Η προσχολική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η προσχολική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς"

Transcript

1 Η προσχολική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς Α. Σύντοµη ιστορική διαδροµή Η ελληνική προσχολική εκπαίδευση γεννιέται και αναπτύσσεται στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς και στις πόλεις-λιµάνια της Ανατολικής Μεσογείου τον 19 ο αιώνα, µε πρωτοβουλίες της αστικής µεταπρατικής τάξης που διαπνέεται από τις ιδέες του ιαφωτισµού και έχει στα χέρια της το ναυτιλιακό, κυρίως, εµπόριο. Μαθητές και µαθήτριες του Νηπιαγωγείου των απόρων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Αθηνών. εξιά διακρίνεται η νηπιαγωγός Ελένη Σµιθ, 1886, Λεύκωµα 50ετηρίδος της Φ. Ε. Α Σύλλογοι, όπως ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, ιδιώτες, κοινότητες, ενορίες και παντός είδους συνενώσεις ιδρύουν «νηπιακά σχολεία», υπό την κηδεµονία του Πατριαρχείου, το οποίο, λειτουργώντας ως κεντρικός ελεγκτικός µηχανισµός, εγκρίνει τους διορισµούς εκπαιδευτικών, τα σχολικά εγχειρίδια και τα παιδαγωγικά προγράµµατα,. Μέσω των ιδασκαλείων, των Παρθεναγωγείων και των «νηπιακών τµηµάτων», εργάζεται για τη διάσωση της εθνικής συνείδησης, τόσο στο νεοϊδρυθέν κράτος όσο και στις κοινότητες της διασποράς, έχοντας την υποστήριξή

2 του. Ταυτόχρονα, επιχειρεί την ηθικοποίηση και την υποταγή του παιδιού, µέσα από χειρωνακτικές δραστηριότητες, και την υιοθέτηση ηθικών αξιών τέτοιων, που να εγγυώνται τη διατήρηση της υπάρχουσας κοινωνικής τάξης. Νηπιαγωγείο Ραιδεστού, που ανήκε στο Παρθεναγωγείο της και λειτουργούσε από το 1854, 1900, Ε. Λ. Ι. Α. Το ελληνικό νηπιαγωγείο του 19ου αιώνα µιµείται το παράδειγµα των ανάλογων εκπαιδευτικών ευρωπαϊκών ιδρυµάτων, χωρίς να αποκτά δικό του χαρακτήρα και ταυτότητα Με περιεχόµενα σχολικά και µεθόδους διδασκαλίας όπως αυτή των γαλλικών ασύλων (αλληλοδιδακτική) και µιας εκδοχής της παιδαγωγικής του F. Froebel, η προσχολική εκπαίδευση αυτής της περιόδου, αποτελεί µια θεσµική - µη κρατική πραγµατικότητα, που στοχεύει στην εδραίωση κυρίως εθνικών και θρησκευτικών αξιών. Είναι το αποτέλεσµα της οικονοµικής ανάπτυξης της ελληνικής αστικής τάξης στην Ανατολική Μεσόγειο.

3 Στο τέλος 19ου στην Ευρώπη, η ψυχολογία είναι η βασική θεωρητική συνιστώσα για τη δηµιουργία της «επιστήµης της εκπαίδευσης» µε εφαρµογή στην παιδαγωγική. Αυτή η τελευταία που εννοείται ως επιστήµη της εκπαίδευσης, ως µεθοδική µελέτη και ορθολογική έρευνα των σκοπών και των µέσων για την αγωγή των παιδιών. Η παιδαγωγική στοχάζεται τη δράση και όχι την εξήγηση και την αιτιολόγηση και δεν ενδιαφέρεται να συλλέξει εµπειρικά δεδοµένα ούτε να παράγει επιστηµονικές γνώσεις ώστε να ορθολογικοποιήσει τις διδακτικές πρακτικές. Παρθεναγωγείο, Μαυροµάτι Μερσίνας, 1990, Ε. Λ. Ι. Α. Τη δεκαετία του 1920 στην Ελλάδα το ελληνικό κράτος - µετά την άφιξη των προσφύγων της Μικράς Ασίας για εθνικούς λόγους, αναλαµβάνει την ίδρυση των πρώτων δηµόσιων νηπιαγωγείων στις «Νέες Χώρες». Κατά την περίοδο αυτή εντοπίζονται και οι πρώτες επιδράσεις του κινήµατος του «Νέου Σχολείου» στον ελληνικό παιδαγωγικό λόγο και µερικώς στην παιδαγωγική πράξη. Επιχειρούνται µεµονωµένες απόπειρες αλλαγών στην εκπαίδευση.

4 Το ελληνικό νηπιαγωγείο αναπτύσσεται στο µέτρο που επιλύεται το «εθνικό ζήτηµα», αγνοώντας τόσο την κοινωνική πραγµατικότητα της εποχής όσο και τις ανάγκες των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Το νήπιο δεν βρίσκεται ακόµα στο κέντρο της προσχολικής εκπαίδευσης και ο νηπιαγωγός δεν είναι επαρκώς καταρτισµένος για την αντιµετώπιση των όλο και περισσότερο απαιτητικών εκπαιδευτικών καταστάσεων. Τη δεκαετία του 60 στην Ευρώπη καθιερώνονται οι Επιστήµες της Εκπαίδευσης, αµφισβητώντας τις εφαρµοζόµενες παιδαγωγικές πρακτικές στο χώρο της εκπαίδευσης, προτείνοντας µια πλουραλιστική προσέγγισή της και αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα επιστηµονικής εξειδίκευσης για τη µελέτη της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας. Πρόκειται για επιστήµες που κατανοούν την εκπαίδευση στο πολλαπλό της πλαίσιο και προτείνουν διαφορετικές πηγές, άξονες και προσεγγίσεις. Καταργούν τα όρια ανάµεσα στα σχολικά και κοινωνικά ζητήµατα και φωτίζουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές, ενώ ταυτόχρονα επιχειρούν πολλαπλή ανάγνωση του εκπαιδευτικού γεγονότος. Β. Χρονολογική εξέλιξη 1830: Ίδρυση του πρώτου ελληνικού νηπιαγωγείου στο εθνικό έδαφος στη Σύρο από τον Γερµανό ιεραπόστολο F. A. Hildner. 1835: Ίδρυση νηπιακού τµήµατος στην Αθήνα από τον Αµερικανό ιεραπόστολο J. H. Hill. 1840: Ίδρυση του πρώτου νηπιαγωγείου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας της Αθήνας. Κατάρτιση νηπιαγωγών σε Παρθεναγωγεία, όπως το «Φιλελληνικόν Παιδαγωγείον» (F. A. Hildner) στη Σύρο, το «Ανώτερο» (J. H. Hill) στην Αθήνα, τα «Ανώτερα Παρθεναγωγεία» (Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία Αθήνας), το «Ελληνικόν Παρθεναγωγείον» (Α. Λασκαρίδου).

5 1859, 1865, 1884: Ίδρυση των πρώτων ηµοτικών Νηπιαγωγείων, ως προσπάθεια απάντησης στις κοινωνικές ανάγκες των εργαζοµένων οικογενειών, σε Πειραιά, Ερµούπολη και Βόλο αντίστοιχα. Νόµος ΒΤΜΘ/1895 «Περί της στοιχειώδους ή δηµοτικής εκπαιδεύσεως» και ιάταγµα αρ. 68/1896 «Περί συστάσεως νηπιαγωγείων»: Αναγνωρίζεται ο θεσµός του νηπιαγωγείου, το δικαίωµα και οι προϋποθέσεις των ιδιωτών να συστήνουν νηπιαγωγεία, στα οποία να διδάσκουν πτυχιούχοι νηπιαγωγοί. Ορίζεται η ηλικία εισόδου σε αυτά και ο σκοπός της προσχολικής εκπαίδευσης: «σωµατική και η πνευµατική του παιδός επίρρωσις δια παιδιών, ασκήσεων και ευµεθόδου διδασκαλίας των στοιχείων των εφεξής εν τοις δηµοτικοίς σχολείοις διδαχθησοµένων µαθηµάτων». Τέλος, καθορίζεται η εφαρµοζόµενη παιδαγωγική και το ωρολόγιο πρόγραµµα. 1 ο Τµήµα του εν Στενηµάχω Νηπιαγωγείου του Τσιποχωρίου, , Ε. Λ. Ι. Α. 1942: Κατάρτιση ιευθυντριών Εθνικών Αγροτικών Νηπιαγωγείων, Εθνικών Παιδικών Σταθµών και Παιδαγωγών Εθνικών Παιδικών Σταθµών σε

6 Μεταγυµνασιακές Σχολές µονοετούς φοίτησης, ως παραρτήµατα των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών. 1956: (Πράξη 171/7-2 του Υπουργικού Συµβουλίου): Σύσταση των Σχολών Νηπιαγωγών µε καταρχήν µονοετή φοίτηση, ως παραρτήµατα των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών. 1957: Πρόταση της Επιτροπής Παιδείας για ίδρυση νηπιαγωγείων αστικού και αγροτικού τύπου και αντίστοιχη (διαφοροποιηµένη) κατάρτιση νηπιαγωγών: Ανώτερες Σχολές Νηπιαγωγών για τα πρώτα και Κέντρα Νηπιαγωγικής Εκπαιδεύσεως για τα δεύτερα (Νοµοθετικό διάταγµα 3997): «Περί Σχολής Νηπιαγωγών». Μετατροπή του ιδασκαλείου Νηπιαγωγών Καλλιθέας σε Σχολή Νηπιαγωγών διετούς φοίτησης και σύσταση δύο πρότυπων νηπιαγωγείων. Κατάρτιση νηπιαγωγών ισότιµη µε αυτήν των δασκάλων ( ιάταγµα): «Περί του αναλυτικού Προγράµµατος των Νηπιαγωγείων του Κράτους» (Υπουργική απόφαση 171/7-2): Ίδρυση και τετραετής λειτουργία µονοετών Τµηµάτων Νηπιαγωγών στις Παιδαγωγικές Ακαδηµίες Ιωαννίνων, Φλώρινας, Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης για την αντιµετώπιση των αυξηµένων αναγκών ζήτησης νηπιαγωγών (Υπουργική απόφαση ): «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας Σχολών Νηπιαγωγών», ως διτάξιων Ανώτερων Σχολών, σύµφωνα µε το πρότυπο των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών (Νοµοθετικό ιάταγµα 87): Ίδρυση του ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης 1980 (Προεδρικό ιάταγµα): «Περί του Αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράµµατος του Νηπιαγωγείου».

7 1268/82 (Νόµος): «οµή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». Κατάργηση Σχολών Νηπιαγωγών και ίδρυση Παιδαγωγικών Τµηµάτων Νηπιαγωγών στα Πανεπιστήµια (Προεδρικό ιάταγµα 320): «Οργάνωση και λειτουργία των Παιδαγωγικών Τµηµάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». Τα Παιδαγωγικά Τµήµατα έχουν ως αποστολή: α. Να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήµες µε την ακαδηµαϊκή και την εφαρµοσµένη διδασκαλία και έρευνα. β. Να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστηµονική και επαγγελµατική τους σταδιοδροµία. γ. Να συµβάλλουν στην εξύψωση του επιπέδου και στην κατάληψη των αυξανόµενων αναγκών της Εκπαίδευσης σε ό, τι αφορά σε ζητήµατα Παιδαγωγικής. δ. Να συµβάλλουν στην αντιµετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβληµάτων εν γένει (Νόµος 1566): «οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης». Λειτουργία νηπιαγωγείων ανεξάρτητη ή σε παιδικά κέντρα. Ίδρυση Πειραµατικών νηπιαγωγείων στα Α.Ε.Ι. Σταδιακή και κατά περιοχές υποχρεωτική φοίτηση στα νηπιαγωγεία. Εισαγωγική, ετήσια και περιοδική επιµόρφωση νηπιαγωγών από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τα Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα και τα Πειραµατικά νηπιαγωγεία (Προεδρικό ιάταγµα 90): Ίδρυση θέσεων ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, Ειδικού ιοικητικού Τεχνικού Προσωπικού στο ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης. Ίδρυση Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών (Προεδρικό ιάταγµα 486): «Αναλυτικό Πρόγραµµα Προσχολικής Αγωγής» 2002 (Προεδρικό ιάταγµα 139): Το Παιδαγωγικό Τµήµα Νηπιαγωγών του ηµοκρίτειου Πανεπιστήµιου Θράκης µετονοµάζεται σε «Τµήµα Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία», λόγω των σηµαντικών αλλαγών «στις επιστηµονικές γνώσεις που αφορούν το περιεχόµενο, τη σηµασία και την ευρύτητα

8 της προσχολικής εκπαίδευσης», οι οποίες µε τη σειρά τους οδήγησαν σε «διεύρυνση των αντικειµένων προς την κατεύθυνση της κατάρτισης ειδικών για την αγωγή και την εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας». Πρόεδροι του Τµήµατος διετέλεσαν οι: ιονύσης Κλάδης ( ) Λουκία Μπεζέ ( και ) Θωµάς Βουγιουκλής ( ) Βασιλική Κοντογιάννη ( ) Παρασκευή Κουφάκη ( και ) Λέλα Γώγου ( ) Αναπληρωτές Προέδρου διετέλεσαν οι: Λουκία Μπεζέ ( και ) ιονύσης Κλάδης ( ) Ευάγγελος Ζούµας ( ) Λέλα Γώγου ( ) Κωνσταντίνος Πετρογιάννης ( )

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : Σχολική Παιδαγωγική ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση και Φύλο»

«Εκπαίδευση και Φύλο» Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) «Εκπαίδευση και Φύλο» Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης Οµάδα Έργου: ρ. Χ. Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη - ρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη - Α. Καπέλλα ΑΘΗΝΑ 2001 «Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών

Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών Εκπαιδευτική, Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Η θέση της Πρωτοβουλίας Άμεσης Διαδραστικής Δημοκρατίας Ελλάδας (Π.Α.Δ.Δ.Ε.) για την Εκπαιδευτική,

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτική Πρωτοβάθµια & Δευτεροβάθµια. Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές

Ιδιωτική Πρωτοβάθµια & Δευτεροβάθµια. Εκπαίδευση στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάσου 11 117 42 Αθήνα / 11, Tsami Karatassou str.- 117 42 Athens Τηλ./Tel.:+30 210 9211200-10 Fax: +30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη επιτροπή τεχνικής παιδείας ΕΚΘΕΣΗ ΟΜΑ ΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου της τεχνικής παιδείας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΙΙ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Σύντοµη ιστορική περιγραφή της εκπαίδευσης στην Ελλάδα 1.1 Βασικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήµατος 1.2 Εξελίξεις κατά

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 8. Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995)

Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νέοι θεσµοί Άρθρο 1 Εθνικό Συµ8ούλιο Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Διαχείρισης της µειονοτικής παρουσίας στην ελληνική εκπαίδευση 1923-2000

Πολιτικές Διαχείρισης της µειονοτικής παρουσίας στην ελληνική εκπαίδευση 1923-2000 Πολιτικές Διαχείρισης της µειονοτικής παρουσίας στην ελληνική εκπαίδευση 1923-2000 Κωστής Τσιούµης Κατά το τελευταίο τέταρτο του 19 ου αιώνα το ρεύµα του ροµαντικού ελληνικού εθνικισµού και οι υποστηρικτές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο

τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 181 τα επαγγέλματα των αποφοίτων Επαγγελματικές διεξόδοι κάθε τμήματος ανά επιστημονικό πεδίο 182 1ο επιστημονικό πεδίο Ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες Από ποια κατεύθυνση συμφέρει να πάω;

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι.Ε.Πυργιωτάκης-Ανδρ. Μπρούζος Ελ. Στεφάνου, Νικ. Παπαδάκης, Ζαχ. Παληός, Βασ. Κουλαϊδής ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Μια πρόταση για την αποκέντρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ02: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), 178-218 ιοίκησης Αθλητισµού ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 14. OI ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 14. OI ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΑΜΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α 14. OI ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΗΜΕΡΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Oµάδα Έρευνας του ΕΛΙΑΜΕΠ ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (23ΣΕ45372) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1985 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 167 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 1566 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές Σχολές 1 ου και 2 ου Πεδίου

Κοινές Σχολές 1 ου και 2 ου Πεδίου Κοινές Σχολές 1 ου και 2 ου Πεδίου Οι κοινές σχολές 1 ου και 2 ου πεδίου είναι 31ΑΕΙ και 6 ΤΕΙ ΚΩΔ ΣΧΟΛΗ ΒΑΘ 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας ΑΕΙ 174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2005 ΚΛΑ ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Απαγορεύεται η µε κάθε µηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο µέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η µετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα

Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα Συνοπτική περιγραφή Bασιλεία Βρετάκου Παναγιώτης Ρουσέας Cedefop Reference series; 50 Λουξεµβούργο: Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ Πρόταση για την αναβάθμιση των Λυκείων και το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκαίδευση 1 Αδριανουπολίτης Κων/νος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ. Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εκπαίδευση έχει δύο διακριτούς στόχους : Δημόσια, δωρεάν, δημοκρατική, μαζική εκπαίδευση, από τη μια μεριά, και ποιοτικά αναβαθμισμένη, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα