να καταγράψει ο παρατηρητής, είναι απαραίτητο να οργανώνεται πολύ καλά η παρατήρηση πριν ξεκινήσει. Τα βασικότερα στοιχεία που πρέπει να καθοριστούν είναι (Wallace, Larsen & Elksin, 1992, σελ.12): ποιος θα είναι ο παρατηρητής (µπορεί να είναι και περισσότεροι από έναν) Α7

18 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης τι θα παρατηρηθεί (ποιοι µαθητές, ποιες συµπεριφορές τους, ποιες συνθήκες του περιβάλλοντος) πού θα γίνονται οι παρατηρήσεις (π.χ. στη σχολική τάξη, στο εργαστήριο πληροφορικής, στο χηµείο, στη βιβλιοθήκη κ.τ.λ.) πότε θα γίνονται οι παρατηρήσεις (προτείνεται η παρατήρηση να επαναλαµβάνεται σε διαφορετικές χρονικές στιγµές) µε ποιο τρόπο θα καταγράφονται οι πληροφορίες της παρατήρησης. Η τελευταία ερώτηση εξαρτάται κυρίως από την τεχνική παρατήρησης που θα επιλεγεί. Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται πιο συχνά είναι οι εξής (Waterman, 1994): Ανέκδοτες καταγραφές (anecdotal records): Ο παρατηρητής καταγράφει γεγονότα ή συµπεριφορές µε αφηγηµατικό τρόπο (και έχει την ελευθερία να σηµειώνει πιθανά συναισθήµατα ή κίνητρα που συνοδεύουν ή προκαλούν τις συµπεριφορές). Η τεχνική αυτή επιτρέπει τη βαθιά ανάλυση µιας συµπεριφοράς, γιατί επιτρέπει την καταγραφή πολλών λεπτοµερειών πριν, κατά τη διάρκεια και µετά από την εκδήλωση της συµπεριφοράς. Μειονέκτηµα της είναι ότι εµπεριέχει µεγάλο ποσοστό υποκειµενικότητας (υπόδειγµα 6). Καταγραφή γεγονότων (event recording). O παρατηρητής καταγράφει συγκεκριµένες συµπεριφορές / γεγονότα και τη συχνότητά τους (π.χ. πόσες φορές ο µαθητής σηκώνεται από την καρέκλα του) σε ένα σύντοµο πίνακα που έχει ετοιµάσει από πριν (υπόδειγµα 7). Καταγραφή διάρκειας (duration recording). Ο παρατηρητής καταγράφει τη διάρκεια ορισµένων συµπεριφορών του µαθητή (π.χ. πόση ώρα µιλάει µε τους συµµαθητές του, ή χτυπά το µολύβι του στο θρανίο). Μειονέκτηµά της είναι ότι απαιτείται η χρήση ρολογιού και δύσκολα εφαρµόζεται στη διδακτική πράξη από την ίδια την εκπαιδευτικό, ενώ ταυτόχρονα διδάσκει (υπόδειγµα 8). Λίστες και κλίµακες (checklists and rating scales). O παρατηρητής τσεκάρει σε µια λίστα ποιες συµπεριφορές εκδηλώνονται και σηµειώνει σε µια κλίµακα την ένταση της συµπεριφοράς (υπόδειγµα 9). ειγµατικές καταγραφές (time-sampling recording). Σε αυτήν την τεχνική ο χρόνος παρατήρησης δεν είναι µεγάλος και διαιρείται σε µικρά χρονικά διαστήµατα που κατανέµονται οµοιόµορφα στο διαθέσιµο χρόνο. Για παράδειγµα, αντί κάποιος να παρατηρήσει το µαθητή για 45 λεπτά, παρατηρεί µόνο 15 λεπτά και συγκεκριµένα ένα λεπτό ανά δύο λεπτά. Με βάση τις καταγεγραµµένες πληροφορίες γίνονται γενικεύσεις/ υποθέσεις Α8

19 Μέρος 1α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ και για τις συµπεριφορές που εκδηλώθηκαν στο χρόνο που δεν γινόταν παρατήρηση (υπόδειγµα 10). Εκτός από τις παραπάνω τεχνικές υπάρχουν και αρκετές άλλες που αποτελούν συνδυασµούς των παραπάνω, πιο αφαιρετικούς ή πιο εξελιγµένους, πολύπλοκους και ολοκληρωµένους. Εκτός από τη συµπεριφορά του µαθητή, µπορεί ταυτόχρονα να παρατηρείται η συµπεριφορά της εκπαιδευτικού και οι συνθήκες του διδακτικού περιβάλλοντος, ώστε η εκπαιδευτικός να συµπεράνει ποιες συµπεριφορές προκαλούνται ή συνδέονται µεταξύ τους (υπόδειγµα 5). Γενικά, όλες οι τεχνικές µπορούν να διακριθούν σε δυο κατηγορίες: τη συστηµατική και τη µη-συστηµατική (άτυπη) παρατήρηση. Στην πρώτη κατηγορία οι τεχνικές αφορούν στην καταγραφή προκαθορισµένων συµπεριφορών µε τη συχνότητα, την ένταση και τη διάρκειά τους, ενώ στη δεύτερη ο παρατηρητής καταγράφει µόνο όποιες συµπεριφορές κρίνει ως σηµαντικές. Αν και η συστηµατική παρατήρηση προσφέρει πλούσιες και έγκυρες πληροφορίες, η µη συστηµατική ενσωµατώνεται πολύ πιο εύκολα στη σχολική τάξη και επιτρέπει στην εκπαιδευτικό να λειτουργεί ως παρατηρητής µε µεγαλύτερη άνεση. Συνεντεύξεις: Η συνέντευξη µπορεί να προσφέρει πλούσιες πληροφορίες για πολλές πλευρές του µαθητή και ιδιαίτερα για εκείνες που δεν δίνεται η δυνατότητα να παρατηρήσουν οι εκπαιδευτικοί. Όσο το δυνατό περισσότεροι άνθρωποι θα προσφέρουν τις απόψεις τους (γονείς, αδέλφια, µαθητής, συµµαθητές, διευθυντής, συνάδελφοι εκπαιδευτικοί) τόσο περισσότερες πληροφορίες θα αντληθούν. Η συνέντευξη µπορεί να έχει τρεις µορφές: α) να είναι δοµηµένη µε προκαθορισµένες ερωτήσεις, β) ηµι-δοµηµένη µε προκαθορισµένους άξονες συζήτησης και γ) πλήρως αδόµητη που στηρίζεται στη ροή της συζήτησης. Όποια µορφή κι αν επιλεχθεί (η τελευταία ερµηνεύεται πιο δύσκολα), πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι η συνέντευξη δεν είναι µια απλή συζήτηση ή ανταλλαγή απόψεων, αλλά εξυπηρετεί ορισµένο σκοπό. Μάλιστα, όταν η εκπαιδευτικός πάρει συνεντεύξεις από δύο ή και περισσότερα άτοµα από το περιβάλλον του µαθητή, αν και µπορεί να διαφοροποιεί τις ερωτήσεις της ανάλογα µε το συνοµιλητή της, καλό είναι να διατηρεί κάποιους κοινούς άξονες συζήτησης, ώστε αργότερα να µπορούν να συγκριθούν οι διάφορες απόψεις. Οι κοινοί άξονες πάνω στους οποίους µπορεί να οργανωθούν οι συνεντεύξεις είναι οι εξής (Ηοy & Α9

20 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Gregg, 1994): η περιγραφή του προβλήµατος και η απόδοση της αιτίας του οι προσπάθειες /µέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιµετώπισή του ως τώρα η περιγραφή πρόσφατων αλλαγών της έντασης του προβλήµατος η εκτίµηση των δυνατοτήτων και αδυναµιών του µαθητή. οκιµασίες: Οι δοκιµασίες είναι ένα σύνολο από ερωτήσεις ή ασκήσεις µε προκαθορισµένες σωστές απαντήσεις. Η απάντηση µπορεί να απαιτεί την παραγωγή κειµένου (εκτεταµένου, σύντοµου ή µονολεκτικής απάντησης) ή την επιλογή µίας ανάµεσα σε άλλες (πολλαπλές επιλογές, σωστό / λάθος, ταίριασµα). Επίσης, οι δοκιµασίες µπορούν να διακριθούν σε έξι τύπους, ανάλογα µε το είδος της νοητικής λειτουργίας γύρω από την οποία είναι οργανωµένη η γνώση, έτσι όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Τindal & Marston, 1990 στο Παντελιάδου, 2000, σελ ). Πίνακας 1: Τύποι δοκιµασιών που αντιστοιχούν σε διαφορετικές νοητικές λειτουργίες Νοητική λειτουργία Επανάληψη Ανακεφαλαίωση Επεξήγηση Πρόβλεψη Αποτίµηση Εφαρµογή Παράδειγµα δοκιµασίας Ποιοι ήταν οι 12 θεοί του Ολύµπου; Να πεις µε λίγα λόγια το µύθο του Μινώταυρου ώστε ένα παράδειγµα θετικής ενίσχυσης. Τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε η δύναµη της τριβής; Για να βελτιώσουµε την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, πώς πρέπει να διαµορφωθεί το πρόγραµµα σπουδών τους; Πώς ένας δορυφόρος ξεφεύγει από την έλξη της γης µετά από την εκτόξευσή του; Οι δοκιµασίες µπορεί να είναι σταθµισµένες ή όχι, να κυκλοφορούν στο εµπόριο ή να τις φτιάχνει η εκπαιδευτικός. Επίσης, η αξιολόγηση µπορεί να είναι συγκριτική µε το µέσο µαθητή (να συγκρίνεται η επίδοση του µαθητή µε το µέσο όρο), να κρίνεται η επιτυχία του µε βάση κάποιο κριτήριο που έχει ορίσει η εκπαιδευτικός (π.χ. η επίδοση του µαθητή θεωρείται άριστη, όταν οι σωστές απαντήσεις ξεπερνούν το 80% των δοκιµασιών που δόθηκαν) ή να είναι εξατοµικευµένη και η επίδοση να συγκρίνεται µε προηγούµενη επίδοση του ίδιου µαθητή. Σε ότι αφορά στη στρατηγική που ακολουθεί η εκπαιδευτικός κατά τη χρήση σταθµισµένων ή άτυπων δοκιµασιών προτείνεται η παρακάτω διαδικασία (Παντελιάδου, 2000, σελ.64): Α10

21 Μέρος 1α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1 ο βήµα: Επιλέγει τη γνωστική περιοχή και µια ιεραρχία δεξιοτήτων για αυτή. 2 ο βήµα: Αποφασίζει από πού θα αρχίσει 3 ο βήµα: Επιλέγει ή αναπτύσσει το όργανο αξιολόγησης - δοκιµασία 4 ο βήµα: ίνει τη δοκιµασία, καταγράφει τα λάθη και τον τρόπο προσπάθειας του µαθητή. 5 ο βήµα: Αναλύει τα ευρήµατα, συνοψίζει τα αποτελέσµατα, κάνει υποθέσεις για τους λόγους που οδήγησαν το µαθητή σε λάθη και προσδιορίζει τις περιοχές που πρέπει να διερευνήσει σε βάθος 6 ο βήµα: ιερευνά σε βάθος 7 ο βήµα: Συµπληρώνει τα έντυπά συνολικής καταγραφής, ορίζει αντικειµενικούς διδακτικούς στόχους και αρχίζει τη διδασκαλία. Αξιολόγηση µε βάση τη διδασκόµενη ύλη: Με αυτή τη µέθοδο αξιολόγησης η εκπαιδευτικός οργανώνει ένα σύνολο δοκιµασιών ιεραρχικά και µε βάση την περιγραφή των στόχων του Αναλυτικού Προγράµµατος και προσδιορίζει ποιες δεξιότητες έχουν κατακτηθεί και ποιες όχι. Ανάλυση έργου: Η ανάλυση έργου περιλαµβάνει την ανάλυση µιας δραστηριότητας σε βήµατα, στάδια ή δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για να ολοκληρωθεί (Waterman, 1994). Όταν ο µαθητής δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει ένα έργο, µε αυτή τη µέθοδο, καταδεικνύεται σε ποιο ακριβώς σηµείο δυσκολεύεται ή ποιες από τις προαπαιτούµενες δεξιότητες κατέχει και ποιες όχι. Μάλιστα, η ανάλυση έργου δεν είναι µόνο µια µέθοδος αξιολόγησης, αλλά µια προσέγγιση που µπορεί να ενσωµατωθεί στην καθηµερινή διδασκαλία (υπόδειγµα 11). Ανάλυση λαθών (miscue analysis & error analysis): Κατά την ανάλυση λαθών, τα λάθη του µαθητή καταγράφονται από την εκπαιδευτικό µε ακρίβεια και στη συνέχεια οµαδοποιούνται. Η ανάλυση λαθών ξεκίνησε να εφαρµόζεται κυρίως στην προφορική ανάγνωση Α11

22 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης κειµένων, αλλά µπορεί να εφαρµοστεί και σε άλλα έργα ιδιαίτερα όταν ζητείται από το µαθητή να σκέφτεται φωναχτά και να περιγράφει το τι κάνει καθώς εκτελεί το έργο (υποδείγµατα 12Α & 12Β ). Φάκελος δειγµάτων εργασίας (portfolio): Ο φάκελος δειγµάτων εργασίας είναι η σκόπιµη συλλογή δειγµάτων εργασίας του µαθητή που καταδεικνύει την πρόοδό του (Arter, Spandel, & Culham, 1995; in Bauer, 2001). Σε ό,τι αφορά στο κριτήριο µε το οποίο θα επιλέγονται οι εργασίες, καθώς και ποιο πρέπει να είναι το περιεχόµενο και η µορφή του, παρουσιάζονται σοβαρές διαφωνίες στη διεθνή βιβλιογραφία. Για παράδειγμα, ορισµένοι πιστεύουν ότι υπάρχει µια αναλογία µεταξύ των εκπαιδευτικών και καλλιτεχνικών φακέλων δειγµάτων εργασίας, άλλοι διαχωρίζουν τους φακέλους που περιέχουν εργασίες από εκείνους που περιέχουν συµπληρωµένα τεστ αξιολόγησης (Rivera & Smith, 1996). Σύµφωνα µε τα σηµεία που οι περισσότεροι συµφωνούν, κατά τη δηµιουργία του φακέλου προτείνεται η συµµετοχή του µαθητή στην επιλογή του περιεχοµένου, στον καθορισµό των κριτηρίων για την επιλογή των εργασιών, στον καθορισµό των κριτηρίων για την ανάλυση και αξιολόγησή τους, καθώς και στη συλλογή δεδοµένων που φανερώνουν τις νοητικές διεργασίες και τις σκέψεις του µαθητή κατά την εκτέλεση των εργασιών (Paulson, Paulson, & Meyer, 1991). Ειδικότερα ο φάκελος πρέπει να περιέχει (Rivera, 1994, Bauer, 2001): αυθεντικές εργασίες του µαθητή, συµπληρωµένα πρωτόκολλα αξιολόγησης του µαθητή, αναλύσεις των παραπάνω από την εκπαιδευτικό που περιγράφουν ποιους στόχους του Αναλυτικού προγράµµατος έχει πετύχει ο µαθητής, ποιες είναι οι αδυναµίες του, ποιες στρατηγικές χρησιµοποιεί κατά την εκτέλεση των εργασιών, άλλα σχόλια. Η εκπαιδευτικός µπορεί να εφαρµόσει ποικίλες τεχνικές προκειµένου οι αναλύσεις της να παρέχουν έγκυρες πληροφορίες και άµεσα εφαρµόσιµες προτάσεις για την εκπαιδευτική πράξη (ανάλυση λαθών, παρατήρηση, «φωναχτή σκέψη» από το µαθητή, κ.ά). Εκείνο που πρέπει να προσέξει είναι η σύνδεση των αποτελεσµάτων των αναλύσεων της µε το Εξατοµικευµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (Ε.Ε.Π.) του µαθητή. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος ο φάκελος δειγµάτων εργασίας να µετατραπεί σε ένα σωρό χαρτιών µε σχολικές εργασίες (Rivera, 1998). Α12

23 Μέρος 1α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ερωτηµατολόγια: Τα ερωτηµατολόγια µπορεί να περιέχουν ανοιχτές ή κλειστές ερωτήσεις, οι ερωτώµενοι να απαντούν µε ναι/όχι, να διαλέγουν µια από τις προκαθορισµένες απαντήσεις ή να δηλώνουν το βαθµό συµφωνίας τους σε προτάσεις σηµειώνοντας σε µια κλίµακα. Οι ερωτώµενοι µπορεί να είναι ο ίδιος ο µαθητής, οι γονείς του, οι συµµαθητές του ή οποιοσδήποτε «σηµαντικός άλλος» στη ζωή του µαθητή που µπορεί να προσφέρει χρήσιµες πληροφορίες για τη µάθησή του. Τα παραπάνω µέσα µπορούν να χρησιµοποιηθούν συνδυαστικά ανάλογα µε τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα που έχουν (βλ. επιλογή εργαλείου). Υπάρχουν όµως και κάποιες µέθοδοι που στηρίζονται κυρίως σε ένα συγκεκριµένο εργαλείο, ή που αποκλείουν κάποια άλλα, όπως οι παρακάτω. Οικολογική αξιολόγηση: Η οικολογική αξιολόγηση αφορά στην άµεση παρατήρηση και αξιολόγηση του µαθητή στα διάφορα περιβάλλοντα που βρίσκεται µε σκοπό την κατάδειξη των περιβαλλοντικών παραγόντων που επηρεάζουν την επίδοσή του. Με βάση τα αποτελέσµατα προτείνονται οι ανάλογες προσαρµογές του διδακτικού περιβάλλοντος (Wallace, Larsen & Elksnin, 1992). υναµική αξιολόγηση: Η δυναµική αξιολόγηση είναι µια διαδικασία που συνήθως αποτελείται από τρία στάδια: την εξέταση, την εκπαίδευση και την επανεξέταση. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της είναι ότι επιτρέπεται ο διάλογος και γενικά η αλληλενέργεια µεταξύ εξεταστή και εξεταζόµενου. Η εκπαιδευτικός µπορεί να ρωτά το µαθητή τι σκέφτεται καθώς αξιολογείται, να τον επαινεί, να τον ανατροφοδοτεί, να τον βοηθά µε ορισµένες νύξεις για να βρει την απάντηση, να συνδέει τη δοκιµασία µε προηγούµενες εµπειρίες και αντιλήψεις του µαθητή, µέχρι και να δείχνει την εκτέλεση του έργου δρώντας ως µοντέλο (Hoy & Gregg, 1994). Βέβαια, όταν δίνεται βοήθεια στο µαθητή, η εξέταση επαναλαµβάνεται µε άλλη ισοδύναµη δοκιµασία µέχρι που ο µαθητής να εκτελεί το έργο εντελώς µόνος του. Η δυναµική αξιολόγηση έχει αποκτήσει αρκετούς υποστηρικτές επειδή δίνει τη δυνατότητα στην εκπαιδευτικό να καταλάβει τον τρόπο µε τον οποίο σκέφτεται ο µαθητής, να εντοπίσει ποιου είδους νύξεις τον διευκολύνουν και ποια εκπαιδευτικά µέσα είναι αποτελεσµατικά για αυτόν. Α13

24 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Παρόλα αυτά δέχεται έντονες κριτικές γιατί εµπεριέχει µεγάλο «διδακτικό» κοµµάτι, καθώς και γιατί είναι χρονοβόρα τόσο για την υλοποίησή της, όσο και την προετοιµασία των εργαλείων που χρησιµοποιεί (Waterman, 1994). Καθοριζόµενη από το αποτέλεσµα αξιολόγηση: H µέθοδος αυτή είναι άµεσα συνδεδεµένη µε καταστάσεις της καθηµερινής ζωής. Η αξιολόγηση ξεκινά από τον προσδιορισµό του επιθυµητού εκπαιδευτικού αποτελέσµατος που γίνεται από τους εκπαιδευτικούς συχνά σε συνεργασία µε τους γονείς (π.χ. χειρισµός χρηµάτων). Στη συνέχεια, µε διαδικασίες παρόµοιες µε την ανάλυση έργου, καθορίζονται ποιες επιµέρους δεξιότητες και γνώσεις είναι απαραίτητες για την επίτευξη του επιθυµητού αποτελέσµατος και αναπτύσσονται εργαλεία για τον έλεγχο της κατοχής τους. Τέλος, ερµηνεύονται τα αποτελέσµατα και καθορίζεται το περιεχόµενο της µετέπειτα διδασκαλίας (Waterman, 1994) Πώς γίνεται η αξιολόγηση των µεταγνωστικών δεξιοτήτων; Από τη στιγµή που εµφανίστηκε στο χώρο της γνωστικής ψυχολογίας η µεταγνώση (στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1970), ξεκίνησε και η προσπάθεια των επιστηµόνων να βρουν έναν αξιόπιστο τρόπο για να την αξιολογήσουν. Ακόµη και σήµερα, δεν έχει αναπτυχθεί ένα αξιόπιστο ερευνητικό εργαλείο που να επιτρέπει την εκτίµηση των µεταγνωστικών δεξιοτήτων. Αυτό συµβαίνει για δύο λόγους: 1. Η µεταγνώση αποτελείται από πολλές επιµέρους, αρκετές φορές αλληλοκαλυπτόµενες δεξιότητες και διαδικασίες. Θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να υπάρξει ένα εργαλείο αξιολόγησης που να τις καλύπτει όλες. 2. Η φύση των µεταγνωστικών δεξιοτήτων, που βασίζονται στη σκέψη, είναι τέτοια που αποτελεί από µόνη της εµπόδιο για αξιόπιστη και έγκυρη αξιολόγηση. Παρ όλα αυτά, η έρευνα στο πεδίο της µεταγνώσης έχει αναδείξει τρεις βασικούς τρόπους αξιολόγησης, που επικεντρώνονται σε επιµέρους µεταγνωστικές δεξιότητες. Αυτές είναι: η µεταγνωστική συνέντευξη και το ερωτηµατολόγιο που γρήγορα και για λόγους αξιοπιστίας την αντικατέστησε, η «εύρεση λάθους» και τα λεκτικά πρωτόκολλα «φωναχτής Α14

25 Μέρος 1α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ σκέψης». Μεταγνωστική συνέντευξη και ερωτηµατολόγιο: Η µεταγνωστική συνέντευξη χρησιµοποιήθηκε για την εκτίµηση των µεταγνωστικών δεξιοτήτων χρονικά πρώτη. Εξαιτίας της δυσκολίας να υπάρξει ένας έγκυρος τρόπος σύγκρισης µεταξύ συνεντεύξεων διαφορετικών ατόµων, αναπτύχθηκαν ερωτηµατολόγια ανάλογου περιεχόµενου µε ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις (Υπόδειγµα 13). Θετικά στοιχεία ίνουν σηµαντικές πληροφορίες για τη µεταγνωστική γνώση που κατέχει ο µαθητής (δηλωτική, διαδικαστική και περιστασιακή). Ιδιαίτερα στην περίπτωση των συνεντεύξεων, τα στοιχεία που συγκεντρώνονται µπορεί να είναι πλούσια και κατατοπιστικά. Αρνητικά στοιχεία - Κριτική Ενώ χρησιµοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της χρήσης των στρατηγικών αποδείχθηκε πως αξιολογούν τη γενική και ειδική γνώση γι αυτές. Οι αναφορές των µαθητών στις συνεντεύξεις και στα ερωτηµατολόγια δεν αντιστοιχούν, τις περισσότερες φορές, στην πραγµατικότητα. ηλώνουν τις στρατηγικές που θα ήθελαν να κατέχουν ή νοµίζουν ότι χρησιµοποιούν και όχι αυτές που τελικά εφαρµόζουν. Οι συνεντεύξεις είναι τόσο καλές όσο έµπειρη και εκπαιδευµένη είναι η ερευνήτρια στη διεξαγωγή και ανάλυση λόγου και περιεχοµένου που την ακολουθεί. «Εύρεση λάθους»: Το «παράδειγµα της εύρεσης λάθους» όπως συνήθως αποκαλείται αναδύθηκε από τις ερευνητικές εργασίες της Markman (1977) και της Baker (1985). Με την «εύρεση λάθους» εκτιµάται το µέρος της µεταγνώσης που αναφέρεται στην παρακολούθηση (υπόδειγµα 14). ιαδικασία Βασίζεται στην παραδοχή ότι κατά την παρακολούθηση της πορείας ενός έργου (π.χ. της κατανόησης) από τον ίδιο τον εµπλεκόµενο, ενεργοποιούνται κάποια κριτήρια ορθότητας. Η πορεία του έργου Α15

26 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης εξετάζεται µε βάση αυτά τα κριτήρια ορθότητας - συνέπειας και αποφασίζεται αν το έργο προχωρά ικανοποιητικά ή υπάρχει ανάγκη χρήσης διορθωτικών ενεργειών (στρατηγικών). Στην περίπτωση της κατανόησης κειµένου έχουν προταθεί από την έρευνα τα παρακάτω κριτήρια: o Λεξιλογικό: όλες οι λέξεις είναι γνωστές ή µπορεί να βρεθεί η σηµασία τους. o Εσωτερικό: όλες οι προτάσεις του κειµένου είναι συνεπείς νοηµατικά µεταξύ τους. o Εξωτερικό: όλες οι προτάσεις του κειµένου είναι συνεπείς µε τη λογική ή την προηγούµενη γνώση υποβάθρου του αναγνώστη. o οµική συνοχή: ολόκληρο το κείµενο δοµεί έναν συνεκτικό ιστό από τον οποίο δεν απέχουν οι προτάσεις του. Υπάρχουν ερευνητές που εξετάζουν και άλλα κριτήρια ορθότητας, όπως για παράδειγµα το γραµµατικό ή το συντακτικό κριτήριο. Συνήθως εισάγονται ασυνεπείς λέξεις ή προτάσεις σε ένα ολοκληρωµένο νοηµατικά κείµενο και ζητείται από τους αναγνώστες να εντοπίσουν τις ασυνέπειες. Θετικά στοιχεία Είναι εύκολο να δηµιουργηθούν πρωτόκολλα «εύρεσης λάθους» και φυσικά να αξιολογηθούν. Αυτός ο τρόπος αξιολόγησης δίνει σηµαντικά στοιχεία για το πώς ο αναγνώστης ελέγχει την πορεία της κατανόησής του (το πρώτο µέρος της µεταγνωστικής παρακολούθησης). Αρνητικά στοιχεία - κριτήρια εν δίνει πληροφορίες για ολόκληρη τη διαδικασία παρακολούθησης και πιο συγκεκριµένα για το δεύτερο µέρος της, την χρήση διορθωτικών ενεργειών, µετά την εύρεση της ασυνέπειας. Όταν ο µαθητής δεν βρει την ασυνέπεια µέσα στο κείµενο, δεν µπορεί η ερευνήτρια µε τη χρήση της «εύρεσης λάθους» να εξηγήσει γιατί συνέβηκε αυτό. Οι λόγοι για τους οποίους ο µαθητής δυσκολεύεται να εντοπίσει τις ασυνέπειες στο κείµενο ποικίλλουν. Οι κυριότεροι είναι τα προβλήµατα µνήµης, η αλληλεπίδραση µε τον ενήλικα και η δόµησης νοητικών αναπαραστάσεων και η σύγκρισή τους. Παρ όλα αυτά καµιά Α16

27 Μέρος 1α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ εξήγηση δεν µπορεί να πιστοποιηθεί µε τη χρήση του παραδείγµατος «εύρεσης λάθους». Λεκτικά πρωτόκολλα «φωναχτής σκέψης»: Είναι πρωτόκολλα στα οποία ο αναγνώστης ανακοινώνει φωναχτά τις σκέψεις του κατά τη διάρκεια της εµπλοκής του µε το αναγνωστικό έργο (υπόδειγµα 15). Άλλες φορές η «φωναχτή σκέψη» γίνεται συγχρόνως µε το έργο και άλλες το ακολουθεί. Με αυτόν τον τρόπο συνήθως αξιολογείται η πραγµατική χρήση των στρατηγικών. Οι σηµαντικότερες έρευνες στο πεδίο είναι των Ericcson & Simon (1999) και των Pressley & Afflerbach (1995). ιαδικασία Ο µαθητής εκτελεί ένα έργο (π.χ. ανάγνωση ενός κειµένου) και λέει στον εξεταστή «οτιδήποτε πέρασε από το µυαλό του». Συνήθως η «φωναχτή σκέψη» ακολουθεί την εκτέλεση του έργου και µαγνητοφωνείται. Μετά την αποµαγνητοφώνηση, ο εξεταστής κάνει ανάλυση περιεχοµένου και λόγου, για να εκτιµήσει τη χρήση των στρατηγικών. Ιδιαίτερα για την αξιολόγηση της χρήσης στρατηγικών στην αναγνωστική κατανόηση κειµένων: ηµιουργείται ή χρησιµοποιείται ένα κείµενο που ταιριάζει στην ηλικία του µαθητή. Σ αυτό συνήθως εισάγονται εµπόδια (ασυνέπειες) ώστε να λειτουργήσουν σαν ερεθίσµατα για τη χρήση στρατηγικών. Παρουσιάζεται στον µαθητή (µερικές φορές σε κοµµάτια, κατά το δυνατόν νοηµατικά ολοκληρωµένα) και αυτός το διαβάζει φωναχτά. Είτε κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, είτε µετά την ολοκλήρωσή της λέει πώς σκέφθηκε και τι ακριβώς έκανε για να κατανοήσει το κείµενο. Λέει το νόηµα όλου του κειµένου ή / και απαντά σε ερωτήσεις κατανόησης. Γίνεται αποµαγνητοφώνηση και ανάλυση περιεχοµένου και λόγου. Θετικά στοιχεία Η «φωναχτή σκέψη» µπορεί να προσφέρει πολλά, σηµαντικά και πλούσια δεδοµένα για τις µεταγνωστικές δεξιότητες του µαθητή. Μάλιστα, µπορεί να δώσει πολύ συγκεκριµένα δεδοµένα για τη χρήση στρατηγικών, άµεσα ή έµµεσα. Μπορεί εύκολα να χρησιµοποιηθεί µε άλλους τρόπους αξιολόγησης Α17

28 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης και παράλληλα µε αυτούς (π.χ. συνέντευξη). Μπορεί να ενσωµατώσει και άλλους τρόπους αξιολόγησης όπως η «εύρεση λάθους» και να διευρύνει το πεδίο στο οποίο εκτιµώνται οι µεταγνωστικές δεξιότητες. Αρνητικά στοιχεία - Κριτική Ασκείται κριτική για το πόσο ολοκληρωµένες και αξιόπιστες είναι οι πληροφορίες που λαµβάνονται από αυτο - αναφορές κάποιου, όπως είναι η «φωναχτή σκέψη». Θεωρείται πως αν κάποιος σκεφτεί για το πώς ολοκλήρωσε ένα έργο (πράγµα απαραίτητο στη «φωναχτή σκέψη»), σταµατά η διαδικασία του έργου (π.χ. η κατανόηση) και η αυτο - αναφορά του επηρεάζεται από άλλες σκέψεις που δεν έγιναν πραγµατικά κατά τη διάρκεια της εµπλοκής µε το έργο. Υπάρχει σηµαντικό πρόβληµα µε την ερµηνεία των φτωχών πρωτοκόλλων. εν µπορεί κάποιος να είναι βέβαιος ότι ένα παιδί που δεν είχε πλούσια «φωναχτή σκέψη» δεν χρησιµοποίησε καµιά στρατηγική, δεν κατανόησε καθόλου το κείµενο ή απλώς δεν έχει τη δυνατότητα λεκτικής επεξεργασίας και έκφρασης των ενεργειών του. Οι οδηγίες του εξεταστή µπορεί να είναι καθοδηγητικές και να επηρεάζουν τη διαδικασία Πώς γίνεται η αξιολόγηση της απόδοσης αιτιολογικών προσδιορισµών; Η εξέταση των κινήτρων που αναφέρονται στην απόδοση αιτιολογικών προσδιορισµών της επιτυχίας ή της αποτυχίας, είναι ιδιαίτερα σηµαντική για δύο λόγους. Πρώτον, δίνει την εικόνα των πεποιθήσεων των µαθητών, αντικειµενικών ή όχι, για το τι τους οδήγησε στην επιτυχία ή στην αποτυχία σε ένα ακαδηµαϊκό έργο και δεύτερον, προσφέρει µια βάση εκκίνησης για µια γενικότερη εκτίµηση της κατάστασης των κινήτρων του µαθητή. Έχοντας η εκπαιδευτικός στα χέρια του αυτήν την εκτίµηση, µπορεί να καθοδηγεί αφενός τους µαθητές σε πιο «εποικοδοµητικές» αποδόσεις προσδιορισµών και αφετέρου να έχει έναν οδηγό για τη δυσκολία και την πολυπλοκότητα των έργων που θα πρέπει να δώσει στους µαθητές του. Σύµφωνα µε την έρευνα κυρίως του Weiner (1994), η επιτυχία και η Α18

29 Μέρος 1α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ αποτυχία µπορούν να αποδίδονται σε πέντε βασικούς παράγοντες: στην ικανότητα, στην προσπάθεια, στους σηµαντικούς άλλους, στην ευκολία / δυσκολία του έργου και στην τύχη. Άλλοι από τους παράγοντες αυτούς είναι εσωτερικοί (π.χ. ικανότητα) ή εξωτερικοί (η εύνοια της εκπαιδευτικού), σταθεροί (π.χ. η ικανότητα - για τους µαθητές του γυµνασίου τουλάχιστον) ή µεταβλητοί (π.χ. προσπάθεια) ή όχι ( δυσκολία του κειµένου) (Πίνακας 2). Πίνακας 2: Παράγοντες απόδοσης αιτιολογικών προσδιορισµών Προσδιορισµοί Εσωτερικός Εξωτερικός Επηρεάζεται εν επηρεάζεται Σταθερός Μεταβαλλόµενος Ικανότητα Προσπάθεια Σηµαντικοί άλλοι Έργο Τύχη Η συνολική στάση του µαθητή προς την επιτυχία ή την αποτυχία του καθορίζει και την στάση του απέναντι στο ακαδηµαϊκό έργο και γενικότερα στο σχολείο (Schunk, 1994). Έτσι, µια «εποικοδοµητική» και απενοχοποιητική στάση, θα ήταν η απόδοση της επιτυχίας σε παράγοντες εσωτερικούς, που όµως µπορούν να µεταβληθούν και να τροποποιηθούν κατάλληλα (Bandura, 1993). Αντίθετα η αποτυχία θα έπρεπε να αποδίδεται σε παράγοντες που µπορούν να µεταβληθούν, να ελεγχθούν και αν είναι δυνατόν να µην έχουν αντίκτυπο σε εσωτερικούς και µόνιµους παράγοντες (Bandura, 1993, Schunk, 1994). Μια «αρνητική» και µη εποικοδοµητική στάση θα απέδιδε την επιτυχία σε εξωτερικούς παράγοντες που δεν µπορεί να επηρεάσει ο µαθητής και την αποτυχία σε σταθερούς και εσωτερικούς (Botsas & Padeliadu, 2004). Το πού αποδίδει ο µαθητής την επιτυχία του ή την αποτυχία του µπορεί να εκτιµηθεί µε ευθεία ερώτηση της µορφής «Τι νοµίζεις ότι έφταιγε και δεν κατάφερες να ;» για την αποτυχία και «Πού νοµίζεις ότι οφείλεται η επιτυχία σου όταν ;» για την επιτυχία. Η συνηθέστερη µορφή όµως της Α19

30 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης αξιολόγησης είναι το ερωτηµατολόγιο που παρουσιάζεται στον πίνακα 3: Πίνακας 3: Ερωτηµατολόγιο απόδοσης της επιτυχίας Την τελευταία φορά που κατάφερες να... (π.χ. να λύσεις µια άσκηση), αυτό έγινε επειδή. Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ τα καταφέρνεις πολύ καλά στα (π.χ. µαθηµατικά ) προσπάθησες πολύ η εκπαιδευτικός σου έδωσε καλές οδηγίες η άσκηση ήταν πολύ εύκολη ήσουν τυχερός Η ανάδειξη µιας εικόνας µεικτής (αρκετά θετικά µαζί µε αρνητικά στοιχεία) θα οδηγήσει την εκπαιδευτικό σε λήψη αποφάσεων που θα έχουν στόχο να στηρίξουν τα όποια θετικά στοιχεία (ιδιαίτερα αυτά που εντοπίζονται στην απόδοση της επιτυχίας σε εσωτερικούς και της αποτυχίας σε ελέγξιµους παράγοντες). Αν η εικόνα είναι αυτή της µαθηµένης αβοηθησίας (απόδοση της επιτυχίας σε εξωτερικούς και µη ελέγξιµους παράγοντες και της αποτυχίας σε εσωτερικούς και µη µεταβαλλόµενους) τότε θα πρέπει η διδασκαλία και η επιλογή υλικών και έργων να έχουν σαν αποτέλεσµα σε πρώτη φάση, την απόδοση της επιτυχίας και της αποτυχίας στην προσπάθεια. Με τη δόµηση µιας τέτοιας πεποίθησης ο µαθητής µε Μαθησιακές υσκολίες θα καθοδηγηθεί να βγει από τον φαύλο κύκλο αποτυχίας στον οποίο έχει εισέλθει Πώς γίνεται η αξιολόγηση της γραφής; Η αξιολόγηση της γραφής µπορεί να λειτουργήσει σε δύο επίπεδα. Το πρώτο είναι η αξιολόγηση της λειτουργίας της, δηλαδή της γραπτής µεταβίβασης ενός µηνύµατος. Το δεύτερο είναι η αξιολόγηση των συνιστωσών της και τέτοιες θεωρούνται η ορθογραφία και η τήρηση των συµβατικών κανόνων της, δηλαδή, η εικόνα του γραπτού, τα γράµµατα, οι αποστάσεις µεταξύ λέξεων, η τήρηση περιθωρίων, ο ορισµός παραγράφων. Η αξιολόγηση του πρώτου επιπέδου της γραφής µπορεί να επιτευχθεί ζητώντας από το µαθητή να γράψει τις σκέψεις του για κάποιο θέµα που τον ενδιαφέρει, το οποίο καλό είναι να έχει συζητηθεί προηγουµένως. Α20

31 Μέρος 1α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Ένα τέτοιο θέµα, αν το παιδί δηλώνει πως δεν έχει ενδιαφέροντα, µπορεί να είναι ένα γεγονός της καθηµερινότητας, µια είδηση ή και η ίδια η καθηµερινότητά του. Εναλλακτικά, είναι δυνατό να ζητηθεί από το µαθητή να γράψει τις σκέψεις του σε ένα ερώτηµα που µπορεί να έχει συζητηθεί από πριν, να συνεχίσει µια γραπτή ιστορία, να τροποποιήσει την ιστορία ενός βιβλίου, αποδίδοντας την αντίστροφή της, να γράψει τις σκέψεις του για τους ήρωες µιας ιστορίας, να γράψει µια δική του ιστορία ή την άποψή του για ένα γενικότερο γεγονός π.χ. η άσκηση βίας µεταξύ συνοµηλίκων ή το κάπνισµα. Στο επίπεδο αυτό, δεν αξιολογούνται άλλα λάθη πέρα από το νόηµα του κειµένου. Μια τέτοια µορφή αξιολόγησης είναι δυνατό να δοθεί τόσο ατοµικά ή οµαδικά. Οποιαδήποτε από τις δύο λύσεις κι αν ακολουθηθεί, θα πρέπει να διασφαλιστούν τόσο η συνθήκη της µη βαθµολόγησης και της απουσίας ανταγωνισµού, όσο και ο επιπλέον χρόνος που τυχόν χρειάζεται ώστε κάθε µαθητής να αποδώσει τις σκέψεις του. Ο περισσότερος χρόνος που απαιτούν οι µαθητές µε Μαθησιακές υσκολίες χαρακτηρίζει την παραγωγή του έργου τους και είναι πολύ πιθανό να οφείλεται σε δυσκολίες που αφορούν στην εύρεση της κατάλληλης λέξης ή συντακτικής δοµής (Myklebust, 1973). Τα επιµέρους στοιχεία που αξιολογούνται είναι: ο πλούτος των ιδεών ο τρόπος παράθεσης των ιδεών η ολοκλήρωση των προτάσεων η δοµή των προτάσεων και, ο πλούτος του λεξιλογίου. Η αξιολόγηση των παραπάνω σηµείων µπορεί να γίνει περιγραφικά, καταγράφοντας δηλαδή τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, χωρίς να πάρει µορφή ποσοτικής αξιολόγησης, που θα αναφέρεται για παράδειγµα στον αριθµό των λαθών. Προκειµένου να αξιολογηθεί τόσο ο πλούτος όσο και ο τρόπος παράθεσης των ιδεών, καλό είναι να σχηµατοποιηθεί το κείµενο του µαθητή σε άξονες και να ταξινοµηθούν οι ιδέες σε αυτούς. Μια τέτοια σχηµατοποίηση µπορεί να οδηγήσει σε διδακτικές συνέπειες, αλλά και να επιτρέψει την αξιολόγηση οποιασδήποτε διδακτικής παρέµβασης µετά από επανάληψη της αξιολόγησης. Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση της συντακτικής ενηµερότητας του µαθητή, της δοµής και της ολοκλήρωσης των προτάσεών του δηλαδή, Α21

32 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης καταγράφονται: η ύπαρξη υποκειµένου / ρήµατος / αντικειµένου στην πρόταση η συµφωνία υποκειµένου - ρήµατος η συµφωνία στον αριθµό - το γένος - την πτώση (στα κλιτά) ο χρόνος που χρησιμοποιείται (στα ρήµατα) ο τύπος των προτάσεων. Η αξιολόγηση του λεξιλογίου µπορεί να γίνει µε βάση: τον αριθµό των λέξεων, την καταγραφή των σπανιότερων από αυτές, το µέγεθός τους (πολυσύλλαβες, σύνθετες), τη δοµή τους (σύνθετες, κλιτές - άκλιτες) τη µεταφορική τους σηµασία. Μια µορφή ανακεφαλαίωσης των παραπάνω που αποτελεί µια µορφή αξιολόγησης ελεύθερης γραφής -διήγησης- προσφέρεται στο υπόδειγµα 16 που βρίσκεται στο τέλος του κεφαλαίου. Σε δεύτερο επίπεδο µπορούν να αξιολογηθούν οι συνιστώσες της γραφής που αναφέρθηκαν προηγουµένως από τις οποίες, η ορθογραφία έλκει κυρίως το ενδιαφέρον. Η ορθογραφία αποτελεί ένα από τα γνωστικά αντικείµενα που οι εκπαιδευτικοί πασχίζουν ιδιαίτερα από τις πρώτες τάξεις του δηµοτικού, χωρίς ωστόσο να οδηγούνται πάντα στα επιθυµητά αποτελέσµατα. Η αξιολόγηση της ορθογραφίας είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί τόσο µέσα από την ελεύθερη γραφή, όσο και µέσα από ένα ορθογραφικό κριτήριο κατά το οποίο υπαγορεύονται λέξεις ή προτάσεις. Έρευνες ωστόσο έχουν δείξει πως οι µαθητές µε Μαθησιακές υσκολίες στην ελεύθερη γραφή, αποφεύγουν τη χρήση λέξεων µε δύσκολη ορθογραφία (Moseley, 1989, Ζακεστίδου & Μάνιου-Βακάλη, 1987). Στην µελέτη που παραπέµπεται που αφορά στην ελληνική πραγµατικότητα, επιχειρήθηκε η αξιολόγηση των λαθών των µαθητών των πρώτων τάξεων του γυµνασίου µέσα από ελεύθερη γραφή και διαπιστώθηκε πως οι µαθητές έκαναν πολύ λίγα ορθογραφικά λάθη, καθώς χρησιµοποιούσαν τις λέξεις των οποίων την ορθογραφία γνώριζαν µε σιγουριά. Όταν όµως υπαγόρευσαν λέξεις, βρήκαν πως τα λάθη των µαθητών ήταν πολύ περισσότερα. Στην αξιολόγηση συνεπώς της ορθογραφικής γνώσης, καλό είναι να κατασκευάζεται το κριτήριο ανάλογα µε το πού σκοπεύει η αξιολόγηση. Στη βιβλιογραφία προτείνονται διάφοροι τρόποι για την αξιολόγηση κάθε διάστασης του γραπτού λόγου (Moseley, 1997). Σε ό,τι αφορά Α22

33 Μέρος 1α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ στην ορθογραφική γνώση, τα λάθη των µαθητών είναι δυνατό να κατηγοριοποιηθούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες: α) των λαθών φωνολογικού τύπου που αντανακλούν ελλιπή γνώση του κώδικα, καθώς αποδίδεται διαφορετική ακουστική εικόνα στη λέξη και β) των λαθών ιστορικής ορθογραφίας όπου η ακουστική εικόνα της λέξης τηρείται, η ορθογραφία της όµως αποδίδεται φωνητικά (Kotoulas & Padeliadu, 1999). Αν για παράδειγµα εστιάζει στη γενική ορθογραφική γνώση, επιλέγεται ένας ικανός αριθµός λέξεων για να αντιπροσωπεύσει όλα τα γραµµατικά φαινόµενα. Στη συνέχεια οι λέξεις υπαγορεύονται αποµονωµένες ή σε προτάσεις. Εναλλακτικά µπορεί να δοθεί η πρόταση µε σηµειωµένο το κενό της ζητούµενης λέξης που υπαγορεύεται και ο µαθητής καλείται να τη γράψει στο περιβάλλον της. Επίσης η λέξη µπορεί να προσφέρεται γραπτά µε λαθεµένη ορθογραφία, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής στο µαθητή (πίνακας 4). Πίνακας 4: Εναλλακτικοί τύποι αξιολόγησης της ορθογραφικής ικανότητας Μπορείς να όποτε θέλεις. (φύγεις) πολύ για όσα έγιναν. (Λυπήθηκα / λυπήθηκα / λυπήθικα) Τα ρούχα του ήταν. (µπαλωµένα) Το σπίτι νερά. (γέµισαι / γέµισε / γέµησε) Άλλη µορφή αξιολόγησης της ορθογραφικής ικανότητας µπορεί να αφορά στη γνώση συγκεκριµένων γραµµατικών κανόνων. Αν για παράδειγµα ενδιαφέρει η γνώση της συµφωνίας καταλήξεων επιθέτου - ουσιαστικού, θα µπορούσε να δοθούν έτοιµες γραµµένες προτάσεις που να περιλαµβάνουν επίθετα και ουσιαστικά, που να λείπει η κατάληξή τους και να ζητείται η συµπλήρωσή τους. Σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση των συµβατικών χαρακτηριστικών της γραφής, µπορεί να καταγραφεί η γνώση και η εφαρµογή τους µέσα από την παρατήρηση ενός κειµένου του και όπου αυτό δεν είναι δυνατό, µέσα από την παρατήρηση του πώς γράφει ο µαθητής. Τα κυριότερα σηµεία είναι: Γράφει από τα αριστερά προς τα δεξιά Γράφει από πάνω προς τα κάτω Τηρούνται τα περιθώρια Τηρούνται οι αποστάσεις µεταξύ των λέξεων Τηρούνται οι παράγραφοι Χρήση κεφαλαίων γραµµάτων Εικόνα γραπτού µε / χωρίς µουντζούρες Α23

34 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Γραφικός χαρακτήρας αναγνωρίσιµος ως προς το τι αντιπροσωπεύει κάθε σύµβολο. Όταν καταγράφονται δυσκολίες που αφορούν στη σύνταξη µηνύµατος µε νόηµα (πρώτο επίπεδο γραφής), οι διδακτικές συνέπειες που προτείνονται απαιτούν την εµπλοκή του παιδιού σε ανάγνωση κειµένων, συζητήσεις και γραφή κειµένων. Όταν καταγράφονται δυσκολίες που αφορούν στις συνιστώσες της γραφής (δεύτερο επίπεδο γραφής) προτείνεται η χρήση αυτοκόλλητων για τον καθορισµό της αρχής κάθε αράδας ή των αποστάσεων µεταξύ των λέξεων, η χάραξη επιπλέον γραµµών για την τήρηση περιθωρίων και παρόµοια µέτρα µέχρι ο µαθητής να υιοθετήσει το συµβατικό τρόπο γραφής. Σε ό,τι αφορά στη διδακτική αντιµετώπιση των ορθογραφικών ελλειµµάτων αυτή εξαρτάται από την ποιότητα των λαθών του µαθητή. Τέλος, σχετικά µε την αξιολόγηση γραπτών απαντήσεων σε δοκιµασίες επίδοσης η Baron (1991) προτείνει πέντε κριτήρια που είναι χρήσιµα στο σχεδιασµό των ασκήσεων. Τα τρία πρώτα είναι εφαρµόσιµα στις περισσότερες ασκήσεις, ενώ τα δύο τελευταία θα µπορούσαν να εφαρµοστούν κατά περίπτωση. 1) Τόσο η εκπαιδευτικός όσο και ο µαθητής βρίσκουν νόηµα στην άσκηση, 2) Η άσκηση απαιτεί, ο µαθητής να βρει και να αναλύσει πληροφορίες καθώς και να εξάγει συµπεράσµατα, 3) Η άσκηση απαιτεί, ο µαθητής να δίνει καθαρές απαντήσεις. 4) Η άσκηση καθορίζεται από το µαθητή και, 5) Η άσκηση απαιτεί συνεργασία µεταξύ µαθητών, τουλάχιστον για ένα µέρος της Πώς γίνεται η αξιολόγηση της αναγνωστικής κατανόησης; Η κατανόηση του αναγνώσµατος αποτελεί την ουσία της αναγνωστικής πράξης. Σε ένα από τα ελάχιστα βιβλία που έχουν γραφεί στην ελληνική γλώσσα αν όχι το µοναδικό (Βάµβουκας, 1984), προτείνεται ένα περιγραφικό µοντέλο της αναγνωστικής δραστηριότητας στο οποίο η κατανόηση του µηνύµατος του κειµένου ακολουθεί την αποκωδικοποίηση. Η κατάκτηση ωστόσο του νοήµατος το χτίσιµο, η δηµιουργία, το πλάσιµο Α24

35 Μέρος 1α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ για υποστηρικτές διαφόρων θεωρήσεων πραγµατοποιείται στη βάση των γνώσεων, των εµπειριών, των θεωρήσεων που έχει το άτοµο τη δεδοµένη στιγµή της ανάγνωσης. Η επανάληψη δηλαδή της ανάγνωσης ενός κειµένου από το ίδιο άτοµο σε διαφορετική χρονική στιγµή οδηγεί σε διαφορετικά νοήµατα. Η ανάγνωση από την άλλη µεριά του ίδιου κειµένου από πολλούς αναγνώστες δε σηµαίνει πως όλοι θα καταλάβουν τα ίδια νοήµατα ή πως όλοι θα εστιάσουν στα ίδια σηµεία. Η υποκειµενικότητα της αναγνωστικής κατανόησης οφείλεται στη σωρευτική φύση της ανάγνωσης, αφού κάθε ανάγνωση χτίζει πάνω στην προηγούµενη (Manguel, 1997). Ο έµπειρος αναγνώστης όταν διαβάζει για να κατανοήσει, δηµιουργεί, επιβεβαιώνει ή διαψεύδει υποθέσεις και προσδοκίες σε σχέση µε το νόηµα του κειµένου, µέσα από την επεξεργασία και διάφορες διαδικασίες δεξιότητες. Η αναγνωστική κατανόηση περιλαµβάνει (Mercer & Mercer, 1985; Hammill & Bartel, 1995): 1. Την ανάπτυξη λεξιλογίου που αποτελεί πολύτιµο εργαλείο επιτυχηµένης κατανόησης µια και προσφέρει στον αναγνώστη τη δυνατότητα να κατανοεί κάθε λέξη του κειµένου. Αυτό πρακτικά σηµαίνει βαθύτερη νοηµατική επεξεργασία και εναργέστερη µεταγνωστική παρακολούθηση, που οδηγούν σε επιτυχηµένη αναγνωστική κατανόηση. 2. Την κυριολεκτική κατανόηση που βασίζεται αποκλειστικά στο κείµενο. Ο αναγνώστης ουσιαστικά ανακαλεί απλώς τις πληροφορίες που υπάρχουν στο κείµενο και εκφράζονται ρητά. Συνήθως περιορίζεται στην εύρεση της κεντρικής και άλλων σηµαντικών ιδεών. 3. Την ερµηνευτική κατανόηση που στηρίζεται στην αλληλεπίδραση του αναγνώστη µε το κείµενο. Προϋποθέτει ενεργητική αναγνωστική στάση από την πλευρά του αναγνώστη σε σχέση µε το κείµενο. Αυτός συνδέει τις πληροφορίες του κειµένου µε την προϋπάρχουσα γνώση και οδηγεί σε συµπεράσµατα ερµηνείες µέσα από σύγκριση ιδεών και γεγονότων. 4. Την κριτική κατανόηση που στηρίζεται κυρίως στη διατύπωση κρίσεων και εξαγωγή συµπερασµάτων µε βάση τις προσωπικές εµπειρίες του αναγνώστη. Εµπλέκει κρίσεις του αναγνώστη σε σχέση όχι µόνο µε την ακρίβεια των πληροφοριών που υπάρχουν σε αυτό, αλλά και σε σχέση µε τις προθέσεις και το ύφος του συγγραφέα. 5. Την αντανάκλαση αποτίµηση που αναφέρεται στην καλλιέργεια της συναισθηµατικής και αισθητικής ευαισθησίας του µαθητή. Προκρίνεται Α25

36 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης εδώ µια στροφή από το κείµενο και την αλληλεπίδραση µε τον αναγνώστη, στον εσωτερικό κόσµο του τελευταίου. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό πως η αξιολόγηση της αναγνωστικής κατανόησης είναι µια πολύ σύνθετη διαδικασία, που αν γίνει όµως µε σωστό, τεκµηριωµένο και δοµηµένο τρόπο, µπορεί να προσφέρει σηµαντικές πληροφορίες. Αυτές οι πληροφορίες δεν είναι απαραίτητες µόνο για τη διδακτική παρέµβαση στην κατανόηση, αλλά δίνουν και µια συνολική εικόνα του µαθητή - αναγνώστη σε πολλά γνωστικά αντικείµενα που απαιτούν αναγνωστική κατανόηση. Έτσι σε ένα πρώτο επίπεδο, η κατανόηση των αναγνωσµάτων σε µια σχολική τάξη, συνήθως ελέγχεται µε δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι µέσω της παράφρασης, της ικανότητας δηλαδή κάποιου να αποδώσει µε δικά του λόγια όσα διάβασε. Αν και είναι ο πλέον συνηθισµένος τρόπος αξιολόγησης της κατανόησης στο ελληνικό σχολείο, παρ όλα αυτά δεν είναι ακριβής. Ακόµη και αν η εκπαιδευτικός συµπεράνει µε ακρίβεια, πράγµα δύσκολο, το βαθµό κατανόησης του µαθητή, δεν µπορεί να ξέρει σε ποιους συγκεκριµένους παράγοντες οφείλεται αυτό. Ο δεύτερος είναι µέσω των απαντήσεων που µπορεί να δώσει κάποιος σε ερωτήσεις που αφορούν στο κείµενο. Οι ερωτήσεις αυτές µπορεί να είναι ερωτήσεις κλειστού ή ανοικτού τύπου, συµπερασµατικές συνδυαστικές ή ανάκλησης (Θεοφιλίδης, 1988). Είναι φανερό πως οι κλειστές ερωτήσεις (αυτές που έχουν συγκεκριµένη απάντηση) και οι ερωτήσεις ανάκλησης (αυτές που ζητούν από το µαθητή να θυµηθεί κάτι συγκεκριµένο από το κείµενο) απαιτούν από το µαθητή να κινηθεί σε πλαίσια που του ορίζει η εκπαιδευτικός. Σχετίζονται ουσιαστικά είτε µε την ανάπτυξη λεξιλογίου είτε µε την κυριολεκτική κατανόηση. Οι ανοικτές ερωτήσεις (αυτές που ζητούν την άποψη κάποιου µε βάση συγκεκριµένες πληροφορίες από το κείµενο) όπως και οι συνδυαστικές (αυτές που ζητούν το συνδυασµό πληροφοριών από το κείµενο), απαιτούν πιο σύνθετη επεξεργασία από το µαθητή καθώς θα πρέπει να συνδυάσει τις πληροφορίες του κειµένου µε τις προσωπικές του θεωρήσεις. Οι ανοικτές ερωτήσεις, ανάλογα µε τον τρόπο που θα τεθούν, µπορούν να προσφέρουν πληροφορίες για την ερµηνευτική και την κριτική κατανόηση. Η αξιολόγηση µε χαρτί και µολύβι, αν και βασίζεται και σε άλλες δεξιότητες, π.χ. γραφή, δίνει τη δυνατότητα και για πιο σύνθετες µορφές αξιολόγησης, ειδικά αν η εκπαιδευτικός θέλει να ελέγξει λειτουργίες αναγνωστικής κατανόησης σε βασικό επίπεδο, κατανόηση λεπτοµερειών Α26

37 Μέρος 1α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ενός κειµένου ή τη συνολική κατανόηση κάποιου δύσκολου κειµένου. Οι δραστηριότητες αξιολόγησης βασικών λειτουργιών της αναγνωστικής κατανόησης αφορούν στην ανάγνωση λέξεων ή προτάσεων από το µαθητή και στην αντιστοίχησή τους µε εικόνες που σχετίζονται µε το περιεχόµενο της πρότασης που διαβάστηκε. Εναλλακτικά, θα µπορούσε να ζητηθεί από το µαθητή, αφού διαβάσει κάτι να το ζωγραφίσει, να αντιστοιχίσει λέξεις που ταιριάζουν, να χαρακτηρίσει σωστές ή λαθεµένες προτάσεις που περιγράφουν προφανείς αλήθειες ή σίγουρα γνωστές πληροφορίες. Στη συνέχεια αναφέρονται πιθανές µορφές που µπορεί να έχουν οι δραστηριότητες αξιολόγησης. Έλεγχος λεξιλογίου Μπορεί να γίνει είτε µε κλειστές ερωτήσεις διαφορετικών τύπων (απλή ερώτηση «Τι είναι...;») ή ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Πέρα από τον έλεγχο γενικού λεξιλογίου, µπορεί να γίνει έλεγχος επιµέρους λεξιλογίων (µαθηµατικών, φυσικών και κοινωνικών επιστηµών) όταν αξιολογείται η αναγνωστική κατανόηση σε επιµέρους γνωστικά αντικείµενα. Συντακτικές οµοιότητες Αναφέρονται κάποιες προτάσεις που συντακτικά βρίσκονται κοντά, αλλά µόνο κάποιες από αυτές έχουν την ίδια ή κοντινή σηµασία. Κατανόηση λέξης / πρότασης / παραγράφου Οι µορφές των δοκιµασιών µπορεί να είναι οι παρακάτω. Επιλογή της λέξης που ταιριάζει για να συµπληρωθεί µια πρόταση ανάµεσα από τέσσερις ή περισσότερες λέξεις (Τάφα, 1995). Ολοκλήρωση ελλιπών λέξεων που βρίσκονται σε πρόταση. Ακολουθία προτάσεων. Ο µαθητής βάζει προτάσεις που αποτελούν µέρη µιας παραγράφου στη σωστή χρονική ή άλλη σειρά. Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών που αναφέρονται σε µια παράγραφο κειµένου που διάβασε ο µαθητής πιο πριν (Brown, Hammill & Wiederholt, 1995). Κατανόηση κειµένου στο σύνολό του Μπορεί να πραγµατοποιηθεί ζητώντας γραπτή παράφραση του κειµένου που διαβάστηκε και εναλλακτικά, συµπλήρωση ενός κειµένου που αποτελεί παράφραση του κειµένου που διαβάστηκε από το µαθητή. Α27

38 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Κατανόηση κειµένου στα στοιχεία του Οι µορφές των δοκιµασιών µπορεί να είναι οι παρακάτω. Αφού διαβαστεί το κείµενο ο µαθητής καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, να αντιστοιχήσει πληροφορίες που αναφέρονται στο κείµενο, να συµπληρώσει ακροστοιχίδα (ερωτήσεις κλειστού τύπου), να απαντήσει σε ερωτήσεις του τυπου Σωστό Λάθος. Αν το κείµενο που καλείται να διαβάσει ο µαθητής είναι µια διήγηση, ζητούµε από το µαθητή να διηγηθεί ή να γράψει µια αντεστραµµένη ιστορία. Τα στοιχεία που αντιστρέφει ο µαθητής βρίσκονται στην απόλυτη επιλογή του ή επισηµαίνονται. Για να εκτιµηθεί περαιτέρω η κατανόηση του µαθητή του ζητείται: o να βρει συγκεκριµένες πληροφορίες µέσα στο κείµενο (κυριολεκτική κατανόηση), o να απαντά σε συνδυαστικές ερωτήσεις χειρισµού δύο ή και περισσότερων πληροφοριών µέσα από το κείµενο (ερµηνευτική κατανόηση), o να διατυπώνει κρίσεις µε βάση όχι µόνο το κείµενο που έχει µπροστά του, αλλά και σενάρια που προκύπτουν από αυτό µε την προσθήκη ή αλλαγή κάποιων συνθηκών (κριτική κατανόηση), o να µεταφέρει τα δικά του συναισθήµατα, ερµηνείες, αντιλήψεις από την επαφή του µε το κείµενο, την πλοκή της ιστορίας, την ταύτιση µε χαρακτήρες και το συγγραφικό ύφος (αντανάκλαση αποτίµηση) Πώς γίνεται η αξιολόγηση των µαθηµατικών; Για να βελτιωθεί η µαθηµατική επίδοση των µαθητών µε Μαθησιακές υσκολίες είναι απαραίτητη η υλοποίηση της εκπαιδευτικής αξιολόγησης για να αποφασιστεί τι και πώς θα διδαχθεί. Μια εύχρηστη προσέγγιση για να ληφθούν αυτές οι εκπαιδευτικές αποφάσεις προτείνει τα ακόλουθα βήµατα (Μiller, 1996). Η εκπαιδευτικός: Εξετάζει τις συνιστώσες του µαθησιακού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο καλούνται να µάθουν οι µαθητές της δευτεροβάθµιας Α28

39 Μέρος 1α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ εκπαίδευσης Εξετάζει τα χαρακτηριστικά του µαθητή Ορίζει το περιεχόµενο του εξειδικευµένου εκπαιδευτικού προγράµµατος που θα «γεφυρώνει» το κενό µεταξύ των απαιτήσεων του Αναλυτικού Προγράµµατος και των χαρακτηριστικών / ικανοτήτων του µαθητή Επιλέγει τις εκπαιδευτικές µεθόδους και στρατηγικές της παρέµβασης που θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο του Ε.Ε.Π. Μια πλήρης εκπαιδευτική αξιολόγηση στα µαθηµατικά θα πρέπει να παρέχει πληροφορίες που θα επιτρέπουν (Βaroody & Ginsburg, 1991: στο Αγαλιώτης, 2000): τον έλεγχο της επίσηµης, αλλά και ανεπίσηµης µαθηµατικής γνώσης του µαθητή, η οποία προέρχεται από την προσωπική του εµπειρία την ακριβή περιγραφή των δυνατοτήτων και αδυναµιών του µαθητή ως προς τη µαθηµατική γνώση τον ακριβή έλεγχο της ακρίβειας και αποτελεσµατικότητας µε την οποία ο µαθητής χρησιµοποιεί τις µαθηµατικές δεξιότητες τον έλεγχο της κατοχής εννοιών και της ικανότητας επίλυσης προβληµάτων τον προσδιορισµό των στρατηγικών και των διαδικασιών που χρησιµοποιεί ο µαθητής όταν προσεγγίζει και λύνει µαθηµατικά προβλήµατα και ασκήσεις την ανάλυση των λαθών που σηµειώνονται στις εργασίες του µαθητή, την εξέταση της ικανότητας του µαθητή να επωφελείται από τη διδασκαλία και της ετοιµότητάς του για κατάκτηση νέων γνώσεων τον έλεγχο των µεταγνωστικών δυνατοτήτων και αδυναµιών του µαθητή την εκτίµηση των συναισθηµατικών παραγόντων και των πεποιθήσεων του µαθητή, οι οποίες επηρεάζουν τη µαθηµατική του επίδοση την αξιολόγηση της φύσης της διδασκαλίας που δέχεται ο µαθητής, η οποία ενδέχεται να µη διευκολύνει τη µαθησιακή διαδικασία. Η συλλογή των πληροφοριών που θα πραγµατοποιηθεί κατά την αξιολόγηση µπορεί να γίνει µέσω των µεθόδων όπως παρατήρηση, δοκιµασίες, κλίµακες, συνεντεύξεις κ.ά ( βλ. 1.3). Ειδικότερα για την περίπτωση των µαθηµατικών, η αξιολόγηση µε βάση Α29

40 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης τη διδασκόµενη ύλη και το Αναλυτικό Πρόγραµµα είναι πολύ διαδεδοµένη, λόγω του ιεραρχικού χαρακτήρα του γνωστικού αντικειµένου. Οι βασικές περιοχές που µπορούν να εξεταστούν είναι: Αριθµητική Άλγεβρα Γεωµετρία Τριγωνοµετρία Στατιστική Πιθανότητες Μετρήσεις Επίλυση προβληµάτων Μαθηµατικός συλλογισµός και αποδεικτική διαδικασία Μαθηµατική γλώσσα ως µέσο επικοινωνίας Εφαρµογές των µαθηµατικών σε καθηµερινές καταστάσεις. Το περιεχόµενο της κάθε περιοχής περιγράφεται µε ακρίβεια από το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, όπου προτείνονται και συγκεκριµένες δραστηριότητες για κάθε θεµατική περιοχή. Κατά την κατασκευή ή επιλογή δοκιµασιών από την εκπαιδευτικό για τον έλεγχο κατοχής µιας ή περισσότερων δεξιοτήτων προτείνονται τα 7 βήµατα που περιγράφονται στην ενότητα 1.3 προσέχοντας να δίνεται ικανοποιητικός αριθµός ασκήσεων. Αν ελέγχεται η κατοχή µιας µόνο δεξιότητας θα πρέπει να δίνονται τουλάχιστον 10 ασκήσεις / ερωτήσεις, ενώ αν εξετάζονται περισσότερες, θα πρέπει για την καθεµιά να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις ασκήσεις. Επίσης, τα ευκολότερα ζητήµατα θα πρέπει να παρουσιάζονται στην αρχή και σταδιακά ο δείκτης δυσκολίας να ανεβαίνει. Σε ό,τι αφορά στην ανάλυση λαθών στα µαθηµατικά, στη βιβλιογραφία καταγράφονται πολλές κατηγορίες υπολογιστικών λαθών. Τα συνηθέστερα από τα λαθεµένα «µοτίβα» που εφαρµόζουν οι µαθητές µε Μαθησιακές υσκολίες στα µαθηµατικά είναι τα παρακάτω (Μiller, 1996): 1. Ατελείς αλγόριθµοι: Ο µαθητής δεν εκτελεί σωστά τον αλγόριθµο, είτε γιατί δε εφαρµόζει τα βήµατα µε τη σωστή σειρά, είτε γιατί κάνει άλλα λάθη. 2. Υπολογιστικά λάθη: Ο µαθητής εφαρµόζει τη σωστή πράξη, αλλά κάνει λάθη στην ανάκληση βασικών αριθµητικών δεδοµένων (π.χ. γνωρίζει πώς να κάνει διαίρεση, αλλά βρίσκει λάθος πηλίκο γιατί έκανε λάθος σε µια αφαίρεση). Α30

41 Μέρος 1α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 3. Λάθος πράξη: Ο µαθητής απαντά σε µια ερώτηση / πρόβληµα επιλέγοντας άλλη πράξη, από αυτή που απαιτείται. 4. Τυχαία απάντηση: Ο µαθητής απαντά µε τρόπο που δε σχετίζεται εµφανώς µε τη σωστή απάντηση. 5. Φτωχές δεξιότητες γραφής: Ο µαθητής κάνει λάθη γιατί οι αριθµοί που γράφει δεν είναι ευθυγραµµισµένοι ή έχει πολύ άσχηµο γραφικό χαρακτήρα που µπερδεύεται ακόµα και ο ίδιος. 6. Ακατάλληλες αντιστροφές: Ο µαθητής αντιστρέφει βήµατα σε σηµαντικά σηµεία στρατηγικών ή αλγόριθµων µε συνέπεια να οδηγείται σε λάθος αποτέλεσµα. 7. Λάθη αναγνώρισης: Ο µαθητής εκλαµβάνει το 0 ως 1 ή κάνει λάθη σε µαθηµατικά σύµβολα. 8. Λάθη µε το µηδέν: Ο µαθητής εκτελεί τις πράξεις µε το µηδέν σαν αυτό να µην υπήρχε ή σαν αυτό να ήταν 1. Μια περιοχή των µαθηµατικών που οι µαθητές µε Μαθησιακές υσκολίες παρουσιάζουν σηµαντική υποεπίδοση είναι η επίλυση προβληµάτων. Κατά την αξιολόγηση η εκπαιδευτικός πρέπει να συγκεντρώσει πληροφορίες, µέσω κατάλληλων δοκιµασιών, ώστε να µπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις όπως οι ακόλουθες (Αγαλιώτης, 2000, σελ. 172). Μπορεί ο µαθητής να διαβάσει το πρόβληµα (έχει δυσκολίες στην ανάγνωση); Όταν το πρόβληµα παρουσιαστεί προφορικά (ο µαθητής µόνο το ακούει χωρίς να το διαβάσει), µπορεί να το κατανοήσει; Μπορεί να προσδιορίσει τι ζητείται; Μπορεί να επιλέξει τα στοιχεία που αναφέρονται στα ζητούµενα; Μπορεί να αποµονώσει τα άσχετα στοιχεία (αν υπάρχουν); Μπορεί να συσχετίσει τα δεδοµένα µεταξύ τους; Μπορεί να επισηµάνει τον αλγόριθµο ή /στρατηγική που απαιτείται για τη λύση του προβλήµατος; Μπορεί να οργανώσει αποτελεσµατικά τη διαδικασία εκτέλεσης των πράξεων και χρήσης των αποτελεσµάτων τους για την επίλυση; Μπορεί να εκτιµήσει την ορθότητα της απάντησης; Μπορεί να κάνει έλεγχο του αποτελέσµατος και των διαδικασιών; Για να κατανοήσει η εκπαιδευτικός πώς σκέφτεται ο µαθητής κατά την επίλυση προβληµάτων µπορεί να του ζητήσει: (α) είτε να λύνει το πρόβληµα Α31

42 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης φωναχτά (φωναχτή σκέψη), (β) είτε να του ζητήσει διευκρινίσεις για το πώς εργάστηκε / συλλογίστηκε µετά την ολοκλήρωση της επίλυσης. Ενδεικτικά, αναφέρουµε ορισµένες ερωτήσεις µιας τέτοιας συνέντευξης: Πες µου πώς θα µπορούσες να λύσεις το πρόβληµα; Λύσε το πρόβληµα και λέγε µου τι σκέφτεσαι σε κάθε βήµα; Ποιο είναι το πρώτο πράγµα που πρέπει να κάνουµε όταν λύνουµε προβλήµατα όπως. ; Ας πούµε πως είµαι µαθητής σου. είξε µου πώς θα µου δίδασκες αυτό το πρόβληµα. Πώς ξέρεις ότι αυτή η απάντηση είναι σωστή; Πες µου δυο πιθανούς τρόπους για να λύσεις αυτό το πρόβληµα. Μπορείς να βρεις ένα πιο σύντοµο τρόπο για να λύσεις αυτό το πρόβληµα; Κατά την επίλυση προβληµάτων οι µαθητές µε Μαθησιακές υσκολίες αξιοποιούν ελάχιστα µεταγνωστικές δεξιότητες ή εφαρµόζουν µεταγνωστικές δεξιότητες χαµηλού τύπου (π.χ. ψάχνω για λέξεις κλειδιά). Η αξιολόγηση χρήσης αυτών των δεξιοτήτων µπορεί να γίνει µε ερωτήσεις ή µε παρατήρηση της εκπαιδευτικού κατά την εκτέλεση δοκιµασιών. Ενδεικτικά, η εκπαιδευτικός ελέγχει αν ο µαθητής (Woodward & Μontague, 2002): Βρίσκει ποια πράξη θα εκτελέσει / πώς θα λύσει το πρόβληµα ψάχνοντας για λέξεις κλειδιά Ψάχνει για κάποιο µοτίβο και αναγνωρίζει αν το πρόβληµα ανήκει σε µια κατηγορία προβληµάτων που γνωρίζει πώς να επιλύει Κατασκευάζει σχήµα ενώ δεν ζητείται από την άσκηση για να βοηθηθεί στην επίλυση του προβλήµατος Χρησιµοποιεί µνηµονικά βοηθήµατα για να θυµάται τα βήµατα της επίλυσης µιας κατηγορίας προβληµάτων Φτιάχνει ένα απλούστερο πρόβληµα (π.χ. µε µικρότερους αριθµούς) και το λύνει για να διακρίνει /ελέγξει τη διαδικασία επίλυσης ουλεύει από το τέλος προς την αρχή, όταν µπορεί να εκτιµήσει από την αρχή το τελικό αποτέλεσµα. Σε περιπτώσεις που οι Μαθησιακές υσκολίες του µαθητή στα µαθηµατικά δεν συνυπάρχουν µε Αναγνωστικές υσκολίες και ο µαθητής έχει µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όταν ασχολείται µε αναγνωστικές Α32

43 Μέρος 1α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ δραστηριότητες από ότι µε µαθηµατικές, µπορεί η κατανόηση των προβληµάτων να ελεγχθεί µε συµπλήρωση ερωτηµατολογίων πολλαπλών επιλογών. Σε αυτές παρουσιάζεται ένα πρόβληµα και αντί να απαιτείται η επίλυσή του, ζητείται η απάντηση σε ερωτήσεις που αφορούν στην κατανόηση, στον προσδιορισµό των ζητούµενων και των δεδοµένων και στην εκτίµηση της απάντησης (Βryant & Rivera, 1998). Οι µαθητές που δυσκολεύονται στα µαθηµατικά και που έχουν υπερβολικό άγχος (math anxiety) συχνά εκτελούν µε ενθουσιασµό τέτοιου είδους ασκήσεις και πετυχαίνουν πολύ υψηλές επιδόσεις (υπόδειγµα 17). Είναι πολύ σηµαντικό η εκπαιδευτικός να γνωρίζει αν ο µαθητής έχει θετική στάση απέναντι στα µαθηµατικά. Μερικές από τις ερωτήσεις που µπορεί να κάνει για να διερευνήσει αυτή την περιοχή αναφέρονται παρακάτω: Πώς νιώθεις όταν κάνεις µαθηµατικά; Τι σου αρέσει περισσότερο στα µαθηµατικά; Τι δε σου αρέσει καθόλου / σε εκνευρίζει στα µαθηµατικά; Γιατί πιστεύεις ότι πρέπει να κάνουµε µαθηµατικά στο σχολείο; Έχεις χρησιµοποιήσει ποτέ τα µαθηµατικά στην καθηµερινή σου ζωή; Αν ναι, σε ποιες περιπτώσεις; Όταν κάνουµε µαθηµατικά µε ποιο τρόπο γίνονται ευκολότερα; Συζητάς ποτέ µε άλλους για τα µαθηµατικά; Τι λες συνήθως; Πιστεύεις ότι πρέπει να έχεις ταλέντο για να είσαι καλός στα µαθηµατικά; Η διερεύνηση των συναισθηµάτων του µαθητή κατά την εκτέλεση µαθηµατικών ασκήσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί και µε τη χρήση ερωτηµατολογίου που συµπληρώνει το ίδιο το παιδί αµέσως µετά τη λύση της άσκησης (υπόδειγµα 18). Επίσης η εκπαιδευτικός µπορεί να παρατηρήσει αν ο µαθητής καθώς διδάσκεται µαθηµατικά εκδηλώνει συµπεριφορές που υποδηλώνουν µεγάλη ένταση και άγχος (µάσηµα νυχιών, χέρια σταυρωµένα σε αµυντική στάση ή στις τσέπες, νευρικά χτυπήµατα χεριών, ποδιών ή αντικειµένων κ.ά). Με βάση τη συλλογή των παραπάνω πληροφοριών για τον µαθητή µε Μαθησιακές υσκολίες, η εκπαιδευτικός µπορεί να ορίσει ποιες προσαρµογές του Αναλυτικού Προγράµµατος θα διευκόλυναν τη Α33

44 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης µαθησιακή διαδικασία και ποιες προτεραιότητες πρέπει να θέσει στους διδακτικούς στόχους για το συγκεκριµένο µαθητή Πώς γίνεται η αξιολόγηση στις Φυσικές Επιστήµες; Οι γραπτές απαντήσεις των µαθητών σε δοκιµασίες µε «ανοικτού τύπου» ερωτήσεις παρέχουν πολλές πληροφορίες για τα είδη των δυσκολιών που οι µαθητές αντιµετωπίζουν στα µαθήµατα των Φυσικών Επιστηµών. Τα λάθη που ενδέχεται να περιέχουν οι απαντήσεις τους εκφράζουν διαφορετικών ειδών δυσκολίες, για παράδειγµα, δυσκολίες στη γραπτή έκφραση (π.χ. ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, ελλιπείς προτάσεις) ή δυσκολίες στην κατανόηση, στην αποµνηµόνευση και στη σωστή ανάκληση επιστηµονικών εννοιών και πληροφοριών. Για τον εντοπισµό αυτών των δυσκολιών ένα πρώτο βήµα είναι η ταξινόµηση των λαθών που κάνουν οι µαθητές. Στο παράδειγµα που ακολουθεί δίνονται οι γραπτές απαντήσεις ενός µαθητή Γ Γυµνασίου µε Μαθησιακές υσκολίες σε γραπτό διαγώνισµα στο µάθηµα της Βιολογίας, καθώς και τα αντίστοιχα αποσπάσµατα από το βιβλίο Βιολογίας για τον έλεγχο των απαντήσεων. Ένα παράδειγµα πρωτοκόλλου που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση των λαθών του µαθητή σε κάθε απάντηση διατίθεται στο υπόδειγµα 19. Ερωτήσεις Πως µεταδίδεται και πως δεν µεταδίδεται το AIDS; Τι γνωρίζετε για τα δίδυµα; Α34

45 Μέρος 1α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Απαντήσεις µαθητή µε δυσκολίες µάθησης Αποσπάσµατα από το βιβλίο Βιολογίας Γ Γυµνασίου Πώς µεταδίδεται το AIDS; Τι γνωρίζετε για τα δίδυµα; Α35

46 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Ο µαθητής έχει κατανοήσει τις ερωτήσεις (απαντά και στα δύο σκέλη των ερωτήσεων και εστιάζει στο θέµα) και χρησιµοποιεί κατάλληλο λεξιλόγιο (εν µέρει), π.χ. οι όροι σεξουαλική επαφή, φορέας, ωάριο. Οι απαντήσεις του είναι αρκετά σαφείς και παρέχουν επιστηµονικά έγκυρες πληροφορίες σε σηµαντικό βαθµό. Το κείµενο µπορεί να διαβαστεί σχετικά άνετα και οι προτάσεις είναι ολοκληρωµένες σε ικανοποιητικό βαθµό, ωστόσο υπάρχουν ορθογραφικά και συντακτικά λάθη. Ως προς το περιεχόµενο της απάντησης, τα τρία λάθη που κάνει ο µαθητής είναι: α) δεν χρησιµοποιεί πάντα την κατάλληλη ορολογία (διωικά και µονοωικά δίδυµα), β) δεν αναφέρει όλες τις λεπτοµέρειες που σχετίζονται µε το θέµα, γ) δυσκολεύεται να περιγράψει τα στάδια του φαινοµένου που οδηγεί στη δηµιουργία διδύµων (στη δεύτερη ερώτηση). Συµπερασµατικά, ο µαθητής φαίνεται ότι γνωρίζει κάτι για το θέµα, είναι σε θέση να θυµηθεί και να διατυπώσει ένα µέρος της πληροφορίας, αλλά δεν θυµάται όλες τις σχετικές πληροφορίες ή δεν τις θυµάται σωστά (την ορολογία ή όλα τα στάδια). Μια υπόθεση που µπορεί να κάνει και στη συνέχεια να διερευνήσει η εκπαιδευτικός είναι κατά πόσο τα λάθη του µαθητή είναι αποτέλεσµα δυσκολίας στην ανάκληση της πληροφορίας (ο µαθητής γνωρίζει όλες τις λεπτοµέρειες αλλά δεν µπορεί να τις θυµηθεί) ή στην αποµνηµόνευσή της (ο µαθητής δεν χρησιµοποιεί ή δεν γνωρίζει κατάλληλες µνηµονικές στρατηγικές και στρατηγικές οργάνωσης για να µπορεί να αποµνηµονεύει όλες τις σχετικές πληροφορίες και την σχετική ορολογία για ένα θέµα). Θα µπορούσε ο µαθητής να ανακαλέσει περισσότερες λεπτοµέρειες για το θέµα εάν η ερώτηση είχε διατυπωθεί µε διαφορετικό τρόπο, αν, για παράδειγµα, ήταν πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχησης, ή τύπου «σωστό λάθος»; Σε ό,τι αφορά στις οµαδικές εργαστηριακές δραστηριότητες, πολλοί εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι οι µαθητές µε Μαθησιακές υσκολίες δείχνουν ενδιαφέρον και συµµετέχουν ενεργά σε αυτές και ότι µπορούν να ανταποκριθούν µε επιτυχία στα έργα που τους ανατίθενται. Αναφέρονται όµως και περιπτώσεις όπου εµφανίζονται προβλήµατα συµπεριφοράς και έλλειψης ενδιαφέροντος όπως και δυσκολίες στην εφαρµογή οδηγιών και στη διατύπωση απαντήσεων για ζητήµατα που αφορούν στις δραστηριότητες αυτές. Α36

47 Μέρος 1α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η συστηµατική παρατήρηση του περιβάλλοντος και της συµπεριφοράς και επίδοσης του µαθητή κατά τη διάρκεια εργαστηριακών δραστηριοτήτων επιτρέπει στην εκπαιδευτικό όχι µόνο να αξιολογήσει σε βάθος τις δεξιότητες και γνώσεις του µαθητή (τι είναι σε θέση να κάνει), αλλά και να διερευνήσει και κάποιες από τις συνθήκες που ενδέχεται να επηρεάζουν την έκφραση αυτών των δεξιοτήτων. Ένα παράδειγµα πρωτοκόλλου παρατήρησης που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον σκοπό αυτό παρουσιάζεται στο υπόδειγµα 20. Η εκπαιδευτικός µπορεί να συλλέξει πληροφορίες για τη σύνθεση και τη λειτουργία της οµάδας, για την κοινωνική συµπεριφορά των µελών της και για τις δεξιότητες και τις γνώσεις που ο µαθητής µε Μαθησιακές υσκολίες επιδεικνύει στο πλαίσιο της εργαστηριακής εργασίας. Είναι σηµαντικό σε κάθε παρατήρηση να συµπεριλαµβάνονται και πληροφορίες για: το σκοπό και το περιεχόµενο του έργου που έχει ανατεθεί στους µαθητές, τον τρόπο αξιολόγησής τους, το περιεχόµενο και το είδος των οδηγιών που έχουν δοθεί, και τον τρόπο οργάνωσης της οµαδικής εργασίας, δηλαδή για τα καθήκοντα που έχουν ανατεθεί στα µέλη και τους κανόνες συµπεριφοράς που πρέπει να ακολουθεί η οµάδα. Έχοντας αυτές τις πληροφορίες στη διάθεσή της, η εκπαιδευτικός µπορεί να κατανοήσει σε µεγαλύτερο βάθος τη φύση των δεξιοτήτων ή των δυσκολιών του µαθητή, αλλά και να διερευνήσει τον ρόλο των περιβαλλοντικών παραγόντων στη συµπεριφορά και επίδοση του µαθητή. Τέτοιοι παράγοντες είναι, για παράδειγµα, η σύνθεση της οµάδας, η συµπεριφορά των συµµαθητών προς τον µαθητή µε Μαθησιακές υσκολίες και τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας, ο βαθµός δυσκολίας της δραστηριότητας, η ύπαρξη ή απουσία οδηγιών για τον τρόπο εκτέλεσης και το είδος των οδηγιών (π.χ. προφορικές, γραπτές, σχήµα), ο τρόπος αξιολόγησης, η οργάνωση της οµαδικής εργασίας, κλπ. Για παράδειγµα, εάν ο µαθητής παρουσιάζει προβλήµατα συµπεριφοράς, η εκπαιδευτικός µπορεί να εξετάσει διάφορες υποθέσεις, όπως οι παρακάτω: Μήπως τα προβλήµατα οφείλονται στη δυσκολία του έργου (αποτελούν δηλαδή έναν τρόπο αντίδρασης λόγω της αδυναµίας του µαθητή να συµβάλλει στην οµαδική εργασία); Μήπως οφείλονται στην συµπεριφορά των άλλων µελών της οµάδας, οι οποίοι τον παραγκωνίζουν και δεν του επιτρέπουν να χειριστεί τα Α37

48 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης όργανα του εργαστηρίου; Μήπως οι οδηγίες που δόθηκαν για τον τρόπο συνεργασίας, δηλαδή οι κανόνες συµπεριφοράς και τα καθήκοντα των µελών της οµάδας ήταν ασαφείς και ανεπαρκείς; Μήπως τα προβλήµατα συµπεριφοράς έχουν να κάνουν µε το ότι ο µαθητής δεν έχει κατανοήσει τον σκοπό της δραστηριότητας, το περιεχόµενο του τελικού προϊόντος και τον τρόπο που πρέπει να εργαστεί µε τους συµµαθητές του; Μήπως οι οδηγίες που δόθηκαν για τον τρόπο εκτέλεσης ήταν ασαφείς και ανεπαρκείς; Πώς επιλέγω το καταλληλότερο εργαλείο εκπαιδευτικής αξιολόγησης; Η επιλογή των κατάλληλων µεθόδων αξιολόγησης και µέσων συλλογής πληροφοριών καθορίζει σε πολύ µεγάλο ποσοστό την επιτυχία της αξιολόγησης. Μια επιτυχηµένη αξιολόγηση δεν είναι αυτή που δίνει το µεγαλύτερο όγκο πληροφοριών, αλλά που επιτρέπει στην εκπαιδευτικό να συνθέσει τις πληροφορίες, να τις ερµηνεύσει και να καταλήξει σε αποφάσεις που αφορούν στο περιεχόµενο και στον τρόπο διδασκαλίας. Βέβαια, όσο το δυνατόν περισσότερες µεθόδους και µέσα χρησιµοποιήσει, τόσο το πιθανότερο είναι να σχηµατίσει µια ολοκληρωµένη εικόνα για το µαθητή. Αν και όλοι οι µέθοδοι µπορούν να βοηθήσουν για το προσδιορισµό του τι και πώς θα διδαχθεί, οι δοκιµασίες, η ανάλυση έργου και η ανάλυση λαθών κυρίως παρέχουν πληροφορίες που αξιοποιούνται στον προσδιορισµό του περιεχοµένου της διδασκαλίας, ενώ η παρατήρηση και η συνέντευξη διευκολύνουν την εκπαιδευτικό να καθορίσει τη διδακτική µέθοδο και τα υλικά που θα χρησιµοποιήσει. Επίσης, κατά την επιλογή του εργαλείου βασικό είναι να ληφθεί υπόψη το είδος της αξιολόγησης που θα γίνει: αν θα είναι συγκριτική µε αναφορά σε κάποια νόρµα (συνήθως την επίδοση του µέσου µαθητή), σε κάποιο κριτήριο ή εξατοµικευµένη. Στην πρώτη περίπτωση η εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει το επίπεδο του µαθητή σε σχέση µε τους υπόλοιπους συµµαθητές της τάξης (ή το µέσο µαθητή σε εθνικό επίπεδο), αλλά δε γνωρίζει τι ακριβώς είναι εκείνο που πρέπει να διδάξει ή ποια Α38

49 Μέρος 1α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ στοιχεία της διδασκαλίας να προσαρµόσει. Αντίθετα, η αξιολόγηση βάσει κριτηρίων παρέχει ακριβή δεδοµένα για το τι µπορεί και τι δεν µπορεί να κάνει ο µαθητής. Όσον αφορά στην εξατοµικευµένη αξιολόγηση επιτρέπει στην εκπαιδευτικό την σε βάθος παρατήρηση της εξέλιξης του µαθητή, αλλά η αποτίµηση της προόδου του δε συσχετίζεται µε κανέναν άλλο εκτός από τον εαυτό του. Κατά συνέπεια, προτείνεται η εναλλακτική χρήση των παραπάνω µεθόδων και η εκτίµηση της προσφοράς της καθεµιάς κατά περίπτωση (Παντελιάδου, 2000). Τέλος, κατά την επιλογή των εργαλείων αξιολόγησης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά και οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές λόγω των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους. Για παράδειγµα, ο έλεγχος κατοχής γνώσεων µπορεί να γίνει προφορικά αντί για γραπτά, ή αν η δοκιµασία είναι τεστ πολλαπλών επιλογών η εκπαιδευτικός να διαβάζει τις προτεινόµενες απαντήσεις Πώς γίνεται η ερµηνεία των αποτελεσµάτων της εκπαιδευτικής αξιολόγησης; Σύµφωνα µε τον ορισµό της εκπαιδευτικής αξιολόγησης απώτερος σκοπός της είναι η τεκµηριωµένη λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων. Κατά συνέπεια η ερµηνεία των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης πρέπει να γίνεται µε όρους µελλοντικού εκπαιδευτικού προγραµµατισµού. Η µη οργανωµένη εκπαιδευτική αξιολόγηση ενέχει τον κίνδυνο να µετατραπεί σε µια ανώφελη συλλογή πληροφοριών από συµπληρωµένες δοκιµασίες, ερωτηµατολόγια ή άλλα πρωτόκολλα. Τα πρωτογενή αυθεντικά δεδοµένα (raw data) πρέπει πάντα να συνοδεύονται από «ανακεφαλαιώσεις» που οµαδοποιούν τις συµπεριφορές που παρατηρήθηκαν. Στη συνέχεια, η περιγραφή των συµπεριφορών πρέπει να καταλήγει σε προτάσεις για την προσαρµογή του περιεχοµένου, των στρατηγικών διδασκαλίας και του διδακτικού περιβάλλοντος. εν αρκεί η αναγνώριση της ανάγκης για παροχή βοήθειας/προσαρµογών σε µια ή περισσότερες γνωστικές περιοχές, αλλά ο ακριβής καθορισµός του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (Ε.Ε.Π.) του µαθητή. Όσο όµως καλά οργανωµένη και αν είναι µια αξιολόγηση, υπάρχουν πάντα κάποιοι περιορισµοί. Πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη ότι σε όλες τις περιπτώσεις ενδέχεται να υπάρχει ένα ποσοστό λάθους. Εξάλλου Α39

50 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης η αξιολόγηση µας παρουσιάζει δειγµατοληπτικά κάποιες εικόνες που αναφέρονται σε ορισµένες χρονικές στιγµές, οι οποίες µπορεί να διαφέρουν από την καθηµερινότητα. Τέλος, η ερµηνεία των αποτελεσµάτων της εκπαιδευτικής αξιολόγησης θα πρέπει να γίνεται οµαδικά, σε συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών και όχι ατοµικά από κάθε εκπαιδευτικό διαφορετικού γνωστικού αντικειµένου. Άλλωστε πολλά στοιχεία που αφορούν στο µαθητή (ενδιαφέροντα, κίνητρα, τύπος µάθησης, ιατρικό και οικογενειακό ιστορικό κ.ά) είναι πληροφορίες που ενδιαφέρουν τις εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και απαιτείται η διερεύνησή τους να γίνεται από κοινού Τι είναι το Εξατοµικευµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (Ε.Ε.Π.); Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία το Εξατοµικευµένο Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα (Ε.Ε.Π.) του µαθητή συντάσσεται από τη διεπιστηµονική οµάδα του Κέντρου ιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ..Α.Υ) του νοµού στον οποίο κατοικεί ο µαθητής (Υπουργική Απόφαση δηµοσιευµένη στο Φ.Ε.Κ. 1503/τ.β / ). Το Ε.Ε.Π. αναπτύσσεται µε βάση σταθµισµένες και άτυπες δοκιµασίες και παρουσιάζει την παρούσα επίδοση του παιδιού, ορίζει τους σκοπούς και τους µετρήσιµους στόχους για το επόµενο έτος, προσδιορίζει τις υπηρεσίες ειδικής αγωγής και συµπληρωµατικής στήριξης που χρειάζεται ο µαθητής, περιγράφει το σχέδιο τροποποίησης συµπεριφοράς του και τελικά καταλήγει σε απόφαση για τη σχολική τοποθέτηση / ένταξη του παιδιού (υπόδειγµα 21). Ενδεικτικά, το περιεχόµενο του Ε.Ε.Π. αποτελείται από στοιχεία που αφορούν σε: Ικανότητες του παιδιού Αποτελέσµατα από πρόσφατες αξιολογήσεις Απόψεις και προσδοκίες των γονέων Σχέση µεταξύ των ετήσιων και βραχυπρόθεσµων στόχων Συµµετοχή σε εξω-ακαδηµαϊκές δραστηριότητες Συµµετοχή στη γενική εκπαίδευση Αναγκαίες υπηρεσίες που δεν αφορούν στην προσαρµογή του αναλυτικού προγράµµατος Σχολική τοποθέτηση Α40

51 Μέρος 1α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Αρµοδιότητες ανά φορέα και ανά άτοµο Αξιολόγηση της προόδου και αναπροσαρµογή του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού προγράµµατος τουλάχιστον µια φορά το χρόνο. Α41

52 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης 1.13 Βιβλιογραφικές Αναφορές Αγαλιώτης, Ι. (2000). Μαθησιακές υσκολίες στα Μαθηματικά: Αιτιολογία, Αξιολόγηση, Αντιμετώπιση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Baker, L. (1985). Differences in the standards used by college students to evaluate their comprehension of expository prose. Reading Research Quarterly, 17, Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist, 28(2), Baron J., (1991). Strategies for the development of effective performance exercises. Applied Measurement in Education, 4, Bauer, A. (2001). Assessing learning and evaluating progress: The Grade s not the thing. In A. Bauer & G. M. Brown (Eds.), Adolescents and Inclusion Transforming Secondary Schools. Paul H. Brookes Publishing Company. Botsas, G. & Padeliadu, S. (2003). Attributional beliefs, goal orientations, strategy use and reading comprehension of good and poor readers. Paper presented at the 10 th Biannual EARLI Conference, Padova, Italy, August 26-30, Botsas, G, & Padeliadu, S. (2004). Goal orientation and reading comprehension strategy use among students with and without reading difficulties. International Journal of Educational Research, 39(4&5), Bryant, B.R. & Rivera, D.P (1998). Educational assessment of mathematics skills and abilities. In D. P. Rivera (Ed.), Mathematics Education for students with learning disabilities. Austin, TX: Pro-ed. Ericsson, A.K. & Simon, H.A. (1999). Protocol analysis. Verbal report as data. Cambridge, MA: MIT Press. Hoy, C., & Gregg, N. (1994). Assessment: Τhe special educator s role. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole. Α42

53 Μέρος 1α ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Kotoulas V., & Padeliadu, S. (1999). The nature of spelling errors in the greek language: The case of students with reading disabilities. In K. Nikolaidis & M. Mattheoudakis (Eds.), Proceedings of the 13 th International Symposium of Theoretical and Applied Linguistics (Thessaloniki, April 1999) (pp ). Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki. Markman, E. M. (1977). Realizing that you don t understand: A preliminary investigation. Child Development, 46, Miholic, V. (1994). An inventory to pique students metacognitive awareness of reading strategies. Journal of Reading, 38(1), 2-4. Μiller, S. P. (1996). Perspectives on Mathematics Education. In D. Deshler, E. Ellis, & K. Lenz (Eds.), Teaching adolescents with learning disabilities: Strategies and methods. Denver, CO: Love Publishing Company. Moseley, D. (1989). How lack of confidence in spelling affects children s writing expression. Educational Psychology in Practice, 5, Moseley, D. (1997). Assessment of spelling and related aspects of written expression. In J. Beech & C. Singleton (Eds.) The Psychological assessment of reading (pp ). London: Routledge. Μπότσας, Γ. & Παντελιάδου, Σ. (2001). Μεταγνωστικές στρατηγικές κατανόησης στην ανάγνωση Στο Μ. Βάμβουκας & Α. Χατζηδάκη (Επιμ) Μάθηση και διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας. Πρακτικά συνεδρίου (σελ ). Αθήνα: Ατραπός. Myklebust, H. (1973). Development and disorders of written language (Vol. 2). New York: Grune & Stratton. Παντελιάδου, Σ. (2000). Μαθησιακές υσκολίες και εκπαιδευτική πράξη: Τι και γιατί. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Paulson, F. L., Paulson, P. R., & Meyer, C. A. (1991). What makes a portfolio? Educational Leadership, 48(5), Α43

54 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Pressley, M. & Afflerbach, P. (1995). Verbal protocols of reading: The nature of constructively responsive reading, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Rivera, D. (1994). Portfolio assessment. LD Forum, 19(4), Rivera, D. P. & Bryant, B. R. (1998). Educational Assessment of Mathematics Skills and Abilities. In D. P. Rivera (Ed.), Mathematics education for students with learning disabilities. Pro-ed. Austin, Texas. Rivera, D. P., & Smith, D. D. (1996). Teaching students with learning and behavior problems. Boston: Allyn & Bacon. Roth-Smith, C. (1991). Learning disabilities: The interaction of learner, task and setting. Boston: Αllyn & Bacon. Schunk, D. H. (1994). Self-regulation of self-efficacy and attributions in academic settings. In D. H. Schunk & B. J. Zimmerman (Eds.), Selfregulation of learning and performance: Issues and educational applications (pp ). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Wallace, G., Larsen, S. C., & Elksnin, L. K. (1992). Educational assessment of learning problems: Testing for teaching. Boston: Allyn and Bacon. Waterman, B. (1994). Assessing children for the presence of a disability. NICHCY (National Information Center for Children and Youth with Disabilities) News Digest, 4(1). Retrieved on August 11, 2004 from: Weiner, B. (1994). Integrating social and personal theories of achievement striving. Review of Educational Research, 64(4), Woodward, J. & Μontague, M. (2002). Meeting the challenge of mathematics reform for students with Learning Disabilities. Journal of Special Education, 36(2), Ζακεστίδου, Σ. & Μάνιου-Βακάλη, Μ., (1987). Προβλήματα ορθογραφίας των μαθητών της πρώτης και της δευτέρας τάξης Γυμνασίου. Νέα Παιδεία, 42, & 43, Α44

55 ΕΝΟΤΗΤΑ 1β ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Υποδείγµατα

56

57 Μέρος 1β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ 1.14 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ (Προσαρμογή από το Teaching Students with Learning Problems to Use Study Skills: A teacher s guide, των J.J. Hoover & J.R. Patton, Pro-ed, Austin, Texas, 1995, σελ ). Τοποθετείστε τον κατάλληλο αριθμό (1, 2 ή 3) στο κουτάκι (1 = δεν κατέχει τη δεξιότητα, 2 = κατέχει μερικώς τη δεξιότητα, 3 = κατέχει τη δεξιότητα σε ικανοποιητικό επίπεδο). Ακρόαση c Παρακολουθεί τις δραστηριότητες ακρόασης c Κατανοεί τα προφορικά μηνύματα c Απομονώνει θορύβους που προκαλούν διάσπαση c Κατανοεί τα προφορικά μηνύματα c Κατανοεί τη σημασία των δεξιοτήτων ακρόασης Συγγραφή σηµειώσεων c Κρατά σημειώσεις στη διάρκεια του μαθήματος c Χρησιμοποιεί κατάλληλα τίτλους και υπότιτλους c Καταγράφει γρήγορα και καθαρά τις σημειώσεις του c Καταγράφει τις σημαντικές πληροφορίες c Ακολουθεί με συνέπεια φόρμες για την καταγραφή των σημειώσεων. c Κατανοεί τη σημασία της λήψης σημειώσεων. Συµµετοχή σε εξετάσεις c Μελετά για τα τεστ με οργανωμένο και μεθοδικό τρόπο c Κατανέμει καλά τον χρόνο για την κάλυψη της ύλης. c Αποφεύγει το διάβασμα της τελευταίας στιγμής c Οργανώνει κατάλληλα τις σκέψεις του για ερωτήσεις που ζητούν αφήγηση c ιαβάζει και κατανοεί τις οδηγίες προτού απαντήσει στις ερωτήσεις. c Ελέγχει τις απαντήσεις του και διορθώνει τα λάθη c Αξιοποιεί τις λέξεις-κλειδιά στις ερωτήσεις c Απαντά τα δύσκολα θέματα στο τέλος. c Αποκλείει τις απαντήσεις που είναι προφανώς λανθασμένες. c Μελετά τα διορθωμένα τεστ για να επισημάνει ελλείψεις στη μελέτη του ή στον τρόπο απάντησης. c ιορθώνει προηγούμενα λάθη στον τρόπο που δίνει το τεστ. c Καταλαβαίνει τη σημασία των παραπάνω δεξιοτήτων. Α47

58 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Διαχείριση του χρόνου c Ολοκληρώνει έγκαιρα τα καθήκοντά του c Σχεδιάζει και οργανώνει τις καθημερινές του δραστηριότητες υπεύθυνα c Σχεδιάζει και οργανώνει τις εβδομαδιαίες και μηνιαίες δραστηριότητές του. c Επαναπροσδιορίζει τις προτεραιότητές του όταν είναι αναγκαίο c Τηρεί τις προγραμματισμένες προθεσμίες c Υπολογίζει σωστά το χρόνο που χρειάζεται για να ολοκληρώσει τα καθήκοντα του c Αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαχείριση του χρόνου του c Καταλαβαίνει τη σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΘΗΤΗ- ΣΥΝΟΛΟ Ακρόαση 5 Λήψη σημειώσεων- 6 Συμμετοχή σε διαγώνισμα 12 Οργάνωση χρόνου 8 ΤΗΝ ΚΑΤΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΧΕΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΕΧΕΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Α48

59 Μέρος 1β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Προσαρμογή από το Αssessment of Instruction of Reading Disability. An interactive approach, σελ. 92, M.Y. Lipson & K.K. Wixon, Harper Collins Publishers,N.Y.) Γενικές Πληροφορίες Όνομα Ημ/νία γέννησης Ηλικία Γονείς / Κηδεμόνες ιεύθυνση οικίας Τηλέφωνα (οικίας) (εργασίας) Σχολείο Τάξη Τμήμα Λόγος αναφοράς Μέλη οικογένειας Μητέρα Πατέρας Όνομα Ηλικία Μορφωτικό Επίπεδο Μαθησιακά Προβλήματα Ονόματα αδελφών Ηλικία Υγεία / μαθησιακά προβλήματα Ποια γλώσσα μιλάτε στο σπίτι; Γεγονότα που μπορεί να είναι πηγή δυσκολιών για το παιδί σας (π.χ. μετακομίσεις, χωρισμοί, αρρώστιες, οικονομικά προβλήματα κ.ά) Σχολικό ιστορικό Έχει επαναλάβει το παιδί σας κάποια τάξη; Αν ναι, ποια; Τα σχολεία που φοιτούσε το παιδί σας είναι: Όνομα και τοποθεσία Τάξεις Ημ/νίες φοίτησης Λόγος αποχώρησης Έχουν δοθεί στο παιδί ειδικές υπηρεσίες μέσα ή έξω από το σχολείο; Αν ναι, ποιες; Είχε το παιδί σας συχνές και συνεχόμενες απουσίες από το σχολείο; Αν ναι, εξηγήστε. Α49

60 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ 1.Μου αρέσει περισσότερο να 2. Ένα από τα δυνατά μου σημεία είναι 9. Το πρόσωπο που με βοηθά στα μαθήματα είναι 10. Όταν τελειώσω το σχολείο σχεδιάζω να (δουλέψω, σπουδάσω, άλλο) 3. Θα ήθελα να ξέρω περισσότερα για (δραστηριότητες, χόμπι, επαγγέλματα) 11. Οι δουλειές που θα μου άρεσε να κάνω είναι 4. Από το σχολείο μου αρέσουν 5. Τα ενδιαφέροντά μου είναι 6. Οι αλλαγές που θα έκανα στο σχολείο 12. Οι πράξεις που κάνω αυτή τη στιγμή και που με ετοιμάζουν για μια δουλειά ή για αυτό που σχεδιάζω να κάνω είναι 13. υο σημαντικοί στόχοι που έχω θέσει γι αυτή τη χρονιά είναι 7. Από τα μέλη της οικογένειάς μου τα πάω καλύτερα με 8. Το πρόσωπο που επιθυμώ να συζητώ μαζί του είναι 14. Για να επιτύχω τους στόχους αυτούς σχεδιάζω να Α50

61 Μέρος 1β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΥΠΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Προσαρμογή από το Curriculum Adaptations for students with learning and behavior problems: Principles & Practices, των J.J. Hoover & J.R. Patton, Pro-ed, Austin, Texas, 1997, σελ ). Εκπαιδευτικός: Μαθητής: Όταν ο μαθητής γνωρίζει μια καινούρια ιδέα, εμπειρία ή κατάσταση δίνει έμφαση: c στα μέρη που την αποτελούν και όχι στο σύνολο c στη γενική εικόνα / δυσκολεύεται να διακρίνει τα μέρη που την αποτελούν c πότε στη γενική εικόνα και πότε στο σύνολο Όταν ο μαθητής έρχεται σε επαφή με μια καινοτομία (ιδέα, εμπειρία ή κατάσταση): c ενθουσιάζεται / προτιμά τις ιδέες που έχουν φαντασία και διαφέρουν από το συνηθισμένο c δυσκολεύεται / προτιμά τις συμβατικές ιδέες και καταστάσεις c αντιδρά πότε με ενθουσιασμό και πότε με σκεπτικισμό Όταν ο μαθητής ερωτάται, απαντά: c μετά από αρκετή ώρα σκέψης c παρορμητικά λέγοντας την πρώτη σκέψη που του έρχεται στο νου c πότε παρορμητικά και πότε μετά από ώριμη σκέψη Όταν ο μαθητής κατηγοριοποιεί (αντικείμενα, ιδέες έννοιες κ.τ.λ.) κατασκευάζει: c ευρείες κατηγορίες από το φόβο να μην αποκλείσει στοιχεία που ανήκουν στο σύνολο, κατατάσσει τόσο πολλά αντικείμενα που συχνά ορισμένα από αυτά δεν ανήκουν εκεί c περιορισμένες /στενές κατηγορίες, αποκλείοντας αρκετά στοιχεία ώστε να μην εμπεριέχονται εκεί που δεν ανήκουν c χρησιμοποιεί πότε ευρείες και πότε στενές κατηγορίες Όταν ο μαθητής εκτελεί μια εργασία: c επιμένει μέχρι να την ολοκληρώσει, ψάχνοντας για βοήθεια όταν δυσκολεύεται c διατηρεί την προσοχή του για λίγο / αν δυσκολευτεί τα παρατάει c πότε επιμένει και πότε όχι Όταν ο μαθητής εργάζεται κάτω από πίεση: c δεν τα καταφέρνει και η ποιότητα της δουλειάς του μειώνεται c τα καταφέρνει και ανταποκρίνεται στην πρόκληση c πότε ανταποκρίνεται και πότε όχι Ο μαθητής μαθαίνει ευκολότερα όταν προσλαμβάνει τις πληροφορίες: c ακουστικά c οπτικά c εκτελώντας μια δραστηριότητα Α51

62 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ a 1. Το φυσικό περιβάλλον της τάξης διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία (έχει κατάλληλο φωτισμό, διαστάσεις, ήσυχο κ.τ.λ.); 2. Το νοητικό περιβάλλον της τάξης (απαιτήσεις και προσδοκίες του εκπαιδευτικού, κίνητρα κ.τ.λ.) βοηθά τους μαθητές να πετύχουν τους στόχους τους; 3. Το συναισθηματικό περιβάλλον της τάξης είναι φιλικό και ενθαρρυντικό για όλους τους μαθητές; 4. Πώς ομαδοποιούνται οι μαθητές; c όλοι μαζί c σε ζευγάρια c σε μικρές ομάδες (μέχρι 4-5 άτομα) c σε μεγάλες ομάδες (πάνω από 5 άτομα) 5. Με ποιο κριτήριο γίνεται η ομαδοποίηση; c γενική ικανότητα c συγκεκριμένες μαθησιακές ανάγκες c χαρακτηριστικά συμπεριφοράς c το φύλο c άλλο: 6. Αν υπάρχουν ομάδες, με ποιο στόχο δημιουργήθηκαν; c για την εφαρμογή project c για την εφαρμογή εργαστηριακών εργασιών - εξάσκηση c για άμεση διδασκαλία c άλλο: 7. Η μέθοδος διδασκαλίας που εφαρμόζεται συμβάλλει στην ενεργητική συμμετοχή του μαθητή; 8. Η μέθοδος διδασκαλίας που εφαρμόζεται επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών; 9. Η μέθοδος διδασκαλίας που εφαρμόζεται δίνει ευκαιρίες στους μαθητές να δουλεύουν ανεξάρτητα; 10. Η μέθοδος διδασκαλίας που εφαρμόζεται ευνοεί τη σταδιακή παρουσίαση νέων εννοιών; 11. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δίνεται έμφαση στη διδασκαλία στρατηγικών; 12. Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει τις στρατηγικές δρώντας ως μοντέλο; ---> συνέχεια Α52

63 Μέρος 1β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ β 13. ίνονται παραδείγματα και αντιπαραδείγματα από την εκπαιδευτικό; 14. Κατά την εκτέλεση εργασιών, οι οδηγίες είναι απλές και σαφείς; 15. Παρέχεται επαρκής χρόνος για εξάσκηση; 16. ίνεται ανατροφοδότηση από την εκπαιδευτικό; 17. Χρησιμοποιούνται εποπτικά μέσα και επιπρόσθετο υλικό εκτός των εγχειριδίων του ΟΕ Β; 18. Η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί οργανογράμματα και γνωστικούς χάρτες; 19. ίνεται έμφαση στην καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων; 20. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα των μαθητών; 21. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται παρέχουν πληροφορίες που είναι κατανοητές από τους μαθητές; 22. Οι εργασίες που ανατίθενται αφορούν κυρίως (εύρεση πληροφοριών, σύγκριση εννοιών, ανάλυση ιδεών κτ.λ.) 23. Οι εργασίες που ανατίθενται αντλούνται από (σχολικό βιβλίο, βιβλία του εμπορίου, κατασκευάζονται από την εκπαιδευτικό κ.τ.λ.) 24. Οι εργασίες που ανατίθενται έχουν τη μορφή (δοκιμίων, πολλαπλών επιλογών, σύντομων γραπτών απαντήσεων, προφορικών παρουσιάσεων κτλ.) 25. Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει τις πληροφορίες κυρίως μέσω της ακουστικής ή της οπτικής οδού; 26. Κατά την παρουσίαση νέων εννοιών, η εκπαιδευτικός συνήθως προχωρά από το όλο προς τα μέρη (απαγωγή) ή από το μέρος προς το όλο (επαγωγή) ; 27. Οι ερωτήσεις που συνήθως απευθύνει η εκπαιδευτικός ποιες νοητικές λειτουργίες εμπλέκουν (εφαρμογή, αποτίμηση, πρόβλεψη, επεξήγηση, ανακεφαλαίωση, επανάληψη); ---> συνέχεια Α53

64 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ γ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Το φυσικό περιβάλλον της τάξης είναι Το νοητικό περιβάλλον της τάξης είναι Το συναισθηματικό περιβάλλον της τάξης είναι Η ομαδοποίηση Η μέθοδος διδασκαλίας Οι στρατηγικές και πρακτικές διδασκαλίας Τα διδακτικά μέσα και υλικά ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Σημείωση: Για να καταλήξω σε προτάσεις που θα αφορούν σε αλλαγές στα στοιχεία του διδακτικού περιβάλλοντος, θα εκτιμήσω αν τα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας ταιριάζουν με τα χαρακτηριστικά του τρόπου μάθησης του μαθητή (αντλώ αυτά τα στοιχεία από πρωτόκολλο αξιολόγησης τύπου μάθησης, συνεντεύξεις, παρατηρήσεις κ.ά.). Για παράδειγμα αν ο μαθητής είναι οπτικός τύπος και δεν χρησιμοποιώ οπτικά μέσα, εμπλουτίζω τα διδακτικά υλικά αυτού του τύπου, ή αν ο μαθητής σχηματίζει έννοιες από τα μέρη στο όλο ελέγχω αν εφαρμόζω την επαγωγική μέθοδο κ.τ.λ. Α54

65 Μέρος 1β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6: ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: Χάρης ΤΜΗΜΑ: Α1 ΜΑΘΗΜΑ: Βιολογία ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΓΕΓΟΝΟΣ 20/9 Σηκώθηκε από τη θέση του για να ξύσει το μολύβι του και καθώς κατευθύνθηκε προς το καλάθι έδωσε ένα σημείωμα σε ένα συμμαθητή του. Είναι πολύ ανήσυχος. 20/9 Ξεφυλλίζει πολύ γρήγορα το βιβλίο του σαν να ψάχνει κάτι. Προσποιείται ότι διαβάζει σιωπηρά, αλλά είναι αφηρημένος και το βιβλίο του βρίσκεται σε άλλη ενότητα από τη σημερινή. 21/9 Ζήτησε άδεια για να πάει στην τουαλέτα κατά την ώρα της εξέτασης. Νομίζω πως ήθελε να αποφύγει τυχόν ερωτήσεις μου. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ο μαθητής εκδηλώνει συμπεριφορές που δεν αφορούν στο εκπαιδευτικό αντικείμενο. Οι ενέργειες του δεν τον βοηθούν να βελτιώσει την επίδοσή του, ούτε τη διαγωγή του. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Να διερευνήσω σε βάθος τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα του μαθητή ώστε να συμμετέχει περισσότερο στο μάθημα. Α55

66 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: Μάριος ΤΜΗΜΑ: Γ2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/10/04 ΜΑΘΗΜΑ: Θρησκευτικά ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Σηκώνεται από τη θέση του Χτυπά το στυλό στο θρανίο Σφυρίζει Ζητά άδεια για να βγει από την αίθουσα εν απαντά γιατί ήταν αφηρημένος κατά την ερώτηση Ασχολείται με άλλα αντικείμενα από αυτά που πρέπει ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ο μαθητής εκδηλώνει συμπεριφορές που δεν αφορούν στο εκπαιδευτικό αντικείμενο. Οι ενέργειες του δεν τον βοηθούν να βελτιώσει την επίδοσή του, ούτε τη διαγωγή του. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Να διερευνήσω σε βάθος τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα του μαθητή ώστε να συμμετέχει περισσότερο στο μάθημα. Α56

67 Μέρος 1β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: Βάσω ΤΜΗΜΑ: Β2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/09/04 ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά Χρόνος εκκίνησης Συμπεριφορά Χρόνος λήξης Βάζει και βγάζει βιβλία και τετράδια από τη τσάντα της Ακούει την εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές της Λύνει μια άσκηση στον πίνακα Ακούει την εκπαιδευτικό που παραδίδει το μάθημα και βλέπει στον πίνακα Κοιτάζει γύρω, ενώ θα έπρεπε να λύνει προβλήματα στο βιβλίο της Μιλάει με τη μαθήτρια που κάθεται δίπλα της Λύνει ασκήσεις (μετά από επίπληξη) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Προσέχει στο μάθημα και δείχνει ενδιαφέρον, αλλά τα παρατάει εύκολα όταν δεν τα καταφέρνει (χαζεύει και φλυαρεί). ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Θα της δώσω να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο κατά την παράδοση του μαθήματος, όπου θα καταγράφει η ίδια πώς αισθάνεται ανά 5λεπτο (καταλαβαίνει την εξέλιξη του μαθήματος, βαριέται, έχει απορίες και σε κάποια σημεία «χάνεται», δεν καταλαβαίνει τίποτα και απλώς κοιτάζει σιωπηλή τον πίνακα κ.τ.λ.) Ακόμη, θα της δώσω οδηγίες για το πώς μπορεί να βοηθά τον εαυτό της όταν πρωτοδιαβάζει ένα πρόβλημα, που της φαίνεται δύσκολο (να το ξαναδιαβάζει με προσοχή, να ψάξει τι ζητάει, να προσέξει τα δεδομένα, να ανατρέξει στα λυμένα προβλήματα του μαθήματος στο βιβλίο και να βρει ένα παρόμοιο για να δει την πορεία της λύσης του κ.τ.λ.) Α57

68 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9: ΛΙΣΤΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: Σπύρος ΤΜΗΜΑ: Α1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/10/04 ΜΑΘΗΜΑ: Ιστορία Συμπεριφορά Ναι Οχι Ποτέ Σπάνια Συχνά Πολύ συχνά Πάντα Σηκώνεται από τη θέση του Χτυπά το στυλό στο θρανίο Σφυρίζει Ζητά άδεια για να βγει από την αίθουσα εν απαντά γιατί ήταν αφηρημένος κατά την ερώτηση Ασχολείται με άλλα αντικείμενα από αυτά που πρέπει ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ο μαθητής εκδηλώνει συμπεριφορές που δεν αφορούν στο εκπαιδευτικό αντικείμενο. Οι ενέργειες του δεν τον βοηθούν να βελτιώσει την επίδοσή του, ούτε τη διαγωγή του. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Να διερευνήσω σε βάθος τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα του μαθητή ώστε να συμμετέχει περισσότερο στο μάθημα. Α58

69 Μέρος 1β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10: ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ a ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ: Ιωάννης. ΤΜΗΜΑ: Γ 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/11/04 ΜΑΘΗΜΑ: Ιστορία Χρόνος Μαθητής Εκπαιδευτικός Υλικά Ομαδοποίηση 1 ο λεπτό ΠΑ Ρ ΤΙ Α 4 ο λεπτό ΠΑ Α ΤΙ Α 7 ο λεπτό ΠΑ Α ΤΙ Α 10 ο λεπτό ΠΑ Ε ΤΙ Ο 13 ο λεπτό ΠΑ Π Χ Ο 16 ο λεπτό ΠΑ Π ΤΙ Ο 19 ο λεπτό Κ Π ΤΙ Ο 22 ο λεπτό ΕΕ Π ΤΙ Ο 25 ο λεπτό ΠΑ Π Χ Ο 28 ο λεπτό ΠΑ Π Χ Ο 31 ο λεπτό ΕΕ Π ΤΙ Ο 34 ο λεπτό ΕΕ Π ΤΙ Ο 37 ο λεπτό ΠΑ Ρ ΤΙ Ο 40 ο λεπτό Σ ΠΕ ΣΧ Ο 43 ο λεπτό Κ Π ΤΙ Ο ---> συνέχεια Α59

70 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10: ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ β Υπόμνημα συμπεριφορών μαθητή Γράφει (ΓΡ) Απαντά (Α) Συζητά (Σ) Ακούει - παρακολουθεί το μάθημα (ΠΑ) Κουβεντιάζει με συμμαθητές χωρίς να επιτρέπεται (Κ) ιαβάζει σιωπηρά ( Σ) ιαβάζει φωναχτά ( Φ) Χειρίζεται υλικά (Χ) Περιμένει (Π) Είναι εκτός έργου (αφηρημένος, μουντζουρώνει, ζωγραφίζει, διαβάζει κ.ά) χωρίς να επιτρέπεται (ΕΕ) Υπόμνημα συμπεριφορών εκπαιδευτικού Παραδίδει μάθημα (Π) Ακούει τους μαθητές (Α) Μιλά για οργανωτικά θέματα (ΟΡΓ) ίνει οδηγίες (Ο ) Επαινεί τους μαθητές (ΕΠ) Περιμένει την εκτέλεση ενός έργου (ΠΕ) ιορθώνει γραπτές ασκήσεις ( ) Ρωτάει (Ρ) Γράφει στον πίνακα (ΓΠ) Παρουσιάζει χειρίζεται υλικά (ΧΥ) Επιπλήττει τους μαθητές (Ε) Ανατροφοδοτεί τους μαθητές (ΑΝ) Υπόμνημα εκπαιδευτικών /υλικών μέσων Σχολικό εγχειρίδιο (ΣΕ) Έντυπο υλικό εκτός ΟΕ Β (Ε) Πείραμα (ΠΕΙ) Παρακολούθηση οπτικο-ακουστικού υλικού (ΟΑΥ) Χρήση Η/Υ & νέων τεχνολογιών (ΗΥ) Τετράδια (ΤΕ) Χάρτης (Χ) Πίνακας (Π) Ακρόαση ακουστικού υλικού (ΑΥ) Προπλάσματα (ΠΡ) Γραφήματα (ΓΡ) Τίποτα (ΤΙ) Όλη η τάξη (Ο) Ατομικά (Α) Υπόμνημα ομαδοποίησης τάξης Ζευγάρια (Ζ) Μικρές ομάδες (ΟΜ) ---> συνέχεια Α60

71 Μέρος 1β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Συμπεριφορά μαθητή: Ο μαθητής παρακολουθεί το μάθημα τα πρώτα 15 λεπτά της ώρας και μετά αρχίζει να κουβεντιάζει ή να μουντζουρώνει το θρανίο του. Όταν η εκπαιδευτικός δείχνει κάτι στο χάρτη ή ζητά την εκτέλεση μιας εργασίας (να βρουν κάτι στο βιβλίο, να κάνουν μια άσκηση κ.τ.λ.) ασχολείται με το έργο για λίγα λεπτά, αλλά αν δυσκολευτεί ή περάσει λίγη ώρα σταματά την προσπάθειά του και ενοχλεί ή χαζεύει. Συμπεριφορά εκπαιδευτικού: Η εκπαιδευτικός ξεκινά το μάθημα με εξέταση της προηγούμενης ενότητας που διαρκεί για ένα δεκάλεπτο, συνεχίζει με την παράδοση του μαθήματος και προς το τέλος αναθέτει μια άσκηση στα παιδιά, σύμφωνα με αυτά που άκουσαν. Υλικά: Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως τίποτα, γιατί το μάθημα γίνεται με τη μορφή διάλεξης. Γίνονται κάποιες αναφορές στο χάρτη και στο σχολικό βιβλίο. Ομαδοποίηση: Η εκπαιδευτικός απευθύνεται σε όλη την τάξη, εκτός από το στάδιο της εξέτασης που γίνεται σε ατομική βάση. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Στόχος: Να βελτιωθεί η συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα, να μην εκδηλώνει συμπεριφορές εκτός εκπαιδευτικού έργου και να βελτιωθεί η επίδοσή του στα επαναληπτικά τεστ. Υπόθεση για προσαρμογές: Στην αρχή της παράδοσης του μαθήματος θα δίνω ένα σκελετό (advance organizer) με τα θέματα που θα αναπτυχθούν. Σε τακτά διαστήματα θα σταματώ να μιλάω και θα ζητώ από τους μαθητές (συχνά θα ρωτώ τον Ιωάννη) να ανακεφαλαιώνουν τις υποενότητες που αναπτύξαμε. Θα χρησιμοποιώ περισσότερο το χάρτη, θα παρεμβάλλω στην διάλεξη ανάγνωση πηγών ή άλλων κειμένων. Επίσης, με βάση το σκελετό που θα τους δίνω, θα ζητώ από τους μαθητές να κρατούν σημειώσεις για τα κύρια σημεία, ώστε να διευκολύνονται στις επαναλήψεις τους. Αν ο Ιωάννης δυσκολευτεί στη διατήρηση σημειώσεων θα προτείνω να ασχοληθεί για ένα δίωρο με δεξιότητες μελέτης στο τμήμα ένταξης. Αξιολόγηση: Μετά από 2 εβδομάδες θα παρατηρήσω τη συμπεριφορά του Ιωάννη και θα συγκρίνω το ποσοστό του διδακτικού χρόνου που συμμετέχει στο μάθημα με το σημερινό. Επίσης, θα συγκρίνω την επίδοση του στο πρώτο επαναληπτικό τεστ που θα γράψουμε με το προηγούμενο. Α61

72 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΥ Δοκιµασία: Να βρεθεί η τιμή της αριθμητικής παράστασης 15 : 3 + 2³ 5-4² : 8 + (5³ - 123) = Aπάντηση µαθητή: 15 : 3 + 2³ 5-4² : 8 + (5³ - 123) = 15 : 3 + 2³ 5-4² : 8 + ( ) = 15 : : = 15 : : 10 = 1, : 10 = 6,8 16 : 10 = 6,8 1,6 = 5,2 Λίστα εκπαιδευτικού (ανάλυση έργου): Βήματα 1. Εκτελεί τις πράξεις μέσα στις παρενθέσεις 2. Υπολογίζει τις δυνάμεις 3. Εκτελεί τους πολλαπλασιασμούς και τις διαιρέσεις με τη σειρά που σημειώνονται. 4. Εκτελεί τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις. Συµπεράσµατα εκπαιδευτικού: Ο μαθητής δε γνωρίζει επαρκώς την προτεραιότητα των πράξεων. Ειδικότερα εκτελεί τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις πριν από τους πολλαπλασιασμούς και τις διαιρέσεις. ε νομίζω ότι οι πράξεις έγιναν στην τύχη, αλλά έγιναν σύμφωνα με μια δική του ιεραρχία που αντιστρέφει τα βήματα 3 και 4. Η μοναδική ασυνέπεια στο δικό του σχήμα του είναι η αφαίρεση 5 16, την οποία δεν εκτέλεσε για να αποφύγει μάλλον τους αρνητικούς αριθμούς και την άφησε για το τέλος. Α62

73 Μέρος 1β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12Α: ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΑΘΩΝ α Καταγραφή λαθών καρβουνιάρης ανά βαρελάκια Ένας ταβερνιάρης αγόρασε δύο βαρέλια κρασί αντί 1050 ευρώ. Από τα δυο βαρέλια, έχουν μέσα που χωρούν 250 κιλά κρασί το καθένα, το ένα είναι γεμάτο και το άλλο είναι γεμάτο και καλό κατά τα 3 4. Πόσο πρέπει να πουλάει το κιλό το κρασί για να κερδίσει 20% επί της τιμής του κόστους; (Μαθηματικά, Α Γυμνασίου, σελ. 180) Οµαδοποίηση λαθών Κείμενο Μαθητής Αλλαγή νοήματος Ορθότητα πλαισίου Αυτόδιόρθωση Γραφοφωνημική ομοιότητα ταβερνιάρης καρβουνιάρης ναι όχι όχι ναι αντί Ανά ναι ναι όχι ναι βαρέλια βαρελάκια όχι ναι ναι ναι χωρούν Έχουν μέσα όχι ναι όχι όχι κατά και ναι όχι ναι ναι κιλό καλό ναι ναι όχι ναι ---> συνέχεια Α63

74 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12Α: ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΑΘΩΝ β ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Τα περισσότερα αναγνωστικά λάθη του μαθητή αφορούν την αντικατάσταση λέξεων του κειμένου με άλλες λέξεις που παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό γραφοφωνημικής ομοιότητας. Επίσης, τις περισσότερες φορές δεν αυτοδιορθώνεται, αλλά συνεχίζει την ανάγνωση, ακόμα και στις περιπτώσεις που το λάθος αλλάζει το νόημα της πρότασης. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Στο τμήμα ένταξης να αξιολογηθεί η αναγνωστική ικανότητα του μαθητή σε βάθος και ο μαθητής να παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα για την αποκωδικοποίηση λέξεων που μοιάζουν γραφοφωνημικά (ή ό,τι άλλο προκύψει από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης). Επίσης, να εφαρμοστεί κάποιο πρόγραμμα εξάσκησης μεταγνωστικών δεξιοτήτων για να παρακολουθεί την αναγνωστική του συμπεριφορά και να ξαναδιαβάζει τη λέξη/ αυτοδιορθώνεται όταν δεν ταιριάζει με το πλαίσιο του κειμένου. Τέλος, κατά την επίλυση προβλημάτων στα μαθηματικά προτείνω να ο μαθητής να εφαρμόζει την τεχνική της αναδιήγησης και υποβολής αυτόερωτήσεων. Μετά από την ανάγνωση του προβλήματος θα το αναδιηγείται με δικά του λόγια και θα αυτοερωτάται τι είναι αυτό που ζητά το πρόβλημα, ποια είναι τα δεδομένα που δίνονται και ποια θα μπορεί να είναι μια αποδεκτή απάντηση (εκτίμηση). Α64

75 Μέρος 1β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12Β: ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΑΘΩΝ Ο μαθητής εκτελεί, ενώ σκέφτεται δυνατά (φωναχτή σκέψη) Μαθητής: «8 από 1, 7-5 από 5, 0 8 από 7, 1 9 από 5, 4-1από 2, και 1 από 1, 0. Άρα η διαφορά τους είναι » Οµαδοποίηση λαθών Ναι Όχι Ποτέ Σπάνια Συχνά Πολύ συχνά Πάντα Χρησιμοποιεί τη μέθοδο του σχολείου Χρησιμοποιεί δική του μέθοδο Γράφει ευθυγραμμισμένα τα νούμερα Πότε αφαιρεί τα ψηφία του αφαιρετέου από το μειωτέο και πότε το αντίστροφο. Εναλλάσσει την αφαίρεση με την πρόσθεση των ψηφίων Κάνει λάθη στων υπολογισμό των διαφορών Ξεχνά τα «δανεικά» ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ο μαθητής αφαιρεί τον αφαιρετέο από τον μειωτέο, μόνο όταν το ψηφίο του πρώτου είναι μικρότερο από το ψηφίο του δεύτερου. Στην αντίθετη περίπτωση, για να αποφύγει το «δανεισμό», αλλάζει την κάθετη φορά της αφαίρεσης και αφαιρεί το ψηφίο του μειωτέου από εκείνο του αφαιρετέου. Συμπερασματικά, ο μαθητής έχει διατυπώσει την αρχή «αφαιρώ τον μικρότερο αριθμό από τον μεγαλύτερο» εφαρμόζοντας την ανά ψηφίο, ασχέτως αν αυτό ανήκει στον μειωτέο ή τον αφαιρετέο. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Εξετάζουμε σε βάθος αν κατανοεί τη θεσιακή αξία των ψηφίων, πείθουμε το μαθητή ότι η «αρχή» που εφαρμόζει είναι λάθος και μας οδηγεί σε λάθος αποτελέσματα και συνεχίζουμε με την ανάλυση του αλγόριθμου της αφαίρεσης με ιδιαίτερη έμφαση στο δανεισμό. Α65

76 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 13: ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ /ΑΞΟΝΕΣ Επιλέξτε ένα κείμενο που ο μαθητής είναι ικανός να διαβάσει χωρίς μεγάλες δυσκολίες. Εξηγείστε του πως θέλετε να σας δείξει (απαντώντας στις ερωτήσεις) πώς διαβάζει τέτοιου είδους κείμενα. Ερωτήσεις - άξονες συζήτησης Τι θα κάνεις πρώτα απ όλα; Χρειάζεται να κάνεις κάτι πριν ξεκινήσεις; Γιατί; είξε μου πώς θα το έκανες. Τι πρέπει να κάνω εγώ την ώρα που διαβάζω; είξε μου πώς το κάνεις εσύ. Τι θα πρέπει να κάνω αν έχω προβλήματα με αυτό που διαβάζω (όταν δεν καταλαβαίνω); είξε μου πώς γίνεται αυτό. Τι πρέπει να κάνω τελειώνοντας την ανάγνωση; Χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο για να καταλάβω καλά ότι διάβασα; Α66

77 Μέρος 1β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 14: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ (Miholic, 1994 Μπότσας & Παντελιάδου, 2001) Υπάρχουν παραπάνω από ένας τρόπος να τα βγάλεις πέρα όταν δυσκολεύεσαι στην ανάγνωση. Ποιοι είναι οι καλύτεροι; Κάτω από κάθε ερώτηση σημείωσε όλες τις αντιδράσεις που θεωρείς αποτελεσματικές. 1. Τι κάνεις όταν βρεις µια λέξη και δεν γνωρίζεις τι σηµαίνει; α. Βλέπω τις λέξεις που είναι γύρω της για να καταλάβω τι σημαίνει. β. Χρησιμοποιώ μια «εξωτερική βοήθεια» όπως λεξικό. γ. Την αφήνω για λίγο και περιμένω να ξεκαθαρίσει παρακάτω τι σημαίνει. δ. ιαβάζω ένα -ένα γράμμα. 2. Τι κάνεις όταν δεν ξέρεις τι σηµαίνει µια ολόκληρη πρόταση; α. Τη διαβάζω πάλι. β. ιαβάζω γράμμα -γράμμα όλες τις δύσκολες λέξεις. γ. Σκέφτομαι για τις άλλες προτάσεις στην παράγραφο. δ. Την παραμελώ, την αφήνω τελείως. 3. Όταν διαβάζεις Ιστορία τι κάνεις για να θυµάσαι τις σηµαντικές πληροφορίες που διάβασες; α. Παραλείπω τα μέρη που δεν καταλαβαίνω. β. Κάνω στον εαυτό μου ερωτήσεις για τις κύριες ιδέες. γ. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να θυμάμαι κάποιο σημείο παρά κάποιο άλλο. δ. Το συνδέω με κάτι που ήδη ξέρω. 4. Πριν να ξεκινήσεις να διαβάζεις, τι σχέδια κάνεις για να διαβάσεις καλύτερα; α. εν χρειάζεται κανένα σχέδιο, απλώς ξεκινώ να διαβάζω μέχρι να τελειώσω την εργασία. β. Σκέφτομαι τι γνωρίζω γι αυτό το θέμα. γ. Σκέφτομαι γιατί διαβάζω (Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο διαβάζω). δ. Εξασφαλίζω ότι θα τελειώσω όλη την ανάγνωση όσο το δυνατό γρηγορότερα. 5. Γιατί θα πήγαινες πίσω και θα διάβαζες ένα ολόκληρο κείµενο ξανά από την αρχή; α. Γιατί δεν το κατάλαβα. β. Για να διευκρινίσω μια συγκεκριμένη ή δευτερεύουσα ιδέα. γ. Μου φάνηκε σημαντικό και πρέπει να το θυμάμαι. δ. Για να υπογραμμίσω ή να κάνω περίληψη. Α67

78 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 15: ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ «ΦΩΝΑΧΤΗ ΣΚΕΨΗ» (Botsas & Padeliadu, 2003) Ξεκινήσαμε από το μικρό λιμανάκι του νησιού Χαρπ στη Νέα Ζηλανδία, με το καΐκι του Λάρυ. Ο νεαρός ντόπιος Νεοζηλανδός, θα μας πήγαινε στον μικρό κόλπο που μόνο αυτός ήξερε. Εκεί, εξακόσια μέτρα πιο μέσα, προς την ανοιχτή θάλασσα, υπήρχε το μεγάλο χάσμα. Η θάλασσα οδηγούσε σε ένα έρεβος 1, εντελώς ξαφνικά. Βάθαινε και από τα 12 μέτρα έφτανε λένε στα 300. Ένας γκρεμός ατελείωτος, μαύρος και σκοτεινός. Εκεί όμως εμφανίζονταν τα ψάρια που θέλαμε να μελετήσουμε. Ήταν τεράστια, πιο μεγάλα από ένα μέτρο και ζούσαν σ αυτήν τη σκοτεινή άβυσσο. Μπορούσες να τα δεις μέσα στο σκοτάδι επειδή φωσφόριζε το πτερύγιό τους. Τρέφονταν με μικρότερα ψαράκια. εν έτρωγαν όλα τα ψαράκια, μόνο αυτά τα μικρά καφέ ψαράκια με την κόκκινη βούλα. Τα ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα από το χρώμα τους 2. Είχαμε προετοιμαστεί πολύ καλά για την αποστολή και ήμασταν όλοι επαγγελματίες δύτες. Εγώ και ο ημήτρης δουλεύαμε πάνω από δέκα χρόνια, ο τρίτος της παρέας ήταν ο Νίκος, ένας σαραντάχρονος από τη Λήμνο, που βουτούσε εδώ και πέντε χρόνια. Οι μπουκάλες με το οξυγόνο και το μονοξείδιο του άνθρακα 3 θα μας επέτρεπαν να κατεβούμε στα 300 μέτρα και να δούμε τα ψάρια, την ώρα του φαγητού τους. Τότε, ήταν ακίνδυνα και αφοσιωμένα σ αυτό που έκαναν. Η Ολλανδία είναι μια πολύ φιλόξενη χώρα, γεμάτη ομορφιές 4. Στον κόλπο φτάσαμε το μεσημεράκι. Ο Λάρυ έδεσε το μικρό πλοίο στο χείλος του θαλασσινού γκρεμού και αρχίσαμε να ετοιμαζόμαστε. Βοήθησα το Νίκο να φορέσει τις μπουκάλες κι εμένα με βοήθησε ο ημήτρης. Ήταν όλα έτοιμα. Πέσαμε στη θάλασσα, ήταν ζεστή και νιώθαμε όμορφα. Ξαφνικά από αριστερά, εμφανίστηκε ένας μεγάλος όγκος ήταν ένα ψάρι τεράστιο, ένας καρχαρίας 5. Συνεχίσαμε να κατεβαίνουμε προς τον γκρεμό ήσυχα και ήρεμα. Όσο κατεβαίναμε, τόσο σκοτείνιαζε. Στα 200 μέτρα, είχε απόλυτο σκοτάδι. εν είχαμε μαζί μας φακούς. Φτάσαμε στα 300 μέτρα. Μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε τα ψάρια που μας ενδιέφεραν. Έτρωγαν και δεν μας έδωσαν καμιά σημασία, ήταν υπέροχα. 1 Λεξιλογική ασυνέπεια, 2 εσωτερική ασυνέπεια, 3 εξωτερική ασυνέπεια, 4 πρόβλημα δομικής συνοχής 5 πρόβλημα προτασιακής συνοχής Α68

79 Μέρος 1β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 16 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΦΗΣ ΔΙΗΓΗΣΗΣ a Όνομα: Ημερομηνία: Τάξη: Τίτλος: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: (0 = καμιά κατάθεση, 1 = φτωχό, 2 = μέτριο, 3 = καλό, 4 = άριστο ) Ανάπτυξη Ο πρόλογος δηµιουργεί ενδιαφέρον. α. Ο αναγνώστης μπαίνει αμέσως στο θέμα. β. Χρόνος, τόπος, πρόσωπα, δημιουργούν αγωνία. γ. Οι χαρακτήρες είναι αντίστοιχοι με το πρόβλημα. Ο αναγνώστης µπορεί να προβλέψει συγκρούσεις και συνέπειες. α. Οι χαρακτήρες πιθανά διακινδυνεύουν από τη δύναμη της φύσης. β. Μια σύγκρουση μεταξύ χαρακτήρων πιθανό να τελειώσει με την απώλεια κάτι πολύ σημαντικού. γ. Παίρνοντας τη λάθος απόφαση ή κάνοντας τη λάθος πράξη πιθανά οι χαρακτήρες να νιώσουν άσχημα για τον εαυτό τους. Ο αναγνώστης µπορεί να προβλέψει πιθανά κλεισίµατα. α. Τα στοιχεία της ιστορίας οδηγούν στο τι θα συμβεί. β. Οι χαρακτήρες αφήνουν υπαινιγμούς για το τι θα κάνουν. γ. Η σύγκρουση ή το πρόβλημα, έχουν προβλέψιμη λύση. Περιεχόµενο / Οργάνωση Η πλοκή της ιστορίας κλιµακώνεται προς ένα σηµαντικό γεγονός ή µια σηµαντική απόφαση. α. Η δράση οδηγεί λογικά στην κλιμάκωση. β. Η δράση των χαρακτήρων είναι προβλέψιμη. γ. Γίνονται νύξεις για το τι πρόκειται να συμβεί στη συνέχεια. ---> συνέχεια Α69

80 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 16 : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΡΑΦΗΣ ΔΙΗΓΗΣΗΣ β Όλες οι λεπτοµέρειες χρησιµοποιούνται για να αναπτυχθεί η σύγκρουση της ιστορίας. α. Λεπτομέρειες κάνουν την πράξη πιο συναρπαστική. β. Οι περιγραφές κάνουν τους χαρακτήρες πιο ενδιαφέροντες και πιστευτούς. γ. Η περιγραφή του σκηνικού κάνει τις πράξεις πιο πιστευτές. Χρησιµοποιούνται µόνο οι απαιτούµενοι χαρακτήρες για την πλοκή. Στην αντιµετώπιση του προβλήµατος, ο συγγραφέας καταλήγει µε: α. Ένα δίδαγμα ή ένα μάθημα που διδάχθηκε. β. Οι χαρακτήρες σκέπτονται ή συζητούν για τις εμπειρίες τους. γ. Η επιστροφή των χαρακτήρων στην πραγματικότητα πριν το ξεκίνημα της δράσης. Χρήση Γραµµατικής - Ορθογραφίας α. Λάθη στα σημεία στίξης και στην ορθογραφία που δεν επηρεάζουν την ανάγνωση της ιστορίας. β. Χρησιμοποιούνται λέξεις που ταιριάζουν με τους χαρακτήρες και τη δράση της ιστορίας. Σηµειώσεις και σχόλια Α70

81 Μέρος 1β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 17: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Πρόβληµα Μία πόλη Α με πληθυσμό κατοίκους και μια πόλη Β με πληθυσμό κατοίκους απέχουν μεταξύ τους 40 km. Ένας πεζός ξεκινάει από την πόλη Β στις 10 το πρωί και πηγαίνει στην πόλη Α βαδίζοντας 4,5 km/h. Ένας άλλος πεζός ξεκινάει από την πόλη Α και πηγαίνει προς την πόλη Β βαδίζοντας 3,5 km/h. Αν οι πεζοί ξεκινήσουν συγχρόνως, να βρείτε πότε και σε ποια απόσταση από την πόλη Α θα συναντηθούν. (προσαρμογή από πρόβλημα της Β Γυμνασίου, σελ. 176) 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές; Μπορεί να υπάρχουν και περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις. Α. ύο πεζοί πρέπει να διανύσουν την απόσταση ΑΒ πήγαινε έλα. Β. Ο πεζός Α ξεκινά την πορεία του στις 10, ενώ ο πεζός Β 3,5 ώρες αργότερα. Γ. ύο πεζοί ξεκινούν να βαδίζουν στις 10 το πρωί.. Ο ένας πεζός έκανε συνολικά 4,5 ώρες διαλείμματα στην πορεία του, ενώ ο άλλος 3,5 ώρες. Ε. ύο πεζοί βαδίζουν με την ίδια ταχύτητα. ΣΤ. Η πόλη Β είναι μεγαλύτερη από την πόλη Α. 2. Ποια στοιχεία δίνονται στο πρόβληµα; Μπορεί να υπάρχουν και περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις. Α. Η απόσταση της πόλης Α από την πόλη Γ. Β. Η ταχύτητα του λεωφορείου που πάει από την πόλη Α στην πόλη Β. Γ. Η ταχύτητα που βαδίζει κάθε πεζός. Η απόσταση των πόλεων Α και Β. Ε. Η ώρα εκκίνησης της πορείας. ΣΤ. Η επιτάχυνση του πεζού Β μετά από πορεία 3, 5 km. 3. Τι ζητά το πρόβληµα; Μία μόνο απάντηση είναι σωστή. Α. Να βρεθεί πού θα γίνει η συνάντηση των πεζών. Β. Να βρεθεί αν οι πεζοί θα συναντηθούν στην πόλη Α ή στην πόλη Β. Γ. Να βρεθεί πότε θα συναντηθούν οι πεζοί.. Να βρεθεί ποια είναι η μεγαλύτερη πόλη. Ε. Να βρεθεί ποια είναι η απόσταση των πόλεων Α και Β. ΣΤ. Να βρεθεί πού και πότε θα συναντηθούν οι πεζοί. 4. Ποια είναι πιθανά η απάντηση (εκτίµησε χωρίς µολύβι και χαρτί); Μία μόνο απάντηση είναι σωστή. Α. 5 ώρες από την Α. Β. 17, 5 km/h. Γ. Στις 3 το μεσημέρι και σε 17,5 km από την Α.. Στις 8 το βράδυ και 20 km από την Α. Ε. Στις 5 το απόγευμα και 20 km από τη Β. ΣΤ. Σε 20 χιλιόμετρα. ---> συνέχεια Α71

82 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 18: ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (προσαρμογή από το Mathematics Education for students with learning disabilities, της Rivera, D.P., Pro-ed, 1998, σελ. 118,) Όταν έλυνα την άσκηση /πρόβληµα, αισθανόµουν: c πολύ σίγουρος πως δούλευα σωστά. Θα μπορούσα να εξηγήσω και σε ένα συμμαθητή μου πώς λύνονται τέτοιες ασκήσεις / προβλήματα. c αβέβαιος για το αν δούλευα σωστά. Μπορεί να ήμουν σωστός, ίσως όμως να είχα και μερικά λάθη. c σίγουρος πως ήξερα τη λύση όταν ξεκίνησα, αλλά μετά από κάποιο σημείο «κόλλησα». c εντελώς «χαμένος» από την αρχή. Για να είμαι ειλικρινής ποτέ δεν κατάλαβα τι έλεγε ο/η καθηγητής/τρια μου όταν μας εξηγούσε στο μάθημα πώς λύνονται αυτές οι ασκήσεις c άλλο: Α72

83 Μέρος 1β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 19: ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΜΕ «ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Καθόλου Γενικώς Ικανοποιητικά Περιεχόμενο Απαντά στην ερώτηση Απαντά σε όλα τα σκέλη της ερώτησης Η απάντηση είναι πλήρης Η απάντηση είναι σαφής Παρέχει επιστημονικά έγκυρες πληροφορίες Χρησιμοποιεί κατάλληλο λεξιλόγιο Γραπτή Έκφραση Το κείμενο είναι ευανάγνωστο εν υπάρχουν ορθογραφικά λάθη Οι προτάσεις είναι ολοκληρωμένες εν υπάρχουν συντακτικά λάθη Χρησιμοποιεί σωστά τα σημεία στίξης Ανάλυση λαθών εν έχει κατανοήσει την ερώτηση Συγχέει όρους Συγχέει έννοιες εν χρησιμοποιεί την κατάλληλη ορολογία εν αναφέρει όλες τις λεπτομέρειες Αναφέρει λεπτομέρειες που δεν σχετίζονται με την ερώτηση υσκολεύεται να συνθέσει πληροφορίες από διαφορετικές ενότητες υσκολεύεται να διατυπώσει ορισμό υσκολεύεται να εξηγήσει τον μηχανισμό ενός φαινόμενου (πώς και γιατί) υσκολεύεται να περιγράψει τα στάδια ενός φαινομένου υσκολεύεται να εφαρμόσει τις γνώσεις του στην ανάλυση καταστάσεων Καθόλου Μερικώς Ικανοποιητικά Α73

84 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 20: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΑΘΗΤΗ α ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Η Σύνθεση της Οµάδας Η ομάδα αποτελείται από: c 2 άτομα c 3-4 άτομα c πάνω από 5 άτομα Η ομάδα συγκροτήθηκε με βάση: c τυχαία c την επίδοση c κοινωνικά κριτήρια c τις επιθυμίες των μαθητών Ως προς την επίδοση των μαθητών η ομάδα είναι: c ομοιογενής c ανομοιογενής Τα μέλη της ομάδας συνεργάζονται μεταξύ τους: c για πρώτη φορά c συχνά c σχεδόν πάντα Η οργάνωση της Οµαδικής Εργασίας Η δραστηριότητα έχει ρεαλιστικούς και συγκεκριμένους στόχους. Οι στόχοι διατυπώθηκαν με σαφήνεια προς τους μαθητές. Ο χρόνος εκτέλεσης είναι συγκεκριμένος και γνωστός στους μαθητές. Έχει προσδιοριστεί με σαφήνεια το προϊόν της ομαδικής εργασίας. Το επίπεδο δυσκολίας είναι κατάλληλο για όλους. Στους μαθητές έχουν δοθεί οδηγίες για τον τρόπο εκτέλεσης. (Γραπτές; Προφορικές; Και γραπτές και προφορικές; ) Τα μέλη της ομάδας ακολουθούν (ρητά συμφωνημένους) κανόνες συμπεριφοράς. Παράδειγμα: Ναι Όχι Στους μαθητές έχουν ανατεθεί συγκεκριμένοι ρόλοι και καθήκοντα. Παράδειγμα: Η αξιολόγηση είναι μόνο ατομική. Η αξιολόγηση είναι μόνο ομαδική. Η αξιολόγηση είναι και ατομική και ομαδική. εν υπάρχει αξιολόγηση. ---> συνέχεια Α74

85 Μέρος 1β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 20: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΑΘΗΤΗ β ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Οι Στόχοι και το Περιεχόµενο της Οµαδικής Εργασίας Στόχοι: ιαδικασία: Τελικό προϊόν ομαδικής εργασίας: Οι Κοινωνικές Δεξιότητες των Μαθητών Σπάνια Μερικές φορές Συχνά Ο μαθητής με Μ : Περιμένει τη σειρά του για να μιλήσει. Είναι υπομονετικός. ιαφωνεί ευγενικά. Συμμετέχει στη συζήτηση. Αποδέχεται την κριτική. Συμμετέχει στην εκτέλεση των πειραμάτων. Λειτουργεί παρορμητικά. Προκαλεί προβλήματα με τη συμπεριφορά του. Είναι αμέτοχος και αδιάφορος. Είναι ενθουσιώδης και πρόθυμος. είχνει να δυσφορεί. Άλλο: Στην ομάδα: Οι μαθητές ακούν τις γνώμες των άλλων. Οι μαθητές συζητούν και αποφασίζουν συναινετικά. Κυριαρχεί η γνώμη ενός ή δύο μαθητών. Οι μαθητές συμμετέχουν όλοι με τη σειρά στη διαδικασία. Ένας ή δύο μαθητές χρησιμοποιούν τα υλικά και οι υπόλοιποι παρατηρούν. Ένας ή δύο εργάζονται ενώ οι άλλοι αδιαφορούν. Οι μαθητές είναι φιλικοί προς τον μαθητή με Μ. Άλλο: ---> συνέχεια Α75

86 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 20: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΑΘΗΤΗ γ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Οι Γνωστικές Δεξιότητες του Μαθητή µε Μαθησιακές Δυσκολίες Ο μαθητής: Σπάνια Μερικές φορές Πάντα Κατανοεί τον σκοπό της δραστηριότητας. Κατανοεί τα στάδια εκτέλεσης της δραστηριότητας. Κατανοεί γραπτές οδηγίες. Μπορεί να χειριστεί τα όργανα του εργαστηρίου. Μπορεί να πάρει μετρήσεις. Μπορεί να καταγράψει μετρήσεις Μπορεί να κατασκευάσει ένα σύστημα με υλικά του εργαστηρίου. Μπορεί να διατυπώσει προφορικά μια παρατήρηση. Μπορεί να διατυπώσει γραπτά μια παρατήρηση. Μπορεί να διατυπώσει προφορικά μια υπόθεση. Μπορεί να διατυπώσει γραπτά μια υπόθεση. Μπορεί να διατυπώσει προφορικά μια πρόβλεψη. Μπορεί να διατυπώσει γραπτά μια πρόβλεψη. Μπορεί να διατυπώσει προφορικά ένα συμπέρασμα Μπορεί να διατυπώσει γραπτά ένα συμπέρασμα ιατυπώνει προφορικά ένα συμπέρασμα χρησιμοποιώντας επιστημονικές έννοιες. Μπορεί να κατασκευάσει μια γραφική παράσταση. Μπορεί να διαβάσει τιμές σε μια γραφική παράσταση. Μπορεί να περιγράψει προφορικά αυτό που απεικονίζει μια γραφική παράσταση. Μπορεί να διατυπώσει ένα συμπέρασμα συνδυάζοντας δεδομένα γραφικών παραστάσεων. Άλλο: ---> συνέχεια Α76

87 Μέρος 1β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 21 α ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε.Ε.Π.) Ι. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στοιχεία Μαθητή Επώνυμο: Όνομα: Ημ. Γέννησης: Κωδικός: ιεύθυνση: Τηλέφωνο: Κατηγορία Ε.Α. Σχολείο: Τάξη: Τηλέφωνο σχολείου: ιεύθυνση σχολείου: ΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΕΠ Ονοματεπώνυμο Θέση - Τίτλος Υπογραφή ΙΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Ημερομηνία συνεδρίας: Τύπος συνεδρίας (Σημείωσε όσα ισχύουν). 1 Αρχική 1 Ενδιάμεση ανασκόπηση 1 Ετήσια ανασκόπηση 1 Άλλο (1) Γραπτή (2) (3) Κοινοποίηση στους γονείς Τύπος Ημερομηνία Ανταπόκριση 1 Οι γονείς / κηδεμόνες δεν ήταν στη συνάντηση. Στάλθηκε αντίγραφο στο σπίτι την : (Ημερομηνία) 1 Μητρική γλώσσα ή τρόπος επικοινωνίας των γονέων / κηδεμόνων αν δεν είναι ελληνικά: 1 Εξασφαλίσθηκε διερμηνέας: 1 ΝΑΙ 1ΟΧΙ. Αν όχι γιατί: ---> συνέχεια Α77

88 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 21 β ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΕΠ) ΙV. ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΠΙ ΟΣΗ Βασίσθηκε σε πληροφορίες των ακόλουθων ατόμων: Ποιος: Πώς: (Εργαλεία αξιολόγησης) Ημερομηνία Γονείς / κηδεμόνες Εκπαιδευτικός Γενικής Αγωγής Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής Μαθητής Ψυχολόγος 1 Άλλες: (ημερομηνίες/ εργαλεία αξιολόγησης / επίδοση) 1 Οι δυνατότητες και ικανότητες του μαθητή περιλαμβάνουν: 1 Οι Προέχουσες Εκπαιδευτικές Ανάγκες του μαθητή είναι: V. ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Αντιμετωπίζει ο/η μαθητής/τρια πρόβλημα όρασης Εάν ναι, θα πρέπει να προσδιορισθεί εάν απαιτείται διδασκαλία της γραφής Braille. Παρουσιάζει το παιδί διαταραχή της επικοινωνίας / γλώσσας Εάν ναι, η ομάδα πρέπει να αναφερθεί στις αντίστοιχες ανάγκες Γνωρίζει το παιδί καλά την ελληνική γλώσσα Εάν όχι, η ομάδα πρέπει να αναφερθεί στις αντίστοιχες ανάγκες Αντιμετωπίζει το παιδί πρόβλημα ακοής Εάν ναι, η ομάδα πρέπει να αναφερθεί στις αντίστοιχες ανάγκες με κάθε τρόπο Παρουσιάζει το παιδί προβλήματα συμπεριφοράς που εμποδίζουν τη μάθηση τη δική του ή των άλλων Εάν ναι, η ομάδα πρέπει να αναπτύξει στρατηγικές που θα περιλαμβάνουν μόνο θετικές παρεμβάσεις τροποποίησης. Χρειάζεται το παιδί τεχνολογική υποστήριξη ή προσαρμογές Εάν ναι, η ομάδα πρέπει να αναφερθεί στις αντίστοιχες ανάγκες ΝΑΙ ΟΧΙ ---> συνέχεια Α78

89 Μέρος 1β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 21 γ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΕΠ) Όταν αναπτύσσετε ένα ΕΕΠ, λάβετε υπόψη σας τα εξής: Τις δυνατότητες και τις ανησυχίες των γονέων και του μαθητή. Τα αποτελέσματα της προηγούμενης αξιολόγησης. Πώς επηρεάζει η αναπηρία τη συμμετοχή και την πρόοδο στη γενική εκπαίδευση. Πώς επηρεάζονται μη ακαδημαϊκές περιοχές και δραστηριότητες. Απαραίτητες προσαρμογές, και υποστήριξη σε προσωπικό, μέσα και τεχνολογία. VΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Περιοχή αξιολόγησης /παρέμβασης Παρούσα επίδοση Ετήσιοι στόχοι Βραχυπρόθεσμοι στόχοι VIΙ. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ: (Μετά την ηλικία των 14) Εργασία Συμμετοχή στην κοινότητα Εκπαίδευση / κατάρτιση Αυτόνομη διαβίωση VIΙΙ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ - ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Υπηρεσίες, και υποστήριξη που απαιτείται Χώρος παροχής πχ. Τμήμα ένταξης ιάρκεια Αρχή Τέλος Συχνότητα πχ. ανά μήνα 1 ιερμηνέας Νοηματικής Γλώσσας 1 Συμβουλευτική 1 Εργοθεραπεία 1 Φυσιοθεραπεία 1 Προσανατολισμός και κινητικότητα 1 Ειδικά σχεδιασμένη/ προσαρμοσμένη φυσική αγωγή 1 Βοηθητική Τεχνολογία: _ 1 Ιατρικές υπηρεσίες 1 Άλλο: Α79

90 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 21 δ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΕΠ) ΙΧ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ Ή ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ο μαθητής / τρια συμμετέχει σε εξετάσεις: Χωρίς καμιά προσαρμογή Μόνο με προσαρμογές Με εναλλακτική εξέταση / αξιολόγηση Σχολείου ---> συνέχεια Πανελλαδικές Τρόπος μετακίνησης: Χ. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ Είναι απαραίτητη η υποστήριξη στη μετακίνηση του παιδιού στο σχολείο; 1 ΝΑΙ 1 ΟΧΙ Τρόπος μετακίνησης: ΧΙ. ΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ειδική Αγωγή από ειδικό δάσκαλο / προσωπικό Αντικείμενο Τύπος* Συχνότητα ιάρκεια Ώρες την εβδομάδα *Ατομικά Α Ομαδικά Ο Συμβουλευτική Σ ΧΙΙ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ / ΕΝΤΑΞΗ Τοποθέτηση Συνηθισμένη τάξη: Υποστήριξη και σε συνηθισμένη τάξη και σε τμήμα ένταξης: Τμήμα ένταξης: Εκπαίδευση στο νοσοκομείο Ειδικό σχολείο: Εκπαίδευση στο σπίτι Ώρες 1 ΝΑΙ Ποσοστό χρόνου ---> συνέχεια Α80

91 Μέρος 1β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 21 ε ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΕΠ) VIII. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Με βάση την πρόοδο του μαθητή, η ομάδα προτείνει τη συλλογή των παρακάτω δεδομένων πριν την επόμενη συνάντηση: ΧΙΙΙ. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΗ ΕΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ / ΕΝΤΑΞΗ Συμφωνώ / διαφωνώ με την απόφαση που συζητήθηκε και λήφθηκε για τη σχολική φοίτηση του παιδιού μου. Κηδεμόνας Ημερομηνία Επόμενη συνεδρία ΕΕΠ: Α81

92 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΕΠ) Πρόγραµµα υπηρεσιών Ονοματεπώνυμο: Ι. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημέρα: Ημ. Γέννησης: ιεύθυνση: Κωδικός μαθητή: Τηλέφωνο: Σχολείο: Τάξη: Προτεινόμενο σχολείο (Συμπληρώνεται μετά το Τμήμα XVI): Μοντέλο παροχής προγράμματος (Συμπληρώνεται μετά το Τμήμα XVI) ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣ Ημερομηνία συνεδρίας: Τύπος συνεδρίας (Σημείωσε όσα ισχύουν) 1 Αρχική (Αντίγραφο δόθηκε στους γονείς) 1 Ετήσια ανασκόπηση 1 Επανεξέταση (Αντίγραφο δόθηκε στους γονείς) 1 Μεταβολή Κοινοποίηση στους γονείς: Τύπος: *(1) Γραπτή (Παράτημα ΕΕΠ) *(2) * Απαιτείται (3) 1 Οι γονείς/κηδεμόνες δεν ήταν στην ακρόαση. Ενδιάμεση ανασκόπηση: 1 Προσωρινή τοποθέτηση 1 Άλλο Ημ/μηνία Στάλθηκε αντίγραφο στο σπίτι την: (Ημ/νία) Ανταπόκριση Μητρική γλώσσα ή τρόπος επικοινωνίας των γονέων / κηδεμόνων αν δεν είναι ελληνικά: όθηκε διερμηνέας 1 ΝΑΙ 1 ΟΧΙ Αν όχι γιατί: ΙΙΙ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑ * Απαιτούνται (Γονέας)* (Γονέας) (Εκπρόσωπος της ιοίκησης)* (Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής)* (Ειδικός της Αξιολόγησης)* (Εκπαιδευτικός Γενικής Αγωγής)* (Μαθητής) ( ιερμηνέας) Α82

93 Μέρος 1β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ VI. ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΟΣΗΣ Βασίσθηκε σε πληροφορίες των ακόλουθων ατόμων 1 Γονείς Κηδεμόνες 1 Εκπαιδευτικός Γενικής Αγωγής 1 Ψυχολόγος 1 Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής 1 Μαθητής 1 Άλλος 1 Ανασκόπηση προηγούμενου ΕΕΠ, περιλαμβανομένης ενημέρωσης κατάστασης 1 Ημερομηνίες Αξιολόγηση /Επαναξιολόγησης 1 Εθνική(ές) αξιολόγηση(ες) * (ημερομηνίες / εργαλεία αξιολόγησης / επίδοση) 1 Άλλες: (ημερομηνίες/ εργαλεία αξιολόγησης / επίδοση) *Απαιτούνται Οι δυνατότητες και ικανότητες του μαθητή περιλαμβάνουν: Γράψτε μια δήλωση που να περιγράφει πως η δυσκολία του μαθητή επηρεάζει την εμπλοκή και την πρόοδο του στο γενικό αναλυτικό πρόγραμμα (ή στην περίπτωση των νηπίων, εξηγείστε πώς η δυσκολία επηρεάζει τη συμμετοχή του σε κατάλληλες δραστηριότητες). Οι Προέχουσες Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΠΕΑ) του μαθητή είναι: Α83

94 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης VII. ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ Σημειώστε το κατάλληλο κουτάκι 1 Αρχίζει στην ηλικία των 14 ετών (ή πιο νωρίς αν είναι απαραίτητο) Η ακόλουθη είναι μια έκθεση των αναγκών σχεδιασμού της μετάβασης που επικεντρώνει στην εκπαιδευτική πορεία του μαθητή (π.χ. επαγγελματική, τεχνική, καλλιτεχνική) 1 Αρχίζει στην ηλικία των 16 ετών (ή πιο νωρίς αν είναι απαραίτητο) Η ακόλουθη είναι μια έκθεση αποτελεσμάτων που περιγράφει την κατεύθυνση και την οπτική των σχεδίων του μαθητή για μετά το γυμνάσιο από την πλευρά του μαθητή, των γονέων και των μελών της ομάδας. Αν ο μαθητής δεν είναι παρών στη συνάντηση του ΕΕΠ, σημειώστε τον λόγο και πώς ο μαθητής θα πληροφορηθεί για τα δικαιώματά του VIII. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Επιπρόσθετα στο προηγούμενο κείμενο, η ομάδα ΕΕΠ εγγυάται ότι τα ακόλουθα θα ληφθούν υπόψη ή δεν είναι εφαρμόσιμα Θα ληφθούν υπόψη Μη εφαρμόσιμα 1 1 Ανάγκες για συσκευές και υπηρεσίες Βοηθητικής Τεχνολογίας.* 1 1 Παρεμβάσεις θετικής συμπεριφοράς, στρατηγικές και υποστήριξη για μαθητές που η συμπεριφορά τους εμποδίζει την μάθηση.* 1 1 Επικοινωνιακές ανάγκες του μαθητή.* 1 1 Γλωσσικές ανάγκες των μαθητών που δεν έχουν μητρική γλώσσα τα ελληνικά. 1 1 Ανάγκη διδασκαλίας Braille για μαθητές τυφλούς ή με προβλήματα όρασης. 1 1 Επικοινωνιακές και γλωσσικές ανάγκες μαθητών που είναι κωφοί ή βαρήκοοι. * Απαιτούνται Α84

95 Μέρος 1β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ X. ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΙΣ ΦΟΡΜΕΣ Β και/ή Γ) Η ομάδα του ΕΕΠ έχει αποφασίσει ότι τα συνημμένα μέρη Μετρήσιμοι ετήσιοι στόχοι και σημεία αναφοράς μετρήσεων και / ή το Εξατομικευμένο σχέδιο μετάβασης είναι απαραίτητα για να προσφερθεί κατάλληλη εκπαίδευση. Αυτός ο προσδιορισμός βασίζεται στις Προέχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες που προήλθαν από το Επίπεδο εκπαιδευτικής επίδοσης, παράγοντες συμπεριφοράς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Αυτοί οι στόχοι αναπτύσσονται για να ενεργοποιήσουν τον μαθητή έτσι ώστε να εμπλακεί στην και/ή πρόοδο στο γενικό αναλυτικό πρόγραμμα και να στραφεί σε άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν από τη δυσκολία του. ΧΙ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ιευκολύνσεις / τροποποιήσεις που χρειάζονται στην εκπαιδευτική τοποθέτηση. Συμμετοχή στην αξιολόγηση ιευκολύνσεις για τις εθνικές εξετάσεις και εξετάσεις στην τάξη. Βοήθειες, Υπηρεσίες, και/ή υποστήριξη που δόθηκε στον μαθητή* 1 ιερμηνέας Νοηματικής Γλώσσας ΧΙΙ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Τοποθεσία υπηρεσίας Π.χ. τμήμα ένταξης ιάρκεια Αρχή Τέλος Συχνότητα Π.χ. ανά μήνα κλπ. 1 Συμβουλευτική 1 Συνεργασία 1 Άλλο: 1 Άλλο: 1 εν χρειάζεται τίποτα προς το παρόν Α85

96 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΧΙΙ. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ Βοήθειες, Υπηρεσίες, και/ή υποστήριξη που δόθηκε στον μαθητή* Τοποθεσία υπηρεσίας πχ. τμήμα ένταξης ιάρκεια Αρχή Τέλος Συχνότητα Π.χ. ανά μήνα κλπ. 1 Συμβουλευτική (Κοίταξε στόχους) 1 Βοηθητική Τεχνολογία: 1 Εργοθεραπεία (Κοίταξε στόχους) 1 Φυιοθεραπεία (Κοίταξε στόχους): 1 Προσανατολισμός και κινητικότητα (Κοίταξε στόχους): 1 Ιατρικές υπηρεσίες 1 Υπηρεσίες Αναπνευστικής θεραπείας 1 Ειδικά σχεδιασμένο / προσαρμοσμένο ΡΕ (Κοίταξε στόχους) 1 Άλλο: 1 εν χρειάζεται τίποτα προς το παρόν * Χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ημέρες αργίας για κάθε σχολική χρονιά XIV. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΕΠ Η ομάδα του ΕΕΠ προτείνει να δοθεί η ακόλουθη εκπαίδευση / υποστήριξη στα άτομα που αναφέρονται παρακάτω για να βοηθηθούν στην υλοποίηση των στόχων και των σημείων αναφοράς μετρήσεων. Υπεύθυνο Τίτλος(οι) Ανάγκες προμηθευτή προσωπικό ιάρκεια / / Τοποθεσία Συχνότητα 1 εν χρειάζεται προς το παρόν Α86

97 Μέρος 1β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ XV. ΑΛΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1 Φάρμακο(α) 1 ιαδικασίες φυσικού περιορισμού που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αν ο μαθητής κινδυνεύσει ο ίδιος και/ή οι άλλοι ή η ιδιοκτησία. 1 Άλλο (π.χ. αλλεργίες, περιορισμοί): Μικρότερο σχολικό ωράριο: 1 ΝΑΙ 1 ΟΧΙ (Αν ΝΑΙ εξηγείστε): XVI. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μελέτη: Σημειώστε (ü) όλους τους παράγοντες μελετήθηκαν για να επιλεγεί η τοποθέτηση του μαθητή και να σιγουρευτεί ότι αυτό είναι το ελάχιστα περιοριστικό περιβάλλον. Θεώρηση τοποθετήσεων Σημειώστε (ü) όλες τις παραμέτρους που μελετήθηκαν 1 ματαίωση και άγχος μαθητή 1 αυτό-εκτίμηση και αξία μαθητή 1 διάσπαση των άλλων μαθητών στη συνηθισμένη τάξη 1 διάσπαση των άλλων μαθητών στο τμήμα ένταξης 1 προβλήματα κινητικότητας σε μεγάλα σχολεία 1 ζητήματα ασφάλειας εξαιτίας της φυσικής κατάστασης 1 ζητήματα υγείας και ασφάλειας που απαιτούν προσαρμοσμένο εξοπλισμό 1 έλλειψη συναισθηματικού ελέγχου που προκαλούν κακό στον ίδιο και στους άλλους 1 Τάξη γενική αγωγής* 1 Τάξη γενικής αγωγής με εξωτερική βοήθεια ειδικού δασκάλου 1 Τάξη γενικής αγωγής με βοήθεια ειδικού δασκάλου μέσα στην τάξη 1 Τμήμα ένταξης 1 Εναλλακτική εκπαίδευση 1 διασπαστικότητα 1 κοινωνικές δεξιότητες που προκαλούν αυξανόμενη απομόνωση 1 ανάγκη για μικρότερο αριθμό μαθητών στην τάξη 1 δυσκολία στην ολοκλήρωση έργων 1 Ειδικό Σχολείο 1 Νοσοκομείο / Ίδρυμα 1 χρόνος που απαιτείται για να γίνει κάτοχος των εκπαιδευτικών στόχων 1 άλλα: 1 άλλο 1 ανάγκη για εκπαιδευτική τεχνολογία Με βάση τις παραπάνω θεωρήσεις για το ελάχιστα περιοριστικό περιβάλλον, συμπληρώστε το προτεινόμενο σχολείο και το μοντέλο παροχής προγράμματος στο τμήμα Ι * Απαιτούνται Α87

98 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης XVII. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝ ΕΙ Περιοχές διδασκαλίας Π.χ. Μαθηματικά, Γλώσσα κλπ. (Αναφέρετε όλα τα αντικείμενα και προγράμματα) Υποδείξτε τη συμμετοχή σε μη ακαδημαϊκές και/ή εκτός αναλυτικού προγράμματος δραστηριότητες μαζί με μαθητές συνηθισμένης τάξης: (Σημειώστε (ü) όπου ταιριάζει) 1 ομάδες 1 φαγητό 1 ταξίδια 1 διακοπές 1 υπηρεσίες κοινότητας 1 συνελεύσεις 1 άλλο: Εξηγείστε γιατί ο μαθητής δεν μπορεί να βρίσκεται με τους άλλους μαθητές της συνηθισμένης τάξης στην τάξη τους και σε άλλες μη ακαδημαϊκές δραστηριότητες για ολόκληρη ή μέρος της ημέρας. Η ομάδα θεώρησε τις επιλογές παροχής προγράμματος στη συνέχεια των υπηρεσιών και αποφάσισε ότι αυτή είναι η κατάλληλη τοποθέτηση σε σχέση με τις ανάγκες του επειδή: Θα απομακρυνθεί ο μαθητής από το πρόγραμμα της γενική αγωγής για πάνω από το 30% της σχολικής ημέρας επειδή αυτό είναι το ελάχιστα περιοριστικό περιβάλλον; 1 ΝΑΙ 1 ΟΧΙ Θα εκπαιδευτεί ο μαθητής στο σχολείο το οποίο θα παρακολουθούσε αν δεν υπήρχε το πρόβλημα; 1 ΝΑΙ 1 ΟΧΙ Ειδική διδασκαλία σε:* Τοποθεσία υπηρεσίας ιάρκεια Συχνότητα Π.χ. δεξιότητες αποκωδικοποίησης, μαθηματικά κλπ. (Αναφερθείτε σε όλες τις περιοχές στόχων στον τομέα Χ) Π.χ. Τμήμα ένταξης Αρχή Τέλος Π.χ. μηνιαία κλπ.** * Εξαιρούνται οι ημέρες αργίας ** Κάθε δεύτερη ημερα Α88

99 Μέρος 1β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ VIII. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΕΠ Υπεύθυνοι για την εφαρμογή αυτού του ΕΕΠ είναι ακόμη: 1 Εκπαιδευτικός γενικής αγωγής 1 Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής 1 Λογοπαθολόγος 1 Φυσιοθεραπευτής 1 Εργοθεραπευτής 1 Ειδικός στην κινητικότητα 1 Ψυχολόγος 1 Άλλοι: Ειδοποίηση και επεξήγηση των αρμοδιοτήτων στα παραπάνω πρόσωπα θα γίνει από: Αντίγραφο των μερών του ΕΕΠ που ορίζει ειδικές αρμοδιότητες θα δοθούν στα αντίστοιχα πρόσωπα. Άλλες σχετικές πληροφορίες, μαζί με αυτό το ΕΕΠ, θα μπορούν να είναι προσβάσιμες σε όλους τους προμηθευτές μέσα από το φάκελο του μαθητή. Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: 1 ΝΑΙ 1 ΟΧΙ Βασικός τρόπος μεταφοράς (Σημειώστε ό,τι ταιριάζει) 1 Φαρμακευτικά εύθραυστος μαθητής 1 Απαιτείται βοηθός 1 Φαρμακευτικό υλικό** 1 Σμίκρυνση σχολικής ημέρας ή εναλλακτική σχολική ημέρα 1 Ο μαθητής μεταφέρεται έξω από τη σχολική περιοχή 1 Εργοθεραπεία / Φυσιοθεραπεία 1 Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ** Καθορίστε: ευτερεύον τρόπος(οι) μεταφοράς (Σημειώστε ό,τι ταιριάζει) 1 Φαρμακευτικά εύθραυστος μαθητής 1 Απαιτείται βοηθός 1 Φαρμακευτικό υλικό** 1 Σμίκρυνση σχολικής ημέρας ή εναλλακτική σχολική ημέρα 1 Ο μαθητής μεταφέρεται έξω από τη σχολική περιοχή 1 Εργοθεραπεία / Φυσιοθεραπεία 1 Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ** Καθορίστε: ΧΧ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ / ΙΑΡΚΕΙΑ Οι υπηρεσίες που περιγράφονται στο ΕΕΠ, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, θα αρχίσουν και θα προβλέπεται να διαρκέσουν μέχρι Α89

100 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΧΧΙ. ΣΧΟΛΙΑ ΓΟΝΕΩΝ / ΚΗ ΕΜΟΝΩΝ Οι γονείς / κηδεμόνες, αν είναι παρόντες, παρακαλώ μονογράψτε: συμφωνώ ή διαφωνώ Σχόλια: Αντίγραφο του ΕΕΠ δόθηκε στους γονείς 1 ΝΑΙ 1 ΟΧΙ Αν όχι, οι γονείς θα παραλάβουν αντίγραφο μέσω Αν οι γονείς διαφωνούν με την ομάδα ΕΕΠ, οι φόρμες που αναφέρονται πιο κάτω δόθηκαν στους γονείς 1 ΝΑΙ 1 ΟΧΙ Ενημερωτικό σημείωμα πρότασης ή άρνησης λήψης μιας συγκεκριμένης ενέργειας (συμπληρωμένο). Αίτηση διαμεσολάβησης Αίτηση για διαδικασία ακρόασης από αρμόδιους ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣ Ημερομηνία: Όνομα μαθητή: Κωδικός: Ημερομηνία: Χ. ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΙ ΕΤΗΣΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ &ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (ΦΟΡΜΑ Β) Οι γονείς πρέπει να ενημερώνονται για την πρόοδο στους ετήσιους στόχους τουλάχιστον τέσσερις φορές το χρόνο μέσω αυτής της φόρμας. Οι ετήσιοι στόχοι και τα σημεία αναφοράς μετρήσεων βασίζονται στο Επίπεδο εκπαιδευτικής επίδοσης και κατευθύνουν τις Προέχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες (ΠΕΑ), μέρος VI του ΕΕΠ, μαζί με άλλες ανάγκες που προκύπτουν από το πρόβλημα του μαθητή για να ενεργοποιήσει τον μαθητή έτσι ώστε να προοδεύσει και / ή στο συνηθισμένο αναλυτικό πρόγραμμα. Οι στόχοι περιλαμβάνουν την επίδοση του μαθητή, χρονοδιάγραμμα, τα κριτήρια επιπέδου επίτευξης και τις διαδικασίες εκτίμησης. Α90

101 Μέρος 1β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ Μετρήσιμος στόχος ΠΕΑ Κριτήρια επιπέδου επίτευξης ιαδικασίες εκτίμησης Έκθεση κατάστασης στο στόχο 1 % ακρίβεια 1 από ευκαιρίες 1 Για λεπτά 1 από συμβάντα 1 άλλο: 1 Λίστα που αναπτύχθηκε από το δάσκαλο 1 Τεστ π.χ. φτιαγμένο από το δάσκαλο, σταθμισμένο 1 Προϊόν δουλειάς του μαθητή 1 Συνέντευξη με 1 Βαθμολογημένα δείγματα δουλειάς 1 Αξιολόγηση βασισμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα Ημ/νία Κωδικός* 1 άλλο: Η πρόοδος του μαθητή στον στόχο θα μετρηθεί από: Τίτλος: Πόσο συχνά: Σημεία αναφοράς μετρήσεων: (0 πίνακας επαναλαμβάνεται ανάλογα με τον αριθμό των μετρήσιμων στόχων ΠΕΑ.) ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1 εν υπάρχουν 1 Τα αποτελέσματα της εναλλακτικής αξιολόγησης που έγινε στις (ημερομηνία) θα συζητηθούν στην επόμενη συνάντηση ΕΕΠ ή νωρίτερα μετά από αίτηση των γονέων. Υπογραφή γονέων: Ημερομηνία: * Κωδικοί έκθεσης κατάστασης: 1. Επίτευξη του στόχου 2. Επαρκής πρόοδος έγινε, προβλέπεται επιτυχία στο στόχο 3. Μερική πρόοδος έγινε, προβλέπεται επιτυχία στο στόχο 4. Ανεπαρκής πρόοδος έγινε, δεν προβλέπεται επιτυχία στο στόχο Όνομα μαθητή: Κωδικός: Ημερομηνία: Α91

102 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΧΙ. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ (ΦΟΡΜΑ ) (δεν περιλαμβάνονται οι σχολικές αργίες) Αναφέρετε παρακάτω κάθε προσαρμογή που είναι απαραίτητη για να ενεργοποιηθεί ο μαθητής έτσι ώστε να έχει πρόσβαση και να είναι επιτυχημένος στην εκπαιδευτική τοποθέτηση περιλαμβανομένων: της συνηθισμένης τάξης, δραστηριοτήτων πέρα από το αναλυτικό πρόγραμμα και/ή μη ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων. Προσαρμογές Τοποθεσία υπηρεσίας Τέλος ιάρκεια Αρχή Συχνότητα Π.χ. μηνιαία κλπ. Συμμετοχή σε εξετάσεις και διευκολύνσεις Θα πάρει ο μαθητής μέρος στις εθνικές εξετάσεις; 1 ΝΑΙ 1 ΟΧΙ 1 ΜΕΡΙΚΩΣ* ΑΝ ΝΑΙ Ή ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΝ OXI Ή ΜΕΡΙΚΩΣ Οι διευκολύνσεις για συμμετοχή σε εθνικές εξετάσεις θα πρέπει να είναι συνεπείς με αυτές που χρειάζονται για τη διδασκαλία και αξιολόγηση στην τάξη. Αυτές οι διευκολύνσεις που επίσης πρέπει να εφαρμόζονται και στην τάξη μπορούν να περιλαμβάνουν: Εύκαμπτη τοποθέτηση: 1 Ατομική 1 Μικρή ομάδα Εύκαμπτο ωρολόγιο πρόγραμμα: 1 Μικρότερες σχολικές ώρες 1 Επιπρόσθετη ώρα 1 ιαλείμματα Εύκαμπτος τρόπος απάντησης 1 Γράφει τις απαντήσεις κατευθείαν στο τετράδιο εξέτασης 1 Υπαγορεύει τις απαντήσεις Εύκαμπτη παρουσίαση: 1 Οι οδηγίες / περιεχόμενο διαβάζονται φωναχτά 1 Χρησιμοποιείται συσκευή για να διατηρείται η προσοχή 1 Μεγάλα γράμματα 1 Braille Σημειώστε γιατί η τοπική αξιολόγηση δεν είναι κατάλληλη: 1 Καλύπτει τα κριτήρια εξαίρεσης* που αναφέρονται πιο κάτω ή 1 Καλύπτει τα κριτήρια εξαίρεσης όπως αυτά αποφασίστηκαν από την επιτροπή ΕΕΠ. Εναλλακτική αξιολόγηση που θα δοθεί * ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ Όνομα μαθητή: Κωδικός: Ημερομηνία: Α92

103 Μέρος 1β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠ/ΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σχ. χρονιά: Αυτή η φόρμα χρησιμοποιείται όταν απαιτείται επιπρόσθετος χώρος για να προσδιοριστούν αλλαγές στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες ή για να προσδιοριστούν υπηρεσίες για την επόμενη σχολική χρονιά. XVII. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝ ΕΙ Περιοχές διδασκαλίας Π.χ. Γλώσσα κλπ. (Αναφέρετε όλα τα αντικείμενα και προγράμματα) Υποδείξτε τη συμμετοχή σε μη ακαδημαϊκές και/ή εκτός αναλυτικού προγράμματος δραστηριότητες μαζί με μαθητές συνηθισμένης τάξης: (Σημειώστε (ü) όπου ταιριάζει) 1 ομάδες 1 φαγητό 1 ταξίδια 1 διακοπές 1 υπηρεσίες κοινότητας 1 συνελεύσεις 1 άλλο: Εξηγείστε γιατί ο μαθητής δεν μπορεί να βρίσκεται με τους άλλους μαθητές της συνηθισμένης τάξης στην τάξη τους και σε άλλες μη ακαδημαϊκές δραστηριότητες για ολόκληρη ή μέρος της ημέρας. Η ομάδα θεώρησε τις επιλογές παροχής προγράμματος στη συνέχεια των υπηρεσιών και αποφάσισε ότι αυτή είναι η κατάλληλη τοποθέτηση σε σχέση με τις ανάγκες του επειδή: Θα απομακρυνθεί ο μαθητής από το πρόγραμμα της γενική αγωγής για πάνω από το 30% της σχολικής ημέρας επειδή αυτό είναι το ελάχιστα περιοριστικό περιβάλλον; 1 ΝΑΙ 1 ΟΧΙ Θα εκπαιδευτεί ο μαθητής στο σχολείο το οποίο θα παρακολουθούσε αν δεν υπήρχε το πρόβλημα; 1 ΝΑΙ 1 ΟΧΙ Ειδική διδασκαλία σε:* Τοποθεσία υπηρεσίας ιάρκεια Αρχή Τέλος Συχνότητα Π.χ. μαθηματικά κλπ. (Αναφερθείτε σε όλες τις περιοχές στόχων στον τομέα Χ) Π.χ. Τμήμα ένταξης Π.χ. μηνιαία κλπ.** * Εξαιρούνται οι ημέρες αργίας, ** Κάθε δεύτερη ημέρα Α93

104

105 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Στη συγγραφή της ενότητας συνέβαλαν οι: Γιώργος Κλεφτάρας, Ενότητα 2.1. Η ιαπροσωπική Σχέση ως Θεμελιώδης Έννοια στη ιαδικασία της Εκπαίδευσης: Πρακτικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Βελτίωσης της. Ιωάννα Μπίμπου - Νάκου, Ενότητα 2.2. Συμβουλευτική με Οικογένειες, Σχολείο και Επαγγελματίες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

106

107 Μέρος 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Τίτλος άρθρου: Η Διαπροσωπική Σχέση ως Θεµελιώδης Έννοια στη Διαδικασία της Εκπαίδευσης: Πρακτικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Βελτίωσης της 1 Όνομα συγγραφέα: Γιώργος Κλεφτάρας Το άρθρο αυτό έχει δημοσιευτεί: Κλεφτάρας, Γ. (1997). Η διαπροσωπική σχέση ως θεμελιώδης έννοια στη διαδικασία της εκπαίδευσης: Πρακτικές προσεγγίσεις και τεχνικές βελτίωσής της. Στο Μ. Πουρκός (Επιμ. Έκδ.), Ατομικές διαφορές μαθητών και εναλλακτικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις (σ ). Αθήνα: Gutenberg. ιεύθυνση: Γεωργίου Σεφέρη Άλιμος, Τηλέφωνο: , Β3

108 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης 2.1. Η Διαπροσωπική Σχέση Έννοια Κλειδί στη Διαδικασία της Εκπαίδευσης: Πρακτικές Προσεγγίσεις - Τεχνικές Βελτίωσης της 1. Εισαγωγή ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η διδασκαλία και η μάθηση αποτελούν βασικά και θεμελιώδη χαρακτηριστικά του ανθρώπου και του πολιτισμού του. Κάθε ανθρώπινη σχέση έχει σε ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό αυτό το στοιχείο της ανταλλαγής πληροφοριών, γνώσεων, ή/και συναισθημάτων. Οι γονείς διδάσκουν τα παιδιά τους, οι εργοδότες τους υπαλλήλους τους και πάνω από όλους οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν και σαν κύριο έργο τη μεταβίβαση γνώσεων στους μαθητές τους. Χωρίς αμφιβολία, είναι πολύ ευχάριστη και ενισχυτική η αίσθηση που μας δημιουργείται όταν ένας νέος άνθρωπος αποκτά μια καλύτερη και πληρέστερη αντίληψη του κόσμου μέσα από μια πραγματική σχέση μαζί μας, και χάρη στη δική μας διδασκαλία. υστυχώς όμως, συχνά η διδασκαλία γίνεται πηγή αποστέρησης, ματαίωσης και αποτυχίας τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές (Gordon, Πιαζέ, Ζαχαρενάκης, 1992). εν είναι λίγες οι φορές που γονείς και εκπαιδευτικοί ανακαλύπτουν ότι ο ενθουσιασμός τους για διδασκαλία και για μετάδοση γνώσεων, δεν προκαλεί πάντα στους νέους μια ανάλογη επιθυμία μάθησης. Συχνά μάλιστα είναι υποχρεωμένοι να παραδεχτούν ότι παρόλες τις προσπάθειες τους έχουν να αντιμετωπίσουν από την πλευρά των μαθητών αντίσταση, έλλειψη διάθεσης και συγκέντρωσης και καμιά φορά μια έλλειψη ενδιαφέροντος που μπορεί να είναι και ανοικτά δηλωμένη (Dreikurs & Dinkmeyer, Γκότοβος, Πόστμαν & Βαïνγκάρτνερ, 1975). Ετσι λοιπόν, μπορούμε να πούμε οτι σε γενικές γραμμές υπάρχουν δύο τύποι διδασκαλίας: αυτή που προκαλεί ικανοποίηση και ενθουσιασμό και αυτή που αγχώνει και απογοητεύει. Οι παράγοντες που επηρεάζουν τον τύπο διδασκαλίας που θα εγκαθιδρυθεί είναι πολλοί. Ενας όμως από αυτούς παίζει καθοριστικό ρόλο: πρόκειται για την ικανότητα του διδάσκοντος να δημιουργεί μια ποιοτική προσωπική σχέση με τους μαθητές του. Φαίνεται λοιπόν, ότι στην πράξη η σχέση μεταξύ δασκάλου και μαθητή αυτή καθαυτή, είναι εξίσου, αν όχι πιο σημαντική, με το περιεχόμενο, δηλαδή το πως της Β4

109 Μέρος 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ διδασκαλίας, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του αποδέκτη (Hamachek, Μπέλλας, Patterson, 1973). Το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζεται η παρουσίαση που θα ακολουθήσει είναι αυτό της ανθρωπιστικής ψυχολογίας με κύριους αντιπροσώπους τους Abraham H. Maslow, Carl R. Rogers και Arthur Combs. Οι απόψεις και οι παρατηρήσεις των παραπάνω προσωπικοτήτων όσον αφορά την εκπαίδευση συμπληρώθηκαν στη συνέχεια από τους Patterson (1973), Brown (1971), Gordon (1974) και Purkey (1970, 1978) και δίνουν έμφαση στη σπουδαιότητα των συναισθημάτων, στη σχέση δασκάλουμαθητή, και στη σχετική ελευθερία που θα πρέπει να δίνεται στο μαθητή ώστε να καθορίζει, εν μέρει τουλάχιστον, το πως και το τι θα μάθει. Αυτή η ελευθερία πιστεύεται ότι βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν θετικά συναισθήματα για τον εαυτό τους. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας λοιπόν, δεν πρόκειται να δοθούν οδηγίες στους εκπαιδευτικούς για τον τρόπο που θα πρέπει να διδάσκουν ώστε να είναι αποτελεσματικοί. Ο τρόπος και η μέθοδος της διδασκαλίας είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών και όπως έχει ειπωθεί και προηγουμένως θεωρούμε ότι η σημασία τους, που ούτως ή άλλως είναι σημαντική, δεν θα πρέπει να υπερβάλλεται σε σχέση με την ποιότητα της σχέσης που θα εγκαθιδρυθεί μεταξύ διδάσκοντος και μαθητή (Combs, 1965, 1981, Hall et al., Rogers, 1980, 1983). 2. Η σπουδαιότητα της σχέσης εκπαιδευτικού-µαθητή Η Συμβουλευτική και στη συνέχεια και η Κλινική Ψυχολογία έχουν εδώ και αρκετό καιρό ανακαλύψει την αξία της διαπροσωπικής σχέσης. Σήμερα πια, είναι ευρέως παραδεκτό, και αυτό από άτομα διαφορετικών θεωρητικών προσανατολισμών στην Ψυχολογία, ότι η διαπροσωπική σχέση αποτελεί ένα πολύ ουσιαστικό μέρος κάθε ανθρώπινης διαδικασίας (Cormier & Cormier, Egan, Καλαντζή-Αζίζι, 1990, Μαλικιώση-Λοΐζου, Νέστορος & Βαλλιανάτου, 1988). Σύμφωνα με τους Brammer, Shostrom, και Abrego (1989) η διαπροσωπική σχέση είναι σημαντική όχι μόνο επειδή αποτελεί το κυριώτερο μέσο για την εκμαίευση και το χειρισμό σημαντικών συναισθημάτων και ιδεών που αποσκοπούν στην αλλαγή της συμπεριφοράς του πελάτη, αλλά επίσης και επειδή συχνά καθορίζει και το αν η όλη συμβουλευτική διαδικασία τελικά θα συνεχιστεί. Χωρίς μια ουσιαστικά καλή σχέση, η αλλαγή στον Β5

110 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης πελάτη είναι απίθανο να συμβεί (Μeador & Rogers, Raskin & Rogers, 1989). Είναι τελικά η σχέση που προσδίδει την ώθηση και το κίνητρο για αλλαγή και αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για μια πιο άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση (Goldstein, Gazda et al., 1984). Με το ίδιο σκεπτικό που αναφερόμαστε στη θεραπευτική διαδικασία μπορούμε να πούμε ότι η αποτελεσματικότητα, η διεξαγωγή αλλά και το πέρας της οποιασδήποτε διαδικασίας στην οποία εμπλέκονται τουλάχιστον δύο άτομα, και συνεπώς και της εκπαιδευτικής, είναι άμεσα συνυφασμένη με την ποιότητα και τον τύπο της σχέσης που θα αναπτυχθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων ατόμων (Combs et al., Γκότοβος, Ξωχέλλης, Rogers, Πουρκός, Χαραλαμπόπουλος, 1983). 3. Τι συνήθως γίνεται Η μέθοδος και οι τεχνικές που απαιτούνται για την εγκαθίδρυση μιας αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ του καθηγητή και των μαθητών του είναι στην ουσία τους απλές και κατανοητές και μπορούν να εφαρμοστούν σ όλες τις καταστάσεις που συναντά καθημερινά ο εκπαιδευτικός. Πριν όμως προχωρήσουμε στην παρουσίαση αυτής της μεθόδου ας δούμε σε συντομία αυτό που ζεί καθημερινά ο δάσκαλος και που αποτελεί συχνά την εκπαιδευτική πραγματικότητα. Αυτό λοιπόν που συνήθως συμβαίνει είναι ότι οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πολλές θεωρίες και έννοιες ψυχολογίας χωρίς να έχουν μάθει όμως πως να τις εφαρμόζουν σε μια πραγματική ομάδα μαθητών. Αν παρατηρήσουμε, λοιπόν, προσεκτικά τους εκπαιδευτικούς θα δούμε ότι σε γενικές γραμμές μπορούμε να τους κατατάξουμε σε τρείς κατηγορίες σύμφωνα με τη σχέση που έχουν με τους μαθητές τους: α) τους κερδισμένους β) τους χαμένους και γ) τους αμφιταλαντευόμενους (Biehler & Snowman, Gordon, Holt, Neil, Ντράïκωρς & Κασέλ, Παπαδόπουλος, 1981, 1982, 1991). Οι εκπαιδευτικοί της πρώτης ομάδας (κερδισμένοι) υπερασπίζουν αποφασιστικά το δικαίωμα τους να επιβάλλονται αυταρχικά και να ασκούν δύναμη και εξούσια πάνω στους μαθητές τους. Πιστεύουν στους περιορισμούς, στην επιβολή ορίων και περιμένουν υπακοή. ίνουν εντολές και απειλούν ότι θα τιμωρήσουν τους ανυπάκουους. Όταν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των αναγκών των εκπαιδευτικών, δηλαδή αυτού που θέλουν οι εκπαιδευτικοί και των Β6

111 Μέρος 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ αναγκών των μαθητών, αυτοί οι εκπαιδευτικοί επιλύουν σχεδόν πάντα τη σύγκρουση με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε οι εκπαιδευτικοί κερδίζουν και ο μαθητής χάνει. Όσον άφορα τους εκπαιδευτικούς της δεύτερης ομάδας (δηλαδή τους χαμένους) δίνουν στην πλειοψηφία τους πολύ μεγάλη ελευθερία στους μαθητές τους. Αποφεύγουν θελημένα να βάλλουν όρια και αναγνωρίζουν υπερήφανα ότι δεν δέχονται τις αυταρχικές μεθόδους. Όταν υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των αναγκών ενός εκπαιδευτικού, δηλαδή αυτού που θέλει ο εκπαιδευτικός, και της ανάγκης ενός μαθητή είναι γενικός κανόνας ότι είναι ο μαθητής που κερδίζει και ο εκπαιδευτικός που χάνει. Τέλος, η πιο μεγάλη ομάδα είναι πιθανόν αυτή των εκπαιδευτικών που αμφιταλαντεύονται, δηλαδή αυτών που βρίσκουν αδύνατον να ακολουθήσουν μέχρι τέλους τη μία ή την άλλη από αυτές τις δύο μεθόδους. Σαν αποτέλεσμα στη προσπάθεια τους να φτάσουν σ ένα δίκαιο μέσο διστάζουν συνέχεια μεταξύ αυταρχικότητας και επιείκειας και είναι κατά περίπτωση δύστροποι ή υποχωρητικοί, απαγορευτικοί ή υπερεπιεικείς, κερδισμένοι ή χαμένοι. Και οι τρεις μέθοδοι που αναφέραμε πιο πάνω μπλοκάρουν την επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, και αυτό γιατί δημιουργούν σχέσεις που βασίζονται στη δύναμη. Υπάρχει πάντα ένας χαμένος και πάντα ένας κερδισμένος. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η σχέση μεταξύ διδασκαλίας και μάθησης γίνεται δύσκολη και συχνά οδηγεί τόσο στην αποθάρρυνση των μαθητών όσο και σ αυτή των εκπαιδευτικών. 4. Μία εναλλακτική µέθοδος: Η µέθοδος Χωρίς-Χαµένο Υπάρχει όμως και μία εναλλακτική μέθοδος σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχουν ούτε χαμένοι ούτε κερδισμένοι, με την έννοια ότι σκοπός της είναι τόσο ο σεβασμός των αναγκών του εκπαιδευτικού όσο και αυτός των αναγκών των μαθητών. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται μέθοδος χωρίς χαμένο και αναπτύχθηκε κατά κύριο λόγο από τον Thomaς Gordon (1970, 1974) μαθητή του Carl Rogers. Ο Gordon ανήκει στο χώρο της ανθρωπιστικής ψυχολογίας και επηρεάστηκε επίσης πολύ από τον Μaslow (1968, 1970α, 1970β, 1971). Η μέθοδος αυτή δεν είναι ένα μία σου και μία μου, ούτε μια σύνοψη, Β7

112 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης μια συνταγή, για να πετυχαίνει κανείς να γεμίζει πιο αποτελεσματικά το ρόλο του ως εκπαιδευτικός. Είναι περισσότερο μια μέθοδος που απαιτεί από πολλούς εκπαιδευτικούς μια σε βάθος αλλαγή φιλοσοφίας και στάσης απέναντι στους μαθητές τους. Χρειάζεται να αφιερώσουν χρόνο για να μπορέσουν να την χρησιμοποιήσουν και πρώτα απ όλα να μάθουν να ακούν χωρίς να επικρίνουν και να λένε ειλικρινά αυτό που αισθάνονται στους μαθητές τους. Η ποιότητα της σχέσης που θα αναπτυχθεί μεταξύ του μαθητή και του εκπαιδευτικού εξαρτάται άμεσα, μεταξύ άλλων, και από το πόσο προσεκτικά παρακολουθεί ο δάσκαλος τα όσα του λέει ο μαθητής του κυρίως όταν πρόκειται για τα προσωπικά προβλήματα που αυτός αντιμετωπίζει τόσο εντός όσο και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. Βέβαια το να παρακολουθήσουμε κάποιον προσεκτικά δεν σημαίνει απαραίτητα και ότι καταλάβαμε αυτό που λέει. Σε ένα λοιπόν σημαντικό σημείο που θα σταθούμε είναι η δεξιότητα της ενεργητικής ακρόασης που περιλαμβάνει αφενός την ικανότητα μας να ακούμε και να παρακολουθούμε προσεκτικά τον μαθητή και αφετέρου την επαλήθευση των όσων νομίζουμε ότι ακούσαμε και καταλάβαμε, κι αυτό γιατί είναι συχνά απαραίτητο να αποδείξουμε στον μαθητή ότι τον έχουμε και ακούσει και κατανοήσει. Αυτή η τεχνική επιτρέπει την αποτελεσματική παρέμβαση στους μαθητές που είναι μπλοκαρισμένοι στην εκπαιδευτική διαδικασία της μάθησης από ένα σοβαρό προσωπικό πρόβλημα. Στην πράξη, τους βοηθάει να βρούν και να επεξεργαστούν την δική τους λύση παρά να αφεθούν στους ενηλίκους. Αντίθετα από ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αισθάνεται υποχρεωμένη να κάνει, αυτή η μέθοδος δεν στηρίζεται, και μάλιστα είναι αντίθετη, στην χρησιμοποίηση των έτοιμων λύσεων. Το να αφεθεί ένας μαθητής να λύσει μόνος του το πρόβλημα του αυξάνει τόσο την αυτοεκτίμηση του όσο και την υπευθυνότητα του. Βέβαια θα πρέπει επίσης να τονίσουμε, ότι υπάρχουν περιπτώσεις με μαθητές, όπου ειναι προτιμότερο να μην χρησιμοποιηθεί η δεξιότητα της ενεργητικής ακρόασης. Εάν για παράδειγμα, παρουσιάζουν όπως θα δούμε, μια πολύ αρνητική συμπεριφορά που καταπατά τα δικαιώματα του καθηγητή, τότε μια αντιμετώπιση σταθερή και χωρίς περιθώρια είναι αυτή που ενδείκνυται για να καταλάβουν σε τι δεν σέβονται τα δικαιώματα του δασκάλου. Σε αυτές τις περιπτώσεις όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί υποβόσκει ο κίνδυνος να πληγωθεί ο μαθητής χωρίς λόγο. Κάποιες άλλες πάλι φορές ο εκπαιδευτικός βρίσκεται αντιμέτωπος με Β8

113 Μέρος 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ μαθητές των οποίων η συμπεριφορά παραλύει ολόκληρη την τάξη. Σε αυτή την περίπτωση, όπως συχνά και στην προηγούμενη, ο καλύτερος τρόπος αντίδρασης είναι αυτός των μηνυμάτων-εγώ. Τα μηνύματα-εγώ, όπως θα δούμε, οδηγούν τους μαθητές να αναλάβουν οι ίδιοι την ευθύνη της τροποποίησης της συμπεριφοράς τους, αφού πρώτα λάβουν υπόψη τις ανάγκες του καθηγητή. Με αυτό τον τρόπο ο μαθητής αντιλαμβάνεται τον πραγματικό αντίκτυπο της αρνητικής συμπεριφοράς του πάνω στους άλλους και τροποποιεί την συμπεριφορά του αναλόγως, πράγμα που τον οδηγεί σταδιακά προς την υπευθυνότητα και την ωριμότητα. Πριν όμως προχωρήσουμε σε μια πιο λεπτομερή ανάλυση αυτής της μεθόδου και των τεχνικών της, είναι σκόπιμο να δούμε μερικές βασικές έννοιες πάνω στις οποίες στηρίζεται η ίδια και η φιλοσοφία που την διέπουν Ενσυναίσθηση Η ενσυναίσθηση αποτελεί ένα πολύ βασικό στοιχείο αυτής της μεθόδου. Ο Carl Rogers ήδη από το 1957, αλλά και ο Fiedler (1950a, 1950b, 1951) πιο πριν έδωσαν μεγάλη έμφαση στην αξία της ενσυναίσθησης και των σχετικών με αυτήν εννοιών όπως σεβασμός, ζεστασιά και αυθεντικότητα ως τα μόνα και κύρια χαρακτηριστικά που είναι αναγκαία για να προκαλέσουν αλλαγή σε έναν άνθρωπο. Σύμφωνα με τον Rogers (1957) για να αναπτυχθεί ένα άτομο χρειάζεται η σχέση που θα δημιουργηθεί μεταξύ του ίδιου (του μαθητή) και του ατόμου που θα το βοηθήσει σε αυτή του την πορεία (του δασκάλου), να χαρακτηρίζεται από συνοχή και σταθερότητα, από αποδοχή και θετική αντιμετώπιση χωρίς όρους, και τέλος από ικανότητα μεταβίβασης της ενσυναίσθησης από το βοηθό (εκπαιδευτικό) προς τον βοηθούμενο (μαθητή). Πολλές έρευνες έγιναν στις δεκατίες του 1960 και του 1970 για την αποτελεσματικότητα της ενσυναίσθησης και τα συμπεράσματα τους ενισχύουν αυτά του Fiedler όπως και αυτά άλλων ερευνητών (Anthony & Carkhuff, Auerbach & Johnson, Sloane et al., Sloane & Staples, 1984). Η ενσυναίσθηση συνεχίζει να προκαλεί την προσοχή τόσο των θεωρητικών όσο και των ερευνητών (Bohart, Eisenberg & Strayer, Emery, Marks & Tolsman, Miller, Patterson, 1984, 1985, Rogers, 1986a). Εντούτοις υπάρχει ακόμη κάποια σύγχιση όσον αφορά το τι ακριβώς είναι η ενσυναίσθηση (Egan, 1990). Παρόλα αυτά πάντως, η ενσυναίσθηση μπορεί να περιγραφεί ως η ικανότητα του Β9

114 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης να μπαίνει κανείς στη θέση του άλλου και να αντιλαμβάνεται τον κόσμο όπως ο άλλος τον αντιλαμβάνεται, όπως δηλαδή αυτός τον βλέπει, τον ακούει και τον αισθάνεται. Με άλλα λόγια, ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα της κατανόησης των ανθρώπων με βάση το δικό τους πλαίσιο αναφοράς και όχι το δικό μας. Το να απαντήσουμε με ενσυναίσθηση σε ένα μαθητή μπορεί να ειδωθεί ως μια προσπάθεια να σκεφτούμε μάλλον μαζί παρά για τον μαθητή (Brammer, Shostrom & Abrego, 1989). Για παράδειγμα, αν ένας μαθητής λέει: προσπάθησα να τα βγάλω πέρα με τα διαβάσματα μου, αλλά δεν τα κατάφερα. Μου είναι πολύ δύσκολο, μια απάντηση που θα χαρακτηριζόταν από ενσυναίσθηση θα ήταν η ακόλουθη: Αισθάνεσαι απογοητευμένος μετά τις ανεπιτυχείς προσπάθειες σου να τα καταφέρεις στα μαθήματα σου. Αντίθετα μια απάντηση του τύπου: Θα πρέπει να προσπαθήσεις περισσότερο στηρίζεται στο πλαίσιο αναφοράς του εκπαιδευτικού και όχι του μαθητή. Βέβαια, ενσυναίσθηση δεν σημαίνει ότι αναμιγνύονται οι σκέψεις και τα συναισθήματα μας με αυτά του ατόμου που έχουμε απέναντι μας. Παρόλο που η ενσυναίσθηση απαιτεί την αποδοχή της ύπαρξης του άλλου, και στην προκειμένη περίπτωση του μαθητή, ως εκπαιδευτικοί πρέπει να παραμείνουμε ξεχωριστοί, ειλικρινείς και πιστοί στον εαυτό μας και στις πεποιθήσεις μας Αποδοχή-βαθµός αποδοχής Η αποδοχή αποτελεί τη βάση της ενσυναίσθησης και είναι στενά συνδεδεμένη με την μη επικριτική στάση μας σε σχέση με τις ενέργειες και τα κίνητρα του ατόμου που έχουμε απέναντι μας, αποφεύγοντας έτσι να καταδικάζουμε ή να παραβλέπουμε τις σκέψεις, τα συναισθήματα ή τις ενέργειες του (Driscoll, Egan, Fisher & Ury, George & Cristiani, Rogers, 1961, 1967). Είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να αποδεχτεί το μαθητή του. Είναι εύκολο να αισθανθεί κανείς αποδοχή για ένα μικρό παιδί που υποφέρει επειδή έχει, για κάποιο λόγο, πληγωθεί συναισθηματικά ή για ένα μαθητή που κακοποιήθηκε. Είναι όμως λιγότερο εύκολο να αποδεχτεί κανείς τον νταή, τον φωνακλά, τον αυθάδη, τον βίαιο ή την παραβατική συμπεριφορά. Οι περισσότεροι από έμας έχουμε δυσκολία όταν έχουμε να κάνουμε με Β10

115 Μέρος 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ άτομα που πληγώνουν άλλους. Εντούτοις όμως και ο βίαιος και ο αυθάδης και ο επιθετικός έχουν επίσης ανάγκη ενσυναίσθησης και αποδοχής όπως ακριβώς και το παιδί, ο έφηβος, ή ο ενήλικας που έχουν υποστεί επίθεση. Παρόλα αυτά θα πρέπει να αποφευχθεί η σύγχυση και η χρησιμοποίηση της αποδοχής και της κατανόησης που συνοδεύουν την ενσυναίσθηση, ως τρόπου συγχώρεσης και άφες αμαρτιών της παραβατικής ή αρνητικής συμπεριφοράς του μαθητή (Bohart & Todd, 1988). Τόσο η ενσυναίσθηση όσο και η ικανότητα αποδοχής είναι ως ένα βαθμό, που ποικίλει από άτομο σε άτομο, σταθερά ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά προσωπικότητας, που όμως μπορούν να καλλιεργηθούν και να αναπτυχθούν. Συνεπώς ο κάθε άνθρωπος, και στην προκειμένη περίπτωση οι εκπαιδευτικοί, έχουν διαφορετικούς βαθμούς αποδοχής. Ο βαθμός αποδοχής ένος εκπαιδευτικού είναι σημαντικός γιατί παίζει καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα της σχέσης που θα αναπτυχθεί μεταξύ του ίδιου και των μαθητών του. Ενας δάσκαλος με υψηλό βαθμό αποδοχής μπορεί σίγουρα να βοηθήσει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά τους μαθητές του. Το γεγονός ότι ο βαθμός αποδοχής διαφέρει από άτομο σε άτομο και ότι μερικοί λόγω ιδιοσυγκρασίας έχουν ένα όριο αποδοχής πολύ πιο υψηλό από ό,τι κάποιοι άλλοι, σημαίνει ότι μία και η αυτή συμπεριφορά ενός μαθητή μπορεί να χαρακτηριστεί από τον ένα εκπαιδευτικό ως αποδεκτή και από τον άλλο ως μη αποδεκτή. Οι μαθητές συνήθως αποφεύγουν τους εκπαιδευτικούς χαμηλής αποδοχής και τους χαρακτηρίζουν ως αυταρχικούς και με παρωπίδες. Αντίθετα επιδιώκουν να έχουν καθηγητές υψηλής αποδοχής, οι οποίοι είναι πιο ευέλικτοι τους κρίνουν με λιγότερη αυταρχικότητα και αποδέχονται περισσότερο τη συμπεριφορά τους. Αυτοί οι καθηγητές είναι γενικά πιο ανεκτικοί σε όλες τις σχέσεις τους και δεν προσπαθούν να επιβάλλουν τη δική τους άποψη σχετικά με το καλό και το κακό. Ακόμη και οι εκπαιδευτικοί οι πιο ανεκτικοί αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν πάντα την ίδια ευρύτητα πνεύματος και ότι οι αντιδράσεις τους διαφέρουν. Για παράδειγμα το πρωί μπορεί κάποιος να είναι πολύ πιο ανεκτικός από ό,τι το απόγευμα που είναι κουρασμένος. Τρεις παράγοντες μειώνουν ή αυξάνουν το βαθμό αποδοχής ενός εκπαιδευτικού (Gordon, 1974): α) αλλαγές που συμβαίνουν στον ίδιο τον εκπαιδευτικό, β) αλλαγές που συμβαίνουν στο μαθητή και γ) αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον. Β11

116 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Ψεύτικη Αποδοχή Οι εκπαιδευτικοί συχνά είναι επηρεασμένοι από άλλους που τους αναγκάζουν είτε να αρνηθούν συμπεριφορές που οι ίδιοι βρίσκουν απόλυτα αποδεκτές είτε να αποδεχτούν συμπεριφορές που δεν εγκρίνουν οπότε και παρουσιάζουν αυτό που ονομάζουμε ψεύτικη αποδοχή. Στην πράξη όμως είναι σχεδόν αδύνατον ένας καθηγητής να κρύψει τα πραγματικά του συναισθήματα απο τους μαθητές του. Ας μη ξεχνάμε ότι οι μαθητές παρακολουθούν τους καθηγητές τους κάθε μέρα και για αρκετές ώρες την ημέρα. Στην πλειοψηφία τους είναι πολύ καλοί και ευαίσθητοι παρατηρητές και αντιλαμβάνονται με μεγάλη οξυδέρκεια και την παραμικρή ένδειξη, λεκτική ή μη λεκτική, που ενδεχομένως ξεφεύγει από τον καθηγητή και έρχεται σε αντίθεση με το μήνυμα που αυτός προσπαθεί υποκρινόμενος να περάσει στους μαθητές του. Σε γενικές γραμμές οι μαθητές βρίσκουν ότι οι καθηγητές που εκδηλώνουν ψεύτικη αποδοχή είτε βρίσκονται οι ίδιοι σε σύγχυση είτε είναι υποκριτές και τους αντιμετωπίζουν με πολύ επιφύλαξη και καχυποψία. Είναι περιττό να ειπωθεί ότι σε αυτή την περίπτωση οι εκπαιδευτικοί χάνουν το παιχνίδι και την ευκαιρία να βοηθήσουν τους μαθητές στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όλοι οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι μαθητές αυτό που εκτιμούν είναι η αυθεντικότητα (γνησιότητα) στους άλλους και στη συμπεριφορά τους (Banikiotes, Kubinski & Pursell, Gibb, Hoffman-Graff, McCarthy, Πουρκός, Simonson, 1976). Το να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των λεκτικών και μη λεκτικών μηνυμάτων του καθηγητή όταν απευθύνεται στους μαθητές του αποκτά στην περίπτωση αυτή ιδιαίτερη σημασία. Αν ο μαθητής κάνει κάτι που δεν εγκρίνει ο καθηγητής, τότε είναι σίγουρα προτιμότερο να ειπωθεί ανοικτά, άμεσα και καλοπροαίρετα παρά να εκδηλωθεί μια ψεύτικη αποδοχή επειδή έτσι ο καθηγητής αισθάνεται υποχρεωμένος να κάνει. Αυτό θα δώσει την ευκαιρία στον μαθητή να συζητήσει με τον καθηγητή, τον αυθεντικό και όχι με τον ήρωα που αυτός υποδύεται. Β12

117 Μέρος 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ 1. Εισαγωγή Μετά τη σύντομη παρουσίαση των εννοιών της ενσυναίσθησης και της αποδοχής, που βρίσκονται στη βάση της μεθόδου χωρίς-χαμένο, θα προχωρήσουμε σε μια πιο αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων τεχνικών που χρησιμοποιεί βασιζόμενοι κυρίως στο έργο του Gordon (1970, 1974), αλλά επίσης και σε αυτό των Ginot (1972), Purkey (1978), Purkey και Novak (1984), Ivey, Gluckstern και Bradford-Ivey (1993), Ivey και Gluckstern (1995) και Ivey, Bradford-Ivey και Simek-Morgan (1993). Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η μέθοδος αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση της σχέσης δασκάλου και μαθητή και της μεταξύ τους επικοινωνίας ως βασικά και απαραίτητα στοιχεία για μια ευχάριστη, δημιουργική και αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδικασία τόσο για τον εκπαιδευόμενο όσο και για τον εκπαιδευτικό. Η σχέση εκπαιδευτικού και εκπαιδευόμενου εξαρτάται μεταξύ άλλων και από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δύο συντελεστές αυτής της σχέσης, είτε προσωπικά, είτε ο ένας σε σχέση με τον άλλον. Όλοι μας και συνεπώς και οι μαθητές αντιμετωπίζουν προβλήματα. Είναι σπάνιο ένας μαθητής να μην έχει πρόβλημα ή να τα έχει όλα επιλύσει. Συνήθως αυτό που συμβαίνει είναι ότι καταφέρνουν να τα βγάλουν πέρα με τα περισσότερα από αυτά γεγονός που τους επιτρέπει να αφήσουν στην άκρη για κάποιο χρονικό διάστημα τα υπόλοιπα και να συγκεντρωθούν στις σπουδές τους. Για παράδειγμα αν ένας μαθητής αντιμετωπίζει σοβαρά οικογενειακά προβλήματα ή δυσκολίες με τους συμμαθητές του, είναι πολύ πιθανό ότι δεν θα καταφέρνει να συγκεντρωθεί στην παράδοση και στις σπουδές του. Το ίδιο συμβαίνει και στον καθηγητή που έχει σοβαρές προσωπικές δυσκολίες ή προβλήματα με κάποιους μαθητές που τον ενοχλούν. Στην πράξη λοιπόν, η διδασκαλία και η μάθηση αποδίδουν καλά αποτελέσματα και γίνονται ευχάριστες και δημιουργικές μόνον όταν οι σχέσεις διδάσκοντα-μαθητή είναι σχετικά ομαλές και βρίσκονται σε μια περιοχή που θα ονομάζαμε περιοχή χωρίς προβλήματα. Βέβαια σκοπός αυτής της μεθόδου δεν είναι να μην υπάρχουν προβλήματα, αυτό είναι ούτως ή άλλως αναπόφευκτο, τα προβλήματα και οι δυσκολίες είναι συνυφασμένα με την ανθρώπινη φύση. Προσωπικά προβλήματα θα υπάρχουν πάντα τόσο στη ζωή των μαθητών, όσο και σε αυτή των Β13

118 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης εκπαιδευτικών. Αυτό που αφορά τη συγκεκριμένη μέθοδο που μελετάμε είναι η μείωση των προβλημάτων μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, μέσα στην τάξη και κυρίως μεταξύ δασκάλου και μαθητή. Με άλλα λόγια, ακόμη και ο καλύτερος και καταλληλότερος καθηγητής θα έχει μαθητές που κατά καιρούς θα έχουν προβλήματα που ίσως δεν μπορούν να επιλυθούν ή συμπεριφορές που παραλύουν κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα. Προβλήματα λοιπόν θα υπάρχουν πάντα μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, το θέμα είναι να βρίσκονται υπό έλεγχο ούτως ώστε οι καλές σχέσεις που ο καθηγητής διατηρεί με τους μαθητές του να καταλαμβάνουν τον περισσότερο δυνατό χώρο. Από τις καλές αυτές σχέσεις ωφελούνται τόσο οι μαθητές όσο και οι δάσκαλοι και η εκπαιδευτική διαδικασία αποκτά το πραγματικό της νόημα: γίνεται ευχάριστη, δημιουργική και αποτελεσματική. 2. Σε ποιόν ανήκει το πρόβληµα και η σηµασία του Οπως ήδη αναφέρθηκε, στην καθημερινή επαφή του δασκάλου με τους μαθητές δημιουργούνται αναπόφευκτα προβλήματα. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών θα καθορίσει τελικά τον τύπο και την ποιότητα της σχέσης που θα δημιουργηθεί μεταξύ τους και κατά συνέπεια την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας (διδασκαλία-μάθηση). Γενικότερα, τα προβλήματα που δημιουργούνται μεταξύ καθηγητή και μαθητή μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) Τα προβλήματα που ανήκουν στον μαθητή και β) Τα προβλήματα που ανήκουν στον καθηγητή Η ικανότητα του εκπαιδευτικού να ξεχωρίζει τους δύο αυτούς τύπους προβλημάτων είναι καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση της καλής σχέσης καθηγητή-μαθητή. Το πρόβλημα θεωρούμε ότι ανήκει στον καθηγητή όταν η συμπεριφορά του μαθητή και η ικανοποίηση των αναγκών του μαθητή έρχεται και παρεμποδίζει την ικανοποίηση των αναγκών του καθηγητή. Για παράδειγμα τον εμποδίζουν να διδάξει και να ικανοποιήσει τις ανάγκες του, τον εκνευρίζουν και τον φέρνουν σε δύσκολη θέση. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση η συμπεριφορά των μαθητών ενοχλεί και δημιουργεί πρόβλημα στον καθηγητή ο οποίος και θα πρέπει να το επιλύσει αν θέλει να συνεχίσει απρόσκοπτα και αποτελεσματικά το εκπαιδευτικό του έργο. Β14

119 Μέρος 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Όταν τώρα οι ανάγκες του μαθητή δεν ικανοποιούνται, αλλά αυτό δεν παρεμποδίζει την ικανοποίησή των αναγκών του καθηγητή, τότε λέμε ότι το πρόβλημα αυτό ανήκει στον μαθητή. Για να γίνει όμως αυτός ο διαχωρισμός πιο κατανοητός ας δούμε δύο παραδείγματα: Στο πρώτο, ένας μαθητής μιλάει και κάνει σχετική φασαρία μέσα στην τάξη. Αυτή η συμπεριφορά δεν ενοχλεί σε τίποτα τις ανάγκες του μαθητή, δημιουργεί όμως πρόβλημα και ενοχλεί την ανάγκη του δασκάλου να συνεχίσει το διδακτικό του έργο. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, το πρόβλημα ανήκει στον εκπαιδευτικό. Στο δεύτερο παράδειγμα ας υποθέσουμε ότι ένας μαθητής παραπονιέται ότι οι φίλοι του, τον αποφεύγουν και είναι απογοητευμένος και θυμωμένος μαζί τους. Σε αυτή την περίπτωση ο εκπαιδευτικός βρίσκεται μπροστά σε ένα προσωπικό πρόβλημα που ζει ο μαθητής που όμως δεν τον εμποδίζει και δεν προκαλεί κανένα πρόβλημα στη ζωή του ίδιου και στη δουλειά του. Συνεπώς το πρόβλημα ανήκει στον μαθητή. Οπως προαναφέρθηκε, είναι πολύ σημαντικό ο εκπαιδευτικός να μπορεί να ξεχωρίζει τους δύο αυτούς τύπους προβλημάτων και σε ποιόν ανήκουν. Ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι η αποτελεσματικότητα του εξαρτάται από την ικανότητά του να κάνει αυτό το διαχωρισμό. Και αυτό γιατί οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά τους με διαφορετικό τρόπο στην περίπτωση που το πρόβλημα ανήκει στους ίδιους ή αντίθετα στον μαθητή τους. Ο τρόπος αντίδρασης του καθηγητή, για να είναι αποτελεσματικός, θα πρέπει να είναι διαφορετικός στη μια και διαφορετικός στην άλλη περίπτωση. Ενας απλός πρακτικός τρόπος για να βρίσκουμε σε ποιόν ανήκει ένα πρόβλημα είναι να απαντούμε στις παρακάτω ερωτήσεις: ποιός είναι ο λόγος που δεν δεχόμαστε μια συμπεριφορά α) είναι γιατί μας πληγώνει, μας μειώνει ή μας ενοχλεί; ή μήπως β) γιατί θα θέλαμε ο συγκεκριμένος μαθητής να αντιδρούσε διαφορετικά, να μην είχε πρόβλημα και να αισθανόταν όπως εμείς πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να αισθανόταν; Αν απαντήσουμε ναι στη δεύτερη ερώτηση, τότε το πρόβλημα ανήκει στον μαθητή, αν όμως απαντήσουμε ναι στην πρώτη ερώτηση τότε το πρόβλημα ανήκει στον καθηγητή. Β15

120 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης 3. Τι κάνουµε όταν το πρόβληµα ανήκει στον µαθητή: η γλώσσα της αποδοχής Όταν το πρόβλημα ανήκει στον μαθητή, όταν δηλαδή ο εκπαιδευτικός διαπιστώσει ότι η σχέση του με τον μαθητή και η απόδοση του τελευταίου διαταράσσονται εξαιτίας των προσωπικών προβλημάτων που αυτός αντιμετωπίζει, τότε η καταλληλότερη αντίδραση από την πλευρά του καθηγητή είναι η γλώσσα της αποδοχής. Όπως είπαμε και προηγουμένως, όταν ένα άτομο είναι ικανό να αισθανθεί, να μεταβιβάσει και να εκδηλώσει μια αυθεντική αποδοχή σε ένα άλλο άτομο, είναι σε θέση να γίνει ένας σημαντικός παράγοντας βοήθειας για αυτό το άτομο. Η αποδοχή αποτελεί ένα από τα απλά, αλλά πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης ύπαρξης: όταν ένα άτομο αισθανθεί ότι είναι πραγματικά αποδεκτό, έτσι όπως είναι, μπορεί να αρχίσει να εξελίσσεται. εν έχει να αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Η αμυντική στάση που τον κρατούσε καθηλωμένο σε προηγούμενες, μη αποτελεσματικές συμπεριφορές και στάσεις ζωής δεν έχει πια νόημα. Το άτομο είναι ούτως ή άλλως πλήρως αποδεκτό. Αισθάνεται απελευθερωμένο και έτσι μπορεί να σκεφτεί τουλάχιστον, πως θα ήθελε ίσως να αλλάξει, πως θα μπορούσε να είναι διαφορετικό, πως θα μπορούσε να εξελιχτεί και να γίνει λίγο καλύτερο από αυτό που μέχρι τώρα νόμιζε ότι είναι ικανό να είναι. Αυτό βέβαια έρχεται σε αντίθεση με τις πεποιθήσεις και την πρακτική πολλών εκπαιδευτικών που είναι πεπεισμένοι για το ακριβώς αντίθετο. Πιστεύουν δηλαδή, ότι το να δεχτεί κανείς έναν μαθητή έτσι όπως είναι, με τις αδυναμίες του, δεν θα τον βοηθήσει και δεν θα τον ωθήσει να βελτιωθεί και να αναπτυχθεί. Με βάση αυτό το σκεπτικό λοιπόν, αισθάνονται υποχρεωμένοι να εντοπίζουν συνεχώς και να επικοινωνούν στο μαθητή αυτό που δεν δέχονται σε αυτόν, μέσα από κρίσεις, επικρίσεις, παρατηρήσεις, εκτιμήσεις, αξιολογήσεις, κατηγορώ, κανόνες και τιμωρίες. Στην πράξη όμως, τα πράγματα δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι εκπαιδευτικοί. Τα ποσοστά αποτυχίας αυτής της πρακτικής είναι κατά πολύ υψηλότερα από αυτά της επιτυχίας. Οι επαγγελματίες σύμβουλοι και ψυχολόγοι, γνωρίζουν τη δύναμη και χρησιμοποιούν τη γλώσσα της αποδοχής. Συχνά μάλιστα όσοι τους επισκέπτονται λένε ότι αισθάνονται απόλυτα άνετα μαζί τους και ότι είναι σε θέση να τους πουν τα πάντα και να συζητήσουν μαζί τους τις χειρότερες αδυναμίες τους. Β16

121 Μέρος 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 3.1. Η αποδοχή πρέπει να επικοινωνείται, να εκδηλώνεται Το να αισθανθεί αποδοχή ένας εκπαιδευτικός για έναν μαθητή είναι ένα πράγμα, το να το κάνει όμως αισθητό στο μαθητή είναι κάτι άλλο. Αν η αποδοχή για κάποιους λόγους υπάρχει, αλλά δεν φτάνει στο μαθητή, δεν έχει επίδραση πάνω του. Η αποδοχή παρά το γεγονός ότι ξεκινάει από το εσωτερικό ενός ατόμου δεν είναι κάτι το παθητικό. Για να γίνει μια θετική δύναμη και να επιδράσει αποτελεσματικά πάνω στους άλλους πρέπει να μεταδίδεται και να εκδηλώνεται ενεργητικά. Αυτό μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους: α) Μη λεκτική συµπεριφορά Η οπτική επαφή, οι χειρονομίες, οι στάσεις σώματος, οι εκφράσεις προσώπου, το φωνητικό ύφος αποτελούν μεταξύ άλλων μη λεκτικές συμπεριφορές (Ivey, 1988a, 1988b. Ivey, Bradford-Ivey & Simek-Morgan, Ivey, Knapp, 1978). Η μη λεκτική επικοινωνία είναι πολύ σημαντική και από εκτιμήσεις που έχουν γίνει υπολογίζεται ότι το 65% ή και περισσότερο του νοήματος ενός μηνύματος μεταβιβάζεται μη λεκτικά (Birdwhistell, 1970). Από έρευνες μάλιστα που έχουν γίνει, όταν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ του λεκτικού και του μη λεκτικού περιεχομένου ενός μηνύματος τείνουμε να εμπιστευόμαστε το μη λεκτικό (Ekman, Mehrabian, 1971, 1972). Σ αυτή τη σύντομη περιγραφή θα σταθούμε κυρίως σε δύο σημεία: στην οπτική επαφή και στη στάση του σώματος. Στη δική μας κουλτούρα η οπτική επαφή παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία γιατί συχνά δείχνει αν ενδιαφερόμαστε ή όχι για τα όσα μας λέει ο συνομιλητής μας. Είναι λοιπόν σημαντικό, όταν ο εκπαιδευτικός μιλάει σ ένα μαθητή να τον κοιτάζει στο πρόσωπο και στα μάτια. Αυτό βέβαια θα πρέπει να γίνεται με φυσικό τρόπο και όχι επίμονα. Αν για κάποιο λόγο ο εκπαιδευτικός κάνει πολλά διαλείμματα οπτικής επαφής και δεν κοιτάζει τον μαθητή του, τότε το μήνυμα που άθελα του περνάει είναι ότι δεν μ ενδιαφέρουν αυτά που λες και κατά συνέπεια πολύ γρήγορα θα διαπιστώσει ότι ο μαθητής θα σταματήσει να του μιλάει, για αυτό που τον απασχολεί (Cormier & Cormier, Ivey, Gluckstern & Bradford-Ivey, 1993). Ένα δεύτερο σημαντικό σημείο που θα πρέπει να προσεχθεί στη μη λεκτική επικοινωνία είναι η στάση του σώματος του εκπαιδευτικού, όταν ο μαθητής του μιλάει για τα προβλήματα του. Αυτή δεν θα Β17

122 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης πρέπει να είναι άκαμπτη, αλλά χαλαρή και να συνοδεύεται από άνετες χειρονομίες. Ειδικότερα όσον αφορά τον κορμό αυτός θα πρέπει να είναι ελαφρά κεκλιμένος προς τα εμπρός, δηλαδή προς τη μεριά του μαθητή (Hermansson, Webster & McFarland, Ridley & Αsbury, 1988). Τόσο η οπτική επαφή όσο και η στάση του σώματος όταν γίνονται σωστά δείχνουν ότι παρακολουθούμε προσεκτικά τον μαθητή και τον ενθαρρύνουν να συνεχίσει να μιλάει. β) Μη επέµβαση στις δραστηριότητες του µαθητή Όσο λάθος και αν αυτό φαίνεται η μη επέμβαση των εκπαιδευτικών μεταβιβάζει μηνύματα αποδοχής όπως: αυτό που έκανα είναι καλό ή ο δάσκαλός μου αποδέχεται αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή (Gordon, 1970). γ) Παθητική ακρόαση-σιωπή Πρόκειται για ένα μη λεκτικό μήνυμα πολύ αξιόλογο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για να βοηθήσει ένα άτομο να αισθανθεί πραγματικά αποδεκτό. Η σιωπή όταν συνοδεύεται από προσεκτική μη λεκτική παρακολούθηση αποτελεί ένα πολύ ισχυρό μέσο για να νοιώσει ο μαθητής αποδεκτός και να μοιραστεί το πρόβλημα του με τον εκπαιδευτικό (Cormier & Cormier, Gordon, Knapp, 1978). δ) Ελάχιστες ενθαρρύνσεις και προσκλήσεις για συζήτηση Οι τρόποι στους οποίους αναφερθήκαμε μέχρι τώρα για την έκφραση της αποδοχής είναι πολύ βασικοί για να κάνουν τον μαθητή να αισθανθεί άνετα, να ανοιχτεί και να μοιραστεί το πρόβλημά του. Αυτό όμως από μόνο του δεν είναι αρκετό, ο μαθητής πρέπει να ξέρει ότι πραγματικά τον παρακολουθούμε. Για να γίνει αυτό χρησιμοποιούμε τις ελάχιστες ενθαρρύνσεις που δείχνουν μέσα από μια ποικιλία σύντομων λεκτικών και μη λεκτικών μηνυμάτων ότι τον ακούμε και τον ενθαρρύνουν να συνεχίσει να μας μιλάει (Ivey, Bradford-Ivey & Simek- Morgan, Ivey, Gluckstern & Bradford-Ivey, 1993). Περιλαμβάνουν κουνήματα του κεφαλιού, χειρονομίες, απλές επαναλήψεις λέξεων-κλειδιών που χρησιμοποίησε ο μαθητής καθώς και φράσεις όπως: χμ-χμ, πραγματικά, ενδιαφέρον, ναι-ναι, θα ήθελα να μου μιλήσεις, πες μου περισσότερα κ.λ.π. ε) Ενεργητική ακρόαση Η ενεργητική ακρόαση είναι μια από τις σημαντικότερες και Β18

123 Μέρος 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ δυσκολότερες ίσως δεξιότητες και αποτελεί το κυριότερο μέσο που έχει στα χέρια του ο δάσκαλος όταν το πρόβλημα ανήκει στο μαθητή. Ενώ με τη χρησιμοποίηση των προηγουμένων δεξιοτήτων ο μαθητής αισθάνεται άνετα, μιλάει για το πρόβλημά του και ξέρει ότι τον αποδεχόμαστε και τον ακούμε προσεκτικά, εντούτοις δεν γνωρίζει αν όντως τον καταλαβαίνουμε σωστά αν δηλαδή αντιλαμβανόμαστε αυτό που πραγματικά θέλει να μας πει. Λόγω της σπουδαιότητάς της θα αναφερθούμε εκτενέστερα στη δεξιότητα της ενεργητικής ακρόασης Ενεργητική ακρόαση Αντίθετα από την παθητική ακρόαση, δηλαδή τη σιωπή, η ενεργητική ακρόαση απαιτεί μια λεκτική (προφορική) αλληλεπίδραση με τον μαθητή και στηρίζεται πάντα στη προσεκτική παρακολούθηση των όσων αυτός λέει (λεκτικό περιεχόμενο) αλλά και των όσων δεν λέει (υποβόσκοντα συναισθήματα) (Ginott, Gordon, 1970, Ivey, Gluckstern & Bradford-Ivey, 1993). Στην ενεργητική ακρόαση επαναλαμβάνoυμε στο μαθητή το όλο περιεχόμενο των όσων είπε, νοηματικό και συναισθηματικό, αλλά σε μια συντομευμένη και ξεκάθαρη μορφή. Η όλη ικανότητα του εκπαιδευτικού βρίσκεται στο να αποδίδει με δικά του λόγια και με ακρίβεια αυτό που έχει μόλις πει (λεκτικό περιεχόμενο-νόημα) ή αισθανθεί ο μαθητής. Η ενεργητική ακρόαση λειτουργεί σε τρία βασικά επίπεδα: α) ο μαθητής πείθεται ότι ο καθηγητής του όντως τον παρακολουθεί προσεκτικά και καταλαβαίνει αυτό που ακριβώς θέλει να πει, β) δίνει την ευκαιρία στον καθηγητή να επαληθεύσει την ακρίβεια των όσων νομίζει ότι κατάλαβε από τα λεγόμενα του μαθητή (τσεκάρισμα) και γ) δίνεται η ευκαιρία στο μαθητή να ξανακούσει αυτά που ο ίδιος λέει από έναν τρίτο και να παρέμβει να διορθώσει ή να συμπληρώσει τα όσα έχει ήδη πει εάν ο καθηγητής δεν κατάλαβε σωστά, γεγονός που επιτρέπει την αποφυγή παρεξηγήσεων. Εάν ο καθηγητής καταφέρει να κάνει μια επιτυχημένη ενεργητική ακρόαση τότε θα αποζημιωθεί από το μαθητή με ένα ναι, πολύ σωστά ή ακριβώς, έτσι νοιώθω. Ας δούμε όμως ένα παράδειγμα ενεργητικής ακρόασης: Μαθητής: Με αγχώνει πολύ το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών. Είναι πολύ δύσκολο και χρειάζομαι πολύ διάβασμα και ηρεμία για να τα Β19

124 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης καταφέρω. Στο σπίτι όμως τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, όλο ένταση και εκνευρισμός, πού χρόνος για διάβασμα. Καθηγητής: Γιάννη φαίνεται ότι τα πράγματα είναι δύσκολα με τα Αρχαία Ελληνικά και αυτό σε αγχώνει και σε στεναχωρεί πολύ. Από την άλλη πάλι η τεταμένη ατμόσφαιρα που επικρατεί στο σπίτι δεν φαίνεται να βοηθά τη κατάσταση και σε επηρεάζει αρνητικά, είναι έτσι; Η ενεργητική ακρόαση ευνοεί τη συζήτηση, ο μαθητής αισθάνεται κατανοημένος και αποδεκτός, αναλύει πιο εύκολα τα πρόβλημα του, και αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη για να το αντιμετωπίσει και να βρει τη λύση του. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο καθηγητής δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να κάνει τίποτε άλλο. εν χρειάζεται να δώσει ούτε λύσεις, ούτε συμβουλές. Με άλλα λόγια ο καθηγητής δεν θα πρέπει να πέσει στη παγίδα να παίξει το ρόλο του ψυχολόγου, αλλά ούτε και να οικειοποιηθεί το πρόβλημα. Ο ρόλος του στην προκειμένη περίπτωση είναι καθαρά διευκολυντικός. Όλα τα υπόλοιπα θα τα κάνει μόνος του ο μαθητής. Αυτό όμως που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι μέσα από την όλη αυτή διαδικασία ο δάσκαλος και ο μαθητής πλησιάζονται. Η ενεργητική ακρόαση προδιαθέτει θετικά τον μαθητή ώστε να ακούσει με προθυμία και ενδιαφέρον τον δάσκαλο. Η μεταξύ τους σχέση γίνεται πιο ουσιαστική και βασίζεται στην αμοιβαία εκτίμηση. Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί ότι η ενεργητική ακρόαση στηρίζεται σε μια βαθιά ανθρωπιστική φιλοσοφία η οποία και της προσδίδει την όλη της αξία και αποτελεσματικότητα. εν πρόκειται για μια μηχανιστική τεχνική ή για ένα έξυπνο κόλπο που μας επιτρέπει να εφησυχάζουμε και να μεταχειριζόμαστε τους μαθητές. Κάτι τέτοιο θα ήταν υποκρισία και χωρίς καμιά αμφιβολία οι μαθητές θα το αντιλαμβάνονταν και η μέθοδος αυτή θα κατέληγε σε αποτυχία. Για να επιτύχει και να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να στηρίζεται πάνω στην ενσυναίσθηση, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στην αμοιβαία αποδοχή. 4. Τι κάνουµε όταν το πρόβληµα ανήκει στον καθηγητή Όπως είδαμε μέχρι τώρα, όταν το πρόβλημα ανήκει στον μαθητή είναι ο ίδιος που έχει την ευθύνη του να βελτιώσει την κατάσταση και να βρει λύσεις. Σε αυτή την περίπτωση, ο ρόλος του καθηγητή είναι διευκολυντικός και η γλώσσα της αποδοχής και η ενεργητική ακρόαση αποτελούν τους καταλληλότερους τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασης. Τι γίνεται όμως Β20

125 Μέρος 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ όταν το πρόβλημα ανήκει στον εκπαιδευτικό, όταν δηλαδή είναι αυτός που εξαιτίας των μαθητών δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του και αισθάνεται αποστέρηση, ματαίωση, θυμό, εκνευρισμό, μνησικακία ή ακόμη και πονοκέφαλο, στομαχόπονο, ένταση, αδιαθεσία. Στην προκειμένη περίπτωση η γλώσσα της αποδοχής και η ενεργητική ακρόαση προς τους μαθητές δεν θα είχε κανένα αποτέλεσμα γιατί πολύ απλά ο καθηγητής ενοχλείται από τη συμπεριφορά τους και συνεπώς δεν μπορεί να την αποδεχτεί. Όταν λοιπόν οι ανάγκες του εκπαιδευτικού δεν ικανοποιούνται λόγω της συμπεριφοράς των μαθητών του, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τρεις σημαντικοί παράγοντες: ο μαθητής, το περιβάλλον και ο καθηγητής. Με βάση τους τρεις αυτούς παράγοντες υπάρχουν και τρεις δυνατές αντιδράσεις-παρεμβάσεις: α) προσπάθεια αλλαγής της συμπεριφοράς του μαθητή β) προσπάθεια αλλαγής του περιβάλλοντος και τέλος γ) προσπάθεια αλλαγής του ίδιου του εκπαιδευτικού. Σ αυτή μας την παρουσίαση, θα επικεντρωθούμε στην πρώτη δυνατότητα, δηλαδή στην προσπάθεια αλλαγής της συμπεριφοράς του μαθητή. Θα προσπαθήσουμε να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τον μαθητή και να τον βοηθήσουμε να αλλάξει τη συμπεριφορά του χωρίς να του δημιουργηθεί πρόβλημα και χωρίς να διαταραχτεί η σχέση μας μαζί του (Ginott, Gordon, 1970, 1974) Τα µηνύµατα-εσύ Συνήθως ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τον μαθητή σε μια τέτοια κατάσταση είναι με τη χρήση αυτού που ονομάζουμε μήνυμα- Εσύ. Το κύριο χαρακτηριστικό ενός μηνύματος-εσύ σε αντίθεση όπως θα δούμε με το μήνυμα-εγώ, είναι ότι αναφέρεται πάντα στο δεύτερο πρόσωπο του ενικού, δηλαδή το εσύ ή στο δεύτερο πρόσωπο του πληθυντικού δηλαδή το εσείς. Για παράδειγμα εκφράσεις του τύπου: ηρέμησε, αύριο θα το δεις με άλλο μάτι, σταμάτα αμέσως, κάνετε σα παιδιά της πρώτης δημοτικού, συνήθως είσαι άριστος μαθητής υπονοούν όλες το εσύ ή το εσείς και αποτελούν μηνύματα-εσύ. Βλέπουμε λοιπόν, ότι μέσω των μηνυμάτων-εσύ ο καθηγητής αναφέρεται πάντα στο μαθητή και επικεντρώνεται στη συμπεριφορά του μαθητή. Καμία πληροφορία δεν αποκαλύπτεται ξεκάθαρα για το τι ο Β21

126 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης καθηγητής νοιώθει σε σχέση με αυτό που έκανε ο μαθητής και πως αυτό τον επηρεάζει Τα µηνύµατα-εγώ Αντίθετα με τα μηνύματα-εσύ τα μηνύματα-εγώ επικεντρώνονται στον καθηγητή, σε αυτόν δηλαδή στον οποίο και τελικά ανήκει το πρόβλημα (όπως αυτό ορίστηκε προηγουμένως) στο πως δηλαδή αυτός αισθάνεται και στο πως εκλαμβάνει και επηρεάζεται από τη συμπεριφορά του μαθητή. Εκφράσεις όπως: ανησυχώ μήπως και δεν προλάβουμε να τελειώσουμε το μάθημα ή δεν μπορώ να κάνω μάθημα όταν γίνεται τόσος θόρυβος μέσα στην τάξη είναι παραδείγματα μηνυμάτων-εγώ. Μέσω των μηνυμάτων-εγώ ο εκπαιδευτικός αναγνωρίζει αυτό που του συμβαίνει συναισθηματικά λόγω της συγκεκριμένης κατάστασης που ζει με τους μαθητές του και αναλαμβάνει την ευθύνη να τους το επικοινωνήσει ειλικρινά και ανοικτά. Έτσι με τα μηνύματα-εγώ αποφεύγεται ο αρνητικός αντίκτυπος των μηνυμάτων-εσύ. Τρία είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των μηνυμάτων-εγώ : α) ωθούν σχεδόν πάντα το μαθητή να τροποποιήσει τη συμπεριφορά του, β) μεταβιβάζουν την ελάχιστη δυνατή αρνητική εκτίμηση (αξιολόγηση) για το μαθητή και γ) δεν βλάπτουν καθόλου την προσωπική σχέση καθηγητή-μαθητή. Βέβαια, μερικές φορές χρειάζεται ίσως κάποιο κουράγιο για να μπορέσει ένας εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει τα μηνύματα-εγώ κυρίως αν είναι της άποψης ότι ο καθηγητής πρέπει πάντα να είναι τέλειος, σωστός, να μην φοβάται, να μην κάνει λάθη, να μην δείχνει τις αδυναμίες του και να μην εκφράζει τα προσωπικά του συναισθήματα. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, το καταφύγιο είναι τα μηνύματα-εσύ που του επιτρέπουν να κρύψει τις αδυναμίες και τα συναισθήματα του σε σχέση με ότι έγινε, να κατηγορήσει και με αυτό το τρόπο να περάσει την ευθύνη στους μαθητές. Στην πράξη όμως, αυτό που συμβαίνει όταν ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τα μηνύματα-εγώ είναι ότι οι μαθητές αντιδρούν πολύ θετικά γιατί βλέπουν στον καθηγητή τους έναν άνθρωπο που μπορεί να στενοχωρηθεί, να θυμώσει, να πονέσει, να απογοητευθεί δηλαδή τον αντιλαμβάνονται ως ένα φυσιολογικό ον, ευάλωτο και με αδυναμίες, που Β22

127 Μέρος 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ όμως ταυτόχρονα είναι διαφανής, έντιμος και αυθεντικός. Με άλλα λόγια τον αντιλαμβάνονται ως έναν άνθρωπο που τους μοιάζει και με τον οποίο μπορούν και θα ήθελαν να έχουν μια οικεία προσφιλή και ουσιαστική σχέση. Β23

128 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης 4.3. Απαραίτητα στοιχεία των µηνυµάτων-εγώ Για να είναι ένα μήνυμα-εγώ αποτελεσματικό και να έχει το μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο στους μαθητές θα πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής τρία στοιχεία: α) την αιτία του προβλήματος χωρίς καμία απολύτως αρνητική κριτική για το μαθητή. Το στοιχείο αυτό αποτελεί συνήθως το πρώτο μέρος της πρότασης και αρχίζει με το όταν ή το κάθε φορά που, β) τη συγκεκριμένη και χειροπιαστή αρνητική επίδραση και αντίκτυπο που η προαναφερθείσα αιτία του προβλήματος έχει στη ζωή και στη δουλειά του καθηγητή και τέλος γ) τα συναισθήματα του εκπαιδευτικού σε σχέση με τον αντίκτυπο και την επίδραση που είχε η αιτία του προβλήματος πάνω του. Ας δούμε όμως ένα παράδειγμα: Όταν με διακόπτουν ενώ μιλάω (περιγραφή της αιτίας του προβλήματος χωρίς κριτική) μου δημιουργείται πρόβλημα γιατί πρέπει να σταματήσω αυτό που λέω, χάνω τον ειρμό μου (συγκεκριμένη και χειροπιαστή επίδραση και αντίκτυπος στον καθηγητή) και αυτό με εκνευρίζει (συναισθήματα του καθηγητή σε σχέση με την επίδραση του προβλήματος). Παρατηρώντας αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορούμε να δούμε ότι τα μηνύματα-εγώ ενέχουν τα παραπάνω τρία στοιχεία σε μια λογική σειρά: συμπεριφορά - αποτέλεσμα - συναίσθημα. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή η αλληλουχία περνάει το μήνυμα ότι το συναίσθημα που βιώνει ο καθηγητής οφείλεται στο αποτέλεσμα και όχι στη συμπεριφορά του μαθητή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έτσι ο μαθητής αισθάνεται λιγότερο την ανάγκη να υιοθετήσει μια αμυντική στάση σε σχέση με αυτό που του λέει ο καθηγητής. Τέλος θα πρέπει να πούμε ότι ένα μήνυμα-εγώ έστω κι αν δεν έχει ειπωθεί καλά είναι πάντα καλύτερο από ένα μήνυμα -Εσύ. Ας μην ξεχνάμε και πάλι ότι δεν πρόκειται για μια μηχανιστική αλλά για μια ουσιαστικά ανθρωπιστική προσέγγιση που στηρίζεται στην ενσυναίσθηση και στο πραγματικό ενδιαφέρον για το μαθητή. Σκοπός λοιπόν δεν είναι να τον μεταχειριστούμε και να τον κάνουμε ένα δικό μας ομοίωμα. Με άλλα λόγια τα μηνύματα-εγώ είναι αποτελεσματικά μόνον όταν η συμπεριφορά του μαθητή έχει πραγματικό αντίκτυπο πάνω στον καθηγητή. Αν δηλαδή ο μαθητής α) δεν αισθανθεί ότι ο καθηγητής του τον σέβεται και τον υπολογίζει και β) δεν πειστεί ότι πραγματικά η συμπεριφορά του αφορά τον καθηγητή και έχει ένα συγκεκριμένο και χειροπιαστό ανεπιθύμητο αντίκτυπο πάνω του, δεν θα τροποποιήσει τη συμπεριφορά του. Β24

129 Μέρος 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ANTHONY, W. & CARKHUFF, R. (1977). The functional professional therapeutic agent. In A. Gurman & A. Razin (Eds.), Effective psychotherapy. Pergamon Press, Elmsford, New York. AUERBACH, A. & JOHNSON, M. (1977). Research on the therapist s level of experience. In A. Gurman & A. Razin (Eds.), Effective psychotherapy. Pergamon Press, Elmsford, New York. BANIKIOTES, P.G., KUBINSKI, J.A. & PURSELL, S.A. (1981). Sex role orientation, self-disclosure, and gender-related perceptions. Journal of Counseling Psychology, 28, BIEHLER, R.F. & SNOWMAN, J. (1990). Psychology Applied to Teaching, Houghton Mifflin Company, Boston. BIRDWHISTELL, R.L. (1970). Kinesics and context. University of Pennsylvania Press, Philadelphia. BOHART, A.C. (1988). Empathy : Client-centered and psychoanalytic. American Psychologist, 43, BOHART, A.C. & TODD, J. (1988). Foundations of Clinical and Counseling Psychology. Harper Collins Publishers, New York. BRAMMER, L.M., SHOSTROM, E.L. & ABREGO, P.J. (1989). Therapeutic psychology : Fundamentals of counseling and psychotherapy (5th ed.). Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ. BROWN, G. I. (1971). Human teaching for human learning : An introduction to confluent education. Viking Press, New York. COMBS, A. W. (1965). The professional education of teachers. Allyn & Bacom, Boston. COMBS, A.W. (1981). Humanistic education : Too tough for a tender world? Phi Delta Kappan, 62, Β25

130 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης COMBS, A. W. (1982). Affective education or none at all. Educational Leadership, 39 (7), COMBS, A.W., BLUME, R.A., NEWMAN, A.J. & WASS, H.L. (1974). The professional education of teachers (2nd ed.). Allyn & Bacon, Boston. CORMIER, W.H. & CORMIER, L.S. (1991). Interviewing Strategies for Helpers (3rd ed.). Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Grove, California. DREIKURS, R. & DINKMEYER, D. (1963). Encouraging children to learn, The encouraging process, Prentice Hall, Inc., Englewood, Cliffs, N.J. DRISCOLL, R. (1984). Pragmatic psychotherapy. Van Nostrand Reinhold, New York. EGAN, G. (1990). The skilled helper. Brooks/Cole, Pacific Grove, CA. EISENBERG, N. & STRAYER, J. (1987). Empathy and its development. Cambridge University Press, New York. EKMAN, P. (1985). Telling Lies : Clues to Deceit in the Marketplace, Marriage, and Politics. Norton, New York. EMERY, E.E. (1987). Empathy : Psychoanalytic and client-centered. American Psychologist, 42, FIEDLER, F. (1950a). A comparison of therapeutic relationships in psychoanalytic, nondirective, and Adlerian therapy. Journal of Consulting Psychology, 14, FIEDLER, F. (1950b). The concept of an ideal therapeutic relationship. Journal of Consulting Psychology, 14, FIEDLER, F. (1951). Factor analysis of psychoanalytic, nondirective, and Adlerian therapeutic relationships. Journal of Consulting Psychology, 15, Β26

131 Μέρος 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ FISHER, R. & URY, W. (1981). Getting to yes : Negotiating agreement without giving in. Houghton Mifflin, Boston. GAZDA, G.M., ASBURY, F.S., BALZER, F.J., CHILDERS, W.C., & WALTERS, R.P. (1984). Human relations development : A manual for educators (3rd ed.). Allyn & Bacon, Boston. GEORGE, R. & CRISTIANI, T. (1981). Theory, methods, and processes of counseling and psychotherapy. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ. GIBB, J.R. (1978). Trust : A new view of personal and organizational development. The Guild of Tutors Press, Los Angeles. GINOTT, H. (1972). Teacher and child. Macmillan, New York. GOLDSTEIN, A.P. (1986). Relationship-enhancement methods. In F.H. Kanfer & A.P. Golstein (Eds.). Helping people change (3rd ed.). Pergamon Press, New York. GORDON, T. (1970). P.E.T. : Parent effectiveness training. Wyden, New York. GORDON, T. (1974). T.E.T. : Teacher effectiveness training. McKay, New York. ΓΚΟΤΟΒΟΣ, Θ. (1987). Συγκρούσεις εκπαιδευτικών-μαθητών. In Εγχειρίδιο γιά την ψυχοκοινωνική υγεία του παιδιού και του εφήβου. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. ΓΚΟΤΟΒΟΣ, Α. (1990). Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση, Επικοινωνία και κοινωνική μάθηση στο σχολείο. Gutenberg, Αθήνα. ΓΚΟΥΝΤΜΑΝ, Π. (1977). Κριτική της Κατεστημένης Παιδείας, μετάφραση Λ. Θεοδωρακόπουλος. Καστανιώτης, Αθήνα. Β27

132 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης HALL, B.W., VILLEM, M.G., & BURLEY, W.W. (1986). Humanistic orientation and selected teaching practices among 1st-year teachers. Journal of Humanistic Education and Development, 25 (1), HAMACHEK, D.E. (1975). Behavior dynamics in teaching, learning, and growth. Allyn & Bacon, Boston. HERMANSSON, G.L., WEBSTER, A.C. & MCFARLAND, K. (1988). Counselor deliberate postural lean and communication of facilitative conditions. Journal of Counseling Psychology, 35, HOFFMAN-GRAFF, M.A. (1977). Interviewer use of positive and negative self-disclosure and interviewer-subject sex pairing. Journal of Counseling Psychology, 24, HOLT, J. (1970). The Underachieving School. Pitman Publising Corporation, California. IVEY, A. (1988a). Intentional interviewing and counseling. Brooks/Cole, Pacific Grove, CA. IVEY, A. (1988b). Managing face-to-face communication. Studentlitteratur, Chartwell Bratt, Lund, Sweden. IVEY, A., BRADFORF-IVEY, M. & SIMEK-MORGAN, L. (1993). Counseling and Psychotherapy. A Multicultural Perspective (3rd ed.). Allyn & Bacon, Boston. IVEY, A. E. & GLUCKSTERN, N.B. (1995). Συμβουλευτική : Βασικές εξιότητες Επιρροής. Μετάφραση-επιμέλεια Μ. Μαλικιώση-Λοΐζου, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. IVEY, A.E., GLUCKSTERN, N.B. & BRADFORD-IVEY, M. (1993). Συμβουλευτική Μέθοδος Πρακτικής Προσέγγισης (2η έκδοση). Μετάφρασηεπιμέλεια Μ. Μαλικιώση-Λοΐζου, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. ΚΑΛΑΝΤΖΗ-ΑΖΙΖΙ, Α. (1990). Οι σχέσεις θεραπευτού-πελάτη στις θεραπείες της συμπεριφοράς. Τετράδια Ψυχιατρικής, 30, ΚΑΛΑΝΤΖΗ-ΑΖΙΖΙ, Α. (1991). Αυτοέλεγχος : Η συμφιλίωση του Β28

133 Μέρος 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Συμπεριφορισμού και του Ανθρωπισμού ; Νέα Παιδεία, 57, KNAPP, M.L. (1978). Nonverbal communication in human interaction (2nd ed.). Holt, Rinehart & Winston, New York. ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ-ΛΟΪΖΟΥ, Μ. (1993). Συμβουλευτική Ψυχολογία. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. MARKS, S.E. & TOLSMA, R.J. (1986). Empathy research : Some methodological considerations. Psychotherapy, 23, MASLOW, A.H. (1968). Toward a psychology of being (2nd ed.). Van Nostrand, Princeton, NJ. MASLOW, A.H. (1970a). Motivation and Personality (2nd ed.). Harper & Row, New York. MASLOW, A.H. (1970b). Religions, values, and peak experiences. Viking, New York. MASLOW, A.H. (1971). The father reaches of human nature. Viking, New York. MCCARTHY, P. (1982). Diffenrential effects of counselor self-referent responses and counselor status. Journal of Counseling Psychology, 29, MEADOR, B. & ROGERS, C. (1984). Person-centered therapy. In R.J. Corsini (Ed.). Current psychotherapies. F.E. Peacock Publishers, Inc., Itasca, IL. MEHRABIAN, A. (1971). Silent messages. Wadsworth, Belmont, CA. MEHRABIAN, A. (1972). Nonverbal Communication. Adline-Atherton, Hawthorne, NY. MILLER, M.J. (1989). A few thoughts on the relationship between empathy and counseling techniques. Journal of Counseling and Development, 67, Β29

134 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΜΠΕΛΛΑΣ, Θ. (1985). Ψυχοκοινωνιολογία της αγωγής. Επικαιρότητα, Αθήνα. NEILL, A.S. (1960). Summerhill, A Radical Approach to Child Rearing. Hart Publising Co., New York. ΝΕΣΤΟΡΟΣ, Ι. & ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ, Ν. (1988). Συνθετική Ψυχοθεραπεία με στοιχεία Ψυχοπαθολογίας. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. ΝΤΡΑΙΚΩΡΣ, Ρ. & ΚΑΣΕΛ, Π. (1978). Πέτα μακριά το ραβδί σου, Πειθαρχία χωρίς δάκρυα. Μετάφραση Λ. Μητά, Γλάρος, Αθήνα. PATTERSON, C.H. (1973). Humanistic education. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ. PATTERSON, C.H. (1984). Empathy, warmth, and genuineness in psychotherapy : A review of reviews. Psychotherapy, 21, PATTERSON, C.H. (1985). The therapeutic relationship : Foundations for an eclectic psychotherapy. Brooks/Cole, Pacific Grove, CA. PATTERSON, C.H. (1988). The function of automaticity in councelor information processing. Counselor Education and Supervision, 27, PURKEY, W.W. (1970). Self concept and school achievement. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ. PURKEY, W.W. (1978). Inviting school success. Wadsworth, Belmont, CA. PURKEY, W.W. & NOVAK, J.M. (1984). Inviting school success (2nd ed.). Wadsworth, Belmont, CA. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.Γ. (1981). Παιδαγωγική ψυχολογία - Η μάθηση. Έκδοση του συγγραφέα, Αθήνα. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.Γ. (1982). Ψυχολογία αγωγής του παιδιού (5η έκδοση). Έκδοση του συγγραφέα, Αθήνα. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ, Ν.Γ. (1991). Ψυχολογία - Σύγχρονα θέματα (3η έκδοση). Β30

135 Μέρος 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Έκδοση του συγγραφέα, Αθήνα. ΠΙΑΖΕ, Ζ. (1979). Το μέλλον της εκπαίδευσης. Μετάφραση Α. Κάντας, Υποδομή, Αθήνα. ΠΟΣΤΜΑΝ, Ν. & ΒΑΪΝΓΚΑΡΤΝΕΡ, Τ. (1975). Η εκπαίδευση σα μέσο ανατροπής του κατεστημένου. Μετάφραση Κ. Σχινάς, Μπουκουμάνης, Αθήνα. ΠΟΥΡΚΟΣ, Μ. (1996, Ιανουάριος). Ατομικές διαφορές των μαθητών και η εναλ-λακτική προσέγγιση της βιωματικής, ευρετικής και επικοινωνιακής ψυχοπαιδαγωγικής με τη χρήση μουσικών, εικαστικών, αφηγηματικών, φωνητικών, κινητικών και ψυχοδραματικών τεχνικών. Μία εισαγωγή στην ολιστική ψυχοπαιδαγωγική. Εισήγηση παρουσιασμένη στο Συμπόσιο: Ατομικές διαφορές μαθητών και εναλλακτικές ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις, Εργαστήριο Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Χανιά. RASKIN, N.J. & ROGERS, C.R. (1989). Person-Centered Therapy. In R.J. Corsini & D. Wedding (Eds.), Current Psychotherapies (4th ed.). F.E. Peacock Publishers, Inc., Itasca, IL. RIDLEY, N.L. & ASBURY, F.R. (1988, March). Does counselor body position make a difference? The School Counselor, ROGERS, C.R. (1957). The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality chage. Journal of Consulting Psychology, 21, ROGERS, C.R. (1961). On becoming a person. Houghton Mifflin, Boston. ROGERS, C.R. (1967). The therapeutic relationship and its impact. University of Wisconsin Press, Madison. ROGERS, C.R. (1980). A way of being. Houghton Mifflin, Boston. ROGERS, C.R. (1983). Freedom to learn for the 80 s. Charles E. Merrill, Columbus, OH. Β31

136 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ROGERS, C.R. (1986). Reflection of feelings. Person-Centered Review, 2, SIMONSON, N. (1976). The impact of therapist disclosure on patient disclosure. Journal of Counseling Psychology, 23, 3-6. SLOANE, R. & STAPLES, F. (1984). Psychotherapy versus behavior therapy : Implications for future psychotherapy research. In J. Williams & R. Spitzer (Eds.), Psychotherapy research : Where are we and where should we go? Guilford, New York. SLOANE, R., STAPLES, F., CRISTOL, A., YORKSTON, N., & WHIPPLE, K. (1975). Psychotherapy versus behavior therapy. Harvard University Press, Cambridge, MA. SUE, D. (1990). Culture-specific strategies in counseling : A conceptual framework. Professional Psychology, 21, ΖΑΧΑΡΕΝΑΚΗΣ, Κ. (1992). Αντισταθμιστική αγωγή γιά ίσες εκπαιδευτικές αφετηρίες (2η έκδοση). Έκδοση του συγγραφέα, Αθήνα. ΞΩΧΕΛΛΗΣ, Π.. (1987). Θεμελιώδη προβλήματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. (1983). Γενική Παιδαγωγική. Έκδοση του συγγραφέα, Αθήνα. Β32

137 Μέρος 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Τίτλος: Συµβουλευτική µε Οικογένειες, Σχολείο και Επαγγελµατίες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Όνομα συγγραφέα: Ι. Μπίµπου - Νάκου Β33

138 Πρόγραμμα Εξειδίκευσης 2.2. Συµβουλευτική µε Οικογένειες, Σχολείο και Επαγγελµατίες Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας Διεπαγγελµατική συνεργασία οικογενειών, εκπαιδευτικών και σχολικών ψυχολόγων: Παραδοχές, διαπραγµατεύσεις και διλήµµατα 1 Τα τελευταία χρόνια, παρατηρούμε σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που περιγράφουμε την συμπεριφορά των παιδιών. Το ενδιαφέρον για τα θέματα ψυχικής υγείας έχει αυξηθεί σημαντικά, παράλληλα με την αύξηση των ψυχολογικών προβλημάτων συγκριτικά με τα προηγούμενα πενήντα χρόνια (Farrell, & Tsakalidou, Loyd_Smith, & Dwyfor-Davies, Baxter, 1999). Ενδεικτικά αναφέρουμε πως καταγράφεται ένα ποσοστό 10% παιδιών/ εφήβων με δυσκολίες ως προς την ψυχική τους υγεία σε ηλικίες από 5 έως 15 χρόνων (Fombonne, Mental Health Foundation, 1999). Τα ποσοστά αυτά συμφωνούν με ανάλογες επιδημιολογικές μελέτες στον σχολικό πληθυσμό (Μπίμπου, 2001). Το σχολείο αποτελεί σημαντικό πεδίο δραστηριοτήτων των παιδιών και, κατά συνέπεια, σημαντικό πλαίσιο για παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης ζητημάτων ψυχικής υγείας (Kurtz, 1994). Από την άλλη πλευρά, τα σχολεία δεν ανταποκρίνονται σε ανησυχίες που αφορούν ζητήματα ψυχικής υγείας, παρά μόνο όταν αυτά εμποδίζουν άμεσα την μάθηση των παιδιών/ εφήβων (Adelman, British Psychological Society, 1990). Η συγκεκριμένη παρουσίαση αναφέρεται επιγραμματικά σε σημεία που θεωρώ σημαντικά για την διεπαγγελματική συνεργασία. Η αναγνώριση των δυσκολιών στα παιδιά/ εφήβους υιοθετεί, κατά κύριο λόγο, την χρήση ταξινομήσεων από την ψυχιατρική. Με αυτόν τον τρόπο, υιοθετείται προσώρας μια απλοϊκή αναπαράσταση του πλαισίου στο οποίο εμφανίζεται μια συγκεκριμένη δυσκολία ως εάν να ανήκει στα παιδιά. Γνωρίζουμε πως οι δυσκολίες που αναγνωρίζονται στα παιδιά εμπλέκουν την αλληλεπίδραση πολλαπλών παραγόντων, όπως είναι τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά, η σωματική κατάσταση των παιδιών, οι γονείς και οι σχέσεις στην οικογένεια, καθώς και η κοινότητα, για να αναφέρουμε ορισμένους από αυτούς (Loyd-Smith, & Dwyfor-Davies, 1995). Η αναγνώριση μιας δύσκολης συμπεριφοράς ως ψυχολογικού προβλήματος ή ψυχικής δυσκολίας, κινδυνεύει να αποκόψει το ευρύτερο πλαίσιο σχέσεων στο οποίο συμμετέχουν τα παιδιά, &alph