2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ"

Transcript

1 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2.1. Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας του Νηπιαγωγείου Στόχοι - Άξονες Περιεχομένου Κατανόηση θέματος που εκφέρεται στην ΕΝΓ. Χρήση ΕΝΓ για αποτελεσματική έκφραση σκέψεων, συναισθημάτων, επιθυμιών και απόψεων. Χρήση προσληπτικών δεξιοτήτων για την κατανόηση και εκτίμηση της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των Κωφών. Χρήση ΕΝΓ και ευρέως φάσματος γλωσσικών στρατηγικών για την αποτελεσματική μετάδοση ιδεών σε διαφορετικά ακροατήρια για μια ποικιλία σκοπών. Εφαρμογή προσληπτικών γλωσσικών στρατηγικών για πληροφορίες που εμπεριέχονται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Χρήση σωστών τύπων ΕΝΓ στους αντίστοιχους τομείς Χρήση στυλιστικών και ρητορικών τομέων επικοινωνίας της ΕΝΓ για διερεύνηση ιδεών, έκφραση συνειρμών, συλλογισμό και παρουσίαση θεμάτων σχετικά με την ανθρώπινη συμπεριφορά, καθώς και για έκφραση συναισθημάτων, σκέψεων και γνώσεων. Ειδικοί Στόχοι Ανάπτυξη στρατηγικών παρακολούθησης και αυτοελέγχου. Ανάπτυξη τεχνικών απόσπασης προσοχής. Ανάπτυξη και διατήρηση οπτικής επαφής κατά το νοηματισμό. Κατανόηση χρήσης δακτυλοσυλλαβισμού. Χρήση βασικών χειρομορφών Κατανόηση των φωνολογικών χαρακτηριστικών των νοημάτων της ΕΝΓ (χειρομορφής, θέσης, κίνησης, προσανατολισμού παλάμης, μη-χειροκινησιακών δεικτών). Χρήση σημασιολογικών εννοιών (χρόνου, θέσης, περιγραφής, ενέργειας κ.λ.π.) Χρήση χώρου για υπόδειξη γραμματικών σχέσεων μέσα σε προτάσεις. Χρήση μη-χειροκινησιακών δεικτών για αναπαράσταση νοημάτων. Χρήση ΕΝΓ για επικοινωνιακούς σκοπούς (απαιτήσεις, ανάγκες, επιθυμίες κ.λ.π.). Αφήγηση προσωπικής ιστορίας / περιγραφής κ.λ.π. Κατανόηση χρησιμότητας διερμηνέα. 15

2 Ενδεικτικές Δραστηριότητες Προτάσεις πραγμάτωσης και εμπέδωσης στόχων. Αξιολόγηση Αναγνώριση βασικών χειρομορφών Αναπαραγωγή κάθε χειρομορφής με παραδείγματα. Παρακολούθηση εκφοράς στην ΕΝΓ και περιγραφή μορφολογικών-φωνολογικών παραμέτρων από τις οποίες συνίσταται. Συνδυασμός συγκεκριμένων χειρομορφών, θέσεων, κινήσεων με λεκτικά στοιχεία. Επαναφήγηση της πλοκής ιστοριών, ποιημάτων ή άλλων λογοτεχνικών ειδών μετά από παρακολούθησή τους. Διήγηση ιστορίας, ποιήματος ή άλλου λογοτεχνικού είδους στην ΕΝΓ Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας της Πρώτης Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Στόχοι - Άξονες Περιεχομένου Κατανόηση θέματος που εκφέρεται στην ΕΝΓ. Χρήση ΕΝΓ για την αποτελεσματική έκφραση συναισθημάτων, επιθυμιών, σκέψεων και απόψεων. Χρήση προσληπτικών δεξιοτήτων για την κατανόηση και εκτίμηση της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των Κωφών. Χρήση ΕΝΓ και ευρέως φάσματος γλωσσικών στρατηγικών για την αποτελεσματική μετάδοση ιδεών σε διαφορετικά ακροατήρια για μια ποικιλία σκοπών. Εφαρμογή προσληπτικών γλωσσικών στρατηγικών για πληροφορίες που εμπεριέχονται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Χρήση κατάλληλων τύπων ΕΝΓ στους αντίστοιχους τομείς Χρήση στυλιστικών και ρητορικών τομέων επικοινωνίας της ΕΝΓ για διερεύνηση ιδεών, συλλογισμό και παρουσίαση θεμάτων σχετικά με την ανθρώπινη συμπεριφορά, καθώς και για έκφραση συναισθημάτων, σκέψεων και γνώσεων. Ειδικοί Στόχοι Χρήση των κατάλληλων δεξιοτήτων αυτοελέγχου. Χρήση των κατάλληλων στρατηγικών για την προσέλκυση της προσοχής κάποιου. Κατανόηση και χρήση καινούργιου λεξιλογίου. Έναρξη χρήσης ταξινομητών. Χρήση δεικτών αλληλουχίας (ταυτοπροσωπίας, σύνδεσης κύριας με δευτερεύουσα πρόταση κ.λ.π.) για τη σύνδεση διαδοχικών ιστοριών. Περιγραφή υποκειμένου και κατηγορήματος, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια επικοινωνιακή πράξη (π.χ. σε βίντεο). Διαφοροποίηση κοινών από κύρια ονόματα. Διαφοροποίηση καταφατικών από ερωτηματικές προτάσεις. Επαναφήγηση ιστορίας με χρήση των κατάλληλων τεχνικών (στροφής σώματος, διατήρησης κατάλληλου χώρου αναφοράς για κάθε χαρακτήρα, αφήγησης με αναφορά σε αρχή, χαρακτήρες, υπόβαθρο, αλληλουχία, σειρά πλοκής, τέλος). 16

3 Δημιουργία διαδοχικών ιστοριών χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα δομικά σχήματα (π.χ. Ιστορίες με χειρομορφές, με αριθμούς, με το Αλφάβητο). Δημιουργία προτάσεων -με ρήματα συμφωνίας- όπου η σειρά των λέξεων αλλάζει για να εκφραστεί το ίδιο νόημα σε παροντικό, παρελθοντικό και μελλοντικό χρόνο. Έναρξη χρήσης συμφωνίας ουσιαστικού/ ρήματος. Χρήση νοημάτων χώρου. Χρήση ταξινομητών ως κατηγορηματικών επιθέτων. Ενδεικτικές Δραστηριότητες Προτάσεις πραγμάτωσης και εμπέδωσης στόχων. Αξιολόγηση Αξιολόγηση της ικανότητας ανάλυσης της γνώσης λεξιλογίου με διερεύνηση των σημασιολογικών τομέων του. Αξιολόγηση της ικανότητας αναγνώρισης στοιχείων λεξιλογίου στο γλωσσικό τους περιβάλλον και ως εδραιωμένα λεκτικά στοιχεία. Αξιολόγηση της ικανότητας επιλογής και χρήσης των κατάλληλων ταξινομητών στην επαναφήγηση μιας ιστορίας. Χρήση εργαλείων αξιολόγησης για τον έλεγχο της κατανόησης λεξιλογίου (συνωνύμων, αντωνύμων, πληθυντικού κ.λ.π.). Χρήση εργαλείων αξιολόγησης για ενεργητική ανταπόκριση σε πραγματικά αντικείμενα, άμεσα ερεθίσματα και αφηγήσεις Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας της Δευτέρας Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Στόχοι - Άξονες Περιεχομένου Κατανόηση θέματος που εκφέρεται στην ΕΝΓ. Χρήση ΕΝΓ για την αποτελεσματική έκφραση συναισθημάτων, επιθυμιών, σκέψεων και απόψεων. Χρήση προσληπτικών δεξιοτήτων για την κατανόηση και εκτίμηση της λογοτεχνίας και του πολιτισμού των Κωφών. Χρήση ΕΝΓ και ευρέως φάσματος γλωσσικών στρατηγικών για την αποτελεσματική μετάδοση ιδεών σε διαφορετικά ακροατήρια για μια ποικιλία σκοπών. Εφαρμογή προσληπτικών γλωσσικών στρατηγικών για πληροφορίες που εμπεριέχονται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Χρήση κατάλληλων τύπων ΕΝΓ στους αντίστοιχους τομείς Χρήση στυλιστικών και ρητορικών τομέων επικοινωνίας της ΕΝΓ για διερεύνηση ιδεών, συλλογισμό και παρουσίαση θεμάτων σχετικά με την ανθρώπινη συμπεριφορά, καθώς και για έκφραση συναισθημάτων, σκέψεων και γνώσεων. Ειδικοί Στόχοι Ενίσχυση της κριτικής ικανότητας, ως προς τη γραμματικότητα των προτάσεων: τύπους προτάσεων, συστατικά μέρη προτάσεων, σειρά λέξεων. Ανάπτυξη της ικανότητας ανάλυσης νοηματικών προτάσεων στα συστατικά τους μέρη: υποκείμενο και κατηγόρημα. 17

4 Ανάπτυξη της ικανότητας ένταξης νοήματος/ νοημάτων σε γραμματικές κατηγορίες. Ικανότητα παρακολούθησης μιας ιστορίας και αναγνώριση χρονικής αλληλουχίας κάθε γεγονότος που δηλώνεται λεκτικά. Αναγνώριση υποκειμένων (προσώπων ή πραγμάτων) που αναφέρονται με προσωπική αντωνυμία σε μία ποικιλία δομών επικοινωνιακού λόγου. Ανάπτυξη της ικανότητας ανάλυσης της δομής σύνθετων κατηγορημάτων με ταξινομητή και απλών νοημάτων σε υποκείμενο και ενέργεια. Κατηγοριοποίηση και ομαδοποίηση χειρομορφών ταξινομητών σύμφωνα με συγκεκριμένα σημασιολογικά χαρακτηριστικά (τύπους μορφημάτων π.χ. επιφάνειας, εργαλείου, μεγέθους κ.λ.π.) Παραγωγή προτάσεων με τις βασικές συντακτικές δομές. Ενίσχυση της ικανότητας αντικατάστασης τμημάτων προτάσεων (π.χ. υποκειμένου, κατηγορήματος) με νέα παραδείγματα. Παραγωγή ορισμών και αυθεντικών παραδειγμάτων για τις ακόλουθες γραμματικές κατηγορίες: ουσιαστικά, ρήματα, ταξινομητές, αντωνυμίες. Έναρξη διαχωρισμού συντακτικών και λεκτικών τρόπων δήλωσης χρόνου (π.χ. νοητές συντακτικές γραμμές αναφοράς σε χρόνο, συχνά εμφανιζόμενοι χρονικοί δείκτες, λεκτικά στοιχεία). Εφαρμογή των κατάλληλων γραμματικών αρχών που διέπουν τη χρήση των προσωπικών αντωνυμιών. Παραγωγή των δομών των κατηγορημάτων ταξινομητών με αποδεκτούς συνδυασμούς χειρομορφών με κινήσεις. Έναρξη ανάλυσης της δομής των παραγώγων νοημάτων με σκοπό την εύρεση των ε- τυμολογικών ριζών τους (π.χ. ζεύγη/ οικογένειες ουσιαστικού-ρήματος- επιθέτου). Ενδεικτικές Δραστηριότητες Προτάσεις πραγμάτωσης και εμπέδωσης στόχων. Αξιολόγηση Αξιολόγηση της ικανότητας ανάλυσης της γνώσης λεξιλογίου με διερεύνηση των σημασιολογικών τομέων του. Αξιολόγηση της ικανότητας αναγνώρισης στοιχείων λεξιλογίου στο γλωσσικό τους περιβάλλον και ως εδραιωμένα λεκτικά στοιχεία. Αξιολόγηση της ικανότητας επιλογής και χρήσης των κατάλληλων ταξινομητών στην επαναφήγηση μιας ιστορίας. Χρήση εργαλείων αξιολόγησης για τον έλεγχο της κατανόησης λεξιλογίου (συνωνύμων, αντωνύμων, πληθυντικού κ.λ.π.) Χρήση εργαλείων αξιολόγησης για ενεργητική ανταπόκριση σε πραγματικά αντικείμενα, άμεσα ερεθίσματα και αφηγήσεις. 18

5 2.4. Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας της Τρίτης & Τετάρτης Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Στόχοι - Άξονες Περιεχομένου Χρήση των δεξιοτήτων και των στρατηγικών που απαιτούνται για την κατανόηση της ΕΝΓ, καθώς και ανάπτυξη της ικανότητας ερμηνείας και αξιολόγησης βιντεοκειμένων και παρουσιάσεων. Χρήση των δεξιοτήτων και των στρατηγικών που απαιτούνται για τη σύνθεση βιντεοκειμένων Χρήση των τεχνικών παρακολούθησης και κατανόησης για την αντίληψη και εκτίμηση της λογοτεχνίας και του πολιτισμού. Παραγωγή βιντεοκειμένων με εφαρμογή κανόνων ΕΝΓ. Έναρξη κατανόησης της κοινωνιολογικής φύσης της γλώσσας. Διερεύνηση της χρήσης της γλώσσας για επιτέλεση πράξεων, έκφραση συναισθημάτων και απόψεων ενός παραγωγικού πολίτη. Χρήση διαφόρων στυλιστικών τομέων της ΕΝΓ για έκφραση συναισθημάτων, σκέψεων, απόψεων σχετικά με την εμπειρία των Κωφών και την ανθρώπινη εμπειρία γενικότερα. Εφαρμογή στρατηγικών παρακολούθησης και κατανόησης πληροφοριών παρουσιάσεων στην ΕΝΓ. Χρήση βιντεοκειμένων της ΕΝΓ και συνεντεύξεων για ανάπτυξη ιδεών και ερωτημάτων. Γραμματική Αναγνώριση και περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών Αναγνώριση των τεσσάρων βασικών παραμέτρων ενός νοήματος. Επεξήγηση της σπουδαιότητας του βλέμματος ως γραμματικού δείκτη. Αναγνώριση του ρόλου και της σπουδαιότητας των μη-χειροκινησιακών δεικτών στην ΕΝΓ. Αναγνώριση και παροχή παραδειγμάτων για 7 διαφορετικούς τύπους ταξινομητών Αναγνώριση, παραγωγή και περιγραφή νοημάτων στη βασική τους μορφή αλλά και σε κλίση ή σε συνδυασμό με ταξινομητές. Κατανόηση και περιγραφή της εξάρτησης της δομής των νοημάτων από 4 βασικές παραμέτρους. Αρχή εκμάθησης του τρόπου κλίσης ουσιαστικών, ρημάτων και επιθέτων. Αναγνώριση και επίδειξη της κλίσης ενός νοήματος σε σχέση με τη χρονική συχνότητα, τη λειτουργία του χώρου, τον τρόπο (συνεχή, διακεκομμένο κ.λ.π.) και την ένταση. Εκμάθηση και επίδειξη της χρήσης και του σχηματισμού του χρόνου στην ΕΝΓ. Εκμάθηση και χρήση των γραμματικών κατηγοριών Αναγνώριση και παραγωγή ουσιαστικών στην ΕΝΓ. Κατηγοριοποίηση ουσιαστικών. Εκμάθηση και παραγωγή ορισμών ουσιαστικών. Αναγνώριση και παραγωγή ουσιαστικών σε βιντεοσκοπημένες προτάσεις ερεθίσματα. Αναγνώριση και παραγωγή ρημάτων (ενέργειας, υπαρκτικών, απλών και κατεύθυνσης) στην ΕΝΓ. 19

6 Εκμάθηση και παραγωγή ορισμών ρημάτων (ενέργειας, υπαρκτικών, απλών και κατεύθυνσης). Αναγνώριση και παραγωγή ρημάτων (ενέργειας, υπαρκτικών, απλών και κατεύθυνσης) σε βιντεοσκοπημένες προτάσεις-ερεθίσματα. Εκμάθηση και παραγωγή ζευγών ουσιαστικού-ρήματος. Εκμάθηση διαφορετικών τύπων ταξινομητών στην ΕΝΓ. Εκμάθηση και ικανότητα αναγνώρισης ταξινομητών στην ΕΝΓ. Ενσωμάτωση ταξινομητών σε ρήματα κίνησης και θέσης. Ανάπτυξη και επίδειξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για να οριστεί η γραμματικότητα των προτάσεων της ΕΝΓ (αναγνώριση γραμματικών και συντακτικών κατηγοριών, π.χ. ουσιαστικών, ρημάτων, επιθέτων, ταξινομητών, επιρρημάτων, σειράς λέξεων κ.λ.π.). Γραμματική - Δομή Προτάσεων Κατανόηση, αναγνώριση και χρήση των συστατικών των προτάσεων (π.χ. υποκειμένου και αντικειμένου) Κατανόηση και επίδειξη της λειτουργίας των ταξινομητών ως αντωνυμιών. Εκμάθηση, αναγνώριση και χρήση των διαφορετικών τύπων ρημάτων μέσα στις προτάσεις Κατανόηση και επίδειξη της λειτουργίας των ρημάτων θέσης στην ΕΝΓ. Κατανόηση και επίδειξη της λειτουργίας των ρημάτων κίνησης στην ΕΝΓ. Εκμάθηση, αναγνώριση και παραγωγή των επιμέρους στοιχείων των προτάσεων της ΕΝΓ (δηλ. θεματοποίησης, αλλαγής ρόλων, καθιέρωσης θέσεων στο χώρο, χρήσης βλέμματος για υπόδειξη υποκειμένου ή αντικειμένου). Κατανόηση και επίδειξη της λειτουργίας της σειράς των λέξεων μέσα στις προτάσεις. Κατανόηση και χρήση των οριστικών προτάσεων στην ΕΝΓ. Κατανόηση, αναγνώριση και χρήση των δύο βασικών τύπων ερωτήσεων (ολικής και μερικής άγνοιας) στην ΕΝΓ. Κατανόηση και ενσωμάτωση της άρνησης σε ερωτηματικές προτάσεις. Λεξιλόγιο 1. Κατανόηση και αφομοίωση των 1000 νοημάτων που αντιστοιχούν στις πιο συνηθισμένες λέξεις. 2. Εκμάθηση και χρήση καινούργιου λεξιλογίου στην ΕΝΓ. 3. Εκμάθηση και χρήση των διαφορετικών κατηγοριών λεξιλογίου της ΕΝΓ (κοινών και περιληπτικών ουσιαστικών, επιθέτων, επιρρημάτων κ.λ.π.). Φωνολογική Δομή της ΕΝΓ 1. Αναγνώριση των βασικών φωνολογικών χαρακτηριστικών της ΕΝΓ (π.χ. κατηγορίες χειρομορφών). 2. Εκμάθηση και επίδειξη τρόπου σχηματισμού χρονικών προσδιορισμών στην ΕΝΓ. 3. Κατανόηση και εκμάθηση του ρόλου του δακτυλοσυλλαβισμού. 4. Κατανόηση και εκμάθηση του ρόλου των κινήσεων του στόματος. 5. Εκμάθηση και χρήση του αριθμητικού συστήματος στην ΕΝΓ. 20

7 Παραλλαγές Ύφους Κατανόηση της αλλαγής χρήσης της γλώσσας σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Απόκτηση εμπειρίας νοηματισμού σε διαφορετικά περιβάλλοντα και συζήτηση σχετικά με την αλλαγή χρήσης της γλώσσας σε καθένα από αυτά. Κατανόηση και ανάλυση της διαφορετικής χρήσης της γλώσσας από διαφορετικούς ανθρώπους. Εκμάθηση και συζήτηση για το ζήτημα του κύρους και της κοινωνικής θέσης της γλώσσας. Κατανόηση και χρήση των παραλλαγών ύφους. Ανταπόκριση στη Λογοτεχνία Κατανόηση και εκμάθηση της χρήσης των διαφορετικών τύπων κειμένων της ΕΝΓ (δηλ. αφηγήσεων, ποιημάτων, μυθιστορημάτων, μύθων, μικρών ιστοριών, βιογραφιών, διαφημίσεων, μικρών δελτίων ειδήσεων). Κατανόηση και χρήση των βασικών συστατικών των αφηγήσεων στην ΕΝΓ. Εκμάθηση τρόπου περίληψης κειμένων Ανάπτυξη περίληψης κειμένων Κατανόηση και χρήση των κατάλληλων στρατηγικών για τη συλλογή νοηματιζόμενων ιστοριών από Κωφούς ενήλικες. Διαδικασίες και προϋποθέσεις διεξαγωγής συνεντεύξεων. Παρακολούθηση βιντεοταινιών και συζήτηση για διάφορους λογοτέχνες Γλώσσα και Πολιτισμός Έναρξη κατανόησης και επεξήγηση του σημαντικού ρόλου του διερμηνέα Ενδεικτικές Δραστηριότητες Προτάσεις πραγμάτωσης και εμπέδωσης στόχων. Αξιολόγηση Αξιολόγηση της ικανότητας ανάλυσης της γνώσης λεξιλογίου με διερεύνηση των σημασιολογικών τομέων του. Αξιολόγηση της ικανότητας αναγνώρισης στοιχείων λεξιλογίου στο γλωσσικό τους περιβάλλον και ως εδραιωμένα λεκτικά στοιχεία. Αξιολόγηση της ικανότητας επιλογής και χρήσης των κατάλληλων ταξινομητών στην επαναφήγηση μιας ιστορίας. Χρήση εργαλείων αξιολόγησης για τον έλεγχο της κατανόησης λεξιλογίου (π.χ. συνωνύμων, αντωνύμων, πληθυντικού κ.λ.π.). Χρήση εργαλείων αξιολόγησης για ενεργητική ανταπόκριση σε πραγματικά αντικείμενα, άμεσα ερεθίσματα και αφηγήσεις. 21

8 2.5. Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας της Πέμπτης & Έκτης Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Στόχοι - Άξονες Περιεχομένου Χρήση των δεξιοτήτων και των στρατηγικών που απαιτούνται για την κατανόηση της ΕΝΓ, καθώς και ανάπτυξη της ικανότητας ερμηνείας και αξιολόγησης βιντεοκειμένων και παρουσιάσεων. Χρήση των δεξιοτήτων και των στρατηγικών που απαιτούνται για τη σύνθεση βιντεοκειμένων Χρήση των τεχνικών παρακολούθησης και κατανόησης για την αντίληψη και εκτίμηση της λογοτεχνίας και του πολιτισμού. Παραγωγή βιντεοκειμένων με εφαρμογή κανόνων ΕΝΓ. Έναρξη κατανόησης της κοινωνιολογικής φύσης της γλώσσας. Διερεύνηση της χρήσης της γλώσσας για επιτέλεση πράξεων, έκφραση συναισθημάτων και απόψεων ενός παραγωγικού πολίτη. Χρήση διαφόρων στυλιστικών τομέων της ΕΝΓ για έκφραση συναισθημάτων, σκέψεων, απόψεων σχετικά με την εμπειρία των Κωφών και την ανθρώπινη εμπειρία γενικότερα. Εφαρμογή στρατηγικών παρακολούθησης και κατανόησης πληροφοριών διαφόρων παρουσιάσεων στην ΕΝΓ. Χρήση βιντεοκειμένων της ΕΝΓ και συνεντεύξεων για ανάπτυξη ιδεών και ερωτημάτων. Γραμματική - Δομή Προτάσεων Κατανόηση λειτουργίας ταξινομητών ως αντωνυμιών. Επίδειξη λειτουργίας και κατηγοριοποίησης ταξινομητών στην ΕΝΓ. Αναγνώριση και εκμάθηση λειτουργίας ρημάτων κίνησης. Αναγνώριση και εκμάθηση λειτουργίας ρημάτων θέσης. Εκμάθηση, αναγνώριση, κατηγοριοποίηση και παραγωγή των συστατικών των προτάσεων Ορισμός υποκειμένου και αντικειμένου με χρήση παραδειγμάτων. Αναγνώριση και κατηγοριοποίηση υποκειμένων και αντικειμένων σε βιντεοσκοπημένες προτάσεις-ερεθίσματα. Αναγνώριση υποκειμένου και αντικειμένου σε προτάσεις με ρήματα κατεύθυνσης. Αναγνώριση, κατηγοριοποίηση και υπόδειξη υποκειμένου και αντικειμένου σε μία πρόταση Αναγνώριση, κατηγοριοποίηση και παραγωγή δεικτών για υποκείμενα και αντικείμενα στην ΕΝΓ. Εκμάθηση, αναγνώριση, κατηγοριοποίηση και παραγωγή των συστατικών των προτάσεων Κατανόηση, αναγνώριση, χρήση και κατηγοριοποίηση θεματοποίησης για την υπόδειξη του υποκειμένου μίας πρότασης. Εκμάθηση αναγνώρισης της αλλαγής ρόλων ως σηματοδότη της αλλαγής του υποκειμένου ή/ και του αντικειμένου. Κατανόηση και κατηγοριοποίηση των θέσεων στο χώρο ως δεικτών υποκειμένου και αντικειμένου στα ρήματα κατεύθυνσης. 22

9 Εκμάθηση αναγνώρισης, χρήσης και κατηγοριοποίησης των διαφορετικών λειτουργιών του βλέμματος για την υπόδειξη του υποκειμένου μέσα σε μία πρόταση. Εκμάθηση αναγνώρισης και κατηγοριοποίησης των διαφορετικών τύπων ρημάτων κατεύθυνσης. Εκμάθηση και χρήση αλληλοπαθών ρημάτων για την υπόδειξη υποκειμένου και αντικειμένου. Αναγνώριση, κατηγοριοποίηση και παραγωγή ρημάτων κατεύθυνσης και χρήση αυτών ως δεικτών της κίνησης του υποκειμένου από ή προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Εκμάθηση, αναγνώριση και ενσωμάτωση διαφορετικών κατηγοριών ρημάτων μέσα σε προτάσεις (υπαρκτικών ρημάτων και ρημάτων ενέργειας, ταξινομητών σε ρήματα για την υπόδειξη υποκειμένου /αντικειμένου). Κατανόηση της χρήσης της σειράς των λέξεων. Εκμάθηση, αναγνώριση και χρήση των οριστικών προτάσεων στην ΕΝΓ. Εκμάθηση, αναγνώριση, κατηγοριοποίηση και χρήση των δύο βασικών τύπων ερωτήσεων της ΕΝΓ (ολικής και μερικής άγνοιας). Κατανόηση τρόπου ενσωμάτωσης άρνησης σε διάφορους τύπους προτάσεων Ενσωμάτωση άρνησης σε διάφορους τύπους προτάσεων Εκμάθηση και επίδειξη της δομής των υποθετικών προτάσεων. Εκμάθηση και χρήση θεματοποίησης στην ΕΝΓ. Εκμάθηση, κατανόηση και χρήση της δομής των αναφορικών προτάσεων. Λεξιλόγιο Εκμάθηση και χρήση καινούργιου λεξιλογίου. Εκμάθηση και αναγνώριση των κατηγοριών και των λειτουργιών των λεκτικών στοιχείων της ΕΝΓ (επιπέδων λεκτικών στοιχείων, πληθυντικού νοημάτων, δήλωσης υποκειμένου, κλίσης επιθέτων για βαθμό έντασης, μη-χειροκινησιακών δεικτών). Κατανόηση και χρήση του αριθμητικού συστήματος Κατανόηση και χρήση των ιδιωματισμών Εκμάθηση λεξιλογίου σύγκρισης και αντιπαράθεσης αντικειμένων στην ΕΝΓ. Γραμματική Αναγνώριση, κατηγοριοποίηση, διάκριση και χρήση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών Χρήση των τεσσάρων βασικών παραμέτρων ενός νοήματος. Εκμάθηση κατηγοριοποίησης και ικανότητα χρήσης της οπτικής επαφής (βλέμματος). Εκμάθηση κατηγοριοποίησης και ικανότητα χρήσης του βλέμματος. Εκμάθηση κατηγοριοποίησης και ικανότητα χρήσης των μη-χειροκινησιακών δεικτών στην ΕΝΓ. Εκμάθηση και ικανότητα κατηγοριοποίησης 7 διαφορετικών τύπων ταξινομητών. Εκμάθηση κατηγοριοποίησης και ικανότητα χρήσης και κατηγοριοποίησης καθιερωμένων νοημάτων, κλίσεων και ταξινομητών. Κατανόηση και περιγραφή της εξάρτησης της δομής των νοημάτων από 4 βασικές παραμέτρους. Αρχή εκμάθησης του τρόπου κλίσης ουσιαστικών, ρημάτων και επιθέτων. Αναγνώριση και επίδειξη της κλίσης ενός νοήματος σε σχέση με τη χρονική συχνότητα, τη λειτουργία του χώρου, τον τρόπο (συνεχή, διακεκομμένο κ.λ.π.) και την ένταση. 23

10 Εκμάθηση και επίδειξη της χρήσης και του σχηματισμού του χρόνου στην ΕΝΓ. Εκμάθηση και χρήση των γραμματικών κατηγοριών Αναγνώριση και παραγωγή ουσιαστικών στην ΕΝΓ. Κατηγοριοποίηση ουσιαστικών. Εκμάθηση και παραγωγή ορισμών ουσιαστικών. Αναγνώριση και παραγωγή ουσιαστικών σε βιντεοσκοπημένες προτάσεις ερεθίσματα. Αναγνώριση και παραγωγή ρημάτων (ενέργειας, υπαρκτικών, απλών και κατεύθυνσης) στην ΕΝΓ. Εκμάθηση και παραγωγή ορισμών ρημάτων (ενέργειας, υπαρκτικών, απλών και κατεύθυνσης). Αναγνώριση και παραγωγή ρημάτων (ενέργειας, υπαρκτικών, απλών και κατεύθυνσης) σε βιντεοσκοπημένες προτάσεις-ερεθίσματα. Αναγνώριση και παραγωγή επιθέτων στην ΕΝΓ. Κατηγοριοποίηση επιθέτων. Εκμάθηση και παραγωγή ορισμών επιθέτων. Αναγνώριση και παραγωγή επιρρημάτων στην ΕΝΓ. Κατηγοριοποίηση επιρρημάτων. Εκμάθηση και παραγωγή ορισμών επιρρημάτων. Εκμάθηση και παραγωγή ζευγών ουσιαστικού-ρήματος. Εκμάθηση διαφορετικών τύπων ταξινομητών στην ΕΝΓ. Εκμάθηση και ικανότητα αναγνώρισης ταξινομητών στην ΕΝΓ. Ενσωμάτωση ταξινομητών σε ρήματα κίνησης και θέσης. Ανάπτυξη και επίδειξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για να οριστεί η γραμματικότητα των προτάσεων της ΕΝΓ (αναγνώριση γραμματικών και συντακτικών κατηγοριών, π.χ. ουσιαστικών, ρημάτων, επιθέτων, ταξινομητών, επιρρημάτων, σειράς λέξεων κ.λ.π.). Παραλλαγές Ύφους Αναγνώριση και ανάλυση της διαφοροποίησης χρήσης της γλώσσας σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Αναγνώριση και ανάλυση της διαφοροποίησης χρήσης της γλώσσας από διαφορετικούς τύπους ανθρώπων. Συζήτηση για το ζήτημα του κύρους και της κοινωνικής θέσης της γλώσσας. Εκμάθηση και επίδειξη των παραλλαγών ύφους στην ΕΝΓ. Ανταπόκριση στη Λογοτεχνία Κατανόηση και εκμάθηση χρήσης των διαφορετικών τύπων κειμένων της ΕΝΓ (αφηγήσεων, ποίησης, ανεκδότων, μυθιστορημάτων, μύθων, μικρών ιστοριών, βιογραφιών, διαφημίσεων, δελτίων ειδήσεων). Εκμάθηση και ικανότητα επεξήγησης των αφηγηματικών δομών διαφόρων κειμένων της ΕΝΓ (χώρου, χρόνου, χαρακτήρων, αλληλουχίας, σύγκρουσης, επίλυσης σύγκρουσης, συνδετικών τεχνικών, τεχνικών κλεισίματος). Κατανόηση και βελτίωση της ικανότητας περίληψης κειμένων Ανάπτυξη εκτίμησης και προτίμησης διαφόρων κειμένων Ικανότητα διατύπωσης εκτίμησης και προτίμησης διαφόρων κειμένων 24

11 Κατανόηση και ικανότητα χρήσης των στρατηγικών που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή νοηματικών ιστοριών από Κωφούς ενήλικες. Κατανόηση και ικανότητα χρήσης διαφορετικών τρόπων κατηγοριοποίησης της λογοτεχνίας. Αναγνώριση και ανάλυση των έργων αφηγητών, καλλιτεχνών και ποιητών Έκθεση και ανάλυση συγκεκριμένων τεχνικών που χρησιμοποιούνται από δημιουργούς και καλλιτέχνες στη λογοτεχνία Γλώσσα και Πολιτισμός Κατανόηση και ικανότητα επεξήγησης του ρόλου του διερμηνέα. Κατανόηση και ικανότητα επεξήγησης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προϋποθέτει η χρησιμοποίηση διερμηνέα. Ενδεικτικές Δραστηριότητες Λεξιλογίου/ Παραλλαγών Ύφους / Ανταπόκρισης στη Λογοτεχνία/ Γλώσσας & Πολιτισμού Προτάσεις πραγμάτωσης και εμπέδωσης στόχων. Αξιολόγηση Αξιολόγηση της ικανότητας ανάλυσης της γνώσης λεξιλογίου με διερεύνηση των σημασιολογικών τομέων του. Αξιολόγηση της ικανότητας αναγνώρισης στοιχείων λεξιλογίου στο γλωσσικό τους περιβάλλον και ως εδραιωμένα λεκτικά στοιχεία. Αξιολόγηση της ικανότητας επιλογής και χρήσης των κατάλληλων ταξινομητών στην επαναφήγηση μιας ιστορίας. Χρήση εργαλείων αξιολόγησης για τον έλεγχο της κατανόησης λεξιλογίου (π.χ. συνωνύμων, αντωνύμων, πληθυντικού κ.λ.π.). Χρήση εργαλείων αξιολόγησης για ενεργητική ανταπόκριση σε πραγματικά αντικείμενα, άμεσα ερεθίσματα και αφηγήσεις Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Γυμνασίου Στόχοι - Άξονες Περιεχομένου Χρήση των δεξιοτήτων και των στρατηγικών που απαιτούνται για την κατανόηση της ΕΝΓ, καθώς και ανάπτυξη της ικανότητας ερμηνείας και αξιολόγησης βιντεοκειμένων και παρουσιάσεων. Χρήση των δεξιοτήτων και των στρατηγικών που απαιτούνται για τη σύνθεση βιντεοκειμένων Χρήση των τεχνικών παρακολούθησης και κατανόησης για την αντίληψη και εκτίμηση της λογοτεχνίας και του πολιτισμού. Παραγωγή βιντεοκειμένων με εφαρμογή κανόνων ΕΝΓ. Έναρξη κατανόησης της κοινωνιολογικής φύσης της γλώσσας. Διερεύνηση της χρήσης της γλώσσας για επιτέλεση πράξεων, έκφραση συναισθημάτων και απόψεων ενός παραγωγικού πολίτη. Χρήση διαφόρων στυλιστικών τομέων της ΕΝΓ για έκφραση συναισθημάτων, συνειρμών, σκέψεων και απόψεων σχετικά με την εμπειρία των Κωφών και την ανθρώπινη εμπειρία γενικότερα. 25

12 Εφαρμογή στρατηγικών παρακολούθησης και κατανόησης πληροφοριών διαφόρων παρουσιάσεων στην ΕΝΓ. Χρήση βιντεοκειμένων της ΕΝΓ και συνεντεύξεων για ανάπτυξη ιδεών και ερωτημάτων. Γραμματική Ανάλυση και περιγραφή των ιδιαίτερων γλωσσολογικών χαρακτηριστικών Εκμάθηση τεχνικών επιμέλειας και παραγωγής αφηγήσεων στην ΕΝΓ, με επίδειξη γνώσης των γλωσσολογικών χαρακτηριστικών (φωνολογικών κατηγοριών, μηχειροκινησιακών δεικτών, βλέμματος, ταξινομητών, αλλαγής ρόλων, χρήσης χώρου, ουσιαστικών, ρημάτων, επιθέτων, κλίσεων ουσιαστικών, ρημάτων και επιθέτων, χρόνου, θεματοποίησης). Παραλλαγές Ύφους Κατανόηση και επίδειξη της διαφοροποίησης χρήσης της γλώσσας σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Κατανόηση και επίδειξη της διαφοροποίησης χρήσης της γλώσσας από διαφορετικούς τύπους ανθρώπων. Συζήτηση για το ζήτημα του κύρους και της κοινωνικής θέσης της γλώσσας. Ανάλυση, διερεύνηση και εφαρμογή των παραλλαγών ύφους στην ΕΝΓ. Ανταπόκριση στη Λογοτεχνία Κατανόηση και εκμάθηση χρήσης των περίπλοκων χαρακτηριστικών διαφόρων ειδών κειμένων. Εκμάθηση και επεξήγηση των αφηγηματικών δομών διαφόρων ειδών κειμένων της ΕΝΓ. Κατανόηση σκοπού και στόχων διαφόρων ειδών κειμένων Εκμάθηση στρατηγικών αναγνώρισης σκοπού και στόχων διαφόρων ειδών κειμένων Εκμάθηση περίληψης και περίληψη περίπλοκων κειμένων Ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιολόγησης και επιλογής διαφόρων ειδών κειμένων Ικανότητα διατύπωσης εκτίμησης και προτίμησης διαφόρων ειδών κειμένων Κατανόηση των διαφορετικών ειδών της λογοτεχνίας των Κωφών. Ικανότητα επεξήγησης των διαφορετικών ειδών της λογοτεχνίας των Κωφών. Κατανόηση στρατηγικών συλλογής προφορικών ιστοριών από Κωφούς ενήλικες. Συλλογή παραλλαγών προφορικού λόγου από Κωφούς ενήλικες. Έκθεση σε συγκεκριμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται από συγγραφείς και καλλιτέχνες Ικανότητα ανάλυσης και κατηγοριοποίησης των τεχνικών που χρησιμοποιούνται από συγγραφείς και καλλιτέχνες στη λογοτεχνία Ικανότητα αναγνώρισης και επεξήγησης των διαφορών ανάμεσα στα ιστορικά και τα σύγχρονα έργα. 26

13 Γλώσσα και Πολιτισμός Κατανόηση και ικανότητα επεξήγησης του ρόλου του διερμηνέα. Κατανόηση και ικανότητα επεξήγησης των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που προϋποθέτει η χρησιμοποίηση διερμηνέα. Κατανόηση και ικανότητα επεξήγησης της διαφοροποίησης των νοηματικών λεκτικών στοιχείων σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Αναγνώριση και καταγραφή των συναφών λεκτικών στοιχείων του σχολείου ή της περιοχής του μαθητή. Δημιουργία μίας βιντεοταινίας με νοήματα που χρησιμοποιούνται στο σχολείο ή την περιοχή των μαθητών και αποστολή αυτής της βιντεοταινίας σε Κωφούς μαθητές. Κατανόηση της δυνατότητας συλλογής τοπικών νοημάτων από το σχολείο ή την περιοχή, μέσω μίας βίντεο-επιστολής προς τους επιλεγμένους μαθητές του σχολείου. Παρακολούθηση και σύγκριση νοημάτων κατά σχολείο ή περιοχή. Αναγνώριση και σύγκριση χειρομορφών, κινήσεων και θέσεων. Γραμματική - Δομή Προτάσεων Αναγνώριση και κατηγοριοποίηση των διαφορετικών τύπων ταξινομητών Ανάλυση και κατηγοριοποίηση της λειτουργίας των ταξινομητών. Ανάλυση και εκμάθηση λειτουργίας των ρημάτων κίνησης και θέσης στην ΕΝΓ. Ενσωμάτωση ταξινομητών σε ρήματα κίνησης και θέσης. Εκμάθηση ανάλυσης, κατηγοριοποίησης και παραγωγής των συστατικών των προτάσεων της ΕΝΓ (υποκειμένων, αντικειμένων σε βιντεοσκοπημένες προτάσεις-ερεθίσματα και σε ρηματικές προτάσεις κατεύθυνσης). Εκμάθηση ανάλυσης και περιγραφής της λειτουργίας των ρημάτων θέσης στην ΕΝΓ. Εκμάθηση ανάλυσης και κατηγοριοποίησης των συστατικών των προτάσεων της ΕΝΓ (θεματοποίησης, αλλαγής ρόλων, θέσεων στο χώρο, λειτουργιών του βλέμματος, περιγραφής διαφόρων τύπων ρημάτων, υποκειμένων, αντικειμένων). Ικανότητα ανάλυσης και κατηγοριοποίησης των συστατικών των προτάσεων της ΕΝΓ (θεματοποίησης, αλλαγής ρόλων, θέσεων στο χώρο, λειτουργιών του βλέμματος, περιγραφής διαφόρων τύπων ρημάτων, υποκειμένων, αντικειμένων). Εκμάθηση ανάλυσης και κατηγοριοποίησης διαφορετικών κατηγοριών ρημάτων και του τρόπου λειτουργίας αυτών μέσα σε προτάσεις. Αναγνώριση και χρήση των διαφορετικών τύπων ρημάτων μέσα σε προτάσεις. Εκμάθηση ανάλυσης της σειράς των λέξεων στην ΕΝΓ. Ικανότητα αναγνώρισης, ανάλυσης, κατηγοριοποίησης και περιγραφής όλων των πιθανών σειρών λέξεων στην ΕΝΓ. Εκμάθηση ανάλυσης και περιγραφής των οριστικών προτάσεων. Εκμάθηση ανάλυσης και περιγραφής των βασικών τύπων ερωτήσεων. Παραγωγή και ανάλυση των βασικών τύπων ερωτήσεων. Εκμάθηση τρόπου ανάλυσης και περιγραφής της άρνησης σε διάφορους τύπους προτάσεων Ενσωμάτωση άρνησης σε διάφορους τύπους προτάσεων. Εκμάθηση ανάλυσης και περιγραφής της δομής των υποθετικών προτάσεων στην ΕΝΓ. Ικανότητα επίδειξης (ανάλυσης και περιγραφής) της δομής των υποθετικών προτάσεων Εκμάθηση ανάλυσης και περιγραφής της δομής της θεματοποίησης στην ΕΝΓ. Ικανότητα ανάλυσης και περιγραφής της δομής της θεματοποίησης στην ΕΝΓ. 27

14 Εκμάθηση ανάλυσης και περιγραφής της δομής των αναφορικών προτάσεων Ικανότητα επίδειξης (ανάλυσης και περιγραφής) της δομής των αναφορικών προτάσεων Λεξιλόγιο Εκμάθηση και χρήση του καινούργιου λεξιλογίου (καινούργιες λέξεις, σπάνιες λέξεις, ξένες λέξεις, διάκριση γνήσιων στοιχείων από δάνεια νοήματα κ.λ.π.). Εκμάθηση των κατηγοριών και των λειτουργιών των διαφορετικών λεκτικών στοιχείων της ΕΝΓ Εκμάθηση και αναγνώριση των κατηγοριών και των λειτουργιών των λεκτικών στοιχείων της ΕΝΓ (επιπέδων λεκτικών στοιχείων, πληθυντικού νοημάτων, δήλωσης υποκειμένου, κλίσης επιθέτων για βαθμό έντασης, μη-χειροκινησιακών δεικτών). Φωνολογική Δομή της ΕΝΓ Αναγνώριση, ανάλυση και κατηγοριοποίηση των βασικών φωνολογικών χαρακτηριστικών Αναγνώριση των χρονικών προσδιορισμών στην ΕΝΓ. Εκμάθηση χρήσης των χρονικών προσδιορισμών στην ΕΝΓ. Εκμάθηση των κατηγοριών και των λειτουργιών των διαφορετικών λεκτικών στοιχείων της ΕΝΓ (πληθυντικού, ποιητικού αιτίου, επιθέτων, μη-χειροκινησιακών δεικτών). Ανάλυση, κατηγοριοποίηση και χρήση της αρίθμησης στην ΕΝΓ. Κατανόηση της έννοιας των ιδιωματισμών Εκμάθηση ιδιωματισμών Εκμάθηση ανάλυσης, κατηγοριοποίησης και περιγραφής των διαφορετικών λειτουργιών του χώρου και της κίνησης στο λεξιλόγιο Ανάλυση, κατηγοριοποίηση και περιγραφή του χώρου και της κίνησης στο λεξιλόγιο Ενδεικτικές Δραστηριότητες Γραμματικής/ Παραλλαγών Ύφους/ Ανταπόκρισης στη Λογοτεχνία/ Γλώσσας & Πολιτισμού/ Λεξιλογίου Προτάσεις πραγμάτωσης και εμπέδωσης στόχων. Αξιολόγηση Αξιολόγηση της ικανότητας ανάλυσης της γνώσης λεξιλογίου με διερεύνηση των σημασιολογικών τομέων του. Αξιολόγηση της ικανότητας αναγνώρισης των στοιχείων λεξιλογίου στο γλωσσικό τους περιβάλλον και ως εδραιωμένα λεκτικά στοιχεία. Αξιολόγηση της ικανότητας επιλογής και χρήσης των κατάλληλων ταξινομητών στην επαναφήγηση μιας ιστορίας. Χρήση εργαλείων αξιολόγησης για τον έλεγχο της κατανόησης λεξιλογίου (π.χ. συνωνύμων, αντωνύμων, πληθυντικού κ.λ.π.). Χρήση εργαλείων αξιολόγησης για ενεργητική ανταπόκριση σε πραγματικά αντικείμενα, άμεσα ερεθίσματα και αφηγήσεις. 28

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Κουρμπέτης Βασίλης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Κουρμπέτης Βασίλης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Κουρμπέτης Βασίλης Ομάδα Συγγραφής: Κουρμπέτης Βασίλης Hoffmeister Robert Czubeck Todd

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ικανότητα για προφορική έκφραση σε συνδυασμό με την ικανότητα για προσεκτική και κριτική ακρόαση αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για αποτελεσματική επικοινωνία. Τα Ελληνόπουλα της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο 1.1 Στόχοι Οι σπουδαστές στο Επίπεδο 1 του ICCLE είναι ικανοί να κατανοούν βασικά γλωσσικά στοιχεία που σχετίζονται με συνήθη καθημερινά θέματα. Είναι ικανοί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Στ Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο γραπτός λόγος είναι μια βασική μορφή επικοινωνίας του ανθρώπου που τον βοηθά να αντλήσει, αλλά και να μεταδώσει γνώσεις και πληροφορίες. Απαραίτητη για το σκοπό αυτό είναι η κατάκτηση των δεξιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β : Καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων. Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. 2012-2013

Μέρος Β : Καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων. Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. 2012-2013 Μέρος Β : Καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. 2012-2013 Άξονες συζήτησης - σεμιναρίου Η γλώσσα ως επικοινωνία Άξονες γλωσσικής διδασκαλίας Καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο

Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο Ο Γραπτός λόγος στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 3: Γλωσσική και επικοινωνιακή ικανότητα Στελλάκης Νεκτάριος Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών ΤΕΕΑΠΗ Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού.

Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. Οι διδακτικές πρακτικές στην πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Προκλήσεις για την προώθηση του κριτικού γραμματισμού. ημήτρης Γουλής Ο παραδοσιακός όρος αλφαβητισμός αντικαταστάθηκε από τον πολυδύναμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΒΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Μόνο με το αίσθημα μπορείς να διδάξεις. Αν καθήσεις στην έδρα η ποίηση θα φύγει από το παράθυρο. «Κώστας Μόντης» Βασικές αρχές: 1) Το λογοτεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας

ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΓΛΩΣΣΑ Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Πέτρος Κλιάπης 3η Περ. Ημαθίας ΗΔομή του Εκπαιδευτικού Υλικού Για τη διδασκαλία της Γλώσσας στην Γ τάξη του Δημοτικού χρησιμοποιείται το παρακάτω υλικό: Βιβλίο του Μαθητή, 3 τεύχη (240

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Γ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Γ Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου

Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Λογισμικό: Αρχαία με Νόημα Κατηγορία αναπηρίας: Κώφωση Βαρηκοΐα Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Τάξη/εις: Α, Β Γυμνασίου Παρουσίαση Λογισμικού: Κατερίνα Αραμπατζή Προμηθευτής: Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου Προσβασιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Βιβλίο Δασκάλου. Ελένη Ευθυμίου, Ευίτα Φωτεινέα

Μαθαίνω τα Νοήματα. Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας. Βιβλίο Δασκάλου. Ελένη Ευθυμίου, Ευίτα Φωτεινέα Μαθαίνω τα Νοήματα Περιβάλλον Διδασκαλίας Βασικού Λεξιλογίου της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας Βιβλίο Δασκάλου Ελένη Ευθυμίου, Ευίτα Φωτεινέα Ανάδοχος: Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά» Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ελληνικά Επίπεδο A1-Εξάμηνο Α Κοινωνικοπολιτιστικά Βιβλία. Πηγές

Νέα ελληνικά Επίπεδο A1-Εξάμηνο Α Κοινωνικοπολιτιστικά Βιβλία. Πηγές Μάθημα Περιεχόμενο Επικοινωνιακός στόχος Λεξιλόγιο 1 Δ1 Ελληνικό αλφάβητο Γραφή-προφοράτονισμός Δ2 Ανάγνωση ασκήσεις γραφής. Δ3 Απλοί χαιρετισμοί. 2 Δ1 Εμπέδωση της γραφής της ανάγνωσης. Ορθογραφία απλών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Η κατηγοριοποίηση των θεμάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ στο μάθημα της ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ έγινε με βάση την τρέχουσα πορεία της ύλης στο μάθημα, αλλά και με βάση τη ροή της ύλης,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά):

Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ. Σήμερα (αρνητικά): Ενότητα 3 η - ΦΥΣΗ Θετικά: μας ηρεμεί μας χαλαρώνει μας ψυχαγωγεί (ταξίδια, εκδρομές, συναντήσεις) μας παρέχει τα βασικά είδη διατροφής και επιβίωσης (αέρας, νερό, τροφή) Σήμερα (αρνητικά): Ο άνθρωπος:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014

Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία & την Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/Δεύτερης Γλώσσας Θεσσαλονίκη, 25 Οκτωβρίου 2014 Στο υποέργο Π2γ: Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία / εκμάθηση και πιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ 2009-10 Τι είναι γλώσσα; Γλώσσα είναι το σύστημα ήχων ( φθόγγων ) και εννοιών που χρησιμοποιούν οι ανθρώπινες κοινότητες για

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1)

Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1) Γνωστική Ψυχολογία ΙΙ (ΨΧ 05) Γλώσσα (1) Ποιοι μιλούν Η γλώσσα των ζώων Είναι αυτόγλώσσα; Η Dr Pepperberg και ο Alex (ο παπαγάλος) 3 Δομή της γλώσσας Πώς μελετούν τη γλώσσα η γνωστική ψυχολογία, η νευροψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ελληνικά Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο A2 Α εξάμηνο-επιλογή / επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά.

Νέα ελληνικά Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο A2 Α εξάμηνο-επιλογή / επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά. Μάθημα Περιεχόμενο Επικοινωνιακός στόχος Λεξιλόγιο Νέα ελληνικά Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 Επίπεδο A2 Α εξάμηνο-επιλογή / επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά περιεχόμενο Βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών»

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» «Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» Γλώσσα: Το φυσικό εκείνο σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο και έχει ως βάση του τον έναρθρο λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Tο φαινόμενο της ανάγνωσης προσεγγίζεται ως ολική διαδικασία, δηλαδή ως λεξιλόγιο, ως προφορική έκφραση και ως κατανόηση. ημήτρης Γουλής Πρώτη Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια: Οκτώβριος 2012-Μάρτιος υμμετέχοντες: 18 παιδιά Ε τάξης από 4 διαφορετικά δημοτικά σχολεία της Φλώρινας

Διάρκεια: Οκτώβριος 2012-Μάρτιος υμμετέχοντες: 18 παιδιά Ε τάξης από 4 διαφορετικά δημοτικά σχολεία της Φλώρινας 1 Διάρκεια: Οκτώβριος 2012-Μάρτιος 2013 υμμετέχοντες: 18 παιδιά Ε τάξης από 4 διαφορετικά δημοτικά σχολεία της Φλώρινας υναντήσεις: 2 διδακτικά δίωρα την εβδομάδα σε εξωδιδακτικό χρόνο 2 Παιδαγωγική των

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

Βλέπω και Μαθαίνω. Οι πρώτες μου δεξιότητες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 1. Κατάλογος Ελέγχου Πρώτου Λεξιλογίου

Βλέπω και Μαθαίνω. Οι πρώτες μου δεξιότητες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 1. Κατάλογος Ελέγχου Πρώτου Λεξιλογίου Ενδεικτικά εργαλεία αξιολόγησης γλωσσικής ετοιμότητας για την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Βλέπω και Μαθαίνω Οι πρώτες μου δεξιότητες στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα Εργαλεία Αξιολόγησης: 1. Κατάλογος Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Η επικοινωνιακή γλωσσική επάρκεια των μαθητών, κατά επίπεδο γλωσσομάθειας και κατά επικοινωνιακή δραστηριότητα, σύμφωνα με την οποία οργανώνονται επιμέρους επικοινωνιακές

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Διαδικασία η γνώση ως ανάπτυξη υψηλών νοητικών λειτουργιών (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΤΟ ΝΕΟ Π.Δ. 1. Για την αξιολόγηση της γλωσσομάθειας των μαθητών κατά τη διάρκεια των τετραμήνων ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών/τριών: α) να κατανοούν γραπτό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο»

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο» Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 βιβλιο_layout 1 20/6/2014 4:43 πμ Page 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλογικό σημείωμα της Επιμελήτριας... 11 Εισαγωγή... 13 ΚΕφAλαιο 1: Ένα μοντέλο αναγνωστικής κατανόησης Η εξέλιξη της έννοιας «αναγνωστική κατανόηση»...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά

Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων. Επίπεδο Α1 για παιδιά Αυτοαξιολόγηση: Δήλωση γλωσσικών ικανοτήτων ΜΠΟΡΩ ΝΑ Επίπεδο Α1 για παιδιά Κατανόηση προφορικού λόγου Μπορώ, όταν ο λόγος είναι αργός, καθαρός με μεγάλες παύσεις και επαναλήψεις και χρήση οπτικών μέσων:

Διαβάστε περισσότερα

Η Μηλιά ένας χώρος αφήγησης

Η Μηλιά ένας χώρος αφήγησης ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ Μ.Μ.Ε. Σταδίου 5, 10562, Αθήνα τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τομέας Έρευνας ΚΕΘΕΑ Η ποιοτική έρευνα επιχειρεί να περιγράψει, αναλύσει, κατανοήσει, ερμηνεύσει κοινωνικά φαινόμενα, έννοιες ή συμπεριφορές επιχειρεί να απαντήσει το γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 03-04 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα Α. Κείμενο Θυσία για την πατρίδα ½ Εκμάθηση λεξιλογίου: εὐδαίμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 35 ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Κουρμπέτης Βασίλης Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο kourbeti@pi-schools.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων της Α τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2013-2014

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης των μαθημάτων της Α τάξης ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Προγράμματα εξειδικευμένων γνώσεων Μάιος Ιούλιος 2008 Προγράμματα σπουδών στα αγγλικά ειδικά σχεδιασμένα για στελέχη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που επιθυμούν να

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά Προγράμματα και Δείκτες Επάρκειας στη Γλώσσα Μαίρη Κουτσελίνη-Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αναλυτικά Προγράμματα και Δείκτες Επάρκειας στη Γλώσσα Μαίρη Κουτσελίνη-Πανεπιστήμιο Κύπρου Αναλυτικά Προγράμματα και Δείκτες Επάρκειας στη Γλώσσα Μαίρη Κουτσελίνη-Πανεπιστήμιο Κύπρου Προβλήματα ΘΕΜΑΤΑ Δείκτες επάρκειας (στόχοι, δείκτες επίπεδα) Διδασκαλία Αρνητικά αποτελέσματα επίδοσης Συγκριτικά

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Στόχοι της εισήγησης: Επισήμανση βασικών σημείων από τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ελληνικά- Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 επίπεδο A1 εξάμηνο Β - επιλογή /επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά.

Νέα ελληνικά- Πανεπιστήμιο Stendhal Grenoble 3 επίπεδο A1 εξάμηνο Β - επιλογή /επιμέλεια Μ. Ζουμπουλίδου Γραμματικό Κοινωνικοπολιτιστικά. Μάθημα 13 Περιεχόμενο Επικοινωνιακός στόχος Λεξιλόγιο Δ1-Κ.Γ.Λ: Αγορές στο περίπτερο, στο κατάστημα ψιλικών. Δ2-Κ.Γ.Λ : Στον φούρνο Δ3-Κ.Π.Λ : Στο περίπτερο Στον φούρνο. Δ5-Π.Π.Λ: παιχνίδι Λεξιλόγιο :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Σε ένα πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης, ο εκπαιδευτικός πρέπει να καταστήσει τα παιδιά αυτόνομα στην παραγωγή κειμένων κάθε είδους, τα οποία θα εμπεριέχουν τα βασικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας και λάθη στη δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας και λάθη στη δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου Ρουσουλιώτη Θωμαή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας και λάθη στη δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας απευθύνεται σε ένα ευρύ ηλικιακά κοινό. Ειδικότερα, κάθε χρόνο διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Από το εγχειρίδιο της Α Γυμνασίου Ενότητα 12 Α. Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ»

«DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» «DARIAH-ΚΡΗΤΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ομάδα χορού στην οποία συμμετέχω αποτελείται από δέκα άτομα. Τα άτομα είναι τα μικρότερα σωματίδια από τα οποία αποτελείται κάθε χημικό στοιχείο.

Η ομάδα χορού στην οποία συμμετέχω αποτελείται από δέκα άτομα. Τα άτομα είναι τα μικρότερα σωματίδια από τα οποία αποτελείται κάθε χημικό στοιχείο. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Να καταγράψετε τις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις που υπάρχουν στις εικόνες 5 και 6, να τις αναγνωρίσετε και να βρείτε το συντακτικό τους ρόλο. να λέω: δευτερεύουσα βουλητική πρόταση,

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Οι γλώσσες αλλάζουν (5540)

Οι γλώσσες αλλάζουν (5540) Κείμενο 1 Οι γλώσσες αλλάζουν (5540) Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη, για να διαπιστώσει κανείς ότι οι φυσικές γλώσσες αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου, όπως όλες οι πτυχές του φυσικού κόσμου και της ζωής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Αερόστατο Διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά

Αερόστατο Διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά Αερόστατο Διαδικτυακή εκπαιδευτική πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης για μικρά παιδιά www.mikrapaidia.gr Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ε.Κ. «Αθηνά» Πλεονεκτήματα της χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού από

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες:

Πρόταση Διδασκαλίας. Ενότητα: Γ Γυμνασίου. Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος. Α: Στόχοι. Οι μαθητές/ τριες: Πρόταση Διδασκαλίας Ενότητα: Τάξη: 7 η - Τέχνη: Μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές Γ Γυμνασίου Θέμα: Δραστηριότητες Παραγωγής Λόγου Διάρκεια: Μία διδακτική περίοδος Α: Στόχοι Οι μαθητές/ τριες: Να

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης.

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 18 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2015 Διάρκεια προγράμματος: έξι (6) εβδομάδες Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. συγκεκριμένος σχεδιασμός διδακτέας και εξεταστέας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη

Το μουσείο ζωντανεύει με ταξίδι σχολικό! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ποδράσηη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 5 ποδράσηη Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας Πανεπιστημίου Πατρών 2ο Δημοτικό Σχολείο Ακράτας Δημοτικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες

Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016. Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 22 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου Διάρκεια προγράμματος: 5 εβδομάδες Εβδομαδιαίο πρόγραμμα (διδακτική ώρα: 50 ) 1. Νεοελληνική Γλώσσα (για όλες τις ομάδες προσανατολισμού)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο: Διδακτικές προσεγγίσεις του προφορικού λόγου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο: Διδακτικές προσεγγίσεις του προφορικού λόγου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στο νηπιαγωγείο: Διδακτικές προσεγγίσεις του προφορικού λόγου ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 1. Εισαγωγή: Γλωσσική ανάπτυξη και διδασκαλία Τι είναι γλωσσική ανάπτυξη: τι μαθαίνει το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά 15-9-2016 Πώς δουλέψαμε στο γλωσσικό μάθημα; Προγράμματα Σπουδών. Στοχοκεντρικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΓΟΥ ΙΙΙ Υπεύθυνη: Μαρία Κακαβούλια ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΓΟΥ ΙΙΙ Υπεύθυνη: Μαρία Κακαβούλια ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ & ΛΟΓΟΥ ΙΙΙ Υπεύθυνη: Μαρία Κακαβούλια Ζ εξάμηνο 2007 ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΦΗΓΗΜΑ Α. ΙΣΤΟΡΙΑ story Β. ΛΟΓΟΣ discourse Α.

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Οδηγού Επιμόρφωσης Κωφών

Περίληψη Οδηγού Επιμόρφωσης Κωφών Περίληψη Οδηγού Επιμόρφωσης Κωφών Βασίλης Κουρμπέτης Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Μαριάννα Χατζοπούλου Ειδική Παιδαγωγός για Κωφά Παιδιά Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματική Γλώσσας Β ΚΔΑΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιαταραχές επικοινωνίας στον αυτισμό

ιαταραχές επικοινωνίας στον αυτισμό ιαταραχές επικοινωνίας στον αυτισμό Βογινδρούκας Γιάννης Λογοπεδικός Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Β. Ελλάδας ΨΝΘ ΚΟΙΝΩΝΕΩ - Ω = είμαι μέτοχος, ενεργώ από κοινού ΚΟΙΝΩΝΙΑ= κοινωνική ομάδα, συναναστροφή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό για την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης

Λογισμικό για την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης Λογισμικό για την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης Μειονοτικά σχολεία Θράκης: Δυσκολίες του μαθητικού κοινού στην εκμάθηση της Ελληνικής Επιστημονική υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη του λεξιλογίου μέσα από την ανάγνωση των ιστοριών. Ελισσάβετ Χλαπάνα. Ε.ΔΙ.Π. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ανάπτυξη του λεξιλογίου μέσα από την ανάγνωση των ιστοριών. Ελισσάβετ Χλαπάνα. Ε.ΔΙ.Π. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Κρήτης Ανάπτυξη του λεξιλογίου μέσα από την ανάγνωση των ιστοριών Ελισσάβετ Χλαπάνα Ε.ΔΙ.Π. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Κρήτης Η σημασία της διδασκαλίας του λεξιλογίου Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Μαρία Νέζη Σχολική Σύμβουλος Πειραιά 15-9-2016 Βασικές αρχές Oδηγιών Τι διδάσκουμε; Πώς διδάσκουμε; Τι θέλουμε να πετύχουμε;

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #3: Νέες Σπουδές Γραμματισμού (New Literacy Studies) Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ÓÕÃ ÑÏÍÏ ÃËÕÖÁÄÁ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010. Ενδεικτικές Απαντήσεις Β1. - ΑΘΗΝΑ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ - ΠΑΛΛΗΝΗ sygchrono-edu.

ÓÕÃ ÑÏÍÏ ÃËÕÖÁÄÁ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010. Ενδεικτικές Απαντήσεις Β1. - ΑΘΗΝΑ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ - ΠΑΛΛΗΝΗ sygchrono-edu. Α. ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 Νεοελληνική Γλώσσα γενικής παιδείας Β1. 1 Β2. Β2β. 2 Β3α. ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΛΕΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Β3β. ΛΕΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΤΩΝΥΜΗ ΛΕΞΗ ΣΥΝΩΝΥΜΗ ΛΕΞΗ Β4. 3 Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

15/9/2009. 1880 ποίηση & πεζογραφία στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις Νέα εκφραστικά μέσα

15/9/2009. 1880 ποίηση & πεζογραφία στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις Νέα εκφραστικά μέσα Νέα Αθηναϊκή Σχολή Λογοτεχνία Β Λυκείου Εισαγωγή Επιμέλεια: Τ. Γιακουμάτου www.netschoolbook.gr 1880 ποίηση & πεζογραφία στρέφονται προς νέες κατευθύνσεις Νέα εκφραστικά μέσα Εσωτερική αναδιάρθρωση κράτους-στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ: EΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ: EΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ: EΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ: H MAΘΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΟΥΣ Τι έγινε;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γαβριέλλα Κοντογιαννίδου, Φιλόλογος 1. Το πρώτο βήμα μας είναι η κατανόηση του θέματος και η ένταξή του σε ευρύτερες θεματικές ενότητες Συνήθως, ένα θέμα Έκθεσης έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων του Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 20-11-2015 Αρ. Πρωτ. 188140/Δ2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ενήλικες: στρατηγικές αποτελεσματικής διδασκαλίας στη θεωρία και στην πράξη

Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ενήλικες: στρατηγικές αποτελεσματικής διδασκαλίας στη θεωρία και στην πράξη Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ενήλικες: στρατηγικές αποτελεσματικής διδασκαλίας στη θεωρία και στην πράξη Έλενα Κυριακίδη, PhD στη Γλώσσα και τις Σπουδές Γραμματισμού, Εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Αγγελική Γενά agena@ppp.uoa.gr ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Επίσταση Προσοχής Ομαδική & όχι

Διαβάστε περισσότερα

Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε

Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΗ: http //blgs.sch.gr/anianiuris ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Νιανιούρης Αντώνης (email: anianiuris@sch.gr) Πώς Διηγούμαστε ή Αφηγούμαστε ένα γεγονός που ζήσαμε Διηγούμαστε ή αφηγούμαστε ένα γεγονότος, πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοκινητική Αγωγή

Μουσικοκινητική Αγωγή Μουσικοκινητική Αγωγή Τι είναι η Μουσικοκινητική Αγωγή Αρχές της Μουσικοκινητικής Αγωγής (Carl Orff) Παιδαγωγικές βάσεις της Μουσικοκινητικής Αγωγής Ποιοι οι στόχοι της Μουσικοκινητικής Αγωγής Αυτοσχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΥΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Πηγές πληροφόρησης : συνέντευξη γονέων, ανταλλαγή απόψεων με άλλους ειδικούς, που ασχολούνται με το παιδί, άτυπη παρατήρηση και καταγραφή στοιχείων συμπεριφοράς, αποτελέσματα παιδαγωγικής αξιολόγησης.

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις

Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Α/ Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Απλή Αν κάνετε αναζήτηση µιας λέξης σε ένα αρχαιοελληνικό σώµα κειµένων, αυτό που θα λάβετε ως αποτέλεσµα θα είναι: Μια καταγραφή όλων των εµφανίσεων της λέξης στο συγκεκριµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πράξη «Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσβάσιμου εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 7 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 7 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: Α) να ορίζουν τον

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα