Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης"

Transcript

1 Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι δύο θεσμοί που συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη του παιδιού. Τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επικοινωνία που αναπτύσσεται μεταξύ σχολείου και γονέων αφού θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και καθοριστική για την αποτελεσματικότητα του σχολικού συστήματος. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η μάθηση δεν ολοκληρώνεται στο σχολείο, αλλά ένα μεγάλο μέρος συντελείται και στο σπίτι. Είναι λοιπόν σημαντικό να δημιουργηθούν στα σχολεία επικοινωνιακοί δεσμοί, που θα στοχεύουν στην όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη επικοινωνία σχολείου και οικογένειας. Η έρευνα μας είχε διαγνωστικό χαρακτήρα. Εξετάσαμε τα είδη επικοινωνίας μεταξύ γονιών και εκπαιδευτικών. Μελετήσαμε τα πράγματα και από την πλευρά του σχολείου και από την πλευρά της οικογένειας. Πιστεύουμε πως η έρευνα βοήθησε και τους συμμετέχοντες συνεντευξιαζόμενους αφού μέσα από τις συνεντεύξεις οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι γονείς, προβληματίστηκαν και πολύ πιθανόν αναθεώρησαν κάποιες από τις συμπεριφορές τους. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι τα ευρήματα της έρευνας θα βοηθήσουν και άλλους εκπαιδευτικούς, αν βρίσκονται σε παρόμοιο σχολικό περιβάλλον, να πάρουν μέτρα που να προάγουν την αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία των γονιών. Βιβλιογραφική ανασκόπηση Το σχολείο αποτελείται από υποσυστήματα και το καθένα έχει να επιτελέσει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά αυτό το σύστημα, θα πρέπει να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και τα υποσυστήματά του. Ένα από τα πολλά υποσυστήματα του σχολείου είναι οι γονείς, που πρέπει να συνεργήσουν με τα άλλα υποσυστήματα για την καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα. Ο Γεωργίου (2000) ξεκινά τη διερεύνησή του για τις σχέσεις σχολείου - οικογένειας από την παραδοχή ότι «το σχολείο και η οικογένεια έχουν ως σημείο τομής και ως κοινό ενδιαφέρον τους το παιδί». Το παιδί δέχεται καθοριστικές επιδράσεις τόσο από τους γονείς όσο και από τους δασκάλους του. Όπως αναφέρει ο Θεοφιλίδης (1994), το σχολείο ως ανοικτό σύστημα βρίσκεται σε αλληλεπίδραση με το εξωτερικό περιβάλλον και ταυτόχρονα ασκεί επίδραση πάνω σ αυτό. Τα αποτελεσματικά σχολεία εξασφαλίζουν αποτελεσματική επικοινωνία με τους γονείς, ενημερώνοντάς τους για τους στόχους που έχουν τεθεί και για τις προσδοκίες που έχουν για τα παιδιά τους. (Θεοφιλίδης, 1994). Επομένως, γονείς και εκπαιδευτικοί θα πρέπει μέσα από κοινή προσπάθεια να επιδιώξουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τα παιδιά. Παρόμοια και ο Πασιαρδής (2004) βάζει ανάμεσα στους παράγοντες που αποτελούν το σχολικό περιβάλλον και τους γονείς. Επισημαίνει ότι η εμπλοκή των γονιών στη σχολική διαδικασία είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, γι αυτό το σχολείο οφείλει να έχει ισχυρούς επικοινωνιακούς δεσμούς ανάμεσα στους εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς του. Είναι, λοιπόν, αναγκαία μια συνεργασία ανοικτή, συνεχής και ειλικρινής με καθορισμό κοινών στόχων και από τις δυο πλευρές. Το σχολείο θεωρείται σύστημα όχι μόνο γιατί αποτελείται από αναγνωρίσιμα υποσυστήματα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αλλά γιατί διάφορες μεταβλητές βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και αλληλεξάρτηση. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 916

2 Η οικογένεια αποτελεί το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συντελείται η ανάπτυξη για τους περισσότερους ανθρώπους. Γι αυτό το λόγο, η μελέτη του οικογενειακού συστήματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία. (Γεωργίου, 2000 Λαλούμη Βιδάλη, 1996 Νόβα Καλτσούνη, 2004 Συμεού, 2003 Χουντουμάδη, 1998). Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ένα εκπαιδευτικό σύστημα έχει καλύτερα αποτελέσματα όταν οι γονείς των παιδιών συνεργάζονται με το σχολείο. Έρευνες έδειξαν ότι η εμπλοκή των γονιών στη ζωή του σχολείου έχει ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις στη στάση των μαθητών και στην κοινωνική τους συμπεριφορά (Φλουρής, 1989). Το παιδί έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας όταν οι γονείς είναι ενήμεροι για τις σχολικές διαδικασίες και συνεχίζουν το σχολικό έργο στο σπίτι. Η σχέση σχολείου οικογένειας επηρεάζεται από παράγοντες που σχετίζονται με τους ίδιους τους γονείς, άλλους που αφορούν το σχολείο, καθώς και από παράγοντες που σχετίζονται με το ίδιο το παιδί. Επομένως, θα πρέπει, όπως εισηγείται η Γκλιάου Χριστοδούλου (2005), να γίνει προσπάθεια από τους εκπαιδευτικούς για παρότρυνση των γονιών να συνεργάζονται και να επικοινωνούν με το σχολείο. Σε έρευνα που διεξήχθη από τους Αγγελίδη και Θεοφάνους (2003) στα κυπριακά σχολεία φάνηκε πως οι σχέσεις γονέων και εκπαιδευτικών είναι τυπικές και καμιά φορά φτάνουν στο σημείο της αδιαφορίας. Σε μια άλλη έρευνα που διενεργήθηκε στην Κύπρο (Γεωργίου, 1996) διαφάνηκε ότι οι σχέσεις σχολείου οικογένειας μπορούν να διακριθούν σε επίσημες και ανεπίσημες ή σε τυπικές και άτυπες. Επίσημες ή τυπικές σχέσεις αφορούν τη δραστηριότητα του Συνδέσμου Γονέων και τις σχέσεις του σχολείου με τους γονείς στο σύνολό τους, π.χ. όταν το σχολείο τους καλεί να παρευρεθούν σε μια εκδήλωση ή όταν τους προσκαλεί για να τους ενημερώσει σχετικά με την πρόοδο των παιδιών τους. Ανεπίσημες ή άτυπες σχέσεις αφορούν τις επαφές που οι γονείς ως άτομα διατηρούν με το προσωπικό του σχολείου. Είναι αναγκαία η επιβολή προγραμμάτων ενθάρρυνσης της γονεϊκής εμπλοκής, όπως συμβαίνει σε χώρες του εξωτερικού (Γεωργίου, 2000). Ο Συμεού (2003) αναφέρει πως κάποιοι γονείς διατηρούν ευκαιριακές επαφές με το σχολείο ή αποστασιοποιούνται από αυτό, ενώ κάποιοι άλλοι συμμετέχουν σε επίπεδο λήψης απόφασης μέσω συλλογικών οργάνων των γονιών. Όπως αναφέρουν οι Κοντοπούλου Τζιβινίκου (2004), τις περισσότερες φορές η επικοινωνία γονιών και εκπαιδευτικών έχει καθαρά ενημερωτικό και καθοδηγητικό χαρακτήρα Η στενή σχέση που αναπτύσσουν οι γονείς με τους δασκάλους του παιδιού τους, σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές, φαίνεται ότι συνδέεται άμεσα με το βαθμό επιτυχίας του παιδιού στα μαθήματα. Η επίδοση του παιδιού είναι ανάλογη με τον τρόπο και το βαθμό εμπλοκής του γονιού στη σχολική διαδικασία. Η ενεργητική εμπλοκή των γονιών έχει θετικότερα αποτελέσματα στην επίδοση του μαθητή από ότι οι μορφές παθητικής εμπλοκής. (Νόβα Καλτσούνη, 2004) Οι δάσκαλοι περιμένουν από τους γονείς να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά από απόσταση, σύμφωνα με τους όρους που οι ίδιοι θέτουν (Γεωργίου, 2000, σ. 78). Το ίδιο το σχολείο μπορεί να καλωσορίζει ή να εμποδίζει ουσιαστικά την εμπλοκή των γονιών. Οι γονείς δεν έχουν ουσιαστική πρόσβαση και λόγο μέσα στο σχολείο, ενώ την ίδια στιγμή η βοήθειά τους και η επίβλεψη του παιδιού τους σε εκπαιδευτικά θέματα θεωρείται ουσιαστικής σημασίας. Η Φτιάκα (2004) 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 917

3 αναφέρει πως είναι προφανής η έλλειψη δημοκρατικού διαλόγου ανάμεσα στο σχολείο και το σπίτι. Η εμπλοκή των γονιών στη σχολική ζωή του παιδιού μπορεί να γίνεται ανεξάρτητα από τη στάση που τηρεί το σχολείο, γιατί εξαρτάται από την προσωπικότητα, τις στάσεις και τα άλλα χαρακτηριστικά του ίδιου του γονιού. Συνήθως, οι επισκέψεις του γονιού στο σχολείο γίνονται για να ενημερωθεί ο γονιός για τη σχολική επίδοση και συμπεριφορά του παιδιού. Υπάρχουν, όμως, και άλλες περιπτώσεις που οι γονείς επισκέπτονται το σχολικό περιβάλλον, π.χ. για να παρακολουθήσουν σχολικές γιορτές και άλλες εκδηλώσεις. Σε παλαιότερες εποχές, το σχολείο καλούσε τους γονείς σε συνεργασία όταν παρουσιαζόταν κάποιο πρόβλημα προσαρμογής, επίδοσης ή συμπεριφοράς του παιδιού. Σήμερα επιβάλλεται μια πιο ουσιαστική επικοινωνία που θα περιλαμβάνει αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και αλληλεπίδραση γονέων και εκπαιδευτικών για τα σχολικά προγράμματα. Μεθοδολογία Σχεδιασμός έρευνας Το σχολείο στο οποίο έγινε η έρευνα επιλέγηκε με κριτήριο τη δυνατότητα πρόσβασης και προσέγγισης του πληθυσμού του, η μια από μας εργαζόταν στο σχολείο. Το εν λόγω σχολείο βρίσκεται στο κέντρο της Λευκωσίας. Σ αυτό φοιτούν 84 παιδιά από 2 μέχρι 5 χρόνων και είναι χωρισμένα σε πέντε τμήματα, ανάλογα με τις ηλικίες τους. Οι οικογένειες των παιδιών είναι εύπορες με υψηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο. Το προσωπικό του σχολείου αποτελείται από τη διευθύντρια, 7 δασκάλες, 2 βοηθούς για τις τάξεις με τα μικρότερα παιδιά και 1 καθαρίστρια. Οι δασκάλες που έδωσαν συνέντευξη αναφέρονται με τα ψευδώνυμα Ναυσικά και Μαρίζα, ενώ οι μητέρες που έδωσαν συνέντευξη αναφέρονται με τα ψευδώνυμα Ελίνα και Άννα. Η έρευνα βασίστηκε σε ποιοτικά δεδομένα (Lincoln & Guba, 1985). Κύρια μέθοδος συλλογής των δεδομένων μας ήταν η συνέντευξη. Η μια από εμάς έκανε ατομικές ημιδομημένες συνεντεύξεις, με ερωτήσεις ανοικτού τύπου, με δύο εκπαιδευτικούς και δύο γονείς. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων καταγράφονταν σε ένα τετράδιο μη λεκτικές αντιδράσεις που έκαναν οι συνεντευξιαζόμενοι όταν άκουγαν τις ερωτήσεις. Επιπρόσθετα, όπως εισηγούνται οι Lincoln και Guba,(1985) κρατήσαμε στοχαστικό ημερολόγιο για προσωπικές σημειώσεις, στο οποίο καταγράφονταν σκέψεις, προβληματισμοί, ανησυχίες, συναισθήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζαμε κατά τη διεξαγωγή της έρευνας. Προσπαθώντας να χρησιμοποιήσουμε και άλλες μεθόδους συλλογής δεδομένων, ενισχύσαμε τα δεδομένα μας με παρατήρηση από ανάκληση μνήμης. Επιπλέον, έγινε και συμμετοχική παρατήρηση κατά τις δυο πρώτες βδομάδες του σχολικού έτους. Αυτή η συμμετοχικότητα ήταν δύσκολή, γιατί στηριζόταν στη μνημονική ικανότητα της παρατηρήτριας. Οι παρατηρήσεις καταγράφονταν στο τέλος της ημέρας σε ειδικό δελτίο. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 918

4 Ανάλυση δεδομένων Η ανάλυση των δεδομένων άρχισε από τη στιγμή που γίνονταν οι συνεντεύξεις. (Miles & Huberman, 1994). Σύμφωνα με την Πηγιάκη (2004), η εθνογραφική ανάλυση αρχίζει μαζί με την έρευνα. Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, οι αποκωδικοποιημένες συνεντεύξεις καταγράφηκαν στον υπολογιστή και δημιουργήθηκαν φάκελοι θεματικών κατηγοριών για μια πιο εύκολη κατηγοριοποίηση και ανάλυση δεδομένων. Αναλύσαμε κάθε συνέντευξη ξεχωριστά δημιουργώντας πίνακες. Στην πρώτη στήλη βάζαμε τα αυτούσια λόγια / αποσπάσματα από τη συνέντευξη, στη δεύτερη στήλη γράφαμε τα δικά μας σχόλια για να μπορέσουμε να βρούμε τι διαφαίνεται μέσα από τις συνεντεύξεις, καταγράφαμε δηλαδή αναλυτικά υπομνήματα. «Τα αναλυτικά υπομνήματα είναι η καρδιά της εθνογραφικής ανάλυσης» (Πηγιάκη, 2004). Σε μια τρίτη στήλη γράφαμε το θέμα στο οποίο αναφερόταν το απόσπασμα. Τέλος ομαδοποιήσαμε / κωδικοποιήσαμε τα θέματα κάθε συνέντευξης. Προσπαθήσαμε να χωρίσουμε τα δεδομένα σε δομικές κατηγορίες ψάχνοντας να βρούμε κάποιους κώδικες ή λέξεις κλειδιά, βασιζόμενοι πάντα στα ερευνητικά ερωτήματα. Στη συνέχεια, έγινε σύγκριση των όμοιων δομικών κατηγοριών που διαφαίνονταν στους πίνακες ανάλυσης. Έγιναν συγκρίσεις μεταξύ των συνεντεύξεων ανάλογα με την ιδιότητα των συνεντευξιαζόμενων (γονείς/εκπαιδευτικοί) προκειμένου να εντοπίσουμε συσχετιστικές κατηγορίες και να διαπιστώσουμε διαφορές. Ακολούθως, με την επαγωγική μέθοδο προσπαθήσαμε να καταλήξουμε στα κυρίαρχα θέματα. Ο ρόλος του ερευνητή Είναι αναμφισβήτητη η υποκειμενικότητά μας, αφού η μια εκ των δυο εργαζόταν στο σχολείο. Όμως, η υποκειμενικότητα αυτή μας βοήθησε να προσεγγίσουμε καλύτερα τους συμμετέχοντες στις συνεντεύξεις και να συλλέξουμε περισσότερα δεδομένα. Επίσης, το ότι η μια ερευνήτρια ήταν μέλος της διδακτικής ομάδας, μας βοήθησε ιδιαίτερα στη συμμετοχική παρατήρηση τις δυο πρώτες βδομάδες του σχολικού έτους. Εγκυρότητα Κατά τη συλλογή των δεδομένων έγινε προσπάθεια τριγωνοποίησης των μεθόδων συλλογής, γιατί, σύμφωνα με τους Lincoln και Guba (1985), η δραστηριότητα αυτή αυξάνει την πιθανότητα για πιστευτά δεδομένα. Η χρήση πολλαπλών μεθόδων (συνέντευξη, παρατήρηση από ανάμνηση, συμμετοχική παρατήρηση) μας έδωσε τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε τα ερευνητικά ερωτήματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και να διερευνήσουμε το θέμα με σφαιρικό τρόπο. Αυτό αύξησε την πιστευτότητα των συμπερασμάτων μας και, επομένως, αύξησε και την εγκυρότητα. Επίσης, τα αναλυτικά υπομνήματα που κρατούσαμε κατά την ανάλυση των συνεντεύξεων αποτελούν γραπτές μαρτυρίες της πορείας μας κατά τη συλλογή των δεδομένων, αλλά και ενισχύουν την εγκυρότητα. Επιπλέον, το ημερολόγιο στοχασμού που κρατούσαμε κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και οι σημειώσεις που είχαμε από τη συμμετοχική παρατήρηση και την ανάμνηση μας βοήθησαν στην τεκμηρίωση των θεμάτων και ενίσχυσαν την εγκυρότητα της έρευνάς μας. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 919

5 Ανάλυση αποτελεσμάτων Με τη συγκεκριμένη έρευνα εξετάσαμε τo είδος της επικοινωνίας που υπάρχει μεταξύ γονιών και εκπαιδευτικών και προσπαθήσαμε να μάθουμε αν οι γονείς συμμετέχουν στη σχολική ζωή και με ποιο τρόπο. Η επικοινωνία, όπως διαφάνηκε μέσα από τις συνεντεύξεις, χωρίζεται στις εξής επιμέρους παραμέτρους. Στην προφορική επικοινωνία, που διακρίνεται στην καθημερινή τυπική συνομιλία που έχουν οι γονείς με τους δασκάλους όταν φέρνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, στην κατ ιδίαν, ουσιαστική συζήτηση, για θέματα που αφορούν το παιδί και στις οργανωμένες συναντήσεις προσκλήσεις των γονιών στο σχολείο. Στη γραπτή επικοινωνία, που περισσότερο έχει να κάνει με την πληροφόρηση των γονιών για το σχολικό πρόγραμμα. Μια τρίτη παράμετρος είναι η επικοινωνία γονιών και δασκάλων εκτός σχολικού χώρου. Τέλος, αναφερόμαστε και στις σχέσεις αδιαφορίας, αφού, όπως διαφάνηκε, υπάρχει μικρή μερίδα αδιάφορων γονιών. Προφορική επικοινωνία Η προφορική επικοινωνία που είχαν οι γονείς με τις δασκάλες των παιδιών τους φάνηκε να χωρίζεται σε τρία επίπεδα. Την καθημερινή επαφή και συνομιλία με τις εκπαιδευτικούς την ώρα που οι γονείς έπαιρναν τα παιδιά στο σχολείο, την ουσιαστική επικοινωνία σε κατ ιδίαν συνάντηση μετά από συνεννόηση με τη δασκάλα και τις οργανωμένες συναντήσεις. Καθημερινή επαφή - ολιγόλεπτη συνομιλία Το πρώτο πράγμα που φάνηκε να υπάρχει στο μυαλό των γονιών, ακούγοντας τον όρο «επικοινωνία» με το σχολείο, είναι η προφορική ολιγόλεπτη συνομιλία που έχουν με τη δασκάλα του παιδιού τους, όταν την βλέπουν στην τάξη το πρωί ή το μεσημέρι. Η επικοινωνία αυτή δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις η ίδια, υπάρχουν γονείς που μπορούν να έχουν καθημερινή επαφή με τη δασκάλα, γιατί παίρνουν οι ίδιοι τα παιδιά στο σχολείο, υπάρχουν, όμως, και κάποιοι άλλοι που, λόγω εργασίας, δεν μπορούν να βλέπουν τη δασκάλα κάθε μέρα. Οι απόψεις για το πόσο σημαντική είναι αυτού του είδους η επικοινωνία ποικίλλουν. Κάποιοι γονείς θεωρούν σημαντική αυτή την καθημερινή επαφή και συνομιλία. Η κυρία Άννα (μητέρα) χαρακτηριστικά αναφέρει: Έπαιρνα εγώ το μωρό στο σχολείο, οπόταν εκατέβαινα και επεδίωκα την καθημερινή επαφή, μου άρεσε και το ήθελα. Ένιωθα ότι ήμουν πιο κοντά στη δασκάλα. Έστω και το «καλημέρα» που έλεγα στη δασκάλα μου άρεσε. Αν είχα κάτι να ρωτήσω το ρωτούσα. Αν είχαν κάτι να μου πουν μου το έλεγαν το πρωινό ή και το μεσημέρι. Όπως φαίνεται, η συγκεκριμένη μητέρα επιδιώκει την καθημερινή επαφή με τη δασκάλα, έχει την ανάγκη να είναι ευγενική μαζί της. Η καθημερινή επαφή βοηθά πολύ στην εξοικείωση των γονιών με τη δασκάλα και ενδυναμώνει τη σχέση τους. Άποψή μας είναι πως η ζεστή και φιλική αποδοχή του γονέα από τον παιδαγωγό διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών που βοηθούν τη δασκάλα στον τρόπο αντιμετώπισης του παιδιού. Σ αυτό συμφώνησαν και οι δασκάλες, που είπαν ότι η καθημερινή συνομιλία πρέπει να περιορίζεται σε πληροφορίες για το παιδί, που 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 920

6 βοηθούν τη δασκάλα στο πώς θα το αντιμετωπίσει κάθε μέρα και να αντιληφθεί τη συμπεριφορά του. Κάποιοι γονείς που δεν μπορούσαν να βλέπουν τη δασκάλα κάθε μέρα προσπαθούσαν να πηγαίνουν στο σχολείο περίπου μια φορά την εβδομάδα όταν υπήρχε κάτι σημαντικό, κάτι που νόμιζαν ότι έπρεπε να το συζητήσουν μαζί. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν θέματα τα οποία θέλω να συζητώ καθημερινά με τη δασκάλα. Όταν υπάρχει κάτι σημαντικό ή κάτι που νομίζω ότι πρέπει να το χειριστούμε μαζί ή να το χειριστεί η ίδια η δασκάλα, τότε ναι. Κυρία Ελίνα Η άποψη της κυρίας Ελίνας συμφωνεί με τις σχετικές έρευνες που έδειξαν ότι οι γονείς προτιμούν πολύ περισσότερο τις οργανωμένες ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις παρά τις ευκαιριακές, ώστε να υπάρχει μια επιστημονική διαλεκτική προσέγγιση των διαφόρων θεμάτων. (Ε. Λαλούμη Βιδάλη, 1996). Σίγουρα είναι αδύνατο να συζητούν για την πρόοδο των παιδιών κάθε μέρα, γιατί η πρόοδος δεν έρχεται από τη μια μέρα στην άλλη. Την ίδια άποψη έχουν και οι δασκάλες που μάς είπαν ότι υπάρχουν και φορές που η παρουσία των γονιών μπορεί να διακόψει το μάθημα και αυτό είναι εις βάρος των παιδιών. Καθημερινώς βλέπω κάποιους γονείς αλλά όχι όλους και όχι για πολλή ώρα. Όταν αρχίσω το πρόγραμμά μου και έρθουν γονείς, αυτό δημιουργεί λίγο πρόβλημα, γιατί δεν μπορώ να σταματήσω το παραμύθι ή τα μαθηματικά και να μιλώ με κάποιο γονιό, θέλω η σημασία μου να είναι πάνω στα μωρά. Κυρία Ναυσικά Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν, όταν οι γονείς μιλούν με τη δασκάλα ουσιαστικά αποσπούν την προσοχή της από τα παιδιά κι αυτό δυσκολεύει την όλη διαδικασία, γιατί τα παιδιά είναι μικρά και δεν κάθονται φρόνιμα για πολλή ώρα, αναστατώνονται και ατακτούν. Άλλωστε, πρωταρχικό μέλημα των δασκάλων πρέπει να είναι τα παιδιά και το μάθημα, όταν αρχίζει το σχολικό πρόγραμμα δεν μπορούν να συζητούν με τους γονείς. Ουσιαστική επικοινωνία κατ ιδίαν συνάντηση Οι δασκάλες, μέσα από τις απαντήσεις που μας έδωσαν, τόνισαν τη χρησιμότητα της ατομικής κατ ιδίαν συνάντησης που έχουν με τους γονείς. Οι προσωπικές συναντήσεις είναι πιο παραγωγικές και χρήσιμες, γιατί πραγματικά εκεί τόσο οι δάσκαλοι όσο και οι γονείς έχουν την ευχέρεια του χρόνου να ακούσουν και να πουν τις απόψεις τους. Στο εν λόγω σχολείο, δεν υπήρχαν ώρες επισκέψεων γονέων. Αν υπήρχε κάποιο θέμα προς συζήτηση με κάποιο γονιό, τότε κανονιζόταν μια ώρα που μπορούσε η δασκάλα και οι γονείς, μετά το μεσημέρι που τελείωνε το σχολικό πρόγραμμα και παρουσία της διευθύντριας, συζητούσαν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Όπως μας είπαν, οι γονείς ζητούν τη γνώμη και άποψη της δασκάλας όπου νιώθουν ότι υπάρχει πρόβλημα και το συζητούν μαζί της. Η κυρία Ναυσικά μάς ανέφερε συγκεκριμένα παραδείγματα, που φαίνεται να είναι κοντά στους γονείς, πρόθυμη να βοηθήσει σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν με το παιδί τους. Μας ανέφερε περίπτωση που συζητούσε κατ ιδίαν με τη μητέρα για οικογενειακό πρόβλημα - διαζύγιο γονιών. Το περιστατικό είχε επηρεάσει το παιδί, είχαν συχνή επικοινωνία και κουβέντιαζαν τη συμπεριφορά του. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 921

7 Είχαμε ένα μωρό που οι γονείς του χώρισαν. Το μωρό αντιδρούσε στο χωρισμό των γονιών του και έπρεπε η μάμα να μπορεί να μου μιλά οποιαδήποτε ώρα για να δούμε την αντίδραση του μωρού. Ερχόταν στο σχολείο, έβρισκα ώρα το μεσημέρι και την έβλεπα, μιλούσαμε για τις ζωγραφιές του μωρού, γιατί είχαν σημασία Ήταν περίπτωση που απαιτούσε καθημερινή επικοινωνία. Η μάμα τηλεφωνούσε μερικές φορές και όταν βρισκόταν στο εξωτερικό λόγω δουλειάς για να δει τι γινόταν. Η δασκάλα θέλει να βοηθήσει τη μητέρα να τα βρει με το παιδί της, που έχει λανθασμένη εντύπωση. Πιστεύει ότι είναι περίπτωση που απαιτεί καθημερινή επικοινωνία. Της αφιερώνει χρόνο μετά από τη δουλειά της και η επικοινωνία είναι πολύ στενή, ακόμα και όταν λείπει στο εξωτερικό τηλεφωνεί στη δασκάλα. Αυτό δείχνει πως η μητέρα νιώθει άνεση με το σχολείο και τη δασκάλα. Στο σημείο αυτό, διαφαίνεται η πολυπλοκότητα του επαγγέλματος των δασκάλων. Η δασκάλα έχει να κάνει με ανθρώπους και πρέπει να δείχνει ενδιαφέρον και ευαισθησία στα προβλήματα των μαθητών της. Φυσικά, αυτές οι περιπτώσεις χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί, σύμφωνα με τη Λαλούμη Βιδάλη (1996), οι παιδαγωγοί μπορεί να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο βοηθώντας τους γονείς να βρουν λύσεις σε διάφορα οικογενειακά προβλήματα, που έχουν επίπτωση στο παιδί, όπως είναι οι αλλαγές στις οικογενειακές σχέσεις λόγω διαζυγίου. Όμως, πρέπει να προσπαθούν να βοηθήσουν το γονέα να βρει λύση στο πρόβλημά του και όχι να λύσουν το πρόβλημα του παιδιού με προσωπική ευθύνη. Μέσα από τη συμμετοχική παρατήρηση, φάνηκαν και άλλα τέτοιου είδους παραδείγματα, όπου οι δασκάλες είναι δίπλα στα προβλήματα των γονιών. Συγκεκριμένα, ένα παιδάκι στην τάξη της προδημοτικής παρουσίαζε συμπτώματα τραυλισμού. Οι γονείς το είχαν προσέξει από την πρώτη στιγμή και αποτάθηκαν σε λογοπαθολόγο. Στη συνέχεια, κανονίστηκε μια συνάντηση με τη λογοπαθολόγο, τους γονείς, τη διευθύντρια και τις δασκάλες και συζήτησαν όλοι μαζί το πρόβλημα. Κατ ακρίβεια, η λογοπαθολόγος εξήγησε περαιτέρω το πρόβλημα και έδωσε εισηγήσεις και προς τους γονείς και προς τις δασκάλες για το πώς θα βοηθήσουν το παιδάκι. Οργανωμένες συναντήσεις των γονιών στο σχολείο Στην αρχή του χρόνου γινόταν μια οργανωμένη συνάντηση με τους γονείς, για να γνωριστούν με τις καινούργιες δασκάλες και να τύχουν ενημέρωσης, που αφορούσε τους στόχους της νέας σχολικής χρονιάς και τους κανόνες για την ομαλή λειτουργία του σχολείου. Οι πρώτες επαφές με τους γονείς είναι καθοριστικής σημασίας και πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα, γιατί είναι οι βάσεις για μια σχέση που θα έχει διάρκεια και θα στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Όπως αναφέρει η Γκλιάου Χριστοδούλου (2005), ο τρόπος που θα αντιμετωπίσουν οι δάσκαλοι τους γονείς παίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια να πεισθούν εκείνοι ότι μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν στο έργο του σχολείου. Στη συνέχεια γινόταν άλλη μια οργανωμένη συνάντηση μετά τα Χριστούγεννα. Ο κάθε γονιός συναντούσε τη δασκάλα προσωπικά για περίπου 15 λεπτά και συζητούσαν για την πρόοδο του παιδιού, κοιτάζοντας και σχολιάζοντας την πρόοδό του μέσα από τις εργασίες του από την αρχή της σχολικής χρονιάς. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 922

8 Γραπτή επικοινωνία Εκτός από τις συνηθισμένες ανακοινώσεις, που ενημέρωναν τους γονείς για διάφορα θέματα, σχολικές επισκέψεις, διοργανώσεις που θα γίνονταν στο σχολείο υπήρχε συστηματική ενημέρωση για το σχολικό πρόγραμμα. Οι δασκάλες έστελναν κάθε δύο βδομάδες γράμμα στους γονείς και τους πληροφορούσαν για το θεματικό πεδίο, με το οποίο ασχολούνταν εκείνη την περίοδο. Τόσο οι γονείς όσο και οι δασκάλες θεωρούσαν αυτού του είδους την πληροφόρηση πολύ σημαντική, γιατί δινόταν η ευκαιρία στους γονείς να συνεχίσουν το έργο του σχολείου και στο σπίτι. Οι γονείς συζητούσαν με το παιδί το θέμα, διάβαζαν τα ανάλογα παραμυθάκια και έστελναν και υλικό στο σχολείο, με αποτέλεσμα να εμπλουτίζεται το υλικό της δασκάλας και να συμβάλλουν με αυτό τον τρόπο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, κάποιες μητέρες αναφέρουν: Ενημερωνόμασταν για το θέμα που θα δούλευαν τα παιδιά και μπορούσαμε και εμείς στο σπίτι να ενθαρρύνουμε τα παιδιά και να δουλέψουμε πάνω στα ίδια θέματα. Παίρναμε στο σχολείο βιβλία ή οτιδήποτε σχετικό είχαμε στο σπίτι και ήταν ωραία, διότι λαμβάναμε μέρος. Κυρία Ελίνα Η γραπτή πληροφόρηση ήταν πολύ χρήσιμη. Διότι μας έδινε και εμάς την ευκαιρία να συζητήσουμε μετά με το παιδί και να κινηθούμε μέσα στα ίδια θέματα που κινήτουν το σχολείο, με αποτέλεσμα να γίνει καλύτερη εμπέδωση. Κυρία Άννα Η Γκλιάου Χριστοδούλου (2005) λέει ότι είναι πολύ σημαντικό η γνώση που παρέχει το σχολείο να σχετίζεται με αυτή που προσφέρεται έξω από το σχολείο. Με την ανάπτυξη συνεργασίας με τους γονείς ουσιαστικά αξιοποιούμε και επεκτείνουμε μαθησιακές δραστηριότητες μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Όπως φαίνεται, η ενημέρωση για τα θέματα που δουλεύονταν στο σχολείο είναι ένας τρόπος να εμπλέξεις τους γονείς στο σχολικό πρόγραμμα. Όσοι γονείς είχαν όρεξη και διάθεση έστελναν στο σχολείο βιβλία και ό,τι άλλο υλικό είχαν στο σπίτι, με αποτέλεσμα να εμπλουτίζεται το υλικό της δασκάλας. Επιπλέον, συζητούσαν στο σπίτι τα ίδια θέματα και κατά κάποιο τρόπο η εκπαίδευση που γινόταν στο σχολείο συνεχιζόταν και στο σπίτι. Μια άλλη σημαντική πτυχή της γραπτής επικοινωνίας ήταν η κατ οίκον εργασία, αφού και αυτή φάνηκε να ενισχύει τη σχέση συνεργασίας, που είχαν οι γονείς με τις δασκάλες των παιδιών τους. Η κατ οίκον εργασία γινόταν κάθε μέρα και συνοδευόταν με ένα τετράδιο επικοινωνίας. Σ αυτό το τετράδιο οι γονείς έγραφαν κάθε μέρα στη δασκάλα μια δύο προτάσεις για το πώς τα πήγαν με την κατ οίκον εργασία, αν δυσκολεύτηκαν, και πού δυσκολεύτηκαν και η δασκάλα έδινε και εκείνη κάποιες πληροφορίες-κάποια σχόλια και καθοδήγηση, μια δυο προτάσεις για το πώς τα πήγε το παιδί στο μάθημα. Η κυρία Ελίνα (μητέρα) θεωρεί πολύ σημαντική αυτή την επικοινωνία και αναφέρει: 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 923

9 Η επικοινωνία τούτη ήταν μια δυο προτάσεις επί καθημερινής βάσης, αλλά ήταν αρκετές για να υπάρχει κάποια συνεργασία. Μας βοηθούσε πώς να χειριστούμε το μάθημα. Αδιάφοροι γονείς Σε γενικές γραμμές οι δασκάλες έδειξαν ευχαριστημένες από την ανταπόκριση των γονιών. Όμως, αναφέρθηκαν περιπτώσεις που οι γονείς αδιαφορούσαν. Ακόμα και με τους αδιάφορους γονείς οι δασκάλες φάνηκαν να προσπαθούν μερικές φορές. Όπως υποστηρίζουν οι Αγγελίδης και Θεοφάνους (2003), οι εκπαιδευτικοί είναι επαγγελματίες και είναι αυτοί που πρέπει να βρίσκουν τρόπους για να συνεργαστούν με τους γονείς. Πρέπει η δασκάλα και οι γονείς να επικεντρωθούν στο πρόβλημα του παιδιού και με παράλληλες προσπάθειες να προσπαθήσουν να το επιλύσουν. Όταν βρίσκεσαι αντιμέτωπος με αδιάφορους γονείς σίγουρα απογοητεύεσαι. Όμως, το καθήκον της δασκάλας είναι να βοηθήσει το παιδί με κάθε τρόπο. Επομένως, δεν πρέπει να τα βάζει κάτω, πρέπει να συνεχίσει να προσπαθεί και να βρει τρόπους να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Η κυρία Μαρίζα μας ανέφερε μια περίπτωση αδιαφορίας εκ μέρους των γονιών. Πέρσι συγκεκριμένα είχα ένα μαθητή, το Νικόλα (ψευδώνυμο), που είχε πολλές δυσκολίες σε μαθησιακό επίπεδο. Πρόσεξα τις αδυναμίες του παιδιού και πρόσεξα ότι το homework δε γινόταν. Έγιναν υπενθυμίσεις προφορικές ή γραπτές και δεν είχα οποιαδήποτε ανταπόκριση. Στο τέλος, κάλεσα τη μάμα σε συνάντηση, η οποία μου είπε ότι δεν καταλαβαίνω τι μου ζητάτε να κάνω στο homework και ζήτησε βοήθεια. Καθίσαμε εγώ, η μητέρα και η διευθύντρια και της δώσαμε παραδείγματα και τη βοηθήσαμε να βοηθήσει το μωρό της. Βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται πολλή προσπάθεια από μέρους της δασκάλας. Μπορεί οι γονείς να μην καταλαβαίνουν τι ζητά η δασκάλα και να χρειάζονται καθοδήγηση, η δασκάλα πρέπει να είναι δίπλα τους ανά πάσα στιγμή. Επικοινωνία γονιών - δασκάλων εκτός σχολείου Ρωτήσαμε τους γονείς αν θέλουν να συνεχίζεται η σχέση τους με τη δασκάλα και εκτός σχολείου, αφού σχολείο και οικογένεια είναι δύο υποσυστήματα αλληλένδετα, με κοινό σκοπό την ανάπτυξη του παιδιού. Πήραμε θετικές απαντήσεις και καταλάβαμε ότι υπήρχε επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων εκτός σχολικού χώρου. Η κυρία Άννα ήταν πολύ θετική σε τέτοιου είδους σχέση, χαρακτηριστικά μας ανέφερε. Θα ήθελα η σχέση μου με τη δασκάλα να συνεχίζεται και εκτός σχολείου, έχει τόσα χρόνια που έζησα τις δασκάλες με τα παιδιά μου, που θα μου άρεσε. Δεν είχαμε μια απλή σχέση δασκάλας και μητέρας, ήταν κάτι παραπάνω και το νιώθω, ήταν και η φιλία. Φαίνεται ότι, όταν οι γονείς γνωρίζουν τη δασκάλα πολλά χρόνια, νιώθουν οικειότητα και θέλουν περισσότερο να έχουν μια φιλική σχέση μαζί της. Παρόμοια η κυρία Ελίνα 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 924

10 θέλει να υπάρχει σχέση και εκτός σχολείου, όμως, καταλαβαίνει ότι αυτό μπορεί να είναι δύσκολο. Οι εισηγήσεις που δίνει είναι πολύ καλές και θα πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μας, για να ενδυναμώσουμε τις σχέσεις οικογένειας και σχολείου. Πιστεύω θα ήταν χρήσιμο να υπήρχε επικοινωνία και εκτός σχολείου, δεν ξέρω, όμως, κατά πόσον είναι εφικτό. Βλέπω ότι θα ήταν ωραίο να καθιερωθεί ένας θεσμός και να γίνονται κάποιες εκδηλώσεις, δηλ. κάποια πάρτυ ή να γίνεται μια εκδρομή με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά ή παρακολούθηση κάποιας παράστασης. Θεωρώ χρήσιμη αυτή τη συνεργασία, γιατί το παιδί αντιλαμβάνεται το σχολείο σαν μέρος της προσωπικής του ζωής. Δεν είναι ένας ξεχωριστός κύκλος, αλλά υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ σχολείου και οικογένειας. Το ίδιο θετικές φάνηκε να είναι και οι δασκάλες σε επικοινωνία εκτός σχολείου. Εναπόκειται στην κάθε δασκάλα πως θα χειριστεί αυτές τις σχέσεις. Ναι βγαίνουμε με τους γονείς. Τώρα στο τέλος του χρόνου μας κάλεσαν να πάμε για φαΐ. Ναι μεν συζητάς για τα μωρά, συζητάς και άλλα και σε βλέπουν πλέον σαν άτομο. Κυρία Ναυσικά Γίνονται και συναντήσεις εκτός σχολείου για έναν καφέ, που εκεί η συνάντηση είναι σε κοινωνικό επίπεδο. Συνήθως, σε γενέθλια αποφεύγω να πηγαίνω λόγω χρόνου. Όμως, μου αρέσει να συναντώ τους γονείς και εκτός σχολείου, γιατί πιστεύω είναι σημαντικό να βλέπεις τους γονείς και εκτός. Δημιουργείται μια εντελώς διαφορετική φιλική σχέση με τους γονείς. Κυρία Μαρίζα Βοήθεια στην κατ οίκον εργασία Όπως αναφέρει ο Συμεού, οι πιο πολλοί γονείς συνδέονται με το σχολείο μέσω της βοήθειας που παρέχουν για τη διεκπεραίωση της σχολικής εργασίας στο σπίτι. Η κατ οίκον εργασία, λοιπόν, είναι και ένας τρόπος να εμπλακούν οι γονείς στις σχολικές εργασίες και να δουλέψουν λίγο με το παιδί τους. Σε γενικές γραμμές, αν υπάρχει βοήθεια και μια κοινή πορεία σχολείου και σπιτιού, βοηθά. Όπως λέει και η Γκλιάου Χριστοδούλου (2005), οι γονείς συναναστρέφονται περισσότερο τα παιδιά τους, τα γνωρίζουν καλύτερα, κατανοούν τις αδυναμίες και τις ικανότητές τους, μαθαίνουν κάποιες τεχνικές αντιμετώπισης προβλημάτων, καλύτερης επικοινωνίας με τα παιδιά τους στο σπίτι Η συνεισφορά των γονιών στο σπίτι συμβάλλει ουσιαστικά στην πρόοδο των παιδιών. Οι γονείς πιστεύουν ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχίζεται η εκπαίδευση των παιδιών στο σπίτι μέσω της κατ οίκον εργασίας. Όπως καταλάβαμε, η πλειοψηφία των γονιών φάνηκε ότι δουλεύει με τα παιδιά της. Είναι πολύ λίγα τα παιδιά που μπορούν να εμπεδώσουν το θέμα και τις βασικές δεξιότητες μόνο με τη δουλειά του δασκάλου. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η παρουσία του γονιού είναι απαραίτητη, πιστεύω ότι γενικά είναι καλά το παιδί να νιώθει ότι ο γονιός είναι μέρος της σχολικής διαδικασίας. Κυρία Ελίνα 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 925

11 Πρόσκληση στο σχολείο Ρωτήσαμε αν στο συγκεκριμένο σχολείο οι γονείς προσκαλούνται να παρακολουθήσουν ένα μάθημα και να συμμετέχουν ως βοηθοί στη διδασκαλία κάποιου μαθήματος και διαπιστώσαμε ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Παρόλο που δεν παρατηρήθηκε τέτοιου είδους εμπλοκή γονέων, τόσο οι δασκάλες όσο και οι γονείς που ρωτήθηκαν ήταν θετικοί σε τέτοιου είδους εμπλοκή. Η Δαράκη (1995), λέει ότι, όταν υπάρχει συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας, οι γονείς εκτιμούν βαθύτερα το τι πραγματικά προσφέρει το σχολείο στο παιδί τους και η συνειδητοποίηση αυτής της προσφοράς τους κάνει πιο πρόθυμους να στηρίξουν το σχολικό έργο. Ο Γεωργίου (2000) μιλά για εκπαιδευτικούς συνεταιρισμούς και αναφέρει ότι οι γονείς, οι οποίοι εμπλέκονται σε τέτοιου είδους προγράμματα, τείνουν να αναπτύσσουν μια πιο θετική άποψη για τους δασκάλους ως επαγγελματίες. Μέσα από αυτή τη διαδικασία δίνεται η ευκαιρία στους γονείς να κατανοήσουν τη σημασία των όσων διαδραματίζονται στο νηπιαγωγείο αλλά και οι παιδαγωγοί έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και μέσα από τη διεξαγωγή κοινών δράσεων να ανακαλύψουν οι μεν τους δε. Η Χουντουμάδη (1998) υποστηρίζει ότι οι παιδαγωγοί πρέπει να μοιράζονται τις γνώσεις τους με τους γονείς μέσα από συγκεντρώσεις. Μέσα από την παρουσίαση κάποιου μαθήματος, ουσιαστικά γίνεται κάποιου είδους καθοδήγηση στους γονείς για το πώς να προσεγγίζουν κάποιο θέμα με τα παιδιά τους. Οι μητέρες που ρωτήθηκαν φάνηκε να θέλουν να συμμετέχουν στη διδασκαλία, γιατί πιστεύουν ότι αυτό θα τους βοηθήσει. Δεν έτυχε καμιά φορά να πάω στην τάξη και να βοηθήσω τη δασκάλα να παρουσιάσει ένα θέμα. Θα μου άρεσε, όμως, να πήγαινα στην τάξη και να παρουσίαζα ένα θέμα, το οποίο γνωρίζω καλά ή να βοηθήσω τη δασκάλα στην τάξη με κάποιο τρόπο. Κυρία Ελίνα Νομίζω είναι καλή ιδέα να γίνεται κάποιο open class και να μπορούν οι γονείς να παρακολουθούν. Θα ήταν ωραία, απλώς για να ξέρεις πώς γίνεται το μάθημα. Σίγουρα δε θα ήταν για να κρίνεις τις δασκάλες αν κάνουν καλά το μάθημά τους ή όχι, διότι η εμπιστοσύνη υπάρχει, ότι το μάθημα γίνεται όπως πρέπει, αλλά απλώς για να πάρεις εσύ μια ιδέα σαν γονιός για το τι γίνεται στην τάξη. Πάντα έλεγα ότι θα μου άρεσε να ήμουν σε μια γωνιά και να έβλεπα. Κυρία Άννα Και οι δασκάλες φάνηκε να είναι θετικές στην ιδέα εμπλοκής των γονιών στο μάθημα παρόλο που δεν το έκαναν μέχρι στιγμής. Επομένως, πρέπει το σχολείο να δείξει στους γονείς ότι είναι ευπρόσδεκτοι και οπότε θέλουν να έρθουν στο σχολείο να βοηθήσουν. Οι γονείς δεν θα έρθουν απρόσκλητοι στο σχολείο και να ζητήσουν να συμμετέχουν στο μάθημα. Πρέπει η δασκάλα να τους δώσει την ευκαιρία να συμμετάσχουν. Όπως εισηγούνται οι Αγγελίδης και Θεοφάνους (2003), είναι καλό να υπάρχει ένα αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνίας μεταξύ γονιών και εκπαιδευτικών, που σκοπό θα έχει να βρίσκονται τρόποι, με τους οποίους όλοι μαζί, γονείς και εκπαιδευτικοί, να βελτιώσουν την ποιότητα της βοήθειας που παρέχουν στα παιδιά. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 926

12 Παρατηρήσεις και συμπεράσματα Κατ αρχήν, η καθημερινή συνομιλία είναι ολιγόλεπτη και τυπική, ο χρόνος που μπορεί να σου αφιερώσει η δασκάλα δεν αρκεί για να αναπτυχθεί διάλογος και συνεργασία των δύο πλευρών. Όμως, είναι σημαντική και πρέπει να υπάρχει, πρώτο, γιατί οι γονείς δίνουν χρήσιμες πληροφορίες στη δασκάλα, και, δεύτερο, γιατί αυτή η συνομιλία κάνει τους γονείς να νιώθουν οικεία στο σχολείο. Το σχολείο δεν είναι μόνο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς είναι και για τους γονείς, και οι γονείς πρέπει να νιώθουν άνετα στο σχολικό περιβάλλον. Χρειάζεται οι εκπαιδευτικοί να δημιουργήσουν ζεστό κλίμα, το οποίο θα βοηθήσει τους γονείς να καταλάβουν εξαρχής ότι οι εκπαιδευτικοί είναι συνεργάτες τους και ότι μοιράζονται τις έγνοιες και κατανοούν τις ανησυχίες τους. Επίσης, η ουσιαστική επικοινωνία πρέπει να υπάρχει και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία. Πιστεύουμε πως κάθε σχολείο πρέπει να οργανώσει ώρες επισκέψεων γονέων τα απογεύματα που μπορούν περισσότεροι γονείς να επισκεφθούν τις δασκάλες. Στην περίπτωση του σχολείου που εξετάσαμε δεν υπήρχαν καθορισμένες ώρες επισκέψεων και όσοι γονείς ήθελαν να μιλήσουν με τη δασκάλα για κάποιο πρόβλημα κανόνιζαν ώρα συνάντησης. Όμως, έτσι, το βάρος της πρωτοβουλίας για επικοινωνία έπεφτε στο γονιό, ήταν στην κρίση του γονιού αν ήθελε να συνομιλήσει με τη δασκάλα. Εισήγησή μας είναι να γίνονται συχνά προγραμματισμένες συναντήσεις με τους γονείς σε ώρες που τους βολεύουν για να έχουν τη δυνατότητα ουσιαστικής συνομιλίας περισσότεροι γονείς. Αυτού του είδους η συνομιλία, πιστεύω, ότι χρειάζεται με όλους τους γονείς και δεν πρέπει οι δασκάλες να καλούν μόνο τους γονείς των παιδιών που έχουν κάποιο πρόβλημα, γιατί συμβουλές και καθοδήγηση από τη δασκάλα χρειάζονται οι γονείς όλων των παιδιών, «αδύνατων» και «δυνατών». Η γραπτή ατομική επικοινωνία είναι ένα ακόμα σημείο που θα θέλαμε να συζητήσουμε. Το κάθε παιδάκι είναι διαφορετικό και έχει διαφορετικές ανάγκες. Επομένως, η ατομική επικοινωνία είναι κάτι που χρειάζεται, αν θέλουμε να βοηθούμε όλα τα παιδιά ανάλογα με τις ανάγκες και τις αδυναμίες τους (Tomlinson, 2006). Η ιδέα που υπάρχει στο εν λόγω σχολείο με το τετράδιο επικοινωνίας είναι πολύ καλή και νομίζω χρειάζεται να υιοθετηθεί από όλα τα σχολεία, γιατί έτσι η δασκάλα μπορεί να καθοδηγεί ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες τον κάθε γονιό και, επίσης, μπορεί να ξέρει ανά πάσα στιγμή τις δυσκολίες του κάθε παιδιού, ακόμα και αν δε βλέπει κάποιους γονείς το πρωί που φέρνουν τα παιδιά στο σχολείο. Φυσικά, για να είμαστε και ρεαλιστές, αυτό απαιτεί χρόνο, δασκάλα θα πρέπει να έχει το χρόνο να γράφει τις παρατηρήσεις της για την κάθε περίπτωση. Αυτό σίγουρα είναι πολύ δύσκολο σε τάξεις των 20 παιδιών. Εισήγησή μας είναι να μειωθεί ο αριθμός των παιδιών κάθε τάξης και να υπάρχει στην τάξη και δεύτερο άτομο βοηθός της δασκάλας για μπορεί η δασκάλα να αφιερώνει περισσότερο χρόνο για τέτοια ενημέρωση. Μέσα από τις συνεντεύξεις ήρθαν στην επιφάνεια και περιπτώσεις αδιάφορων γονιών. Σίγουρα οι εκπαιδευτικοί ως επαγγελματίες πρέπει να επιμένουν σε τέτοιες περιπτώσεις και να βρίσκουν τρόπους να φέρουν τους γονείς το σχολείο. Σκοπός δεν είναι να κάνουν οι μεν διάλεξη «αφ υψηλού» στους δε, αλλά να μοιραστούν πληροφορίες, ανησυχίες, προτάσεις, ώστε να προκύψει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για το παιδί από την εμπειρία του στο σταθμό (Χουντουμάδη, 1998). 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 927

13 Όμως, και οι γονείς πρέπει να δείξουν ενδιαφέρον και να κάνουν μια προσπάθεια να πλησιάσουν στο σχολείο. Η προσπάθεια που γίνεται από τη μια πλευρά δεν μπορεί να φέρει πρόοδο. Η προσπάθεια πρέπει να είναι αμφίδρομη. Υπάρχουν γονείς που για διάφορους λόγους δυσκολεύονται να επισκεφτούν το σχολείο και να συνομιλήσουν με τη δασκάλα για την πρόοδο του παιδιού τους. Αυτό δε σημαίνει ότι θα πρέπει να μην ενδιαφέρονται για το σχολείο. Το ενδιαφέρον τους μπορεί να το δείξουν και μέσα από τηλεφωνική επικοινωνία, παρόλο που αυτή δεν αντικαθιστά την προσωπική επικοινωνία. Η επικοινωνία γονιών και δασκάλων εκτός σχολικού χώρου είναι σημαντική και θα πρέπει οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να έχουν τέτοιου είδους επικοινωνία, γιατί αυτό συμβάλλει στην καλύτερη συνεργασία των δύο πλευρών. Όπως λέει η Γκλιάου Χριστοδούλου (2005), από τη μια, οι γονείς γνωρίζουν καλά τα παιδιά τους και μπορούν να δώσουν σημαντικές πληροφορίες για τη συμπεριφορά, τα ενδιαφέροντα και τις γνώσεις τους. Από την άλλη, οι δάσκαλοι έχουν πολλά να μάθουν για τις διάφορες και διαφορετικές εμπειρίες της κάθε οικογένειας και αυτή η γνώση μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στον εντοπισμό κοινών δεσμών που συνδέουν το σχολείο με το σπίτι. Επίσης, ένα άλλο σημείο, είναι το γράμμα με το οποίο ενημερώνονται οι γονείς για το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. Όπως μας είπαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα, αυτού του είδους η ενημέρωση ήταν πολύ βοηθητική. Θα πρέπει να δούμε σοβαρά αυτού του είδους την ενημέρωση, γιατί αποτελεί ένα από τους πιο σημαντικούς τρόπους ενημέρωσης των γονιών και, ταυτόχρονα, εμπλοκής τους στα σχολικά δρώμενα. Εισήγησή μας θα ήταν όλα τα σχολεία να υποχρεώνονται να δίνουν τέτοιου είδους ενημέρωση στο σπίτι. Το περιεχόμενο της μάθησης δεν ολοκληρώνεται πια στο σχολείο, αλλά ένα μέρος του γίνεται στο σπίτι. Επομένως, πρέπει να υπολογίζουμε και να ενισχύουμε τη μάθηση που συντελείται εκτός σχολικού χώρου. Η κατ οίκον εργασία που δίνεται από τους εκπαιδευτικούς ουσιαστικά εδραιώνει τη μάθηση εκτός σχολικού χώρου. Επομένως, οι γονείς είναι υποχρεωμένοι να ασχοληθούν με τα παιδιά τους στο σπίτι σε κάποια θέματα. Επιπλέον, όταν οι γονείς συναναστρέφονται περισσότερο με τα παιδιά τους τα γνωρίζουν καλύτερα και κατανοούν τις αδυναμίες και τις ικανότητές τους. Η συμμετοχή των γονιών στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει πολλά πλεονεκτήματα και επηρεάζει όλους τους εμπλεκόμενους. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις που επιτρέπουν γόνιμες συναλλαγές και ουσιαστικό διάλογο. Το σχολείο είναι ένα ανοιχτό σύστημα και πρέπει να έχει τις πόρτες του ανοικτές, όλοι οι γονείς είναι ευπρόσδεκτοι και η βοήθεια του καθενός είναι χρήσιμη. Όλοι οι δάσκαλοι πρέπει να είναι θετικοί σε τέτοιου είδους εμπλοκή, γι αυτό επιβάλλεται ουσιαστική επιμόρφωση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι γονείς στην εκπαίδευση των παιδιών μέσα στα σχολεία. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 928

14 Βιβλιογραφία Ελληνική Αγγελίδης, Π. & Θεοφάνους, Λ. (2003). Η συμμετοχή των γονιών στη σχολική διαδικασία. Μια έρευνα σε επίπεδο νηπιαγωγείου (Κύπρου). Νέα Παιδεία, 106, σ Γεωργίου, Στ. (1996). Γονεϊκή συμπεριφορά και σχολική επίδοση. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 23, σ Γεωργίου, Στ. (2000). Σχέση σχολείου οικογένειας και ανάπτυξη του παιδιού. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Γκλιάου Χριστοδούλου, Ν. (2005). Η ανάγκη επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην κατεύθυνση ανάπτυξης αποτελεσματικής συνεργασίας σχολείου οικογένειας. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών θεμάτων, 10, σ Δαράκη, Π. (1995). Το Προσχολικό Παιδί και οι ανάγκες του. Αθήνα: Δωδώνη. Θεοφιλίδης, Χ. (1994). Ορθολογιστική οργάνωση και διοίκηση σχολείου. Λευκωσία. ISBN Κοντοπούλου Μ., Τζιβινίκου Σ. (2004). Κριτική θεώρηση ενός «νέου» θεσμού στο χώρο της Ειδικής Αγωγής: Η οπτική των γονιών. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 38, σ Λαλούμη Βιδάλη, Ε. (1996). Ανθρώπινες Σχέσεις και Επικοινωνία στην Προσχολική Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: Σύγχρονες Εκδόσεις. Νόβα Καλτσούνη, Χ. (2004). Συνεργασία σχολείου οικογένειας: Δυνατότητες και περιορισμοί. Επιστήμες Αγωγής, 4, σ Πασιαρδής, Π. (2004). Εκπαιδευτική ηγεσία. Από την περίοδο της ευμενούς αδιαφορίας στη σύγχρονη εποχή. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο. Πηγιάκη, Π. (2004) Εθνογραφία: Η μελέτη της ανθρώπινης διάστασης στην κοινωνική και παιδαγωγική έρευνα. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. Συμεού, Λ. (2003). Σχέσεις σχολείου-οικογένειας: έννοιες, μορφές και εκπαιδευτικές συνεπαγωγές. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 36, σ Φλουρής, Γ. (1989) Αυτοαντίληψη, σχολική επίδοση και επίδραση γονέων. Αθήνα, Εκδόσεις Γρηγόρης. Φτιάκα, Ε. (2004). Σχέσεις σχολείου-οικογένειας στο Γενικό και στο Ειδικό Σχολείο. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 37, σ Χουντουμάδη Α. (1998). Παιδιά και Γονείς στο ξεκίνημα μιας σχέσης. Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα. Tomlinson C. A. (2006). Η Διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην πράξη, μετάφραση Χρήστος Θεοφιλίδης και Δέσποινα Μαρτιδού Φορσιέ, Λευκωσία. Αγγλική Lincoln, Y. S., Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Newbury Park, CA: Sage. Miles, M. B., & M. A. Huberman (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage. 10 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 929

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 1. Γονείς δημογραφικά στοιχεία, φύλο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο ψυχολογικοί παράγοντες (συστολή, αρν. εμπειρίες, αδεξιότητα) προσδοκίες, στάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυναμώνοντας τις σχέσεις με τους γονείς

Ενδυναμώνοντας τις σχέσεις με τους γονείς Ενδυναμώνοντας τις σχέσεις με τους γονείς Ελλη Φρεγγίδου, Μ.Sc Ψυχολόγος Επιστημονικά Υπεύθυνη Κοινωνικής Μέριμνας Δ. Κιλκίς Υπεύθυνη Σχολής Γονέων Ι.Μ.Κ. Ο κάθε άνθρωπος μεγαλώνοντας σε μία οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. Ιωαννίνων. Αριθμητικός Γραμματισμός. Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ιωαννίνων Αριθμητικός Γραμματισμός Εισηγήτρια : Σεντελέ Καίτη ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ «Προγραμματισμός-Οργάνωση και υλοποίηση μιας διδακτικής ενότητας στον Αριθμητικό Γραμματισμό» ΠΡΟΣΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ «Η Δημιουργική χρήση της τεχνολογίας στα Μαθηματικά μέσω της αυτενέργειας των παιδιών.» Συντονίστρια: Στέλια Δημητρίου-Μιχαηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό

Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό Αξιολόγηση του Προγράμματος Στήριξης Δημοτικών Σχολείων με μεγάλο αριθμό/ποσοστό παιδιών με αυξημένες πιθανότητες για λειτουργικό αναλφαβητισμό 1. Ταυτότητα της έρευνας Κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017,

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 10: Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Εποχής του Χαλκού;

Διδακτική πρόταση 10: Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Εποχής του Χαλκού; Πώς οργανωνόμαστε; Διδακτική πρόταση 10: Πώς οργανώνονταν οι άνθρωποι της Εποχής του Χαλκού; Ερώτημα-κλειδί Πόσο μεγάλες ήταν οι ομάδες των ανθρώπων της Εποχής του Χαλκού και ποιοι έπαιρναν τις αποφάσεις;

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο

Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ (Κ.Β )-Τσίρειο 2015 2016 Διευθύντρια: Μαρία Τράγγολα Παπά Συντονιστής: Γιώργος Σολωμού Υποστηρικτής Π.Ι.: Δρ Έλενα Χριστοφίδου Αριθμός τμημάτων: 9 τμήματα (ανά 3 σε κάθε Δ,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική που αφορά την προώθηση των δεσμών συνεργασίας του σχολείου με τους εξωτερικούς φορείς που εμπλέκονται στη σχολική διαδικασία

Πολιτική που αφορά την προώθηση των δεσμών συνεργασίας του σχολείου με τους εξωτερικούς φορείς που εμπλέκονται στη σχολική διαδικασία Πολιτική που αφορά την προώθηση των δεσμών συνεργασίας του σχολείου με τους εξωτερικούς φορείς που εμπλέκονται στη σχολική διαδικασία ΣΤΟΧΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑ ΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 1. Αποτελεσματική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδυνάμωση σχέσεων και εποικοδομητική συνεργασία σχολείου-οικογένειας μέσα από το παιχνίδι. Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λιοπετρίου

Ενδυνάμωση σχέσεων και εποικοδομητική συνεργασία σχολείου-οικογένειας μέσα από το παιχνίδι. Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λιοπετρίου Ενδυνάμωση σχέσεων και εποικοδομητική συνεργασία σχολείου-οικογένειας μέσα από το παιχνίδι Δημόσιο Νηπιαγωγείο Λιοπετρίου Προφίλ του σχολείου Πολυδύναμο κέντρο Λιοπετρίου: 4 Δημόσια τμήματα (99 παιδιά)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Εργαστήριο 1: «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.

ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ) !Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων. ΒΛΑΣΤΗΣΗ (ΜΑΤΘΑΙΟΥ)!"Τίτλος διερεύνησης: Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν το πόσο γρήγορα θα βλαστήσουν τα σπέρματα των οσπρίων.!"σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Στη διερεύνησή μας μετρήθηκε ο χρόνος που χρειάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα;

ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; ΥΔΡΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ (ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ) Τίτλος διερεύνησης: Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν το πόσο νερό συγκρατεί το χώμα; Σύντομη περιγραφή διερεύνησης: Σκοπός αυτής της διερεύνησης ήταν να κάνουν κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Εποικοδομητική κριτική Οι ενότητες κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας έχουν αναπτυχθεί για να σας βοηθήσουν να προετοιμαστείτε για το

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα. Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα

Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα. Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα Στην Γ τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα Το βιβλίο δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο δάσκαλος που θα μου κάνει μάθημα είναι σημαντικό να με εμπνέει γιατί θα έχω καλύτερη συνεργασία μαζί του. θα έχω περισσότερο ενδιαφέρον για το

Ο δάσκαλος που θα μου κάνει μάθημα είναι σημαντικό να με εμπνέει γιατί θα έχω καλύτερη συνεργασία μαζί του. θα έχω περισσότερο ενδιαφέρον για το Ελένη Κουννή Ε 2 Ο δάσκαλος που θα μου κάνει μάθημα είναι σημαντικό να με εμπνέει γιατί θα έχω καλύτερη συνεργασία μαζί του. θα έχω περισσότερο ενδιαφέρον για το μάθημα και θα μαθαίνω περισσότερα πράγματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση προφορικού λόγου

Κατανόηση προφορικού λόγου Β1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 25 λεπτά Ερώτημα 1 Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν συγγραφέα να διαβάζει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του με θέμα τη ζωή του παππού του. Αυτά που ακούτε σας αρέσουν, γι αυτό κρατάτε

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιγραφική Αξιολόγηση. στο Γ/σιο Βουργαρελίου. κατά το σχ. έτος Πάτρα, Μαρία Γλάβα

Η Περιγραφική Αξιολόγηση. στο Γ/σιο Βουργαρελίου. κατά το σχ. έτος Πάτρα, Μαρία Γλάβα Η Περιγραφική Αξιολόγηση στο Γ/σιο Βουργαρελίου κατά το σχ. έτος 2017-2018 Πάτρα, 15-2-2019 Μαρία Γλάβα Περιεχόμενο παρουσίασης Στιγμές ορόσημα στην υλοποίηση της Π.Α. στο Γ/σιο Βουργαρελίου Ενδεικτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Αγαπητέ μαθητή/ αγαπητή μαθήτρια, Διεξάγουμε μια έρευνα και θα θέλαμε να μάθουμε την άποψή σου για τo περιβάλλον μάθησης που επικρατεί στην τάξη σου. Σε παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας

Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας 1 2 Η ιδέα διεξαγωγής έρευνας με χρήση ερωτηματολογίου δόθηκε από τη δημοσιογραφική ομάδα του Σχολείου μας, η οποία στα πλαίσια έκδοσης της Εφημερίδας μας, διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα στους συμμαθητές μας.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσυναίσθησης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων

Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσυναίσθησης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων Αναπτύσσοντας δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και ενσυναίσθησης μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-17 ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π. Κωνσταντινίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Α ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ:

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Α ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ Α ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ: «Η ενίσχυση της γλωσσικής καλλιέργειας των παιδιών με έμφαση στον προφορικό λόγο» Σχολική Χρονιά 2015-2016 Συμμετείχαν: Διευθύντρια: Νηπιαγωγοί:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος Δάσκαλος ΔΣ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

H Ναταλί Σαμπά στο babyspace.gr

H Ναταλί Σαμπά στο babyspace.gr H Ναταλί Σαμπά στο babyspace.gr Συνέντευξη της Ναταλί Σαμπά στη Βάλια Κουρκουμέλη. (Από το babyspace.gr. Ημερομηνία online έκδοσης: 22/07/2010) Η παιγνιοθεραπεία για τη Ναταλί Σαμπά ήταν η ευκαιρία να

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια και περιεχόμενο

Έννοια και περιεχόμενο Ατομικός Φάκελος μαθητή Portfolio για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Νιάκα Ευγενία Σχολική Σύμβουλος Έννοια και περιεχόμενο Ο ΑΦΜ αποτελείται από έργα του μαθητή τεκμήρια για την προσπάθεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου

Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο. 1 φωτοτυπία ανά μαθητή με τον έλεγχο παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου Κατανόηση προφορικού λόγου Επίπεδο B Δεύτερη διδακτική πρόταση Έλεγχος επίδοσης στο σχολείο Ενδεικτική διάρκεια: Ομάδα-στόχος: Διδακτικός στόχος: Στρατηγικές: Υλικό: Ενσωμάτωση δραστηριοτήτων: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Σκοποί ενότητας Να συζητηθούν βασικές παιδαγωγικές αρχές της προσχολικής εκπαίδευσης Να προβληματιστούμε για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης

Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επαγγελματικής Μάθησης Το πλαίσιο εφαρμογής 113 παιδιά Έξι τμήματα Διευθυντική ομάδα Διδακτικό προσωπικό Το πλαίσιο εφαρμογής Συντονιστές

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

A μέρος Σεμιναρίου. Λευκωσία Οκτωβρίου 2008 Μαρία Παναγή- Καραγιάννη

A μέρος Σεμιναρίου. Λευκωσία Οκτωβρίου 2008 Μαρία Παναγή- Καραγιάννη A μέρος Σεμιναρίου Εκπαιδευτής : Wolfgang Wildfeuer Λευκωσία 20-24 Οκτωβρίου 2008 Μαρία Παναγή- Καραγιάννη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Στόχος Βελτίωση επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης

ευπωπαϊκό ππόηυπο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΚΔΝΣΡΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου Της Σχολικής Μονάδας ευπωπαϊκό ππόηυπο Κλίμα & Σχέσεις στο Σχολείο Σχέσεις μεταξύ Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου

Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης «Διδασκαλία Κατανόηση Γραπτού Λόγου Ανάγκη εκπαιδευτικών για αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας Ανάγκη για αξιολόγηση δράσης για σχολική βελτίωση (2013-14) με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΟΜΕΤΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ Promoting Quality and Equity: A dynamic approach to school improvement Εν αρχή Οι τομείς προτεραιότητας για το σχολείο μας όπως έχουν

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παράγοντες χαρακτηριστικά αποτελεσματικού σχολείου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παράγοντες χαρακτηριστικά αποτελεσματικού σχολείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Παράγοντες χαρακτηριστικά αποτελεσματικού σχολείου Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Διαστάσεις της διαφορετικότητας Τα παιδιά προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Διήμερο εκπαιδευτικού επιμόρφωση Μέθοδος project στο νηπιαγωγείο. Έλενα Τζιαμπάζη Νίκη Χ γαβριήλ-σιέκκερη

Διήμερο εκπαιδευτικού επιμόρφωση Μέθοδος project στο νηπιαγωγείο. Έλενα Τζιαμπάζη Νίκη Χ γαβριήλ-σιέκκερη Διήμερο εκπαιδευτικού επιμόρφωση Μέθοδος project στο νηπιαγωγείο Έλενα Τζιαμπάζη Νίκη Χ γαβριήλ-σιέκκερη Δομή επιμόρφωσης 1 η Μέρα Γνωριμία ομάδας Παρουσίαση θεωρητικού υποβάθρου Προσομοίωση : α) Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Enter the name of the interviewer. ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Λεωφ. Γρίβα Διγενή 38 & Δεληγιώργη 3, Τ.Θ. 21455, 1509 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Το εργαστήρι για εκπαιδευτικούς σχολικών μονάδων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς προσφέρει μεθοδολογικά εργαλεία και στρατηγικές ενίσχυσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 4 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμσίου Ενότητα: Φυσικό Περιβάλλον και Οικολογία Κεφάλαιο: Τροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Προώθησης Θετική Συμπεριφοράς: Η Στρατηγική «Ελέγχω και Αποχωρώ» στη δευτερογενή πρόληψη

Σύστημα Προώθησης Θετική Συμπεριφοράς: Η Στρατηγική «Ελέγχω και Αποχωρώ» στη δευτερογενή πρόληψη Σύστημα Προώθησης Θετική Συμπεριφοράς: Η Στρατηγική «Ελέγχω και Αποχωρώ» στη δευτερογενή πρόληψη Η στρατηγική Ελέγχω και Αποχωρώ επικεντρώνεται στην ανάπτυξη αυτοελέγχου σε μαθητές με δυσκολίες συμπεριφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ΜΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ Med candidate Επιμορφωτικές & διοικητικές λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Πιλοτικής Εφαρμογής της Επαγγελματικής Μάθησης (Mάιος 2016)

Αξιολόγηση της Πιλοτικής Εφαρμογής της Επαγγελματικής Μάθησης (Mάιος 2016) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση της Πιλοτικής Εφαρμογής της Επαγγελματικής Μάθησης (Mάιος 2016) Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (ημερ. 19/08/2015), το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

Beda Hallberg στην πόλη Kungsbacka Νέο σχολείο εναλλακτικής μορφής Frida Fogelmark και Pernilla Vilumsons (διευθύντρια και εκπαιδευτικός στο σχολείο Beda Hallberg) Πληροφορίες σχετικά με το σχολείο Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Παιδαγωγικά παιχνίδια Ελεύθερος συνειρμός Το παιχνίδι ρόλων Οραματισμός Ζωγραφική / Σχέδιο Εργασία σε μικρές ομάδες Επισκέπτες ομιλητές Χρήση Βίντεο Ανάθεση εργασιών Τα παιδαγωγικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων

Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας. Αξιολόγηση Ικανοτήτων 3 Ενότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις δεξιότητες ηγεσίας Αξιολόγηση Ικανοτήτων Αξιολόγηση Ικανοτήτων Γενική Περιγραφή της Ενότητας: Αυτή η ενότητα στοχεύει στην αξιολόγηση των ηγετικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών

ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠο ΤΗΝ ΕΜΠΕΔΩΣΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δρ Μάριος Στυλιανίδης, ΕΔΕ ΚB Παγκύπριο Συνέδριο Διευθυντών 15 Μαΐου 2012 Τι είναι Εμπέδωση; ΠΡΙΝ Εξατομίκευση Θεραπευτική

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση 390 παιδιά Το πλαίσιο εφαρμογής 18 τμήματα Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ» Συντάκτης: Βάρδα Αλεξάνδρα ΕΡΩΤΗΜΑ 1 ο : Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ., ο παιδαγωγικός ρόλος ανανεώνεται, αναθεωρείται, αναβαθμίζεται, προκειμένου να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα #5: ΕΤΟΙΜΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Διδάσκων: Γουργιώτου Ευθυμία ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο: Τμήμα: Βαθμός στη φυσική αγωγή:

Σχολείο: Τμήμα: Βαθμός στη φυσική αγωγή: 1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ηλικία:. Φύλο: Αγόρι Κορίτσι Ασχολείσαι με κάποιο άθλημα εκτός σχολείου; ΝΑΙ ΟΧΙ Σχολείο: Τμήμα: Βαθμός στη φυσική αγωγή: Πόσο συμφωνείς με κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις; Βάλε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Διαγώνισµα 01.04. Διάλογος Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Η τυπική διαδικασία καθηµερινής επικοινωνίας εκπαιδευτικού - µαθητή στην τάξη και στο σχολείο δεν αφήνει πολλά περιθώρια

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Konstantina Πέμπτη, 13 Ιανουάριος :15 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 23 Ιανουάριος :24

Συντάχθηκε απο τον/την Konstantina Πέμπτη, 13 Ιανουάριος :15 - Τελευταία Ενημέρωση Κυριακή, 23 Ιανουάριος :24 esos.gr Κείμενα της Επιστημονικής Επιτροπής του ΚΕΕ, που αφορούν στην Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας Διαδικασία Αυτό αξιολόγησης, απέστειλε το υπ. Παιδείας προς όλες τις Περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηση και διαδικασίες γραμματισμού

Μαθηση και διαδικασίες γραμματισμού Μαθηση και διαδικασίες γραμματισμού Τι είδους δραστηριότητα είναι ο γραμματισμός; Πότε, πώς και γιατί εμπλέκονται οι άνθρωποι σε δραστηριότητες εγγραμματισμού; Σε ποιες περιστάσεις και με ποιο σκοπό; Καθημερινές

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου

Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Η ανάπτυξη της κουλτούρας και του κλίματος του σχολείου Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης Δρ Δημήτρης Δημητρίου Δρ Παναγιώτης Αντωνίου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοπροαχθέντων. Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη

Φεβρουάριος ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π.2: Αξιολογήσεις ανά Πράξη Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των Πράξεων με τίτλο «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με MIS 303169 και 303167 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ Σχολικής Μονάδας

Προφίλ Σχολικής Μονάδας Προφίλ Σχολικής Μονάδας Εκπαιδευτικοί Αριθμός Παιδιών Διευθυντής, τρεις Βοηθοί Δ/ντές / Δ/ντριες (ο ένας είναι επισκέπτης με έδρα τα Λιβάδια ο οποίος διδάσκει Μουσική), 11 δάσκαλοι υπεύθυνοι τάξης, 3 δασκάλες

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση»

Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Σεμινάριο μεικτής μάθησης του ΚΠΕ Βιστωνίδας: «Δημιουργία παρουσιάσεων με Prezi για την περιβαλλοντική εκπαίδευση» Αποτελέσματα αξιολόγησης των συμμετεχόντων Επιμορφωτές: Άγγελος Κωνσταντινίδης, Χρήστος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της εργασίας των εκπαιδευτικών του Προγράμματος διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με το σχολικό πρόγραμμα

Σύνδεση της εργασίας των εκπαιδευτικών του Προγράμματος διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με το σχολικό πρόγραμμα Σύνδεση της εργασίας των εκπαιδευτικών του Προγράμματος διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας με το σχολικό πρόγραμμα Παυλίνα Χατζηθεοδούλου-Λοϊζίδου Μαριάννα Φωκαΐδου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2: Ενθάρρυνση προς ηλικιωμένους για μάθηση της τεχνολογίας

Ενότητα 2: Ενθάρρυνση προς ηλικιωμένους για μάθηση της τεχνολογίας Ενότητα 2: Ενθάρρυνση προς ηλικιωμένους για μάθηση της τεχνολογίας Καθορίζοντας το Πλαίσιο Ο πληθυσμός των ηλικιωμένων (οι δημογραφικές αλλαγές)) Η οικονομική κρίση που επηρέασε την Ευρώπη και η προσπάθειά

Διαβάστε περισσότερα

Οι συζητήσεις Δρ Δημήτριος Γκότζος

Οι συζητήσεις Δρ Δημήτριος Γκότζος Οι συζητήσεις Δρ Δημήτριος Γκότζος Οι διαφάνειες αποτελούν προϊόν μελέτης και αποδελτίωσης του Ι.Ε.Π. (2017). Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Δημοτικό http://iep.edu.gr/images/iep/epistimoniki_ypiresia/epist_monades/a_kyklos/evaluation/2017/2a_perigrafiki_d

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior)

Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Πώς να διαβάζεις στο σπίτι γρήγορα και αποτελεσματικά για μαθητές τάξης Teens 2 & 3 (B & C Senior) Να ξεκινάς πάντα απο το κείμενο μέσα στο οποίο βρίσκεται η ιστορία (coursebook), το λεξιλόγιο και η γραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

Mάθηση και διαδικασίες γραμματισμού

Mάθηση και διαδικασίες γραμματισμού Mάθηση και διαδικασίες γραμματισμού Διαβάστε προσεκτικά την λίστα που ακολουθεί. Ποιες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται θεωρείτε ότι θα συνέβαλαν περισσότερο στην προώθηση του γραμματισμού των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική μάθηση εκπαιδευτικών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: εισαγωγικές παρατηρήσεις

Επαγγελματική μάθηση εκπαιδευτικών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: εισαγωγικές παρατηρήσεις Επαγγελματική μάθηση εκπαιδευτικών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: εισαγωγικές παρατηρήσεις Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Λοϊζίδου Προϊσταμένη Τομέα Επιμόρφωσης Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 23 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση μαθητού/γονέα/σχολείου σε. επαγγελματικές επιλογές

Αλληλεπίδραση μαθητού/γονέα/σχολείου σε. επαγγελματικές επιλογές Αλληλεπίδραση μαθητού/γονέα/σχολείου σε θέματα που σχετίζονται με εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές Δρ. Κατερίνα Αργυροπούλου Οικογένεια & επιλογή σταδιοδρομίας {1} Αναπαραγωγή του σχεδίου οικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες με νόημα για τους μαθητές-ο ρόλοςτωνστιλ διδασκαλίας. Αυγερινός Γ. Ανδρέας

Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες με νόημα για τους μαθητές-ο ρόλοςτωνστιλ διδασκαλίας. Αυγερινός Γ. Ανδρέας Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικές δραστηριότητες με νόημα για τους μαθητές-ο ρόλοςτωνστιλ διδασκαλίας Αυγερινός Γ. Ανδρέας aavgerin@phyed.duth.gr Κεντρική έννοια είναι ότι Ο καθηγητής ΦΑ επιτυγχάνει τους διδακτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρείτε και σε τι βαθμό, έγκαιρη την ενημέρωσή σας για την ημερίδα στην οποία και συμμετείχατε;

Θεωρείτε και σε τι βαθμό, έγκαιρη την ενημέρωσή σας για την ημερίδα στην οποία και συμμετείχατε; Θεωρείτε και σε τι βαθμό, έγκαιρη την ενημέρωσή σας για την ημερίδα στην οποία και συμμετείχατε; 4% 56% ΚΑΘΟΛΟΥ 4% 36% Θεωρείτε και σε τι βαθμό ικανοποιητικό τον συντονισμό, την οργάνωση και τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Μάθημα: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σχολείο & Τμήμα: Ημερομηνία: Ι. Μαθησιακή Εξέλιξη των Μαθητών/Ενισχυτική Διδασκαλία (ΕΔ) α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ Σχολιασμός και αιτιολόγηση της επίδοσης στο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς οι αντιλήψεις για την ανάπτυξη επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία

Πώς οι αντιλήψεις για την ανάπτυξη επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Πώς οι αντιλήψεις για την ανάπτυξη επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία Σκεφτείτε Ποιες είναι οι παραδοχές μας σχετικά με τη μάθηση και την ανάπτυξη στην παιδική ηλικία; Πώς πιστεύετε ότι διευκολύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ Τερψιχόρη Γκιόκα Μέλος ΠΟΔ Αττικής Η «Συμβουλευτική Ψυχολογία» είναι ο εφαρμοσμένος κλάδος της Ψυχολογίας, ο οποίος διευκολύνει την δια βίου προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολόγηση του μαθητή Βασικός στόχος της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία (Project)

Ερευνητική Εργασία (Project) Ερευνητική Εργασία (Project) Ερευνητικές Εργασίες (Project) Τι είναι ερευνητική εργασία Σκοπός της ερευνητικής εργασίας Εκπαιδευτική Αξία Προϋποθέσεις επιτυχίας του project Ρόλος του μαθητή Ρόλος του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος

Εφαρμογή και αξιολόγηση προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος Εφαρμογή και προγράμματος συνεκπαίδευσης στην αγγλική γλώσσα σε ένα σχολικό έτος Δρ Σύρου Νίκη ΠΕ 25 Νούλα Ιωάννα ΠΕ 06 Μακρυγιάννη Κων/να ΠΕ 71 Μέκρας Δημήτριος ΠΕ 70 Εισαγωγή Η συνεκπαίδευση είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ομαλή Μετάβαση Νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο.»

ΘΕΜΑ: «Ομαλή Μετάβαση Νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 47 ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Δ/νση : Οινοπίωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201..

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές του νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 201., - 201.. θα πραγματοποιούνται από την. έως τις. Ιουνίου 201. τις παρακάτω ώρες:.... Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2013/14. Μιχαηλίδου Αγγελική Λάλας Γεώργιος

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2013/14. Μιχαηλίδου Αγγελική Λάλας Γεώργιος ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2013/14 Μιχαηλίδου Αγγελική Λάλας Γεώργιος Περιγραφή Πλαισίου Σχολείο: 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών Τμήμα: Β 3 Υπεύθυνος καθηγητής: Δημήτριος Διαμαντίδης Συνοδός: Δημήτριος Πρωτοπαπάς

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση ημερίδας «Σχολικές επισκέψεις σε μουσεία στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» 19 Ιανουαρίου 2013, Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα

Αξιολόγηση ημερίδας «Σχολικές επισκέψεις σε μουσεία στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» 19 Ιανουαρίου 2013, Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα Αξιολόγηση ημερίδας «Σχολικές επισκέψεις σε μουσεία στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης» 19 Ιανουαρίου 2013, Ξενοδοχείο Τιτάνια, Αθήνα Πήραμε 32 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. 1. Τα δρώμενα της ημερίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ Οι μαθητές με μεγάλη διαφορά απάντησαν «για να ταξιδέψω» [75%] και «γιατί μου αρέσει να μαθαίνω ξένες γλώσσες» [73%]. Μεγάλο ποσοστό επίσης εκφράζει την πρόθεση να τα χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες Χρήσης. Μοντέλο προαγωγής προγραμμάτων αγωγής υγείας μέσω της φυσικής αγωγής. Χρηματοδότηση. Σκοποί ενότητας. Οι παρακάτω θεωρίες

Άδειες Χρήσης. Μοντέλο προαγωγής προγραμμάτων αγωγής υγείας μέσω της φυσικής αγωγής. Χρηματοδότηση. Σκοποί ενότητας. Οι παρακάτω θεωρίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άδειες Χρήσης Μοντέλο προαγωγής προγραμμάτων αγωγής υγείας μέσω της φυσικής αγωγής Θεοδωράκης Γιάννης Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα