Κοινωνική Δράση Αρνός. Στηρίζουμε το σχολείο, προσφέρουμε στα παιδιά μας!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοινωνική Δράση Αρνός. Στηρίζουμε το σχολείο, προσφέρουμε στα παιδιά μας!"

Transcript

1 Κοινωνική Δράση Αρνός Στηρίζουμε το σχολείο, προσφέρουμε στα παιδιά μας!

2 Διδασκαλία αρχαίων κειμένων με τη χρήση νέων τεχνολογιών Συντελεστές: Γιάννης Π. Κρόκος - Μαθηματικός - Πολιτικός Μηχανικός Χαρίκλεια Μυττά - Φιλόλογος Κατερίνα Καραμούζη - Παπαδημητρίου - Φιλόλογος Πέτρος Γεωργιακάκης Δρ. Ηλεκτρονικής Μάθησης 2

3 Η διδασκαλία των αρχαίων: Θουκυδίδου Επιτάφιος Κεφ.40, 3 Εντάσσουμε το κείμενο στον ιστορικό χώρο και χρόνο για να δικαιολογήσουμε το πνεύμα του. Εντάσσουμε αρχαίες λέξεις και φράσεις σε νεοελληνικό γλωσσικό περιβάλλον για να συνειδητοποιούμε ότι αυτές τις λέξεις εξακολουθούμε να τις χρησιμοποιούμε είτε αυτούσιες είτε διαφοροποιημένες. Επιμένουμε στα αισθητικά σχήματα και στις ιδιαιτερότητες του ύφους του συγγραφέα ώστε να ξέρει ο μαθητής γιατί ένας συγγραφέας μας αρέσει περισσότερο από τον άλλο. Το συντακτικό και η γραμματική είναι ζωντανά στοιχεία του λόγου και διδάσκονται βιωματικά.

4 Η διδασκαλία των αρχαίων: Θουκυδίδου Επιτάφιος Κεφ.40, 3 Οι ασκήσεις δεν μπορεί να είναι μόνο αντικειμενικού τύπου. Ο μαθητής μπορεί να συμπληρώσει ένα κενό τυχαία και να μην γνωρίζει πώς κλίνεται ολόκληρη η λέξη και να τη λέει λανθασμένα και στα νέα ελληνικά. Π.χ. αντί για κρατών μπορεί να πει κράτων. Επισημαίνουμε τη δομή του αρχαίου κειμένου ώστε ο μαθητής να κατανοήσει τη συμμετρία, την αρμονία, τη συνάφεια και τη μαθηματική σκέψη που το διατρέχει.

5 Η διδασκαλία των αρχαίων: Θουκυδίδου Επιτάφιος Κεφ.40, 3 Δίνουμε κάποια στοιχεία για την αρχαία ελληνική προφορά ώστε να κάνουμε σαφή την ιστορική ορθογραφία. Η γλώσσα είναι ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται τόσο ως προς την προφορά όσο και ως προς τη μορφή.

6 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, Θουκυδίδου Επιτάφιος Κεφ.40, 3 ἐπί δ οὖν τοῖς πρώτοις τοῖσδε Περικλῆς ὁ Ξανθίππου ᾑρέθη λέγειν 6

7 1. 2 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Διαφερόντως γὰρ δὴ καὶ τόδε ἔχομεν ὥστε τολμᾶν τε οἱ αὐτοὶ μάλιστα καὶ περὶ ὧν ἐπιχειρήσομεν ἐκλογίζεσθαι ὃ τοῖς ἄλλοις ἀμαθία μὲν θράσος, λογισμὸς δὲ ὄκνον φέρει. Κράτιστοι δ' ἂν τὴν ψυχὴν δικαίως κριθεῖεν οἱ τά τε δεινὰ καὶ ἡδέα σαφέστατα γιγνώσκοντες καὶ διὰ ταῦτα μὴ ἀποτρεπόμενοι ἐκ τῶν κινδύνων. Καὶ τὰ ἐς ἀρετὴν ἐνηντιώμεθα τοῖς πολλοῖς οὐ γὰρ πάσχοντες εὖ, ἀλλὰ δρῶντες κτώμεθα τοὺς φίλους.- 7

8 2. 1 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Διαφερόντως γὰρ δὴ ἔχομεν καὶ τόδε Γιατί διαφέρουμε βέβαια και ως προς αυτό ὥστε οἱ αὐτοὶ μάλιστα τε τολμᾶν καὶ (ὥστε οἱ αὐτοὶ μάλιστα) ἐκλογίζεσθαι ότι δηλ. εμείς οι ίδιοι κυρίως και να τολμάμε και κυρίως να υπολογίζουμε περὶ (τούτων οἷς ) ὧν ἐπιχειρήσομεν γι αυτά που θα επιχειρήσουμε ὃ τοῖς ἄλλοις ἀμαθία μὲν πράγμα που στους μεν άλλους η μεν αμάθεια φέρει θράσος, λογισμὸς δὲ (φέρει) προκαλεί θράσος, ο δε λογισμός (προκαλεί) ὄκνον. δισταγμό. 8

9 2. 2 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Κράτιστοι δέ τὴν ψυχὴν Πάρα πολύ γενναιόψυχοι δικαίως ἄν κριθεῖεν δίκαια θα θεωρούνταν οἱ γιγνώσκοντες σαφέστατα τά τε δεινὰ καὶ ἡδέα καὶ διὰ ταῦτα μὴ ἀποτρεπόμενοι εκείνοι που σαφέστατα γνωρίζουν και τα δεινά και τα ευχάριστα και όμως εξ αιτίας τους δεν αποφεύγουν τους κινδύνους. ἐκ τῶν κινδύνων 9

10 2. 3 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Καὶ τὰ ἐς ἀρετὴν Και σε ό τι αφορά την αρετή ἐνηντιώμεθα τοῖς πολλοῖς έχουμε εναντιωθεί στους πολλούς οὐ γὰρ εὖ πάσχοντες, ἀλλὰ (εὖ ) δρῶντες κτώμεθα τοὺς φίλους.- γιατί όχι ευεργετούμενοι αλλά ευεργετούντες αποκτάμε τους φίλους.- 10

11 3. 1 Α. ΝΟΗΜΑ 1. Στη σύγκριση με τους Σπαρτιάτες, οι Αθηναίοι διαφέρουσι ὥστε οἱ αὐτοὶ μάλιστα τε τολμᾶν καὶ (μάλιστα) ἐκλογίζεσθαι 2. Γνωρίζουν ότι η ἀμαθία είναι θράσος αλλά και ὁ λογισμός φέρει ὄκνον. 3. Γενναιόφρονες είναι οἱ γιγνώσκοντες σαφέστατα τά τε δεινὰ καὶ ἡδέα καὶ διὰ ταῦτα μὴ ἀποτρεπόμενοι ἐκ τῶν κινδύνων. 4. Άλλωστε οι φίλοι αποκτώνται όχι εὖ πάσχοντες, ἀλλὰ (εὖ ) δρῶντες. 11

12 4. 1 Α. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ διαφερόντως: η διαφορά με την έννοια της υπεροχής οἱ αὐτοί: δίνεται έμφαση στην αποτελεσματική πολυμέρεια των Αθηναίων σε βάρος της μονομέρειας των Σπαρτιατών τολμᾶν ἐκλογίζεσθαι : η τόλμη δεν αποξενώνεται από τη λογική μολονότι α. γνωρίζουν τά δεινά και τα ἡδέα και μολονότι β. ἀμαθία μὲν φέρει θράσος, λογισμὸς δὲ ὄκνον (φέρει) : αντίθεση εὖ πάσχοντες # εὖ δρῶντες : η έννοια της προσφοράς 12

13 5. 1 Α. ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ διαφερόντως : δίνεται έμφαση στο δημοκρατικό πολίτευμα της Αθήνας σε βάρος του ολιγαρχικού της Σπάρτης, τολμᾶν και ἐκλογίζεσθαι : επισημαίνεται η δράση παράλληλα με τη σκέψη, ἡ γνώση τῶν δεινῶν και τῶν ἡδέων δεν λειτουργεί αποτρεπτικά, ἡ ἀρετή ως αγαθοεργία που δεν αναμένει ανταπόδοση. 13

14 6. 1 Α. Η ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΦΟΣ ΤΟΥ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ἔχομέν τι διαφερόντως αντί διαφέρομεν οἱ τά τε δεινὰ καὶ ἡδέα σαφέστατα γιγνώσκοντες : υπερβατό ἐς αντί εἰς θράσος # ὄκνος : αντίθεση ἀμαθία αντί ἀμάθεια οὐ γὰρ πάσχοντες εὖ, ἀλλὰ δρῶντες : σχήμα εκ παραλληλου ἐνηντιώμεθα αντί ἠναντιώμεθα 14

15 7. 1 Β. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ κριθεῖεν // κρίνομαι, ἐκρίθην, κριθῶ ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ // ἡδέων, ἡδειῶν, ἡδέων δημόσιον σῆμα ὅ ἐστίν ἐπί τοῦ καλλίστου προαστείου 15

16 8. 1 Γ. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ και τόδε ἔχομεν ὥστε τολμᾶν : συμπερασματική επεξηγηματική (ότι δηλαδή και μεγάλη τόλμη έχουμε) καὶ (ὥστε οἱ αὐτοὶ μάλιστα) ἐκλογίζεσθαι καί περὶ ὧν > (τούτων οἷς ) ἐπιχειρήσομεν : επιχειρῶ τινί (ἐχθρῷ) αλλά και τι (πρᾶγμα) : βραχυλογία και έλξη εἰ δέ με δεῖ και γυναικείας τι ἀρετῆς μνησθῆναι 16

17 9. 1 Δ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Ενδεικτικές α. γιγνώσκοντες τά δεινά και ἡδέα : να μεταφερθεί η φράση στον ενικό. β. τα ἡδέα : να κλιθεί το θηλυκό και να δικαιολογηθεί ο τόνος σε όλα τα πρόσωπα του πληθυντικού αριθμού. Σύμφωνα με ποιο επίθετο κλίνεται; γ. σαφέστατα : να δώσετε τους άλλους δυο βαθμούς και να εντάξετε το επίρρημα σε μια πρόταση. 17

18 10. 1 Ε. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ Ενδεικτικές α. περὶ ὧν ἐπιχειρήσομεν :Να αναφέρετε το συντακτικό φαινόμενο και να το περιγράψετε. β. ὅ τοῖς ἄλλοις ἀμαθία Τι είδους πρόταση εισάγει η αναφορική αντωνυμία και γιατί; ἔργῳ δέ περί τοῦ ἤδη ὁρωμένου σφίσιν αύτοῖς άξιοῦντες πεποιθέναι Χαρίκλεια Μυττά, φιλόλογος 18

19 Κειμενοκεντρική προσέγγιση Είναι η διδακτική μέθοδος προσαρμοζόμενη στο γραμματειακό είδος του κειμένου. Το κείμενο αποτελεί κέντρο του ενδιαφέροντός μας και αντιμετωπίζεται ως οργανικό σύνολο του οποίου τα μέρη φωτίζονται και ερμηνεύονται αμοιβαία. Κατανόηση Γλωσσικό Λεξιλογικόσημασιολογικό 19

20 Επικοινωνιακή προσέγγιση στη μελέτη του κειμένου Σ Υ Γ Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο ΚΕΙΜΕΝΟ Ιδέες Δομή Μορφή Διακειμενικότητα «Συνομιλία των κειμένων μεταξύ τους» ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ Προθέσεις Οργάνωση Ιδεών Γλωσσική έκφραση ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΝΤΙ-ΚΕΙΜΕΝΟ Προσδοκίες Κατανόηση Δ Ι Α Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο 20

21 Στόχοι της ενότητας Ως το προς το γνωστικό αντικείμενο Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας να προβληματιστούν οι μαθητές για τα αίτια του Τρωικού πολέμου και την αξία του αντιπολεμικού μηνύματος που υπάρχει στο έργο και σε παράλληλα κείμενα να αξιολογήσουν τα επιχειρήματα του ιστορικού Ηροδότου να γνωρίσουν μια άλλη εκδοχή του μύθου για την Ελένη και τον Τρωικό πόλεμο, να συνδέσουν την εκδοχή αυτή με την τραγωδία του Ευριπίδη Ελένη που διδάσκονται από μετάφραση σε αυτή την τάξη να εμβαθύνουν στις απόψεις τους και να κατανοήσουν τις διάφορες ερμηνείες που συνδέουν ένα γεγονός και τους πρωταγωνιστές του 21

22 Στόχοι της ενότητας Ως το προς τη διαδικασία μάθησης Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας να εντρυφήσουν στη διερευνητική μάθηση να αναπτύξουν την παρατηρητικότητα και την κριτική σκέψη αξιοποιώντας από τις πηγές ό,τι είναι πιο απαραίτητο κατά την κρίση τους στην εκπόνηση εργασιών να πειραματιστούν στην επεξεργασία του κειμένου μέσω διαφόρων εργαλείων (οπτικοακουστικών, π.χ. timeline) να αναπτύξουν δεξιότητες στοχευμένης περιήγησης στο διαδίκτυο (webquest) να έρθουν σε επαφή με τις διαδραστικές δυνατότητες του διαδικτύου (proprofs, text to speech) 22

23 Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας Γνωστικό αντικείμενο Στόχοι Διαδικασία μάθησης 23

24 24

25 25

26 Η προσέγγιση CALL (Computer Assisted Language Learning) Κάθε διαδικασία κατά την οποία οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποιούν υπολογιστή, έξυπνα τηλέφωνα, ταμπλέτες, MP3 players και κονσόλες για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους σε μια γλώσσα 26

27 Άξονες της προσέγγισης CALL; Υλικό για τη γλώσσα με μορφή βίντεο, flash-animations, web-quests, pod-casts, web-casts αρθογραφία 27

28 Άξονες της προσέγγισης CALL; Διαδικτυακά περιβάλλοντα επικοινωνίας μέσω , κειμένου (chat), κοινωνικά δίκτυα, μετάδοση ήχου-βίντεο. 28

29 Άξονες της προσέγγισης CALL; Λογισμικά για την εκμάθηση της γλώσσας με λειτουργίες text-to-speech, αναγνώρισης φωνής, διαδραστικές και καθοδηγούμενες ασκήσεις εμπέδωσης. 29

30 Άξονες της προσέγγισης CALL; Διαδικτυακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που προσφέρουν επικοινωνία διδάσκοντα-μαθητή και μαθητών μεταξύ τους. 30

31 Άξονες της προσέγγισης CALL; Παιγνιώδης μάθηση 31

32 32

33 Μετάφραση Ερωτήσεις κατανόησης 33

34 Flashcards 34

35 Ερωτήσεις με βίντεο διαδραστικού τύπου 35

36 36

37 37

38 Text-To-Speech 38

39 Συνεχίζουμε την αναζήτηση δρόμων, με προορισμό τη Σωκρατική Διδασκαλία. Σας περιμένουμε συνεπιβάτες, στα διεθνή εκπαιδευτικά ταξίδια του arnos.gr

40 Κοινωνική Δράση Αρνός Στηρίζουμε το σχολείο, προσφέρουμε στα παιδιά μας!

41 Text-To-Speech Ὁ σοφὸς ἐστι εὐδαίμων Ἀλέξανδρος πόλεις δύο ἔκτισεν Ἡ Σάμος νῆσος ἐστι Ο σοφος εστι ευδαίμων Αλεξανδρος πολεις δυο εκτισεν Η Σαμος νησος εστι 41

42 Timeline - Χρονογραμμή 42

43 Proprofs https://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=_866799vq 43

44 Proprofs 44

45 Proprofs 45

46 46

47 47

48 48

49 Κωδικοί Timeline Username: geopet Psw: piavgg31 Flashcards Username: geopet Psw: piavgg31 Μετάφραση: Συντακτικό: Λεξιλόγιο 49

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 51 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Εισαγωγή Η σύγχρονη κοινωνική, οικονοµική, πολιτισµική και πολιτική πραγµατικότητα στις κοινωνίες δυτικού τύπου απαιτεί όλο και περισσότερο ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα

Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Π3.1.3 Μεθοδολογία και διαδικασίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων στα Γλωσσικά μαθήματα Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σχεδιάζοντας Δραστηριότητες με την αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ταξιδεύοντας στις Αιγές της Μακεδονίας για τους βασιλικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών (ΓΣ) και Σύγχρονων Γλωσσών (ΣΓ) οδηγεί στην απόκτηση δύο πτυχίων:

Το πρόγραμμα του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών (ΓΣ) και Σύγχρονων Γλωσσών (ΣΓ) οδηγεί στην απόκτηση δύο πτυχίων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα του Τμήματος Γαλλικών Σπουδών (ΓΣ) και Σύγχρονων Γλωσσών (ΣΓ) οδηγεί στην απόκτηση δύο πτυχίων: A. Πτυχίο στη Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία B. Πτυχίο στις Σύγχρονες Γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013

Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013 Σύµφωνα µε την Υ.Α. 139610/Γ2/01-10-2013 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α και Β τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου Για τη διδασκαλία του µαθήµατος της Αρχαίας Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Περιγραφή, η τέχνη του χώρου: αναπαράσταση μέσα από το λόγο ενός ιστορικού μνημείου και παρουσίασή του με πολυτροπικό κείμενο (από τη Νεοελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα. Α Γυμνασίου Αντώνης Τσακμάκης Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α Γυμνασίου οὐ φέρω τύχην ἐμήν Βιβλίο του καθηγητή Έκδοση προκαταρκτική Λ ε υ κ ω σ ί α 2 0 1 1 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2405 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 181 23 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 8613/Δ2 Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Ιστορία» της Γ, Δ, Ε, ΣΤ τάξης Δημοτικού,

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Αριστοτέλους Πολιτικά, Βιβλίο καθηγητή Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Εισαγωγικά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Από την Εισαγωγή στα Πολιτικά, που είχαν την ευκαιρία να διαβάσουν στη σελίδα του βιβλίου τους, οι μαθητές γνωρίζουν ήδη τη στενότατη σχέση της πολιτικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19635 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1401 2 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 932 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής» Α τάξης Γενικού Λυκείου....

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Το ανθρώπινο θαύμα»

Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Το ανθρώπινο θαύμα» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Δ Δημοτικού Τίτλος: «Το ανθρώπινο θαύμα»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΘΑΝΝΗ Θ. ΠΑΑ ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ

ΓΘΑΝΝΗ Θ. ΠΑΑ ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΘΑΝΝΗ Θ. ΠΑΑ ΔΘΔΑΚΣΘΚΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΣΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ 16 Διαγωνίσματα πος καλύπτοςν ολόκληπη την εξεταστέα ύλη τος μαθήματορ και όλοςρ τοςρ τύποςρ των ασκήσεων τηρ Σπάπεζαρ Θεμάτων Copyright για τιρ απαντήσειρ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακά εργαλεία Εφαρμογή τους σε σχολικό εργαστήριο, σε τάξη ή σε κατ οίκον εργασίες και προτάσεις για την αξιοποίησή τους σε φιλολογικά μαθήματα

Διαδικτυακά εργαλεία Εφαρμογή τους σε σχολικό εργαστήριο, σε τάξη ή σε κατ οίκον εργασίες και προτάσεις για την αξιοποίησή τους σε φιλολογικά μαθήματα 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Διαδικτυακά εργαλεία Εφαρμογή τους σε σχολικό εργαστήριο, σε τάξη ή σε κατ οίκον εργασίες και προτάσεις για την αξιοποίησή τους σε φιλολογικά μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΟΙ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ξενοφώντος Αγησίλαος Κεφάλαιο 7 Συγγραφή: Πόπη Χριστοφόρου - Πούγιουρου, Σύμβουλος Φιλολογικών Μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ) ΚΕΙΜΕΝΟ: Α) Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Διδαγμένο κείμενο Αριστοτέλους Πολιτικά Θ 2.1-4 Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν τίς δ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14043 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 934 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ (Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ60/70 1. Έστω τα ακόλουθα τρία µοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

101 ΙΔΕΕΣ. για πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς

101 ΙΔΕΕΣ. για πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς 101 ΙΔΕΕΣ για πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς 101 ιδeες για πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς Παραγγελία της Microsoft Ουγγαρίας Επιστημονική επιμέλεια: Ádám Merényi, Vince Szabó, Attila Takács Μετάφραση: Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (µετάφραση/πρωτότυπο)

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (µετάφραση/πρωτότυπο) 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (µετάφραση/πρωτότυπο) Το πνεύµα της εποχής και οι σύγχρονες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ-ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΣΕΝΑΡΙΟ-ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΕΝΑΡΙΟ-ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΟΥ: Καραντώνη Χριστίνα, Καθηγήτρια ΠΕ2 στο ΠΠΛΠΠ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ-ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1.1.Τίτλος σχεδίου διδασκαλίας: Διδασκαλία αγνώστου κειμένου Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

10 συμβουλες για τη διδασκαλια της ερμηνειας

10 συμβουλες για τη διδασκαλια της ερμηνειας Δάσκαλοι 10 συμβουλες για τη διδασκαλια της ερμηνειας Κάποιες σκέψεις για αρχή... 1. Εργαστείτε στην ερμηνεία με κείμενα διαφόρων ειδών 2. Χρησιμοποιείστε πρωτότυπα κείμενα 3. Χρησιμοποιείστε παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα