ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»"

Transcript

1 TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» Ακαδημαϊκό Έτος ΛΑΡΙΣΑ 12/10/2012

2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ KAI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ KAI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» Πίνακας περιεχομένων 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διοικητική οργάνωση Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκή Λειτουργία Π.Μ.Σ Εισαγωγή φοιτητών Οργάνωση-μαθήματα Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας Παράλληλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες Διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας Αποτελέσματα Πρόοδος Φοιτητών Αξιολογήσεις φοιτητών Αξιολογήσεις διδασκόντων Συμπεράσματα Προγραμματισμός ενεργειών για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ Π.Μ.Σ.: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Α.Ε.Ι.: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Δ.Δ.Ε.: Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων Μ.Δ.Ε.: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Π.Μ.Σ.Δ.Δ.Ε.Π: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων Ε.Π.Σ.: Ειδικό Πρωτόκολλο Διατμηματικής / Διιδρυματικής Συνεργασίας Ε.Π.: Εκπαιδευτικό Προσωπικό Σ.Ε.Σ.: Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Σ.Ε.Π.Μ.Σ.: Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Γ.Σ.Ε.Σ.: Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Ε.Μ.Σ.: Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών 2

4 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Λάρισας, το οποίο ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2000 (Προεδρικό Διάταγμα 234/ΦΕΚ 198 Τεύχος 1ο / ) οργάνωσε και έθεσε σε λειτουργία ξεκινώντας από το ακαδημαϊκό έτος το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων», σύμφωνα με το 1906 τ.β / και τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (Α 148). Σημειώνεται ότι η λειτουργία του Π.Μ.Σ. ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος , διότι εκ των πραγμάτων ήταν αδύνατο να λειτουργήσει το δεδομένου ότι η έγκριση από το Υ.Π.Δ.Β.Μ.&Θ. δόθηκε στα μέσα Νοέμβριου του 2011, κάτι που δεν άφηνε αρκετό χρόνο προετοιμασίας και έγκαιρης ενημέρωσης των υποψηφίων. Οι σκοποί του Π.Μ.Σ.Δ.Δ.Ε.Π. σύμφωνα με το καταστατικό ίδρυσης του είναι: Η προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών για απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που θα προωθήσουν την ανάπτυξη των Ελληνικών επιχειρήσεων και της Ελληνικής Οικονομίας γενικότερα. Η προετοιμασία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών για απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που εκτελούν έργα. Η προαγωγή των γνώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο του προγράμματος Η ανάπτυξη της έρευνας στα αντικείμενο της Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων Η προετοιμασία των μεταπτυχιακών φοιτητών για σπουδές διδακτορικού επιπέδου. Η βασική επιδίωξη του Π.Μ.Σ.Δ.Δ.Ε.Π. είναι να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια γνώσεων και μεθόδων έρευνας, που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη στον τομέα της ειδίκευσής τους. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο πρώτα περιλαμβάνουν μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου, το δε τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Στο εν λόγω μεταπτυχιακό πρόγραμμα καθιερώνεται για όλους τους συντελεστές λειτουργίας του η υποχρέωση να κυριαρχεί το κριτήριο της ποιότητας σε κάθε μορφής δραστηριότητα. Κατά συνέπεια, η ποιότητα αλλά και η συνεχής βελτίωση διακρίνουν όχι μόνο το πρόγραμμα σπουδών, δηλαδή τα μαθήματα, αλλά και τον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων αυτών, τις σχέσεις των διδασκόντων με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, τη 3

5 γραμματειακή υποστήριξη, τις συνεργασίες με μέλη Ε.Π και Δ.Ε.Π άλλων Α.Ε.Ι. (Ελλάδος και εξωτερικού) και τις άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε συνεργασία με ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς. 4

6 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 2.1 Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος Η Ε.Μ.Σ. ορίζεται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ Λάρισας για τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί. Αποτελείται από α) τον αρμόδιο για τα Ακαδημαϊκά θέματα, Αντιπρόεδρο του ΤΕΙ Λάρισας ως Πρόεδρο β) τους Διευθυντές των Π.Μ.Σ. και γ) έναν εκπρόσωπο κάθε Σχολής ή Παραρτήματος στις οποίες δεν λειτουργεί κανένα Π.Μ.Σ. Η τρέχουσα σύνθεση της Ε.Μ.Σ. είναι: Καθ. Π. Υψηλάντης, Πρόεδρος, Καθ. Π. Φιτσιλής και άλλα μέλη. Κύριο έργο της Ε.Μ.Σ είναι η γενική εποπτεία και η διασφάλιση της ποιότητας των Π.Μ.Σ του ΤΕΙ Λάρισας. Για το σκοπό αυτό η Ε.Μ.Σ. ασκεί ιδίως τις εξής επί μέρους αρμοδιότητες: i. Τον έλεγχο της πληρότητας των προτάσεων για διοργάνωση ή συνδιοργάνωση Π.Μ.Σ. και τη σχετική εισήγηση προς τη Σ.Ε.Σ. του ΤΕΙ Λάρισας για την έγκρισή τους. ii. iii. iv. Τη λήψη μέτρων για την εν γένει επίλυση προβλημάτων σχετικών με τα Π.Μ.Σ. του ΤΕΙ Λάρισας. Την πλήρη και διαρκή ενημέρωση της Ιστοσελίδας Π.Μ.Σ. του ΤΕΙ Λάρισας. Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της η Ε.Μ.Σ. μπορεί να ορίσει ολιγομελή εκτελεστικό όργανο στο οποίο να εκχωρήσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες της. 2.2 Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης Η Γ.Σ.Ε.Σ. απαρτίζεται από τα μέλη Ε.Π. της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και τρείς εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος. Συμμετέχουν συνολικά 13 μέλη ΕΠ, από τα οποία οι 4 είναι καθηγητές, 2 αναπληρωτές καθηγητές, 4 επίκουροι καθηγητές, 3 καθηγητές εφαρμογών. Κατά το ακαδημαϊκό έτος η Γ.Σ.Ε.Σ. συνήλθε σε 8 συνεδριάσεις. Ασχολήθηκε με θέματα της αρμοδιότητάς της που αφορούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως η εκλογή του Διευθυντή του προγράμματος, η έγκριση των προγραμμάτων, η έγκριση εισαγωγής φοιτητών και ανάθεσης μαθημάτων, αλλά και άλλα θέματα από τις ημερήσιες διατάξεις. Διευθυντής Π.Μ.Σ. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., έχει ως κύρια αρμοδιότητα την προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής του Π.Μ.Σ. Στη θέση αυτή με απόφαση της Γ.Σ. Ε. Σ. του Τμήματος (Αριθμ. Πρακτικού Γ.Σ.Ε.Σ. 13/ ) εκλέχθηκε ο καθηγητής Πάνος Φιτσιλής, με διετή θητεία έως 31/08/

7 2.3 Συντονιστική Επιτροπή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Η Σ.Ε.Π.Μ.Σ., είναι τριμελής. Αποτελείται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Καθηγητή Πάνο Φιτσιλή και τα μέλη Ε.Π. του Τμήματος Επίκουρο Καθηγητή Λεωνίδα Ανθόπουλο και Καθηγητή Εφαρμογών (με διδακτορικό) Κλεάνθη Συρακούλη, οι οποίοι ορίσθηκαν από τη Γ.Σ.Ε.Σ. Ως συντονιστής της διαδικασίας εκπόνησης διπλωματικών διατριβών ορίστηκε ο Καθ. Εφαρμογών (με διδακτορικό) Κλεάνθης Συρακούλης. Η θητεία της Σ.Ε.Π.Μ.Σ ανανεώθηκε για δύο έτη με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος (Αριθμ. Πρακτικού Γ.Σ.Ε.Σ. 13/ ). 6

8 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Π.Μ.Σ. 3.1 Εισαγωγή φοιτητών To Π.Μ.Σ.Δ.Δ.Ε.Π. προκηρύχθηκε για δεύτερη φορά το Μάιο του 2011 και η λειτουργία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του Ο αριθμός των αιτήσεων των υποψήφιων σπουδαστών ήταν 40 (σαράντα) στο σύνολο τους. Στο Πρόγραμμα έγιναν δεκτοί (19) σπουδαστές πτυχιούχοι διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, διαφορετικών ελληνικών ιδρυμάτων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα: Απόφοιτοι Πανεπιστήμια ΤΕΙ Σύνολο Ειδικότητας Μηχανικών Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας Άλλες H επιλογή των υποψήφιων σπουδαστών έγινε με τα εξής κριτήρια: 1. Βαθμός Πτυχίου (Βαρύτητα 40%) 2. Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής (Βαρύτητα 10%) 3. Προϋπηρεσία (Βαρύτητα 20%) 4. Αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου της διαχείρισης έργων (Βαρύτητα 5%) 5. Συνέντευξη (Βαρύτητα 20%) 6. Λοιπά προσόντα υποψηφίου (Βαρύτητα 5%) 3.2 Οργάνωση-μαθήματα Η ελάχιστη διάρκεια των Π.Μ.Σ.Δ.Δ.Ε.Π. πλήρους φοίτησης είναι τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται ένα εξάμηνο σπουδών για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, ενώ η ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών των Π.Μ.Σ. δεν μπορεί να υπερβεί την κανονική διάρκεια σπουδών συν δύο επί πλέον εξάμηνα. Κατά το Ακαδημαϊκό έτος οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολούθησαν συνολικά 11 μεταπτυχιακά μαθήματα, οι οποίοι συμμετείχαν στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων και εκκρεμεί η εκπόνηση της Μ.Δ.Ε., η οποία θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του

9 Ο πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τη δομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο. ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) Υ100 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6 Έργων Υ101 Χρηματοοικονομική Διοίκηση και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6 Κοστολόγηση Έργων Υ102 Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6 Επιχειρηματικής Επικοινωνίας Υ103 Διοίκηση και Διαχείριση Έργων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6 Υ104 Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 6 και Διαχείρισης Έργων Υ105 Μεθοδολογίες και τεχνικές έρευνας ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) Υ205 Στρατηγική Διοίκησης Έργων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5 Υ206 Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Διοίκησης Έργων ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 5 Ε208 Διοίκηση Τεχνικών Έργων ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 Ε209 Διοίκηση Έργων Πληροφορικής ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 Ε210 Διαχείριση Ποιότητας Έργων ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 Ε211 Διοίκηση Προγραμμάτων και ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 Χαρτοφυλακίων Έργων Ε212 Διαχείριση Συμβάσεων και ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 Προμηθειών Ε213 Ειδικά θέματα Διοίκησης και ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5 Διαχείρισης Έργων ΜΑΘΗΜΑΤΑ 3 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS) Υ314 Διπλωματική εργασία ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 30 8

10 Κάθε εξάμηνο σπουδών διαρκεί 14 πλήρεις εβδομάδες και αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 30 πιστωτικών μονάδες (ECTS), οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα και τη διπλωματική εργασία. 3.1 Εκπόνηση Μ.Δ.Ε Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν Μ.Δ.Ε. Για την αποτελεσματικότερη οργάνωση της διαδικασίας εκπόνησης των Μ.Δ.Ε., στα πλαίσια του μαθήματος «Μεθοδολογίες και Τεχνικές Έρευνας» διεξάγεται συνάντηση, στην οποία οι διδάσκοντες παρουσιάζουν τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα στους φοιτητές. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου Στόχος της συνάντησης αυτής ήταν να δώσει βασικές κατευθύνσεις στους φοιτητές για τους πιθανούς στόχους και για το επίπεδο εμβάθυνσης που μπορούν να αποκτήσουν στις διάφορες επιμέρους ερευνητικές περιοχές της Διαχείρισης Έργων. Όλοι οι φοιτητές με την ολοκλήρωση του μαθήματος «Μεθοδολογίες και Τεχνικές Έρευνας» κατά τη διάρκεια του 2 ου εξαμήνου σπουδών είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν πρόταση θέματος διπλωματικής, το οποίο θα πρέπει να πραγματεύεται αντικείμενο σε άμεση σχέση με τον ερευνητικό χώρο της Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων. Οι φοιτητές παρουσίασαν την πρόταση τους για εκπόνηση της Μ.Δ.Ε. δημόσια στο σώμα των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.Δ.Δ.Ε.Π. τη Δευτέρα 16 Ιουλίου, Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος. όπως ορίζεται από τον Άμεσα, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης των προτάσεων θεμάτων Μ.Δ.Ε., η Σ.Ε.Π.Μ.Σ. συνέρχεται σε κοινή σύσκεψη με το σώμα των διδασκόντων, με σκοπό την ανάθεση επιβλέποντα και αναπληρωτή επιβλέποντα και ενός μέλους της συμβουλευτικής επιτροπής για κάθε Μ.Δ.Ε. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να συναντά σε τακτά χρονικά διαστήματα τον επιβλέποντα καθηγητή και σε ώρες που ορίζει ο καθηγητής. Θα πρέπει να γίνονται τουλάχιστον τρεις συναντήσεις, οι οποίες χρονικά θα πρέπει να απέχουν 15 ημέρες μεταξύ τους. Σε κάθε συνάντηση με ευθύνη του φοιτητή κρατούνται πρακτικά, τα οποία υπογράφονται από τον επιβλέποντα και το φοιτητή. Στη συνέχεια, με ευθύνη του φοιτητή παραδίδονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.Δ.Δ.Ε.Π. με την υποβολή του τελικού κειμένου της Μ.Δ.Ε. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) 9

11 3.2. Παράλληλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες 1) Το πρόγραμμά επιδιώκοντας να εξασφαλίσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές σταθερά θεμέλια γνώσεων και μεθόδων έρευνας, που θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση και ανάπτυξη στον τομέα της ειδίκευσής τους, πέραν των διαλέξεων και των εργασιών στα πλαίσια των μαθημάτων διενεργεί περαιτέρω δραστηριότητες με σκοπό να ενισχυθεί η απόκτηση γνώσης μέσω πραγματικών εμπειριών. Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν της πρόσκλησης που δέχθηκε το ΤΕΙ/Λ από τον Ευρωβουλευτή Καθηγητή Ιωάννη Α.Τσουκαλά οι μεταπτυχιακοί φοιτητές των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών «Master in Business Administration (MBA)» και «Μάστερ στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων» με κωδικό παρευρέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες κατά το χρονικό διάστημα το Δεκέμβριο του ) Πραγματοποιήθηκε Επιστημονική Ημερίδα το Μάρτιο του 2012 με θέμα: «Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ». Ομιλητές της Ημερίδας ήταν οι παρακάτω: a. κ. Τσουκαλάς Δημήτριος, πρώην Δήμαρχος Ανάβρας Μαγνησίας, που παρουσίασε τη σημαντική περίπτωση της Ανάβρας και του έργου που επιτελέστηκε αλλά και που επιτελείται εκεί. Παρουσίασε τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η περιοχή λόγω της συγχώνευσης του εν λόγω Δήμου στο πλαίσιο του Καλλικράτη. b. κ. Λιαπής Τάσος, Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαρσάλων, που ανέλυσε την αλλαγή που επήλθε στο φορέα του λόγω του Ε.Π. Καλλικράτη. Επιπλέον, κατέθεσε προτάσεις για την προσαρμογή των δημοτικών Υπηρεσιών στο νέο πλαίσιο. c. Δρ. Τριανταφυλλοπούλου Αθανασία, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΤΕΙ Καλαμάτας, που παρουσίασε την εμπειρία της στην κατάρτιση του Ε.Π. Καλλικράτη και την εκτίμησή της για τη μελλοντική εξέλιξη του εγχειρήματος. d. Δρ. Κηρυττόπουλος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, που συμμετείχε στην κατάρτιση του Εθνικού Προτύπου διαχειριστικής επάρκειας και ανέλυσε την εμπειρία, τα πλεονεκτήματα και τα αδύνατα σημεία του προτύπου. 10

12 e. κ. Γραββάνη Πολυτίμη, Προϊσταμένη της Μονάδας Προγραμματισμού & Αξιολόγησης της Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρεια Θεσσαλίας, που παρουσίασε τη διαδικασία απόκτησης διαχειριστικής επάρκειας και την εμπειρία της αναφορικά με τη διοίκηση έργων από τους νέους Καλλικρατικούς φορείς. f. κ. Αφέντης Τάσος, Υπεύθυνος Ποιότητας και Διαχειριστικής Επάρκειας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ), που εξήγησε τα οφέλη που επέφερε το πρότυπο διαχειριστικής επάρκειας στον οργανισμό του και στη διοίκηση των έργων που υλοποιεί. g. κ. Κουτής Βάιος, Υποδιευθυντής της Αναπτυξιακής Τρικάλων ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. ανέδειξε τη συνεισφορά της εταιρείας στην τοπική ανάπτυξη και τεκμηρίωσε την αλλαγή που επέφερε το Ε.Π. Καλλικράτης στις αναπτυξιακές εταιρείες. h. κ. Χαλάτσης Θωμάς στέλεχος της Αναπτυξιακής Καρδίτσας (ΑΝΚΑ) και τελειόφοιτος του Μάστερ της Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων και Προγραμμάτων παρουσίασε την εμπειρία της διαχειριστικής επάρκειας στο φορέα του και κατέθεσε τις απόψεις του για τη μελλοντική εικόνα των αναπτυξιακών εταιρειών. 3) Τέλος, την Τετάρτη 13/6/2011 πραγματοποιήθηκε η πρώτη απονομή των διπλωμάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Απενεμήθησαν 8 (οκτώ) τίτλοι σπουδών. 11

13 4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Στον Κανονισμό Λειτουργίας των Π.Μ.Σ. προβλέπονται οι διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης, οι οποίες απαιτείται να είναι συμβατές με το Ν.3374/2005 και τις οδηγίες της Α.ΔΙ.Π. Οι διαδικασίες αξιολόγησης εποπτεύονται από τη Μ.Ο.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος και περιλαμβάνουν: Διαδικασία αξιολόγησης θεμάτων ασκήσεων και εξετάσεων Διαδικασία διπλής βαθμολόγησης ασκήσεων και γραπτών Διαδικασία αναβαθμολόγησης ασκήσεων και γραπτών Διαδικασία αξιολόγησης κάθε μαθήματος από τους φοιτητές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) Διαδικασία υποβολής ατομικού απογραφικού δελτίου από διδάσκοντες Διαδικασία αξιολόγησης της πορείας του προγράμματος από το Δ/ντη του Π.Μ.Σ Περιοδική αξιολόγηση και εσωτερική έκθεση αξιολόγησης, σύμφωνα με το Ν.3374/2005. Οι παραπάνω κανονισμοί είναι δημοσιευμένοι στο web site του τμήματος (http://dde.teilar.gr). 12

14 5 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5.1 Πρόοδος Φοιτητών Η πρόοδος των φοιτητών συνολικά παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί : Μάθημα Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Έργων Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Κοστολόγηση Έργων Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Επιχειρηματικής Επικοινωνίας Αριθμός Εγγεγραμμένων Φοιτητών Φοιτητές που εγκατέλειψαν Κατανομή Βαθμολογίας 10-8,5 8,4-6,5 6,4-5,0 <5 Επιτυχόντες Επαναληπτικών Εξετάσεων Φοιτητές που επαναλαμβάνουν Διοίκηση και Διαχείριση Έργων Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων Στρατηγική Διοίκησης Έργων Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Διοίκησης Έργων Μεθοδολογίες και τεχνικές έρευνας Διοίκηση Τεχνικών Έργων Διαχείριση Ποιότητας Έργων Διοίκηση Προγραμμάτων και Χαρτοφυλακίων Έργων Διαχείριση Συμβάσεων και Προμηθειών

15 5.2 Αξιολογήσεις φοιτητών Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε με δύο τρόπους: α) Με τη διαδικασία των ερωτηματολογίων της Α.ΔΙ.Π. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ) Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα αξιολόγησης κατά ομάδα κριτηρίων έχουν ως εξής: Ομάδα Κριτηρίων Μέση Βαθμολογία (κλίμακα 1-5) Εύρος Μ.Ο. μεταξύ μαθημάτων Σχετικά με υποδομές 4,43 4,00-4,73 Σχετικά με μαθήματα 3,88 3,42-4,22 Σχετικά με διδάσκοντες 4,37 3,97-4,73 Σχετικά με Φοιτητές 3,96 3,36 4,27 Οι φοιτητές εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις υποδομές και τη διδασκαλία. Η εικόνα εμφανίζεται ομοιογενής εικόνα για όλα τα μαθήματα, χωρίς ιδιαίτερες ακραίες περιπτώσεις. Επί πλέον, οι φοιτητές δηλώνουν ικανοποιημένοι με το υποστηρικτικό υλικό που διατίθεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class και το γεγονός ότι μοιράσθηκε στην αρχή κάθε μαθήματος το αναλυτικό περίγραμμα και το πρόγραμμα μελέτης του μαθήματος (89%), ενώ δηλώνουν ότι κατά μέσο όρο εβδομαδιαίως αφιερώνουν πάνω από 2 ώρες μελέτης για κάθε μάθημα (Μ.Ο. 2,67 ώρες, εύρος: 2,17 3,25). β) Με τη διαδικασία προγραμματισμένων συναντήσεων των φοιτητών με τη διοίκηση του Π.Μ.Σ. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις των φοιτητών με τον Διευθυντή του προγράμματος και τον Πρόεδρο της Ε.Μ.Σ., με σκοπό τη συζήτηση θεμάτων οργάνωσης του Προγράμματος. Από τις συναντήσεις προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία και υλοποιήθηκαν όπως: Ο καλύτερος προγραμματισμός των ενδιάμεσων αξιολογήσεων (εργασιών) ώστε να μη συμπίπτουν χρονικά Βελτιώσεις του ωρολογίου προγράμματος χωρίς την αλλοίωση του εκπαιδευτικού φόρτου με διεξαγωγή μαθημάτων και το Σάββατο ώστε να υπάρχει περισσότερος διαθέσιμος χρόνος μέσα στην εβδομάδα για μελέτη Η ανάγκη εμπλουτισμού του προγράμματος με άλλες δραστηριότητες

16 5.3 Αξιολογήσεις διδασκόντων Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις όλων των διδασκόντων με σκοπό την ενημέρωση τους για τα αποτελέσματα των συναντήσεων και της αξιολόγησης του προγράμματος από τους φοιτητές. Οι συναντήσεις αυτές είχαν ως σκοπό την περιοδική αξιολόγηση της πορείας του μεταπτυχιακού, συμπεριλαμβανομένης και της προόδου των φοιτητών, της αξιολόγησης των προτάσεων των φοιτητών ή όποιων άλλων προτάσεων βελτίωσης της λειτουργίας του προγράμματος και τον προγραμματισμό ενεργειών για το επόμενο εξάμηνο/έτος. 5.4 Συμπεράσματα Ο δεύτερος χρόνος λειτουργίας του αυτοδύναμου Π.Μ.Σ.Δ.Δ.Ε.Π. ολοκληρώθηκε με επιτυχία, καθώς προσέλκυσε το ενδιαφέρον των υποψηφίων σπουδαστών. Αφ ενός εστιάζει στον εξαιρετικά ενδιαφέροντα οικονομικό κλάδο της διαχείρισης έργων, ενώ αφ ετέρου είναι το μοναδικό στο είδος του στην ελληνική επικράτεια. Η ολοκλήρωση του δεύτερου χρόνου απέδειξε τη δυνατότητα διενέργειας Π.Μ.Σ. σε τοπικό επίπεδο αυτοδύναμα και έδωσε τη δυνατότητα σε φοιτητές να εξειδικευτούν στο γνωστικό αντικείμενο της διοίκησης και διαχείρισης έργων και προγραμμάτων. Η συμβολή του Π.Μ.Σ. στην πολιτισμική, κοινωνική και οικονομική εξέλιξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας υπήρξε καθοριστική, καθώς στα πλαίσια του εκπονήθηκε με επιτυχία σειρά διπλωματικών εργασιών με σημαντικό ερευνητικό περιεχόμενο, μέρος εκ των οποίων δημοσιεύτηκε σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και συνέδρια. Επιπλέον, σε πλείστες των περιπτώσεων μελετήθηκαν θέματα διοίκησης και οικονομίας στο επίπεδο της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Όπως αποδεικνύεται, το Π.Μ.Σ. είναι απαιτητικό. Απαιτεί συστηματική μελέτη, εκπόνηση εργασιών ερευνητικού αλλά και εφαρμοσμένου χαρακτήρα, ενώ διευρύνει σημαντικά τις γνώσεις των φοιτητών στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. Τέλος, στη δεδομένη δύσκολη οικονομική συγκυρία το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια από τις ελάχιστες διεξόδους για τους φοιτητές της Περιφέρειας Θεσσαλίας που θέλουν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα, αφού μειώνει σημαντικά το κόστος σπουδών (π.χ. κόστος διαμονής σε άλλη πόλη). 15

17 6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Οι ενέργειες που σχεδιάζονται για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος είναι οι ακόλουθες: 1. Η αναγκαιότητα διεθνοποίησης του Π.Μ.Σ.Δ.Δ.Ε.Π. λαμβάνοντας υπ όψη: α) την ανάγκη διεθνοποίησης των δραστηριοτήτων του Τμήματος Δ.Δ.Ε εκμεταλλευόμενοι τις ευκαιρίες που δίνει ο νέος νόμος πλαίσιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση β) την ανάγκη διάκρισης του Τμήματος Δ.Δ.Ε. δεδομένου ότι έχει το δυναμικό για να ξεχωρίσει και να πρωτοπορεί, όπως αναφέρεται και στην έκθεση της εξωτερικής αξιολόγησης του γ) τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται δεδομένου ότι παρόμοιο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν προσφέρεται στον Βαλκανικό Χώρο καθώς και στο Χώρο της Μέσης Ανατολής και έτσι με τον κατάλληλο σχεδιασμό μπορεί να δημιουργηθούν ευκαιρίες προσέλκυσης φοιτητών και επέκτασης των δραστηριοτήτων του τμήματος. Συνεπώς θα πρέπει να γίνουν ενέργειες για τη διδασκαλία του Προγράμματος Σπουδών και στην Αγγλική Γλώσσα. 2. Διερεύνηση της δυνατότητας να προσφερθεί μερικώς ή ολικώς με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 3. Ανασκόπηση του Προγράμματος μετά την ολοκλήρωση της διετούς λειτουργίας του και την αίτηση έγκρισης της συνέχισής του, στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 4. Επιπλέον, με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών και διοικητικών διαδικασιών το Τμήμα προγραμματίζει την ανάπτυξη νέου συστήματος ποιότητας που θα οδηγήσει στην πιστοποίηση του Π.Μ.Σ. κατά ISO. Αναμένεται ότι την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά , θα εφαρμοστεί το νέο σύστημα διασφάλισης ποιότητας ώστε το Π.Μ.Σ. να πιστοποιηθεί από οργανισμό πιστοποίησης το Στα πλαίσια τoυ Π.Μ.Σ. προγραμματίζεται έκδοση ειδικού τόμου με τίτλο «Ειδικά θέματα Διαχείρισης Έργων» με άρθρα επιλεγμένων διατριβών-εργασιών, o οποίος θα είναι διαθέσιμος το Φθινόπωρο του Στην αρχή του Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού έτους προγραμματίζεται η πραγματοποίηση Επιστημονικής Ημερίδας, με σκοπό τη συνεχή εκμάθηση των μεταπτυχιακών φοιτητών. 16

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΟΛΕΣ ΤΕΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ 1 ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α/ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 2 ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1 ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ 1 ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ.ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛ 1 ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ. ΠΑ.ΜΑΚ 1 ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΑΠ 1 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠ. ΔΥΤΙΚ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1 ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 1 ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔ.ΚΑΙ ΠΕΡ.ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1 ΠΑΝΕΠ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗ-ΤΜΗΜΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 17

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΛΙΣΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ , Α/Α 1 Ονοματεπώνυμο φοιτητή ANAΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2 ΒΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 3 ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 4 ΖΑΜΠΟΥΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 5 ΖΙΩΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 6 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7 ΚΑΥΧΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8 ΚΡΟΜΛΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 9 ΠΑΝΔΡΕΜΜΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 10 ΤΟΥΓΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΛΟΓΗΣ 11 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12 ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ 13 ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14 ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θέμα Διπλωματικής εργασίας Εφαρμογή της Earned Value Analysis στη μελέτη περίπτωσης ενός Κατασκευαστικού έργου Διαχείριση κινδύνου σε έργα κατασκευής φραγμάτων με τη μέθοδο AHP Δημιουργία P.M.O. στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αναγκαιότητα ή μόδα Σχέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων του Επιχειρησιακού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Το παράδειγμα της Θεσσαλίας Αξιολόγηση της ικανοποίησης των χρηστών, του νέου Δικαστικού Μεγάρου Τρικάλων Διασφάλιση Ποιότητας στα Τεχνικά Έργα. Μελέτη Περίπτωσης: Διοίκηση και Έλεγχος Ποιότητας στα Έργα Κατασκευής και Συντήρησης Υποδομών στην Π.Α Επιβλέπων Καθηγητής Συρακούλης Κλεάνθης Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Iανουάριος 2012 Σαμαράς Γεώργιος Iανουάριος 2012 Καζαντζή Βασιλική Ιούλιος 2012 Συρακούλης Κλεάνθης Σαμαράς Γεώργιος Καζαντζή Βασιλική Iανουάριος 2012 Iανουάριος 2012 Iανουάριος 2012 Εκτίμηση Ρίσκου σε Επαναλαμβανόμενα Έργα που αναλαμβάνονται από Προσωρινούς Οργανισμούς. Η Περίπτωση της Τεχνικής Υποστήριξης Μοίρας Μαχητικών Αεροσκαφών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας Γερογιάννης Βασίλειος Ιούλιος 2012 Γραφεία Διαχείρισης Έργων Συρακούλης Κλεάνθης Ιούλιος 2012 Διερεύνηση παραγόντων επιτυχίας και αποτυχίας στη Διαχείριση Επενδυτικών Έργων: Η μελέτη περίπτωσης του αναπτυξιακού νόμου Ν.3299/04 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ψηφιακές πόλεις : μια βιώσιμη θεώρηση ενός μεγάλης κλίμακας έργου Παράγοντες Επιτυχίας και Αποτυχίας στις Στρατηγικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Η ενσωμάτωση Συστήματος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων σε ΟΤΑ α βαθμού: Τα εμπόδια, οι προσεγγίσεις και οι προοπτικές. Μελέτη περίπτωσης Δημιουργία ενός προτύπου Διαχείρισης των Αλλαγών στα Έργα Διαχείριση ενδιαφερομένων μερών σε έργα τουριστικής υποδομής στον Δήμο Αγιάς Μπλάνας Νικόλαος Ανθόπουλος Λεωνίδας Iανουάριος 2012 Iανουάριος 2012 Ανθόπουλος Λεωνίδας Ιούλιος 2012 Φιτσιλής Παναγιώτης Iανουάριος 2012 Ανθόπουλος Λεωνίδας Ιούλιος 2012 Μπλάνας Νικόλαος Ιούλιος

20 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Α/Α Ονοματεπώνυμο φοιτητή Θέμα Διπλωματικής εργασίας ΣΥΝΕΔΡΙΟ 1 ΚΑΥΧΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Εκτίμηση Ρίσκου σε Επαναλαμβανόμενα Έργα που αναλαμβάνονται από Προσωρινούς Οργανισμούς. Η Περίπτωση της Τεχνικής Υποστήριξης Μοίρας Μαχητικών Αεροσκαφών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας 23 ο Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ) 2 ΠΑΝΔΡΕΜΜΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ 3 ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 4 ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ Διερεύνηση παραγόντων επιτυχίας και αποτυχίας στη Διαχείριση Επενδυτικών Έργων: Η μελέτη περίπτωσης του αναπτυξιακού νόμου Ν.3299/04 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Δημιουργία ενός προτύπου Διαχείρισης των Αλλαγών στα Έργα Η ενσωμάτωση Συστήματος Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων σε ΟΤΑ α βαθμού: Τα εμπόδια, οι προσεγγίσεις και οι προοπτικές. Μελέτη περίπτωσης 26ο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο IPMA World Congress ΜΙΒΕS ΜΙΒΕS ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΟ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ Α/Α Ονοματεπώνυμο φοιτητή Θέμα Διπλωματικής εργασίας 1 ΤΟΥΓΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΘΕΟΛΟΓΗΣ 2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ψηφιακές πόλεις : μια βιώσιμη θεώρηση ενός μεγάλης κλίμακας έργου Παράγοντες Επιτυχίας και Αποτυχίας στις Στρατηγικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 19

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Y104- Y101- Ε211- ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Y102- ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ Y207- ΌΛΑ ΤΑ Y100-ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟ Y103- ΙΟΙΚΗΣΗ Y206- Ε210- ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ε212- ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Y205-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ Ε208- ΟΙΚΗΣΗ ΤΑ Ερωτήσεις Αξιολόγησης ΜΕΘΟ ΟΙ ΣΤΗ ΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΏΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ Καταλληλότητα χώρων 4,47 4,33 4,53 4,56 4,33 4,35 4,14 4,70 4,67 4,00 4,38 4,73 4,42 Oι στόχοι του µαθήµατος ήταν σαφείς 3,79 3,72 3,79 4,61 3,89 3,88 3,86 3,60 4,22 4,14 4,13 4,18 3,97 Τα εκπαιδευτικά βοηθήµατα ήταν κατάλληλα αναφορικά µε το αντικείµενο του µαθήµατος 3,37 3,33 4,00 4,22 3,94 4,00 3,79 3,30 4,00 3,93 4,13 3,91 3,82 Η προµήθεια των εκπαιδευτικών βοηθηµάτων έγινε εύκολα 3,58 3,78 3,84 4,33 4,12 3,82 3,57 3,90 4,00 3,86 3,88 4,09 3,89 Η ύλη που διδάχθηκε ήταν καλά οργανωµένη και βοήθησε στην καλύτερη κατανόηση του θέµατος 3,68 3,17 3,58 4,61 4,06 3,82 3,93 3,60 3,78 4,07 3,50 3,82 3,82 Οι ασκήσεις πράξεις βοηθούν στην κατανόηση του θεωρητικού αντικειµένου του µαθήµατος 4,32 3,56 4,05 4,44 4,00 4,12 4,29 3,30 4,67 4,21 4,00 4,45 4,11 Το επιπλέον υλικό που υπα ρχει στην ιστοσελίδα του µαθήµατος µε βοήθησε 3,74 3,33 3,79 4,11 3,94 4,18 3,86 2,40 4,00 4,00 4,13 4,45 3,83 Η βιβλιογραφία που υπάρχει στη βιβλιοθήκη του ΤΕΙ/Λ µε βοήθησε 3,53 3,44 3,89 3,50 3,11 3,71 3,57 3,20 4,11 3,64 3,50 3,73 3,57 Τα προαπαιτούµενα(αν υπάρχουν) του µαθήµατος κρίνονται ως απαραίτητα 3,42 3,78 3,79 3,78 3,50 4,06 3,79 3,20 3,89 3,86 3,75 3,91 3,73 Το επίπεδο συσκολίας του µαθήµατος κρίνεται ως κατάλληλο για το εξάµηνο που διδάσκεται 3,47 3,56 3,84 4,33 3,83 4,00 4,00 3,50 4,00 3,79 4,13 4,00 3,86 Τα κριτήρια αξιολόγησης του µαθήµατος είναι αντικειµενικά και δίκαια 4,00 4,11 4,16 4,28 3,89 3,82 4,07 4,20 4,56 4,14 4,63 4,18 4,13 Υπάρχουν υποδειγµατικά θέµατα αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του µαθήµατος 42% 56% 58% 44% 50% 47% 29% 100% 33% 43% 38% 27% 47% όθηκε πρόοδος εξετάσεων ή άλλη ενδιάµεση αξιολόγησης στο µάθηµα από τον διδάσκοντα 47% 67% 58% 44% 67% 53% 71% 60% 44% 79% 50% 27% 57% Θέλω να υπάρχει πρόοδος εξετάσεων ή άλλη ενδιάµεση αξιολόγησης στο µάθηµα από τον διδάσκοντα 58% 56% 63% 39% 89% 71% 86% 100% 67% 86% 63% 64% 69% Στην αρχή του εξαµήνου δόθηκε αναλυτικό περίγραµµα διδασκαλίας µε τους στόχους του µαθήµατος 95% 83% 95% 100% 83% 88% 100% 60% 89% 100% 63% 91% 89% Προετοιµάζει και οργανώνει καλά την παρουσίαση της ύλης στα µαθήµατα 4,11 3,89 3,89 4,72 4,56 4,06 4,50 4,10 4,67 4,43 3,88 4,09 4,24 Επιτυγχάνει να διεγείρει το ενδιαφέρον για το αντικέιµενο του µαθήµατος 3,89 3,56 4,05 4,56 4,06 3,82 4,21 4,10 4,33 4,21 4,38 4,27 4,09 Αναλύει και παρουσιάζει τις έννοιες µε τρόπο απλό και ενδιαφέροντα χρησιµοποιώντας παραδείγµατα 4,05 3,67 4,21 4,67 4,17 3,76 4,14 4,10 4,44 4,14 4,50 4,00 4,13 Ενθαρρύνει τους σποδαστές να διατυπώνουν απορίες και ερωτήσεις για να αναπτύξουν την κρίση τους 4,74 4,17 4,53 4,78 4,39 3,65 4,50 4,40 4,67 4,36 4,50 4,36 4,41 Ήταν συνεπής ο διδάσκων στις υποχρεώσεις του/της 4,74 4,61 4,79 4,83 4,72 4,65 4,57 5,00 4,89 4,64 4,75 4,45 4,71 Ο διδάσκων είναι προσιτός/η 4,58 4,17 4,68 4,83 4,89 3,88 4,50 5,00 4,67 4,57 4,63 4,36 4,55 Προµηθεύτικα τα διδακτικά εγχειρίδια έγκαιρα 3,79 3,78 3,63 4,22 3,89 4,41 4,07 3,60 4,22 4,00 4,25 4,45 4,00 Παρακολουθώ τακτικά τις διαλέξειςς του µαθήµατος 4,84 4,61 4,89 4,78 4,67 4,76 4,64 4,20 4,67 4,57 4,63 4,73 4,69 Μελετώ συστηµατικά την ύλη 3,95 3,94 3,79 3,44 3,94 4,06 3,64 3,30 4,00 3,71 4,13 3,91 3,82 Χρησιµοποιώ το συµπληρωµατικό υλικό που υπάρχει στο e-class του µαθήµατος 4,26 3,78 3,84 3,89 3,83 4,29 4,14 3,30 4,56 4,21 4,00 4,45 4,03 Χρησιµοποιώ συµπληρωµατικό υλικό από τη βιβλιοθήκη του ΤΕΙ/Λ 2,84 3,17 3,21 3,22 2,94 3,76 3,29 2,40 3,89 3,14 3,63 3,64 3,23 Αφιερώνω εβδοµαδιαία για µελέτη του συγκεκριµένου µαθήµατος 3,00 3,00 2,95 2,72 2,67 3,59 3,00 3,50 3,56 2,79 3,75 3,55 3,10 20

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008 Τόπος: Σέρρες Ημερομηνία: 01/07/2008 Επικαιροποιήθηκε: 22/12/2010, με βάση τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ WWW.ODE.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οδηγός Σπουδών 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»

Οδηγός Σπουδών ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Καθηγητής Δημήτριος Κοτρόγιαννος Πρόεδρος ΟΜ.Ε.Α Νοέμβριος 2010 ΟΜ.Ε.Α: -------------------------------Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος Τηλ. 24210-74028, 74011, 74007, 74010 Fax. 24210-74050

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 1 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΙ Πάτρας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Πάτρα Δεκέμβριος 2011 2 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 (Σεπτέμβριος 2009-Aύγουστος 2010) Αγίου Σπυρίδωνος Αιγάλεω, Αθήνα 12210, τηλ. 210-5385205 15-12-2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013 του Υπουργού Παιδείας, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Ιανουάριος 2014 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα