ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ"

Transcript

1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΟ 2, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2, 20-23: ΚΕΙΜΕΝΟ: Λακεδαιμόνιοι δὲ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν μέγα ἀγαθὸν εἰργασμένην ἐν τοῖς μεγίστοις κινδύνοις γενομένοις τῇ Ἑλλάδι, ἀλλ ἐποιοῦντο εἰρήνην ἐφ ᾧ τά τε μακρὰ τείχη καὶ τὸν Πειραιᾶ καθελόντας καὶ τὰς ναῦς πλὴν δώδεκα παραδόντας καὶ τοὺς φυγάδας καθέντας, τὸν αὐτὸν ἐχθρὸν καὶ φίλον νομίζοντας Λακεδαιμονίοις ἕπεσθαι καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ὅποι ἄν ἡγῶνται. Θηραμένης δὲ καὶ οἱ σὺν αὐτῷ πρέσβεις ἐπανέφερον ταῦτα εἰς τὰς Ἀθήνας. Εἰσιόντας δ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο πολύς, φοβούμενοι μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν οὐ γὰρ ἔτι ἐνεχώρει μέλλειν διὰ τὸ πλῆθος τῶν ἀπολλυμένων τῷ λιμῷ. Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ οἷς οἱ Λακεδαιμόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραμένης, λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις καὶ τὰ τείχη περιαιρεῖν. Ἀντειπόντων δέ τινων αυτῷ, πολὺ δὲ πλειόνων συνεπαινεσάντων, ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην. Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρός τε κατέπλει εἰς τὸν Πειραιᾶ καὶ οἱ φυγάδες κατῇσαν καὶ τὰ τείχη κατέσκαπτον ὑπ αὐλητρίδων πολλῇ προθυμίᾳ, νομίζοντες ἐκείνην τὴν ἡμέραν τῇ Ἑλλάδι ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα: α) «Λακεδαιμόνιοι ἂν ἡγῶνται», και β) «Μετὰ δὲ ταῦτα ἐλευθερίας». α) Οι Λακεδαιμόνιοι όμως είπαν ότι δε θα υποδουλώσουν πόλη ελληνική που είχε προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στους πολύ μεγάλους κινδύνους που απείλησαν την Ελλάδα, αλλά έκαναν ειρήνη με τον όρο (οι Αθηναίοι), αφού γκρεμίσουν και τα μακρά τείχη και τα τείχη του Πειραιά και αφού παραδώσουν τα πλοία (τους) εκτός από δώδεκα και αφού επαναφέρουν τους εξόριστους, να ακολουθούν τους Λακεδαιμόνιους και στην ξηρά και 1

2 στη θάλασσα, όπου τυχόν τους οδηγούν (αυτοί), έχοντας τον ίδιο (αυτούς) εχθρό και φίλο. β) Και ύστερα από αυτά και ο Λύσανδρος κατέπλεε στον Πειραιά και οι εξόριστοι επέστρεφαν στην πατρίδα (τους) και άρχισαν να γκρεμίζουν τα τείχη πολύ πρόθυμα, ενώ αυλητρίδες έπαιζαν τον αυλό, επειδή νόμιζαν ότι εκείνη η μέρα ήταν για την Ελλάδα η αρχή της ελευθερίας. Β) ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Ποια η στάση των Λακεδαιμονίων απέναντι στους ηττημένους Αθηναίους και πώς την αξιολογείτε; Η κρίσιμη ώρα για την ηττημένη Αθήνα έχει φτάσει. Παρόλα αυτά, αν και η γενικότερη απαίτηση των συμμάχων, κυρίως των Κορινθίων και των Θηβαίων, κλίνει υπέρ της ολοκληρωτικής καταστροφής της Αθήνας, οι Λακεδαιμόνιοι αρνούνται να την υποδουλώσουν και παρουσιάζονται μεγαλόψυχοι και μετριοπαθείς. Η προσφορά της Αθήνας με το ναυτικό της για την αποσόβηση του περσικού κινδύνου υπήρξε μεγάλη και σεβόμενοι αυτό το γεγονός θέλουν να προστατέψουν τους ηττημένους. Αυτή η στάση τους δείχνει τον απύθμενο σεβασμό τους προς τον αντίπαλο, τη γενναιοφροσύνη, την αξιοπρέπεια, τη φιλοπατρία τους, καθώς και έλλειψη μνησικακίας και κενοδοξίας. Εντούτοις, δεν παύουν να ενεργούν προς το συμφέρον της συμμαχίας τους, αφού με τους ταπεινωτικούς για την Αθήνα όρους της ειρήνης (γκρέμισμα μακρών τειχών, παράδοση όλου σχεδόν του στόλου, επαναφορά εξόριστων ολιγαρχικών και προσχώρηση ουσιαστικά στη συμμαχία των Λακεδαιμονίων με συμμετοχή στις εκστρατείες τους) η Αθήνα αποδυναμώνεται. 2. Έχοντας υπόψη σας την υποδοχή που επιφύλαξαν οι Αθηναίοι στην πρεσβεία τους, να αναφέρετε γιατί διαψεύστηκαν στην πορεία οι ελπίδες τους (η απάντηση να δοθεί σε σχέση και με το μεταφρασμένο κείμενο). Μετά από συζητήσεις και αντιρρήσεις και καθώς η κατάσταση στην Αθήνα ύστερα από την περίοδο πολιορκίας και την παρελκυστική πολιτική του Θηραμένη καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιμη, ο δήμος της Αθήνας τελικά αποδέχεται την ειρήνη με τους ταπεινωτικούς όρους. Πάντως, την ώρα της κατεδάφισης των τειχών, το κλίμα παίρνει πανηγυρικό χαρακτήρα, αφού κάλεσαν αυλητρίδες, όπως έκαναν σε γλέντια και συμπόσια, καθώς πίστευαν ή καλύτερα ήλπιζαν πως θα αρχίσει η περίοδος της ελευθερίας και της σωτηρίας τους. Τραγική ειρωνεία και σχήμα οξύμωρο, αφού η αμέ- 2

3 σως επόμενη περίοδος, κυρίως για την Αθήνα, ήταν κατάσταση τρομοκρατίας, ηθικής απαξίας, βίας και προπαγάνδας, όπως την ασκούν οι Τριάκοντα και τα όργανα της σπαρτιατικής φρουράς. Αλλά και όλη η Ελλάδα παρέμενε σε κατάσταση πόλωσης, αφού ο ρόλος των Σπαρτιατών ήταν καθοριστικός και ενεργός και η απαξιωτική για τους Αθηναίους συμφωνία της ειρήνης είναι δυσβάσταχτη και επισφαλής. Γ) ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις λέξεις του κειμένου: ἀνδραποδιεῖν, τοῖς μεγίστοις, τὰς ναῦς, αὐτῶν, ἀντειπόντων, δέχεσθαι, οἱ φυγάδες, προθυμίᾳ, νομίζοντες. ἀνδραποδιεῖν: ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα ἔφασαν, υποκείμενο Λακεδαιμόνιοι, ταυτοπροσωπία τοῖς μεγίστοις: ομοιόπτωτος, ονοματικός, επιθετικός προοσδιορισμός στο κινδύνοις τὰς ναῦς: αντικείμενο στη μετοχή παραδόντας διὰ τὸ πλῆθος: εμπρόθετος προσδιορισμός, ως επιρρηματικός προςδιορισμός της αιτίας στο απαρέμφατο μέλλειν αὐτῶν: αντικείμενο του ρήματος προηγόρει ἀντειπόντων: γενική απόλυτη μετοχή αιτιολογική (ή χρονική) με υποκείμενο τινῶν, προσδιορίζει το ρήμα ἔδοξε δέχεσθαι: τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο στο απρόσωπο ρήμα ἔδοξε, υποκείμενό του το ουσιαστικό Ἀθηναίους, ετεροπροσωπία οἱ φυγάδες: υποκείμενο στο κατῇσαν προθυμίᾳ: δοτική ως επιρρηματικός του τρόπου, προσδιορίζει το κατέσκαπτον νομίζοντες: επιρρηματική αιτιολογική μετοχή, ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο κατέσκαπτον, συνημμένη στο υποκείμενο οὗτοι 2. Να καταγράψετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του αποσπάσματος: «Εἰσιόντας ἐλευθερίας» και να τις χαρακτηρίσετε (είδος, εισαγωγή, εξάρτηση, εκφορά, συντακτική χρήση). 3

4 μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν: δευτερεύουσα ονοματική ενδοιαστική πρόταση επιθυμίας, εισάγεται με τον ενδοιαστικό σύνδεσμο μὴ, επειδή υπάρχει φόβος μήπως γίνει κάτι ανεπιθύμητο, εξαρτάται από τη μετοχή φοβούμενοι, εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου (ἥκοιεν) (για να δηλώσει κάτι αβέβαιο στο παρελθόν, υποκειμενική γνώμη) γιατί έχει ιστορική εξάρτηση (φοβούμενοι περιεχεῖτο), λειτουργεί συντακτικά ως αντικείμενο στη μετοχή φοβούμενοι. ἐφ οἷς οἱ Λακεδαιμόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην: δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερώτηση μερικής αγνοίας, εισάγεται με την εμπρόθετη αναφορική αντωνυμία ἐφ οἷς, εξαρτάται από το ρήμα ἀπήγγελλον, εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου (ποιοῖντο) (για να δηλώσει κάτι αβέβαιο στο παρελθόν, υποκειμενική γνώμη), μετά από ιστορική εξάρτηση ἀπήγγελλον, λειτουργεί ως αντικείμενο στο ρήμα ἀπήγγελλον. ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις καὶ τὰ τείχη περιαιρεῖν: δευτερεύουσα ονοματική πρόταση ειδική κρίσεως, εισάγεται με τον ειδικό σύνδεσμο ὡς γιατί δηλώνει κάτι το υποκειμενικό, εξαρτάται από τη μετοχή λέγων, εκφέρεται με οριστική (χρὴ), γιατί δηλώνει βέβαιο γεγονός και λειτουργεί ως αντικείμενο στη μετοχή λέγων. Δ) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. πόλιν, τείχη, τὰς ναῦς, θάλατταν, πολύς, τῷ λιμῷ, φυγάδες: Να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό. πόλεις, τεῖχος, τὴν ναῦν, θαλάττας, πολλοί, τοῖς λιμοῖς, φυγὰς 2. τινῶν: Να κλιθεί το ουδέτερο της αντωνυμίας και στους δυο α- ριθμούς. Ενικός αριθμός τί τινός/του τινί/τῳ τί Πληθυντικός αριθμός τινά/ἄττα τινῶν τισί(ν) τινά/ἄττα 3. μέγα: Να γραφούν τα παραθετικά του επιθέτου στο ίδιο γένος, αριθμό και πτώση και να κλιθεί ο συγκριτικός βαθμός του ουδετέρου στον πληθυντικό αριθμό. 4

5 Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός μέγα μεῖζον μέγιστον Πληθυντικός αριθμός τά μείζονα/μείζω τῶν μειζόνων τοῖς μείζοσι(ν) τά μείζονα/μείζω (ὦ) μείζονα/μείζω 4. λέγων, γενομένοις: Να γραφούν οι μετοχές όλων των χρόνων στην ονομαστική ενικού στο ίδιο γένος στη φωνή που βρίσκονται. Ενεστώτας: λέγων, γιγνόμενος Μέλλοντας: λέξων/ἐρῶν, γενησόμενος Αόριστος: λέξας/εἰπών/εἴπας, γενόμενος Παρακείμενος: εἰρηκώς, γεγενημένος/γεγονώς 5. κατέπλει: Να κλιθεί ο παρατατικός του ρήματος. Παρατατικός κατέπλεον κατέπλεις κατέπλει κατεπλέομεν κατεπλεῖτε κατέπλεον 6. ἀπήγγελλον: Να γίνει χρονική αντικατάσταση και να κλιθεί η οριστική μέλλοντα του ρήματος στην ίδια φωνή. Ενεστώτας: ἀπαγγέλλουσι(ν) Παρατατικός: ἀπήγγελλον Μέλλοντας: ἀπαγγελοῦσι(ν) Αόριστος: ἀπήγγειλαν Παρακείμενος: ἀπηγγέλκασι(ν) Υπερσυντέλικος: ἀπηγγέλκεσαν 5

6 Οριστική Μέλλοντα ἀπαγγελῶ ἀπαγγελεῖς ἀπαγγελεῖ ἀπαγγελοῦμεν ἀπαγγελεῖτε ἀπαγγελοῦσι(ν) Ε) ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να γράψετε τρεις ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής απλές η σύνθετες για τις παρακάτω λέξεις: ἐποιοῦντο, παραδόντος, νομίζοντας, ἡγῶνται, ἄρχειν. ποίημα, ποιητής, προσποίηση παράδοση, διάδοση, εκδοτήριο νόμισμα, νόμιμος, νόμος ηγέτης, καθηγητής, ηγεμόνας άρχοντας, αρχή, αρχαίος 2. Με ποιες λέξεις των παραγράφων σχετίζονται ετυμολογικά οι παρακάτω λέξεις: έργο, γενέθλια, εισφορά, δοχείο, ευαγγέλιο; έργο εἰργασμένην γενέθλια γενομένοις εισφορά ἐπανέφερον δοχείο δέχεσθαι ευαγγέλιο ἀπήγγελλον ΣΤ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1. Ποια τα πρότυπα που άσκησαν επίδραση στην προσωπικότητα του Ξενοφώντος; Η απάντηση εντοπίζεται στη σελίδα 30 του σχολικού βιβλίου από: «Δυο ιστορικές συμπεριφοράς του». 6

7 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΟ 2, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1, 27-29: ΚΕΙΜΕΝΟ: Λύσανδρος δ, ἐπεὶ ἦν ἡμέρα πέμπτη ἐπιπλέουσι τοῖς Ἀθηναίοις, εἶπε τοῖς παρ αὐτοῦ ἑπομένοις, ἐπὰν κατίδωσιν αὐτοὺς ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασμένους κατὰ τὴν Χερρόνησον (ὅπερ ἐποίουν πολὺ μᾶλλον καθ ἑκάστην ἡμέραν, τά τε σιτία πόρρωθεν ὠνούμενοι καὶ καταφρονοῦντες δὴ τοῦ Λυσάνδρου, ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν), ἀποπλέοντας τοὔμπαλιν παρ αὐτὸν ἆραι ἀσπίδα κατὰ μέσον τὸν πλοῦν. Οἱ δὲ ταῦτα ἐποίησαν ὡς ἐκέλευσε. Λύσανδρος δ εὐθὺς ἐσήμανε τὴν ταχίστην πλεῖν, συμπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν, ἐσήμανεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ κράτος. Διεσκεδασμένων δὲ τῶν ἀνθρώπων, αἱ μὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν, αἱ δὲ μονόκροτοι, αἱ δὲ παντελῶς κεναί ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος, τὰς δ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε πρὸς τῇ γῇ. Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ τειχύδρια. Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα ναυσὶν φεύγων, ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ πράγματα διεφθαρμένα, κατασχὼν ἐπὶ τὴν Ἀβαρνίδα τὴν Λαμψάκου ἄκραν ἔλαβεν αὐτόθεν τὰ μεγάλα τῶν Λυσάνδρου νεῶν ἱστία, καὶ αὐτὸς μὲν ὀκτὼ ναυσὶν ἀπέπλευσε παρ Εὐαγόραν εἰς Κύπρον, ἡ δὲ Πάραλος εἰς τὰς Ἀθήνας, ἀπαγγελοῦσα τὰ γεγονότα. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1. α) «ἐπεὶ ἦν ἥμερα τὸν πλοῦν» και β) «Κόνων δὲ ταῖς ἐννέα τὰ γεγονότα»: Να μεταφραστούν. α) Και ο Λύσανδρος, όταν ήταν η πέμπτη μέρα από τότε που οι Αθηναίοι άρχισαν να πλέουν (εναντίον του), έδωσε εντολή σε αυτούς που ακολουθούσαν (τους Αθηναίους) όταν αντιληφθούν αυτούς να έχουν αποβιβαστεί και να είναι διασκορπισμένοι στη Χερσόνησο (πράγμα το οποίο έκαναν πολύ περισσότερο κάθε μέρα, και επειδή αγόραζαν από μακριά τα τρόφιμα και επειδή περιφρονούσαν το Λύσανδρο διότι δεν έβγαινε από το λιμάνι για να τους αντιμετωπίσει) επιστρέφοντας προς αυτόν στο μέσο της διαδρομής να σηκώσουν ψηλά μια ασπίδα. β) Και ο Κόνωνας φεύγοντας με εννέα πλοία όταν (επειδή) κατάλαβε ότι έχουν καταστραφεί οι Αθηναίοι αφού προσορμίστηκε στην Αβαρνίδα, το ακρωτήριο της Λαμψάκου πήρε από εκεί τα μεγάλα πανιά των πλοίων του Λυσάνδρου και ο ίδιος έφυγε με οκτώ πλοία για την Κύπρο στον 7

8 Ευαγόρα, ενώ η Πάραλος (έφυγε) για την Αθήνα για να αναγγείλει τα γεγονότα. Β) ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να σχολιάσετε τη φράση: ἐκβεβηκότας καὶ ἐσκεδασμένους κατὰ τὴν Χερρόνησον (ὅπερ ἐποίουν πολὺ μᾶλλον καθ ἑκάστην ἡμέραν ). Ο Λύσανδρος με την τακτική που ακολούθησε είχε δημιουργήσει την εντύπωση στους Αθηναίους ότι δεν θα τολμούσε να ναυμαχήσει μαζί τους. Ήταν άλλωστε ξεκάθαρη η υπεροχή των Αθηναίων στο ναυτικό έναντι των Λακεδαιμονίων. Μετά από τέσσερις ημέρες που οι δύο στόλοι δεν προχωρούσαν σε σύγκρουση οι Αθηναίοι πλέον είχαν πειστεί ότι οι Πελοποννήσιοι δεν θα τους αντιμετωπίσουν στο ανοικτό πέλαγος. Έτσι κάθε μέρα έβγαιναν από τα πλοία τους και χωρίς να παίρνουν κανένα μέτρο προφύλαξης απομακρύνονταν από αυτά καθώς ήθελαν να αγοράσουν τρόφιμα από μακρινές αγορές. Ο Ξενοφώντας μάλιστα με τη φράση «καί καταφρονοῦντες δή του Λυσάνδρου» σχολιάζει με ειρωνικό τρόπο την υπεροψία και τον εγωισμό των Αθηναίων απέναντι στο Λύσανδρο. 2. Ποιες ήταν οι κινήσεις του Κόνωνα μόλις έγινε η επίθεση των Σπαρτιατών; Η συνδυασμένη από θάλασσα (Λύσανδρος) και ξηρά (Θώρακας) επίθεση των Πελοποννησίων αιφνιδίασε πλήρως τους Αθηναίους. Ο στρατηγός των Αθηναίων Κόνωνας που είχε βγει στην ξηρά είδε πρώτος την επίθεση. ιέταξε αμέσως να επιβιβαστούν όσοι βρίσκονταν εκεί στα πλοία. Επειδή όμως οι περισσότεροι στρατιώτες ήταν διασκορπισμένοι μόνο επτά πλοία μαζί με αυτό του Κόνωνα και την Πάραλο κατάφεραν να α- νοιχτούν στο πέλαγος. Ο στρατηγός των Αθηναίων, έμπειρος, προνοητικός αλλά και τολμηρός δεν απομακρύνθηκε αμέσως αλλά κατευθύνθηκε προς την Αβαρνίδα που ήταν ακρωτήριο της Λαμψάκου και πήρε από εκεί τα μεγάλα πανιά από τα πλοία των Πελοποννησίων για να μην τον κατάδιώξουν στο ανοιχτό πέλαγος. Στη συνέχεια θέλοντας να αποφύγει ίσως την οργή του Αθηναϊκού λαού λόγω της ολοκληρωτικής καταστροφής στους Αιγός ποταμούς πήγε στην Κύπρο στο βασιλιά Ευαγόρα που ήταν σύμμαχος των Αθηναίων και έστειλε την Πάραλο, ένα από τα ταχύπλοα, ιερά πλοία των Αθηναίων, στην Αθήνα για να αναγγείλει τα δυσάρεστα νέα. 8

9 Γ) ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις λέξεις: ὅπερ, καταφρονοῦντες, τοῦ Λυσάνδρου, διεσκεδασμένων, τὸν ἐπίπλουν, ἀπαγγελοῦσα, αἱ μέν, τῶν νεῶν, κεναί, μᾶλλον. ὅπερ: σύστοιχο αντικείμενο στο ρήμα ἐποίουν (ὅπερ ποίημα) καταφρονοῦντες: αιτιολογική επιρρηματική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος στο ουσιαστικό οἱ Ἀθηναῖοι τοῦ Λυσάνδρου: αντικείμενο στη μετοχή καταφρονοῦντες διεσκεδασμένων: γενική απόλυτη αιτιολογική μετοχή υποκείμενό της τῶν ἀνθρώπων τὸν ἐπίπλουν: αντικείμενο στη μετοχή ἰδών ἀπαγγελοῦσα: τελική επιρρηματική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του εννοούμενου ρήματος ἡ Πάραλος αἱ μέν: υποκείμενο στο ρήμα ἦσαν τῶν νεῶν: γενική διαιρετική ως ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορι-σμός στο αἱ μέν κεναί: κατηγορούμενο στο υποκείμενο αἱ δέ μέσω του συνδετικού ρήματος ἦσαν μᾶλλον: επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού στο ἐποίουν 2. Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις παρακάτω δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, εισαγωγή, εξάρτηση, εκφορά, συντακτική χρήση): «ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ πράγματα διεφθαρμένα», «ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν». ἐπεὶ ἔγνω τῶν Ἀθηναίων τὰ πράγματα διεφθαρμένα: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική (ή αιτιολογική) πρόταση, εισάγεται με το σύνδεσμο ἐπεί, εξαρτάται από το ρήμα ἔλαβε, εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό, λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου (ή της αιτίας) στο ρήμα ἔλαβε. ὅτι οὐκ ἀντανῆγεν: δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση, εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδεσμο ὅτι, γιατί δηλώνει αντικειμενική αιτιολογία, εξαρτάται από τη μετοχή καταφρονοῦντες, εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει κάτι το πραγματικό, λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στη μετοχή καταφρονοῦντες. 9

10 Γ) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ἦν, βοηθεῖν: Να γράψετε το β ενικό της Προστακτικής του Ενεστώτα και της Οριστικής του Παρατατικού. ἦν > ἴσθι - ἦσθα βοηθεῖν > βοήθει ἐβοήθεις 2. ἡμέρα, ἀσπίδα, κράτος, ταῦτα, ἄνδρας, τὸν ἐπίπλουν: να γράψετε τη δοτική ενικού και πληθυντικού των παραπάνω λέξεων. ἡμέρα > ἡμέρᾳ - ἡμέραις ἀσπίδα > ἀσπίδι - ἀσπίσι κράτος > κράτει - κράτεσι ταῦτα > τούτῳ - τούτοις ἄνδρας > ἀνδρὶ - ἀνδράσι ἐπίπλουν > ἐπίπλῳ - ἐπίπλοις 3. νεῶν, ὅπερ: να κλιθούν στον άλλο αριθμό οι λέξεις. ἡ ναῦς ἅπερ τῆς νεώς ὧνπερ τῇ νηί οἷσπερ τὴν ναῦν ἅπερ (ὦ) ναῦ - 4. ἔλαβε: να γράψετε τους αρχικούς χρόνους στην ενεργητική φωνή και να κάνετε χρονική αντικατάσταση στο γ ενικό της οριστικής. λαμβάνω ἐλάμβανον λήψομαι ἔλαβον εἴληφα εἰλήφειν λαμβάνει ἐλάμβανε λήψεται ἔλαβε εἴληφε εἰλήφει 5. ἔφυγον, εἶπε, ἐποίησαν: να κάνετε εγκλιτική αντικατάσταση στο πρόσωπο και στο χρόνο που βρίσκονται τα ρήματα. 10

11 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ ΕΥΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ἔφυγον φύγωσι φύγοιεν φυγόντων/φυγέτωσαν εἶπε εἴπῃ εἴποι εἰπέτω ἐποίησαν ποιήσωσι ποιήσαιεν ποιησάντων/ποιησάτωσαν 6. μᾶλλον, τὰ μεγάλα: να γράψετε τα παραθετικά των λέξεων. Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός μάλα μᾶλλον μάλιστα τὰ μεγάλα τὰ μείζονα τὰ μέγιστα τὰ μείζω Ε) ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να γράψετε από δυο ομορριζες λέξεις της νέας ελληνικής (όχι ρήματα) για καθεμία από τις λέξεις: ἀντανῆγεν, ἆραι, ἔλαβε, ἀπαγγελοῦσα, ἰδών. ἀντανῆγεν αγωγός στρατηγός ἆραι έπαρση έξαρση ἔλαβε κατάληψη απολαβή ἀπαγγελοῦσα επάγγελμα εισαγγελέας ἰδὼν όραμα όψη ΣΤ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1. Σε ποιες κατηγόριες χωρίζονται τα έργα του Ξενοφώντος; Να αναφέρετε δυο παραδείγματα για καθεμία από αυτές. Η απάντηση εντοπίζεται στη σελίδα 31 του σχολικού βιβλίου «Η ευρύτητα 4 ου αι. π.χ.». 11

12 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΒΙΒΛΙΟ 2, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3, 50 51: ΚΕΙΜΕΝΟ: Ὡς δὲ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο καὶ ἡ βουλὴ δήλη ἐγένετο εὐμενῶς ἐπιθορυβήσασα, γνοὺς ὁ Κριτίας ὅτι εἰ ἐπιτρέψοι τῇ βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ, ἀναφεύξοιτο, καὶ τοῦτο οὐ βιωτὸν ἡγησάμενος, προσελθὼν καὶ διαλεχθείς τι τοῖς τριάκοντα ἐξῆλθε, καὶ ἐπιστῆναι ἐκέλευσε τοὺς τὰ ἐγχειρίδια ἔχοντας φανερῶς τῇ βουλῇ ἐπὶ τοῖς δρυφάκτοις. Πάλιν δὲ εἰσελθὼν εἶπεν «Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω προστάτου ἔργον εἶναι οἵου δεῖ, ὃς ἂν ὁρῶν τοὺς φίλους ἐξαπατωμένους μὴ ἐπιτρέπῃ. Καὶ ἐγὼ οὖν τοῦτο ποιήσω. Καὶ γὰρ οἵδε οἱ ἐφεστηκότες οὐ φασὶν ἡμῖν ἐπιτρέψειν, εἰ ἀνήσομεν ἄνδρα τὸν φανερῶς τὴν ὀλιγαρχίαν λυμαινόμενον. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς καινοῖς νόμοις τῶν μὲν ἐν τοῖς τρισχιλίοις ὄντων μηδένα ἀποθνῄσκειν ἄνευ τῆς ὑμετέρας ψήφου, τῶν δ ἔξω τοῦ καταλόγου κυρίους εἶναι τοὺς τριάκοντα θανατοῦν. Ἐγὼ οὖν, ἔφη, Θηραμένην τουτονὶ ἐξαλείφω ἐκ τοῦ καταλόγου, συνδοκοῦν ἅπασιν ἡμῖν. Καὶ τοῦτον, ἔφη, ἡμεῖς θανατοῦμεν». ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1. Να μεταφραστεί το παρακάτω απόσπασμα: «Ὡς δὲ εἰπὼν... μὴ ἐπιτρέπῃ». Μόλις είπε αυτά και τελείωσε την αγόρευσή του, η βουλή φανερά τον επιδοκίμασε. Τότε ο Κριτίας, επειδή κατάλαβε ότι, αν επιτρέψει στη βουλή να αποφασίσει γι αυτόν με ψηφοφορία, θα γλιτώσει και επειδή θεώρησε αυτό ως ανυπόφορο, πλησίασε τους τριάκοντα, μίλησε λίγο μαζί τους, βγήκε από τη βουλή και διέταξε αυτούς που είχαν τα εγχειρίδια να σταθούν φανερά κοντά στα κιγκλιδώματα της βουλής. Κι αφού ξαναμπήκε, είπε : «Εγώ, κύριοι βουλευτές, νομίζω ότι είναι καθήκον κάθε άξιου πολιτικού ηγέτη, όταν βλέπει τους φίλους του να εξαπατώνται, να μην το επιτρέπει. 12

13 Β) ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να χαρακτηρίσετε τον Κριτία από τις πράξεις και τα λόγια του. Ο Κριτίας είναι η ψυχή του τυραννικού καθεστώτος των τριάκοντα. Διαισθάνεται την αναμενόμενη αθωωτική απόφαση των δικαστών για το Θηραμένη και κρίνει ότι δεν αξίζει να ζει, αν ο αντίπαλος του γλιτώσει. Γι αυτό και επιζητεί με κάθε μέσο την καταδίκη του. Εκβιάζει τη βούληση των δικαστών και δεν τους αφήνει να εκφραστούν ελεύθερα, αφού έμμεσα τους απειλεί με την παρουσία των ροπαλοφόρων μπροστά από τα κιγκλιδώματα της βουλής. Γεμάτος εμπάθεια και μίσος για τον αντίπαλό του ενεργεί αυταρχικά και παρουσιάζεται ως προστάτης των δικαστών. Δε σέβεται ούτε ανθρώπινους ούτε τους θεϊκούς νόμους και καταλύει ακόμη και προηγούμενες αποφάσεις του τυραννικού καθεστώτος διαγράφοντας το Θηραμένη από τον κατάλογο των τρισχιλίων. Είναι λοιπόν ένας αδίστακτος ολιγαρχικός. 2. Γιατί η σύλληψη του Θηραμένη μέσα στο δικαστήριο ήταν ανόσια και άδικη; Η σύλληψη του Θηραμένη ήταν ανόσια, γιατί τον απέσπασαν βίαια από το βωμό της Βουλής στον οποίο κατέφυγε, για να γλιτώσει. Έτσι οι τριάκοντα διέπραξαν ύβρη απέναντι στους θεούς. Επίσης ήταν άδικη, γιατί ο Κριτίας εκβίασε τη βούληση των δικαστών με μια σειρά από παράνομες ενέργειές του κατά τη διάρκεια της δίκης. Κορύφωση μάλιστα αυτών ήταν η διαγραφή του Θηραμένη από τον κατάλογο των τρισχιλίων αντίθετα με το νόμο που οι ίδιοι οι τριάκοντα συνέταξαν. Γ) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ἡ βουλή, ἄνδρα, τὰ ἐγχειρίδια, ψήφου: Να κλιθούν στους δυο αριθμούς. ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ἡ βουλή, τῆς βουλῆς, τῇ βουλῇ, τὴν βουλήν, ὦ βουλὴ ὁ ἀνήρ, τοῦ ἀνδρός, τῷ ἀνδρί, τὸν ἄνδρα, ὦ ἄνερ τὸ ἐγχειρίδιον, τοῦ ἐγχειριδίου, τῷ ἐγχειριδίῳ, τὸ ἐγχειρίδιον, ὦ ἐγχειρίδιον ἡ ψῆφος, τῆς ψήφου, τῇ ψήφῳ, τὴν ψῆφον, ὦ ψῆφε 13

14 ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ αἱ βουλαί, τῶν βουλῶν, ταῖς βουλαῖς, τὰς βουλάς, ὦ βουλαὶ οἱ ἄνδρες, τῶν ἀνδρῶν, τοῖς ἀνδράσι, τοὺς ἄνδρας, ὦ ἄνδρες τὰ ἐγχειρίδια, τῶν ἐγχειριδίων, τοῖς ἐγχειριδίοις, τὰ ἐγχειρίδια, ὦ ἐγχειρίδια αἱ ψῆφοι, τῶν ψήφων, ταῖς ψήφοις, τὰς ψήφους, ὦ ψῆφοι 2. ἐπαύσατο, ἐκέλευσε, ποιήσω, ἐξαλείφω: Να γίνει χρονική αντικατάσταση στους παραπάνω τύπους. παύεται, ἐπαύετο, παύσεται, ἐπαύσατο, πέπαυται, ἐπέπαυτο κελεύει, ἐκέλευε, κελεύσει, ἐκέλευσε, κεκέλευκε, ἐκεκελεύκει ποιῶ, ἐποίουν, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, ἐπεποιήκειν ἐξαλείφω, ἐξήλειφον, ἐξαλείψω, ἐξήλειψα, ἐξαλήλιφα, (ἐξαληλίφειν). 3. ὁρῶν, ποιήσω: Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο β ενικό του Ενεστώτα στη φωνή που κάθε τύπος βρίσκεται. ὁρᾷς, ὁρᾷς, ὁρῷς/ὁρῴης, ὅρα ποιεῖς, ποιῇς, ποιοῖς/ποιοίης, ποίει Δ) ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. ταῦτα, διαψηφίσεσθαι, τοῖς τριάκοντα, ἐξαπατώμενους, ἡμῖν, κυρίους, ἅπασιν: Να αναγνωριστούν συντακτικά οι παραπάνω λέξεις. ταῦτα: αντικείμενο στη μετοχή εἰπών διαψηφίσεσθαι: άμεσο αντικείμενο στο ρήμα ἐπιτρέψοι, τελικό απαρέμφατο, υποκείμενο του απαρεμφάτου τὴν βουλήν (ετεροπροσωπία) τοῖς τριάκοντα: έμμεσο αντικείμενο στις μετοχές προσελθών και διαλεχθείς ἐξαπατωμένους: κατηγορηματική μετοχή που εξαρτάται από το ρηματικό τύπο ὁρῶν, συνημμένη στο αντικείμενο της μετοχής ὁρῶν στο ουσιαστικό φίλους ἡμῖν: έμμεσο αντικείμενο στο απαράμφατο ἐπιτρέψειν κυρίους: κατηγορούμενο στο αριθμητικό επίθετο τοὺς τριάκοντα μέσω του συνδετικού εἶναι 14

15 ἅπασιν: κατηγορηματικός προσδιορισμός ως ομοιόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός στο ἡμῖν 2. Να γίνει πλήρης παρουσίαση των παρακάτω δευτερευουσών προτάσεων: «ὅτι ἀναφεύξοιτο», «ὡς δὲ εἰπών... ἐπαύσατο». ὅτι ἀναφεύξοιτο: δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση κρίσεως, εισάγεται με τον ειδικό σύνδεσμο ὅτι, γιατί δηλώνει αντικειμενική κρίση, εξαρτάται από τη μετοχή γνούς, εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου, (για να δηλώσει κάτι αβέβαιο στο παρελθόν, υποκειμενική γνώμη) γιατί έχει ιστορική εξάρτηση (γνούς), και λειτουργεί συντακτικά ως αντικείμενο στη μετοχή γνούς. ὡς δὲ εἰπών... ἐπαύσατο: δευτερεύουσα χρονική επιρρηματική πρόταση, εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο ὡς, εξαρτάται από το ρήμα ηὐτομόλησαν, εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει το πραγματικό και λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρηματικό τύπο ηὐτομόλησαν. Ε) ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να γράψετε δυο ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής απλές η σύνθετες για τις παρακάτω λέξεις: ἐκέλευσε, διαψηφίσεσθαι, ἔχοντας, ὁρῶν. ἐκέλευσε κέλευσμα, κελευστής διαψηφίσεσθαι ψηφοφορία, ψηφοδόχος ἔχοντας παροχή, αντιπαροχή ὁρῶν προσόψιο, περίοπτος. 2. Να βρείτε από ποιους ρηματικούς τύπους του κειμένου παράγονται οι παρακάτω λέξεις: γνῶσις, ἡγήτωρ, διάλογος, ἐξιτήριο, κελευστὴς. γνῶσις γνούς ἡγήτωρ ἡγησάμενος διάλογος διαλεχθείς ἐξιτήριο ἐξῆλθε κελευστής ἐκέλευσε 15

16 ΣΤ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιοι είναι οι γνωστότεροι λογογράφοι της αρχαϊκής εποχής και ποια είναι τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα; Η απάντηση εντοπίζεται στη σελίδα του σχολικού βιβλίου από: «Οι παλαιότεροι λογογράφοι έρευνα και τεκμηρίωση». ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, ΒΙΒΛΙΟ 3, ΚΕΦΑΛΑΙΑ 71 73: ΚΕΙΜΕΝΟ: Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ ἥκιστ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους δέχεσθαι ἀλλ ἢ μιᾷ νηὶ ἡσυχάζοντας, τὸ δὲ πλέον πολέμιον ἡγεῖσθαι. Ὡς δὲ εἶπον, καὶ ἐπικυρῶσαι ἠνάγκασαν τὴν γνώμην. Πέμπουσι δὲ καὶ ἐς τὰς Ἀθήνας εὐθὺς πρέσβεις περί τε τῶν πεπραγμένων διδάξοντας ὡς ξυνέφερεν καὶ τοὺς ἐκεῖ καταπεφευγότας πείσοντας μηδὲν ἀνεπιτήδειον πράσσειν, ὅπως μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. Ἐλθόντων δὲ οἱ Ἀθηναῖοι τούς τε πρέσβεις ὡς νεωτερίζοντας ξυλλαβόντες, καὶ ὅσους ἔπεισαν, κατέθεντο ἐς Αἴγιναν. Ἐν δὲ τούτῳ τῶν Κερκυραίων οἱ ἔχοντες τὰ πράγματα ἐλθούσης τριήρους Κορινθίας καὶ Λακεδαιμονίων πρέσβεων ἐπιτίθενται τῷ δήμῳ καὶ μαχόμενοι ἐνίκησαν. Ἀφικομένης δὲ νυκτὸς ὁ μὲν δῆμος ἐς τὴν ἀκρόπολιν καὶ τὰ μετέωρα τῆς πόλεως καταφεύγει καὶ αὐτοῦ ξυλλεγεὶς ἱδρύθη, καὶ τὸν Ὑλλαϊκὸν λιμένα εἶχον οἱ δὲ τήν τε ἀγορὰν κατέλαβον, οὗπερ οἱ πολλοὶ ᾤκουν αὐτῶν, καὶ τὸν λιμένα τὸν πρὸς αὐτῇ καὶ πρὸς τὴν ἥπειρον. Τῇ δ ὑστεραίᾳ ἠκροβολίσαντό τε ὀλίγα καὶ ἐς τοὺς ἀγροὺς περιέπεμπον ἀμφότεροι, τοὺς δούλους παρακαλοῦντές τε καὶ ἐλευθερίαν ὑπισχνούμενοι καὶ τῷ μὲν δήμῳ τῶν οἰκετῶν τὸ πλῆθος παρεγένετο ξύμμαχον, τοῖς δὲ ἑτέροις ἐκ τῆς ἡπείρου ἐπίκουροι ὀκτακόσιοι. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1. Να μεταφραστούν τα παρακάτω τμήματα του κειμένου: α) «δράσαντες... γένηται» και β) και «τῇ δ' ὑστεραίᾳ... ὀκτακόσιοι». 16

17 α) Αφού λοιπόν έκαναν αυτό και κάλεσαν σε συνέλευση τους Κερκυραίους, είπαν ότι αυτά και πάρα πολύ σύμφεραν και δεν επρόκειτο με κανένα τρόπο να υποδουλωθούν από τους Αθηναίους, και στο εξής μένοντας ουδέτεροι να μην δέχονται κανένα από τους δύο εμπόλεμους παρά μόνο αν εμφανιζόταν με ένα πλοίο, μεγαλύτερη όμως παρουσία πλοίων θα τη θεωρούν εχθρική. Και αφού μίλησαν ανάγκασαν (τους Κερκυραίους) να επικυρώσουν τη πρόταση. Στέλνουν αμέσως στην Αθήνα πρέσβεις για να διαφωτίσουν για όσα έχουν γίνει ότι ήταν ωφέλιμα και για να πείσουν αυτούς που είχαν καταφύγει εκεί να μην κάνουν καμία εχθρική ενέργεια, για να μη συμβεί καμιά αντίδραση. β) Την επόμενη έκαναν μερικούς ακροβολισμούς και στα χωράφια έστελναν εδώ και εκεί και οι δυο, προσκαλώντας και τους δούλους και υποσχόμενοι ελευθερία. Και οι περισσότεροι από τους δούλους έφτασαν για να συμμαχήσουν με τους δημοκρατικούς ενώ (πήγαν) με το μέρος των άλλων βοηθητικό σώμα οκτακοσίων μισθοφόρων από την στεριά. Β) ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Σύμφωνα με τους άγραφους νόμους της ασυλίας οι πρέσβεις προστατεύονται. Να σχολιαστεί η εκτόπιση των ολιγαρχικών πρέσβεων από τους Αθηναίους στην Αίγινα. Σύμφωνα με τα αρχαία ελληνικά έθιμα οι πρέσβεις προστατεύονται από τους άγραφους νόμους της ασυλίας. Όμως οι Αθηναίοι παραβιάζουν τους άγραφους αυτούς νόμους της ασυλίας όταν εκτοπίζουν στην Αίγινα τους ολιγαρχικούς πρέσβεις. Έχουν ελαφρυντικό ότι η έννομη τάξη είχε καταλυθεί στην Κέρκυρα. Η συμπεριφορά των ολιγαρχικών πρέσβεων στην Αθήνα είχε καταστρατηγήσει τους κανόνες της φιλοξενίας. Ο Θουκυδίδης δεν κάνει λόγο για την τύχη των ομήρων στην Αίγινα. 2. Να αναλυθούν τα αίτια προσχώρησης των δούλων στο πλευρό των δημοκρατικών. Και οι δύο παρατάξεις υπόσχονται στους δούλους ελευθερία για να αυξήσουν το έμψυχο δυναμικό τους. Οι δούλοι όμως προσχώρησαν στους δημοκρατικούς, γιατί συμπαθούσαν τους δημοκρατικούς της Κέρκυρας, αφού κι αυτοί καταπιέζονταν από τους πλούσιους εμπόρους και γαιοκτήμονες. Ακόμη ένιωθαν ότι τους ένωναν οι ίδιοι δεσμοί, αφού ζούσαν κάτω από τις ίδιες σχεδόν άθλιες συνθήκες, έβλεπαν τις αδικίες των πλουσίων ολιγαρχικών σε βάρος των φτωχών δημοκρατικών και μισούσαν τους 17

18 σκληρούς και πλεονέκτες ολιγαρχικούς. Ακόμη πίστευαν ότι από την εμφύλια αναμέτρηση τελικά θα έβγαιναν νικητές οι δημοκρατικοί και τέλος είχαν εμπιστοσύνη περισσότερη στις υποσχέσεις των δημοκρατικών που μέχρι τότε ήταν καλύτεροι από τους ολιγαρχικούς στο χαρακτήρα. Γ) ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις λέξεις: νηί, τὸ πλέον, βέλτιστα, ἐπικυρῶσαι, διδάξοντας, ἐλθόντων, τριήρους, τῆς πόλεως, αὐτῶν, τῶν οἰκετῶν. νηί: δοτική της συνοδείας στην εννοούμενη μετοχή ἰόντας τὸ πλέον: αντικείμενο στο απαρέμφατο ἡγεῖσθαι βέλτιστα: κατηγορούμενο στο υποκείμενο ταῦτα μέσω του συνδετικού εἴη ἐπικυρῶσαι: τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ἠνάγκασαν υποκείμενο του απαρεμφάτου οὗτοι (ταυτοπροσωπία) διδάξοντας: επιρρηματική τελική μετοχή, συνημμένη στο αντικείμενο του ρήματος πέμπουσι, στο ουσιαστικό πρέσβεις, λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού στο ρήμα πέμπουσι τριήρους: υποκείμενο στη μετοχή ἐλθούσης τῆς πόλεως: γενική κτητική ως ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός στο ουσιαστικό μετέωρα αὐτῶν: γενική διαιρετική ως ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός στο επίθετο πολλοί τῶν οἰκετῶν: γενική του αντικειμενική (περιεχομένου) ως ετερόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός στο ουσιαστικό τὸ πλῆθος 2. Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις παρακάτω δευτερεύουσες προτάσεις (είδος, εισαγωγή, εξάρτηση, εκφορά, συντακτική χρήση): «ὡς εἶπον», «ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη». ὡς εἶπον: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση, εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο ὡς, εξαρτάται από το ρήμα ἠνάγκασαν εκφέρεται με οριστική, γιατί εκφράζει κάτι πραγματικό, λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα ἠνάγκασαν. ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη: δευτερεύουσα ονοματική ειδική πρόταση, εισάγεται με τον ειδικό σύνδεσμο ὅτι, γιατί εκφράζει κάτι αντικειμενικό, εξαρτάται από τη μετοχή εἰπών, εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου (για να δηλώσει κάτι αβέβαιο στο παρελθόν) 18

19 γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο, λειτουργεί ως αντικείμενο στη μετοχή εἰπών. Δ) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. νηί, πρέσβεων, ἀκρόπολιν, λιμένα, πλῆθος, ἠπείρου: να γράψετε την αιτιατική ενικού και τη δοτική πληθυντικού των παραπάνω λέξεων. νηί πρέσβεων ἀκρόπολιν λιμένα πλῆθος ἠπείρου ναῦν - ναυσὶ(ν) πρεσβευτήν πρέσβεσι(ν) ἀκρόπολιν - ἀκροπόλεσι(ν) λιμένα λιμέσι(ν) πλῆθος - πλήθεσι ἤπειρον - ἠπείροις 2. τούτῳ, πρέσβεις: να κλιθούν στον άλλο αριθμό οι λέξεις. οὗτοι ὁ πρεσβευτὴς τούτων τοῦ πρεσβευτοῦ τούτοις τῷ πρεσβευτῇ τούτους τὸν πρεσβευτὴν ὦ πρεσβευτὰ 3. ἠνάγκασαν, δουλωθεῖεν: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση στο β ενικό στο χρόνο που βρίσκεται κάθε τύπος. ΟΡΙΣΤΙΚΗ: ἠνάγκασας ἐδουλώθης ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ: ἀναγκάσῃς δουλωθῇς ΕΥΚΤΙΚΗ: ἀναγκάσαις δουλωθείης ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ: ἀνάγκασον δουλώθητι 4. ξυλλεγείς: να κλιθεί η οριστική και η προστακτική του ίδιου χρόνου. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ ξυνελέγην ξυνελέγης ξυλλέγηθι ξυνελέγη ξυλλεγήτω 19

20 ξυνελέγημεν ξυνελέγητε ξυλλέγητε ξυνελέγησαν ξυλλεγέντων/ ξυλλεγήτωσαν 5. βέλτιστα: να γράψετε τα παραθετικά του επιθέτου, όπου αυτό βρίσκεται, και τα παραθετικά του επιρρήματος. Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός ἀγαθὰ βελτίονα/βελτίω βέλτιστα εὖ βέλτιον βέλτιστα Ε) ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να γράψετε από δυο ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής (όχι ρήματα) για καθεμία από τις λέξεις: ἐλθόντων, παρακαλοῦντες, ἀφικομένης, εἶπον, εἶχον. ἐλθόντων έλευση - προσέλευση παρακαλοῦντες κάλεσμα - πρόσκληση ἀφικομένης άφιξη - ικέτης εἶπον επίλογος, λεξικό εἶχον αποχή - αντιπαροχή ΣΤ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι βασικές αρχές για την εξακρίβωση της αλήθειας στις οποίες στηρίζεται ο Θουκυδίδης; Η απάντηση εντοπίζεται στη σελίδα 24 του σχολικού βιβλίου «Ο Θουκυδίδης είχε πλήρη )». ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ, ΒΙΒΛΙΟ 3, ΚΕΦΑΛΑΙΑ 76 78: ΚΕΙΜΕΝΟ: Τῆς δὲ στάσεως ἐν τούτῳ οὔσης τετάρτῃ ἢ πέμπτῃ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν τῶν ἀνδρῶν ἐς τὴν νῆσον διακομιδὴν αἱ ἐκ τῆς Κυλλήνης Πελοποννησίων νῆες, μετὰ τὸν ἐκ τῆς Ἰωνίας πλοῦν ἔφορμοι οὖσαι, παραγίγνονται τρεῖς 20

21 καὶ πεντήκοντα ἦρχε δὲ αὐτῶν Ἀλκίδας, ὅσπερ καὶ πρότερον, καὶ Βρασίδας αὐτῷ ξύμβουλος ἐπέπλει. Ὁρμισάμενοι δὲ ἐς Σύβοτα λιμένα τῆς ἠπείρου ἅμα ἕῳ ἐπέπλεον τῇ Κερκύρᾳ. Οἱ δὲ πολλῷ θορύβῳ καὶ πεφοβημένοι τὰ τ ἐν τῇ πόλει καὶ τὸν ἐπίπλουν παρεσκευάζοντό τε ἅμα ἑξήκοντα ναῦς καὶ τὰς αἰεὶ πληρουμένας ἐξέπεμπον πρὸς τοὺς ἐναντίους, παραινούντων Ἀθηναίων σφᾶς τε ἐᾶσαι πρῶτον ἐκπλεῦσαι καὶ ὕστερον πάσαις ἅμα ἐκείνους ἐπιγενέσθαι. Ὡς δὲ αὐτοῖς πρὸς τοῖς πολεμίοις ἦσαν σποράδες αἱ νῆες, δύο μὲν εὐθὺς ηὐτομόλησαν, ἐν ἐτέραις δὲ ἀλλήλοις οἱ ἐμπλέοντες ἐμάχοντο, ἦν δὲ οὐδεὶς κόσμος τῶν ποιουμένων. Ἰδόντες δὲ οἱ Πελοποννήσιοι τὴν ταραχὴν εἴκοσι μὲν ναυσὶ πρὸς τοὺς Κερκυραίους ἐτάξαντο, ταῖς δὲ λοιπαῖς πρὸς τὰς δώδεκα ναῦς τῶν Ἀθηναίων, ὧν ἦσαν αἱ δύο Σαλαμινία καὶ Πάραλος. Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι κακῶς τε καὶ κατ ὀλίγας προσπίπτοντες ἐταλαιπώρουν τὸ καθ αὑτοὺς οἱ δ Ἀθηναῖοι φοβούμενοι τὸ πλῆθος καὶ τὴν περικύκλωσιν ἁθρόαις μὲν οὐ προσέπιπτον οὐδὲ κατὰ μέσον ταῖς ἐφ ἑαυτοὺς τεταγμέναι, προσβαλόντες δὲ κατὰ κέρας καταδύουσι μίαν ναῦν. Καὶ μετὰ ταῦτα κύκλον ταξαμένων αὐτῶν περιέπλεον καὶ ἐπειρῶντο θορυβεῖν. Γνόντες δὲ οἱ πρὸς τοῖς Κερκυραίοις καὶ δείσαντες μὴ ὅπερ ἐν Ναυπάκτῳ γένοιτο, ἐπιβοηθοῦσι, καὶ γενόμεναι ἁθρόαι αἱ νῆες ἅμα τὸν ἐπίπλουν τοῖς Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο. Οἱ δ ὑπεχώρουν ἤδη πρύμναν κρουόμενοι καὶ ἅμα τὰς τῶν Κερκυραίων ἐβούλοντο προκαταφυγεῖν ὅτι μάλιστα, ἑαυτῶν σχολῇ τε ὑποχωρούντων καὶ πρὸς σφᾶς τεταγμένων τῶν ἐναντίων. Ἡ μὲν οὖν ναυμαχία τοιαύτη γενομένη ἐτελεύτα ἐς ἡλίου δύσιν. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα: α) «Τῆς δὲ στάσεως ἐπέπλεον τῇ Κερκύρᾳ», και β) «Γνόντες δὲ ἐς ἡλίου δύσιν». α) Ενώ λοιπόν η αναταραχή ήταν σε αυτό το σημείο, την τέταρτη ή πέμπτη μέρα μετά από τη μεταφορά των ανδρών στο νησί έφτασαν τα πλοία των Πελοποννησίων από την Κυλλήνη πενήντα τρία (στον αριθμό), που ήταν αγκυροβολημένα μετά τη επιστροφή τους από την Ιωνία. Και ο Αλκίδας ήταν αρχηγός και πρωτύτερα, και ο Βρασίδας επέβαινε ως σύμβουλός του. Και αφού αγκυροβόλησαν στα Σύβοτα, λιμάνι της ηπειρωτικής χώρας μόλις άρχιζε να ξημερώνει έπλεαν εναντίον της Κέρκυρας. β) Και επειδή το κατάλαβαν αυτοί που αντιμετώπιζαν τους Κερκυραίους 21

22 και επειδή φοβήθηκαν μήπως γίνει αυτό ακριβώς που έγινε στη Ναύπακτο, σπεύδουν να βοηθήσουν, και αφού συγκεντρώθηκαν όλα μαζί τα πλοία έκαναν συγχρόνως την επίθεση εναντίον των Αθηναίων. Τότε οι Αθηναίοι άρχισαν πια να υποχωρούν κωπηλατώντας προς τα πίσω και ταυτόχρονα ήθελαν να προλάβουν να καταφύγουν στο λιμάνι όσο το δυνατό γρηγορότερα τα κερκυραϊκά πλοία, κι όταν αυτοί υποχωρούσαν αργά κι όταν οι εχθροί είχαν ταχθεί εναντίον τους. Η ναυμαχία λοιπόν αφού εξελίχθηκε έτσι τελείωσε με τη δύση του ηλίου. Β) ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Ποια τα λάθη τακτικής των δημοκρατικών Κερκυραίων; Οι δημοκρατικοί Κερκυραίοι απέρριψαν τα σχέδιο επίθεσης των Αθηναίων, επάνδρωσαν τα πλοία τους και με ολιγαρχικούς Κερκυραίους. Έτσι δύο κερκυραϊκά πλοία, που ήταν επανδρωμένα ίσως από ολιγαρχικούς Κερκυραίους λιποτάκτησαν. Επίσης, έστελναν εναντίον των Πελοποννησίων μέσα στην ταραχή και τη σύγχυσή τους κάθε φορά όσα πλοία ετοίμαζαν και έριξαν στον αγώνα κατά του εχθρού μόνο εξήντα πλοία, ενώ διέθεταν εκατό δέκα. Βέβαια και τα εξήντα πλοία τους ήταν αρκετά, γιατί οι Πελοποννήσιοι διέθεταν μόνο πενήντα τρία. Αλλά οι Κερκυραίοι δεν έστειλαν όλα μαζί τα εξήντα πλοία τους, αλλά μόνο όσα ετοίμαζαν. Αυτό δείχνει ότι οι Κερκυραίοι δεν μπορούσαν να επανδρώσουν και να κινητοποιήσουν το σύνολο της ναυτικής τους δύναμης. 2. Πως χαρακτηρίζετε το Νικόστρατο, με βάση το κεφάλαιο 78 του τρίτου βιβλίου του Θουκυδίδη;. Ο Νικόστρατος στο κεφάλαιο 78 του Γ' βιβλίου του Θουκυδίδη απόδεικνύεται ικανός στρατηγός γιατί υπολόγισε σωστά τον ανώτερο αριθμό των πλοίων του εχθρού. Παράλληλα έδειξε σύνεση, αφού απέφυγε την ε- πίθεση του εχθρού με όλα τα πλοία του και θάρρος και αυτοπεποίθηση, αφού τόλμησε να χτυπήσει μια πτέρυγα του εχθρού, βυθίζοντας ένα εχθρικό πλοίο. Ακόμη φανέρωσε την εξαιρετική του πείρα στη ναυτική τέχνη, επαναλαμβάνοντας το εγχείρημα του Φορμίωνα και τέλος παρουσιάζεται φιλάνθρωπος και έξυπνος δίνοντας την ευκαιρία να καταφύγουν στο λιμάνι τους χωρίς να καταδιώκονται από τα είκοσι εχθρικά πλοία. 22

23 Γ) ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις λέξεις του κειμένου: ἐκπλεῦσαι, τὰς πληρουμένας, αὐτοῖς, τῶν ποιουμένων, τὴν ταραχήν, προσβάλοντες, θορυβεῖν, τὸν ἐπίπλουν, σχολῇ, γενομένη. ἐκπλεῦσαι: τελικό απαρέμφατο, αντικείμενο στο ρήμα ἐᾶσαι, υποκείμενό του η αντωνυμία σφᾶς (ταυτοπροσωπία) τὰς πληρουμένας: επιθετική μετοχή, ως επιθετικός προοσδιορισμός στο ουσιαστικό ναῦς αὐτοῖς: δοτική προσωπική κτητική στο ρήμα ἦσαν τῶν ποιουμένων: επιθετική μετοχή, ως γενική κτητική ως ετρόπτωτος ονοματικός προσδιορισμός στο ουσιαστικό κόσμος τὴν ταραχὴν: αντικείμενο της μετοχής ἰδόντες προσβάλοντες: επιρρηματική χρονική μετοχή με υποκείμενο το ουσιαστικό Ἀθηναῖοι, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος καταδύουσι, λειτουργεί συντακτικά ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα καταδύουσι θορυβεῖν: τελικό απαρέμφατο αντικείμενο στο ρήμα ἐπειρῶντο, υποκείμενό του Ἀθηναῖοι, ταυτοπροσωπία τὸν ἐπίπλουν: αντικείμενο στο ρήμα ἐποιοῦντο σχολῇ: δοτική του τρόπου, ως επιρρηματικός προσδιορισμός, προσδιορίζει τη μετοχή ὑποχωρούντων γενομένη: επιρρηματική χρονική μετοχή με υποκείμενο ναυμαχία, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος ἐτελεύτα, λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα ἐτελεύτα 2. Να χαρακτηρίσετε (είδος, εισαγωγή, εξάρτηση, εκφορά, συντακτική χρήση) τις δευτερεύουσες προτάσεις του αποσπάσματος: «μὴ γένοιτο» και «Ὡς δὲ αὐτοῖς... σποράδες αἱ νῆες». μὴ γένοιτο: δευτερεύουσα ονοματική ενδοιαστική πρόταση επιθυμίας, εισάγεται με το ενδοιαστικό σύνδεσμος μή επειδή υπάρχει φόβος μήπως γίνει κάτι ανεπιθύμητο, εξαρτάται από τη μετοχή δείσαντες, εκφέρεται με ευκτική του πλαγίου λόγου (για να δηλώσει κάτι αβέβαιο στο παρελθόν, υποκειμενική γνώμη) γιατί έχει ιστορική εξάρτηση (δείσαντες), λειτουργεί συντακτικά ως αντικείμενο στη μετοχή δείσαντες. ὡς δὲ αὐτοῖς... αἱ νῆες: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση, εισάγεται με το χρονικό σύνδεσμο ὡς, εξαρτάται από το ρήμα ηὐτομόλησαν εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει το πραγ- 23

24 ματικό και λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρηματικό τύπο ηὐτομόλησαν. Δ) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. στάσεως, ἀνδρῶν, λιμένα, ὅσπερ, πλοῦν: να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό. στάσεως στάσεων, ἀνδρῶν ἀνδρός, λιμένα λιμένας, ὅσπερ οἵπερ, πλοῦν πλοῦς 2. ὅσπερ: να κλιθεί το ουδέτερο της αντωνυμίας και στους δυο αριθμούς. Ενικός Αριθμός Πληθυντικός Αριθμός ὅπερ ἅπερ οὗπερ ὧνπερ ᾧπερ οἷσπερ ὅπερ ἅπερ ὀλίγας: να γραφούν τα παραθετικά του επιθέτου στο ίδιο γένος, αριθμό και πτώση και να κλιθεί ο συγκριτικός βαθμός του ουδετέρου στον πληθυντικό αριθμό. Θετικός Συγκριτικός Υπερθετικός ὀλίγας μείονας/μείους ὀλιγίστας Πληθυντικός αριθμός τὰ μείονα/μείω τῶν μειόνων τοῖς μείοσι(ν) τὰ μείονα/μείω (ὦ) μείονα/μείω 4. ἐᾶσαι, προκαταφυγεῖν: να γίνει χρονική αντικατάσταση όπου βρίσκονται οι τύποι. Ενεστώτας: ἐᾶν, προκαταφεύγειν 24

25 Μέλλοντας: ἐάσειν, προκαταφεύξεσθαι, προκαταφευξεῖσθαι Αόριστος: ἐᾶσαι, προκαταφυγεῖν Παρακείμενος: εἰακέναι, προκαταπεφευγέναι 5. ἐμάχοντο: να κλιθεί η οριστική του μέλλοντα του ρήματος. Μέλλοντας μαχοῦμαι/μαχέσομαι/μαχήσομαι μαχεῖ/μαχῇ/μαχέσει/μαχέσῃ/μαχήσει/μαχήσῃ μαχεῖται/μαχέσεται/μαχήσεται μαχούμεθα/μαχεσόμεθα/μαχησόμεθα μαχεῖσθε/μαχέσεσθε/μαχήσεσθε μαχοῦνται/μαχέσονται/μαχήσονται 6. περιέπλεον: να γίνει χρονική αντικατάσταση και να κλιθεί η οριστική αορίστου του ρήματος στην ίδια φωνή. Ενεστώτας: Παρατατικός: Μέλλοντας: Αόριστος: Παρακείμενος: Υπερσυντέλικος: περιπλέουσι περιέπλεον περιπλεύσονται/περιπλευσοῦνται περιέπλευσαν περιπεπλεύκασι περιεπεπλεύκεσαν Οριστική Αορίστου περιέπλευσα περιέπλευσας περιέπλευσε περιεπλεύσαμεν περιεπλεύσατε περιέπλευσαν Ε) ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να γράψετε τρεις ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής απλές η σύνθετες για τις παρακάτω λέξεις: προσβαλόντες, προκαταφυγεῖν, γενόμεναι, ἦσαν, γνόντες. προσβαλόντες: προκαταφυγεῖν: βολή, βλήμα, προσβολή φυγάς, φυγή, διαφυγή 25

26 γενόμεναι: ἦσαν: γνόντες: απόγονος, πρόγονος, γέννηση ουσία, απουσία, παρών γνώση, διάγνωση, επίγνωση ΣΤ) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 1. Τι γνωρίζετε για τις δημηγορίες και ποιος είναι ο ρόλος τους στο έργο του Θουκυδίδη; Η απάντηση εντοπίζεται στη σελίδα του σχολικού βιβλίου από: «Για τους λόγους καταγωγής τους». 26

Φροντιστήριο Πρωτοπορία

Φροντιστήριο Πρωτοπορία ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27 Νοεμβρίου 2016 Α. Κείµενο, βιβλίο 2, κεφάλαιο 2, 20-23 Λακεδαιµόνιοι δέ οὐκ ἔφασαν πόλιν Ἑλληνίδα ἀνδραποδιεῖν µέγα ἀγαθόν εἰργασµένην ἐν τοῖς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ Διαγώνισμα στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Λυκείου Καί οἱ μέν Κερκυραῖοι κακῶς τε καί κατ ὀλίγας προσπίπτοντες ἐταλαιπώρουν τό καθ αὑτούς οἱ δ Ἀθηναῖοι φοβούμενοι το πλῆθος καί τήν περικύκλωσιν ἁθρόαις μέν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3) Να σχολιάσετε τον κάθε όρο ειρήνης και ποιές συνέπειες θα έχει για τους Αθηναίους. Πώς ο Ξενοφώντας διακρίνει τον σημαντικότερο όρο; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Ποια απάντηση έδωσαν οι Σπαρτιάτες στους συμμάχους τους για την τύχη των Αθηναίων; Ποιοι οι λόγοι αυτής της απόφασης και ποια τα κίνητρα των Σπαρτιατών; Πώς την κρίνετε;

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α 1. Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ [20] Οι Λακεδαιµόνιοι, όµως είπαν ότι δεν θα εξανδραποδίσουν ελληνική πόλη, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Θουκυδίδη Ιστορία Βιβλίο 3. Κεφάλαια 71-73

Θουκυδίδη Ιστορία Βιβλίο 3. Κεφάλαια 71-73 Θουκυδίδη Ιστορία Βιβλίο 3. Κεφάλαια 71-73 ΚEIMENO [71.1] Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ ἥκιστ ἂν δουλωθεῖεν ὑπ Ἀθηναίων, τό τε λοιπὸν μηδετέρους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Βιβλίο 3, Κεφ. 78) ΚΕΙΜΕΝΟ. Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι κακῶς τε καὶ κατ' ὀλίγας προσπίπτοντες ἐταλαιπώρουν τὸ καθ'

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Βιβλίο 3, Κεφ. 78) ΚΕΙΜΕΝΟ. Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι κακῶς τε καὶ κατ' ὀλίγας προσπίπτοντες ἐταλαιπώρουν τὸ καθ' Α ΓΕΛ 12 / 04 / 2018 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Βιβλίο 3, Κεφ. 78) ΚΕΙΜΕΝΟ Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι κακῶς τε καὶ κατ' ὀλίγας προσπίπτοντες ἐταλαιπώρουν τὸ καθ' αὑτούς οἱ δ' Ἀθηναῖοι φοβούμενοι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Α ΦΑΣΗ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Α ΦΑΣΗ. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ε_3.Αλ1(ε) ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΚΕΙΜΕΝΟ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ξενοφώντος Ελληνικά Βιβλίο 2.Κεφάλαιο 2. 20-23 [20] Λακεδαιµόνιοι δὲ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ (ΘΟΥΚΥ Ι ΗΣ, ΒΙΒΛΙΟ 3, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71, 72, 73, 74[1])

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ (ΘΟΥΚΥ Ι ΗΣ, ΒΙΒΛΙΟ 3, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 71, 72, 73, 74[1]) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟ ΟΣ ΕΣΠΕΡΙ ΩΝ 104, ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΤΗΛ.: 210 9514517) & ΑΙΓΑΙΟΥ 109, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ (ΤΗΛ.: 210 9355996) ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ «ΘΟΥΚΥ Ι ΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ» ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4.

ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. ΘΕΜΑ 303ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 78, 1-4. 2. Ποια είναι η αντίληψη του Θουκυδίδη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης της δύναμης από ένα κράτος, μια συμμαχία, μια πολιτική παράταξη;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ ΒΙΒΛΙΟ Γ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ ΒΙΒΛΙΟ Γ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ ΒΙΒΛΙΟ Γ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ (ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ, ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ) Ø ΚΕΦΑΛΑΙΑ 71-73 [71.1] Δράσαντες δὲ τοῦτο καὶ ξυγκαλέσαντες Κερκυραίους εἶπον ὅτι ταῦτα καὶ βέλτιστα εἴη καὶ ἥκιστ ἂν

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α Κείμενο Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπί τήν ἑστίαν καί εἶπεν: «Ἐγώ δ ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκευεύω τά πάντων ἐννομώτατα, μή ἐπί Κριτίᾳ εἶναι ἐξαλείφειν

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,1,28. Η ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς

ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,1,28. Η ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 2,1,28 Η ναυμαχία στους Αιγός Ποταμούς ΑιγόσΠοταμοί Λάμψακοσ Σηςτόσ Αιγόσ Ποταμοί Σηςτόσ Λάμψακοσ Λάμψακοσ Λύσανδρος Ειπε αραι αςπίδα κατά μζςον τον πλουν αἱ μὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν,

Διαβάστε περισσότερα

Ι, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

Ι, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης Ι, 28-29 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Θα µπορούσαν να αποφύγουν οι Αθηναίοι τον αιφνιδιασµό των Σπαρτιατών; Να αιτιολογήσετε την απάντησή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 242ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 3, 50-51. 1. Να μεταφραστεί το τμήμα: Ἐγώ, ὦ βουλή, νομίζω ἡμεῖς θανατοῦμεν. 2. Πώς δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του Ξενοφώντα ως «ρεπόρτερ» και πώς αποτυπώνεται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 126ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3,

ΘΕΜΑ 126ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, ΘΕΜΑ 126ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 72-73. 2. Ποιες είναι, κατά τον Θουκυδίδη, οι βασικές προϋποθέσεις για τη συγκρότηση ενός ισχυρού, από στρατιωτική άποψη, κράτους; 3. α) λῆψις, λήπτης, κάτοχος, σχῆμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 04 02 2018 ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Να αποδοθεί το κείμενο στη νέα ελληνική. (Μονάδες:

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από τον Ιούνιο του 2010 ένα νέο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» λειτουργεί και στη Χαλκίδα. Στο Φροντιστήριό μας, κάνοντας χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙΙ, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙΙ, 50-51 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. καὶ ἡ βουλή δήλη ἐγένετο εὐµενῶς ἐπιθορυβήσασα...: Ποιες ήταν οι αντιδράσεις του Κριτία στη στάση της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 96ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, Να μεταφραστεί το τμήμα: Δράσαντες δὲ τοῦτο μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 96ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, Να μεταφραστεί το τμήμα: Δράσαντες δὲ τοῦτο μή τις ἐπιστροφὴ γένηται. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 96ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 71-72. 2. Με ποιες μεθόδους ο Θουκυδίδης διερευνά γεγονότα παλαιότερα του Πελοποννησιακού πολέμου; 3. α) ἡγεμών, ἡγήτωρ, ἡγέτης, σχῆμα, σχέσις,: Να κατατάξετε τις παραπάνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Βιβλίο 3, Κεφ ) [75.1] Τῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους Ἀθηναίων στρατηγὸς

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Βιβλίο 3, Κεφ ) [75.1] Τῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ ἡμέρᾳ Νικόστρατος ὁ Διειτρέφους Ἀθηναίων στρατηγὸς ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ TΕΤΑΡΤΗ 16/04/2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Βιβλίο 3, Κεφ. 75-76) ΚΕΙΜΕΝΟ [75.1] Τῇ δὲ ἐπιγιγνομένῃ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 226ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, Να μεταφραστεί το τμήμα: Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας. Μονάδες 30

ΘΕΜΑ 226ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, Να μεταφραστεί το τμήμα: Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἄρχειν τῆς ἐλευθερίας. Μονάδες 30 ΘΕΜΑ 226ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 20-23. 2. Να αναφέρετε τα Ιστορικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας. 3. α) Να συνδέσετε κάθε λέξη της Α στήλης

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφώντα «Ελληνικά»

Ξενοφώντα «Ελληνικά» ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ [50] Ὡς δ εἰπὼν ταῦτα ἐπαύσατο, καὶ ἡ βουλὴ δήλη ἐγένετο εὐμενῶς ἐπιθορυβήσασα, γνοὺς ὁ Κριτίας ὅτι εἰ ἐπιτρέψοι τῇ βουλῇ διαψηφίζεσθαι περὶ αὐτοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Να μεταφράσετε τα χωρία: [16] «Τοιούτων δὲ ὄντων λέγοι ὁμολογήσειν» και [22] «Εἰσιόντας δ αὐτοὺς δέχεσθαι τὴν εἰρήνην».

1. Να μεταφράσετε τα χωρία: [16] «Τοιούτων δὲ ὄντων λέγοι ὁμολογήσειν» και [22] «Εἰσιόντας δ αὐτοὺς δέχεσθαι τὴν εἰρήνην». Διαγώνισμα στα Αρχαία Ελληνικά Α τάξης Ενιαίου Λυκείου [16] Τοιούτων δὲ ὄντων Θηραμένης εἶπεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι εἰ βούλονται αὐτὸν πέμψαι παρὰ Λύσανδρον, εἰδὼς ἥξει Λακεδαιμονίους πότερον ἐξανδραποδίσασθαι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου;

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ερωτήσεις κατανόησης 1) Πώς είναι το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα; Σε ποια παράταξη ανήκει ο Θηραμένης και ποια ήταν η πρόταση του στην εκκλησία του δήμου; 2) Ποια η διπλωματική δραστηριότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀκούω δ αὐτόν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐπὶ τοῦτον τὸν λόγον τρέψεσθαι, ὡς

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Ἀκούω δ αὐτόν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐπὶ τοῦτον τὸν λόγον τρέψεσθαι, ὡς ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 04 02 2018 ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ο ομιλητής, αφού απέδειξε ότι ο ισχυρισμός του Θεόμνηστου ότι ο ίδιος είχε δολοφονήσει τον πατέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΘΟΥΚΥ Ι Η ΙΣΤΟΡΙΑ, ΒΙΒΛΙΟ ΙΙΙ, ΚΕΦ. 70 (ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: ΘΟΥΚΥ Ι Η ΙΣΤΟΡΙΑ, ΒΙΒΛΙΟ ΙΙΙ, ΚΕΦ. 70 (ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) A A N A B P Y T A 1 9 5 0 ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012-13 ΘΟΥΚΥ Ι Η ΙΣΤΟΡΙΑ, ΒΙΒΛΙΟ ΙΙΙ, ΚΕΦ. 70 Ηλίας Κουρκουλάκος (ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 1. Να καταγράψετε τη δομή του κεφαλαίου 70 2. Να παρουσιάσετε τα κίνητρα των Κορινθίων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 A ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 A ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ Ημερομηνία: Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. «Εγώ, κύριοι βουλευτές, νομίζω ότι καθήκον κάθε αρχηγού που είναι άξιος του αξιώματός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2017 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 19 Απριλίου 2017 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Και αφού µίλησαν ανάγκασαν τον λαό να επικυρώσει την πρόταση. [71.2] Στέλνουν επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: ( 52) Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης, ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν «Ἐγὼ δ, ἔφη, ὦ ἄνδρες, ἱκετεύω τὰ πάντων ἐννομώτατα, μὴ ἐπὶ Κριτίᾳ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 243ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3,

ΘΕΜΑ 243ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, ΘΕΜΑ 243ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 76-77. Τῆς δὲ στάσεως ἐν τούτῳ οὔσης τετάρτῃ ἢ πέμπτῃ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν τῶν ἀνδρῶν ἐς τὴν νῆσον διακομιδὴν αἱ ἐκ τῆς Κυλλήνης Πελοποννησίων νῆες μετὰ τὸν ἐκ τῆς Ἰωνίας πεφοβημένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α

ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ 322Α - 323Α ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Αµυραδάκη 20, Νίκαια (210-4903576) ΤΑΞΗ... Γ ΛΥΚΕΙΟΥ... ΜΑΘΗΜΑ...ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... Α] ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ β ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 1,1,27-28 Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ ἠγγέλθη τοῖς τῶν Συρακοσίων στρατηγοῖς οἴκοθεν ὅτι φεύγοιεν ὑπὸ τοῦ δήμου. Συγκαλέσαντες οὖν τοὺς ἑαυτῶν στρατιώτας Ἑρμοκράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ο Στάδιο Διαβάζουμε προσεκτικά το κείμενο 2 ο Στάδιο Χωρίζουμε περιόδους/ημιπεριόδους 3 ο Στάδιο Βρίσκουμε ρήματα (μετοχές & απαρέμφατα) σε κάθε περίοδο/ημιπερίοδο. 4 ο Στάδιο Βρίσκουμε συνδέσμους που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ. Α. Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή

ΚΕΙΜΕΝΑ. Α. Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή ΚΕΙΜΕΝΑ Α. Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή Ἀλλ' ἐπεὶ τῶν πολεμίων ὁ στόλος τῇ Ἀττικῇ κατὰ τὸ Φαληρικὸν προσφερόμενος τοὺς πέριξ ἀπέκρυψεν αἰγιαλούς, πάλιν ἐπάπταινον οἱ Πελοποννήσιοι πρὸς τὸν Ἰσθμόν. Ἔνθα δὴ

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με τη θεματογραφία αυτή προσπαθεί να κάνει μια νέα προσέγγιση στην εξοικείωση του μαθήματος της θεματογραφίας των Αρχαίων Ελληνικών. Τα κείμενα είναι επιλεγμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙ, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙ, 21-23 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Από ποια συναισθήµατα διακατέχονταν οι Αθηναίοι κατά την επάνοδο του Θηραµένη από τη Σπάρτη και γιατί;

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12

Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Αρχαία (άγνωστο) Θεωρητική Β Λυκείου 1 ο τετράμηνο Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ξενοφώντος Κύρου Παιδεία 3, 2, 12 Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1) Να μεταφραστεί στη Νέα Ελληνική το παραπάνω κείμενο. (20 μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΣΗ ΕΞΕΣΑΗ ΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ B ΛΤΚΕΙΟΤ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ AΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΓΡΑΠΣΗ ΕΞΕΣΑΗ ΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ B ΛΤΚΕΙΟΤ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ AΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΡΑΠΣΗ ΕΞΕΣΑΗ ΣΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ B ΛΤΚΕΙΟΤ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ AΔΙΔΑΚΣΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ονοματεπώνυμο: Σμήμα: Ημερ/νία: 15/1/2017 ΞΕΝΟΦΩΝ, ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ, Το απόζπαζμα ζτεηίζεηαι με ηην εκζηραηεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Κείµενο ιδαγµένο: ηµοσθένους, Υπέρ τῆς Ῥοδίων ἐλευθερίας, (18-20) 18 Ὥστ ἔγωγ οὐκ ἄν ὀκνήσαιµ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21.

ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. ΘΕΜΑ 212ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 2, 18-21. 2. Να αναφέρετε τα Διδακτικά έργα του Ξενοφώντα και να δώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο δύο έργων αυτής της κατηγορίας. 3. α) ἀποκρίνομαι, αὐτοκράτωρ, καθαιρῶ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Η ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Βήματα που ακολουθούμε όταν προσπαθούμε να συντάξουμε και να μεταφράσουμε ένα αρχαίο ελληνικό κείμενο. Ποια διαδικασία προηγείται; Της μετάφρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ. Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Βιβλίο 3, Κεφ )

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ. Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Βιβλίο 3, Κεφ ) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ / Α ΛΥΚΕΙΟΥ 3/3/2019 ΜΑΚΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ Θουκυδίδου Ἱστορίαι (Βιβλίο 3, Κεφ. 72-74) 1. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε τα αποσπάσματα: «Ἀφικομένης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ Ο. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΝΟΥ Περίοδος ονομάζεται το κομμάτι του λόγου που αρχίζει και τελειώνει σε ισχυρό σημείο στίξης (τελεία, ερωτηματικό, θαυμαστικό). Όταν στην αρχή ή στο τέλος έχουμε άνω τελεία, μιλάμε τώρα πια για ημιπερίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ (ΑΓΝΩΣΤΟ) ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 1: Ἴσως οὖν εἴποιεν ἂν πολλοὶ τῶν φασκόντων φιλοσοφεῖν, ὅτι οὐκ ἄν ποτε ὁ δίκαιος ἄδικος γένοιτο, οὐδὲ ὁ σώφρων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία: Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ημερομηνία: Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ [52] Aκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ εἶπεν Εγὼ δ, ἔφη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο κείμενο Α1. Εναντίον βέβαια, των δημοκρατικών πόλεων (πολεμάτε) ή για ιδιωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 5 Σεπτεμβρίου 2017 ΑΡΧΑΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Απαντήσεις Θεμάτων Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίων & Εσπερινών Γενικών Λυκείων Α.1 Από αυτό ακριβώς γίνεται φανερό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ. καί ὑπερενεγκόντες ναῦς ἀποκομίζονται: κύρια πρόταση ἀποκομίζονται: ρήμα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ. καί ὑπερενεγκόντες ναῦς ἀποκομίζονται: κύρια πρόταση ἀποκομίζονται: ρήμα ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Συντακτική ανάλυση Οἱ μέν οὖν παρά τήν γῆν: κύρια πρόταση ἐκομίζοντο: ρήμα οἱ Πελοποννήσιοι: υποκ. τῆς νυκτός: γεν. του χρόνου εὐθύς: επιρ. προσδ. χρόνου κατά τάχος: ΠΣ τρόπου ἐπ οἴκου: ΠΣ κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Διδαγμένο κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διδαγμένο κείμενο 17-18 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ, ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Α. Εναντίον όμως των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/4/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 30/4/ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ A ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 30/4/2017 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε τα αποσπάσματα: «Ἀφικομένης

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας

Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου με διαγραμματική παρουσίαση και χρήση της τεχνολογίας ΓΕΛ Ελευθερούπολης, Πέμπτη 7-2-2013 3 ο ΓΕΛ Καβάλας, Πέμπτη 14-2-2013 Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Δειγματική Διδασκαλία του αδίδακτου αρχαιοελληνικού κειμένου στη Β Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 6

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 6 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 6 Α Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλης, Πολιτικά, επιλογή από 1274b32

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ ΒΙΒΛΙΟ 3 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ ΒΙΒΛΙΟ 3 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ ΒΙΒΛΙΟ 3 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70 1 Οι Κερκυραίοι λοιπόν βρίσκονταν σε εμφύλιο πόλεμο, από τότε που επέστρεψαν σ αυτούς οι αιχμάλωτοι που είχαν συλληφθεί στις ναυμαχίες για την υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο [τα βασικά]

Το αντικείμενο [τα βασικά] Το αντικείμενο [τα βασικά] Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με το αντικείμενο στα αρχαία ελληνικά. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ) Τι είναι το αντικείμενο; Αντικείμενο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 7

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 7 ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: 7 ΚΕΙΜΕΝΟ α) Ἀριστοτέλους Πολιτικὰ Γ 1, 1-2 Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

ΙΙ, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης ΙΙ, 18-20 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Ποιες διαδικασίες ακολουθήθηκαν στη Σπάρτη προκειµένου να ληφθεί απόφαση για την τύχη της Αθήνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2018 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: A ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ Ημερομηνία: Τετάρτη 4 Απριλίου 2018 Διάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες Α. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Οι Πελοποννήσιοι, βλέποντας την ταραχή, παράταξαν είκοσι καράβια εναντίον των Κερκυραίων

Διαβάστε περισσότερα

Ποια μετοχή λέγεται επιρρηματική; Επιρρηματική λέγεται η μετοχή που χρησιμοποιείται για να εκφράσει επιρρηματικές

Ποια μετοχή λέγεται επιρρηματική; Επιρρηματική λέγεται η μετοχή που χρησιμοποιείται για να εκφράσει επιρρηματικές Η Επιρρηματική Μετοχή Ποια μετοχή λέγεται επιρρηματική; Επιρρηματική λέγεται η μετοχή που χρησιμοποιείται για να εκφράσει επιρρηματικές σχέσεις, δηλ. το χρόνο, την αιτία, το σκοπό, την υπόθεση, την εναντίωση

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

3. Να γραφεί το ίδιο πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις του ίδιου χρόνου: Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική

3. Να γραφεί το ίδιο πρόσωπο σε όλες τις εγκλίσεις του ίδιου χρόνου: Οριστική Υποτακτική Ευκτική Προστακτική Ξ Ε Ν Ο Φ Ω Ν Τ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α, Β Ι Β Λ Ι Ο 2, Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2, π α ρ. 1 6-17 1. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποια δικαιολογία πρόβαλε στους συμπολίτες του ο Θηραμένης για τη χρονοτριβή του μακριά

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ, ΒΙΒΛΙΟ 3 ο,70 (1,2)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ, ΒΙΒΛΙΟ 3 ο,70 (1,2) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ, ΒΙΒΛΙΟ 3 ο,70 (1,2) Εμφύλια διαμάχη στην Κέρκυρα Μετά την καταστολή της αποστασίας των Μυτιληναίων από τους Αθηναίους και την κατάληψη των Πλαταιών από τους Σπαρτιάτες(427π.Χ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ο.Π. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28-12-2017 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διδαγμένο κείμενο : Ηθικά Νικομάχεια Αριστοτέλους ( Β1, 5-7 & 7-8 )

Α. Διδαγμένο κείμενο : Ηθικά Νικομάχεια Αριστοτέλους ( Β1, 5-7 & 7-8 ) Διαγώνισμα Αρχαία Ελληνικά Γ Λυκείου Ηθικά Νικομάχεια Αριστοτέλους Α. Διδαγμένο κείμενο : Ηθικά Νικομάχεια Αριστοτέλους ( Β1, 5-7 & 7-8 ) Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Α. Οι κύριες προτάσεις στον πλάγιο λόγο

Α. Οι κύριες προτάσεις στον πλάγιο λόγο Α. Οι κύριες προτάσεις στον πλάγιο λόγο i. Οι κύριες προτάσεις κρίσεως μετατρέπονται στον πλάγιο λόγο σε ειδική πρόταση, ειδικό απαρέμφατο, κατηγορηματική μετοχή, ανάλογα με το είδος του ρήματος εξάρτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Αρχαία Ανθρωπιστικών Σπουδών

Προτεινόμενα Θέματα Αρχαία Ανθρωπιστικών Σπουδών Προτεινόμενα Θέματα Αρχαία Ανθρωπιστικών Σπουδών 20-5-2017 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α. Να μεταφραστεί το απόσπασμα: «ἡ γὰρ πόλις ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν.» Β1. Ποια διχογνωμία εντοπίζει ο Αριστοτέλης στον

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά A Λυκείου. Όνομα:..Επίθετο:.. Τμήμα:.Ημερομηνία:..

Αρχαία Ελληνικά A Λυκείου. Όνομα:..Επίθετο:.. Τμήμα:.Ημερομηνία:.. Αρχαία Ελληνικά A Λυκείου Όνομα:..Επίθετο:.. Τμήμα:.Ημερομηνία:.. Κείμενο : Ξενοφώντος Ελληνικά 2,1 & 2,2 [24] Λύσανδρος δὲ τὰς ταχίστας τῶν νεῶν ἐκέλευσεν ἕπεσθαι τοῖς Ἀθηναίοις, ἐπειδὰν δὲ ἐκβῶσι, κατιδόντας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπερείδης, Επιτάφιος, 23-26

ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπερείδης, Επιτάφιος, 23-26 ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπερείδης, Επιτάφιος, 23-26 Ο Επιτάφιος του Υπερείδη είναι ένας από τους έξι επιτάφιους της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Γράφτηκε και εκφωνήθηκε στις αρχές της άνοιξης του 322 π. Χ. Αφορά τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 1 ο : Ν αποδώσετε στα νέα ελληνικά τα αποσπάσματα 1 & 2 που ακολουθούν: (μονάδες 20)

ΔΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. Θέμα 1 ο : Ν αποδώσετε στα νέα ελληνικά τα αποσπάσματα 1 & 2 που ακολουθούν: (μονάδες 20) ΝΑ ΛΥΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ!!! ΔΙΩΡΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 1 ο : Ν αποδώσετε στα νέα ελληνικά τα αποσπάσματα 1 & 2 που ακολουθούν: (μονάδες 20) Απόσπασμα 1 ο : Λύσανδρος δὲ τούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ Β ΛΥΚ. ΠΡΟΕΤ. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ Β ΛΥΚ. ΠΡΟΕΤ. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ Β ΛΥΚ. ΠΡΟΕΤ. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 18 03 2018 ΓΚΥΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΒΕΛΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ Α Α. Να αποδοθεί το κείμενο στη νέα ελληνική. (Μονάδες: 20) Ότι βέβαια, άνδρες Αθηναίοι,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αρχαιομάθειας. Κείμενο. Κατάλογος φαινομένων. Περιεχόμενα. [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Ηλεκτρονικές Ασκήσεις

Εργαστήριο Αρχαιομάθειας. Κείμενο. Κατάλογος φαινομένων. Περιεχόμενα. [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Ηλεκτρονικές Ασκήσεις [Διδασκαλία - Εκπαίδευση] Εργαστήριο Αρχαιομάθειας Ηλεκτρονικές Ασκήσεις Κατάλογος φαινομένων Περιεχόμενα - Κείμενο - Γραμματική - Συντακτικό - Λεξιλογικά - Ερμηνευτικά - Μεταφραστικά Κείμενο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑ 104ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 28-29 1. Μόνο το πλοίο του Κόνωνα και άλλα επτά, που ήταν κοντά του με τα πληρώματά

Διαβάστε περισσότερα

Ι, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης

Ι, Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης Ι, 25-26 1. Παραδείγµατα ερµηνευτικών ερωτήσεων Α. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ή ελεύθερης ανάπτυξης 1. Τι προτείνει ο Αλκιβιάδης στους Αθηναίους και σε ποια δεδοµένα στηρίζει την πρότασή του; 2. Να σηµειώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί κανόνες κατά τη σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Βασικοί κανόνες κατά τη σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Βασικοί κανόνες κατά τη σύνταξη της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Η σύνταξη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας προϋποθέτει καλή γνώση των γραμματικών και συντακτικών κανόνων, ενώ η σωστή σύνταξη του άγνωστου κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά (Γ1, 1-2, 3-4/6/12) Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 29 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 366ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 79,2-80

ΘΕΜΑ 366ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 79,2-80 ΘΕΜΑ 366ο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 3, 79,2-80 2. Ποια είναι τα γνωρίσματα του ηγέτη που χαρακτηρίζουν την πολιτική φυσιογνωμία του Περικλή; 3. α) τόλμη, τολμητής, τόλμημα, στρατηγός, διαγωγή: Να κατατάξετε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΑΡΧΑΙΑ / Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/03/2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Εἰ μέλλουσιν ἡμῖν ἐνθένδε εἴτε ἀποδιδράσκειν, εἴθ ὅπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΟΝΟΜΑ : ΤΑΞΗ : ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΟΝΟΜΑ : ΤΑΞΗ : ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΟΝΟΜΑ : ΤΑΞΗ : ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Α Διδαγμένο Κείμενο από το πρωτότυπο, Ξενοφώντα «Ελληνικά» Βιβλ. 2 Κεφ. 4 20-22

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α ΓΕΛ 12 / 04 / 2018 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «Καὶ οἱ μὲν Κερκυραῖοι τοῖς Ἀθηναίοις ἐποιοῦντο». ΑΠΑΝΤΗΣΗ «Οι Κερκυραίοι, επειδή επιτίθονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19

ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 ΘΕΜΑ 1ο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2, 1, 16-19 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ 2. Τι γνωρίζετε για την καταγωγή (γέννηση, οικογενειακό περιβάλλον), τη μόρφωση του Ξενοφώντα και τις πολιτικές συνθήκες της εποχής του; 3. α) ὁρμώμενοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΗ Η ΜΕΤΟΧΗ. Ας θυμηθούμε το σχηματισμό και την κλίση της ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΕΤΟΧΗ Η ΜΕΤΟΧΗ. Ας θυμηθούμε το σχηματισμό και την κλίση της ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ έχει τις ιδιότητες του επιθέτου (γένος, αριθμός, πτώση) ΜΕΤΟΧΗ έχει τις ιδιότητες του ρήματος (χρόνοι, φωνή, διάθεση, υποκείμενο, αντικείμενο, προσδιορισμοί) «Μετέχοντας» στην πρόταση με τις ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ Β ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 Εισαγωγικό σηµείωµα Το ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο «Ελληνικά» του Ξενοφώντος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ Δ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤ/ΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: MAΪΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ Α) Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Το 1991 εισήχθη στο Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΓΙΟ ΛΟΓΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ α) Ο προφορικός και ο γραπτός λόγος κατά τη σύνταξη είναι δύο ειδών: ευθύς και πλάγιος. β) Ευθύς ονομάζεται ο λόγος που μεταδίδεται σε κάποιον αμετάβλητος και με τις ίδιες λέξεις, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Β1. Να συμπληρώσετε τα κενά με όσα γνωρίζετε από την εισαγωγή: Ο Ξενοφών έζησε τον Πελοποννησιακό πόλεμο ως την ήττα της Αθήνας το

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Β1. Να συμπληρώσετε τα κενά με όσα γνωρίζετε από την εισαγωγή: Ο Ξενοφών έζησε τον Πελοποννησιακό πόλεμο ως την ήττα της Αθήνας το ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να μεταφράσετε το κείμενο: Ο Αλκιβιάδης ωστόσο, όταν παρατήρησε από τα τείχη ότι οι Αθηναίοι είχαν αγκυροβολήσει σε αμμώδη παραλία και όχι κοντά σε κάποια πόλη και ότι πήγαιναν και έφερναν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ης ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΞΗ / ΤΜΗΜΑ : Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ : 3 Διδαγμένο κείμενο Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α1,1/Γ1,2/Γ1,3-4/6/12)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ 1. Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε το απόσπασμα: «οἱ δὲ προδόντες Ἀλκιβιάδῃ ὁ ἕτερος τῷ ἑτέρῳ παραγγέλλων» Αυτοί που παρέδωσαν με προδοσία το Βυζάντιο στον Αλκιβιάδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ Ξενοφώντος Ἑλληνικά, Βιβλίο 2 ο Κεφάλαιο 2, 1-4 από το πρωτότυπο Κεφάλαιο 2, 16-23 από το πρωτότυπο Κεφάλαιο 3, 11-16 από τη μετάφραση Κεφάλαιο 3, 50-56 από το πρωτότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Πέμπτη, 06 Νοέμβριος :25 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 06 Νοέμβριος :28

Συντάχθηκε απο τον/την Administrator Πέμπτη, 06 Νοέμβριος :25 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 06 Νοέμβριος :28 Τα 40 καράβια που οι Πελοποννήσιοι είχαν στείλει στη Λέσβο, τα καταδίωξαν οι Αθηναίοι καθώς ταξίδευαν στο ανοιχτό πέλαγος και ύστερα τα έπιασε τρικυμία που τα έριξε στα νερά της Κρήτης. Από εκεί έφτασαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (διαγώνισμα 3) Διδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο Πλάτωνος Πρωταγόρας, 324 Α-C Εἰ γάρ ἐθέλεις ἐννοῆσαι τό κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τούς ἀδικοῦντας τί ποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ημερομηνία: Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2017 Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΕΦ. 3 [52] Ἀκούσας ταῦτα ὁ Θηραμένης ἀνεπήδησεν ἐπὶ τὴν ἑστίαν καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α. «Ἐπεί δ ἡ πόλις τῶν συγκειµένων τοῖς ἀπό συµβόλων κοινωνοῦσι»:να µεταφράσετε το απόσπασµα που σας δίνεται. Μονάδες 10 Β. Να γράψετε σ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Α. «Ἐπεί δ ἡ πόλις τῶν συγκειµένων τοῖς ἀπό συµβόλων κοινωνοῦσι»:να µεταφράσετε το απόσπασµα που σας δίνεται. Μονάδες 10 Β. Να γράψετε σ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Αριστοτέλους «Πολιτικά» Τῷ περί πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα