Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος"

Transcript

1 Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος

2 τι είναι η ΠΕΣΚΕ;

3 προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας καταπολέμηση των διακρίσεων

4 βασική φιλοσοφία στρατηγικός στόχος ορθολογική ανάπτυξη ενός πλέγματος παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που βιώνουν οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

5 Ευπαθείς ομάδες πληθυσμού είναι αυτές απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό (από την αγορά εργασίας, την κοινωνική ζωή και άλλα κοινωνικά και δημόσια αγαθά)

6 που βασίζεται η ΠΕΣΚΕ; σε ένα οριζόντιο κοινό πλαίσιο αρχών, προτεραιοτήτων και αξόνων δράσης για τον συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

7 ή αλλιώς Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη* *Δεκέμβριος 2014

8 Πυλώνας 1 - Καταπολέμηση της Ακραίας Φτώχειας Πυλώνας 2 Πρόληψη και Καταπολέμηση Αποκλεισμού των παιδιών Πυλώνας 3 Προώθηση της Ένταξης Πυλώνας 4 - Καλή Διακυβέρνηση των Πολιτικών Ένταξης συνάφεια με ΕΣΚΕ Πυλώνες της Περιφερειακής Στρατηγικής της για την Κοινωνική Ένταξη και την Καταπολέμηση της Φτώχειας Επιχειρησιακοί Άξονες της Εθνικής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης Επιχειρησιακός Άξονας 1 - Καταπολέμηση της φτώχειας Επιχειρησιακός Άξονας 2 Πρόληψη και καταπολέμηση του αποκλεισμού των παιδιών Επιχειρησιακός Άξονας 3 Προώθηση της ένταξης των ευπαθών ομάδων Επιχειρησιακός Άξονας 4 - Καλή Διακυβέρνηση των Πολιτικών Ένταξης

9 κύριοι ωφελούμενοι ΑμεΑ φυλακισμένοι/ αποφυλακισμένοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών φτωχοί εργαζόμενοι άνεργοι μετανάστες παιδιά σε κατάσταση αποκλεισμού ηλικιωμένοι χωρίς ασφάλιση πρόσφυγες & αιτούντες άσυλο νοικοκυριά χωρίς εργαζόμενο Ρομά φτωχοί συνταξιούχοι άστεγοι γυναίκες θύματα κακοποίησης εξαρτημένοι ή απεξαρτημένοι οροθετικοί ανήλικοι παραβάτες άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό εισόδημα παιδιά θύματα κακοποίησης

10 ευάλωτες ομάδες ΑμεΑ φυλακισμένοι/ αποφυλακισμένοι εξαρτημένοι ή απεξαρτημένοι οροθετικοί ανήλικοι παραβάτες

11 ειδικές ομάδες άνεργοι πρόσφυγες & αιτούντες άσυλο μετανάστες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών παιδιά σε κατάσταση αποκλεισμού γυναίκες θύματα κακοποίησης άνεργοι χωρίς κάρτα ανεργίας μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό εισόδημα παιδιά θύματα κακοποίησης

12 λοιπές ομάδες φτωχοί εργαζόμενοι ηλικιωμένοι χωρίς ασφάλιση νοικοκυριά χωρίς εργαζόμενο Ρομά φτωχοί συνταξιούχοι άστεγοι

13 υφιστάμενη κατάσταση στην ΠΚΜ Κάποια «ενδιαφέροντα» στατιστικά στοιχεία Η καταγραφή των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων της υφιστάμενης κατάστασης βασίστηκε: στα ερωτηματολόγια των δήμων και των φορέων κοινωνικού χαρακτήρα. σε στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του ΟΑΕΔ* *Q4 2014

14 υφιστάμενη κατάσταση στην ΠΚΜ Κάποια «ενδιαφέροντα» στατιστικά στοιχεία Από την επεξεργασία των στοιχείων, εκτιμάται ότι στην ΠΚΜ περίπου άτομα ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες που αντιστοιχούν περίπου στο 23% του συνολικού πληθυσμού της ΠΚΜ. Από τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες: (ή 5,6%) περίπου ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες (ή 63,1%) περίπου ανήκουν στις ειδικές ομάδες (ή 31,3%) περίπου ανήκουν στις λοιπές ομάδες

15 υφιστάμενη κατάσταση στην ΠΚΜ Κάποια «ενδιαφέροντα» στατιστικά στοιχεία Διάγραμμα 1. Κατανομή πληθυσμού Eυπαθών Oμάδων 31,4% 5,6% 63,1% Ευάλωτες (A) Ειδικές (B) Λοιπές (Γ)

16 υφιστάμενη κατάσταση στην ΠΚΜ Κάποια «ενδιαφέροντα» στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1. Κατανομή πληθυσμού Ευάλωτων Ομάδων Α. Ευάλωτες Ομάδες Ποσοστό (%) Άτομα με αναπηρίες 82,3 Εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα 8,7 Οροθετικοί 2,9 Φυλακισμένοι/ αποφυλακισμένοι 3,8 Ανήλικοι παραβάτες 2,3 Πηγή: Στοιχεία από τα ερωτηματολόγια των δήμων Σύνολο 100

17 υφιστάμενη κατάσταση στην ΠΚΜ Κάποια «ενδιαφέροντα» στατιστικά στοιχεία Διάγραμμα 2. Κατανομή πληθυσμού Ευάλωτων Ομάδων 8,7% 2,9% 3,8% 2,3% 82,3% A.1 Άτομα με Αναπηρίες A.2 Εξαρτημένα ή απεξαρτημένα άτομα A.3 Οροθετικοί A.4 Φυλακισμένοι/ Αποφυλακισμένοι A.5 Ανήλικοι Παραβάτες

18 υφιστάμενη κατάσταση στην ΠΚΜ Κάποια «ενδιαφέροντα» στατιστικά στοιχεία Πίνακας 2. Κατανομή πληθυσμού Ειδικών Ομάδων Β. Ειδικές Ομάδες Ποσοστό (%) Μακροχρόνια άνεργες γυναίκες* 21,4 Άνεργοι ετών* 7,2 Μακροχρόνια άνεργοι με χαμηλά προσόντα* 12,2 Μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα 11,3 Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών 3,5 Γυναίκες, θύματα κακοποίησης 0,7 Παιδιά, θύματα κακοποίησης 0,6 Μετανάστες** 43,2 Πρόσφυγες και Αιτούντες άσυλο 0,1 Σύνολο 100 Πηγή: Στοιχεία από τα ερωτηματολόγια των δήμων *Στοιχεία ΟΑΕΔ, Σεπτέμβριος **ΕΛΣΤΑΤ, Απογραφή Πληθυσμού 2011.

19 υφιστάμενη κατάσταση στην ΠΚΜ Κάποια «ενδιαφέροντα» στατιστικά στοιχεία Διάγραμμα 3. Κατανομή πληθυσμού Ειδικών Ομάδων 0,1% 21,4% 43,2% 7,2% 0,6% 0,7% 3,5% 11,3% 12,2% Μακροχρόνια άνεργες γυναίκες Μακροχρόνια άνεργοι με χαμηλά προσόντα Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών Παιδιά θύματα κακοποίησης Πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο Άνεργοι ετών Μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό εισόδημα Γυναίκες θύματα κακοποίησης Μετανάστες

20 υφιστάμενη κατάσταση στην ΠΚΜ Κάποια «ενδιαφέροντα» στατιστικά στοιχεία Άνεργοι Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού), το Β τρίμηνο του 2014, η ανεργία στην ΠΚΜ διαμορφώθηκε στο 29,4% (έναντι 26,6% στη χώρα) από 30,3% (27,3% στη χώρα) την αντίστοιχη περίοδο του 2013, καταγράφοντας μικρή μείωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Σεπτέμβριος 2014), ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στην ΠΚΜ ανέρχεται σε άτομα. Από αυτούς μόλις το 11,38%, είναι επιδοτούμενοι άνεργοι, ενώ το 58,06% είναι μακροχρόνια άνεργοι (με κάρτα ανεργίας άνω των 12 μηνών). Επιπλέον, από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων: (ή 12,71%) είναι ηλικίας 55 μέχρι 65 ετών (ή 11,24%) είναι ηλικίας 15 έως 24 ετών (ή 21,54%) είναι μακροχρόνια άνεργοι με χαμηλά προσόντα (Απόφοιτοι Δημοτικού-Γυμνασίου).

21 υφιστάμενη κατάσταση στην ΠΚΜ Κάποια «ενδιαφέροντα» στατιστικά στοιχεία Διάγραμμα 3. Κατανομή πληθυσμού Ειδικών Ομάδων 0,1% 21,4% 43,2% 7,2% 0,6% 0,7% 3,5% 11,3% 12,2% Μακροχρόνια άνεργες γυναίκες Μακροχρόνια άνεργοι με χαμηλά προσόντα Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών Παιδιά θύματα κακοποίησης Πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο Άνεργοι ετών Μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό εισόδημα Γυναίκες θύματα κακοποίησης Μετανάστες

22 υφιστάμενη κατάσταση στην ΠΚΜ Κάποια «ενδιαφέροντα» στατιστικά στοιχεία Πίνακας 3. Κατανομή πληθυσμού Λοιπών Ομάδων Γ. Λοιπές Ομάδες Ποσοστό (%) Νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο 10,2 Περιθωριοποιημένες Κοινότητες* 11 Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από την στέγαση 0,2 Φτωχοί Εργαζόμενοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα 44,6 Φτωχοί Συνταξιούχοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα 33,5 Ηλικιωμένοι (άνω των 65 ετών) χωρίς Ασφάλιση Υγείας 0,5 Σύνολο 100,00 Πηγή: Στοιχεία από τα ερωτηματολόγια των δήμων * Σημειώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων αφορά σε κοινότητες ΡΟΜΑ.

23 υφιστάμενη κατάσταση στην ΠΚΜ Κάποια «ενδιαφέροντα» στατιστικά στοιχεία Διάγραμμα 4. Κατανομή πληθυσμού Λοιπών Ομάδων 0,5% 10,2% 33,5% 11,0% 0,2% 44,6% Νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο Περιθωριοποιημένες κοινότητες Άστεγοι Φτωχοί εργαζόμενοι Φτωχοί συνταξιούχοι Ηλικιωμένοι χωρίς ασφάλιση υγείας

24 χρονική εξέλιξη ΠΕΣΚΕ Απρίλιος-Ιούνιος 2014 Ερωτηματολόγια θεματικού στόχου 9 Σεπτέμβριος Φεβρουάριος 2015 Εκπόνηση Στρατηγικής Μάρτιος 2015 Δημόσια Διαβούλευση Απρίλιος 2015 Έγκριση της ΠΕΣΚΕ από το Περιφερειακό Συμβούλιο

25 ο σχεδιασμός 4 Πυλώνες 21 Μέτρα Πολιτικής >40 δυνητικές δράσεις

26 ο σχεδιασμός Καταπολέμηση της Ακραίας Φτώχειας Μέτρα Πολιτικής Αναβάθμιση και βελτίωση της λειτουργίας δομών και υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας Αναβάθμιση και λειτουργία κέντρων υποδοχής αστέγων με πρόβλεψη κινητών μονάδων Κέντρα Ένταξης Μεταναστών Αναβάθμιση και υποστήριξη λειτουργίας Ανοικτών Δομών Φιλοξενίας για μετανάστες αιτούντες άσυλο Δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας Εισιτήριο Υγείας ελεύθερης πρόσβασης σε υπηρεσίες ΠΦΥ Διαπολιτισμική Μεσολάβηση σε Νοσοκομεία Λειτουργία Δικτύου Δομών αντιμετώπισης της φτώχειας

27 ο σχεδιασμός Πρόληψη και Καταπολέμηση Μέτρα Πολιτικής Αποκλεισμού των παιδιών Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ κ.λπ.) για νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό Ωφελούμενοι από το μέτρο είναι παιδιά προσχολικής ηλικίας ετών σε καταστάσεις αποκλεισμού και τα άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας των παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

28 ο σχεδιασμός Μέτρα Πολιτικής Προώθηση της ένταξης Υποστήριξη της δημιουργίας και της λειτουργίας επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας Ολοκληρωμένες δράσεις / παρεμβάσεις σε ευπαθείς ομάδες σε κλάδους αιχμής της οικονομίας της περιφέρειας / τοπικής οικονομίας Δράσεις προώθησης στην απασχόληση (τύπου ΝΕΕ, ΝΘΕ) για ευπαθείς ομάδες Στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης της διαχειριστικής ικανότητας και της ενθάρρυνσης της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών Μηχανισμός υποστήριξης για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας Ολοκληρωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις σε μειονεκτικές περιοχές με ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών με σκοπό την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών, και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας

29 ο σχεδιασμός Μέτρα Πολιτικής Προώθηση της ένταξης Αναβάθμιση και λειτουργία one stop shops/ κέντρων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων (Ρομά, μετανάστες) με διευρυμένες υπηρεσίες και κινητές μονάδες Ολοκληρωμένες κοινωνικές παρεμβάσεις με στόχο την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων Αναβάθμιση και υποστήριξη στη λειτουργία δομών και υπηρεσιών για άτομα με αναπηρία Συμβουλευτικά κέντρα και ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

30 ο σχεδιασμός Μέτρα Πολιτικής Καλή διακυβέρνηση των πολιτικών ένταξης Επιτελική μονάδα συντονισμού, προώθησης και παρακολούθησης δράσεων περιφερειακής στρατηγικής κοινωνικής ένταξης Το μέτρο στοχεύει στη(ν): Ενίσχυση του συστήματος διακυβέρνησης των πολιτικών ένταξης σε περιφερειακό επίπεδο διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των παρεμβάσεων ποιότητα των παρεμβάσεων κοινωνικής ένταξης αναβάθμιση των προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού των φορέων της περιφέρειας που συμμετέχουν στο σχεδιασμό ή / και την εφαρμογή δράσεων κοινωνικής ένταξης.

31 δυνητικά χρηματοδοτικά μέσα Τα δυνητικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση της Περιφερειακής Στρατηγικής είναι: Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας Εθνικοί Πόροι (τακτικός προϋπολογισμός και εθνικό ΠΔΕ) Το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI) Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EΤΠ) Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια Το URBACT III

32 κύρια πηγή χρηματοδότησης Άξονας Προτεραιότητας 9Α Άξονας Προτεραιότητας 9Β Ε.Π. ΠΚΜ Μ δράσεις προώθησης της κοινωνικής ένταξης

33 τι θέλουμε να πετύχουμε μείωση του αριθμού των ατόμων σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού μείωση του αριθμού των παιδιών που απειλούνται από τη φτώχεια πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων πληθυσμού πολιτισμική, κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτω. δημιουργία νέων και υποστήριξη υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων στην ΠΚΜ ανάσχεση των εμποδίων πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας ανάπτυξη ενός «δικτύου κοινωνικής ασφάλειας» (social safety net) κατά του κοινωνικού αποκλεισμού, που περιλαμβάνει δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες (ιδίως υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας, στέγασης και εκπαίδευσης) αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών

34 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα

Αλυκές Ποταμού (Kτίρια Μαρκεζίνη) 49100-Κέρκυρα Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αλυκές Ποταμού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΤ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΤ Τεχνική Συνάντηση Η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας σε περιφερειακό επίπεδο κατά την περίοδο 2014-2020 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΤ Μιράντα Θεοδωροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ιούνιος 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων»

«Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ (ΟΑΕΔ) TRAINING VOUCHER

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΠΕ (ΟΑΕΔ) TRAINING VOUCHER Περιοδική έκδοση Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Σεπτέμβριος 2012 Διανέμεται δωρεάν Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α. Αθήνα Θεσσαλονίκη Καλαμάτα Μυτιλήνη Διεύθυνση Κεντρικής Δομής Αθηνών: Κανάρη

Διαβάστε περισσότερα

Α16) ΤO ΕΚΤΑΚΤO ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΣΥΜΒOΥΛΙO ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒOΝΑΣ

Α16) ΤO ΕΚΤΑΚΤO ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΣΥΜΒOΥΛΙO ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒOΝΑΣ Α16) ΤO ΕΚΤΑΚΤO ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΣΥΜΒOΥΛΙO ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒOΝΑΣ Η Πορτογαλική Προεδρία συγκάλεσε ειδική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με σύνθεση τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, στη Λισσαβόνα την 24 και 25

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 2 0 1 4-2 0 1 9 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το στρατηγικό σχέδιο του δήμου Παύλου Μελά υπηρετεί την ανάγκη καθοδήγησης των ενεργειών του δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου 1 Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ιούλιος 2012 Το παρόν κείμενο παρουσιάζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για την Κοινωνική Ανασυγκρότηση της Πόλης των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής

Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής Έκδοση: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ. Το παρόν παράχθηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα

Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Δομές Κοινωνικής Υποστήριξης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην Ελλάδα Σίμος Δανιηλίδης, Δήμαρχος Συκεών Πρόεδρος Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» Εθννιικό ΣΣττραττηγγιικό Πλαίίσιιο Ανναφοράςς 2007 2013 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 COM(2011) 607 final /2 2011/0268 (COD) CORRIGENDUM: Annule et remplace le document COM(2011) 607 du 6.10.2011 Concerne: toutes les versions linguistiques Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. Τι είναι και τι κάνει. Κοινωνική Ευρώπη ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Τι είναι και τι κάνει Κοινωνική Ευρώπη Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε κάποιο άτομο που ενεργεί εκ μέρους της Επιτροπής για την ενδεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ Δικαιούχος Φορέας: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ψ.Ε.Π.) Οδός ΚΑΛΟΥΔΗ Αριθμός 8Β Πόλη ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Τηλ. 2651039820. e-mail : epsep_ioa@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ. Συμβουλευτικό Εργαλείο για την Τριτογενή Πρόληψη της Βίας κατά των Γυναικών (φάση αποκατάστασης)

Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ. Συμβουλευτικό Εργαλείο για την Τριτογενή Πρόληψη της Βίας κατά των Γυναικών (φάση αποκατάστασης) ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΔΙΟΤΙΜΑ ΝΙΚΗΣ 24 ۰ 105 57 ۰ ΑΘΗΝΑ ۰ ΤΗΛ.: 210-32 44 380 ۰ FAX: 210-32 27 706 ۰ E-MAIL: diotima@otenet.gr ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.diotima.org.gr Σχέδιο Δράσης: ΦΕΜ-ΑΤΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές της Αριστεράς στην τοπική αυτοδιοίκηση 2ο Εργαστήριο- 27-28 Σεπτεµβρίου 2014 Σιατίτσα Δήµητρα, Αρχιτέκτονας-Ερευνήτρια

Στρατηγικές της Αριστεράς στην τοπική αυτοδιοίκηση 2ο Εργαστήριο- 27-28 Σεπτεµβρίου 2014 Σιατίτσα Δήµητρα, Αρχιτέκτονας-Ερευνήτρια Στρατηγικές της Αριστεράς στην τοπική αυτοδιοίκηση 2ο Εργαστήριο- 27-28 Σεπτεµβρίου 2014 Σιατίτσα Δήµητρα, Αρχιτέκτονας-Ερευνήτρια 1. Στοιχεία για την προσέγγιση των στεγαστικών προβληµάτων 2. Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα