ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ"

Transcript

1 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-Μ-561B/ ΜΟΛΥΒ ΟΣ ΣΕ ΡΑΒ ΟΥΣ (Καταργεί την Προδιαγραφή ΠΓΕΣ-Μ-561A/ ) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ /2ο ΑΘΗΝΑ IOYΛΙΟΣ 2013

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-Μ-561B/ Α/Α Αριθµός-Ηµ/νία ιαταγής Ηµεροµηνία Καταχώρισης Αυτός που καταχώρησε τη τροποποίηση Βαθµός Ονοµατεπώνυµο Μονογραφή Οδηγίες: Καταχωρήστε στο Πίνακα κάθε διαταγή για επιβεβαίωση ότι οι µεταβολές πραγµατοποιήθηκαν.

3 - 3 - ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-Μ-561B/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Σχετικά Βοηθήµατα ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Πρώτες Ύλες - Κατασκευαστικά Στοιχεία Λοιπές Απαιτήσεις ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ είγµατα Μερίδα- ειγµατοληψία Έλεγχοι Ποιότητας ΙΑΦΟΡΑ Συσκευασία Επισηµάνσεις Παραλαβή-Απόρριψη Απόψεις-Παρατηρήσεις Α Χηµική Σύσταση Ράβδων Μολύβδου Β " Υπόδειγµα Λήψης είγµατος-μορφή- ιαστάσεις Ράβδων Μολύβδου " Γ ιαδικασία ειγµατοληψίας Μίας Ράβδου Μολύβδου Τυχαία ειγµατοληψία E Υπόδειγµα Ανάλυσης Προδιαγραφής και Προτάσεων Βελτίωσής της

4 ΜΟΛΥΒ ΟΣ ΣΕ ΡΑΒ ΟΥΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Η Προδιαγραφή αυτή καθορίζει τις απαιτήσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους ελέγχους παραλαβής για την προµήθεια µολύβδου σε ράβδους. 1.2 Σχετικά βοηθήµατα Η προδιαγραφή ΠΓΕΣ-Μ-561Α/ /ΓΕΣ/ ΥΠ/2 ο +1 η 3 η Τροπ., η οποία καταργείται Το ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Μόλυβδος και Κράµατα Μολύβδου-Μόλυβδος Το ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ Μόλυβδος και Κράµατα Μολύβδου-Μέθοδοι ειγµατοληψίας για Ανάλυση STANAG 2828 Edition5, Military Pallets, Packages and Containers Το Τεχνικό Εγχειρίδιο ΤΕ , «Μέθοδοι ειγµατοληπτικού Ελέγχου». 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1 Πρώτες Ύλες - Κατασκευαστικά Στοιχεία Ο προσκοµιζόµενος µόλυβδος πρέπει να έχει παρασκευασθεί µε τη µέθοδο της αναγωγής ή µε τη µέθοδο της ανακάθαρσης Αναγωγή Είναι η διεργασία κατά την οποία µετατρέπεται το οξείδιο του µολύβδου (PbO) σε καθαρό µόλυβδο (Pb). Κατά τη διεργασία αυτή το προς επεξεργασία υλικό υπόκειται σε τήξη µέσα σε κλίβανο, εντός του οποίου υπάρχει ατµόσφαιρα αερίων κατάλληλων να επιτύχουν τη µετατροπή αυτή. Η δράση αυτή χρησιµοποιείται για παραγωγή καθαρού µολύβδου από µετάλλευµα αυτού (ορυκτό µόλυβδο), αλλά αποτελεί και µία από τις αρχικές διεργασίες που εφαρµόζονται για την παραγωγή καθαρού µολύβδου από χρησιµοποιηµένους συσσωρευτές µολύβδου (στους χρησιµοποιηµένους συσσωρευτές ο µόλυβδος βρίσκεται υπό τη µορφή του οξειδίου του µολύβδου, PbO) Ανακάθαρση Είναι η σειρά φυσικών και χηµικών διεργασιών µέσω των οποίων παράγεται καθαρός µόλυβδος από χρησιµοποιηµένο. Κατά την ανακάθαρση το προς επεξεργασία υλικό θα πρέπει απαραιτήτως να υπόκειται σε τήξη, σε αναγωγή, σε επεξεργασία µε χηµικές ουσίες και σε τυχόν άλλες διαχωριστικές διεργασίες για αποµάκρυνση των προσθέτων και τελική παραγωγή καθαρού µολύβδου Μόλυβδος που προέρχεται από τήξη χρησιµοποιηµένου µολύβδου ή κράµατος αυτού δεν γίνεται δεκτός, εκτός εάν έχει υποστεί ανακάθαρση, όπως

5 - 5 - καθορίζεται στην παραπάνω παράγραφο, ώστε η σύσταση του να είναι αυτή που καθορίζεται στο Παράρτηµα «Α» της παρούσας προδιαγραφής Μορφή και µέγεθος Η µορφή και οι διαστάσεις των ράβδων µολύβδου πρέπει να είναι αυτές που φαίνονται στα σχέδια του Παραρτήµατος «Β» Κατάσταση Επιφάνειας Η κατάσταση της επιφάνειας των ράβδων µολύβδου πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην επηρεάζεται η σύσταση τους και να µην τις καθιστούν ακατάλληλες για τη χρήση, που προορίζονται Προσδιορισµός Μολύβδου Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο πρότυπο της παραγράφου 1.2.3, το ποσοστό του περιεχόµενου µολύβδου στη ράβδο προσδιορίζεται από τον αριθµό υλικού και αποτυπώνεται σε αυτή κατά τον σχηµατισµό της. Ο αριθµός υλικού φαίνεται στην 1 η στήλη του Πίνακα του Παραρτήµατος «Α» και η σηµασία του κάθε χαρακτήρα του υπόψη αριθµού αναλύεται στην Προσθήκη «1» αυτού. 2.2 Λοιπές Απαιτήσεις Βάρος Το βάρος κάθε ράβδου µολύβδου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 Kg Χηµική Σύσταση Η χηµική σύσταση των ράβδων πρέπει να είναι σύµφωνη µε τα καθοριζόµενα στο Παράρτηµα Α της παρούσας προδιαγραφής Φυσικές Ιδιότητες Σηµείο Τήξης ~ 327,3 ο C Πυκνότητα (20 ο C) ~ 11,336 g/cm Ηλεκτρική Αγωγιµότητα ~ 4,60 m/ω Χ mm Χρώµα Ράβδου Αργυρότεφρος, Στιλπνός Γκρίζος (Silver Grey) 3. ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 είγµατα Επίσηµα είγµατα Υπηρεσίας

6 - 6 - Τα επίσηµα δείγµατα της Υπηρεσίας, (εφόσον υπάρχουν) και τα οποία δίδονται για την διαδικασία προκηρύξεως διαγωνισµού προµηθείας του υλικού, ισχύουν µόνο για τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στις καρτέλες τους. Σε περίπτωση που υπάρχουν ασυµφωνίες µεταξύ των επισήµων δειγµάτων και όρων της προδιαγραφής που δεν διευκρινίζονται αλλού, υπερισχύει η προδιαγραφή. Τα επίσηµα δείγµατα δεν ισχύουν για τυχόν κακοτεχνίες ή κατασκευαστικές ατέλειες που µπορεί να υπάρχουν σ αυτά Αξιολόγηση Προσφορών είγµατα Προµηθευτών Οι υποψήφιοι προµηθευτές µαζί µε τις προσφορές τους θα καταθέτουν µία ράβδο µολύβδου ως δείγµα καθώς και πιστοποιητικό χηµικής σύστασης στο οποίο θα αναφέρονται οι µέσοι όροι των αποτελεσµάτων των χηµικών αναλύσεων που διενεργήθηκαν σε δείγµατα τα οποία ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της χύτευσης Το δείγµα πρέπει να είναι κατασκευασµένο σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της παρούσης προδιαγραφής. Κατά το µακροσκοπικό έλεγχο η επιτροπή αξιολόγησης θα καταγράφει τις οποιεσδήποτε διαφορές που παρουσιάζει το δείγµα σε σχέση µε τα καθοριζόµενα στην προδιαγραφή, (το επίσηµο δείγµα της Υπηρεσίας εφόσον υπάρχει ) και τους κανόνες της τέχνης σαν εκτροπή. Ράβδοι µολύβδου µε εκτροπές θα απορρίπτονται υποχρεωτικά Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν τα προβλεπόµενα δείγµατα ή πραγµατοποιηθεί απόρριψη δείγµατος κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο, η προσφορά θα απορρίπτεται και δεν θα αποστέλλεται δείγµα ρινισµάτων στο Χηµείο Στρατού για εργαστηριακό έλεγχο Εφόσον η κατατεθείσα ράβδος µολύβδου ικανοποιεί µακροσκοπικά πλήρως τις απαιτήσεις της παρούσης προδιαγραφής υποβάλλεται σε διαδικασία δειγµατοληψίας η οποία πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Παράρτηµα Γ Με µέριµνα της επιτροπής αξιολόγησης η πλαστική σακούλα που περιέχει το δείγµα ρινισµάτων, που ελήφθη σύµφωνα µε τα παραπάνω, αποστέλλεται στο Χηµείο Στρατού για εργαστηριακές εξετάσεις και ελέγχεται η σύσταση του δείγµατος ρινισµάτων σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παράγραφο Η ράβδος µολύβδου (δείγµα) του προµηθευτή ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσης προδιαγραφής εφόσον κατά τους ελέγχους (Μακροσκοπικό Εργαστηριακό) συµφωνεί απολύτως µε τις απαιτήσεις της παρούσης προδιαγραφής Οι ράβδοι µολύβδου δείγµατα των προµηθευτών που δεν αξιολογήθηκαν ή δεν απεστάλησαν για έλεγχο στο Χηµείο Στρατού ανήκουν σε αυτούς και τους επιστρέφονται. Επίσης επιστρέφονται στους προµηθευτές και οι ράβδοι µολύβδου που δεν αναδείχθηκαν µειοδότες Η ράβδος µολύβδου του προµηθευτή µειοδότη αφού σφραγιστεί από την επιτροπή αξιολόγησης και επισηµοποιηθεί κατάλληλα αποτελεί το

7 - 7 - βιοµηχανικό πρότυπο και δίδεται στον προµηθευτή για να προχωρήσει στην έναρξη µαζικής παραγωγής Η ράβδος που έχει επισηµοποιηθεί σαν βιοµηχανικό πρότυπο µπορεί να αποτελέσει µέρος της προς παράδοση τελευταίας ποσότητας εκ µέρους του προµηθευτή. ιαφορετικά ανήκει στον προµηθευτή και του επιστρέφεται Η επισηµοποίηση του δείγµατος από την Επιτροπή αξιολόγησης προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως βιοµηχανικό πρότυπο, δεν απαλλάσσει τον προµηθευτή από την ευθύνη τηρήσεως όλων των όρων της προδιαγραφής για ενδεχόµενες εκτροπές που θα διαπιστωθούν κατά τον εργαστηριακό έλεγχο που διενεργεί το Χηµείο Στρατού. 3.2 Μερίδα- ειγµατοληψία Μερίδα Ο µόλυβδος θα παραδίδεται σε µερίδες των Kg. Εφόσον ο αριθµός των κιλών που παραδίδονται δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του , τα επιπλέον κιλά συµπεριλαµβάνονται στην τελευταία µερίδα, αν δεν υπερβαίνουν τα Kg, αλλιώς αποτελούν ξεχωριστή µερίδα. Η παράδοση γίνεται στην υπηρεσία που ορίζεται στη διακήρυξη µε δαπάνη και µέριµνα του προµηθευτή Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος µε κάθε παράδοση να προσκοµίζει στην επιτροπή ελέγχου και παραλαβής των υλικών και πιστοποιητικό χηµικής σύστασης, στο οποίο θα αναφέρονται οι µέσοι όροι των αποτελεσµάτων των χηµικών αναλύσεων που διενεργήθηκαν σε δείγµατα τα οποία ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της χύτευσης ειγµατοληψία Εάν η ποσότητα του υλικού προς παράδοση, αποτελείται από µερίδες ράβδων µολύβδου, οι οποίες προέρχονται από διαφορετικές χυτεύσεις, αποτελούν ξεχωριστή µερίδα και για κάθε µερίδα (χύτευση) θα γίνεται ξεχωριστή δειγµατοληψία και χηµικός έλεγχος Για Μακροσκοπικό Έλεγχο Από κάθε µερίδα, η επιτροπή ελέγχου και παραλαβής, επιλέγει µε τη µέθοδο της τυχαίας δειγµατοληψίας που περιγράφεται στο Παράρτηµα «Γ», δείγµα (ράβδους) µακροσκοπικού ελέγχου σύµφωνα µε τον παρακάτω Πίνακα I. ΠΛΗΘΟΣ ΡΑΒ ΩΝ ΜΟΛΥΒ ΟΥ ΜΕΡΙ ΑΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΛΗΘΟΣ ΡΑΒ ΩΝ ΜΟΛΥΒ ΟΥ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΠΛΗΘΟΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΕ ΑΠΟ ΟΧΗ (Ac) ΠΛΗΘΟΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΕ ΑΠΟΡΡΙΨΗ (Re) Μέχρι Μέχρι

8 Για Χηµικό Έλεγχο Η Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής για κάθε µερίδα, λαµβάνει τυχαία από το δείγµα µακροσκοπικού ελέγχου δέκα (10) τεµάχια ράβδων µολύβδου αναγράφοντας τον αριθµό της µερίδας στην οποία ανήκουν ιαδικασία Λήψης είγµατος Ελέγχεται η επιφάνεια των ράβδων που επιλέγηκαν για χηµικό έλεγχο ώστε να είναι καθαρές (χωρίς ακαθαρσίες χώµατα κλπ). Σε περίπτωση που η επιφάνεια δεν είναι καθαρή, πρέπει να καθαριστεί εντελώς Απλώνεται ένα κοµµάτι νάιλον, το οποίο προσκοµίζεται µε µέριµνα του προµηθευτή, καταλλήλων διαστάσεων σε µια επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετούνται πάνω στο νάιλον, οι ράβδοι σε επίπεδη θέση, η µια δίπλα στην άλλη, έτσι ώστε το εµπορικό σήµα του κατασκευαστή, να είναι τοποθετηµένο κατά την ίδια κατεύθυνση (κοιτάζοντας τις ράβδους το εµπορικό σήµα του κατασκευαστή να είναι στην ίδια ευθεία και µε την ίδια φορά). Ακολούθως αριθµούνται οι ράβδοι από αριστερά προς τα δεξιά και κάθε ζυγή ράβδος γυρίζεται ανάποδα όπως φαίνεται στο σχήµα 1 του Παραρτήµατος Β (οι ζυγές ράβδοι στο σχήµα συµβολίζονται µε συνεχείς γραµµές) Στη συνέχεια, χαράσσεται µια διαγώνια γραµµή µε αρχή το ένα άκρο της πρώτης ράβδου και τέλος το αντίθετο άκρο της τελευταίας ράβδου, όπως φαίνεται στο σχήµα 1 του Παραρτήµατος Β. Από κάθε ράβδο λαµβάνονται ρινίσµατα, µε τη βοήθεια τρυπανιού από ατσάλι, διαµέτρου περίπου 15 mm, στα σηµεία που υποδεικνύονται στο σχήµα 1 του Παραρτήµατος Β. Κατά τη λήψη του δείγµατος θα πρέπει το τρυπάνι να διαπερνά την κάθε ράβδο εκτελώντας διαδροµή τουλάχιστον ίση µε το µισό του µεγίστου πάχους της Η διάτρηση πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε ένα κατάλληλο ρυθµό περιστροφής του τρυπανιού, χωρίς τη χρήση λιπαντικών και χωρίς να παραχθεί υπερβολική θέρµανση που µπορεί να προκαλέσει οξείδωση του δείγµατος ώστε τελικά να ληφθούν ρινίσµατα πάχους µεταξύ 0,2 mm και 0,5 mm Στη συνέχεια αποµακρύνονται σωµατίδια σιδήρου, που πιθανώς δηµιουργήθηκαν κατά τη διάτρηση, µε τη χρήση ισχυρού µαγνήτη (ο οποίος προσκοµίζεται µε µέριµνα του προµηθευτή). Στη συνέχεια το δείγµα ανακατεύεται καλά ώστε τελικά να προκύψει ένα οµογενοποιηµένο δείγµα Από το οµογενοποιηµένο δείγµα των ρινισµάτων λαµβάνεται ποσότητα g έως g περίπου. Η ποσότητα αυτή χωρίζεται σε δύο µέρη, των g περίπου, έτσι ώστε η µισή να αποτελέσει το δείγµα του χηµικού ελέγχου και η άλλη µισή το αντίδειγµα Οι ποσότητες ρινισµάτων του δείγµατος και του αντιδείγµατος τοποθετούνται µέσα σε δύο διαφορετικές πλαστικές σακούλες, που προσκοµίζονται µε µέριµνα του προµηθευτή, κλείνονται µε ταινία

9 - 9 - συσκευασίας και σφραγίζονται µε µολυβοσφραγίδα της Μονάδας, στην έδρα της οποίας πραγµατοποιήθηκε η δειγµατοληψία Σε κάθε πλαστική σακούλα τοποθετείται καρτέλα, µε τα παρακάτω στοιχεία : Προµηθευτής : Αριθµός Σύµβασης.: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Συνολική Ποσότητα Σύµβασης σε κιλά : Ποσότητα Μερίδας (σε Ράβδους) : Αριθµός Μερίδας : Ηµεροµηνία ειγµατοληψίας -Ο- -Ο- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ -ΤΑ- ΜΕΛΗ Η πλαστική σακούλα που περιέχει το δείγµα αποστέλλεται στο Χηµείο Στρατού για χηµικό έλεγχο ενώ το αντίδειγµα παραµένει στην Υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια Οι πλαστικές σακούλες, η ταινία συσκευασίας και το κοµµάτι νάιλον για τη συλλογή των ρινισµάτων που αναφέρονται παραπάνω, προσκοµίζονται µε µέριµνα του προµηθευτή, την καθοριζόµενη ηµεροµηνία διενέργειας της κάθε δειγµατοληψίας. 3.3 Έλεγχοι Ποιότητας Έλεγχος Εγκαταστάσεων Κατασκευαστή Ο κατασκευαστής είναι υποχρεωµένος να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής τον χρόνο και τον τόπο παραγωγής των ράβδων µολύβδου. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει το δικαίωµα απρόσκλητα και όποτε και εάν αυτή κρίνει σκόπιµο να επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή προκειµένου να διαπιστώσει τον τρόπο κατασκευής των ράβδων µολύβδου και τα χρησιµοποιούµενα υλικά. Η Επιτροπή εάν κρίνει σκόπιµο παίρνει δείγµατα των πρώτων υλών που χρησιµοποιούνται προκειµένου να εξετασθεί αν συµφωνούν µε τις απαιτήσεις της προδιαγραφής Εργαστηριακός Έλεγχος Οι Εργαστηριακοί έλεγχοι εκτελούνται στο Χηµείο Στρατού για την εξακρίβωση των χαρακτηριστικών που αναφέρονται στη χηµική σύσταση του µολύβδου σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Παραρτήµατος «Α» καθώς και τις ιδιότητες των παραγράφων , και Ο έλεγχος για τον προσδιορισµό της χηµικής σύστασης γίνεται µε βάση τις µεθόδους Flame Atomic Absorption

10 Spectrometry (FAAS) και Induction Coupled Plasma Emission Spectrometry (ICP-ES), ή άλλης κατάλληλης µεθόδου φασµατοµετρίας για να επιτυγχάνεται ο προσδιορισµός των συγκεντρώσεων των προσµίξεων του κράµατος µολύβδου. Σε περίπτωση αδυναµίας εκτελέσεως κάποιας δοκιµασίας από το Χηµείο Στρατού αυτή θα εκτελείται µε µέριµνα και ευθύνη του Χηµείου Στρατού από το Γ.Χ του Κράτους ή άλλο εργαστήριο που ανήκει στο ηµόσιο Τοµέα µε δαπάνη του προµηθευτή Μακροσκοπικός Έλεγχος ιενεργείται από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής στο δείγµα µακροσκοπικού ελέγχου ελέγχοντας αφ ενός µεν την εµφάνιση και την κατάσταση της επιφάνειας των ράβδων µολύβδου, ώστε αυτές να είναι καθαρές, τη συµφωνία τους µε τους όρους και τα σχέδια της Προδιαγραφής και το επίσηµο δείγµα (εφόσον υπάρχει), αφ ετέρου δε προς εντοπισµό τυχόν ελαττωµάτων σύµφωνα µε τον ΠΙΝΑΚΑ IΙ. Κατά τον έλεγχο της ποσότητας του δείγµατος εάν ο αριθµός των ευρισκοµένων ελαττωµάτων της µερίδας είναι µικρότερος ή ίσος προς τον αριθµό αποδοχής (Ac) που φαίνεται στον πίνακα της παραγράφου η µερίδα θεωρείται αποδεκτή αλλιώς εάν ο αριθµός των ευρισκοµένων ελαττωµάτων είναι µεγαλύτερος ή ίσος προς τον αριθµό απόρριψης (Re), που φαίνεται στον πίνακα Ι της παραγράφου , η µερίδα απορρίπτεται. Παραδείγµατα 1o Εάν κατά τον µακροσκοπικό έλεγχο ενός δείγµατος βρεθούν: α. Τρύπες πάνω στη επιφάνεια της ράβδου µολύβδου. β. ιάφορα αντικείµενα (πέτρες, ξύλο κτλ.) ενσωµατωµένα στη µάζα του µετάλλου. γ. Ρωγµές, τότε καταγράφονται τρία (3) ελαττώµατα. 2o Εάν τα ίδια ελαττώµατα βρεθούν και σε άλλα δείγµατα ο αριθµός τους πολλαπλασιάζεται µε τον αριθµό των δειγµάτων. ύο ράβδοι που καταγράφηκαν τα ίδια ελαττώµατα δίνουν έξι συνολικά ελαττώµατα στην µερίδα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 1. ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ 2. ΕΡΓΑΣΙΕΣ 3. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΡΑΒ ΩΝ ΜΟΛΥΒ ΟΥ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΥΛΙΚΟΥ 1.1 ιάφορες ακαθαρσίες µόνιµες από οποιαδήποτε αιτία. 1.2 ιάφορες ακαθαρσίες µη µόνιµες (εφόσον δεν καθαρισθούν από τον προµηθευτή). 2.1 Η κατασκευή δεν έχει γίνει σύµφωνα µε τους όρους, τα σχέδια της παρούσας προδιαγραφής και το επίσηµο δείγµα της Υπηρεσίας (εφόσον έχει δοθεί). 2.2 Η ύπαρξη κακοτεχνιών και ελαττωµάτων όπως τρύπες, ρωγµές. Παραµορφωµένες, σπασµένες ή ράβδοι που δεν ταιριάζουν στο σχήµα 2 του Παραρτήµατος «Β» της προδιαγραφής. 4. ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ Μεγαλύτερες από τις προβλεπόµενες

11 ΒΑΡΟΣ Μεγαλύτερο από το προβλεπόµενο 6. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΡΑΒ ΩΝ 6.1 Αναγράφονται λάθος επισηµάνσεις ή είναι ελλιπείς 6.2 εν υπάρχουν καθόλουν στοιχεία πάνω σε κάθε ράβδο. 4. ΙΑΦΟΡΑ 4.1 Συσκευασία Παλέτες Οι ράβδοι µολύβδου παραδίδονται συσκευασµένες σε EURΟ παλέτες, µε εξωτερικές διαστάσεις 1200 mm Χ 800 mm. Οι διαστάσεις µπορεί να έχουν τις εξής ανοχές mm + 20 mm και 800 mm + 15 mm και σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση µικρότερων διαστάσεων. Η κάθε παλέτα πρέπει να φέρει ράβδους µολύβδου βάρους µέχρι Kg Στοίβαξη Ράβδων Μολύβδου Σε κάθε παλέτα τοποθετούνται ράβδοι, η µια δίπλα στην άλλη, σχηµατίζοντας την 1 η σειρά ράβδων, καλύπτοντας όσο το δυνατόν µεγαλύτερη επιφάνεια της παλέτας και χωρίς να δηµιουργούνται προεξοχές υλικού από αυτή. Ακολουθεί η τοποθέτηση της 2 ης σειράς ράβδων, αφού περιστραφούν κατά 90 ο σε σχέση µε την 1 η σειρά, ούτως ώστε να δηµιουργηθεί µια σταθερή σταυροειδής δοµή. Στη συνέχεια οι ράβδοι µολύβδου δένονται µε δύο µεταλλικά τσέρκια κατά την διάσταση του µήκους και µε δύο µεταλλικά τσέρκια κατά την διάσταση του πλάτους της παλέτας συσκευασίας Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο της παραλαβής των ράβδων µολύβδου διαφορά από τα παραπάνω, η επιτροπή απορρίπτει την µερίδα και αφού αυτή συσκευαστεί µε µέριµνα και έξοδα του προµηθευτή σύµωνα µε τα καθοριζόµενα στην προδιαγραφή ακολουθείται η διαδικασία από την αρχή. 4.2 Επισηµάνσεις Κάθε ράβδος µολύβδου θα επισηµανθεί εµφανώς και ανάγλυφα πάνω στη µάζα του µετάλλου µε τα παρακάτω στοιχεία: Την Επωνυµία ή το εµπορικό σήµα του κατασκευαστή. Την ταυτότητα χύτευσης (Batch Nr) Αριθµός Υλικού σύµφωνα µε την παράγραφο της παρούσας προδιαγραφής πχ PB990R ή 990R Πάνω σε κάθε παλέτα συσκευασίας θα πρέπει να υπάρχει επισήµανση µε τα παρακάτω στοιχεία: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΟΛΥΒ ΟΣ ΣΕ ΡΑΒ ΟΥΣ

12 NSN (Αριθµός Ονοµαστικού Υλικού) ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΑΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΜΟΛΥΒ ΟΥ ΠΛΗΘΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΡΑΒ ΩΝ ΜΟΛΥΒ ΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙ ΑΣ Παραλαβή- Απόρριψη Οι όροι της παρούσης προδιαγραφής είναι απαράβατοι έτσι εάν τα αποτελέσµατα του µακροσκοπικού και χηµικού ελέγχου ανταποκρίνονται πλήρως προς τις απαιτήσεις της παρούσης προδιαγραφής, οι ράβδοι µολύβδου παραλαµβάνονται, αφού πρώτα εξακριβωθεί το βάρος τους Σε περίπτωση που οι επισηµάνσεις της συσκευασίας των παλετών είναι διαφορετικές από τις προβλεπόµενες επιβάλλεται η συµµόρφωση µε την προδιαγραφή, διαφορετικά η µερίδα απορρίπτεται. 4.4 Απόψεις - Παρατηρήσεις Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στέλνουν τις απόψεις τους για τυχόν ασάφειες της Προδιαγραφής, περιοριστικά σηµεία ή προτάσεις για βελτίωσή της, συµπληρώνοντας το έντυπο του Παραρτήµατος «Ε». ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ «Α» Χηµική Σύσταση Ράβδων Μολύβδου «Β» Υπόδειγµα Λήψης είγµατος-μορφή- ιαστάσεις Ράβδων Μολύβδου «Γ» ιαδικασία ειγµατοληψίας Μίας Ράβδου Μολύβδου Τυχαία ειγµατοληψία «Ε» Υπόδειγµα Ανάλυσης Προδιαγραφής και Προτάσεων Βελτιώσεώς της

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-Μ-561B/ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΡΑΒ ΩΝ ΜΟΛΥΒ ΟΥ (ΣΕ % κ.β.) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2 ο IOYΛΙΟΣ 2013 Αριθµός Υλικού Συντόµευση προσδιορισµου για την ανάγλυφη αποτύπωση Περιεχό- µενο σε Μόλυβδο Άργυρος (Ag) Αρσενικό (As) Βισµούθιο (Bi) Κάδµιο (Cd) Στοιχεία Μέγιστο Χαλκός (Cu) Νικέλιο (Ni) Αντιµόνι ο (Sb) Κασσίτερος (Sn) Ψευδάργυρος (Zn) PB990R 990R 99,990 0,0015 0,0005 0,01 0,0002 0,0005 0,0002 0,0005 0,0005 0,0002 0,01 Αριθµός Υλικού ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Είναι δυνατόν να παραληφθεί το υλικό µε επιβολή προστίµου 1% έχοντας την ακόλουθη χηµική σύσταση: Συντόµευση προσδιορισµου για την ανάγλυφη αποτύπωση Περιεχό- µενο σε Μόλυβδο Άργυρος (Ag) Αρσενικό (As) Βισµούθιο (Bi) Κάδµιο (Cd) Στοιχεία Μέγιστο Χαλκός (Cu) Νικέλιο (Ni) Αντιµόνι ο (Sb) Κασσίτερος (Sn) Ψευδάργυ ρος (Zn) PB970R 970R 99,970 0,0050 0,0010 0,030 0,0010 0,0030 0,0010 0,0010 0,0010 0,0005 0,030 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ Προσθήκη 1 Ευρωπαϊκό Σύστηµα Αρίθµησης για Μόλυβδο και Κράµατα Μολύβδου Σύνολο Προσµί ξεων Σύνολο Προσµί ξεων

14 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ "Α" ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-Μ-561B/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ/2 ο Γρ. IOYΛΙΟΣ 2013 Ευρωπαϊκό Σύστηµα Αρίθµησης για Μόλυβδο & Κράµατα Μολύβδου 1. Στοιχεία του Συστήµατος 1.1 Γενικά Ο αριθµός θα αποτελείται από αλφαβητικούς (κεφαλαία λατινικά γράµµατα) και αριθµητικούς (αραβικούς) χαρακτήρες.το σύστηµα θα παρέχει µόνο έναν αριθµό για κάθε υλικό. Ένας αριθµός που δίδεται σε ένα µεµονωµένο υλικό, δεν θα ξανα-δίδεται σε άλλο υλικό ακόµα και εάν το προαναφερθέν υλικό αποσύρεται. 2. Σύνταξη των Αριθµών 2.1 Ολοκληρωµένος Αριθµός Ο αριθµός θα αποτελείται από 6 χαρακτήρες 2.2 Θέση των Χαρακτήρων Η θέση-σειρά των χαρακτήρων θα είναι όπως παρακάτω: Θέσεις 1 και 2 Οι χαρακτήρες για τις δύο πρώτες θέσεις θα είναι τα γράµµατα PB για να υποδείξoυν το υλικό µολύβδου. 2.4 Θέσεις 3 και 5 Οι χαρακτήρες για τις θέσεις 3, 4 και 5 θα διαµορφώνουν ένα αριθµό στο εύρος 001 έως 999, βλέπε Πίνακα Θέση 6 Ο χαρακτήρας για την 6 η θέση θα είναι ένα γράµµα που θα προσδιορίζει µια από τις οµάδες υλικών που δίνονται στον Πίνακα 1. Παραδείγµατα - PB001K - PB810M 3. Κατανοµή και ιαχείριση των Αριθµών Υλικών

15 Α-1-2 Πίνακας 1 Σηµασία των Θέσεων 3 έως 6 Οµάδα Υλικού Θέσεις 3,4 και 5 (ένας αριθµός στο εύρος) Θέση 6 (Γράµµα που προσδιορίζει την οµάδα υλικού) Κράµατα για καλώδια 001 έως 099 Κ Κράµατα για συσσωρευτές Sb 3 % Sb >3 % Ca Sn 100 εώς εώς εώς εώς εώς 899 ιάφορα (όλα τα κράµατα) Μ Καθαρός µόλυβδος 900 εώς 999 R Σηµειώσεις 1 η Η επιτροπή CEN/TC 306 είναι υπεύθυνη για την κατανοµή και διαχείριση των αριθµών υλικου. 2 η Στην παρούσα φάση, κανένα κράµα µολύβδου δεν χρησιµοποιείται στην κατασκευή των συσσωρευτών και δεν έχει προτυποποιηθεί σε Ευρωπαϊκό Πρότυπο. Παρόλα αυτά, τα εύρη των αριθµών έχουν κατανεµηθεί στα ποικίλα κράµατα για συσσωρευτές, στην περίπτωση που συµπεριληφθούν στο µέλλον. Α

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-Μ-561B/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2 ο IOYΛΙΟΣ 2013 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΛΗΨΗΣ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΟΡΦΗ- ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΑΒ ΩΝ ΜΟΛΥΒ ΟΥ ΣΧΗΜΑ 1 Σηµεία δειγµατοληψίας επί των ράβδων µολύβδου ΣΧΗΜΑ 2

17 Β-2 ΣΧΗΜΑ 3 ΣΧΗΜΑ 4 Σηµείωση Οι τιµές που δίδονται στις διαστάσεις παραπάνω είναι οι µέγιστες.

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Γ" ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-Μ-561B/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2 ο IOYΛΙΟΣ 2013 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΡΑΒ ΟΥ 1. Η διαδικασία λήψης δείγµατος σε µία ράβδο διενεργείται σύµφωνα µε την παρακάτω διαδικασία. 1.1 Ελέγχεται η επιφάνεια της ράβδου ώστε να είναι καθαρή (χωρίς ακαθαρσίες χώµατα κλπ). Σε περίπτωση που η επιφάνεια δεν είναι καθαρή, πρέπει να καθαριστεί εντελώς. 1.2 Απλώνεται ένα κοµµάτι νάιλον καταλλήλων διαστάσεων σε µια επίπεδη επιφάνεια. Τοποθετείται πάνω στο νάιλον η ράβδος σε επίπεδη θέση όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα 1 του παρόντος παραρτήµατος (η επισήµανση του εργοστασίου κατασκευής να είναι ορατή). 1.3 Χαράσσεται µια διαγώνια γραµµή µε αρχή το ένα άκρο της ράβδου και τέλος το αντίθετο άκρο της. Επισηµαίνονται δέκα (10) σηµεία, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα 1 του παρόντος Παραρτήµατος. 1.4 Με τη βοήθεια τρυπανιού από ατσάλι, λαµβάνονται ρινίσµατα διαµέτρου περίπου 15 mm, στα σηµεία που υποδεικνύονται στο υπόψη σχήµα (και τα δέκα σηµεία). Κατά τη λήψη του δείγµατος θα πρέπει το τρυπάνι να διαπερνά την κάθε ράβδο εκτελώντας διαδροµή τουλάχιστον ίση µε το µισό του µεγίστου πάχους της. 1.5 Η διάτρηση πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε ένα κατάλληλο ρυθµό περιστροφής του τρυπανιού, χωρίς τη χρήση λιπαντικών και χωρίς να παραχθεί υπερβολική θέρµανση που µπορεί να προκαλέσει οξείδωση του δείγµατος ώστε τελικά να ληφθούν ρινίσµατα πάχους µεταξύ 0,2 mm και 0,5 mm. 1.6 Αναποδογυρίζεται η ράβδος και τοποθετείται πάνω στο νάιλον µε τις επισηµάνσεις προς τα κάτω και Χαράσσεται µια διαγώνια γραµµή µε αρχή το ένα άκρο της ράβδου και τέλος το αντίθετο άκρο της. Επισηµαίνονται οκτώ (8) σηµεία, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα 2 του παρόντος Παραρτήµατος. Με τη βοήθεια του τρυπανιού από ατσάλι λαµβάνονται ρινίσµατα όπως περιγράφεται παραπάνω στις παραγράφους 1.4 και Συλλέγονται όλα τα ρινίσµατα και αποµακρύνονται σωµατίδια σιδήρου, που πιθανώς δηµιουργήθηκαν κατά τη διάτρηση, µε τη χρήση ισχυρού µαγνήτη. Στη συνέχεια τα ρινίσµατα ανακατεύονται καλά ώστε τελικά να προκύψει ένα οµογενοποιηµένο δείγµα. 1.8 Από το οµογενοποιηµένο δείγµα των ρινισµάτων λαµβάνεται ποσότητα g έως g περίπου. Η ποσότητα αυτή χωρίζεται σε δύο µέρη, των g περίπου, έτσι ώστε η µισή να αποτελέσει το δείγµα του χηµικού ελέγχου και η άλλη µισή το αντίδειγµα.

19 Γ Οι ποσότητες ρινισµάτων του δείγµατος και του αντιδείγµατος τοποθετούνται µέσα σε δύο διαφορετικές πλαστικές σακούλες, κλείνονται µε ταινία συσκευασίας και σφραγίζονται, (εάν είναι δυνατό µε µολυβοσφραγίδα της Μονάδας, στην έδρα της οποίας πραγµατοποιήθηκε η δειγµατοληψία). 2.0 Σε κάθε πλαστική σακούλα τοποθετείται καρτέλα, µε τα παρακάτω στοιχεία : ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Προµηθευτής : Αριθµός ιαγωνισµού : Ηµεροµηνία ειγµατοληψίας : -Ο- ΠΡΟΕ ΡΟΣ -ΤΑ- ΜΕΛΗ ΣΧΗΜΑ 1 ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΝΩ ΟΨΗΣ ΡΑΒ ΟΥ Σηµεία δειγµατοληψίας επί της ράβδου µολύβδου

20 Γ-3 ΣΧΗΜΑ 2 ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΩ ΟΨΗΣ ΡΑΒ ΟΥ Σηµεία δειγµατοληψίας επί της ράβδου µολύβδου

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " " ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-Μ-561Β/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2 ο ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΤΥΧΑΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ α. Βασική επιδίωξη στο δειγµατοληπτικό έλεγχο είναι η εξασφάλιση της βεβαιότητας ότι το δείγµα, το οποίο επιλέγεται από έναν συγκεκριµένο αριθµό µονάδων προϊόντος, αντιπροσωπεύει την ποιότητα αυτών των µονάδων. β. Η διαδικασία επιλογής µονάδων από µια µερίδα πρέπει να γίνεται χωρίς προκατάληψη. γ. Η διαδικασία επιλογής ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος ονοµάζεται «τυχαία δειγµατοληψία". 2. ΛΗΨΗ ΕΙΓΜΑΤΩΝ α. Το δείγµα αποτελείται από µια ή περισσότερες µονάδες προϊόντος που πάρθηκαν από µια µερίδα. β. Τυχαία δειγµατοληψία είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται στη λήψη µονάδων από µια µερίδα, έτσι ώστε κάθε µονάδα της µερίδας να έχει την ίδια πιθανότητα, ανεξάρτητα από την ποιότητά της, να συµπεριληφθεί στο δείγµα. γ. Απαγορεύεται η λήψη δειγµάτων από µία µόνο θέση της µερίδας. 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ α. Για τη λήψη τυχαίου δείγµατος από µια µερίδα θα χρησιµοποιείται ο πίνακας τυχαίων αριθµών της Προσθήκης «1». β. Κάθε µονάδα της µερίδας πρέπει να αντιστοιχεί µε έναν διαφορετικό αριθµό. Αυτό επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση των µονάδων σε στοιβάδες ή φοριαµούς και την αρίθµησή τους. γ. Οι τυχαίοι αριθµοί του Πίνακα της Προσθήκης «1» έχουν σχηµατισθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε κάθε ψηφίο από 0 έως 9 έχει την ίδια πιθανότητα επιλογής. δ. Η τυχαία φύση των αριθµών του παραπάνω Πίνακα διατηρείται ανεξάρτητα από τον τρόπο ανάγνωσης (οριζόντια, διαγώνια, προς τα πάνω ή κάτω της στήλης κ.ο.κ.). ε. ιψήφιοι αριθµοί αρκούν για µερίδες µε λιγότερες από 100 µονάδες, τριψήφιοι για µερίδες µε λιγότερες από 1000 µονάδες κ.ο.κ. στ. Για µερίδες πολύ µεγάλου µεγέθους (άνω των µονάδων) ο Πίνακας της Προσθήκης «1» µπορεί να χρησιµοποιηθεί αν αγνοηθεί το κενό µεταξύ των στηλών.

22 -2 4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Για την επιλογή τυχαίων αριθµών µε τη βοήθεια του Πίνακα της Προσθήκης «1» ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: α. Επιλέγονται µε κλήρωση µία γραµµή και µία στήλη του Πίνακα. β. Επιλέγεται τυχαία η κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθούµε (πάνω ή κάτω). γ. Επιλέγεται τυχαία από τους πενταψήφιους αριθµούς της συγκεκριµένης γραµµής και στήλης και ανάλογα µε το µέγεθος της µερίδας, κατάλληλος αριθµός ψηφίων, ώστε να δηµιουργηθούν οι τυχαίοι αριθµοί (π.χ. για µερίδα µε λιγότερες από 1000 µονάδες πρέπει να επιλεγούν τρία ψηφία τα οποία µπορούν να προκύψουν από όλους τους δυνατούς συνδυασµούς µεταξύ των ψηφίων των πενταψήφιων αριθµών ήτοι 1 ο -2 ο -3 ο, 1 ο -3 ο -4 ο, 2 ο -3 ο -5 ο κ.ο.κ.). δ. ε λαµβάνονται υπόψη κατά την ανάγνωση των τυχαίων αριθµών αυτοί που υπερβαίνουν το µέγεθος της µερίδας. 5. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ α. Υποθέτουµε ότι πρέπει να ληφθεί δείγµα 5 µονάδων από µερίδα που περιέχει 50 µονάδες αριθµηµένες από 1 έως 50. β. Επιλέχθηκαν µε κλήρωση η στήλη 5 και η σειρά 17. γ. Επιλέχθηκε να προχωρήσουµε προς τα κάτω και να λαµβάνουµε το 1 ο και 3 ο από τα πέντε ψηφία των αριθµών. δ. Οι τυχαίοι αριθµοί που προκύπτουν είναι το 83, το οποίο δε λαµβάνεται υπόψη αφού υπερβαίνει το 50 δηλ. το µέγεθος της µερίδας, το 32, το 22, το 46, το 01 και το 40. ε. Εποµένως οι µονάδες µε αριθµούς 1, 22, 32, 40, και 46 πρέπει να ληφθούν από τη µερίδα για να σχηµατίσουν ένα τυχαίο δείγµα 5 µονάδων. 6. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ α. Σαν µερίδα, για την εφαρµογή της τυχαίας δειγµατοληψίας, θεωρείται ολόκληρη η ποσότητα των παλετών συσκευασίας στις οποίες είναι συσκευασµένες τα υπό παραλαβή είδη (ράβδοι µολύβδου) µιας µερίδας, όπως αυτή καθορίζεται στην παράγραφο της προδιαγραφής. β. Οι παραπάνω παλέτες συσκευασίας θα πρέπει να έχουν αριθµηθεί µια προς µια µε µέριµνα των προµηθευτών. γ. Για τη διενέργεια του Μακροσκοπικού Ελέγχου θα καθοριστεί, µε τη διαδικασία που προαναφέρθηκε και ανάλογα µε το µέγεθος της µερίδας, αριθµός παλετών συσκευασίας, όπως το πλήθος των ράβδων µολύβδου του δείγµατος στον Πίνακα Ι της παραγράφου δ. Από το δείγµα του µακροσκοπικού ελέγχου θα ληφθούν τυχαία δέκα (10) ράβδοι µολύβδου, από τους οποίους θα ληφθούν ρινίσµατα µε διάτρηση, που θα αποτελέσουν το δείγµα και το αντίδειγµα του Χηµικού Ελέγχου.

23 -3 ε. Οι προµηθευτές υποχρεούνται πριν από την οριστική παραλαβή των υλικών να συσκευάσουν τις παλέτες συσκευασίας που ανοίχθηκαν µε τον τρόπο που καθορίζεται στην παράγραφο 4.1 της προδιαγραφής. στ. Προ της υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής η επιτροπή θα ελέγχει εάν συσκευάστηκαν ορθά από τους προµηθευτές, οι παλέτες συσκευασίας που ανοίχθηκαν για τη διαδικασία της δειγµατοληψίας. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 1 Πίνακας Τυχαίων Αριθµών

24 ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-Μ-561Β/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2 ο ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

25

26

27

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ε" ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-Μ-561Β/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2 ο ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ 1. ΑΣΑΦΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ (Αναφέρονται οι παράγραφοι και τα συγκεκριµένα σηµεία που δεν είναι απόλυτα κατανοητά ή περιέχουν σφάλµατα). 2. ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ (Αναφέρονται τα σηµεία που περιορίζουν τη συµµετοχή µεγάλου αριθµού προµηθευτών και που θα µπορούσαν να τροποποιηθούν χωρίς να υποβαθµίζεται η ποιότητα του προδιαγραφόµενου είδους. Αυτός που συµπληρώνει το έντυπο πρέπει να αναφέρει και την τροποποίηση που προτείνει, εάν γνωρίζει κάποια εναλλακτική λύση). 3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ (Αναφέρεται οποιαδήποτε πρόταση για τη βελτίωση του προδιαγραφόµενου είδους, π.χ. των χρησιµοποιούµενων πρώτων υλών, της κατασκευής της συσκευασίας, των επισηµάνσεων, των µεγεθών κ.λπ.). 4. ΙΑΦΟΡΑ (Συµπληρώνεται ότι δεν καλύπτεται από τις πιο πάνω παραγράφους). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το έντυπο συµπληρώνεται από τους ενδιαφεροµένους προµηθευτές ή τους συλλόγους τους και τις εµπλεκόµενες στις προµήθειες Υπηρεσίες, διαβιβάζεται στην Υπηρεσία που διενεργεί την προµήθεια και κοινοποιείται στο: ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2o Γρ. ΣΤΓ 1020 ΧΟΛΑΡΓΟΣ - ΑΘΗΝΑ

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM)

ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-AE-1367/12-2009 8335-03-004-041209 ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟ (RUBBER FOAM) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ

ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΓΤΑ-1348/11-2009 8335-03-003-041209 ΓΑΝΤΖΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 -2- ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ ΠΕ -Α-00007 ΕΚ ΟΣΗ 1η ΦΙΛΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 28 ΜΑΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΕΛΙ Α 1. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 2 3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΔΕΕ-1328/ ΔΕΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΕΨΕΩΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΡΒΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ Ι

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΔΕΕ-1328/ ΔΕΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΕΨΕΩΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΡΒΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ Ι ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΔΕΕ-1328/10-2007 ΔΕΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΕΨΕΩΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΡΒΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ Ι ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ /2ο ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΥΤΕΡ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ

ΦΟΥΤΕΡ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ ΦΟΥΤΕΡ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ - - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΦΟΥΤΕΡ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός 3 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1 Πρώτες Ύλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΠΥΧ -1394/4-2013 8010-03-029-260413 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΠΥΧ -1394/4-2013 8010-03-029-260413 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΠΥΧ -1394/4-2013 8010-03-029-260413 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2 ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΙΜΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΡΑΒ ΟΙ, ΡΟΛΛΟΙ, ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. µελέτης : 21 / 2013 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Προµήθεια πλαστικών σάκων ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ - - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός 3 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ - - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΕΚΑΒ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός 3 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ TH ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ TH ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝIΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΞ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΑΤΟΣ ΑΡΒΥΛΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ Μ-07 (DMS)

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΑΤΟΣ ΑΡΒΥΛΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ Μ-07 (DMS) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΠΑΠ-1329 / 11-2007 8335-03-002-061207 ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΑΤΟΣ ΑΡΒΥΛΩΝ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΕΛΜΑΤΟΣ Μ-07 (DMS) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στέρεα Απόβλητα Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 179/Α/2001, Νόµος Υπ Αριθ. 2939 Ανακύκλωση συσκευασιών και άλλων προϊόντων (µπαταρίες, ηλεκτρονικά απόβλητα) 2. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΦΙ ΓΙΑ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Η φυσικοχημική ανάλυση του εδάφους παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ποιοτική και θρεπτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ

ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ ΕΚΑΒ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΠΟΥΦΑΝ ΨΥΧΟΥΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός 3 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1 Πρώτες Ύλες 3 2.2 Κατασκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΟΤ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΠΑΙΧΝΙ ΟΤΟΠΩΝ (Παιδότοποι εσωτερικού χώρου & Παιδικές χαρές) Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552

ΑΔΑ: ΒΙΚ5ΩΚΩ-ΝΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ. Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1552 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΔΕΕ-1328/10-2007 ΔΕΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΕΨΕΩΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΡΒΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ Ι

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΔΕΕ-1328/10-2007 ΔΕΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΕΨΕΩΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΡΒΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ Ι ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΔΕΕ-1328/10-2007 8330-03-003-221007 ΔΕΡΜΑ ΜΟΣΧΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΕΨΕΩΣ ΧΡΩΜΙΟΥ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΡΒΥΛΩΝ ΤΥΠΟΥ Ι ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του ήµου Μήλου έως την Παρασκευή, 20/03/2015 και ώρα 14:00.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του ήµου Μήλου έως την Παρασκευή, 20/03/2015 και ώρα 14:00. Προµήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για το έτος 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.500,000 ευρώ (µε ΦΠΑ) Α.Π. 1243 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει τους ενδιαφερόµενους για την προµήθεια σε χαρτί φωτοτυπικού και µε κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 17.5.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση 3ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ - ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ.: 22310 60158 FAX : 22310 33945 Αριθ.Πρωτ. 2511 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια εµφιαλωµένου νερού για το έτος 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. ΑΠ 1177 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/00 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Κ.Παναγιωτόπουλος Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΚΗ

Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΚΗ Ηράκλειο 18 Νοεµβρίου 2011 Αριθµός Πρωτ: Θέµα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΚΗ Προς κάθε ενδιαφερόµενο Αξιότιµοι κυρία / κύριε, Σας παρακαλούµε να µας αποστείλετε οικονοµική προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3η ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-Υ-1124Γ/ ΥΦΑΣΜΑΤΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3η ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-Υ-1124Γ/ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3η ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-Υ-1124Γ/3-2011 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ /2ο ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 3 η στην ΠΓΕΣ-Υ-1124Γ/3-2011 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ/2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΙΔΙΟ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ

ΣΑΚΙΔΙΟ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΣΤΟ-1020Γ/01-2010 8105-03-005-240210 ΣΑΚΙΔΙΟ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ (Καταργεί την ΠΓΕΣ-ΣΤ-1020Β/12-2006) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ /2ο ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003345171 2015-11-20

15PROC003345171 2015-11-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Θεσσαλονίκη: 20-11-2015 ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 13559 «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συµεωνίδη 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΑΓΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΑΓΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΣΑΓΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α/Α ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕΛΙ Α 1. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. 1.1 Σκοπός 1 3. 1.2 Σχετικά Έγγραφα 1 4. 2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1 5. 2.1 Φυσικά Χαρακτηριστικά 1 6.

Διαβάστε περισσότερα

ECOELASTIKA ΑΕ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ

ECOELASTIKA ΑΕ ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ Μελέτη για τον προσδιορισμό του ποσοστού σύρματος, της συγκέντρωση τέφρας και της σύσταση τέφρας σε κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία, για ελαστικά τα οποία χρησιμοποιούνται στην τσιμεντοβιομηχανία ECOELASTIKA

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 673 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νέου Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του ήµου Μήλου έως την Τρίτη 24/03/2015 και ώρα 14:00.

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν στο πρωτόκολλο του ήµου Μήλου έως την Τρίτη 24/03/2015 και ώρα 14:00. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Προµήθεια σάκων απορριµµάτων για το έτος 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ ΑΠ 1251 ENHMEΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια σάκων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙΔΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - Φορέας-Υπηρεσία-ΚΑΕ :43-120/1421 - Ονομασία φορέα :ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αρμόδιος : Μόρδος Μωυσής - Τηλέφωνο : 2132157762

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,00 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 58.700,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 & Α3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4 & Α3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α3 & Α4 Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή, αφορά στην προμήθεια φωτοαντιγραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Άρθρο 2 ο ιαδικασία κατάθεσης προσφορών

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Άρθρο 2 ο ιαδικασία κατάθεσης προσφορών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.500,000 ευρώ (µε ΦΠΑ) Α.Π. 832 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµος Μήλου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Απόφαση 11389/93)

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη. 1.2. Επισηµαίνεται ότι µετά την αποσφράγιση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα

Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα Άρθρο 22 (1) Mέταλλα και Κράματα 1. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπόκεινται τα μέταλλα και κράμματα από τα οποία κατασκευάζονται υλικά και αντικείμενα, τα οποία προορίζονται να έλθουν ή έρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 29 Ε.Ε. Παρ. III(I) 4018 ΚΛ.Π. 477/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Αριθμός 477 Οι περί Φυσικών Μεταλλικών Νερών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

215/65/16C 20 195/70/15R 20 205/65/16R 4 205/70R/15 24 225/70R/15 8 225/75/16 4 17/04/2015 9000,00

215/65/16C 20 195/70/15R 20 205/65/16R 4 205/70R/15 24 225/70R/15 8 225/75/16 4 17/04/2015 9000,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε. Κ. Α. Β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Ε.Κ.Α.Β. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 30/03/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜ ΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΕ 7/12-3-

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ" Κ.Α. 20.6635.03 Κ.Α. 35.6635.01. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.966,64 ( συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% )

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κ.Α. 20.6635.03 Κ.Α. 35.6635.01. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.966,64 ( συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ" Κ.Α. 20.6635.03 Κ.Α. 35.6635.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 14.966,64 ( συμπ/νου Φ.Π.Α. 23% ) 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΓΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ 0-25/2007 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΕΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ α/α Τροπο ποιήσεως

Διαβάστε περισσότερα

DIN 38406/16 Zn, Cd, Pb & Cu Bulletin 74/3-2 Sb, Bi Bulletin 226/2 Determination of As by Gold RDE

DIN 38406/16 Zn, Cd, Pb & Cu Bulletin 74/3-2 Sb, Bi Bulletin 226/2 Determination of As by Gold RDE Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της έρευνας 1 απόυδραυλικές εγκαταστάσεις εσωτερικών δικτύων οικιών. 2 από ψυκτικές συσκευές Φροντίσαµενα να πάρουµε από τον κάθε κρουνό δειγµατοληψίας τα πρώτα 500 ml, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ Α.Ε. ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ Α.Ε. ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Α ΜΗΕ Α.Ε. ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΞΗΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η προδιαγραφή αυτή ορίζει τις απαιτήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ) Ενότητα 2: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανθυμίδης Κωνσταντίνος Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού (CPV 33141110-3)»

«Διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια Επιδεσμικού Υλικού (CPV 33141110-3)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΉΣΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 29.04.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΙΠΑΝΤΕΛΑΙΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Σκοπός Σκοπός των τεχνικών αυτών προδιαγραφών είναι να καθοριστούν οι απαιτήσεις του Λιμενικού Σώματος για την προμήθεια λιπαντελαίων, τα οποία είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ.14149 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 2000 ML

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΑΚΚΟΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 2000 ML ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 27.11.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 7604 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Γραφείο: Προµηθειών - Εξωσυµβατικών Ταχ. /νση: Τρανταλλίδου 15-17 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΡΟΦΗΜΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΠΓΕΣ-ΣΡΣ-483 ΑΡ. ΚΩΔΙΚΟΥ:8955-02-004-261009 ΕΚΔΟΣΗ: 1η ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015

Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 η Υ.Πε ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους 8 Πεντέλη Αθήνα, 11/05/2015 Υπηρεσία: Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτ 5460 Πληροφ. ΠΑΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΤΙΔΙΑ Πιθανή δαπάνη 26.000,00 συμπ/μένου του Φ.Π.Α Αρτίδια 159.000 τεμάχια ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Τα αρτίδια θα είναι βάρους 60-65 γραμμαρίων

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 11. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά. τροφίμων

Παράρτημα 11. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά. τροφίμων Παράρτημα 11 Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος παρουσίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΟΥ ΠΓΕΣ-Μ-431 ΑΡ. ΚΩ ΙΚΟΥ: ΕΚ ΟΣΗ: 6η ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 - 20 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 154 115 27 ΧΟΛΑΡΓΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η Υ.Π.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Ταχ. Δ/νση: Περιοχή Συντριάδα Τ.Κ. 27 100 ΠΥΡΓΟΣ Πληροφορίες: Ιωαννίδου Μαρία Τηλ.: 2621082776 Φαξ: 2621082394

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών

Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών ΘΕΜΑ «Προμήθεια τυριών με ανάθεση κατόπιν συλλογής προσφορών» Σας ενημερώνουμε ότι το ΤΖΑΝΕΙΟ Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά θα προβεί στην προμήθεια των παρακάτω ειδών. α/α Κωδικός Είδος Ποσότητα 1 ΤΓ058 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1)

ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (1) Κάθε παρασκευαστής δηµιουργεί και εφαρµόζει ένα αποτελεσµατικό σύστηµα διασφαλίσεως της ποιότητας των φαρµακευτικών προϊόντων, σε συνεργασία µε τη διοίκηση της επιχειρήσεως και

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής. Τύποι Λογιστικών Άρθρων. Ηµερολόγια Λογιστικής. Στοιχεία Λογαριασµών Λογιστικού Σχεδίου

Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής. Τύποι Λογιστικών Άρθρων. Ηµερολόγια Λογιστικής. Στοιχεία Λογαριασµών Λογιστικού Σχεδίου Παράµετροι ιαχείρισης Λογιστικής Με την επιλογή αυτή («Παράµετροι & Προτιµήσεις Εργασίες Έναρξης Παράµετροι Λογιστικής») µπορείτε να καθορίσετε τη Μορφή κωδικού Αναλυτικών Λογαριασµών* που επιθυµείτε να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΔΕΥΑΤ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια χημικών υλικών της ΔΕΥΑ Τρικάλων». ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 24.000 ΕΥΡΩ (πλέον Φ.Π.Α.) ΤΕΥΧΟΣ 4 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-4592592, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος. 47 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Χηµικές ενώσεις χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο µεταλλικός δεσµός. Είναι καλοί αγωγοί της θερµότητας και του ηλεκτρισµού και όταν στιλβωθούν αντανακλούν το

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς

ιαδικασία Σκυροδέτησης Επίβλεψη κατασκευής κτιριακών και λοιπών τεχνικών έργων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Ε Λ Λ Α Α Σ Τ Μ Η Μ Α Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ Μ Α Κ Ε Ο Ν Ι Α Σ Τ µ ή µ α Ε π α γ γ ε λ µ α τ ι κ ώ ν Θ ε µ ά τ ω ν ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ιαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια:22/10/2015 Αριθμ. Πρωτ: 21345 2 η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗ > με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσκαλεί. Θεσσαλονίκη 8/4/2014 Αρ. πρωτ. 10142

Προσκαλεί. Θεσσαλονίκη 8/4/2014 Αρ. πρωτ. 10142 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ 41330 «ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 01/2015

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΧΟΣ)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΧΟΣ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΛΥΒΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Ταυτότητα του Φορέα Πιστοποίησης 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΛΚΕ-ΕΣ Υ: 1409 Ηµεροµηνία: 29/05/2012 ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ Κ.Α.Υ.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ Κ.Α.Υ.Φ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ Κ.Α.Υ.Φ. Ταχ. Δ/νση : Νικηφορίδη 2 Ταx. κωδ: 18110 Κορυδαλλός Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πυκνότητα στερεών σωμάτων κυλινδρικού σχήματος

Πυκνότητα στερεών σωμάτων κυλινδρικού σχήματος Χρήση διαστημόμετρου για εύρεση πυκνότητας στερεών σωμάτων γεωμετρικού σχήματος Προκειμένου να υπολογιστεί η πυκνότητα σε στερεά σώματα γεωμετρικού σχήματος πραγματοποιούνται μετρήσεις α) της μάζας τους

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SF6

ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΣΥΣΚΕΥΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ SF6 Σελίδα 1 από 5 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 25.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΠΑ2 ΝΙΓΡΙΤΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:9197/14-10-2016 ΑΡ.ΦΑΚ ΑΔΑ: Δ/ΝΣΗ : ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.1. Οι προδιαγραφές E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organi-zation Data Book).

1.2.1. Οι προδιαγραφές E.T.R.T.O. (The European Tyre and Rim Technical Organi-zation Data Book). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Σκοπός Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές καλύπτουν τις απαιτήσεις και τους ελέγχους που γίνονται κατά την παραλαβή ελαστικών επισώτρων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002552688 2015-02-02

15PROC002552688 2015-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 09/2014

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ. Διακήρυξη με αριθμό 09/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΓΜΑ ΓΕΣ Διακήρυξη με αριθμό 09/2014 Ανακοινώνεται ότι στις 27 Ιουνίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00, θα διενεργηθεί πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

,52 113/ Fax

,52 113/ Fax ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΚΑΒ Παράρτηµα: Τρίπολης Ηµεροµηνία 31/05/2016 ΣΤΟΙΧΕΙ Α ΕΝΤΟΛ ΗΣ/ ΙΑΚΗΡ ΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜ ΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ Σ ΠΡΟΣΦΟΡ ΩΝ ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 92/13)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 92/13) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γραφείο: Προμηθειών Γ.Ν.Α ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ταχ. Δ/νση: Βασ Σοφίας 80 ΤΚ 11528 Πληροφορίες: Β. ΜΑΡΓΩΝΗ Τηλέφωνο: 2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ 2 Ο ΚΑ ΦΟΡΕΑ :0171 ΚΑ ΕΙ ΟΥΣ:0101 ΑΡ. ΠΡΟ.: ΠΓΕΣ/ΓΠΣ-386 ΕΚ ΟΣΗ 1η ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΙΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μέλι νοείται το τρόφιµο, που παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΑ Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα θα χρησιμοποιούνται σε δίκτυα πόσιμου νερού. Τα ορειχάλκινα είδη θα είναι αρίστης κατασκευής από καθαρές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΑ / ΜΟΝΤΕΛΟ (Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) ΠΟΣΟΤΗ Τ

ΜΑΡΚΑ / ΜΟΝΤΕΛΟ (Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) ΠΟΣΟΤΗ Τ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ 115ΠΜ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗ Τ ΜΑΡΚΑ / ΜΟΝΤΕΛΟ (Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Συμπληρώνεται από τον προμηθευτή) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (Συμπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Γρεβενά: 22/03/2016 Αρ. πρωτ Φορέας:.Ε.Υ.Α.Γ. Εργασία: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ (ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ)

Γρεβενά: 22/03/2016 Αρ. πρωτ Φορέας:.Ε.Υ.Α.Γ. Εργασία: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ (ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ) ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.Ε.Υ.Α.Γ. 1 ο χιλ Γρεβενών - Κοζάνης, Τ.Κ 51100, Γρεβενά Τηλ. 2462025433-fax 2462025434 Email:deyagrevena@yahoo.gr Γρεβενά: 22/03/2016 Αρ. πρωτ. 466 Φορέας:.Ε.Υ.Α.Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δρ. Δήμητρα Δανιήλ Προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος Διημερίδα CLP - REACH. Αθήνα 30.11 1.12.2010 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ Eισαγωγή επικινδύνων ουσιών, μειγμάτων αντικειμένων. Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 12. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων

Παράρτημα 12. Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων Παράρτημα 12 Παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών σε τρόφιμα και συστατικά τροφίμων 1. Αντικείμενο της συνεργασίας Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο έλεγχος παρουσίας γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων σχετικά με τη Διακήρυξη του έργου: «Προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων LED εξωτερικού και εσωτερικού χώρου». ΣΧΕΤ.

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων σχετικά με τη Διακήρυξη του έργου: «Προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων LED εξωτερικού και εσωτερικού χώρου». ΣΧΕΤ. Θεσσαλονίκη: 26-09-2014 Διεύθυνση : Ν. Μενεμένη 546-28 Πληροφορίες : Επιτροπή Διαγωνισμού Τηλ : 2310764023 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών FAX : 2310760076 Email : kathc@otenet.gr ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα της ΕΥΑΘ ΑΕ σε ετήσια βάση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια ελαστικών για τα οχήµατα της ΕΥΑΘ ΑΕ σε ετήσια βάση 1 ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,.Υ. & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Πληρ. Σπ. Πετρόπουλος Τηλ. 2310 966972,968,928 Fax 2310 283117 E mail promithies@eyath.gr Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα