ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εργασίες στεγανοποίησης του ανατολικού προαύλιου χώρου του Μεγάρου της Βουλής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Εργασίες στεγανοποίησης του ανατολικού προαύλιου χώρου του Μεγάρου της Βουλής"

Transcript

1 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Εργασίες στεγανοποίησης του ανατολικού προαύλιου χώρου του Μεγάρου της Βουλής Η παρούσα τεχνική περιγραφή περιλαμβάνει τις εργασίες αποκατάστασης της στεγάνωσης του ανατολικού προαύλιου χώρου της Βουλής, συνολικής έκτασης περίπου 1.600m 2 (ΣΧΕΔΙΟ 1, διαγραμμισμένη περιοχή). Συνοπτικά, οι απαιτούμενες εργασίες έχουν ως εξής: i) αποξήλωση των υφιστάμενων μαρμάρων (Κοκκιναρά και Διονύσου πάχους 3cm) και της τσιμεντοκονίας που βρίσκεται κάτω από τα μάρμαρα, ii) απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων που θα αποκαλυφθούν μετά τις εργασίες αποξήλωσης, iii) επιδιόρθωση τμήματος του συστήματος δικτύου ύδρευσης - άρδευσης του περιβάλλοντος χώρου, iv) αποκατάσταση των σαθρών επιφανειών, v) αποκατάσταση και εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των καναλιών απορροής υδάτων, vi) τοποθέτηση ασφαλτοπάνου, vii) δημιουργία υποστρώματος τσιμεντοκονίας άνωθεν του ασφαλτοπάνου, viii) ειδική κατασκευή σε καταπακτή, ix) επανατοποθέτηση των μαρμάρων, στοκάρισμα και τρίψιμο των μαρμάρων. Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ i. Αποξήλωση των υφιστάμενων μαρμάρων του δαπέδου της εν λόγω περιοχής, και της πρώτης στρώσης τσιμεντοκονίας που βρίσκεται κάτω από τα μάρμαρα. Το δάπεδο αποτελείται από μάρμαρα πάχους 3cm, τα οποία θα αποκολληθούν με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να επανατοποθετηθούν στην ίδια θέση μετά την αποκατάσταση της στεγάνωσης, χωρίς να διαταραχθεί η υπάρχουσα μορφολογία του κανάβου της μαρμαρόστρωσης. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τα μάρμαρα που θα καταστραφούν κατά την αποξήλωση με ίδιας ποιότητας μάρμαρα. Τα φωτιστικά σώματα και οι προβολείς θα αποσυνδεθούν και θα επανατοποθετηθούν στην αρχική τους θέση, και οι καλωδιώσεις θα προστατευθούν. ii. Απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων που θα αποκαλυφθούν μετά τις εργασίες αποξήλωσης, μέχρι το σημείο εμφάνισης στέρεας επιφάνειας και απομάκρυνση των μπαζών που θα προκύψουν (λάσπη, χαλίκια κ.α.). iii. Επιδιόρθωση του αρδευτικού δικτύου της εν λόγω περιοχής (Σχέδιο 2). Η καινούρια όδευση του δικτύου θα κατασκευαστεί από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας HDPE ης γενιάς (MRS 10 κατά EN ISO 9080:2003, EN ISO : , EN ISO 12162: ) σε ρολό, και γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες βαρέως τύπου με ραφή. Σελίδα 1 από 7

2 α) Οι πλαστικοί σωλήνες θα βρίσκονται μέσα σε χιτώνια προστασίας (γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες) τα οποία θα παραλαμβάνουν τις επιφανειακές μηχανικές καταπονήσεις, θα εξασφαλίζουν μελλοντικά την αφαίρεση και τοποθέτηση πλαστικής σωλήνας, και στα άκρα, στο δακτύλιο ανάμεσα στο χιτώνιο και τη σωλήνα θα τοποθετηθεί ελαστομερές στεγανωτικό υλικό. (εργασίες και υλικά σύμφωνα με ΕΛΟΤ ). Οι ενώσεις και οι διακλαδώσεις των πλαστικών σωληνών θα γίνεται με ειδικά εξαρτήματα και θα χρησιμοποιείται η μέθοδος της αυτογενής θερμικής συγκόλλησης. Τα ειδικά εξαρτήματα θα είναι από πολυαιθυλένιο 3 ης γενιάς (MRS 10, HDPE 100) και θα αντέχουν σε πίεση λειτουργίας 16atm. Οι ενώσεις των πλαστικών σωληνών με τις σιδηροσωλήνες θα γίνεται με ειδικά ορειχάλκινα εξαρτήματα. Στις διακλαδώσεις και τις ενώσεις των πλαστικών με τις σιδηροσωλήνες θα κατασκευαστούν στεγανά επισκέψιμα φρεάτια με τελική επίστρωση μαρμάρου (συνολικά έξι φρεάτια). β) Οι σιδηροσωλήνες θα είναι γαλβανισμένοι, βαρέως τύπου με ραφή, θα βαφτούν με μία στρώση αντισκωριακής βαφής (σε ορισμένα σημεία π.χ. στις ενώσεις θα χρειαστούν δύο στρώσεις), οι συνδέσεις τους θα γίνεται με βίδωμα ειδικών γαλβανισμένων εξαρτημάτων (ταυ, μούφες, κτλ) (εργασίες και υλικά σύμφωνα με ΕΛΟΤ :2009). Τυπική τομή ορύγματος απεικονίζεται στο σχέδιο 3. Η ένωση του υφιστάμενου δικτύου με το καινούριο θα γίνει στην περιοχή Α, όπου θα κατασκευαστεί στεγανό φρεάτιο με τελική επίστρωση μαρμάρου. Οι σωληνώσεις που θα καταλήγουν στην παροχή των ζαρντινιερών (απαιτείται αφαίρεση και επανατοποθέτηση των συγκεκριμένων μαρμάρων) θα είναι γαλβανιζέ σιδηροσωλήνες των Φ32/16atm, με την κατάλληλη επεξεργασία για αυξημένη αντοχή εντός εδάφους (πλέον και επικάλυψη με PE). Η όδευση Δ-Ε-ΣΤ της υπόγειας σωλήνωσης θα ενώνει το καινούριο δίκτυο με τις υπάρχουσες παροχές των τριών ζαρντινιερών της περιοχής. Επίσης, θα δημιουργηθούν δύο διαβάσεις μεταξύ των απέναντι ζαρντινιέρων με εγκιβωτισμένο στο σκυρόδεμα σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ Φ40 μέσα από τον οποίο θα διέρχονται δύο σπιράλ προστατευτικοί πλαστικοί σωλήνες κατάλληλοι για υπόγειες εγκαταστάσεις, οι οποίοι θα διέρχονται πίσω από τα μάρμαρα των ζαρντινιέρων (απαιτείται αφαίρεση και επανατοποθέτηση των συγκεκριμένων μαρμάρων) για διέλευση καλωδίων ρεύματος. Σε όλες τις περιπτώσεις των υπόγειων σωληνώσεων οι σωλήνες θα βρίσκονται άνωθεν του ασφαλτοπάνου και σε καμία περίπτωση δεν θα βρίσκονται σε επαφή με το ασφαλτόπανο. iv. Αποκατάσταση των σαθρών επιφανειών με έτοιμο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα, προς δημιουργία σταθερού και γερού υποστρώματος, και γέμισμα των τυχών κενών με έτοιμο ινοπλισμένο επισκευαστικό κονιάμα τσιμεντοειδούς βάσης. v. Αποκατάσταση της κλίσης των ρύσεων του δαπέδου στο ελάχιστο 1.5%, με χρήση έτοιμων κονιαμάτων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Τα υπάρχοντα κανάλια απορροής υδάτων που δέχονται τα όμβρια ύδατα της προς αποκατάσταση περιοχής θα επισκευαστούν: - το ασφαλτόπανο θα αποξηλωθεί, θα επισκευαστεί με τσιμεντοειδές στεγανωτικό και θα τοποθετηθεί το καινούριο ασφαλτόπανο όπως περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο (Α.vi) - τα κανάλια θα βαθύνουν και θα διαπλατυνθούν με την απομάκρυνση της πρώτης επιφάνειας τσιμεντοκονίας, και όπου χρειαστεί εξομάλυνση κλίσεων Σελίδα 2 από 7

3 θα γίνει χρήση έτοιμων κονιαμάτων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ειδικά για το ΒΑ κανάλι Νο1 (σχέδιο 2), εκτός των παραπάνω θα γίνει ειδική κατασκευή (σχέδιο 5). Περιμετρικά του καναλιού και σε κατάλληλο βάθος θα τοποθετηθεί τελάρο από γαλβανισμένη γωνία λαμαρίνας πάχους 2mm με τη βοήθεια βλήτρων στην πλάκα. Κάθετα στο τελάρο θα πακτωθούν λάμες πάχους 2mm για μεγαλύτερη σταθερότητα. Πάνω στη γωνιά θα εφαρμόσει γαλβανισμένη σχάρα βαρέως τύπου (C250, πάχος λάμας 2mm, ύψος 30mm) και από πάνω θα εφαρμόσει η σχάρα μαρμάρου πάχους 5cm. Όπου χρειαστεί θα περαστεί αντισκωριακή βαφή. - στο κανάλι Νο3 (σχέδιο 2) δεν θα τοποθετηθεί ασφαλτόπανο, μόνο τσιμεντοειδές στεγανωτικό. vi. Τοποθέτηση ελαστομερούς ασφαλτοπάνου (SBS -20) με επικόλληση με χρήση φλόγιστρου, αφού προηγηθεί η επάλειψη της επιφάνειας εφαρμογής με υπερελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα πολυμερούς ασφάλτου >60% μη αναφλέξιμο υψηλών προδιαγραφών, και όπου απαιτείται θα γίνει χρήση ασφαλτικού βερνικιού. Το ασφαλτόπανο θα είναι βάρους τουλάχιστον 6kg/m 2 ενισχυμένο με μη υφαντό πολυεστερικό πλέγμα οπλισμού βάρους από 180g/m 2 έως 250g/m 2, με την κάτω πλευρά της μεμβράνης καλυμμένη με φιλμ πολυαιθυλενίου και την επάνω επικαλυμμένη με ορυκτή ψηφίδα μήκος ρολού όχι μεγαλύτερο από 10 μέτρα και θα έχει απαραίτητα τουλάχιστον τα κάτωθι πιστοποιημένα χαρακτηριστικά από τα αντίστοιχα εργαστήρια: Σημείο Μάλθωσης >115 C ( ± C) Σημείο Διείσδυσης 30-40dmm Επιμήκυνση τουλάχιστον 35% κατά μήκος και 35% κατά πλάτος, κατά ΕΝ Τάση θραύσης 850Ν/5εκ κατά μήκος και 600Ν/5εκ κατά πλάτος Αντοχή σε σχίσιμο 350Ν κατά μήκος και 450Ν κατά πλάτος Εξαιρετική σταθερότητα χαρακτηριστικών Αυξημένη αντοχή στη γήρανση σύμφωνα με το πρότυπο EN1297 Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες >100 C Αυξημένη αντοχή σε στατική διάτρηση κατηγορία L4 και σε δυναμική διάτρηση κατηγορία Ι3 σύμφωνα με τα πρότυπα EN1928 και EN1931 Το προϊόν θα είναι εγκεκριμένο κατά ΕΝ Το ασφαλτόπανο θα καλύψει όλη την επιφάνεια αποξήλωσης των μαρμάρων δαπέδου, καθώς και την επιφάνεια στα κανάλια απορροής. Η τοποθέτηση του γίνεται κάθετα στην κλίση απορροής Σε περίπτωση στεγάνωσης κατασκευαστικού αρμού, η στεγάνωση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες οδηγίες και προδιαγραφές του ΕΛΟΤ. Στις περιπτώσεις που υπάρχει επαφή του ασφαλτοπάνου με σίδηρο και στα σημεία όπου το ασφαλτόπανο συναντά τα κατακόρυφα στοιχεία (σκαλιά, τοίχος κτηρίου κτλ) θα γίνεται επάλειψη με στεγανωτικό πολυουρεθανικής βάσης τύπου Hyperdesmo PB-1K ή ισοδυνάμου. vii. Δημιουργία υποστρώματος πάχους 3cm έως 7cm άνωθεν του ασφαλτοπάνου με τη χρήση τσιμεντοκονίας πλήρωσης δαπέδων υψηλών αντοχών με πρόσμιξη στεγανωτικού μάζης τύπου Sintoplast της Sintecno ή ισοδυνάμου. Σε περίπτωση που το πάχος της τσιμεντοκονίας δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 3cm θα χρησιμοποιηθεί τσιμεντοκονία εξομάλυνσης. Σελίδα 3 από 7

4 viii. Ειδική κατασκευή στην καταπακτή του χώρου των Η/Ζ. Τα μάρμαρα, μαζί με το υπόστρωμα, που βρίσκονται πάνω από την καταπακτή θα αποξηλωθούν μέχρι την αποκάλυψη των καπακίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, θα τοποθετηθεί ασφαλτόπανο σύμφωνα με την παράγραφο Α.vi και θα τοποθετηθεί η τελική στρώση των μαρμάρων σύμφωνα με την παρ. Α.ix, με την μόνη διαφορά ότι θα χρησιμοποιηθεί λάσπη μαρμάρου αντί για κόλλα. Περιμετρικά της καταπακτής θα τοποθετηθεί επιπλέον αφαλτόπανο (προδιαγραφές βλ. παρ. Α.vi), το οποίο θα στερεωθεί εκατέρωθεν με ανοξείδωτη λάμα και θα καλύπτει την κύρια πλάκα κατά το ήμισυ του πλάτους του και θα δημιουργηθεί αρμός διαστολής 2 εκατοστών (σύμφωνα με την παρ. Α.ix) (βλ. ΣΧΕΔΙΟ 4). ix. Επανατοποθέτηση των μαρμάρων με δημιουργία 2mm αρμό (το τσιμεντοκονίαμα αρμολογήματος θα είναι μίγμα τσιμέντου και latex), τρίψιμο των μαρμάρων (απαγορεύεται η χρήση συρματόβουρτσας ή διαλυμάτων οξέων που αλλοιώνουν το χρώμα του μαρμάρου, πέντε βαθμίδες τριψίματος εκ των οποίων τα δύο τελευταία «χέρια» θα είναι με διαμαντόπετρες). Τα μάρμαρα θα επικολληθούν με κόλλα μαρμάρου τύπου KERACOLL eco H-40 flex ή ισοδυνάμου (πρόσμιξη με ελαστικοποιητικό γαλάκτωμα), με αντοχή στην υγρασία και τις καιρικές συνθήκες και να εξασφαλίζουν τη σταθερότητα του χρωματισμού του μαρμάρου από οξειδωτικό χρωματισμό κτλ. Δημιουργία αρμών διαστολής πλάτους 1,80cm ανά περίπου 12m 2, ρύθμιση του βάθους σε 1cm με τη χρήση κορδονιού εξηλασμένου πολυαιθυλενίου κλειστής δομής, διαμέτρου 2,00cm, και γέμισμα αυτών με μαστίχα πολυουρεθανικής βάσης μυκητοστατική τύπου Sikaflex 11FC+ ή ισοδυνάμου (οι οδηγίες χρήσης της μαστίχας ενδέχεται να απαιτεί επάλειψη των παρειών του μαρμάρου με αστάρι). Κατά μήκος των στηθαίων, των ριχτιών των σκαλοπατιών και των κατακόρυφων στοιχείων του κτηρίου που έρχονται σε επαφή με την καινούρια μαρμαρόστρωση θα δημιουργηθεί αρμός διαστολής όπως παραπάνω. Αντικατάσταση των μαρμάρινων σχαρών των καναλιών με μαρμάρινες σχάρες πάχους 5cm. Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα τεχνική περιγραφή θα ακολουθούν όλους τους κανόνες τέχνης και τεχνικής και θα γίνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου. Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Τα υλικά θα είναι πιστοποιημένα με ISO 9001 ως προς την ποιότητα διαχείρισης παραγωγικής διαδικασίας, και με ISO ως προς την ποιότητα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Οι εργασίες μόνωσης πρέπει να πραγματοποιηθούν από εφαρμοστές έμπειρους στην εφαρμογή ασφαλτικών μεμβρανών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τον χρόνο εγγύησης των υλικών όπως αυτά προβλέπονται από τις αντίστοιχες προδιαγραφές. 2. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ανάδοχος θα μεταφέρει στο εργοτάξιο όλα τα υλικά και τεχνικό εξοπλισμό κατάλληλα συσκευασμένα ώστε να αποφευχθούν ζημιές και παραμορφώσεις κατά τη μεταφορά. Τα υλικά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλο σκιερό και αεριζόμενο χώρο, έτσι ώστε να διευκολύνεται η κυκλοφορία του αέρα ανάμεσα τους και να Σελίδα 4 από 7

5 προστατεύονται από μηχανικές κακώσεις, την βροχή και την προσβολή τους από την ηλιακή θερμοκρασία. Τα ρολά του ασφαλτόπανου πρέπει να αποθηκεύονται στην αρχική τους συσκευασία, σε κάθετη θέση, προστατευμένα από απευθείας έκθεση στον ήλιο και την βροχή. Το τσιμέντο, τα πρόσθετα υλικά και τα έτοιμα παρασκευασμένα μίγματα θα φυλάσσονται σε ξηρό περιβάλλον. Υλικά που παραδίδονται σε κλειστές συσκευασίας θα χρησιμοποιούνται άμεσα μετά την αποσφράγιση τους, εκτός αν διαφορετικά προδιαγράφεται από την προμηθευτή. Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τους χώρους προκειμένου να λάβουν γνώση του αντικειμένου των εργασιών και των ειδικών συνθηκών του έργου. Τα τ.μ που αναφέρονται στην περιγραφή είναι ενδεικτικά. Ο διαγωνιζόμενος οφείλει να προβεί σε αναλυτική προμέτρηση για την διαμόρφωση της προσφοράς του. 2. Για λόγους ασφαλείας ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως ενημερώνει την αρμόδια διεύθυνση της Βουλής σχετικά με τα ονοματεπώνυμα και τους αριθμούς ταυτότητας των προσώπων (προσωπικού του, συνεργατών, βοηθών εκπλήρωσης) που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση του Έργου, ώστε να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες εισόδου. 3. Η Βουλή έχει το δικαίωμα να απαιτεί οποτεδήποτε από τον ανάδοχο, την αντικατάσταση οποιουδήποτε προσώπου από τα προαναφερόμενα θεωρεί κατά την ελεύθερη κρίση του ακατάλληλο. 4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρεγκλίτως και να εφαρμόζει όλες τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, υποχρεούται στην καταβολή των νομίμων αποδοχών του προσωπικού που απασχολεί, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία κλαδική Σ.Σ.Ε., στην τήρηση του νομίμου ωραρίου, στην ασφαλιστική κάλυψη, στους όρους υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων (χρήση Μ.Α.Π.) κ.λ.π. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία. 5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν, καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, καθώς επίσης υποχρεούται να τηρήσει τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας (Π.Δ. 17/96, Π.Δ.159/99) όπως ισχύουν, κ.λ.π. περί υγείας και ασφάλειας και Π.Δ. 305/96 Ελάχιστες Απαιτήσεις Υγείας και Ασφάλειας Προσωρινών και Κινητών Εργοταξίων), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. 6. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και υπόχρεος για την ασφάλιση όλων όσων απασχοληθούν κατά την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας καθώς και για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εργοδότου και ασφαλισμένων στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή σε οποιοδήποτε άλλο κατά νόμο ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα επιβληθεί σε βάρος της Βουλής η καταβολή οποιοσδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς για το ανωτέρω έργο ο ανάδοχος υποχρεούται να Σελίδα 5 από 7

6 καταβάλλει σε αυτή το αντίστοιχο ποσό. Επισημαίνεται δε ότι τα άτομα που θα απασχολήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας θα έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα. Πριν την έναρξη των εργασιών ο ανάδοχος οφείλει να προβεί στην αναγγελία έναρξης των εργασιών στο αρμόδιο κατάστημα του Ι.Κ.Α. 7. Εργασίες που προκαλούν όχληση (θόρυβος, σκόνη κ.λ.π.) θα εκτελούνται κατά τις μη εργάσιμες ώρες των Υπηρεσιών του κτηρίου, ή ανάλογα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής. 8. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος, ποινικώς και αστικώς, για οιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί εκ παραβάσεως των ισχυουσών διατάξεων και της κείμενης νομοθεσίας και είναι μοναδικός υπεύθυνος και υπόχρεος για την αποζημίωση οποιουδήποτε, για κάθε φύσεως και είδους ζημιές, που τυχόν υποστεί από πράξεις ή παραλείψεις του ιδίου ή των προσώπων που θα χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του Έργου. 9. Στις περιπτώσεις αυτές, αν υποχρεωθεί η Βουλή να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει σ αυτήν το αντίστοιχο ποσό, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων και εξόδων. Η Βουλή δε φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση του Έργου. 10. Όλα τα υλικά και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και τυποποιημένα προϊόντα γνωστών κατασκευαστών, που ασχολούνται κανονικά με την παραγωγή τέτοιων υλικών, χωρίς ελαττώματα και θα έχουν τις διαστάσεις και τα βάρη που προβλέπονται από τους κανονισμούς, εφόσον δεν καθορίζονται από τις προδιαγραφές. Ιδιοκατασκευές δεν γίνονται δεκτές. Ελαττωματικά υλικά ή / και τεχνικός εξοπλισμός που ζημιώθηκε κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή δοκιμών θα αντικατασταθούν ή διορθωθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής. 11. Οι μεταφορές τυχόν αντικειμένων που υπάρχουν στους χώρους θα γίνουν με ευθύνη του αναδόχου. Η συγκέντρωση, αποκομιδή και απόρριψη όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν από τις εκτελούμενες εργασίες θα γίνεται μόνο σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου. Τα μπάζα θα συγκεντρώνονται και θα τοποθετούνται σε πλαστικές σακούλες στο χώρο προέλευσής τους και θα απομακρύνονται από τους χώρους του κτηρίου κάθε βράδυ. Οι παραπάνω εργασίες θα πρέπει να γίνονται χωρίς να προκαλείται ουδεμία όχληση στην λειτουργία των Υπηρεσιών της Βουλής. Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται ρητά η μεταφορά οποιουδήποτε υλικού ή μπαζών με τους ανελκυστήρες. 12. Στα σημεία του κτηρίου που προβλέπεται να γίνουν εργασίες, η μεταφορά υλικών θα γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, προκειμένου να μην υπάρξουν ζημίες στους ήδη διαμορφωμένους χώρους του κτηρίου. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιωνδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους. 13. Μετά το πέρας των εργασιών και πριν την παραλαβή του Έργου θα γίνει πλήρης καθαρισμός των χώρων, καθώς και όλων των εγκαταστάσεων των χώρων, από ειδικευμένο συνεργείο με τη χρήση και ειδικών μηχανημάτων, εφόσον αυτό απαιτείται, ώστε όλοι οι χώροι του κτηρίου να παραδοθούν ελεύθεροι από κάθε άχρηστο υλικό, καθαροί και έτοιμοι προς χρήση. 14. Ως χρόνος εκτέλεσης των εργασιών ορίζονται οι σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της δήλωσης αποδοχής των όρων της παρούσας. Σελίδα 6 από 7

7 15. Για την έγκαιρη παράδοση του έργου, εάν απαιτηθεί, θα εργασθούν συνεργεία με βάρδιες, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για τη Βουλή των Ελλήνων. Σε περίπτωση καθυστέρησης περάτωσης του Έργου πέραν της ανωτέρω ορισθείσας ημερομηνίας, θα επιβάλλεται στον ανάδοχο ποινική ρήτρα ίση με διακόσια ευρώ (200 ) για κάθε ημέρα καθυστέρησης. 16. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ: 1) με την υποβολή της βεβαίωσης της αρμόδιας επιτροπής για την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου, και 2) με την προσκόμιση από τον ανάδοχο του σχετικού τιμολογίου. 17. Ως χρόνος εγγύησης των εργασιών ορίζεται το διάστημα των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία που θα παραλάβει η επιτροπή το έργο. Εάν κατά τη διάρκεια των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, προκύψει μερική ή ολική καταστροφή, που θα οφείλεται σε κατασκευαστικές ατέλειες ή σφάλματα τοποθέτησης / συνδεσμολογίας, από ελλιπή ή ελαττωματικά υλικά κλπ., ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αποκαταστήσει χωρίς καθυστέρηση, με δικές του δαπάνες, μέσα στην σχετική προθεσμία που θα τεθεί από τη Βουλή. 18. Ο ανάδοχος θα προσφέρει κατ αποκοπή τίμημα. Στο κατ αποκοπή τίμημα θα περιλαμβάνονται υλικά, όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παραπάνω τεχνική περιγραφή, αλλά και όλες οι απαιτούμενες μικροεργασίες και μικροϋλικά που απαιτούνται για την άρτια ολοκλήρωσή τους, έστω κι αν αυτές δεν αναφέρονται ρητά. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την προσφορά τους σύμφωνα με το συννημένο έντυπο οικονομικής προσφοράς. Το κατ αποκοπή τίμημα θα ανάγεται σε υλικά και εργασία. Το κατ αποκοπή τίμημα υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ θα βαρύνει τη Βουλή. 19. Με την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσοστού 10% επί του ποσού της συμβάσεως (χωρίς ΦΠΑ). Μετά την παραλαβή των εργασιών, η παραπάνω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται από άλλη καλής λειτουργίας, ποσοστού 3% επί του ποσού της σύμβασης μέχρι τη λήξη του χρόνου εγγύησης. 20. Η Βουλή διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση της, να προχωρήσει σε μερική κατακύρωση της περιγραφόμενης προμήθειας εγκατάστασης ή και στη ματαίωση της, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς να υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόφασή της. 21. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό υποχρεούνται να δηλώσουν στην οικονομική προσφορά τους ότι α) διαθέτουν άρτιο συνεργείο, αποτελούμενο από πιστοποιημένο και πεπειραμένο τεχνικό προσωπικό. β) διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για την αποτελεσματική προστασία των μη αποπερατωμένων εργασιών από διαβροχή, υφαρπαγή από τον άνεμο, τραυματισμό. Ο Συντάξας Κατωπόδης Δημήτρης Σελίδα 7 από 7

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΡΑΤΣΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ H παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια υλικών και εκτέλεση εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: 45.000,00 Ευρώ Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 08-08-2013 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 8045/8/44-β ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για εργασίες υγρομόνωσης στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ «Κατασκευή ηµοτικού Σχολείου Σίφνου (Ν1000c)» 3.700.400 ευρώ Ιανουάριος 2014 K:\N1000c\cons\tefhi\5300_MAPS.doc Ν1000c/5300/Β10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ

«Συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών και καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ύδρας» ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Αο. υελέτηο 25/2015 ( ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ».

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ». ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ». Σελίδα 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Το έργο αφορά σε επισκευαστικές εργασίες σε σχολικά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εργασία Ανακατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Ηροδότου ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προϋπολογισμός 230.000.00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Πηγή Χρηματοδότησης ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Αρ.μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΛΙΜΟΥ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ/ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ" 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ: Το έργο αφορά την αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 33 / 2014 ΝΟΜΟΣ 14REQ002348815 ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-10-20 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΥΧΗ ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 26 Ταχ. Κώδικας: 632 00, Ν. ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΤΗΛ: 23733-50220 FAX: 23730-65792 ΕΡΓΟ: ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ι µ ο λ ό γ ι ο Μ ε λ έ τ η ς

Τ ι µ ο λ ό γ ι ο Μ ε λ έ τ η ς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Τ ι µ ο λ ό γ ι ο Μ ε λ έ τ η ς ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔHΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΖΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Προϋπολογισμός: 549.441,01 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.)

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Ε.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ» ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ:

ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΠΡΑΞΗ: ποιότητα ζωής για όλους Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΠΕΠ «Αττική» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ.Μελέτης : 14/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 586.500,00 ΕΥΡΩ ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, Διπλ. Χημικός Μηχ. Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Τηλ. : 210-529 4870 Fax :

Διαβάστε περισσότερα