ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 Ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ» ΜΕΤΡΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 3.1.2Β (Τόμος Γ) ΜΑΡΤΙΟΣ 2008

2 Γ ΜΕΡΟΣ 1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 1.1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Στην υλοποίηση των έργων της κατηγορίας πράξης μετείχαν 17 ιδρύματα κατά την πρώτη φάση και 27 κατά τη δεύτερη. Τα συνολικά βασικά στοιχεία που αποτυπώνουν το οικονομικό αντικείμενο της κατηγορίας πράξης και για τις δύο φάσεις υλοποίησής της δίδονται από τον κάτωθι Πίνακα 1, ενώ τα βασικά στοιχεία του οικονομικού αντικειμένου εκάστης φάσης αποτυπώνονται στους Πίνακες 1α και 1β. Όπως φαίνεται το ποσοστό απορρόφησης των έργων της πρώτης φάσης ανέρχεται σε 90,25%, ενώ της δεύτερης φάσης, λίγους πλέον μήνες πριν την ολοκλήρωση του φυσικού της αντικειμένου και σχεδόν εννέα μήνες πριν την ολοκλήρωση του οικονομικού της αντικειμένου, μόλις που ξεπερνά το 52%. Προκύπτει συνεπώς ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αναπορρόφητων πόρων στην κατηγορία πράξης. ΠΙΝΑΚΑΣ 1-Συνολικά οικονομικά Στοιχεία Υλοποίησης των έργων της κατηγορίας πράξης (Α&Β φάση) Ημ/νια Έναρξης Ημ/νια Λήξης Φυσικού Αντ/μένου Ημ/νια Λήξης Οικονομικού Αντ/μένου Προϋπολογισμός ( ) Πιστοποιημένες δαπάνες ( ) Απορρόφηση (%) 1/09/ /09/ /12/ , ,05 67,43% ΠΙΝΑΚΑΣ 1α-Οικονομικά Στοιχεία Υλοποίησης των έργων της κατηγορίας πράξης (Α φάση) Ημ/νια Έναρξης Ημ/νια Λήξης Φυσικού Αντ/μένου Ημ/νια Λήξης Οικονομικού Αντ/μένου Προϋπολογισμός ( ) Πιστοποιημένες δαπάνες ( ) Απορρόφηση (%) 1/09/ /08/ /8/ , ,89 90,25% ΠΙΝΑΚΑΣ 1β-Οικονομικά Στοιχεία Υλοποίησης των έργων της κατηγορίας πράξης (Β φάση) Ημ/νια Λήξης Πιστοποιημένες Ημ/νια Ημ/νια Λήξης Προϋπολογισμός Απορρόφηση Οικονομικού δαπάνες Έναρξης Φυσικού ( ) (%) Αντ/μένου ( ) Αντ/μένου 1/09/ /09/ /12/ , ,16 52,16% Πληρέστερη εκτίμηση του κινδύνου αναπορρόφητων πόρων ανά ίδρυμα και συνολικά για τη δεύτερη φάση υλοποίησης της κατηγορίας πράξης παρέχεται από τα στοιχεία του Πίνακα

3 ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ» Κ.Π 3.1.2Β Συνολικοί Μήνας Μήνες που Πρόβλεψη Πρόβλεωη Εκτιμώμενη Έτος Eτος παροχής Μήνας Μήνες Πιστοποιημένες Δαπάνες/ μήνα παροχής Π/Υ απομένουν (ως νέων αδιάθετων απορρόφηση Έναρξης στοιχείων Έναρξης αναφοράς Δαπάνες (σύνολο) ( ) στοιχείων 6/2008) δαπανών πόρων πόρων Π/Υ ΙΔΡΥΜΑΤΑ στοιχείων ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ , , , , ,45 167,69% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ , , , , ,04 143,48% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ , , , , ,13 143,48% ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΠΟΡΡΟΦΗΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (Β ΦΑΣΗ) , , , , ,78 135,65% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , , , , ,29 133,21% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ , , , , ,96 113,73% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , , , , ,33 108,88% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , , , , ,81 106,95% ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ , , , , ,00 103,93% ΑΣΠΑΙΤΕ , , , , ,22 83,37% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , , , , ,32 81,52% ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ , , , , ,63 80,40% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , , , , ,94 76,28% ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ , , , , ,52 101,83% ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ , , , , ,06 67,99% ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ , , , , ,13 62,21% ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ , , , , ,52 54,77% ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ , , , , ,77 45,97% ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ , , , , ,45 44,91% ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ , , , , ,43 43,74% ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ , , , , ,58 42,55% ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ , , , , ,67 33,29% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ , , , , ,33 30,51% ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ , , , , ,07 29,37% ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ , ,00 650, , ,00 13,00% ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ , ,25 0, , ,25 0,00% ΣΥΝΟΛΟ , , ,11% 697

4 Σε επίπεδο συνόλου κατηγορίας πράξης και ειδικά για τη δεύτερη φάση υλοποίησης φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος αναπορρόφητων πόρων, εφόσον με τους υφιστάμενους ρυθμούς υλοποίησης η πρόβλεψη απορροφητικότητας είναι λίγο πάνω από το 77% 1. Από τα στοιχεία του ίδιου Πίνακα προκύπτουν τα εξής: δύο (2) ιδρύματα, το Παν/μιο Κρήτης και το Παν/μιο Πελοποννήσου δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο αναπορρόφητων πόρων (έχουν ήδη απορρόφηση άνω του 100%), επτά (7) ιδρύματα, εκ των οποίων τα 6 είναι ΑΕΙ και μόλις 1 ΤΕΙ, διατρέχουν ασήμαντο ή μηδαμινό κίνδυνο αναπορρόφητων πόρων (η εκτιμώμενη απορρόφηση υπερβαίνει το 100%), τρία (3) ιδρύματα παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο αναπορρόφητων πόρων (η εκτιμώμενη απορρόφηση είναι μεταξύ 80% και 90%), πέντε (5) ιδρύματα παρουσιάζουν πολύ σημαντικό κίνδυνο αναπορρόφητων πόρων (η εκτιμώμενη απορρόφηση είναι μεταξύ 60% και 79%), σημαντικό πλήθος ιδρυμάτων, δέκα επί συνόλου είκοσι επτά (10/27) που μετέχουν στη δεύτερη φάση, παρουσιάζουν απόλυτο κίνδυνο αναπορρόφητων πόρων (η εκτιμώμενη απορρόφηση είναι κάτω του 60%). Αναλυτικότερα, ανά φάση υλοποίησης, ο προϋπολογισμός, οι δαπάνες ως 30/8/2007 και τα συνακόλουθα ποσοστά απορρόφησης του δεσμευόμενου προϋπολογισμού ανά ίδρυμα, αποτυπώνονται στον επόμενο Πίνακα 3. 1 Σημειωτέον ότι για την εκτίμηση αυτή έχουν υπολογιστεί μηνιαίες δαπάνες ακόμα και για ιδρύματα στα οποία προβλέπεται υπέρβαση προϋπολογισμού. Τυχόν μη έγκριση των εν λόγω δαπανών σημαίνει αύξηση των αναπορρόφητων πόρων και συνεπώς μείωση του συνολικά προβλεπόμενου ποσοστού απορρόφησης πόρων. 698

5 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΟΡΩΝ (%) ΑΝΑ ΙΔΡΥΜΑ (Α & Β φάση) Φάσεις Ίδρυμα Προϋπολογισμός ( ) Δαπάνες ( ) Απορρόφηση πόρων (%) ΦΑΣΗ Α Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , ,06 94,11% Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας , ,42 95,41% Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , ,65 97,71% Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , ,00 82,50% Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας , ,23 99,73% Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , ,50 97,14% Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων , ,25 83,52% Πανεπιστήμιο Κρήτης , ,80 96,66% Πανεπιστήμιο Πατρών , ,82 99,85% Πανεπιστήμιο Πειραιώς , ,43 100,00% ΤΕΙ Αθήνας , ,01 57,57% ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας , ,64 75,38% ΤΕΙ Θεσσαλονίκης , ,83 84,37% ΤΕΙ Καβάλας , ,95 76,40% ΤΕΙ Καλαμάτας ΜΕ ΤΕΙ Πειραιά , ,27 96,07% ΤΕΙ Πειραιά , ,50 88,80% ΤΕΙ Σερρών , ,53 61,15% Συνολικό , ,89 90,25% ΦΑΣΗ Β ΑΣΠΑΙΤΕ , ,18 58,11% Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , ,00 94,55% Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας , ,85 43,36% Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης , ,58 37,10% Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , ,94 55,28% Ιονιο Πανεπιστήμιο , ,00 69,29% Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , ,70 29,94% Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας , ,26 20,67% Πάντειο Πανεπιστήμιο , ,04 20,47% Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας , ,72 92,84% Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , ,20 74,54% Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων , ,59 53,17% Πανεπιστήμιο Κρήτης , ,00 100,00% Πανεπιστήμιο Μακεδονίας , ,02 56,82% Πανεπιστήμιο Πατρών , ,00 79,26% Πανεπιστήμιο Πειραιώς , ,79 75,88% Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου , ,00 100,00% ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας , ,51 32,17% ΤΕΙ Ηπείρου , ,35 31,14% ΤΕΙ Θεσσαλονικης , ,14 76,14% ΤΕΙ Ιονιων Νήσων , ,01 21,81% ΤΕΙ Καβάλας , ,77 56,40% ΤΕΙ Κρήτης , ,00 87,84% ΤΕΙ Λαρισας , ,00 25,52% ΤΕΙ Πάτρας , ,51 47,39% ΤΕΙ Πειραιά ,25 0,00 0,00% ΤΕΙ Χαλκιδας , ,00 7,58% Συνολικό , ,16 52,16% Από τα στοιχεία του προηγούμενου Πίνακα 3 προκύπτουν τα εξής: Στην πρώτη φάση μετέχουν συνολικά 18 ιδρύματα μέσω 17 έργων (δύο ΤΕΙ συμμετείχαν από κοινού σε ένα έργο). Στα ιδρύματα της πρώτης φάσης μετέχουν 10 ΑΕΙ και 8 ΤΕΙ. Στη δεύτερη φάση μετέχουν συνολικά 27 ιδρύματα, εκ των οποίων 17 ΑΕΙ και 10 ΤΕΙ. Και στις 699

6 δύο λοιπόν φάσεις παρατηρείται μια σαφής υπεροχή στη συμμετοχή των ΑΕΙ (55,5% στην πρώτη φάση και 63% στη δεύτερη φάση). Επί συνόλου 17 έργων της πρώτης φάσης ο μέσος προϋπολογισμός ανέρχεται σε ,95 και η μέση δαπάνη σε ,93, ενώ επί συνόλου 17 έργων της πρώτης φάσης ο μέσος προϋπολογισμός ανέρχεται σε ,57 και η μέση δαπάνη σε ,15. Σημειώνεται δηλαδή μικρή μείωση στον μέσο προϋπολογισμό και ως τη φάση προσκόμισης των στοιχείων από τους φορείς πολύ μεγάλη υστέρηση στη μέση δαπάνη ανά ίδρυμα. Τα ιδρύματα με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό στην πρώτη φάση είναι το Παν/μιο Πειραιώς και ακολουθούν το Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών, ενώ στη δεύτερη φάση το Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών και το ΤΕΙ Λάρισας (αναλυτικά, βλ. διάγραμμα 1). Τις περισσότερες δαπάνες κατά την πρώτη φάση έχουν πραγματοποιήσει το Παν/μιο Πειραιώς και ακολουθούν το Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών, ενώ κατά τη δεύτερη φάση υψηλές δαπάνες ως τώρα σημειώνουν το Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσ/κης, το Παν/μιο Πελοποννήσου και το Παν/μιο Κρήτης (βλ. Δ2). Τις καλύτερες επιδόσεις απορρόφησης στην πρώτη φάση παρουσιάζουν το Οικονομικό Παν/μιο Αθήνας και το Παν/μιο Πειραιώς, ενώ κατά τη δεύτερη φάση τα Παν/μια Κρήτης και Πελοποννήσου (Δ3). Ως προς τον τύπο των ιδρυμάτων που μετέχουν στην υλοποίηση των έργων της κατηγορίας πράξης: κατά την πρώτη φάση τα ΑΕΙ μετέχουν κατά 71,5% στον προϋπολογισμό και κατά 75,7% στις δαπάνες (βλ. διαγράμματα 4 & 5). Στη δεύτερη φάση τα ΑΕΙ μετέχουν κατά 64,7% στον προϋπολογισμό και κατά 75,3% στις δαπάνες. Με άλλα λόγια, ενώ κατά τη δεύτερη φάση σημειώνεται μια σημαντική αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού, της τάξης του 50% περίπου σε σχέση με την πρώτη φάση, παρατηρείται ταυτόχρονα μια σχετική μείωση του ειδικού βάρους των ΑΕΙ. Παρόλα αυτά, στη δομή των δαπανών η συμμετοχή των ΑΕΙ κινείται στη δεύτερη φάση σε επίπεδα σχεδόν πανομοιότυπα με αυτά της πρώτης φάσης, για την ακρίβεια 75,3%. Η εμπειρία συνεπώς της πρώτης φάσης, όπου συνολικά οι επιδόσεις των ΑΕΙ ήταν καλύτερες σε επίπεδο απορρόφησης πόρων, δεδομένου ότι στη δομή των δαπανών μετείχαν με μεγαλύτερο μέρος από ό,τι στη δομή του προϋπολογισμού, δεν φαίνεται ότι ελήφθη επαρκώς υπόψιν κατά το σχεδιασμό του προϋπολογισμού της δεύτερης φάσης. Από την άλλη πλευρά, εντυπωσιάζει επίσης το γεγονός ότι κατά τη δεύτερη φάση μειώνεται ο μέσος προϋπολογισμός των ΑΕΙ (κατά 700

7 20,5%) και αντίστοιχα αυξάνεται ο μέσος προϋπολογισμός των ΤΕΙ (κατά 29,7%). Εκ των αποτελεσμάτων ωστόσο, έστω κι αυτά είναι ακόμη προσωρινά, συνάγεται ότι τόσο η αύξηση όσο και η αναδιάρθρωση του προϋπολογισμού κατά τη δεύτερη φάση προς όφελος των ΤΕΙ, πιθανόν δεν έλαβε επαρκώς υπόψιν της τις πραγματικές δυνατότητες υλοποίησης των έργων από τους τελικούς δικαιούχους. Ενδεικτική άλλωστε είναι σχετικά και η εικόνα του διαγράμματος 6, από την οποία φαίνεται ότι κατά τη δεύτερη φάση η συνολική απορρόφηση των ΑΕΙ για τον αντίστοιχο προϋπολογισμό τους ανέρχεται σε 60,7% η αντίστοιχη των ΤΕΙ, μόλις σε 36,5%. Η περιφερειακή διάσταση του προϋπολογισμού και των δαπανών αναδεικνύει ένα αρκετά ενδιαφέρον σημείο (Δ7): ενώ κατά την πρώτη φάση τα ιδρύματα της Αττικής μετείχαν στις συνολικές δαπάνες κατά 54%, όσο ακριβώς μάλιστα ήταν και η συμμετοχή τους και στον προϋπολογισμό της πρώτης φάσης, στις συνολικές δαπάνες της δεύτερης φάσης μετέχουν μόνο κατά 22% ενώ η συμμετοχή τους στον προϋπολογισμό είναι της τάξης του 32%. Με άλλα λόγια, για λόγους που μένει να ερευνηθούν περαιτέρω τα ιδρύματα της Αττικής δεν μπορούν να υλοποιήσουν το έργο τους στη δεύτερη φάση στον ίδιο βαθμό που το επιτύγχαναν κατά την πρώτη φάση. Δ1: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΙΔΡΥΜΑ Α' KAI B' ΦΑΣΗ Α ΦΑΣΗ Β ΦΑΣΗ 701

8 Δ2: ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΙΔΡΥΜΑ A' KAI Β' ΦΑΣΗ Α ΦΑΣΗ Β ΦΑΣΗ Δ3:ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (%) ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ A' KAI Β' ΦΑΣΗ 99,73% 100,00% 97,71% 99,85% 100,00% 100% 94,55% 95,41% 97,14% 96,66% 94,11% 90% 82,50% 83,52% 84,37% 96,07% 88,80% 92,84% 100,00% 87,84% 80% 74,54% 79,26% 75,88% 75,38% 76,14% 76,40% 70% 60% 55,28% 53,17% 57,57% 56,40% 61,15% 58,11% 69,29% 56,82% 50% 43,36% 47,39% 40% 30% 20% 29,94% 20,67% 32,17% 37,10% 20,47% 31,14% 21,81% 25,52% 10% 0% 0,00% 7,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00% Α' ΦΑΣΗ Β' ΦΑΣΗ 702

9 Δ4: ΜΕΣΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α' ΚΑΙ Β' ΦΑΣΗ , , , , , , , , ΑΕΙ ΤΕΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΦΑΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Β ΦΑΣΗΣ Δ5: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α' ΚΑΙ Β' ΦΑΣΗ , , , , , , , , ΑΕΙ ΤΕΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΦΑΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Β ΦΑΣΗΣ 703

10 Δ6: Απορρόφηση πόρων Π/Υ (%) ανά τύπο ιδρύματος 120,00% 100,00% 95,51% 90,25% 80,00% 77,04% 60,00% 60,69% 52,16% 40,00% 36,53% 20,00% 0,00% ΑΕΙ ΤΕΙ Σύνολο Α' φάση Β' φάση Δ7: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ (Α' ΚΑΙ Β' ΦΑΣΗ) ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΡΗΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΦΑΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Α ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Β ΦΑΣΗΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Β ΦΑΣΗΣ 704

11 Συμπερασματικά: Η γενική επίδοση απορρόφησης των πόρων ως ποσοστό επί του προϋπολογισμού της δεύτερης φάσης (52,16%), ο ρυθμός απορρόφησης των πόρων, αλλά και ο υπολειπόμενος χρόνος υλοποίησης των έργων της κατηγορίας πράξης συνηγορούν στη διαπίστωση ότι υπάρχει πολύ σημαντικός κίνδυνος απώλειας πόρων και ότι απαιτείται η έγκαιρη λήψη αποφάσεων είτε ανακατανομής πόρων μεταξύ των ιδρυμάτων, είτε και μεταφοράς πόρων προς άλλες κατηγορίες πράξης. Επικουρικά στοιχεία που βοηθούν τη λήψη ορθών αποφάσεων σχετικά με τυχόν ανακατανομές και μεταφορές πόρων ανά ίδρυμα, παρέχονται από την ανά ίδρυμα ανάλυση του παραδοτέου αυτού, όπου συνάγονται συγκεκριμένες εκτιμήσεις κινδύνου μη απορρόφησης πόρων ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Με βάση τη δομή των ως τώρα δαπανών (Πίνακας 4), προκύπτει ότι τα κύρια κέντρα κόστους αφορούν: κατά κύριο λόγο το διακριτό τμήμα «εκπαιδευτές», το οποίο συγκεντρώνει το 33,92% των δαπανών και στις δύο φάσεις υλοποίησης (33,32% στην πρώτη και 35,77% στη δεύτερη), εν συνεχεία τα διακριτά τμήματα «εξωτερικές υπηρεσίες» (στις δύο φάσεις συνολικά 16,42%, 15,93% στην πρώτη και 16,99% στη δεύτερη) και «λειτουργικά» (στις δύο φάσεις συνολικά 16,02%, 16,04% στην πρώτη και 15,99% στη δεύτερη), καθώς και τα διακριτά τμήματα «εργαλεία εκπαίδευσης» (στις δύο φάσεις συνολικά 9,69%, 12,85% στην πρώτη και 6,04% στη δεύτερη) και «λοιπά» (στις δύο φάσεις συνολικά 9,61%, 9,82% στην πρώτη και 9,36% στη δεύτερη). Στις ως άνω δαπάνες συγκεντρώνεται συνολικά το 85,66% του συνόλου των δαπανών των δύο φάσεων, ήτοι στα υπόλοιπα διακριτά τμήματα συγκεντρώνεται το 14,34 του συνόλου των δαπανών. Ακριβώς για το λόγο αυτό έχει ενδιαφέρον να εξετάσουμε την εξέλιξη που παρουσιάζουν οι δαπάνες στα ως άνω διακριτά τμήματα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης. Η διερεύνηση αυτή αναγκαστικά θα λάβει χώρα μόνο για όσα από τα ιδρύματα συμμετείχαν και στις δύο φάσεις υλοποίησης των έργων της κατηγορίας πράξης. Παραστατικά, η εξέλιξη των δαπανών στα εν λόγω διακριτά τμήματα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης 705

12 φάσης για τα δεκατρία (13) ιδρύματα που συμμετείχαν και στις δύο αυτές φάσεις, αποτυπώνεται στα διαγράμματα Δ8-Δ12 που ακολουθούν. ΦΑΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Κατανομή του προϋπολογισμού και των δαπανών της κατηγορίας πράξης σε διακριτά τμήματα (Α'+Β' ΦΑΣΗ) Περιγραφή διακριτού τμήματος Προϋπολογισμός διακριτού τμήματος ( ) Ποσοστό (%) Π/Υ διακριτού τμήματος στο σύνολο του Π/Υ Δαπάνες διακριτού τμήματος ( ) Ποσοστό (%) δαπανών διακριτού τμήματος στο σύνολο των δαπανών 01.Εκπαιδευτές ,31 31,87% ,29 33,92% 02.Εργαλεία εκπαίδευσης ,94 9,01% ,42 9,69% 03.Εξωτερικές υπηρεσίες ,01 17,16% ,85 16,42% 04.Εκπαιδευόμενοι μαθητευόμενοι ,00 0,42% 3.700,00 0,07% 05.Εκτυπώσεις ,14 0,91% ,56 0,76% 06.Λειτουργικά ,97 14,63% ,22 16,02% 07.Προβολή / Δημοσιότητα ,95 2,98% ,25 2,00% 08.Ηλεκτρονικός εξοπλισμός ,28 2,02% ,68 2,50% 09.Συνέδρια / ημερίδες ,20 0,54% ,73 0,57% 10.Λογισμικά πακέτα ,12 1,77% ,50 2,18% Α'+Β' 11.Έρευνα πεδίου ,58 0,43% ,58 0,64% 12.Έκθεση αποτελεσμάτων 7.403,22 0,09% 7.403,22 0,13% 13.Απασχόληση προσωπικού ,00 3,32% ,00 3,75% 14.Δημιουργία υλικού προβολής ,00 0,12% 0,00 0,00% 15.Αναπαραγωγή & προμήθεια λοιπών εκπαιδευτικών μέσων ,00 1,42% ,35 1,31% 16.Αναπαραγωγή υλικού προβολής 900,00 0,01% 892,50 0,02% 17.Αναπαραγωγή μελέτης/εργαλείου 1.500,00 0,02% 0,00 0,00% 18.Εργαλεία υποστήριξης ,00 0,43% ,00 0,43% 19.Λοιπά ,95 12,86% ,90 9,61% Σύνολο ,67 100,00% ,05 100,00% 01.Εκπαιδευτές ,51 30,72% ,60 32,32% 02.Εργαλεία εκπαίδευσης ,97 11,70% ,88 12,85% 03.Εξωτερικές υπηρεσίες ,35 15,93% ,35 15,93% 04.Εκπαιδευόμενοι μαθητευόμενοι 0,00 0,00% 0,00 0,00% 05.Εκτυπώσεις ,00 0,68% ,06 0,74% 06.Λειτουργικά ,50 16,50% ,34 16,04% 07.Προβολή / Δημοσιότητα ,15 2,08% ,20 1,67% 08.Ηλεκτρονικός εξοπλισμός ,28 2,67% ,63 2,77% Α' 09.Συνέδρια / ημερίδες ,00 0,79% ,47 0,87% 10.Λογισμικά πακέτα ,02 2,06% ,87 2,35% 11.Έρευνα πεδίου ,58 1,07% ,58 1,19% 12.Έκθεση αποτελεσμάτων 7.403,22 0,22% 7.403,22 0,24% 13.Απασχόληση προσωπικού ,00 0,50% ,00 1,11% 14.Δημιουργία υλικού προβολής 0,00 0,00% 0,00 0,00% 15.Αναπαραγωγή & προμήθεια λοιπών εκπαιδευτικών μέσων ,00 1,76% ,35 2,08% 16.Αναπαραγωγή υλικού προβολής 300,00 0,01% 297,50 0,01% 17.Αναπαραγωγή μελέτης/εργαλείου 0,00 0,00% 0,00 0,00% 18.Εργαλεία υποστήριξης 0,00 0,00% 0,00 0,00% 19.Λοιπά ,59 13,31% ,84 9,82% Σύνολο ,17 100,00% ,89 100,00% 01.Εκπαιδευτές ,80 32,63% ,69 35,77% 02.Εργαλεία εκπαίδευσης ,97 7,22% ,54 6,04% 03.Εξωτερικές υπηρεσίες ,66 17,98% ,50 16,99% 04.Εκπαιδευόμενοι μαθητευόμενοι ,00 0,69% 3.700,00 0,14% 05.Εκτυπώσεις ,14 1,05% ,50 0,78% 06.Λειτουργικά ,47 13,38% ,88 15,99% 07.Προβολή / Δημοσιότητα ,80 3,59% ,05 2,37% 08.Ηλεκτρονικός εξοπλισμός ,00 1,59% ,05 2,19% Β' 09.Συνέδρια / ημερίδες ,20 0,38% 5.627,26 0,21% 10.Λογισμικά πακέτα ,10 1,57% ,63 1,97% 11.Έρευνα πεδίου 0,00 0,00% 0,00 0,00% 12.Έκθεση αποτελεσμάτων 0,00 0,00% 0,00 0,00% 13.Απασχόληση προσωπικού ,00 5,20% ,00 6,81% 14.Δημιουργία υλικού προβολής ,00 0,20% 0,00 0,00% 15.Αναπαραγωγή & προμήθεια λοιπών εκπαιδευτικών μέσων ,00 1,19% ,00 0,43% 16.Αναπαραγωγή υλικού προβολής 600,00 0,01% 595,00 0,02% 17.Αναπαραγωγή μελέτης/εργαλείου 1.500,00 0,03% 0,00 0,00% 18.Εργαλεία υποστήριξης ,00 0,72% ,00 0,93% 19.Λοιπά ,36 12,56% ,06 9,36% Σύνολο ,50 100,00% ,16 100,00% 706

13 Δ8: Συμμετοχή (%) του διακριτού τμήματος "Εκπαιδευτές" στο σύνολο των δαπανών, ανά ίδρυμα 80,0% 70,0% 70,4% 60,0% 56,3% 50,0% 40,0% 30,0% 36,4% 33,1% 41,6% 32,8% 40,0% 24,8% 46,2% 23,5% 38,7% 39,6% 33,4% 22,3% 32,3% 27,8% 47,9% 41,1% 40,6% 34,3% 37,9% 44,2% 34,6% 31,1% 20,0% 15,6% 10,0% 0,0% 1,0% 2,2% 0,0% Συμμετοχή (%) στο σύνολο των δαπανών της Α φάσης Συμμετοχή (%) στο σύνολο των δαπανών της Β φάσης Δ9: Συμμετοχή (%) διακριτού τμήματος "Εργαλεία εκπαίδευσης" στο σύνολο των δαπανών ανά ίδρυμα 70,0% 60,0% 57,8% 50,0% 43,6% 40,0% 30,0% 24,7% 24,9% 23,3% 29,6% 20,0% 17,5% 13,6% 10,0% 0,0% 2,4% 1,7% 0,0% 6,0% 1,2% 1,7% 0,0% 8,9% 5,9% 7,4% 4,4% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 9,5% 6,4% 0,0% 0,0% 7,0% Συμμετοχή (%) στην Α φάση Συμμμετοχή (%) στη Β φάση 707

14 Δ10: Συμμετοχή (%) διακριτού τμήματος "Εξωτερικές υηρεσίες" στο σύνολο των δαπανών ανά ίδρυμα 70,0% 60,0% 53,9% 57,8% 50,0% 45,3% 43,3% 40,0% 32,3% 37,2% 32,9% 30,0% 20,0% 14,9% 12,2% 13,1% 16,6% 24,1% 20,6% 13,7% 20,7% 10,0% 0,0% 4,9% 4,0% 0,0% 0,0% 2,4% 1,0% 4,1% 4,5% 2,8% 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% Συμμετοχή (%) στην Α φάση Συιμμετοχή στη Β φάση Παρατηρώντας προσεκτικά τα διαγράμματα Δ8-Δ10 μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι μεταξύ πρώτης και δεύτερης φάσης υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις της κατανομής των δαπανών για πολλά από τα ιδρύματα που μετέχουν και στις δύο φάσεις του έργου. Παρατηρούμε δηλαδή ότι ενώ για παράδειγμα στην πρώτη φάση υπάρχουν για κάποιο ίδρυμα π.χ. το Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών υψηλές δαπάνες στο διακριτό τμήμα «Εκπαιδευτές» (46,2% του συνόλου των δαπανών), μηδενικές στο διακριτό τμήμα «Εξωτερικές υπηρεσίες» και χαμηλές στο διακριτό τμήμα «Εργαλεία εκπαίδευσης» (1,2% του συνόλου), κατά τη δεύτερη φάση επέρχεται μια σχεδόν πλήρης αντιστροφή της χρέωσης των δαπανών, κατά τρόπο ώστε οι δαπάνες στο διακριτό τμήμα «Εκπαιδευτές» να μηδενίζονται, στο διακριτό τμήμα «Εξωτερικές υπηρεσίες» να εκτινάσσονται στο 57,8% και στο διακριτό τμήμα «Εργαλεία εκπαίδευσης» να αυξάνουν κατακόρυφα στο 29,6%. Παρόμοια συμπεριφορά μπορούμε να δούμε και σε άλλα ιδρύματα όπως το Γεωπονικό Παν/μιο Αθήνας, το Παν/μιο Ιωαννίνων, το Παν/μιο Πειραιώς κ.ο.κ. Με τα στοιχεία της παρούσας μελέτης είναι αδύνατο να κατανοηθούν πλήρως οι σημασίες των αλλαγών αυτών. Ενδέχεται να σημαίνουν απλώς διαφορετικούς τρόπους χρέωσης των ίδιων κατ ουσία δαπανών άμεσης απασχόλησης των στελεχών που απασχολούνται στο έργο, ενδέχεται επίσης να σηματοδοτούν αλλαγές στον τρόπο αντιμετώπισης του έργου και υιοθέτησης διαφορετικών προσεγγίσεων στην απασχόληση του προσωπικού, ενώ π.χ. κατά την πρώτη φάση κάποιο ίδρυμα να απασχολούσε κυρίως μόνιμο διδακτικό προσωπικό, στη δεύτερη φάση να προσέφυγε περισσότερο σε εξωτερικούς συνεργάτες ή το αντίστροφο. Όσον αφορά τα διαγράμματα Δ11 και Δ12 αυτό που κυρίως εντυπωσιάζει είναι πρώτον το ύψος των δαπανών που παρουσιάζουν αθροιστικά τα διακριτά τμήματα «Λοιπά» και «Λειτουργικά» τόσο γενικά, όσο κυρίως σε ορισμένα ιδρύματα και δεύτερον, ότι μεταξύ των ιδρυμάτων 708

15 υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές όσον αφορά τον επιμερισμό των δαπανών μεταξύ των διακριτών «Λοιπών» και «Λειτουργικών» στα οποία εμφανίζουν υψηλές αθροιστικά δαπάνες. Έτσι, αθροιστικά υψηλές δαπάνες στα διακριτά αυτά τμήματα εμφανίζουν κυρίως τα ιδρύματα: ΤΕΙ Καβάλας: 53,6% στην πρώτη φάση και 55,8% στη δεύτερη, ΤΕΙ Θεσ/κης: 47,8% στην πρώτη φάση και 47,9% στη δεύτερη, Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών: 43,4% στη δεύτερη φάση. Δ11: Συμμετοχή (%) του διακριτού τμήματος "Λειτουργικά" στο σύνολο των δαπανών ανά ίδρυμα 60,0% 50,0% 49,9% 40,0% 35,8% 40,8% 38,2% 30,0% 26,2% 24,0% 31,2% 28,4% 27,2% 24,0% 28,4% 20,0% 16,7% 14,2% 14,3% 17,0% 17,9% 10,0% 4,7% 4,7% 5,3% 5,9% 9,3% 8,1% 4,8% 10,5% 9,5% 8,8% 0,0% 1,3% 0,0% Συμμετοχή (%) στην Α φάση Συμμετοχή στη Β φάση Δ12: Συμμετοχή (%) διακριτού τμήματος"λοιπά" στο σύνολο των δαπανών ανά ίδρυμα 30,0% 27,0% 25,0% 21,8% 23,6% 20,0% 19,1% 19,5% 15,0% 10,0% 5,0% 12,5% 11,9% 11,1% 7,6% 7,4% 4,0% 3,5% 8,9% 9,0% 4,8% 9,9% 13,5% 13,6% 16,0% 10,6% 12,3% 6,3% 7,0% 15,4% 5,9% 11,0% 12,8% 0,0% 0,0% Συμμετοχή (%) στην Α φάση Συμμετοχή (%) στη Β φάση Για μια σφαιρικότερη προσέγγιση ωστόσο της κατανομής των δαπανών και προσδιορισμού των κέντρων κόστους, κρίνεται σκόπιμο να ομαδοποιήσουμε: 709

16 τα διακριτά τμήματα «εκπαιδευτές», «εργαλεία εκπαίδευσης», «εξωτερικές υπηρεσίες» «απασχόληση προσωπικού», «εκπαιδευόμενοι / μαθητευόμενοι», «αναπαραγωγή και προμήθεια λοιπών εκπαιδευτών μέσων» και «αναπαραγωγή μελέτης εργαλείου» σε ένα κέντρο κόστους που αφορά την παροχή του κυρίως εκπαιδευτικού έργου. Μεταξύ των άλλων, σε αυτό το κέντρο κόστους με μετριοπαθείς υπολογισμούς περίπου το 90% αφορά απασχόληση σε διάφορες μορφές, τα διακριτά τμήματα «δημιουργία υλικού προβολής», «προβολή / δημοσιότητα»,, «συνέδρια, ημερίδες», «αναπαραγωγή υλικού προβολής» και «εκτυπώσεις» σε ένα κέντρο κόστους που αφορά σε εργαλεία και εκδηλώσεις προβολής και δημοσιότητας, και, τα διακριτά τμήματα «λειτουργικά», «λογισμικά πακέτα», «ηλεκτρονικός εξοπλισμός», «έρευνα πεδίου», «έκθεση αποτελεσμάτων», «εργαλεία υποστήριξης» και «λοιπά» σε ένα κέντρο κόστους που αφορά τις λοιπές δαπάνες για την υποστήριξη της υλοποίησης των έργων. Με βάση την προτεινόμενη ομαδοποίηση, προκύπτει ότι συνολικά και για τις δύο φάσεις (βλ. Πίνακα 5): το κέντρο κόστους που αφορά την παροχή του εκπαιδευτικού έργου συγκεντρώνει το 65,16% (δεδομένου ότι σε αυτό το κέντρο κόστους η απασχόληση σε διάφορες μορφές εκτιμάται ότι αφορά τουλάχιστον το 90% συνάγεται ότι σε μορφές απασχόλησης συγκεντρώνεται τουλάχιστον 2 το 59% του συνόλου των δαπανών), το κέντρο κόστους που αφορά τα εργαλεία και τις εκδηλώσεις προβολής και δημοσιότητας συγκεντρώνει μόλις το 3,34%, και, και το κέντρο κόστους που αφορά τις λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες του έργου συγκεντρώνει το 31,50%. Μεταξύ των δύο φάσεων, ο πρώτο κέντρο κόστους σημειώνει ελαφρά αύξηση κατά δύο περίπου ποσοστιαίες μονάδες, το δεύτερο κέντρο κόστους παραμένει σχετικά σταθερό και το τρίτο μειώνεται κατά δύο περίπου ποσοστιαίες μονάδες (βλ. Πίνακες 5α και 5β). 2 Στο διακριτό τμήμα «εργαλεία εκπαίδευσης» υπολογίζεται ότι το μισό αφορά απασχόληση. Δυστυχώς, επειδή οι πρακτικές των ιδρυμάτων για τον τρόπο χρέωσης των δαπανών τους στα διακριτά τμήματα δεν είναι ενιαίος υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες αποτίμησης του μεγέθους των πόρων που αφορούν άμεση απασχόληση από το ίδρυμα για τις ανάγκες του έργου. Το ίδιο ισχύει για τις δαπάνες στο διακριτό τμήμα «λειτουργικά» όπου δεν έχουν υπολογιστεί καθόλου ως δαπάνες άμεσης απασχόλησης. 710

17 Πίνακας 5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ 1 65,16% ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & 3,34% ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 31,50% ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ % Πίνακας 5α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ % 1 ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 64,29% 2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & 3,30% 3 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 32,41% Πίνακας 5β ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ % 1 ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 66,18% 2 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & 3,38% 3 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 30,44% Ο επιμερισμός των δαπανών στα τρία ομαδοποιημένα κέντρα κόστους δεν αλλάζει ουσιαστικά μεταξύ ΑΕΙ και ΤΕΙ. Έτσι, στο πρώτο κύριο κέντρο κόστους στα μεν ΑΕΙ επιμερίζεται το 65,9% του συνόλου των δαπανών τους, στα δε ΤΕΙ το 63,0%, στο δεύτερο κύριο κέντρο κόστους στα μεν ΑΕΙ επιμερίζεται το 2,6% στα δε ΤΕΙ το 5,5%, τέλος στο τρίτο κέντρο κόστους τόσο στα ΑΕΙ όσο και στα ΤΕΙ επιμερίζεται το 31,5% του συνόλου των δαπανών τους. Αν λοιπόν υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο στη σύγκριση μεταξύ ΑΕΙ/ΤΕΙ αυτή αφορά το δεύτερο κύριο κέντρο κόστους, όπου στα ΤΕΙ επιμερίζεται διπλάσιο ποσοστό επί του συνόλου των δαπανών σε σχέση με τα ΑΕΙ. Αναλυτικά, οι δαπάνες ανά ίδρυμα στα τρία κύρια κέντρα κόστους, συνολικά για τις δύο φάσεις, παρουσιάζεται στον κάτωθι Πίνακα 6, ενώ στους Πίνακες 6α και 6β παρουσιάζεται η δομή των δαπανών ανά ίδρυμα για την πρώτη και δεύτερη φάση αντίστοιχα. 711

18 ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Α+Β ΦΑΣΗ) Παροχή εκπαιδευτικού έργου ( ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Εργαλεία και εκδηλώσεις προβολής & δημόσιότητας ( ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Λοιπές δαπάνες για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου ( ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σύνολο δαπανών ΑΣΠΑΙΤΕ ,99 84,4% 2.400,00 2,3% ,19 13,3% ,18 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ,00 50,4% ,00 2,9% ,06 46,8% ,06 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας ,51 61,5% 6.890,97 1,9% ,79 36,6% ,27 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ,37 67,1% 1.338,30 1,6% ,91 31,3% ,58 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ,85 70,6% 4.779,55 1,2% ,19 28,3% ,59 Ιονιο Πανεπιστήμιο ,00 91,8% 1.666,00 1,3% 8.550,00 6,9% ,00 Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ,59 78,7% 1.500,00 0,5% ,11 20,7% ,70 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας ,77 66,1% 8.701,55 2,7% ,17 31,2% ,49 Πάντειο Πανεπιστήμιο ,00 64,3% 887,41 2,9% ,63 32,8% ,04 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ,68 60,0% ,75 6,5% ,29 33,5% ,72 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ,15 63,8% 7.988,44 2,1% ,11 34,1% ,70 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ,12 78,8% 7.623,40 4,1% ,32 17,1% ,84 Πανεπιστήμιο Κρήτης ,49 71,4% 5.200,00 1,4% ,31 27,2% ,80 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ,50 33,7% 178,50 0,2% ,02 66,1% ,02 Πανεπιστήμιο Πατρών ,00 61,7% 5.235,16 1,3% ,66 37,0% ,82 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ,48 56,7% ,94 7,6% ,80 35,6% ,22 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ,00 79,4% 7.216,00 4,1% ,00 16,4% ,00 ΤΕΙ Αθήνας ,68 94,3% 0,00 0,0% 6.917,33 5,7% ,01 ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ,29 63,7% ,97 8,8% ,89 27,5% ,15 ΤΕΙ Ηπείρου ,00 40,0% 2.998,80 5,7% ,55 54,3% ,35 ΤΕΙ Θεσσαλονικης ,00 45,5% ,76 4,0% ,21 50,5% ,97 ΤΕΙ Ιονιων Νήσων ,01 100,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% ,01 ΤΕΙ Καβάλας ,00 42,3% 2.095,14 3,0% ,58 54,6% ,72 ΤΕΙ Καλαμάτας ΜΕ ΤΕΙ Πειραιά ,21 80,7% 4.879,53 8,4% 6.283,53 10,9% ,27 ΤΕΙ Κρήτης ,00 74,8% 9.200,00 6,2% ,00 19,0% ,00 ΤΕΙ Λαρισας ,00 59,5% 6.300,00 8,2% ,00 32,3% ,00 ΤΕΙ Πάτρας ,00 50,1% 808,73 0,8% ,78 49,1% ,51 ΤΕΙ Πειραιά ,31 75,4% ,69 10,1% ,50 14,5% ,50 ΤΕΙ Σερρών ,91 35,8% 209,45 0,7% ,17 63,5% ,53 ΤΕΙ Χαλκιδας 2.100,00 23,1% 1.000,00 11,0% 6.000,00 65,9% 9.100,00 Συνολο ,91 65,2% ,04 3,3% ,10 31,5% ,05 ( ) ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6A: ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Α ΦΑΣΗ) Παροχή εκπαιδευτικού έργου ( ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Εργαλεία και εκδηλώσεις προβολής & δημόσιότητας ( ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Λοιπές δαπάνες για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου ( ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σύνολο δαπανών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ,00 47,6% 7.000,00 3,6% ,06 48,8% ,06 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας ,51 63,7% 6.295,97 2,4% ,94 34,0% ,42 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ,85 70,3% 1.499,76 0,5% ,04 29,1% ,65 Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ,59 85,1% 1.500,00 0,8% ,41 14,2% ,00 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας ,79 63,0% 7.696,00 2,8% ,44 34,3% ,23 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ,15 60,6% 4.251,30 1,8% ,05 37,6% ,50 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ,12 80,3% 4.574,40 4,5% ,73 15,2% ,25 Πανεπιστήμιο Κρήτης ,97 69,0% 2.500,00 1,2% ,83 29,8% ,80 Πανεπιστήμιο Πατρών ,00 59,4% 2.635,16 1,1% ,66 39,5% ,82 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ,80 52,8% ,80 8,5% ,83 38,7% ,43 ΤΕΙ Αθήνας ,68 94,3% 0,00 0,0% 6.917,33 5,7% ,01 ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ,29 59,8% 3.589,47 2,6% ,88 37,6% ,64 ΤΕΙ Θεσσαλονικης ,00 44,4% 5.230,56 3,1% ,27 52,4% ,83 ΤΕΙ Καβάλας ,00 40,7% 2.095,14 5,8% ,81 53,6% ,95 ΤΕΙ Καλαμάτας ΜΕ ΤΕΙ Πειραιά ,21 80,7% 4.879,53 8,4% 6.283,53 10,9% ,27 ΤΕΙ Πειραιά ,31 75,4% ,69 10,1% ,50 14,5% ,50 ΤΕΙ Σερρών ,91 35,8% 209,45 0,7% ,17 63,5% ,53 Συνολο ,18 64,3% ,23 3,3% ,48 32,4% ,89 ( ) 712

19 ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ 6B: ΔΑΠΑΝΕΣ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Β ΦΑΣΗ) Παροχή εκπαιδευτικού έργου ( ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Εργαλεία και εκδηλώσεις προβολής & δημόσιότητας ( ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Λοιπές δαπάνες για την υποστήριξη της υλοποίησης του έργου ( ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Σύνολο δαπανών ΑΣΠΑΙΤΕ ,99 84,4% 2.400,00 2,3% ,19 13,3% ,18 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ,00 53,0% 4.550,00 2,2% ,00 44,8% ,00 Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας ,00 56,1% 595,00 0,6% ,85 43,4% ,85 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ,37 67,1% 1.338,30 1,6% ,91 31,3% ,58 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ,00 71,1% 3.279,79 2,5% ,15 26,4% ,94 Ιονιο Πανεπιστήμιο ,00 91,8% 1.666,00 1,3% 8.550,00 6,9% ,00 Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ,00 64,8% 0,00 0,0% ,70 35,2% ,70 Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας ,98 87,4% 1.005,55 2,4% 4.201,73 10,2% ,26 Πάντειο Πανεπιστήμιο ,00 64,3% 887,41 2,9% ,63 32,8% ,04 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ,68 60,0% ,75 6,5% ,29 33,5% ,72 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ,00 68,7% 3.737,14 2,5% ,06 28,8% ,20 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ,00 77,0% 3.049,00 3,6% ,59 19,4% ,59 Πανεπιστήμιο Κρήτης ,52 74,3% 2.700,00 1,6% ,48 24,1% ,00 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ,50 33,7% 178,50 0,2% ,02 66,1% ,02 Πανεπιστήμιο Πατρών ,00 65,2% 2.600,00 1,6% ,00 33,1% ,00 Πανεπιστήμιο Πειραιώς ,68 74,7% 2.432,14 3,5% ,97 21,8% ,79 Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ,00 79,4% 7.216,00 4,1% ,00 16,4% ,00 ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ,00 71,9% ,50 21,7% 4.073,01 6,3% ,51 ΤΕΙ Ηπείρου ,00 40,0% 2.998,80 5,7% ,55 54,3% ,35 ΤΕΙ Θεσσαλονικης ,00 47,0% 6.347,20 5,1% ,94 47,9% ,14 ΤΕΙ Ιονιων Νήσων ,01 100,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% ,01 ΤΕΙ Καβάλας ,00 44,2% 0,00 0,0% ,77 55,8% ,77 ΤΕΙ Κρήτης ,00 74,8% 9.200,00 6,2% ,00 19,0% ,00 ΤΕΙ Λαρισας ,00 59,5% 6.300,00 8,2% ,00 32,3% ,00 ΤΕΙ Πάτρας ,00 50,1% 808,73 0,8% ,78 49,1% ,51 ΤΕΙ Πειραιά 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 ΤΕΙ Χαλκιδας 2.100,00 23,1% 1.000,00 11,0% 6.000,00 65,9% 9.100,00 Συνολο ,73 66,2% ,81 3,4% ,62 30,4% ,16 ( ) Όπως αβίαστα προκύπτει από τα στοιχεία των Πινάκων 6, 6α και 6β, μεταξύ των ιδρυμάτων παρατηρείται μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά τη δομή των δαπανών τους στα κύρια κέντρα κόστους, τόσο κατά την πρώτη όσο και κατά τη δεύτερη φάση. Οι διαφοροποιήσεις αυτές αποτυπώνονται παραστατικά στα διαγράμματα Δ13-Δ15 που ακολουθούν. Δ13 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ "ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ" (Α+Β ΦΑΣΗ) (%) 100,0% 91,8% 94,3% 100,0% 90,0% 84,4% 80,0% 70,0% 60,0% 70,6% 67,1% 61,5% 78,7% 78,8% 71,4% 66,1% 64,3% 63,8% 60,0% 79,4% 61,7% 56,7% 63,7% 80,7% 74,8% 59,5% 75,4% 65,2% 50,0% 40,0% 50,4% 33,7% 40,0% 45,5% 42,3% 50,1% 35,8% 30,0% 23,1% 20,0% 10,0% 0,0% Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλον ΑΣΠΑΙΤΕ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνε Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνα Ιονιο Πανεπιστήμιο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθην Πάντειο Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδον Πανεπιστήμιο Ιωαννίνω Πανεπιστήμιο Θεσσαλία Πανεπιστήμιο Κρήτης Πανεπιστήμιο Μακεδονία Πανεπιστήμιο Πατρών Πανεπιστήμιο Πειραιώ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσο ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονία ΤΕΙ Ηπείρου ΤΕΙ Θεσσαλονικης ΤΕΙ Ιονιων Νήσων ΤΕΙ Καβάλας ΤΕΙ Καλαμάτας ΜΕ ΤΕΙ Πειρ ΤΕΙ Κρήτης ΤΕΙ Λαρισας ΤΕΙ Πάτρας ΤΕΙ Πειραιά ΤΕΙ Σερρών ΤΕΙ Χαλκιδας Συνολο 713

20 Στο κέντρο κόστους «Παροχή εκπαιδευτικού έργου», αξίζει να σημειωθούν οι υπερβολικά χαμηλές δαπάνες των ΤΕΙ Χαλκίδας, ΤΕΙ Σερρών, Παν/μιου Μακεδονίας, ΤΕΙ Ηπείρου, ΤΕΙ Καβάλας και ΤΕΙ Θεσ/κης. Αντίθετα, εντυπωσιακά υψηλά ποσοστά δαπανών σε αυτό το κέντρο κόστους καταγράφονται στο ΤΕΙ Ιονίων νήσων, στο ΤΕΙ Αθήνας και στο Ιόνιο Παν/μιο. Δ14 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ " ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ" (Α+Β ΦΑΣΗ) (%) 12,0% 11,0% 10,0% 10,1% 8,8% 8,4% 8,2% 8,0% 7,6% 6,0% 6,5% 5,7% 6,2% 4,0% 2,0% 0,0% Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη ΑΣΠΑΙΤΕ 2,9% 2,7% 2,9% 2,3% 1,9% 1,6% 1,2% 1,3% 0,5% Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνεί Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας Ιονιο Πανεπιστήμιο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνώ Πάντειο Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονία 2,1% Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 4,1% Πανεπιστήμιο Κρήτης 1,4% Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 0,2% 1,3% Πανεπιστήμιο Πατρών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 4,1% 0,0% ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ΤΕΙ Ηπείρου ΤΕΙ Θεσσαλονικης 4,0% ΤΕΙ Ιονιων Νήσων 0,0% 3,0% ΤΕΙ Καβάλας ΤΕΙ Καλαμάτας ΜΕ ΤΕΙ Πειρ ΤΕΙ Κρήτης ΤΕΙ Λαρισας ΤΕΙ Πάτρας 0,8% ΤΕΙ Πειραιά ΤΕΙ Σερρών 0,7% ΤΕΙ Χαλκιδας Συνολο 3,3% 714

Β ΜΕΡΟΣ 31. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ

Β ΜΕΡΟΣ 31. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Β ΜΕΡΟΣ 31. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ 31.1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΑΝΩΝ Τα πρώτα βασικά στοιχεία που αποτυπώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 Ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς 28 /12/2009 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008/09

Διαβάστε περισσότερα

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 Ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστές φοιτητές, ιδρύματα και εκπαιδευτικό προσωπικό: έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2009/10

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστές φοιτητές, ιδρύματα και εκπαιδευτικό προσωπικό: έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2009/10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 11 / 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστές φοιτητές, ιδρύματα και εκπαιδευτικό προσωπικό: έναρξη ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 10 εκεμβρίου 2010 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic. Ευφροσύνη Παπασταματίου, Υπεύθυνη Erasmus

Παρασκευή, 10 εκεμβρίου 2010 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic. Ευφροσύνη Παπασταματίου, Υπεύθυνη Erasmus Παρασκευή, 10 εκεμβρίου 2010 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic Ευφροσύνη Παπασταματίου, Υπεύθυνη Erasmus 4 Αλλαγές στο Guide for NA s για το πρόγραμμα Erasmus το 2011 1) Μεταφορά των κονδυλίων από την μία

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS

Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS Ο Σ.Ε.Α.Β. στα πλαίσια της Πρόσκλησης 21.1 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Πανεπιστηµίων ΤΕΙ),

Διαβάστε περισσότερα

6ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

6ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Οργάνωση ετήσιου πανελλήνιου διαγωνισμού για την ανάπτυξη καινοτόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τα10+2 Πανεπιστήμιαμέχριτο1973 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

6 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

6 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 6 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 6η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2011 και περιέχει τις βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 1η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε το 2007, ενώ η εξαγωγή των, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Η ταυτότητα των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στο ILSaS

Η ταυτότητα των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στο ILSaS Η ταυτότητα των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στο ILSaS Ο Σ.Ε.Α.Β. στα πλαίσια της Πρόσκλησης 21.1 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19-01-2018 Αρ. πρωτ.: 4900 ΠΡΟΣ: τους Πρυτάνεις και Προέδρους των ΜΟΔΙΠ των ΑΕΙ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» για την χρηματοδότηση των πράξεων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» για την χρηματοδότηση των πράξεων ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» για την χρηματοδότηση των πράξεων «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Αξόνων Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

7 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

7 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 7 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 7η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2012 και περιέχει τις βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουής, Φωτεινή Ευθυμίου, Παντελής Μπράττης, Απόστολος Παλαιός

Δημήτρης Κουής, Φωτεινή Ευθυμίου, Παντελής Μπράττης, Απόστολος Παλαιός Δημήτρης Κουής, Φωτεινή Ευθυμίου, Παντελής Μπράττης, Απόστολος Παλαιός 1 Απολογισμός και βασικά επιτεύγματα των κυριότερων δράσεων Συλλογικός Κατάλογος Δίκτυο Διαδανεισμού Βιβλίων Ίρις Κυριότερα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

8 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

8 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 8 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 8η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2012 και περιέχει τις βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας:

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ANAΠTYΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Αυγούστου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016 Η Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

9 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

9 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 9 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 9η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2014 και περιέχει τις βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008

Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008 Αθήνα 15/07/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Γ ΚΠΣ 1.1. Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ Ενταγμένα Εργα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΜΕΣΣΑΡΗ ΤΗΛ.210-3332468 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) καθώς και σε τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 5 Οκτωβρίου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ ΚΑΙ /2016 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2. Ισχύοντα στοιχεία για τον ο κύκλο υποβολής προτάσεων (4/0/2009- /0/2009). Προϋπολογισμός Για τον πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων, το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης ανέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια στη Ζώνη IV και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή της κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Φεβρουαρίου 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ / Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic. Ελευθερία Καμενοπούλου, Συντονίστρια Erasmus

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic. Ελευθερία Καμενοπούλου, Συντονίστρια Erasmus Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 21 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic Ελευθερία Καμενοπούλου, Συντονίστρια Erasmus ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 23-21 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ι. ΣΩΚΡΑΤΗΣ (2-26) ΙΙ. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (27-213) ΤΟΜΕΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 05_1.3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 05_1.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 05_.3. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 20.000.000,00. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ενδεικτική κατανομή του ανωτέρω προϋπολογισμού: Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

<<ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ>> ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<<ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ>> ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Oι ενέργειες ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην ανώτατη εκπαίδευση στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 2. Βασικά στοιχεία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου των 4 υλοποιούμενων ενεργειών 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

Συχνότητα Ποσοστό Άνδρας ,56% Γυναίκα ,44% Σύνολο ,00%

Συχνότητα Ποσοστό Άνδρας ,56% Γυναίκα ,44% Σύνολο ,00% Πίνακας 1. Φύλο φοιτητών/τριών που αποφοίτησαν από το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου από την ίδρυσή του, το ακαδημαϊκό έτος 1986-1987 έως και το Μάρτιο του 2012-2013 Άνδρας 379 21,56% Γυναίκα 1379 78,44%

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ - ΤΟ 8% ΕΓΙΝΕ 7% ΚΑΙ Η ΑΓΩΝΙΑ ΣΤΑ ΥΨΗ. Συντάχθηκε απο τον/την el.pi. Δευτέρα, 20 Ιούνιος :56 - Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

ΚΥΠΡΟΣ - ΤΟ 8% ΕΓΙΝΕ 7% ΚΑΙ Η ΑΓΩΝΙΑ ΣΤΑ ΥΨΗ. Συντάχθηκε απο τον/την el.pi. Δευτέρα, 20 Ιούνιος :56 - Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Τόσο η ανάρτηση του συνολικού αριθμού των θέσεων που θα παραχωρήσει φέτος η Ελλάδα στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της στην ιστοσελίδα του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας πριν από μερικές, όσο και η κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας:

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ANAΠTYΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συγκριτικά στοιχεία βάσεων εισαγωγής 2019 στα Τμήματα του ΟΠΑ και σε αντίστοιχα Τμήματα άλλων ΑΕΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συγκριτικά στοιχεία βάσεων εισαγωγής 2019 στα Τμήματα του ΟΠΑ και σε αντίστοιχα Τμήματα άλλων ΑΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συγκριτικά στοιχεία βάσεων εισαγωγής 2019 στα Τμήματα του ΟΠΑ και σε αντίστοιχα Τμήματα άλλων ΑΕΙ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α. Αύγουστος 2019 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Αντίστοιχα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α 116/ ) " Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

2. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α 116/ )  Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET03: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ 1 186 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2 374 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 3 42 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.1 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 64.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Φεβρουαρίου 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ / Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α 210/ ) " Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

2. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α 210/ )  Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)»

«Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)» «Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)» Εισηγητής: Παντελής Α. Μπράττης, Υπεύθυνος Τεχνικής υποστήριξης Σ.Κ.Ε.Α.Β. 20 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή αριθμού μαθητών από την Β' Λυκείου ( ) στην Γ' Λυκείου (το )

Μεταβολή αριθμού μαθητών από την Β' Λυκείου ( ) στην Γ' Λυκείου (το ) Μεταβολή αριθμού μαθητών από την Β' Λυκείου (1998-99) στην Γ' Λυκείου (το 1999-2000) Σε μια προσπάθεια συστηματικότερου προσδιορισμού του φαινομένου της "κίνησης" των μαθητών εξετάζουμε την διαφορά η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET09: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ΟΤΑ. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει άμεσα την κινητικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 25 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000. Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

4 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

4 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 4 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 4 η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε στις αρχές του 2009, ενώ η εξαγωγή των εγγραφών, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Προτάσεων Ανά Θεματική που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση:

Αριθμός Προτάσεων Ανά Θεματική που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση: Αριθμός Προτάσεων Ανά Θεματική που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση: ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Θεµατική 1 Θεµατική 2 Θεµατική 3 Θεµατική 4 Θεµατική 5 Θεµατική 6 ΤΙΤΛΟΣ Ανθρωπιστικές Επιστήµες, Επιστήµες Εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας:

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ANAΠTYΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Καρλοβασίων Υπεύθυνος Καθηγητής κος Ροκοπάνος Νίκος. ΓυμΚαρλ6 Μακρόγλου Στάμος Μάνος Δημήτρης

Γυμνάσιο Καρλοβασίων Υπεύθυνος Καθηγητής κος Ροκοπάνος Νίκος. ΓυμΚαρλ6 Μακρόγλου Στάμος Μάνος Δημήτρης Γυμνάσιο Καρλοβασίων Υπεύθυνος Καθηγητής κος Ροκοπάνος Νίκος ΓυμΚαρλ6 Μακρόγλου Στάμος Μάνος Δημήτρης ΣΤΟΧΟΙ 1 ος στόχος: Η μελέτη της ανεργίας στην χώρα μας στο σύνολο του πληθυσμού για το έτος 2017.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα 11 Πέτρου Πατιά Γ1: Μοντέλα προπτυχιακών σπουδών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας Πηγή: Ελληνικά Α.Ε.Ι. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών. Αξιότιμοι Κυρίες & Κύριοι,

Πάτρα, Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών. Αξιότιμοι Κυρίες & Κύριοι, 1 Πάτρα, 20 02 2017 Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών Αξιότιμοι Κυρίες & Κύριοι, Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε στην 4 η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΑΡ.1978) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΠΔΕ 2017 ΤΗΣ ΣΑ E345/1

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ (ΑΡ.1978) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ ΠΔΕ 2017 ΤΗΣ ΣΑ E345/1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΜΠΔΣ ΚΑΙ ΠΔΕ ΤΜΗΜΑ Γ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΔΕ ----- Ταχ. Δ/νση: Αν.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Το με αριθμ. πρωτ. 704/ έγγραφο του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Το με αριθμ. πρωτ. 704/ έγγραφο του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Αριθ. πρωτ.: 421 Προς: 1. Δ.Ι.Τ.Σ. Κοιν.: 2. Ειδικό Ταμείο του Ιδρύματος ΘΕΜΑ: Σχετ.: Δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Το με αριθμ. πρωτ. 704/16.1.2018 έγγραφο του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Παρατηρητήριο, 2008 Κείμενο εργασίας: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Παρατηρητήριο, 2008 Κείμενο εργασίας: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Θεσσαλονίκη, Απρίλιος. 2008 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση έχει ως αντικείμενο τη εξέλιξη του αριθμού και του Κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ

Γενικές πληροφορίες ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Γενικές πληροφορίες ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών πεδίων το οποίο συνεχώς διευρύνεται και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 338.055 38.632

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 291.804

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές ανισότητες στην Ελλάδα: Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιπτώσεις της κρίσης

Εκπαιδευτικές ανισότητες στην Ελλάδα: Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και επιπτώσεις της κρίσης ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Φεβρουάριος 2005 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια στη Ζώνη IV και ειδικότερα την ποσοστιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης έχει ως αντικείμενο τη εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 287.848

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Π-4: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Φεβρουάριος 2005 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό και τη μεταβολή του ανά Περιφέρεια, Νομό και ήμο της Ζώνης IV. Η βελτίωση της μεταφορικής υποδομής επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 5ο Επιστημονικό Πεδίο ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της Σχολής: Στατιστικής του Πειραιά εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ενώ του Αιγαίου (2ο Πεδίο) δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 2 η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε στις αρχές του 2008, ενώ η εξαγωγή των, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια στη Ζώνη IV και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή της κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

O A E Δ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»

O A E Δ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» O A E Δ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] [2] 284.491 35.105 < 12

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET05: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το ποσοστό των ανέργων στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια. Το επίπεδο ανεργίας αποτελεί βασική συνιστώσα της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Χαρτογραφία στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση

Η Χαρτογραφία στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση 11 o ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ναύπλιο, 8-10 Δεκεμβρίου 2010 Η Χαρτογραφία στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση Ν.Δαλάκης, Δ.Κουρκουρίδης, Π.Λαφαζάνη, Μ.Μυρίδης, Ν. Νικητόπουλος, Ι.Τσαμπούρης, Β.Φιλιππακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης». ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης». Το ποσοστό ανεργίας στο Β τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 27,1%,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Σπ. Λούη 1, Γ' Είσοδος -Ολυμπιακό Χωριό ΤΚ Αχαρναί, Αθήνα

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Σπ. Λούη 1, Γ' Είσοδος -Ολυμπιακό Χωριό ΤΚ Αχαρναί, Αθήνα ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛ.Γ.Ο) ΔΗΜΗΤΡΑ Πατησίων & 'Aνδρου 1, ΤΚ 11257 Αθήνα Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Μακεδονίας 1, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π

Αθήνα, Α.Π EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας, 127, 115 21 Αθήνα Ιστοσελίδα: www.elidek.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια στη Ζώνη IV και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανοµή της κατά τοµέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΛΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΛΦΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας :http://www.iky.gr/eyhniki-prosklisi. Κινητικότητα ERASMUS (Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού )

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας :http://www.iky.gr/eyhniki-prosklisi. Κινητικότητα ERASMUS (Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού ) Παρασκευή,, 15Φεβρουαρίου 2013 Ευφροσύνη Παπασταµατίου, Συντονίστρια Erasmus Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας :http://www.iky.gr/eyhniki-prosklisi Κινητικότητα ERASMUS (Κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα