ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALTEC PAYROLL. ALTEC xline PAYROLL ALTEC ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ALTEC xline ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALTEC PAYROLL. ALTEC xline PAYROLL ALTEC ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ALTEC xline ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης... Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης με Γενική Λογιστική... Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης με Έσοδα Έξοδα... Πρόσθετες Εφαρμογές... Entry... Start ALTEC PAYROLL Βασικές Ενότητες Πρόσθετες Ενότητες ALTEC xline PAYROLL Βασικές Ενότητες Πρόσθετες Ενότητες ALTEC ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 12 ALTEC xline ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 13 ALTEC xline ERP Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης με Γενική Λογιστική Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης με Έσοδα Έξοδα Πρόσθετες Εφαρμογές ALTEC ATLANTIS II ERP Βασικές Ενότητες Πρόσθετες Ενότητες Συνδυασμοί Ενοτήτων ALTEC ATLANTIS II PAYROLL Βασικές Ενότητες Πρόσθετες Ενότητες

2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Γενικά Ο παρών τιμοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούμενο. Οι τιμές των εφαρμογών αφορούν Single User εκδόσεις. Στις τιμές των εφαρμογών και συμβάσεων υποστήριξης δεν περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα ποσοστά ΦΠΑ. Στις τιμές των εφαρμογών περιλαμβάνονται: Παραχώρηση άδειας χρήσης αορίστου διάρκειας με δικαίωμα ανανέωσης και κωδικού ελέγχου νομιμότητας χρήσης. Εγγύηση τριών μηνών. Multi User Η τιμή multi user υπολογίζεται από τον αριθμό των θέσεων που εκτελούν ταυτόχρονα τις εφαρμογές και ανεξάρτητα από το συνολικό αριθμό τερματικών του δικτύου. Η μέθοδος υπολογισμού αναλύεται κατά περίπτωση και εμφανίζεται στο τέλος κάθε εφαρμογής. Αναβαθμίσεις Ανταλλαγές Εφαρμογών (Upgrades) Η πολιτική τιμών upgrade της ALTEC είναι ενιαία για οποιαδήποτε αναβάθμιση εφαρμογών είτε αφορά σε νέο συνδυασμό είτε σε περισσότερες θέσεις εργασίας. Ως upgrade αναγνωρίζεται επίσης και το σύνολο των προγραμμάτων που αναγράφεται σαν συνδυασμός πακέτο στον τιμοκατάλογο (π.χ. ΚΕΦ START με Γενική Λογιστική). 1. Σε εφαρμογές μεταξύ προγραμμάτων της ίδιας οικογένειας. Εφόσον ο πελάτης έχει σε ισχύ βασική σύμβαση συντήρησης και υποστήριξης αναγνωρίζετε το 100% της τρέχουσας αξίας του προγράμματος που αποσύρετε. Επιπλέον, ο πελάτης επιβαρύνεται με συμπληρωματική χρέωση για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα αναφορικά στη βασική σύμβαση υποστήριξης και συντήρησης. 2. Σε εφαρμογές μεταξύ προγραμμάτων διαφορετικής οικογένειας. Εφόσον ο πελάτης έχει σε ισχύ βασική σύμβαση συντήρησης και υποστήριξης, αναγνωρίζετε το 60% της τρέχουσας αξίας του προγράμματος που αποσύρετε. Επιπλέον, ο πελάτης επιβαρύνεται με συμπληρωματική χρέωση για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα αναφορικά στη βασική σύμβαση υποστήριξης και συντήρησης. 4

3 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Υπηρεσίες Υποστήριξης Οι υπηρεσίες που ακολουθούν είναι συνοπτικό απόσπασμα της ετήσιας βασικής σύμβασης υποστήριξης και συντήρησης που συνάπτουν οι πελάτες με την ALTEC, μετά το πέρας της εγγύησης. Ακριβής περιγραφή των υπηρεσιών που παρέχονται αλλά και ανάλυση των όρων που διέπουν την συνεργασία Πελάτη & ALTEC, περιέχονται στο κείμενο της σύμβασης. Ποιες είναι οι τακτικές υπηρεσίες της βασικής σύμβασης υποστήριξης και συντήρησης. Δωρεάν παροχή νέων εκδόσεων και για διάστημα ενός έτους. Στις εκδόσεις αυτές αντιμετωπίζονται εξελίξεις φοροτεχνικών διατάξεων που αφορούν στη μηχανογράφηση. Επίσης, ενσωματώνονται συνεχώς νέες προδιαγραφές που διασφαλίζουν τον εκσυγχρονισμό του μηχανογραφικού συστήματος χωρίς επιβάρυνση για τον πελάτη. Δωρεάν παροχή όλης της υφιστάμενης και παλαιότερης βιβλιογραφίας που αφορά στο πρόγραμμα. Αναγνώριση έως και 100% της αξίας των εγκατεστημένων εφαρμογών σε περιπτώσεις αναβάθμισης (δικαιώματα και τιμές upgrade). Δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών E-Services χωρίς χρέωση. Τακτική ενημέρωση για νέα προγράμματα και υπηρεσίες της ALTEC. Κόστος Σύμβασης. Το κόστος της ετήσιας βασικής σύμβασης υποστήριξης και συντήρησης για ένα χρήστη αναγράφεται παραπλεύρως των βασικών τιμών εφαρμογών. Για εγκαταστάσεις multi user, το κόστος της βασικής σύμβασης υποστήριξης και συντήρησης παρακολουθεί την τιμή της εγκατάστασης. Συμβάσεις που συνάπτονται καθυστερημένα έχουν επιβάρυνση ίση με το ποσό που αντιπροσωπεύει την καθυστέρηση (το διάστημα κατά το οποίο η εφαρμογή βρισκόταν εκτός σύμβασης). 5

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης ΚΕΦ - Διαχείριση Πωλήσεων Αποθήκη, Πελάτες, Πωλήσεις, Αξιόγραφα, Ξένο Νόμισμα, Χρώμα - Μέγεθος, Report Level ΚΕΦ - Διαχείριση Aγορών Αποθήκη, Αγορές, Προμηθευτές, Αξιόγραφα, Ξένο Νόμισμα, Χρώμα - Μέγεθος, Report Level ΚΕΦ - Πλήρης Eμπορική Διαχείριση Αποθήκη, Πελάτες, Πωλήσεις, Αγορές, Προμηθευτές, Αξιόγραφα, Ξένο Νόμισμα, Χρώμα - Μέγεθος, Report Level ΚΕΦΑΛΑΙΟ Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης με Γενική Λογιστική ΚΕΦ - Διαχείριση Πωλήσεων & Γενική Λογιστική Αποθήκη, Πελάτες, Πωλήσεις, Αξιόγραφα, Ξένο Νόμισμα, Χρώμα - Μέγεθος, Report Level 1, Γενική Λογιστική ΚΕΦ - Διαχείριση Aγορών & Γενική Λογιστική Αποθήκη, Αγορές, Προμηθευτές, Αξιόγραφα, Ξένο Νόμισμα, Χρώμα - Μέγεθος, Report Level 1, Γενική Λογιστική ΚΕΦ - Πλήρης Εμπορική Διαχείριση & Γενική Λογιστική Αποθήκη, Πελάτες, Πωλήσεις, Αγορές, Προμηθευτές, Αξιόγραφα, Ξένο Νόμισμα, Χρώμα - Μέγεθος, Report Level 1, Γενική Λογιστική ΚΕΦΑΛΑΙΟ Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης με Έσοδα - Έξοδα ΚΕΦ - Διαχείριση Πωλήσεων & Έσοδα - Έξοδα Αποθήκη, Πελάτες, Πωλήσεις, Αξιόγραφα, Ξένο Νόμισμα, Χρώμα - Μέγεθος, Report Level 1, Έσοδα - Έξοδα ΚΕΦ - Διαχείριση Aγορών & Έσοδα - Έξοδα Αποθήκη, Αγορές, Προμηθευτές, Αξιόγραφα, Ξένο Νόμισμα, Χρώμα - Μέγεθος, Report Level 1, Έσοδα - Έξοδα ΚΕΦ - Πλήρης Εμπορική Διαχείριση & Έσοδα - Έξοδα Αποθήκη, Πελάτες, Πωλήσεις, Αγορές, Προμηθευτές, Αξιόγραφα, Ξένο Νόμισμα, Χρώμα - Μέγεθος, Report Level 1, Έσοδα - Έξοδα

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Πρόσθετες Εφαρμογές ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΕΦ - Γενική Λογιστική ΚΕΦ - Πάγια ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΕΦ - Αναλυτική Λογιστική ΚΕΦ - Παραγωγή (3) ΚΕΦ - Διεθνείς Συναλλαγές Κοστολόγηση Αγορών, Δηλώσεις Intrastat Vies ΚΕΦ - Εμπορική Κοστολόγηση Εσωλογιστική Κοστολόγηση, Αναλυτική Λογιστική ΚΕΦ - Βιομηχανική Κοστολόγηση (3) Εσωλογιστική Κοστολόγηση, Αναλυτική Λογιστική, Παραγωγή REPORTING TOOLS ΚΕΦ - Reporting Tools Report 2, Templates, Γραφικά SPECIAL MODULES ΚΕΦ - English Release ΚΕΦ - Serial Numbers ΚΕΦ - Παρτίδες Aποθεμάτων ΚΕΦ - Ειδικές Διαχειρίσεις KΕΦ - Διαχείριση Ταμειακών ΚΕΦ - Merging / Consolidation Μεταφορά και λήψη αρχείων ΚΕΦ - Client / Server Χρήση της εφαρμογής από απομακρυσμένους σταθμούς εργασίας για τα λειτουργικά συστήματα Windows NT4, Windows 2000, XP Professional, Windows 2003 Server ΚΕΦ - Smart Client Πωλήσεις (4) Παραστατικά Πωλήσεων, Παραγγελίες από Πελάτες με χρήση του Microsoft Office ΚΕΦ - Smart Client Αγορές (4) Παραστατικά Αγορών, Παραγγελίες σε Προμηθευτές με χρήση του Microsoft Office ΚΕΦ - Smart Client Full Edition (4) Παραστατικά Πωλήσεων - Αγορών, Παραγγελίες από Πελάτες - σε Προμηθευτές με χρήση του Microsoft Office ΚΕΦ - e-support (2) ΚΕΦ - AdActa DMS (1) (1) Powered by Metropolis. (2) Δυνατότητα χρήσης του συστήματος ALTEC e - Support Services, για την άμεση παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιώνυποστήριξης και συντήρησης, από το πιστοποιημένο δίκτυο συνεργατών της ALTEC. (3) Δεν υποστηρίζει Χρώμα - Μέγεθος. (4) Η αξία των πρόσθετων εφαρμογών Smart Client παραμένει σταθερή και δεν προσαυξάνεται με το πλήθος χρηστών. 7

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Entry ΚΕΦ - Εntry Αποθήκη, Πελάτες, Πωλήσεις, Αγορές, Προμηθευτές, Αξιόγραφα, Ξένο Νόμισμα, Χρώμα - Μέγεθος, Report Level ΚΕΦ - Εntry & Γενική Λογιστική Αποθήκη, Πελάτες, Πωλήσεις, Αγορές, Προμηθευτές, Αξιόγραφα, Ξένο Νόμισμα, Χρώμα - Μέγεθος, Report Level 1, Γενική Λογιστική ΚΕΦ - Εntry & Έσοδα - Έξοδα Αποθήκη, Πελάτες, Πωλήσεις, Αγορές, Προμηθευτές, Αξιόγραφα, Ξένο Νόμισμα, Χρώμα - Μέγεθος, Report Level 1, Έσοδα - Έξοδα ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΕΦ ENTRY ΚΕΦ - Report Tools Reports 2, Templates, Γραφικά ΚΕΦ - Διεθνείς Συναλλαγές Κοστολόγηση Αγορών, Δηλώσεις Intrastat Vies KΕΦ - Διαχείριση Ταμειακών ΚΕΦ - Client / Server Χρήση της εφαρμογής από απομακρυσμένους σταθμούς εργασίας για τα λειτουργικά συστήματα Windows NT4, Windows 2000, XP Professional, Windows 2003 Server ΚΕΦ - e-support (1) - 60 (1) Δυνατότητα χρήσης του συστήματος ALTEC e - Support Services, για την άμεση παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης, από το πιστοποιημένο δίκτυο συνεργατών της ALTEC. 8

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Start ΚΕΦ - Start Αποθήκη, Πελάτες, Πωλήσεις, Αγορές, Προμηθευτές, Αξιόγραφα, Χρώμα - Μέγεθος, Report Level ΚΕΦ - Start & Γενική Λογιστική Αποθήκη, Πελάτες, Πωλήσεις, Αγορές, Προμηθευτές, Αξιόγραφα, Χρώμα - Μέγεθος, Report Level 1, Γενική Λογιστική ΚΕΦ - Start & Έσοδα - Έξοδα Αποθήκη, Πελάτες, Πωλήσεις, Αγορές, Προμηθευτές, Αξιόγραφα, Χρώμα - Μέγεθος, Report Level 1, Έσοδα - Έξοδα ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΕΦ START ΚΕΦ - Report Level 2 Reports 2, Γραφικά KΕΦ - Διαχείριση Ταμειακών ΚΕΦ - e-support (1) - 60 (1) Δυνατότητα χρήσης του συστήματος ALTEC e - Support Services, για την άμεση παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών υποστήριξης και συντήρησης, από το πιστοποιημένο δίκτυο συνεργατών της ALTEC. πολλαπλών θέσεων εργασίας Single User (1 θέση εργασίας) 2 θέσεις 3 έως 6 θέσεις 7 έως απεριόριστες Βασική Βασική x 1,25 Βασική x 1,50 Βασική χ 2 Παράδειγμα Αξία Βασικής Σύμβασης Υποστήριξης 20% επί της τελικής αξίας εγκατάστασης 9

8 PAYROLL Bασικές Ενότητες PAYROLL Mισθοδοσία - Διαχείριση Προσωπικού, Mηχανογραφημένα Ενσημα, 28 Περίοδοι, Αναδρομικά, Report Generator PAYROLL - Entry Mισθοδοσία - Διαχείριση Προσωπικού (έως 20 εργαζόμενοι), 28 Περίοδοι, Αναδρομικά, Report Generator PAYROLL Πρόσθετες Ενότητες PAYROLL - Βanklink Σύνδεση PAYROLL με Τραπεζική Μηχανογράφηση (χρέωση ανά Τράπεζα) PAYROLL - ΔΙΑΣ Σύνδεση PAYROLL με το Διατραπεζικό Σύστημα ΔΙΑΣ PAYROLL - Adacta DMS (1) (1) Powered by Metropolis. πολλαπλών θέσεων εργασίας Single User (1 θέση εργασίας) 2 θέσεις 3 έως 6 θέσεις 7 έως απεριόριστες Βασική Βασική x 1,25 Βασική x 1,50 Βασική χ 2 Παράδειγμα Αξία Βασικής Σύμβασης Υποστήριξης 20% επί της τελικής αξίας εγκατάστασης 10

9 PAYROLL Bασικές Ενότητες xline PAYROLL Mισθοδοσία - Διαχείριση Προσωπικού, Μηχανογράφηση ΙΚΑ, Αναδρομικά, Reporting Tools xline PAYROLL - Entry Mισθοδοσία - Διαχείριση Προσωπικού (έως 20 εργαζόμενοι), Μηχανογράφηση ΙΚΑ, Αναδρομικά, Reporting Tools PAYROLL Πρόσθετες Ενότητες xline PAYROLL - Κέντρα Κόστους (1) xline PAYROLL - Full Reporting (1) xline PAYROLL - Bank Link Set (1) xline PAYROLL - Συλλογικές Συμβάσεις (έως 10) (1) xline PAYROLL - Συλλογικές Συμβάσεις (απεριόριστες) (1) xline PAYROLL - AdActa DMS (2) (1) Η αξία των πρόσθετων ενοτήτων Κέντρα Κόστους, Full Reporting, Bank Link Set και Συλλογικές Συμβάσεις παραμένει σταθερή και δεν προσαυξάνεται με το πλήθος χρηστών. (2) Powered by Metropolis. πολλαπλών θέσεων εργασίας Single User (1 θέση εργασίας) 2 έως 10 Θέσεις Βασική Βασική + [Βασική x 0,1 x (αριθμός χρηστών-1)] Παράδειγμα 100 Παράδειγμα (10 θέσεις) έως 20 Θέσεις 21 έως απεριόριστες Αξία εγκατάστασης 10 χρηστών + [Βασική x 0,05 x (αριθμός χρηστών-10)] Αξία εγκατάστασης 20 χρηστών + [Βασική x 0,03 x (αριθμός χρηστών-20)] Παράδειγμα (20 θέσεις) 240 Παράδειγμα (30 θέσεις) 270 Αξία Βασικής Σύμβασης Υποστήριξης 20% επί της τελικής αξίας εγκατάστασης 11

10 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Λογιστικές Εφαρμογές Λ01 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ - 1 ΚΕΦ - Γενική Λογιστική, ΚΕΦ - Πάγια Λ02 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ - 2 PAYROLL πολλαπλών θέσεων εργασίας Single User (1 θέση εργασίας) 2 θέσεις 3 έως 6 θέσεις 7 έως απεριόριστες Βασική Βασική x 1,25 Βασική x 1,50 Βασική χ 2 Παράδειγμα Αξία Βασικής Σύμβασης Υποστήριξης 20% επί της τελικής αξίας εγκατάστασης 12

11 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Λ11 xline - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ - 1 Έσοδα - Έξοδα, Πάγια Λ12 xline - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ - 2 Γενική Λογιστική, Πάγια Λ13 xline - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ - 3 Έσοδα - Έξοδα, Γενική Λογιστική, Πάγια Λ14 xline - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ - 4 Έσοδα - Έξοδα, Γενική Λογιστική, Πάγια, Payroll (1), Συλλογικές Συμβάσεις (2) Λ15 xline - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ - 5 Payroll (1), Συλλογικές Συμβάσεις (2) (1) Απεριόριστος αριθμός εταιρειών και εργαζομένων. (2) Απεριόριστος αριθμός Συλλογικών Συμβάσεων. πολλαπλών θέσεων εργασίας Single User (1 θέση εργασίας) 2 έως 10 Θέσεις Βασική Βασική + [Βασική x 0,1 x (αριθμός χρηστών-1)] Παράδειγμα 100 Παράδειγμα (10 θέσεις) έως 20 Θέσεις 21 έως απεριόριστες Αξία εγκατάστασης 10 χρηστών + [Βασική x 0,05 x (αριθμός χρηστών-10)] Αξία εγκατάστασης 20 χρηστών + [Βασική x 0,03 x (αριθμός χρηστών-20)] Παράδειγμα (20 θέσεις) 240 Παράδειγμα (30 θέσεις) 270 Αξία Βασικής Σύμβασης Υποστήριξης 20% επί της τελικής αξίας εγκατάστασης 13

12 xline Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης xline - Διαχείριση Πωλήσεων Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασμών, Διαχείριση Τραπεζών - Τραπεζικοί Λογαριασμοί, Εισπράξεις, Λοιπές Συναλλαγές, Αξιόγραφα, Ξένο Νόμισμα, Διαχείριση & Έλεγχος Αποθεμάτων - Ειδών, Group Sets, Αποθηκευτικοί Χώροι, Θέσεις Αποθήκευσης, Χρώμα - Μέγεθος, Παραστατικά Αποθήκης, Διαχείριση Εναλλακτικών Κωδικών, Είδη Αντικατάστασης, Είδη Αποκλειστικότητας, Διαχείριση Παραγγελιών & Παραστατικά Πώλησης, Παραστατικά Παροχής Υπηρεσιών, Τιμολογιακές Πολιτικές, Πιστωτικά Έκπτωσης Πωλήσεων, Προβλέψεις Πωλήσεων xline - Διαχείριση Αγορών Προμηθευτές - Πιστωτές, Διαχείριση Τραπεζών - Τραπεζικοί Λογαριασμοί, Πληρωμές, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασμών, Λοιπές Συναλλαγές, Αξιόγραφα, Ξένο Νόμισμα, Διαχείριση & Έλεγχος Αποθεμάτων - Ειδών, Αποθηκευτικοί Χώροι, Θέσεις Αποθήκευσης, Group Sets, Χρώμα - Μέγεθος, Παραστατικά Αποθήκης, Παραστατικά Λήψης Υπηρεσιών, Διαχείριση Εναλλακτικών Κωδικών, Είδη Αντικατάστασης, Είδη Αποκλειστικότητας, Διαχείριση Παραγγελιών & Παραστατικά Αγορών, Πιστωτικά Έκπτωσης Αγορών, Προβλέψεις Αγορών xline - Πλήρης Εμπορική Διαχείριση Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασμών, Εισπράξεις, Προμηθευτές - Πιστωτές, Διαχείριση Τραπεζών - Τραπεζικοί Λογαριασμοί, Πληρωμές, Λοιπές Συναλλαγές, Αξιόγραφα, Παραστατικά Παροχής - Λήψης Υπηρεσιών, Ξένο Νόμισμα, Διαχείριση & Έλεγχος Αποθεμάτων - Ειδών, Χρώμα - Μέγεθος, Αποθηκευτικοί Χώροι, Θέσεις Αποθήκευσης, Διαχείριση Εναλλακτικών Κωδικών, Είδη Αντικατάστασης, Είδη Αποκλειστικότητας, Παραστατικά Αποθήκης, Group Sets, Διαχείριση Παραγγελιών & Παραστατικά Πώλησης, Τιμολογιακές Πολιτικές, Πιστωτικά Έκπτωσης Πωλήσεων, Διαχείριση Παραγγελιών & Παραστατικά Αγορών, Πιστωτικά Έκπτωσης Αγορών, Προβλέψεις Πωλήσεων, Προβλέψεις Αγορών

13 xline Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης με Γενική Λογιστική xline - Διαχείριση Πωλήσεων & Γενική Λογιστική xline - Διαχείριση Αγορών & Γενική Λογιστική xline - Πλήρης Εμπορική Διαχείριση & Γενική Λογιστική xline Συνδυασμοί Εμπορικής Διαχείρισης με Έσοδα - Έξοδα xline - Διαχείριση Πωλήσεων & Έσοδα - Έξοδα xline - Διαχείριση Αγορών & Έσοδα - Έξοδα xline - Πλήρης Εμπορική Διαχείριση & Έσοδα - Έξοδα xline Πρόσθετες Εφαρμογές ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ xline - Έσοδα - Έξοδα xline - Γενική Λογιστική xline - Αναλυτική Λογιστική xline - Διαχείριση Παγίων Αγορές - Πωλήσεις Παγίων, Βελτιώσεις - Προσθήκες - Αναπροσαρμογές xline - Διαχείριση Δ.Λ.Π. ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ xline - Κοστολόγηση Αγορών xline - Διαχείριση Παραγωγής Προδιαγραφές, Παραστατικά Παραγωγής xline - Εμπορική Κοστολόγηση Εσωλογιστική Κοστολόγηση, Αναλυτική Λογιστική xline - Βιομηχανική Κοστολόγηση Εσωλογιστική Κοστολόγηση, Αναλυτική Λογιστική, Παραγωγή REPORTING TOOLS xline - Advanced Reporting Tools SPECIAL MODULES xline - Διαχείριση Service Παραστατικά Παροχής - Λήψης Υπηρεσιών, Ορισμός Υπηρεσιών - Διαδικασιών Συντήρησης, Φάκελοι Παροχής Υπηρεσιών, Δελτία Εγγύησης, Ραντεβού, Διαθεσιμότητα Τεχνικών, Εγγυήσεις, Υπενθυμίσεις

14 xline Πρόσθετες Εφαρμογές xline - Merging / Consolidation xline - English Release xline - Διαχείριση Λιανικών Πωλήσεων xline - Διαχείριση Serial Numbers xline - Διαχείριση Παρτίδων Αποθεμάτων xline - Διαχείριση MIS - Προϋπολογισμών xline - Διαχείριση CRM (2) Διαχείριση Επαφών - Πωλήσεων - Υπηρεσιών xline - Smart Client Πωλήσεις (1) Παραστατικά Πωλήσεων, Παραγγελίες από Πελάτες, Παραστατικά Παροχής Υπηρεσιών, Εισπράξεις με χρήση του Microsoft Office xline - Smart Client Αγορές (1) Παραστατικά Αγορών, Παραγγελίες σε Προμηθευτές, Παραστατικά Λήψης Υπηρεσιών, Πληρωμές με χρήση του Microsoft Office xline - Smart Client Full Edition (1) Παραστατικά Πωλήσεων - Αγορών, Παραγγελίες από Πελάτες - σε Προμηθευτές, Παραστατικά Παροχής - Λήψης Υπηρεσιών, Εισπράξεις, Πληρωμές με χρήση του Microsoft Office xline - Customization Import (XML) (1) xline - AdActa DMS (3) (1) Η αξία των πρόσθετων εφαρμογών Smart Client και Customization Import (XML) παραμένει σταθερή και δεν προσαυξάνεται με το πλήθος χρηστών. (2) Η αξία των πρόσθετων θέσεων εργασίας της εφαρμογής xline - Διαχείριση CRM υπολογίζεται αυτόνομα. (3) Powered by Metropolis. πολλαπλών θέσεων εργασίας Single User (1 θέση εργασίας) 2 έως 10 Θέσεις Παράδειγμα Παράδειγμα (10 θέσεις) 11 έως 20 Θέσεις 21 έως απεριόριστες Παράδειγμα (20 θέσεις) Παράδειγμα (30 θέσεις) Αξία Βασικής Σύμβασης Υποστήριξης 20% επί της τελικής αξίας εγκατάστασης 16 Το ALTEC xline ERP είναι ανεπτυγμένο σε γραφικό περιβάλλον (GUI) και αξιοποιεί τις δυνατότητες των σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Το κόστος των RDBMS MS SQL Server, ORACLE και DB2 δεν περιλαμβάνεται.

15 ATLANTIS II ERP ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ATLANTIS - Διαχείριση Λογαριασμών Εισπρακτέων - Πληρωτέων Πελάτες - Χρεώστες, Πωλητές - Εισπράκτορες, Έργα Πελατών, Προμηθευτές - Πιστωτές, Διαχείριση Ειδικών Λογαριασμών, Διαχείριση Τραπεζών - Τραπεζικοί Λογαριασμοί, Εισπράξεις - Πληρωμές, Λοιπές Συναλλαγές, Αξιόγραφα, Παραστατικά Παροχής Υπηρεσιών, Παραστατικά Λήψης Υπηρεσιών ATLANTIS - Διαχείριση Αποθεμάτων, Αγορών - Πωλήσεων Διαχείριση & Έλεγχος Αποθεμάτων - Ειδών, Αποθηκευτικοί Χώροι, Θέσεις Αποθήκευσης, Group Sets, Χρώμα - Μέγεθος, Παραστατικά Αποθήκης, Διαχείριση Εναλλακτικών Κωδικών, Είδη Αντικατάστασης, Είδη Αποκλειστικότητας, Εσωλογιστική Κοστολόγηση Εμπορίου, Διαχείριση Παραγγελιών Πωλήσεων - Αγορών, Προγραμματισμός Παραδόσεων, Διαχείριση Παραστατικών Πωλήσεων - Αγορών, Τιμολογιακές Πολιτικές, Έξοδα Πωλήσεων, Πιστωτικά Έκπτωσης Πωλήσεων, Πιστωτικά Έκπτωσης Αγορών, Προβλέψεις Πωλήσεων, Προβλέψεις Αγορών, Έλεγχος Συμφωνιών Αγορών ATLANTIS - Γενική Λογιστική ATLANTIS - Αναλυτική Λογιστική ATLANTIS - Διαχείριση Παγίων Διαχείριση Παγίων, Αγορές - Πωλήσεις Παγίων, Βελτιώσεις - Προσθήκες - Αναπροσαρμογές ATLANTIS - Διαχείριση Δ.Λ.Π ATLANTIS - Διαχείριση Παραγωγής Προδιαγραφές, Παραστατικά Παραγωγής, Δελτία Ανάλωσης - Παραγωγής, Κατανομή Διαφορών Φυσικής Απογραφής

16 ATLANTIS II ERP ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ATLANTIS - Κοστολόγηση Αγορών ATLANTIS - Εσωλογιστική Βιομηχανική Κοστολόγηση ATLANTIS - Κοστολογική Διαχείριση Διαδικασιών ATLANTIS - Διαχείριση Δραστηριοτήτων ATLANTIS - Προγραμματισμός Παραγωγής (MRP I) (1) ATLANTIS - Προγραμματισμός Παραγωγής - CRP (MRP II) (1) REPORTING TOOLS ATLANTIS - Advanced Reporting Tools ATLANTIS - Web Services Server - Portal Designer - PDA Applications (1) SPECIAL MODULES ATLANTIS - Διαχείριση Service Παραστατικά Παροχής - Λήψης Υπηρεσιών, Ορισμός Υπηρεσιών - Διαδικασιών Συντήρησης, Φάκελοι Παροχής Υπηρεσιών, Δελτία Εγγύησης, Ραντεβού, Διαθεσιμότητα Τεχνικών, Εγγυήσεις, Υπενθυμίσεις ATLANTIS - Διαχείριση Λιανικών Πωλήσεων ATLANTIS - Διαχείριση Προϋπολογισμών - Budgeting ATLANTIS - Διαχείριση MIS - Σχεδιαζόμενες Προβολές (Cubes) ATLANTIS - Διαχείριση Serial Numbers ATLANTIS - Διαχείριση Παρτίδων ATLANTIS - Διαχείριση CRM (3) Διαχείριση Επαφών - Πωλήσεων - Υπηρεσιών ATLANTIS - Smart Client Πωλήσεις (1) Παραστατικά Πωλήσεων, Παραγγελίες από Πελάτες, Παραστατικά Παροχής Υπηρεσιών, Εισπράξεις με χρήση του Microsoft Office ATLANTIS - Smart Client Αγορές (1) Παραστατικά Αγορών, Παραγγελίες σε Προμηθευτές, Παραστατικά Λήψης Υπηρεσιών, Πληρωμές με χρήση του Microsoft Office ATLANTIS - Smart Client Full Edition (1) Παραστατικά Πωλήσεων - Αγορών, Παραγγελίες από Πελάτες - σε Προμηθευτές, Παραστατικά Παροχής - Λήψης Υπηρεσιών, Εισπράξεις, Πληρωμές με χρήση του Microsoft Office ATLANTIS - Customization Tools (1) Customization Language (UCL), Customization Form (UCF), VB Script ATLANTIS - AdActa DMS (4) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ATLANTIS - Διαχείριση Αυτοκινήτου Σταθερά Στοιχεία Αυτοκινήτου, Οικονομικά Στοιχεία Αυτοκινήτου, Πωλήσεις Στόλων, Διαχείριση Ασφαλιστικών Πακέτων, Ιστορικό Αυτοκινήτου ATLANTIS - Συνεργείο (2) ATLANTIS - Διελεύσεις (2) ATLANTIS - Auto Leasing (2) (1) Η αξία των πρόσθετων ενοτήτων Προγραμματισμός Παραγωγής, Web Services Server - Portal Designer - PDA Applications, Smart Client και Customization Tools παραμένει σταθερή και δεν προσαυξάνεται με το πλήθος χρηστών. (2) Οι πρόσθετες ενότητες Συνεργείο, Διελεύσεις και Auto Leasing προϋποθέτουν την ύπαρξη της Διαχείρισης Αυτοκινήτου. (3) Η αξία των πρόσθετων θέσεων εργασίας της εφαρμογής ATLANTIS - Διαχείριση CRM υπολογίζεται αυτόνομα. (4) Powered by Metropolis.

17 ATLANTIS II ERP ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ATLANTIS - Commercial Διαχείριση Λογαριασμών Εισπρακτέων - Πληρωτέων, Διαχείριση Αποθεμάτων, Διαχείριση Αγορών - Πωλήσεων, Γενική Λογιστική ATLANTIS - Business Διαχείριση Λογαριασμών Εισπρακτέων - Πληρωτέων, Διαχείριση Αποθεμάτων, Διαχείριση Αγορών - Πωλήσεων, Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Διαχείριση Παγίων ATLANTIS - Production Διαχείριση Λογαριασμών Εισπρακτέων - Πληρωτέων, Διαχείριση Αποθεμάτων Διαχείριση Αγορών - Πωλήσεων, Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Διαχείριση Παγίων, Διαχείριση Παραγωγής, Εσωλογιστική Βιομηχανική Κοστολόγηση ATLANTIS - Finance Διαχείριση Λογαριασμών Εισπρακτέων - Πληρωτέων, Γενική Λογιστική πολλαπλών θέσεων εργασίας 5 θέσεις εργασίας 3 έως 6 θέσεις Βασική Βασική + [Βασική x 0,05 χ (Αριθμός Χρηστών-5)] Παράδειγμα 5 θέσεις 100 Παράδειγμα 10 θέσεις 125 Αξία Βασικής Σύμβασης Υποστήριξης 20% επί της τελικής αξίας εγκατάστασης Το ALTEC ATLANTIS II ERP είναι ανεπτυγμένο σε γραφικό περιβάλλον (GUI) και αξιοποιεί τις δυνατότητες των σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Το κόστος των RDBMS MS SQL Server, ORACLE και DB2 δεν περιλαμβάνεται. 19

18 ALTEC ATLANTIS II PAYROLL Βασικές Ενότητες ATLANTIS PAYROLL Mισθοδοσία - Διαχείριση Προσωπικού (έως 20 εργαζόμενοι), Μηχανογράφηση ΙΚΑ, Αναδρομικά ATLANTIS PAYROLL & ΗRΜ Mισθοδοσία - Διαχείριση Προσωπικού (έως 20 εργαζόμενοι), Μηχανογράφηση ΙΚΑ, Αναδρομικά, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ATLANTIS PAYROLL Mισθοδοσία - Διαχείριση Προσωπικού (έως 150 εργαζόμενοι), Μηχανογράφηση ΙΚΑ, Αναδρομικά ATLANTIS PAYROLL & ΗRΜ Mισθοδοσία - Διαχείριση Προσωπικού (έως 150 εργαζόμενοι), Μηχανογράφηση ΙΚΑ, Αναδρομικά, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ATLANTIS PAYROLL Mισθοδοσία - Διαχείριση Προσωπικού (έως 300 εργαζόμενοι), Μηχανογράφηση ΙΚΑ, Αναδρομικά ATLANTIS PAYROLL & ΗRΜ Mισθοδοσία - Διαχείριση Προσωπικού (έως 300 εργαζόμενοι), Μηχανογράφηση ΙΚΑ, Αναδρομικά, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού ATLANTIS PAYROLL Mισθοδοσία - Διαχείριση Προσωπικού (απεριόριστοι εργαζόμενοι), Μηχανογράφηση ΙΚΑ, Αναδρομικά ATLANTIS PAYROLL & ΗRΜ Mισθοδοσία - Διαχείριση Προσωπικού (απεριόριστοι εργαζόμενοι), Μηχανογράφηση ΙΚΑ, Αναδρομικά, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

19 ATLANTIS II PAYROLL Πρόσθετες Ενότητες ATLANTIS PAYROLL - Κέντρα Κόστους (1) ATLANTIS PAYROLL - Full Reporting (1) ATLANTIS PAYROLL - Bank Link Set (1) ATLANTIS PAYROLL - Συλλογικές Συμβάσεις (έως 10) (1) ATLANTIS PAYROLL - Συλλογικές Συμβάσεις (απεριόριστες) (1) ATLANTIS PAYROLL - AdActa DMS (2) (1) H αξία των πρόσθετων ενοτήτων Κέντρα Κόστους, Full Reporting, Bank Link Set και Συλλογικές Συμβάσεις παραμένει σταθερή και δεν προσαυξάνεται με το πλήθος χρηστών. (2) Powered by Metropolis. πολλαπλών θέσεων εργασίας Single User (1 θέση εργασίας) Απεριόριστες θέσεις εργασίας Βασική Βασική+(Βασική x 0,5) Παράδειγμα 100 Παράδειγμα 150 Αξία Βασικής Σύμβασης Υποστήριξης 20% επί της τελικής αξίας εγκατάστασης Το ALTEC ATLANTIS II PAYROLL είναι ανεπτυγμένο σε γραφικό περιβάλλον (GUI) και αξιοποιεί τις δυνατότητες των σχεσιακών βάσεων δεδομένων. Το κόστος των RDBMS MS SQL Server, ORACLE και DB2 δεν περιλαμβάνεται. 21

20 22

21 23

22 Έδρα: Πάτμου 12, Μαρούσι, Τηλ.: , Fax: Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Μιχ. Καλού 6, θεσσαλονίκη, Τηλ.: , Fax:

Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών

Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών Soft1 Open Enterprise Edition Soft1 2012 Edition Aπρίλιος 2013 Διάθεση λογισµικού Soft1 2012 Εdition Σειρά Software License ASK Software as a Service (SaaS)* Soft1 Soft1

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος Προϊόντων

Τιμοκατάλογος Προϊόντων Τιμοκατάλογος Προϊόντων Ιανουάριος 2009 Ιανουάριος 2009 ΑΘΗΝΑ: Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, 176 74 Καλλιθέα Τηλ: 210 9521, Fax: 210 95053 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Αντ. Τρίτση 21, 570 01 Πυλαία Τηλ: 2310 804840, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ό, τι νέο έχει προστεθεί ή έχει αλλάξει εμφανίζει τη σήμανση:

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  Ό, τι νέο έχει προστεθεί ή έχει αλλάξει εμφανίζει τη σήμανση: 1 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Ο παρών τιμοκατάλογος αναιρεί κάθε προηγούμενο. Η Megasoft ουδεμία ευθύνη φέρει για εφαρμογές που δεν αναγράφονται στον τιμοκατάλογο. Οι τιμές που ακολουθούν μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ZERO NINE E-SUPPORT* «Τιμοκατάλογος υπηρεσιών» 2014 Όροι & Παροχές βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης

ZERO NINE E-SUPPORT* «Τιμοκατάλογος υπηρεσιών» 2014 Όροι & Παροχές βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης ZERO NINE E-SUPPORT* «Τιμοκατάλογος υπηρεσιών» 2014 Όροι & Παροχές βασικών και συμπληρωματικών υπηρεσιών υποστήριξης Nikos Spiropoulos spin@zeronine.gr ZERO NINE e-support * εμπορική πολιτική υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές για τη Σύγχρονη Επιχείρηση SELECT SOFTWARE

Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές για τη Σύγχρονη Επιχείρηση SELECT SOFTWARE Λογιστικές και Εμπορικές Εφαρμογές για τη Σύγχρονη Επιχείρηση SELECT SOFTWARE Γνωριμία με τη Select Software Η Select Software and Business Solutions είναι μία σύγχρονη εταιρία ανάπτυξης λογισμικού, η

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία

Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία More than business software Μειώστε χρόνο και κόστος Η σειρά εφαρμογών Soft1 200 αποτελεί την πρόταση της SoftOne για τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης των λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία

Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία Σειρά εφαρμογών για λογιστικά γραφεία More than business software Μειώστε χρόνο και κόστος Η σειρά εφαρμογών Soft1 200 αποτελεί την πρόταση της SoftOne για τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης των λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 3 ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 4 ATLANTIS Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης,

Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, 300 Think Business Όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης, σε ένα σύστηµα Σήµερα, κάθε επιχείρηση για να αναπτυχθεί οφείλει να βελτιώσει την αποδοτικότητα των business διαδικασιών, να µειώσει το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SGA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιεχόμενα 1. Επιχειρηματική Δομή... 3 1.1. Σύντομο Ιστορικό... 4 1.2. Διοίκηση - Οργάνωση Εταιρείας... 9 1.3. Απασχολούμενο Προσωπικό...

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος. Οι τιμές που ακολουθούν είναι χωρίς Φ.Π.Α. Standard 7.0

Τιμοκατάλογος. Οι τιμές που ακολουθούν είναι χωρίς Φ.Π.Α. Standard 7.0 Τιμοκατάλογος Οι τιμές που ακολουθούν είναι χωρίς Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ANIMA.NET STANDARD 7.0 SN: A01 Τιμή 300 Standard 7.0 H Anima.ΝΕΤ Standard 7.0 είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ALTEC SOFTWARE ATLANTIS ERP ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2 ΜΕΡΟΣ II - TEXNIKΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 2 Αρχιτεκτονική Επίπεδα (Tiers) Λειτουργίας... 2 Πρώτο Επίπεδο (First Tier) Database

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΑE ΑΤΕ Χλόης 26 Ζωγράφου - 15772 Αθήνα ΤΗΛ: 210 7489588-9 ΦΑΧ: 210 7700839 E-mail: info@tesae.gr Site: http://www.tesae.gr

ΤΕΣΑE ΑΤΕ Χλόης 26 Ζωγράφου - 15772 Αθήνα ΤΗΛ: 210 7489588-9 ΦΑΧ: 210 7700839 E-mail: info@tesae.gr Site: http://www.tesae.gr ΤΕΣΑE ΑΤΕ Χλόης 26 Ζωγράφου - 15772 Αθήνα ΤΗΛ: 210 7489588-9 ΦΑΧ: 210 7700839 E-mail: info@tesae.gr Site: http://www.tesae.gr 1 Περιεχόμενα ΑΡΧΙΚΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2-3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ MULTI USER 4 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RBS.ERP my Real Business Solution H πραγµατική Λύση για να αποκτήσετε τον έλεγχο της επιχείρησής σας ΕΜΠΟΡΙΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1 RBS.ERP H αξιόπιστη λύση της REAL CONSULTING για κάθε σύγχρονη επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S

B E N I N N O V A T I V E S O L U T I O N S Product Version 4.0 S i EBEN INNOVATIVE SOLUTIONS ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 28, 14121, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 2725350, FAX: +30 210 2724439 WWW.SIEBEN.GR, EMAIL: INFO@SIEBEN.GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο.

Η λύση. Διεκπεραιώνει γρήγορα και με ασφάλεια όλες τις ενέργειες ώστε να παράγεται το επιθυμητό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο. Λογιστική σουίτα II Οι ανάγκες Οι απαιτήσεις του συνεχώς μεταβαλλόμενου οικονομικού και φοροτεχνικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες ανάγκες πληροφόρησης των επιχειρήσεων έχουν αυξήσει ραγδαία

Διαβάστε περισσότερα

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM

EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM EBS Version 4.0.22.0 Entersoft Business Suite Entersoft CRM Νέα χαρακτηριστικά και επεκτάσεις Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή περιεχομένων έκδοσης 3 Entersoft ERP 4 Μηνιαίες Συγκεντρωτικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σήμερα 20 οι παρακάτω αντισυμβαλλόμενοι, Σχετικό Παραστατικό : 1.) η εταιρία με την επωνυμία ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. Ο.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό, Λεωφ.Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

PROT@ERP.net το πρώτο

PROT@ERP.net το πρώτο PROT@ERP.net το πρώτο HOSPITALITY ERP τεχνολογίας Microsoft.ΝΕΤ H πλήρης εκµετάλλευση της τεχνολογίας του internet και των αποµακρυσµένων θέσεων εργασίας, είναι πλέον διαθέσιµη για χρήση στα Ξενοδοχεία,

Διαβάστε περισσότερα

ORIAN-ERP FREIGHT & LOGISTΙCS

ORIAN-ERP FREIGHT & LOGISTΙCS ORIAN-ERP FREIGHT & LOGISTΙCS Αξιοποιήστε την πληροφορική και απογειώστε την επιχείρηση σας Το Orian-Erp Freight & Logistics απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση Διεθνών Μεταφορών, Αποθηκεύσεων και Διανομών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ρ ο μ ή θ ε ι α Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ γ ι α τ η ν Α υ τ ο μ α

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ]

Προσφορά για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένης λύσης ηλεκτρονικού καταστήματος, για την εταιρεία [ΕΤΑΙΡΕΙΑ] Προς:- Υπόψη:- Κοινοποίηση:- - Θέμα:- Συνημμένα:- Αξιότιμε κ. [CONTACT], [ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ] Τ: [ΤΗΛ.], F: [ΦΑΞ], E: [EMAIL] [CONTACT] Θεσσαλονίκη, [DATE]. Αναγνωριστικό προσφοράς: [QUOTE_ID] Προσφορά για τη σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος

Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com. Στόχος Σκοπός μαθήματος Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα Διδάσκων: Αγγελόπουλος Γιάννης Δευτέρα 3-5 Τρίτη 4-6 Εργαστήριο Α Site: www.aggelopoulos.tk e-mail: ioannis.aggelopoulos@gmail.com 1 Στόχος Σκοπός μαθήματος Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων ( E.R.P..) και Λογιστική των Aποθεμάτων" Επιμέλεια: Αφροδίτη Φουρτουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

DIOSCOURIDES ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Κεντρικό : Υποκ/μα : Αδριανείου 29, Ν. Ψυχικό, ΤΚ 115 25 Τηλ : 210-670.5000, Fax : 210-670.5050 Ακταίου 3-5, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 542 48 Τηλ: 231-0 20.60.20, Fax:231-0 20.60.30 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Με τη λύση της Οικονοµικής ιαχείρισης του Microsoft Business Solutions-Navision έχετε το χρόνο να επικεντρωθείτε στην επιχείρησή σας. Βασικά πλεονεκτήµατα: Μπορείτε να προσαρµόσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τήρηση Βιβλίων Γ Κατηγορίας σε Μηχανογραφικό Περιβάλλον για µια ιαχειριστική Χρήση Σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα