ΗΠΗΝ: Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρισμού και αφαλατωμένου Νερού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΠΗΝ: Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρισμού και αφαλατωμένου Νερού"

Transcript

1 ΗΠΗΝ: Ηλιοθερμική Παραγωγή Ηλεκτρισμού και αφαλατωμένου Νερού Άρης Μπονάνος Κέντρο Ερευνών Ενέργειας Περιβάλλοντος και Υδάτινων Πόρων Ινστιτούτο Κύπρου 25 Απριλίου

2 Στόχος ΗΠΗΝ Στόχος του προγράμματος είναι Επίδειξη τεχνολογίας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού & αφαλατωμένου νερού από υπάρχουσες τεχνολογίες σε μικρή κλίμακα Επίδειξη τεχνολογίας αποθήκευσης θερμικής ενέργειας για συνεχόμενη λειτουργία Η μονάδα πρέπει να αποδείξει τα ακόλουθα: Συνεχόμενη παραγωγή ηλεκτρισμού Συνεχόμενη παραγωγή αφαλατωμένου νερού Συνεχόμενη λειτουργία για 3 διαδοχικές ημέρες 2

3 ΗΠΗΝ: Ροή ενέργειας Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και αφαλατωμένου νερού από ηλιακή ενέργεια Συλλογή ηλιακής ακτινοβολίας Συλλογή συγκεντρωμένης ηλιακής ακτινοβολίας Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής ~15 kw θ ~25 kw θ ~10 kw θ ~67 kw θ ~40 kw θ ~10 kw θ Αποθήκευση θερμικής ενέργειας ~5 kw θ Παραγωγή ατμού Μονάδα αφαλάτωσης 3

4 Μέρος Α: Ηλιακός Δέκτης και Αποθήκευση Ενέργειας 4

5 Ο ηλιακός δέκτης Ο δέκτης μετατρέπει την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τον ήλιο σε θερμική ενέργεια Η διαδικασία αυτή έχει αποδοτικότητα ~ 80% Η ακτινοβολία μπορεί να απορροφηθεί από Την επιφάνεια του δέκτη (surface receiver) Τον όγκο του δέκτη (volumetric receiver) 5

6 Αποθήκευση Ενέργειας Απαιτείται σε όλες τις μορφές ΑΕΠ Για συνεχόμενη λειτουργία της μονάδας όταν η πηγή δεν είναι διαθέσιμη Εξομάλυνση παροχής ενέργειας προς το δύκτιο Οι τεχνολογίες αποθήκευσης: Μπαταρίες Αποθηκεύουν ηλεκτρισμό, αλλά με μεγάλο κόστος αν Watt Υλικά αλλαγής φάσης Μέσω λανθάνουσας θερμότητας που απελευθερώνεται όταν ένα υλικό μετατρέπεται από υγρό σε στερεό Π.χ. αλάτι Θερμοχωρητικότητα υλικού Αυξάνοντας τη θερμοκρασία ενός υλικού αυξάνεται η θερμική του ενέργεια Π.χ. λάδι, σκυρόδεμα, κεραμικά, To storage From storage 6

7 Ο ηλιακός δέκτης Χρήση κατάλληλα μετατρεμμένου ηλιακού πλαισίου ή πλαισίου σωλήνων κενού Οι απαιτούμενες μετατροπές Υλικά για υψηλές θερμοκρασίες Αντοχή σε συγκεντρωμένη ηλιακή ενέργεια 70 ηλιακή ακτινοβολία (70 kw/m 2 αντί για 1 kw/m 2 ) Χρήση ειδικού συνθετικού λαδιού αντί για νερό 7

8 Αποθήκευση θερμικής ενέργειας Αποθήκευση θερμικής ενέργειας μέσω αισθητής θερμότητας Αποθήκευση σε δεξαμενή λαδιού Μέγιστη θερμοκρασία 400 C Ελάχιστή θερμοκρασία > 200 C Αντλία λαδιού με μεταβαλλόμενη ροή Η ροή της αντλίας να μεταβάλλεται ώστε T out = 400 C (από το πλαίσιο) Κατάλληλη μόνωση για ελαχιστοποίηση απωλειών προς το περιβάλλον (Q therm ) 8

9 Περιγραφή μοντέλου Μοντέλο για συμπεριφορά ηλιακού πλαισίου Ηλιακή ακτινοβολία Σκέπασμα προς περιβάλλον Επιλεκτική επιφάνεια προς σκέπασμα Γυάλινο σκέπασμα Επιλεκτική επιφάνεια Μόνωση Επιλεκτική επιφάνεια προς μόνωση Μόνωση προς περιβάλλον Η θερμότητα μεταφέρεται από την ηλιακή ακτινοβολία στο πλαίσιο Θέρμανση επιλεκτικής επιφάνειας Θέρμανση ρευστού (λάδι) Απώλειες μέσω αγωγής, συναγωγής και ακτινοβολία από το πλαίσιο Η ροή του ρευστού καθορίζεται από την θερμοκρασία εξόδου του από το πλαίσιο Όταν δεν υπάρχει ηλιακή ακτινοβολία, η ροή ρευστού σταματά 9

10 Ενδεικτικά μεγέθη Ενδεικτικές τιμές για βασικές παραμέτρους του μοντέλου Δέκτης: 1,5 1,5 = 2,25 m 2 Με 1 σκέπασμα Ηλιακή ακτινοβολία: 0-70 kw/ m 2 Βαθμός συγκέντρωσης 50 Όγκος αποθήκευσης: 10 m 3 Μάζα λαδιού: 5,500 kg Ροή αντλίας: 0-1 kg/s Αποκομιδή ενέργειας: 20 kw th 10

11 Μοντελοποίηση δέκτη (1) Θερμοκρασία δεξαμενής αποθήκευσης σε o C Απόδοση δέκτη Ηλιακή ακτινοβολία (πριν την συγκέντρωση) σε W/m 2 Ροή αντλίας λαδιού σε kg/s Συγκομιδή ενέργειας από αποθήκευση 11

12 Μοντελοποίηση δέκτη (2) Θερμοκρασία γυάλινου σκεπάσματος σε o C Θερμοκρασία συλλεκτικής επιφάνειας σε o C Θερμοκρασία εξόδου από συλλέκτη σε o C Συγκομιδή ενέργειας από αποθήκευση 12

13 Προδιαγραφές δέκτη Απαιτείται η μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή ηλιακού δέκτη και δεξαμενής αποθήκευσης με τις παρακάτω προδιαγραφές: Ο δέκτης να μπορεί να δέχεται κατά μέσο όρο 40 kw θερμικής ενέργειας με μέγιστη ισχύ τα 70 kw/m 2 Ο δέκτης να έχει μέγιστες διαστάσεις 1,5 1,5 m Εάν θα έχει μικρότερες διαστάσεις, μπορεί να χρειάζεται δευτερεύον συγκεντρωτής (secondary concentrator) Μελέτη υλικών ώστε Να υπάρχει αντοχή στις θερμοκρασίες που θα αναπτυχθούν Να διατηρούνται ιδιότητες όπως η εκπομπή (emissivity) 13

14 Προδιαγραφές δέκτη Δεξαμενή αποθήκευσης ενέργειας μέσω συνθετικού λαδιού Με κατάλληλη μόνωση (οι θερμικές απώλειες προς το περιβάλλον < 1 kw) Με κατάλληλη θερμοχωρητικότητα για συνεχόμενη άντληση 25 kw θερμικής ενέργειας για 24 ώρες Με ελάχιστη θερμοκρασία στη δεξαμενή κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους 200 C Ανάλογα με το λάδι, μπορεί η δεξαμενή να πρέπει να είναι υπό (μικρή) πίεση Πρόνοια για βοηθητική θέρμανση με ηλεκτρικές αντιστάσεις Προμήθεια Συνθετικού λαδιού κατάλληλου για ηλιοθερμικές εφαρμογές (π.χ. Dow SylTherm 800, DowTherm A, Xceltherm 600, κλπ) Αντλίας μεταβλητής ροής κατάλληλη για χρήση με λάδι υψηλής θερμοκρασίας 14

15 Μέρος Β: Μονάδα Αφαλάτωσης 15

16 Θερμική αφαλάτωση Θερμική αφαλάτωση με τη μέθοδο πολλαπλής απόσταξης (Multi-Effect Distillation MED) Ατμός / Θερμή πηγή Θαλασσινό νερό Συμπυκνωμένο θαλασσινό νερό Προϊόν απόσταξης (αέριο) Προϊόν απόσταξης (υγρό) 16

17 Προτερήματα MED Θερμική μέθοδος Απαιτεί κυρίως θερμική ενέργεια Διαθέσιμη από τον ήλιο ή άλλη (βιομηχανική) θερμική διεργασία Απαιτεί ελάχιστη ηλεκτρική ενέργεια (για δημιουργία υπο-πίεσης) Δεν απαιτεί χημική προεργασία (χλωρίωση, κλπ) του θαλασσινού νερού Χρήση (σχεδόν) όλης της διαθέσιμης θερμικής ενέργειας Απόρριψη προς το περιβάλλον με ΔΤ ~ 10 C Απλή λειτουργία, εύκολη συντήρηση 17

18 Προδιαγραφές MED (1) Απαιτείται η σχεδίαση και κατασκευή μονάδας θερμικής αφαλάτωσης βασισμένη στη μέθοδο πολλαπλής απόσταξης με τις παρακάτω προδιαγραφές: Η μονάδα να λειτουργεί υπό ιδανικές συνθήκες με 10 kw θερμικής ενέργειας Σχεδιασμός με 4 ή 5 στάδια Η μονάδα να παράγει 1-2 λίτρα το λεπτό (~ 2,5 τόνους ανά 24 ώρες) Χρήση εναλλάκτη θερμότητας με πλάκες (plate heat exchanger) Πλάκες με επίστρωση τιτανίου για αντοχή σε θαλασσινό νερό Μελέτη υλικών για αντοχή σε θαλασσινό νερό Προτίμηση σε SS 316 Συνδεσμολογίες κατάλληλες για λειτουργία υπό συνθήκες κενού 18

19 Προδιαγραφές MED (2) Παροχή οργάνων για λήψη των παρακάτω μετρήσεων σε κάθε δοχείο: Ροή θαλασσινού νερού και εκροή συμπυκνωμένου νερού Θερμοκρασία εισόδου θαλασσινού νερού, εξόδου συμπυκνωμένου νερού και θερμοκρασία σταδίου Πίεση σταδίου Ύψος στάθμης νερού (συνεχόμενα) στο στάδιο Αντλίες Κενού Εκκένωσης συμπυκνωμένου θαλασσινού νερού Εκκένωσης αποσταγμένου νερού 19

20 Αφαλάτωση από τον ήλιο (PV-RO) 20

21 Χρήση φωτοβολταϊκών Σε συνεργασία με το Fraunhofer Institute for Solar Energy, Freiburg Γερμανίας Μονάδα αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης (RO) Ηλεκτροδότηση από φωτοβολταϊκά Σε πειραματικό στάδιο στο Πεντάκωμο Παραγωγή 5 τόνων / ημέρα Για ξενοδοχεία ή και κατοικίες 21

22 PV-RO Τα φωτοβολταϊκά: ~80 m 2 επιφάνειας 8 10 kwpv Η αφαλάτωση: Τρία στάδια με μεμβράνες Αυτόματο στάδιο καθαρισμού για τις μεμβράνες Αυτόνομη λειτουργία From intake To field Alternate intake Suction height 22

23 Μέρος Γ: «Έξυπνος» Ηλιοστάτης 23

24 Ηλιοστάτης Ηλιοστάτης είναι: Μια κατασκευή από κάτοπτρα που ακολουθά την πορεία του ήλιου, έτσι ώστε οι ακτίνες του να αντικατοπτρίζονται σε έναν σταθερό στόχο Η χρήση του Ο ηλιοστάτης πρέπει να έχει την δυνατότητα κίνησης σε δύο κάθετους άξονες Σε ηλιοθερμικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού Στοχεύουν στον κεντρικό δέκτη Σε ηλιακά καμίνια (solar furnace) για επίτευξη υψηλών θερμοκρασιών (> 3000 Κ) Παρατήρηση αστρονομικών φαινομένων 24

25 Η Τεχνολογία Η τεχνολογία των ηλιοστατών προοδεύει βάση κόστους Μεγαλύτερη επιφάνεια ηλιοστάτη μικρότερο κόστος ανά m 2 Ωστόσο, η αποδοτικότητα του ηλιοστάτη παραμένει σταθερή και Το μέγεθος του ειδώλου που σχηματίζεται είναι ανάλογο της επιφάνειας Μεγαλύτερο είδωλο μικρότερη συγκέντρωση μικρότερη απόδοση Άλλη προσέγγιση στη μείωση κόστους Αύξηση της απόδοσης κάθε ηλιοστάτη μικρότερος συνολικά αριθμός απαιτούμενων ηλιοστατών 25

26 Βελτιστοποίηση επιφάνειας On axis vs. Off axis canting Παραβολική καμπυλότητα ή μή-παραβολική; 26

27 Δυναμική επιφάνεια Δυναμικά μεταβαλλόμενη επιφάνεια Επιτυγχάνεται με ενεργοποιητές (actuators) Μεγαλύτερος βαθμός συγκέντρωσης ανά ηλιοστάτη Περισσότερη ενέργεια ανά ηλιοστάτη Λιγότεροι συνολικά ηλιοστάτες για σταθερή ενέργεια προς τον στόχο adaptive 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 ADAPTIVE PARABOLA 3 parabola Normalized average energy Parabola Adaptive Hour of day 27

28 Βελτιστοποίηση επιφάνειας Χρήση επιφάνειας με βέλτιστη καμπυλότητα Static canting Μείωση μεγέθους ειδώλου κατά 2% Χρήση επιφάνειας που αλλάζει καμπυλότητα δυναμικά Dynamic canting Μέσω ενεργοποιητή (actuator) Μείωση μεγέθους ειδώλου κατά 21%!!! 28

29 Έξυπνος ηλιοστάτης Συνεργασία για κατασκευή έξυπνου ηλιοστάτη, που θα έχει: Απλή κατασκευή με εμπορικά διαθέσιμα εξαρτήματα Καλύτερη δυνατότητα παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου Λιγότερο εύκαμπτο σκελετό για ελαχιστοποίηση λαθών Βέλτιστη επιφάνεια ανάκλασης Για εφαρμογή σε λοφώδες έδαφος Για εφαρμογή σε παράκτιες εκτάσεις 29

30 Ευχαριστώ Ερωτήσεις / Συζήτηση 30

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές τεχνικές τεχνολογίες βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς

Βασικές τεχνικές τεχνολογίες βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίος Θ Κύκλος Σεμιναρίων Μικρής Διάρκειας Τεχνικές Βελτίωσης Ενεργειακής Συμπεριφοράς Υφιστάμενων Κτιρίων Βασικές τεχνικές τεχνολογίες βελτίωσης της

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Υβριδικού Συστήματος Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ για την Κάλυψη Αναγκών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Νερού με Αφαλάτωση

Σχεδιασμός Υβριδικού Συστήματος Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ για την Κάλυψη Αναγκών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Νερού με Αφαλάτωση ΜΠΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σχεδιασμός Υβριδικού Συστήματος Παραγωγής Ενέργειας από ΑΠΕ για την Κάλυψη Αναγκών Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Ίου-Αιγαίου. Μονάδες αφαλάτωσης στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου

Ενεργειακό Γραφείο Ίου-Αιγαίου. Μονάδες αφαλάτωσης στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου Ενεργειακό Γραφείο Ίου-Αιγαίου Μονάδες αφαλάτωσης στα άνυδρα νησιά του Αιγαίου Τεχνολογίες, Θεσµικό πλαίσιο, χρήση ΑΠΕ και Μελέτες περίπτωσης: Πάτµος, Λειψοί, Θηρασιά Γιώργος Κάραλης Γιώργος Εµµανουηλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στις ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (ΑΞΟΝΑΣ 4) ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ Κατερίνη, Δεκέμβριος 2010 1 Προοίμιο Η εμπειρογνωμοσύνη Εξοικονόμησης Ενέργειας στις επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ. Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2 ΗΛΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση ΑΠΕ.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση ΑΠΕ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη αφαλάτωσης με μικρές μονάδες. Ειδικά με αυτόνομη μονάδα αντίστροφης όσμωσης και χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar

Παρακάτω είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδιασμού ενός Συλλέκτη EasySolar Ηλιακός Συλλέκτης EasySolar. ΓΕΝΙΚΑ: Ο συλλέκτης EasySolar ή ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια συσκευή που απορροφά τη θερμική ενέργεια του ήλιου και το μετατρέπει σε αξιοποιήσιμη θερμότητα. Η θερμότητα συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗ ΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΙΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ» Επιβλέπων καθηγητής: Κ. Αντωνόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ROTEX Solaris Ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή ζεστού νερού και τη θέρµανση

ROTEX Solaris Ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή ζεστού νερού και τη θέρµανση ROTEX Solaris Ηλιακή ενέργεια για την παραγωγή ζεστού νερού και τη θέρµανση Ηλιακή ενέργεια Χωρίς κόστος και ανεξάντλητη Ενέργεια και πόροι Οι περιορισµένοι ενεργειακοί πόροι στους οποίους σήµερα ανατρέχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Θερμικών Ηλιακών στον Κτιριακό Τομέα

Εφαρμογές Θερμικών Ηλιακών στον Κτιριακό Τομέα Ημερίδα 12 Ιουνίου 2008 Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες στα Κτίρια Ενότητα ΙΙ Εφαρμογές Θερμικών Ηλιακών στον Κτιριακό Τομέα ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΗ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING BSc PHYSICS ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό. Σύστημα ηλιοθερμίας allstor

Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό. Σύστημα ηλιοθερμίας allstor Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό Σύστημα ηλιοθερμίας allstor Ο ταμιευτήρας για κάθε εγκατάσταση θέρμανσης και για κάθε πηγή θερμότητας Πραγματικά πολύπλευρα πλεονεκτήματα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Δομοστατικής ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου Φυσικής Ε.Μ.Π, στην περιοχή ζωγράφου με Βιοκλιματικά κριτήρια ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΚΟΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα

Ηλιακά Θερμικά Συστήματα COVER Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Οκτώβριος 2010 Ηλιακά Θερμικά Συστήματα Εφαρμογές στον οικιακό τομέα 1. Εισαγωγή Ο ήλιος αποτελεί ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Ιδιαίτερα για την Κύπρο, που διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΛΕΝΔΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΛΕΪΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΡΕΣ 2012 Φυσικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...6 1. Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Μελέτη και σχεδίαση αυτοδύναμης ενεργειακά αγροτικής μονάδας

Ι. Μελέτη και σχεδίαση αυτοδύναμης ενεργειακά αγροτικής μονάδας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη και Σχεδίαση Αυτοδύναμης Ενεργειακά Αγροτικής Εκμετάλλευσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ι. Μελέτη και σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ PROJECT ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εφαρμογή στην Ελληνική κατοικία Επιβλέπων καθηγητής: Σταμάτης Προκόπης Μαθητές: Β ΤΑΞΗΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ Σχολικό έτος: 2013-2014 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1η Μπαλαμπάνου

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επίδραση Τοίχου TROMBE στην Ενεργειακή Επίδοση του Κτιρίου Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10ΚW

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10ΚW ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10ΚW ΕΚΠΟΝΗΤΕΣ : ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας

Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας Εξοικονόµηση Ενέργειας µε Συστήµατα Ανάκτησης Θερµότητας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Απώλειες ενέργειας στα συστήµατα παραγωγής θερµότητας 1.2. Οφέλη από τις εφαρµογές ανάκτησης θερµότητας 2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Τεχνολογία ηλιακών συστημάτων Logasol για την παρασκευή ζεστού νερού χρήσης και την υποστήριξη θέρμανσης

Τεχνικό εγχειρίδιο. Τεχνολογία ηλιακών συστημάτων Logasol για την παρασκευή ζεστού νερού χρήσης και την υποστήριξη θέρμανσης Τεχνικό εγχειρίδιο Τεχνικό εγχειρίδιο Έκδοση 06/007 Τεχνολογία ηλιακών συστημάτων Logasol για την παρασκευή ζεστού νερού χρήσης και την υποστήριξη θέρμανσης Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΗΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α.Μ.: ΗΒ07006 ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΓΚΟΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Μεταπτυχιακή εργασία: «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση αυτοματισμών για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Γ. ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Φως: ορισμοί Από το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, το ανθρώπινο μάτι αντιλαμβάνεται ένα μικρό τμήμα (Σχήμα 2.1). Σχήμα 1.1: Το φωτεινό φάσμα Κάθε άνθρωπος διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φεβρουάριος 2012 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολογίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρολογίας Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας «Επίπτωση της Διείσδυσης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα Ηλεκτρικής Ενεργείας της Κρήτης» Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΕΕ/ΤΚΜ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικόϖουλος Μηχ/γος Μηχ/κός Ενέργειας - M.Sc. Μέλος Μόνιµης Εϖιτροϖής Ενέργειας E-mail: a.grammatikopoulos@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΙΤΛΟΣ: Αυτόνομη Λειτουργία Πλήρους Ελεγχόμενου Θερμοκηπίου από Φωτοβολταϊκό Σύστημα και Έλεγχος Εσωτερικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΑΤΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ. στη ιοίκηση Επιχειρήσεων MBA ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Υπεύθυνος Καθηγητής : κ.

Διαβάστε περισσότερα