Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος"

Transcript

1 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΧΗΡΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΡΦΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ Δικαιούχοι σύνταξης γήρατος Όλοι οι ασφαλισμένοι μισθωτοί αυτοτελώς εργαζόμενοι προαιρετικά ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία. 2

2 Συντάξιμη ηλικία Είναι η ηλικία των 65 ετών και παρατείνεται μέχρι και το 68ο έτος νοουμένου ότι ο/η ασφαλισμένος/η θα αποκτήσει δικαίωμα σε σύνταξη. Για τους μεταλλωρύχους η συντάξιμη ηλικία είναι το 63ο έτος. 3 Ασφαλιστικές προϋποθέσεις σύνταξης γήρατος Ημερομηνία από την οποία ισχύουν Ασφαλιστικές μονάδες πραγματικής Εβδομάδες από την έναρξη της βασικής ασφάλισης ασφάλισης Ολικό αριθμό ασφαλιστικών μονάδων πραγματικής και εξομοιούμενης βασικής ασφάλισης τουλάχιστον ίσο με το 30% των ετών που εμπίπτουν στη σχετική περίοδο αναφοράς. 4

3 Σύνταξη γήρατος στο 63ο έτος Ασφαλισμένος/η δικαιούται σύνταξη γήρατος από το 63ο έτος της ηλικίας του/ης αν: ικανοποιεί τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις και έχει ολικό αριθμό ασφαλιστικών μονάδων πραγματικής και εξομοιούμενης βασικής ασφάλισης ίσο τουλάχιστον με 70% του αριθμού των ετών που εμπίπτουν στη σχετική περίοδο αναφοράς, ή είναι συνταξιούχος ανικανότητας, ή είναι ηλικίας μεταξύ 63 και 65 ετών και θα δικαιούταν σύνταξη ανικανότητας αν δεν είχε συμπληρώσει την ηλικία των 63 ετών. 5 Σύνταξη γήρατος σε μεταλλωρύχους Για τους μεταλλωρύχους η συντάξιμη ηλικία, που είναι το 63ο, μειώνεται μέχρι το 58ο έτος της ηλικίας τους ανάλογα με τη διάρκεια της εργασίας τους σε μεταλλεία. Η ελάχιστη περίοδος απασχόλησης σε μεταλλεία που απαιτείται για μείωση της συντάξιμης ηλικίας είναι 3 χρόνια. Για κάθε 5 μήνες απασχόληση σε μεταλλείο δικαιούνται 1 μήνα μείωση της συντάξιμης ηλικίας. 6

4 ΟΡΙΣΜΟΙ (1) Βασική ασφάλιση: ασφαλιστέες αποδοχές κάθε χρόνου μέχρι του ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών ( για το 2014, εβδομαδιαίο). Συμπληρωματική ασφάλιση: ασφαλιστέες αποδοχές κάθε χρόνου πέραν του ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. Ασφαλιστική μονάδα: ασφαλιστέες αποδοχές ίσες με τις ετήσιες βασικές ασφαλιστέες αποδοχές. 7 ΟΡΙΣΜΟΙ (2) Πραγματική ασφάλιση: Όλες οι ασφαλιστέες αποδοχές για τις οποίες πληρώθηκαν εισφορές. Εξομοιούμενη ασφάλιση: Όλες οι ασφαλιστέες αποδοχές για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφορών αλλά πιστώνεται ο ασφαλιστικός λογαριασμός π.χ. τακτική εκπαίδευση, εθνική φρουρά, γέννηση παιδιών. 8

5 ΟΡΙΣΜΟΙ (3) Περίοδος αναφοράς: Είναι η περίοδος που αρχίζει, από το χρόνο μέσα στον οποίο ο/η ασφαλισμένος/η συμπλήρωσετο16ο έτος της ηλικίας του/ης και λήγει την τελευταία συμπληρωμένη εβδομάδα που προηγείται της εβδομάδας μέσα στην οποία δικαιούται σύνταξη. Για τον/ην ασφαλισμένο/η που συμπληρώνει το 16ο έτος της ηλικίας του/ης πριν την 5/10/1964 ο χρόνος ασφάλισης μπορεί να αρχίζει από την ημερομηνία αυτή, ανάλογα με το ποιο είναι ωφελιμότερο για αυτόν/ήν. Ασφαλισμένος/η έχει πλήρη περίοδο ασφάλισης όταν καλύπτεται με μία ασφαλιστική μονάδα σε κάθε έτος που περιλαμβάνεται στην περίοδο αναφοράς. 9 Ύψος σύνταξης γήρατος Βασικό μέρος 60% της εβδομαδιαίας αξίας του ετήσιου μέσου όρου ασφαλιστικών μονάδων της βασικής ασφάλισης κατά την περίοδο αναφοράς, αυξανόμενο στο 80%,90% ή 100% για 1, 2 ή 3 εξαρτώμενα πρόσωπα αντίστοιχα. Συμπληρωματικό μέρος 1.5% εβδομαδιαίας αξίας του ολικού αριθμού ασφαλιστικών μονάδων της συμπληρωματικής ασφάλισης. Εξαρτώμενα πρόσωπα είναι: η σύζυγος που δεν εργάζεται με την οποία συζεί ή συντηρεί, ο σύζυγος που είναι ανίκανος προς αυτοσυντήρηση τον οποίο συντηρεί, άγαμη κόρη μέχρι τα 23 που φοιτά, άγαμος γιος μέχρι τα 25 που φοιτά ή υπηρετεί στην εθνική φρουρά, άγαμο παιδί ανεξαρτήτως ηλικίας μόνιμα ανίκανο προς αυτοσυντήρηση. 10

6 Αναλογιστική μείωση σύνταξης γήρατος Ασφαλισμένοι που Ηλικία από την οποία Αναλογιστική συμπληρώνουν την ηλικία των 63 ετών κατά καταβάλλεται η σύνταξη χωρίς αναλογιστική μείωση μείωση σύνταξης όταν ο συνταξιούχος επιλέξει έναρξη στην ηλικία των 63 ετών ½ 3% % ½ 9% % Η αναλογιστική μείωση ισχύει εφ όρου ζωής και μεταφέρεται και στη σύνταξη χηρείας καθώς και στο επίδομα ορφανίας. 11 Δικαιούχοι εφάπαξ ποσού γήρατος Σε περίπτωση που ασφαλισμένος/η δεν θεμελιώνει δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος ούτε και στο 68ο έτος της ηλικίας του/της δικαιούται σε ένα εφάπαξ ποσό, νοουμένου ότι ικανοποιεί τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Το εφάπαξ πόσο γήρατος δεν καταβάλλεται όταν ο ασφαλισμένος/η δικαιούται κοινωνική σύνταξη. 12

7 Ασφαλιστικές προϋποθέσεις εφάπαξ ποσού γήρατος και ύψος Πραγματική βασική ασφάλιση 6 τουλάχιστον ασφαλιστικών μονάδων και να έχουν παρέλθει 312 εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισης. Το εφάπαξ ποσό γήρατος ισούται με 15% της αξίας της βασικής και συμπληρωματικής ασφάλισης. 13 Δικαιούχοι σύνταξης χηρείας Χήρα η οποία κατά το χρόνο του θανάτου του συζύγου της συζούσε με εκείνον ή τη συντηρούσε αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο. Χήρος ο οποίος κατά το χρόνο του θανάτου της συζύγου του ήταν ανίκανος να συντηρεί τον εαυτό του και συντηρείτο αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από εκείνη. 14

8 Ασφαλιστικές προϋποθέσεις σύνταξης χηρείας Σε περίπτωση που ο/η πεθαμένο/η σύζυγος δεν είχε συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία: πραγματική βασική ασφάλιση 3 τουλάχιστον ασφαλιστικών μονάδων και να έχουν παρέλθει 156 εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισης, και ολικό αριθμό ασφαλιστικών μονάδων πραγματικής και εξομοιούμενης βασικής ασφάλισης ίσο τουλάχιστον με το 25% των ετών που εμπίπτουν στη σχετική περίοδο αναφοράς. Σε περίπτωση που ο/η πεθαμένο/η σύζυγος είχε συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία και δικαιούταν ή θα δικαιούταν σύνταξη γήρατος θεωρείται ότι πληρούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις. 15 Ύψος σύνταξης χηρείας Βασικό μέρος 60% της εβδομαδιαίας αξίας το ετήσιου μέσου όρου ασφαλιστικών μονάδων της βασικής ασφάλισης κατά την περίοδο αναφοράς, αυξανόμενο στο 80%,90% ή 100% για 1, 2 ή 3 εξαρτώμενα πρόσωπα αντίστοιχα. Συμπληρωματικό μέρος 60% της συμπληρωματικής σύνταξης γήρατος ή ανικανότητας που καταβαλλόταν ή θα καταβαλλόταν στον/ην πεθαμένο/η σύζυγο. Εξαρτώμενα πρόσωπα είναι: άγαμη κόρη μέχρι τα 23 που φοιτά άγαμος γιος μέχρι τα 25 που φοιτά ή υπηρετεί στην εθνική φρουρά άγαμο παιδί ανεξαρτήτως ηλικίας μόνιμα ανίκανο προς αυτοσυντήρηση 16

9 Δικαιούχοι εφάπαξ ποσού χηρείας Χήρα ή χήρος, που δεν δικαιούται σύνταξη χηρείας, επειδή στην περίπτωσή της/του δεν ικανοποιούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις για σύνταξη χηρείας, δικαιούται εφάπαξ ποσό χηρείας, εάν: ο/η πεθαμένος/η σύζυγος, κατά το χρόνο του θανάτου του/της, δεν είχε συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία και ικανοποιούσε τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για εφάπαξ ποσό χηρείας, ή ο/η πεθαμένος/η σύζυγος, κατά το χρόνο του θανάτου του/της, είχε συμπληρώσει τη συντάξιμη ηλικία και ικανοποιούσε τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για εφάπαξ ποσό γήρατος. 17 Ασφαλιστικές προϋποθέσεις εφάπαξ ποσού χηρείας Ο/η πεθαμένος/η σύζυγος να έχει συμπληρώσει πραγματική βασική ασφάλιση 3 τουλάχιστον ασφαλιστικών μονάδων και να έχουν παρέλθει 156 εβδομάδες από την εβδομάδα έναρξης της ασφάλισής του/της. Το εφάπαξ ποσό χηρείας δεν καταβάλλεται εάν η χήρα ή ο χήρος δικαιούται κοινωνική σύνταξη. 18

10 Ύψος εφάπαξ ποσού χηρείας 15% της βασικής ασφάλισης και 9% της συμπληρωματικής ασφάλισης του/ης πεθαμένου/ης συζύγου. 19 Δικαιούχοι επιδόματος ορφανίας Επίδομα ορφανίας δικαιούται ανήλικο όταν: 1. απεβίωσαν και οι δύο γονείς του και ο ένας τουλάχιστον ήταν ασφαλισμένος, 2. απεβίωσε ο γονέας που το συντηρούσε, ο οποίος ήταν ασφαλισμένος και δε συζούσε με τον άλλο γονέα, 3. η μητέρα του, που έπαιρνε σύνταξη χηρείας παντρεύτηκε, 4. απεβίωσε ο ένας γονέας και ο άλλος δε δικαιούται σύνταξη χηρείας. 20

11 Ασφαλιστικές προϋποθέσεις επιδόματος ορφανίας Για τις περιπτώσεις (1), (2) και (3) δεν εξετάζονται ασφαλιστικές προϋποθέσεις. Για την περίπτωση (4) πρέπει να ικανοποιούνται οι ασφαλιστικές προϋποθέσεις για σύνταξης χηρείας. 21 Ύψος επιδόματος ορφανίας Για τις περιπτώσεις (1) και (2): Βασικό μέρος 40% εβδομαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. Συμπληρωματικό μέρος 50% της συμπληρωματικής σύνταξης χηρείας που θα καταβαλλόταν για το θάνατο του πεθαμένου γονέα. Για τις περιπτώσεις (3) και (4): 20% εβδομαδιαίου ποσού των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. 22

12 Δικαιούχοι βοηθήματος κηδείας Βοήθημα κηδείας πληρώνεται για το θάνατο: ασφαλισμένου που ικανοποιεί τις σχετικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις, συνταξιούχου (γήρατος, ανικανότητας, χηρείας, επίδομα αγνοουμένου, παροχής λόγω θανάτου), ορφανού για το οποίο πληρώνεται επίδομα ορφανίας, μισθωτού, του οποίου ο θάνατος προήλθε από σωματική βλάβη που προκλήθηκε από επαγγελματικό ατύχημα ή καθορισμένη νόσο που οφείλεται στην απασχόλησή του, προσώπου που είναι εξαρτώμενο ασφαλισμένου ή συνταξιούχου (καταβάλλεται το ½ του ποσού). 23 Ύψος βοηθήματος κηδείας Το βοήθημα κηδείας ισούται με 5.6% των ετήσιων βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. Για το 2014 ισούται με

13 Αναπροσαρμογή συντάξεων Οι συντάξεις του ΤΚΑ δεν θα αναπροσαρμόζονται για την περίοδο

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Ελλάδα Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Γερμανία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Γερμανία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στη Γερμανία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων;

τι είναι η κατηγοριοποίηση των ασφαλισμένων; Ποιος θεωρείται παλαιός και ποιος νέος ασφαλισμένος; Παλαιός ασφαλισμένος νοείται ο υπάλληλος ο οποίος, ανεξάρτητα από το χρόνο διορισμού του στο Δημόσιο, έχει ασφαλισθεί για πρώτη φορά σε ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα

Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Στουρνάρη 73-75, Αθήνα 104 32 Τηλ.: 210-5230997, 210-5240168 Fax: 210-5240383 E-mail:edop.dei@gmail.com www.edopdei.gr Τι ισχύει σήμερα για το ασφαλιστικό μας σύστημα Εισαγωγικό σημείωμα Βιώνουμε βίαιες

Διαβάστε περισσότερα

Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ

Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με τη συνταξιοδοτική νομοθεσία Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Ερωτήσειις καιι απαντήσειις σε βασιικά ερωτήματα συνταξιιοδοτιικής φύσεως που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης

Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης Τα δικαιώματά σας κοινωνικής ασφάλισης στη Γερμανία Ευρωπαϊκή Επιτροπή Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και κοινωνική ένταξη Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@mof-glk.

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@mof-glk. ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ασφαλιστικό δίκαιο. ασφαλιστικό δίκαιο

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ασφαλιστικό δίκαιο. ασφαλιστικό δίκαιο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ... 3 ΙΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 4 ΙΙΙ. ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ... 13 IV. Η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (Όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μελών της 11ης Μαρτίου 2009) 1. O Κλάδος Εφάπαξ επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ... 4 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ούτως ή άλλως το θέμα του ασφαλιστικού αφορά όλους τους πολίτες, ασφαλισμένους και μη. Συνδέεται με την ποιότητα ζωής μας και το επίπεδο διαβίωσης.

Ούτως ή άλλως το θέμα του ασφαλιστικού αφορά όλους τους πολίτες, ασφαλισμένους και μη. Συνδέεται με την ποιότητα ζωής μας και το επίπεδο διαβίωσης. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣ 3655 / 08 ( ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ) Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Ασφαλισμένοι, Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία ψύχραιμη υπεύθυνη και ειλικρινή προσέγγιση αλλά και εκτίμηση της κατάστασης που δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3655 / 08 ( ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 )

ΝΟΜΟΣ 3655 / 08 ( ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣ 3655 / 08 ( ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ) Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Ασφαλισμένοι, Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία ψύχραιμη υπεύθυνη και ειλικρινή προσέγγιση αλλά και εκτίμηση της κατάστασης που δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Γυναίκες με οργανωμένο αγώνα σπάμε τα δεσμά της εκμετάλλευσης και της ανισοτιμίας

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Γυναίκες με οργανωμένο αγώνα σπάμε τα δεσμά της εκμετάλλευσης και της ανισοτιμίας Γυναίκες με οργανωμένο αγώνα σπάμε τα δεσμά της εκμετάλλευσης και της ανισοτιμίας 2 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του έχει σταθερά στον προσανατολισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη

Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη Griechische Fassung Ζωή κι εργασία στην Ευρώπη > Το ευρωπαϊκό δίκαιο > Εργασία σε διάφορα κράτη μέλη > Συνταξιοδότηση Größe: 100 % (bei A5 > 71%) Εργασία δίχως σύνορα Τα σύνορα της Ευρώπης σμίγουν. Στις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5

Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 Περιεχόμενα 1. ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ... 3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ... 4 ΠΟΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΝ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 5 ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ... 6 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Λοΐζος Τσαγγάρης Ταγματάρχης Πυροβολικού Μέλος του Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2014 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΛ. 3 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις:

Για να χορηγήσει όμως σύνταξη ο τελευταίος ασφαλιστικός οργανισμός η διάταξη θέτει δύο προϋποθέσεις: Ακολουθεί αναλυτικά η εγκύκλιος: I. ΑΡΜΟΔIOΤΗΤΑ Άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 3863/2010 Με την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3863/2010, αντικαταστάθηκε το άρθρο 2 του Ν.Δ/τος 4202/1961 όπως αυτό ίσχυε μετά την αντικατάστασή

Διαβάστε περισσότερα

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008

Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Στουρνάρη -, Αθήνα 10 2 Τηλ.: 210-12000 Fax: 210-208 E-mail: edop@ppc.gr, www.edopdei.gr Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό μας σύστημα Nόμος 3655/2008 Εισαγωγικό σημείωμα Η ΕΔΟΠ-ΔΕΗ παρακολουθώντας τις εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΟΤΗΤΑ Δρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Eρευνών ΑΘΗΝΑ 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.ΙΙΙ.- ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΚΕΦ.ΙΙΙ.- ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΕΦ.ΙΙΙ.- ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ Ο κλάδος κύριας σύνταξης του ΙΚΑ και κάθε ειδικού Ταμείου καλύπτει τους ασφαλιστικούς κινδύνους: Γήρας, αναπηρία, θάνατος. Για κάθε ένα κίνδυνο εξ αυτών υπάρχουν ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

το συνταξιοδοτικό καθεστώς των μόνιμων και αορίστου χρόνου στο δημόσιο και τα νομικά του πρόσωπα

το συνταξιοδοτικό καθεστώς των μόνιμων και αορίστου χρόνου στο δημόσιο και τα νομικά του πρόσωπα ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ το συνταξιοδοτικό καθεστώς των μόνιμων και αορίστου χρόνου το συνταξιοδοτικό καθεστώς των μόνιμων και αορίστου χρόνου 1 2 Περιεχόμενα Σκοπός της παρούσας θεματικής...

Διαβάστε περισσότερα

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας

Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κανονική άδεια και επίδομα αδείας Κωνσταντίνος Σωτ. Σταϊκούρας, τ. Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Τρόπος υπολογισμού ημερών και αποδοχών κανονικής άδειας και επιδόματος αδείας. Συνέπειες μη χορήγησης κανονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.ΙΙΙ.- ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΚΕΦ.ΙΙΙ.- ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΕΦ.ΙΙΙ.- ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ Β ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (16) Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στην παρούσα παράγραφο προέχει να σημειώσουμε ότι τα Καταστατικά των πέντε ειδικών Ταμείων των τραπεζοϋπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 97(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3207 της 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1997 Αρθρο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα