Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92)"

Transcript

1 ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και θανάτου των εργαζομένων που υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση από και μετά - Υπολογισμός ποσού σύνταξης μετά τη δημοσίευση του Ν. 3029/ ». Σας παρέχουμε οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 25, 26, 27, 28, 40 και 41 του Ν.2084/92 καθώς και των άρθρων 29, 30 και 31 του ίδιου νόμου όπως ισχύουν μετά την ψήφιση του άρθρου 3 του Ν. 3029/02 (ΦΕΚ 160 Α / ). Με τις ανωτέρω διατάξεις θεσπίστηκαν νέοι όροι και προϋποθέσεις μα τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας στους ασφαλισμένους από και εξής και σύνταξης θανάτου στα μέλη οικογενείας τους. Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Άρθρα 25, 26 Ν. 2084/92) 1. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΝΟΣΟ (ΑΡΘΡΟ 25 ΠΑΡ. 1) Ο ασφ/νος αποκτά δικαίωμα σε σύνταξη λόγω αναπηρίας, εφόσον έγινε ανάπηρος σύμφωνα με την έννοια των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 28 ΑΝ 1846/51, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 1902/90 και τις παρ. 4 και 5 του άρθρου 12 του Ν. 1976/91, και πραγματοποίησε στην ασφάλιση: α) τουλάχιστον 300 ημέρες εργασίας, εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του, οι οποίες αυξάνονται προοδευτικά σε ημέρες, με την προσθήκη 120 ημερών για κάθε έτος ηλικίας πέραν του 21ου.

2 2 Για διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε Πίνακα Ημερών Εργασίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση δικαιώματος σε σύνταξη αναπηρίας κάθε ασφ/νου από το 21ο έτος (300 Η.Ε.) μέχρι το 31ο έτος που συμπληρώνονται οι ημέρες εργασίας. Μέχρι το 21ο έτος: 300 Η.Ε.» 22ο» 420»» 23ο» 540»» 24ο» 660»» 25ο» 780»» 26ο» 900»» 27ο» 1020»» 28ο» 1140»» 29ο» 1260»» 30ό» 1380»» 31ο» 1500» Επισημαίνεται ότι με αυτή τη διάταξη καταργείται η υποχρέωση πραγματοποίησης 300 ημερών την 5ετία πριν από την επέλευση της αναπηρίας ή β) Η.Ε., από τις οποίες τουλάχιστον 600 μέσα στα 5 έτη τα αμέσως προηγούμενα εκείνου που ο ασφαλισμένος έγινε ανάπηρος. Αν κατά τη διάρκεια αυτής της πενταετίας ο ασφ/νος έχει επιδοτηθεί λόγω ασθενείας ή ανεργίας ή έχει συνταξιοδοτηθεί, η περίοδος των 5 ετών επεκτείνεται για τον αντίστοιχο προς την επιδότηση ή τη συνταξιοδότηση χρόνο ή γ) τουλάχιστον Η.Ε. οποτεδήποτε. 2. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ/ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΑΡΘΡΟ 26) Οι ασφ/νοι δικαιούνται σύνταξη αναπηρίας (και τα μέλη οικογένειας τους σύνταξη λόγω θανάτου) ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης, αν η αναπηρία (ή ο θάνατος) οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή σε ατύχημα κατά την απασχόληση. Με το εργατικό ατύχημα ή το ατύχημα κατά την απασχόληση εξομοιώνονται και οι επαγγελματικές ασθένειες, για τον χαρακτηρισμό των οποίων ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού Ασθενείας του ΙΚΑ. Στην περίπτωση που η αναπηρία οφείλεται σε ατύχημα εκτός εργασίας, απαιτείται ο μισός χρόνος ασφάλισης που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 25 για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι, όσον αφορά την αρμοδιότητα για τη διαπίστωση και τη διάρκεια της αναπηρίας, την έναρξη καθώς και τον έλεγχο του ασφαλιστικού δεσμού, δεν επέρχεται καμία διαφοροποίηση. Για διευκόλυνση σας, παραθέτουμε πίνακα με τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση αναπηρίας κατά κατηγορία: 2

3

4 4 3. ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Με το εδ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 2084/92 ορίζεται ότι οι συντάξεις λόγω αναπηρίας (ανεξάρτητα από το αν αφορούν άνδρα ή γυναίκα) καθίστανται αυτοδίκαια οριστικές όταν: α. ο συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του και συνεχή χρόνο συνταξιοδότησης επτά (7) ετών, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε τουλάχιστον σε τρεις εξετάσεις από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές. β. ο συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του και συνεχή χρόνο συνταξιοδότησης πέντε (5) ετών, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε τουλάχιστον σε δύο εξετάσεις από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές. γ. ο συνταξιούχος συνταξιοδοτείται συνεχώς επί 12ετία, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και δ. ο συνταξιούχος, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, συνταξιοδοτείται διακεκομμένα επί 20ετία αλλά συνεχώς επί τριετία. Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ (Άρθρο 27 Ν. 2084/92) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2084/92 σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου δικαιούται σύνταξη μόνο ο επιζών σύζυγος και τα τέκνα, εφόσον ο θανών έχει πραγματοποιήσει τις ημέρες ασφάλισης που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας. Οι πρόσθετες προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτές τις διατάξεις και αφορούν την αναπηρία του επιζώντα συζύγου καθώς και τα εισοδηματικά κριτήρια καταργήθηκαν με το άρθρο 62 παρ. 6 του Ν. 2676/99. Έτσι, για τη συνταξιοδότηση του επιζώντα συζύγου απαιτείται μόνο η πραγματοποίηση από τον θανόντα ασφαλισμένο του ελάχιστου αριθμού ημερών ασφάλισης που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας. Δικαιοδόχα μέλη: Ι. Όπως προαναφέρθηκε, τα μέλη οικογενείας θανόντα ασφαλισμένου που δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου του είναι: α. ο επιζών σύζυγος, β. τα τέκνα του, γ. τα προστατευόμενα τέκνα, εφόσον είναι νόμιμα ή νομιμοποιηθέντα ή αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα και προκειμένου για γυναίκα τα φυσικά αυτής τέκνα με την προϋπόθεση ότι: 1) είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Αυτό το όριο παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους, εφόσον φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή 2) κατά τον χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου είναι ανίκανα για κάθε εργασία, εφόσον η ανικανότητα τους επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους ή κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους στις ανώτερες ή ανώτατες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 4

5 5 II. Ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύνταξη: α. αν ο θάνατος του ασφαλισμένου συζύγου επήλθε πριν από την πάροδο ενός έτους από την τέλεση του γάμου εκτός αν: αα. ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα, εργατικό ή μη, αβ. κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε ή νομιμοποιήθηκε τέκνο, αγ. η χήρα κατά τον χρόνο του θανάτου τελεί σε κατάσταση εγκυμοσύνης. β. Αν ο θανών κατά την τέλεση του γάμου λάμβανε σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας, ο δε θάνατος επήλθε πριν από την πάροδο δύο ετών από την τέλεση του γάμου, εκτός αν και στην περίπτωση αυτή συντρέχει ένας από τους ανωτέρω λόγους που αναφέρονται με τα στοιχεία αα, αβ, αγ. III. Το δικαίωμα σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντα συζύγου ή των τέκνων καταργείται: α. με το θάνατο του δικαιούχου, β. με την τέλεση γάμου του δικαιούχου κατά το ημεδαπό ή αλλοδαπό δίκαιο, γ. με τη συμπλήρωση του 18ου ή 24ου έτους της ηλικίας των τέκνων, δ. από τότε που έπαψε η ανικανότητα για εργασία, εφόσον πρόκειται για τέκνα ανίκανα. Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Αναπηρίας) Ο τρόπος υπολογισμού του ποσού της σύνταξης των ασφαλισμένων από 1/1/93 και μετά διαφοροποιείται από τον τρόπο υπολογισμού του ποσού της σύνταξης των ασφαλισμένων πριν από την 31/12/92. Καταργούνται οι ασφαλιστικές κλάσεις, τα τεκμαρτά ημερομίσθια και ο περιορισμός των αποδοχών στο ανώτατο όριο ασφαλιστέου μισθού. Έτσι ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης τους γίνεται ως εξής: Προσδιορίζουμε τις μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές λαμβάνοντας υπόψη το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους εκείνου κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση για σύνταξη και επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς τον υπολογισμό δώρων εορτών και επιδόματος άδειας, διά του αριθμού των ημερών εργασίας που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος εντός αυτής της χρονικής περιόδου. Επειδή ως βάση υπολογισμού των παροχών θεωρείται η ημέρα εργασίας, το ανωτέρω πηλίκο πολλαπλασιάζεται επί 25. Το ποσό που προκύπτει από τον ανωτέρω υπολογισμό αντιπροσωπεύει τις συντάξιμες αποδοχές. Αν ο ασφαλισμένος στην ίδια χρονική περίοδο δεν έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον ημέρες απασχόλησης, για τον προσδιορισμό των συντάξιμων 5

6 6 αποδοχών συνυπολογίζονται και αποδοχές μηνών εργασίας της αμέσως προηγούμενης χρονικής περιόδου μέχρι τη συμπλήρωση ημερών. Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, ατυχήματος κατά την απασχόληση, ατυχήματος εκτός εργασίας ή επαγγελματικής νόσου, αν δεν έχει συμπληρωθεί ο παραπάνω αριθμός ημερών ασφάλισης, ο υπολογισμός γίνεται με βάση το σύνολο του χρόνου ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί. Για τον προσδιορισμό των παραπάνω συνολικών αποδοχών, οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος πλην των αποδοχών του τελευταίου πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση ημερολογιακού έτους, λαμβάνονται υπόψη αυξημένες κατά το εκάστοτε χορηγούμενο ποσοστό αύξησης των συντάξεων του Ιδρύματος, όπως αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα. ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΠΟ 1/1/93 ΚΑΙ ΜΕΤΑ : Από 1/1/93 4%» 1/7/93 2%» 1/1/94 5%» 1/7/94 5%» 1/1/95 0,8%+ 3%» 1/7/95 3%» 1/1/96 2,1%+ 3,5%» 1/7/96 3,5%» 1/1/97 2,5% + 2%» 1/7/97 2,5%» 1/1/98 0,2% + 3,5%» 1/1/99 1,4%+ 2,5%» 1/1/2000 4%» 1/1/2001 5,5%...» 1/1/2002 3,5% Ι. Αιτήσεις για σύνταξη αναπηρίας που υποβλήθηκαν μέχρι Με την παρ. 1 του άρθρου 29 ορίζεται ότι η μηνιαία σύνταξη συνίσταται σε ποσοστό 1,714% επί των προαναφερόμενων συντάξιμων αποδοχών για κάθε 300 ημέρες ασφάλισης. Έτσι, τις συντάξιμες αποδοχές τις πολλαπλασιάζουμε με τον συντελεστή 1,714%. Το ευρισκόμενο ποσό (Α) αντιπροσωπεύει ποσό σύνταξης με αριθμό ημερομισθίων μέχρι 599. Αν ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει Η.Ε. από 600 και πάνω, τότε τις διαιρούμε με το 300 (ημέρες εργασίας ενός έτους) και με τον συντελεστή που προκύπτει πολλαπλασιάζουμε το ανωτέρω ποσό (Α). Στο ποσό αυτό χορηγούνται οι αυξήσεις του έτους υποβολής της αίτησης. Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό αυτό (Β) είναι η μηνιαία σύνταξη λόγω αναπηρίας (οργανικό ποσό). 6

7 7 II. Αιτήσεις για σύνταξη αναπηρίας που υποβλήθηκαν από και μετά Με τη διάταξη της παρ. 2α του άρθρου 3 του Ν. 3029/02 αυξάνεται σημαντικά το ποσό σύνταξης των νεοασφαλιζόμενων από και εξής. Η αύξηση επιτυγχάνεται μέσω του ανακαθορισμού του ποσοστού των συντάξιμων αποδοχών κάθε έτους ασφάλισης. Συγκεκριμένα, για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από και μετά, το ποσό της βασικής μηνιαίας σύνταξης συνίσταται σε ποσοστό 2% επί των συντάξιμων αποδοχών για κάθε 300 ημέρες ασφάλισης και μέχρι ημέρες. Για κάθε 300 ημέρες ασφάλισης πέραν των που πραγματοποιούνται μετά το 65ο έτος και μέχρι το 67ο το ανωτέρω ποσοστό αυξάνεται σε 3%. III. Ανώτατο ποσό σύνταξης σύμφωνα ιιε την ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ Για τις ανωτέρω περιπτώσεις Ι και II το ανώτατο ποσό της μηνιαίας σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το τετραπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αναπροσαρμοσμένο κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων. Το ποσό του ΑΕΠ και το ανώτατο ποσό μηνιαίας σύνταξης από το έτος 1993 μέχρι σήμερα διαμορφώνεται ως εξής: ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΕΤΟΣ ΑΕΠ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Από 1/1/ δρχ δρχ.» 1/7/ » »» 1/1/ » »» 1/7/ » »» 1/1/ » »» 1/7/ » »» 1/1/ » »» 1/7/ » »» 1/1/ » »» 1/7/ » »» 1/1/ » »» 1/1/ » »» 1/1/ » »» 1/1/ » »» 1/1/ , ,84 Από 1/1/93-31/12/97 οι συντάξεις του ΙΚΑ καθώς και οι συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων αυξήθηκαν κατά το ίδιο ποσοστό. Από 1/1/98 και μετά το ΑΕΠ προσδιορίστηκε από τη Δ/νση Αναλογιστικών Μελετών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεδομένου ότι από την ανωτέρω ημερομηνία δεν χορηγήθηκαν αυξήσεις στις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων αλλά ανακαθορίστηκαν με σχετικό νόμο. Το ΑΕΠ θα σας γνωστοποιείται εφεξής με σχετική εγκύκλιο. 7

8 8 2. ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Ι. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 29, το ποσό της σύνταξης αναπηρίας δεν μπορεί να είναι κατώτερο της σύνταξης που προκύπτει βάσει του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αναπροσαρμοσμένο με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων, νοουμένου ως συντάξιμου μισθού και συντάξιμου χρόνου δεκαπέντε ετών. ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ ΝΟΣΟ ΑΠΟ 1/1/93 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΤΟΣ ΑΕΠ Κ.Ο. Από 1/1/ Χ 1,714% Χ 15 = δρχ.» 1/7/ Χ1,714%Χ15 = »» 1/1/ Χ 1,714% Χ 15 = »» 1/7/ Χ 1,714% Χ15 = »» 1/1/ Χ 1,714% Χ15 = »» 1/7/ X1,714% Χ15 = »» 1/1/ Χ 1,714% Χ15 = »» 1/7/ Χ 1,714% Χ 15 = »» 1/1/ Χ 1,714% Χ15 = »» 1/7/ Χ 1,714% Χ15 = »» 1/1/ Χ 1,714% Χ 15 = »» 1/1-4/1/ Χ 1,714% Χ15 = »» 5/1-31/12/ Χ 1,5 Χ 1,714%Χ 15= »» 1/1/ Χ 1,5 Χ 1,714% Χ 15 = »» 1/1/ Χ 1,5 Χ 1,714% Χ 15= »» 1/1/ /7 537,21 Χ 1,5 Χ 1,714% Χ 15= 207,18 Η διαφοροποίηση του υπολογισμού των Κ.Ο. από 5/1/99 οφείλεται στην εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 64 του Ν. 2676/99, σύμφωνα με την οποία, από την ανωτέρω ημερομηνία, το ΑΕΠ υπολογίζεται προσαυξημένο κατά 50% για τον υπολογισμό του ποσού των Κ.Ο. 2. Με την παρ. 4 του άρθρου 29 ορίζεται ότι, σε περίπτωση αναπηρίας η οποία οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα κατά την απασχόληση ή επαγγελματική ασθένεια, το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης δεν μπορεί να είναι μικρότερο της σύνταξης που προκύπτει βάσει του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αναπροσαρμοσμένο με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των 8

9 δημοσίων υπαλλήλων, νοουμένου ως συντάξιμου μισθού και συντάξιμου χρόνου 20 ετών. Από τα ανωτέρω γίνεται φανερό ότι δεν προβλέπεται προνομιακός υπολογισμός του ποσού της σύνταξης η οποία οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική νόσο, όσον αφορά το οργανικό ποσό, παρά μόνο όταν πρόκειται για καταβολή του Κ.Ο. ως συμφερότερου. Έτσι το Κ.Ο. επί αναπηρίας η οποία οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική νόσο από το έτος 1993 διαμορφώνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟ 1993 ΕΤΟΣ ΑΕΠ Κ.Ο. Από 1/1/ Χ 1,714% Χ 20 = δρχ.» 1/7/ Χ 1,714% Χ 20= »» 1/1/ Χ 1,714% Χ 20= »» 1/7/ Χ 1,714% Χ 20= »» 1/1/ Χ 1,714% Χ 20= »» 1/7/ Χ 1,714%Χ20= »» 1/1/ Χ 1,714% Χ20= »» 1/7/ Χ 1,714% Χ 20= »» 1/1/ Χ 1,714% Χ 20= »» 1/7/ Χ 1,714% Χ 20= »» 1/1/ Χ 1,714% Χ 20= »» 1/1/ Χ 1,714% Χ 20= »» 5/1/ Χ 1,5 Χ 1,714% Χ 20= »» 1/1/ Χ 1,5 Χ 1,714% Χ 20= »» 1/1/ Χ 1,5 Χ 1,7114% Χ 20= »» 1/1-10/7/ ,21 Χ 1,5 Χ 1,714% Χ 20= 276,23 Επισημαίνεται ότι το κατώτατο όριο που προβλέπεται από τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 29 του Ν.2084/92 μειώνεται σε κάθε περίπτωση που ο συνταξιούχος λαμβάνει μειωμένη σύνταξη. II. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από και μετά Με τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 3 του Ν. 3029/02 αυξάνονται σημαντικά τα ποσά των κατωτάτων ορίων αναπηρίας των από 1/1/93 και εξής ασφαλιζομένων και σχεδόν εξομοιώνονται με τα ποσά που χορηγούνται στους ασφ/νους πριν από την 31/12/92. 9

10 Σκοπός της διάταξης είναι η εξάλειψη οποιωνδήποτε διαφοροποιήσεων στο ύψος των ελάχιστων χορηγούμενων παροχών, οι οποίες μέχρι την 10/7/02 γίνονταν με κριτήριο την ημερομηνία ένταξης των εργαζομένων στο ασφαλιστικό σύστημα. Συγκεκριμένα, ως κατώτατο όριο σύνταξης αναπηρίας συμπεριλαμβανομένης και της αναπηρίας που Οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική νόσο, ορίζεται το 70% του κατώτατου μισθού εγγάμου με πλήρη απασχόληση, όπως αυτός καθορίζεται από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 2002, ο οποίος από 1/7-31/12/02 ανέρχεται σε 548,75 και ο οποίος από 1/1/2003 και εξής θα αναπροσαρμόζεται κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων, σύμφωνα με την κάθε φορά ακολουθούμενη εισοδηματική πολιτική, θα σας γνωστοποιείται δε με σχετική εγκύκλιο. Το ανωτέρω κατώτατο όριο μειώνεται στην περίπτωση που ο συντ/χος λαμβάνει μειωμένη σύνταξη (άρθρο 3 παρ. 4 περ. β' το Ν. 3029). Έτσι το κατώτατο όριο που καταβάλλεται από 11/7/02 και μετά ανέρχεται στο 70% των 548,75, δηλ. σε 384, ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Η καταβολή ή όχι ολόκληρου του δικαιούμενου κατά περίπτωση ποσού σύνταξης αναπηρίας των ασφαλισμένων από και μετά εξαρτάται από το ποσοστό αναπηρίας, τα ημερομίσθια που πραγματοποίησαν και την πάθηση τους. Έτσι: α. Εφόσον ο ασφαλισμένος κρίνεται βαριά ανάπηρος κατά την έννοια του εδ. α' της παρ. 5 του άρθρου 28 ΑΝ 1846/51, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 27 του Ν. 1902/90, δικαιούται πλήρη σύνταξη. β. Εφόσον ο ασφαλισμένος κρίνεται ανάπηρος κατά την έννοια του εδ. β' της παραπάνω παραγράφου, δικαιούται τα τρία τέταρτα (3/4) της σύνταξης αυτής, και εφόσον κρίνεται μερικά ανάπηρος κατά την έννοια του εδ. γ' της ίδιας παραγράφου δικαιούται το μισό (1/2) της σύνταξης αυτής. γ. Ο ασφαλισμένος που έχει συμπληρώσει (6.000) έξι χιλιάδες ημέρες ασφάλισης και κρίνεται ανάπηρος κατά την έννοια των εδαφίων β' και γ' του άρθρου 27 παρ. 5 του Ν. 1902/90, δικαιούται πλήρη σύνταξη ή τα % της πλήρους σύνταξης αντίστοιχα. δ. Ο ασφαλισμένος του οποίου η αναπηρία οφείλεται κατά κύριο λόγο σε ψυχιατρικές παθήσεις και κρίνεται ανάπηρος κατά την έννοια των εδ. β' και γ' της παρ. 5 του άρθρου 27 του Ν. 1902/90 δικαιούται πλήρη σύνταξη ή τα 3/4 της πλήρους σύνταξης αντίστοιχα. 4. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ Ι. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το ποσό σύνταξης αναπηρίας προσαυξάνεται κατά 8% για το πρώτο παιδί, 10% για το δεύτερο παιδί και 12% για το τρίτο παιδί και επόμενα, εφόσον είναι άγαμα και 10

11 ανήλικα και δεν εργάζονται ή είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο. Η κατά τα ανωτέρω προσαύξηση παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας, εφόσον τα παιδιά φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή εξωτερικού. Όμως, αν ο άλλος τους γονέας είναι συνταξιούχος του ίδιου ή άλλου φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή του Δημοσίου, η ανωτέρω προσαύξηση χορηγείται μόνο στον ένα γονέα, έπειτα από επιλογή του. Αν δεν υποβληθεί σχετική δήλωση επιλογής, τότε το επίδομα καταβάλλεται και στους δύο γονείς κατά το ήμισυ (εφόσον και οι δύο είναι συνταξιούχοι του ΙΚΑ). Για τον υπολογισμό των προσαυξήσεων των συντάξεων για τα τέκνα λαμβάνεται υπόψη κατά το ήμισυ το κατά το έτος 1991 μέσο μηνιαίο κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αναπροσαρμοσμένο με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων. Παράδειγμα: Αν πρόκειται να χορηγήσουμε προσαύξηση σε σύνταξη από το έτος 2001 για 2 παιδιά, υπολογίζουμε το 50% του ΑΕΠ, το οποίο για το έτος 2001 ανέρχεται σε δρχ., και προσδιορίζουμε το ποσοστό κάθε παιδιού: : 2 = δρχ Χ 8% = 7.035,84 δρχ. προσαύξηση για το α' παιδί Χ 10% = 8794,8 δρχ. προσαύξηση για το β' παιδί Π. ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ α) Αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι 10/7/02 Για τον υπολογισμό της προσαύξησης οικογενειακών βαρών στους ασφ/νους που υπέβαλαν αίτηση για συνταξιοδότηση μέχρι 10/7/02 και στους οποίους χορηγείται το εκάστοτε κατώτατο όριο ως συμφερότερο, ισχύουν τα αναφερόμενα στην περ. 4 Ι, δηλ. προσαύξηση σύνταξης στις οργανικές διατάξεις. Επισημαίνεται ότι οι προσαυξήσεις οικογενειακών βαρών χορηγούνται μόνο για τέκνα και είναι το ίδιο ποσό για όλους τους συντ/χους, είτε πρόκειται για προσαύξηση σε οργανικό ποσό είτε σε κατώτατο όριο, και δεν εξαρτώνται από το ύψος του ποσού της σύνταξης (πλήρες ή μειωμένο λόγω ποσοστού αναπηρίας). β) Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 11/7/02 και μετά Με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 3029/02 επανακαθορίστηκαν από 11/7/02 τα ποσοστά των προσαυξήσεων οικογενειακών βαρών για τα τέκνα, που χορηγούνται στους δικαιούχους κατωτάτων ορίων, χωρίς να διαφοροποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης τους. Τα νέα ποσοστά ανέρχονται σε 5% για το πρώτο παιδί, 6% για το δεύτερο και 7% για το τρίτο παιδί και επόμενα και υπολογίζονται στο ποσό των νέων κατωτάτων ορίων της παρ. Γ2 Π. 11

12 Ευνόητο είναι ότι, εφόσον η προσαύξηση οικογενειακών βαρών από προσδιορίζεται σε ποσοστό επί του Κ.Ο., στην περίπτωση μειωμένης σύνταξης λόγω ποσοστού αναπηρίας οι προσαυξήσεις θα υπολογίζονται στο ποσό που θα προκύπτει μετά την κατά περίπτωση μείωση. Παράδειγμα: Α. Κ.Ο. 2002: 384,13 Β. Κ.Ο. 2002: 384,13 προσ. α' τέκνου: 384,13 Χ 5% = 19,21 Σύνταξη συνήθους αναπηρίας: 288,13» β'» 384,13 Χ 6% = 23,05 προσ. α' τέκνου: 5% = 14,41» γ'» 384,13 Χ 7% = 26,89» β'» 6% = 17,29» γ'» 7% = 20,17 5. ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος τυφλούς και από τους δύο οφθαλμούς ή λόγω αναπηρίας, εφόσον αυτοί τελούν διαρκώς σε κατάσταση η οποία απαιτεί συνεχή επίβλεψη, συμπαράσταση και περιποίηση ετέρου προσώπου, το ποσό της σύνταξης προσαυξάνεται κατά 25% του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αναπροσαρμοσμένο κάθε φορά με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων. Παράδειγμα: Προσαύξηση απόλυτης αναπηρίας για το έτος 2000: ΑΕΠ δρχ Χ 25% = δρχ. Σημειώνεται ότι, όπως και στις προσαυξήσεις οικογενειακών βαρών, η προσαύξηση απόλυτης αναπηρίας για το έτος που χορηγείται είναι το ίδιο ποσό, ανεξάρτητα από το ύψος της σύνταξης και την καταβολή οργανικού ποσού ή Κ.Ο. σύνταξης. 6. ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Το παραπληγικό επίδομα χορηγείται και στους ασφαλισμένους από και εξής, εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 1 του Ν. 1140/81 - παρ' όλο που δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη στον Ν. 2084/92 για χορήγηση αυτού του επιδόματος σε αυτή την κατηγορία ασφαλισμένων- δεδομένου ότι η χορήγηση του προβλέπεται από ξεχωριστή διάταξη. 7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 31 το ποσό της σύνταξης των μελών οικογενείας υπολογίζεται επί του βασικού ποσού σύνταξης το οποίο λάμβανε ο θανών συνταξιούχος λόγω γήρατος ή αναπηρίας ή θα δικαιούνταν ο θανών ασφαλισμένος, αν κατά την ημέρα του θανάτου του καθίστατο ανάπηρος σε ποσοστό 80%, χωρίς προσαυξήσεις οικογενειακών βαρών ή απόλυτης αναπηρίας. Για τον υπολογισμό ποσού οργανικών διατάξεων σε περίπτωση απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ. ΓΙ (Ι,Π,ΙΙΙ). Έτσι, ο υπολογισμός διαφοροποιείται ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για απονομή σύνταξης λόγω θανάτου, δηλ. πριν από ή μετά την 11/7/02. 12

13 α) Ποσοστά δικαιοδόχων μελών Για τον επιζώντα σύζυγο το ποσό της σύνταξης του συνίσταται σε ποσοστό 50% επί της βασικής σύνταξης του θανόντα, ενώ για κάθε παιδί σε ποσοστό 25%. Αν πρόκειται για παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς, το παραπάνω ποσοστό διπλασιάζεται, εκτός αν δικαιούται σύνταξη και από τους δύο γονείς. Χήρα ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Χήρα-1 παιδί Χήρα-2 παιδιά Χήρα-3 παιδιά Χήρα-4 παιδιά 1 παιδί ορφανό από 2 γονείς 2 παιδιά ορφανά από 2 γονείς Χήρα (β' γάμος) και παιδί ορφανό από 2 γονείς ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ 50% εδ. α' παρ.1 αρ % εδ. β' παρ.1 αρ % εδ. β' παρ.1 αρ % εδ. β' παρ.1 αρ % εδ. β' παρ.1 αρ % εδ. β' παρ.1 αρ % εδ. β' παρ.1 αρ % εδ. β' παρ.1 αρ. 31 ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΩΝ ΜΕΛΩΝ (50%-25%) (50%-25%-25%) (40% - 20% - 20% - 20%) (33,33%-16,66%-16,67% 16,67%-16,67%) (50%-50%) (50%-50) Κατώτατο όριο σύνταξης λόγω θανάτου Ι. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι 10/7/2002 Το κατώτατο όριο σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντα συζύγου και των τέκνων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 2084/92 συνίσταται σε ποσοστό 80% επί του Κ.Ο. σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας, εφόσον ο θάνατος οφείλεται σε κοινή νόσο ή εκτός εργασίας ατύχημα και σε ποσοστό 80% επί του Κ.Ο. σύνταξης αναπηρίας από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική νόσο, εφόσον ο θάνατος οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική νόσο. Πάντως, το άθροισμα των ποσοστών συντάξεων των δικαιοδόχων μελών οικογένειας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 100% της σύνταξης του θανόντα. 13

14 ΠΟΣΑ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 1993 Κ.Ο. όταν ο θάνατος οφείλεται σε κοινή νόσο Κ.Ο. όταν ο θάνατος οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική νόσο Από 1/1/ δρχ. Από 1/1/ δρχ.» 1/7/ »» 1/7/ »» 1/1/ »» 1/1/ »» 1/7/ »» 1/7/ »» 1/1/ »» 1/1/ »» 1/7/ »» 1/7/ »» 1/1/ »» 1/1/ »» 1/7/ »» 1/7/ »» 1/1/ »» 1/1/ »» 1/7/ »» 1/7/ »» 1/1/ »» 1/1/ »»1/1/99-4/1/ »» 1/1/ »» 5/1/ »» 5/1/ »» 1/1/ »» 1/1/ »» 1/1/ »» 1/1/ »» 1/1/ ,74» 1/1/ ,98 Π. Αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 11/7/02 και μετά Με τις διατάξεις της παρ. 2β' του άρθρου 3 του Ν. 3029/02 επανακαθορίζεται το ποσό της σύνταξης των δικαιοδόχων μελών οικογενείας θανόντος συν/χου ή ασφ/νου. Ο επανακαθορισμός επιτυγχάνεται χωρίς καμία διαφοροποίηση των ποσοστών της σύνταξης που δικαιούνται τα δικαιοδόχα μέλη, αλλά μέσω της πολύ σημαντικής αύξησης της βάσης υπολογισμού τους. Συγκεκριμένα, το κατώτατο ποσό σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος συζύγου και των τέκνων αποτελεί το 80% του πλήρους ή του μειωμένου κατωτάτου ορίου αναπηρίας, το οποίο πλέον συνδέεται με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (70% αυτής) και όχι με το ΑΕΠ και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το 100% της σύνταξης του θανόντα (βλ. πίνακα ποσοστών δικαιοδόχων μελών, σελ. 13). ΠΟΣΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΠΟ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1/7-31/12/2002 Μισθός εγγάμου με πλήρη απασχόληση: 548,75 Κατώτατο όριο λόγω αναπηρίας (548,75 Χ 70%) = 384,13 Κατώτατο όριο λόγω θανάτου (384,13 Χ 80%) = 307,30 14

15 Επισημαίνεται ότι, εφόσον οι διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 2676/99 ισχύουν και για τους ασφ/νους από 1/1/93 και μετά, σε περίπτωση ανάληψης εργασίας ή συνταξιοδότησης του επιζώντα, το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης λόγω θανάτου μειώνεται ανάλογα με την ηλικία του. 8. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ Ι. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ 10/7/2002 Ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση για σύνταξη αναπηρίας στις 10/1/2000. Χρόνος ασφάλισης από 3/93-4/99: Η.Ε. Ημέρες εργασίας κατ' έτος: Συνολικές αποδοχές κατ' έτος στην κρίσιμη πενταετία: δρχ » » » » Αποδοχές 1995: δρχ Χ (2,1% + 3,5% + 3,5% +2,5% + 2% + 2,5% + 0,2% + 3,5% + 1,4% + 2,5%) = δρχ. Αποδοχές 1996: δρχ Χ (2,5% +.2% + 2,5% +0,2% + 3,5% + 1,4% + 2,5% ) = δρχ. Αποδοχές 1997: δρχ Χ (0,2% + 3,5% + 1,4% + 2,5% ) = δρχ. Αποδοχές 1998: δρχ Χ (1,4% + 2,5% ) = δρχ. 15

16 Αποδοχές 1999: δρχ Χ 1 (χωρίς αύξηση) = ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ: δρχ. Συντάξιμες αποδοχές : (Η.Ε. πενταετίας) = 4.882,83 Χ 25 = ,75 δρχ. Οργανικό ποσό ,75 Χ 1,714% = 2.092,29 δρχ. (συνολικές Η.Ε.) : 3 = 5 (μόνο ακέραιοι αριθμοί) 2.092,29X5 = ,45 δρχ. Στο ποσό αυτό χορηγείται η αύξηση 4% του 2000 (δηλ. του έτους υποβολής της αίτησης) ,45 + 4% = ,90 δρχ. Κατώτατο όριο ΑΕΠ2000: Χ 150 = ,5 δρχ ,5 Χ 1,714% = 4.363,47 δρχ ,47 Χ 15 = ,05 Στρογγ δρχ. Σε περίπτωση θανάτου του ανωτέρω συνταξιούχου στα δικαιοδόχα μέλη του, τα οποία είναι χήρα και τρία παιδιά, και τα οποία δικαιούνται ολόκληρο το ποσό της σύνταξης, καταβάλλονται τα εξής ποσά: Ποσό σύνταξης θανόντα (οργανικές διατάξεις): Ποσό χήρας: Ποσό κάθε παιδιού: ,90 δρχ ,90 Χ 40% = 4.351,96 δρχ ,90 Χ 20% = 2.175,98 δρχ. Κατώτατο όριο θανάτου: Χ 80% = δρχ. Στρογγυλοποίηση: δρχ. Ποσό χήρας: Χ 40% = δρχ. Ποσό κάθε παιδιού: Χ 20% = δρχ. Το Κ.Ο. των δρχ. καταβάλλεται ως συμφερότερο. 16

17 17 Π. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 11/7/02 ΚΑΙ ΜΕΤΑ Ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση για σύνταξη αναπηρίας στις Χρόνος ασφάλισης από 1/5/ : 2600 Η.Ε. Ημέρες εργασίας κατ' έτος : Συνολικές αποδοχές κατ' έτος στην κρίσιμη 5ετία: 1997: δρχ. 1998: » 1999: » 2000: » 2001: » Αποδοχές 1997: δρχ Χ (0,2% + 3,5% + 1,4% + 2,5% + 4% + 5,5%) = δρχ. Αποδοχές 1998: δρχ Χ (1,4% + 2,5% + 4% + 5,5%) = δρχ. Αποδοχές 1999: Χ (4% + 5,5%) = δρχ. Αποδοχές 2000: Χ 5,5% = δρχ. Αποδοχές 2001: δρχ. (χωρίς αύξηση) ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ: δρχ. Συντάξιμες αποδοχές : 1500 (Η.Ε. πενταετίας) : 13619,07 Χ 25 = ,75 17

18 18 Οργανικό ποσό ,75 Χ 2% = 6.809,53 δρχ. Συνολικές Η.Ε.: : 3 = 8 (μόνο ακέραιοι) 6.809,53 Χ 8 = ,24 δρχ ,24 Χ 3,5% (αύξηση 2002) = ,90 δρχ. Κατώτατο όριο Μισθός εγγάμου 7/2002: 548,75 Κ.Ο = Μ.Ε.Χ 70 % = 384,13 ή 165,47 Σε περίπτωση θανάτου του ανωτέρω συνταξιούχου, στα δικαιοδόχα μέλη του, που είναι χήρα και τρία παιδιά, καταβάλλονται τα εξής ποσά: Ποσό σύνταξης θανόντα: 165,47 Ποσό χήρας: 165,47 Χ 40% = 66,19 Ποσό κάθε παιδιού: 165,47 Χ 20% = 33,09 Κατώτατο όριο θανάτου: 548,75 Χ 70% Χ 80% = 307,30 Ποσό χήρας: 307,30 Χ 40% = 122,30 Ποσό κάθε παιδιού: 307,30 Χ 20% = 61,46 Το κατώτατο όριο των 307,30 καταβάλλεται ως συμφερότερο. Δ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Άρθρο 41 Ν. 2084/92) Η απασχόληση των συνταξιούχων που έλαβαν σύνταξη με τις διατάξεις των εισερχόμενων στην ασφάλιση από 1/1/93 και εντεύθεν διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 2676/99 και όχι από τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 2084/92, δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 63, κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα της απασχόλησης των συντ/χων καταργείται από 5/1/2001. Συνεπώς, ισχύουν οι οδηγίες που σας έχουν δοθεί με την εγκ. 3/2001 και το Γ.Ε. Σ81/35/

19 Ε. ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ (Άρθρο 40 Ν. 2084/92) Σχετικά με τους χρόνους ασφάλισης -εκτός του χρόνου πραγματικής ασφάλισηςπου λαμβάνονται υπόψη για την συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση, ισχύουν οι οδηγίες που σας έχουν δοθεί με την εγκ. 32/93. ΣΤ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Από την παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 3029/02 προβλέπεται αναπροσαρμογή των ποσών των κατωτάτων ορίων σύνταξης, καθώς και των προσαυξήσεων λόγω οικογενειακών βαρών (στο Κ.Ο.) από 1/8/2002. Συνεπώς, οι υπάλληλοι των τμημάτων πληρωμών συντάξεων από 1/8/2002 θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν τις συντάξεις των "νεοεισερχομένων", στους οποίους καταβάλλονται κατώτατα όρια καθώς και τις προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών, χορηγώντας τα νέα ποσά κατωτάτων ορίων της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 3029/02. Επισημαίνουμε ότι για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι και οι οποίες εξετάζονται μετά την ισχύ του Ν.3029/02 ( ), οι υπάλληλοι των Τμημάτων απονομών συντάξεων θα πρέπει στο σώμα της απόφασης συνταξιοδότησης να αναγράφουν την υποχρέωση των υπαλλήλων των Τμημάτων πληρωμών συντάξεων για αναπροσαρμογή από των ποσών των Κ.Ο., σύμφωνα με τα νέα ποσά Κ.Ο. Τέλος, για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος καθώς και για τον υπολογισμό του ποσού αυτής της σύνταξης, θα σας δοθούν οδηγίες με μεταγενέστερη εγκύκλιο. Συνοδευτικά: ΦΕΚ 165/ (φ.5) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Διεύθυνση Παροχών Τμήμα Συντάξεων Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΤΕΡΗΣ 19

20

21

22

23

24

25

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 26.1.2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ86/2 ΑΡ. 9 Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215000 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικά στοιχεία για τις συντάξεις θανάτου...3 2. Χρονικές προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου εξαιτίας κοινής νόσου 4 3. Χρονικές Συντάξεις λόγω θανάτου ς προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις. Παράδειγμα 1

Προϋποθέσεις. Παράδειγμα 1 Προϋποθέσεις Α) Για τον επιζώντα σύζυγο, θεσπίζεται όριο ηλικίας για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, λόγω θανάτου και, συγκεκριμένα, το 55ο έτος, το οποίο πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά το χρόνο θανάτου

Διαβάστε περισσότερα

"Απαιτούμενες νέες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ".

Απαιτούμενες νέες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ. ΘΕΜΑ: "Απαιτούμενες νέες χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ". Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 1902/90 (ΦΕΚ 158/17-10-90 τεύχος Α') με τις οποίες αντικαθίστανται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑΜ) 2012 --------------------------- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (2012) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Πέντε είναι οι παράμετροι που προσδιορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης.

Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. Κυριότερα σημεία στο νέο ασφαλιστικό - Εισφορά 20% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού, επαγγελματία κλπ.) για τον κλάδο σύνταξης. - Εισφορά 6,95% επί του εισοδήματος κάθε ασφαλισμένου (μισθωτού,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.»

ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την απασχόληση των συντ/χων.» ΣΧΕΤ.: Η 3/2001 εγκύκλιος. Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, με την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 63 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ :«Ε.Κ.Α.Σ- Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 92 του Ν.4387/2016 και εισοδηματικά κριτήρια χορήγησής του για το έτος 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς»

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 4 Ισχύον σύστημα υπολογισμού συντάξεων...4 Νέο σύστημα υπολογισμού σύνταξης.....6 Συνδυαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ... 2 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ... 4 1. Κατηγορίες δικαιούχων... 4 1.1 Βαριά αναπηρία... 4 1.2 Συνήθης αναπηρία... 4 1.3 Μερική αναπηρία... 5 1.4 Προϋπάρχουσα αναπηρία... 5 2. Εκτίμηση αναπηρίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17.7.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Π: Φ. 80000/οικ.32449/1078 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΠΡΟΣ: 1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17/08/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ : Γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία.2 2. Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται. 3 3. Συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)»

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν. 4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ /887 (ΦΕΚ Β 1605/2016)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015

Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015 Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ 24 104 37 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 5229512 FAX: 210 5247633 http://www.poeota.gr e-mail: info@poeota.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092

ΑΔΑ : 4ΙΗ3Η-Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2010 Αρ.Πρωτ: 157363/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011).

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.) 2011. ΣΧΕΤ: Ν 3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170 Α /5-8-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός O.A.E.E. Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΑΘΗΝΑ, 3 / 10 /2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 4 / 77265 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2012.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2012. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Χ. Τσαμπανάκη Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215194 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΒ4691ΩΓ-ΧΗΖ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 30/05/2012 Αθήνα, 29 Μαΐου 2012

ΑΔΑ: Β4ΛΒ4691ΩΓ-ΧΗΖ. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 30/05/2012 Αθήνα, 29 Μαΐου 2012 ΑΔΑ: Β4ΛΒ4691ΩΓ-ΧΗΖ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις:

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις: Ακολουθεί αναλυτικά η εγκύκλιος: I. ΑΡΜΟΔIOΤΗΤΑ Άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3863/2010 Με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3863/2010, αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 του Ν.Δ/τος 4202/1961 όπως αυτό ίσχυε μετά την αντικατάστασή

Διαβάστε περισσότερα

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές...

Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3. 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3. 2. Ποσό επιδόματος... 4. Πηγές... Περιεχόμενα ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Κ.Α.Σ.)... 3 1. Δικαιούχα πρόσωπα Προϋποθέσεις... 3 2. Ποσό επιδόματος... 4 Πηγές... 6 Συντακτική Ομάδα... 6 1 ΘΕΜΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

οι γυναίκες το 57ο "απαιτείται η πραγματοποίηση 4050 ημερών εργασίας για τη θεμελίωση δικαιώματος μέχρι 31/12/1991, 4200 ημερών μέχρι 31/12/1992,

οι γυναίκες το 57ο απαιτείται η πραγματοποίηση 4050 ημερών εργασίας για τη θεμελίωση δικαιώματος μέχρι 31/12/1991, 4200 ημερών μέχρι 31/12/1992, ΘΕΜΑ:"Προϋποθέσεις απονομής σύνταξης λόγω γήρατος στους ασφαλισμένους που παίρνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή άλλο φορέα κύριας Ασφάλισης. ΣΧΕΤ: Η 85/90 εγκύκλιος Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ν /

Ν / EFG Business Services S.A. Καλλιρόης 21, 11743 Αθήνα Τηλ: 210 9008500, Fax: 210 9008600 Ν. 4093 / 12.11.2012 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 Αξιότιμοι συνεργάτες, Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος

Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος Όλοι οι ασφαλισμένοι μισθωτοί αυτοτελώς εργαζόμενοι προαιρετικά ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τη συντάξιμη

Διαβάστε περισσότερα

Η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, Συνταξιούχοι που

Η καταβολή της σύνταξής ή των συντάξεών τους, Συνταξιούχοι που ΘΕΜΑ αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία αυτοαπασχολούνται Συνταξιούχοι αναπηρίας που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται Σχετική Νομοθεσία ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ Ν.4387/16) Έως 55 ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4. 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ... 4 1. Αρμόδιος φορέας για την απονομή της σύνταξης σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης... 4 2. Τρόπος υπολογισμού της σύνταξης... 8 Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος Προσφάτως ψηφίστηκε, δηµοσιεύτηκε και ετέθη σε ισχύ ο Νόµος 3865/2010 περί της µεταρρύθµισης του συνταξιοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011»

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 10110

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένω να δικαιωθούν για πλήρη σύνταξη, εκτός από ορισμένα όρια ηλικίας θα πρέπει να έχουν, και ορισμένο χρόνο ασφάλισης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. - - Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων.

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ. - - Οι χήροι πατέρες ανίκανων για βιοποριστική εργασία τέκνων. ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Ενόψει των αλλαγών που επέρχονται με το νέο μνημόνιο στο ασφαλιστικό μας σύστημα, ο δημοσιογράφος των «ΝΕΩΝ» κ. Ηλίας Γεωργάκης, είχε την καλοσύνη να αποστείλει στην Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή των άρθρων 1 και 2 του Ν.3232/04 στις περιπτώσεις µετατροπής της σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος και

Εφαρµογή των άρθρων 1 και 2 του Ν.3232/04 στις περιπτώσεις µετατροπής της σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος και Εφαρµογή των άρθρων 1 και 2 του Ν.3232/04 στις περιπτώσεις µετατροπής της σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος και υπολογισµός της επιβάρυνσης του συµµετέχοντα οργανισµού στις περιπτώσεις παράτασης της

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΟΔΗΜΑΤΩΝ

ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΝΕΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΟΔΗΜΑΤΩΝ Με τις ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ υπερψηφίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ- ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31 ΤΗΛ. :

AΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α ΑΘΗΝΑ : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ- ΑΙΜ. ΓΚΙΟΥΖΕΛΙΑΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 31 ΤΗΛ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 28/6/2011 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ3/55/54117 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 24/7/ 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 24/7/ 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 24/7/ 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ50/8 Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 / 10 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / / 792. ΠΡΟΣ : 1. ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Παλαιών Πατρών Γερμανού Αθήνα

Αθήνα, 20 / 10 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / / 792. ΠΡΟΣ : 1. ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Παλαιών Πατρών Γερμανού Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ EgikliosETAP-MMEn.3863 Διατηρητέο μέχρι 31-12-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 22-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ.Φ 10070/οικ.20551/1530 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:20 (μέσω )

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ:20 (μέσω  ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΤΜ. ΔΙΑΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /11/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.27040 /1798 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : "Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011"

ΘΕΜΑ : Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τοµείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Ε.Τ.Α.Α.) µετά την 1/1/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 / 9 / 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.20854

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΜΕΧΡΙ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα Aθήνα 8/10/2015 Δικηγόρος ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Με το νόμο 4336/2015 τροποποιήθηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων (ν.3865/2010).

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:«Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης».

ΘΕΜΑ:«Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης». ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 11 / 3 / 2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σ22/1 Πληροφορίες : Μ. Πολυχρονοπούλου ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. :

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 1 /11 /2011 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 12 /84127 Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Σύµφωνα µε το νόµο Ν. 3863/2010) Α) ΕΙ ΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ (Περιλαµβάνεται η ΕΤΕ) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 Άνδρες Γυναίκες: Στον νέο νόµο καθορίζεται µε µεταβατικές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 30 / 10 / 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/8 ΑΡ: 69 ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Αθήνα 30 / 10 / 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/8 ΑΡ: 69 ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 30 / 10 / 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/8 ΑΡ: 69 ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες :Μ. Σπυριδάκης ΠΡΟΣ: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων Φεβρουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συνταξιοδότηση γονέων αναπήρων τέκνων... 2 2. Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται... 4 3. Οι ισχύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του ν.4387 /2016 (Α 85)».

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 48 του ν.4387 /2016 (Α 85)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ15) ΤΜΗΜΑ B ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου, Ε. Ζάχου Αριθ. Τηλεφώνου:

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου, Ε. Ζάχου Αριθ. Τηλεφώνου: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 24. 1. 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Σ70/7 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 12 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30/11/2015. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797

Αθήνα, 30/11/2015. Αριθ. Πρωτ.:Φ.80000/54411/1797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) ΤΜΗΜΑΤΑ A & Β ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.6 1.1 Αποχή λόγω ασθενείας.6 2. Παροχές σε χρήμα σε περίπτωση ασθένειας από το ΙΚΑ.8 2.1. Επίδομα ασθενείας.8 2.2. Καταβολή επιδόματος ασθενείας.8 2.3. Βεβαίωση ανικανότητας προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Πρωτ.: Φ80000/ οικ.19160/1420/4.8.2010

Αρ.Πρωτ.: Φ80000/ οικ.19160/1420/4.8.2010 Αρ.Πρωτ.: Φ80000/ οικ.19160/1420/4.8.2010 Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του Αθήνα, 4/8/2010 Α.Π. Φ80000/ οικ.19160/1420 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του

ΘΕΜΑ : Γνωστοποίηση δηµοσίευσης του ν. 3863/2010 και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αθήνα, 4/8/2010 ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Π. Φ80000/ οικ.19160/1420 /ΝΣΗ ΚΥΡ. ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ: ΙΚΑ-ΕΤΑΜ- ιοίκηση ΤΑΧ. /ΝΣΗ : ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: Αθήνα Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: Αθήνα Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Περιεχόμενα ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ... 2 Εισαγωγή... 2 1. Συντάξεις γήρατος... 3 1.1 Γενικό πλαίσιο... 3 1.2 Σύνταξη με 15ετία (4.500 ημέρες ασφάλισης)... 4 1.3 Καθεστώς συνταξιοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2874/00 (ΦΕΚ 286/29.12.00 τ.α') με θέμα «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ... 4 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ40/17 ΑΡ.: 10

Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ40/17 ΑΡ.: 10 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ40/17 ΑΡ.: 10

Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ40/17 ΑΡ.: 10 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 22+1 ερωτήσεις-απαντήσεις Πώς θα εξαγοράσετε χρόνο ασφάλισης ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 03/09/2010, 06:46 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 03/09/2010, 06:46 Απαντήσεις σε 23 γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (Όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μελών της 11ης Μαρτίου 2009) 1. O Κλάδος Εφάπαξ επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας...3 Άρθρο1 Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI) Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1ο 4 ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 4 Άρθρο 2 Ο 4 ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 4 Άρθρο 3 ο 5 ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Εγκ. 33/08 της /νσης Ασφ/σης Εσόδων

Σχετ.: Εγκ. 33/08 της /νσης Ασφ/σης Εσόδων ΙΟΙΚΗΣΗ Aθήνα 29/5/2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & TOΟ/ΦΑ/2327 ΑΡ: 43 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. /νση: Αγ.Κων/νου 8 (102 41) ΠΡΟΣ: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης

Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372. Προς: Όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης Αθήνα, 20/09/2010 Α.Π.: Φ. 1500/οικ.20074/372 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. κώδικας : 10110 Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του, άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. Φ11321/οικ. 9584/483.»

Διαβάστε περισσότερα

Στουρνάρη 73-75, Αθήνα Τηλ.: , Fax:

Στουρνάρη 73-75, Αθήνα Τηλ.: , Fax: Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr Ν.4336/2015 και Ν.4387/2016 Οι τελευταίες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστηµα Εισαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ - - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισµοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ για τον υπολογισμό του κόστους που προκύπτει από την υιοθέτηση της πρότασης της Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας...3 Άρθρο1 Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 Αρ.Πρωτ. 124069/0092

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 Αρ.Πρωτ. 124069/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 4093/2012 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- (ΤΑΠ-ΟΤΕ)- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 4093/2012 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- (ΤΑΠ-ΟΤΕ)- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.3863/2010 ΚΑΙ 4093/2012 ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ- (ΤΑΠ-ΟΤΕ)- ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ Γραμματεία Ασφαλιστικού Π.Ο.Σ.Τ. Υπεύθυνος ύλης ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΙΑΣ Νέα δεδομένα έχει

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη υποβολή στην υπηρεσία μας ερωτημάτων σχετικά με τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.. για το έτος 2014, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

Μετά τη υποβολή στην υπηρεσία μας ερωτημάτων σχετικά με τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.. για το έτος 2014, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες: ΔΙΟΙΚΗΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΑΥ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝH ΠΑΡΟΦΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΚΤΡΙΑ ΤΝΣΑΞΗ Σαχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Π. Δάβου Αριθ. Σηλεφώνου: 2105215189 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 1.1 Εισαγωγή 10 1.2 Παλαιοί ασφαλισμένοι Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. 11 1.2.1. Συνταξιοδότηση λόγω 35ετίας 11 1.2.2. Συνταξιοδότηση με 10.000 ημέρες ασφάλισης 12 1.2.3. Συνταξιοδότηση γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4387/2016, που αφορούν το ΕΤΑΤ και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ).

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του ν. 4387/2016, που αφορούν το ΕΤΑΤ και τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τηλέφωνο : 2103368090

Διαβάστε περισσότερα

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ

και επικουρική ασφάλιση αρμοδιότητα Δ/ΝΣΗ ΚΥΡ.ΑΣΦΑΛ.ΜΙΣΘΩΤΩΝ του Υπουργείου Εργασία και Κοινωνική ΤΜΗΜΑ Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-9- 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Αριθ.Πρ :Φ 80000/οικ. 22458/1664 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ: Oλου του οργανισμού κύρια ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΔ4691ΩΓ-4Τ. Αθήνα 18/2/2011 Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τ00/ΦΑ/2622 ΑΡ: 15

ΑΔΑ: 4ΑΛΔ4691ΩΓ-4Τ. Αθήνα 18/2/2011 Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Τ00/ΦΑ/2622 ΑΡ: 15 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH:ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (102 41 ) Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215195-198 FAX: 2105215195 e-mail:diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέµατα ιαδοχικής Ασφάλισης.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέµατα ιαδοχικής Ασφάλισης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/3/2011 Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αρ.Πρωτ.: Σ22/1 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 21 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑ ΟΧΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΙΚΑ (για ασφαλισμένους πριν το 1993) ΑΠΟ 1/1/2011 Όλοι οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ δικαιούνται πλήρη ή μειωμένη σύνταξη όταν έχουν ορισμένο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέµατα ιαδοχικής Ασφάλισης.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέµατα ιαδοχικής Ασφάλισης. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, που αφορά θέµατα ιαδοχικής Ασφάλισης. Με την 65/10 Εγκύκλιό µας σας κοινοποιήσαµε, για αρχική ενηµέρωσή σας, τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Κύπρο

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Κύπρο Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Κύπρο Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε ασφαλισμένους ιδιωτικού τομέα

Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε ασφαλισμένους ιδιωτικού τομέα Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε ασφαλισμένους ιδιωτικού τομέα Σεπτέμβριος 2015 Οι αλλαγές του Ν. 4336/2015 στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης σε

Διαβάστε περισσότερα