? *:?/ ERP [2:0E6F< #<µ1/=d *:<7;07F0D,!<1?>?1/=D ';=:1G8D" name="description"> ? *:?/ ERP [2:0E6F< #<µ1/=d *:<7;07F0D,!<1?>?1/=D ';=:1G8D">

!"#$%&# '()*+%+'$+'",' *+-.##&'$&(#$,# /01 )"$+#+'$,#- &.!&()"#.!& *%&2%+))+ *%&'3(2,#

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"#$%&# '()*+%+'$+'",' *+-.##&'$&(#$,# /01 )"$+#+'$,#- &.!&()"#.!& *%&2%+))+ *%&'3(2,#"

Transcript

1 !"#$%&# '()*+%+'$+'",' *+-.##&'$&(#$,# /01 )"$+#+'$,#- &.!&()"#.!& *%&2%+))+ *%&'3(2,# 4/5678 9:07;8:1<;=;>? *:<B:Cµµ0;<D *:<7EAB>?/ ERP [2:0E6F< #<µ1/=d *:<7;07F0D,!<1?>?1/=D ';=:1G8D /01 +1;<A?;>? *:<7EAB>? /01 )6;0?07;I?] B10 ;8? J6:F<9< 0JK 1 8D 2013 M>D *0JJC *:<N7;0µM?8 ERP!"#$%, 18 &'()'µ*+,

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. To Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων στο πλαίσιο της Αστικής Εταιρείας, KΣΠΜ ERP 3 4 Β. Καθήκοντα Προϊσταμένης ERP, μέλους και εισηγήτριας της Δ.Ε 4 5 Γ. Ομάδα στόχου που εξυπηρετεί το ERP, θεσμικές αλλαγές στο πεδίο, δραστηριότητες του Γραφείου κατά την περίοδο αναφοράς 5 13 Γ.1 Οι επωφελούμενοι της υπηρεσίας μας: ομάδα στόχου, αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας 5 6 Γ.2 Θεσμικές και άλλες αλλαγές, εξελίξεις στο πεδίο αναφορικά με το άσυλο και τις συνθήκες υποδοχής που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τις δράσεις του ERP και την παροχή υπηρεσιών 6 11 Γ.3 Λειτουργία του «ERP», συνεργάτες, ώρες υποδοχής κοινού και άλλες δραστηριότητες του προσωπικού εκτός γραφείου, συνεργασία με άλλους φορείς και τη διοίκηση Δ. Δράσεις πεδίου: Προγράμματα που υλοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν ή συνεχίζουν να υλοποιούνται (Σεπτέμβριος 2013 Αύγουστος 2014) με εξωτερική χρηματοδότηση, φορείς χρηματοδότησης Δ.1. Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων Δ.2. Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες/UNHCR Ε. Συνηγορία για θέματα προστασίας της ομάδας στόχου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συμμετοχή σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενέργειες δημοσιότητας, επισκέψεις εκπροσώπων διεθνών οργανισμών και ΜΚΟ στο Γραφείο του ERP Z. Αποστολές εκτός έδρας, συμμετοχή σε διεθνείς συναντήσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια Η. Διανομή υλικής βοήθειας σε επωφελούμενους της κοινωνικής υπηρεσίας του ERP Θ. Επίσκεψη μελών της Δ.Ε της Αστικής Εταιρείας και συνεργατών του KSPM ERP σε χώρο κράτησης αλλοδαπών στην Αμυγδαλέζα Σημειώσεις

3 Α. To Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων/ERP στο πλαίσιο της Αστικής Mη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, ΚΣΠΜ ERP Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία της Εκκλησίας της Ελλάδος «Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων/KΣΠΜ ERP» (εφεξής «Κέντρο») ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2012 και αποτελεί καθολικό διάδοχο [ βλ. τον υπ αριθμώ 234/2012 Κανονισμό, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, τεύχ. Α 148/ περί «καταργήσεως του Κέντρου Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων Μεταναστών και του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων ως υπηρεσιών της Εκκλησίας της Ελλάδος Μεταφορά των δραστηριοτήτων των εις διάδοχον φορέα και υποστήριξις αυτού»] του Κέντρου Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων Μεταναστών, το οποίο είχε συσταθεί το 1978 ως υπηρεσία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με στόχο την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε παλιννοστούντες μετανάστες από γερμανόφωνες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, ώστε αυτοί να αντεπεξέλθουν στα προβλήματα που προέκυπταν κατά την επιστροφή και επανένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. Το 1994 το ΚΣΠΜ ξεκίνησε τη λειτουργία ενός ιδιαίτερου γραφείου, του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων (ERP) προκειμένου να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα υποθέσεις αιτούντων ασύλου, προσφύγων και μεταναστών. Το ΕRP αποτέλεσε διάδοχη κατάσταση του επί 50ετία λειτουργήσαντος «Γραφείου Προσφύγων» του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, το οποίο είχε εφαρμόσει πολυάριθμα προγράμματα αποκατάστασης και μετεγκατάστασης προσφύγων (Καναδάς, Αυστραλία, ΗΠΑ). Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, η αστική εταιρεία εκπροσωπήθηκε από τριμελή Διοικούσα Επιτροπή σύμφωνα με το Καταστατικό. Πρόεδρος της Δ.Ε. είναι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, μέλος της Δ.Ε. και Διευθυντής (έως 3 Σεπτεμβρίου 2014) ο Πανοσολογιώτατος Αρχιμ. π. Τιμόθεος Άνθης (ήδη εκλέχθηκε Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων στις 27 Ιουνίου 2014) και μέλος και εισηγήτρια της Δ.Ε. η κ. Ευθαλία Παππά, Προϊσταμένη του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων. Στις 25 Αυγούστου 2014 με Απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (μοναδικού εταίρου του «Κέντρου») αποφασίσθηκε η αντικατάσταση του Διευθυντή και εξουσιοδοτήθηκε ο Μακαριώτατος Πρόεδρος της ΔΙΣ για την υπογραφή της τροποποίησης του οικείου άρθρου του καταστατικού, το οποίο τροποποιήθηκε και τέθηκε εν ισχύ από τις 3 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα καταχώρισής του στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών οπότε και ορίσθηκε πλέον νέος Διευθυντής, μέλος της Δ.Ε. του «Κέντρου» ο Πανοσολογιώτατος Αρχιμ. π. Χρυσόστομος Συμεωνίδης. Στο πλαίσιο του Καταστατικού του «Κέντρου», στο άρθρο 11, το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων/Ecumenical Refugee Program, εφεξής ERP, ορίζεται ως Γραφείο Νομικής Προστασίας, Κοινωνικής Στήριξης και Συνηγορίας Αιτούντων Άσυλο, Προσφύγων και Μεταναστών, και αναφέρονται αναλυτικά οι δραστηριότητες του οι οποίες συνοψίζουν την εικοσαετή δράση του ( ). 3

4 Το ERP έχει ως αποστολή την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, συμβουλευτικής, νομικής και κοινωνικής στήριξης των αιτούντων άσυλο, προσφύγων, και ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας μέσα από την ανάπτυξη και υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων και δράσεων στο πλαίσιο της υποδοχής και της ένταξης. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν και την δικτύωση και συνεργασία με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, εθνικές και διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού επί θεμάτων ασύλου, προσφύγων, ασυνόδευτων ανηλίκων, κράτησης, καταπολέμησης του ρατσισμού και της ξενοφοβίας καθώς και συνηγορία ενώπιων των Αρχών για θέματα που αφορούν θεσμικά δικαιώματα των ατόμων της ομάδας στόχου, σύμφωνα με το ελληνικό και διεθνές δίκαιο. Β. Καθήκοντα Προϊσταμένης ERP, μέλους και εισηγήτριας της Δ.Ε Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 3725/1562/ Απόφαση της Ιεράς Συνόδου εγκρίθηκε η απόσπαση της εκκλησιαστικής υπαλλήλου, παρά τη Συνοδική Επιτροπή Διορθοδόξων και Διεκκλησιαστικών Σχέσεων, Ευθαλίας Παππά, στη θέση υπαλλήλου του ERP και η ανάθεση σε αυτήν καθηκόντων Προϊσταμένης του Γραφείου. Είναι διοικητικά και επιστημονικά υπεύθυνη του Γραφείου από την έναρξη λειτουργίας του (1994). Είναι επικεφαλής της νομικής και κοινωνικής υπηρεσίας (μέσω των υλοποιούμενων προγραμμάτων )και εκπροσωπεί το ERP σε όλες τις επαφές με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και την Εκκλησία της Ελλάδος (ένα από τα δύο μέλη) στις συνελεύσεις της Διεκκλησιαστικής Επιτροπής για τους Μετανάστες στην Ευρώπη, Churches Commission for Migrants in Europe/CCME. Στην 19 η Γενική Συνέλευση του CCME στη Sigtuna της Σουηδίας τον Ιούνιο 2014 εξελέγη μέλος της νέας Εκτελεστικής Επιτροπής. Είναι υπεύθυνη για ενέργειες συνηγορίας και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για θέματα προστασίας προσφύγων. Έχει επίσης αναλάβει την εκπόνηση και υποβολή προς έγκριση, προγραμμάτων για χρηματοδότηση από εξωτερικούς φορείς για υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της προστασίας των αιτούντων άσυλο και προσφύγων. Η ίδια ασκεί εποπτεία και συντονίζει το προσωπικό του Γραφείου (συνεργάτες υλοποιούμενων προγραμμάτων) παρακολουθεί την εκτέλεση και απόδοση του συνόλου του έργου του ERP. Με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 3442/25 ης /7/12 Απόφαση της Ιεράς Συνόδου, η ανωτέρω διορίστηκε ως Εισηγήτρια και μέλος της τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής του «Κέντρου». Εισηγείται προς τα μέλη της Δ.Ε θέματα που αφορούν τη λειτουργία των 3 Γραφείων, την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση, κ.λπ. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς πραγματοποιήθηκαν 6 συνεδρίες της Διοικούσας Επιτροπής και συζητήθηκαν κρίσιμα θέματα που αφορούσαν τις δραστηριότητες του «Κέντρου», διοικητικά και επιστημονικά θέματα. Η Εισηγήτρια ήταν παρούσα στις 5 συνεδρίες και απουσίαζε σε μία για λόγους ανωτέρας βίας. 4

5 Γ. Ομάδα στόχου που εξυπηρετεί το ERP, θεσμικές αλλαγές στο πεδίο, λειτουργία του Γραφείου κατά την περίοδο αναφοράς «Η Ευρώπη διαμορφώθηκε όπως είναι σήμερα από τις μετακινήσεις και εγκαταστάσεις των πληθυσμών. Η μετανάστευση αποτέλεσε ιστορικά τμήμα της ανθρώπινης ύπαρξης. Ωστόσο σήμερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι εγκαταλείπουν τις εστίες τους και μετακινούνται σαν αποτέλεσμα των πολέμων, περιβαλλοντικών αλλαγών και έλλειψης προοπτικής ασφαλούς ζωής για τους ίδιους και τις οικογένειες τους. Αν και οι περισσότεροι πρόσφυγες είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι (στο έδαφος της ίδιας της χώρας τους) ή βρίσκουν προσωρινό καταφύγιο σε γειτονικές χώρες, πολλοί χάνουν τη ζωή τους όταν επιχειρούν να διαβούν τα σύνορα. Εν τω μεταξύ οι χώρες της Ευρώπης «φρούριο» συνεχώς αυξάνουν τα μέτρα αποτροπής της εισόδου στα σύνορα τους εναντίον ανθρώπων που χρειάζονται διεθνή προστασία...σαν Εκκλησίες και εκκλησιαστικές οργανώσεις κάνουμε έκκληση για μια αλλαγή αυτής της αντιμετώπισης αναφορικά με τη μετανάστευση και εναρμόνιση των πολιτικών με τις κοινές Ευρωπαϊκές αξίες, μια αληθινά ανθρωπιστική προσέγγιση εναρμονισμένη με το διεθνές και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Αυτοί που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, θα πρέπει να έχουν νόμιμη και ασφαλή πρόσβαση στην Ευρώπη[σημ.1].». Δημόσια Δήλωση της Γενικής Συνέλευσης του CCME (Διεκκλησιαστική Επιτροπή για τους Μετανάστες στην Ευρώπη), Sigtuna, Σουηδία, 28 Ιουνίου 2014 Γ.1 Οι επωφελούμενοι της υπηρεσίας μας: ομάδα στόχου, αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας Το ERP συνηγορεί για θέματα που άπτονται της προστασίας των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο και υλοποιεί δράσεις πεδίου με σκοπό τη νομική και κοινωνική στήριξη αυτών των ατόμων στην Ελλάδα και ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων περιπτώσεων. Οι πρόσφυγες αναγκάζονται να διαφύγουν από τη χώρα καταγωγής ή της συνήθους πρότερης διαμονής (π.χ. Σύριοι, Ερυθραίοι, Ιρακινοί ) προκειμένου να σώσουν τη ζωή τους ή να διαφυλάξουν την ελευθερία τους. Ένας αυξανόμενος αριθμός απελπισμένων προσφύγων που εγκαταλείπουν τη Συρία και άλλες εμπόλεμες περιοχές επιλέγουν επικίνδυνες διαδρομές στην προσπάθειά τους να βρουν ασφάλεια στην Ευρώπη. Το ταξίδι της φυγής γίνεται κάτω από τραγικές και επικίνδυνες συνθήκες διακίνησης που θέτουν ακόμα μία φορά σε κίνδυνο τη ζωή τους [ σημ. 2] & [σημ. 10 ]. Ανάμεσα σε αυτό τον ήδη εξουθενωμένο πληθυσμό από τις διώξεις και τις κακουχίες του μεγάλου ταξιδιού προς την ελευθερία και τη σωτηρία της ζωής τους, υπάρχουν άτομα ακόμα πιο ευάλωτα, όπως είναι τα ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες, γυναίκες ασθενείς ή έγκυοι ή κακοποιημένες που ταξίδεψαν μόνες για να σωθούν, θύματα βασανιστηρίων, ηλικιωμένοι, ακόμα και οικογένειες με βρέφη ή παιδιά σε πολύ μικρή ηλικία. Αυτές οι τελευταίες περιπτώσεις (οικογένειες με παιδιά) αποτελούν και το προφίλ των Συρίων προσφύγων που φθάνουν στην Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια [σημ.3]. Οι αιτούντες άσυλο κουβαλούν τη τραυματική εμπειρία της δίωξης, του 5

6 πολέμου, του αναγκαστικού αποχωρισμού από τις εστίες και τους αγαπημένους τους. Φθάνοντας στη χώρα υποδοχής, εν προκειμένω στην Ελλάδα, έχουν να αντιμετωπίσουν την έλλειψη δομών υποδοχής. Η άγνοια της γλώσσας και ένα διοικητικό σύστημα με πολλά και σοβαρά προβλήματα στη πρακτική εφαρμογή του Νόμου [σημ.4] από το οποίο εξαρτάται η νομιμότητα της παραμονής καθώς και η προστασία τους απέναντι στο ενδεχόμενο της επαναπροώθησης στη χώρα καταγωγής, επιτείνουν μία ζοφερή κατάσταση προσφυγιάς. Με αυτά τα δεδομένα καθίσταται σαφές ότι η παροχή νομικής βοήθειας και κοινωνικής στήριξης είναι απαραίτητη για τους αιτούντες άσυλο και ειδικότερα τις πλέον ευάλωτες περιπτώσεις προκειμένου να μπορέσουν να κινηθούν επαρκώς στο δαιδαλώδες νομικό πλαίσιο, να επωφεληθούν των συνθηκών υποδοχής και κυρίως να ξεπεράσουν τους σκοπέλους παράτυπων πρακτικών της Διοίκησης [σημ. 5]. Γ.2 Θεσμικές και άλλες αλλαγές, εξελίξεις στο πεδίο αναφορικά με το άσυλο, την μετανάστευση και τις συνθήκες υποδοχής που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τις δράσεις του ERP και την παροχή υπηρεσιών Το πρώτο εξάμηνο του 2014 η Ελλάδα!"#$!%& '(" )*+&,*-! '(. /0*12!345. 6"17(. (/./.) 7& µ8! 70940*-! 4!': '(" +2+-! ( /./. &-;& µ2*+7': '(. 2*+4$57&8.!$$: 4!8 &04!8*-&. <7+"!=+*: '+ :70$+ 4!8 '(,8&>"5 2*+7'!7-!.? Ύπατη Αρμοστεία κάλεσε την Προεδρία της Ελλάδας, τα κράτη μέλη και τους φορείς της Ε.Ε. να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή: στη διασφάλιση της προστασίας των Σύρων προσφύγων στην Ευρώπη, στην ενίσχυση της ευελιξίας και της ανταπόκρισης των συστημάτων χορήγησης ασύλου της Ε.Ε., στην πρόσβαση στην επικράτεια και τις διαδικασίες ασύλου, ειδικότερα στη Μεσόγειο, στην εφαρμογή της νομοθεσίας της Ε.Ε. για το άσυλο με στόχο δίκαια και αποτελεσματικά συστήματα ασύλου, στο άσυλο στο χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης μετά το 2014 [σημ.6] Η Υπηρεσία Ασύλου, μία πολιτική υπηρεσία στελεχωμένη με 176 δημόσιους υπαλλήλους ( από τους 235 που προέβλεπε ο νόμος) που αποσπάστηκαν στη νέα ανεξάρτητη υπηρεσία και 18 συνεργάτες της Ύπατης Αρμοστείας, υπάγεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 7 Ιουνίου 2013 με καθυστέρηση περίπου 2 ετών από την αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης με βάση τον Ν. 3907/2011 [σημ.7]. Αρχικά λειτούργησε μόνο το Περιφερειακό Γραφείο ασύλου της Αθήνας για την παραλαβή και εξέταση των νέων αιτημάτων ασύλου ενώ μέχρι το τέλος Αυγούστου 2014 ήταν επιχειρησιακά και μερικά από τα υπόλοιπα Γραφεία που προέβλεπε ο παραπάνω νόμος [σημ.8]. Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά της υπηρεσίας ασύλου που έχουν αναρτηθεί στην σχετική ιστοσελίδα, για το διάστημα, Ιανουάριος 2014 Αύγουστος 2014, υποβλήθηκαν αιτήματα ασύλου εκ των οποίων εξετάστηκαν Εξ αυτών ένα ποσοστό 75% απορρίφθηκαν, 685 άτομα αναγνωρίστηκαν ως πρόσφυγες (ποσοστό 17,2%) ενώ 300 άτομα έλαβαν καθεστώς επικουρικής προστασίας (ποσοστό 7,6%). Σύμφωνα με το Π.Δ 113/2012 δεν υπάρχει πρόβλεψη για χορήγηση καθεστώτος ανθρωπιστικής 6

7 προστασίας. Επίσης σταδιακά από τα τέλη Αυγούστου 2013, ξεκίνησε και η λειτουργία της Υπηρεσίας Προσφυγών για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου σε δεύτερο βαθμό, ανεξάρτητη υπηρεσία που στελεχώνεται από τριμελείς επιτροπές [σημ. 9]. Σε δεύτερο βαθμό κατά την ίδια χρονική περίοδο (Ιανουάριος Αύγουστος 2014) εξετάσθηκαν προσφυγές και το ποσοστό χορήγησης διεθνούς προστασίας (προσφυγικό και επικουρική ανήλθε στο 18,2%. Τα ποσοστά αυτά υπολείπονται κατά πολύ των αντίστοιχων ποσοστών αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας και χορήγησης επικουρικής προστασίας των ποσοστών στα συστήματα ασύλου των άλλων χωρών της Ένωσης. Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του συστήματος ασύλου και των μεταβατικών διατάξεων για εξέταση όλων των εκκρεμών υποθέσεων ασύλου (backlog)[ σημ. 10], αιτημάτων σε πρώτο βαθμό ή δεύτερο βαθμό που είχαν υποβληθεί με την αστυνομία το ΠΔ 114, παρέμεινε με την αστυνομία και τις παλαιές» επιτροπές προσφυγών. Να υπογραμμίσουμε εδώ ότι το ERP έχει ένα αρχείο περίπου ενεργών εκκρεμών υποθέσεων που αναμένεται να εξετασθούν μέσα στα 2 τουλάχιστον επόμενα χρόνια από τις επιτροπές προσφυγών του Π.Δ 114 (ενώ κάποιες υποθέσεις επωφελούμενων του ERP εκκρεμούν ακόμα σε πρώτο βαθμό ενώπιον της αστυνομίας). Από το 2011 που ξεκίνησε η μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου στην Ελλάδα, οι νομικοί του ERP, συμπεριλαμβανομένης και της προϊσταμένης έχουν παρασταθεί σε δεκάδες συνεντεύξεις ως συνήγοροι/νομικοί σύμβουλοι σε α και β βαθμό για υποθέσεις αιτούντων άσυλο καταγεγραμμένων στη νομική υπηρεσία του ERP. Εκκρεμούν ακόμα πολλές αποφάσεις από αυτές τις συνεδρίες των αρμόδιων οργάνων, στις οποίες παρέστη νομικός της υπηρεσίας μας, αλλά μέχρι και τον Ιούνιο 2014 είχαμε 91 θετικές αποφάσεις για χορήγηση προστασίας που αφορούν περισσότερα άτομα εφόσον κάποιες περιπτώσεις αναφέρονται σε όλα τα μέλη της οικογένειας, εκ των οποίων 57 αποφάσεις για χορήγηση προσφυγικού καθεστώτος (12 σε α βαθμό και 45 σε β βαθμό) 16 αποφάσεις για χορήγηση καθεστώτος επικουρικής προστασίας (8 σε α βαθμό και 8 σε β βαθμό) και ακόμα 18 αποφάσεις για χορήγηση καθεστώτος ανθρωπιστικής προστασίας. Στη διάρκεια του α εξαμήνου του 2014 αυξήθηκε γεωμετρικά (207% σύμφωνα με αστυνομικές πηγές) [σημ. 11] ο αριθμός των προσφύγων που εισήρθαν παράτυπα στη χώρα μας από τα ανατολικά θαλάσσια σύνορα. Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών των αλλοδαπών είναι Σύριοι. Στις Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε το Ελληνικό Λιμενικό Σώμα, τις πρώτες πρωινές ώρες της 11 η ς Ιουλίου 2014, ένα σκάφος με μη επιβεβαιωμένο συνολικό αριθμό ατόμων (οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου 40 άτομα), βυθίστηκε βορειοδυτικά της Σάμου κατά την πορεία του από τις Τουρκικές ακτές. Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που ακολούθησε, το Λιμενικό Σώμα διέσωσε 13 άτομα από τη Συρία και το Αφγανιστάν. Πριν από αυτό το τραγικό ναυάγιο, 7

8 σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων νεκρών από την αρχή του έτους είχε φτάσει στους 42 ενώ πολλοί αγνοούνται. Οι επιζώντες μεταφέρθηκαν στη Σάμο και στη Χίο. Κάποιοι νοσηλεύτηκαν, μεταξύ αυτών και ένας έφηβος από το Αφγανιστάν σε σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Ύπατη Αρμοστεία [σημ.12] «οι επιζώντες βρίσκονται σε δεινή ψυχολογική κατάσταση καθώς αντιμετωπίζουν το χαμό μελών των οικογενειών τους. Κάνουν έκκληση για τη συνέχιση της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης. Η Υ.Α. καλεί τις αρμόδιες αρχές να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής για τους επιζώντες όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (3907/2011) και να διευκολύνουν την πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε όσους το επιθυμούν». Γενικά η κατάσταση στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και κυρίως τη Λέσβο, Χίο και Σάμο έχει αγγίξει τα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης καθώς συνεχίζονται οι αφίξεις προσφύγων με επικίνδυνα πλοιάρια και τα ναυάγια. Οι συνθήκες πρώτης υποδοχής υπολείπονται σαφώς των αναγκών που έχουν δημιουργηθεί καθώς μόνο στη Λέσβο στη θέση «Μόρια» υπάρχει ένα κέντρο ταυτοποίησης [σημ.13] ενώ στη Χίο και Σάμο από το 2012 έχουν επαναλειτουργήσει τα κέντρα κράτησης αλλά αυτή τη στιγμή η χωρητικότητα τους έχει κατά πολύ υπερβεί την επιχειρησιακή τους δυνατότητα. Η δραματική κατάσταση στα νότια σύνορα της Ευρώπης σχετικά με την προσπάθεια απελπισμένων προσφύγων να προσεγγίσουν την ήπειρο με κίνδυνο τη ζωή τους και χιλιάδες θύματα ναυαγίων μέσα στο 2014, ήταν το κύριο θέμα παρουσίασης στην ημερίδα της 19 ης Γενικής Συνέλευσης του CCME [ ] στην Sigtuna της Σουηδίας, στις Ιουνίου 2014, βλ. ανωτ. σελ. 4. Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης συμφώνησαν ότι η κατάσταση αυτή αποτελεί μία πρόκληση για τις Εκκλησίες και εκκλησιαστικούς φορείς να ανταποκριθούν με τον πιο πρόσφορο τρόπο στην ανθρωπιστική αυτή κρίση και να συνηγορήσουν για τρόπους ασφαλούς διέλευσης των προσφύγων στην Ευρώπη. Με την εντολή αυτή, η Γενική Γραμματέας του CCME Doris Peschke προχώρησε τους αμέσως επόμενους μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο 2014, σε αναζήτηση χρηματοδότησης για την υλοποίηση εντός των επόμενων ετών ενός προγράμματος με τον τίτλο Safe Passage και συμμετοχή τριών εκκλησιαστικών εταίρων από Ελλάδα (ΚΣΠΜ ERP), Ισπανία και Ιταλία και ήδη τέλος Αυγούστου 2014, απέστειλε στο Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων το Σχέδιο Προγράμματος που περιλαμβάνει τις δράσεις και τους σκοπούς καθώς και τη χρηματοδότηση και τους φορείς χρηματοδότησης που είναι Εκκλησίες της Γερμανίας [σημ.14] Τον Μάρτιο 2014 δημοσιεύθηκε η 44/2014 Γνωμάτευση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σύμφωνα με την οποία αλλοδαποί χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα που κρατούνται ήδη ένα 18μηνο στο πλαίσιο της διαδικασίας επιστροφής μπορεί να 8

9 9 εξακολουθούν να κρατούνται μέχρι να καταστεί δυνατή η αναχώρηση τους από τη χώρα. Η απόφαση της διοίκησης (Υπουργική Απόφαση ) για παράταση της κράτησης πέρα από το ανώτατο όριο που ορίζει το δίκαιο της Ένωσης είναι κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 15(6) της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις Επιστροφές όπως την ερμήνευσε και το Δικαστήριο της Ένωσης (ΔΕΚ) στην υπόθεση (CJEU C 357/09, PPU Said Shamilovich Kadzoev (Huchbarov [σημ.15]. Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες «η κράτηση των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων έχει καταστεί ρουτίνα σε αρκετές χώρες, επιφέροντας σοβαρές μακροχρόνιες επιπτώσεις στους ανθρώπους και τις οικογένειες...η κράτηση των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων προκαλεί περιττή ταλαιπωρία, συχνά με σοβαρές συνέπειες για την υγεία, ιδίως όταν τα άτομα κρατούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυξάνει επίσης το άγχος, το φόβο και την απελπισία, και μπορεί να οξύνει προηγούμενες τραυματικές εμπειρίες. Για τα παιδιά, οι επιπτώσεις είναι ιδιαίτερα σοβαρές λόγω της καταστροφικής επίδρασης που μπορεί να έχει η κράτηση στη σωματική, συναισθηματική και ψυχολογική τους ανάπτυξη, ακόμη και στις περιπτώσεις που τα παιδιά δεν χωρίζονται από τις οικογένειές τους» [σημ. 16],[σημ. 17]. H νομική υπηρεσία του ERP μέσω των υλοποιούμενων προγραμμάτων προσφέρει νομική βοήθεια σε κρατούμενους αιτούντες άσυλο και άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας και οι νομικοί επισκέφθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς επανειλημμένως το ΚΦΑ Αμυγδαλέζας και το κέντρο κράτησης ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αμυγδαλέζα ενώ μεταβάσεις των συνεργατών της νομικής υπηρεσίας του προγράμματος έγιναν και σε κρατητήρια αστυνομικών τμημάτων της Αττικής (π.χ. Α.Τ. Κυψέλης, Συντάγματος, Ακρόπολης, Γαλατσίου, Ζωγράφου, Νέου Κόσμου, Δάφνης, Δραπετσώνας, Πειραιά και κρατητήρια Ελληνικού και Πέτρου Ράλλη). Υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια του Σχεδίου περισσότερες από 150 φορές συνεργάτες του προγράμματος έχουν μεταβεί σε όλους τους παραπάνω χώρους κράτησης. Ειδικά στις περιπτώσεις του ΚΦΑ Αμυγδαλέζας καθώς επίσης και στο κέντρο κράτησης ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αμυγδαλέζα σε κάθε επίσκεψη, μετέβαιναν 2 3 νομικοί, μερικές φορές μαζί με την προϊσταμένη του ERP, συνοδεία των δύο διερμηνέων στα αραβικά και στα φαρσί/νταρί. Ως δικαστικό διάβημα με αφορμή ατομική περίπτωση, πρόσφυγα αναγνωρισμένου, θύματος βασανιστηρίων στη χώρα καταγωγής, και εξαιτίας των όσων μας εκμυστηρεύτηκε ο επωφελούμενος σχετικά με τις συνθήκες κράτησής του στην Ελλάδα αφού αφέθηκε ελεύθερος, καταθέσαμε στις 30/04/2014 προσφυγή ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου για παραβίαση των άρθρων 3, 5 παρ. 1 και 5 παρ. 4, και άρθρα 9 και 13. Για το θέμα της προσφυγής ενώπιον του ΕΔΔΑ έλαβε και σχετική απόφαση η από Διοικούσα Επιτροπή του ΚΣΠΜ ERP.

10 Και κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, οι ευρωπαϊκές χώρες συνέχισαν την αναστολή των επιστροφών των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ και από 1 ης Ιανουαρίου 2014 Δουβλίνο ΙΙΙ [σημ.18]. Η αναστολή των επιστροφών πρακτικά σημαίνει ότι αιτούντες άσυλο που διαβιούν στην Ελλάδα δύνανται να αιτηθούν οικογενειακή συνένωση με μέλη των οικογενειών τους που αιτήθηκαν άσυλο σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Η Εθνική Μονάδα Δουβλίνου της Ελλάδας αποστέλλει εξερχόμενο αίτημα προς άλλη χώρα της Ένωσης προκειμένου να εξεταστεί εκεί επί της ουσίας το αίτημα ασύλου ενός αιτούντος με βάση τον Κανονισμό. Από τον Ιανουάριο του 2011 έως και τον Ιούνιο 2014 η νομική και κοινωνική υπηρεσία του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων μέσω διαφορετικών προγραμμάτων (ΕΤΠ και Ύπατη Αρμοστεία διαδοχικά) ανέλαβε τη διεκπεραίωση 310 υποθέσεων Δουβλίνου που αντιστοιχούν σε 580 άτομα (βλ. κατωτ. σελ για τις υποθέσεις Δουβλίνου που χειρίστηκε το ERP μέσω προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς). Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται 95 ασυνόδευτοι ανήλικοι, και 131 οικογένειες (369 άτομα). Από τις υποθέσεις αυτές οικογενειακής συνένωσης που ανέλαβε το ERP στο διάστημα των τριών τελευταίων ετών, ένα ποσοστό 65 % συνενώθηκε με μέλη της οικογένειας, ενώ εκκρεμεί η διαδικασία για ένα ποσοστό 11%. Η μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων που αιτήθηκαν οικογενειακή συνένωση ήταν Αφγανοί σε ποσοστό 78% και ακολουθούν οι Σύριοι με 8%. Κυριότερες χώρες προορισμού είναι η Γερμανία (65%) και η Σουηδία (16%). Η παρέμβαση της νομικής υπηρεσίας του ERP (με τη συνδρομή όταν χρειάζεται και της κοινωνικής λειτουργού ) περιλαμβάνει βοήθεια για την υποβολή του αιτήματος με τεκμηρίωση του φακέλου του αιτούντα για να στοιχειοθετείται η περίπτωση «Δουβλίνου» δηλαδή του εξερχόμενου αιτήματος, επικοινωνία με τους συγγενείς που διαβιούν στην άλλη ευρωπαϊκή χώρα αλλά και τους φορείς στο εξωτερικό (ΜΚΟ) που τους συνδράμουν και στηρίζουν τη διαδικασία για αποδοχή του αιτήματος, επαφές με την Εθνική Μονάδα Δουβλίνου και συνεχή παρακολούθηση της πορείας του αιτήματος μέχρι την αποδοχή (ή απόρριψη) του αιτήματος και την αναχώρηση των αιτούντων για την χώρα αποδοχής. Η επικοινωνία και συνεργασία για τη στήριξη της υπόθεσης περιλαμβάνει και συνεργασία με την/τον Εισαγγελέα Ανηλίκων της Αθήνας για το θέμα της νομικής εξουσιοδότησης για εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου. Με τα στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση μας από τις οργανώσεις και τους συγγενείς στο εξωτερικό είμαστε σε θέση συχνά να πληροφορούμε τον εκ του νόμου προσωρινό επίτροπο δηλαδή τον Εισαγγελέα ανηλίκων για σοβαρά ζητήματα που αφορούν στους ασυνόδευτους ανηλίκους συμπεριλαμβανομένης της κράτησης (υποθέσεις Δουβλίνου και όχι μόνο). 10

11 Γ.3 Λειτουργία του «ERP», συνεργάτες, ώρες υποδοχής κοινού και άλλες δραστηριότητες του προσωπικού εκτός γραφείου, συνεργασία με άλλους φορείς και τη διοίκηση Το Γραφείο του ERP στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα επί της οδού Ηριδανού 20, 90 τ.μ. Στον χώρο αυτό γίνεται η υποδοχή του κοινού και υλοποιούνται κατά κανόνα οι δράσεις και τα προγράμματα. Συνεργάτες, προσωπικό του Γραφείου: Εκτός της προϊσταμένης του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων που είναι εκκλησιαστική υπάλληλος αποσπασμένη στο ΚΣΠΜ ERP, εισηγήτρια, μέλος της Δ.Ε της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας και διοικητικά και επιστημονικά υπεύθυνη του Γραφείου, στο διάστημα της προαναφερόμενης περιόδου απασχολήθηκαν στο Γραφείο κατά περιόδους και διαδοχικά ή μαζί και οι εξής συνεργάτες (με Συμβάσεις έργου ή εντολής) στα πλαίσια των υλοποιούμενων προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες: Δικηγόροι 7 (Δήμος Σαραντίδης, Ευαγγελία Καρδαμάκη, Αθανασία Σταθοπούλου, Παναγιώτα Μυλωνά, Οριάνα Μαρκέλλα Ντίνκα, Σοφία Χατούπη και Ευάγγελος Ξηνταρόπουλος) Κοινωνικός επιστήμονας 1 (Χριστίνα Πρίφτη) Κοινωνικοί Λειτουργοί Διερμηνείς 2 ( Έλλη Κούβαρη, Αθανασία Κοτσιάτου) 3 (Ραμπάπ Χασάν, Ρεζά Γκολαμί, Σαχ Μουμπάρακ) Λογιστής 1 (Δαμιανός Ευστρατιάδης) ήτοι σύνολο 14 συνεργάτες Επίσης κατά το διάστημα Σεπτέμβριος 2013 Φεβρουάριος 2014, έκανε πρακτική άσκηση στο Γραφείο του ERP o φοιτητής Andreas Jasiulek, (τμήμα κοινωνικών σπουδών και εργασίας του Πανεπιστημίου του Αμβούργου) κατόπιν σχετικής αιτήσεως που ενέκρινε η Δ.Ε του «Κέντρου». Την εποπτεία στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης έκαναν οι κοινωνικοί λειτουργοί Έλλη Κούβαρη και Αθανασία Κοτσιάτου. Ώρες υποδοχής κοινού και δραστηριότητες συνεργατών εκτός γραφείου Οι ώρες υποδοχής κοινού στο γραφείο του ERP είναι 2 φορές την εβδομάδα. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή από πμ έως το μεσημέρι ( το ωράριο αυτό παρατείνεται όταν χρειαζόταν). Την Τρίτη και την Πέμπτη οι συνεργάτες της νομικής και κοινωνικής υπηρεσίας εναλλάξ σύμφωνα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα υποδοχής δέχονται επείγουσες ή προγραμματισμένες επισκέψεις επωφελούμενων ενόψει προετοιμασίας νομικής ύλης για τη συνέντευξη ασύλου στα πλαίσια της διαδικασίας ή 11

12 λήψη κοινωνικού ιστορικού και παροχή συμβουλευτικής. Επίσης τις μέρες αυτές προετοιμάζουν τους φακέλους των επωφελουμένων και τη νομική ύλη και για τις ανάγκες του συντονισμού των έργων (συγγραφή υπομνημάτων, έρευνα χώρες καταγωγής, σύσκεψη συνεργατών). Εάν χρειαστεί οι δικηγόροι συνοδεύουν τους επωφελούμενους στη Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής για διεκπεραίωση υποθέσεων, νομική παράσταση, παραλαβή εγγράφων, αιτήσεις για ενημέρωση επί των φακέλων των ατόμων που εξυπηρετεί το γραφείο κ.λπ. Οι κοινωνικές λειτουργοί συνοδεύουν ευάλωτες περιπτώσεις σε νοσοκομεία, άλλες υπηρεσίες της διοίκησης ή άλλους συνεργαζόμενους φορείς (ξενώνες) πολλές φορές με τη συνοδεία των διερμηνέων. Τέλος, κατά την περίοδο αναφοράς οι δικηγόροι του Προγράμματος πραγματοποίησαν συχνές επισκέψεις σε κρατούμενους αιτούντες άσυλο σε κρατητήρια του λεκανοπεδίου για παροχή νομικής συμβουλευτικής και βοήθειας. Επίσης 2 φορές την εβδομάδα γίνονταν συναντήσεις μεταξύ των συνεργατών των προγραμμάτων και της προϊσταμένης του Γραφείου για συντονισμό των δράσεων και εξέταση της πορείας των ατομικών υποθέσεων, προγραμματισμό, δράσεις συνηγορίας κ.λπ. Η Προϊσταμένη του ERP συμμετείχε μαζί με άλλους δικηγόρους της νομικής υπηρεσίας του ERP σε ομάδα εργασίας Μη κυβερνητικών φορέων «καμπάνια για την πρόσβαση στο άσυλο» που την περίοδο ασχολήθηκε με τα θέματα διοικητικής κράτησης (βλ. κατωτ. σελ.22 23) καθώς και στην ομάδα εργασίας του δικτύου (UNHCR και Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου) για την καταγραφή των θυμάτων και περιστατικών ρατσιστικής βίας (μαζί με την Ευαγγελία Δουρίδα, συνεργάτιδα του Γραφείου Μελετών του ΚΣΠΜ. Για συμμετοχή σε ημερίδες, συνεντεύξεις τύπου και εκπαιδευτικά σεμινάρια, (βλ. κατωτ. σελ.25) Επικοινωνία με τη διοίκηση, Διεθνείς Οργανισμούς και μη κυβερνητικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό για θέματα της αρμοδιότητας του Γραφείου Το ERP συνεργάζεται με το τμήμα ασύλου της Δ/νσης Αλλοδαπών Αττικής, τη νέα υπηρεσία ασύλου (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη), την Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης και ΕΚΚΑ ), το τμήμα Προστασίας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Αθήνα και Αντιπροσωπεία στη Ρώμη), νοσοκομεία και πολλές ελληνικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στα πλαίσια των παραπομπών (ψυχολογική στήριξη, ξενώνες, συνηγορία κ.λπ.). Επίσης συνεργάζεται στενά με ΜΚΟ στην Ευρώπη και ειδικά εκκλησιαστικές οργανώσεις στη Γερμανία και Αυστρία παραρτήματα της Diakonisches Werk, αλλά και της Caritas, του Ερυθρού Σταυρού, το Pro Asyl, για τη διεκπεραίωση υποθέσεων επωφελούμενων, ειδικά των ευάλωτων περιπτώσεων (οικογένειες και ανηλίκους) που ζητούν να συνενωθούν με άλλα μέλη των οικογενειών που διαβιούν ως πρόσφυγες ή 12

13 νόμιμοι μετανάστες σε άλλη χώρα της Ένωσης στα πλαίσια του Κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙ και Δουβλίνου ΙΙΙ καθώς και το ECRE (καμπάνια για τους πρόσφυγες από Συρία). Στενή συνεργασία υπάρχει και με το CCME για θέματα ενημέρωσης (ευρωπαϊκές εξελίξεις για το άσυλο και τη μετανάστευση), συνηγορίας, προετοιμασίας προγραμμάτων. Η προϊσταμένη του ERP είναι μέλος της νέας εκτελεστικής επιτροπής του CCME από το τέλος Ιουνίου Δ. Δράσεις πεδίου: Προγράμματα που υλοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν ή συνεχίζουν να υλοποιούνται (Σεπτέμβριος 2013 Αύγουστος 2014) με εξωτερική χρηματοδότηση, φορείς χρηματοδότησης Δ.1. Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων /ΕΤΠ [ σημ.19 ] α. «!"#$%&µ'- ()*+,&#»: Υλοποίηση προγράμματος στο πλαίσιο των Επειγόντων Μέτρων ΕΤΠ 2013 από 1ης Σεπτεμβρίου 2013 έως 31 Οκτωβρίου 2013, υπεύθυνος συντονισμού, Δήμος Σαραντίδης ( υπεύθυνος και για τη σύνταξη και υποβολή της τελικής έκθεσης αποπληρωμής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου που υλοποιήθηκε), επιστημονικά υπεύθυνη, Ευθαλία Παππά (υπεύθυνη επίσης για την σύνταξη και υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης στη σειρά των Επειγόντων Μέτρων του ΕΤΠ καθώς και τη σύνταξη της αναμορφωμένης πρότασης κατόπιν της εγκριτικής απόφασης, επικοινωνία με την Υπεύθυνη Αρχή του ΕΤΠ στην Ελλάδα), νόμιμος εκπρόσωπος Αρχ. Τιμόθεος Άνθης: τίτλος του προγράμματος /2&-9+"», χρηματοδότηση 100% από κοινοτικούς πόρους Περιγραφή του σχεδίου: Το Σχέδιο Συνδρομή Επείγον διάρκειας 2 μηνών, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές των Επειγόντων Μέτρων του ΕΤΠ, κάλυψε επείγουσες ανάγκες για παροχή νομικής βοήθειας (legal aid) και κοινωνικής στήριξης σε άτομα της ομάδας στόχου αφενός στο πλαίσιο εξέτασης νέων πρωτοβάθμιων αιτημάτων ασύλου από το περιφερειακό γραφείο Αθηνών της νέας υπηρεσίας ασύλου που ξεκίνησε να λειτουργεί στις 7 Ιουνίου 2013, αφετέρου στο πλαίσιο της εντατικοποίησης από τα μέσα του καλοκαιριού 2013 της λειτουργίας των επιτροπών εκκρεμών προσφυγών (backlog) του Π.Δ 114. Συγκεκριμένα το Σχέδιο προέβλεψε τη παροχή ενημέρωσης, συμβουλευτικής, νομικής στήριξης και εκπροσώπησης καθώς και διερμηνείας στα άτομα της ομάδας στόχου για όλα τα στάδια της διαδικασίας ασύλου (υποβολή/ καταγραφή αιτήματος, πρωτοβάθμια συνέντευξη, δευτεροβάθμια διαδικασία αλλά και μία σειρά άλλων ζητημάτων όπως ανανεώσεις δελτίων, αλλαγές στοιχείων, επιδόσεις, αιτήσεις θεραπείας, μεταγενέστερα αιτήματα ενώπιον της νέας υπηρεσίας ασύλου, κλπ.). Στην ομάδα στόχου περιλαμβάνονταν και οι κρατούμενοι που είχαν ζητήσει ή είχαν ανάγκη διεθνούς προστασίας. Σύμφωνα με την Εγκριτική απόφαση, το Σχέδιο αναμενόταν να εξυπηρετήσει 150 άτομα της ομάδας στόχου. 13

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση από την επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Προωθώντας τα θέματα ασύλου και διεθνούς προστασίας προς όφελος της Ε.Ε.

Προωθώντας τα θέματα ασύλου και διεθνούς προστασίας προς όφελος της Ε.Ε. Προωθώντας τα θέματα ασύλου και διεθνούς προστασίας προς όφελος της Ε.Ε. Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες προς την Ελλάδα για την Προεδρία της Ε.Ε., Ιανουάριος-Ιούνιος 2014 Μητέρα

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας

Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22 / 4836 Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Ελλάδα υπέγραψε την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών, η οποία ψηφίστηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ε.Κ.Κ.Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012 ΑΘΗΝΑ 2013 Πρόλογος Η παρούσα έκθεση απολογισμού των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΠΙ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Όπως έχει αποδειχθεί ιστορικά, η διασφάλιση του σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για την Ένταξη των Προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Σημείωμα για την Ένταξη των Προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εισαγωγή Σημείωμα για την Ένταξη των Προσφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 1. Η ένταξη των προσφύγων είναι δυναμική και πολύπλευρη αμφίδρομη διαδικασία που απαιτεί προσπάθειες από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ανεπιθύμητοι άνθρωποι: παράνομες απελάσεις αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα

Ανεπιθύμητοι άνθρωποι: παράνομες απελάσεις αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα Ανεπιθύμητοι άνθρωποι: παράνομες απελάσεις αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα Αφγανός πρόσφυγας στην Πάτρα. Φωτογραφία: NOAS/NHC Οκτώβριος 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ AITΗMA 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ.2 2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 2013

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 2013 ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 2013 Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας 2013 1 ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ 2012 Γιατροί του Κόσμου - Ελλάδας 2012 1 Προγράμματα Εσωτερικού 1. Ανοιχτά Πολυιατρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2010-2011, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ Η ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ Η ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς

Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Οδηγία 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα Επιλεγμένα κείμενα αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 2010 Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων LIBE_PV ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 166 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 186 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 193

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 166 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 186 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 9 O ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΝΕΑ ΣΤΕΓΗ 9 ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 9 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ 23 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 24

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες Εισαγωγή Το προσφυγικό πρόβληµα άρχισε να παίρνει µεγάλες διαστάσεις κυρίως µετά τα τέλη του Β' Παγκοσµίου πολέµου. Η µαζική έξοδος ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους άλλοτε βίαια και άλλοτε εκούσια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΖΩΕΣ ΕΡΜΑΙΕΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΖΩΕΣ ΕΡΜΑΙΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΖΩΕΣ ΕΡΜΑΙΕΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) και οι κυβερνήσεις των Ευρωπαϊκών κρατών επιβάλλουν μια δοκιμασία επιβίωσης στους πρόσφυγες που αναζητούν καταφύγιο και τους μετανάστες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΣ ΣΧΟΛ ΔΙΟΙΚΣΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΣ ΚΑΙ ΧΡΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΣ Θ έ μ α π τ υ χ ι α κ ή ς ε ρ γ α σ ί α ς : α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η τ ω ν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Σελίδα. 5 Ποιοι είμαστε. 14 Μήνυμα από τον Πρόεδρο. 19 Σχετικά με τον απολογισμό. 25 Αποστολή - Όραμα - Αξίες.

Περιεχόμενα. Σελίδα. 5 Ποιοι είμαστε. 14 Μήνυμα από τον Πρόεδρο. 19 Σχετικά με τον απολογισμό. 25 Αποστολή - Όραμα - Αξίες. Το χαµόγελο του παιδιού AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΕΙΟΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2011 2 Το χαµόγελο του παιδιού Περιεχόμενα Σελίδα 5 Ποιοι είμαστε 14 Μήνυμα από τον Πρόεδρο 19 Σχετικά με τον απολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική,

ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική, ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική, Μ.Κ.Ο., μέλος της Παγκόσμιας ΧΕΝ (World YWCA). Πάγια ενδιαφέροντα της Οργάνωσης, εθνικά και παγκόσμια, είναι η προώθηση της ισότητας, η στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή, π À π 2011

κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή, π À π 2011 Κατευθυντήριες Οδηγίες για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών κατά την πρώτη υποδοχή στην Ελλάδα και τη διαδικασία ασύλου., π À π 2011 Copyright:Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Για την έκδοση αυτή 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Για την έκδοση αυτή 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για την έκδοση αυτή 3 1. «Δεν χωράνε άλλοι» 4 2. «Είναι όλοι λαθρομετανάστες» 7 3. «Το καινούργιο μειονοτικό ζήτημα» 13 4. «Ο νόμος για την ιθαγένεια είναι μαγνήτης 16 για τους λαθρομετανάστες»

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Σχέσης Κόστους Αποτελεσματικότητας των Πολιτικών Ελέγχου της Παράτυπης Μετανάστευσης στην Ελλάδα

Αξιολόγηση της Σχέσης Κόστους Αποτελεσματικότητας των Πολιτικών Ελέγχου της Παράτυπης Μετανάστευσης στην Ελλάδα Αξιολόγηση της Σχέσης Κόστους Αποτελεσματικότητας των Πολιτικών Ελέγχου της Παράτυπης Μετανάστευσης στην Ελλάδα Άννα Τριανταφυλλίδου, Δανάη Αγγελή, Αγγελική Δημητριάδη Παράτυπη Μετανάστευση/ Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής Γενική Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

H U M A N R I G H T S W A T C H. Ανεπιθύμητοι επισκέπτες Καταχρηστικές πρακτικές της Ελληνικής Αστυνομίας κατά των μεταναστών στην Αθήνα

H U M A N R I G H T S W A T C H. Ανεπιθύμητοι επισκέπτες Καταχρηστικές πρακτικές της Ελληνικής Αστυνομίας κατά των μεταναστών στην Αθήνα H U M A N R I G H T S W A T C H Ανεπιθύμητοι επισκέπτες Καταχρηστικές πρακτικές της Ελληνικής Αστυνομίας κατά των μεταναστών στην Αθήνα Ανεπιθύμητοι επισκέπτες Καταχρηστικές πρακτικές της Ελληνικής Αστυνομίας

Διαβάστε περισσότερα

Τρίπολη Σελ. 193 35. Δημιουργική Απασχόληση στα Αεροδρόμια Στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» Σελ. 201 Στον Κρατικό Αερολιμένα

Τρίπολη Σελ. 193 35. Δημιουργική Απασχόληση στα Αεροδρόμια Στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» Σελ. 201 Στον Κρατικό Αερολιμένα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 1. Το ημερολόγιο του Ανδρέα Σελ. 3 2. Η ταυτότητα του Οργανισμού Σελ. 4 3. Τμήμα Κοινωνικής & ψυχολογικής στήριξης Σελ. 5 4. Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS 1056 Σελ. 6 5. Καταγγελίες

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για

ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για ΣΧΟΛΙΑ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Για την Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 «Για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα