ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ"

Transcript

1 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΠΥΑΠ-1365B/ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ (Καταργεί την ΠΓΕΣ-ΠΥΥ-1365A/ ) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2 ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΠΥΑΠ-1365Β/ Α/Α Αριθµός- Ηµ/νία ιαταγής Ηµεροµηνία Καταχώρισης Αυτός που καταχώρησε την τροποποίηση Βαθµός Ονοµατεπώνυµο Μονογραφή Οδηγίες: Καταχωρήστε στον Πίνακα κάθε διαταγή για επιβεβαίωση ότι οι µεταβολές πραγµατοποιήθηκαν.

3 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΠΥΑΠ-1365Β/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Σχετικά Έγγραφα Σχετικά Βοηθήµατα 1 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Γενικές Απαιτήσεις Ειδικές Απαιτήσεις 1 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ποιοι φέρουν την ευθύνη για τον έλεγχο ποιότητας ειγµατοληψία, Μέγεθος Μερίδας και είγµατος Μακροσκοπικός Έλεγχος Εργαστηριακός Έλεγχος Όροι Αποδοχής 3 4. ΙΑΦΟΡΑ Συσκευασία Επισηµάνσεις Άλλα Θέµατα 3 5. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA "Α" Ρυθµιστής Ιξώδους-Πυκνότητας Κυτταρινούχας Βάσης "Β" Βελτιωτικό ιασποράς - Σταθερότητας (Εξαµεταφοσφωρικό Νάτριο) "Γ" ιαβρέκτης Αντικαθιζητικό " " Φιλµογόνο Πολυµερούς "Ε" Συµπολυµερές Ακρυλικού Στυρενίου "ΣΤ" Ανθρακικό Ασβέστιο Ακρυλικών και Πλαστικών Χρωµάτων "Ζ" Πυριτικό Αργίλιο (Πεφρυγµένος Καολίνης) "Η" Βακτηριοκτόνο-Αντιµουχλικό "Θ" Αντιαφριστικό "Ι" Ρυθµιστικό ph "ΙΑ" Αντιψυκτικό "ΙΒ" Ρεολογικό πολυουρεθανικής βάσης "ΙΓ" PVA (Συµπολυµερές Οξικού Πολυβινυλίου) "Ι " Τριυδροξείδιο του Αλουµινίου "ΙΕ" ιάλυµα Ψευδοπλαστικού Ρεολογικού PU Βάσης "ΙΣΤ" Κίτρινη Χρωστική (Ώχρα) Ακρυλικών και Πλαστικών Χρωµάτων υπό Μορφή Πάστας

4 "ΙΖ" Μαύρη Χρωστική Ακρυλικών και Πλαστικών Χρωµάτων υπό Μορφή Πάστας "ΙΗ" Τάλκη Ακρυλικών και Πλαστικών Χρωµάτων "ΙΘ" ιοξείδιο του Τιτανίου Ακρυλικών και Πλαστικών Χρωµάτων "Κ" Απολυµαντικό "ΚΑ" Τυχαία ειγµατοληψία "ΚΒ" Υπόδειγµα Ανάλυσης Προδιαγραφής και Προτάσεων Βελτίωσής της

5 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Η Προδιαγραφή αυτή καλύπτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ποιότητα, τους ελέγχους και τη διαδικασία παραλαβής πρώτων υλών για την παρασκευή υδροχρωµάτων. 1.2 Σχετικά Έγγραφα Όπως σε κάθε παράρτηµα χωριστά αναφέρεται. 1.3 Σχετικά Βοηθήµατα ΠΓΕΣ-ΠΥΥ-1365Α/ "Πρώτες Ύλες Υδροχρωµάτων", η οποία και καταργείται ΤΕ , Μέθοδοι ειγµατοληπτικού Ελέγχου Πληροφορίες από το Εµπόριο και τη Βιοµηχανία. 2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1 Γενικές Απαιτήσεις Οι πρώτες ύλες χρωµάτων πρέπει να είναι κατάλληλες για το σκοπό που προορίζονται. 2.2 Ειδικές Απαιτήσεις Όπως σε κάθε παράρτηµα χωριστά αναφέρεται. 3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Ποιοι φέρουν την ευθύνη για τον έλεγχο ποιότητας Η επιτροπή ελέγχου και παραλαβής, για το µακροσκοπικό έλεγχο Το Χηµείο Στρατού, για τον εργαστηριακό έλεγχο Σε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσης κάποιου εργαστηριακού ελέγχου από το Χηµείο Στρατού, τότε αυτός θα εκτελείται, µε µέριµνα και ευθύνη του Χηµείου Στρατού, από το Γενικό Χηµείο του Κράτους ή άλλο πιστοποιηµένο εργαστήριο κρατικού φορέα, µε δαπάνη του προµηθευτή Για ελέγχους που δεν είναι δυνατό να πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Παράγραφο 3.1.3, θα κατατίθεται από τον προµηθευτή, µε την παράδοση των υλικών, Πιστοποιητικό αναγνωρισµένου εργαστηρίου του εσωτερικού ή εξωτερικού Πιστοποιηµένο εργαστήριο θεωρείται και το εργαστήριο του κατασκευαστή, εφόσον αυτό διαθέτει σύστηµα διασφάλισης Ποιότητας (ISO ή ισοδύναµο) Η κατάθεση Πιστοποιητικού αναγνωρισµένου εργαστηρίου, το οποίο θα είναι πιστοποιηµένο κατά ISO/IEC 17025, δεν µπορεί να αντικαταστήσει ελέγχους που µπορεί να γίνουν σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Παράγραφο

6 ειγµατοληψία, Μέγεθος Μερίδας και είγµατος Η µερίδα αποτελείται από ποσότητα προϊόντος της ίδιας ποιότητας και σύστασης, κατασκευασµένο µε τις ίδιες συνθήκες και στο ίδιο χρονικό διάστηµα. Από κάθε µερίδα ελέγχεται τουλάχιστον 10% της ποσότητας µακροσκοπικά, µε τη διαδικασία της τυχαίας δειγµατοληψίας, που αναφέρεται στο Παράρτηµα "KA". Για τη διενέργεια του Χηµικού Ελέγχου θα ληφθούν από το δείγµα µακροσκοπικού ελέγχου τυχαία δύο δείγµατα του ενός κιλού µε τον τρόπο που αναφέρεται παρακάτω στην παράγραφο Ανάλογα µε το µέγεθος της µερίδας δειγµατίζεται ο ακόλουθος αριθµός βαρελιών ή σάκων: Μέχρι 90 δειγµατίζονται Από δειγµατίζονται Από δειγµατίζονται Από δειγµατίζονται Από δειγµατίζονται Από δειγµατίζονται Από δειγµατίζονται Από κάθε δειγµατιζόµενο βαρέλι ή σάκο ή ανάλογη συσκευασία, παίρνονται ίσες ποσότητες, αναµιγνύονται καλά και διαχωρίζονται σε δύο µέρη του ενός κιλού, τα οποία τοποθετούνται σε δοχεία που κλείνουν στεγανά. Το ένα στέλνεται στο Χηµείο Στρατού σαν " είγµα" για εκτέλεση εργαστηριακού ελέγχου, ενώ το άλλο σαν "Αντίδειγµα" στην Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια. Τα δοχεία (κενά) συσκευασίας των δειγµάτων και αντιδειγµάτων θα προσκοµίζονται στην Επιτροπή Παραλαβής από τον προµηθευτή Η ποσότητα του δείγµατος, του αντιδείγµατος καθώς και τα δοχεία συσκευασίας, βαρύνουν τον προµηθευτή Τα δειγµατισθέντα βαρέλια ή σάκοι, οφείλει ο προµηθευτής να τα συµπληρώσει µε το υλικό της αυτής µερίδας, εφ όσον αυτό είναι δυνατό, διαφορετικά αυτά αντικαθίστανται, µε ισάριθµα (βαρέλια ή σάκους) της αυτής µερίδας Εάν σε κάποιο παράρτηµα της παρούσας προδιαγραφής αναφέρονται διαφορετικά από τα αναφερόµενα στον κορµό της προδιαγραφής, τότε ισχύουν τα αναφερόµενα στο παράρτηµα. 3.3 Μακροσκοπικός Έλεγχος ιενεργείται από την επιτροπή ελέγχου και παραλαβής και αφορά: Το βάρος Την καλή συσκευασία Τις επισηµάνσεις Οποιαδήποτε άλλα µακροσκοπικά χαρακτηριστικά αναφέρονται σε κάθε παράρτηµα χωριστά. 3.4 Εργαστηριακός Έλεγχος Ενεργείται από το Χηµείο Στρατού και αφορά στις δοκιµές που αναφέρονται σε κάθε παράρτηµα ξεχωριστά.

7 Σε περίπτωση που το Χηµείο Στρατού αδυνατεί να εκτελέσει µία ή περισσότερες δοκιµές, τότε ισχύουν τα καθοριζόµενα στην παράγραφο της παρούσας. 3.5 Όροι Αποδοχής Αν τα αποτελέσµατα του µακροσκοπικού και εργαστηριακού ελέγχου ανταποκρίνονται στο σύνολό τους προς τις απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής, οι πρώτες ύλες παραλαµβάνονται οριστικά αφού εξακριβωθεί η ακριβής ποσότητά τους Αν διαπιστωθούν εκτροπές ως προς τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, οι πρώτες ύλες απορρίπτονται Όλες οι επιµέρους παράγραφοι της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής αποτελούν Απαράβατους Όρους. Μη τήρηση έστω και ενός σηµαίνει απόρριψη της προσφοράς. 4 ΙΑΦΟΡΑ 4.1 Συσκευασία Όπως αναφέρεται σε κάθε παράρτηµα εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στη σύµβαση προµήθειας των πρώτων υλών. 4.2 Επισηµάνσεις Στο εξωτερικό κάθε συσκευασίας θα επικολλάται ετικέτα ή θα τυπώνονται µε ευκρινή και ανεξίτηλα γράµµατα στην ελληνική γλώσσα τα παρακάτω στοιχεία: Ονοµασία υλικού Αριθµός Ονοµαστικού Καθαρό βάρος περιεχοµένου Στοιχεία προµηθευτή Αριθµός και έτος σύµβασης Οι επισηµάνσεις δεν θα πρέπει να καταστρέφονται (αποκόλληση, σχίσιµο, σβήσιµο) από τις καιρικές συνθήκες καθώς και κατά τη µεταφορά του υλικού, εκφόρτωση και στίβαξή του. Οι σάκοι θα πρέπει να φέρουν εκτύπωση, µε ανεξίτηλο τρόπο, των επισηµάνσεων του εργοστασίου παραγωγής του περιεχοµένου. 4.3 Άλλα Θέµατα Προσφορές Οι προµηθευτές µαζί µε τις προσφορές τους, θα πρέπει να καταθέτουν και τεχνικό έντυπο, το οποίο απαραίτητα χορηγούν όλες οι βιοµηχανίες. Το τεχνικό αυτό έντυπο θα αφορά στον προσφερόµενο τύπο πρώτης ύλης, που θα αναφέρεται στην προσφορά Οι προµηθευτές στις προσφορές τους πρέπει να µνηµονεύουν ότι το προσφερόµενο από αυτούς προϊόν, ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής.

8 Παράδοση Η παράδοση των πρώτων υλών θα γίνεται στη µονάδα παραλαβής µε ευθύνη και προσωπικό του προµηθευτή. Η εκφόρτωσή τους θα πραγµατοποιείται µε µηχανικά µέσα (ανυψωτικά µηχανήµατα του προµηθευτή). Η στίβαξη θα πραγµατοποιείται κατά µερίδα πρώτων υλών, στο χώρο εναποθήκευσης των υπό παραλαβή υλικών, που θα υποδεικνύεται από την Μονάδα παραλαβής ιαγωνισµός Κατά τη διακήρυξη ενός διαγωνισµού, αποστέλλονται στους ενδιαφερόµενους προµηθευτές το γενικό µέρος της παρούσας προδιαγραφής και µόνο τα παραρτήµατα εκείνα τα οποία αναφέρονται στις υπό προµήθεια πρώτες ύλες του διαγωνισµού ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS) Οι προµηθευτές κατά την παράδοση των πρώτων υλών, πρέπει να προσκοµίζουν στην επιτροπή ελέγχου και παραλαβής «ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού»( ΑΥ) [Material Safety Data Sheets (MSDS)] στην ελληνική γλώσσα, εις διπλούν. Η επιτροπή θα παραδίδει το ένα αντίγραφο στη µονάδα παραλαβής των πρώτων υλών και το άλλο θα το επισυνάπτει στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής. 5. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ % κ.β. =% κατά βάρος cm 3 = κυβικό εκατοστό m 2 = τετραγωνικό µέτρο g = γραµµάριο Kg = χιλιόγραµµο C = βαθµοί κελσίου Ν = Νιούτον (µονάδα δύναµης) mm = χιλιοστά Για τα υπόλοιπα σύµβολα και συντµήσεις ισχύουν όσα αναφέρονται στα επιµέρους Παραρτήµατα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA "Α" Ρυθµιστής Ιξώδους-Πυκνότητας Κυτταρινούχας Βάσης "Β" Βελτιωτικό ιασποράς - Σταθερότητας (Εξαµεταφοσφωρικό Νάτριο) "Γ" ιαβρέκτης Αντικαθιζητικό " " Φιλµογόνο Πολυµερούς "Ε" Συµπολυµερές Ακρυλικού Στυρενίου "ΣΤ" Ανθρακικό Ασβέστιο Ακρυλικών και Πλαστικών Χρωµάτων "Ζ" Πυριτικό Αργίλιο (Πεφρυγµένος Καολίνης) "Η" Βακτηριοκτόνο-Αντιµουχλικό "Θ" Αντιαφριστικό "Ι" Ρυθµιστικό ph

9 -5- "ΙΑ" Αντιψυκτικό "ΙΒ" Ρεολογικό πολυουρεθανικής βάσης "ΙΓ" PVA (Συµπολυµερές Οξικού Πολυβινυλίου) "Ι " Τριυδροξείδιο του Αλουµινίου "ΙΕ" ιάλυµα Ψευδοπλαστικού Ρεολογικού PU Βάσης "ΙΣΤ" Κίτρινη Χρωστική (Ώχρα) Ακρυλικών και Πλαστικών Χρωµάτων υπό Μορφή Πάστας "ΙΖ" Μαύρη Χρωστική Ακρυλικών και Πλαστικών Χρωµάτων υπό Μορφή Πάστας "ΙΗ" Τάλκη Ακρυλικών και Πλαστικών Χρωµάτων "ΙΘ" ιοξείδιο του Τιτανίου Ακρυλικών και Πλαστικών Χρωµάτων "Κ" Απολυµαντικό "ΚΑ" Τυχαία ειγµατοληψία "ΚΒ" Υπόδειγµα Ανάλυσης Προδιαγραφής και Προτάσεων Βελτίωσής της

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΠΥΑΠ-1365Β/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ/2ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΙΞΩ ΟΥΣ - ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑΣ ΒΑΣΗΣ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Υγροσκοπική σκόνη λευκή ή υπόλευκη, άοσµη, οµογενούς µεγέθους κόκκων, µε χηµικό τύπο [C 6 H 7 O 2 (OH) x (OC 2 H 5 ) y [O(CH 2 CH 2 O) m H] z ] n [όπου n είναι ο βαθµός πολυµερισµού και το άθροισµα αφενός των x,y και z ισούται µε 3(x+y+z=3), αφετέρου των m,z µε (m+z=) 0,5 2,5], κατάλληλα επεξεργασµένης, ώστε αφενός να επιβραδύνεται η απορρόφηση νερού, προς αποφυγή συσσωµάτωσης, κατάλληλο για υδροχρώµατα. 1.2 Ειδικές Απαιτήσεις Όπως στον παρακάτω Πίνακα. Α/Α ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΧΕΣ 1. Απώλεια κατά τη ξήρανση (%) (ΜΕΓ) 10 ISO Ιξώδες ιαλ/τος 2%κβ(cP) ± ISO ph ιαλ/τος 2%κβ 7,5 ±1 ISO Μακροσκοπικές Απαιτήσεις Το υλικό πρέπει να είναι µαλακής υφής, οµοιογενούς κοκκοµετρίας, χωρίς συσσωµατώµατα ή εµφανείς ακαθαρσίες ώστε να εξασφαλίζει ευχερή διασπορά στο υδρόχρωµα. 2. Εργαστηριακός Έλεγχος Ενεργείται στο Χηµείο Στρατού, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του κυρίως µέρους της παρούσας προδιαγραφής και τις µεθόδους του παραπάνω πίνακα. 3. Συσκευασία Στεγανή συσκευασία σε σάκους µε πολλαπλά φύλλα (κατ ελάχιστο τέσσερα), των 20 ή 25 κιλών, τοποθετηµένους σε παλέτες έτσι ώστε το συνολικό βάρος του προσκοµιζοµένου υλικού να µην υπερβαίνει τα κιλά. 4. Επισηµάνσεις Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Παράγραφο 4.2 του γενικού µέρους.

11 Α-2 5. Μέτρα Προστασίας Εργαζοµένων Οι α ύλες να συνοδεύονται από: 5.1 Έγγραφες πληροφορίες, σχετικά µε τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά των παραγόντων και τους κινδύνους για την υγεία των εργαζοµένων που εκτίθενται σ αυτούς. 5.2 Γραπτές οδηγίες, για την ορθή χρήση και τον τρόπο προφύλαξης. 5.3 Βεβαίωση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαταγές ότι οι α ύλες δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των προσώπων που τις χρησιµοποιούν, εφόσον χρησιµοποιούνται κατάλληλα, για την εργασία που έχουν προδιαγραφεί.

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΠΥΑΠ-1365Β/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ/2ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΙΑΣΠΟΡΑΣ - ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ (ΕΞΑΜΕΤΑΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ) 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Σκόνη λευκή, οµογενούς µεγέθους κόκκων, συνισταµένη από εξαµεταφωσφορικό νάτριο, µε χηµικό τύπο (NaPO 3 ) 6 (µείγµα πολυµερικών µεταφωσφορικών, παρασκευαζόµενο δια τήξεως ορθοφωσφορικού µονονατρίου (NaH 2 PO 4 ) ακολουθουµένη από ταχεία ψύξη). 1.2 Ειδικές Απαιτήσεις Όπως στον παρακάτω Πίνακα. Α/Α ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΧΕΣ 2. Αδιάλυτα στο νερό ISO 787-3, 0,06 (%) (ΜΕΓ) ISO Πυκνότητα (g/cm 3 ) (20 0 C) 1.2 ± 0,1 ISO ΠΡΟΣΜΕΙΞΕΙΣ α.σίδηρος (%)(ΜΕΓ) β. Μόλυβδος(ppm) (ΜΕΓ) γ. Αρσενικό (ppm 0, ΜΕΓ) Πιστοποιητικού δ. Phosphate (max) 68,3% από Προµηθευτή Fluoride(max) Mercury (max) Cadmium (max) Heavy metal (as Pb) 10ppm 1ppm 1ppm 10ppm (max) 5. Υγρασία (%) (ΜΕΓ) 2,0 ISO ph (Υδατικού ιαλύ- µατος 1,0% κβ) 6,6 ± 1,1 ISO Μακροσκοπικές Απαιτήσεις Το υλικό πρέπει να είναι µαλακής υφής, οµοιογενούς κοκκοµετρίας, χωρίς συσσωµατώµατα ή εµφανείς ακαθαρσίες ώστε να εξασφαλίζει ευχερή διασπορά στο υδρόχρωµα.

13 Β-2 2. Εργαστηριακός Έλεγχος Ενεργείται στο Χηµείο Στρατού, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του κυρίως µέρους της παρούσας προδιαγραφής και τις µεθόδους του παραπάνω πίνακα. 3. Συσκευασία Στεγανή συσκευασία σε σάκους µε πολλαπλά φύλλα (κατ ελάχιστο τέσσερα), των 20 ή 25 κιλών, τοποθετηµένους σε παλέτες έτσι ώστε το συνολικό βάρος του προσκοµιζοµένου υλικού να µην υπερβαίνει τα κιλά. 4. Επισηµάνσεις Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Παράγραφο 4.2 του γενικού µέρους. 5. Μέτρα Προστασίας Εργαζοµένων Οι α ύλες να συνοδεύονται από: 5.1 Έγγραφες πληροφορίες, σχετικά µε τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά των παραγόντων και τους κινδύνους για την υγεία των εργαζοµένων, που εκτίθενται σ αυτούς. 5.2 Γραπτές οδηγίες για την ορθή χρήση και τον τρόπο προφύλαξης. 5.3 Βεβαίωση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαταγές ότι οι α ύλες δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των προσώπων που τις χρησιµοποιούν, εφόσον χρησιµοποιούνται κατάλληλα, για την εργασία που έχουν προδιαγραφεί.

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Γ" ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΠΥΑΠ-1365Β/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ/2ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΙΑΒΡΕΚΤΗΣ - ΑΝΤΙΚΑΘΙΖΗΤΙΚΟ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Πυκνό υδατικό διαυγές έως ελάχιστα ηµιδιαυγές διάλυµα αµµωνιακών αλάτων πολυκαρβονικών οξέων. 1.2 Ειδικές Απαιτήσεις Όπως στον παρακάτω Πίνακα. Α/Α ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΧΕΣ 1. Πυκνότητα (g/ml) (20 0 C) 1,18 ± 0,05 ISO υναµικό Iξώδες (20 0 C)(cP) (Brookfield sp2/50rpm) (BROOKFIELD RVT, SP3, ISO 2555 RPM20) 3. pη (20 0 C) 7,0 9,0 ASTM 4584 ISO 976(εναλλακτικά) ISO 1148(εναλλακτικά 4. Περιεκτικότητα σε στερεά 45% ±2 ISO Χρόνος Αποθήκευσης (ΕΛΑΧ) (Μήνες) Μακροσκοπικές Απαιτήσεις Το υλικό πρέπει να είναι οµοιογενές, χωρίς συσσωµατώµατα ή εµφανείς ακαθαρσίες, ώστε να εξασφαλίζει ευχερή διασπορά των χρωστικών και λοιπών συστατικών του υδροχρώµατος. 2. Εργαστηριακός Έλεγχος Ενεργείται στο Χηµείο Στρατού, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του κυρίως µέρους της παρούσας προδιαγραφής και τις µεθόδους του παραπάνω πίνακα. 3. Συσκευασία Το προϊόν θα παραδίδεται σε δοχεία κατασκευασµένα από υλικό που να µην προσβάλλεται από το περιεχόµενο, αλλά και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, χωρητικότητας 200 λίτρων. 4. Επισηµάνσεις Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Παράγραφο 4.2 του γενικού µέρους.

15 Γ-2 5. Μέτρα Προστασίας Εργαζοµένων Οι α ύλες να συνοδεύονται από: 5.1 Έγγραφες πληροφορίες σχετικά µε τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά των παραγόντων και τους κινδύνους για την υγεία των εργαζοµένων, που εκτίθενται σ αυτούς. 5.2 Γραπτές οδηγίες για την ορθή χρήση και τον τρόπο προφύλαξης. 5.3 Βεβαίωση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαταγές ότι οι α ύλες δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των προσώπων που τις χρησιµοποιούν, εφόσον χρησιµοποιούνται κατάλληλα, για την εργασία που έχουν προδιαγραφεί.

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " " ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΠΥΑΠ-1365Β/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ/2ο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΦΙΛΜΟΓΟΝΟ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Άχρωµο ή υποκίτρινο διαυγές υγρό. Συντελεί στη µεγιστοποίηση της συγκόλλησης των πολυµερών προς σχηµατισµό ανθεκτικού υµένα επί του υποστρώµατος κατά τη ξήρανση µέσω ταπείνωσης ελάχιστης θερµοκρασίας σχηµατισµού υµένα, κάτω από µεταβλητές καιρικές συνθήκες και ανεξάρτητα από το πόσο πορώδες είναι το υπόστρωµα. 1.2 Ειδικές Απαιτήσεις Όπως στον παρακάτω Πίνακα. Α/Α ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΧΕΣ 1. Πυκνότητα (g/ml) (20 0 C) 1,0 ± 0,1 ISO Σηµείο Βρασµού ( Πιστοποιητικού C)(ΕΛΑΧ) από Προµηθευτή Σηµείο Αναφλέξεως ( 0 C) (Ανοικτού οχείου) (ΕΛΑΧ) Πτητικά Οργανικά Συστατικά (VOC) (%) 120 Πιστοποιητικού από Προµηθευτή 0,0 ISO Μακροσκοπικές Απαιτήσεις Το υλικό πρέπει να είναι οµοιογενές, χωρίς συσσωµατώµατα ή εµφανείς ακαθαρσίες, ώστε να εξασφαλίζει ευχερή διασπορά των χρωστικών και λοιπών συστατικών του υδροχρώµατος. 2. Εργαστηριακός Έλεγχος Ενεργείται στο Χηµείο Στρατού, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του κυρίως µέρους της παρούσας προδιαγραφής και τις µεθόδους του παραπάνω πίνακα. 3. Συσκευασία Το προϊόν θα παραδίδεται σε δοχεία κατασκευασµένα από υλικό που να µην προσβάλλεται από το περιεχόµενο, αλλά και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, χωρητικότητας λίτρων.

17 -2 4. Επισηµάνσεις Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Παράγραφο 4.2 του γενικού µέρους. 5. Μέτρα Προστασίας Εργαζοµένων Οι α ύλες να συνοδεύονται από: 5.1 Έγγραφες πληροφορίες, σχετικά µε τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά των παραγόντων και τους κινδύνους για την υγεία των εργαζοµένων, που εκτίθενται σ αυτούς. 5.2 Γραπτές οδηγίες για την ορθή χρήση και τον τρόπο προφύλαξης. 5.3 Βεβαίωση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαταγές ότι οι α ύλες δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των προσώπων που τις χρησιµοποιούν, εφόσον χρησιµοποιούνται κατάλληλα, για την εργασία που έχουν προδιαγραφεί.

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ε" ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΠΥΑΠ-1365Β/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ/2ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΥΡΕΝΙΟΥ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Υδατικό γαλάκτωµα (κολλοειδές EMULSION) συνιστάµενο από συµπολυµερές ακρυλικών εστέρων και στυρενίου, ανθεκτικό µετά τη ξήρανση του επιχρίσµατος στη γήρανση από καιρικές συνθήκες και έκπλυση µε νερό. Το υδρόχρωµα που θα προκύψει να είναι κατάλληλο τόσο για εξωτερικές όσο και για εσωτερικές επιφάνειες των κτιρίων. Το γαλάκτωµα πρέπει να έχει επαρκή ποσότητα βιοκτόνου για την προστασία του κατά την αποθήκευση 1.2 Ειδικές Απαιτήσεις Όπως στον παρακάτω Πίνακα. Α/Α ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΧΕΣ 1. Περιεκτικότητα Στερεών (%) 50,0 ± 1,0 ISO υναµικό ιξώδες (cp) ± (Brookfield sp4/20rpm) ISO 2555 ASTM ph 8 ± 0,5 ISO 976(εναλλακτικά) MFFT(Ελάχιστη Θερµoκρ. Σχηµατισµού φίλµ) ( 0 C) Χρόνος Αποθήκευσης (Μήνες) (ΕΛΑΧ) 6. Μέγεθος Μυκηλίου (µm) 0,14 7. Παραµέµοντα Μονοµερή(%) (ΜΕΓ) 15 0 C ± 3, ,11 8. Φαινόλες (%) 0,0 ± 0,02 ISO 1148(εναλλακτικά ISO 2115, ASTM2354(εναλλακτικά Πιστοποιητικού από Προµηθευτή Πιστοποιητικού από Προµηθευτή Πιστοποιητικού από Προµηθευτή 1.3 Μακροσκοπικές Απαιτήσεις Το υλικό πρέπει να είναι οµοιογενές χωρίς συσσωµατώµατα ή εµφανείς ακαθαρσίες, ώστε να εξασφαλίζει ευχερή διασπορά των χρωστικών και λοιπών συστατικών του υδροχρώµατος.

19 Ε-2 2. Εργαστηριακός Έλεγχος Ενεργείται στο Χηµείο Στρατού, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του κυρίως µέρους της παρούσας προδιαγραφής και τις µεθόδους του παραπάνω πίνακα. 3. ιαδικασία Παράδοσης Το υλικό θα παραδίδεται µε βυτιοφόρο της αναδόχου εταιρείας στη Μονάδα, για την οποία διενεργείται η προµήθεια. Το υπόψη όχηµα θα φέρει αντλία για τη µετάγγισή του στη δεξαµενή της Μονάδας. 4. Επισηµάνσεις Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Παράγραφο 4.2 του γενικού µέρους. 5. Μέτρα Προστασίας Εργαζοµένων Οι α ύλες να συνοδεύονται από: 5.1 Έγγραφες πληροφορίες, σχετικά µε τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά των παραγόντων και τους κινδύνους για την υγεία των εργαζοµένων, που εκτίθενται σ αυτούς. 5.2 Γραπτές οδηγίες για την ορθή χρήση και τον τρόπο προφύλαξης. 5.3 Βεβαίωση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαταγές ότι οι α ύλες δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των προσώπων που τις χρησιµοποιούν, εφόσον χρησιµοποιούνται κατάλληλα, για την εργασία που έχουν προδιαγραφεί.

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΣΤ" ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΠΥΑΠ-1365Β/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ/2ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΑΚΡΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος παραρτήµατος είναι να καθορίσει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προµήθεια Ανθρακικού Ασβεστίου, υπό µορφή λευκής ή υπόλευκης λεπτόκοκκης σκόνης, που θα χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή Χρώµατος ιαγράµµισης στα 691 ΒΕΒ. 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1 Γενικά Το ανθρακικό ασβέστιο πρέπει να προέρχεται από χηµική καθίζηση ή από λεπτότατη άλεση φυσικού ανθρακικού ασβεστίου. Θα πρέπει να έχει υποστεί επιφανειακή επεξεργασία έτσι ώστε να είναι υδροφόρο και να αυξάνει την ικανότητα διασποράς του όπως επίσης να δίνει ιδιότητες καλής αιώρησης. 2.2 Ειδικές Απαιτήσεις Όπως στον παρακάτω Πίνακα. Α/Α ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΧΕΣ 1. Περιεκτικότητα σε CaCO 3 (ελάχιστο) 97.0 % ISO Πυκνότητα 2.7 g/ml ± 0,2 ISO Υγρασία και άλλα 3. πτητικά υλικά 0,2% ISO (µέγιστο) 4. ph 9 ±0,2 ISO Oil Absorption 18 g/100g ±2 ISO Water Absorption 26 g/100g ±2 ISO Μέσο µέγεθος κόκκων 4-6 µm 8. Top cut(d97) µm 9. Whiteness Y value (ελάχιστο) 95 πιστοποιητικού από τον producer πιστοποιητικού από τον producer ASTM E313, ISO (εναλλακτικά) ISO 3262 (εναλλακτικά)

21 ΣΤ Μακροσκοπικές Απαιτήσεις Το υλικό πρέπει να είναι µαλακής υφής, οµοιογενούς κοκκοµετρίας, χωρίς συσσωµατώµατα ή εµφανείς ακαθαρσίες ώστε να εξασφαλίζει ευχερή διασπορά στο υδρόχρωµα. 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ενεργείται στο Χηµείο Στρατού, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή και τις µεθόδους του Πίνακα. 4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Στεγανή συσκευασία σε σάκους µε πολλαπλά φύλλα (κατ ελάχιστο τέσσερα), των 20 ή 25 κιλών, τοποθετηµένους σε παλέτες έτσι ώστε το συνολικό βάρος του προσκοµιζοµένου υλικού να µην υπερβαίνει τα κιλά. 5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρούσα προδιαγραφή. Επιπλέον οι σάκοι θα πρέπει να φέρουν εκτύπωση, µε ανεξίτηλο τρόπο, των επισηµάνσεων του εργοστασίου παραγωγής του περιεχοµένου. 6. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 6.1 Οι α ύλες να συνοδεύονται από «ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού ( ΑΥ) (Material safety Data sheets MSDS): 6.2 Βεβαίωση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαταγές ότι οι α ύλες δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των προσώπων που τις χρησιµοποιούν, εφόσον χρησιµοποιούνται κατάλληλα για την εργασία που έχουν προδιαγραφεί.

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ζ" ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΠΥΑΠ-1365Β/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ/2ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΥΡΙΤΙΚΟ ΑΡΓΙΛΙΟ (ΠΕΦΡΥΓΜΕΝΟΣ ΚΑΟΛΙΝΗΣ) 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Σκόνη λευκή, οµογενούς µεγέθους κόκκων, συνισταµένη από άµορφο πυριτικό αργίλιο και πυριτικό νάτριο (καολίνης) µετά από επεξεργασία πυρόλυσης. 1.2 Ειδικές Απαιτήσεις Α/Α 1. Όπως στον παρακάτω Πίνακα. ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Μέγεθος Κόκκου (µm)(μεγ) ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 8 ΑΝΟΧΕΣ Πιστοποιητικού από Προµηθευτή 2. Υγρασία (%) (ΜΕΓ) 7 ISO Απορρόφηση DBP (g/100 g) (ΜΕΓ) 140 ± 20 ISO ph (Υδατικό Αιώρηµα 5%)(ΕΛΑΧ) 6 ± 1,0 ISO Χηµική Σύσταση(Ξηρό) Si0 2 Al ως Al 2 O 3 Na ως Na 2 O 81 9,5 8,0 ± 2 ± 2 ±0,2 Πιστοποιητικού από Προµηθευτή 1.3 Μακροσκοπικές Απαιτήσεις Το υλικό πρέπει να είναι µαλακής υφής, οµοιογενούς κοκκοµετρίας, χωρίς συσσωµατώµατα ή εµφανείς ακαθαρσίες, ώστε να εξασφαλίζει ευχερή διασπορά στο υδρόχρωµα. 2. Εργαστηριακός Έλεγχος Ενεργείται στο Χηµείο Στρατού, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του κυρίως µέρους της παρούσας προδιαγραφής και τις µεθόδους του παραπάνω πίνακα. 3. Συσκευασία Στεγανή συσκευασία σε σάκους µε πολλαπλά φύλλα (κατ ελάχιστο τέσσερα), των 20 ή 25 κιλών, τοποθετηµένους σε παλέτες έτσι ώστε το συνολικό βάρος του προσκοµιζοµένου υλικού να µην υπερβαίνει τα κιλά.

23 Ζ-2 4. Επισηµάνσεις Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Παράγραφο 4.2 του γενικού µέρους. 5. Μέτρα Προστασίας Εργαζοµένων Οι α ύλες να συνοδεύονται από: 5.1 Έγγραφες πληροφορίες, σχετικά µε τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά των παραγόντων και τους κινδύνους για την υγεία των εργαζοµένων που εκτίθενται σ αυτούς. 5.2 Γραπτές οδηγίες για την ορθή χρήση και τον τρόπο προφύλαξης. 5.3 Βεβαίωση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαταγές ότι, οι α ύλες δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των προσώπων που τις χρησιµοποιούν, εφόσον χρησιµοποιούνται κατάλληλα για την εργασία που έχουν προδιαγραφεί.

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Η" ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΠΥΑΠ-1365Β/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ/2ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ-ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΟ ιαυγές έως ελάχιστα ηµιδιαυγές υδατικό διάλυµα, από το οποίο απελευθερώνονται φορµαλδεΰδη και ισοθειαζολόνες (µείγµα CIT/MIT 3:1) που καταπολεµούν τα βακτήρια και τους µύκητες που αναπτύσσονται εντός του δοχείου αποθήκευσης, προς αποφυγή οσµών καθώς και διαφοροποίησης ph και ιξώδους. 1.2 Ειδικές Απαιτήσεις Όπως στον παρακάτω Πίνακα. Α/Α ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΧΕΣ 1. Πυκνότητα (g/ml) (20 0 C) 1,05 ± 0,05 ISO 2811 υναµικό ιξώδες (cp) (Brookfield sp1/100rpm) --- ISO 2555 (ΜΕΓ) 3. Χρόνος Αποθήκευσης (ΕΛΑΧ) (Μήνες) Περιεκτικότητα σε µείγµα 1,4-1,5 Πιστοποιητικού ισοθειαζολονών (%) από Προµηθευτή 1.3 Μακροσκοπικές Απαιτήσεις Το υλικό πρέπει να είναι οµοιογενές χωρίς συσσωµατώµατα ή εµφανείς ακαθαρσίες ώστε να εξασφαλίζει ευχερή διασπορά των χρωστικών και λοιπών συστατικών του υδροχρώµατος. 2. Εργαστηριακός Έλεγχος Ενεργείται στο Χηµείο Στρατού, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του κυρίως µέρους της παρούσας προδιαγραφής και τις µεθόδους του παραπάνω πίνακα. 3. Συσκευασία Το προϊόν θα παραδίδεται σε δοχεία αφενός κατασκευασµένα από υλικό που να µη προσβάλλεται από το περιεχόµενο και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, αφετέρου χωρητικότητας 200 λίτρων.

25 Η-2 4. Επισηµάνσεις Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Παράγραφο 4.2 του γενικού µέρους. 5. Μέτρα Προστασίας Εργαζοµένων Οι α ύλες να συνοδεύονται από: 5.1 Έγγραφες πληροφορίες, σχετικά µε τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά των παραγόντων και τους κινδύνους για την υγεία των εργαζοµένων που εκτίθενται σ αυτούς. 5.2 Γραπτές οδηγίες για την ορθή χρήση και τον τρόπο προφύλαξης. 5.3 Βεβαίωση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαταγές ότι οι α ύλες δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των προσώπων που τις χρησιµοποιούν, εφόσον χρησιµοποιούνται κατάλληλα για την εργασία που έχουν προδιαγραφεί.

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Θ" ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΠΥΑΠ-1365Β/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ/2ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΝΤΙΑΦΡΙΣΤΙΚΟ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Υποκίτρινο ή άχρωµο διάλυµα υδρογονανθράκων, λιπαρών οξέων και επιφανειοδραστικών ουσιών. Η προσθήκη του κατά την παραγωγή πρέπει να εξασφαλίζει προστασία κατά του αφρισµού στην παραγωγή, στη συσκευασία και στην εφαρµογή του υδροχρώµατος. 1.2 Ειδικές Απαιτήσεις Όπως στον παρακάτω Πίνακα. Α/Α ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΧΕΣ 1. Πυκνότητα (g/ml) (20 0 C) 0,9 ± 0,1 ISO υναµικό ιξώδες (cp) (Brookfield sp2/20rpm) 3. ph (20 0 C) 7,0 8, Χρόνος Αποθήκευσης (ΕΛΑΧ) (Μήνες) ± 1000 ISO ASTM 4584 ISO 976(εναλλακτικά) ISO 1148(εναλλακτικά 1.3 Μακροσκοπικές Απαιτήσεις Το υλικό πρέπει να είναι οµοιογενές χωρίς συσσωµατώµατα ή εµφανείς ακαθαρσίες ώστε να εξασφαλίζει ευχερή διασπορά των χρωστικών και λοιπών συστατικών του υδροχρώµατος. 2. Εργαστηριακός Έλεγχος Ενεργείται στο Χηµείο Στρατού, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του κυρίως µέρους της παρούσας προδιαγραφής και τις µεθόδους του παραπάνω πίνακα. 3. Συσκευασία Το προϊόν θα παραδίδεται σε δοχεία κατασκευασµένα από υλικό που να µην προσβάλλεται από το περιεχόµενο αλλά και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, χωρητικότητας λίτρων. 4. Επισηµάνσεις Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Παράγραφο 4.2 του γενικού µέρους.

27 Θ-2 5. Μέτρα Προστασίας Εργαζοµένων Οι α ύλες να συνοδεύονται από: 5.1 Έγγραφες πληροφορίες, σχετικά µε τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά των παραγόντων και τους κινδύνους για την υγεία των εργαζοµένων που εκτίθενται σ αυτούς. 5.2 Γραπτές οδηγίες για την ορθή χρήση και τον τρόπο προφύλαξης. 5.3 Βεβαίωση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαταγές ότι οι α ύλες δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των προσώπων που τις χρησιµοποιούν, εφόσον χρησιµοποιούνται κατάλληλα για την εργασία που έχουν προδιαγραφεί.

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ι" ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΠΥΑΠ-1365Β/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ/2ο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ph 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Το ρυθµιστικό διάλυµα πρέπει να είναι βάσης αµίνης, µη πτητικό, διαυγές, µη πνιγηρούς οσµής. Χρησιµοποιείται για τη σταθεροποίηση του ph του πλαστικού υδροχρώµατος στα επίπεδα 7,5 έως 9 καθώς και για την βελτίωση της διασποράς των στερεών συστατικών του. 1.2 Ειδικές Απαιτήσεις Όπως στον παρακάτω Πίνακα. Α/Α ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΧΕΣ 1. Πυκνότητα (g/cm 3 ) (20 0 C) 1 ± 0,1 ISO Ενεργά συστατικά (%) 90 Πιστοποιητικού από (ΕΛΑΧ) Προµηθευτή 3. ιαλυτότητα στο Νερό Πλήρως Αναµίξιµο 4. ph (20 0 C) 13 ± 1,0 --- Πιστοποιητικού από Προµηθευτή ASTM 4584 ISO 976(εναλλακτικά) ISO 1148(εναλλακτικά) 5. Ιξώδες (200C ) cp 250 ± 20 ISO Μακροσκοπικές Απαιτήσεις Το υλικό πρέπει να είναι οµοιογενές χωρίς ακαθαρσίες ώστε να εξασφαλίζει ευχερή διασπορά των χρωστικών και λοιπών συστατικών του υδροχρώµατος. 2. Εργαστηριακός Έλεγχος Ενεργείται στο Χηµείο Στρατού, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του κυρίως µέρους της παρούσας προδιαγραφής και τις µεθόδους του παραπάνω πίνακα. 3. Συσκευασία Το προϊόν θα παραδίδεται σε δοχεία κατασκευασµένα από υλικό που να µην προσβάλλεται από το περιεχόµενο αλλά και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, χωρητικότητας λίτρων.

29 Ι-2 4. Επισηµάνσεις Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Παράγραφο 4.2 του γενικού µέρους. 5. Μέτρα Προστασίας Εργαζοµένων Οι α ύλες να συνοδεύονται από: 5.1 Έγγραφες πληροφορίες, σχετικά µε τα επικίνδυνα χαρακτηριστικά των παραγόντων και τους κινδύνους για την υγεία των εργαζοµένων που εκτίθενται σ αυτούς. 5.2 Γραπτές οδηγίες για την ορθή χρήση και τον τρόπο προφύλαξης. 5.3 Βεβαίωση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαταγές ότι οι α ύλες δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των προσώπων που τις χρησιµοποιούν, εφόσον χρησιµοποιούνται κατάλληλα για την εργασία που έχουν προδιαγραφεί.

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΠΥΧ -1394/4-2013 8010-03-029-260413 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΠΥΧ -1394/4-2013 8010-03-029-260413 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΠΥΧ -1394/4-2013 8010-03-029-260413 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2 ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ- ΠΥΒ 1258A / 4-08

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ- ΠΥΒ 1258A / 4-08 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ- ΠΥΒ 1258A / 4-08 3520-03-004-010808 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ ΑΡΒΥΛΩΝ Μ-07 (DMS) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2 ο Γρ. ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΝΕΛΛΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ

ΦΑΝΕΛΛΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΦΒΚ-1273Γ/01-2010 8405-03-036-240210 ΦΑΝΕΛΛΕΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ ΔΑΣΟΥΣ (Καταργεί την ΠΓΕΣ-ΦΒΚ-1273Β/02-2009) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 09/2014

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 09/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ Διακήρυξη με αριθμό 09/2014 Ανακοινώνεται ότι στις 27 Ιουνίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/2 ο Γρ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΚΔΟΣΗ 7 η Π-ΓΕΣ-ΕΤΑ-88 Σεπ 2008 ΚΑ ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/6 ο : 2640 01 012-110908 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :2/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Βας.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤ - 1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ 2ο Γραφείο / 2α Αυγ 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " ΣΤ " ΣΤΗΝ Π ΓΕΣ ΑΣΙ / 1η ΕΚ ΟΣΗ / ΑΥΓ 2011 (1670-16-002-160811) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 18/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 18/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TS.DOC / 02-12 / 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 01. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 3 02. ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ... 10 03. TΟΙΧΟ ΟΜΕΣ... 16 04. ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ... 26 05. ΣΙ ΕΡΕΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ... 44

Διαβάστε περισσότερα

Ε 18.02.10. Έκδοση 1 / 07-10-2008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 02 ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Ε 18.02.10. Έκδοση 1 / 07-10-2008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 02 ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Ε 18.02.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1 / 07-10-2008 18 ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 02 ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΕΣ 10 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΒΑΡΟΥΣ > 46 KG/M Η Οδηγία τέθηκε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική Δημοκρατία ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Ἀριθμ. Πρωτ.: Φ. 37/345 Αλεξανδρουπολη 12 /5/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Η Ιερά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000.

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000. Κ..Π. 227/2000 Οι περί Εφαρµογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόµηση, Σήµανση και Εµπορία Αυγών Κανονισµοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, µε την

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα περιεχόμενα Παρουσίαση ομίλου ΤΙΤΑΝ...2 Παρουσίαση INTERBETON...3 Το σκυρόδεμα είναι......4 Κατηγορίες σκυροδέματος...4 Πίνακας κατηγοριών σκυροδέματος...5 Απαιτήσεις για τα σκυροδέματα που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87)

Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Β 19338/1944/87 Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συµµόρφωση προς την οδηγία 84/525 ΕΟΚ. (ΦΕΚ 624/Β/24-11-87) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Δρ ΒΛΑΣΗΣ Χ. ΓΚΕΡΓΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Ι. ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΘΑΛΕΙΑ Γ. ΝΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ, ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δρ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1

Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α. Τεχνίτης Μονωτής. Σελίδα 1 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ί α Τεχνίτης Μονωτής Σελίδα 1 Τεχνίτης Μονωτής Τεχνίτης Μονωτής ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 «Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου

Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΑ Χερσονήσου Σύµφωνα µε την απόφαση 198/2012 Σ ΕΥΑΧ & την απόφαση 541/2012 ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου ΜΑΛΙΑ, εκέµβρης 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 618/43/05 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΚΥΑ-004 (13/06/2012) Παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου 15773 Αθήνα Tel: 210 7723106 Fax: 210 7723285 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΙΣΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΙΣΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΙΣΟ ΚΩ ΙΚΟΙ: 831009871 To κράνος αυτό θα χρησιµοποιείται από συνεργεία κατασκευών σε υπαίθριους χώρους για εργασίες κατά τις οποίες δεν θα υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα