μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος ιουνιος 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος ιουνιος 2012"

Transcript

1 μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος ιουνιος 2012

2

3 ΔΗΛΩΣΗ Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι ορθά και επικαιροποιημένα. Το σύνολο της πληροφορίας, που περιλαμβάνεται στο παρόν, είναι γενικού χαρακτήρα και δεν αποτελεί επενδυτική, νομική ή άλλου είδους συμβουλή. Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 2396/96 περί απορρήτου των καταχωρήσεων στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων και του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και προστατεύεται από τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση ή διανομή του συνόλου ή μέρους του παρόντος, χωρίς αναφορά στην πηγή. (Πηγή: Χρηματιστήριο Αθηνών, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο, ) Απαγορεύεται η εμπορική εκμετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αλλοίωση των στοιχείων όταν αυτά χρησιμοποιούνται από τρίτους. Διευκρινίσεις και πληροφορίες: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Διεύθυνση Λειτουργίας Αγοράς & Εξυπηρέτησης Μελών Τηλ. Επικοινωνίας Information_Services@helex.gr Στατιστική επεξεργασία: Χρηματιστήριο Αθηνών Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης Μετάφραση - Επιμέλεια εντύπου: Χρηματιστήριο Αθηνών Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Μορφή: Το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο είναι διαθέσιμο μέσω των ιστοσελίδων του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( και της Ε.Χ.Α.Ε. ( στο μενού Στατιστικά Αγοράς / Axianumbers και με την μορφή pdf. Αντιγραφή των στοιχείων σε άλλα κείμενα μπορεί να γίνει με την χρήση του εργαλείου Text Selection του Acrobat Reader με την προϋπόθεση της αναφοράς στην Πηγή: Χρηματιστήριο Αθηνών, Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο,. Copyright Χρηματιστήριο Αθηνών

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Νέες Μερίδες Επενδυτών - Ανάλυση Ιουνίου Στατιστικά Μερίδων Μηνιαία Κινητικότητα Ενεργών Μερίδων Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Κατηγορίας Επενδυτών για το σύνολο των Μετοχών Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Κατηγορίας Επενδυτών για την Κατηγορία Αξιών Κύριας Αγοράς Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Κατηγορίας Επενδυτών για τον Δείκτη FTSE / Athex Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Κατηγορίας Επενδυτών για τον Δείκτη FTSE / Athex Liquid Mid Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Κατηγορίας Επενδυτών για τον Δείκτη FTSE / Athex Δείκτης Αγοράς Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Κατηγορίας Επενδυτών για τον Δείκτη Τιμών Μεσαίας & Μικρής ς Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Γεωγραφικής Κατανομής στην Ελληνική Επικράτεια Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Γεωγραφικής Κατανομής Λοιπών Επενδυτών (αταξινόμητοι) Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Γεωγραφικής Κατανομής Αλλοδαπών Επενδυτών ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΟ Χ.Α Συμμετοχή Επενδυτών σε Μετοχές Στοιχεία Μηνός Ιουνίου Συμμετοχή Επενδυτών στο Σύνολο Εισηγμένων και τις Βασικές Κατηγορίες Αγοράς Αξιών Συμμετοχή Επενδυτών σε Μετοχές που συνθέτουν τους Δείκτες FTSE / Athex Συμμετοχή Επενδυτών σε Μετοχές που συνθέτουν Δείκτες του Χ.Α Κατανομή Αξίας Χαρτοφυλακίων σε Δείκτες και Κατηγορίες Μετοχών Συμμετοχή Επενδυτών στην του Χ.Α. - Ιστορικά Συμμετοχή Επενδυτών στην του Χ.Α. Συγκριτικά Γραφήματα Γεωγραφική Κατανομή Επενδυτών στην Ελληνική Επικράτεια Γεωγραφική Κατανομή Λοιπών Επενδυτών (αταξινόμητοι) Γεωγραφική Κατανομή Αλλοδαπών Επενδυτών Γραφικές απεικονίσεις Γεωγραφικής Κατανομής Αλλοδαπών Επενδυτών Συμμετοχή Επενδυτών σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου / Εταιρικά Ομόλογα Στοιχεία Ιουνίου ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ Κατανομή Επενδυτών Βάσει του Αριθμού των Χειριστών τους Κατανομή Επενδυτών Βάσει του Αριθμού των Μετοχών που συνθέτουν το Χαρτοφυλάκιό τους Κατανομή Επενδυτών Βάσει Κλίμακας Αποτιμώμενης Αξίας των Μετοχών που συνθέτουν το Χαρτοφυλάκιό τους ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ Copyright Χρηματιστήριο Αθηνών

5 1 Κινητικότητα Επενδυτών 1.1 Νέες Μερίδες Επενδυτών - Ανάλυση Ιουνίου 2012 Νέες Μερίδες Επενδυτών Κατηγορίες Επενδυτών Έλληνες επενδυτές Ξένοι επενδυτές Φυσικά Πρόσωπα Νομικά Πρόσωπα Σύνολο ανά ΧΦΚ Γενικό Σύνολο Στατιστικά Μερίδων Νέες Μερίδες Επενδυτών Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ετήσια Σύνολα Γενικό Σύνολο Απενεργοποιήσεις Μερίδων Επενδυτών Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ετήσια Σύνολα Γενικό Σύνολο Σημειώσεις: 1. Στις Νέες Μερίδες συμπεριλαμβάνονται και οι Μερίδες μη εμφανισθέντων (πχ. Ιούνιος 2006 Μερίδες μη εμφανισθέντων: 8.311), δηλαδή οι Μερίδες που ανοίχτηκαν από τις Εκδότριες για μετόχους τους που δεν αποϋλοποίησαν τις Μετοχές τους με βάση τα στοιχεία που είχαν μέχρι τότε καταχωρημένα στα αρχεία τους. 2. Στα Φυσικά πρόσωπα περιλαμβάνονται οι Κοινές Επενδυτικές Μερίδες και οι Μερίδες Συγκυρίων. 3. Απενεργοποιημένες Μερίδες είναι οι Μερίδες που κλείστηκαν κατά την συγκεκριμένη περίοδο (συμπεριλαμβάνονται οι απενεργοποιήσεις Μερίδων λόγω Νομιμοποίησης μη εμφανισθέντα μετόχου). Το Σύνολο των Μερίδων που υφίστανται αυτή τη στιγμή στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων προκύπτει αν αφαιρέσουμε από το Σύνολο των Νέων Μερίδων το Σύνολο των Απενεργοποιήσεων. 4. Ο αυξημένος αριθμός Νέων Μερίδων το 2003 οφείλεται στην έκδοση και καταχώρηση των Ειδικών Τίτλων Αποταμίευσης (Ε.Τ.Α.) στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων. Ο αυξημένος αριθμός Απενεργοποιήσεων από τον Αύγουστο έως και τον Οκτώβριο 2006 καθώς και κατά τον Απρίλιο & Μάιο 2011 οφείλεται στη σταδιακή εφαρμογή του άρθρου 18.1.αα του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. και της απόφασης 243/ του Δ.Σ. του Κεντρικού Αποθετηρίου, σύμφωνα με τα οποία απενεργοποιούνται αυτόματα όλες οι Μερίδες που δεν περιέχουν υπόλοιπα και δεν έχουν εμφανίσει καμιά κίνηση τα τρία (3) τελευταία έτη. Copyright Χρηματιστήριο Αθηνών 5

6 1.3 Μηνιαία Κινητικότητα Ενεργών Μερίδων Κινητικότητα Ενεργών Επενδυτών Ενεργές Μερίδες Κινητικότητα (εκατ. ) (εκατ. Ημερ.Μ.Ο. (μ.) Ημερ.Μ.Ο. (ετ.) Σύνολο Ημερήσιος Μ.Ο. ) Ιαν ,26 112,3 112,3 Φεβ ,08 147,9 130,1 Μαρ ,10 124,9 128,3 Απρ ,74 86,3 118,3 Μαϊ ,99 85,3 111,2 Ιουν ,70 86,6 107,0 Ιουλ ,90 98,4 108,5 Αυγ ,78 67,1 100,6 Σεπ ,00 59,4 97,9 Οκτ ,72 49,9 93,3 Νοε ,09 49,9 89,1 Δεκ ,90 28,4 84,0 Ιαν ,05 51,2 51,2 Φεβ ,70 84,2 67,3 Μαρ ,34 50,6 61,5 Απρ ,82 28,6 54,5 Μαϊ ,92 48,2 53,1 Ιουν ,87 52,0 52,9 Ιουλ-12 Αυγ-12 Σεπ-12 Οκτ-12 Νοε-12 Δεκ-12 Σημείωσεις: -Κινητικότητα Ενεργών Μερίδων είναι ο αριθμός των ημερών όπου κατά μέσο όρο ένας επενδυτής έκανε τουλάχιστον μια αγοραπωλησία στο Χρηματιστήριο Αθηνών. -Για τον υπολογισμό των Μ.Ο. (Μέσων Όρων) έχουν συμπεριληφθεί και τα πακέτα χωρίς έσοδα Copyright Χρηματιστήριο Αθηνών 6

7 1.3.1 Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Κατηγορίας Επενδυτών για το σύνολο των Μετοχών Σύνολο Εισηγμένων (01/06/ /06/2012) Ενεργές Μερίδες Αγορές Αξία Συναλλαγών Ενεργές Μερίδες Πωλήσεις Αξία Συναλλαγών Κατηγορίες Επενδυτών πλήθος % (εκατ. ) % πλήθος % (εκατ. ) % (εκατ. ) (εκατ. ) Ι. Ημεδαποί Επενδυτές ,32 666,53 64, ,47 614,40 59,03 52,13 Α 177,68 Α Ιδιώτες Ημεδαποί ,65 409,69 39, ,57 385,36 37,02 24,34 Α 167,04 Α Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές 125 0,37 247,76 23, ,62 221,79 21,31 25,97 Α -18,78 Π Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια 6 0,02 1,80 0,17 7 0,03 3,25 0,31-1,44 Π - Εταιρείες Επενδύσεων 2 0,01 7,44 0,71 2 0,01 1,61 0,15 5,83 Α - Αμοιβαία Κεφάλαια 60 0,18 53,40 5, ,26 40,40 3,88 13,00 Α - Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 51 0,15 184,61 17, ,27 176,05 16,91 8,56 Α - Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών 6 0,02 0,50 0,05 8 0,04 0,48 0,05 0,02 Α - Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές 97 0,29 6,93 0, ,28 5,95 0,57 0,98 Α 13,48 Α Εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, κλπ) 96 0,29 6,05 0, ,27 5,47 0,53 0,58 Α - Λοιπά Ιδιωτικών μη Χρηματοοικονομικών 1 0,00 0,88 0,08 2 0,01 0,48 0,05 0,40 Α - Δημόσιος Τομέας 3 0,01 2,15 0,21 2 0,01 1,30 0,12 0,85 Α 15,93 Α Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 Α ΙΙ. Αλλοδαποί Επενδυτές ,03 358,58 34, ,14 412,05 39,59-53,47 Π -173,72 Π Ιδιώτες - Αλλοδαποί ,42 33,64 3, ,03 31,61 3,04 2,03 Α - Νομικά Πρόσωπα 87 0,26 70,54 6, ,47 59,73 5,74 10,80 Α - Θεσμικοί Επενδυτές 93 0,28 248,20 23, ,52 310,69 29,85-62,49 Π - Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 26 0,08 6,20 0, ,12 10,01 0,96-3,81 Π - Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Π - III. Λοιποί Επενδυτές 892 2,65 15,76 1, ,38 14,42 1,39 1,34 Α -3,96 Π Σύνολα (I+II+III) , ,87 100, , ,87 100, Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Κατηγορίας Επενδυτών για την Κατηγορία Αξιών Κύριας Αγοράς Κύρια Αγορά (01/06/ /06/2012) Αγορές Πωλήσεις Διαφορά Ενεργές Μερίδες Αξία Συναλλαγών Ενεργές Μερίδες Αξία Συναλλαγών Διαφορά Κατηγορίες Επενδυτών πλήθος % (εκατ. ) % πλήθος % (εκατ. ) % (εκατ. ) Ι. Ημεδαποί Επενδυτές ,37 665,34 64, ,68 611,47 58,93 53,88 Α Ιδιώτες Ημεδαποί ,72 408,78 39, ,78 383,68 36,98 25,09 Α Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές 125 0,37 247,67 23, ,62 220,55 21,25 27,11 Α Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια 6 0,02 1,80 0,17 7 0,03 3,25 0,31-1,44 Π Εταιρείες Επενδύσεων 2 0,01 7,40 0,71 2 0,01 1,49 0,14 5,91 Α Αμοιβαία Κεφάλαια 60 0,18 53,40 5, ,27 40,32 3,89 13,09 Α Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 51 0,15 184,56 17, ,27 175,02 16,87 9,54 Α Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών 6 0,02 0,50 0,05 8 0,04 0,48 0,05 0,02 Α Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές 89 0,27 6,75 0, ,26 5,93 0,57 0,82 Α Εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, κλπ) 88 0,26 5,88 0, ,25 5,45 0,53 0,42 Α Λοιπά Ιδιωτικών μη Χρηματοοικονομικών 1 0,00 0,88 0,08 2 0,01 0,48 0,05 0,40 Α Δημόσιος Τομέας 3 0,01 2,15 0,21 2 0,01 1,30 0,13 0,85 Α Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 - ΙΙ. Αλλοδαποί Επενδυτές ,99 356,59 34, ,96 411,84 39,69-55,24 Π Ιδιώτες - Αλλοδαποί ,39 32,44 3, ,85 31,51 3,04 0,93 Α Νομικά Πρόσωπα 84 0,25 70,52 6, ,46 59,72 5,76 10,80 Α Θεσμικοί Επενδυτές 91 0,27 247,48 23, ,53 310,59 29,93-63,11 Π Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 25 0,07 6,16 0, ,12 10,01 0,96-3,86 Π Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 - III. Λοιποί Επενδυτές 885 2,65 15,74 1, ,36 14,38 1,39 1,36 Α Σύνολα (I+II+III) , ,68 100, , ,68 100,00 (2012) Διαφορά Σημείωση : Από 10/10/2011, σύμφωνα με τον ισχύοντα από 22/08/2011 Κανονισμό του Χ.Α. και τις σχετικές με αυτόν ισχύουσες αποφάσεις του Δ.Σ. του Χ.Α., η Κατηγορία Αξιών Μεγάλης ς και η κατηγορία Μεσαίας και Μικρής ς καταργήθηκαν και οι μετοχές των κατηγοριών αυτών μεταφέρθηκαν στην κατηγορία της Κύριας Αγοράς. Copyright Χρηματιστήριο Αθηνών 7

8 1.3.3 Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Κατηγορίας Επενδυτών για τον Δείκτη FTSE / Athex 20 FTSE/Athex 20 (01/06/ /06/2012) Ενεργές Μερίδες Αγορές Αξία Συναλλαγών Ενεργές Μερίδες Πωλήσεις Αξία Συναλλαγών Κατηγορίες Επενδυτών πλήθος % (εκατ. ) % πλήθος % (εκατ. ) % (εκατ. ) (εκατ. ) Ι. Ημεδαποί Επενδυτές ,16 615,14 63, ,24 566,51 58,51 48,63 Α 177,67 Α Ιδιώτες Ημεδαποί ,57 373,52 38, ,35 351,69 36,32 21,83 Α 174,04 Α Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές 115 0,37 234,63 24, ,62 207,95 21,48 26,68 Α -9,70 Π Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια 5 0,02 1,66 0,17 6 0,03 3,09 0,32-1,43 Π - Εταιρείες Επενδύσεων 2 0,01 6,81 0,70 2 0,01 1,31 0,14 5,50 Α - Αμοιβαία Κεφάλαια 56 0,18 46,25 4, ,27 35,70 3,69 10,55 Α - Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 46 0,15 179,46 18, ,27 167,43 17,29 12,03 Α - Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών 6 0,02 0,46 0,05 7 0,04 0,42 0,04 0,03 Α - Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές 67 0,21 5,13 0, ,26 5,76 0,60-0,63 Π -1,36 Π Εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, κλπ) 66 0,21 4,26 0, ,25 5,29 0,55-1,03 Π - Λοιπά Ιδιωτικών μη Χρηματοοικονομικών 1 0,00 0,88 0,09 2 0,01 0,47 0,05 0,40 Α - Δημόσιος Τομέας 3 0,01 1,85 0,19 2 0,01 1,11 0,11 0,74 Α 14,69 Α Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 - ΙΙ. Αλλοδαποί Επενδυτές ,14 338,32 34, ,38 387,93 40,07-49,60 Π -172,78 Π Ιδιώτες - Αλλοδαποί ,55 31,94 3, ,20 31,06 3,21 0,88 Α - Νομικά Πρόσωπα 73 0,23 66,86 6, ,48 57,07 5,89 9,79 Α - Θεσμικοί Επενδυτές 86 0,27 233,80 24, ,57 290,30 29,98-56,51 Π - Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 23 0,07 5,72 0, ,12 9,50 0,98-3,77 Π - Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές 1 0,00 0,00 0,00 1 0,01 0,00 0,00 0,00 Π - III. Λοιποί Επενδυτές 847 2,70 14,74 1, ,38 13,76 1,42 0,98 Α -4,89 Π Σύνολα (I+II+III) ,00 968,20 100, ,00 968,20 100, Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Κατηγορίας Επενδυτών για τον Δείκτη FTSE / Athex Liquid Mid FTSE/Athex Liquid Mid (01/06/ /06/2012) Διαφορά Διαφορά Κατηγορίες Επενδυτών πλήθος % (εκατ. ) % πλήθος % (εκατ. ) % (εκατ. ) (εκατ. ) Ι. Ημεδαποί Επενδυτές ,17 37,68 70, ,50 31,98 60,20 5,69 Α 12,80 Α Ιδιώτες Ημεδαποί ,57 25,30 47, ,69 21,55 40,55 3,75 Α 7,89 Α Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές 73 1,21 11,39 21, ,43 10,24 19,27 1,15 Α -0,63 Π Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια 2 0,03 0,11 0,20 4 0,09 0,13 0,24-0,02 Π - Εταιρείες Επενδύσεων 2 0,03 0,46 0,87 1 0,02 0,14 0,27 0,32 Α - Αμοιβαία Κεφάλαια 36 0,60 6,29 11, ,62 3,33 6,27 2,96 Α - Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 30 0,50 4,49 8, ,66 6,60 12,42-2,11 Π - Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών 3 0,05 0,04 0,08 2 0,04 0,03 0,06 0,01 Α - Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές 21 0,35 0,70 1, ,34 0,13 0,24 0,57 Α 4,01 Α Εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, κλπ) 21 0,35 0,70 1, ,32 0,13 0,24 0,57 Α - Λοιπά Ιδιωτικών μη Χρηματοοικονομικών 0 0,00 0,00 0,00 1 0,02 0,00 0,00 0,00 Π - Δημόσιος Τομέας 2 0,03 0,29 0,55 2 0,04 0,08 0,14 0,22 Α 1,53 Α Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 - ΙΙ. Αλλοδαποί Επενδυτές 155 2,57 14,96 28, ,37 20,71 38,97-5,75 Π -13,06 Π Ιδιώτες - Αλλοδαποί 90 1,49 0,39 0, ,05 0,34 0,63 0,06 Α - Νομικά Πρόσωπα 22 0,37 2,37 4, ,47 2,22 4,19 0,15 Α - Θεσμικοί Επενδυτές 35 0,58 11,78 22, ,77 17,64 33,19-5,85 Π - Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 8 0,13 0,41 0,77 4 0,09 0,51 0,96-0,10 Π - Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, III. Λοιποί Επενδυτές 136 2,26 0,49 0, ,13 0,44 0,83 0,05 Α 0,27 Α Σύνολα (I+II+III) ,00 53,13 100, ,00 53,13 100,00 (2012) Αγορές Πωλήσεις Διαφορά Διαφορά Ενεργές Μερίδες Αξία Συναλλαγών Ενεργές Μερίδες Αξία Συναλλαγών (2012) Copyright Χρηματιστήριο Αθηνών 8

9 1.3.5 Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Κατηγορίας Επενδυτών για τον Δείκτη FTSE / Athex Δείκτης Αγοράς FTSE/Athex Δείκτης Αγοράς (01/06/ /06/2012) Ενεργές Μερίδες Αγορές Αξία Συναλλαγών Ενεργές Μερίδες Πωλήσεις Αξία Συναλλαγών Κατηγορίες Επενδυτών πλήθος % (εκατ. ) % πλήθος % (εκατ. ) % (εκατ. ) (εκατ. ) Ι. Ημεδαποί Επενδυτές ,28 654,28 63, ,51 600,19 58,65 54,10 Α 190,94 Α Ιδιώτες Ημεδαποί ,67 400,08 39, ,62 374,84 36,63 25,24 Α 179,44 Α Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές 122 0,37 246,21 24, ,63 218,27 21,33 27,94 Α -10,27 Π Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια 5 0,02 1,80 0,18 7 0,03 3,25 0,32-1,45 Π - Εταιρείες Επενδύσεων 2 0,01 7,27 0,71 2 0,01 1,45 0,14 5,81 Α - Αμοιβαία Κεφάλαια 59 0,18 52,70 5, ,27 39,05 3,82 13,65 Α - Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 50 0,15 183,95 17, ,28 174,07 17,01 9,88 Α - Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών 6 0,02 0,50 0,05 7 0,03 0,45 0,04 0,05 Α - Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές 75 0,23 5,84 0, ,26 5,89 0,58-0,05 Π 5,55 Α Εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, κλπ) 74 0,23 4,96 0, ,25 5,41 0,53-0,45 Π - Λοιπά Ιδιωτικών μη Χρηματοοικονομικών 1 0,00 0,88 0,09 2 0,01 0,47 0,05 0,40 Α - Δημόσιος Τομέας 3 0,01 2,15 0,21 2 0,01 1,18 0,12 0,96 Α 16,21 Α Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 - ΙΙ. Αλλοδαποί Επενδυτές ,04 353,78 34, ,12 408,89 39,96-55,12 Π -186,28 Π Ιδιώτες - Αλλοδαποί ,45 32,35 3, ,98 31,43 3,07 0,93 Α - Νομικά Πρόσωπα 80 0,24 69,37 6, ,47 59,30 5,79 10,08 Α - Θεσμικοί Επενδυτές 88 0,27 245,91 24, ,55 308,16 30,11-62,25 Π - Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 25 0,08 6,14 0, ,12 10,01 0,98-3,87 Π - Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 Π - III. Λοιποί Επενδυτές 875 2,67 15,27 1, ,36 14,25 1,39 1,02 Α -4,66 Π Σύνολα (I+II+III) , ,32 100, , ,32 100,00 Διαφορά Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Κατηγορίας Επενδυτών για τον Δείκτη Τιμών Μεσαίας & Μικρής ς Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφ. (01/06/ /06/2012) Διαφορά Κατηγορίες Επενδυτών πλήθος % (εκατ. ) % πλήθος % (εκατ. ) % (εκατ. ) (εκατ. ) Ι. Ημεδαποί Επενδυτές ,50 1,03 82, ,00 1,18 95,45-0,16 Π -0,69 Π Ιδιώτες Ημεδαποί ,67 1,01 81, ,10 1,02 82,13 0,00 Π -0,57 Π Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές 4 0,67 0,01 0,81 5 0,75 0,16 13,28-0,15 Π -0,29 Π Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Εταιρείες Επενδύσεων 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Αμοιβαία Κεφάλαια 2 0,33 0,00 0,24 1 0,15 0,00 0,00 0,00 Α - Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 2 0,33 0,01 0,56 3 0,45 0,14 11,07-0,13 Π - Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών 0 0,00 0,00 0,00 1 0,15 0,03 2,20-0,03 Π - Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές 1 0,17 0,00 0,15 1 0,15 0,00 0,04 0,00 Α 0,17 Α Εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, κλπ) 1 0,17 0,00 0,15 1 0,15 0,00 0,04 0,00 Α - Λοιπά Ιδιωτικών μη Χρηματοοικονομικών 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Δημόσιος Τομέας 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 Α Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 - ΙΙ. Αλλοδαποί Επενδυτές 9 1,50 0,15 12, ,95 0,05 3,79 0,11 Α 0,62 Α Ιδιώτες - Αλλοδαποί 4 0,67 0,00 0,04 7 1,05 0,00 0,13 0,00 Π - Νομικά Πρόσωπα 3 0,50 0,02 1,42 4 0,60 0,04 3,03-0,02 Π - Θεσμικοί Επενδυτές 2 0,33 0,14 11,00 2 0,30 0,01 0,63 0,13 Α - Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0, III. Λοιποί Επενδυτές 12 2,00 0,06 4,82 7 1,05 0,01 0,77 0,05 Α 0,07 Α Σύνολα (I+II+III) ,00 1,24 100, ,00 1,24 100,00 (2012) Αγορές Πωλήσεις Διαφορά Διαφορά Ενεργές Μερίδες Αξία Συναλλαγών Ενεργές Μερίδες Αξία Συναλλαγών (2012) Σημείωση για τους πίνακες της ενότητας:για τον υπολογισμό των μεγεθών σε πίνακες που αφορούν Δείκτες ή Κατηγορίες του Χ.Α δεν λαμβάνονται υπόψη οι συναλλαγές τυχόν δικαιωμάτων που έχουν προκύψει από τις αξίες. Copyright Χρηματιστήριο Αθηνών 9

10 1.3.7 Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Γεωγραφικής Κατανομής στην Ελληνική Επικράτεια Έλληνες επενδυτές (01/06/ /06/2012) Ενεργές Μερίδες Αγορές Αξία Συναλλαγών Ενεργές Μερίδες Πωλήσεις Αξία Συναλλαγών Περιφέρειες πλήθος % (εκατ. ) % πλήθος % (εκατ. ) % (εκατ. ) Διαφορά Αττική ,92 521,53 78, ,64 484,69 78,89 36,84 Α Κεντρική Μακεδονία ,75 40,84 6, ,43 40,53 6,60 0,31 Α Θεσσαλία ,92 14,58 2, ,91 11,36 1,85 3,22 Α Κρήτη ,86 13,14 1, ,08 11,23 1,83 1,91 Α Πελοπόννησος ,90 12,48 1, ,58 11,09 1,80 1,39 Α Δυτική Ελλάδα ,03 10,46 1, ,92 9,55 1,55 0,91 Α Αν. Μακεδονία - Θράκη ,29 8,26 1, ,14 8,06 1,31 0,19 Α Στερεά Ελλάδα 833 2,65 7,39 1, ,40 5,43 0,88 1,96 Α Δυτική Μακεδονία 606 1,93 6,03 0, ,85 4,85 0,79 1,18 Α Νότιο Αιγαίο 520 1,66 5,31 0, ,51 4,24 0,69 1,07 Α Ήπειρος 672 2,14 5,38 0, ,84 4,06 0,66 1,32 Α Ιόνια Νησιά 383 1,22 3,83 0, ,24 3,96 0,64-0,12 Π Βόρειο Αιγαίο 335 1,07 3,09 0, ,02 2,40 0,39 0,69 Α Μη Έγκυροι Τ.Κ ,67 14,20 2, ,43 12,95 2,11 1,25 Α Σύνολο ,00 666,53 100, ,00 614,40 100,00 52,13 Α Σημειώσεις: 1. Η γεωγραφική ταξινόμηση των Μερίδων βασίστηκε στη κατηγοριοποίηση της Ελληνικής Επικράτειας σε περιφέρειες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών. 2. Η ταξινόμηση αφορά Μερίδες Επενδυτών όπου έχει δηλωθεί η Ελλάδα ως Χώρα Φορολογικής Κατοικίας και γίνεται με βάση τους ταχυδρομικούς κωδικούς που έχουν καταχωρηθεί στην Μερίδα. 3. Ως έγκυροι Ταχυδρομικοί Κωδικοί (Τ.Κ.), σύμφωνα με την σχετική κωδικοποίηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων θεωρούνται οι 5-ψήφιοι Τ.Κ. όπου το 1ο ψηφίο παίρνει τιμές από 1-8 και τα υπόλοιπα 4 ψηφία παίρνουν τιμές από Τυχόν διαφορές σε σχέση με άλλους πίνακες είναι μικρές και βρίσκονται στα όρια του στατιστικού λάθους. 5. Οι περιφέρειες εμφανίζονται σε φθίνουσα διάταξη ως προς την Αξία Συναλλαγών Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Γεωγραφικής Κατανομής Λοιπών Επενδυτών (αταξινόμητοι) Λοιποί επενδυτές (01/06/ /06/2012) Αγορές Πωλήσεις Ενεργές Μερίδες Αξία Συναλλαγών Ενεργές Μερίδες Αξία Συναλλαγών Διαφορά Χώρες πλήθος % (εκατ. ) % πλήθος % (εκατ. ) % (εκατ. ) Άλλο , ,42-1,34 Α Σημειώσεις: 1. Η ταξινόμηση αφορά Μερίδες επενδυτών όπου δεν έχει δηλωθεί Χώρα Φορολογικής κατοικίας. 2. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται συμπίπτουν με την κατηγορία ΙΙΙ Λοιποί Επενδυτές της παραγράφου Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Κατηγορίας Επενδυτών για το σύνολο των Μετοχών και αναφέρονται για λόγους τάξης. Copyright Χρηματιστήριο Αθηνών 10

11 1.3.9 Ανάλυση Συναλλαγών στο Χ.Α. βάσει Γεωγραφικής Κατανομής Αλλοδαπών Επενδυτών Ξένοι επενδυτές (01/06/ /06/2012) Χώρες πλήθος % (εκατ. ) % πλήθος % (εκατ. ) % (εκατ. ) Σύνολο EE χωρίς Ελλάδα ,42 275,45 76, ,69 335,00 81,30-59,56 Π Ηνωμένο Βασίλειο 41 3,02 180,99 50, ,09 220,82 53,59-39,84 Π Γαλλία 9 0,66 36,39 10,15 9 0,68 53,75 13,05-17,36 Π Κύπρος ,64 38,96 10, ,91 43,72 10,61-4,76 Π Λουξεμβούργο 11 0,81 8,15 2,27 9 0,68 5,00 1,21 3,15 Α Ιρλανδία 3 0,22 5,34 1,49 4 0,30 4,23 1,03 1,12 Α Γερμανία 7 0,52 3,21 0,89 9 0,68 4,10 0,99-0,89 Π Ολλανδία 4 0,29 1,30 0,36 5 0,38 2,15 0,52-0,84 Π Τσεχία 1 0,07 0,68 0,19 1 0,08 0,30 0,07 0,38 Α Βέλγιο 4 0,29 0,21 0,06 2 0,15 0,48 0,12-0,28 Π Αυστρία 2 0,15 0,05 0,01 3 0,23 0,39 0,09-0,33 Π Σουηδία 2 0,15 0,11 0,03 1 0,08 0,03 0,01 0,08 Α Ιταλία 3 0,22 0,02 0,01 2 0,15 0,03 0,01 0,00 Π Δανία 1 0,07 0,01 0,00 2 0,15 0,00 0,00 0,01 Α Πολωνία 2 0,15 0,01 0,00 2 0,15 0,00 0,00 0,00 Α Βουλγαρία 1 0,07 0,01 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,01 Α Μάλτα 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Α Ισπανία 1 0,07 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Α Ρουμανία 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Α Ουγγαρία 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Α Φινλανδία 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Α Εσθονία 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Α Σλοβακία 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Α Πορτογαλία 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Α Λιθουανία 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Α Λετονία 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Α Σλοβενία 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Α Χώρες εκτός EE 130 9,58 83,13 23, ,31 77,05 18,70 6,08 Α Ελβετία 11 0,81 38,40 10,71 6 0,45 35,68 8,66 2,72 Α Η.Π.Α. 23 1,69 33,27 9, ,96 24,54 5,96 8,73 Α Καϋμάν Νησιά 7 0,52 4,17 1,16 7 0,53 4,38 1,06-0,21 Π Παρθένα Νησιά Αγγλίας 3 0,22 0,15 0,04 6 0,45 3,35 0,81-3,20 Π Marshall Islands 9 0,66 0,86 0,24 8 0,60 2,25 0,55-1,39 Π Παναμάς 6 0,44 0,58 0,16 7 0,53 2,16 0,52-1,58 Π Λιβερία 7 0,52 0,47 0,13 8 0,60 0,63 0,15-0,15 Π Καναδάς 7 0,52 0,33 0,09 1 0,08 0,00 0,00 0,32 Α Αυστραλία 7 0,52 0,15 0,04 4 0,30 0,01 0,00 0,14 Α Ιαπωνία 1 0,07 0,00 0,00 1 0,08 0,00 0,00 0,00 Α Λοιπές Χώρες 49 3,61 4,76 1, ,73 4,05 0,98 0,71 Α Σύνολο ,00 358,58 100, ,00 412,05 100,00-53,47 Π Σημειώσεις: Ενεργές Μερίδες Αγορές Αξία Συναλλαγών Ενεργές Μερίδες Πωλήσεις Αξία Συναλλαγών 1. Η ταξινόμηση αφορά Μερίδες επενδυτών όπου έχει δηλωθεί άλλη Χώρα Φορολογική κατοικίας πέραν της Ελλάδας. 2. Η ταξινόμηση έχει γίνει βάσει των κωδικών χωρών που συμπεριλαμβάνονται στο πρότυπο ISO : Οι χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλέχτηκαν γιατί παρουσιάζουν Αξία Συναλλαγών άνω των 10 εκατομμυρίων. 4. Οι χώρες εμφανίζονται σε φθίνουσα διάταξη ως προς την Αξία Συναλλαγών. Διαφορά Copyright Χρηματιστήριο Αθηνών 11

12 2 Συμμετοχή Επενδυτών στο Χ.Α. 2.1 Συμμετοχή Επενδυτών σε Μετοχές Στοιχεία Μηνός Ιουνίου Συμμετοχή Επενδυτών στο Σύνολο Εισηγμένων και τις Βασικές Κατηγορίες Αγοράς Αξιών Σύνολο Εισηγμένων Κύρια Αγορά (Στοιχεία: 29/06/2012) Μερίδ. με υπόλ. Μερίδ. με υπόλ. Κατηγορίες Επενδυτών πλήθος % (εκατ. ) % πλήθος % (εκατ. ) % Ι. Ημεδαποί Επενδυτές , ,49 47, , ,35 45,99 Ιδιώτες Ημεδαποί , ,71 21, , ,26 20,81 Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές 424 0, ,64 6, , ,31 6,11 Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια 54 0,01 73,81 0, ,01 66,67 0,30 Εταιρείες Επενδύσεων 4 0,00 15,10 0,06 4 0,00 14,75 0,07 Αμοιβαία Κεφάλαια 109 0,01 716,42 2, ,01 690,72 3,14 Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 126 0,01 769,39 3, ,01 528,68 2,41 Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών 131 0,01 42,94 0, ,01 41,48 0,19 Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές , ,49 7, , ,32 5,78 Εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, κλπ) , ,57 6, , ,58 4,93 Λοιπά Ιδιωτικών μη Χρηματοοικονομικών 658 0,07 208,92 0, ,07 186,75 0,85 Δημόσιος Τομέας 611 0, ,63 11, , ,45 13,30 Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές 2 0,00 0,01 0,00 2 0,00 0,01 0,00 ΙΙ. Αλλοδαποί Επενδυτές , ,18 51, , ,07 52,52 Ιδιώτες - Αλλοδαποί ,37 100,48 0, ,37 97,36 0,44 Νομικά Πρόσωπα , ,26 13, , ,66 12,38 Θεσμικοί Επενδυτές , ,71 32, , ,01 34,63 Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 284 0, ,63 4, , ,94 5,08 Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές 6 0,00 0,10 0,00 6 0,00 0,10 0,00 III. Λοιποί Επενδυτές ,38 341,13 1, ,48 326,15 1,48 Σύνολα (I+II+III) , ,80 100, , ,57 100,00 Copyright Χρηματιστήριο Αθηνών 12

13 2.1.2 Συμμετοχή Επενδυτών σε Μετοχές που συνθέτουν τους Δείκτες FTSE / Athex FTSE/Athex 20 FTSE/Athex Liquid Mid FTSE/Athex Δείκτης Αγοράς (Στοιχεία: 29/06/2012) Μερίδ. με υπόλ. Μερίδ. με υπόλ. Μερίδ. με υπόλ. Κατηγορίες Επενδυτών πλήθος % (εκατ. ) % πλήθος % (εκατ. ) % πλήθος % (εκατ. ) % Ι. Ημεδαποί Επενδυτές , ,19 36, , ,75 71, , ,30 40,69 Ιδιώτες Ημεδαποί , ,33 16, ,32 398,55 23, , ,12 18,05 Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές 269 0,04 802,14 4, ,11 339,72 20, , ,69 6,10 Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια 45 0,01 55,18 0, ,02 3,07 0, ,01 58,72 0,31 Εταιρείες Επενδύσεων 3 0,00 6,90 0,04 3 0,00 0,91 0,05 4 0,00 10,28 0,05 Αμοιβαία Κεφάλαια 90 0,01 503,57 2, ,05 96,10 5, ,01 607,64 3,21 Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 80 0,01 200,74 1, ,03 235,70 13, ,01 440,04 2,32 Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών 51 0,01 35,75 0, ,01 3,95 0, ,01 40,01 0,21 Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές ,19 695,31 4, ,21 299,33 17, , ,43 5,48 Εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, κλπ) 867 0,14 524,87 3, ,19 299,14 17, ,15 866,78 4,57 Λοιπά Ιδιωτικών μη Χρηματοοικονομικών 357 0,06 170,44 1, ,02 0,19 0, ,05 170,65 0,90 Δημόσιος Τομέας 479 0, ,40 10, ,03 181,14 10, , ,05 11,06 Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές 2 0,00 0,01 0,00 1 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,01 0,00 ΙΙ. Αλλοδαποί Επενδυτές , ,51 61, ,20 463,33 27, , ,16 57,85 Ιδιώτες - Αλλοδαποί ,48 74,07 0, ,75 16,76 0, ,45 91,98 0,49 Νομικά Πρόσωπα 861 0, ,72 13, ,12 171,32 10, , ,43 13,18 Θεσμικοί Επενδυτές , ,05 41, ,30 250,88 14, , ,57 38,77 Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 201 0,03 996,58 5, ,03 24,37 1, , ,08 5,42 Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές 6 0,00 0,10 0,00 0 0,00 0,00 0,00 6 0,00 0,10 0,00 III. Λοιποί Επενδυτές ,82 262,79 1, ,13 11,23 0, ,69 276,32 1,46 Σύνολα (I+II+III) , ,48 100, , ,31 100, , ,77 100,00 Copyright Χρηματιστήριο Αθηνών 13

14 2.1.3 Συμμετοχή Επενδυτών σε Μετοχές που συνθέτουν Δείκτες του Χ.Α Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφ. (Στοιχεία: 29/06/2012) Μερίδ. με υπόλ. Κατηγορίες Επενδυτών πλήθος % (εκατ. ) % Ι. Ημεδαποί Επενδυτές ,42 193,16 78,58 Ιδιώτες Ημεδαποί ,01 154,31 62,78 Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές 85 0,10 13,23 5,38 Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια 9 0,01 0,97 0,40 Εταιρείες Επενδύσεων 3 0,00 2,95 1,20 Αμοιβαία Κεφάλαια 24 0,03 3,67 1,49 Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 29 0,04 5,49 2,23 Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών 20 0,02 0,16 0,06 Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές 205 0,25 25,51 10,38 Εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, κλπ) 157 0,19 25,11 10,22 Λοιπά Ιδιωτικών μη Χρηματοοικονομικών 48 0,06 0,40 0,16 Δημόσιος Τομέας 48 0,06 0,11 0,04 Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές 0 0,00 0,00 0,00 ΙΙ. Αλλοδαποί Επενδυτές 904 1,11 49,89 20,29 Ιδιώτες - Αλλοδαποί 691 0,85 1,07 0,44 Νομικά Πρόσωπα 86 0,11 23,76 9,66 Θεσμικοί Επενδυτές 110 0,14 9,07 3,69 Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 17 0,02 15,99 6,50 Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές 0 0,00 0,00 0,00 III. Λοιποί Επενδυτές ,47 2,76 1,12 Σύνολα (I+II+III) ,00 245,82 100,00 Σημειώσεις για τους πίνακες της ενότητας: 1. Στα Αλλοδαπά Λοιπά Νομικά Πρόσωπα περιλαμβάνονται υπεράκτιες (Off-Shore) Εταιρίες. 2. Η επεξεργασία των στοιχείων συμμετοχής των Επενδυτών σε Μετοχές των Δεικτών δεν λαμβάνει υπόψη την σταθμισμένη συμμετοχή της Μετοχής στον εκάστοτε Δείκτη. 3. Συμπεριλαμβάνονται και οι μετοχές που βρίσκονται υπό καθεστώς αναστολής. Για τον υπολογισμό της Κεφαλαιοποίησής τους λαμβάνεται η τιμή κλεισίματος της τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσής τους. 4. Τυχόν διαφορές σε σχέση με άλλους πίνακες είναι μικρές και βρίσκονται εντός των ορίων του στατιστικού λάθους Copyright Χρηματιστήριο Αθηνών 14

15 2.1.4 Κατανομή Αξίας Χαρτοφυλακίων σε Δείκτες και Κατηγορίες Μετοχών Copyright Χρηματιστήριο Αθηνών 15

16 Ημερομηνίες Στοιχείων Συνολική (σε εκατ. ) Ιδιώτες Ημεδαποί Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια Εταιρείες Επενδύσεων Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές Δημόσιος Τομέας Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές Σύνολο Ημεδαπών Επενδυτών Ιδιώτες - Αλλοδαποί Νομικά Πρόσωπα Θεσμικοί Επενδυτές Λοιπά Νομικά Πρόσωπα Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές Σύνολο Αλλοδαπών Επενδυτών Σύνολο Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Συμμετοχή Επενδυτών στην του Χ.Α. - Ιστορικά Ποσοστιαία Συμμετοχή επί της ς για το Σύνολο των Εισηγμένων Ημεδαποί Επενδυτές Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές Αλλοδαποί Επενδυτές Λοιποί Δεκ ,52 24,47 0,60 0,18 4,28 4,01 0,34 7,57 17,98 0,00 59,43 0,43 9,19 27,96 2,74 0,00 40,32 0,24 Δεκ ,05 22,64 0,40 0,15 3,40 3,34 0,31 8,18 14,65 0,00 53,07 0,42 8,81 35,07 2,34 0,00 46,64 0,29 Δεκ ,07 19,35 0,32 0,12 2,35 2,54 0,29 9,98 12,79 0,00 47,73 0,44 8,45 39,71 3,18 0,00 51,78 0,49 Δεκ ,30 21,09 0,37 0,11 2,42 3,20 0,48 8,30 15,08 0,00 51,07 0,45 11,72 32,39 3,28 0,00 47,85 1,08 Δεκ ,69 21,84 0,37 0,12 2,86 2,62 0,47 8,21 13,73 0,00 50,22 0,55 11,33 33,53 3,04 0,00 48,46 1,32 Δεκ ,00 20,82 0,39 0,10 2,80 2,53 0,24 7,43 13,92 0,00 48,22 0,67 11,83 34,80 3,14 0,00 50,45 1,34 Ιουν ,67 21,03 0,37 0,07 2,88 2,88 0,33 6,51 13,53 0,00 47,61 0,65 12,21 34,79 3,33 0,00 50,99 1,40 Ιουλ ,99 20,88 0,37 0,08 2,86 2,91 0,32 6,77 14,42 0,00 48,61 0,59 12,37 33,77 3,30 0,00 50,03 1,37 Αυγ ,51 21,03 0,34 0,06 2,83 2,85 0,29 7,26 13,79 0,00 48,45 0,59 12,45 33,72 3,45 0,00 50,21 1,34 Σεπ ,72 20,65 0,33 0,06 2,79 2,69 0,26 7,70 13,53 0,00 48,00 0,64 12,27 34,50 3,35 0,00 50,76 1,24 Οκτ ,66 20,34 0,30 0,06 3,04 2,79 0,22 7,02 13,69 0,00 47,47 0,60 13,48 34,03 3,31 0,00 51,41 1,12 Νοε ,03 21,87 0,32 0,05 2,93 2,85 0,21 7,40 14,06 0,00 49,69 0,53 13,64 31,50 3,38 0,00 49,05 1,26 Δεκ ,54 21,11 0,29 0,04 2,90 2,81 0,21 7,02 13,50 0,00 47,89 0,57 13,50 33,37 3,48 0,00 50,92 1,19 Ιαν ,03 21,91 0,33 0,05 2,85 2,77 0,26 7,90 12,74 0,00 48,79 0,58 12,27 33,44 3,40 0,00 49,69 1,52 Φεβ ,60 22,26 0,32 0,04 2,87 2,92 0,27 7,32 12,93 0,00 48,93 0,55 12,46 33,14 3,52 0,00 49,67 1,40 Μαρ ,43 21,31 0,31 0,04 2,95 2,76 0,21 7,37 12,97 0,00 47,92 0,51 12,76 33,73 3,82 0,00 50,82 1,25 Απρ ,37 20,86 0,30 0,04 2,91 2,87 0,21 7,38 12,14 0,00 46,70 0,62 12,46 35,08 3,82 0,00 51,99 1,32 Μαϊ ,50 20,88 0,28 0,04 2,65 2,79 0,16 7,42 11,19 0,00 45,41 0,40 13,40 35,43 4,08 0,00 53,31 1,28 Ιουν ,80 21,60 0,30 0,06 2,92 3,14 0,18 7,15 11,93 0,00 47,28 0,41 13,49 32,51 4,92 0,00 51,33 1,39 Copyright Χρηματιστήριο Αθηνών 16

17 Ημερομηνίες Στοιχείων (σε εκατ. ) Ιδιώτες Ημεδαποί Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια Εταιρείες Επενδύσεων Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές Δημόσιος Τομέας Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές Σύνολο Ημεδαπών Επενδυτών Ιδιώτες - Αλλοδαποί Νομικά Πρόσωπα Θεσμικοί Επενδυτές Λοιπά Νομικά Πρόσωπα Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές Σύνολο Αλλοδαπών Επενδυτών Σύνολο Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Ποσοστιαία Συμμετοχή επί της ς για τις Μετοχές της Κύριας Αγοράς Ημεδαποί Επενδυτές Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές Αλλοδαποί Επενδυτές Λοιποί Δεκ-2005 Δεκ-2006 Δεκ-2007 Δεκ-2008 Δεκ-2009 Δεκ-2010 Ιουν-2011 Ιουλ-2011 Αυγ-2011 Σεπ-2011 Οκτ ,35 19,67 0,30 0,07 3,18 2,49 0,23 5,69 14,74 0,00 46,37 0,64 12,40 36,22 3,18 0,00 52,45 1,18 Νοε ,34 21,15 0,32 0,05 3,09 2,57 0,22 5,85 15,30 0,00 48,57 0,57 12,40 33,86 3,25 0,00 50,08 1,35 Δεκ ,85 20,12 0,30 0,05 3,07 2,57 0,22 5,63 14,70 0,00 46,64 0,61 12,26 35,90 3,32 0,00 52,09 1,27 Ιαν ,60 21,45 0,34 0,05 3,02 2,44 0,28 6,80 13,92 0,00 48,29 0,62 11,42 34,71 3,32 0,00 50,07 1,64 Φεβ ,68 21,83 0,33 0,04 3,06 2,53 0,29 6,05 14,21 0,00 48,33 0,59 11,55 34,57 3,44 0,00 50,15 1,52 Μαρ ,06 20,71 0,31 0,04 3,15 2,40 0,23 6,19 14,28 0,00 47,32 0,55 11,74 35,32 3,72 0,00 51,33 1,36 Απρ ,51 20,11 0,30 0,04 3,12 2,30 0,22 6,12 13,44 0,00 45,66 0,68 11,41 37,09 3,78 0,00 52,95 1,39 Μαϊ ,73 19,82 0,28 0,04 2,89 2,18 0,17 5,54 12,66 0,00 43,57 0,44 12,08 38,39 4,16 0,00 55,07 1,36 Ιουν ,57 20,81 0,30 0,07 3,14 2,41 0,19 5,78 13,30 0,00 45,99 0,44 12,38 34,63 5,08 0,00 52,52 1,48 Σημείωση : Από 10/10/2011, σύμφωνα με τον ισχύοντα από 22/08/2011 Κανονισμό του Χ.Α. και τις σχετικές με αυτόν ισχύουσες αποφάσεις του Δ.Σ. του Χ.Α., η Κατηγορία Αξιών Μεγάλης ς και η κατηγορία Μεσαίας και Μικρής ς καταργήθηκαν και οι μετοχές των κατηγοριών αυτών μεταφέρθηκαν στην κατηγορία της Κύριας Αγοράς. Copyright Χρηματιστήριο Αθηνών 17

18 Ημερομηνίες Στοιχείων (σε εκατ. ) Ιδιώτες Ημεδαποί Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια Εταιρείες Επενδύσεων Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές Δημόσιος Τομέας Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές Σύνολο Ημεδαπών Επενδυτών Ιδιώτες - Αλλοδαποί Νομικά Πρόσωπα Θεσμικοί Επενδυτές Λοιπά Νομικά Πρόσωπα Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές Σύνολο Αλλοδαπών Επενδυτών Σύνολο Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Ποσοστιαία Συμμετοχή επί της ς για τις Μετοχές του Δείκτη FTSE/Athex 20 Ημεδαποί Επενδυτές Αλλοδαποί Επενδυτές Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές Λοιποί Δεκ ,66 18,81 0,59 0,11 4,25 1,88 0,33 6,50 22,79 0,00 55,28 0,37 8,12 33,18 2,83 0,00 44,51 0,21 Δεκ ,18 17,36 0,36 0,08 3,03 1,69 0,38 5,86 18,60 0,00 47,36 0,37 7,90 41,82 2,21 0,00 52,31 0,33 Δεκ ,35 15,91 0,32 0,07 2,17 1,28 0,38 2,75 16,46 0,00 39,34 0,47 9,02 47,22 3,37 0,00 60,08 0,58 Δεκ ,79 17,20 0,38 0,08 2,33 2,14 0,61 1,90 19,42 0,00 44,06 0,54 11,98 39,59 2,58 0,00 54,70 1,24 Δεκ ,83 18,82 0,41 0,09 2,75 1,54 0,64 2,27 17,10 0,00 43,63 0,67 12,01 39,47 2,62 0,00 54,78 1,59 Δεκ ,54 17,87 0,43 0,06 2,76 1,44 0,30 2,75 16,34 0,00 41,95 0,79 11,71 40,72 3,34 0,00 56,56 1,50 Ιουν ,07 17,49 0,42 0,05 2,85 1,70 0,41 2,85 15,15 0,00 40,92 0,75 12,55 40,89 3,31 0,00 57,50 1,58 Ιουλ ,35 17,99 0,42 0,05 2,95 1,83 0,41 2,75 14,37 0,00 40,77 0,69 12,93 40,57 3,49 0,00 57,68 1,55 Αυγ ,96 17,80 0,39 0,03 3,00 1,61 0,38 2,78 13,85 0,00 39,84 0,71 13,03 41,18 3,71 0,00 58,63 1,54 Σεπ ,92 16,68 0,37 0,03 2,93 1,47 0,33 2,83 14,55 0,00 39,20 0,78 12,87 42,12 3,63 0,00 59,40 1,40 Οκτ ,30 15,04 0,32 0,03 3,04 1,41 0,26 2,78 14,49 0,00 37,36 0,69 14,04 43,15 3,59 0,00 61,46 1,18 Νοε ,37 16,42 0,34 0,02 3,02 1,55 0,26 2,97 14,65 0,00 39,22 0,62 14,28 40,77 3,73 0,00 59,40 1,38 Δεκ ,29 15,31 0,31 0,02 2,96 1,43 0,25 2,97 13,82 0,00 37,06 0,68 14,00 43,18 3,81 0,00 61,67 1,28 Ιαν ,59 17,89 0,36 0,02 2,90 1,43 0,32 3,88 12,55 0,00 39,35 0,69 12,97 41,45 3,79 0,00 58,90 1,75 Φεβ ,66 18,00 0,35 0,01 2,91 1,46 0,34 3,33 12,71 0,00 39,12 0,66 13,13 41,56 3,96 0,00 59,30 1,58 Μαρ ,58 16,41 0,34 0,01 2,96 1,34 0,26 3,11 13,12 0,00 37,56 0,59 13,31 42,80 4,35 0,00 61,05 1,39 Απρ ,62 15,83 0,33 0,01 2,89 1,24 0,25 3,12 11,97 0,00 35,65 0,75 12,95 44,74 4,46 0,00 62,90 1,45 Μαϊ ,49 14,66 0,30 0,01 2,71 1,10 0,19 4,04 10,50 0,00 33,52 0,44 13,34 46,62 4,68 0,00 65,08 1,40 Ιουν ,48 16,83 0,33 0,04 2,99 1,19 0,21 4,12 10,85 0,00 36,56 0,44 13,54 41,99 5,91 0,00 61,88 1,56 Copyright Χρηματιστήριο Αθηνών 18

19 Ημερομηνίες Στοιχείων (σε εκατ. ) Ιδιώτες Ημεδαποί Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια Εταιρείες Επενδύσεων Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές Δημόσιος Τομέας Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές Σύνολο Ημεδαπών Επενδυτών Ιδιώτες - Αλλοδαποί Νομικά Πρόσωπα Θεσμικοί Επενδυτές Λοιπά Νομικά Πρόσωπα Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές Σύνολο Αλλοδαπών Επενδυτών Σύνολο Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Ποσοστιαία Συμμετοχή επί της ς για τις Μετοχές του Δείκτη FTSE/Athex Liquid Mid Ημεδαποί Επενδυτές Αλλοδαποί Επενδυτές Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές Λοιποί Δεκ-2005 Δεκ-2006 Δεκ-2007 Δεκ-2008 Δεκ ,89 24,22 0,10 0,17 6,13 3,28 0,17 19,99 5,24 0,00 59,31 0,50 8,02 29,87 1,22 0,00 39,61 1,09 Δεκ ,71 17,72 0,19 0,24 6,09 9,91 0,21 15,37 13,05 0,00 62,80 0,69 8,49 26,34 1,26 0,00 36,79 0,41 Ιουν ,82 22,83 0,15 0,14 5,99 9,10 0,28 17,57 6,47 0,00 62,54 0,79 8,40 24,68 3,18 0,00 37,04 0,42 Ιουλ ,95 18,60 0,18 0,16 6,01 9,43 0,30 22,25 7,31 0,00 64,23 0,88 9,47 23,77 1,19 0,00 35,31 0,45 Αυγ ,89 17,90 0,18 0,15 5,99 10,07 0,31 22,01 7,85 0,00 64,45 0,86 9,46 23,57 1,21 0,00 35,09 0,46 Σεπ ,09 18,78 0,18 0,14 5,99 9,33 0,27 22,02 8,03 0,00 64,75 0,92 9,93 22,74 1,20 0,00 34,79 0,46 Οκτ ,33 18,41 0,18 0,13 6,08 9,30 0,29 21,69 7,55 0,00 63,63 0,91 9,90 23,89 1,19 0,00 35,89 0,48 Νοε ,09 23,60 0,16 0,08 5,34 4,71 0,18 21,26 15,80 0,00 71,12 0,65 6,97 18,25 1,37 0,00 27,24 1,63 Δεκ ,55 22,26 0,17 0,08 5,53 5,32 0,20 19,44 18,46 0,00 71,45 0,62 7,01 17,99 1,19 0,00 26,81 1,73 Ιαν ,67 21,74 0,16 0,07 5,74 5,32 0,21 26,85 11,21 0,00 71,31 0,63 7,03 18,10 1,22 0,00 26,98 1,72 Φεβ ,18 21,88 0,16 0,03 5,81 5,42 0,20 27,06 12,40 0,00 72,97 0,57 6,96 16,59 1,19 0,00 25,32 1,72 Μαρ ,41 21,12 0,16 0,03 6,03 4,87 0,19 27,77 12,02 0,00 72,19 0,70 8,01 16,42 1,16 0,00 26,30 1,51 Απρ ,48 19,43 0,16 0,03 6,17 4,98 0,19 28,54 12,28 0,00 71,77 0,72 8,00 16,86 0,97 0,00 26,55 1,68 Μαϊ ,15 23,20 0,17 0,04 5,45 13,37 0,24 17,16 11,22 0,00 70,87 1,02 10,36 15,66 1,43 0,00 28,47 0,66 Ιουν ,31 23,54 0,18 0,05 5,68 13,92 0,23 17,68 10,70 0,00 71,97 0,99 10,12 14,82 1,44 0,00 27,36 0,66 Copyright Χρηματιστήριο Αθηνών 19

20 Ημερομηνίες Στοιχείων (σε εκατ. ) Ιδιώτες Ημεδαποί Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια Εταιρείες Επενδύσεων Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές Δημόσιος Τομέας Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές Σύνολο Ημεδαπών Επενδυτών Ιδιώτες - Αλλοδαποί Νομικά Πρόσωπα Θεσμικοί Επενδυτές Λοιπά Νομικά Πρόσωπα Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές Σύνολο Αλλοδαπών Επενδυτών Σύνολο Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Ποσοστιαία Συμμετοχή επί της ς για τις Μετοχές του Δείκτη FTSE/Athex Δείκτης Αγοράς Ημεδαποί Επενδυτές Αλλοδαποί Επενδυτές Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές Λοιποί Δεκ ,28 23,34 0,60 0,18 4,57 3,52 0,36 7,26 19,10 0,00 58,93 0,40 7,84 29,83 2,82 0,00 40,89 0,18 Δεκ ,58 21,72 0,39 0,14 3,56 3,08 0,33 7,82 15,19 0,00 52,24 0,39 7,87 36,96 2,27 0,00 47,49 0,27 Δεκ ,38 19,54 0,33 0,12 2,55 2,15 0,32 4,70 13,90 0,00 43,60 0,48 9,19 42,79 3,41 0,00 55,88 0,52 Δεκ ,28 20,12 0,38 0,11 2,65 3,31 0,56 4,31 17,03 0,00 48,47 0,50 11,11 36,14 2,58 0,00 50,33 1,21 Δεκ ,40 21,21 0,39 0,11 3,11 2,59 0,54 5,37 15,15 0,00 48,47 0,62 11,06 36,00 2,41 0,00 50,08 1,45 Δεκ ,96 19,62 0,39 0,09 3,10 2,60 0,27 4,52 15,49 0,00 46,07 0,75 10,95 37,76 3,03 0,00 52,49 1,43 Ιουν ,37 19,17 0,38 0,06 3,06 2,69 0,39 4,81 13,95 0,00 44,51 0,74 11,98 38,07 3,25 0,00 54,04 1,45 Ιουλ ,26 19,25 0,38 0,07 3,11 2,72 0,39 5,10 13,39 0,00 44,41 0,69 12,41 37,81 3,25 0,00 54,15 1,43 Αυγ ,37 19,13 0,36 0,05 3,15 2,66 0,36 5,19 12,93 0,00 43,81 0,71 12,47 38,17 3,42 0,00 54,76 1,42 Σεπ ,64 18,34 0,34 0,05 3,09 2,47 0,31 5,30 13,49 0,00 43,40 0,77 12,34 38,85 3,33 0,00 55,29 1,31 Οκτ ,46 16,92 0,30 0,04 3,22 2,39 0,26 5,31 13,32 0,00 41,76 0,69 13,35 39,81 3,29 0,00 57,13 1,11 Νοε ,88 18,32 0,32 0,03 3,19 2,05 0,24 5,41 14,32 0,00 43,88 0,62 13,29 37,38 3,41 0,00 54,70 1,42 Δεκ ,47 17,17 0,29 0,03 3,15 1,98 0,24 5,13 13,88 0,00 41,87 0,67 13,07 39,55 3,50 0,00 56,79 1,34 Ιαν ,34 19,26 0,33 0,04 3,11 1,94 0,30 6,58 12,07 0,00 43,63 0,68 12,22 38,22 3,50 0,00 54,62 1,75 Φεβ ,80 19,42 0,33 0,03 3,14 2,00 0,32 6,27 12,31 0,00 43,80 0,64 12,29 38,02 3,64 0,00 54,59 1,61 Μαρ ,28 17,99 0,31 0,03 3,24 1,90 0,25 6,41 12,62 0,00 42,75 0,60 12,50 38,79 3,94 0,00 55,83 1,42 Απρ ,39 17,22 0,30 0,03 3,19 1,80 0,24 6,37 11,70 0,00 40,84 0,74 12,22 40,70 4,03 0,00 57,69 1,47 Μαϊ ,20 16,07 0,29 0,02 2,91 2,05 0,19 5,19 10,81 0,00 37,53 0,49 13,03 43,28 4,35 0,00 61,15 1,32 Ιουν ,77 18,05 0,31 0,05 3,21 2,32 0,21 5,48 11,06 0,00 40,69 0,49 13,18 38,77 5,42 0,00 57,85 1,46 Copyright Χρηματιστήριο Αθηνών 20

21 Ημερομηνίες Στοιχείων (σε εκατ. ) Ιδιώτες Ημεδαποί Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια Εταιρείες Επενδύσεων Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές Δημόσιος Τομέας Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές Σύνολο Ημεδαπών Επενδυτών Ιδιώτες - Αλλοδαποί Νομικά Πρόσωπα Θεσμικοί Επενδυτές Λοιπά Νομικά Πρόσωπα Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές Σύνολο Αλλοδαπών Επενδυτών Σύνολο Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Ποσοστιαία Συμμετοχή επί της ς για τις Μετοχές του Δείκτη Τιμών Μεσαίας & Μικρής ς Ημεδαποί Επενδυτές Αλλοδαποί Επενδυτές Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές Λοιποί Δεκ-2005 Δεκ-2006 Δεκ-2007 Δεκ-2008 Δεκ ,81 59,74 2,01 0,30 2,65 5,07 0,02 12,13 0,06 0,00 81,98 0,40 5,99 6,21 5,09 0,00 17,70 0,32 Δεκ ,70 53,22 0,24 0,30 1,19 5,46 0,03 15,87 0,13 0,00 76,43 0,42 8,17 11,08 2,21 0,00 21,88 1,69 Ιουν ,41 59,99 0,07 0,16 1,35 2,37 0,02 12,29 0,50 0,00 76,76 0,56 10,12 8,96 2,02 0,00 21,65 1,58 Ιουλ ,59 58,33 0,08 0,19 1,45 2,31 0,02 14,21 0,44 0,00 77,04 0,50 9,54 9,16 2,21 0,00 21,41 1,55 Αυγ ,88 58,40 0,07 0,20 1,51 2,44 0,02 14,08 0,43 0,00 77,15 0,48 10,17 8,53 1,99 0,00 21,17 1,68 Σεπ ,07 58,98 0,07 0,19 1,55 2,48 0,01 14,34 0,34 0,00 77,97 0,46 9,76 8,64 1,40 0,00 20,26 1,77 Οκτ ,05 59,25 0,07 0,17 1,51 2,49 0,01 13,76 0,33 0,00 77,59 0,37 10,09 8,84 1,38 0,00 20,67 1,73 Νοε ,34 61,64 0,39 0,38 1,48 2,29 0,01 18,79 0,02 0,00 84,99 0,47 10,63 2,49 0,71 0,00 14,29 0,71 Δεκ ,55 68,13 0,03 0,40 2,50 1,44 0,00 15,77 0,01 0,00 88,27 0,35 8,02 2,23 0,52 0,00 11,12 0,61 Ιαν ,32 68,70 0,02 0,41 2,33 1,39 0,00 15,55 0,01 0,00 88,42 0,36 7,68 2,25 0,63 0,00 10,92 0,67 Φεβ ,11 68,89 0,02 0,40 2,23 0,72 0,01 16,71 0,01 0,00 88,99 0,37 7,04 2,26 0,65 0,00 10,33 0,68 Μαρ ,53 69,65 0,02 0,42 2,21 0,71 0,01 16,22 0,01 0,00 89,25 0,33 6,78 2,25 0,67 0,00 10,04 0,71 Απρ ,23 69,55 0,10 0,48 2,68 1,05 0,01 12,02 0,03 0,00 85,92 0,35 6,72 2,86 3,47 0,00 13,39 0,70 Μαϊ ,93 54,88 0,41 0,87 1,28 2,41 0,07 9,90 0,05 0,00 69,87 0,38 17,23 5,31 6,44 0,00 29,36 0,77 Ιουν ,82 62,78 0,40 1,20 1,49 2,23 0,06 10,38 0,04 0,00 78,58 0,44 9,66 3,69 6,50 0,00 20,29 1,12 Copyright Χρηματιστήριο Αθηνών 21

22 2.1.6 Συμμετοχή Επενδυτών στην του Χ.Α. Συγκριτικά Γραφήματα Copyright Χρηματιστήριο Αθηνών 22

23 2.2 Γεωγραφική Κατανομή Επενδυτών στην Ελληνική Επικράτεια Γεωγραφική Κατανομή Επενδυτών στην Ελληνική Επικράτεια (29/06/2012) Μερίδες Επενδυτών με υπόλοιπα χωρίς υπόλοιπα Σύνολο Περιφέρειες πλήθος % πλήθος % πλήθος % αξία (εκατ.) % Αττική , , , ,19 82,30 Κεντρική Μακεδονία , , ,33 524,61 4,52 Κρήτη , , ,03 234,55 2,02 Θεσσαλία , , ,41 132,53 1,14 Πελοπόννησος , , ,01 111,10 0,96 Αν. Μακεδονία - Θράκη , , ,35 104,79 0,90 Δυτική Ελλάδα , , ,48 94,76 0,82 Στερεά Ελλάδα , , ,21 90,96 0,78 Ήπειρος , , ,51 55,29 0,48 Νότιο Αιγαίο , , ,93 44,91 0,39 Δυτική Μακεδονία , , ,40 42,99 0,37 Βόρειο Αιγαίο , , ,55 37,47 0,32 Ιόνια Νησιά , , ,38 34,65 0,30 Μη Έγκυροι Τ.Κ , , ,46 543,70 4,69 Σύνολο , , , ,49 100,00 Σημειώσεις: 1. Μερίδες επενδυτών με υπόλοιπα μετοχών, θεωρούνται οι Μερίδες Επενδυτών που εμφανίζουν έστω και μια Αξία. 2. Μερίδες επενδυτών με μηδενικά υπόλοιπα θεωρούνται οι Μερίδες Επενδυτών που δεν εμφανίζουν καταχωρημένες Αξίες. 3. Η γεωγραφική ταξινόμηση των Μερίδων βασίστηκε στη κατηγοριοποίηση της Ελληνικής Επικράτειας σε περιφέρειες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών. 4. Η ταξινόμηση αφορά Μερίδες Επενδυτών όπου έχει δηλωθεί η Ελλάδα ως Χώρα Φορολογικής Κατοικίας και γίνεται με βάση τους ταχυδρομικούς κωδικούς που έχουν καταχωρηθεί στην Μερίδα. 5. Ως έγκυροι Ταχυδρομικοί Κωδικοί (Τ.Κ.), σύμφωνα με την σχετική κωδικοποίηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων θεωρούνται οι 5-ψήφιοι Τ.Κ. όπου το 1ο ψηφίο παίρνει τιμές από 1-8 και τα υπόλοιπα 4 ψηφία παίρνουν τιμές από Τυχόν διαφορές σε σχέση με άλλους πίνακες είναι μικρές και βρίσκονται στα όρια του στατιστικού λάθους. 7. Οι περιφέρειες εμφανίζονται σε φθίνουσα διάταξη ως προς την κεφαλαιοποίηση των μετοχικών τους υπολοίπων Γεωγραφική Κατανομή Λοιπών Επενδυτών (αταξινόμητοι) (29/06/2012) Χώρες πλήθος % πλήθος % πλήθος % αξία (εκατ.) % Άλλο ,13 - Σημειώσεις: με υπόλοιπα Επενδυτές με Μη Καταχωρημένη Χώρα Φορολογικής Κατοικίας Μερίδες Επενδυτών χωρίς υπόλοιπα Σύνολο 1. Η ταξινόμηση αφορά Μερίδες επενδυτών όπου δεν έχει δηλωθεί Χώρα Φορολογική κατοικίας. 2. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται συμπίπτουν με την κατηγορία ΙΙΙ Λοιποί Επενδυτές της παραγράφου 2.1 Συμμετοχή Επενδυτών σε Μετοχές Στοιχεία Μηνός Ιουνίου 2012 και αναφέρονται για λόγους τάξης. Copyright Χρηματιστήριο Αθηνών 23

24 2.3 Γεωγραφική Κατανομή Αλλοδαπών Επενδυτών (29/06/2012) Χώρες πλήθος % πλήθος % πλήθος % αξία (εκατ.) % Σύνολο EE χωρίς Ελλάδα , , , ,56 56,39 Λουξεμβούργο 239 1, , , ,30 21,00 Κύπρος , , , ,34 11,72 Ηνωμένο Βασίλειο , , , ,02 8,74 Γερμανία 468 2, , ,68 469,82 3,73 Γαλλία 378 2, , ,60 460,15 3,66 Ιρλανδία 128 0, , ,58 153,48 1,22 Αυστρία 70 0, , ,35 153,29 1,22 Ολλανδία 106 0, , ,88 153,19 1,22 Ιταλία 393 2, , ,38 152,68 1,21 Βέλγιο 67 0, , ,37 115,77 0,92 Ισπανία 98 0, , ,12 102,45 0,81 Σουηδία 144 0, , ,47 76,32 0,61 Δανία 86 0, , ,46 19,53 0,16 Τσεχία 10 0, , ,03 14,93 0,12 Πορτογαλία 18 0, , ,21 5,11 0,04 Φινλανδία 16 0, , ,21 1,25 0,01 Σλοβενία 8 0, , ,19 0,85 0,01 Πολωνία 63 0, , ,27 0,71 0,01 Ουγγαρία 15 0, , ,10 0,47 0,00 Λιθουανία 3 0,02 5 0,01 8 0,01 0,38 0,00 Βουλγαρία 86 0, , ,32 0,27 0,00 Ρουμανία 36 0, , ,26 0,15 0,00 Μάλτα 3 0, , ,12 0,09 0,00 Λετονία 2 0, , ,02 0,03 0,00 Εσθονία 2 0,01 7 0,01 9 0,01 0,00 0,00 Σλοβακία 1 0,01 6 0,01 7 0,01 0,00 0,00 Χώρες εκτός EE , , , ,62 43,61 Η.Π.Α , , , ,38 22,65 Ελβετία 208 1, , ,85 666,33 5,29 Παρθένα Νησιά Αγγλίας 98 0, , ,89 466,86 3,71 Καϋμάν Νησιά 82 0, , ,57 330,98 2,63 Νορβηγία 32 0, , ,23 266,85 2,12 Καναδάς 512 3, , ,83 131,60 1,05 Λιβερία 200 1, , ,01 126,62 1,01 Ιαπωνία 164 0, , ,68 76,80 0,61 Παναμάς 106 0, , ,33 69,98 0,56 Marshall Islands 60 0, , ,24 52,35 0,42 Αυστραλία 431 2, , ,46 43,32 0,34 Λοιπές Χώρες , , ,16 406,55 3,23 Σύνολο , , , ,18 100,00 Σημειώσεις: με υπόλοιπα Γεωγραφική Κατανομή Αλλοδαπών Επενδυτών Μερίδες Επενδυτών χωρίς υπόλοιπα Σύνολο 1. Η ταξινόμηση αφορά Μερίδες επενδυτών όπου έχει δηλωθεί άλλη χώρα φορολογική κατοικίας πέραν της Ελλάδας. 2. Οι χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης επιλέχτηκαν γιατί παρουσιάζουν τρέχουσες Αξίες άνω των 100 εκατομμυρίων. Copyright Χρηματιστήριο Αθηνών 24

25 2.3.1 Γραφικές απεικονίσεις Γεωγραφικής Κατανομής Αλλοδαπών Επενδυτών 2.4 Συμμετοχή Επενδυτών σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου / Εταιρικά Ομόλογα Στοιχεία Ιουνίου 2012 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Εταιρικά Ομόλογα (Στοιχεία: 29/06/2012) Μερίδ. με υπόλ. Μερίδ. με υπόλ. Κατηγορίες Επενδυτών πλήθος % αξία (εκατ.) % πλήθος % αξία (εκατ.) % Ι. Ημεδαποί Επενδυτές ,44 527,89 96, ,73 197,87 22,56 Ιδιώτες Ημεδαποί ,43 512,53 93, ,81 147,04 16,76 Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές 0 0,00 0,00 0, ,41 21,83 2,49 Ασφ. Εταιρ. & Συνταξιοδοτ. Κεφάλαια 0 0,00 0,00 0,00 3 0,06 0,25 0,03 Εταιρείες Επενδύσεων 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Αμοιβαία Κεφάλαια 0 0,00 0,00 0, ,21 1,82 0,21 Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 0 0,00 0,00 0,00 7 0,13 19,38 2,21 Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών 0 0,00 0,00 0,00 1 0,02 0,38 0,04 Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές 0 0,00 0,00 0, ,51 29,00 3,31 Εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, κλπ) 0 0,00 0,00 0, ,49 29,00 3,31 Λοιπά Ιδιωτικών μη Χρηματοοικονομικών 0 0,00 0,00 0,00 1 0,02 0,00 0,00 Δημόσιος Τομέας 1 0,01 15,36 2,80 0 0,00 0,00 0,00 Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 ΙΙ. Αλλοδαποί Επενδυτές 50 0,33 2,05 0, ,58 644,60 73,49 Ιδιώτες - Αλλοδαποί 50 0,33 2,05 0, ,72 7,57 0,86 Νομικά Πρόσωπα 0 0,00 0,00 0, ,64 59,86 6,82 Θεσμικοί Επενδυτές 0 0,00 0,00 0, ,00 500,70 57,08 Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 0 0,00 0,00 0, ,23 76,47 8,72 Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 III. Λοιποί Επενδυτές 338 2,23 18,14 3, ,69 34,70 3,96 Σύνολα (I+II+III) ,00 548,08 100, ,00 877,17 100,00 Σημειώσεις: 1. Όλα τα Ομόλογα αναφέρονται σε εισηγμένα και αποϋλοποιημένα Ομόλογα. 2. Τα στοιχεία για τα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου αναφέρονται μόνο στο μέρος των εκδόσεων που έχουν καταχωρηθεί σε Μερίδες Επενδυτών στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων. Copyright Χρηματιστήριο Αθηνών 25

26 3 Λοιπές Κατανομές 3.1 Κατανομή Επενδυτών Βάσει του Αριθμού των Χειριστών τους Σημειώσεις: 1. Χειριστές Μερίδων είναι οι Χρηματιστηριακές εταιρείες και οι Τράπεζες Θεματοφύλακες που συμμετέχουν στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων. 2. Οι Μερίδες Επενδυτών που υπολείπονται από το σύνολο, αφορούν Μερίδες που δεν έχουν Ενεργή Δήλωση Χρήσης σε κάποιον Χειριστή, ενώ τα τυχόν υπόλοιπά τους βρίσκονται καταχωρημένα στον Ειδικό Λογαριασμό, είτε λόγω επιλογής του Επενδυτή, είτε λόγω μη αποϋλοποίησης Ονομαστικών Μετοχών (Μη Εμφανισθέντες) και οι οποίες ανέρχονται σε Κατανομή Επενδυτών Βάσει του Αριθμού των Μετοχών που συνθέτουν το Χαρτοφυλάκιό τους 3.3 Κατανομή Επενδυτών Βάσει Κλίμακας Αποτιμώμενης Αξίας των Μετοχών που συνθέτουν το Χαρτοφυλάκιό τους (Στοιχεία: 29/06/2012) Μερίδες Επενδυτών Χαρτοφυλάκια πλήθος % με αξία έως 3.000, ,64 -// , ,58 -// , ,88 -// , ,41 -// , ,99 -// , ,43 -// , ,30 -// , ,33 -// , ,11 -// , ,09 -// , ,08 -// , ,08 με αξία πάνω από , ,08 Σύνολο Ενεργών Μερίδων: ,00 Copyright Χρηματιστήριο Αθηνών 26

27 4 Διακανονισμός Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Ως Χρηματιστηριακές Συναλλαγές νοούνται οι συναλλαγές του Χρηματιστηρίου Αθηνών που διακανονίστηκαν στο Σύστημα Αΰλων Τίτλων, υπολογισμένες με τη μέθοδο single count (μόνο Αγορές). Αριθμός Διακανονισμένων Συναλλαγών Σύνολο πλήθος % πλήθος % πλήθος % πλήθος % πλήθος % πλήθος Ιανουάριος ,89 0 0, , ,04 0 0, Φεβρουάριος , , , ,03 0 0, Μάρτιος , , , ,03 0 0, Απρίλιος ,96 0 0, , ,03 0 0, Μάιος ,97 0 0, , ,02 0 0, Ιούνιος , , , ,02 0 0, Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Σύνολο , , , ,03 0 0, Ημερήσιος Μ.Ο Σύνολο πλήθος % πλήθος % πλήθος % πλήθος % πλήθος % πλήθος Ιανουάριος ,71 0 0, , ,08 0 0, Φεβρουάριος , , , ,06 0 0, Μάρτιος , , , ,02 0 0, Απρίλιος ,95 0 0, , ,01 0 0, Μάιος ,98 0 0, , ,01 0 0, Ιούνιος , , , ,00 0 0, Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Σύνολο , , , ,03 0 0, Ημερήσιος Μ.Ο Σύνολο (αξία σε ) % (αξία σε ) % (αξία σε ) % (αξία σε ) % (αξία σε ) % (αξία σε ) Ιανουάριος ,61 99,65 0,00 0, ,99 0, ,67 0,24 0,00 0, ,27 Φεβρουάριος ,90 99, ,12 0, ,14 0, ,36 0,17 0,00 0, ,52 Μάρτιος ,54 99, ,76 0, ,11 0, ,14 0,06 0,00 0, ,55 Απρίλιος ,07 99,96 0,00 0, ,27 0, ,56 0,02 0,00 0, ,90 Μάιος ,24 99,98 0,00 0, ,76 0, ,93 0,01 0,00 0, ,93 Ιούνιος ,59 99, ,56 0, ,68 0, ,87 0,01 0,00 0, ,70 Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Μετοχές Δικ. Προτίμησης Εταιρικά Ομόλογα Διαπραγμ. Α/Κ Μετοχές Μετοχές Κρατικά Ομόλογα Αριθμός Αξιών που Μεταβιβάστηκαν λόγω Διακανονισμού των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών Δικ. Προτίμησης Δικ. Προτίμησης Εταιρικά Ομόλογα Χρηματική Αξία Διακανονισμένων Συναλλαγών Εταιρικά Ομόλογα Διαπραγμ. Α/Κ Διαπραγμ. Α/Κ Κρατικά Ομόλογα Κρατικά Ομόλογα Σύνολο ,95 99, ,44 0, ,95 0, ,53 0,10 0,00 0, ,87 Ημερήσιος Μ.Ο , , , ,74 0, ,22 Copyright Χρηματιστήριο Αθηνών 27

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Σημειώσεις Επεξηγήσεις Κωδικοποίηση κατηγοριών ταξινόμησης επενδυτών Ημεδαποί Επενδυτές Ιδιώτες Ημεδαποί Ιδιωτικές Χρηματοοικονομικές Συλλογικών Επενδύσεων Ασφαλιστικές ετ. & Συνταξιοδοτικά κεφ. Εταιρείες Επενδύσεων Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Λοιπά Ιδιωτικών Χρηματοοικονομικών Ιδιωτικές μη Χρηματοοικονομικές Εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, κλπ) Λοιπά Ιδιωτικών μη Χρηματοοικονομικών Δημόσιος Τομέας Λοιποί Ημεδαποί Επενδυτές Αλλοδαποί Επενδυτές Φυσικά Πρόσωπα - Ιδιώτες Νομικά Πρόσωπα Θεσμικοί Επενδυτές Λοιπά Νομικά Πρόσωπα Λοιποί Αλλοδαποί Επενδυτές Λοιποί Επενδυτές Φυσικά πρόσωπα Από τις Ομάδες Συγκυρίων μόνο αυτές που τα μέλη είναι Ιδιώτες Αμοιβαία Κεφάλαια, Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.), Εταιρείες Παροχής Πιστώσεων (Financial /Credit Houses), Εταιρείες Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring), Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing), Χρηματιστηριακές Εταιρείες (ΑΧΕ) Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Διαμεσολάβησης στη Μεταφορά Κεφαλαίων, Εταιρείες Λήψης και Διαβίβασης Εντολών Αγοραπωλησίας Τίτλων (Ε.Λ.Δ.Ε.), Ανταλλακτήρια Συναλλάγματος, Ασφαλιστικοί Πράκτορες, Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital) Εταιρείες Ιδιωτικών συμφερόντων (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, κλπ) Οργανισμοί, συνεταιρισμοί κ.α., Μη κερδοσκοπικά Ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά, Από τις Ομάδες Συγκυρίων μόνο αυτές που τα μέλη είναι Εταιρείες Υποτομέας της Κεντρικής Διοίκησης (όλα τα Υπουργεία), Υποτομέας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Κοινότητες, Ενώσεις Δήμων, Νομαρχίες, Νομαρχιακά Διαμερίσματα, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) Δημόσιες και Δημοτικές μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις Υποτομέας των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Κρατικά Νοσοκομεία Λοιποί Δημόσιοι Οργανισμοί Μη κερδοσκοπικά Ιδρύματα (Γενικής Κυβέρνησης) Από τις Ομάδες Συγκυρίων μόνο αυτές που τα μέλη είναι Εταιρείες και ιδιώτες Υπεράκτιες Από τις Ομάδες Συγκυρίων αυτές που τα μέλη (αλλοδαποί) είναι Εταιρείες και ιδιώτες. Επενδυτές με Μη Καταχωρημένη Χώρα Φορολογικής κατοικίας. Από τις Ομάδες Συγκυρίων μόνο αυτές που στα μέλη συνυπάρχουν Έλληνες και αλλοδαποί

29 Λεωφ. Αθηνών Αθήνα τηλ fax

ΔΗΛΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 91 - μαρτιος 2011 ΔΗΛΩΣΗ Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος οκτωβριος 2012

μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος οκτωβριος 2012 μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 110 - οκτωβριος 2012 ΔΗΛΩΣΗ Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος νοεμβριος 2012

μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος νοεμβριος 2012 μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 111 - νοεμβριος 2012 ΔΗΛΩΣΗ Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος ιανουαριος

μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος ιανουαριος μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 113 - ιανουαριος 2 0 1 3 ΔΗΛΩΣΗ Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 85 - σεπτεμβριος 2010

μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 85 - σεπτεμβριος 2010 5 8 32 6 4 9 1 7 3 7 4 2 6 μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 85 - σεπτεμβριος 2010 ΔΗΛΩΣΗ Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 68 - απρίλιος

μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 68 - απρίλιος μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 68 - απρίλιος ΗΛΩΣΗ Το Χρηµατιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι ορθά

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Στατιστικό ελτίο Τεύχος 61 - Σεπτέµβριος 2008

Μηνιαίο Στατιστικό ελτίο Τεύχος 61 - Σεπτέµβριος 2008 Τεύχος 61 - ΗΛΩΣΗ Το Χρηµατιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι ορθά και επικαιροποιηµένα. Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος ιουλιος

μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος ιουλιος μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 119 - ιουλιος 2 0 1 3 ΔΗΛΩΣΗ Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

μηνιαιο στατιστικο δελτιο 2014 ΜΑΡΤΙΟΣ

μηνιαιο στατιστικο δελτιο 2014 ΜΑΡΤΙΟΣ μηνιαιο στατιστικο δελτιο 2014 ΜΑΡΤΙΟΣ 127 ΔΗΛΩΣΗ H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος σεπτεμβριος

μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος σεπτεμβριος μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 121 - σεπτεμβριος 2 0 1 3 ΔΗΛΩΣΗ Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος δεκεμβριος

μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος δεκεμβριος μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 124 - δεκεμβριος 2 0 1 3 ΔΗΛΩΣΗ Η Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

μηνιαιο στατιστικο δελτιο 2014 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

μηνιαιο στατιστικο δελτιο 2014 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ μηνιαιο στατιστικο δελτιο 2014 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 136 ΔΗΛΩΣΗ H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

μηνιαιο στατιστικο δελτιο 2014 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

μηνιαιο στατιστικο δελτιο 2014 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ μηνιαιο στατιστικο δελτιο 2014 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 134 ΔΗΛΩΣΗ H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

AXIA NUMBERS. μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 144 σεπτεμβριος

AXIA NUMBERS. μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 144 σεπτεμβριος AXIA NUMBERS μηνιαιο στατιστικο δελτιο τευχος 144 σεπτεμβριος 2015 ΔΗΛΩΣΗ H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

μηνιαιο στατιστικο δελτιο 2014 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

μηνιαιο στατιστικο δελτιο 2014 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ μηνιαιο στατιστικο δελτιο 2014 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 132 ΔΗΛΩΣΗ H Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

AXIA NUMBERS μηνιαιο στατιστικο δελτιο

AXIA NUMBERS μηνιαιο στατιστικο δελτιο AXIA NUMBERS μηνιαιο στατιστικο δελτιο ιανουαριος 2016 ΔΗΛΩΣΗ Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGROUP) έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

AXIA NUMBERS μηνιαιο στατιστικο δελτιο

AXIA NUMBERS μηνιαιο στατιστικο δελτιο AXIA NUMBERS μηνιαιο στατιστικο δελτιο μαϊος 2016 ΔΗΛΩΣΗ Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGROUP) έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

AXIA NUMBERS μηνιαιο στατιστικο δελτιο

AXIA NUMBERS μηνιαιο στατιστικο δελτιο AXIA NUMBERS μηνιαιο στατιστικο δελτιο απριλιος 2016 ΔΗΛΩΣΗ Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGROUP) έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGROUP) έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι ορθά και επικαιροποιημένα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGROUP) έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι ορθά και επικαιροποιημένα. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGROUP) έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι ορθά και επικαιροποιημένα. Το

Διαβάστε περισσότερα

AXIA NUMBERS μηνιαιο στατιστικο δελτιο

AXIA NUMBERS μηνιαιο στατιστικο δελτιο AXIA NUMBERS μηνιαιο στατιστικο δελτιο δεκεμβριος 2016 ΔΗΛΩΣΗ Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGROUP) έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGROUP) έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι ορθά και επικαιροποιημένα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά παραγώγων. Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Αγορά παραγώγων. Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύεται από τις διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Αγορά παραγώγων Δήλωση Η εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία της παρούσας έκδοσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο AXIA NUMBERS Ιανουάριος

Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο AXIA NUMBERS Ιανουάριος 19 Αγορά Χρεογράφων Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο AXIA NUMBERS Ιανουάριος ΔΗΛΩΣΗ Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEXGROUP) έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2017 (Οριστικά στοιχεία)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2017 (Οριστικά στοιχεία) Εκατομμύρια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Ιουλίου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2017 (Οριστικά στοιχεία)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεμβρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Έτος 2016 Από τα στοιχεία της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2009 (οριστικά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2009 (οριστικά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Σεπτεμβρίου 2010 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Μείωση κατά 5,6 ποσοστιαίες μονάδες της ετήσιας πληρότητας κλινών κατά το, σε σχέση με το ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ. Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Δρ Μαρία Μαρκάκη, Ερευνήτρια ΙΤΕΠ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 26 Σεπτεμβρίου 2016 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers

Ανακοίνωση. Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ανακοίνωση Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers 11 Ιανουαρίου 216 Η Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.Σ. κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Δεκεμβρίου 215. Τον Δεκέμβριο 215 τα βασικά στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών.

τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ τουριστικής περιόδου σε σχέση µε τα αντίστοιχα στοιχεία προηγούµενων ετών. Πειραιάς, 25 Σεπτεµβρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΕΤΟΥΣ 2007

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Πειραιάς, 24 Ιουλίου 2008 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΕΤΟΥΣ (Οριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΕΤΟΣ 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΕΤΟΣ 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΕΤΟΣ 2018 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΕΤΟΣ 2017

Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΕΤΟΣ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΕΤΟΣ 2017 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2014 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2014 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2014 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17)

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιούλιο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιούλιο 2012 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) και της Ευρωζώνης (17) - Στοιχεία της Eurostat ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2017 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2017

ΟΑΕΔ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ:ΕΤΟΣ 2017 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2017 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ KATA MHNA ΕΤΟΥΣ 2017 1 Α. ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΕΤΟΥΣ 2017 ΘΡΑΚΗ 52.742

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών Τμήμα: Στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 26 27 Φεβρουαρίου 2014, Athens Ledra Hotel, Αθήνα Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Καθ. Ζαχαράτος Γεράσιμος Δρ. Μαρκάκη Μαρία Πανούση Σοφία Δρ. Σώκλης Γιώργος Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο 2015 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Νοέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (19) - Στοιχεία της Eurostat Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τρίτη, 8 Μαΐου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τρίτη, 8 Μαΐου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Τυχόν διαφορές στις ποσοστιαίες μεταβολές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Σημείωση: Τυχόν διαφορές στις ποσοστιαίες μεταβολές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Βασικά μεγέθη ταξιδιωτικών εισπράξεων 2014 2015 (%) Μεταβολή 2016 (%) Μεταβολή 2017 (%) Μεταβολή Εισπράξεις (εκατ. ευρώ) 471,4 516,0 9,5 539,1 4,5 489,4-9,2 Ταξιδιωτική κίνηση (χιλ. ταξιδιώτες)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Βασικά μεγέθη ταξιδιωτικών εισπράξεων Ιανουάριος-Δεκέμβριος (%) Μεταβολή 2017 (%) Μεταβολή 2018 (%) Μεταβολή Εισπράξεις (εκατ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Βασικά μεγέθη ταξιδιωτικών εισπράξεων Ιανουάριος-Δεκέμβριος (%) Μεταβολή 2017 (%) Μεταβολή 2018 (%) Μεταβολή Εισπράξεις (εκατ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Βασικά μεγέθη ταξιδιωτικών εισπράξεων Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2015 2016 (%) Μεταβολή 2017 (%) Μεταβολή 2018 (%) Μεταβολή Εισπράξεις (εκατ. ευρώ) 14.125,8 13.206,8-6,5 14.630,1 10,8 16.085,8 10,0

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Οκτώβριο Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Σεπτέμβριο Πηγή Eurostat - Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Δεκεμβρίου 2017.

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Δεκεμβρίου 2017. Ανακοίνωση 8 Ιανουαρίου 218 Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Δεκεμβρίου 217. Τον Δεκέμβριο 217 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISM Γεράσιμος Α. Ζαχαράτος Ομότιμος Καθηγητής Τουριστικής Οικονομικής και Διοίκησης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩ- ΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩ- ΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩ- (ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ-ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ) WWW.HELLASF I N.G R 594 18 309.000.000 ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Ιουλίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές.

Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Ιουλίου, ήταν περισσότερες από τις εκροές. Ανακοίνωση 4 Αυγούστου 216 Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Ιουλίου 216. Τον Ιούλιο 216 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιανουάριο 2018 πραγματοποίησαν το 50,9% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιανουάριο 2018 πραγματοποίησαν το 50,9% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Ανακοίνωση 6 Φεβρουαρίου 218 Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Ιανουαρίου 218. Τον Ιανουάριο 218 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Τυχόν διαφορές στις ποσοστιαίες μεταβολές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Σημείωση: Τυχόν διαφορές στις ποσοστιαίες μεταβολές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Βασικά μεγέθη ταξιδιωτικών εισπράξεων 2014 2015 (%) Μεταβολή 2016 (%) Μεταβολή 2017 (%) Μεταβολή Εισπράξεις (εκατ. ευρώ) 12.001,3 12.787,8 6,6 11.781,1-7,9 13.021,0 10,5 Ταξιδιωτική κίνηση (χιλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers. 7 Νοεμβρίου 2016

Ανακοίνωση. Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers. 7 Νοεμβρίου 2016 Ανακοίνωση 7 Νοεμβρίου 216 Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Οκτωβρίου 216. Τον Οκτώβριο 216 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση: Τυχόν διαφορές στις ποσοστιαίες μεταβολές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Σημείωση: Τυχόν διαφορές στις ποσοστιαίες μεταβολές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Βασικά μεγέθη ταξιδιωτικών εισπράξεων 2014 2015 (%) Μεταβολή 2016 (%) Μεταβολή 2017 (%) Μεταβολή Εισπράξεις (εκατ. ευρώ) 3.810,9 4.171,3 9,5 3.840,9-7,9 4.077,1 6,2 Ταξιδιωτική κίνηση (χιλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Σεπτέμβριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Οι ξένοι επενδυτές τον Οκτώβριο 2017 πραγματοποίησαν το 55,0% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

Οι ξένοι επενδυτές τον Οκτώβριο 2017 πραγματοποίησαν το 55,0% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Ανακοίνωση 6 Νοεμβρίου 217 Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Οκτωβρίου 217. Τον Οκτώβριο 217 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιούλιο 2011.

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιούλιο 2011. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Οι ξένοι επενδυτές τον Απρίλιο 2018 πραγματοποίησαν το 57,0% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

Οι ξένοι επενδυτές τον Απρίλιο 2018 πραγματοποίησαν το 57,0% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Ανακοίνωση 7 Μαΐου 218 Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Απριλίου 218. Τον Απρίλιο 218 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Οι ξένοι επενδυτές τον Απρίλιο 2017 πραγματοποίησαν το 53,6% της συνολικής αξίας συναλλαγών.

Οι ξένοι επενδυτές τον Απρίλιο 2017 πραγματοποίησαν το 53,6% της συνολικής αξίας συναλλαγών. Ανακοίνωση 8 Μαΐου 217 Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Απριλίου 217. Τον Απρίλιο 217 τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο. Απρίλιος 2009

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο. Απρίλιος 2009 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Απρίλιος ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΣΜΗΕ/ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιανουάριο Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Ιανουάριο Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 28 Μαρτίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Μαΐου Τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής:

Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Μαΐου Τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής: Ανακοίνωση 6 Ιουνίου 216 Μηνιαία Έκδοση AξIAnumbers Ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Μαΐου 216. Τα βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής: Η συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18)

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 - FAX: 210.32.59.169 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο. Mάρτιος 2009

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο. Mάρτιος 2009 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Mάρτιος ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΣΜΗΕ/ ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat. - Β τρίμηνο ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (18) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) Eurostat Το ωριαίο κόστος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΗΜΕΔΑΠΕΣ Α.Ε. ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΨΕΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Δ.Ο.Σ. (Α ) Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση: Τυχόν διαφορές στις ποσοστιαίες µεταβολές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Σηµείωση: Τυχόν διαφορές στις ποσοστιαίες µεταβολές οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Βασικά µεγέθη ταξιδιωτικών εισπράξεων 2015 2016 (%) Μεταβολή 2017 (%) Μεταβολή 2018 (%) Μεταβολή Εισπράξεις (εκατ. ευρώ) 516,0 539,1 4,5 489,4-9,2 553,8 13,2 Ταξιδιωτική κίνηση (χιλ. ταξιδιώτες)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. ανακοίνωσης της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. ανακοίνωσης της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 639 final ANNEXES 3 to 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Συνολική αξιολόγηση της προσθετικότητας (άρθρο 95 του ΚΚΔ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Χρονοδιάγραμμα για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση

sep4u.gr Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση 3.2 Δείκτες εκροών στην εκπαίδευση Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε συνολικά στα παραγόμενα αποτελέσματα (εκροές) μέσα από την επεξεργασία συγκεκριμένων δεικτών εκροών. Οι δείκτες διακρίνονται σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΔΑΚ, ΑΞΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ - ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Α. ΣΑΡΡΗΣ ΑΕΠΕΥ - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2681/ Θέμα : Παροχή στατιστικών στοιχείων από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Τράπεζα της Ελλάδος

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2681/ Θέμα : Παροχή στατιστικών στοιχείων από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Τράπεζα της Ελλάδος ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2681/21.12.2018 Θέμα : Παροχή στατιστικών στοιχείων από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Τράπεζα της Ελλάδος Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011

ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. Τρίτη 26 Απριλίου 2011 Τρίτη 26 Απριλίου ΙΝ.ΕΜ.Υ - Ε.Σ.Ε.Ε. ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), για τον Φεβρουάριο, με χώρες εκτός αυτής (Ε.Ε.) - Eurostat Η πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Δεκέμβριος 20 2012 20 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : info@lagie.gr ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Οκτώβριος 2017 Οκτ-15 Νοε-15 Δεκ-15 Ιαν-16 Φεβ-16 Μαρ-16 Απρ-16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Νοέμβριος 2015 Νοε-13 Δεκ-13 Ιαν-14 Φεβ-14

Διαβάστε περισσότερα