ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΠΥΧ -1394/ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΠΥΧ -1394/4-2013 8010-03-029-260413 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ"

Transcript

1 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΠΥΧ -1394/ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2 ο Γρ. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΠΥΧ -1394/ Α/Α Αριθµός-Ηµ/νία ιαταγής Ηµεροµηνία Καταχώρισης Αυτός που καταχώρησε τη τροποποίηση Βαθµός Ονοµατεπώνυµο Μονογραφή Οδηγίες: Καταχωρήστε στο Πίνακα κάθε διαταγή για επιβεβαίωση ότι οι µεταβολές πραγµατοποιήθηκαν.

3 -2- ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ-ΠΥΧ -1394/ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός Σχετικά Έγγραφα Σχετικά Βοηθήµατα 3 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Γενικές Απαιτήσεις Ειδικές Απαιτήσεις 3 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ποιοι φέρουν την ευθύνη για τον έλεγχο ποιότητας ειγµατοληψία, Μέγεθος Μερίδας και είγµατος Μακροσκοπικός Έλεγχος Εργαστηριακός Έλεγχος Όροι Αποδοχής 5 4. ΙΑΦΟΡΑ Συσκευασία Επισηµάνσεις Άλλα Θέµατα 6 5. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA "Α" Ανθρακικό Ασβέστιο (Χρώµατος ιαγράµµισης) "Β" Βελτιωτικό ιασποράς "Γ" ιοξείδιο του Τιτανίου " " Ακρυλική Ρητίνη "Ε" Τολουόλη "ΣΤ" Πάστα Μπετονίτη "Ζ" Κίτρινο Χρωµίου (Κροκί) "Η" Τυχαία ειγµατοληψία "Θ" Υπόδειγµα Ανάλυσης Προδιαγραφής και Προτάσεων Βελτίωσής της

4 -3-1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 1.1 Σκοπός Η Προδιαγραφή αυτή καλύπτει τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ποιότητα, τους ελέγχους και τη διαδικασία παραλαβής πρώτων υλών για την παρασκευή χρωµάτων διαγράµµισης-επισήµανσης αεροδροµίων. 1.2 Σχετικά Έγγραφα Όπως σε κάθε παράρτηµα χωριστά αναφέρεται. 1.3 Σχετικά Βοηθήµατα ΤΕ , Μέθοδοι ειγµατοληπτικού Ελέγχου Πληροφορίες από το Εµπόριο και τη Βιοµηχανία. 2 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1 Γενικές Απαιτήσεις Οι πρώτες ύλες χρωµάτων διαγράµµισης πρέπει να είναι κατάλληλες για τον σκοπό που προορίζονται. 2.2 Ειδικές Απαιτήσεις Όπως σε κάθε παράρτηµα χωριστά αναφέρεται. 3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Ποιοι φέρουν την ευθύνη για τον έλεγχο ποιότητας έλεγχο Η επιτροπή ελέγχου και παραλαβής, για το µακροσκοπικό Το Χηµείο Στρατού, για τον εργαστηριακό έλεγχο Σε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσης κάποιου εργαστηριακού ελέγχου από το Χηµείο Στρατού, τότε αυτός θα εκτελείται, µε µέριµνα και ευθύνη του Χηµείου Στρατού, από το Γενικό Χηµείο του Κράτους ή άλλο πιστοποιηµένο εργαστήριο κρατικού φορέα, µε δαπάνη του προµηθευτή Για ελέγχους που δεν είναι δυνατό να πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Παράγραφο 3.1.3, θα κατατίθεται από τον προµηθευτή, µε την παράδοση των υλικών, πιστοποιητικό αναγνωρισµένου εργαστηρίου του εσωτερικού ή εξωτερικού.

5 Πιστοποιηµένο εργαστήριο θεωρείται και το εργαστήριο του κατασκευαστή εφόσον αυτό διαθέτει σύστηµα διασφάλισης ποιότητας (ISO ή ισοδύναµο) Η κατάθεση πιστοποιητικού αναγνωρισµένου εργαστηρίου, το οποίο θα είναι πιστοποιηµένο κατά ISO/IEC 17025, δεν µπορεί να αντικαταστήσει ελέγχους που µπορεί να γίνουν σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Παράγραφο ειγµατοληψία, Μέγεθος Μερίδας και είγµατος Η µερίδα αποτελείται από ποσότητα προϊόντος της ίδιας ποιότητας και σύστασης, κατασκευασµένο µε τις ίδιες συνθήκες και στο ίδιο χρονικό διάστηµα. Από κάθε µερίδα ελέγχεται τουλάχιστον 10% της ποσότητας µακροσκοπικά, µε τη διαδικασία της τυχαίας δειγµατοληψίας, που αναφέρεται στο Παράρτηµα "Η". Για τη διενέργεια του Χηµικού Ελέγχου θα ληφθούν από το δείγµα µακροσκοπικού ελέγχου τυχαία δύο δείγµατα του ενός κιλού µε τον τρόπο που αναφέρεται παρακάτω στην Παράγραφο Ανάλογα µε το µέγεθος της µερίδας δειγµατίζεται ο ακόλουθος αριθµός βαρελιών ή σάκων: Μέχρι 90 δειγµατίζονται Από δειγµατίζονται Από δειγµατίζονται Από δειγµατίζονται Από δειγµατίζονται Από δειγµατίζονται Από δειγµατίζονται Από κάθε δειγµατιζόµενο βαρέλι ή σάκο ή ανάλογη συσκευασία, παίρνονται ίσες ποσότητες, αναµιγνύονται καλά και διαχωρίζονται σε δύο µέρη του ενός κιλού, τα οποία τοποθετούνται σε δοχεία που κλείνουν στεγανά. Το ένα στέλνεται στο Χηµείο Στρατού ως "δείγµα" για εκτέλεση εργαστηριακού ελέγχου, ενώ το άλλο ως "αντίδειγµα" στην Υπηρεσία που εκτελεί την προµήθεια. Τα δοχεία (κενά) συσκευασίας των δειγµάτων και αντιδειγµάτων θα προσκοµίζονται στην Επιτροπή Παραλαβής από τον προµηθευτή Η ποσότητα του δείγµατος, του αντιδείγµατος καθώς και τα δοχεία συσκευασίας βαρύνουν τον προµηθευτή Τα δειγµατισθέντα βαρέλια ή σάκοι οφείλει ο προµηθευτής να τα συµπληρώσει µε το υλικό της αυτής µερίδας, εφόσον αυτό είναι δυνατό, διαφορετικά αυτά αντικαθίστανται µε ισάριθµα (βαρέλια ή σάκους) της αυτής µερίδας.

6 Μακροσκοπικός Έλεγχος ιενεργείται από την επιτροπή ελέγχου και παραλαβής και αφορά: Το βάρος Την καλή συσκευασία Τις επισηµάνσεις Οποιαδήποτε άλλα µακροσκοπικά χαρακτηριστικά αναφέρονται σε κάθε παράρτηµα χωριστά. 3.4 Εργαστηριακός Έλεγχος Ενεργείται από το Χηµείο Στρατού και αφορά στις δοκιµές που αναφέρονται σε κάθε παράρτηµα ξεχωριστά Σε περίπτωση που το Χηµείο Στρατού αδυνατεί να εκτελέσει µία ή περισσότερες δοκιµές, τότε ισχύουν τα καθοριζόµενα στην παράγραφο της παρούσας. 3.5 Όροι Αποδοχής Αν τα αποτελέσµατα του µακροσκοπικού και εργαστηριακού ελέγχου ανταποκρίνονται στο σύνολό τους προς τις απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής, οι πρώτες ύλες παραλαµβάνονται οριστικά αφού εξακριβωθεί η ακριβής ποσότητά τους Αν διαπιστωθούν εκτροπές ως προς τις απαιτήσεις της προδιαγραφής, οι πρώτες ύλες απορρίπτονται Όλες οι επιµέρους παράγραφοι της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής αποτελούν Απαράβατους Όρους. Μη τήρηση έστω και ενός σηµαίνει απόρριψη της προσφοράς. 4 ΙΑΦΟΡΑ 4.1 Συσκευασία Όπως αναφέρεται σε κάθε παράρτηµα εκτός αν καθορίζεται διαφορετικά στην σύµβαση προµήθειας των πρώτων υλών. 4.2 Επισηµάνσεις Στο εξωτερικό κάθε συσκευασίας θα επικολλάται ετικέτα ή θα τυπώνονται µε ευκρινή και ανεξίτηλα γράµµατα στην ελληνική τα παρακάτω στοιχεία:

7 Ονοµασία υλικού Αριθµός Ονοµαστικού Καθαρό βάρος περιεχοµένου Στοιχεία προµηθευτή Αριθµός και έτος σύµβασης Οι επισηµάνσεις δεν θα πρέπει να καταστρέφονται (αποκόλληση, σχίσιµο, σβήσιµο) από τις καιρικές συνθήκες καθώς και κατά τη µεταφορά του υλικού, εκφόρτωση και στίβαξή του. 4.3 Άλλα Θέµατα Προσφορές Οι προµηθευτές µαζί µε τις προσφορές τους, θα πρέπει να καταθέτουν και τεχνικό έντυπο, το οποίο απαραίτητα χορηγούν όλες οι βιοµηχανίες. Το τεχνικό αυτό έντυπο θα αφορά στον προσφερόµενο τύπο πρώτης ύλης, που θα αναφέρεται στην προσφορά Οι προµηθευτές στις προσφορές τους πρέπει να µνηµονεύουν ότι το προσφερόµενο από αυτούς προϊόν ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής Παράδοση Η παράδοση των πρώτων υλών θα γίνεται στη µονάδα παραλαβής µε ευθύνη, µέσα και προσωπικό του προµηθευτή. Η στίβαξη θα πραγµατοποιείται κατά µερίδα πρώτων υλών, στο χώρο εναποθήκευσης των υπό παραλαβή υλικών, που θα υποδεικνύεται από την Μονάδα Παραλαβής ιαγωνισµός Κατά τη διακήρυξη ενός διαγωνισµού αποστέλλονται στους ενδιαφερόµενους προµηθευτές το γενικό µέρος της παρούσας προδιαγραφής και µόνο τα παραρτήµατα εκείνα τα οποία αναφέρονται στις υπό προµήθεια Πρώτες Ύλες του διαγωνισµού ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS) Οι προµηθευτές κατά την παράδοση των πρώτων υλών, πρέπει να προσκοµίζουν στην επιτροπή ελέγχου και παραλαβής " ελτίο εδοµένων Ασφάλειας Υλικού ( ΑΥ) [Material Safety Data Sheets (MSDS)]" στην ελληνική γλώσσα, σε διπλούν. Η επιτροπή θα παραδίδει το ένα αντίγραφο στη Μονάδα παραλαβής των πρώτων υλών και το άλλο θα το επισυνάπτει στο Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.

8 -7-5. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ % κ.β. =% κατά βάρος cm 3 m 2 g Kg = κυβικό εκατοστό = τετραγωνικό µέτρο = γραµµάριο = χιλιόγραµµο C = βαθµοί κελσίου Ν = Νιούτον (µονάδα δύναµης) mm = χιλιοστά Για τα υπόλοιπα σύµβολα και συντµήσεις ισχύουν όσα αναφέρονται στα επιµέρους Παραρτήµατα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA "Α" Ανθρακικό Ασβέστιο (Χρώµατος ιαγράµµισης) "Β" Βελτιωτικό ιασποράς "Γ" ιοξείδιο του Τιτανίου " " Ακρυλική Ρητίνη "Ε" Τολουόλη "ΣΤ" Πάστα Μπετονίτη "Ζ" Κίτρινο Χρωµίου (Κροκί) "Η" Τυχαία ειγµατοληψία "Θ" Υπόδειγµα Ανάλυσης Προδιαγραφής και Προτάσεων Βελτίωσής της

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΠΥΧ -1394/ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Σκοπός του παρόντος Παραρτήµατος είναι να καθορίσει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προµήθεια Ανθρακικού Ασβεστίου, υπό µορφή λευκής ή υπόλευκης λεπτόκοκκης σκόνης, που θα χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή Χρωµάτων ιαγράµµισης στα 691 ΒΕΒ. 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1 Γενικά Το ανθρακικό ασβέστιο πρέπει να προέρχεται από χηµική καθίζηση ή από λεπτότατη άλεση φυσικού ανθρακικού ασβεστίου. Θα πρέπει να έχει υποστεί επιφανειακή επεξεργασία, έτσι ώστε να είναι υδροφόρο και να αυξάνει την ικανότητα διασποράς του, όπως επίσης να δίνει ιδιότητες καλής αιώρησης. 2.2 Ειδικές Απαιτήσεις Όπως στον παρακάτω Πίνακα. Α/Α ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΧΕΣ 1. Περιεκτικότητα σε CaCO 3 (ελάχιστο) 99.0 % ISO Πυκνότητα 2.7 g/ml ± 0,2 ISO Υγρασία και άλλα πτητικά υλικά (µέγιστο) 0,2% ISO ph 9 ±0,2 ISO Απορρόφηση Ελαίου (Oil Absorption) Υδατοαπορροφητικότητα (Water Absorption) 7. Μέσο µέγεθος κόκκων 1,8-2,5µm 8. Top cut (D97) 7-10 µm 9. Whiteness Y value (ελάχιστο) 18 g/100g ±2 ISO g/100g ±2 ISO Κατάθεση πιστοποιητικού από τον προµηθευτή Κατάθεση πιστοποιητικού από τον προµηθευτή ASTM E313 ISO (εναλλακτικά) ISO 3262 (εναλλακτικά)

10 Α Μακροσκοπικές Απαιτήσεις Το υλικό πρέπει να είναι µαλακής υφής, οµοιογενούς κοκκοµετρίας, χωρίς συσσωµατώµατα ή εµφανείς ακαθαρσίες, ώστε να εξασφαλίζει ευχερή διασπορά στο χρώµα. 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ενεργείται στο Χηµείο Στρατού, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή και τις µεθόδους του παραπάνω Πίνακα. 4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Στεγανή συσκευασία σε σάκους µε πολλαπλά φύλλα (κατ ελάχιστο τέσσερα), των 20 ή 25 κιλών, τοποθετηµένους σε παλέτες, έτσι ώστε το συνολικό βάρος του προσκοµιζοµένου υλικού να µην υπερβαίνει τα κιλά. 5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. Επιπλέον οι σάκοι θα πρέπει να φέρουν εκτύπωση, µε ανεξίτηλο τρόπο, των επισηµάνσεων του εργοστασίου παραγωγής του περιεχοµένου. 6. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Οι α ύλες να συνοδεύονται από: 6.1 " ελτίο εδοµένων Ασφάλειας Υλικού ( ΑΥ) (Material safety Data sheets MSDS)": 6.2 Βεβαίωση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαταγές ότι οι α ύλες δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των προσώπων που τις χρησιµοποιούν, εφόσον χρησιµοποιούνται κατάλληλα για την εργασία που έχουν προδιαγραφεί.

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΠΥΧ -1394/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΙΑΣΠΟΡΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος Παραρτήµατος είναι να καθορίσει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προµήθεια βελτιωτικού διασποράς του τελικού προϊόντος, που θα χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή Χρωµάτων ιαγράµµισης στα 691 ΒΕΒ. 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1 Γενικά Υγρό το οποίο αποτελείται από πολυµερικές µη ιοντικές επιφανειοδραστικές ουσίες. Σκοπό έχει να βελτιώσει την στιλπνότητα και το χρώµα του τελικού προϊόντος και να µειώσει τον απαιτούµενο χρόνο επίτευξης της επιθυµητής κοκκοµετρίας. Πρέπει να χαρακτηρίζεται από υψηλή συµβατότητα µε την ακρυλική ρητίνη. 2.2 Ειδικές Απαιτήσεις Όπως στον παρακάτω Πίνακα. Α/Α ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Περιεκτικότητα σε στερεά (%)(ελάχιστο) Πυκνότητα (g/cm 3 ) (25 0 C) Θερµοκρασία ανάφλεξης (Flash point ( o C)) (ελάχιστο) Χρόνος Αποθήκευσης (Μήνες) (ελάχιστο) ΤΙΜΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΧΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 68,0 --- ISO ,96 ± 0,15 ISO ISO 2719 ISO 3679 (εναλλακτικά) ISO 1523 (εναλλακτικά) ASTM D (εναλλακτικά) 2.3 Μακροσκοπικές Απαιτήσεις Το υλικό δεν πρέπει να έχει συσσωµατώµατα ή εµφανείς ακαθαρσίες, ώστε να εξασφαλίζει ευχερή διασπορά στο χρώµα. 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ενεργείται στο Χηµείο Στρατού, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή και τις µεθόδους του παραπάνω Πίνακα.

12 Β-2 4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Το προϊόν θα παραδίδεται σε δοχεία αφενός κατασκευασµένα από υλικό που να µην προσβάλλεται από το περιεχόµενο και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, αφετέρου χωρητικότητας λίτρων. 5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. Επιπλέον οι σάκοι θα πρέπει να φέρουν εκτύπωση, µε ανεξίτηλο τρόπο, των επισηµάνσεων του εργοστασίου παραγωγής του περιεχοµένου. 6. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Οι α ύλες να συνοδεύονται από: 6.1 " ελτίο εδοµένων Ασφάλειας Υλικού ( ΑΥ) (Material safety Data sheets MSDS)": 6.2 Βεβαίωση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαταγές ότι οι α ύλες δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των προσώπων που τις χρησιµοποιούν, εφόσον χρησιµοποιούνται κατάλληλα για την εργασία που έχουν προδιαγραφεί.

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Γ" ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΠΥΧ -1394/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΙΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος Παραρτήµατος είναι να καθορίσει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προµήθεια διοξειδίου του τιτανίου, υπό µορφή λευκής λεπτόκοκκης σκόνης, η οποία θα χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή Χρωµάτων ιαγράµµισης στα 691 ΒΕΒ. 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1 Γενικά Το διοξείδιο του τιτανίου θα πρέπει να έχει παρασκευασθεί µε τη µέθοδο του χλωριούχου άλατος. Θα πρέπει να παρουσιάζει καλή διασπορά, όπως επίσης να δίνει ιδιότητες καλής αιώρησης. 2.2 Ειδικές Απαιτήσεις Όπως στον παρακάτω Πίνακα. Α/Α ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΧΕΣ 1. Περιεκτικότητα σε TiO % ISO Περιεκτικότητα σε Al 2 O % Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό 3. Περιεκτικότητα σε SiO % Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό 4. Περιεκτικότητα σε ZnO 1 % Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό 5. Mέσο µέγεθος κόκκων 0.30 µm ± 0.11 Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό 6. pη 6,5 8,0 ISO Yγρασία (µέγιστο) 1% ISO Color CIE L*(ελάχιστο) Απορρόφηση (Oil Absorption) ελαίου ASTM E313 ISO (εναλλακτικά) ISO 3262 (εναλλακτικά) 17.5g/100g ± 1.5 ISO 787-5

14 Γ Μακροσκοπικές Απαιτήσεις Το υλικό πρέπει να είναι σκόνη χρώµατος λευκού, µαλακής υφής, οµοιογενούς κοκκοµετρίας, χωρίς συσσωµατώµατα ή εµφανείς ακαθαρσίες, ώστε να εξασφαλίζει ευχερή διασπορά στο χρώµα. Το διοξείδιο τιτανίου πρέπει να είναι απαλλαγµένο υγρασίας ποσοτικά. 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ενεργείται στο Χηµείο Στρατού σύµφωνα µε την παράγραφο 2 και τις µεθόδους του παραπάνω Πίνακα. 4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Στεγανή συσκευασία σε σάκους µε πολλαπλά φύλλα (κατ ελάχιστο τέσσερα), των 20 ή 25 κιλών, τοποθετηµένους σε παλέτες, έτσι ώστε το συνολικό βάρος του προσκοµιζοµένου υλικού να µην υπερβαίνει τα κιλά. 5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. Επιπλέον οι σάκοι θα πρέπει να φέρουν εκτύπωση, µε ανεξίτηλο τρόπο, των επισηµάνσεων του εργοστασίου παραγωγής του περιεχοµένου. 6. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Οι α ύλες να συνοδεύονται από: 6.1 " ελτίο εδοµένων Ασφάλειας Υλικού ( ΑΥ) (Material safety Data sheets MSDS)": 6.2 Βεβαίωση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαταγές ότι οι α ύλες δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των προσώπων που τις χρησιµοποιούν, εφόσον χρησιµοποιούνται κατάλληλα για την εργασία που έχουν προδιαγραφεί.

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " " ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΠΥΧ -1394/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος παραρτήµατος είναι να καθορίσει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προµήθεια διαλύµατος ακρυλικής ρητίνης, η οποία θα χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή Χρωµάτων ιαγράµµισης στα 691 ΒΕΒ. 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1 Γενικά Το διάλυµα ακρυλικής ρητίνης πρέπει να είναι θερµοπλαστική ρητίνη υψηλού µοριακού βάρους και ταχείας πήξης µε διαλύτη τολουένιο. Θα πρέπει να παρουσιάζει υψηλή αντοχή σε καιρικά φαινόµενα, ταχεία πήξη και πολύ καλή πρόσφυση σε άσφαλτο και τσιµέντο. 2.2 Ειδικές Απαιτήσεις Α/Α ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΧΕΣ Ρητίνη σε ποσοστό επί του διαλύµατος κατά βάρος Ιξώδες σε 25 C (GARDNER BUBBLE VISCOMETER) Αριθµός οξέων σε ποσοστό κατά βάρος των στερεών (µέγιστο) Χρώµα GARDNER STARDARDS (µέγιστο) κατά Χρόνος Αποθήκευσης (Μήνες) (µέγιστο) 60 % ± 1 % ISO 3251 ASTM D 1259(εναλλακτικά) Z4 Z5 ASTM D % 1 12 ISO 2114 ISO 3682(εναλλακτικά) ASTMD1639(εναλλακτικά) ISO 4630 ASTM D 1544(εναλλακτικά) Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό 2.3 Μακροσκοπικές Απαιτήσεις Το υλικό πρέπει να είναι οµοιογενούς κοκκοµετρίας, χωρίς συσσωµατώµατα ή εµφανείς ακαθαρσίες, ώστε να εξασφαλίζει ευχερή διασπορά στο χρώµα.

16 -2 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ενεργείται στο Χηµείο Στρατού, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή και τις µεθόδους του παραπάνω Πίνακα. 4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Το υλικό συσκευάζεται σε µεταλλικά βαρέλια χωρητικότητας κιλών ή παραδίδεται χύµα στις δεξαµενές της Υπηρεσίας. 5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. Επιπλέον οι σάκοι θα πρέπει να φέρουν εκτύπωση, µε ανεξίτηλο τρόπο, των επισηµάνσεων του εργοστασίου παραγωγής του περιεχοµένου. 6. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Οι α ύλες να συνοδεύονται από: 6.1 " ελτίο εδοµένων Ασφάλειας Υλικού ( ΑΥ) (Material safety Data sheets MSDS)": 6.2 Βεβαίωση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαταγές ότι οι α ύλες δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των προσώπων που τις χρησιµοποιούν, εφόσον χρησιµοποιούνται κατάλληλα για την εργασία που έχουν προδιαγραφεί.

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ε" ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΠΥΧ -1394/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΤΟΛΟΥΟΛΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος Παραρτήµατος είναι να καθορίσει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προµήθεια τολουόλης, η οποία θα χρησιµοποιηθεί ως διαλυτικό για την παρασκευή Χρωµάτων ιαγράµµισης στα 691 ΒΕΒ. 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1 Γενικά Η τολουόλη είναι ένας διαυγές, άχρωµος αρωµατικός υδρογονάνθρακας µε χαρακτηριστική οσµή. εν πρέπει να περιέχει ποσότητες πολυκυκλικών αρωµατικών υδρογονανθράκων, ίχνη βαρέων µετάλλων ή χλωριωµένες ενώσεις. 2.2 Ειδικές Απαιτήσεις Α/Α ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΧΕΣ 1. Πυκνότητα (15 o C) (kg/l) 0.87 ± 0.05 ISO ASTM D4052 (εναλλακτικά) Περιεκτικότητα σε 2. τολουόλιο (%) 99,9 GC (ελάχιστο) 2. Σηµείο αυτανάφλεξης ( o C) 535 ± 10 ASTM E Περιεκτικότητα σε < 200 ± 10 GC 4. Βενζόλιο (mg/kg) Περιεκτικότητα σε ενώσεις του θείου (mg/kg) < 2 ± 0.05 ASTM D4045 ASTM D5453 (εναλλακτικά) ASTM D853 (εναλλακτικά) 2.3 Μακροσκοπικές Απαιτήσεις Το υλικό πρέπει να είναι οµοιογενούς σύστασης και υψηλής καθαρότητας, χωρίς συσσωµατώµατα ή εµφανείς ακαθαρσίες, ώστε να εξασφαλίζει ευχερή διασπορά στο χρώµα. 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ενεργείται στο Χηµείο Στρατού, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή και τις µεθόδους του παραπάνω Πίνακα.

18 Ε-2 4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Το υλικό συσκευάζεται σε µεταλλικά βαρέλια χωρητικότητας κιλών ή παραδίδεται χύµα στις δεξαµενές της Υπηρεσίας. 5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. Επιπλέον τα δοχεία θα πρέπει να φέρουν εκτύπωση, µε ανεξίτηλο τρόπο, των επισηµάνσεων του εργοστασίου παραγωγής του περιεχοµένου. 6. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Οι α ύλες να συνοδεύονται από: 6.1 " ελτίο εδοµένων Ασφάλειας Υλικού ( ΑΥ) (Material safety Data sheets MSDS)": 6.2 Βεβαίωση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαταγές ότι οι α ύλες δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των προσώπων που τις χρησιµοποιούν, εφόσον χρησιµοποιούνται κατάλληλα για την εργασία που έχουν προδιαγραφεί.

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "ΣΤ" ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΠΥΧ -1394/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΑΣΤΑ ΜΠΕΤΟΝΙΤΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος Παραρτήµατος είναι να καθορίσει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προµήθεια διαλύµατος αντικαθιζητικού (πάστας µπετονίτη), το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή Χρωµάτων ιαγράµµισης στα 691 ΒΕΒ. 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1 Γενικά Το αντικαθιζητικό πρέπει να είναι διάλυµα οργανικού παραγώγου του ορυκτού µπετονίτη σε τολουόλη. Θα πρέπει να βρίσκεται σε ζελατινοειδή µορφή και να έχει οµογενή σύσταση. Το αντικαθιζητικό το οποίο προορίζεται για την παρεµπόδιση της καθίζησης των στερεών συστατικών του χρώµατος, πρέπει να µην προκαλεί καµία µεταβολή στις αποχρώσεις των χρωµάτων. Η σύσταση του διαλύµατος πρέπει να είναι ίδια µε την πρότυπη σύσταση, όπως αυτή φαίνεται στην παράγραφο Ειδικές Απαιτήσεις Όπως στον παρακάτω Πίνακα. Α/Α ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Σύσταση ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΧΕΣ Όπως στον επόµενο πίνακα Κατάθεση πιστοποιητικού από παραγωγό 2. Χρώµα Καφέ σκούρο Θερµοκρασία ανάφλεξης (flash point) ( 0 C) (ελάχιστο) Χρόνος Αποθήκευσης (Μήνες) (Ελάχιστο) 100 ο C 12 ISO 2719 ISO 3679 (εναλλακτικά) ISO 1523 (εναλλακτικά) ASTM D (εναλλακτικά)

20 ΣΤ Σύσταση Α/Α Συστατικό % κβ 1. Τολουόλη Λεκιθίνη 7 3. Μπετονίτης Μεθανόλη 3 ΣΥΝΟΛΟ Τρόπος Παρασκευής Σε 80 µέρη βάρους ελαφρού κλάσµατος τολουόλης προστίθενται αργά και µε ανάδευση 10 µέρη βάρους σκόνης Μπεντόν 34. Μετά από καλή ανάδευση των παραπάνω για 15 λεπτά, προστίθενται λίγο-λίγο και µε ανάδευση 3 µέρη βάρους µεθανόλης υψηλής καθαρότητας, οπότε γίνεται απότοµα η ζελατινοποίηση. Στο τέλος προστίθεται και η λεκιθίνη (7 µέρη). Η ανάδευση συνεχίζεται µέχρι να επιτευχθεί πλήρης οµογενοποίηση. Το προϊόν αυτό αποτελεί το πρότυπο δείγµα για τον έλεγχο µε αντιπαραβολή του υπό προµήθεια υλικού. Παρασκευάζεται µε µέριµνα του Χηµείου Στρατού, όπου γίνεται ο εργαστηριακός έλεγχος του υπό προµήθεια αντικαθιζητικού υλικού (Πάστα Μπετόν). 2.5 Μακροσκοπικές Απαιτήσεις Το υλικό πρέπει να είναι οµοιογενούς κοκκοµετρίας, χωρίς συσσωµατώµατα ή εµφανείς ακαθαρσίες, ώστε να εξασφαλίζει ευχερή διασπορά στο χρώµα. 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γίνεται στο Χηµείο Στρατού για τη διαπίστωση των αναφεροµένων στην παράγραφο Μορφή-Χρώµα Ελέγχεται η µορφή (ζελατινοειδής µάζα) και το χρώµα µε σύγκριση προς το πρότυπο δείγµα (γίνεται δεκτή ελαφρή απόκλιση χρώµατος). 3.2 Χηµική Σύσταση Ελέγχεται µε µία από τις συνήθεις µεθόδους. 4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Το υλικό τοποθετείται µέσα σε διαφανή σάκο πολυαιθυλενίου. Ο σάκος θα κλείνεται αεροστεγώς µε σφικτό δέσιµο στα χείλη και θα τοποθετείται µέσα σε βαρέλι των 160 κιλών, το οποίο θα κλείνει επίσης αεροστεγώς µε κάλυµµα που θα φέρει ελαστικό παρέµβασµα και θα στερεώνεται µε στεφάνι.

21 ΣΤ-3 5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. Επιπλέον οι σάκοι θα πρέπει να φέρουν εκτύπωση, µε ανεξίτηλο τρόπο, των επισηµάνσεων του εργοστασίου παραγωγής του περιεχοµένου. 6. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Οι α ύλες να συνοδεύονται από: 6.1 " ελτίο εδοµένων Ασφάλειας Υλικού ( ΑΥ) (Material safety Data sheets MSDS)": 6.2 Βεβαίωση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαταγές ότι οι α ύλες δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των προσώπων που τις χρησιµοποιούν, εφόσον χρησιµοποιούνται κατάλληλα για την εργασία που έχουν προδιαγραφεί.

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Ζ" ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΠΥΧ -1394/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΙΟΥ (ΚΡΟΚΙ) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος Παραρτήµατος είναι να καθορίσει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προµήθεια κίτρινης χρωστικής, που θα χρησιµοποιηθεί για την παρασκευή Χρωµάτων ιαγράµµισης στα 691 ΒΕΒ. 2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.1 Γενικά Πάστα κίτρινου χρώµατος. 2.2 Ειδικές Απαιτήσεις Α/Α ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΝΟΧΕΣ 1. Ειδικό βάρος (g/cm 3 ) 5.6 ± 10% ISO Κατάθεση Περιεκτικότητα σε στερεά 8 ± 10% πιστοποιητικού της χρωστικής (%) από παραγωγό 3. Χρόνος Αποθήκευσης (Μήνες) (ελάχιστο) είκτης Χρώµατος (Color Index) Yellow 34, C. I , Chrome Yellow 2.3 Μακροσκοπικές Απαιτήσεις Το υλικό πρέπει να είναι οµοιογενούς κοκκοµετρίας, χωρίς συσσωµατώµατα ή εµφανείς ακαθαρσίες, ώστε να εξασφαλίζει ευχερή διασπορά στο χρώµα. 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ενεργείται στο Χηµείο Στρατού, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή και τις µεθόδους του παραπάνω Πίνακα.

23 Z-2 4. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Το προϊόν θα παραδίδεται σε δοχεία αφενός κατασκευασµένα από υλικό που να µην προσβάλλεται από το περιεχόµενο και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, αφετέρου χωρητικότητας λίτρων. 5. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή. Επιπλέον τα δοχεία θα πρέπει να φέρουν εκτύπωση, µε ανεξίτηλο τρόπο, των επισηµάνσεων του εργοστασίου παραγωγής του περιεχοµένου. 6. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Οι α ύλες να συνοδεύονται από: 6.1 " ελτίο εδοµένων Ασφάλειας Υλικού ( ΑΥ) (Material safety Data sheets MSDS)": 6.2 Βεβαίωση σύµφωνα µε τις ισχύουσες διαταγές ότι οι α ύλες δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία των προσώπων που τις χρησιµοποιούν, εφόσον χρησιµοποιούνται κατάλληλα για την εργασία που έχουν προδιαγραφεί.

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Η" ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΠΥΧ -1394/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΤΥΧΑΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ α. Βασική επιδίωξη στο δειγµατοληπτικό έλεγχο είναι η εξασφάλιση της βεβαιότητας ότι το δείγµα, το οποίο επιλέγεται από ένα συγκεκριµένο αριθµό µονάδων προϊόντος, αντιπροσωπεύει την ποιότητα αυτών των µονάδων. β. Η διαδικασία επιλογής µονάδων από µια µερίδα πρέπει να γίνεται χωρίς προκατάληψη. γ. Η διαδικασία επιλογής ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος ονοµάζεται "τυχαία δειγµατοληψία". 2. ΛΗΨΗ ΕΙΓΜΑΤΩΝ α. Το δείγµα αποτελείται από µια ή περισσότερες µονάδες προϊόντος που πάρθηκαν από µια µερίδα. β. Τυχαία δειγµατοληψία είναι η διαδικασία η οποία ακολουθείται στη λήψη µονάδων από µια µερίδα, έτσι ώστε κάθε µονάδα της µερίδας να έχει την ίδια πιθανότητα, ανεξάρτητα από την ποιότητά της, να συµπεριληφθεί στο δείγµα. γ. Απαγορεύεται η λήψη δειγµάτων από µία µόνο θέση της µερίδας. 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ α. Για τη λήψη τυχαίου δείγµατος από µια µερίδα θα χρησιµοποιείται ο πίνακας τυχαίων αριθµών της Προσθήκης "1". β. Κάθε µονάδα της µερίδας πρέπει να αντιστοιχεί µε έναν διαφορετικό αριθµό. Αυτό επιτυγχάνεται µε την τοποθέτηση των µονάδων σε στοιβάδες ή φοριαµούς και την αρίθµησή τους. γ. Οι τυχαίοι αριθµοί του Πίνακα της Προσθήκης "1" έχουν σχηµατισθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε κάθε ψηφίο από 0 έως 9 έχει την ίδια πιθανότητα επιλογής. δ. Η τυχαία φύση των αριθµών του παραπάνω Πίνακα διατηρείται ανεξάρτητα από τον τρόπο ανάγνωσης (οριζόντια, διαγώνια, προς τα πάνω ή κάτω της στήλης κ.ο.κ.). ε. ιψήφιοι αριθµοί αρκούν για µερίδες µε λιγότερες από 100 µονάδες, τριψήφιοι για µερίδες µε λιγότερες από 1000 µονάδες κ.ο.κ. στ. Για µερίδες πολύ µεγάλου µεγέθους (άνω των µονάδων) ο Πίνακας της Προσθήκης "1" µπορεί να χρησιµοποιηθεί αν αγνοηθεί το κενό µεταξύ των στηλών.

25 Η-2 4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Για την επιλογή τυχαίων αριθµών µε τη βοήθεια του Πίνακα της Προσθήκης "1" ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: α. Επιλέγονται µε κλήρωση µία γραµµή και µία στήλη του Πίνακα. β. Επιλέγεται τυχαία η κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθούµε (πάνω ή κάτω). γ. Επιλέγεται τυχαία από τους πενταψήφιους αριθµούς της συγκεκριµένης γραµµής και στήλης και ανάλογα µε το µέγεθος της µερίδας, κατάλληλος αριθµός ψηφίων, ώστε να δηµιουργηθούν οι τυχαίοι αριθµοί (π.χ. για µερίδα µε λιγότερες από 1000 µονάδες πρέπει να επιλεγούν τρία ψηφία τα οποία µπορούν να προκύψουν από όλους τους δυνατούς συνδυασµούς µεταξύ των ψηφίων των πενταψήφιων αριθµών ήτοι 1 ο -2 ο -3 ο, 1 ο -3 ο -4 ο, 2 ο -3 ο -5 ο κ.ο.κ.). δ ε λαµβάνονται υπόψη κατά την ανάγνωση των τυχαίων αριθµών αυτοί που υπερβαίνουν το µέγεθος της µερίδας. 5. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ α. Υποθέτουµε ότι πρέπει να ληφθεί δείγµα 5 µονάδων από µερίδα που περιέχει 50 µονάδες αριθµηµένες από 1 έως 50. β. Επιλέχθηκαν µε κλήρωση η στήλη 5 και η σειρά 17. γ. Επιλέχθηκε να προχωρήσουµε προς τα κάτω και να λαµβάνουµε το 1 ο και 3 ο από τα πέντε ψηφία των αριθµών. δ. Οι τυχαίοι αριθµοί που προκύπτουν είναι το 83, το οποίο δε λαµβάνεται υπόψη αφού υπερβαίνει το 50 δηλ. το µέγεθος της µερίδας, το 32, το 22, το 46, το 01 και το 40. ε. Εποµένως οι µονάδες µε αριθµούς 1, 22, 32, 40, και 46 πρέπει να ληφθούν από τη µερίδα για να σχηµατίσουν ένα τυχαίο δείγµα 5 µονάδων. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ "1" Πίνακας Τυχαίων Αριθµών.

26 ΠΡΟΣΘΗΚΗ "1" ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Η" ΣΤΗΝ ΠΓΕΣ-ΠΥΧ -1394/ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2 ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ- ΠΥΒ 1258A / 4-08

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ- ΠΥΒ 1258A / 4-08 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΓΕΣ- ΠΥΒ 1258A / 4-08 3520-03-004-010808 ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ ΑΡΒΥΛΩΝ Μ-07 (DMS) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ / 2 ο Γρ. ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΧΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ/2 ο Γρ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΚΔΟΣΗ 7 η Π-ΓΕΣ-ΕΤΑ-88 Σεπ 2008 ΚΑ ΓΕΣ/ΔΥΠΟΣΤΗ/6 ο : 2640 01 012-110908 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :2/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : Βας.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤ - 1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΕΙ ΙΚΩΝ ΥΝΑΜΕΩΝ 2ο Γραφείο / 2α Αυγ 2011 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " ΣΤ " ΣΤΗΝ Π ΓΕΣ ΑΣΙ / 1η ΕΚ ΟΣΗ / ΑΥΓ 2011 (1670-16-002-160811) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000.

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000. Κ..Π. 227/2000 Οι περί Εφαρµογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόµηση, Σήµανση και Εµπορία Αυγών Κανονισµοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, µε την

Διαβάστε περισσότερα

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1

2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 2003R2003 EL 20.04.2009 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ. 16984 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 11.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

δοκιµών, και ειδικότερα των βενζινοκινητήρων 7 ότι υπάρχει δυνατότητα επίτευξης σηµαντικής µείωσης των εκποµπών CO και HC µε τη διεύρυνση του πεδίου

δοκιµών, και ειδικότερα των βενζινοκινητήρων 7 ότι υπάρχει δυνατότητα επίτευξης σηµαντικής µείωσης των εκποµπών CO και HC µε τη διεύρυνση του πεδίου Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης εκεµβρίου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα ληπτέα µέτρα κατά της εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 618/43/05 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΚΥΑ-004 (13/06/2012) Παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 2009-12-23 ICS: 93.080.20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Hot mixed dense graded asphalt concrete layers Κλάση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002888077 2015-07-02

15PROC002888077 2015-07-02 15PROC002888077 2015-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 29/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 18190 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΩΧΩΡΑΦΩΝ ΛΕΚΑΝΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ε - 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " Ε " ΣΤΗΝ Π ΓΕΣ ΑΕΠΔΝΤ / 1η ΕΚΔΟΣΗ (ΚΩΔ:1670-16-008-120912) ΓΕΝΚΟ ΕΠΤΕΛΕΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΔΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΥΛΚΟΥ ΕΔΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Μαρ 12 ΠΝΑΚΑΣ ΚΡΤΗΡΩΝ ΑΞΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α/Α Ομάδα :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : 19.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική Έκθεση Ενδεικτικός Προϋπολογισµός Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές Σχέδιο ιακήρυξης Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 Αλιµος, 17/03/2015 Αρ. Πρωτ. 4328 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αλίµου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. διενεργεί πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 390 ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ

TEXNIΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Z» ΣΤH Π-ΑΕΠΔΝΤ-ΙΑΝ 12-Εκδ.1 η ( ) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Μαρ 2012 TEXNIΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ Οι παρακάτω τεχνικές απαιτήσεις αποτελούν απαράβατους όρους: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ α.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα

Παρουσίαση Ομίλου στην ελλαδα περιεχόμενα Παρουσίαση ομίλου ΤΙΤΑΝ...2 Παρουσίαση INTERBETON...3 Το σκυρόδεμα είναι......4 Κατηγορίες σκυροδέματος...4 Πίνακας κατηγοριών σκυροδέματος...5 Απαιτήσεις για τα σκυροδέματα που καλύπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τα υπό προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Υ. ΠΑ.Γ.Ν.Η ΓΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Μάιος 2015

Τ.Υ. ΠΑ.Γ.Ν.Η ΓΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Μάιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Ορισμός Με το όνομα Νοσοκομείο νοείται το κτηριακό συγκρότημα α) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου την Περιοχή Βουτών Ηρακλείου εις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΙΣΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΙΣΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕΙΣΟ ΚΩ ΙΚΟΙ: 831009871 To κράνος αυτό θα χρησιµοποιείται από συνεργεία κατασκευών σε υπαίθριους χώρους για εργασίες κατά τις οποίες δεν θα υπάρχει κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους τα παρακάτω έγγραφα (στο φάκελο των δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς), ως απαραίτητη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γκουρτσιλίδης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα