ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ C++ Constructors, Destructors, Pointers IO Streams, File Streams

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ C++ Constructors, Destructors, Pointers IO Streams, File Streams"

Transcript

1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ C++ Constructors, Destructors, Pointers IO Streams, File Streams

2 CONSTRUCTORS DESTRUCTORS

3 Η κλάση mystring class mystring private: char s[100]; public: char *GetString(); void SetString(char const *); ; char * mystring::getstring() return s; void mystring::setstring(char const *snew) strcpy(s,snew);

4 Constructors Μια μέθοδος που ο μόνος ρόλος της ειναι να κατασκευάζει (construct) και να αρχικοποιεί το αντικείμενο. Συντακτικό: <classname>() Μπορεί να έχει ορίσματα. ΔΕΝ εχει τυπο επιστροφής ΟΥΤΕ void. Υλοποίηση: <classname>::<classname>() Η συνάρτηση καλείται αυτόματα με την δημιουργία του αντικειμένου. Είτε στη δήλωση του αντικειμένου. Είτε δημιουργία με new όπου δεσμεύουμε μνήμη για ένα αντικείμενο.

5 mystring class mystring private: char *s; public: mystring(); char *GetString(); void SetString(char const *); ; Ο constructor κάνει τη δέσμευση της μνήμης για το s, και εξασφαλίζει ότι δεν θα δημιουργηθεί αντικείμενο που δεν έχει την απαραίτητη μνήμη. mystring::mystring() s = new char[100]; ;

6 Υπερφόρτωση constructor. class mystring private: char *s; public: mystring(); mystring(int C); char *GetString(); void SetString(char const *); ; mystring::mystring() s = new char[100]; ; mystring::mystring(int C) s = new char[c]; ;

7 Υπερφόρτωση constructor. class mystring private: char *s; public: mystring(); mystring(const char *); char *GetString(); void SetString(char const *); ; mystring::mystring() s = new char[100]; ; mystring::mystring(const char * x) s = new char[strlen(x)+1]; strcpy(s,x); ;

8 Destructor Μια μέθοδος που ο μόνος ρόλος της είναι να αποδομεί (destruct) το αντικείμενο. O destructor κάνει ένα clean-up. Συντακτικό: ~<classname>() ΔΕΝ μπορεί να έχει ορίσματα. ΔΕΝ εχει τυπο επιστροφής ΟΥΤΕ void. Υλοποίηση: <classname>::~<classname>() Η συνάρτηση καλείται αυτόματα με την αποδόμηση του αντικειμένου. Είτε γιατί παύει να υπάρχει (βγαίνουμε από το scope που είναι ορισμένο). Είτε αποδόμηση με delete.

9 mystring class mystring private: char *s; public: mystring(); ~mystring(); char *GetString(); void SetString(char const *); ; Η αποδέσμευση της μνήμης θα γίνει μέσα στον destructor. mystring::mystring() s = new char[100]; ; mystring::~mystring() delete [] s; ;

10 Μέλη μεταβλητές που είναι pointers Όπως και με όλους τους δείκτες, για τις μεταβλητές μέλη που είναι δείκτες υπάρχει κίνδυνος να βρεθούν να δείχνουν σε ένα χώρο μνήμης που έχει αποδεσμευτεί (dangling pointers). Οι constructors και destructors μπορούν να δημιουργήσουν επιπλέον προβλήματα γιατί μας αναγκάζουν να δεσμεύσουμε ή να αποδεσμεύσουμε μνήμη.

11 Σενάριο 1 Ο Default Copy Constructor δημιουργεί ένα αντικείμενο Β αντιγράφοντας τα πεδία (συμπεριλαμβανομένων και των δεικτών) ενός αντικειμένου Α. Το αντικείμενο Α καταστρέφεται και ο destructor αποδεσμεύει τη μνήμη των δεικτών. Οι δείκτες του Β πλέον δείχνουν στο κενό. mystring Α mystring B = mystring(a); 0x1000 0x1000 h 0x1001 0x1002 0x1003 i 0x1000 mystring B

12 Σενάριο 1 Ο Default Copy Constructor δημιουργεί ένα αντικείμενο Β αντιγράφοντας τα πεδία (συμπεριλαμβανομένων και των δεικτών) ενός αντικειμένου Α. Το αντικείμενο Α καταστρέφεται και ο destructor αποδεσμεύει τη μνήμη των δεικτών. Οι δείκτες του Β πλέον δείχνουν στο κενό. mystring Α mystring B = mystring(a); 0x1000 0x1000 0x1001 0x1002 0x1003 0x1000 mystring B

13 Σενάριο ΙΙ Μια συνάρτηση της κλάσης (constructor ή άλλη) κάνει ένα δείκτη να δείχνει σε μια ήδη δεσμευμένη περιοχή μνήμης (shallow copy). mystring Α 0x1000 0x1000 h 0x1001 0x1002 0x1003 i 0x1000 char *x

14 Σενάριο ΙΙ Μια συνάρτηση της κλάσης (constructor ή άλλη) κάνει ένα δείκτη να δείχνει σε μια ήδη δεσμευμένη περιοχή μνήμης (shallow copy). Το αντικείμενο καταστρέφεται, και η μνήμη αποδεσμεύεται με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι δείκτες που έδειχναν σε αυτό το χώρο μνήμης τώρα να μη δείχνουν πουθενά. mystring Α 0x1000 0x1000 0x1001 0x1002 0x1003 0x1000 char *x

15 Σεναριο ΙΙ Μια συνάρτηση της κλάσης (constructor ή άλλη) κάνει ένα δείκτη να δείχνει σε μια ήδη δεσμευμένη περιοχή μνήμης (shallow copy). Το αντικείμενο καταστρέφεται, και η μνήμη αποδεσμεύεται με αποτέλεσμα οι υπόλοιποι δείκτες που έδειχναν σε αυτό το χώρο μνήμης τώρα να μη δείχνουν πουθενά. Η μνήμη αποδεσμεύεται κάπου μέσα στο πρόγραμμα. Ο δείκτης-μέλος πλέον δεν δείχνει πουθενά. mystring Α 0x1000 0x1000 0x1001 0x1002 0x1003 0x1000 char *x

16 Παράδειγμα Ι: GetCopy() class mystring private: char *s; public: mystring(); ~mystring(); char *GetString(); void SetString(char const *); mystring GetCopy(); ; mystring mystring::getcopy() mystring temp; temp.setstring(s); return temp; Υπενθύμιση: όταν μια συνάρτηση επιστρέφει ένα αντικείμενο τα πεδία του επιστρεφόμενου αντικειμένου αντιγράφονται στο αντικείμενο που κάνουμε ανάθεση. Τι αποτέλεσμα θα έχει αυτός ο κώδικας? int main() mystring X; X.SetString( hello ); mystring Y; Y = X.GetCopy(); cout << X.GetString() << << Y.GetString();

17 Παράδειγμα Ι: GetCopy() class mystring private: char *s; public: mystring(); ~mystring(); char *GetString(); void SetString(char const *); mystring GetCopy(); ; mystring mystring::getcopy() mystring temp; temp.setstring(s); return temp; Ο κώδικας κρεμάει γιατί όταν βγαίνουμε από την συνάρτηση το αντικείμενο temp καταστρέφεται και ελευθερώνεται ο χώρος μνήμης που δείχνει το s στο αντικείμενο Υ. int main() mystring X; X.SetString( hello ); mystring Y; Y = X.GetCopy(); cout << X.GetString() << << Y.GetString();

18 Παράδειγμα ΙΙ: Copy() class mystring private: char *s; public: mystring(); ~mystring(); char *GetString(); void SetString(char const *); void Copy(myString); ; void mystring::copy(mystring o) strcpy(s,o.getstring()); Τι αποτέλεσμα θα έχει αυτός ο κώδικας? int main() mystring X; X.SetString( hello ); mystring Y; Y.Copy(X); cout << X.GetString() << << Y.GetString();

19 Παράδειγμα ΙΙ: Copy() class mystring private: char *s; public: mystring(); ~mystring(); char *GetString(); void SetString(char const *); void Copy(myString); ; void mystring::copy(mystring o) strcpy(s,o.getstring()); O κώδικας κρεμάει γιατί: Όταν περνάμε το Χ ως όρισμα στην Copy δημιουργείται ένα τοπικό αντίγραφο με το default copy constructor που αντιγράφει όλα τα πεδία. Βγαίνοντας από την Copy το τοπικό αντίγραφο καταστρέφεται και ο δείκτης s του Χ κρεμάει. int main() mystring X; X.SetString( hello ); mystring Y; Y.Copy(X); cout << X.GetString() << << Y.GetString();

20 Λύση Ι: πέρασμα δια αναφοράς class mystring private: char *s; public: mystring(); ~mystring(); char *GetString(); void SetString(char const *); void Copy(myString &); ; void mystring::copy(mystring &o) strcpy(s,o.getstring()); Δεν δημιουργείται πλέον τοπικό αντίγραφο του αντικειμένου int main() mystring X; X.SetString( hello ); mystring Y; Y.Copy(X); cout << X.GetString() << << Y.GetString();

21 Λύση ΙΙ: Επανορισμός του default copy constructor class mystring private: char *s; public: mystring(); mystring(mystring &) ~mystring(); char *GetString(); void SetString(char const *); void Copy(myString); ; void mystring::copy(mystring o) strcpy(s,o.getstring()); mystring::mystring(mystring &o) s = new char[100]; strcpy(s,o.getstring()); int main() mystring X; X.SetString( hello ); mystring Y; Y.Copy(X); cout << X.GetString() << << Y.GetString();

22 Παρένθεση: const Το αντικείμενο που περνάμε στην Copy το χρησιμοποιούμε μόνο για διάβασμα. Άρα θα έπρεπε να το περάσουμε ως σταθερή παραμετρο. class mystring private: char *s; public: mystring(); mystring(mystring &) ~mystring(); char *GetString(); void SetString(char const *); void Copy(myString const &); ; void mystring::copy(mystring o) strcpy(s,o.getstring()); Πως ξέρουμε ότι η GetString() δεν θα αλλάξει το object o?

23 Παρένθεση: const Το αντικείμενο που περνάμε στην Copy το χρησιμοποιούμε μόνο για διάβασμα. Άρα θα έπρεπε να το περάσουμε ως σταθερή παραμετρο. class mystring private: char *s; public: mystring(); mystring(mystring &) ~mystring(); char *GetString() const; void SetString(char const *); void Copy(myString const &); ; void mystring::copy(mystring o) strcpy(s,o.getstring()); Πως ξέρουμε ότι η GetString() δεν θα αλλάξει το object o? Την κάνουμε σταθερή συνάρτηση, δεν αλλάζει το αντικείμενο.

24 const Πρακτικός κανόνας: όταν δηλώνω μια μεταβλητή σαν const ΔΕΝ μπορώ να αλλάξω οτιδήποτε βρίσκεται αριστερά του keyword const. char const *buf Μπορώ να αλλάξω τον pointer, αλλά όχι τα δεδομένα του array char *const buf Δεν μπορώ να αλλάξω τον pointer, αλλά μπορώ να αλλάξω τα δεδομένα του array

25 Διαβάστε [και γράψτε] ανάποδα... Ο buf είναι const pointer σε χαρακτήρες char *const buf Ο buf είναι pointer σε const χαρακτήρες char const *buf

26 Δείκτες, Constructors και Destructors Οι constructors και destructors καλούνται και όταν δεσμεύουμε και αποδεσμεύουμε μνήμη για ένα pointer σε αντικείμενο. int main() mystring *X; // ορισμός ενός δείκτη τύπου mystring X = new mystring(); // κλήση του constructor, default size 100 X->SetString( hello ); mystring *Y = new mystring(*χ); // κλήση του overloaded // constructor, cout << X->GetString() << << Y->GetString(); delete X; // εκούσια αποδέσμευση μνήμης delete Y;

27 Δείκτες σε αντικείμενα Με τους δείκτες έχουμε πλήρη έλεγχο πότε δημιουργούνται και καταστρέφονται τα αντικείμενα. Αυτό μας δίνει πολύ ευελιξία Άλλα κάνει και τα λάθη πολύ πιο εύκολα.

28 Παράδειγμα Ι: GetCopy() class mystring private: char *s; public: mystring(); ~mystring(); char *GetString(); void SetString(char const *); mystring *GetCopy(); ; int main() mystring X; X.SetString( hello ); mystring *Y = X.GetCopy(); cout << X.GetString() << << Y->GetString(); delete Y; mystring *mystring::getcopy() mystring *temp = new mystring(); temp->setstring(s); return temp; Η δεσμευμένη μνήμη παραμένει προσβάσιμη και αφού ο δείκτης temp καταστραφεί. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε να την αποδεσμεύσουμε όμως.

29 Πίνακες με δείκτες Θέλουμε να δημιουργήσουμε μια κατάσταση με τα ονόματα των φοιτητών μιας τάξης, την οποία να μπορούμε να τυπώνουμε. Διαφορετικές τάξεις έχουν διαφορετικά μεγέθη. Πως θα το σχεδιάσουμε? Τα ονόματα θα τα κρατάμε σε αντικείμενα τύπου mystring τα οποία ορίζονται με δυναμικό μέγεθος. Η λίστα θα είναι σε ένα πίνακα με δείκτες σε αντικείμενα mystring. Ο πίνακας θα είναι μέρος μιας κλάσης που θα μας επιτρέπει την εκτύπωση.

30 Κλάση StudentClass class StudentClass private: mystring **students; int classsize; public: ClassStudents(int); ~ClassStudents(); void EnterStudents(); void PrintList(); ; Δείκτης σε δείκτη από mystring για τον ορισμό του πίνακα από δείκτες σε mystring

31 Κλάση StudentClass class StudentClass private: mystring **students; int size; public: ClassStudents(int); ~ClassStudents(); void EnterStudents(); void PrintList(); ; StudentClass::StudentClass(int s) students = new mystring*[s]; size = s; Δημιουργία ενός πίνακα από s δείκτες σε αντικείμενα mystring

32 Κλάση StudentClass class StudentClass private: mystring **students; int size; public: ClassStudents(int); ~ClassStudents(); void EnterStudents(); void PrintList(); ; void StudentClass::EnterStudents() for (int i = 0; i < size; i++) char s[100]; cin >> s; students[i] = new mystring(s); Δημιουργία των αντικείμενων mystring. Εδώ καλείται ο constructor της κλάσης mystring.

33 Κλάση StudentClass class StudentClass private: mystring **students; int size; public: ClassStudents(int); ~ClassStudents(); void EnterStudents(); void PrintList(); ; void StudentClass::PrintList() for (int i = 0; i < size; i++) cout << students[i]->getstring() << endl; students[i] είναι δείκτης σε αντικείμενο mystring. Χρησιμοποιούμε τον τελεστη -> για να καλέσουμε τη μέθοδο GetString().

34 Κλάση StudentClass Ελευθερώνει τη μνήμη για καθένα από τα αντικείμενα που δημιουργήσαμε. Εδώ καλείται ο destructor της mystring class StudentClass private: mystring **students; int size; public: ClassStudents(int); ~ClassStudents(); void EnterStudents(); void PrintList(); ; Προσοχη! Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχουν άλλοι δείκτες στα αντικείμενα που δημιουργήσαμε αλλιώς το πρόγραμμα θα κρεμάσει StudentClass::~StudentClass() for (int i = 0; i < size; i++) delete students[i]; delete [] students; Ελευθερώνει τη μνήμη για τον πίνακα με τους δείκτες σε αντικείμενα mystring. Για κάθε new χρειαζόμαστε ένα delete

35 ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ

36 Ρεύματα Στην C++ (και στη C) η είσοδος και έξοδος γίνεται μέσω των ρευμάτων εισόδου και εξόδου Τι είναι ένα ρεύμα? Μια αφαίρεση που αναπαριστά μια πηγή (για την είσοδο), ή ένα προορισμό (για την έξοδο) χαρακτήρων Αυτό μπορεί να είναι ένα αρχείο, το πληκτρολόγιο, η οθόνη. Όταν δημιουργούμε το ρεύμα το συνδέουμε με την ανάλογη πηγή, ή προορισμό.

37 Ρεύματα Το πρόγραμμα μας αλληλεπιδρά με τα ρεύματα μέσω των εντολών εισόδου/εξόδου. Στην C, printf, fprintf για έξοδο, scanf, fscanf για είσοδο. Στην C++ τα ρεύματα είναι αντικείμενα των κλάσεων εισόδου εξόδου. Τα cout και cin είναι αντικείμενα (των κλάσεων ostream και istream) για το standard output και standard input. Έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα αντικείμενα μέσω της βιβλιοθήκης iostream. Το πρόγραμμα μας χρησιμοποιεί μεθόδους και τελεστές της κλάσης για να διαβάσει ή να γράψει στην είσοδο/έξοδο. Μια εντολή εισόδου/εξόδου έχει αποτέλεσμα το λειτουργικό να πάρει ή να στείλει χαρακτήρες από/προς την αντίστοιχη πηγή/προορισμό. Ένας buffer χρησιμοποιείται για προσωρινή αποθήκευση και επικοινωνία μεταξύ του λειτουργικού και του προγράμματος.

38 Είσοδος / Έξοδος δεδομένων Στη C++ αντί για συναρτήσεις όπως οι printf, fprintf, scanf, fscanf έχουμε τους τελεστές <<, >> που εισάγουν δεδομένα στο cout και εξάγουν δεδομένα από το cin

39 Είσοδος / Έξοδος δεδομένων #include <iostream> using namespace std; int main() int i; cin >> i; float f; cin >> f; char c; cin >> c; char buf[100]; cin >> buf; cin >> i >> f >> buf;

40 Είσοδος / Έξοδος δεδομένων #include <iostream> using namespace std; int main() int i; float f; cin >> i >> f; cout << "i = " << i << endl << "f = " << f << endl ; Το endl είναι ένας χειριστής (manipulator).

41 Χειριστές Οι χειριστές είναι εντολές μορφοποίησης που εισάγονται μέσα στο ρεύμα. Ο χειριστής endl έχει ως αποτέλεσμα να εισαχθεί ένας χαρακτήρας αλλαγής γραμμής, και να αδειάσει ο buffer. Υπάρχουν διάφοροι χειριστές που αλλάζουν την μορφή της εξόδου. Π.χ. cout << setprecision(2) << (float)x; Καθορίζει την ακρίβεια (αριθμό δεκαδικών ψηφίων) στην έξοδο. Οι χειριστές εφαρμόζονται πάντα σε αυτό που ακολουθεί.

42 Προκαθορισμένα αντικείμενα εισόδου/εξόδου cin: Αντικείμενο για είσοδο από το πληκτρολόγιο cout: Αντικείμενο για έξοδο στην οθόνη cerr: Αντικείμενο για την έξοδο σφαλμάτων. Δεν αποθηκεύεται προσωρινά και δεν ανακατευθύνεται. clog: Αντικείμενο για την καταγραφή μηνυμάτων για την εξέλιξη του προγράμματος.

43 IOSTREAMs - reading lines #include <iostream> #include <string> using namespace std; int main() char buf[100]; Διαβάζει 10-1 χαρακτήρες, ή μέχρι να συναντήσει τον χαρακτήρα \n και βάζει το αποτέλεσμα στον buff. Ο χαρακτήρας \n ΔΕΝ διαβάζεται, παραμένει στο ρεύμα και θα είναι ο επόμενος χαρακτήρας να διαβαστεί. cin.get(buf, 10); cout << buf << endl; cin.get(buf, 10, $ ); cout << buf << endl; Παρόμοιο με το παραπάνω αλλά σταματάει όταν δει τον χαρακτήρα $

44 IOSTREAMs - reading lines #include <iostream> #include <string> using namespace std; int main() char buf[100]; Παρόμοια εντολή με την get αλλά η getline αφαιρεί τον delimiter χαρακτήρα \n (ή $ ) από το ρεύμα, ΧΩΡΙΣ να τον τοποθετεί μέσα στη μεταβλητή buff. cin.getline(buf, 10); cout << buf << endl; cin.getline(buf, 10, $'); cout << buf << endl;

45 Bit σφαλμάτων Οι κλάσεις istream και ostream είναι παιδιά της κλασης ios. H κλάση ios (και συνεπώς και οι κλάσεις istream και ostream) εχει τις εξής σημαίες κατάστασης σφαλμάτων. goodbit: δεν υπάρχουν σφάλματα eofbit: τέλος αρχείου/εισόδου failbit: αποτυχία λειτουργίας badbit: μη εγγυρη λειτουργία (δεν υπαρχει το αντικείμενο) heardfail: σφάλμα χωρίς δυνατότητα ανάκαμψης.

46 Συναρτήσεις σφαλμάτων Τις παραπάνω μεταβλητές μπορούμε να τις προσπελάσουμε μέσω των παρακάτω συναρτήσεων. int eof(): επιστρέφει αληθές αν φτάσαμε στο τέλος της εισόδου (eofbit == true). int fail(): επιστρέφει αληθές αν κάποια από τις σημαίες failbit, badbit, hardfail έχει ενεργοποιηθεί. int bad(): επιστρέφει αληθές αν κάποια από τις σημαίες badbit, hardfail έχει ενεργοποιηθεί. int good(): επιστρέφει αληθές αν καμία από τις σημαίες λάθους δεν έχει ενεργοποιηθεί.

47 IOSTREAMs - reading lines #include <iostream> #include <string> using namespace std; int main() char buf[100]; while (cin.eof()!= true) // or cin.good() == true cin.getline(buf, 100, '\n'); cout << buf << endl;

48 IOSTREAMs #include <iostream> #include <string> using namespace std; int main() int i; float f; while (cin.eof()!= true) cin >> i >> f; cout << i << f << endl;

49 IOSTREAMs - reading lines σε string #include <iostream> #include <string> using namespace std; int main() string s; while (getline(cin, s)) cout << s << endl;

50 FILESTREAM Για ανάγνωση από αρχείο δημιουργούμε μεταβλητές (ρεύματα) τύπου ifstream Για γράψιμο σε αρχείο δημιουργούμε μεταβλητές (ρεύματα) τύπου οfstream Ανάγνωση γίνεται με >> για βασικούς τύπους (int, float, char, char[], string ) KAI get, getline για char[] εγγραφή γίνεται με << για βασικούς τύπους (int, float, char, char[], string, ) Ότι συνάρτηση είδαμε στα cin, cout ισχύει και σε μεταβλητές ifstream, ofstream. Στα filestreams η συσκευή εισόδου/εξόδου είναι ένα αρχείο αντί για το πληκτρολόγιο, ή την οθόνη.

51 FILESTREAM #include <iostream> #include <string> #include <fstream> using namespace std; int main() ifstream in("in.txt"); ofstream out("out.txt"); Δημιουργεί ένα ρεύμα εισόδου που θα διαβάζει από το αρχείο in.txt if (!in.good()!= true out.good()!= true) exit(1); Δημιουργεί ένα ρεύμα εξόδου που θα γράφει στο αρχείο out.txt while (in.eof()!= true) // ή (!in.eof()) ή (!in) char buf[100]; in.getline(buf, 100, '\n'); out << buf << endl;

52 Bit Καταστασης Τα bit καταστασης είναι πάλι της κλάσης ios και καθορίζουν τις διάφορες πτυχές του τρόπου ανοίγματος των αρχείων. Μερικά χρήσιμα bits: ios::in: ανοιγμα για ανάγνωση ios::out: άνοιγμα για εγγραφή ios::app: ανοιγμα για εγγραφή στο τέλος του αρχείου (append). ios::binary: ανοιγμα για γράψιμο ή διάβασμα binary αρχείου.

53 FILESTREAM #include <iostream> #include <string> #include <fstream> using namespace std; int main() char buf[100]; ifstream in("in.txt"); ofstream out("out.txt", ios::app); //ios::out is default if(!in.good()!out.good()) exit(1); while (!in.eof()) in.getline(buf, 100, '\n'); out << buf << endl;

54 FILESTREAM #include <iostream> #include <string> #include <fstream> using namespace std; int main() char buf[100]; ifstream in; ofstream out; in.open("in.txt"); out.open("out.txt", ios::app); // ios::out default if(in.good()!= true) exit(1); while (in.eof()!= true) in.getline(buf, 100, '\n'); out << buf << endl; in.close(); out.close();

55 FILESTREAM #include <iostream> #include <string> #include <fstream> using namespace std; int main() char buf[100]; char c; int i; float f; fstream in; // Για είσοδο και έξοδο fstream out; // ios::out is default in.open("in.txt", ios::in); out.open("out.txt", ios::out ios::in); // ios::app to append if(out.good()!= true) exit(1); while (in.eof()!= true) in.getline(buf, 100, '\n'); out << buf << endl;

56 void StudentClass::EnterStudents(const char *fname) ifstream fin(fname) for (int i = 0; i < size; i++) char s[100]; fin >> s; students[i] = new mystring(s); fin.close(); Παράδειγμα: Κλάση StudentClass class StudentClass private: mystring **students; int size; public: ClassStudents(int); ~ClassStudents(); void EnterStudents(const char *); void PrintList(); ;

57 PREPROCESSOR

58 Preprocessor της C++ (#include, #define, ) Πρόγραμμα που γράφουμε εμείς Preprocessor Compiler Επεκταμένο Πρόγραμμα O preprocessor χρησιμοποιεί τις εντολές με # για να δώσει οδηγίες στον επεξεργαστή

59 #include Ενσωματώνει στο πρόγραμμά μας αυτούσια αρχεία. #include <iostream> #include mydefinitions.h #include../../mydefinitions.h DOS/Windows:..\..\mydefinitions.h

60 #define #define SIZE 20 Σημαίνει ότι οπουδήποτε βλέπει ο preprocessor SIZE, το αντικαθιστά με 20. //illegal definitions #define X = 5 #define X 5; Σαφώς καλύτερα να χρησιμοποιεί κανείς const const int SIZE = 20;

61 Εμβόλιμες Συναρτήσεις (Inline functions) Είναι macros, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τον compiler στην παραγωγή του εκτελέσιμου κώδικα. Χρήσιμες για πολύ μικρές συναρτήσεις. inline int square (int value) return (value * value); Χρησιμοποιούνται κανονικά στο πρόγραμμα, π.χ., main() mysquarearea = square(squareedge); Οι συναρτήσεις που ορίζονται μέσα στον ορισμό της κλάσης είναι εξ ορισμού inline functions.

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Εισαγωγή στη C++ 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Γιάννης Τσιομπίκας, nuclear@siggraph.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη C++ Μια συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού (π.χ. C, C++,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL

Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΑΤΕΙ Ηπείρου Προγραμματισμός Ι Η Γλώσσα Προγραμματισμού PASCAL Ακαδημαϊκό Έτος 20092010 Περιεχόμενα Η Γλώσσα Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ EJNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTHMIO AJHNWN TMHMA PLHROFORIKHS KAI THLEPIKOINWNIWN SHMEIWSEIS ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ PANAGIWTHS STAMATOPOULOS AJHNA 2014 1 Περιεχόμενο του μαθήματος Γενικά περί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ένας interpreter µεταφράζει σε γλώσσα µηχανής την εντολή άµεσα την στιγµή που εισάγεται. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γλώσσες προγραµµατισµού έκαναν την εµφάνιση τους κατά την διάρκεια του ου παγκόσµιου πολέµου σε αριθµητικά προβλήµατα του πυροβολικού (υπολογισµό καµπυλών βολών). Εκείνες τις µέρες χρησιµοποιούνταν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις

Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Εισαγωγή στις Συναρτήσεις Η φιλοσοφία σχεδίασης της C βασίζεται στη χρήση των συναρτήσεων. Έχουμε ήδη δει και χρησιμοποιήσει πολλές συναρτήσεις που έχει το σύστημα, όπως είναι οι printf(), scanf(),αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αλγοριθμική και Προγραμματισμός Παναγιώτης Σφέτσος sfetsos@it.teithe.gr ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Προσανατολισμός σε αντικείμενα είναι η προσέγγιση που

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ. Mε την εντολή αυτή μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καινούριον υποκατάλογο.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ. Mε την εντολή αυτή μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καινούριον υποκατάλογο. ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΣΤΟ MS DOS ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΝΤΟΛΗ md Mε την εντολή αυτή μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καινούριον υποκατάλογο. Η σύνταξη της εντολής είναι ως εξής: md π.χ. md class1 md

Διαβάστε περισσότερα

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω.

Πώς γίνεται το debug? Το debug γίνεται με δύο τρόπους, ως επί το πλείστον. Τουλάχιστον, εγώ δύο έμαθα, και αυτούς αναφέρω. Τι είναι το debug μαμα? Με απλά λόγια, debug (αποσφαλμάτωση αλλά που να κάθεσαι να το πεις), είναι η διαδικασία εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων που υπάρχουν σε κώδικα (ασχέτως γλώσσας προγραμματισμού).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ VISUAL BASIC Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Συγγραφική Ομάδα Εποπτεία: Ιάκωβος Παπαντωνίου Ευστάθιος Ευσταθίου Θεόδουλος Κωνσταντίνου Ξένιος Ξενοφώντος Χρίστος Μινίκκης 1 Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο

«Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές» 7οεξάμηνο «Τεχνικές και μέθοδοι προγραμματισμού με τη γλώσσα προγραμματισμού C++ Θεωρία και ασκήσεις» 2011 Ζαχαρούλα Σ.Ανδρεοπούλου Επίκουρος Καθηγήτρια ΑΠΘ Ανδρεοπούλου Ζ. 2011

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Τίτλος: Η Εργονομική Διαδρομή του Ίππου σε Σκακιέρα NxN. Σεραφειμίδης Ιωσήφ (ΑΜ: 1803)

Πτυχιακή εργασία. Τίτλος: Η Εργονομική Διαδρομή του Ίππου σε Σκακιέρα NxN. Σεραφειμίδης Ιωσήφ (ΑΜ: 1803) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή εργασία Τίτλος: Η Εργονομική Διαδρομή του Ίππου σε Σκακιέρα NxN. Σεραφειμίδης Ιωσήφ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014

1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά. Εφαρμογές Arduino. Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα. Φεβρουάριος 2014 1 1ο ΕΠΑΛ Περάματος -7ο ΕΚ Πειραιά Εφαρμογές Arduino Σεμινάριο Ηλεκτρονικού Τομέα Φεβρουάριος 2014 2 Εισαγωγή Με αυτό το σεμιναρίο φιλοδοξούμε να μάθουμε ο ένας στον άλλο βασικές αρχές και εφαρμογές που

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ρ Ζαφείριος Καραΐσκος ΤΕΙ Λάρισας 2010 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 1.1 Εννοιες και ορισµοί οργάνωσης αρχείων...3 1.2 Συσκευές Ι/Ο...4 1.3 ίσκοι...5 2. Βασικό σύστηµα αρχείων...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ JAVA ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Τ-1854 Τ Μ Η Μ Α Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ & Τ Η Λ Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Ω Ν Λ Α Ρ Ι Σ Α 2 0 1 2 ebooks4greeks.gr ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 1996 2 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για τους φοιτητές του Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα:

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: 1 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα 2007 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε RTOS μπορείτε να βρείτε (και να προσομειώσετε ή να εκτελέσετε) και να εκτελέσετε σε αυτό μια εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC

ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC ΜΑΡΙΟΣ ΒΑΦΕΙΑ ΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ ΣΥΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ VISUAL BASIC Η γλώσσα προγραµµατισµού Visual

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Γλώσσα Προγραµµατισµού C#

Ασκήσεις Γλώσσα Προγραµµατισµού C# Ασκήσεις Γλώσσα Προγραµµατισµού C# Κατανεµηµένη Αντικειµενοστρεφής Τεχνολογία Ιανουάριος 2004 Τµήµα ιδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστηµάτων Άσκηση 1 Να γραφτεί ένα πρόγραµµα που να εµφανίζει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Κεφαλαίου 1. 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού.

Ασκήσεις Κεφαλαίου 1. 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού. Απαντήσεις ασκήσεων Νίκος Μ. Χατζηγιαννάκης Ασκήσεις Κεφαλαίου 1 1.1 Να καταστρώσετε ένα λογικό διάγραμμα το οποίο να απεικονίζει τη διαδικασία της λύσης μιας εξίσωσης δευτέρου βαθμού. 2 Απαντήσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Εισαγωγικές Σημειώσεις (Έκδοση 2.0) Γ. Τσιρτσής-Β. Κολοβογιάννης Μυτιλήνη Φεβρουάριος 2015 Πρόλογος Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Monopoly World Edition

Monopoly World Edition Monopoly World Edition ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σεπτέμβριος 2008 Οδηγίες Χρήσης Προγράμματος Σελίδα 1 από 67 1. Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 5 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ... 5 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε στο Παράρτημα Α.1 πώς θα γράψετε ένα πρόγραμμα PHP για την παροχή δεδομένων σε μορφή διαφορετική από την HTML.

Διαβάστε στο Παράρτημα Α.1 πώς θα γράψετε ένα πρόγραμμα PHP για την παροχή δεδομένων σε μορφή διαφορετική από την HTML. Εργαστήριο #13 Από τα προηγούμενα εργαστήρια: Θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει το 11 ο (προσπέλαση βάσης δεδομένων μέσω PHP και 12 ο εργαστήριο (βασικές τεχνικές JavaScript στον browser). Οδηγίες Στο τελευταίο

Διαβάστε περισσότερα