ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Έκθεση Πεπραγμένων ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ από 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως 31 Αυγούστου 2015 ΑΘΗΝΑ, Σεπτέμβριος

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Εισαγωγικά 3 2. Δραστηριότητες του «Κέντρου» Δράσεις πεδίου που υλοποίησε το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων /ERP για τα άτομα της ομάδας στόχου [σημ. 8] : Προγράμματα που υλοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν ή συνεχίζουν να υλοποιούνται (Σεπτέμβριος 2014 Αύγουστος 2015) με εξωτερική χρηματοδότηση, φορείς χρηματοδότησης Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων /ΕΤΠ Σχέδιο Ιλισός ΙΙ Σχέδιο Σκέπη ΙΙ Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες/UNHCR UNHCR, Family Reunification, Legal & Social Interventions for Children, 1/7 31/12/ UNHCR Bring families together /συνενώνοντας τις οικογένειες, 1/1 31/8/ Προγράμματα με χτηματοδότηση της CCME CCME, Safe passage project CCME, Building a Bridge project Eπεξεργασία Προτάσεων και Σχεδίων για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, συμμετοχή σε ενέργειες δημοσιότητας φορέων κοινωνίας των πολιτών Δωρεές Αναζήτηση πόρων Διανομή πακέτων υλικής βοήθειας σε εξυπηρετούμενους μέσω δωρεών Γραφείο Μελετών και Ερευνών του Κέντρου Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και δημοσιότητας Συμμετοχή της Ε. Παππά στις εργασίες της Ex Com του CCME Διαβούλευση με τις Αρχές Συμμετοχές σε Συνέδρια και Hμερίδες Συνεργασίες με Δίκτυα Δραστηριότητες του Γραφείου Ασφαλιστικής συμβουλευτικής και κοινωνικής στήριξης παλιννοστούντων, Θεσσαλονίκη Σημειώσεις

3 1. Εισαγωγικά Με τον Κανονισμό υπ αριθμ. 234/2012 [σημ.1] καταργούνται το «Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων Μεταναστών» και το «Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» ως υπηρεσίες της Εκκλησίας της Ελλάδος και ορίζεται η καθολική διαδοχή και υποκατάσταση των υπηρεσιών αυτών από την Αστική Εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» (Καταστατικό της Εταιρείας, Πρωτοδικείο Αθηνών αριθμ /2012). Για κάθε θέμα που αφορά στις δραστηριότητες του «Κέντρου» αποφασίζει συλλογικά η τριμελής Διοικούσα Επιτροπή. Στο άρθρο 7 παρ.1α ορίζεται Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.) του «Κέντρου» ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας. Ως τρίτο μέλος της Δ.Ε και Εισηγήτρια της Δ.Ε. ορίζεται η κ. Ευθαλία Παππά. Στις 25 Αυγούστου 2014 με Απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (μοναδικού εταίρου του «Κέντρου») αποφασίσθηκε η αντικατάσταση του Διευθυντή και εξουσιοδοτήθηκε ο Μακαριώτατος Πρόεδρος της ΔΙΣ για την υπογραφή της τροποποίησης του οικείου άρθρου του Καταστατικού, το οποίο τροποποιήθηκε και τέθηκε εν ισχύ από τις 3 Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα καταχώρισής του στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών. Ως νέος πλέον Διευθυντής και μέλος της Δ.Ε. του «Κέντρου» ορίσθηκε ο Πανοσολογιώτατος Αρχιμ. π. Χρυσόστομος Συμεωνίδης στη θέση του Αρχιμ. π. Τιμόθεου Άνθη που εξελέγει Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων στις 27 Ιουνίου 2014 (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση Καταστατικού της Εταιρείας, Πρωτοδικείο Αθηνών αριθμ. 644/2014). Το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι και τον Αύγουστο του 2015 η Δ.Ε. συνήλθε 8 φορές σε συνεδρίαση (στις , , , , , , 13/5/2015 και ) και αποφάσισε για τρέχοντα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των Γραφείων του «Κέντρου», την υλοποίηση των προγραμμάτων που εγκρίθηκαν από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος κατόπιν σχετικής χρηματοδοτήσεως από διάφορους φορείς, τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων, ενέργειες συνηγορίας & δημοσιότητας κ.λπ. Κατά το υπό εξέταση χρονικό διάστημα (Σεπτέμβριος 2014 Αύγουστος 2015) οι εργαζόμενοι υπάλληλοι του «Κέντρου» ως διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό ήσαν οι ακόλουθοι: Στο Διοικητικό και Λογιστικό Γραφείο: η κ. Ελένη Χριστοδούλου, στο Γραφείο Μελετών και Ερευνών: η κ. Ευαγγελία Δουρίδα, στο Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων [σημ. 2] (Γραφείο Νομικής Προστασίας, Κοινωνικής Στήριξης και Συνηγορίας Αιτούντων Άσυλο, Προσφύγων και Μεταναστών): η κ. Ευθαλία Παππά και στο Γραφείο Ασφαλιστικής Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης Παλιννοστούντων: η κ. Αγγελική Καρόζα. 2. Δραστηριότητες του «Κέντρου» 3

4 Κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2014 Αυγούστου 2015 οι δραστηριότητες του «Κέντρου», επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα: Στην υλοποίηση δράσεων για παροχή νομικής βοήθειας και εκπροσώπησης καθώς και κοινωνικής στήριξης αιτούντων άσυλο και προσφύγων μέσω σχετικών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων/ERP) Στη συμμετοχή σε δράσεις συνηγορίας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το άσυλο στην Ελλάδα και την Ευρώπη, τα θέματα κράτησης [σημ. 3], τη ξενοφοβία κα το ρατσισμό [σημ. 4] μέσα από αντίστοιχες ομάδες εργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό Στην παρακολούθηση της εξέλιξης των μικτών μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα και της κρίσης στο προσφυγικό, της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για το άσυλο και τη μετανάστευση (European Migration Agenda) μέσω συνεργασιών και δικτυώσεων [σημ.5] Στην ενημέρωση ενδιαφερομένων φορέων για τα θέματα με τα οποία ασχολείται το «Κέντρο» μετά από υποβολή σχετικών αιτημάτων [σημ. 6] Στην ασφαλιστική συμβουλευτική Ελλήνων παλιννοστούντων από Γερμανία (Γραφείο Ασφαλιστικής Συμβουλευτικής και Κοινωνικής Στήριξης Παλιννοστούντων στη Θεσσαλονίκη). Στην υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων/σχεδίων, χρηματοδοτούμενων από εθνικούς πόρους, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεθνείς Οργανισμούς και εκκλησιαστικές οργανώσεις της Ευρώπης. Στην παρακολούθηση Προκηρύξεων από Εθνικούς και ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς και υποβολή προς έγκριση, προγραμμάτων για χρηματοδότηση από εξωτερικούς φορείς για υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της προστασίας των αιτούντων άσυλο και προσφύγων (νομική και κοινωνική στήριξη, συνηγορία) Στη συνέχιση του εμπλουτισμού της «Τράπεζας Πληροφοριών», που τηρείται στο «Κέντρο» για το μεταναστευτικό και προσφυγικό φαινόμενο. Στη συμμετοχή σε Συνέδρια, Hμερίδες/σύνταξη και παρουσίαση σχετικών εισηγήσεων από τους συνεργάτες του «Κέντρου». Στη συμμετοχή στις εργασίες της Εκτελεστικής Επιτροπής του CCME [σημ.7] Στη συνεργασία με Συλλογικότητες Μεταναστών. Στην ανάληψη δράσεων 3. Δράσεις πεδίου που υλοποίησε το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων /ERP για τα άτομα της ομάδας στόχου [σημ. 8]: Προγράμματα που υλοποιήθηκαν και ολοκληρώθηκαν ή συνεχίζουν να υλοποιούνται (Σεπτέμβριος 2014 Αύγουστος 2015) με εξωτερική χρηματοδότηση 4

5 3.1. Σχέδια που υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων /ΕΤΠ 2013, συγχρηματοδότηση κοινοτικοί πόροι ΕΤΠ 75%, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 25% [ σημ. 9 ] ΙΛΙΣΟΣ ΙΙ/Ενέργεια Α3 [σημ.10]: Υλοποίηση προγράμματος παροχής νομικής βοήθειας με διερμηνεία σε άτομα της ομάδας στόχου στο πλαίσιο του ΕΤΠ 2013, από 1 Ιουλίου 2014 έως 28 Φεβρουαρίου 2015, συντονιστής Δήμος Σαραντίδης (δικηγόρος) Περιγραφή του προγράμματος: Σκοπός του Σχεδίου ήταν η παροχή νομικής βοήθειας σε 600 άτομα της ομάδας στόχου και ενημέρωσης, συμβουλευτικής, νομικής υποστήριξης και εκπροσώπησης (legal aid) με διερμηνεία σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ασύλου (πρόσβαση, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια διαδικασία, αλλά και μία σειρά άλλων ζητημάτων όπως λήψη Εισαγγελικής Εξουσιοδότησης ή Εντολής από τον Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών για καθορισμένες νομικές ενέργειες που αφορούν εκπροσώπηση ασυνόδευτων ανηλίκων, τόσο στο πλαίσιο του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ, όσο και σε άλλες περιπτώσεις νομικής εκπροσώπησης, παρεμβάσεις για ανανεώσεις δελτίων, αλλαγές στοιχείων στα δελτία αιτούντος άσυλο, επιδόσεις αποφάσεων, αιτήσεις θεραπείας, νομική βοήθεια για υποβολή μεταγενέστερων αιτημάτων στην υπηρεσία ασύλου, κλπ.). Δευτερογενής στόχος τέθηκε η στήριξη της «νέας» υπηρεσίας ασύλου αλλά και η συμβολή στην ολοκλήρωση (μέσα σε περίοδο διετίας/τριετίας) των εκκρεμών υποθέσεων ασύλου που παρέμειναν στην αστυνομία. Επίσης, το Σχέδιο «ΙΛΙΣΟΣ ΙΙ» ήταν συμπληρωματικό των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας του Σχεδίου «ΣΚΕΠΗ ΙΙ» που υλοποίησε παράλληλα το «Κέντρο». Στόχοι που επιτεύχθηκαν, ενέργειες και στατιστικά ατόμων που εξυπηρετήθηκαν: Οι άμεσα επωφελούμενοι του Σχεδίου «ΙΛΙΣΟΣ ΙΙ» ήταν τελικά 702 άτομα, δηλαδή 102 επιπλέον άτομα από τον προβλεφθέντα στόχο. Ειδικότερα από τους 702 εξυπηρετούμενους οι 380 ήταν άνδρες, οι 148 γυναίκες, τα 174 παιδιά, εκ των οποίων τα 60 ήταν ασυνόδευτοι ανήλικοι και τα 114 συνοδεύονταν από τους δύο ή έναν γονιό ή άλλα συγγενικά πρόσωπα που ασκούσαν την γονική μέριμνα. Σε σχέση με το καθεστώς προστασίας των ανωτέρω εξυπηρετούμενων, οι 600 ήταν αιτούντες άσυλο, οι 15 δικαιούχοι επικουρικής προστασίας, οι 28 είχαν λάβει ανθρωπιστικό καθεστώς προστασίας και οι 59 ήταν αναγνωρισμένοι πρόσφυγες. Σημαντικό ποσοστό των εξυπηρετούμενων αυτών ανήκε σε μία ευάλωτη κατηγορία, ειδικότερα εξυπηρετήθηκαν 60 ασυνόδευτοι ανήλικοι, 42 μονογονεϊκές οικογένειες με 94 άτομα μέλη και 70 οικογένειες με 240 άτομα μέλη, 9 έγκυες, 57 θύματα βασανιστηρίων ή σοβαρών πράξεων βίας, 4 θύματα εμπορίας ανθρώπων, 86 άτομα με προβλήματα υγείας, 68 κρατούμενοι και 2 ηλικιωμένοι. Σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων [σημ. 11] των συντελεστών του Σχεδίου στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας διαδικασίας ασύλου αξίζει να αναφερθεί ότι μέχρι την λήξη του Σχεδίου συνολικά 102 άτομα έλαβαν καθεστώς διεθνούς προστασίας (59 αναγνωρίστηκαν πρόσφυγες και σε 15 δόθηκε καθεστώς επικουρικής προστασίας) ενώ άλλα 28 άτομα έλαβαν καθεστώς ανθρωπιστικής προστασίας [Σημ. 12] Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ποιοτική κάλυψη των αιτημάτων, τη νομική εκπροσώπηση των αιτούντων και μάλιστα των ασυνόδευτων ανηλίκων στο πλαίσιο της τήρησης των 5

6 εγγυήσεων για τη διαδικασία ασύλου που προβλέπει ο νόμος και στις ενέργειες συνηγορίας για θέματα προστασίας των αιτούντων άσυλο [σημ. 13]. Λειτουργία του γραφείου ERP [ σημ. 14 ] και Συνεργάτες του προγράμματος : Το Γραφείο του ERP στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα επί της οδού Ηριδανού 20, 90 τ.μ. Στο χώρο αυτό γίνεται η υποδοχή του κοινού δηλαδή των επωφελουμένων και υλοποιούνται κατά κανόνα οι δράσεις και τα προγράμματα. Στο πρόγραμμα Ιλισός ΙΙ απασχολήθηκαν οι εξής συνεργάτες: δικηγόρος Δήμος Σαραντίδης (υπεύθυνος συντονισμού, υπεύθυνος και για τη σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου και της τελικής έκθεσης αποπληρωμής) [σημ. 15], Ευθαλία Παππά ως επιστημονικά υπεύθυνη, (υπεύθυνη επίσης για την σύνταξη και υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης, της αναμορφωμένης πρότασης μετά την εγκριτική απόφαση και επικοινωνία με την Υπεύθυνη Αρχή του ΕΤΠ στην Ελλάδα), οι δικηγόροι Ευαγγελία Καρδαμάκη και Μαριέλα Ορυάνα Ντίνκα, οι διερμηνείς Ρεζά Γκολαμί, Ζαρίφ Μπαχτιαρί και Ραμπάπ Χασάν, λογιστική παρακολούθηση Δαμιανός Ευστρατιάδης και σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης Βαγγελία Δουρίδα. Νόμιμος εκπρόσωπος εκ μέρους του φορέα στο Σχέδιο ήταν ο Αρχ. Χρυσόστομος (Συμεών) Συμεωνίδης «ΣΚΕΠΗ ΙΙ»/Ενέργεια Α4 [σημ. 16] υλοποίηση προγράμματος παροχής κοινωνικής στήριξης με διερμηνεία σε άτομα της ομάδας στόχου στο πλαίσιο του ΕΤΠ 2013, από 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως 28 Φεβρουαρίου 2015, συντονίστρια Ευαγγελία Δουρίδα [σημ. 17] Περιγραφή του προγράμματος: Σκοπός του Σχεδίου ήταν η παροχή κοινωνικο προνοιακής στήριξης μέσω ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής σε ευάλωτες περιπτώσεις της ομάδας στόχος και περιελάμβανε μεταξύ άλλων, παραπομπές σε δομές φιλοξενίας για στέγαση, σε κοινωνικές υπηρεσίες για ψυχοκοινωνική φροντίδα, σε νοσοκομεία για εξετάσεις ή νοσηλεία, παροχή υλικής βοήθειας σε οικογένειες καθώς και την παρακολούθηση της εξέλιξης επωφελουμένων ατομικά. Το Σχέδιο λειτούργησε συμπληρωματικά με τις υπηρεσίες νομικής συνδρομής του Σχεδίου «ΙΛΙΣΟΣ ΙΙ». Στο Σχέδιο απασχολήθηκε η κοινωνική λειτουργός την Αθανασία Κοτσιάτου (επίσης επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος) με τη συνδρομή διερμηνέως στα αραβικά (κ. Ραμπάπ Χασσάν), υπό την εποπτεία της συντονίστριας του Σχεδίου. Ο αρχικός επιχειρησιακός στόχος του προγράμματος ήταν η κοινωνική στήριξη 120 ατόμων της ομάδας στόχου. Το Σχέδιο υλοποιήθηκε στην περιοχή της Αθήνας, στο γραφείο του ERP και όπου αλλού απαιτούσαν οι ανάγκες για την εξυπηρέτηση των επωφελουμένων. Στόχοι που επιτεύχθηκαν, ενέργειες και στατιστικά ατόμων που εξυπηρετήθηκαν: Tο πρόγραμμα εξυπηρέτησε τελικά 157 άτομα κατά την διάρκεια 320 συνεδριών κοινωνικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης παρότι ο προβλεπόμενος αριθμός ήταν 120 άτομα [σημ. 18]. Από τους 157 επωφελούμενους τα 91 άτομα ήταν ενήλικες (52 άνδρες και 39 γυναίκες) και τα 66 άτομα ανήλικοι. Σε σχέση με το καθεστώς διεθνούς προστασίας των ανωτέρω εξυπηρετούμενων, οι 124 ήταν αιτούντες άσυλο, οι 5 δικαιούχοι επικουρικής προστασίας, οι 2 είχαν λάβει ανθρωπιστικό καθεστώς προστασίας και τα 26 άτομα ήταν αναγνωρισμένοι πρόσφυγες. Σημαντικό ποσοστό των εξυπηρετούμενων αυτών ανήκε σε μία ευάλωτη κατηγορία, ειδικότερα εξυπηρετήθηκαν 4 ασυνόδευτοι ανήλικοι, 18 μονογονεϊκές 6

7 οικογένειες με 43 άτομα μέλη και 20 οικογένειες με 58 άτομα μέλη, 5 έγκυες, 8 θύματα βασανιστηρίων ή σοβαρών πράξεων βίας, 20 άτομα με προβλήματα υγείας και 4 κρατούμενοι. Τα αιτήματα των 157 επωφελούμενων προς την κοινωνική υπηρεσία αφορούσαν σε μεγάλο βαθμό ζητήματα στέγασης, υγείας (παραπομπές σε νοσοκομεία), σίτισης και ένδυσης. Επιπλέον, υπήρχαν ποικίλα αιτήματα σχετικά με την ενημέρωση των επωφελούμενων πάνω σε εργασιακά και εκπαιδευτικά ζητήματα, όπως είναι η έκδοση ΑΦΜ, Άδειας Εργασίας και η εγγραφή τέκνων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση [σημ. 19] 3.2. Προγράμματα που υλοποιήθηκαν/ούνται με χρηματοδότηση από Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες/ UNHCR [ σημ.20 ] η Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 [ σημ. 21 ]: εξάμηνη παράταση του προγράμματος «Family Reunification, Legal & Social Interventions for Children/Οικογενειακή Συνένωση, Νομικές και Κοινωνικές Παρεμβάσεις για Παιδιά», Συμφωνία επιδότησης, UNHCR / KSPM ERP, IP Agreement No. 030/, συντονίστρια Ευθαλία Παππά Περιγραφή του προγράμματος: Στόχος του προγράμματος ήταν η ενδυνάμωση της προστασίας των παιδιών και ιδιαίτερα των ασυνόδευτων ανηλίκων (UASC) στην Ελλάδα και των οικογενειών με παιδιά που χρήζουν διεθνούς προστασίας αφενός μέσω της διαδικασίας οικογενειακής συνένωσης στο πλαίσιο του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙ και ΙΙΙ, αφετέρου μέσω παροχής νομικής βοήθειας/εκπροσώπησης και κοινωνικής στήριξης με υπηρεσίες διερμηνείας προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε μηχανισμούς διεθνούς προστασίας και κοινωνικές παροχές. Η επέκταση της συμφωνίας υλοποίησης (PPA) για ένα επιπλέον εξάμηνο εισήγαγε δράσεις με σκοπό την παροχή νομικής και κοινωνικής βοήθειας ατόμων της ομάδας στόχου από Συρία στο πλαίσιο του Syria response, ενός ευρύτερου περιφερειακού προγράμματος της Ύπατης Αρμοστείας με ομάδα στόχου Σύριους πρόσφυγες καθώς και εκκαθάριση των εκκρεμών υποθέσεων «Δουβλίνου» που είχαν χειρισθεί οι συνεργάτες του προγράμματος κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2014 ή ακόμα παλαιότερων υποθέσεων. Στόχοι που επιτεύχθηκαν, στατιστικά ατόμων που εξυπηρετήθηκαν: Κατά τη διάρκεια του 2 ου εξαμήνου του 2014, εξυπηρετήθηκαν συνολικά 195 άτομα μεταξύ των οποίων 103 ανήλικοι, ήτοι ποσοστό 53% (παιδιά οικογενειών και ασυνόδευτοι ανήλικοι). Αναφορικά με τη δράση για παροχή νομικής βοήθειας και εκπροσώπησης σε περιπτώσεις «Δουβλίνου» παλαιές και νέες καταγραφές του προγράμματος, στη διάρκεια αυτού του 2 ου εξαμήνου του 2014, εξυπηρετήθηκαν 114 άτομα/56 περιπτώσεις[σημ.22]. Στο πλαίσιο, της δράσης του Syrian Response οι επωφελούμενοι ανήλθαν σε 66 άτομα συριακής καταγωγής/ 35 περιπτώσεις [ σημ. 23]. Σε όλα τα ενήλικα άτομα που εξυπηρετήθηκαν (αρχηγούς και μέλη οικογενειών με παιδιά) και στους ασυνόδευτους ανηλίκους οι συνεργάτες του 7

8 προγράμματος παρείχαν συμβουλευτική, νομική βοήθεια και εκπροσώπηση καθώς και κοινωνική στήριξη ανάλογα με τις ειδικές ανάγκες τους. Διερμηνεία υπήρχε στα φαρσί/νταρί, στα αραβικά, ενώ οι συνεργάτες επικοινωνούσαν απευθείας με τους επωφελούμενους στα αγγλικά και γαλλικά. Συνεργάτες του προγράμματος : Στο πρόγραμμα απασχολήθηκαν ως εξωτερικοί συνεργάτες 2 δικηγόροι (Παναγιώτα Μυλωνά και Αθανασία Σταθοπούλου), 1 κοινωνική λειτουργός (Έλλη Κούβαρη), 1 πολιτική επιστήμων υπεύθυνη διοικητικής στήριξης (Χριστίνα Πρίφτη), 2 διερμηνείς (Ρεζά Γκολαμί για φαρσί/νταρί και Ραμπάπ Χασάν για αραβικά) ενώ υπεύθυνη συντονισμού ήταν η Ευθαλία Παππά Ιανουαρίου έως 31 Αυγούστου 2015 [ σημ. 24 ]: Πρόγραμμα Bring families together /συνενώνοντας τις οικογένειες, Συμφωνία επιδότησης, UNHCR / KSPM ERP, IP Agreement No. 034/, συντονίστρια Ευθαλία Παππά 8 Προκήρυξη UNHCR υποβολής πρότασης για θέματα οικογενειακής συνένωσης στο πλαίσιο του «Δουβλίνου»: τον Νοέμβριο 2014, το γραφείο του UNHCR στην Αθήνα προκήρυξε για πρώτη φορά διεθνή διαγωνισμό για υποβολή προτάσεων από μη κυβερνητικούς φορείς για δράσεις αναφορικά με κράτηση, οικογενειακή συνένωση και ένταξη προσφύγων (3 μόνο προγράμματα προς έγκριση, 1 για κάθε δράση). Από την Δ.Ε εξουσιοδοτήθηκε η προϊσταμένη του ERP να προετοιμάσει και καταθέσει στα αγγλικά 2 προτάσεις προς χρηματοδότηση, μία για θέματα οικογενειακής συνένωσης και μία για θέματα κράτησης. Από τις 2 προτάσεις που υποβλήθηκαν από ΚΣΠΜ ERP, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση η πρόταση για θέματα οικογενειακής συνένωσης. Ακολούθησαν διαπραγματεύσεις με UNHCR για τελική συμφωνία αναφορικά με τον προϋπολογισμό και τον αριθμό των εξυπηρετούμενων καθώς και τη μεθοδολογία υλοποίησης. Περιγραφή του προγράμματος : σύμφωνα με τη συμφωνία επιδότησης, το πρόγραμμα ανέλαβε να υποστηρίξει 150 άτομα (αιτούντες άσυλο) που αντιστοιχούν σε 100 περιπτώσεις, ώστε να συνενωθούν με μέλη των οικογενειών τους που βρίσκονται σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα στο πλαίσιο του Κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙΙ. Στόχοι που επιτεύχθηκαν έως τέλος Αυγούστου 2015, επέκταση της αρχικής συμφωνίας επιδότησης : κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου [σημ. 25] υλοποίησης του προγράμματος (Ιανουάριος Ιούνιος 2015), οι συνεργάτες εξυπηρέτησαν 298 άτομα/139 περιπτώσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας οικογενειακής συνένωσης των αιτούντων άσυλο. Δηλαδή σε διάστημα μόλις 6 μηνών το πρόγραμμα δέχθηκε υπερδιπλάσιο αριθμό αιτημάτων σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη και συμβατική δέσμευση. Έως τέλος Ιουνίου 2015, εξυπηρετήθηκε αριθμός διπλάσιος επωφελούμενων από αυτόν που προβλεπόταν για εξυπηρέτηση έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με τη συμφωνία επιδότησης. Κατά τη διάρκεια των δύο επόμενων μηνών, Ιουλίου και Αυγούστου, εξυπηρετήθηκαν επιπλέον 60 άτομα (νέες καταγραφές). Επομένως, ο συνολικός

9 αριθμός των ατόμων που κατεγράφησαν από το πρόγραμμα στη διάρκεια του 1 ου οκταμήνου 2015 ήταν 358 άτομα που αντιστοιχούν σε 162 περιπτώσεις αιτημάτων οικογενειακής συνένωσης. Εξ αυτών τα 150 ήταν παιδιά μέλη οικογενειών και 45 ήταν ασυνόδευτοι ανήλικοι. Από τις 139 περιπτώσεις που χειρίστηκε η νομική υπηρεσία στη διάρκεια του εξαμήνου, για 125 άτομα εκκρεμούσε από πλευράς διοίκησης ή χώρας προορισμού η διεκπεραίωση ή απάντηση στο αίτημα [σημ. 26 ] ενώ για 106 άτομα υπήρξε αποδοχή και είτε αναχώρησαν για τη χώρα προορισμού είτε περίμεναν την έκδοση των εισιτηρίων τους. Η πλειοψηφία των επωφελούμενων ήταν αφγανικής καταγωγής (76%), ακολουθούν τα άτομα συριακής καταγωγής (13,5%). Κύρια χώρα προορισμού για τις περιπτώσεις οικογενειακής συνένωσης ήταν η Γερμανία και ακολουθεί η Σουηδία. Η υπέρβαση του αρχικού στόχου (παραδοτέο για το σύνολο της συμβατικής περιόδου) ανταποκρίθηκε στην αύξηση των αιτημάτων που απευθύνθηκαν στο γραφείο του ERP, γεγονός που οφείλεται στα γενικότερα αίτια των αυξήσεων των προσφυγικών ροών στην Ελλάδα που αναλύονται σε άλλο κεφάλαιο της παρούσας έκθεσης. Οι αυξημένες ανάγκες εξυπηρέτησης των ατόμων της ομάδας στόχου για θέματα οικογενειακής συνένωσης, και η αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος μέσα στο 1 ο εξάμηνο υλοποίησης, οδήγησαν εκ μέρους της Ύπατης Αρμοστείας σε πρόταση επέκτασης/τροποποίησης της Συμφωνίας Επιδότησης [σημ. 27 ] από 1 ης Αυγούστου, ώστε μέχρι το τέλος της χρονιάς να εξυπηρετηθούν τελικά 500 άτομα από το πρόγραμμα bring families together. Η αύξηση αυτή του αριθμού των επωφελούμενων οδήγησε και στην αύξηση των συνεργατών που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα από 1 ης Σεπτεμβρίου Συνεργάτες του προγράμματος : Στο πρόγραμμα, έως το τέλος Αυγούστου 2015, απασχολήθηκαν ως εξωτερικοί συνεργάτες 3 δικηγόροι (Παναγιώτα Μυλωνά, Αθανασία Σταθοπούλου και Ευαγγελία Καρδαμάκη), 1 κοινωνική λειτουργός (Έλλη Κούβαρη), 2 διερμηνείς (Ρεζά Γκολαμί για φαρσί/νταρί και Ραμπάπ Χασάν για αραβικά έως τέλος Ιουνίου ενώ από 1 ης Ιουλίου διερμηνέας στα αραβικά ήταν η Ζακία Άκρα), 1 διαπολιτισμική μεσολαβήτρια και υπεύθυνη διοικητικής στήριξης (από 1 ης Αυγούστου) ενώ υπεύθυνη συντονισμού ήταν η Ευθαλία Παππά Πρόγραμμα που υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από την CCME (Churches Commission for Migrants in Europe) Safe Passage project: Το «Κέντρο» συμμετέχει από τον Οκτώβριο 2014 σε μία δράση ευαισθητοποίησης για τις προσφυγικές αφίξεις στη Μεσόγειο σε συνεργασία με τη Διεκκλησιαστική Επιτροπής για τους Μετανάστες στην Ευρώπη Commission for Migrants in Europe/CCME, Η Εκκλησία της Ελλάδος είναι μέλος του CCME από την έναρξη της λειτουργίας του και η προϊσταμένη του ERP, Eυθαλία Παππά, είναι εκλεγμένη (από το καλοκαίρι 2014) στη νέα Εκτελεστική Επιτροπή του CCME εκπροσωπώντας την Εκκλησία της Ελλάδος για την τριετία (βλ.κατωτ.σελ. 17). To CCME παρακολουθεί στενά το θέμα των αφίξεων στην Ελλάδα και προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει μέσω των 18 μελών του (Ορθόδοξες και Προτεσταντικές Εκκλησίες καθώς 9

10 και εκκλησιαστικές οργανώσεις) την κοινή γνώμη αλλά και τις Εκκλησίες στην Ευρώπη για την προσφυγική κρίση στη Μεσόγειο που περιλαμβάνει και την ραγδαία αύξηση των αφίξεων στα νησιά του Νοτιοανατολικού και Νοτίου Αιγαίου με τα συναφή προβλήματα στη διαχείριση της υποδοχής. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση για τις επικίνδυνες θαλάσσιες διαδρομές που αναγκάζονται να χρησιμοποιούν οι πρόσφυγες για να αφιχθούν στην Ευρώπη, την επείγουσα κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι χώρες του Νότου και ιδιαίτερα η Ελλάδα με την γεωμετρική αύξηση των ροών στα θαλάσσια σύνορα και συνηγορία σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να επιτευχθεί μία συμφωνία μεταξύ των χωρών μελών της Ένωσης για δίκαιη ποσόστωση και κατανομή των νεοαφιχθέντων προσφύγων που χρήζουν διεθνούς προστασίας με προγράμματα μετεγκατάστασης τους (reallocation) από τον Νότο στο Βορρά. Άλλος στόχος του προγράμματος αυτού είναι να ενδυναμώσει τις εκκλησιαστικές οργανώσεις που εργάζονται στο πεδίο για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα και Ιταλία (στο πλαίσιο αυτό, βλ. παρακάτω το πρόγραμμα building a bridge που υλοποίησε το ERP από 1 ης Μαρτίου έως 31 Ιουλίου 2015) A1. Στο πλαίσιο του 1 ου ευρωπαϊκού Συνεδρίου του Safe Passage που διοργάνωσε το CCME στη Ρώμη στις 23 Φεβρουαρίου 2015 με θέμα «Θάνατος στη Μεσόγειο: υπάρχει εναλλακτική λύση;» τα στελέχη του Κέντρου Ευαγγελία Δουρίδα και Ευθαλία Παππά ετοίμασαν μίαν έκθεση με τίτλο «Mapping mixed migration flows in Mediterranean, the case of Greece/ χαρτογραφώντας τις μικτές μεταναστατευτικές ροές στη Μεσόγειο, η περίπτωση της Ελλάδος» την οποία και απέστειλαν στους συνέδρους ως συμμετοχή του «Κέντρου» στο πρόγραμμα. Α2. Συνυπογραφή Δελτίων Τύπου: Το «Κέντρο» συνυπέγραψε τα εξής Δελτία Τύπου που επιμελήθηκε το CCME στο πλαίσιο του Safe Passage: Στις 2 Οκτωβρίου 2014, ένα χρόνο μετά την τραγωδία στη Λαμπεντούζα, το «Κέντρο» συνυπέγραψε Δελτίο Τύπου και μία κοινή Δήλωση της CCME για τις τραγωδίες στη Μεσόγειο με θύματα πρόσφυγες που προσπαθούν να προσεγγίσουν ευρωπαϊκό έδαφος στην προσπάθεια να σωθούν. Για να αποφευχθούν τέτοιες τραγωδίες στο μέλλον, η CCME καλούσε τις χώρες της Ευρώπης να ταχθούν αλληλέγγυες σε λαούς που δοκιμάζονται, να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη απέναντι στους πρόσφυγες που εγκαταλείπουν τις χώρες καταγωγής λόγω του πολέμου και της γενικευμένης βίας και έχουν εγκατασταθεί προσωρινά σε γειτονικές και να εφαρμόσουν πολιτικές νόμιμης και ασφαλούς πρόσβασης στο ευρωπαϊκό έδαφος. Πρότεινε την προσωρινή άρση των προϋποθέσεων για θεώρηση εισόδου για Σύρους και Ιρακινούς πρόσφυγες καθώς και την αύξηση του αριθμού των ατόμων που μπορούν να εισέλθουν στην Ευρώπη από γειτονικές χώρες στο πλαίσιο προγραμμάτων επείγουσας μετεγκατάστασης. Το «Κέντρο» συνυπέγραψε το Δελτίο Τύπου του CCME Deaths at European Borders there are alternatives, το οποίο δημοσιοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου στις 20 Απριλίου 2015 Δελτίου Τύπου με τίτλο Churches mourn loss of life on Mediterranean, call for preventative action μαζί με το CCME, CEC και WCC. Α3. Στις 16/1/2015, ο Πρόεδρος της Δ.Ε Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, μαζί με τον Διευθυντή του «Κέντρου» και τα υπόλοιπα στελέχη δέχθηκαν στο Συνοδικό Μέγαρο τον Επίσκοπο Ευρώπης της Αγγλικανικής Εκκλησίας κ. Robert Neil Innes συνοδευόμενο από τον εφημέριο της Αγγλικανικής Εκκλησίας στην Αθήνα, Rev. Malcolm Bradshaw για να 10

11 συζητήσουν για τις δραστηριότητες του «Κέντρου», τα προγράμματα που υλοποιεί για τους πρόσφυγες και τα θέματα που σχετίζονται με τις προσφυγικές ροές. Το ίδιο βράδυ, η Ευθαλία Παππά ήταν καλεσμένη στο δείπνο που παρέθεσε στη Βρετανική κατοικία ο Άγγλος πρέσβης στην Ελλάδα προς τιμήν του Επισκόπου όπου και της ζητήθηκε να παρουσιάσει την κατάσταση του μεταναστευτικού στην Ελλάδα. Την επόμενη μέρα, Σάββατο 17/1 ο Σεβασμιώτατος και η υπεύθυνη του ERP συνόδεψαν τον Αγγλικανό Επίσκοπο στο Κέντρο Φιλοξενίας Ενηλίκων Αλλοδαπών καθώς και στο Κέντρο Φύλαξης Ανηλίκων στην Αμυγδαλέζα Αττικής προκειμένου να αναδειχθούν τα προβλήματα με τις συνθήκες κράτησης και τις ανάγκες για υλική βοήθεια (είδη υγιεινής, κλινοσκεπάσματα, ρούχα και παπούτσια για ανήλικους κλπ.) A4. Στις 13/3/ 2015, επισκέφθηκε το ERP μία αποστολή 9 μελών από Γερμανία την οποία διοργάνωσε η Διακονική Υπηρεσία της Βυρτεμβέργης (Στουτγάρδη) κατόπιν επικοινωνίας με το CCME. Στην αποστολή συμμετείχαν 5 γερμανοί δημοσιογράφοι και 4 μέλη της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Diakonie Württemberg με επικεφαλής τον Johannes Flothow. Η συνάντηση με σκοπό την ενημέρωση για το προσφυγικό στην Ελλάδα, τις αυξανόμενες ροές και τις υπηρεσίες που προσφέρει το «Κέντρο» έγινε στους χώρους του Συνοδικού Μεγάρου και την αποστολή συνάντησε και χαιρέτισε ο Αρχιγραμματέας της Συνόδου, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεθώνης, κ. Κλήμης. Την ενημέρωση για όλα τα θέματα που συζητήθηκαν έκανε στα μέλη της αντιπροσωπείας, η προϊσταμένη του ERP. A5. Στις 19/6/2015 η Ευθαλία Παππά κατόπιν προσκλήσεως από την κα Semegnish Asfaw Grosjean από το τμήμα Διεθνών υποθέσεων του WCC (Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών) συμμετείχε σε μία διεθνή τηλεδιάσκεψη (Webinar) για το θέμα της προσφυγικής κρίσης παγκοσμίως και παρουσίασε «τις διαστάσεις της κρίσης στην Ευρώπη και την Ελλάδα». Την παρουσίαση αυτή καθώς και τις υπόλοιπες παρουσιάσεις μπορεί κανείς να τις δει στο : https :// www. youtube. com / watch? v =6 MOziIxqKI & feature = youtu. be Building a bridge project (1 Μαΐου έως 31 Ιουλίου 2015 ): Κατόπιν συνηγορίας του CCME και ανάλογου αιτήματος από το ERP, χορηγήθηκε στο «Κέντρο» μία χρηματοδότηση από την Ευαγγελική Εκκλησία της Βεστφαλίας προκειμένου να συνεχίσει (σε μικρότερη κλίμακα) το πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας σε αιτούντες άσυλο [ σημ. 28] που δεν εμπίπτουν στο πρόγραμμα οικογενειακής συνένωσης που το ERP υλοποιεί με χρηματοδότηση UNHCR. Έτερος σκοπός του προγράμματος Building a bridge που συγχρηματοδοτήθηκε από το «Κέντρο» και την Εκκλησία ήταν η παρακολούθηση της εξέλιξης των μεταναστευτικών ροών στα θαλάσσια σύνορα και η συνεργασία με το CCME για ενέργειες συνηγορίας και ευαισθητοποίησης για την κρίση στο προσφυγικό. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν 5 μήνες. Βασικός συντελεστής του προγράμματος ήταν ο δικηγόρος Δήμος Σαραντίδης που ανέλαβε και τη νομική εκπροσώπηση των αιτούντων άσυλο ενώ υπεύθυνη για τον συντονισμό, επικοινωνίες με CCME και ενέργειες δημοσιότητας ήταν η Ευθαλία Παππά. Στόχοι που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο της νομικής βοήθειας, στατιστικά επωφελούμενων: Το πρόγραμμα εξυπηρέτησε 87 άτομα της ομάδας στόχου (ο αρχικός στόχος ήταν 50 άτομα) που αντιστοιχούν σε 69 περιπτώσεις. Εξ αυτών οι γυναίκες ήταν 22 και οι άνδρες 48 11

12 (συμπεριλαμβάνονται 17 ανήλικοι). Ο αριθμός των οικογενειών που εξυπηρετήθηκαν ανέρχεται σε 16 και οι ευάλωτες περιπτώσεις περιλαμβάνουν 5 θύματα βασανιστηρίων και 10 σοβαρά ασθενείς. Από τα 87 άτομα, τα 76 ήταν αιτούντες άσυλο, 5 ήταν αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, ενώ τα υπόλοιπα είχαν καθεστώς επικουρικής προστασίας ή ανθρωπιστικό. Παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών, συμμετοχή σε ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης για το προσφυγικό, αποστολές σε σημεία εισόδου και υποδοχή διεθνών αντιπροσωπειών με σκοπό την ευαισθητοποίηση για το προσφυγικό στην Ελλάδα 15/4/2015, αποστολή του Δήμου Σαραντίδη στη Χίο και καταγραφή των θεμάτων που σχετίζονται με τις αφίξεις των προσφύγων στο νησί, το πλαίσιο υποδοχής και προστασίας, αποστολή της έκθεσης αναφοράς σε CCME 14/05/2015, προετοιμασία από Δ. Σαραντίδη και Ε. Παππά μίας αναλυτικής εξασέλιδης έκθεσης για τα δημογραφικά στατιστικά των μεταναστευτικών αφίξεων στην Ελλάδα και άλλα σχετικά θέματα κατόπιν σχετικής αιτήσεως του Rev. Malcolm Bradshaw της Αγγλικανικής Εκκλησίας προκειμένου να σταλούν προς ενημέρωση και ευαισθητοποίηση στο γραφείο τύπου του Αρχιεπισκόπου του Canterbury 8 10 Ιουνίου, συμμετοχή Ευθαλίας Παππά και Δήμου Σαραντίδη στη διήμερη αποστολή στην Ελλάδα 10 μελών του τοπικού κοινοβουλίου της Βεστφαλίας και της Ρηνανίας, εκπροσώπων των Ευαγγελικών Εκκλησιών των αντίστοιχων ομοσπονδιακών κρατιδίων, 1 εκπροσώπου της γερμανικής Οργάνωσης «ψωμί για τον κόσμο», και της Γενικής Γραμματέως της CCME κ. Doris Peschke [σημ. 29] μέλη της αποστολής (την οργάνωση του προγράμματος των επισκέψεων στην Ελλάδα ανέλαβαν αναλάβει οι Δήμος Σαραντίδης και Ευθαλία Παππά ) μαζί με τους συνεργάτες του ERP καταρχήν συναντήθηκαν με τον επικεφαλής του UNHCR στην Ελλάδα κ. Τσαρμπόπουλο ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκαν τη Λέσβο για να γνωρίσουν από κοντά τα προβλήματα υποδοχής στο νησί που σχετίζονται με τις αυξημένες ροές. Συνάντησαν και συνομίλησαν με μέλη της Εκκλησίας (παπά Στρατή), τον Δήμαρχο, τον Λιμενάρχη, ενώ επισκέφθηκαν και το κέντρο κράτησης στη Μόρια και τον πρόχειρο καταυλισμό στο Καρά Τεπέ. Στην Αθήνα έγιναν δεκτοί από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο ο οποίος σχολίασε κριτικά την έλλειψη μηχανισμών αλληλεγγύης στην Ένωση για την αντιμετώπιση των δραματικά αυξημένων ροών στη χώρα μας [σημ. 30 ] συνάντηση παρευρέθησαν τα μέλη της Δ.Ε και οι υπόλοιποι συνεργάτες του «Κέντρου». Ο Πρόεδρος του «Κέντρου», Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, παρέθεσε στη συνέχεια δείπνο προς τιμή των μελών της αντιπροσωπείας. Η επίσκεψη πυροδότησε τη δημοσίευση πολλών άρθρων στις γερμανικές εφημερίδες για ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης πάνω στην κατάσταση των αφίξεων στην Ελλάδα. Στις 21 Απριλίου 2015 η Ευθαλία Παππά έδωσε μία συνέντευξη στο Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος (ώρα 18:30 19:00) για το θέμα των εξελίξεων στις μεταναστευτικές ροές, τις τραγικές συνέπειες της θαλάσσιας διακίνησης των προσφύγων (ναυάγια) και τις συνθήκες υποδοχής στα σύνορα 12

13 Στις 24 Ιουλίου η υπεύθυνη του Οικουμενικού Προγράμματος έδωσε μία συνέντευξη στο γαλλικό ραδιόφωνο European 1 στον δημοσιογράφο Sebastian Krebs για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να απορρίψει τις προτάσεις της Επιτροπής για υποχρεωτική δέσμευση των πολιτικών των κρατών μελών να δεχτούν μέσω προγραμμάτων μετεγκατάστασης αιτούντες άσυλο από το Νότο της Ευρώπης στις υπόλοιπες χώρες του Βορρά Στις 24/6 η Ε. Παππά προσκλήθηκε σε ενημερωτική συνάντηση στην Γαλλική Πρεσβεία με την Cecile Texier με θέμα την αύξηση των μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα και τις δράσεις που υλοποιεί το «Κέντρο». Στις 26 Ιουνίου 2015 το «Κέντρο» δημοσιοποίησε Δελτίο Τύπου με τίτλο: «Η αποτυχία της Ευρώπης να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στο προσφυγικό πρόβλημα στη Μεσόγειο, αφήνουν Ελλάδα και Ιταλία μόνες τους να αντιμετωπίσουν την κρίση στα νησιά». 4. Eπεξεργασία Προτάσεων και Σχεδίων για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, συμμετοχή σε ενέργειες δημοσιότητας φορέων κοινωνίας των πολιτών Ο Διευθυντής π. Χρυσόστομος Συμεωνίδης, η Ευθαλία Παππά και η Ευαγγελία Δουρίδα, εξέτασαν τις προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων επιχορήγησης σε μια σειρά από προκηρύξεις: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της «Αλληλεγγύη Solidarity Now» με αντικείμενο την άμεση ανακούφιση των μετακινούμενων πληθυσμών, μέσω της αύξησης της πρόσβασης στην ανθρωπιστική βοήθεια, παράλληλα με την ανάληψη δράσεων για την προστασία και την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Δ.Ε. του Κέντρου στην Συνεδρία της 14ης Ιουλίου 2015, αφού εξέτασε την πρόταση της ΜΚΟ Faros για συνεργασία με το Κέντρο και αντικείμενο την υποστήριξη ασυνόδευτων ανηλίκων στο πλαίσιο της ανωτέρω χρηματοδότησης, αποφάσισε να μην εγκρίνει την υποβολή σχετικής αίτησης χρηματοδότησης. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund) Η Δ.Ε. του Κέντρου στη Συνεδρία της 8ης Απριλίου 2015 ενέκρινε την συμμετοχή του Κέντρου σε εταιρικό σχήμα με συντονιστή αφενός, το International Catholic Migration Commission (Europe) με αντικείμενο την υλοποίηση έργου με τίτλο «Volunteering for Refugee Integration: Building capacity to strengthen integration services and promote welcoming communities in EU Border States» και, αφετέρου το CCME με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Family life: focus on Dublin III». Εκκρεμεί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της υπεύθυνης αρχής του ΑMIF στους συντονιστές. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τίτλο: «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΥΝΟΪΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ» που προκήρυξε το Ίδρυμα Μποδοσάκη το Σεπτέμβριο του 2014, ως Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) 13

14 στην Ελλάδα «Είμαστε Όλοι Πολίτες», το οποίο αποτελεί μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα για την περίοδο , μέσω του οποίου οι δωρήτριες χώρες, Ισλανδία, Λιχνενστάιν και Νορβηγία επιδιώκουν να συμβάλλουν στη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων στις χώρες του ΕΟΧ. Στόχος του Προγράμματος «Είμαστε Όλοι Πολίτες» ήταν η ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών και η μεγιστοποίηση της συνεισφοράς των ΜΚΟ στους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Τον Νοέμβριο του 2014 το «Κέντρο» εξέτασε την πρόταση των Γιατρών του Κόσμου για κοινή υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Πρόγραμμα Πιστοποίησης Πολιτισμικής Επάρκειας Στελεχών ΜΚΟ». Η πρόταση υποβλήθηκε με φορέα συντονιστή του ΓΤΚ αλλά απορρίφθηκε η χρηματοδότησή της από το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για υλοποίηση Προγράμματος Στέγαση και Επανένταξη στο πλαίσιο των Δράσεων στέγασης, σίτισης και κοινωνικής φροντίδας για τους άστεγους (του άρθρου 29 του ν. 4052/12). Η Δ.Ε. του Κέντρου στην Συνεδρία της 9ης Οκτωβρίου 2014 δεν ενέκρινε την υποβολή σχετικής αίτησης χρηματοδότησης. Για τα προγράμματα που υποβλήθηκαν προς χρηματοδότηση από Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και εκκλησιαστικούς φορείς μέλη του CCME, βλ. ανωτ. σελ. 7 8 και σελ. 11. Τα στελέχη του Κέντρου επιχειρώντας να καλύψουν τις στεγαστικές ανάγκες άστεγων οικογενειών Σύριων προσφύγων, οι οποίοι τον Δεκέμβριο του 2014 διέμεναν στην πλατεία Συντάγματος εξέτασαν την δυνατότητα διάθεσης εξαώροφου κτηρίου επί της Αγίας Ζώνης 91 στην Κυψέλη. Συγκεκριμένα, ύστερα από επίσκεψη στις 3/12/2014 στο ανωτέρω κτήριο από τον κ. Θεόδωρο Παπαγεωργίου, νομικό σύμβουλο της Ι.Σ., στελέχη του Κέντρου και τεχνικούς έγινε η εκτίμηση της χωρητικότητας του κτηρίου και συντάχθηκε προϋπολογισμός που αφορούσε στα έξοδα επισκευών καθώς και στα λειτουργικά έξοδα για φιλοξενία 25 άστεγων Συρίων. Η περιγραφή του προς διάθεση κτηρίου, η εκτίμηση της χωρητικότητάς του και ο προσδιορισμός του λειτουργικού κόστους προωθήθηκε στην Περιφέρεια Αττικής προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα χρηματοδότησης τους για διάστημα δύο μηνών. Τον Νοέμβριο 2014 το «Κέντρο» συμμετείχε στην διαδικασία διαβούλευσης με την Περιφέρεια για τους φορείς που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες σε άτομα της ομάδας στόχου. Η διαδικασία κατέληξε στην εκπόνηση ενός καταλόγου με τα ονόματα των φορέων που στάλθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2014 στην Αντιπεριφερειάρχη κ. Θανοπούλου. Ειδικότερα, ο κατάλογος περιελάμβανε εγκεκριμένα προγράμματα στέγασης και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, καθώς και των υπόλοιπων υποστηρικτικών δράσεων (νομική συνδρομή, συμβουλευτική κλπ) που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου αυτού. Ο κατάλογος στάλθηκε προκειμένου να δηλωθεί στην Περιφέρεια το ενδιαφέρον των φορέων που περιλαμβάνονταν σε αυτόν να συνεχίσουν το έργο και μετά τη λήξη του ΕΤΠ με χρηματοδότηση της Περιφέρειας. 14

15 5. ΔΩΡΕΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΟΡΩΝ Πέραν της όποιας προσπάθειας αναζήτησης πόρων διαμέσου της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης σε προκηρύξεις Υπουργείων και Διεθνών Οργανισμών ο Διευθυντής του Κέντρου υπέβαλε αίτημα (αριθ. Πρωτ. Εγγράφου μας 153/ ) προς τον κ. Αντώνιο Βαρθολομαίο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ για επιχορήγηση των δράσεων μας και έλαβε οικονομική ενίσχυση με το ποσό των ευρώ. Η κ. Ευθαλία Παππά με ανεπίσημο αίτημα της προς την Αγγλικανική Εκκλησία έκανε έκκληση για στήριξη των δράσεων του γραφείου και για την κάλυψη παγίων με το ποσό των ευρώ. Σε απάντηση προς το αίτημά μας προτάθηκε να διερευνήσουμε την δυνατότητα συνεργασίας με την IOCC (International Orthodox Christian Charities). Επιπλέον, η κ. Παππά απέστειλε δια μέσου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις 13/3/2015 αίτημα προς τον Simon Röthlisberger, Senior Migration Affairs Officer, Federation of Swiss Protestant Churches, για στήριξη της λειτουργίας της κοινωνικής υπηρεσίες. Αναμένεται η απάντηση επί του αιτήματος. 6. Διανομή πακέτων υλικής βοήθειας σε εξυπηρετούμενους μέσω δωρεών Η Αποστολή παραχώρησε μέσα στην περίοδο αναφοράς, 50 πακέτα με τρόφιμα τα οποία διανεμήθηκαν σε οικογένειες εξυπηρετουμένων του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων [σημ. 31]. Κατόπιν πρωτοβουλίας της κοινωνικής υπηρεσίας του ERP διοργανώθηκε στις 28/5/2015 η διανομή υποδημάτων σε 73 ανήλικους εξυπηρετούμενούς μας από στελέχη της οργάνωσης Μαζί για το παιδί. Το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων κατόπιν εκκλήσεως της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών για παροχή υλικής βοήθειας προς Κέντρα Κράτησης διαμεσολάβησε στην επικοινωνία της Αγγλικανικής Εκκλησίας με τη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής προκειμένου σε τρεις αποστολές τον Φεβρουάριο και Μάρτιο 2015 να παραληφθούν πακέτα με είδη ρουχισμού, υπόδησης και καθαριότητος κλπ και να διανεμηθούν σε κρατουμένους και άτομα που αφήνονται ελεύθερα. Το ERP απεδέχθη δωρεά 150 τηλεφωνικών καρτών εκ μέρους της Αγγλικανικής Εκκλησίας τις οποίες και διέθεσε σε κρατούμενους σε Κέντρα Κράτησης, στους εθελοντές της Λέρου προκειμένου να τα διανείμουν στους νεοαφικνούμενους και στις εγκαταστάσεις προσφύγων στον Ελαιώνα (μετά τις 16 /8/15). 7. Γραφείο Μελετών και Ερευνών του Κέντρου Το τμήμα μελετών του «Κέντρου» κατά το υπό εξέταση χρονικό διάστημα (Σεπτέμβριος 2014 Αύγουστος 2015) στήριζε αδιάλειπτα την υλοποίηση των προγραμμάτων που ανέλαβε το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων, βλ. ανωτ. 15

16 σελ Επίσης, η κ. Ευαγγελία Δουρίδα σε συνεργασία με την κ. Ευθαλία Παππά και τον κ. Δήμο Σαραντίδη, συντονιστή του Σχεδίου «ΙΛΙΣΟΣ ΙΙ» συμπλήρωσε, κατόπιν αιτήματος της Υπεύθυνης Αρχής του ΕΤΠ, 6 ερωτηματολόγια έρευνας πεδίου που αφορούσαν στα Σχέδια που υλοποίησε το «Κέντρο» στο πλαίσιο του ΕΤΠ για τα επιχειρησιακά έτη καθώς και τα Επείγοντα Μέτρα του ΕΤΠ για το έτος Τέλος, ολοκληρώθηκε η διαδικασία χορήγησης στο «Κέντρο» της Ειδικής Πιστοποίησης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας και πραγματοποιήθηκε η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 3101/ , τεύχος δεύτερο). Παρακολούθηση της εξέλιξης μεταναστευτικού φαινομένου : Παράλληλα με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και αφορούν ενέργειες δημοσιότητας και δράσεις συνηγορίας στο πλαίσιο της παρακολούθησης της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράμματος Safe Passage με CCME & Building a Bridge που υλοποιεί το ERP (βλ. ανωτ. σελ. 9 12), η παρακολούθηση και μελέτη των εξελίξεων του μεταναστευτικού φαινομένου συνιστά συνεχή και αδιάκοπη δραστηριότητα του Γραφείου Μελετών του «Κέντρου» από την ίδρυσή του. Πιο συγκεκριμένα συνίσταται στα ακόλουθα: Στην παρακολούθηση της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας για θέματα μετανάστευσης, παλιννόστησης, παροχής ασύλου και προσφύγων (έρευνες που διεξάγονται, νέα δημοσιεύματα κ.λπ.). Στον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του «Κέντρου» με τα κυριότερα δημοσιεύματα στο βαθμό που το επιτρέπουν τα οικονομικά του «Κέντρου» και χρησιμοποιώντας τα οικονομικότερα μέσα όπως π.χ. τη φωτοτύπηση σημαντικών κειμένων ή τη λήψη τους από το Διαδίκτυο, όπου αυτό είναι δυνατό. Έμφαση δόθηκε στη συγκέντρωση βιβλιογραφίας για τις διακρίσεις, το ρατσισμό, τα εγκλήματα μίσους, για τις συνθήκες κράτησης αλλοδαπών σε προαναχωρησιακά κέντρα και σε κρατητήρια και τις αφίξεις προσφυγικών πληθυσμών στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στην συγκέντρωση εισηγήσεων και πρακτικών συνεδρίων. Στην συγκέντρωση της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας. Στην μελέτη και συγκέντρωση εκθέσεων και άλλων κειμένων Ευρωπαϊκών και Διεθνών Oργανισμών, σχετικά με την εξέλιξη και τις προοπτικές της μετανάστευσης και του προσφυγικού φαινομένου, τις εξελίξεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Στην παρακολούθηση του ελληνικού και ξένου ημερήσιου και περιοδικού τύπου αναφορικά με το μεταναστευτικό και το προσφυγικό φαινόμενο. Στην συγκέντρωση υλικού από τις δράσεις των ελληνικών και ξένων Mη Kυβερνητικών Oργανώσεων Eκκλησιαστικών και μη οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης, του προσφυγικού φαινομένου, των εγκλημάτων μίσους και άλλων συναφών θεμάτων. 16

17 8. Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και δημοσιότητας Η κ. Παππά με άλλους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών είχαν συνάντηση με τον κ. Gary Mitchell Διευθυντή του International Detention Coalition από την Αυστραλία στις 25 Μαϊου 2015 σε ξενοδοχείο των Αθηνών με θέμα τις συνθήκες κράτησης στην Ελλάδα. Σχετική φωτογραφία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Κέντρου. Επίσης, τα γραφεία του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων στην Ηριδανού 20 επισκέφθηκαν: 2/9/ 2014 εκπρόσωποι του United States Conference of Catholic Bishops, οι οποίοι συμμετείχαν σε αποστολή στην Βουλγαρία, Τουρκία και Ελλάδα με αντικείμενο την διερεύνηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές υποδεχόμενες μεγάλους αριθμούς προσφύγων. Ιδιαίτερο ήταν το ενδιαφέρον τους για την υποστηρικτική δράση που αναπτύσσουν οι εκκλησιαστικές οργανώσεις στις χώρες αυτές. 4/5/2015 αποστολή κοινωνικών λειτουργών από το Γκέτεμποργκ της Σουηδίας προκειμένου να ενημερωθούν από την κ. Παππά και την κ. Έλλη Κούβαρη, κοινωνική λειτουργό για τα βασικά αιτήματα κοινωνικής συνδρομής των εξυπηρετούμενων του γραφείου καθώς και για τους τρόπους διαχείρισής τους 5/5/2015 εκπρόσωποι του Σουηδικού Ερυθρού Σταυρού και συνομίλησαν με συνεργάτες του Κέντρου για την διαδικασία της οικογενειακής συνένωσης στο πλαίσιο του Κανονισμού του Δουβλίνο. 25/8/2015 o Λουθηρανός Επίσκοπος της Κοπεγχάγης, Peter Skov Jakobsen, μαζί με τον Διευθυντή της οργάνωσης Φάρος κ. Κένεθ Χάνσεν προκειμένου να ενημερωθεί ο Επίσκοπος για τα θέματα οικογενειακής συνένωσης αιτούντων άσυλο με συγγενείς στη Δανία (προβλήματα εφαρμογής του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ) και τις όψεις της προσφυγικής κρίσης στην Ελλάδα. Η συνάντηση έγινε με τους συνεργάτες του προγράμματος (απουσίαζε η υπεύθυνη του ERP) Η κ. Παππά και η κ. Δουρίδα παρείχαν πληροφορίες σε φοιτητές, σπουδαστές, ερευνητές και άλλους ενδιαφερόμενους ιδιώτες και φορείς για το ρόλο και τις δραστηριότητες του «Κέντρου» και της Εκκλησίας της Ελλάδος σε θέματα σχετικά με τη μετανάστευση. Επίσης, η κ. Δουρίδα και η κ. Αθανασία Κοτσιάτου, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Σχεδίου «Σκέπη ΙΙ» πραγματοποίησαν ενημερωτική επισκέψη στην Κοινότητα των Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων στην Ελλάδα ( ). Σκοπός της συνάντησης ήταν η παροχή πληροφόρησης για επίκαιρα θέματα στους τομείς υγείας, στέγασης, εκπαίδευσης και πρόσβασης στην αγορά εργασίας. 17

18 Η κ. Δουρίδα σε συνεργασία με τον Διευθυντή του «Κέντρου» και την Εισηγήτρια της Δ.Ε. αυτού παρείχε υλικό για την επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του φορέα, η οποία και φιλοξενείται στο www. ecclesia gr.. 9. Συμμετοχή της Ευθαλίας Παππά στις εργασίες της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ex Com) του CCME Η κ. Παππά συμμετείχε: στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Ex Com της Διεκκλησιατικής Επιτροπής για τους Μετανάστες στην Ευρώπη (CCME), η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, την Δευτέρα 1 και την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014 στα γραφεία της CCME στην δεύτερη συνεδρίαση της Ex Com του CCME, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Μαδρίτη, Απριλίου 2015 Τα αεροπορικά εισιτήρια αυτών των μετακινήσεων καλύφθηκαν από την Ιερά Σύνοδο 10. Διαβούλευση με τις Αρχές Στις 29 Οκτωβρίου 2014, η Ε. Παππά συμμετείχε στην ημερίδα διαβούλευσης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης, και Ένταξης του Τομέα των Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οργάνωσε η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ) στο Συνεδριακό Κέντρο Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης στην Καλλιθέα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ενημέρωση των πιθανών εμπλεκόμενων Φορέων και Οργανισμών καθώς και τη διεύρυνση των τρόπων συνεργασίας των τοπικών φορέων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών στα πλαίσια του προγράμματος του νέου Ταμείου Aσύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης [σημ. 32]. Στις 19 Φεβρουαρίου 2015 η Ε. Παππά προσκλήθηκε να συμμετάσχει σε συνάντηση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο Υπουργείο Μετανάστευσης με την αναπληρώτρια υπουργό κα Χριστοδουλοπούλου με αντικείμενο την αλλαγή πολιτικής στην κράτηση αλλοδαπών. Την ίδια μέρα το απόγευμα συμμετείχε σε συνάντηση φορέων με τη Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου κα Σταυροπούλου. Η πρόσκληση αυτή επαναλήφθηκε ακόμα μία φορά στις 7 Απριλίου Συμμετοχές σε Συνέδρια και Hμερίδες Ο Πρόεδρος του «Κέντρου», Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας, ήταν κεντρικός ομιλητής σε Ημερίδα με θέμα: «Χριστιανισμός και ανθρώπινα δικαιώματα» την οποία διοργάνωσε η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, εν όψει της Διεθνούς Ημέρας Ανεκτικότητας της UNESCO, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18.00, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών (Μεγάλου Βασιλείου 15, Ρουφ Αθήνα). Ο Σεβασμιώτατος 18

19 παρουσίασε το έργο του «Κέντρου» και ειδικότερα τις δράσεις υπέρ των προσφύγων ενώ έδωσε και τη θεολογική διάσταση του θέματος, πρόσφυγας και χριστιανική πίστη. Παρόντες στην εκδήλωση ήσαν ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος, η αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Βασιλική Θάνου και άλλοι ανώτατοι δικαστές καθώς και ο υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμπος Αθανασίου Ο Διευθυντής του «Κέντρου» παρακολούθησε: Το διήμερο Συνέδριο «Η Διακυβέρνηση της μη νόμιμης μετανάστευσης: Κράτη, Δρώντες & Μεσάζοντες» που διοργάνωσε το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) την Τετάρτη 8 Ιουλίου και την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2015 στην Αίγλη Ζαππείου (Κήπος Ζαππείου, Αθήνα) την Ημερίδα «Ο Διαθρησκευτικός Διάλογος στην Ελλάδα και την Ευρώπη» που συνδιοργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων, η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη και το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 24 Ιουνίου 2015 στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδας στην Ιερά Μονή Πεντέλης, καθώς και το διήμερο Συνέδριο «Ο κοινωνικός ρόλος της Εκκλησίας της Ελλάδος» που συνδιοργάνωσε ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός ΑΠΟΣΤΟΛΗ και το Ίδρυμα Κonrad Adenauer τη Δευτέρα 16 Μαρτίου και την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015, κτήριο του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου, Οδός Χιλλ 3 5, Πλάκα Αθήνα συμμετείχε επίσης στην 11 η Biennial Europe Work Employment που διοργάνωσε το LASAIRE στο Παρίσι (Ile de France regional Council Building) την Πέμπτη 27 και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου Η Ευθαλία Παππά συμμετείχε με εισήγηση: Στην ημερίδα που διοργάνωσε ο Συνήγορος του Πολίτη στις 21 Μαΐου 2015, 09:00 14:40 στο Πνευματικό Κέντρου του Δήμου Αθηναίων με θέμα «Επιστροφές αλλοδαπών. Μεικτές μεταναστευτικές ροές και δικαιώματα του ανθρώπου». Η ομιλία της κ. Παππά είχε τίτλο «Προστασία ή απομάκρυνση; Η διπλή όψη μίας μονοσήμαντης μεταναστευτικής πολιτική» στην Ημερίδα Επιπλέον, η κ. Παππά συμμετείχε/παρακολούθησε: την διημερίδα "Πρόσφυγες, Θύματα Εμπορίας ή και τα δύο: Το Καθεστώς Προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο της Ευρώπης" που διοργάνωσε το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες σε συνεργασία με το A.I.R.E Centre (Advice on Individual Rights in Europe) και το ΕΛΙΑΜΕΠ την Τετάρτη 29 Ιουλίου και την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015 στο Υπ. Εξωτερικών την Διεθνή Ημερίδα Τύπου και ΜΜΕ «Μεταναστευτική Πολιτική της ΕΕ: Προκλήσεις και Προοπτικές» που διοργάνωσε το Γραφείο Ενημέρωσης στην Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015, 09:30 13:30 στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα (Αμαλίας 8, Σύνταγμα) 19

20 20 τη Συνέντευξη Τύπου και Συζήτηση την Τετάρτη, 1 η Απριλίου στις 12:30 στον ΙΑΝΟ του Γιαν Γιάραμπ, Περιφερειακού Εκπροσώπου για την Ευρώπη του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η Συνέντευξη Τύπου έλαβε χώρα στην λήξη της τριήμερης επίσημης επίσκεψη του κ. Γιαν Γιάραμπ στην Ελλάδα. Κατά την διάρκεια της συζήτηση η κ. Παππά πραγματοποίησε παρέμβαση. το διήμερο εργαστήρι συμμετοχικής διαβούλευσης «Mετακινούμενοι Πληθυσμοί: Υποδοχή, Κράτηση, Ένταξη και Ευάλωτες Ομάδες. Ανθρωπιστικός Χώρος και Πρόσβαση» του Open Society Foundations (OSF) την Πέμπτη 19 και την Παρασκευή 20 Μαρτίου στον πολυχώρο The Cube στην Αθήνα τη Διημερίδα με θέμα O Κοινωνικός Ρόλος της Εκκλησίας της Ελλάδος που διοργάνωσε το Ίδρυμα Konrad Adenauer κ α ι ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «Αποστολή» την Δευτέρα 16 Μαρτίου και την Τρίτη 17 Μαρτίου 2015 στο κτήριο του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου (οδός Χιλλ 3 5, Πλάκα Αθήνα) συμμετείχε στον «Περίπατο» από την πλατεία Συντάγματος μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού (Μαξίμου) που διοργάνωσε το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα κατά Ρατσισμού & των Φυλετικών Διακρίσεων το Σάββατο 21 Μαρτίου 2015 & ώρα 12:00 προσκλήθηκε και συμμετείχε στην πρώτη συνάντηση του EUROPEAN MIGRATION FORUM Safe routes, safe futures. How to manage the mixed flows of migrants across the Mediterranean? που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Δευτέρα 26 Ιανουαρίου και την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 στις Βρυξέλλες (EESC building, rue Belliard , room JDE 62). Στη συνάντηση συμμετείχαν εκατοντάδες εκπρόσωποι εθνικών οργανώσεων από χώρες της Ένωσης, στελέχη της Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων (EASO, FRA), Ευρωπαϊκές Οργανώσεις. Τη στρογγυλή τράπεζα της δεύτερης μέρας προλόγισε ο Έλληνας Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος. Το θέμα της διοργάνωσης ήταν οι μεταναστευτικές ροές στη Μεσόγειο και η αναζήτηση ασφαλών διόδων για νόμιμη μετανάστευση και προστασία των ατόμων που διώκονται στις χώρες καταγωγής. την εκδήλωση "Ενίσχυση της Λειτουργίας των Κινητών Μονάδων Πρώτης Υποδοχής, για τις διαδικασίες πρώτης υποδοχής σε περιοχές υπό υψηλή πίεση μεταναστευτικών ροών" που διοργάνωσε η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015 στο Electra Palace Hotel (Ναυάρχου Νικοδήμου 18 20) την εκπαίδευση που διοργάνωσε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ (UNHCR) για τους Πρόσφυγες με θέμα «Κώδικας Δεοντολογίας του UNHCR» την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014 από τις 10:00 15:00 στα γραφεία της Ύπατης (Ταγιαπιέρα 12, Αθήνα) το τελικό συνέδριο του ερευνητικού προγράμματος ΜΙΔΑΣ «Αξιολογώντας τη σχέση κόστους αποτελεσματικότητας των πολιτικών ελέγχου της παράτυπης μετανάστευσης στη Μεσόγειο» που διοργάνωσε το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2014 στις στο Impact Hub (Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή) τη Συνέντευξη Τύπου «Αφίξεις προσφύγων στα νησιά του Αιγαίου» που διοργάνωσε η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014, και ώρα 12:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20)

!"#$%&# '()*+%+'$+'",' *+-.##&'$&(#$,# /01 )"$+#+'$,#- &.!&()"#.!& *%&2%+))+ *%&'3(2,#

!#$%&# '()*+%+'$+',' *+-.##&'$&(#$,# /01 )$+#+'$,#- &.!&()#.!& *%&2%+))+ *%&'3(2,# !"#$%&# '()*+%+'$+'",' *+-.##&'$&(#$,# /01 )"$+#+'$,#- &.!&()"#.!& *%&2%+))+ *%&'3(2,# 4/5678 9:07;8:1? ;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ και ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ και ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝκαιΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Έκθεση δραστηριοτήτων του Γραφείου Οικουµενικό Πρόγραµµα Προσφύγων/ ERP για την περίοδο από 1 η Σεπτεµβρίου 2011 έως 31

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΝΤΡΟΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝΚΑΙΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΑΣΤΙΚΗΜΗΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΘΕΣΗΠΕΠΡΑΓΜEΝΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ2013ΕΩΣΑΥΓΟΥΣΤΟ2014 ΑΘΗΝΑ,Σεπτέμβριος2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚ0 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (Υ.Π.Υ.) 1. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Νόμοι Προεδρικά Διατάγματα. Υπουργικές Αποφάσεις. 2. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ, ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013

Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013 Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013 Θεσπρωτίας 8, 104 44 Αθήνα Τηλ: 210 5201792/794, Φαξ: 210 51 26442 e-mail: metadrasi@gmail.com 1 Πίνακας Περιεχομένων α/α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1 Δράσεις και στόχοι που επιτεύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. Μάιος & Ιούνιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Επιμέλεια: Λάρα Καρακώτσογλου & Δημήτρης Γιομελάκης ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ: ΈΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Editorial. Μάιος & Ιούνιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Επιμέλεια: Λάρα Καρακώτσογλου & Δημήτρης Γιομελάκης ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ: ΈΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Newsletter Editorial Μάιος & Ιούνιος 2013 ΥΠΝΩΤΗΡΙΟ ΑΣΤΕΓΩΝ: ΈΝΑΣ ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ Η ΑΡΣΙΣ είναι μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται για την πρόληψη της κοινωνικής περιθωριοποίησης και τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπουργός Εσωτερικών για τη μετανάστευση (14/1/08) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ, Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2008

Ο υπουργός Εσωτερικών για τη μετανάστευση (14/1/08) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ, Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2008 Ο υπουργός Εσωτερικών για τη μετανάστευση (14/1/08) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ANAKOINΩΣΗ ΤΥΠΟΥ, Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2008 ΣΗΜΕΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 109 Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 111 Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 109 Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 111 Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 109 Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 111 Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 113 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 114 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΚΟ 115 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. Ετήσια Έκθεση Πολιτικής 2011

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. Ετήσια Έκθεση Πολιτικής 2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ετήσια Έκθεση Πολιτικής 2011 Τελική Έκθεση (Ελληνική Έκδοση) Μάρτιος 2012 ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2011 Περίληψη Η παρούσα Έκθεση παρουσιάζει τις εξελίξεις που έλαβαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μελέτη σχετικά με την αντιμετώπιση από την Πολιτεία των αλλοδαπών ασυνόδευτων ανηλίκων που ζητούν άσυλο στην Ελλάδα Κατόπιν ανάθεσης από το Γραφείο της

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας

Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας Φ092.22 / 4836 Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών Δεύτερη και Τρίτη Περιοδική Έκθεση της Ελλάδας 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Ελλάδα υπέγραψε την Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών, η οποία ψηφίστηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική,

ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική, ðïéá åéíáé ç ÅÍ; Η ΧΕΝ, είναι μια γυναικεία, εθελοντική, Μ.Κ.Ο., μέλος της Παγκόσμιας ΧΕΝ (World YWCA). Πάγια ενδιαφέροντα της Οργάνωσης, εθνικά και παγκόσμια, είναι η προώθηση της ισότητας, η στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας

Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Γραφείο Ελλάδας Επίκαιρα Ζητήματα Προσφυγικής Προστασίας 19 Ιουνίου 2014 (Α) Περίληψη Ένα χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας της νέας Υπηρεσίας Ασύλου, έχει σημειωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΗΓΟΡΙΝ-0Κ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 03-04-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 718/03-04-2014 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 507/03-04-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Έργου Ιανουάριος 2012 Ιούνιος 2013

Απολογισμός Έργου Ιανουάριος 2012 Ιούνιος 2013 Απολογισμός Έργου Ιανουάριος 2012 Ιούνιος 2013 Γραμματεία Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Γραμματεία Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης Ν.Δ. Απολογισμός Έργου Ιανουάριος 2012 Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

3. Επιλεγμένα στατιστικά στοιχεία...5 Διαχείριση συνόρων και πρόσβαση στην ελληνική επικράτεια...7

3. Επιλεγμένα στατιστικά στοιχεία...5 Διαχείριση συνόρων και πρόσβαση στην ελληνική επικράτεια...7 Romania Η Ελλάδα Serbia ontenegro Kosovo (UNSCR 1244) The former Yugoslav Republic of Macedonia Bulgaria Ως Xώρα Ασύλου Turkey Albania Greece Greece Παρατηρήσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα του Ανθρώπου

Δικαιώματα του Ανθρώπου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Δικαιώματα του Ανθρώπου Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. Δεύτερη Εστιασµένη Μελέτη 2013. Η οργάνωση των δοµών υποδοχής των αιτούντων άσυλο στα διάφορα κράτη µέλη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. Δεύτερη Εστιασµένη Μελέτη 2013. Η οργάνωση των δοµών υποδοχής των αιτούντων άσυλο στα διάφορα κράτη µέλη ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Δεύτερη Εστιασµένη Μελέτη 2013 Η οργάνωση των δοµών υποδοχής των αιτούντων άσυλο στα διάφορα κράτη µέλη Κοινό Πρότυπο Η Δεύτερη Εστιασµένη Έρευνα 2013 συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ. ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Γραφείο Ελλάδας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ. ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Γραφείο Ελλάδας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2007 United Nations High Commissioner for Refugees Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ Οι πρόσφυγες είναι άτομα που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν

Διαβάστε περισσότερα

Η μελέτη εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Η μελέτη εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Η μελέτη εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Συγγραφείς Μαρία -Ντανιέλλα Μαρούδα, Ελένη Κουτσουράκη, Βασιλική Σαράντη με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Παραδοτέο Π.1.1: Μελέτη εφαρμογής για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ) στον Δήμο Αθηναίων στο θεματικό τομέα παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ

Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ Περιεχόμενα 05 08 29 30 46 60 72 84 94 100 106 120 132 138 146 156 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Οικονομική πολιτική Διαχείριση περιβάλλοντος και οργάνωση του χώρου Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013 αρχική εκδοχή (18.01.2013) αναθεωρημένη εκδοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη

Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη Δεύτερη έκδοση Εγχειρίδιο σχετικά με την ένταξη για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ειδικούς επαγγελματίες Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εγχειρίδιο σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση από την επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5 Η ΚΑΙ 6 Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5 Η ΚΑΙ 6 Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 5 Η ΚΑΙ 6 Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΣΚΛΗΡΗΣ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ Ή ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ή ΤΙΜΩΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. Μάρτιος & Απρίλιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Editorial. Μάρτιος & Απρίλιος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Newsletter Η ΑΡΣΙΣ είναι μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται για την πρόληψη της κοινωνικής περιθωριοποίησης και τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των νέων και άλλων ευπαθών κοινωνικά ομάδων.

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινα Δικαιώματα Εθνικό Σχέδιο Δράσης

Ανθρώπινα Δικαιώματα Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Ανθρώπινα Δικαιώματα Εθνικό Σχέδιο Δράσης ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα