ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35"

Transcript

1 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ρ. ΗΜΗΤΡΗΣΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής ΙεράΟδός 75, Αθήνα 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1/35

2 ΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Γενικά στοιχεία για τους υδατικούς πόρους µε έµφαση στα νησιά Τεχνολογίες αφαλάτωσης Τρόποι διασύνδεσης αφαλατώσεων στο ενεργειακό σύστηµα Στοιχεία κόστους Περιβαλλοντικά στοιχεία Συµπεράσµατα 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 2/35

3 ΓΕΝΙΚΑ Η Ελλάδα θεωρείται χώρα πλούσια σε υδάτινους πόρους Όµως Οι υδάτινοι πόροι είναι ανοµοιόµορφα κατανεµηµένοι Σε 3 από τα 14 Υδ. ιαµερίσµατα η ζήτηση είναι µεγαλύτερη από τη διαθέσιµη ποσότητα Η µεταφορά νερού από «πλούσιες» σε αποθέµατα νερού περιοχές σε «φτωχές» είναι δυσχερής λόγω της σύνθετης γεωγραφίας 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 3/35

4 ιαθεσιµότητα υδατικών πόρων 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 4/35

5 είκτης κατανάλωσης νερού στις Κυκλάδες ΚΝ= ζήτηση / διαθεσιµότητα 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 5/35

6 Περιοχές που εµφανίζουν πρόβληµα υφαλµύρωσης του υδροφόρου ορίζοντα 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 6/35

7 Εισαγόµενες ποσότητες νερού στις Κυκλάδες 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 7/35

8 Εποχιακή διακύµανση στις εισαγόµενες ποσότητες νερού το 1998 και 2005 στις Κυκλάδες 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 8/35

9 Ετήσια διακύµανση στις εισαγόµενες ποσότητες νερού από το 1997 έως το 2004 σε διάφορα νησιά (a) Κίµωλος (b)μήλος (c) Τήνος (d) Φολέγανδρος 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 9/35

10 Κατά κεφαλήν διαθέσιµοι υδάτινοι πόροι m3/άτοµο Χώρα Λίβανος Συρία Μαρόκο Αίγυπτος Αλγερία Τυνησία Ισραήλ Λιβύη March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 10/35

11 Αφαλάτωση νερού Γιατί αφαλάτωση; Έλλειµµα σε υδάτινους πόρους Επιδείνωση της ποιότητας του φρέσκου νερού Μείωση του κόστους του νερού που παράγεται από τις τεχνολογίες αφαλάτωσης Εξασφάλιση αδιάλειπτης τροφοδοσίας Πηγές νερού για αφαλάτωση: Υφάλµυρο νερό (αλατότητα < ppm) Θαλασσινό νερό (αλατότητα > ppm) 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 11/35

12 Εγκατεστηµένη δυναµικότητα παγκοσµίως (m3/d) 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 12/35

13 υναµικότητα εγκατεστηµένων /συµβολαιοποιηµένων µονάδων αφαλάτωσης παγκοσµίως March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 13/35

14 Αιτίες ελάττωσης του κόστους της αφαλάτωσης Η διάδοση της αφαλάτωσης οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην ελάττωση του κόστους του παραγόµενου νερού λόγω: Της ωριµότητας των τεχνολογιών αφαλάτωσης Του ισχυρού ανταγωνισµού της αγοράς Των τεχνολογικών εξελίξεων σε σχέση µε τις ανάγκες σε ενέργεια (η ειδική κατανάλωση ενέργειας kwh/m3 συνεχώς µειώνεται) 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 14/35

15 Τεχνολογίες αφαλάτωσης (1/2) Γενικά οι βιοµηχανικές τεχνολογίες αφαλάτωσης χωρίζονται σε: Θερµικές (αλλαγής φάσης από υγρό σε ατµό)-απαιτούν θερµική και ηλεκτρική ενέργεια Μηχανικές (χρήση ηµιπερατών µεµβρανών υπό πίεση για το διαχωρισµό του αλατούχου διαλύµατος νερού)- Απαιτούν µόνο µηχανικό έργο δηλ. Ηλεκτρική ενέργεια Όλες οι τεχνολογίες απαιτούν προ-επεξεργασία Επίσης, απαιτείται µετ-επεξεργασία Όλες οι τεχνολογίες αφαλάτωσης είναι εξαιτερικά ενεργοβόρες. Το κόστος ενέργειας αντιπροσωπεύει το 40-75% του λειτουργικού κόστους 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 15/35

16 Τεχνολογίες αφαλάτωσης (2/2) Θερµικές: Πολυβάθµια Εκρηκτική Εξάτµιση (ΠΕΕ) Αντιπροσωπεύει το 93% των θερµικών, 2000 Απόσταξη σε Πολλαπλές Βαθµίδες (ΑΠΒ) Εξάτµιση µε Επανασυµπίεση Ατµών (ΕΕΑ) Μηχανικές: Ηλεκτροδιάλυση Αντίστροφη όσµωση (ΑΟ) Αντιπροσωπεύει το 88% των µηχανικών, March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 16/35

17 Πολυβάθµια Εκρηκτική Εξάτµιση (ΠΕΕ) Η πολυβάθµια εκρηκτική εξάτµιση βασίζεται στην παραγωγή ατµού από θαλασσινό νερό ή άλµη λόγω της ξαφνικής µείωσης της πίεσης κατά την είσοδο του θαλασσινού νερού σε θάλαµο κενού. Η διεργασία επαναλαµβάνεται από βαθµίδα σε βαθµίδα σε βαθµιαίως ελαττούµενη πίεση. Η εν λόγω διεργασία απαιτεί εξωτερική τροφοδοσία µε ατµό, σε θερµοκρασίες της τάξεως των 100 οc 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 17/35

18 Απόσταξη σε Πολλαπλές Βαθµίδες (ΑΠΒ) Στη διεργασία απόσταξης σε πολλαπλές βαθµίδες, ο ατµός παράγεται από την απορρόφηση θερµότητας από το θαλασσινό νερό. Ο ατµός που παράγεται σε µια βαθµίδα είναι σε θέση να θερµάνει το διάλυµα στην επόµενη βαθµίδα επειδή η επόµενη βαθµίδα είναι σε χαµηλότερη θερµοκρασία και πίεση. Η απόδοση της διεργασίας είναι ανάλογη του αριθµού των βαθµίδων. Στις εγκαταστάσεις ΑΠΒ συνήθως χρησιµοποιείται µια εξωτερική πηγή θερµότητας της τάξεως των 70 oc 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 18/35

19 Εξάτµιση µε Επανασυµπίεση Ατµών (ΕΕΑ) Στην τεχνολογία αυτή της αφαλάτωσης ο ατµός που παράγεται από το αλατούχο διάλυµα συµπιέζεται µηχανικά (µηχανική επανασυµπίεση, ΜΕΕΑ) ή θερµικά (θερµική επανασυµπίεση, ΘΕΕΑ) για να επιτευχθεί επιπρόσθετη παραγωγή ατµού 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 19/35

20 Ηλεκτροδιάλυση (Η ) Η τεχνολογία αφορά τη συγκράτηση ανιόντων και κατιόντων στις µεµβράνες οι οποίες βρίσκονται υπό ηλεκτρικό πεδίο. 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 20/35

21 Αντίστροφη όσµωση (ΑΟ) Η ΑΟ απαιτεί ηλεκτρική ενέργεια ή µηχανικό έργο για να κινήσει µια αντλία υψηλής πιέσεως η οποία αυξάνει την πίεση του αλατούχου διαλύµατος σε τιµές που είναι εφικτή η πραγµατοποίηση της διεργασίας της αντίστροφης όσµωσης (οσµωτική πίεση). Η τιµή αυτή της πίεσης εξαρτάται κατά µείζονα λόγο από τη συγκέντρωση του άλατος στο διάλυµα. Μια τυπική τιµή της µπορεί να θεωρηθεί της τάξεως των 65 bar Η ΑΟ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΟΥ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ!!! 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 21/35

22 Αντίστροφη όσµωση και ενέργεια 1/2 Το κόστος ενέργειας είναι πολύ σηµαντικό στην τεχνολογία ΑΟ Αρχικά η (ειδική) κατανάλωση ενέργειας ήταν υψηλή, kwh/m3 Πως ελαττώνεται η κατανάλωση ενέργειας; Αύξηση της ανάκτησης νερού (παραγόµενη ποσότητα/ποσότητα νερού τροφοδοσίας) Χειρότερη ποιότητα Αύξηση της θερµοκρασίας Χειρότερη ποιότητας, µη εµπορική λύση Ανάκτηση ενέργειας από την άλµη 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 22/35

23 Αντίστροφη όσµωση και ενέργεια 2/2 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 23/35

24 Κόστος επένδυσης Αντίστροφης όσµωσης 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 24/35

25 Τεχνολογική εξέλιξη της ΑΟ (θαλασσινό νερό) Το µέγεθος των εγκαταστάσεων έχει δεκαπλασιαστεί από το 1995 έως το 2005 Η απόδοση της διεργασίας βελτιώνεται συνεχώς: -Ανάκτηση ενέργειας -Ανάκτηση νερού -Καλύτερη ποιότητα παραγόµενου νερού Η τεχνολογία των µεµβρανών βελτιώνεται συνεχώς: -Αύξηση χρόνου ζωής -Μεγαλύτερου µεγέθους µεµβράνες -Αύξηση του παραγόµενου νερού ανά m2 επιφάνειας 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 25/35

26 Πρόοδος στην αφαλάτωση µε ΑΟ Ανάκτηση νερού (%) Πίεση λειτουργίας (bar) Αλατότητα παραγόµενου νερού (ppm) Ειδική κατανάλωση (kwh/m3) 1980 s 1990 s 2000 s < March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 26/35

27 Αφαλάτωση και ΑΠΕ 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 27/35

28 υναµικό ΑΠΕ στο Αιγαίο 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 28/35

29 Αντίστροφη όσµωση και ΑΠΕ Η ΑΟ είναι ένα ηλεκτρικό φορτίο Ως τέτοιο µπορεί να τροφοδοτείται από οποιαδήποτε ΑΠΕ είτε αυτόνοµα είτε ως διασυνδεµένο µε το δίκτυο διανοµής της περιοχής (νησιά) Αυτόνοµα συστήµατα απαιτούν αποθήκευση σε ενέργεια (συσσωρευτές, κυψέλες καυσίµου, σφονδύλους κλπ.) µε αποτέλεσµα τον περιορισµό του µεγέθους της εγκατάστασης (τεχνικοί και οικονοµικοί περιορισµοί) Μη ύπαρξη αποθήκευσης ενέργειας σε αυτόνοµα συστήµατα συνεπάγεται λειτουργία της µονάδας αφαλάτωσης και των συνιστωσών της (αντλίες, µεµβράνες, συστήµατα ανάκτησης) σε µεταβλητό φορτίο Μια πρακτική λύση είναι η διασύνδεση της µονάδας αφαλάτωσης απ ευθείας στο δίκτυο, µε ταυτόχρονη εγκατάσταση ορθά διαστασιολογηµένης τεχνολογίας ΑΠΕ Στην περίπτωση αυτή η αφαλάτωση µπορεί να απορροφά τις «αιχµές» ισχύος και έτσι να αυξάνεται η εκµεταλλευσιµότητα των τεχνολογιών ΑΠΕ. Τελικά, το παραγόµενο νερό είναι η «ενεργειακή αποθήκη» 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 29/35

30 Παράδειγµα αυτόνοµου συστήµατος αφαλάτωσης ΑΟ µε Φ/Β 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 30/35

31 Κεντρική και αποκεντρωµένη διανοµή ισχύος 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 31/35

32 Παράδειγµα υβριδικoύ διανεµηµένου σύστηµα ηλεκτροπαραγωγής 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 32/35

33 Κόστος παραγόµενου νερού µε ΑΠΕ Το κόστος του παραγόµενου νερού µε ΑΠΕ (EUR/m3) εξαρτάται βασικά από: Την αλατότητα (υφάλµυρο ή θαλασσινό) Την τεχνολογία και το δυναµικό ΑΠΕ της περιοχής Τη δυναµικότητα της µονάδας Τοπικά χαρακτηριστικά (π.χ. Κόστος γης, εργατικό κόστος, υδροληψία) Τύπος νερού Πηγή ενέργειας Κόστος EUR/m3 Υφάλµυρο Συµβατική 0,21-1,06 Φ/Β 4,5-10,32 Γεωθερµία 2,00 Θαλασσινό Συµβατική Άνεµος 1,00-5,00 Φ/Β 3,14-9,00 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 33/35

34 ΒΑΣΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΑΕΡΙΟΙ ΡΥΠΟΙ, ΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΛΜΗΣ Τεχνολο γία Θερµική Ενέργεια (kj/m3) Ηλεκτρική ενέργεια (kwh/m3) kg CO2/m3 g NOX/m3 g SOX/m3 ΠΕΕ ,98-23,41 4,46-28,30 11,34-28,01 ΑΠΒ ,19-18,05 2,53-21,43 15,74-26,31 AO - 4 1,75-2,79 2,05-4,05 2,79-11,13 Η Αντίστροφη Όσµωση είναι η τεχνολογία που παράγει τους λιγότερους αέριους ρύπους λόγω των χαµηλότερων ενεργειακών απαιτήσεων Η ρύπανση εξαρτάται γενικά από την Ενεργειακή Πηγή. ιάθεση της άλµης είναι ένα σοβαρό περιβαλλοντικό θέµα. Σε εγκαταστάσεις που γίνονται στην ενδοχώρα µπορεί να αντιµετωπιστεί µε κατασκευή ηλιολεκανών. Σε παράκτιες περιοχές διοχετεύεται στη θάλασσα ΠΕΕ= Πολυβάθµια Εκρηκτική Εξάτµιση, ΑΠΒ= Απόσταξη σε Πολλαπλές βαθµίδες, ΑΟ= Αντίστροφη Όσµωση 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 34/35

35 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η αφαλάτωση µπορεί να προσφέρει ασφαλή και αδιάλειπτη τροφοδοσία σε φρέσκο νερό Η αφαλάτωση µπορεί να λειτουργήσει συµπληρωµατικά σε µια ευρύτερη πολιτική ολοκληρωµένης διαχείρισης των υδάτινων πόρων Ο συνδυασµός αφαλάτωσης µε ΑΠΕ είναι τεχνικά εφικτός και περιβαλλοντικά ωφέλιµος παρουσιάζει όµως γενικά υψηλότερο κόστος σε σχέση µε τη συµβατική τροφοδοσία Η αφαλάτωση µε ΑΠΕ πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα σε µελλοντικές εφαρµογές µε αντίστοιχη παροχή κινήτρων 3 March 2009 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 35/35

Ενεργειακό Γραφείο Ίου-Αιγαίου. Μονάδες αφαλάτωσης στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου

Ενεργειακό Γραφείο Ίου-Αιγαίου. Μονάδες αφαλάτωσης στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου Ενεργειακό Γραφείο Ίου-Αιγαίου Μονάδες αφαλάτωσης στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου Τεχνολογίες, Θεσµικό πλαίσιο, χρήση ΑΠΕ και Μελέτες περίπτωσης: Πάτµος, Λειψοί, Θηρασιά Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εµµανουηλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση ΑΠΕ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση ΑΠΕ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση

Διαβάστε περισσότερα

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή

1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή 1. Τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου 1.1 Εισαγωγή Το υδρογόνο (Η 2 ) υπάρχει σχεδόν παντού, αλλά δυστυχώς είναι δύσκολο να βρεθεί στη φύση ως ξεχωριστό στοιχείο, αντ αυτού συνδέεται µε χηµικό δεσµό µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ιπλωµατική εργασία του φοιτητή Ιωάννη Βούλγαρη Επιβλέπων καθηγητής Μπακιρτζής Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2 ΗΛΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ : ΣΟΥΡΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εισηγητης: ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης

Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος. Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Συντονιστής / υπεύθυνος: Ηλίας Ευθυμιόπουλος Συντάκτες : Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εμμανουηλίδης Στο δίκτυο μέχρι σήμερα συμμετέχουν : Δήμος ΑΙΓΙΝΑΣ, ο Δήμος ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ, ο Δήμος ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ, ο Δήμος ΑΜΟΡΓΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού

Εγχειρίδιο για συμβούλους απασχόλησης και επαγγελματικού προσανατολισμού Save the EARTH: Counsellors and Advisors on Renewable Energy sources Απασχόληση στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) - Επισκόπηση και Παραδείγματα Περιγραφών Επαγγελμάτων - Εγχειρίδιο για συμβούλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ 2880 2864 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣΚΑΨΑΛΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Η χώρα μας για πολλά χρόνια είχε παραλείψει να θέσει τις υγιείς βάσεις που είναι προϋπόθεση για μια ανταγωνιστική οικονομία, για ανταγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ιοίκηση Επιχειρήσεων MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Υπεύθυνος Καθηγητής : κ.

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ. Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. αµασιώτης Μ. Σπινάκης Α. Καπίρης Μ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΜΑ Α ΕΡΓΟΥ Τίγκας Κ. καθ. Φραγκόπουλος Χ. Θεοφύλακτος Κ. ΟΜΑ Α ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΗΓΟΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα, αποτελούν µια κλασική εφαρµογή ΑΠΕ µε πρωτογενή µορφή ενέργειας την ηλιακή, που µέσω των

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε Ευφυή Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε Ευφυή Δίκτυα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Εφαρμογή υβριδικού AC/DC Μικροδικτύου για την ενσωμάτωση Οικιακών Φωτοβολταΐκών Συστημάτων σε

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστώ, επίσης, την ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ Α.Ε και ιδιαίτερα τον κ. Γιάννη Κούκη που μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω στην συναρμολόγηση ανεμογεννητριών.

Ευχαριστώ, επίσης, την ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ Α.Ε και ιδιαίτερα τον κ. Γιάννη Κούκη που μου έδωσε την ευκαιρία να δουλέψω στην συναρμολόγηση ανεμογεννητριών. Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΕΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ Σπουδαστής: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΜΗΝΑΣ Επιβλέπων: ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΕΡΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εφαρμογή στην Ελληνική κατοικία Επιβλέπων καθηγητής: Σταμάτης Προκόπης Μαθητές: Β ΤΑΞΗΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ Σχολικό έτος: 2013-2014 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1η Μπαλαμπάνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου

ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου ΑΦΝΗ ίκτυο Αειφορικών Νήσων του Αιγαίου Βιώσιµο Ενεργειακό Σχέδιο ράσης για την Κοινότητα Οίας στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων Ιανουάριος 2010 1 Πίνακας Περιεχοµένων Ακρωνύµια... 4 1 Περίληψη... 5

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωματικής εργασίας

Τίτλος διπλωματικής εργασίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τίτλος διπλωματικής εργασίας Μελέτη και οικονομική αξιολόγηση μονάδων συμπαραγωγής ΚΑΡΥΔΗ ΑΝΝΑ Εξεταστική Επιτροπή: Δρ. Γεώργιος Τσιναράκης, επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας για την ενεργειακά αποδοτικότερη λειτουργία σταθμών βάσης Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΠMΣ Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Επίκουρος Καθηγητής Ρούσκας Άγγελος Βέλτιστη διαχείριση εναλλακτικών πηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η περίπτωση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΑΒΕΤΕ Υπό του Σπουδαστή Γεωργαντά Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος

Εισηγήτρια: Καραγιάννη Αναστασία ΑΜ. 4607. Επιβλέπων Καθηγητής: Καρακουλίδης Κωνσταντίνος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ (Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ.) ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ. Επιβλέπων: Βάρδας Ιωάννης ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΑΜΑ : ΙΟΙΚΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α» ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΠΑ ΑΚΗ ΖΑΧΑΡΩ Α.Μ. : 3019, 3108 Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Μελέτη και σχεδίαση αυτοδύναμης ενεργειακά αγροτικής μονάδας

Ι. Μελέτη και σχεδίαση αυτοδύναμης ενεργειακά αγροτικής μονάδας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη και Σχεδίαση Αυτοδύναμης Ενεργειακά Αγροτικής Εκμετάλλευσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ι. Μελέτη και σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα