Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών"

Transcript

1 Γενικός Τιµοκατάλογος Εφαρµογών Soft1 Open Enterprise Edition Soft Edition Aπρίλιος 2013

2 Διάθεση λογισµικού Soft Εdition Σειρά Software License ASK Software as a Service (SaaS)* Soft1 Soft1 - - Soft1 Soft1 ERP MySoft1 - - * για τις σειρές Soft1, & ERP απαιτείται προσθήκη του Soft1 Cloud Module Διάθεση λογισµικού Soft1 Open Enterprise Edition Σειρά Προαπαιτούµενο Software License ASK Software as a Service (SaaS)* Soft1 Soft1 Soft1 ERP Soft1 Enterprise Εngine Soft1 Cloud ERP Prime Soft1 Cloud ERP ValuePlus Soft1 Cloud ERP Global * για τις σειρές Soft1, & ERP απαιτείται προσθήκη του Soft1 Cloud Module 2

3 Εισαγωγή Ο παρών τιµοκατάλογος αφορά στις εφαρµογές λογισµικού της Soft One Technologies A.E. Περιλαµβάνει δύο εκδόσεις του λογισµικού Soft1: τη Soft Edition και τη νέα έκδοση Soft1 Open Enterprise Edition που ενσωµατώνει τις νέες τεχνολογίες της SoftOne για κάλυψη απαιτήσεων «επιχειρησιακής φορητότητας / enterprise mobility» µε αξιοποίηση των νέων Soft1 Web & Mobile εφαρµογών. Στη Soft Edition περιλαµβάνονται οι σειρές εφαρµογών Soft1,,, ERP και MySoft1, ενώ στη νέα Soft1 Open Enterprise Edition περιλαµβάνονται οι νέοι συνδυασµοί Soft1 Cloud ERP Prime, Soft1 Cloud ERP ValuePlus και Soft1 Cloud ERP Global. Μόνο οι σειρές Soft1, & ERP της Soft Edition µπορούν να ενταχθούν στη Soft1 Open Enterprise Edition µε τους ακόλουθους τρόπους: προσθήκη του Soft1 Cloud Service Module ή προσθήκη του µηχανισµού Soft1 Open Enterprise Engine Ο τιµοκατάλογος περιλαµβάνει τιµές για: Άδεια Χρήσης Λογισµικού Αορίστου Χρόνου (µοντέλο διάθεσης Software License) Άδεια Χρήσης Λογισµικού Ορισµένου Χρόνου (συνδροµητικό µοντέλο διάθεσης ASK) Άδεια Χρήσης Web & Mobile εφαρµογών Ορισµένου Χρόνου (συνδροµητικό µοντέλο διάθεσης) Συµβάσεις Παροχής Νέων Εκδόσεων Λογισµικού Συνδροµητικές cloud υπηρεσίες (συνδροµητικό µοντέλο διάθεσης Software as a Service / SaaS) Οι τιµές αναφέρονται σε εγκαταστάσεις: µίας θέσης εργασίας (single/concurrent user) για τις σειρές εφαρµογών της έκδοσης Soft ενός ονοµαστικού χρήστη (named user) για τους cloud συνδυασµούς της έκδοσης Soft1 Open Enterprise ενός web-mobile χρήστη για τις Soft1 Web & Mobile εφαρµογές και περιλαµβάνουν: CD εγκατάστασης (µόνο για τα µοντέλα διάθεσης software license & ASK) Έντυπες οδηγίες βασικού χειρισµού (µόνο για τα µοντέλα διάθεσης software license & ASK) Εγχειρίδια χρήσης σε ηλεκτρονική µορφή και πρόσβαση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη τεκµηρίωσης εφαρµογών Soft1. Οι αναγραφόµενες τιµές είναι σε ευρώ ( ) και δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ. Ο παρών τιµοκατάλογος καταργεί κάθε προηγούµενο και ισχύει ΜΟΝΟ για την Ελλάδα. 3

4 Περιεχόµενα Διάθεση Λογισµικού Soft1 Διάθεση Λογισµικού Soft1 ως cloud υπηρεσία Εισαγωγή Soft Edition Soft1 Soft1 Κεντρικοί Συνδυασµοί Soft1 Πρόσθετες ενότητες Soft1 Soft1 Κεντρικοί Συνδυασµοί Soft1 Πρόσθετες ενότητες Soft1 Soft1 Κεντρικός Συνδυασµός Soft1 Πρόσθετες ενότητες Soft1 ERP Soft1 ERP Κεντρικός Συνδυασµός Soft1 ERP Πρόσθετες ενότητες My Soft1 My Soft1 Επιλέξιµες ενότητες Soft1 Mobile για φορητά τερµατικά Soft1 Mobile Sales Soft1 Mobile Warehouse Soft1 Open Enterprise Edition Εισαγωγή Soft1 Cloud ERP Prime Soft1 Cloud ERP ValuePlus Soft1 Cloud ERP Global Soft1 Cloud ERP Πρόσθετες ενότητες Soft1 Web & Mobile για φορητές συσκευές Soft1 mcrm (mobile CRM) Soft1 B2B Soft1 Web3 Soft1 Web Report Εφαρµογές Soft1 Συνοπτική περιγραφή Χρήσιµες πληροφορίες Ορισµοί Συµβάσεις Σύµβαση Παροχής Νέων Εκδόσεων Multi User Εγκαταστάσεις Aναβαθµίσεις (Upgrades) Πολλαπλές εγκαταστάσεις επαναληπτικές πωλήσεις Διαδικασίες παραγγελιοληψίας παράδοσης

5 2012 Edition

6 Σειρά Soft1 Kεντρικοί Συνδυασµοί Οι συνδυασµοί και οι πρόσθετες ενότητες της σειράς προσφέρονται εναλλακτικά µε άδεια χρήσης αορίστου χρόνου (Software License) ή συνδροµητική χρήση ορισµένου χρόνου (ASK). Software License ASK Περιεχόµενα Άδεια Χρήσης Νέες Εκδόσεις Συνδροµή Soft1 Retail Διαχείριση Αποθήκης Αποθεµάτων (Δύο Αποθηκευτικοί Χώροι), Διαχείριση Λιανικής Retail, POS & Retail Systems, Διαχείριση Προµηθευτών, Αγορές και Παραγγελιοδοσία, Εισπράξεις, Πληρωµές Soft1 Services Πωλήσεις - Παραγγελιοληψία, Πελάτες, Υπηρεσίες, Εισπράξεις, Πιστωτικές Kάρτες, Χρηµατικοί Λογαριασµοί - Ταµεία, Αξιόγραφα 1 Soft1 Διαχείριση Αποθήκης Αποθεµάτων (Δύο Αποθηκευτικοί Χώροι), Υποκαταστήµατα / Sites, Διαχείριση Πελατών και Προµηθευτών, Πωλήσεις και Παραγγελιοληψία, Διαχείριση Λιανικής Retail, POS & Retail Systems, Αγορές και Παραγγελιοδοσία, Εισπράξεις - Πληρωµές, Αξιόγραφα, Ειδικές Χρεοπιστώσεις - Δαπάνες, Ηµερολόγιο - Διαχείριση Συνάντησης, Ελεύθερα πεδία & Αθροιστές Soft1 Διαχείριση Αποθήκης Αποθεµάτων (Δύο Αποθηκευτικοί Χώροι), Υποκαταστήµατα / Sites, Εναλλακτικά Αντίστοιχα Είδη, Διαχείριση Πελατών και Προµηθευτών, Πωλήσεις και Παραγγελιοληψία, Διαχείριση Λιανικής Retail, POS & Retail Systems, Αγορές και Παραγγελιοδοσία, Εισπράξεις - Πληρωµές, Αξιόγραφα, Χρηµατικοί Λογαριασµοί - Ταµεία, Ειδικές Χρεοπιστώσεις - Δαπάνες, Συµψηφισµοί Συναλλασσοµένων, Ηµερολόγιο - Διαχείριση Συνάντησης, Πιστωτικές Kάρτες, Αντιστοιχήσεις Open item, Παρακολούθηση Πωλητών Εισπρακτόρων, Ελεύθερα πεδία & Αθροιστές, Σχετικά έγγραφα, Report Generator Basic Θέση Εργασίας Θέση εργασίας (ανεξαρτήτως πρόσθετων ενοτήτων) 24 Για τη µετατροπή µίας εγκατάστασης Soft1 σε υπηρεσία Soft1 Cloud ERP απαιτείται το Soft1 Cloud Module. Soft1 Cloud Module Συνδροµή Soft1 Cloud Standard (single user SQL Database 1GB) Soft1 Cloud Client Επιπλέον χωρητικότητα SQL Databasa ανά 1GB 700 6

7 Σειρά Soft1 Πρόσθετες Eνότητες Software License ASK Περιεχόµενα Άδεια Χρήσης Νέες Εκδόσεις Συνδροµή Λογιστικές Ενότητες Γενική Λογιστική Έσοδα - Έξοδα Πάγια Stock Management Group Sets Serial Numbers - Service Χρώµα - Μέγεθος Λιανική Loyalty Schemes Touch Screen Retail ( ΣΕΜ-S AE) 1 Επιχειρησιακή οργάνωση Business Processes Merging 1 Μισθοδοσία Μισθοδοσία έως 30 εργαζοµένων Contacts & Φυσικά πρόσωπα (Επαφές) Reports Report Generator Basic Report Generator Advanced Customization Tools Σχεδιασµός Οθονών Script Builder - Σενάρια Ροών ALERT System Customization Run Time Rights Διεθνείς εκδόσεις Multilingual: Αγγλικά Οι σειρές εφαρµογών Soft1, και ERP της έκδοσης Soft Edition µπορούν να ενταχθούν στη Soft1 Open Enterprise Edition και να αξιοποιήσουν τις Soft1 Web & Mobile εφαρµογές µε την προσθήκη του µηχανισµού Soft1 Open Enterprise Engine. Συνδροµή* Soft1 Open Enterprise Engine * ανεξαρτήτως αριθµού θέσεων εργασίας 7

8 Σειρά Soft1 Κεντρικοί Συνδυασµοί Οι συνδυασµοί και οι πρόσθετες ενότητες της σειράς προσφέρονται αποκλειστικά µε συνδροµητική χρήση ορισµένου χρόνου (ASK). ASK Περιεχόµενα* Συνδροµή Συνδυασµοί µε βάση τα Έσοδα - Έξοδα Soft1 210 Έσοδα - Έξοδα, Πάγια Soft1 230 Έσοδα - Έξοδα, Πάγια, Mισθοδοσία Συνδυασµοί µε βάση τη Γενική Λογιστική Soft1 240 Γενική Λογιστική, Πάγια, Μισθοδοσία Μικτοί συνδυασµοί Εσόδων - Εξόδων & Γενικής Λογιστικής Soft1 220 Έσοδα - Έξοδα, Γενική Λογιστική, Πάγια Soft1 250 Έσοδα - Έξοδα, Γενική Λογιστική, Πάγια, Μισθοδοσία Θέση Εργασίας Θέση εργασίας (ανεξαρτήτως προσθέτων ενοτήτων) * Σηµείωση: Όλοι οι κεντρικοί συνδυασµοί της σειράς Soft1 συνοδεύονται από τις ενότητες: Εισπράξεις, Πληρωµές, Υποκαταστήµατα / Sites, Report Generator - Basic, Report Generator - Advanced, Ελεύθερα πεδία και Αθροιστές, Σχεδιασµός Οθονών, Script Builder - Σενάρια Ροών Στους συνδυασµούς µε Μισθοδοσία, η ενότητα αφορά σε απεριόριστο αριθµό εργαζοµένων. Σειρά Soft1 Πρόσθετες Ενότητες Ενότητες Αναλυτική Λογιστική Χρηµατοοικονοµική Διαχείριση Διαχείριση Τραπεζών & Χρηµατικών Λογαριασµών, Πράξεις Χρηµατικών Λογαριασµών, Αξιόγραφα Έκδοση Παραστατικών Πωλήσεις - Παραγγελιοληψία, Πελάτες, Υπηρεσίες, Διαχείριση Τραπεζών & Χρηµατικών Λογαριασµών, Πράξεις Χρηµατικών Λογαριασµών, Αξιόγραφα CRM - Sales & Marketing ALERT System ASK Συνδροµή 8

9 Σειρά Soft1 Κεντρικός Συνδυασµός Οι συνδυασµοί και οι πρόσθετες ενότητες της σειράς προσφέρονται εναλλακτικά µε άδεια χρήσης αορίστου χρόνου (Software License) ή συνδροµητική χρήση ορισµένου χρόνου (ASK). Περιεχόµενα Stock Management: Διαχείριση Αποθήκης Αποθεµάτων, Απεριόριστοι Αποθηκευτικοί Χώροι, Θέσεις αποθήκευσης - Ράφια, Εναλλακτικά Αντίστοιχα Είδη, Ποσοτικές Εκκρεµότητες, Μεταφορικά Μέσα, Δροµολόγια, Κατασκευαστές, Μάρκες Συναλλασσόµενοι: Διαχείριση Πελατών, Προµηθευτών, Χρεωστών, Πιστωτών, Παρακολούθηση Οµίλου Εταιριών, Συγκεντρωτικές Καρτέλες & Ισοζύγια Software License Άδεια Χρήσης Νέες Εκδόσεις ASK Συνδροµή Εµπορική Δραστηριότητα: Πωλήσεις και Παραγγελιοληψία, Διαχείριση Λιανικής Retail, POS & Retail Systems, Αγορές και Παραγγελιοδοσία, Μέσα, Γεωγραφικά Σηµεία, Παρακολούθηση Εργαζοµένων, Πωλητών Εισπρακτόρων, Αγοραστών, Υπηρεσίες & Τεχνικοί Χρηµατοοικονοµική Διαχείριση Δαπάνες: Εισπράξεις, Πληρωµές, Διαχείριση Αξιόγραφων - Χαρτοφυλάκια Αξιόγραφων - Cash Flow, Διαχείριση Πιστωτικών Καρτών, Παρακολούθηση Ταµείων, Χρηµατικοί & Τραπεζικοί Λογαριασµοί, Πράξεις Χρηµατικών Λογαριασµών & Εµβάσµατα, Αντιστοιχήσεις Open item, Ειδικές Συναλλαγές & Χρεοπιστώσεις, Συµψηφισµοί Συναλλασσοµένων, Set Χρεοπιστώσεων Reports - Tools: Πλήρως οριζόµενα Ευρετήρια, Report Generator - Basic, Ελεύθερα Πεδία και Αθροιστές, Σχεδιασµός Οθονών, ALERT System, Merging, Διαχείριση Επισυναπτόµενων Ηλεκτρονικών Αρχείων ( Έγγραφα), E-support user. Για τη µετατροπή µίας εγκατάστασης Soft1 σε υπηρεσία Soft1 Cloud ERP απαιτείται το Soft1 Cloud Module. Soft1 Cloud Module Soft1 Cloud Standard (single user, SQL Database 1GB) Soft1 Cloud Client Επιπλέον χωρητικότητα SQL Databasa ανά 1GB Συνδροµή 700 9

10 Σειρά Soft1 Πρόσθετες Eνότητες Software License ASK Περιεχόµενα Άδεια Χρήσης Νέες Εκδόσεις Συνδροµή Λογιστικές Ενότητες Γενική Λογιστική Αναλυτική Λογιστική Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Πάγια Έσοδα - Έξοδα Stock Management Serial Numbers - Service Παρτίδες Χρώµα Μέγεθος Group Sets Παραγωγή Παραγωγή Εσωλογιστική (Βιοµηχανική) Κοστολόγηση Διεθνείς συναλλαγές Ξένο νόµισµα Κοστολόγηση Εισαγωγών & Εξαγωγών 1 Λιανική Loyalty Schemes Touch Screen Retail ( ΣΕΜ-S AE) 1 Operations & CRM CRM - Sales & Marketing Υποκαταστήµατα / Sites Business Units Έργα Business Processes Εγκαταστάσεις - Συµβάσεις Διαχείριση Εγκρίσεων Advanced Business Control Τιµολογιακές Πολιτικές Πωλήσεων & Αγορών Πιστωτικές Πολιτικές - Credit Control Διακανονισµοί & Δόσεις Factoring Προϋπολογισµοί Activity Based Costing Ανθρώπινοι Πόροι & Mισθοδοσία Contacts & Φυσικά Πρόσωπα (Επαφές) Μισθοδοσία έως 30 εργαζοµένων Μισθοδοσία έως εργαζοµένων Μισθοδοσία απεριόριστων εργαζοµένων Reports Report Generator - Advanced Report Generator - Templates Reporting Τoolkit

11 Software License ASK Περιεχόµενα Άδεια Χρήσης Νέες Εκδόσεις Συνδροµή Customization tools Database Designer Fields Database Designer Tables Database Designer Objects Script Engines (VB, Java etc) Script Builder - Σενάρια Ροών QlikView Run Time Customization Run Time Rights Soft1 Customization Toolkit (Περιλαµβάνει: Database designer Fields Tables - Objects, Script engines (VB, Java etc), Script builder - Σενάρια Ροών, Working forms, ALERT system) Remote Systems International edition Multilingual: Αγγλική γλώσσα Οι σειρές εφαρµογών Soft1, και ERP της έκδοσης Soft Edition µπορούν να ενταχθούν στη Soft1 Open Enterprise Edition και να αξιοποιήσουν τις Soft1 Web & Mobile εφαρµογές µε την προσθήκη του µηχανισµού Soft1 Open Enterprise Engine. Συνδροµή* Soft1 Open Enterprise Engine * ανεξαρτήτως αριθµού θέσεων εργασίας 11

12 Σειρά Soft1 ERP Κεντρικός Συνδυασµός Οι συνδυασµοί και οι πρόσθετες ενότητες της σειράς προσφέρονται εναλλακτικά µε άδεια χρήσης αορίστου χρόνου (Software License) ή συνδροµητική χρήση ορισµένου χρόνου (ASK). Software License ASK Περιεχόµενα Άδεια Χρήσης Νέες Εκδόσεις Συνδροµή Stock Management: Διαχείριση Αποθήκης Αποθεµάτων, Απεριόριστοι Αποθηκευτικοί Χώροι, Θέσεις Αποθήκευσης - Ράφια, Group Sets, Εναλλακτικά Αντίστοιχα Είδη, Ποσοτικές εκκρεµότητες, Μεταφορικά Μέσα, Δροµολόγια, Κατασκευαστές, Μάρκες Συναλλασσόµενοι: Διαχείριση Πελατών, Προµηθευτών, Χρεωστών, Πιστωτών, Παρακολούθηση Οµίλου Εταιριών, Συγκεντρωτικές καρτέλες & Ισοζύγια Εµπορική Δραστηριότητα: Διαχείριση Υποκαταστηµάτων Sites, Πωλήσεις και Παραγγελιοληψία, Διαχείριση Λιανικής Retail, POS & Retail Systems, Αγορές και Παραγγελιοδοσία, Μέσα, Γεωγραφικά Σηµεία, Παρακολούθηση Εργαζοµένων, Πωλητών Εισπρακτόρων, Αγοραστών, Προβλέψεις Αγορών & Πωλήσεων, Τιµολογιακές Πολιτικές Πωλήσεων και Αγορών, Εσωλογιστική (Εµπορική) Κοστολόγηση, Υπηρεσίες & Τεχνικοί Διεθνείς Συναλλαγές: Ξένο Νόµισµα, Κοστολόγηση Πωλήσεων Εξαγωγών, Κοστολόγηση Αγορών Εισαγωγών, Intrastat Λογιστικές Ενότητες: Γενική & Αναλυτική Λογιστική, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Παρακολούθηση Παγίων Reporting Tools: Report Generator - Basic, Report Generator - Advanced, Report Generator- Templates & QlikView Analyzer (Business Intelligence - Data Analysis) Customization Tools: Ελεύθερα πεδία και Αθροιστές, Σχεδιασµός Οθονών, Database Designer Fields Tables - Objects, Script Engines (VB Java, etc), Script Builder - Σενάρια Ροών, Working Forms, ALERT System, Merging, Διαχείριση επισυναπτόµενων Ηλεκτρονικών Αρχείων (Έγγραφα), Ε-support User. Για τη µετατροπή µίας εγκατάστασης Soft1 ERP σε υπηρεσία Soft1 Cloud ERP απαιτείται το Soft1 Cloud Module. Soft1 Cloud Module Soft1 Cloud Standard (single user, SQL Database 1GB) Soft1 Cloud Client Επιπλέον χωρητικότητα SQL Databasa ανά 1GB Συνδροµή

13 Σειρά Soft1 ERP Πρόσθετες Ενότητες Software License ASK Περιεχόµενα Άδεια Χρήσης Νέες Εκδόσεις Συνδροµή Λογιστικές Ενότητες Έσοδα - Έξοδα Ειδικές ενότητες Stock Management Serial Numbers - Service Παρτίδες Χρώµα Μέγεθος Παραγωγή Παραγωγή Εσωλογιστική (Βιοµηχανική) Κοστολόγηση Λιανική Loyalty Schemes Touch Screen Retail ( ΣΕΜ-S AE) 1 Operations & CRM CRM - Sales & Marketing Business Units Έργα Business Processes Εγκαταστάσεις - Συµβάσεις Διαχείριση Εγκρίσεων Advanced Business Control Factoring Προϋπολογισµοί Activity Based Costing Ανθρώπινοι Πόροι & Mισθοδοσία Contacts & Φυσικά Πρόσωπα (Επαφές) Μισθοδοσία έως 30 εργαζοµένων Μισθοδοσία έως εργαζοµένων Μισθοδοσία απεριόριστων εργαζόµενων Remote Systems International edition Multilingual: Αγγλική γλώσσα Οι σειρές εφαρµογών Soft1, και ERP της έκδοσης Soft Edition µπορούν να ενταχθούν στη Soft1 Open Enterprise Edition και να αξιοποιήσουν τις Soft1 Web & Mobile εφαρµογές µε την προσθήκη του µηχανισµού Soft1 Open Enterprise Engine. Συνδροµή* Soft1 Open Enterprise Engine * ανεξαρτήτως αριθµού θέσεων εργασίας 13

14 Σειρά My Soft1 Επιλέξιµες Eνότητες Οι ενότητες της σειράς προσφέρονται αποκλειστικά µε άδεια χρήσης αορίστου χρόνου (Software License). Software License Περιεχόµενα Stock Management Αποθήκη - Αποθέµατα Αποθηκευτικοί Χώροι (διαχείριση πολλαπλών) Θέσεις Αποθήκευσης (Ράφια) Εναλλακτικά - Αντίστοιχα είδη Serial Numbers - Service Παρτίδες Χρώµα - Μέγεθος Group Sets Συναλλασσόµενοι Πελάτες Προµηθευτές Πωλήσεις - Παραγγελιοληψία Αγορές - Παραγγελιοδοσία Τιµολογιακές Πολιτικές Πωλήσεων & Αγορών Λιανική Retail Business Loyalty Schemes (Περιλαµβάνει το module Retail Business) POS & Retail Systems Touch Screen Retail ( ΣΕΜ-S AE) Χρηµατοοικονοµικά Εισπράξεις - Πληρωµές Αξιόγραφα Πιστωτικές Κάρτες Χρηµατικοί Λογαριασµοί - Ταµεία Open - Item (Αντιστοιχήσεις) Διακανονισµοί & Δόσεις Πιστωτικές Πολιτικές - Credit Control Δαπάνες & Ειδικές Συναλλαγές Ειδικές Χρεοπιστώσεις Συµψηφισµοί Συναλλασσοµένων Διεθνείς Συναλλαγές Ξένο Νόµισµα Κοστολόγηση Εισαγωγών & Εξαγωγών Λογιστικές Ενότητες Γενική Λογιστική Αναλυτική Λογιστική Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Έσοδα - Έξοδα Πάγια Παραγωγή Παραγωγή Εσωλογιστική (Βιοµηχανική) Κοστολόγηση Άδεια Χρήσης Νέες Εκδόσεις

15 Software License Περιεχόµενα Ανθρώπινοι Πόροι & Mισθοδοσία Φυσικά Πρόσωπα (Επαφές) Φυσικά Πρόσωπα (Εργαζόµενοι). Μισθοδοσία έως 30 εργαζοµένων Μισθοδοσία έως εργαζοµένων Μισθοδοσία άνω των εργαζοµένων Operations & CRM Υποκαταστήµατα / Sites Business Units Έργα Μέσα (Resources) Γεωγραφικά Σηµεία Business Processes CRM - Sales & Marketing CRM Full Διαχείριση Εγκρίσεων Έγγραφα Εγκαταστάσεις - Συµβάσεις Advanced Business Control Factoring Προϋπολογισµοί Activity Based Costing Remote Systems Data Transfer Merging Remote Systems E-support user Reports Report Generator - Basic Report Generator - Advanced Report Generator - Templates Reporting Toolkit QlikView Run Time Customization Tools Ελεύθερα Πεδία & Αθροιστές Σχεδιασµός Οθονών Database Designer Fields Database Designer Tables Database Designer Objects Script Engines (VB, Java etc) Script Builder - Σενάρια Ροών ALERT System Customization Run Time Rights Soft1 Customization Toolkit (Περιλαµβάνει όλα τα Customization Tools) International edition Multilingual: Αγγλική γλώσσα Άδεια Χρήσης Νέες Εκδόσεις

16 Soft1 Mobile εφαρµογές για φορητά τερµατικά Κεντρικοί Συνδυασµοί Οι παρακάτω mobile εφαρµογές διατίθενται αποκλειστικά µε τις σειρές Soft1, Soft1 ERP και MySoft1. Software License ASK Περιεχόµενα* Άδεια Χρήσης Νέες Εκδόσεις Συνδροµή Mobile Sales Παραγγελιοληψία Έκδοση Παραστατικών Merchandising Mobile Warehouse Απογραφή Αποθήκης Διαχείριση Αποθήκης Έλεγχος τιµών σε ράφι Soft1 Mobile εφαρµογές Πρόσθετες Eνότητες Software License ASK Περιεχόµενα** Άδεια Χρήσης Νέες Εκδόσεις Συνδροµή Multilingual: Αγγλική γλώσσα Serial Numbers Χρώµα - Μέγεθος Παρτίδες Maps Location GPS * Στις ενότητες που περιλαµβάνονται στους συνδυασµούς Mobile Sales & Mobile Warehouse οι τιµές είναι ανά φορητή συσκευή χρήσης. ** Οι τιµές των πρόσθετων ενοτήτων είναι ανεξάρτητες του αριθµού φορητών συσκευών. Σηµείωση: Οι παραπάνω mobile εφαρµογές λειτουργούν µόνο σε συνδυασµό µε φορητά τερµατικά και διατίθενται για τις ακόλουθες εκδόσεις λειτουργικού: Windows Mobile 6.5, Windows Mobile 6, Windows Mobile 5, Windows CE 5, Windows CE 4. Για λειτουργία των υπολοίπων Soft1 Mobile εφαρµογών ( Soft1 mcrm, Soft1 QuickView, Soft1 MyPortal ) απαιτείται χρήση του Soft1 Open Enterprise Engine, η αξία του οποίου διαµορφώνεται σε ευρώ/έτος. 16

17 Open Enterprise Edition

18 Soft1 Open Enterprise Edition Η νέα έκδοση του λογισµικού Soft1 απευθύνεται σε κάθε «ανοικτή επιχείρηση», ανεξάρτητα από µέγεθος ή κλάδο δραστηριότητας. Το Soft1 Open Enterprise Edition χαρακτηρίζει τη νέα γενιά λογισµικού Soft1 και καλύπτει µε τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις της σύγχρονης «ανοικτής επιχείρησης» για: ασφαλή και αξιόπιστη πρόσβαση σε real-time δεδοµένα της επιχείρησης ανά πάσα στιγµή, από παντού, µε οποιοδήποτε µέσο αυτοµατοποίηση διαδικασιών συνεργασίας µε πελάτες και προµηθευτές εύκολη διασύνδεση µε άλλα συστήµατα και εφαρµογές εύκολη προσαρµογή λειτουργικότητας και άµεση ανταπόκριση στις προκλήσεις της αγοράς. Οι νέες web και mobile εφαρµογές που περιλαµβάνονται στην έκδοση Soft1 Open Enterprise διευρύνουν τις δυνατότητες του λογισµικού Soft1 και επιτρέπουν τη διαµόρφωση ενός σύγχρονου µοντέλου µηχανογράφησης που ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις «επιχειρησιακής φορητότητας / enterprise mobility». Η έκδοση περιλαµβάνει τους συνδυασµούς Soft1 Cloud ERP Prime, ValuePlus & Global που διατίθενται ως συνδροµητική υπηρεσία και έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Όλη η λειτουργικότητα των εφαρµογών Soft1 περιλαµβάνεται στους παραπάνω τρεις σταθερούς συνδυασµούς (εκτός από τις ενότητες Soft1 Μισθοδοσία και Multilingual: Αγγλικά που διατίθενται προαιρετικά) 2. Οι συνδυασµοί διατίθενται στη βάση ονοµαστικών χρηστών (named users) 3. Ο συνδυασµός Soft1 Cloud ERP ValuePlus περιλαµβάνει κατ ελάχιστο τρεις (3) ονοµαστικούς χρήστες (named users), ενώ ο συνδυασµός Soft1 Cloud ERP Global περιλαµβάνει κατ ελάχιστο πέντε (5) χρήστες 4. Στους συνδυασµούς περιλαµβάνεται ο µηχανισµός Soft1 Open Enterprise Engine 5. Oι συνδυασµοί µπορούν να αξιοποιήσουν όλες τις Soft1 Web & Mobile εφαρµογές (εκτός από τις Soft1 Μobile Sales και Soft1 Μobile Warehouse). 18

19 Soft1 Cloud ERP Prime Περιεχόµενα Συνδροµή Stock Management: Διαχείριση Αποθήκης Αποθεµάτων (Δύο Αποθηκευτικοί Χώροι), Υποκαταστήµατα / Sites, Διαχείριση Serial Numbers & Υπηρεσιών (Service), Χρώµα Μέγεθος, Διαχείριση Group Sets, Εναλλακτικά Αντίστοιχα Είδη Συναλλασσόµενοι: Διαχείριση Πελατών και Προµηθευτών, Διαχείριση Επαφών & Φυσικών Προσώπων Εµπορική Δραστηριότητα: Πωλήσεις και Παραγγελιοληψία, Διαχείριση Λιανικής Retail, POS & Retail Systems, Touch Screen Retail, Loyalty Schemes, Αγορές και Παραγγελιοδοσία, Διαχείριση Έργων, Παρακολούθηση Υπηρεσιών & Τεχνικών Λογιστικές Ενότητες: Διαχείριση Γενικής Λογιστικής, Εσόδων Εξόδων (1 named user) Χρηµατοοικονοµική Διαχείριση Δαπάνες: Εισπράξεις, Πληρωµές, Αξιόγραφα, Χρηµατικοί Λογαριασµοί - Ταµεία, Ειδικές Χρεοπιστώσεις - Δαπάνες, Συµψηφισµοί Συναλλασσοµένων, Ηµερολόγιο - Διαχείριση Συνάντησης, Πιστωτικές Κάρτες, Αντιστοιχήσεις Open item, Παρακολούθηση Πωλητών Εισπρακτόρων Operations: Διαχείριση Business Processes, Σχετικά έγγραφα Reporting Tools: Report Generator Basic, Report Generator - Advanced Customization Tools: Ελεύθερα πεδία & Αθροιστές, Σχεδιασµός οθονών, ALERT system Τιµή ανά πρόσθετο χρήστη (named user) 19

20 Soft1 Cloud ERP ValuePlus Περιεχόµενα Συνδροµή Stock Management: Διαχείριση Αποθήκης Αποθεµάτων, Απεριόριστοι Αποθηκευτικοί Χώροι, Θέσεις αποθήκευσης - Ράφια, Εναλλακτικά Αντίστοιχα Είδη, Διαχείριση Serial Numbers Υπηρεσιών (Service), Χρώµα Μέγεθος, Group Sets, Παρτίδες, Ποσοτικές Εκκρεµότητες, Κατασκευαστές, Μάρκες Συναλλασσόµενοι: Διαχείριση Πελατών, Προµηθευτών, Χρεωστών, Πιστωτών, Παρακολούθηση Οµίλου Εταιριών, Συγκεντρωτικές Καρτέλες & Ισοζύγια, Διαχείριση Επαφών & Φυσικών Προσώπων Εµπορική Δραστηριότητα: Πωλήσεις και Παραγγελιοληψία, Διαχείριση Λιανικής Retail, POS & Retail Systems, Touch Screen Retail, Loyalty Schemes, Τιµολογιακές Πολιτικές Πωλήσεων & Αγορών, Αγορές και Παραγγελιοδοσία, Ξένο Νόµισµα, Παρακολούθηση Εργαζοµένων, Πωλητών Εισπρακτόρων, Αγοραστών, Κοστολόγηση Εισαγωγών Εξαγωγών, Intrastat, Διαχείριση Έργων, Υπηρεσίες & Τεχνικοί Λογιστικές Ενότητες: Διαχείριση Γενικής Λογιστικής, Έσοδα Έξοδα, Παρακολούθηση Παγίων Χρηµατοοικονοµική Διαχείριση Δαπάνες: Εισπράξεις, Πληρωµές, Διαχείριση Αξιόγραφων - Χαρτοφυλάκια Αξιόγραφων - Cash Flow, Διακανονισµοί & Δόσεις, Διαχείριση Πιστωτικών Καρτών, Παρακολούθηση Ταµείων, Χρηµατικοί & Τραπεζικοί Λογαριασµοί, Πράξεις Χρηµατικών Λογαριασµών & Εµβάσµατα, Αντιστοιχήσεις Open item, Ειδικές Συναλλαγές & Χρεοπιστώσεις, Συµψηφισµοί Συναλλασσοµένων, Set Χρεοπιστώσεων, Πιστωτικές Πολιτικές Credit Control 2. (3 named users) Operations: Μέσα (Resources), Δροµολόγια, Γεωγραφικά Σηµεία, Business Units, Διαχείριση Εγκρίσεων, Διαχείριση επισυναπτόµενων Ηλεκτρονικών Αρχείων (Έγγραφα) CRM: CRM - Sales & Marketing Reporting Tools: Πλήρως οριζόµενα Ευρετήρια, Report Generator - Basic, Report Generator - Advanced, Report Generator Templates, Merging Customization Tools: Run Time Rights, ALERT System, Script Builder - Σενάρια Ροών Remote Systems Τιµή ανά πρόσθετο χρήστη (για 4-15 named users) Τιµή ανά πρόσθετο χρήστη ( για >15 named users) 0 20

21 Soft1 Cloud ERP Global Περιεχόµενα Συνδροµή Stock Management: Διαχείριση Αποθήκης Αποθεµάτων, Απεριόριστοι Αποθηκευτικοί Χώροι, Θέσεις Αποθήκευσης - Ράφια, Διαχείριση Serial Numbers - Υπηρεσιών (Service), Χρώµα Μέγεθος, Group Sets, Παρτίδες, Εναλλακτικά Αντίστοιχα Είδη, Ποσοτικές Eκκρεµότητες, Κατασκευαστές, Μάρκες Συναλλασσόµενοι: Διαχείριση Πελατών, Προµηθευτών, Χρεωστών, Πιστωτών, Παρακολούθηση Οµίλου Εταιριών, Συγκεντρωτικές καρτέλες & Ισοζύγια, Διαχείριση Επαφών & Φυσικών Προσώπων Εµπορική Δραστηριότητα: Διαχείριση Υποκαταστηµάτων Sites, Πωλήσεις και Παραγγελιοληψία, Διαχείριση Λιανικής Retail, POS & Retail Systems, Touch Screen Retail, Loyalty Schemes, Αγορές και Παραγγελιοδοσία, Παρακολούθηση Εργαζοµένων, Πωλητών Εισπρακτόρων, Αγοραστών, Προβλέψεις Αγορών & Πωλήσεων, Τιµολογιακές Πολιτικές Πωλήσεων και Αγορών, Εσωλογιστική (Εµπορική) Κοστολόγηση, Διαχείριση Έργων, Υπηρεσίες & Τεχνικοί, Εγκαταστάσεις - Συµβάσεις Χρηµατοοικονοµική Διαχείριση Δαπάνες: Εισπράξεις, Πληρωµές, Διαχείριση Αξιόγραφων - Χαρτοφυλάκια Αξιόγραφων, Διαχείριση Πιστωτικών καρτών, Διακανονισµοί & Δόσεις, Παρακολούθηση Ταµείων, Χρηµατικοί & Τραπεζικοί Λογαριασµοί, Πράξεις Χρηµατικών Λογαριασµών & Εµβάσµατα, Αντιστοιχήσεις Open item, Ειδικές Συναλλαγές & Χρεοπιστώσεις, Συµψηφισµοί Συναλλασσοµένων, Set Χρεοπιστώσεων, Πιστωτικές Πολιτικές Credit Control, Προϋπολογισµοί, Factoring, Activity Based Costing (5 named users) Παραγωγή: Διαχείριση Παραγωγής, Εσωλογιστική (Βιοµηχανική Κοστολόγηση) Διεθνείς Συναλλαγές: Ξένο Νόµισµα, Κοστολόγηση Πωλήσεων Εξαγωγών, Κοστολόγηση Αγορών Εισαγωγών, Intrastat Λογιστικές Ενότητες: Γενική & Αναλυτική Λογιστική, Έσοδα Έξοδα, Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Παρακολούθηση Παγίων Operations: Μέσα (Resources), Δροµολόγια, Γεωγραφικά Σηµεία, Διαχείριση επισυναπτόµενων Ηλεκτρονικών Αρχείων (Έγγραφα), Business Processes, Διαχείριση Εγκρίσεων, Business Units CRM: CRM - Sales & Marketing Reporting Tools: Report Generator - Basic, Report Generator - Advanced, Report Generator - Templates, Merging, Remote Systems Τιµή ανά πρόσθετο χρήστη (για 6-15 named users) Τιµή ανά πρόσθετο χρήστη (για > 15 named users) 1. 21

22 Soft1 Cloud ERP Πρόσθετες Eνότητες Περιεχόµενα Μισθοδοσία έως 30 εργαζοµένων Μισθοδοσία έως εργαζοµένων Μισθοδοσία απεριόριστων εργαζοµένων Multilingual: Αγγλική γλώσσα Συνδροµή Soft1 Cloud ERP Prime, ValuePlus & Global: Στην αξία της ετήσιας συνδροµής όλων των Soft1 Cloud ERP συνδυασµών περιλαµβάνεται χρήση βάσης δεδοµένων SQL Database χωρητικότητας 1 GB. Το κόστος αναβάθµισης διαµορφώνεται ως εξής: Συνδροµή Επιπλέον χωρητικότητα SQL Databasa ανά 1GB 22

23 Soft1 Web & Mobile εφαρµογές για φορητές συσκευές (smartphone, tablet κλπ.) Περιεχόµενα Mobile εφαρµογές Soft1 mcrm (ανά web-mobile χρήστη & φορητή συσκευή) Διατίθεται για εκδόσεις λειτουργικού Android & ios Soft1 MyPortal Soft1 QuickView Web εφαρµογές Soft1 B2B έως 20 clients Soft1 B2B έως 50 clients Soft1 B2B για απεριόριστο αριθµό clients Soft1 Web3 user (ανά web-mobile χρήστη) Soft1 Web3 για απεριόριστο αριθµό web-mobile χρηστών Soft1 Web Report για απεριόριστο αριθµό web-mobile χρηστών Συνδροµή Δωρεάν Δωρεάν Οι σειρές εφαρµογών Soft1, και ERP της έκδοσης Soft Edition µπορούν να ενταχθούν στη Soft1 Open Enterprise Edition και να αξιοποιήσουν τις Soft1 Web & Mobile εφαρµογές µε την προσθήκη του µηχανισµού Soft1 Open Enterprise Engine. 23

24 Εφαρµογές Soft1 Συνοπτική Περιγραφή Ενοτήτων Stock Management Αποθήκη, Αποθέµατα Η ενότητα µπορεί να λειτουργήσει αυτοτελώς µε οριζόµενα παραστατικά αποθήκης, συµπεριλαµβανοµένων ενδοδιακινήσεων και για δύο (2) αποθηκευτικούς χώρους. Αποθηκευτικοί Χώροι (διαχείριση πολλαπλών) Αναβάθµιση της ενότητας Αποθήκης Αποθεµάτων ώστε να αφορά σε απεριόριστους αποθηκευτικούς χώρους. Θέσεις Αποθήκευσης (ράφια) Παρακολουθούνται συγκεκριµένες θέσεις αποθήκευσης σε όλες τις διακινήσεις. Εναλλακτικά - Αντίστοιχα είδη Παρέχονται απεριόριστοι εναλλακτικοί αντίστοιχοι κωδικοί σε κάθε εγγραφή είδους αποθήκης µε δυνατότητα ανεύρεσης βάσει οποιουδήποτε από αυτά. Ποικίλες χρήσεις (εναλλακτικοί κωδικοί, ιστορικό αλλαγής κωδικών, εναλλακτικές ανευρέσεις κλπ.). Serial Numbers Service Παρακολούθηση αριθµών σειράς σε όλες τις διακινήσεις και ολοκληρωµένη διαχείριση διαδικασιών «service πάγκου». Χρήση Φακέλου Υπηρεσιών (ή «κάρτας επισκευής») για παραλαβή, έλεγχο εγγύησης, τοποθέτηση ανταλλακτικών και εκτέλεση εργασιών καθώς και πλήρως αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες έκδοσης παραστατικών. Επίσης, περιλαµβάνει αρχεία Υπηρεσιών διακεκριµένα του αρχείου Αποθήκης, ειδική διαχείριση πρότυπου κόστους, χρήση ανθρώπινων πόρων (τεχνικών) σε όλες τις πράξεις (επιχειρησιακές & φοροτεχνικές) της εφαρµογής. Παρτίδες Παρακολουθούνται lot numbers µε πλήρη στοιχεία ηµεροµηνίας λήξης & αποθέµατος διακινήσεων ανά γραµµή παραστατικών. Χρώµα - Mέγεθος Παρακολουθούνται τρεις «πολλαπλασιαστικοί παράγοντες» σε κάθε είδος αποθήκης, µε άµεση πρόσβαση στους σχετικούς πίνακες κατά τις διακινήσεις και µε πλήρη εικόνα αποθέµατος. Group Sets Διαχείριση συνθέτων ειδών µε πλήθος αυτοµατισµών κατά τη χρήση τους σε συναλλαγές και διακινήσεις. Πλήρης παρακολούθηση του κόστους κατά τις συνθέσεις µε αυτόµατη παραγωγή παραστατικών αποθήκης. Συναλλασσόµενοι Πελάτες Προµηθευτές Οι ενότητες Συναλλασσοµένων λειτουργούν αυτοτελώς για τη µηχανογράφηση σταθερών στοιχείων των κατά περίπτωση εγγραφών χωρίς κινήσεις. Ωστόσο, µπορούν επιδεχθούν κινήσεις (ακόµα και χωρίς ενότητες Πωλήσεων ή Εισπράξεων ή Αγορών ή Πωλήσεων) εάν εγκατασταθεί η ενότητα Ειδικές Συναλλαγές & Χρεοπιστώσεις. Με την ενότητα αυτή δηµιουργείται ένας ικανός αυτοτελής συνδυασµός διαχείρισης Συναλλασσοµένων & κινήσεών τους. Πωλήσεις - Παραγγελιοληψία Βασική ενότητα που προϋποθέτει τις ενότητες Αποθήκης και Πελατών, τις οποίες συνδυάζει για τη διεξαγωγή της Εµπορικής Λειτουργίας Πωλήσεων & Παραγγελιοληψίας. Θεµελιώδης ενότητα που χρησιµοποιείται για προσφορές, παραγγελιοληψία, αποστολές, διακινήσεις, πωλήσεις, επιστροφές, πιστωτικά, ακυρωτικά κλπ. Αγορές - Παραγγελιοδοσία Συµµετρική µε τις Πωλήσεις Παραγγελιοληψία, η ενότητα προϋποθέτει τις ενότητες Αποθήκης και Προµηθευτών, τις οποίες συνδυάζει για τη διεξαγωγή της εµπορικής λειτουργίας Αγορών & Παραγγελιοληψίας. Χρησιµοποιείται για προσφορές προµηθευτών, παραγγελιοδοσία, παραλαβές, διακινήσεις, αγορές, επιστροφές, πιστωτικά, ακυρωτικά κλπ. Τιµολογιακές Πολιτικές Πωλήσεων & Αγορών Ενότητα που προϋποθέτει την ενότητα Πωλήσεων ή Αγορών (διαζευκτικά). Προσφέρει έναν ισχυρό µηχανισµό κατασκευής σύνθετων σεναρίων Τιµολογιακών Πολιτικών (Αγορών ή Πωλήσεων), τον οποίο χρησιµοποιεί για να αυτοµατοποιήσει τις προτεινόµενες τιµές στα Παραστατικά Αγορών ή Πωλήσεων αντίστοιχα. Ανοικτά µοντέλα διαµόρφωσης τιµών & εκπτώσεων µε συνεκτίµηση οποιωνδήποτε παραµέτρων της εφαρµογής. Απεριόριστη σύνδεση και ιεράρχηση σεναρίων για περιορισµένα, διακοπτόµενα ή αόριστα χρονικά διαστήµατα. Λιανική Retail Business Η ενότητα προϋποθέτει µόνο την ενότητα Αποθήκης (για λιανικές πωλήσεις σε «Άγνωστο Πελάτη Λιανικής») είτε και Πελατών (για λιανικές πωλήσεις σε συγκεκριµένες εγγραφές Αρχείου Πελατών). Σε κάθε περίπτωση προσφέρει ειδική οθόνη λιανικών πωλήσεων, χώρο για αναγραφή των στοιχείων του «Άγνωστου Πελάτη Λιανικής» και ενσωµατωµένο σύστηµα εισπράξεων µετρητοίς, επί πιστώσει ή µε πιστωτική κάρτα. Loyalty Schemes Ενότητα η οποία διαχειρίζεται το Loyalty Marketing των εταιριών, δηλαδή τις στρατηγικές επιβράβευσης των πελατών τους µέσω παροχής κινήτρων όπως οι δωροεπιταγές, οι Κάρτες πόντων κλπ. 24

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος

ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 3 ATLANTIS E.R.P. Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος ATLANTIS ERP 4 ATLANTIS Οργάνωση Λειτουργίας Συστήµατος Απρίλιος 2010 COPYRIGHT, ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Α.Ε. Η ALTEC ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ...9 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τήρηση Βιβλίων Γ Κατηγορίας σε Μηχανογραφικό Περιβάλλον για µια ιαχειριστική Χρήση Σπουδαστές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SoftOne SoftOne ΒΑΣΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ο ΗΓΟΥ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 3 2. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΕΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ημ/νία: 19/11/2012 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Ημ/νία: 19/11/2012 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 213.1311572 & 213.1311569 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 210.2517292, www.inedivim.gr Ημ/νία: 19/11/2012 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 19/12/2006 88 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εξέλιξη των. (6.0.1.0176 για έχει προστεθεί.. Ανανεωμένη. η Διαδικτυακή. επιχειρηματική. δραστηριότητα. τη διαχείριση

Η Εξέλιξη των. (6.0.1.0176 για έχει προστεθεί.. Ανανεωμένη. η Διαδικτυακή. επιχειρηματική. δραστηριότητα. τη διαχείριση Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτεε όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν σε όλες τις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ REALIZE A.E. ΔΗΜΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΔΡΑ: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 151 23 ΑΦΜ: 099604146 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 59189/1ΑΤ/Β/05/0351

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον

Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον 1 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πυλώνας 2 Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης Πυλώνας 4 Σχέσεις με το Εξωτερικό Περιβάλλον Εκπαιδευτικό Υλικό Ενότητες Α. Καινοτόμα Συστήματα Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής

Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών. Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών Πέρδος Αθανάσιος Καθηγητής Πληροφορικής Περιεχόµενα Εφαρµογές Πληροφορικής Υπολογιστών...1 Κεφάλαιο 1 ο...3 Γενική Επισκόπηση Των Εφαρµογών Πληροφορικής...3 Εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Tεύχος Δημοπράτησης Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού_Mέρος Α: Μελέτη_Αντικείμενο και Προδιαγραφές Έργου: Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας και Ιατρικής Παρακολούθησης Επαναπροκήρυξη Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος.

Στις παραγγελίες έχετε, πλέον, τη δυνατότητα να συμπληρώσετε πληροφορίες που αφορούν στο μικτό και καθαρό βάρος. Η Εξέλιξη των εφαρμογών PRISMA Win δε σταματά ποτέ! Παρακάτω μπορείτε να δείτε όλες τις νέες δυνατότητες που προστέθηκαν σε όλες τις εφαρμογές. Ενημερώστε άμεσα την εφαρμογή σας με την τελευταία αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης:

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο: «Ανάπτυξη εφαρμογών διαχείρισης και διάχυσης πολιτισμικού περιεχομένου» της Πράξης: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 2 Πιλοτικές εφαρµογές νέων µορφών οργάνωσης εργασίας ΕΡΓΑΣΙΑ 2.5 Αναπροσαρµογή µοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π.) ΕΤΗΣIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα