ΑΔΑ: Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων e-mail: dsa@culture.gr"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 31 Αυγούστου 2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ.ΘΡ.ΠΟΛ.ΑΘΛ./ΣΥΝΤ/Φ161/86234/3617 ΑΔΑ: Ταχ.Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Θ. Καραφωτιάς 1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Τηλέφωνο: / Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΥΠΑΙΘΠΑ - Θέματα Fax: Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Θεμιστοκλέους 87 και Μεθώνης, Αθήνα 3. Ε.Υ.ΠΟ.Τ. Μονάδα Α Θεμιστοκλέους 87 και Μεθώνης, Αθήνα Υπόψιν κας. Μπλουγούρα 4. Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς 5. Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Υπόψιν κ. Κρανά ΘΕΜΑ: Απόφαση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών συντήρησης για την εξυπηρέτηση εργασιών στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Γουμένισσας» στο πλαίσιο του Υποέργου «Εργασίες συντήρησης του ζωγραφικού, λιθανάγλυφου και ξυλόγλυπτου διακόσμου του Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Γουμένισσας» του έργου «Αποκατάσταση στερέωση συντήρηση και ανάδειξη Ιερού ναού Αγίου Γεωργίου Γουμένισσας, Ν. Κιλκίς». Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις: του Ν. 3028/ 2002 (ΦΕΚ 153/ Α / ) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» του Π.Δ. 191/2003 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Πολιτισμού». του Ν. 1958/ 91, άρθρο 81 «Τρόπος εκτέλεσης αρχαιολογικών έργων» του Π.Δ. 85/ περί ιδρύσεως Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. του Π.Δ. 99/92 (ΦΕΚ 46/Α / ) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων» Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου και Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/τ.Α / ), όπως ισχύει τροποποιημένος με τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη» Τον Ν. 2286/1995 «Περί προμηθειών Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων»(φεκα19/ ), όπως τροποποιημένος και συμπληρωμένος ισχύει σήμερα. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/89348/ (ΦΕΚ 2032/τΒ / ) για τη «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικό Γενικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού» Το άρθρο 8 του Π.Δ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»

2 Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112 /Α/ ) 2. Την υπ' αρ. πρωτ. 3055/ απόφαση ένταξης της πράξης «Αποκατάσταση στερέωση συντήρηση και ανάδειξη Ιερού ναού Αγίου Γεωργίου Γουμένισσας, Ν. Κιλκίς» 3. Την υπ αριθμ.. ΥΠΠΟΤ/ΣΥΝΤ/Φ10/2906/63661/4ΑΣΟΓ-42Ω / υπουργική απόφαση, για την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών αυτεπιστασίας στα πλαίσια του ανωτέρω υποέργου. 4. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για το έργο (ΕΣΠΑ 2011-ΣΑΕ 014/8, Κωδ. Πράξης 2011ΣΕ ) ΑΠΟΦΑΣΗ Αποφασίζουμε τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών συντήρησης για την εξυπηρέτηση εργασιών στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Γουμένισσας» στο πλαίσιο του Υποέργου «Εργασίες συντήρησης του ζωγραφικού, λιθανάγλυφου και ξυλόγλυπτου διακόσμου του Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Γουμένισσας» του έργου «Αποκατάσταση στερέωση συντήρηση και ανάδειξη Ιερού ναού Αγίου Γεωργίου Γουμένισσας, Ν. Κιλκίς», σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές που επισυνάπτονται στη παρούσα απόφαση και της οποίας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα. Για τη διενέργεια του Διαγωνισμού ορίζουμε, σύμφωνα με την υπ αριθμ. απόφαση ΥΠΠΟ/ΣΥΝΤ/Φ172/1400/30777/ΑΔΑ Β4ΩΚΓ-05Ρ/ της Δ.Σ.Α.Ν.Μ, τριμελή επιτροπή η οποία αποτελείται από τους: 1. Πρωτοπαπάς Σταύρος (πρόεδρος) 2. Ξένιου Θεοδώρα (μέλος) 3. Καραφωτιάς Θεοφάνης (γραμματέας) Συν: 1 τεχνική έκθεση Εσωτερική Διανομή Δ/νση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Νικόλαος Μίνως Ακριβές Αντίγραφο Η Προϊσταμένη Γραμματείας Νικολέτα Ξυδιά

3 Τεχνική έκθεση αναλώσιμων υλικών συντήρησης για την εξυπηρέτηση εργασιών του Υποέργου «Εργασίες συντήρησης του ζωγραφικού, λιθανάγλυφου και ξυλόγλυπτου διακόσμου του Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Γουμένισσας» του έργου «Αποκατάσταση στερέωση συντήρηση και ανάδειξη Ιερού ναού Αγίου Γεωργίου Γουμένισσας, Ν. Κιλκίς». A/Α ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ 9ΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΒΑΜΒΑΚΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΡΟΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΠΟΥΣ 1Kg 2 3 ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5Kg ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΡΟΦΩΝ: "ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ " ΑΠΟ 0 ΜΕΓΙΣΤΟ. ΦΡΕΝΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ.. ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12,0 V. ΦΟΡΤΙΣΤΗ MΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΑΚΕΤΟ 1 KG ΠΑΚΕΤΟ 5 ΚG 30 ΤΕΜΑΧΙΟ 1 4 ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΤΡΥΠΑΝΙ ΓΙΑ ΚΑΒΙΛΙΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 5 ΜΑΝΤΙΚΑΠΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 6 ΣΕΓΑ ΜΙΚΡΗ 750WATT ΤΕΜΑΧΙΟ 1 7 ΠΡΙΟΝΙ ΞΥΛΟΥ 53 ΕΚ.(ΤΟΞΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 2 8 ΛΑΜΑ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ) ΠΡΙΟΝΙΟΥ ΞΥΛΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 9 ΤΑΝΑΛΙΑ 10 ΣΦΥΡΙ 200gr. ME ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 11 ΣΦΥΡΙ 500gr. ME ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 12 ΜΑΤΣΟΛΑ 13 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ 120Χ1000mm ΤΕΜΑΧΙΟ 2 14 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ 120Χ400mm ΤΕΜΑΧΙΟ 4 15 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ 120Χ800mm ΤΕΜΑΧΙΟ 6 16 ΣΦΙΓΚΤΗΡΑΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΥ 50Χ150mm ΤΕΜΑΧΙΟ 4 17 ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 5m ΜΕ ΣΤΟΠ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 18 ΞΥΛΟΡΑΣΠΑ ΠΛΑΤΙΑ 250MM ΤΕΜΑΧΙΟ 4 19 ΞΥΛΟΡΑΣΠΑ ΣΤΕΝΗ 200MM ΤΕΜΑΧΙΟ 2 20 ΞΥΛΟΡΑΣΠΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 21 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΙΟ ΜΕΣΑΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 22 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ (ΣΤΑΥΡΟΣ) ΜΕΣΑΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 23 ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 24 ΕΩΣ 40 WATT ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟ ΕΥΡΟΣ C ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ 220 V AC. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 24 ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΟΒΑΛ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 2

4 25 ΜΠΑΙΝ ΜΑΡΙ ΧΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑΣ1 lt. ΤΕΜΑΧΙΟ 1 26 ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΚΑΡΦΙΔΙΩΝ ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 27 ΣΚΑΡΠΕΛΟ ΣΤΕΝΟ 14ΜΜ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 28 ΛΟΥΚΕΤΟ ΜΕ ΠΥΡΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΛΑΜΕΣ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΧΑΛΥΒΑ Νο 15 ΤΥΠΟΥ PARAGON Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΑΜΕΣ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΧΑΛΥΒΑ Νο20 ΤΥΠΟΥ PARAGON Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΗΣ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Νο 3 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 32 ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Νο 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 33 ΣΥΡΙΓΓΑ 50 CC ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΣΤΟΜΙΟ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΡΙΓΓΑ 20 cc ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 21GX1 ½ 0,8Χ38mm ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΡΙΓΓΑ 10 cc ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 21GX1 ½ 0,8Χ38mm ΤΕΜΑΧΙΟ ΒΕΛΟΝΑ ΕΝΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ Φ2,50mm x 50mm ΤΕΜΑΧΙΟ ΒΕΛΟΝΑ ΕΝΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ Φ1,80mm x 50mm ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΙΝΕΛΟ ΣΠΑΤΟΥΑΡ ΤΡΙΧΑ ΧΟΙΡΟΥ. 2" ΤΕΜΑΧΙΟ 2 39 ΠΙΝΕΛΟ ΣΠΑΤΟΥΑΡ ΤΡΙΧΑ ΧΟΙΡΟΥ. 4" ΤΕΜΑΧΙΟ 4 40 ΠΙΝΕΛΟ ΧΟΙΡΟΥ ΠΛΑΚΕ ΝΟ 12 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 41 ΠΙΝΕΛΟ ΧΟΙΡΟΥ ΠΛΑΚΕ ΝΟ 8 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 42 ΠΙΝΕΛΟ ΧΟΙΡΟΥ ΠΛΑΚΕ Νο 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 43 ΠΙΝΕΛΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΙΧΑΣ Νο 06 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 44 ΠΙΝΕΛΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΙΧΑΣ Νο 04 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 45 ΠΙΝΕΛΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΙΧΑΣ Νο 02 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 46 ΠΙΝΕΛΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΙΧΑΣ Νο 01 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 47 ΠΙΝΕΛΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΙΧΑΣ Νο 00 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 48 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10x13x5 Ή 5x10x20 ΤΕΜΑΧΙΟ ΛΑΒΙΔΑ ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΜΗΚΟΥΣ 14cm ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 4 50 ΛΑΒΙΔΑ ΕΥΘΕΙΑ ΜΥΤΕΡΑ ΑΚΡΑ ΜΗΚΟΥΣ 15cm ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 2 51 ΛΑΒΙΔΑ ΓΩΝΙΑ (ΒΑΜΒΑΚΟΛΑΒΙΔΑ) ΜΥΤΕΡΑ ΑΚΡΑ 16cm περίπου ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΠΑΤΟΥΛΑ INOX ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΚΡΑ, ΕΥΚΑΜΠΤΗ. ΜΗΚΟΣ 22CM. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΚΡΩΝ: ΦΥΛΛΟ 15Χ65 + ΦΥΛΛΟ 15Χ55 ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΗΚΟΣ 21,5CM. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΚΡΩΝ: ΦΥΛΛΟ 9Χ45 + ΦΥΛΛΟ 15Χ60 ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΗΚΟΣ 18,5CM. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΚΡΩΝ: ΦΥΛΛΟ 9Χ50 + ΛΟΓΧΗ 9Χ40 ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΗΚΟΣ 22CM. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΚΡΩΝ: ΦΥΛΛΟ 15Χ65 + ΦΥΛΛΟ 15Χ55 ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 6 56 ΠΟΤΗΡΙ ΖΕΣΕΩΣ 600 ml ΓΥΑΛΙΝΟ 57 ΠΟΤΗΡΙ ΖΕΣΕΩΣ 250 ml ΓΥΑΛΙΝΟ 58 ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΓΥΑΛΙΝΟΣ 100 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 2 59 ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 500 ML ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ PYREX ΤΕΜΑΧΙΟ 2 60 ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 1000 ML ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ PYREX ΤΕΜΑΧΙΟ 2 61 ΓΟΥΔΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 144mm ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΓΟΥΔΟΧΕΡΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 1 62 ΜΠΩΛ ΓΥΨΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 12 cm ΠΕΡΙΠΟΥ 63 ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΜΕ ΠΙΕΣΗ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 100 ml ΤΕΜΑΧΙΟ 4 64 ΠΟΥΑΡ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΡΥΓΧΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 140ml ΤΕΜΑΧΙΟ 2

5 65 ΣΕΤ ΧΩΝΙΑ 3ΤΜΧ ΣΕΤ 1 66 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΚΕΤΟ 200 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΑΚΕΤΟ 3 67 ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΦΑΡΔΟΥΣ 25mm X 50m ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΣΕ ΡΟΛΟ ΑΡΧΕΙΑΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ MELINEX ΠΑΧΟΥΣ ΑΠΟ 12 ΕΩΣ 23 MIC ΠΛΑΤΟΥΣ 1,5m ΠΕΡΙΠΟΥ 100 ΜΕΤΡΑ ΣΕΤ ΚΥΒΩΝ ΑΚΟΥΑΡΕΛΛΑΣ HALF SIZE 24 ΤΜΧ 70 ΠΑΛΕΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 10 ΘΕΣΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΥΓΟΘΗΚΗ ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ. ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΒΑΣΕΩΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΛΗΣΗ ΥΨΟΣ ΤΕΛΑΡΟΥ ΕΩΣ 3 ΜΕΤΡΑ. ΑΠΟ ΞΥΛΟ ΟΞΙΑΣ ΜΕ ΡΟΔΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ. ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ 2 ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΤΜΩΝ, ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΞΙΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ 8 74 ΦΙΛΤΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΤΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΙΣΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ 8 75 ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΚΕΛΕΤΟ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ Π.Χ ΤΡΟΧΙΣΜΑ 76 ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΚΟΥΤΙ (Μ) 100 TEM ΠΑΚΕΤΟ 100 TEM ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΚΟΥΤΙ (S) 100 TEM ΠΑΚΕΤΟ 100 TEM ΛΑΜΠΑ ΜΕ ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟ ΦΑΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 5 ΔΙΟΠΤΡΙΩΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΕ ΛΑΜΠΑ 22 WATT ΨΗΦΙΑΚΟ USB ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ. ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ 10X - 200X. ΑΝΑΛΥΣΗ: ΑΠΟ 640 X 480 ΕΩΣ 1280x1024. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΠΗΓΗ 80 ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (4,0 x4) ΤΕΜΑΧΙΟ ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (4,0x5) ΤΕΜΑΧΙΟ ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (4,0x6) ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΒΙΛΙΑ ΟΞΙΑΣ 1m. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 8mm 0 84 ΚΑΒΙΛΙΑ ΟΞΙΑΣ 1m. ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 10mm 0 85 ΚΑΣΣΙΑ ΚΙΛΟ 5 86 ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΞΥΛΟΥ ΠΑΚΕΤΟ 8ΤΜΧ ΑΠΟ 3-10mm ΠΑΚΕΤΟ 6 87 ΤΕΡΕΒΙΝΘΕΛΑΙΟ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΛΙΤΡΑ 5 88 WHITE SPIRIT ΑΟΣΜΟ ΛΙΤΡΑ ΑΚΕΤΟΝΗ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΗ 99% ΛΙΤΡΑ ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗ. ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99% ME ΜΕΘΥΛ ΑΙΘΥΛ ΚΕΤΟΝΗ 1% ΚΑΙ BITREX 0,001% ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΛΥΟΜΕΝΗ ΣΕ ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΚΑΙ ΑΚΕΤΟΝΗ ΤΥΠΟΥ PARALOID B72 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΕ ΝΕΡΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, ΤΥΠΟΥ PRIMAL Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ. ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΟΥ ΟΜΟΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ PVAC ΣΕ ΝΕΡΟ. ΟΜΟΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΟΞΙΚΟΥ ΠΟΛΥΒΙΝΥΛΙΟΥ ΑΡΑΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΝΕΡΟ. ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΑΚΕΤΟΝΗ, ΒΕΝΖΟΛΙΟ, ΞΥΛΟΛΙΟ, ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, ΤΟΛΟΥΟΛΗ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΧΛΩΡΟΜΕΘΑΝΙΟ 750ml ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΟΞΙΝΟ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΝΕΡΟ Η WHITE SPIRIT ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΜΕ ΥΔΑΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΒΕΝΖΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ. ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΚΑΥΣΤΙΚΟ, ΜΗ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΛΩΡΙΩΜΕΝΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ. ΣΑΠΩΝΑΣ (ΚΑΛΙΟ ΕΛΑΪΚΟ ΜΕΘΥΛΕΣΤΕΡΑ ΚΥΚΛΟΕΞΥΛΕΣΤΕΡΑΣ) ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΕ ΑΛΚΑΛΙΚΟ PH ΔΙΑΛΥΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΝΕΡΟ 1LIT. ΤΥΠΟΥ VULPEX Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΣ ΜEIΓΜΑ ΜΙΚΡΟΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΡΙΩΝ ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΥΦΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΛΕΥΚΗΣ ΠΑΣΤΑΣ, ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΟΞΕΑ (ΟΥΔΕΤΕΡΟ PH).ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ WHITE SPIRIT. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 220ml. ΤΥΠΟΥ RENAISSANCE WAX Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ. ΛΙΤΡΑ 28 ΚΙΛΟ 15 ΛΙΤΡΑ 20 ΚΙΛΟ 15 ΤΕΜΑΧΙΟ 5 ΤΕΜΑΧΙΟ 4 ΤΕΜΑΧΙΟ 2 98 ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ Νο 80 23Χ28cm ΤΕΜΑΧΙΟ 10

6 99 ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ Νο Χ28cm ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ Νο Χ28cm ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΥΑΛΟΧΑΡΤΟ Νο Χ28cm ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΠΑΤΟΥΛΑ INOX ΔΙΠΛΗ ΣΠΑΘΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 18 CM ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ PAINT REMOVER Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1LIT ΤΕΜΑΧΙΟ 10 A/Α ΥΛΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΕ ΝΕΡΟ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ UV ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ, ΤΥΠΟΥ PRIMAL Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ. ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Α ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5Kg ΥΔΑΤΙΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ( ΤΥΠΟΥ LASCAUX HYDROGROUND Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ ΣΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΛΥΟΜΕΝΗ ΣΕ ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΚΑΙ ΑΚΕΤΟΝΗ ΤΥΠΟΥ PARALOID Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΛΙΤΡΟ 100 ΠΑΚΕΤΟ 5 ΚG 10 ΛΙΤΡΟ 30 ΚΙΛΟ ΑΚΕΤΟΝΗ ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΗ 99% ΛΙΤΡΟ ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΠΛΗΡΩΣ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗ. ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99% ME ΜΕΘΥΛ ΑΙΘΥΛ ΚΕΤΟΝΗ 1% ΚΑΙ BITREX 0,001% ΠΟΥ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ. ΛΙΤΡΟ ΤΕΡΕΒΙΝΘΕΛΑΙΟ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΛΙΤΡΟ WHITE SPIRIT ΑΟΣΜΟ ΛΙΤΡΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΑΣΒΕΣΤΗΣ (ΤΥΠΟΥ CHAUX BLANCHE NHL 3.5 Z Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ), ΣΑΚΟΣ 35KG ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΟΖΟΛΑΝΗ ΠΑΙΠΑΛΗ, ΣΑΚΟΣ 30KG ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΑΡΜΑΡΟΣΚΟΝΗ ΚΟΣΚΙΝΙΣΜΕΝΗ, ΣΑΚΟΣ 30ΚG ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ (ΤΥΠΟΥ WINSOR & NEWTON, Η ΣΥΜΒΑΤΑ) 60ML, ΣΕΤ 10ΤΕΜ ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ 40 ΜΕΤΡΑ, ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΟΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ, 6 ΘΕΣΕΩΝ ΣΟΥΚΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΚΟΥΤΙ (Μ) 100 TEM ΠΑΚΕΤΟ 100 TEM ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΚΟΥΤΙ (S) 100 TEM ΠΑΚΕΤΟ 100 TEM ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΚΟΥΤΙ (L) 100 TEM ΠΑΚΕΤΟ 100 TEM ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ (ΤΥΠΟΥ MARIGOLD Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ) ΖΕΥΓΟΣ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΚΟΥΤΙ (Μ) 100 TEM ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΚΟΥΤΙ (L) 100 TEM ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΑΝΤΙΑ LATEX ΚΟΥΤΙ (S) 100 TEM ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΖΕΥΓΟΣ ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΥ 3Μ 2740 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΑ (ΤΥΠΟΥ 3Μ 2790 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΝΗ (ΤΥΠΟΥ 3Μ 600 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ (ΤΥΠΟΥ 3Μ 6200 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΦΙΛΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΤΩΝ (ΤΥΠΟΥ 3Μ 6051 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΠΝΟΗΣ (ΤΥΠΟΥ 3Μ 9312 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ) ΦΟΡΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΛΟΣΩΜΗ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ, (ΤΥΠΟΥ 3Μ 4540 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ) ΚΡΑΝΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ (ΡΡ) ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ. ΣΦΙΞΙΜΟ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΑΤΕΡΜΟΝΑ: ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΣ CM. 2 ΤΕΜΑΧΙΟ 120 ΤΕΜΑΧΙΟ 10 ΤΕΜΑΧΙΟ 10

7 ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΚΕΦΑΛΗΣ (ΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ) ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΕΣΗ. ΌΛΑ ΤΑ ΚΡΑΝΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΥ Η ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ. 134 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΠΑΖΩΝ 40Χ 80CM ΚΙΛΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΡΟΛΟ 1KG ΚΙΛΟ ΚΟΣΚΙΝΟ INOX Ø,25CM ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 1000 ML ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ PYREX ΤΕΜΑΧΙΟ ΓΥΑΛΙΝΗ ΦΙΑΛΗ 500 ML ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ PYREX ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΟΤΗΡΙ ΖΕΣΕΩΣ 100 ml ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΟΤΗΡΙ ΖΕΣΕΩΣ 250 ml ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΟΤΗΡΙ ΖΕΣΕΩΣ 600 ml ΓΥΑΛΙΝΟ ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΙΠΕΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 3ML ΤΕΜΑΧΙΟ ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 15 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΛΕΚΑΝΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 11 ΛΙΤΡΩΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΟΥΒΑΣ 12L, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΟΥΒΑΣ 20L, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ LATEX, 60G ΧΩΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΣΕΤ 4ΤΕΜ ΣΕΤ ΛΑΒΙΔΑ ΕΥΘΕΙΑ ΜΥΤΕΡΑ ΑΚΡΑ ΜΗΚΟΥΣ 15cm ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΛΑΒΙΔΑ ΓΩΝΙΑ (ΒΑΜΒΑΚΟΛΑΒΙΔΑ) ΜΥΤΕΡΑ ΑΚΡΑ 16cm περίπου ΤΕΜΑΧΙΟ ΛΑΒΙΔΑ ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΜΗΚΟΥΣ 14cm ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΚΕΤΟ 200 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΠΑΚΕΤΟ ΛΑΜΕΣ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΧΑΛΥΒΑ Νο 15 ΤΥΠΟΥ PARAGON Ή ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΑΜΕΣ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΧΑΛΥΒΑ Νο20 ΤΥΠΟΥ PARAGON Ή ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΑΜΕΣ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΝΘΡΑΚΟΧΑΛΥΒΑ Νο22 ΤΥΠΟΥ PARAGON Ή ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 1000 ΤΕΜΑΧΙΟ 2000 ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Νο 3 ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΝΥΣΤΕΡΙΟΥ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ Νο 4 ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΑΤΣΟΛΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΦΥΡΙ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 300 GR (ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΜΗΚΟΣ ΛΑΒΗΣ 300MM) ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΦΥΡΙ ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 500 GR (ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΜΗΚΟΣ ΛΑΒΗΣ 300MM) 161 ΣΚΑΡΠΕΛΑ (5mm) 162 ΣΚΑΡΠΕΛΑ (10mm) ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΚΑΡΠΕΛΑ (15mm) ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΟΥΑΡ Νο4 ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΡΥΓΧΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 140ml ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΠΩΛ ΓΥΨΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΜΕΣΑΙΟ ΜΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 12 cm ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΡΙΓΓΑ 20 cc ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ 21GX1 ½ 0,8Χ38mm ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΡΙΓΓΑ 50 CC ΤΥΠΟΥ LUER ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΣΤΟΜΙΟ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΤΡΟΦΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 100ML (ΓΙΑ ΕΝΕΜΑΤΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΤΡΟΦΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 60ML (ΓΙΑ ΕΝΕΜΑΤΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΆΜΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΣΙΑ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 75 MM ΚΙΛΟ ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ ΦΑΡΔΟΥΣ 25mm X 50m ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΤΡΟΦΗΣ. ΜΗΚΟΣ 45inches (ΤΥΠΟΥ STOMACH TUBE Ή DUODENTAL TUBE LEVIN Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ 50

8 ΣΠΑΤΟΥΛΑ INOX ΜΕ ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΚΡΑ, ΕΥΚΑΜΠΤΗ. ΜΗΚΟΣ 22CM. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΚΡΩΝ: ΦΥΛΛΟ 15Χ65 + ΦΥΛΛΟ 15Χ55 ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΗΚΟΣ 18,5CM. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΚΡΩΝ: ΦΥΛΛΟ 9Χ50 + ΛΟΓΧΗ 9Χ40 ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΗΚΟΣ 21,5CM. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΚΡΩΝ: ΦΥΛΛΟ 9Χ45 + ΦΥΛΛΟ 15Χ60 ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΙΝΕΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ Νο 0 ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΙΝΕΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ Νο 2 ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΙΝΕΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ Νο 4 ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΙΝΕΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ Νο 6 ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΙΝΕΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ Νο 8 ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΙΝΕΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ Νο 10 TEMΑΧΙΟ ΠΙΝΕΛΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ Νο 12 ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΙΝΕΛΑΣΑ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ 1`` ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΙΝΕΛΑΣΑ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ 2`` ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΙΝΕΛΑΣΑ ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΙΧΑ 3`` ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΙΝΕΛΑΣΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ 1`` ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΙΝΕΛΑΣΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ 2`` ΤΕΜΑΧΙΟ ΠΙΝΕΛΑΣΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΤΡΙΧΑ 3`` ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΑΛΙΝΟΣ 100ML ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΑΛΙΝΟΣ 250ML ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΥΑΛΙΝΟΣ 1000ML ΤΕΜΑΧΙΟ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΑΠΛΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 1 LIT ΤΕΜΑΧΙΟ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ 2 LIT (ΤΥΠΟΥ HOZELOCK Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΟΥ ΤΥΠΟΥ NITROMORS Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΛΙΤΡΩΝ ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ (ΤΑΚΙΜΙΑ). ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ. ΤΕΜΑΧΙΟ 2 ΣΕΤ 3

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καβάλα, Αριθ.Πρωτ.: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε 14 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΛΣΤ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. ιευθ: Αγ. Αθανασίου 4 (Κ.Ε.Γ.Ε.) Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 19 / 4 /2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 19 / 4 /2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 19 / 4 /2012 ΚΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΓΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 4344 Ταχ. Δ/νση: Επαμεινώνδα 10 - Πλάκα Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πληροφορίες: Γεώργιος Μίχας Ταχ. Διεύθυνση: Θεοφράστου 1,T.K.: 41335 Λάρισα Τηλ: 2410 533811, Fax: 2410 533809 e-mail: ikflaris@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κατερίνη 24/ 09/ 2012 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 3201 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Θέρμη: 4-3-05 Αρ. Πρωτ: Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /νση Κοινωνικής Μέριµνας Τµήµα: Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισµού & Πολιτικών Ισότητας των ύο Φύλων Αρµόδιος: Οικονοµίδου Φωτεινή Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 7110/2012 Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων, Ιατρικών Βελόνων και Απολυμαντικών

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 7110/2012 Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια Ιατρικών Αναλωσίμων, Ιατρικών Βελόνων και Απολυμαντικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Τμήμα Προμηθειών Καστοριά, 10 Σεπτεμβρίου 2012 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ A Πληροφορίες: Ιωάν. Σπυροπούλου E-mail: legadv@nagref.gr Μαρούσι, 16 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 48.780,49

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 219/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καμπούρη Δ. Βασιλούδης Ζ. TAX. Δ/ΝΣΗ: Γρ. Λαμπράκη 13, Τ.Κ. 54638 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2313-8766 ΦΑΞ: 2310-210444 e-mail: prom@nepth.gr URL: www.nepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αναρτητέα στο Μητρώο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 28 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση: Αρκαδίου 214 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες :Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικών για το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισµού 45.422,23 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

Ανταλλακτικών για το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισµού 45.422,23 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 80-88 Τ.Κ. 117 41 Αθήνα Αθήνα, 05/09/2012 Αρ. Πρωτ. Οικ.: 127360

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 28584 /14.12.11 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 37.500,00 ΕΥΡΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002779901 2015-05-15

15REQ002779901 2015-05-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 290/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος, πρ/σμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 83/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ CPV: 44800000-8 (Βαφές, βερνίκια και μαστίχες) Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περαία, 27.01.2015

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Περαία, 27.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Περαία, 27.01.2015 Τίτλος: «Προμήθεια εξαρτημάτων οργάνων παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ.Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Μετάθεση της ημερομηνίας Διενέργειας του αριθμ. 1513/ 20-02-2015 Διαγωνισμού και διευκρινήσεις στις Τεχνικές Προδιαγραφές- Απαιτήσεις» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Μετάθεση της ημερομηνίας Διενέργειας του αριθμ. 1513/ 20-02-2015 Διαγωνισμού και διευκρινήσεις στις Τεχνικές Προδιαγραφές- Απαιτήσεις» ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β, ΣΗΜΕΙΟ 6 (04/03/2015) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία,Π. Κανελλοπούλου 2,10177 Αθήνα, Τ 2106988500 /F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/29816/16662/1019 Ηµ/νία: 05/02/2015

Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/29816/16662/1019 Ηµ/νία: 05/02/2015 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.05 18:06:32 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΤΠΗΓ-2ΤΗ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ ΒΜΑ/29816/16662/1019 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 15:28:44 EET Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΛΙΚΟ Α/Α ΑΡΙΘΜΟ Σ ΜΗΤΡΩ Ο ΡΗΤΗΡΙ Ο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣ ΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (ΤΡΕΧΟΣΑ ΤΙΜΗ Π.Τ. ΕΦΟΣΟΝ ΠΑΡΧΕΙ)..7 ΒΑΜΒΑΚΙ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839923 2015-06-11

15PROC002839923 2015-06-11 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα