1.(= φακ. 4: φωτογραφίες: φ. 1r-62v) έντυπο: Giraldi Cinzio Giovanni Battista, Orbecche tragedia, Vinegia in casa de figliuoli d'aldo 1543.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1.(= φακ. 4: φωτογραφίες: φ. 1r-62v) έντυπο: Giraldi Cinzio Giovanni Battista, Orbecche tragedia, Vinegia in casa de figliuoli d'aldo 1543."

Transcript

1 1.(= φακ. 4: φωτογραφίες: φ. 1r-62v) έντυπο: Giraldi Cinzio Giovanni Battista, Orbecche tragedia, Vinegia in casa de figliuoli d'aldo (= φακ. 5: φωτογραφίες: φ. 1r-87v) έντυπο: Groto Luigi, La Calisto, nova favola pastorale. Di Lvigi Groto Cieco di Hadria. Nuouamente stampata..., Venetia a. (= φακ. 3.6/7.8: Το βιβλίο διασώζεται σε δύο αντίτυπα: φωτογραφίες: φ. 1r- 15r) έντυπο: Glykos Giustos, Πένθος θανάτου, ζωής μάταιον και προς Θεόν επιστροφή, Βενετία b. (=φακ. 3.6/7.8: φωτογραφίες: φ. 1r-9r) έντυπο: Aπόκοπος, Venetia (=φακ. 43: φωτογραφίες;: φ. 1r-36r) έντυπο: Groto Luigi, Lo Isach : rappresentation noua di Luigi Grotto cieco d'hadria. Alla molto Mag. & Reuer. Sig.Suor Orsetta Pisani Monarcha in S.Lorenzo, Venetia : Appresso Fabio & Agostino Zoppini Fratelli (=φακ. 32:φωτογραφίες, φ. 2r-80r) έντυπο: Γεωργίου Χορτάτζη, Τραγωδία ονομαζομένη Ερωφίλη, Βενετία (=φακ. Ambr.Y89: φωτογραφίες, εκτός του υπ αριθμ. 7 που είναι φωτοτυπία, φ. 2r-99r, IV) Απόκοπος, έκδ (έντυπο) Λόγοι διδακτικοί, έκδ (έντυπο) Διήγησις γαϊδάρου, έκδ (έντυπο) Διήγησις Απολλωνίου του Τύρου-ριμάδα (χφ) Ρήματα κόρης και νέου (χφ) Μαρίνου Φαλιέρου διάφορα (χφ) άγνωστο κείμενο τεσσάρων σελίδων (χφ) 7. (=φακ. 31: φωτογραφίες) χφ: Parisinus graecus 228, 21r-25v Ποίημα Μιχαήλ Γλυκά

2 8. (=φακ. 17: φωτογραφίες) χφ: Marcianus graecus XI 19, 117r-145r, 177v-179r, 210r-231r Ζήνων Θρήνος Φαλίδου του φτωχού Θυσία του Αβραάμ 9A (=φακ. 12.1: φωτογραφίες) χφ: cod. Neap. III B 27, 1r-99r Πένθος θανάτου Aχιλληίς Διήγησις Βελισσαρίου Ιμπέριος και Μαργαρώνα 9B. (=φακ. 12.2: φωτογραφίες) χφ: cod. Neap. III B 27, 99v-123r, 125v-186v Ιμπέριος και Μαργαρώνα άγνωστο κείμενο Μαρίνος Φαλιέρος ποιήματα αγνώστου συγγραφέως Ριμάδα του Απολλωνίου του Τύρου Mερική διήγησις εκ των αγίων τόπων της Ιερουσαλήμ δια τα πάθη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και άλλων τινων μοντέλα επιστολών που απευθύνονται σε αξιωματούχους της εκκλησίας 10. (=φακ. 38: φωτογραφίες) χφ: Grottaferrata Z a 44, 1r-73r Διγενής Ακρίτας 11. (=φακ. 11: φωτογραφίες) χφ: Brit. Mus. Add. Mss (1r, 2v-3r, 5v-6r, 9v-10r, 12v-13r, 14v-15r, 16v- 17r, 20v-21r, 22v-23r, 27v-32r, 33v-35r, 37v-38r, 39v-42r, 43v-45r, 54v-55r, 62v- 63r, 69v-70r, 71v-72r, 75v-76r, 78v-79r, 80v-81r, 84v-85r, 88v-89r, 90v-92r, 93v- 94r, 95v-96r, 99v-100r, 112v-114r, 127v-128r, 131v-133r, 135v-136v)

3 Γ. Χούμνος 12. (=φακ. 19/20/30/37: φωτοτυπίες, εκτός από το υπ αριθμ. 3 που είναι φωτογραφίες) 1. χφ: Paris. Gr. 929, f , Αμαρτωλού παράκλησις Στίχοι θρηνητικοί Αδάμ και Παραδείσου Στίχοι για τη θέση της ψυχής 2. χφ: Paris. gr. 2316, 447r-448r Πωρικολόγος 3. έντυπο: Απολλώνιος Τύριος, ριμάδα, Βενετία έντυπο: Ιστορία της Σωσάννης, Βενετία (φακ. 46/57: φωτοτυπίες) 1. χφ: Marc. IX 17, 70v-102r Γεωργίος Χούμνος Ανδρέας Σκλέντζας ύμνος στην Παναγία Εφραίμ Σύρος ύμνος περί θανάτου Λόγος προς την Παναγία μνήμη θανάτου 2. έντυπο: Gkykos Giustos, Πένθος θανάτου, Βενετία (=φακ. 50: φωτοτυπίες) έντυπο: Ποίημα ερωτικόν λεγόμενον Ερωτόκριτος συνθεμένον από τον ποτέ ευγενέστατον Βιτζέντζον τον Κορνάρον από την χώραν της Σιτίας του νησιού της Κρήτης, τώρα την πρώτην φοράν με πολύν κόπον και επιμέλειαν τυπωμένον και αφιερωμένον εις τον εκλαμπρότατον και λογιώτατον αφέντην Γεώργιον τον Τζανδήρην, εις την τυπογραφίαν Αντωνίου του Βόρπολι, Βενετία 1713.

4 15. (=φακ. 10: φωτοτυπίες) χφ: Marc. IX 18, 1r-18v Mανουήλ Φιλής 16. (=φακ. 41: φωτογραφίες και λίγες φωτοτυπίες) χφ: ΕΒΕ 2978, 1r-48v, 54r-67v Κατσούρμπος Έτερα Ιντερμέδια 8 φωτοτυπίες αγνώστου χφ. 17. (=54: φωτοτυπίες) χφ: Paris. suppl. gr. 926, 1r-33r Aνωνύμου, Ιστορία της Τροίας 18A. (=φακ. 39.1: φωτογραφίες) χφ: Escor. Ψ IV 22, 1r-114r Θωμάς ντε Ακίνω ΔημητρίοςΚυδώνης Απάνθισμα των αρετών Ερωτοπαίγνια εις γλώττα κοινήν των Ελλήνων 18B. (φακ. 39.2: φωτογραφίες) χφ: Escor. Ψ IV 22, 114v-138r, 214r-228r Ερωτοπαίγνια εις γλώττα κοινήν των Ελλήνων Εξόδιος ύμνος εις τον Χριστόν Αποσπάσματα για το Πάθος του Κυρίου 19. (=φακ. 14: φωτοτυπίες) έντυπο: Τραγωδία ονομαζομένη Ερωφίλη, ποίημα του λογιωτάτου εν σπουδαίοις κυρού Γεωργίου Χορτάτζη Κρητός και συνεργεία του ευγενεστάτου εν άρχουσι κυρού Φιλίππου Χαρέρη Ζακύνθιου, Ενετίησιν, παρά Αντωνίω τω Ιουλιανώ, 1637.

5 20. (=φακ. 9: φωτοτυπίες) χφ: Vind. theol. gr. 244, 1r-83v, 90v-98r, 103v-114r, 121v-126r, 129v-259r, 324v- 326v Πίνακας περιεχομένων Γεώργιος Χούμνος Χρονογραφικόν μερικόν αρχόμενον από Αδάμ έως του βασιλέως Αλεξίου του Κομνηνού Διήγησις περί του Αγίου Τάφου Το μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου Ηθικο-ασκητικές παραινέσεις Aθανάσιος Αλεξανδρείας Ερωτοαποκρίσεις σχετικές με την Παλαιά Διαθήκη Ερωτοαποκρίσεις για το Βίο και το Έργο του Χριστού και των Αποστόλων Μετάφραση της Σοφίας Σειράχ σε δημώδη γλώσσα Ιατροσόφιον Απολλώνιος Τύρος Διάλογος του πατριάρχη με τους Αζυμίτες Διήγησις παιδιόφραστος των τετραπόδων ζώων Αλφαβητάρια Ιστορία Πτωχολέοντος Ιμπέριος και Μαργαρώνα Σπανός Συναξάριον του τιμημένου γαδάρου ο γέρος και η νεαρά κόρη Ερωτικά τραγούδια μηνολόγιον μέθοδος Χαλουήθ του προφήτου χριστιανικό ζωολόγιον περί των τεσσάρων στοιχείων βροντολόγιον Λίβιστρος και Ροδάμνη Mηνολόγιον καταγραφή ημερομισθίων Ιωάννου Πικατόρου, Ρίμα θρηνητική εις τον πικρόν και ακόρεστον Άδην Ερμηνεία των καραβίων δια τους λιμιόνες περί του φορτίου ενός καραβιού Διήγησις ευκολωτέρα περί των βαθμών του γάμου Προσευχές, μαγικά λόγια και εντολές για την κατασκευή φυλακτών Φλώριος και Πλατζιαφλώρα Περί της ξενιτείας

6 Διήγησις Βελισαρίου Μανώλης Σκλάβος Σελινοδρόμιον ερωτικά ποίηματα 21. (=φακ. 13: φωτοτυπίες) χφ: Βrit. Mus. Add. 8241, 164v-202v Φλώριος και Πλατζιαφλόρα Ερωτοπαίγνια 22. (=φακ. 16: φωτοτυπίες) χφ: Brit. Mus. Add. 8235, 1v-44r, 45v-48r Αθανάσιος Χριστόπουλος 23. (=φακ. 50: φωτοτυπίες) έντυπο: Ποίημα ερωτικόν λεγόμενον Ερωτόκριτος, συνθεμένον από τον ποτέ ευγενέστατον Βιτζέντζον τον Κορνάρον από την χώραν της Σιτίας του νησιού της Κρήτης, τώρα την πρώτην φοράν με πολύν κόπον και επιμέλειαν τυπωμένον και αφιερωμένον εις τον εκλαμπρότατον και λογιώτατον αφέντην Γεώργιον τον Τζανδήρην, εις την Βενετίαν εις την τυπογραφίαν Αντωνίου του Βόρπολι, (φακ. 15: φωτοτυπίες) έντυπα 1. Ιστορία του Ρε της Σκότιας με την ρίγησα της Εγκλητέρας, Ενετίησι, παρά Ιωάννη Βίκτωρι τω Σαβιώνι, Η θυσία του Αβραάμ, ιστορία ψυχωφελεστάτη ευγαλμένη από την Αγίαν Γραφήν, συνθεμένη παλαιά διά στίχων απλών και τώρα πάλιν εις χάριν των ευσεβών και φιλαρέτων με πολλήν επιμέλειαν διωρθωμένη και μετατυπωμένη, εις την Βενετίαν, παρά Νικολάω τω Σάρω εις την τυπογραφίαν Αντωνίου του Βόρπολι, Κατάνυξις ωφέλιμος δια κάθε χριστιανόν, εις την οποίαν περιέχονται Διάλογος Ψυχής και Νεκρού και Διηγήσεις τινές περί της συντελείας του Αιώνος, Περί Κρίσεως και Παραδείσου και περί Κολάσεως και έτεροι στίχοι περί Θανάτου. Ποίημα Μαρίνου Τζάνε του επιλεγομένου

7 Μπουνιαλή του Ρηθυμναίου εκ Κρήτης, Ενετίησιν παρά Νικολάω Γλυκεί τω εξ Ιωαννίνων, (=φακ. Φωτ. 35: φωτογραφίες) έντυπο: Manuelis Philae carmina inedita. Ex cod. C VII 7 Bibliothecae Nationalis Taurinensis et cod. 160 Bibliothecae Publicae Cremonensis, ed. A.E. Martini, Neapoli (=φακ. 51: φωτοτυπίες) έντυπα 1. Η θυσία του Αβραάμ, Αβραάμην Κουρπανή, Σενετέ (δύο αντίτυπα του έργου αυτού) 2. Χαζρέτη Αβραάμην, Ασιτανεδέ (=φακ. 55: φωτοτυπίες) χφ: Leningrad 202, 1r-97r Παιδιόφραστος διήγησις των ζώων των τετραπόδων Ο Πωρικολόγος αρχή επιστολής απόσπασμα άδηλου αγιολογικού κειμένου Σπανέας Toυ Αρμούρι Περί της καταστροφής που προξένησαν οι Πέρσες στην Αθήνα περί παιδεύσεως ανθρώπων Ο Πουλολόγος Διήγησις της φουμιστής Βενετίας γιατροσόφια και ξόρκια για τον πονοκέφαλο 28. (=φακ. 56: φωτοτυπίες) [1 ντοσιέ 21*16*2] χφ: Leningrad 721, 188r-291v Παιδιόφραστος διήγησις Πουλολόγος Φυσιολόγος 29. (=φακ. 53: φωτογραφίες) [1 ντοσιέ 12,5*18*1,5]

8 χφ: Paris. suppl. gr. 1043, 1r-23v Διήγησις Βελισσαρίου 30. (=φακ. 61: φωτοτυπίες) [2 ντοσιέ: 21,5*30,5*2 21,5*30,5*0,5] 1. χφ: Vind. phil. gr. 218, 1r-75v Ανωνύμου, Φιούρ δε βερτού = Άνθος αρετής 2. χφ: Vind. phil. gr. 241, 132v-138r Ησίοδος Μονωδία επί τη τελευτή κυρίου Ανδρονίκου βασιλέως του Παλαιολόγου Iωάννης Παλαιολόγος πιττάκιον βασιλικόν προς τον μητροπολίτη Τραπεζούντος Νείλος Κωνσταντινουπόλεως Ιωάννης Παλαιολόγος αποφθέγματα σε δημώδη γλώσσα προφητείες σχετικές με τον Ισθμό της Κορίνθου Όμηρος 31. (=φακ. 42: φωτοτυπίες) [2 ντοσιέ: 21*31*2 21*31*1] 1. χφ: Vatic. gr. 1563, Ir-IIIr, 96r-111r Μαρίνος Φαλιέρος 2. χφ: ΕΒΕ 701, 202r-231r Συμφορά θλιβερή περί της ονειδισμένης ξενιτείας Λόγος του ιχνηλάτου περί των πουλίων 32. (=φακ. 47: φωτοτυπίες) [1 ντοσιέ: 30*22*2] χφ: marc. gr. IX 24 olim nannianus 292, 1r-4r, 5v-136v τραγωδία Pastor Fidus 33. (=φακ. 18: φωτοτυπίες) [1ντοσιέ: 22*30*3]

9 χφ: Classensis 187, 1r-184v Λεόντιος Μαχαιράς 34. έντυπο: Χαζρέτη Αβραάμην, Ασιτανέδε έντυπο: Αβραάμην Κουρπάνη, Ασιτανέι (=φάκ. 66: φωτοτυπίες) [ 1 ντοσιέ: 30*22*2] χφ: Paris. gr. 2909, 40v-104r, 105v-155r Bέλθανδρος και Χρυσάντζα Μονωδία για την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως Εμμανουήλ Λιμενίτης Ιστορία Βελισαρίου Στέφανος Σαχλίκης 37. (=φάκ. 21: φωτοτυπίες) [1 ντοσιέ: 36*26*0,5] χφ: Paris. gr. 1310, 4v-17r Διάφορα θεολογικά και ηθικά Έλεγχος κατά Γραικών περί της προσθήκης του αγίου συμβόλου Γρηγόριος Κύπριος 38. (=φάκ. 22: φωτοτυπίες) [1 ντοσιέ: 31*25*0,5] χφ: Paris. gr. 2022, 170v-177r Γρηγόριος Κύπριος 39. (=φάκ. 34: φωτογραφίες) [1 ντοσιέ: 28*17*1] χφ: Paris. gr. 1720, 73v-74r, 101v-125r απόσπασμα για την ανθρώπινη γένεση

10 40. Λέων ο ρήτωρ Aνώνυμοι στίχοι Στίχοι των Φίλωνος, Ιγνατίου, Ιπποκράτους, Κλειτάρχου, Δημώνακτος, Ισιδώρου, Πυθαγόρα, Επικτήτου Mελιτινιώτης Πρόχειρος νόμος χφ: Paris. gr. 390, 65v-71r Μέγας Αθανάσιος Ιωάννης Χρυσόστομος Φυσιολόγος 41. (=φάκ. 23: φωτοτυπίες) [1 ντοσιέ: 31*24*0,5] χφ: Paris. gr. 2671, 414v-415v επιστολικοί χαρακτήρες Λιβάνιος 42. (=φάκ. 45: φωτοτυπίες) [1 ντοσιέ: 30*21,5*1] χφ: Vallicellianus C 46, 405v-424r Σπανέας Φαλιέρος 43. (=φάκ. 49α: φωτοτυπίες) [1 ντοσιέ: 30*21*2] χφ: Νeapolitanus gr. III Aa 9, 1r-33r, 44r-116r Σαχλίκης Ιστορία Πτωχολέοντος Λίβιστρος 44. (=φάκ. 49β: φωτοτυπίες: πρόκειται για τις ίδιες φωτοτυπίες του υπ αριθμ. 43 φακέλου σε μεγαλύτερο μέγεθος) [1 ντοσιέ: 31*22*2] χφ: Νeapolitanus gr. III Aa 9, 1r-33r, 44r-116r Σαχλίκης

11 45. Ιστορία Πτωχολέοντος Λίβιστρος χφ: Νeapolitanus graecus III C 28, 1r-8v Ιστορία του Βελισαρίου

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια «ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ» προετοιμάζοντας σε ολιγομελείς ομίλους τους υποψήφιους Εκπαιδευτικούς για τον επικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ι Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Ε Σ

Μ Ι Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Ε Σ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΜ. ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Μ Ι Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Ε Σ Λ Ο Γ Ι Ο Ι Κ Α Ι Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Σ Από το 10 ο αιώνα µ.χ. ως το 1922. Μάιος 2008 Στους φίλους (Σπαρταλήδες) Αντώνη Βάσο και Χάρη Παναγιώτης (Αιτωλός)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΟΓΕΙΟ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ-ΥΠΟΓΕΙΟ Α/Α ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ- ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΝΤΟΓΟΝΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 8 ΑΘΗΝΑ 1851-53 2 ΤΟΜΟΙ 2 ΕΡΝΕΣΤΟΥ ΡΕΝΑΝ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ 20

Διαβάστε περισσότερα

24η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

24η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 24η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δημοπρασία: Α Μέρος: 12:00 Σάββατο 29 Ιουνίου 2013 Β Μέρος: 12:00 Κυριακή 30 Ιουνίου 2013 Λαμπόβου 3 & Δυρραχίου 67, Σεπόλια Πλησίον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΒΙΟΣ TOT MAPKOT TOT ΑΘΗΝΑΙΟΤ (BHG 1039-1041)

Ο ΒΙΟΣ TOT MAPKOT TOT ΑΘΗΝΑΙΟΤ (BHG 1039-1041) Ο ΒΙΟΣ TOT MAPKOT TOT ΑΘΗΝΑΙΟΤ (BHG 1039-1041) J'ai pris en dégoût la forme, en dégoût la perception, en dégoût jusqu à la connaissance elle-même, car la pensée ne survit pas au fait transitoire qui la

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΙΟ ΔΑΠΟΝΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΒΥΤΙΝΑΣ ΑΡΙΘ. 1

ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΙΟ ΔΑΠΟΝΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΒΥΤΙΝΑΣ ΑΡΙΘ. 1 ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΙΟ ΔΑΠΟΝΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΒΥΤΙΝΑΣ ΑΡΙΘ. 1 Στον Κ. Θ. Δημαρά για την ενθάρρυνση της έρευνας μου στο Παρίσι Η ερευνητική συγκομιδή του τελευταίου αιώνα γύρω από τη ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ο ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Επιμέλεια Σόφης Ν. Παπαγεωργίου ΑΘΗΝΑ 2014 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΔΟΣΙΝ ΩΦΕΛΙΜΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ ΙΩΆΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΣ: ΕΝΑΣ ΛΌΓΙΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ ΤΗΣ ΠΡΏΙΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑΣ ΕΠΟΧΉΣ

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ ΙΩΆΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΣ: ΕΝΑΣ ΛΌΓΙΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ ΤΗΣ ΠΡΏΙΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑΣ ΕΠΟΧΉΣ ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ ΙΩΆΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΣ: ΕΝΑΣ ΛΌΓΙΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ ΤΗΣ ΠΡΏΙΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑΣ ΕΠΟΧΉΣ 'Ρήτορας δέ αγαθούς, η τους Πλάτωνος και 'Αριστοτέλους εταίρους, τίς ούτω πασών εκάστοτε τίκτει,

Διαβάστε περισσότερα

«Ερωφίλη» Κρητική Λογοτεχνία

«Ερωφίλη» Κρητική Λογοτεχνία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΡΤΑΤΣΗΣ (19ος αιώνας) «Ερωφίλη» Κρητική Λογοτεχνία I Κρητική λογοτεχνία Η παρουσία του νησιού στη νεοελληνική λογοτεχνία αρχίζει με τα δημοτικά τραγούδια. Τα θέματα των δημοτικών τραγουδιών

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ.

Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ. τὰ γεγραµµένα ἐν τῷ νόµῳ Μωϋσέως καὶ τοῖς προφήταις καὶ τοῖς ψαλµοῖς (Λουκ. κδ 44) Καθηγητής Μιλτιάδης Κωνσταντίνου Τµήµα Θεολογίας Α.Π.Θ. Η τριµερής διαίρεση της συλλογής των ιερών βιβλίων του ιουδαϊσµού

Διαβάστε περισσότερα

ό όποιος τα χρόνια αυτά (1860-1862) δημοσιεύει στην Κωνσταντινούπολη παρόμοια φυλλάδια μέ τα 'ίδια αρχικά 21

ό όποιος τα χρόνια αυτά (1860-1862) δημοσιεύει στην Κωνσταντινούπολη παρόμοια φυλλάδια μέ τα 'ίδια αρχικά 21 300 Ο Ε Ρ Α Ν Ι Σ Τ Η Σ, 23 (2001) 7. Πρόσφατα έγινε γνωστό (και βιβλιογραφήθηκε) ένα οκτασέλιδο φυλλάδιο με τον περίεργο τίτλο "Ομηρος και Πλάτων, δ μεν όνειδίζων, ό δε συμβουλεύων τους νϋν "Ελληνας στο

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά συμπεράσματα μιας έρευνας

Προκαταρκτικά συμπεράσματα μιας έρευνας ΖΉΣΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ ΟΙ ΠΑΛΊΜΨΗΣΤΟΙ ΚΏΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΉΣ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΟΣ Προκαταρκτικά συμπεράσματα μιας έρευνας Το 1876, στον πρόλογο του πρώτου τόμου του καταλόγου των χειρογράφων της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

17η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

17η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 17η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δημοπρασία: Α Μέρος: 12:00 Σάββατο 31 Μαρτίου 2012 Β Μέρος: 12:00 Κυριακή 1 Απριλίου 2012 Λαμπόβου 3 & Δυρραχίου 67, Σεπόλια Πλησίον

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του βιβλικού χωρίου Ησαΐας 7, 14 16. στη διατύπωση του γνωμικού θελήματος 1

Η χρήση του βιβλικού χωρίου Ησαΐας 7, 14 16. στη διατύπωση του γνωμικού θελήματος 1 1 Η χρήση του βιβλικού χωρίου Ησαΐας 7, 14 16 στη διατύπωση του γνωμικού θελήματος 1 Ιωάννης Ν. Λίλης Λέκτορας Α.Ε.Α.Η.Κ. α. Το χωρίο Ησαΐας 7, 14 16 και η σημασία του Το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δραματικός Χώρος στην «Ερωφίλη» του Γ. Χορτάτση

Ο Δραματικός Χώρος στην «Ερωφίλη» του Γ. Χορτάτση Ο Δραματικός Χώρος στην «Ερωφίλη» του Γ. Χορτάτση Τ ρ ι β ή λ ο υ Χ ρ ύ σ α Υπεύθυνος Διδάσκων : Σταύρος Σταυρίδης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ Δεκέμβριος 2008 Διπλωματική εργασία στα

Διαβάστε περισσότερα

Νεόφυτος -Νικόλαος. Ιερέας/Διδάσκαλος/Λόγιος/Συγγραφέας/Καθηγητής Χίος

Νεόφυτος -Νικόλαος. Ιερέας/Διδάσκαλος/Λόγιος/Συγγραφέας/Καθηγητής Χίος Επώνυµο Όνοµα Υπογραφή Βάµβας Νεόφυτος -Νικόλαος Υπογραφές Αγωνιστών της Ελληνικής Επαναστάσεως. ΙΕΕΕ, Αθηνα 1984 Ιδιότητα Τόπος Γέννησης Χρόνος Γέννησης 1776 Τόπος Καταγωγής Χίος Τόπος Θανάτου Αθήνα Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΟΝΗΣΟΥ. ΤΟΜΟΣ Δ Μέρος 2 ο

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΟΝΗΣΟΥ. ΤΟΜΟΣ Δ Μέρος 2 ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΟΝΗΣΟΥ ΤΟΜΟΣ Δ Μέρος 2 ο ΝΕΑΠΟΛΙΣ 2013 > Εκδίδεται προνοία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α (17ος-18ος αί.) Τα περισσότερα από τα έργα τέχνης πού φυλάσσονται σήμερα στην αγιορείτικη Σκήτη Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων 1

Μέρος Α (17ος-18ος αί.) Τα περισσότερα από τα έργα τέχνης πού φυλάσσονται σήμερα στην αγιορείτικη Σκήτη Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων 1 65 ΤΑ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ Μέρος Α (17ος-18ος αί.) Τα περισσότερα από τα έργα τέχνης πού φυλάσσονται σήμερα στην αγιορείτικη Σκήτη Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων 1 και

Διαβάστε περισσότερα

THEOLOGY ΘΕΟΛΟΓΙΑ THEOLOGIE

THEOLOGY ΘΕΟΛΟΓΙΑ THEOLOGIE THEOLOGY ΘΕΟΛΟΓΙΑ THEOLOGIE last up date: 20 th October 2014 50 new entries AGOURIDES/Αγουρίδης, Σάββας, Θεόδωρος ο Μοοψουεστίας ως ο ερμηνευτής των Γραφών, Αθήνα: Άρτος Ζωής, 1999, 432 pp. EUR 29,00 AIMILIANOS,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΝ ΤΗΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΓΜΕΛΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΝ ΤΗΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΓΜΕΛΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΝ ΤΗΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΓΜΕΛΑ. Ή των εν τφ καταλόγφ τούτω χειρογράφων της εν τή μονή Σουμελά βιβλιοθήκης αναγραφή έγένετο μεταξύ τής3-ης καί 11 -ης Νοεμβρίου του 1884-ου έτους,

Διαβάστε περισσότερα

9η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

9η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 9η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΠΑΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Δημοπρασία: Α Μέρος: 12:00-18:00 Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2010 Β Μέρος: 12:00-18:00 Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2010 Λαμπόβου 3 & Δυρραχίου 67,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μελχισεδέκ. και το μυστήριο της ιερωσύνης του Ιησού Χριστού ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. l Tου Χριστόδουλου Βασιλειάδη Θεολόγου-Μουσικολόγου

Ο Μελχισεδέκ. και το μυστήριο της ιερωσύνης του Ιησού Χριστού ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. l Tου Χριστόδουλου Βασιλειάδη Θεολόγου-Μουσικολόγου ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ο Μελχισεδέκ και το μυστήριο της ιερωσύνης του Ιησού Χριστού l Tου Χριστόδουλου Βασιλειάδη Θεολόγου-Μουσικολόγου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τη διδακτορική διατριβή αυτή έχει εκπονήσει ο Μίρκο Τομάσοβιτς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΚΑΙ Η «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΗ ΕΛΑΦΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ»

Η ΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΚΑΙ Η «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΗ ΕΛΑΦΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ» ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΑ Λ. ΠΡΕΒΕΖΙΩΤΟΥ ΤΑΒΑΝΙΩΤΟΥ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 1878 ΑΘΗΝΑ 1964). Η ΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΚΑΙ Η «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΗ ΕΛΑΦΡΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ» ΚΟΡΝΗΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμου Σπ. Μπάλλα και Νίκης Λάσκαρη Μπάλλα Λαογραφικά Κεφαλονιάς, τ.3 ος : Λαϊκοί Ποιητές Αργοστόλι 2011. Προσπάθεια βιβλιοπαρουσίασης:

Γεράσιμου Σπ. Μπάλλα και Νίκης Λάσκαρη Μπάλλα Λαογραφικά Κεφαλονιάς, τ.3 ος : Λαϊκοί Ποιητές Αργοστόλι 2011. Προσπάθεια βιβλιοπαρουσίασης: 1 Γεράσιμου Σπ. Μπάλλα και Νίκης Λάσκαρη Μπάλλα Λαογραφικά Κεφαλονιάς, τ.3 ος : Λαϊκοί Ποιητές Αργοστόλι 2011 Προσπάθεια βιβλιοπαρουσίασης: Προοίμιο: α. Οφείλω να ομολογήσω ότι βιβλιοπαρουσιάσεις συνήθιζα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΪ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ δτι οι δύο καί μοναδικές θεωρούμενες

ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΪ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ δτι οι δύο καί μοναδικές θεωρούμενες ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ TOT ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΪ ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ δτι οι δύο καί μοναδικές θεωρούμενες μεταφράσεις του Νικόδημου 'Αγιορείτη, ό 'Αόρατος Πόλεμος του L. Scupoli και τα Γυμνάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών ΚΑΤAΛΟΓΟς ς ΠΩΛΠ ΩΛHΣΕΩΝ Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών 9 Λαμπόβου 3 & Δυρραχίου 67. Σεπόλια Πλησίον Σταθμού Μετρό ΣΕΠΟΛΙΑ 100 μέτρα από την Εθνική Οδό - Γέφυρα Ροσινιόλ Λεωφορείο: 732, 891 Στάση Παιδική

Διαβάστε περισσότερα

Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους

Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους Γ Γυμνασίου Οι δρόμοι της πόλης μου: Τα πρόσωπα και η ιστορία τους Σχολικό έτος 2013-14 1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ Εμ. Η6-Η7- Ζ7 Ο Εμμανουήλ Αγγελάκης γεννήθηκε, το 1856 στο χωριό Αρμένι της Σητείας. Πιθανόν γεννήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών

Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών ΚΑΤAΛΟΓΟς ς ΠΩΛΠ ΩΛHΣΕΩΝ Σπάνιων Βιβλίων & Περιοδικών 10 Λαμπόβου 3 & Δυρραχίου 67. Σεπόλια Πλησίον Σταθμού Μετρό ΣΕΠΟΛΙΑ 100 μέτρα από την Εθνική Οδό - Γέφυρα Ροσινιόλ Λεωφορείο: 732, 891 Στάση Παιδική

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα)

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ (σύντομο βιογραφικό σημείωμα) Γεννήθηκε το 1966 στη Σάμο, όπου περάτωσε και τις εγκύκλιες σπουδές του. Σπούδασε στο Ιστορικό και Αρχαιολογικό Τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ 2015 ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἡ εἰκών πάντων τῶν ἐν Κρήτῃ διαλαμψάντων

Διαβάστε περισσότερα