Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015"

Transcript

1 Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για τις Συνταξιοδοτικές Διατάξεις των Ν.4336/2015 και 4337/2015 Σας γνωρίζουμε ότι, με την ψήφιση του Ν.4336/2015 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α -ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 94/ ), του Ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α -ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 129/ ) και την έκδοση της κοινής Υπουργικής Απόφασης /0092/2015 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β -ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 2325/ ), οι αλλαγές που επέρχονται στη Συνταξιοδοτική Νομοθεσία των εργαζομένων στο Δημόσιο και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι οι παρακάτω: Α. Νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης (άρθρο 1, παρ.6 του Ν.4336/2015 και άρθρο 1, παρ.1, περ.β και παρ.3, 5 του Ν.4337/2015). α. Όσοι κατά την έχουν συμπληρώσει τα έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας που αποτελούν, κατά περίπτωση, προϋπόθεση για την άμεση καταβολή ακέραιας της σύνταξης τους, δεν θίγονται και το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε. β. Τα ισχύοντα κατά περίπτωση μέχρι και την όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης αυξάνονται σταδιακά από την επομένη της ημερομηνίας αυτής δηλ. από έως και την στα προβλεπόμενα από τον κατωτέρω Πίνακα 2 όρια ηλικίας για να ισχύσει από και μετά το 67 ο έτος της ηλικίας. Υπαγωγή στον πίνακα 2 έχουν τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται με λιγότερα από 35 χρόνια υπηρεσίας. Το οριζόμενο στον κατωτέρω Πίνακα νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι αυτό που ισχύει κατά το έτος που ο υπάλληλος συμπληρώνει το προβλεπόμενο κατά την όριο ηλικίας καταβολής ακέραιας της σύνταξης του. Παράδειγμα: Υπάλληλος-γυναίκα που το 2010 είχε συμπληρώσει 25ετία και είχε ανήλικο παιδί οπότε και το όριο ηλικίας συνταξιοδότησής της ήταν το 50 ο έτος επειδή το συμπληρώνει το 2017, αυτό το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης γίνεται με τον Πίνακα 2, 58 ο και 5 μηνών. γ. Στις περιπτώσεις που από τις ισχύουσες κατά την συνταξιοδοτικές διατάξεις η σύνταξη καταβάλλεται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας με την συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης (για διορισθέντες στο Δημόσιο μέχρι ) η κατά τα ανωτέρω σταδιακή αύξηση (πίνακας 1) αρχίζει από με όριο ηλικίας το 58 ο έτος. Σε κάθε άλλη περίπτωση που η σύνταξη καταβάλλεται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (για όσους έχουν διορισθεί στο Δημόσιο από και μετά και συμπληρώνουν 37 χρόνια υπηρεσίας) η σταδιακή αύξηση (Πίνακας 1) αρχίζει από με όριο ηλικίας το 55 ο έτος. Πρέπει να επισημάνουμε ότι, όσοι είχαν συμπληρώσει τα προαναφερόμενα έτη ασφάλισης (35 ή 37) κατά περίπτωση, μέχρι και την δεν υπάγονται στη σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας δηλαδή, εξακολουθούν να συνταξιοδοτούνται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, οποτεδήποτε και αν αποχωρήσουν από την υπηρεσία. Παράδειγμα: Υπάλληλος διορισμένος στο Δημόσιο την που την είχε 35 πλήρη χρόνια συνολική υπηρεσία συνταξιοδοτείται χωρίς όριο ηλικίας αν όμως τα 35 χρόνια τα συμπλήρωνε από και μετά τότε ακολουθεί ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης αυτό που ισχύει κατά τον Πίνακα 1, το έτος που συμπληρώνει τα 35 χρόνια. Αν δηλαδή τα 35χρόνια τα συμπληρώνει το 2016 τότε το 58 ο έτος κατά τον πίνακα 1 γίνεται 59 ο και σ αυτό το όριο ηλικίας συνταξιοδοτείται.

2 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ: Στον Πίνακα 1 υπάγονται όσοι συνταξιοδοτούνται με 35χρόνια και άνω υπηρεσίας, ΔΗΛΑΔΗ υπάγονται αυτοί που: 1. Έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2010 και μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν: αα. Με 35 χρόνια ασφάλισης και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (διορισμός στο Δημόσιο μέχρι ). ββ. Με 35 χρόνια ασφάλισης και το 58 ο έτος της ηλικίας ή με 37 χρόνια ασφάλισης και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας (διορισμός στο Δημόσιο από και μετά). 2. Έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011 και μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με 36 χρόνια ασφάλισης και το 58 ο έτος της ηλικίας. 3. Έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2012 και μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με 37 χρόνια ασφάλισης και το 59 ο έτος της ηλικίας. Το νέο όριο ηλικίας των ανωτέρω αντιστοιχεί στο έτος κατά το οποίο συμπληρώνουν αθροιστικά τα προαναφερόμενα, κατά περίπτωση, έτη ασφάλισης και το ισχύον την , κατά περίπτωση, όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης. Για την υπαγωγή λοιπόν στον Πίνακα 1 απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα ανωτέρω πρόσωπα να συμπληρώσουν τα κατά περίπτωση ως άνω αναφερόμενα έτη ασφάλισης μέχρι την Διαφορετικά, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν είτε με την συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και του 62 ου έτους της ηλικίας, είτε υπαγόμενα στον Πίνακα 2. δ. Εάν η σύνταξη καταβάλλεται μειωμένη το ποσό της μειωμένης σύνταξης μειώνεται περαιτέρω κατά 10% και μέχρι την συμπλήρωση του προβλεπομένου νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. Παράδειγμα: Υπάλληλος γυναίκα που το 2010 είχε 25ετία και το 60 ο έτος της ηλικίας για καταβολή της σύνταξης, αν είναι 57 ετών, οπότε και το 60 ο έτος της ηλικίας το συμπληρώνει το 2018 που τότε αυτό γίνεται 63 ο και 6μηνών (Πίνακας 2) και αποφασίσει να αποχωρήσει και να της καταβληθεί μειωμένη σύνταξη η μείωση (εφόρου ζωής) θα είναι 29,25% (6,5 χρόνια Χ 4,5%) και το ποσό της μειωμένης σύνταξης θα υποστεί μία μείωση 10% μέχρι το 63 ½ έτος της ηλικίας της. Αν λοιπόν το ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης βασικής της σύνταξης ήταν ευρώ το ποσό της μείωσης θα ήταν 293,00 ευρώ, οπότε θα διαμορφωνόταν σε 707,00 ευρώ (1.000,00 293,00) μηνιαίως, ποσό που θα λαμβάνει εφόρου ζωής από την συμπλήρωση του 63 ½ έτους της ηλικίας. Όμως, σύμφωνα με τις ισχύουσες πλέον διατάξεις το ως άνω ποσό θα υποστεί και μία μείωση 10% και θα διαμορφωθεί σε 636,00 ευρώ (707,00-71,00) ποσό το οποίο θα λαμβάνει μέχρι να συμπληρώσει το 63 ½ έτος της ηλικίας. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ: Όσοι θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι η μείωση είναι 4,5% ετησίως και το όριο ηλικίας το 55 ο έτος και το 60 ο έτος για γυναίκες και άνδρες αντίστοιχα. Όσοι θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από και μετά η μείωση είναι 6% ετησίως και το όριο ηλικίας το 56 ο έτος για άνδρες και γυναίκες που θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011 και το 58 ο έτος γι αυτούς που θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το ε. Η ως άνω σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης δεν έχει εφαρμογή: αα. Για όσους έχουν ενταχθεί στο καθεστώς των Β.Α.Ε. (άρθρο 4 του Ν.3660/2008). ββ. Για όσους απολύονται λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας. γγ. Για όσους υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1, περ.α του προτελευταίου εδαφίου του Π.Δ.169/2007 δηλ. παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί, τετραπληγικοί. δδ. Για όσους έχουν παιδί άγαμο και ανίκανο για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω. Χρήση του δικαιώματος αυτού μπορεί να κάνει ο ένας εκ των γονέων κατόπιν κοινής δήλωσής τους και σε περίπτωση διάζευξης ή διάστασης το ως άνω δικαίωμα ασκείται μόνο από αυτόν που έχει την επιμέλεια του παιδιού. Β. Υπολογισμός σύνταξης όσων θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από και μετά καθώς και όσων έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και αποχώρησαν ή αποχωρούν από και μετά (άρθρο 1, παρ.1 του Ν.4336/2015 και άρθρο 1, παρ.2 του Ν.4337/2015). 2

3 Η σύνταξη των ανωτέρω αποτελείται από την αναλογική και την βασική (άρθρα 3 και 4 του Ν.3865/2010). α. Η αναλογική σύνταξη αποτελείται: αα. Από το αναλογικό τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης στο Δημόσιο έως και υπολογίζεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την εφαρμογή των ως άνω Ν.4336/2015 και 4337/2015. ββ. Από το αναλογικό τμήμα σύνταξης με βάση το χρόνο ασφάλισης από έως την ημερομηνία συνταξιοδότησης. Το τμήμα αυτό της σύνταξης προκύπτει από τον τύπο: Τμήμα σύνταξης = Συντάξιμες αποδοχές* Χ ποσό αναπλήρωσης (άρθρο 4, παρ.1 του Ν.3865/2010) Χ έτη. *Συντάξιμες Αποδοχές = το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου των μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών που έλαβε ο υπάλληλος κατά το ως άνω συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (πλην των αποδοχών του μήνα της αποχώρησής του) δια του αριθμού των μηνών της ως άνω συγκεκριμένης υπηρεσίας που έχει πραγματοποιήσει. Οι συντάξιμες αποδοχές (άρθρο 1, παρ.5 του Ν.4336/2015) μέχρι την είναι αυτές που ίσχυαν την β. Η βασική σύνταξη υπολογίζεται με βάση τα έτη ασφάλισης από και εφεξής προς το συνολικό χρόνο ασφάλισης. Γ. Καταβολή αυτοτελούς βασικής σύνταξης για όσους αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία από και μετά. Την βασική σύνταξη δηλαδή μόνο την βασική σύνταξη, δικαιούνται όσοι δεν έχουν συμπληρώσει 15 έτη ασφάλισης στο Δημόσιο εφόσον πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω κριτήρια: α. Έχουν συμπληρώσει το 67 ο έτος της ηλικίας τους. β. Το ατομικό και το οικογενειακό τους εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος δεν υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ και ευρώ αντίστοιχα. Τα ποσά αυτά ανακαθορίζονται κατά το ποσοστό αναπροσαρμογής της βασικής σύνταξης. γ. Διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον 15 έτη μεταξύ του 15 ου και του 67 ου έτους της ηλικίας τους. Η μόνιμη διαμονή αποδεικνύεται με τη διαδικασία που προβλέπεται για τη χορήγηση άδειας διαμονής στους πολίτες τρίτων χωρών. Το ύψος της βασικής σύνταξης (360,00 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3865/2010) είναι πλήρες για όσους πληρούν αθροιστικά τα ανωτέρω κριτήρια και έχουν συμπληρώσει στη χώρα τουλάχιστον 35 πλήρη έτη μόνιμης διαμονής και μειώνεται κατά 1/35 για καθένα έτος που υπολείπεται των 35 ετών διαμονής. Η βασική σύνταξη σ αυτή την κατηγορία δεν μεταβιβάζεται. Δ. Κατώτατο όριο σύνταξης (άρθρο 1, παρ.4 του Ν.4336/2015) Από και μετά όσοι έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την υπηρεσία, για να λάβουν κατώτατη σύνταξη (364,45 ευρώ, ποσό το οποίο παραμένει αμετάβλητο μέχρι ) θα πρέπει να είναι 67 ετών. Αν δεν είναι και μέχρι την συμπλήρωση του 67 ου έτους της ηλικίας λαμβάνουν το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στα έτη ασφάλισής τους. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ: Το κατώτατο ποσό σύνταξης καταβάλλεται όταν το ποσό σύνταξης βάσει των ετών ασφάλισης είναι μικρότερο αυτού. Η κατά τα ανωτέρω προϋπόθεση του 67 ου έτους της ηλικίας αυτό το όριο ηλικίας (αυτό το όριο ηλικίας αναπροσαρμόζεται με βάση τα ισχύοντα στην παρ.3 του άρθρου 7 του Ν.3865/2010, προσδόκιμο ζωής του πληθυσμού της χώρας) για καταβολή της κατώτατης σύνταξης δεν ισχύει: α. Για όσους είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας με βάση τις διατάξεις το άρθρου 54 του Π.Δ. 169/2007. β. Για όσους λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης η βάσει των διατάξεων των Νόμων 1897/1990 και 1977/1991 (τρομοκρατικές ενέργειες). γ. Για όσους λαμβάνουν κατά μεταβίβαση σύνταξη λόγω θανάτου στην υπηρεσία του/της συζύγου τους ή του γονέα τους. 3

4 ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (Πίνακας 1) για όσους θέλουν να φύγουν με 35ετία ή με 37ετία Πλήρης σύνταξη - όριο ηλικίας: 62 *Από ισχύος του Νόμου έως * Ηλικία Οριο Ηλικία όριο Ηλικία όριο Ηλικία όριο Ηλικία όριο Ηλικία όριο Ηλικία όριο Ηλικία όριο & 11 μήνες & 9 μήνες & 8 μήνες & 6 μήνες & 5 μήνες & 3 μήνες & 2 μήνες & 11 μήνες & 9 μήνες & 8 μήνες & 6 μήνες & 5 μήνες & 3 μήνες & 2 μήνες & 11 μήνες & 9 μήνες & 8 μήνες & 6 μήνες & 5 μήνες & 3 μήνες & 2 μήνες & 9 μήνες & 6 μήνες & 3 μήνες & 9 μήνες & 6 μήνες & 3 μήνες & 8 μήνες & 3 μήνες & 11 μήνες & 6 μήνες & 2 μήνες & 9 μήνες & 5 μήνες & 6 μήνες & 6 μήνες & 6 μήνες & 6 μήνες & 5 μήνες & 9 μήνες & 2 μήνες & 6 μήνες & 11 μήνες & 3 μήνες & 8 μήνες & 3 μήνες & 6 μήνες & 9 μήνες & 3 μήνες & 6 μήνες & 9 μήνες & 2 μήνες & 3 μήνες & 5 μήνες & 6 μήνες & 8 μήνες & 9 μήνες & 11 μήνες Πηγή: Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (11/2015). 4

5 ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (Πίνακας 2) Πότε θα γίνεται η έξοδος με λιγότερα από 35 έτη ασφάλισης Πλήρης σύνταξη - όριο ηλικίας: 67 *Από ισχύος του Νόμου έως * Ηλικία Οριο Ηλικία Οριο Ηλικία Οριο Ηλικία Οριο Ηλικία Οριο Ηλικία Οριο Ηλικία όριο Ηλικία όριο & & 5 μήνες & 2 μήνες & 10 μήνες & 7 μήνες & 3 μήνες & 9 μήνες & 5 μήνες & 2 μήνες & 10 μήνες & 7 μήνες & 3 μήνες & 9 μήνες & 5 μήνες & 2 μήνες & 10 μήνες & 7 μήνες & 3 μήνες & 6 μήνες & 6 μήνες & 6 μήνες & 6 μήνες & 6 μήνες & 6 μήνες & 6 μήνες & 6 μήνες & 6 μήνες & 6 μήνες & 6 μήνες & 6 μήνες & 5 μήνες & 9 μήνες & 2 μήνες & 6 μήνες & 11 μήνες & 3 μήνες & 8 μήνες & 3 μήνες & 6 μήνες & 9 μήνες & 3 μήνες & 6 μήνες & 9 μήνες & 2 μήνες & 3 μήνες & 5 μήνες & 6 μήνες & 8 μήνες & 9 μήνες & 11 μήνες & 11 μήνες & 9 μήνες & 8 μήνες & 6 μήνες & 5 μήνες & 3 μήνες & 2 μήνες & 9 μήνες & 6 μήνες & 3 μήνες & 9 μήνες & 6 μήνες & 3 μήνες & 8 μήνες & 3 μήνες & 11 μήνες & 6 μήνες & 2 μήνες & 9 μήνες & 5 μήνες & 6 μήνες & 6 μήνες & 6 μήνες & 6 μήνες & 5 μήνες & 9 μήνες & 2 μήνες & 6 μήνες & 11 μήνες & 3 μήνες & 8 μήνες & 3 μήνες & 6 μήνες & 9 μήνες & 3 μήνες & 6 μήνες & 9 μήνες & 2 μήνες & 3 μήνες & 5 μήνες & 6 μήνες & 8 μήνες & 9 μήνες & 11 μήνες Πηγή: Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (11/2015). 5

6 Τέλος επισημαίνουμε ότι όλα τα προαναφερόμενα ως προς τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ισχύουν για όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι Καθόσον όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα από και μετά ήδη με το άρθρο Πρώτο παρ.α, υποπαράγραφος Β.2 περίπτωση α του Ν.4093/2012 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α -ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 222/ ) έχει καθοριστεί όριο ηλικίας συνταξιοδότησης τους το 67 ο έτος ή με 40 χρόνια υπηρεσίας το 62 ο έτος και για μειωμένη σύνταξη το 62 ο έτος της ηλικίας (όταν δεν έχουν συμπληρώσει τα 40 χρόνια υπηρεσίας). Επίσης τα προαναφερόμενα δεν ισχύουν και για τους ΝΕΟΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ δηλ. αυτούς που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά σε οποιοδήποτε φορέα κύριας Ασφάλισης από και μετά. Γι αυτούς εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2084/1992 όπως τροποποιήθηκαν και τελευταία με τους Ν.3865/2010 και Ν.4093/

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 Αρ.Πρωτ. 124069/0092

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 Αρ.Πρωτ. 124069/0092 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ. Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Αλέξης Παραράς, Δηµοσιολόγος Προσφάτως ψηφίστηκε, δηµοσιεύτηκε και ετέθη σε ισχύ ο Νόµος 3865/2010 περί της µεταρρύθµισης του συνταξιοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3865/10 (ΦΕΚ 120 Α/21-7-2010) : Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Με την παρ. 2 του άρθρου 127 του Ν. 4199/13, ΦΕΚ-216

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3865 ΦΕΚ 120/Α/ 21.7.2010

ΝΟΜΟΣ 3865 ΦΕΚ 120/Α/ 21.7.2010 ΝΟΜΟΣ 3865 ΦΕΚ 120/Α/ 21.7.2010 Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του ηµοσίου και συναφείς διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3865 /2010 (ΦΕΚ Α- 115/15.07.2010)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3865 /2010 (ΦΕΚ Α- 115/15.07.2010) 1 Τελευταία ενηµέρωση :22/12/2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3865 /2010 (ΦΕΚ Α- 115/15.07.2010) Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του ηµοσίου και συναφείς διατάξεις. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Έχουν ενσωµατωθεί

Διαβάστε περισσότερα

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010

To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr To ασφαλιστικό μας σύστημα με μια πρώτη ματιά Nόμος 3863/2010 Εισαγωγικό σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Μεταρρύθµιση Ασφαλιστικού Συστήµατος του ηµοσίου και συναφείς διατάξεις» Άρθρο 2. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. στο σχέδιο νόµου «Μεταρρύθµιση Ασφαλιστικού Συστήµατος του ηµοσίου και συναφείς διατάξεις» Άρθρο 2. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Μεταρρύθµιση Ασφαλιστικού Συστήµατος του ηµοσίου και συναφείς διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Με το σχέδιο νόµου για τη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@mof-glk.

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@mof-glk. ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Μαρία Μαγδαληνή Τσίπρα Aθήνα 8/10/2015 Δικηγόρος ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Με το νόμο 4336/2015 τροποποιήθηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των δημοσίων υπαλλήλων (ν.3865/2010).

Διαβάστε περισσότερα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Εισαγωγικό σημείωμα Βιώνουμε βίαιες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Τι σηµαίνει ότι θεµελιώνω συνταξιοδοτικό δικαίωµα; Θεµελιώνω σηµαίνει ότι κατοχυρώνω δικαίωµα για σύνταξη, αφού συµπληρώσω τα απαιτούµενα έτη ασφάλισης που

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10.

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 80000/οικ.33384/2415 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ από το Γιάννη Μπαλάγκα. Και

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ από το Γιάννη Μπαλάγκα. Και ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ από το Γιάννη Μπαλάγκα 7 Ιουνίου 2008 Και 1. Πώς υπολογίζεται η σύνταξη στους παλιούς ασφαλισμένους από 1-1-2008 1. Με βάση το νόμο 3029/2002 αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ

Κατηγορίες ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ Κατηγορίες ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΕΚΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Α ΚΑΙ Β ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΑΜΕΣ Η ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ 1. Πώς διαμορφώνονται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ (3853/2010 και 3865/2010)

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ (3853/2010 και 3865/2010) ΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ (3853/2010 και 3865/2010) (οι αλλαγές που επέρχονται στη συνταξιοδότηση των απασχολούµενων στον Ιδιωτικό και ηµόσιο Τοµέα) ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 2 ΠΡΟΣ: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΟΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 120 21 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3865 Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΞH. Παρασκευή 16 Ιουλίου 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΞH. Παρασκευή 16 Ιουλίου 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΡΞH Παρασκευή 16 Ιουλίου 2010 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 10371, 10389 2. Ειδική Ηµερήσια ιάταξη: Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ:

1) ΑΣΦΑΛΙΣΗ µέχρι την 31/12/1982 (ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ν. 3863/10 ΟΧΙ-) I. ΑΝΔΡΕΣ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗΣ (Tα κατωτέρω ισχύουν σύμφωνα με το Ασφαλιστικό Πλαίσιο, Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι 31.12.2012) Α) ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011»

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τους Τομείς κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) μετά την 1/1/2011» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ : B Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 10110

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31. Χρόνος στράτευσης... 34. Χρόνος γονικής άδειας... 38. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας...

Περιεχόμενα. 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31. Χρόνος στράτευσης... 34. Χρόνος γονικής άδειας... 38. Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας... Περιεχόμενα 2. Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης... 31 Χρόνος στράτευσης... 34 Χρόνος γονικής άδειας... 38 Χρόνος εκπαιδευτικής άδειας... 42 Χρόνος φοίτησης... 45 Χρόνος για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Συντάξεις Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού (Ειρηνικής Περιόδου) Ανάλυση νέου Συνταξιοδοτικού Νόμου

ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Συντάξεις Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού (Ειρηνικής Περιόδου) Ανάλυση νέου Συνταξιοδοτικού Νόμου ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΓΕΕΘΑ/ΔΟΙ, ΓΕΣ/EΓΑ ΓΕΣ/ΔΟΙ/1ο-2ο-3ο-4α-5ο ΓΕΣ/ΕΓ - ΔΝΣΕΙΣ Γρ. ΓΕΠΣ Β Υ/ΓΕΣ ΕΛΔΑΠ, ΟΛΚΕΣ, ΣΧΟ ΚΤΣ ΚΤΕΘ,ΕΥΣΑ, ΕΥΣΘ Μονάδες με ΑΔΧ, ΝΠΔΔ/ΓΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς»

Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» Ασφαλιστικά Θέματα «Υπολογισμός συντάξεων γήρατος - Ισχύον και νέο καθεστώς» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές παρατηρήσεις. 4 Ισχύον σύστημα υπολογισμού συντάξεων...4 Νέο σύστημα υπολογισμού σύνταξης.....6 Συνδυαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2010.07.21 15:23:28 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 2835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ. για τις συντάξεις του ηµοσίου

Ο ΗΓΟΣ. για τις συντάξεις του ηµοσίου Ο ΗΓΟΣ για τις συντάξεις του ηµοσίου Το συνταξιοδοτικό καθεστώς «παλαιών» και «νέων» υπαλλήλων του ηµοσίου Οι προϋποθέσεις για όλες τις κατηγορίες υπαλλήλων Αναλυτικοί πίνακες Οι αναγνωρίσεις πλασµατικών

Διαβάστε περισσότερα