ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 Ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ» ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 3.1.2Β (Τόμος Γ) ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

2 Γ ΜΕΡΟΣ 1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 1.1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Στην υλοποίηση των έργων της κατηγορίας πράξης μετείχαν 17 ιδρύματα κατά την πρώτη φάση και 27 κατά τη δεύτερη. Τα συνολικά βασικά στοιχεία που αποτυπώνουν το οικονομικό αντικείμενο της κατηγορίας πράξης και για τις δύο φάσεις υλοποίησής της δίδονται από τον κάτωθι Πίνακα 1, ενώ τα βασικά στοιχεία του οικονομικού αντικειμένου εκάστης φάσης αποτυπώνονται στους Πίνακες 1α και 1β. Όπως φαίνεται το ποσοστό απορρόφησης των έργων της πρώτης φάσης ανέρχεται σε 90,25%, ενώ της δεύτερης φάσης, λίγους πλέον μήνες πριν την ολοκλήρωση του φυσικού της αντικειμένου και σχεδόν εννέα μήνες πριν την ολοκλήρωση του οικονομικού της αντικειμένου, μόλις που ξεπερνά το 52%. Προκύπτει συνεπώς ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αναπορρόφητων πόρων στην κατηγορία πράξης. ΠΙΝΑΚΑΣ 1-Συνολικά οικονομικά Στοιχεία Υλοποίησης των έργων της κατηγορίας πράξης (Α&Β φάση) Ημ/νια Έναρξης Ημ/νια Λήξης Φυσικού Αντ/μένου Ημ/νια Λήξης Οικονομικού Αντ/μένου Προϋπολογισμός ( ) Πιστοποιημένες δαπάνες ( ) Απορρόφηση (%) 1/09/ /09/ /12/ , ,05 67,43% ΠΙΝΑΚΑΣ 1α-Οικονομικά Στοιχεία Υλοποίησης των έργων της κατηγορίας πράξης (Α φάση) Ημ/νια Έναρξης Ημ/νια Λήξης Φυσικού Αντ/μένου Ημ/νια Λήξης Οικονομικού Αντ/μένου Προϋπολογισμός ( ) Πιστοποιημένες δαπάνες ( ) Απορρόφηση (%) 1/09/ /08/ /8/ , ,89 90,25% ΠΙΝΑΚΑΣ 1β-Οικονομικά Στοιχεία Υλοποίησης των έργων της κατηγορίας πράξης (Β φάση) Ημ/νια Λήξης Πιστοποιημένες Ημ/νια Ημ/νια Λήξης Προϋπολογισμός Απορρόφηση Οικονομικού δαπάνες Έναρξης Φυσικού ( ) (%) Αντ/μένου ( ) Αντ/μένου 1/09/ /09/ /12/ , ,16 52,16% Πληρέστερη εκτίμηση του κινδύνου αναπορρόφητων πόρων ανά ίδρυμα και συνολικά για τη δεύτερη φάση υλοποίησης της κατηγορίας πράξης παρέχεται από τα στοιχεία του Πίνακα

3 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ» Κ.Π 3.1.2Β Συνολικοί Μήνας Μήνες που Πρόβλεψη Πρόβλεωη Εκτιμώμενη Έτος Eτος παροχής Μήνας Μήνες Πιστοποιημένες Δαπάνες/ μήνα παροχής Π/Υ απομένουν (ως νέων αδιάθετων απορρόφηση Έναρξης στοιχείων Έναρξης αναφοράς Δαπάνες (σύνολο) ( ) στοιχείων 6/2008) δαπανών πόρων πόρων Π/Υ ΙΔΡΥΜΑΤΑ στοιχείων ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ , , , , ,45 167,69% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ , , , , ,04 143,48% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ , , , , ,13 143,48% ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΠΟΡΡΟΦΗΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (Β ΦΑΣΗ) , , , , ,78 135,65% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , , , , ,29 133,21% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ , , , , ,96 113,73% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , , , , ,33 108,88% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , , , , ,81 106,95% ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ , , , , ,00 103,93% ΑΣΠΑΙΤΕ , , , , ,22 83,37% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , , , , ,32 81,52% ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ , , , , ,63 80,40% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , , , , ,94 76,28% ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ , , , , ,52 101,83% ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ , , , , ,06 67,99% ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ , , , , ,13 62,21% ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ , , , , ,52 54,77% ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ , , , , ,77 45,97% ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ , , , , ,45 44,91% ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ , , , , ,43 43,74% ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , , , , ,58 42,55% ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ , , , , ,67 33,29% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ , , , , ,33 30,51% ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ , , , , ,07 29,37% ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ , ,00 650, , ,00 13,00% ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ , ,25 0, , ,25 0,00% ΣΥΝΟΛΟ , , ,11% 697

4 Σε επίπεδο συνόλου κατηγορίας πράξης και ειδικά για τη δεύτερη φάση υλοποίησης φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος αναπορρόφητων πόρων, εφόσον με τους υφιστάμενους ρυθμούς υλοποίησης η πρόβλεψη απορροφητικότητας είναι λίγο πάνω από το 77% 1. Από τα στοιχεία του ίδιου Πίνακα προκύπτουν τα εξής: δύο (2) ιδρύματα, το Παν/μιο Κρήτης και το Παν/μιο Πελοποννήσου δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο αναπορρόφητων πόρων (έχουν ήδη απορρόφηση άνω του 100%), επτά (7) ιδρύματα, εκ των οποίων τα 6 είναι ΑΕΙ και μόλις 1 ΤΕΙ, διατρέχουν ασήμαντο ή μηδαμινό κίνδυνο αναπορρόφητων πόρων (η εκτιμώμενη απορρόφηση υπερβαίνει το 100%), τρία (3) ιδρύματα παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο αναπορρόφητων πόρων (η εκτιμώμενη απορρόφηση είναι μεταξύ 80% και 90%), πέντε (5) ιδρύματα παρουσιάζουν πολύ σημαντικό κίνδυνο αναπορρόφητων πόρων (η εκτιμώμενη απορρόφηση είναι μεταξύ 60% και 79%), σημαντικό πλήθος ιδρυμάτων, δέκα επί συνόλου είκοσι επτά (10/27) που μετέχουν στη δεύτερη φάση, παρουσιάζουν απόλυτο κίνδυνο αναπορρόφητων πόρων (η εκτιμώμενη απορρόφηση είναι κάτω του 60%). Αναλυτικότερα, ανά φάση υλοποίησης, ο προϋπολογισμός, οι δαπάνες ως 30/8/2007 και τα συνακόλουθα ποσοστά απορρόφησης του δεσμευόμενου προϋπολογισμού ανά ίδρυμα, αποτυπώνονται στον επόμενο Πίνακα 3. 1 Σημειωτέον ότι για την εκτίμηση αυτή έχουν υπολογιστεί μηνιαίες δαπάνες ακόμα και για ιδρύματα στα οποία προβλέπεται υπέρβαση προϋπολογισμού. Τυχόν μη έγκριση των εν λόγω δαπανών σημαίνει αύξηση των αναπορρόφητων πόρων και συνεπώς μείωση του συνολικά προβλεπόμενου ποσοστού απορρόφησης πόρων. 698

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΟΡΩΝ (%) ΑΝΑ ΙΔΡΥΜΑ (Α & Β φάση) Φάσεις Ίδρυμα Προϋπολογισμός ( ) Δαπάνες ( ) Απορρόφηση πόρων (%) ΦΑΣΗ Α Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , ,06 94,11% Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας , ,42 95,41% Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , ,65 97,71% Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , ,00 82,50% Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας , ,23 99,73% Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , ,50 97,14% Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων , ,25 83,52% Πανεπιστήμιο Κρήτης , ,80 96,66% Πανεπιστήμιο Πατρών , ,82 99,85% Πανεπιστήμιο Πειραιώς , ,43 100,00% ΤΕΙ Αθήνας , ,01 57,57% ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας , ,64 75,38% ΤΕΙ Θεσσαλονίκης , ,83 84,37% ΤΕΙ Καβάλας , ,95 76,40% ΤΕΙ Καλαμάτας ΜΕ ΤΕΙ Πειραιά , ,27 96,07% ΤΕΙ Πειραιά , ,50 88,80% ΤΕΙ Σερρών , ,53 61,15% Συνολικό , ,89 90,25% ΦΑΣΗ Β ΑΣΠΑΙΤΕ , ,18 58,11% Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , ,00 94,55% Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας , ,85 43,36% Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης , ,58 37,10% Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , ,94 55,28% Ιονιο Πανεπιστήμιο , ,00 69,29% Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , ,70 29,94% Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας , ,26 20,67% Πάντειο Πανεπιστήμιο , ,04 20,47% Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας , ,72 92,84% Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , ,20 74,54% Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων , ,59 53,17% Πανεπιστήμιο Κρήτης , ,00 100,00% Πανεπιστήμιο Μακεδονίας , ,02 56,82% Πανεπιστήμιο Πατρών , ,00 79,26% Πανεπιστήμιο Πειραιώς , ,79 75,88% Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου , ,00 100,00% ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας , ,51 32,17% ΤΕΙ Ηπείρου , ,35 31,14% ΤΕΙ Θεσσαλονικης , ,14 76,14% ΤΕΙ Ιονιων Νήσων , ,01 21,81% ΤΕΙ Καβάλας , ,77 56,40% ΤΕΙ Κρήτης , ,00 87,84% ΤΕΙ Λαρισας , ,00 25,52% ΤΕΙ Πάτρας , ,51 47,39% ΤΕΙ Πειραιά ,25 0,00 0,00% ΤΕΙ Χαλκιδας , ,00 7,58% Συνολικό , ,16 52,16% Από τα στοιχεία του προηγούμενου Πίνακα 3 προκύπτουν τα εξής: Στην πρώτη φάση μετέχουν συνολικά 18 ιδρύματα μέσω 17 έργων (δύο ΤΕΙ συμμετείχαν από κοινού σε ένα έργο). Στα ιδρύματα της πρώτης φάσης μετέχουν 10 ΑΕΙ και 8 ΤΕΙ. Στη δεύτερη φάση μετέχουν συνολικά 27 ιδρύματα, εκ των οποίων 17 ΑΕΙ και 10 ΤΕΙ. Και στις 699

6 δύο λοιπόν φάσεις παρατηρείται μια σαφής υπεροχή στη συμμετοχή των ΑΕΙ (55,5% στην πρώτη φάση και 63% στη δεύτερη φάση). Επί συνόλου 17 έργων της πρώτης φάσης ο μέσος προϋπολογισμός ανέρχεται σε ,95 και η μέση δαπάνη σε ,93, ενώ επί συνόλου 17 έργων της πρώτης φάσης ο μέσος προϋπολογισμός ανέρχεται σε ,57 και η μέση δαπάνη σε ,15. Σημειώνεται δηλαδή μικρή μείωση στον μέσο προϋπολογισμό και ως τη φάση προσκόμισης των στοιχείων από τους φορείς πολύ μεγάλη υστέρηση στη μέση δαπάνη ανά ίδρυμα. Τα ιδρύματα με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό στην πρώτη φάση είναι το Παν/μιο Πειραιώς και ακολουθούν το Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών, ενώ στη δεύτερη φάση το Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών και το ΤΕΙ Λάρισας (αναλυτικά, βλ. διάγραμμα 1). Τις περισσότερες δαπάνες κατά την πρώτη φάση έχουν πραγματοποιήσει το Παν/μιο Πειραιώς και ακολουθούν το Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών, ενώ κατά τη δεύτερη φάση υψηλές δαπάνες ως τώρα σημειώνουν το Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/κης, το Παν/μιο Πελοποννήσου και το Παν/μιο Κρήτης (βλ. Δ2). Τις καλύτερες επιδόσεις απορρόφησης στην πρώτη φάση παρουσιάζουν το Οικονομικό Παν/μιο Αθήνας και το Παν/μιο Πειραιώς, ενώ κατά τη δεύτερη φάση τα Παν/μια Κρήτης και Πελοποννήσου (Δ3). Ως προς τον τύπο των ιδρυμάτων που μετέχουν στην υλοποίηση των έργων της κατηγορίας πράξης: κατά την πρώτη φάση τα ΑΕΙ μετέχουν κατά 71,5% στον προϋπολογισμό και κατά 75,7% στις δαπάνες (βλ. διαγράμματα 4 & 5). Στη δεύτερη φάση τα ΑΕΙ μετέχουν κατά 64,7% στον προϋπολογισμό και κατά 75,3% στις δαπάνες. Με άλλα λόγια, ενώ κατά τη δεύτερη φάση σημειώνεται μια σημαντική αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού, της τάξης του 50% περίπου σε σχέση με την πρώτη φάση, παρατηρείται ταυτόχρονα μια σχετική μείωση του ειδικού βάρους των ΑΕΙ. Παρόλα αυτά, στη δομή των δαπανών η συμμετοχή των ΑΕΙ κινείται στη δεύτερη φάση σε επίπεδα σχεδόν πανομοιότυπα με αυτά της πρώτης φάσης, για την ακρίβεια 75,3%. Η εμπειρία συνεπώς της πρώτης φάσης, όπου συνολικά οι επιδόσεις των ΑΕΙ ήταν καλύτερες σε επίπεδο απορρόφησης πόρων, δεδομένου ότι στη δομή των δαπανών μετείχαν με μεγαλύτερο μέρος από ό,τι στη δομή του προϋπολογισμού, δεν φαίνεται ότι ελήφθη επαρκώς υπόψιν κατά το σχεδιασμό του προϋπολογισμού της δεύτερης φάσης. Από την άλλη πλευρά, εντυπωσιάζει επίσης το γεγονός ότι κατά τη δεύτερη φάση μειώνεται ο μέσος προϋπολογισμός των ΑΕΙ (κατά 700

7 20,5%) και αντίστοιχα αυξάνεται ο μέσος προϋπολογισμός των ΤΕΙ (κατά 29,7%). Εκ των αποτελεσμάτων ωστόσο, έστω κι αυτά είναι ακόμη προσωρινά, συνάγεται ότι τόσο η αύξηση όσο και η αναδιάρθρωση του προϋπολογισμού κατά τη δεύτερη φάση προς όφελος των ΤΕΙ, πιθανόν δεν έλαβε επαρκώς υπόψιν της τις πραγματικές δυνατότητες υλοποίησης των έργων από τους τελικούς δικαιούχους. Ενδεικτική άλλωστε είναι σχετικά και η εικόνα του διαγράμματος 6, από την οποία φαίνεται ότι κατά τη δεύτερη φάση η συνολική απορρόφηση των ΑΕΙ για τον αντίστοιχο προϋπολογισμό τους ανέρχεται σε 60,7% η αντίστοιχη των ΤΕΙ, μόλις σε 36,5%. Η περιφερειακή διάσταση του προϋπολογισμού και των δαπανών αναδεικνύει ένα αρκετά ενδιαφέρον σημείο (Δ7): ενώ κατά την πρώτη φάση τα ιδρύματα της Αττικής μετείχαν στις συνολικές δαπάνες κατά 54%, όσο ακριβώς μάλιστα ήταν και η συμμετοχή τους και στον προϋπολογισμό της πρώτης φάσης, στις συνολικές δαπάνες της δεύτερης φάσης μετέχουν μόνο κατά 22% ενώ η συμμετοχή τους στον προϋπολογισμό είναι της τάξης του 32%. Με άλλα λόγια, για λόγους που μένει να ερευνηθούν περαιτέρω τα ιδρύματα της Αττικής δεν μπορούν να υλοποιήσουν το έργο τους στη δεύτερη φάση στον ίδιο βαθμό που το επιτύγχαναν κατά την πρώτη φάση. Δ1: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΙΔΡΥΜΑ Α' KAI B' ΦΑΣΗ Α ΦΑΣΗ Β ΦΑΣΗ 701

8 Δ2: ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΙΔΡΥΜΑ A' KAI Β' ΦΑΣΗ Α ΦΑΣΗ Β ΦΑΣΗ Δ3:ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (%) ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ A' KAI Β' ΦΑΣΗ 99,73% 100,00% 97,71% 99,85% 100,00% 100% 94,55% 95,41% 97,14% 96,66% 94,11% 90% 82,50% 83,52% 84,37% 96,07% 88,80% 92,84% 100,00% 87,84% 80% 74,54% 79,26% 75,88% 75,38% 76,14% 76,40% 70% 60% 55,28% 53,17% 57,57% 56,40% 61,15% 58,11% 69,29% 56,82% 50% 43,36% 47,39% 40% 30% 20% 29,94% 20,67% 32,17% 37,10% 20,47% 31,14% 21,81% 25,52% 10% 0% 0,00% 7,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00% Α' ΦΑΣΗ Β' ΦΑΣΗ 702

9 Δ4: ΜΕΣΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α' ΚΑΙ Β' ΦΑΣΗ , , , , , , , , ΑΕΙ ΤΕΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΦΑΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Β ΦΑΣΗΣ Δ5: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α' ΚΑΙ Β' ΦΑΣΗ , , , , , , , , ΑΕΙ ΤΕΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΦΑΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Β ΦΑΣΗΣ 703

10 Δ6: Απορρόφηση πόρων Π/Υ (%) ανά τύπο ιδρύματος 120,00% 100,00% 95,51% 90,25% 80,00% 77,04% 60,00% 60,69% 52,16% 40,00% 36,53% 20,00% 0,00% ΑΕΙ ΤΕΙ Σύνολο Α' φάση Β' φάση Δ7: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ (Α' ΚΑΙ Β' ΦΑΣΗ) ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΡΗΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΦΑΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Β ΦΑΣΗΣ 704

11 Συμπερασματικά: Η γενική επίδοση απορρόφησης των πόρων ως ποσοστό επί του προϋπολογισμού της δεύτερης φάσης (52,16%), ο ρυθμός απορρόφησης των πόρων, αλλά και ο υπολειπόμενος χρόνος υλοποίησης των έργων της κατηγορίας πράξης συνηγορούν στη διαπίστωση ότι υπάρχει πολύ σημαντικός κίνδυνος απώλειας πόρων και ότι απαιτείται η έγκαιρη λήψη αποφάσεων είτε ανακατανομής πόρων μεταξύ των ιδρυμάτων, είτε και μεταφοράς πόρων προς άλλες κατηγορίες πράξης. Επικουρικά στοιχεία που βοηθούν τη λήψη ορθών αποφάσεων σχετικά με τυχόν ανακατανομές και μεταφορές πόρων ανά ίδρυμα, παρέχονται από την ανά ίδρυμα ανάλυση του παραδοτέου αυτού, όπου συνάγονται συγκεκριμένες εκτιμήσεις κινδύνου μη απορρόφησης πόρων ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Με βάση τη δομή των ως τώρα δαπανών (Πίνακας 4), προκύπτει ότι τα κύρια κέντρα κόστους αφορούν: κατά κύριο λόγο το διακριτό τμήμα «εκπαιδευτές», το οποίο συγκεντρώνει το 33,92% των δαπανών και στις δύο φάσεις υλοποίησης (33,32% στην πρώτη και 35,77% στη δεύτερη), εν συνεχεία τα διακριτά τμήματα «εξωτερικές υπηρεσίες» (στις δύο φάσεις συνολικά 16,42%, 15,93% στην πρώτη και 16,99% στη δεύτερη) και «λειτουργικά» (στις δύο φάσεις συνολικά 16,02%, 16,04% στην πρώτη και 15,99% στη δεύτερη), καθώς και τα διακριτά τμήματα «εργαλεία εκπαίδευσης» (στις δύο φάσεις συνολικά 9,69%, 12,85% στην πρώτη και 6,04% στη δεύτερη) και «λοιπά» (στις δύο φάσεις συνολικά 9,61%, 9,82% στην πρώτη και 9,36% στη δεύτερη). Στις ως άνω δαπάνες συγκεντρώνεται συνολικά το 85,66% του συνόλου των δαπανών των δύο φάσεων, ήτοι στα υπόλοιπα διακριτά τμήματα συγκεντρώνεται το 14,34 του συνόλου των δαπανών. Ακριβώς για το λόγο αυτό έχει ενδιαφέρον να εξετάσουμε την εξέλιξη που παρουσιάζουν οι δαπάνες στα ως άνω διακριτά τμήματα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης. Η διερεύνηση αυτή αναγκαστικά θα λάβει χώρα μόνο για όσα από τα ιδρύματα συμμετείχαν και στις δύο φάσεις υλοποίησης των έργων της κατηγορίας πράξης. Παραστατικά, η εξέλιξη των δαπανών στα εν λόγω διακριτά τμήματα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης 705

12 φάσης για τα δεκατρία (13) ιδρύματα που συμμετείχαν και στις δύο αυτές φάσεις, αποτυπώνεται στα διαγράμματα Δ8-Δ12 που ακολουθούν. ΦΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Κατανομή του προϋπολογισμού και των δαπανών της κατηγορίας πράξης σε διακριτά τμήματα (Α'+Β' ΦΑΣΗ) Περιγραφή διακριτού τμήματος Προϋπολογισμός διακριτού τμήματος ( ) Ποσοστό (%) Π/Υ διακριτού τμήματος στο σύνολο του Π/Υ Δαπάνες διακριτού τμήματος ( ) Ποσοστό (%) δαπανών διακριτού τμήματος στο σύνολο των δαπανών 01.Εκπαιδευτές ,31 31,87% ,29 33,92% 02.Εργαλεία εκπαίδευσης ,94 9,01% ,42 9,69% 03.Εξωτερικές υπηρεσίες ,01 17,16% ,85 16,42% 04.Εκπαιδευόμενοι μαθητευόμενοι ,00 0,42% 3.700,00 0,07% 05.Εκτυπώσεις ,14 0,91% ,56 0,76% 06.Λειτουργικά ,97 14,63% ,22 16,02% 07.Προβολή / Δημοσιότητα ,95 2,98% ,25 2,00% 08.Ηλεκτρονικός εξοπλισμός ,28 2,02% ,68 2,50% 09.Συνέδρια / ημερίδες ,20 0,54% ,73 0,57% 10.Λογισμικά πακέτα ,12 1,77% ,50 2,18% Α'+Β' 11.Έρευνα πεδίου ,58 0,43% ,58 0,64% 12.Έκθεση αποτελεσμάτων 7.403,22 0,09% 7.403,22 0,13% 13.Απασχόληση προσωπικού ,00 3,32% ,00 3,75% 14.Δημιουργία υλικού προβολής ,00 0,12% 0,00 0,00% 15.Αναπαραγωγή & προμήθεια λοιπών εκπαιδευτικών μέσων ,00 1,42% ,35 1,31% 16.Αναπαραγωγή υλικού προβολής 900,00 0,01% 892,50 0,02% 17.Αναπαραγωγή μελέτης/εργαλείου 1.500,00 0,02% 0,00 0,00% 18.Εργαλεία υποστήριξης ,00 0,43% ,00 0,43% 19.Λοιπά ,95 12,86% ,90 9,61% Σύνολο ,67 100,00% ,05 100,00% 01.Εκπαιδευτές ,51 30,72% ,60 32,32% 02.Εργαλεία εκπαίδευσης ,97 11,70% ,88 12,85% 03.Εξωτερικές υπηρεσίες ,35 15,93% ,35 15,93% 04.Εκπαιδευόμενοι μαθητευόμενοι 0,00 0,00% 0,00 0,00% 05.Εκτυπώσεις ,00 0,68% ,06 0,74% 06.Λειτουργικά ,50 16,50% ,34 16,04% 07.Προβολή / Δημοσιότητα ,15 2,08% ,20 1,67% 08.Ηλεκτρονικός εξοπλισμός ,28 2,67% ,63 2,77% Α' 09.Συνέδρια / ημερίδες ,00 0,79% ,47 0,87% 10.Λογισμικά πακέτα ,02 2,06% ,87 2,35% 11.Έρευνα πεδίου ,58 1,07% ,58 1,19% 12.Έκθεση αποτελεσμάτων 7.403,22 0,22% 7.403,22 0,24% 13.Απασχόληση προσωπικού ,00 0,50% ,00 1,11% 14.Δημιουργία υλικού προβολής 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15.Αναπαραγωγή & προμήθεια λοιπών εκπαιδευτικών μέσων ,00 1,76% ,35 2,08% 16.Αναπαραγωγή υλικού προβολής 300,00 0,01% 297,50 0,01% 17.Αναπαραγωγή μελέτης/εργαλείου 0,00 0,00% 0,00 0,00% 18.Εργαλεία υποστήριξης 0,00 0,00% 0,00 0,00% 19.Λοιπά ,59 13,31% ,84 9,82% Σύνολο ,17 100,00% ,89 100,00% 01.Εκπαιδευτές ,80 32,63% ,69 35,77% 02.Εργαλεία εκπαίδευσης ,97 7,22% ,54 6,04% 03.Εξωτερικές υπηρεσίες ,66 17,98% ,50 16,99% 04.Εκπαιδευόμενοι μαθητευόμενοι ,00 0,69% 3.700,00 0,14% 05.Εκτυπώσεις ,14 1,05% ,50 0,78% 06.Λειτουργικά ,47 13,38% ,88 15,99% 07.Προβολή / Δημοσιότητα ,80 3,59% ,05 2,37% 08.Ηλεκτρονικός εξοπλισμός ,00 1,59% ,05 2,19% Β' 09.Συνέδρια / ημερίδες ,20 0,38% 5.627,26 0,21% 10.Λογισμικά πακέτα ,10 1,57% ,63 1,97% 11.Έρευνα πεδίου 0,00 0,00% 0,00 0,00% 12.Έκθεση αποτελεσμάτων 0,00 0,00% 0,00 0,00% 13.Απασχόληση προσωπικού ,00 5,20% ,00 6,81% 14.Δημιουργία υλικού προβολής ,00 0,20% 0,00 0,00% 15.Αναπαραγωγή & προμήθεια λοιπών εκπαιδευτικών μέσων ,00 1,19% ,00 0,43% 16.Αναπαραγωγή υλικού προβολής 600,00 0,01% 595,00 0,02% 17.Αναπαραγωγή μελέτης/εργαλείου 1.500,00 0,03% 0,00 0,00% 18.Εργαλεία υποστήριξης ,00 0,72% ,00 0,93% 19.Λοιπά ,36 12,56% ,06 9,36% Σύνολο ,50 100,00% ,16 100,00% 706

13 Δ8: Συμμετοχή (%) του διακριτού τμήματος "Εκπαιδευτές" στο σύνολο των δαπανών, ανά ίδρυμα 80,0% 70,0% 70,4% 60,0% 56,3% 50,0% 40,0% 30,0% 36,4% 33,1% 41,6% 32,8% 40,0% 24,8% 46,2% 23,5% 38,7% 39,6% 33,4% 22,3% 32,3% 27,8% 47,9% 41,1% 40,6% 34,3% 37,9% 44,2% 34,6% 31,1% 20,0% 15,6% 10,0% 0,0% 1,0% 2,2% 0,0% Συμμετοχή (%) στο σύνολο των δαπανών της Α φάσης Συμμετοχή (%) στο σύνολο των δαπανών της Β φάσης Δ9: Συμμετοχή (%) διακριτού τμήματος "Εργαλεία εκπαίδευσης" στο σύνολο των δαπανών ανά ίδρυμα 70,0% 60,0% 57,8% 50,0% 43,6% 40,0% 30,0% 24,7% 24,9% 23,3% 29,6% 20,0% 17,5% 13,6% 10,0% 0,0% 2,4% 1,7% 0,0% 6,0% 1,2% 1,7% 0,0% 8,9% 5,9% 7,4% 4,4% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 9,5% 6,4% 0,0% 0,0% 7,0% Συμμετοχή (%) στην Α φάση Συμμμετοχή (%) στη Β φάση 707

14 Δ10: Συμμετοχή (%) διακριτού τμήματος "Εξωτερικές υηρεσίες" στο σύνολο των δαπανών ανά ίδρυμα 70,0% 60,0% 53,9% 57,8% 50,0% 45,3% 43,3% 40,0% 32,3% 37,2% 32,9% 30,0% 20,0% 14,9% 12,2% 13,1% 16,6% 24,1% 20,6% 13,7% 20,7% 10,0% 0,0% 4,9% 4,0% 0,0% 0,0% 2,4% 1,0% 4,1% 4,5% 2,8% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% Συμμετοχή (%) στην Α φάση Συιμμετοχή στη Β φάση Παρατηρώντας προσεκτικά τα διαγράμματα Δ8-Δ10 μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι μεταξύ πρώτης και δεύτερης φάσης υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις της κατανομής των δαπανών για πολλά από τα ιδρύματα που μετέχουν και στις δύο φάσεις του έργου. Παρατηρούμε δηλαδή ότι ενώ για παράδειγμα στην πρώτη φάση υπάρχουν για κάποιο ίδρυμα π.χ. το Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών υψηλές δαπάνες στο διακριτό τμήμα «Εκπαιδευτές» (46,2% του συνόλου των δαπανών), μηδενικές στο διακριτό τμήμα «Εξωτερικές υπηρεσίες» και χαμηλές στο διακριτό τμήμα «Εργαλεία εκπαίδευσης» (1,2% του συνόλου), κατά τη δεύτερη φάση επέρχεται μια σχεδόν πλήρης αντιστροφή της χρέωσης των δαπανών, κατά τρόπο ώστε οι δαπάνες στο διακριτό τμήμα «Εκπαιδευτές» να μηδενίζονται, στο διακριτό τμήμα «Εξωτερικές υπηρεσίες» να εκτινάσσονται στο 57,8% και στο διακριτό τμήμα «Εργαλεία εκπαίδευσης» να αυξάνουν κατακόρυφα στο 29,6%. Παρόμοια συμπεριφορά μπορούμε να δούμε και σε άλλα ιδρύματα όπως το Γεωπονικό Παν/μιο Αθήνας, το Παν/μιο Ιωαννίνων, το Παν/μιο Πειραιώς κ.ο.κ. Με τα στοιχεία της παρούσας μελέτης είναι αδύνατο να κατανοηθούν πλήρως οι σημασίες των αλλαγών αυτών. Ενδέχεται να σημαίνουν απλώς διαφορετικούς τρόπους χρέωσης των ίδιων κατ ουσία δαπανών άμεσης απασχόλησης των στελεχών που απασχολούνται στο έργο, ενδέχεται επίσης να σηματοδοτούν αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης του έργου και υιοθέτησης διαφορετικών προσεγγίσεων στην απασχόληση του προσωπικού, ενώ π.χ. κατά την πρώτη φάση κάποιο ίδρυμα να απασχολούσε κυρίως μόνιμο διδακτικό προσωπικό, στη δεύτερη φάση να προσέφυγε περισσότερο σε εξωτερικούς συνεργάτες ή το αντίστροφο. Όσον αφορά τα διαγράμματα Δ11 και Δ12 αυτό που κυρίως εντυπωσιάζει είναι πρώτον το ύψος των δαπανών που παρουσιάζουν αθροιστικά τα διακριτά τμήματα «Λοιπά» και «Λειτουργικά» τόσο γενικά, όσο κυρίως σε ορισμένα ιδρύματα και δεύτερον, ότι μεταξύ των ιδρυμάτων 708

15 υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές όσον αφορά τον επιμερισμό των δαπανών μεταξύ των διακριτών «Λοιπών» και «Λειτουργικών» στα οποία εμφανίζουν υψηλές αθροιστικά δαπάνες. Έτσι, αθροιστικά υψηλές δαπάνες στα διακριτά αυτά τμήματα εμφανίζουν κυρίως τα ιδρύματα: ΤΕΙ Καβάλας: 53,6% στην πρώτη φάση και 55,8% στη δεύτερη, ΤΕΙ Θεσ/κης: 47,8% στην πρώτη φάση και 47,9% στη δεύτερη, Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών: 43,4% στη δεύτερη φάση. Δ11: Συμμετοχή (%) του διακριτού τμήματος "Λειτουργικά" στο σύνολο των δαπανών ανά ίδρυμα 60,0% 50,0% 49,9% 40,0% 35,8% 40,8% 38,2% 30,0% 26,2% 24,0% 31,2% 28,4% 27,2% 24,0% 28,4% 20,0% 16,7% 14,2% 14,3% 17,0% 17,9% 10,0% 4,7% 4,7% 5,3% 5,9% 9,3% 8,1% 4,8% 10,5% 9,5% 8,8% 0,0% 1,3% 0,0% Συμμετοχή (%) στην Α φάση Συμμετοχή στη Β φάση Δ12: Συμμετοχή (%) διακριτού τμήματος"λοιπά" στο σύνολο των δαπανών ανά ίδρυμα 30,0% 27,0% 25,0% 21,8% 23,6% 20,0% 19,1% 19,5% 15,0% 10,0% 5,0% 12,5% 11,9% 11,1% 7,6% 7,4% 4,0% 3,5% 8,9% 9,0% 4,8% 9,9% 13,5% 13,6% 16,0% 10,6% 12,3% 6,3% 7,0% 15,4% 5,9% 11,0% 12,8% 0,0% 0,0% Συμμετοχή (%) στην Α φάση Συμμετοχή (%) στη Β φάση Για μια σφαιρικότερη προσέγγιση ωστόσο της κατανομής των δαπανών και προσδιορισμού των κέντρων κόστους, κρίνεται σκόπιμο να ομαδοποιήσουμε: 709

16 τα διακριτά τμήματα «εκπαιδευτές», «εργαλεία εκπαίδευσης», «εξωτερικές υπηρεσίες» «απασχόληση προσωπικού», «εκπαιδευόμενοι / μαθητευόμενοι», «αναπαραγωγή και προμήθεια λοιπών εκπαιδευτών μέσων» και «αναπαραγωγή μελέτης εργαλείου» σε ένα κέντρο κόστους που αφορά την παροχή του κυρίως εκπαιδευτικού έργου. Μεταξύ των άλλων, σε αυτό το κέντρο κόστους με μετριοπαθείς υπολογισμούς περίπου το 90% αφορά απασχόληση σε διάφορες μορφές, τα διακριτά τμήματα «δημιουργία υλικού προβολής», «προβολή / δημοσιότητα»,, «συνέδρια, ημερίδες», «αναπαραγωγή υλικού προβολής» και «εκτυπώσεις» σε ένα κέντρο κόστους που αφορά σε εργαλεία και εκδηλώσεις προβολής και δημοσιότητας, και, τα διακριτά τμήματα «λειτουργικά», «λογισμικά πακέτα», «ηλεκτρονικός εξοπλισμός», «έρευνα πεδίου», «έκθεση αποτελεσμάτων», «εργαλεία υποστήριξης» και «λοιπά» σε ένα κέντρο κόστους που αφορά τις λοιπές δαπάνες για την υποστήριξη της υλοποίησης των έργων. Με βάση την προτεινόμενη ομαδοποίηση, προκύπτει ότι συνολικά και για τις δύο φάσεις (βλ. Πίνακα 5): το κέντρο κόστους που αφορά την παροχή του εκπαιδευτικού έργου συγκεντρώνει το 65,16% (δεδομένου ότι σε αυτό το κέντρο κόστους η απασχόληση σε διάφορες μορφές εκτιμάται ότι αφορά τουλάχιστον το 90% συνάγεται ότι σε μορφές απασχόλησης συγκεντρώνεται τουλάχιστον 2 το 59% του συνόλου των δαπανών), το κέντρο κόστους που αφορά τα εργαλεία και τις εκδηλώσεις προβολής και δημοσιότητας συγκεντρώνει μόλις το 3,34%, και, και το κέντρο κόστους που αφορά τις λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες του έργου συγκεντρώνει το 31,50%. Μεταξύ των δύο φάσεων, ο πρώτο κέντρο κόστους σημειώνει ελαφρά αύξηση κατά δύο περίπου ποσοστιαίες μονάδες, το δεύτερο κέντρο κόστους παραμένει σχετικά σταθερό και το τρίτο μειώνεται κατά δύο περίπου ποσοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακες 5α και 5β). 2 Στο διακριτό τμήμα «εργαλεία εκπαίδευσης» υπολογίζεται ότι το μισό αφορά απασχόληση. Δυστυχώς, επειδή οι πρακτικές των ιδρυμάτων για τον τρόπο χρέωσης των δαπανών τους στα διακριτά τμήματα δεν είναι ενιαίος υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες αποτίμησης του μεγέθους των πόρων που αφορούν άμεση απασχόληση από το ίδρυμα για τις ανάγκες του έργου. Το ίδιο ισχύει για τις δαπάνες στο διακριτό τμήμα «λειτουργικά» όπου δεν έχουν υπολογιστεί καθόλου ως δαπάνες άμεσης απασχόλησης. 710

17 Πίνακας 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ 1 65,16% ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & 3,34% ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 31,50% ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ % Πίνακας 5α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ % 1 ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 64,29% 2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & 3,30% 3 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 32,41% Πίνακας 5β ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ % 1 ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 66,18% 2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & 3,38% 3 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 30,44% Ο επιμερισμός των δαπανών στα τρία ομαδοποιημένα κέντρα κόστους δεν αλλάζει ουσιαστικά μεταξύ ΑΕΙ και ΤΕΙ. Έτσι, στο πρώτο κύριο κέντρο κόστους στα μεν ΑΕΙ επιμερίζεται το 65,9% του συνόλου των δαπανών τους, στα δε ΤΕΙ το 63,0%, στο δεύτερο κύριο κέντρο κόστους στα μεν ΑΕΙ επιμερίζεται το 2,6% στα δε ΤΕΙ το 5,5%, τέλος στο τρίτο κέντρο κόστους τόσο στα ΑΕΙ όσο και στα ΤΕΙ επιμερίζεται το 31,5% του συνόλου των δαπανών τους. Αν λοιπόν υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο στη σύγκριση μεταξύ ΑΕΙ/ΤΕΙ αυτή αφορά το δεύτερο κύριο κέντρο κόστους, όπου στα ΤΕΙ επιμερίζεται διπλάσιο ποσοστό επί του συνόλου των δαπανών σε σχέση με τα ΑΕΙ. Αναλυτικά, οι δαπάνες ανά ίδρυμα στα τρία κύρια κέντρα κόστους, συνολικά για τις δύο φάσεις, παρουσιάζεται στον κάτωθι Πίνακα 6, ενώ στους Πίνακες 6α και 6β παρουσιάζεται η δομή των δαπανών ανά ίδρυμα για την πρώτη και δεύτερη φάση αντίστοιχα. 711

18 ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Α+Β ΦΑΣΗ) Παροχή εκπαιδευτικού έργου ( ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Εργαλεία και εκδηλώσεις προβολής & δημόσιότητας ( ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Λοιπές δαπάνες για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου ( ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σύνολο δαπανών ΑΣΠΑΙΤΕ ,99 84,4% 2.400,00 2,3% ,19 13,3% ,18 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ,00 50,4% ,00 2,9% ,06 46,8% ,06 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας ,51 61,5% 6.890,97 1,9% ,79 36,6% ,27 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ,37 67,1% 1.338,30 1,6% ,91 31,3% ,58 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ,85 70,6% 4.779,55 1,2% ,19 28,3% ,59 Ιονιο Πανεπιστήμιο ,00 91,8% 1.666,00 1,3% 8.550,00 6,9% ,00 Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ,59 78,7% 1.500,00 0,5% ,11 20,7% ,70 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας ,77 66,1% 8.701,55 2,7% ,17 31,2% ,49 Πάντειο Πανεπιστήμιο ,00 64,3% 887,41 2,9% ,63 32,8% ,04 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ,68 60,0% ,75 6,5% ,29 33,5% ,72 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ,15 63,8% 7.988,44 2,1% ,11 34,1% ,70 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ,12 78,8% 7.623,40 4,1% ,32 17,1% ,84 Πανεπιστήμιο Κρήτης ,49 71,4% 5.200,00 1,4% ,31 27,2% ,80 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ,50 33,7% 178,50 0,2% ,02 66,1% ,02 Πανεπιστήμιο Πατρών ,00 61,7% 5.235,16 1,3% ,66 37,0% ,82 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ,48 56,7% ,94 7,6% ,80 35,6% ,22 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ,00 79,4% 7.216,00 4,1% ,00 16,4% ,00 ΤΕΙ Αθήνας ,68 94,3% 0,00 0,0% 6.917,33 5,7% ,01 ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ,29 63,7% ,97 8,8% ,89 27,5% ,15 ΤΕΙ Ηπείρου ,00 40,0% 2.998,80 5,7% ,55 54,3% ,35 ΤΕΙ Θεσσαλονικης ,00 45,5% ,76 4,0% ,21 50,5% ,97 ΤΕΙ Ιονιων Νήσων ,01 100,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% ,01 ΤΕΙ Καβάλας ,00 42,3% 2.095,14 3,0% ,58 54,6% ,72 ΤΕΙ Καλαμάτας ΜΕ ΤΕΙ Πειραιά ,21 80,7% 4.879,53 8,4% 6.283,53 10,9% ,27 ΤΕΙ Κρήτης ,00 74,8% 9.200,00 6,2% ,00 19,0% ,00 ΤΕΙ Λαρισας ,00 59,5% 6.300,00 8,2% ,00 32,3% ,00 ΤΕΙ Πάτρας ,00 50,1% 808,73 0,8% ,78 49,1% ,51 ΤΕΙ Πειραιά ,31 75,4% ,69 10,1% ,50 14,5% ,50 ΤΕΙ Σερρών ,91 35,8% 209,45 0,7% ,17 63,5% ,53 ΤΕΙ Χαλκιδας 2.100,00 23,1% 1.000,00 11,0% 6.000,00 65,9% 9.100,00 Συνολο ,91 65,2% ,04 3,3% ,10 31,5% ,05 ( ) ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6A: ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Α ΦΑΣΗ) Παροχή εκπαιδευτικού έργου ( ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Εργαλεία και εκδηλώσεις προβολής & δημόσιότητας ( ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Λοιπές δαπάνες για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου ( ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σύνολο δαπανών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ,00 47,6% 7.000,00 3,6% ,06 48,8% ,06 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας ,51 63,7% 6.295,97 2,4% ,94 34,0% ,42 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ,85 70,3% 1.499,76 0,5% ,04 29,1% ,65 Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ,59 85,1% 1.500,00 0,8% ,41 14,2% ,00 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας ,79 63,0% 7.696,00 2,8% ,44 34,3% ,23 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ,15 60,6% 4.251,30 1,8% ,05 37,6% ,50 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ,12 80,3% 4.574,40 4,5% ,73 15,2% ,25 Πανεπιστήμιο Κρήτης ,97 69,0% 2.500,00 1,2% ,83 29,8% ,80 Πανεπιστήμιο Πατρών ,00 59,4% 2.635,16 1,1% ,66 39,5% ,82 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ,80 52,8% ,80 8,5% ,83 38,7% ,43 ΤΕΙ Αθήνας ,68 94,3% 0,00 0,0% 6.917,33 5,7% ,01 ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ,29 59,8% 3.589,47 2,6% ,88 37,6% ,64 ΤΕΙ Θεσσαλονικης ,00 44,4% 5.230,56 3,1% ,27 52,4% ,83 ΤΕΙ Καβάλας ,00 40,7% 2.095,14 5,8% ,81 53,6% ,95 ΤΕΙ Καλαμάτας ΜΕ ΤΕΙ Πειραιά ,21 80,7% 4.879,53 8,4% 6.283,53 10,9% ,27 ΤΕΙ Πειραιά ,31 75,4% ,69 10,1% ,50 14,5% ,50 ΤΕΙ Σερρών ,91 35,8% 209,45 0,7% ,17 63,5% ,53 Συνολο ,18 64,3% ,23 3,3% ,48 32,4% ,89 ( ) 712

19 ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6B: ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Β ΦΑΣΗ) Παροχή εκπαιδευτικού έργου ( ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Εργαλεία και εκδηλώσεις προβολής & δημόσιότητας ( ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Λοιπές δαπάνες για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου ( ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σύνολο δαπανών ΑΣΠΑΙΤΕ ,99 84,4% 2.400,00 2,3% ,19 13,3% ,18 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ,00 53,0% 4.550,00 2,2% ,00 44,8% ,00 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας ,00 56,1% 595,00 0,6% ,85 43,4% ,85 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ,37 67,1% 1.338,30 1,6% ,91 31,3% ,58 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ,00 71,1% 3.279,79 2,5% ,15 26,4% ,94 Ιονιο Πανεπιστήμιο ,00 91,8% 1.666,00 1,3% 8.550,00 6,9% ,00 Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ,00 64,8% 0,00 0,0% ,70 35,2% ,70 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας ,98 87,4% 1.005,55 2,4% 4.201,73 10,2% ,26 Πάντειο Πανεπιστήμιο ,00 64,3% 887,41 2,9% ,63 32,8% ,04 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ,68 60,0% ,75 6,5% ,29 33,5% ,72 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ,00 68,7% 3.737,14 2,5% ,06 28,8% ,20 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ,00 77,0% 3.049,00 3,6% ,59 19,4% ,59 Πανεπιστήμιο Κρήτης ,52 74,3% 2.700,00 1,6% ,48 24,1% ,00 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ,50 33,7% 178,50 0,2% ,02 66,1% ,02 Πανεπιστήμιο Πατρών ,00 65,2% 2.600,00 1,6% ,00 33,1% ,00 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ,68 74,7% 2.432,14 3,5% ,97 21,8% ,79 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ,00 79,4% 7.216,00 4,1% ,00 16,4% ,00 ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ,00 71,9% ,50 21,7% 4.073,01 6,3% ,51 ΤΕΙ Ηπείρου ,00 40,0% 2.998,80 5,7% ,55 54,3% ,35 ΤΕΙ Θεσσαλονικης ,00 47,0% 6.347,20 5,1% ,94 47,9% ,14 ΤΕΙ Ιονιων Νήσων ,01 100,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% ,01 ΤΕΙ Καβάλας ,00 44,2% 0,00 0,0% ,77 55,8% ,77 ΤΕΙ Κρήτης ,00 74,8% 9.200,00 6,2% ,00 19,0% ,00 ΤΕΙ Λαρισας ,00 59,5% 6.300,00 8,2% ,00 32,3% ,00 ΤΕΙ Πάτρας ,00 50,1% 808,73 0,8% ,78 49,1% ,51 ΤΕΙ Πειραιά 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 ΤΕΙ Χαλκιδας 2.100,00 23,1% 1.000,00 11,0% 6.000,00 65,9% 9.100,00 Συνολο ,73 66,2% ,81 3,4% ,62 30,4% ,16 ( ) Όπως αβίαστα προκύπτει από τα στοιχεία των Πινάκων 6, 6α και 6β, μεταξύ των ιδρυμάτων παρατηρείται μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά τη δομή των δαπανών τους στα κύρια κέντρα κόστους, τόσο κατά την πρώτη όσο και κατά τη δεύτερη φάση. Οι διαφοροποιήσεις αυτές αποτυπώνονται παραστατικά στα διαγράμματα Δ13-Δ15 που ακολουθούν. Δ13 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ "ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ" (Α+Β ΦΑΣΗ) (%) 100,0% 91,8% 94,3% 100,0% 90,0% 84,4% 80,0% 70,0% 60,0% 70,6% 67,1% 61,5% 78,7% 78,8% 71,4% 66,1% 64,3% 63,8% 60,0% 79,4% 61,7% 56,7% 63,7% 80,7% 74,8% 59,5% 75,4% 65,2% 50,0% 40,0% 50,4% 33,7% 40,0% 45,5% 42,3% 50,1% 35,8% 30,0% 23,1% 20,0% 10,0% 0,0% Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλον ΑΣΠΑΙΤΕ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνε Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνα Ιονιο Πανεπιστήμιο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθην Πάντειο Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδον Πανεπιστήμιο Ιωαννίνω Πανεπιστήμιο Θεσσαλία Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστήμιο Μακεδονία Πανεπιστήμιο Πατρών Πανεπιστήμιο Πειραιώ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσο ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονία ΤΕΙ Ηπείρου ΤΕΙ Θεσσαλονικης ΤΕΙ Ιονιων Νήσων ΤΕΙ Καβάλας ΤΕΙ Καλαμάτας ΜΕ ΤΕΙ Πειρ ΤΕΙ Κρήτης ΤΕΙ Λαρισας ΤΕΙ Πάτρας ΤΕΙ Πειραιά ΤΕΙ Σερρών ΤΕΙ Χαλκιδας Συνολο 713

20 Στο κέντρο κόστους «Παροχή εκπαιδευτικού έργου», αξίζει να σημειωθούν οι υπερβολικά χαμηλές δαπάνες των ΤΕΙ Χαλκίδας, ΤΕΙ Σερρών, Παν/μιου Μακεδονίας, ΤΕΙ Ηπείρου, ΤΕΙ Καβάλας και ΤΕΙ Θεσ/κης. Αντίθετα, εντυπωσιακά υψηλά ποσοστά δαπανών σε αυτό το κέντρο κόστους καταγράφονται στο ΤΕΙ Ιονίων νήσων, στο ΤΕΙ Αθήνας και στο Ιόνιο Παν/μιο. Δ14 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ " ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ" (Α+Β ΦΑΣΗ) (%) 12,0% 11,0% 10,0% 10,1% 8,8% 8,4% 8,2% 8,0% 7,6% 6,0% 6,5% 5,7% 6,2% 4,0% 2,0% 0,0% Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη ΑΣΠΑΙΤΕ 2,9% 2,7% 2,9% 2,3% 1,9% 1,6% 1,2% 1,3% 0,5% Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνεί Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας Ιονιο Πανεπιστήμιο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνώ Πάντειο Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονία 2,1% Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 4,1% Πανεπιστήμιο Κρήτης 1,4% Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 0,2% 1,3% Πανεπιστήμιο Πατρών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 4,1% 0,0% ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ΤΕΙ Ηπείρου ΤΕΙ Θεσσαλονικης 4,0% ΤΕΙ Ιονιων Νήσων 0,0% 3,0% ΤΕΙ Καβάλας ΤΕΙ Καλαμάτας ΜΕ ΤΕΙ Πειρ ΤΕΙ Κρήτης ΤΕΙ Λαρισας ΤΕΙ Πάτρας 0,8% ΤΕΙ Πειραιά ΤΕΙ Σερρών 0,7% ΤΕΙ Χαλκιδας Συνολο 3,3% 714

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 1η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε το 2007, ενώ η εξαγωγή των, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τα10+2 Πανεπιστήμιαμέχριτο1973 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008

Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008 Αθήνα 15/07/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Γ ΚΠΣ 1.1. Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ Ενταγμένα Εργα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΜΕΣΣΑΡΗ ΤΗΛ.210-3332468 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ 1 186 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2 374 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 3 42 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα 11 Πέτρου Πατιά Γ1: Μοντέλα προπτυχιακών σπουδών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας Πηγή: Ελληνικά Α.Ε.Ι. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020

Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020 Δημόσια Πανεπιστήμια & ΤΕΙ Θύλακες Αριστείας στην Ελλάδα του 2020 Στοιχεία Εξωτερικής Αξιολόγησης & Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-ΠΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-ΠΕ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 2 η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε στις αρχές του 2008, ενώ η εξαγωγή των, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006»

«ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» «ΕΚΘΕΣΗ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 2006» Γ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής Εκπόνηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...1 Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΛΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΛΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Σταμέλος Παν/μιο Πατρών. Αναζητώντας το προφίλ του πτυχιούχου των ελληνικών πανεπιστημίων: περιφερειακές διαστάσεις

Γιώργος Σταμέλος Παν/μιο Πατρών. Αναζητώντας το προφίλ του πτυχιούχου των ελληνικών πανεπιστημίων: περιφερειακές διαστάσεις ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 2003, Αναζητώντας το προφίλ του πτυχιούχου των ελληνικών πανεπιστημίων: περιφερειακές διαστάσεις, στο Πανεπιστήμιο, τ.7, σελ.65-87. Γιώργος Σταμέλος Πατρών Αναζητώντας το προφίλ του πτυχιούχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ7Φ-ΓΙΝ. Φορέας Χρηματοδότησης "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ".

ΑΔΑ: ΒΛΓ7Φ-ΓΙΝ. Φορέας Χρηματοδότησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: ΕΤΕΚ Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου Τ.Θ. 21826 1513, Λευκωσία, Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 2014 - ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ (Οικονιμικό Κριτήριο) ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΒΑΣΗ (ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ- ) ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 07/06/2013 Α.Π.: 11808 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Αθήνα, 07/06/2013 Α.Π.: 11808 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

IΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Στατιστικής ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

IΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Στατιστικής ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ IΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ Συνέντευξη Τύπου με θέμα «Έρευνα της Κατάστασης των ΑΕΝ της Ελλάδας» Πέμπτη 7 Μαρτίου 2013 Ανάλυση Επιτυχόντων Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού 2010-2011 1 Επιτυχόντες ΕΠΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06, TOY ΕΣΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 105 64 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7%

Γραφείο Ισότητας των Φύλων ΕΝ.Π.Ε. Ελένη Νταλάκα Σωτηρία Αποστολάκη ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 590 82.7% ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 7.% 590 8.7% Γράφημα. Κατανομή των μελών των περιφερειακών συμβουλίων στο σύνολο της επικράτειας 9% 7 8% Γράφημα. Κατανομή των αιρετών αντιπεριφερειαρχών στο σύνολο της επικράτειας 8.% 8 7.8%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά) ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ από τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών 2014 (Β Κυριακή και συγκεντρωτικά) Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται παρακάτω στηρίζονται στα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών, που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α 116/23-9-2015) " Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

2. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α 116/23-9-2015)  Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.140/ΨΣ6188-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.140/ΨΣ6188-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΡΧ-ΟΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β41ΡΧ-ΟΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Μουντάκης Κώστας: Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πρώην σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Dr. Αρβανίτη Νέλη: Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής 1 Δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr

Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας KOIN: α) Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής Global Management Challenge

Διεθνής Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής Global Management Challenge Διεθνής Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής Global Management Challenge Υπό την Αιγίδα : Global Management Challenge Ο μεγαλύτερος Διεθνής Διαδικτυακός Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής. Διαγωνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής Global Management Challenge

Διεθνής Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής Global Management Challenge Διεθνής Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής Global Management Challenge Υπό την Αιγίδα : Global Management Challenge Ο μεγαλύτερος Διεθνής Διαδικτυακός Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής. Διαγωνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της Σχολικής Αποτυχίας (Μη Ολοκλήρωσης Σπουδών)

Μελέτη της Σχολικής Αποτυχίας (Μη Ολοκλήρωσης Σπουδών) Μελέτη της Σχολικής Αποτυχίας (Μη Ολοκλήρωσης Σπουδών) Στην ενότητα αυτή επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στη μελέτη μιας συγκεκριμένης μορφής αποτυχίας των μαθητών του Λυκείου το σχολικό έτος 2000-2001.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ-ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε.Π. Εκπαίδευσης & Αρχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ, ΠΑΘΕ ΚΑΙ ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια πρακτικής άσκησης στο Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) Κατανομή Ειδικοτήτων ανά Επιβλέποντα Φορέα (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ 51 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ 48 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 58 ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2006 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ISSN 1108 4790 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Την Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων KOIN:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση

ΟΠΣ ΕΣΠΑ/ Επιλογή Έγκριση Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων- Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Σεπτεμβρίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.804 9.450-1.646-17,4% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.555 6.627 928

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΧ-ΓΤ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΖΝΧ-ΓΤ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΩΔ ΙΔΡΥΜΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ 406 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 6,368 14,287-7,919-55.4% 408 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) 5,272 13,135-7,863-59.9% 409 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΔΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΔΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900 2231350929 Fax : 2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.804 9.450-1.646-17,4% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.555

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.804 9.450-1.646-17,4% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.555 6.627 928

Διαβάστε περισσότερα

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr

Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ. www.eellak.gr Μέλη, Δράσεις & Ομάδες Εργασίας της ΕΕΛ/ΛΑΚ Δρ Νίκος Χούσος Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εφαρμογών Λογισμικού Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / ΕΙΕ Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής ΕΕΛ/ΛΑΚ www.eellak.gr Open Data Day, ΥΔΙΜΗΔ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 3121 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων (ΗΥΣ) του Τ.Ε.Ι. Πειραιά διαθέτουν τις εξειδικευμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών http://icte.uowm.gr/

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών http://icte.uowm.gr/ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Τμήμα Μηχανικών ς & Τηλεπικοινωνιών http://icte.uowm.gr/ Το Τμήμα Μηχανικών ς και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει στους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2013 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.804 9.450-1.646-17,4% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2013 7.555

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 08/05/2015 Α.Π. : 7333 Προς: Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΕΙ Θεσσαλίας T.K : 41110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014)

Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) Αριθµός Εισακτέων ακαδηµαϊκού έτους 2014-2015 (Πανελλήνιες 2014) 1ο Επιστηµονικό Πεδίο: Νοµικών, Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Επιστηµών Κωδικός Τμήματος Πανεπιστήμιο Τμήμα Εισακτέοι 2013 Σελίδα 1 από 5 129

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής αίτησης εγγραφής των επιτυχόντων της διαδικασίας μεταφοράς θέσης εισαγωγής

Ημερομηνίες υποβολής αίτησης εγγραφής των επιτυχόντων της διαδικασίας μεταφοράς θέσης εισαγωγής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΣ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΗΠΕΙΡΟΣ. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ E ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΠΚΗ. Τηλ 210-9699076,7 Φ. 3 9Δ Ι ~ 6;) ~ Ι Σ. ιο 84. Συνημμένα: Μία (1) Προκήρυξη (σελ.3) Ένα (1) υπόδ.

ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΠΚΗ. Τηλ 210-9699076,7 Φ. 3 9Δ Ι ~ 6;) ~ Ι Σ. ιο 84. Συνημμένα: Μία (1) Προκήρυξη (σελ.3) Ένα (1) υπόδ. .~ ~/!1ΑΝΙΞ;'::'ΤΗΜΤΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ].1..,. l' Τ Λ Η Ν Η ΆΡΙΟ :Ι~~',ί" ΗΜΕΡΟfνιrιί'ιIΑ ~.ιol1-... τ.- ιgxf,6,tq~ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΔΝΣΕΙΣ Δ, ΣΤ ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ f

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8.860 8.673 187 2,2% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 11.007 9.444 1.563

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩN) ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

(ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩN) ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν7ΛΗ-9ΧΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν7ΛΗ-9ΧΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΕΝΔΡΗ Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΡΧ-ΕΒ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β41ΡΧ-ΕΒ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 10%-2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 8.860 8.673 187 2,2% ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ 817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ 10% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2014 11.007

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1

384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 Κωδικός τος 384 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 75 90 1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 85 100 1 129 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ

Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ ηλεκτρονικο περιοδικο Απρίλιος-Ιούνιος 2012 τευχοσ 02 ΔΑΣΤΑ Εκδηλώσεις Ενημερωτική Εκδήλωση για τις δράσεις της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΑΠΘ Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων KOIN:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-

ΑΠΟΦΑΣΗ. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Τηλέφωνο : 22313-50900 2231350907 Fax : 2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και Δήμο της Ζώνης IV. Η σκοπιμότητα του δείκτη αφορά στην γνώση των μακροσκοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Μέρος Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ]

8. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ] . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ] Έτος Ίδρυσης: 9 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012

Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013 Η απασχόληση & η ανεργία στην Ελλάδα το 2012 Οικογένεια και άνεργοι σε συνθήκες Κρίσης Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 207, Ιούλιος-Αύγουστος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα

Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα Χρονοχρέωση Απασχολούμενων σε έργα ΕΛΚΕ Πολυτεχνείο Κρήτης ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 [1] Πίνακας περιεχομένων 1. Περιγραφή της μεθοδολογίας υπολογισμού του ωρομισθίου των απασχολούμενων σε ερευνητικά προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα