Ανάλυση, Περιγραφή και Ανάκτηση Μουσικών Δεδομένων: το έργο ΠΟΛΥΜΝΙΑ*

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση, Περιγραφή και Ανάκτηση Μουσικών Δεδομένων: το έργο ΠΟΛΥΜΝΙΑ*"

Transcript

1 Ανάλυση, Περιγραφή και Ανάκτηση Μουσικών Δεδομένων: το έργο ΠΟΛΥΜΝΙΑ* Δρ. Σοφία Τσεκερίδου Επίκουρος Καθηγήτρια *Παρουσιάζονται αποτελέσματα έρευνας και ανάπτυξης που προέκυψαν από τη συνεργασία με το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Ξάνθη, και με το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ, Αθήνα, στα πλαίσια της Ενότητας Εργασίας 4 του εθνικά χρηματοδοτούμενου έργου ΠΟΛΥΜΝΙΑ (www.polymnia.gr) 15/03 03/2006

2 Το έργο ΠΟΛΥΜΝΙΑ: Πύλη παροχής εξελιγμένων μουσικών υπηρεσιών

3 Κοινοπραξία στο έργο ΠΟΛΥΜΝΙΑ (www.

4 Ανάλυση, Περιγραφή και Ανάκτηση Μουσικών Δεδομένων βάσει Περιεχομένου Αναγκαιότητα Πληθώρα μη δομημένων ψηφιακών μουσικών δεδομένων στο Διαδίκτυο ή σε συστήματα αρχειοθέτησης και διαχείρισης πολυμεσικών δεδομένων Εύκολη και γρήγορη αναζήτηση και ανάκτηση δεδομένων άμεσου ενδιαφέροντος «Έξυπνη» ανάκτηση βάσει παραδειγμάτων και μουσικής ομοιότητας Ίδια μουσική κατηγορία, ίδια ρυθμικά χαρακτηριστικά, ίδια μελωδία, ύπαρξη όμοιων μουσικών οργάνων, κλπ. Μικρή παρέμβαση χρήστη, ελάχιστος χρόνος χειρωνακτικής αναζήτησης

5 Ανάλυση, Περιγραφή και Ανάκτηση Μουσικών Δεδομένων βάσει Περιεχομένου Πολυμεσικά μεταδεδομένα Δομημένη περιγραφή περιεχομένου και δομής πολυμεσικών δεδομένων Κάλυψη αναγκών έξυπνης και γρήγορης αναζήτησης Σε συνδυασμό με όλους τους μηχανισμούς δημιουργίας, αποθήκευσης και διαχείρισης μεταδεδομένων Εμφάνιση προτύπων μεταδεδομένων πολυμεσικών δεδομένων MPEG-7: Multimedia Description, NOT compression Εξασφάλιση ανάπτυξης διαλειτουργικών λύσεων και συστημάτων Ιδίως σε κατανεμημένα συστήματα αρχειοθέτησης πολυμεσικών δεδομένων Ευελιξία XML βάσεων δεδομένων σε XML-based queries

6 Ανάλυση, Περιγραφή και Ανάκτηση Μουσικών Δεδομένων βάσει Περιεχομένου Ολοκληρωμένο σύστημα - στάδια Ανάλυση βάσει περιεχομένου Χρήση αλγορίθμων επεξεργασίας σήματος για την αυτόματη εξαγωγή ηχητικών χαρακτηριστικών χαμηλού επιπέδου FFT, LPC, MFCC, Zero Crossings, Power estimation, Sub-band analysis, Time-frequency analysis, Pitch detection, κλπ. Αντιπροσωπευτικά κάποιας εύρυτερης ηχητικής ιδιότητας, π.χ. ρυθμός ή μελωδία Χρήση αλγορίθμων ταξινόμησης, αναγνώρισης προτύπων, νευρωνικών δικτύων για την μοντελοποίηση ηχητικών δεδομένων HMMs, ICA, κλπ. Χαρακτηριστικά εισόδου από ανάλυση χαμηλού επιπέδου Έξοδος: μοντέλα καθορισμένων ηχητικών κλάσεων

7 Ανάλυση, Περιγραφή και Ανάκτηση Μουσικών Δεδομένων βάσει Περιεχομένου Ολοκληρωμένο σύστημα - στάδια (2) Περιγραφή μουσικών δεδομένων Με τυποποιημένους τρόπους μέσω χρήσης προτύπων μεταδεδομένων Περιγραφή με χαρακτηριστικά χαμηλού επιπέδου» MPEG-7 Audio Part» Αυτόματη δημιουργία δομών μεταδεδομένων (XML instance files) Περιγραφή σημασιολογίας» MPEG-7 Multimedia Description Schemes Part» MusicXML: αναπαράσταση μουσικής παρτιτούρας

8 Ανάλυση, Περιγραφή και Ανάκτηση Μουσικών Δεδομένων βάσει Περιεχομένου Ολοκληρωμένο σύστημα - στάδια (3) Αποθήκευση μεταδεδομένων Σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων με επεκτάσεις για διαχείριση XML δεδομένων Oracle 10g» Μη δομημένος τρόπος αποθήκευσης» Δομημένος τρόπος αποθήκευσης Σε native XML βάσεις δεδομένων (πλήρεις λειτουργίες διαχείρισης XML δεδομένων βάσει W3C προδιαγραφών (XML Parsing, XML namespaces, XPath, XQuery, )) Ανάκτηση βάσει μεταδεδομένων Εύρεση των σχετικών XML υποδέντρων και απομόνωση συνόλου δεδομένων από βάση Χρήση κλασικών μεθόδων ανάκτησης

9 Αρχιτεκτονική Συστήματος Ανάλυσης και Ανάκτησης Μουσικής βάσει Περιεχομένου exist Native XML Database

10 ΠΟΛΥΜΝΙΑ: Σενάρια ανάκτησης μουσικής πληροφορίας Ταξινόμηση ηχογραφήσεων σε προκαθορισμένα μουσικά είδη (musical genre classification) Εύρεση ηχογραφήσεων με ηχοχρωματικές ομοιότητες (timbral-based similarity retrieval) Εξαγωγήρυθμικώνχαρακτηριστικώναπόηχογραφήσεις (beat, tempo and rhythm tracking) Εντοπισμός ηχογραφήσεων που περιέχουν, μελωδία ή ρυθμικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από περιγραφή του χρήστη (query-by-humming, query-by-rhythm) Εντοπισμός οργάνων σε ηχογραφήσεις (instrument spotting) Εξαγωγή, με αυτοματοποιημένο τρόπο, επαναλαμβανόμενων τμημάτων από μουσικές ηχογραφήσεις (repeated pattern finding)

11 Μεταδεδομένα MPEG-7 Πρότυπο - ΠΟΛΥΜΝΙΑ Περιγραφή σημασιολογικής πληροφορίας μουσικού κομματιού Βάσει του MPEG-7 Multimedia Description Schemes (MDS) part Μετάφραση Dublin Core σημασιολογικών μεταδεδομένων σε MPEG-7 MDS μέσω XSLT Περιγραφή ηχητικών χαρακτηριστικών χαμηλού επιπέδου Ηχητικά χαρακτηριστικά: ανάλυση βάσει περιεχομένου (ΕΚΠΑ) Χρήση MPEG-7 Audio Part Επέκταση MPEG-7 ορισμών του Audio Part με σκοπό την περιγραφή νέων ηχητικών χαρακτηριστικών

12 MPEG-7 Πρότυπο Audio Part Περιγραφείς χαµηλού επιπέδου (low level description tools) 17 χρονικοί (temporal) και φασµατικοί (spectral) περιγραφείς Χροιά, Ένταση, Οξύτητα, Τόνος, κλπ.

13 MPEG-7 Πρότυπο Audio + MDS Parts

14 Επεκτάσεις σε MPEG-7 ηχητικά μεταδεδομένα Για την περιγραφή ολικών ρυθμικών χαρακτηριστικών Όχι short term χαρακτηριστικών του MPEG-7 Υπάρχοντες MPEG-7 ορισμοί Νέοι ορισμοί

15 Επεκτάσεις σε MPEG-7 ηχητικά μεταδεδομένα Για την περιγραφή long term ηχητικών χαρακτηριστικών, από μέσους όρους σε short term παράθυρα Νέοι ορισμοί Υπάρχοντες MPEG-7 ορισμοί

16 Επεκτάσεις σε MPEG-7 ηχητικά μεταδεδομένα Ένα παράδειγμα πλήρους MPEG-7 xml instance αρχείου με όλους τους περιγραφείς (MPEG-7 MDS, MPEG-7 Audio low level, MPEG-7 Πολύμνια επεκτάσεις) να εμφανίζονται, μπορείτε να δείτε εδώ

17 Σημασιολογικά δεδομένα Dublin Core Παράδειγμα αρχείου Dublin Core για την ενσωμάτωση σημασιολογικών μεταδεδομένων μπορείτε να δείτε εδώ

18 ΠΟΛΥΜΝΙΑ Πρωτότυπο Σύστημα (ΙΠΕΤ)

19 ΠΟΛΥΜΝΙΑ Πρωτότυπο Σύστημα (ΙΠΕΤ) Αποτέλεσμα

20 ΠΟΛΥΜΝΙΑ Πρωτότυπο Σύστημα (ΙΠΕΤ)

21 ΠΟΛΥΜΝΙΑ Πρωτότυπο Σύστημα (ΙΠΕΤ)

22 ΠΟΛΥΜΝΙΑ Πρωτότυπο Σύστημα (ΙΠΕΤ)

23 Ενδεικτικές Βιβλιογραφικές Αναφορές 1. D. Byrd, T. Crawford, Problems of Music Information retrieval in the Real World, Information Processing and Management Journal, Elsevier, vol. 38, pp , F. Pachet, Content Management for Electronic Music Distribution, Communications of the ACM, Vol. 46, No. 4, April T. Miura, I. Shioya, Similarity among melodies for Music Information Retrieval, CIKM 03, November 3 8, 2003, New Orleans, Louisiana, USA. 4. W. Chai, B. Vercoe, Music Thumbnailing via Structural Analysis, MM 03, November 2-8, 2003, Berkeley, California, USA. 5. J. Shifrin, B. Pardo, C. Meek, W. Birmingham, HMM-Based Musical Query Retrieval, JCDL 02, July 13-17, 2002, Portland, Oregon, USA. 6. J. Pickens, T. Crawford, Harmonic Models for Polyphonic Music Retrieval, CIKM 02, November 4 9, 2002, McLean, Virginia, USA. 7. J. Loeffler, K. Biatov, C. Eckes, J. Koehler, IFINDER: An MPEG-7-Based Retrieval System for Distributed Multimedia Content, Multimedia 02, December 1-6, 2002, Juan-les-Pins, France. 8. J.M. Martinez, R. Koenen, F. Pereira, MPEG-7: the generic Multimedia Content Description Standard, IEEE Multimedia Magazine, April-June A.T. Lindsay et al., Representation and linking mechanisms for audio in MPEG-7, Signal Processing: Image Communication, Elsevier, no.16, pp , P. Pierrick, Low-level musical descriptors for MPEG-7, Signal Processing: Image Communication, Elsevier, no.16, pp , Michael Good, An Internet-Friendly Format For Sheet Music, 12. The MusicXML Web site, 13. U. Westermann, W. Klas, An Analysis of XML Database Solutions for the Management of MPEG-7 Media Descriptors, ACM Computing Surveys, vol. 35, no.4, pp , December H. Kosch, MPEG-7 and Multimedia database Systems, SIGMOD Record, vol. 31, no. 2, pp , June Content-based Unified Interfaces and Descriptors for Audio/music Databases available Online (CUIDADO) FP5 IST EU-funded project. Web site: 16. The MPEG-7 powered MelodySearchEngine, Fraunhofer Institute, Web site:

Θοδωρής Πιτικάρης, Ιωάννης Τσαγκατάκης, Μιχάλης Νικητάκης, Γιώργος Παπαδουράκης Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ

Θοδωρής Πιτικάρης, Ιωάννης Τσαγκατάκης, Μιχάλης Νικητάκης, Γιώργος Παπαδουράκης Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ 11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Θοδωρής Πιτικάρης, Ιωάννης Τσαγκατάκης, Μιχάλης Νικητάκης, Γιώργος Παπαδουράκης Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ Theodoris Pitikaris, John Tsagatakis, Michael Nikitakis,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 375 ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ Μάρκος Δενδρινός Αν. Καθηγητής Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας ΤΕΙ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

Ηρακλής Γ. Βαρλάμης. Βιογραφικό Σημείωμα

Ηρακλής Γ. Βαρλάμης. Βιογραφικό Σημείωμα Ηρακλής Γ. Βαρλάμης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Βιογραφικό Σημείωμα 1. Γενικές πληροφορίες 2. Σπουδές 3. Ακαδημαϊκή Κατάσταση 4. Εκπαιδευτικό έργο 5.

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Υποέργου: Ε1 07 Τίτλος: ConServ: Δίκτυα Υπηρεσιών με Βάση τα Συμφραζόμενα: Διαχείριση, Δυναμική Προσαρμοστικότητα και Επεξεργασία Ερωτήσεων

Α/Α Υποέργου: Ε1 07 Τίτλος: ConServ: Δίκτυα Υπηρεσιών με Βάση τα Συμφραζόμενα: Διαχείριση, Δυναμική Προσαρμοστικότητα και Επεξεργασία Ερωτήσεων Α/Α Υποέργου: Ε1 07 Τίτλος: ConServ: Δίκτυα Υπηρεσιών με Βάση τα Συμφραζόμενα: Διαχείριση, Δυναμική Προσαρμοστικότητα και Επεξεργασία Ερωτήσεων Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευαγγελία Πιτουρά, Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΡΟΗΓΜΕΝΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΡΟΣΒΑΣΗΣ Σ.Ε.Α.Β. ποέργο 9: πηρεσίες ροστιθέμενης Αξίας για Βιβλιοθήκες και πηρεσίες ληροφόρησης, Λοιπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικών Βιοµηχανικών ιατάξεων και Συστηµάτων Αποφάσεων ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora

Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora Η μετεξέλιξη ενός αποθετηρίου κοινωνικών επιστημών: το παράδειγμα της Πάνδημου σε περιβάλλον Fedora Παρασκευάς Καμάτσος, Αφροδίτη Σωτηροπούλου, Άννα Θεοφιλάτου, Ελευθερία Μπογιατζή, Κωνσταντία Κακάλη Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Νομοθεσίας και Παροχών Αρχή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΕ Προϋπολογισμός: 1.948.020,00 (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) Πλέον Δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Γεννήτριας Σχηµάτων XML (XML Schema Generator) από το Εννοιολογικό Μοντέλο Αναφοράς του CIDOC/ICOM

Κατασκευή Γεννήτριας Σχηµάτων XML (XML Schema Generator) από το Εννοιολογικό Μοντέλο Αναφοράς του CIDOC/ICOM Πανεπιστήµιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστηµών Επιστηµών Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών Σχολή Κοινωνικών Τµήµα Αρχαιολογίας Κατασκευή Γεννήτριας Σχηµάτων XML (XML Schema Generator) από το Εννοιολογικό Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι.

ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ email

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο. Μεταδεδομένα είναι. Παράδειγμα Μεταδεδομένων. Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα. «Δομημένα δεδομένα για άλλα δεδομένα»

Περιεχόμενο. Μεταδεδομένα είναι. Παράδειγμα Μεταδεδομένων. Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα. «Δομημένα δεδομένα για άλλα δεδομένα» Περιεχόμενο Τι είναι Μεταδεδομένα Παραδείγματα Δεδομένα ή Μεταδεδομένα Βασικές έννοιες Ορολογία, ηλεκτρονικά δημοσιεύματα, πρότυπα Παραδόσεις Μεταδεδομένων Κατηγορίες, πρότυπα Τι είναι Μεταδεδομένα Machine

Διαβάστε περισσότερα

Digital Mammo DB (DiMaDB) / medsip.gr

Digital Mammo DB (DiMaDB) / medsip.gr Digital Mammo DB (DiMaDB) / medsip.gr Τελική Αναφορά Έργου Ολοκλήρωση Μελέτης Τελ. Ενημ.: 07 Δεκεμβρίου 2010 Τίτλος Έργου: «Δημιουργία πρωτότυπης βάσης ψηφιακών μαστογραφικών εικόνων υψηλής ποιότητας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΚΤ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_4 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) - ΕΚΤ Με τίτλο: Δημιουργία παιδαγωγικών προδιαγραφών Ενιαίας Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Μεθοδολογία Ψηφιακής Διαμόρφωσης Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 0-03 Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αυτόµατη Θεµατική Κατηγοριοποίηση και Σηµασιολογική ιεύρυνση Ερωτηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Δρ Νικόλαος Β. Καραδήμας Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. Λέκτορας (ΠΔ 407/80), Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων Εξ. Συνεργάτης Ερευνητής (MediaLab ΕΜΠ) Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Προσωπικά Στοιχεία Όνομα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση εικόνας με βάση το περιεχόμενό της και στοιχεία σημασιολογίας

Ανάκτηση εικόνας με βάση το περιεχόμενό της και στοιχεία σημασιολογίας Ανάκτηση εικόνας με βάση το περιεχόμενό της και στοιχεία σημασιολογίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγγραφέας: Γιάννης Μπούτσης (ΑΜ p3040145) Επιβλέπων: Θ. Καλαμπούκης Καθηγητής Πληροφορικής ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ B.Sc., M.Sc., Ph.D. Καθηγητής Υπολογιστικών Συστημάτων και Εφαρμογών Πληροφορικής Πρόεδρος του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Χρήση αυτόνομων οντοτήτων λογισμικού στη διαχείριση πόρων ενός συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής Ζαμπούλης Ξενοφών

Διαβάστε περισσότερα

"Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Προκήρυξη Υποτροφιών To Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Στάμου. Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2012

Σοφία Στάμου. Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2012 Σοφία Στάμου Τελευταία ενημέρωση: Μάρτιος 2012 Τμήμα Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Ι. Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα Τηλ: +30 26610 87455 E-mail: stamou@ionio.gr Τμήμα Μηχανικών Η/Υ &

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Στάμου. Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2011

Σοφία Στάμου. Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σοφία Στάμου Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2011 Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα Τηλ. +30 26610 87455 E-mail: stamou@ceid.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα Εφαρμογή Υπαρχόντων Αλγορίθμων Συστάσεων, σε Εκπαιδευτικά Σύνολα

Διαβάστε περισσότερα