Β ΜΕΡΟΣ 31. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β ΜΕΡΟΣ 31. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ"

Transcript

1 Β ΜΕΡΟΣ 31. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΑΝΩΝ Τα πρώτα βασικά στοιχεία που αποτυπώνουν το οικονοµικό αντικείµενο της κατηγορίας πράξης δίδονται από τον κάτωθι Πίνακα 1. 1 Όπως φαίνεται το ποσοστό απορρόφησης, λίγους πλέον µήνες πριν την ολοκλήρωση του φυσικού της αντικειµένου και σχεδόν εννέα µήνες πριν την ολοκλήρωση του οικονοµικού της αντικειµένου, δεν ξεπερνά το 60%. Από αυτήν την άποψη και λαµβάνοντας υπόψιν ότι κατά το διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ της ηµεροµηνίας λήξης του φυσικού αντικειµένου και της ηµεροµηνίας λήξης του οικονοµικού αντικειµένου δεν δηµιουργούνται παρά µόνο δηλώνονται και αποπληρώνονται δαπάνες, που δηµιουργήθηκαν κατά την περίοδο υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου, συνάγεται ότι υπάρχει µεγάλος κίνδυνος αναπορρόφητων πόρων στην κατηγορία πράξης. Ηµ/νια Έναρξης Ηµ/νια Λήξης Φυσικού Αντ/µένου ΠΙΝΑΚΑΣ 1- Οικονοµικά Στοιχεία Υλοποίησης Ηµ/νια Λήξης Οικονοµικού Αντ/µένου Προϋπολογισµός ( ) Πιστοποιηµένες δαπάνες ( ) Απορρόφηση (%) 1/09/ /06/ /12/ , ,86 58,46 Ανά ίδρυµα, ο προϋπολογισµός, οι δαπάνες ως 30/8/2007 και τα συνακόλουθα ποσοστά απορρόφησης του δεσµευόµενου προϋπολογισµού, αποτυπώνονται στον επόµενο Πίνακα 2. 1 Στα συγκεντρωτικά στοιχεί του Πίνακα 1 συµµετέχουν 32 συνολικά δοµές εκ των οποίων οι 30 είναι δοµές συµβουλευτικής και οι 2 οριζόντιες δοµές.

2 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΠΟΡΩΝ (%) ΑΝΑ Ι ΡΥΜΑ Ιδρυµα Προϋπολογισµός ( ) απάνες ( ) Απορρόφηση πόρων (%) ΑΣΠΑΙΤΕ , ,96 53,15% Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης , ,85 40,19% Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθήνας , ,92 56,38% ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης , ,96 92,59% Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο , ,17 69,55% Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο , ,52 63,71% Ιονιο Πανεπιστήµιο , ,94 42,30% Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών , ,00 67,13% Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας , ,46 44,11% Πάντειο Πανεπιστήµιο , ,07 53,80% Πάντειο Πανεπιστήµιο (Οριζόντια ράση) ,00 0,00 0,00% Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας , ,59 84,82% Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων , ,22 66,07% Πανεπιστήµιο Κρήτης , ,00 65,44% Πανεπιστήµιο Μακεδονίας , ,21 55,87% Πανεπιστήµιο Πατρών , ,46 48,11% Πανεπιστήµιο Πειραιώς , ,08 93,09% Πολυτεχνείο Κρήτης , ,45 57,15% ΤΕΙ Αθήνας , ,00 71,43% ΤΕΙ Αθήνας (Οριζόντια ράση) , ,70 29,16% ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας , ,29 49,79% ΤΕΙ Θεσσαλονικης , ,52 80,47% ΤΕΙ Καβάλας , ,05 70,20% ΤΕΙ Καλαµάτας , ,98 26,27% ΤΕΙ Κρήτης , ,93 79,10% ΤΕΙ Λαµίας , ,07 61,03% ΤΕΙ Λαρισας , ,00 68,09% ΤΕΙ Πάτρας , ,86 31,17% ΤΕΙ Πειραιά , ,22 52,77% ΤΕΙ Σερρών , ,69 45,51% ΤΕΙ Χαλκιδας , ,01 27,21% Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο , ,68 60,73% ΣΥΝΟΛΟ , ,86 58,46% Από τα στοιχεία του προηγούµενου Πίνακα προκύπτουν τα εξής: Επί συνόλου 32 ιδρυµατικών δοµών (ΑΕΙ και ΤΕΙ) ο µέσος προϋπολογισµός ανέρχεται σε ,88 και η µέση δαπάνη σε ,75, ενώ αν εξαιρέσουµε τις 2 οριζόντιες δοµές, για τις υπόλοιπες 30 ιδρυµατικές δοµές συµβουλευτικής, ο µέσος προϋπολογισµός διαµορφώνεται στα ,00 και η µέση δαπάνη σε ,34. Τα ιδρύµατα µε τον µεγαλύτερο προϋπολογισµό είναι κατά σειρά το Καποδιστριακό Παν/µιο Αθηνών, το Πανεπιστήµιο Κρήτης, το Παν/µιο Ιωαννίνων, το ηµοκρίτειο Θράκης και το Γεωπονικό Παν/µιο, δηλαδή όλα ΑΕΙ, ενώ τα ιδρύµατα µε τον µικρότερο προϋπολογισµό είναι κατά σειρά το Ανοιχτό Παν/µιο,

3 το ΤΕΙ Καλαµάτας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το ΤΕΙ Σερρών (βλ. διάγραµµα 1) τις περισσότερες δαπάνες έχουν πραγµατοποιήσει το ηµοκρίτειο Θράκης, το Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, το Παν/µιο Κρήτης, το Παν/µιο Ιωαννίνων και το Παν/µιο Θεσσαλίας, ενώ τις λιγότερες δαπάνες έχουν πραγµατοποιήσει καταρχήν οι δύο οριζόντιες δοµές και επίσης, το ΤΕΙ Καλαµάτας, το ΤΕΙ Χαλκίδας, το ΤΕΙ Πάτρας και το Ιόνιο Παν/µιο (βλ. διάγραµµα 2) Τις καλύτερες επιδόσεις απορρόφησης παρουσιάζουν κατά σειρά τα ιδρύµατα Παν/µιο Πειραιά, ηµοκρίτειο Θράκης, Παν/µιο Θεσσαλίας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και ΤΕΙ Κρήτης, ενώ τις χειρότερες επιδόσεις απορρόφησης παρουσιάζουν οι ιδρυµατικές δοµές συµβουλευτικής των ΤΕΙ Καλαµάτας, ΤΕΙ Χαλκίδας, ΤΕΙ Πάτρας, Παν/µιο Πατρών και Αριστοτέλειου Παν/µιο Θεσ/κης, καθώς επίσης και οι δύο οριζόντιες δοµές (βλ. διάγραµµα 3). Ως προς τον τύπο των ιδρυµατικών δοµών: σε δοµές συµβουλευτικής ΑΕΙ ο µέσος προϋπολογισµός ανέρχεται σε ,89, η µέση δαπάνη σε ,47 και η συνολική τους απορρόφηση σε 62,58%, ενώ για δοµές συµβουλευτικής ΤΕΙ ο µέσος προϋπολογισµός ανέρχεται σε ,17, η µέση δαπάνη σε ,14 και η συνολική τους απορρόφηση σε 55,04% (βλ. διάγραµµα 4). Παρατηρούµε συνεπώς ότι οι ιδρυµατικές δοµές ΑΕΙ έχουν µικρότερη απορρόφηση πόρων (κατά 7,5 ποσοστιαίες µονάδες) µολονότι σε αυτές αντιστοιχεί µικρότερος µέσος προϋπολογισµός κατά 20 περίπου ποσοστιαίες µονάδες. Συνολικά τώρα, στα µεν ΑΕΙ αντιστοιχεί το 64,7% του προϋπολογισµού και το 67,6% των δαπανών, στα δε ΤΕΙ αντιστοιχεί το 35,3% του προϋπολογισµού και το 32,4% των δαπανών (βλ. διάγραµµα 5). Η περιφερειακή διάσταση του προϋπολογισµού σε δοµές συµβουλευτικής (εξαιρούνται οι δύο οριζόντιες δοµές) αναλύεται ως εξής: στην Αττική 34,5%, στην Κρήτη 11,6%, στην Κεντρική Μακεδονία 10,3%, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 9,7% και στις λοιπές περιφέρειες 33,9%. Αντίστοιχα, η περιφερειακή διάσταση των δαπανών επιµερίζεται ως εξής: στην Αττική 35,2%, στην Κρήτη 12,9%, στην Κεντρική Μακεδονία 9,8%, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 12,0% και στις λοιπές περιφέρειες 30,2% (βλ. διάγραµµα 5).

4 1: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ Ι ΡΥΜΑ ( ) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 ΑΣΠΑΙΤΕ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθήνας ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο Ιονιο Πανεπιστήµιο Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας Πάντειο Πανεπιστήµιο Πάντειο Πανεπιστήµιο (Οριζόντια ράση) , ,00 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Πανεπιστήµιο Κρήτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Πανεπιστήµιο Πατρών Πανεπιστήµιο Πειραιώς Πολυτεχνείο Κρήτης ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ Αθήνας (Οριζόντια ράση) ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας , , , , , , , , ,00 ΤΕΙ Θεσσαλονικης ΤΕΙ Καβάλας ΤΕΙ Καλαµάτας ΤΕΙ Κρήτης ΤΕΙ Λαµίας ΤΕΙ Λαρισας ΤΕΙ Πάτρας ΤΕΙ Πειραιά ΤΕΙ Σερρών ΤΕΙ Χαλκιδας Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο , , ,00 2: ΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ Ι ΡΥΜΑ ( ) , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,46 0,00 ΑΣΠΑΙΤΕ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθήνας ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο Ιονιο Πανεπιστήµιο Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας Πάντειο Πανεπιστήµιο Πάντειο Πανεπιστήµιο (Οριζόντια ράση) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Πανεπιστήµιο Κρήτης , , , , ,00 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Πανεπιστήµιο Πατρών Πανεπιστήµιο Πειραιώς Πολυτεχνείο Κρήτης ΤΕΙ Αθήνας , , , , , , , , , , , , ,68 ΤΕΙ Αθήνας (Οριζόντια ράση) ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας ΤΕΙ Θεσσαλονικης ΤΕΙ Καβάλας ΤΕΙ Καλαµάτας ΤΕΙ Κρήτης ΤΕΙ Λαµίας ΤΕΙ Λαρισας ΤΕΙ Πάτρας ΤΕΙ Πειραιά ΤΕΙ Σερρών ΤΕΙ Χαλκιδας Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο

5 3: ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (%) ΕΣΜΕΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ Ι ΡΥΜΑ 100,00% 92,59% 93,09% 90,00% 84,82% 80,00% 80,47% 79,10% 70,00% 60,00% 56,38% 53,15% 50,00% 40,19% 40,00% 69,55% 67,13% 63,71% 53,80% 44,11% 42,30% 66,07% 65,44% 55,87% 48,11% 57,15% 71,43% 49,79% 70,20% 61,03% 68,09% 52,77% 45,51% 60,73% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% ΑΣΠΑΙΤΕ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθήνας ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο Ιονιο Πανεπιστήµιο Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας Πάντειο Πανεπιστήµιο Πάντειο Πανεπιστήµιο (Οριζόντια ράση) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Πανεπιστήµιο Κρήτης 29,16% 26,27% Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Πανεπιστήµιο Πατρών Πανεπιστήµιο Πειραιώς Πολυτεχνείο Κρήτης ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ Αθήνας (Οριζόντια ράση) ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας ΤΕΙ Θεσσαλονικης ΤΕΙ Καβάλας ΤΕΙ Καλαµάτας 4: ΜΕΣΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΤΥΠΟ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ( ) 31,17% 27,21% ΤΕΙ Κρήτης ΤΕΙ Λαµίας ΤΕΙ Λαρισας ΤΕΙ Πάτρας ΤΕΙ Πειραιά ΤΕΙ Σερρών ΤΕΙ Χαλκιδας Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο , , , , , , , , , , , ,00 - ΑΕΙ ΤΕΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΕΣ 5: Προυπολογισµός και απάνες ανά τύπο ιδρύµατος ( ) , , , , , , , , , ,00 0,00 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΕΙ ΤΕΙ

6 6: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΝΩΝ ( ) 40,0% 35,0% 35,2% 34,5% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 12,0% 11,6% 12,9% 10,0% 9,7% 8,3% 10,3% 9,8% 5,0% 5,1% 3,8% 3,6% 3,0% 5,1% 5,6% 6,4% 2,5% 1,8% 5,4% 3,4% 5,9% 4,3% 0,0% ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗ Πληρέστερη εκτίµηση του κινδύνου αναπορρόφητων πόρων ανά ίδρυµα και συνολικά για την κατηγορία πράξης παρέχεται από τα στοιχεία του Πίνακα 3. Σε επίπεδο συνόλου κατηγορίας πράξης φαίνεται ότι υπάρχει πολύ µεγάλος κίνδυνος αναπορρόφητων πόρων, εφόσον µε τους υφιστάµενους ρυθµούς υλοποίησης η πρόβλεψη απορροφητικότητας δεν ξεπερνά το 72%. Από τα στοιχεία του ίδιου Πίνακα προκύπτουν τα εξής: µόλις τρεις (3) ιδρυµατικές δοµές δεν διατρέχουν κίνδυνο αναπορρόφητων πόρων (η εκτιµώµενη απορρόφηση υπερβαίνει το 100%), επιπλέον τρεις (3) ιδρυµατικές δοµές παρουσιάζουν µικρό κίνδυνο αναπορρόφητων πόρων (η εκτιµώµενη απορρόφηση είναι µεταξύ 90% και 100%), τρεις (3) ιδρυµατικές δοµές παρουσιάζουν σηµαντικό κίνδυνο αναπορρόφητων πόρων (η εκτιµώµενη απορρόφηση είναι µεταξύ 80% και 89%), η πλειοψηφία των ιδρυµατικών δοµών, δεκαπέντε επί συνόλου τριάντα δύο (15/32), παρουσιάζει πολύ σηµαντικό κίνδυνο αναπορρόφητων πόρων (η εκτιµώµενη απορρόφηση είναι µεταξύ 60% και 79%), και, οκτώ (8) ιδρυµατικές δοµές χαρακτηρίζονται από απόλυτο κίνδυνο αναπορρόφητων πόρων (η εκτιµώµενη απορρόφηση είναι κάτω του 60%) Πρόκειται για τα εξής: Αριστοτέλειο Παν/µιο Θεσσαλονίκης, Ιόνιο Παν/µιο, Οικονοµικό Παν/µιο Αθηνών, ΤΕΙ Καλαµάτας, ΤΕΙ Πατρών, ΤΕΙ Χαλκίδας, καθώς και οι δύο οριζόντιες δοµές των ΤΕΙ Αθήνας και Παντείου Παν/µίου.

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΑΝΑΠΟΡΡΟΦΗΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Έτος Έναρξης Eτος παροχής στοιχείων Μήνας Έναρξης Μήνας παροχής στοιχείων Συνολικοί Μήνες αναφοράς στοιχείων Πιστοποιηµένες απάνες (σύνολο) απάνες/ µήνα ( ) Μήνες που αποµένουν (ως 6/2008) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ , , , , ,85 103,26% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ , , , , ,48 65,34% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ , , , , ,05 62,26% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ , , , , ,78 77,27% ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ , , , , ,71 78,53% ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , , , , ,50 48,74% ΑΣΠΑΙΤΕ , , , , ,23 65,23% ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , , , , ,10 96,25% ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ , , , , ,12 68,38% ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ , , , , ,51 113,16% ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ , , , , ,36 54,39% ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ , , , , ,51 78,51% ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ , , , , ,30 84,34% ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ , , , , ,39 54,36% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ , , , , ,63 80,66% ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ , , , , ,12 112,90% ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ , , , , ,73 66,31% ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ , , , , ,42 66,84% ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ , , , , ,27 78,08% ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ , , , , ,43 91,84% ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ , , , , ,34 61,36% ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ , , , , ,82 86,52% ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , ,00 677, , ,34 33,18% ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ , , , , ,61 92,51% ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ , , , , ,58 74,59% ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ , , , , ,32 79,63% ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ , ,00 607, , ,40 36,45% ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ , , , , ,52 65,04% ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ , , , , ,53 78,03% ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ , ,00 763, , ,26 33,84% ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ) , ,00 0, , ,00 0,00% ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΡΑΣΗ) , ,00 488, , ,04 35,94% , ,61% Π/Υ Πρόβλεψη νέων δαπανών Πρόβλεωη αδιάθετων πόρων Εκτιµώµενη απορρόφηση πόρων Π/Υ

8 Συµπερασµατικά: Η γενική επίδοση απορρόφησης των πόρων ως ποσοστό επί του προϋπολογισµού (58,462%), ο ρυθµός απορρόφησης των πόρων, αλλά και ο υπολειπόµενος χρόνος υλοποίησης των έργων της κατηγορίας πράξης συνηγορούν στη διαπίστωση ότι υπάρχει πολύ σηµαντικός κίνδυνος απώλειας πόρων και ότι απαιτείται η έγκαιρη λήψη αποφάσεων είτε ανακατανοµής πόρων µεταξύ των ιδρυµάτων, είτε και µεταφοράς πόρων προς άλλες κατηγορίες πράξης. Επικουρικά στοιχεία που βοηθούν τη λήψη ορθών αποφάσεων σχετικά µε τυχόν ανακατανοµές και µεταφορές πόρων ανά ίδρυµα, παρέχονται από την ανά ίδρυµα ανάλυση της ενότητας αυτής, όπου συνάγονται συγκεκριµένες εκτιµήσεις κινδύνου µη απορρόφησης πόρων.

9 31.2. ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Με βάση τη δοµή των ως τώρα δαπανών (Πίνακας 4), προκύπτει ότι τα κύρια κέντρα κόστους αφορούν: κατά κύριο λόγο τα διακριτά τµήµατα «στελέχη υποστήριξης / συµβουλευτικής / πληροφόρησης» µε ποσοστό επί των δαπανών 53,31% και «εξωτερικές υπηρεσίες» µε αντίστοιχο ποσοστό 16,40%, και, δευτερευόντως, τα διακριτά τµήµατα «λειτουργικά» (7,46%), «προβολή δηµοσιότητα» (5,40%) και «λοιπά» (4,06%) Στα υπόλοιπα διακριτά τµήµατα, οι δηλωθείσες δαπάνες αντιστοιχούν συνολικά στο 13,37% του συνόλου των δαπανών. ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Κατανοµή του προϋπολογισµού και των δαπανών της κατηγορίας πράξης σε διακριτά τµήµατα Περιγραφή διακριτού τµήµατος Προϋπολογισµός διακριτού τµήµατος ( ) Ποσοστό (%) Π/Υ απάνες διακριτού διακριτού τµήµατος στο τµήµατος σύνολο του Π/Υ ( ) Ποσοστό (%) δαπανών διακριτού τµήµατος στο σύνολο των δαπανών 01 Στελέχη υποστήριξης / Συµβουλευτικής / Πληροφόρησης ,31 45,23% ,78 53,31% 02 Εργαλεία συµβουλευτικής ,00 4,09% ,68 2,54% 03 Εξωτερικές υπηρεσίες ,37 14,74% ,32 16,40% 04 Απασχόληση προσωπικού ,66 2,78% ,36 2,45% 05 ηµιουργία υλικού προβολής ,02 2,31% ,71 2,63% 06 Λειτουργικά ,67 8,62% ,36 7,46% 07 Προβολή / ηµοσιότητα ,48 7,61% ,82 5,40% 08 Συµµετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού ,00 0,35% 5.314,80 0,22% 09 Συµµετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού 5.950,00 0,15% 860,92 0,04% 10 Συνέδρια, ηµερίδες ,00 3,00% ,51 2,22% 11 Λογισµικά πακέτα 7.650,00 0,19% 6.545,00 0,28% 12 Αναπαραγωγή υλικού προβολής ,70 2,54% ,29 1,29% 13 ηµοσιεύσεις ,00 0,44% 5.292,88 0,22% 14 Εξοπλισµός ,49 1,33% ,56 1,48% 15 Λοιπά ,30 6,63% ,87 4,06% Σύνολο ,00 100,00% ,86 100,00% Για µια σφαιρικότερη προσέγγιση ωστόσο της κατανοµής των δαπανών και προσδιορισµού των κέντρων κόστους, κρίνεται σκόπιµο να οµαδοποιήσουµε: τα διακριτά τµήµατα «στελέχη υποστήριξης συµβουλευτικής πληροφόρησης», «εργαλεία συµβουλευτικής», «εξωτερικές υπηρεσίες» «απασχόληση προσωπικού» σε ένα κέντρο κόστους που αφορά απασχόληση σε διάφορες µορφές, τα διακριτά τµήµατα «δηµιουργία υλικού προβολής», «προβολή / δηµοσιότητα», «συµµετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού», «συµµετοχή σε εκθέσεις εξωτερικού», «συνέδρια, ηµερίδες», «αναπαραγωγή υλικού προβολής» και «δηµοσιεύσεις» σε ένα κέντρο κόστους που αφορά σε εργαλεία και εκδηλώσεις προβολής και δηµοσιότητας, και,

10 τα διακριτά τµήµατα «λειτουργικά», «λογισµικά πακέτα», «εξοπλισµός» και «λοιπά» σε ένα κέντρο κόστους που αφορά τις λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες του έργου. Με βάση την προτεινόµενη οµαδοποίηση, προκύπτει ότι: το κέντρο κόστους που αφορά την απασχόληση σε διάφορες µορφές συγκεντρώνει το 74,70% (µε προεξέχουσα, την κατεξοχήν για το χαρακτήρα του έργου απασχόληση συµβούλων, όπου συγκεντρώνεται το 53,31%), το κέντρο κόστους που αφορά τα εργαλεία και τις εκδηλώσεις προβολής και δηµοσιότητας συγκεντρώνει το 12,03%, και, και το κέντρο κόστους που αφορά τις λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες του έργου το 13,27%. Αναλυτικά, η ανάλυση των δαπανών ανά ίδρυµα παρουσιάζεται στον κάτωθι Πίνακα 5. Όπως αβίαστα προκύπτει, µεταξύ των ιδρυµάτων παρατηρείται µεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά τη δοµή των δαπανών τους. Οι διαφοροποιήσεις αυτές αποτυπώνονται παραστατικά στα διαγράµµατα 7-16 που ακολουθούν.

11 Ι ΡΥΜΑΤΑ Στελέχη υποστήριξης / Συµβουλευτικής / Πληροφόρησης ( ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΝΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΑΠΑΝΕΣ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ Εργαλεία συµβουλευτικής Εξωτερικές υπηρεσίες Απασχόληση προσωπικού ( ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΝΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ( ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΝΩΝ ( ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΝΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ηµιουργία υλικού προβολής / Προβολή-δηµοσιότητα / Λειτουργικά / Λογισµικά Συµµετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού πακέτα / Εξοπλισµός / Λοιπά - εξωτερικού / Συνέδρια, ηµερίδες / Αναπαραγωγή υλικού ( ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΝΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ( ) % ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΝΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ,50 56,7% 0,0% 9.295,00 15,9% 0,00 0,0% ,45 20,6% 3.966,01 6,8% ,96 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο ,00 23,2% 5.900,00 9,8% 0,00 0,0% ,00 61,1% 0,00 0,0% 3.568,85 5,9% ,85 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθήνας ,00 81,3% 954,12 1,0% 221,76 0,2% 0,0% 5.659,10 6,1% ,94 11,4% ,92 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 0,0% 7.378,00 4,4% ,00 60,8% 0,0% ,50 24,8% ,46 10,1% ,96 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ,90 84,3% 610,00 0,9% 1.180,00 1,7% 0,0% 4.049,73 5,9% 5.003,54 7,3% ,17 Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο 0,0% 3.166,26 5,8% ,26 68,0% 0,0% 7.600,00 14,0% 6.545,00 12,1% ,52 Ιονιο Πανεπιστήµιο ,91 91,3% 850,07 2,0% 0,0% 0,0% 1.301,25 3,1% 1.539,71 3,6% ,94 Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο ,00 88,7% 500,00 0,3% 0,0% 0,0% 5.700,00 3,7% ,00 7,3% ,00 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας 8.500,00 12,8% 116,41 0,2% ,92 16,8% 0,0% 6.990,45 10,6% ,68 59,6% ,46 Πάντειο Πανεπιστήµιο 4.656,25 6,7% 806,77 1,2% ,00 63,6% 2.100,00 3,0% ,51 20,6% 3.484,54 5,0% ,07 Πάντειο Πανεπιστήµιο (Οριζόντια 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ,64 63,1% ,97 11,9% 0,0% 0,0% ,80 11,5% ,18 13,4% ,59 Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ,50 70,9% 313,30 0,2% 9.661,55 7,3% 0,0% 8.174,72 6,2% ,15 15,3% ,22 Πανεπιστήµιο Κρήτης ,00 89,1% 1.730,00 1,3% 2.054,00 1,5% 0,0% 1.630,00 1,2% 9.599,00 7,0% ,00 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ,03 75,2% 0,00 0,0% 5.051,55 6,2% 0,00 0,0% ,55 12,4% 5.099,08 6,3% ,21 Πανεπιστήµιο Πατρών ,00 32,4% 0,0% ,00 48,8% 0,0% 7.130,63 12,9% 3.275,83 5,9% ,46 Πανεπιστήµιο Πειραιώς ,00 51,5% 4.668,83 5,0% 3.400,00 3,7% 0,0% 7.225,29 7,8% ,96 32,1% ,08 Πολυτεχνείο Κρήτης ,91 61,4% 0,0% 0,0% 0,0% ,60 33,7% 3.633,94 4,9% ,45 ΤΕΙ Αθήνας ,00 68,7% 3.000,00 4,0% 4.000,00 5,3% 0,0% ,00 20,0% 1.500,00 2,0% ,00 ΤΕΙ Αθήνας (Οριζόντια ράση) 0,0% 0,0% ,70 100,0% 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% ,70 ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας ,39 50,3% 0,0% 0,0% ,36 27,6% 7.598,05 10,9% 7.859,49 11,3% ,29 ΤΕΙ Θεσσαλονικης 0,0% 5.090,81 5,8% ,59 75,0% 0,0% 3.915,44 4,4% ,68 14,8% ,52 ΤΕΙ Καβάλας ,18 68,0% 1.454,75 2,1% 1.000,00 1,4% 0,0% 0,00 0,0% ,12 28,5% ,05 ΤΕΙ Καλαµάτας ,08 46,4% 0,0% 0,0% 0,0% 3.448,07 13,4% ,83 40,2% ,98 ΤΕΙ Κρήτης ,43 62,2% 1.959,04 2,2% 3.463,00 3,8% 0,0% ,58 25,2% 5.968,88 6,6% ,93 ΤΕΙ Λαµίας ,63 70,5% 2.795,90 4,0% ,00 15,7% 0,0% 3.316,80 4,7% 3.605,74 5,1% ,07 ΤΕΙ Λαρισας ,76 63,2% 468,42 0,7% 0,0% 0,0% ,02 24,9% 7.627,80 11,2% ,00 ΤΕΙ Πάτρας 0,00 0,0% 0,00 0,0% ,99 84,5% 0,0% 2.821,78 7,9% 2.719,09 7,6% ,86 ΤΕΙ Πειραιά ,00 60,4% 1.835,12 2,3% 0,00 0,0% 0,0% 9.733,90 12,3% ,20 25,0% ,22 ΤΕΙ Σερρών ,30 72,3% 820,00 1,8% 1.100,00 2,4% 0,0% 2.451,47 5,4% 8.134,92 18,0% ,69 ΤΕΙ Χαλκιδας ,00 58,4% 685,91 2,2% 0,00 0,0% 0,0% 0,00 0,0% ,10 39,4% ,01 Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ,37 48,3% 0,00 0,0% 0,0% 0,0% ,24 35,3% ,07 16,4% ,68 Συνολο ,78 53,3% ,68 2,5% ,32 16,4% ,36 2,4% ,93 12,0% ,79 13,3% ,86 Σύνολο δαπανών ( )

12 7: ΑΝΑ Ι ΡΥΜΑ ΑΠΑΝΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΝΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ (%) 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 56,7% 81,3% 84,3% 91,3% 88,7% 89,1% 75,2% 70,9% 63,1% 51,5% 61,4% 68,7% 50,3% 70,5% 68,0% 62,2% 63,2% 46,4% 72,3% 60,4% 58,4% 53,3% 48,3% 40,0% 30,0% 23,2% 32,4% 20,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,8% 6,7% 0,0% ΑΣΠΑΙΤΕ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθήνας ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο Ιονιο Πανεπιστήµιο Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας Πάντειο Πανεπιστήµιο Πάντειο Πανεπιστήµιο (Οριζόντια ράση) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Πανεπιστήµιο Κρήτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Πανεπιστήµιο Πατρών Πανεπιστήµιο Πειραιώς Πολυτεχνείο Κρήτης ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ Αθήνας (Οριζόντια ράση) 0,0% 0,0% ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας ΤΕΙ Θεσσαλονικης ΤΕΙ Καβάλας ΤΕΙ Καλαµάτας ΤΕΙ Κρήτης ΤΕΙ Λαµίας 0,0% ΤΕΙ Λαρισας ΤΕΙ Πάτρας ΤΕΙ Πειραιά ΤΕΙ Σερρών ΤΕΙ Χαλκιδας Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Συνολο Από την εικόνα του διαγράµµατος 7 προκύπτει ότι µηδενικές δαπάνες συµβουλευτικής παρουσιάζουν, εκτός των οριζόντιων δοµών, τα εξής τέσσερα ιδρυµατικά κέντρα συµβουλευτικής: Ανοιχτό Παν/µιο, ΤΕΙ Θεσ/κης, ηµοκρίτειο Θράκης και ΤΕΙ Πάτρας. Επίσης ελάχιστες δαπάνες παρουσιάζουν τα ιδρύµατα Πάντειο Παν/µιο και Οικονοµικό Παν/µιο Αθηνών. Το µέσο ποσοστό αυτού του κέντρου κόστους για το σύνολο των ιδρυµάτων διαµορφώνεται στο 53,3%. 8: ΑΝΑ Ι ΡΥΜΑ ΑΠΑΝΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΜΒ. ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΝΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ (%) 14,0% 12,0% 11,9% 10,0% 9,8% 8,0% 6,0% 5,8% 5,8% 5,0% 4,4% 4,0% 4,0% 4,0% 2,0% 0,0% 0,0% 1,0% 0,9% 2,0% 0,3% 0,2% 1,2% 0,0% 0,2% 1,3% 0,0% 0,0% ΑΣΠΑΙΤΕ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθήνας ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο Ιονιο Πανεπιστήµιο Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας Πάντειο Πανεπιστήµιο Πάντειο Πανεπιστήµιο (Οριζόντια ράση) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Πανεπιστήµιο Κρήτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Πανεπιστήµιο Πατρών Πανεπιστήµιο Πειραιώς Πολυτεχνείο Κρήτης ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ Αθήνας (Οριζόντια ράση) 0,0% 0,0% 0,0% ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας ΤΕΙ Θεσσαλονικης ΤΕΙ Καβάλας 2,1% 0,0% 2,2% ΤΕΙ Καλαµάτας ΤΕΙ Κρήτης ΤΕΙ Λαµίας 0,7% 0,0% 2,3% 1,8% 2,2% 0,0% ΤΕΙ Λαρισας ΤΕΙ Πάτρας ΤΕΙ Πειραιά ΤΕΙ Σερρών ΤΕΙ Χαλκιδας Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο 2,5% Συνολο 12

13 Από τα στοιχεία του διαγράµµατος 8 προκύπτει ότι τα περισσότερα ιδρύµατα έχουν δηλώσει ελάχιστες δαπάνες σε εργαλεία συµβουλευτικής, πράγµα που δικαιολογείται απόλυτα από το περιεχόµενο της σχετικής πρόσκλησης της ΕΥ. Το µέσο ποσοστό αυτού του κέντρου κόστους για το σύνολο των ιδρυµάτων διαµορφώνεται στο 2,5%. Ωστόσο, δύο ιδρύµατα, το Παν/µιο Θεσσαλίας και το Αριστοτέλειο Θεσ/κης πραγµατοποιούν στο διακριτό τµήµα δαπάνες της τάξης του 11,9% και 9,8% αντίστοιχα. 9: ΑΝΑ Ι ΡΥΜΑ ΑΠΑΝΕΣ ΕΞΩΤ. ΥΠΗΡ. ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΝΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ (%) 100,0% 100,0% 90,0% 84,5% 80,0% 75,0% 70,0% 60,0% 60,8% 68,0% 63,6% 50,0% 48,8% 40,0% 30,0% 20,0% 15,9% 16,8% 15,7% 16,4% 10,0% 0,0% 0,0% 0,2% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,3% ΑΣΠΑΙΤΕ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθήνας ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο Ιονιο Πανεπιστήµιο Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας Πάντειο Πανεπιστήµιο Πάντειο Πανεπιστήµιο (Οριζόντια ράση) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Πανεπιστήµιο Κρήτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Πανεπιστήµιο Πατρών Πανεπιστήµιο Πειραιώς Πολυτεχνείο Κρήτης ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ Αθήνας (Οριζόντια ράση) 1,5% 6,2% 3,7% 0,0% 5,3% 0,0% ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας ΤΕΙ Θεσσαλονικης ΤΕΙ Καβάλας 1,4% 0,0% 3,8% ΤΕΙ Καλαµάτας ΤΕΙ Κρήτης ΤΕΙ Λαµίας ΤΕΙ Λαρισας 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% ΤΕΙ Πάτρας ΤΕΙ Πειραιά ΤΕΙ Σερρών ΤΕΙ Χαλκιδας Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Συνολο Στο διακριτό τµήµα «εξωτερικές υπηρεσίες» (διάγραµµα 9) το µέσο ποσοστό για το σύνολο των ιδρυµάτων διαµορφώνεται στο 16,4%. Αξιοσηµείωτα υψηλές τιµές ωστόσο παρουσιάζονται στην οριζόντια δοµή του ΤΕΙ Αθήνας, καθώς επίσης στις δοµές συµβουλευτικής των ΤΕΙ Πάτρας, ΤΕΙ Θεσ/κης, Ανοιχτό Παν/µιο, Πάντειο Παν/µιο, ηµοκρίτειο και Παν/µιο Πατρών. 13

14 10: ΑΝΑ Ι ΡΥΜΑ ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΝΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ (%) 70,0% 60,0% 61,1% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0% ΑΣΠΑΙΤΕ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθήνας ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο Ιονιο Πανεπιστήµιο Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας Πάντειο Πανεπιστήµιο Πάντειο Πανεπιστήµιο (Οριζόντια ράση) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Πανεπιστήµιο Κρήτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 27,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Πανεπιστήµιο Πατρών Πανεπιστήµιο Πειραιώς Πολυτεχνείο Κρήτης ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ Αθήνας (Οριζόντια ράση) ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας ΤΕΙ Θεσσαλονικης ΤΕΙ Καβάλας ΤΕΙ Καλαµάτας ΤΕΙ Κρήτης ΤΕΙ Λαµίας ΤΕΙ Λαρισας ΤΕΙ Πάτρας ΤΕΙ Πειραιά ΤΕΙ Σερρών ΤΕΙ Χαλκιδας Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Συνολο Στο διακριτό τµήµα «απασχόληση προσωπικού» (διάγραµµα 10) το µέσο ποσοστό για το σύνολο των ιδρυµάτων διαµορφώνεται στο 2,4%. Αξιοσηµείωτα υψηλές τιµές παρουσιάζονται στις ιδρυµατικές δοµές του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου και του ΤΕΙ. Μακεδονίας. 2,4% Μια πληρέστερη ωστόσο εικόνα παρέχεται από το επόµενο διάγραµµα 11, όπου απεικονίζεται ανά ίδρυµα το ποσοστό των δαπανών σε διακριτά τµήµατα που µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο υποδηλώνουν απασχόληση για τις ανάγκες του έργου. 11: ΑΝΑ Ι ΡΥΜΑ ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΜΒ., ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΜΒ., ΕΞΩΤ. ΥΠ. ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΝΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ (%) 120,0% 100,0% 80,0% 60,0% 94,1% 93,3% 89,1% 86,9% 82,6% 72,6% 73,9% 65,2% 74,4% 100,0% 91,8% 81,4% 81,2% 78,5% 78,0% 77,8% 80,7% 75,1% 71,5% 60,2% 61,4% 90,1% 84,5% 76,6% 68,2% 63,9% 62,7% 60,6% 74,7% 40,0% 20,0% 0,0% 29,8% 0,0% ΑΣΠΑΙΤΕ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθήνας ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο Ιονιο Πανεπιστήµιο Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας Πάντειο Πανεπιστήµιο Πάντειο Πανεπιστήµιο (Οριζόντια ράση) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Πανεπιστήµιο Κρήτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Πανεπιστήµιο Πατρών Πανεπιστήµιο Πειραιώς Πολυτεχνείο Κρήτης ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ Αθήνας (Οριζόντια ράση) ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας ΤΕΙ Θεσσαλονικης ΤΕΙ Καβάλας ΤΕΙ Καλαµάτας ΤΕΙ Κρήτης ΤΕΙ Λαµίας ΤΕΙ Λαρισας 46,4% ΤΕΙ Πάτρας ΤΕΙ Πειραιά ΤΕΙ Σερρών ΤΕΙ Χαλκιδας 48,3% Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Συνολο 14

15 Από τα στοιχεία του διαγράµµατος 8 προκύπτουν τα εξής: η µέση δαπάνη σε αυτό το κέντρο κόστους είναι 74,7%, τέσσερα (4) ιδρύµατα συγκεντρώνουν σε αυτό το κέντρο κόστους ποσοστό δαπανών κάτω του 50%: οριζόντια δράση Παντείου Πανεπιστήµιου, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, ΤΕΙ Καλαµάτας και Χαροκόπειο, επτά (7) επιπλέον ιδρύµατα συγκεντρώνουν σε αυτό το κέντρο κόστους ποσοστό δαπανών κάτω του 70%: ΤΕΙ Χαλκίδας, ΤΕΙ Πειραιά, ΤΕΙ Λάρισας, ΤΕΙ Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης, Παν/µιο Πειραιά και ηµοκρίτειο Θράκης. 12: ΑΝΑ Ι ΡΥΜΑ ΑΠΑΝΕΣ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΗ ΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΝΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ (%) 40,0% 35,0% 33,7% 35,3% 30,0% 25,0% 24,8% 25,2% 24,9% 20,0% 20,6% 20,6% 20,0% 15,0% 10,0% 14,0% 10,6% 11,5% 12,4% 12,9% 7,8% 10,9% 13,4% 7,9% 12,3% 12,0% 5,0% 0,0% 0,0% 6,1% 5,9% 3,1% 3,7% 0,0% 6,2% ΑΣΠΑΙΤΕ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθήνας ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο Ιονιο Πανεπιστήµιο Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας Πάντειο Πανεπιστήµιο Πάντειο Πανεπιστήµιο (Οριζόντια ράση) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Πανεπιστήµιο Κρήτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Πανεπιστήµιο Πατρών Πανεπιστήµιο Πειραιώς Πολυτεχνείο Κρήτης ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ Αθήνας (Οριζόντια ράση) 1,2% 0,0% 4,4% 0,0% ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας ΤΕΙ Θεσσαλονικης ΤΕΙ Καβάλας ΤΕΙ Καλαµάτας ΤΕΙ Κρήτης ΤΕΙ Λαµίας 4,7% 5,4% 0,0% ΤΕΙ Λαρισας ΤΕΙ Πάτρας ΤΕΙ Πειραιά ΤΕΙ Σερρών ΤΕΙ Χαλκιδας Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Συνολο Στο κέντρο κόστους που αφορά τα µέσα και τις εκδηλώσεις προβολής και δηµοσιότητας (διάγραµµα 12) παρατηρούνται συνοπτικά τα εξής: Το µέσο ποσοστό αυτού του κέντρου κόστους για το σύνολο των ιδρυµάτων διαµορφώνεται στο 12,0%, δέκα (10) ιδρύµατα έχουν ελάχιστα ή και µηδενικά (Αριστοτέλειο, ΤΕΙ Καβάλας, ΤΕΙ Χαλκίδας και οι δύο οριζόντιες δοµές) ποσοστά δαπανών, πέντε (5) ιδρύµατα αντίθετα, παρουσιάζουν πολύ υψηλά ποσοστά δαπανών: Χαροκόπειο, Πολυτεχνείο Κρήτης, ΤΕΙ Κρήτης, ΤΕΙ Λάρισας και ηµοκρίτειο. 15

16 13: ΑΝΑ Ι ΡΥΜΑ ΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΑΠΑΝΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ (%) 70,0% 60,0% 59,6% 50,0% 40,0% 40,2% 39,4% 32,1% 30,0% 28,5% 25,0% 20,0% 10,0% 0,0% 6,8% 5,9% 11,4% 10,1% 7,3% 12,1% 3,6% 7,3% 5,0% 0,0% 13,4% 15,3% ΑΣΠΑΙΤΕ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθήνας ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο Ιονιο Πανεπιστήµιο Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας Πάντειο Πανεπιστήµιο Πάντειο Πανεπιστήµιο (Οριζόντια ράση) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Πανεπιστήµιο Κρήτης 7,0% 6,3% 5,9% 4,9% 2,0% Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Πανεπιστήµιο Πατρών Πανεπιστήµιο Πειραιώς Πολυτεχνείο Κρήτης ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ Αθήνας (Οριζόντια ράση) 0,0% 11,3% 14,8% ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας ΤΕΙ Θεσσαλονικης ΤΕΙ Καβάλας 6,6% 5,1% 11,2% 7,6% ΤΕΙ Καλαµάτας ΤΕΙ Κρήτης ΤΕΙ Λαµίας ΤΕΙ Λαρισας ΤΕΙ Πάτρας 18,0% 16,4% 13,3% ΤΕΙ Πειραιά ΤΕΙ Σερρών ΤΕΙ Χαλκιδας Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Συνολο Τέλος, στο κέντρο κόστους που αφορά τις λοιπές δαπάνες υποστήριξης του έργου (διάγραµµα 13), παρατηρούµε ότι ορισµένα ιδρύµατα και κυρίως το Οικονοµικό Αθηνών, παρουσιάζουν µεγάλη συγκέντρωση δαπανών. Αναλυτικά, τα ιδρύµατα αυτά είναι τα εξής: Οικονοµικό Αθηνών (59,6%), ΤΕΙ Καλαµάτας (40,2%), ΤΕΙ Χαλκίδας (39,4%), Παν/µιο Πειραιά (32,1%), ΤΕΙ Καβάλας (28,5%) και ΤΕΙ Πειραιά (25,0%). Στα επόµενα τρία διαγράµµατα ( 14, 15, 16) αποτυπώνονται ανά ίδρυµα οι δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί στα τρία προαναφερόµενα ενοποιηµένα κέντρα κόστους (απασχόληση, προβολή / δηµοσιότητα, λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες). 16

17 14: ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ / ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΜΒ. / ΕΞΩΤ. ΥΠΗΡΕ. / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ Ι ΡΥΜΑ ( ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 - ΑΣΠΑΙΤΕ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθήνας ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο Ιονιο Πανεπιστήµιο Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας Πάντειο Πανεπιστήµιο Πάντειο Πανεπιστήµιο (Οριζόντια ράση) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Πανεπιστήµιο Κρήτης Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Πανεπιστήµιο Πατρών Πανεπιστήµιο Πειραιώς Πολυτεχνείο Κρήτης ΤΕΙ Αθήνας ,70 ΤΕΙ Αθήνας (Οριζόντια ράση) ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας ΤΕΙ Θεσσαλονικης ΤΕΙ Καβάλας ΤΕΙ Καλαµάτας ,08 ΤΕΙ Κρήτης ΤΕΙ Λαµίας ΤΕΙ Λαρισας ΤΕΙ Πάτρας ,91 ΤΕΙ Πειραιά ΤΕΙ Σερρών ΤΕΙ Χαλκιδας Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο 15: ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑ Ι ΡΥΜΑ ( ) , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,25 ΑΣΠΑΙΤΕ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθήνας ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο Ιονιο Πανεπιστήµιο Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 6.990, , ,51 0,00 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας Πάντειο Πανεπιστήµιο Πάντειο Πανεπιστήµιο (Οριζόντια ράση) , , ,00 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Πανεπιστήµιο Κρήτης , , , ,00 0,00 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Πανεπιστήµιο Πατρών Πανεπιστήµιο Πειραιώς Πολυτεχνείο Κρήτης ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ Αθήνας (Οριζόντια ράση) 7.598, ,44 0,00 ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας ΤΕΙ Θεσσαλονικης ΤΕΙ Καβάλας 3.448,07 ΤΕΙ Καλαµάτας ΤΕΙ Κρήτης ΤΕΙ Λαµίας 3.316, , , , ,47 0,00 ΤΕΙ Λαρισας ΤΕΙ Πάτρας ΤΕΙ Πειραιά ΤΕΙ Σερρών ΤΕΙ Χαλκιδας Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο 17

18 16: ΑΠΑΝΕΣ ΙΑΚΡΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑ Ι ΡΥΜΑ ( ) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 0, , , , ,71 ΑΣΠΑΙΤΕ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθήνας ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο Ιονιο Πανεπιστήµιο , ,54 0,00 Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας Πάντειο Πανεπιστήµιο Πάντειο Πανεπιστήµιο (Οριζόντια ράση) 9.599,00 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Πανεπιστήµιο Κρήτης 5.099, ,83 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Πανεπιστήµιο Πατρών 3.633, ,00 Πανεπιστήµιο Πειραιώς Πολυτεχνείο Κρήτης ΤΕΙ Αθήνας ΤΕΙ Αθήνας (Οριζόντια ράση) 0, , ,68 ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας ΤΕΙ Θεσσαλονικης ΤΕΙ Καβάλας , , , , , , , ,07 ΤΕΙ Καλαµάτας ΤΕΙ Κρήτης ΤΕΙ Λαµίας ΤΕΙ Λαρισας ΤΕΙ Πάτρας ΤΕΙ Πειραιά ΤΕΙ Σερρών ΤΕΙ Χαλκιδας Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Συµπερασµατικά: Το κύριο κέντρο κόστους των έργων της κατηγορίας πράξης β είναι αυτό στο οποίο περιλαµβάνονται διακριτά τµήµατα που µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο υποδηλώνουν απασχόληση προσωπικού. Στο εσωτερικό όµως αυτού του κέντρου κόστους, τα διάφορα ιδρύµατα υιοθετούν διαφορετικές πρακτικές αποτύπωσης των δαπανών τους. Αυτές οι διαφορετικές πρακτικές των ιδρυµάτων, εκφράζουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις αντιµετώπισης της απασχόλησης για την υλοποίηση του έργου (εξωτερικές συνεργασίες, απασχόληση υφιστάµενου προσωπικού, είδος σύµβασης κ.λ.π.). Μεταξύ των ιδρυµάτων υπάρχουν µεγάλες διαφοροποιήσεις στη διάρθρωση των κέντρων κόστους των οµοειδών κατά τα άλλα έργων που υλοποιούν. Παρά το γεγονός ότι µεταξύ των ιδρυµάτων υπάρχει διαφορετική πρακτική αντιστοίχησης των δαπανών στα διακριτά τµήµατα, σε ορισµένες τουλάχιστον περιπτώσεις, οι παρατηρούµενες διαφορές αποτελούν πρακτικά, έκφραση ανορθολογικής προσέγγισης του έργου. Η παρατήρηση αυτή ισχύει κυρίως για τις περιπτώσεις ιδρυµάτων που, µεταξύ των άλλων, παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ της δοµής του προϋπολογισµού και της δοµής των δαπανών τους (βλέπε αναλυτικά στην ανά ίδρυµα ανάλυση της κατηγορίας πράξης). 18

19 32. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗΣ Μεταξύ των τελικών δικαιούχων που συµµετείχαν στην υλοποίηση των έργων της κατηγορίας πράξης, είκοσι επτά (27) απάντησαν θετικά ως προς την απασχόληση στελεχιακού δυναµικού στη διοίκηση και παρακολούθηση του έργου. Στον επόµενο Πίνακα 6 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά και ανά ίδρυµα τα βασικά στοιχεία της απασχόλησης για τη διοίκηση και παρακολούθηση του έργου. Όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα, για τη διοίκηση και παρακολούθηση του έργου απασχολήθηκαν συνολικά 76 στελέχη στα οποία αντιστοιχούν (ως τον Αύγουστο του 2007) 766 ανθρωποµήνες απασχόλησης, ήτοι, περίπου 10 Α/Μ ανά απασχολούµενο στέλεχος. Μια αναλυτικότερη ωστόσο προσέγγιση των στοιχείων που µας παρέθεσαν τα ιδρύµατα δείχνει ότι η απασχόληση του µεγαλύτερου πλήθους των απασχολούµενων στελεχών στη διοίκηση του έργου δεν υπερέβαινε τους 5 Α/Μ (31 στελέχη έναντι µόλις 6 στελεχών που απασχολήθηκαν για χρονικό διάστηµα άνω των 30 Α/Μ), γεγονός που σηµαίνει ότι η απασχόληση για τη διοίκηση και διαχείριση του έργου µοιράστηκε σε µεγάλο αριθµό στελεχών (βλ. διάγραµµα 17). Το κύριο σηµείο ωστόσο που προκύπτει από τον Πίνακα 6 αφορά το είδος της απασχόλησης για τη διοίκηση του έργου. Όπως φαίνεται, η δηµιουργούµενη απασχόληση σχεδόν κατά το ήµισυ (56,6% των απασχολούµενων στο έργο ανθρώπων και 51,8% της συνολικά δηµιουργούµενης ανθρωποαπασχόλησης) αφορά στελέχη που ούτως ή άλλως είχαν απασχόληση στο συγκεκριµένο ίδρυµα, ανεξάρτητα δηλαδή από το έργο αυτό (βλ. και διάγραµµα 18). 19

20 ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ) ΑΝΑ Ι ΡΥΜΑ Α/Α I ΡΥΜΑ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΑ ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ ΑΤΟΜΑ ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ ΑΤΟΜΑ ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ ΑΤΟΜΑ ΑΝΘΡ/ΜΗΝΕΣ 1 ΑΣΠΑΙΤΕ 1 9,00 1 9,00 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 5 93, ,00 3 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθήνας 2 19, ,93 4 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης 3 52, ,00 5 Ιονιο Πανεπιστήµιο 1 42, ,00 6 Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 2 35, ,00 7 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας 3 36,00 1 2, ,40 8 Πάντειο Πανεπιστήµιο 1 3,00 3 6,50 4 9,50 9 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 5 50,00 1 3, , ,00 10 Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων 2 18, ,00 11 Πανεπιστήµιο Κρήτης 1 8,00 1 8,00 12 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 1 4, , ,34 13 Πανεπιστήµιο Πατρών 1 18, ,00 14 Πανεπιστήµιο Πειραιώς 1 2,50 2 8, ,37 15 Πολυτεχνείο Κρήτης 1 3,00 1 3,00 16 ΤΕΙ Αθήνας 1 16, ,00 17 ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας 1 3, , ,50 18 ΤΕΙ Θεσσαλονικης 1 48, , ,20 19 ΤΕΙ Καβάλας 3 4,50 3 4,50 20 ΤΕΙ Καλαµάτας 1 12, ,00 21 ΤΕΙ Κρήτης 4 21, ,33 22 ΤΕΙ Λαµίας 5 29, ,00 23 ΤΕΙ Λαρισας 1 2,00 1 2,00 24 ΤΕΙ Πειραιά 2 30,00 1 5, ,00 25 ΤΕΙ Σερρών 2 28, ,00 26 ΤΕΙ Χαλκιδας 2 12, ,50 27 Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο 1 6,00 1 6,00 Σύνολο , , , ,57 17: ΠΛΗΘΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΗΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ,01-5,00 5,01-10,00 10,01-15,00 15,01-20,00 20,01-25,00 25,01-30,00 30,01-35,00 35,01-40,00 >40,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ 20

21 18: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ 43% 52% 5% ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ Στον κάτωθι Πίνακα 7 απεικονίζεται η περιφερειακή ανάλυση του είδους της απασχόλησης για τη διοίκηση του έργου. Αξίζει να υπογραµµιστεί το µεγάλο τµήµα απασχόλησης που καταλαµβάνουν σχετικά, τα ιδρύµατα της περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας (198,54 ΑΜ ή 25,9% του συνόλου) και αντίθετα, το πολύ µικρό τµήµα απασχόλησης που καταλαµβάνουν τα ιδρύµατα της περιφέρειας Κρήτης (32,33 Α/Μ ή 4,2% του συνόλου). Αυτές οι περιφερειακές διαφοροποιήσεις αποκτούν ενδιαφέρον, ιδιαίτερα αν συσχετιστούν µε την περιφερειακή ανάλυση των δαπανών, όπου για παράδειγµα, στα ιδρύµατα της Κεντρικής Μακεδονίας αντιστοιχούν το 9,8% του συνόλου των δαπανών, ενώ στα ιδρύµατα της Κρήτης το 12,9%. Π7: Περιφερειακή ανάλυση του είδους της απασχόλησης για τη διοίκηση του έργου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 80,00 4,50 84,50 ΑΤΤΙΚΗ 93,50 35,00 51,70 180,20 ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 3,00 28,50 31,50 ΗΠΕΙΡΟΣ 18,00 18,00 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 50,00 3,00 54,00 107,00 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 42,00 42,00 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ 52,71 145,83 198,54 ΚΡΗΤΗ 11,00 21,33 32,33 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 12,00 18,00 30,00 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ Α 29,00 12,50 41,50 ΣΥΝΟΛΟ 331,21 38,00 396,36 765,57 21

22 Στο διάγραµµα 19 απεικονίζεται η ανάλυση του είδους της απασχόλησης για τη διοίκηση του έργου ανά περιφέρεια. Το ενδιαφέρον σηµείο σχετικά, αφορά την έντονη διαφοροποίηση των περιφερειών αναφορικά µε το είδος της απασχόλησης που κινητοποιούν τα ιδρύµατα τους για την υλοποίηση του έργου. Έτσι, συντριπτική ή έστω µεγάλη υπεροχή της απασχόλησης που δηµιουργήθηκε ή διατηρήθηκε στο πλαίσιο του έργου συναντάµε στα ιδρύµατα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (95,2%), της Αττικής (71,3%) και της Στερεάς Ελλάδος (69,9%). Αντίθετα, συντριπτική ή και απόλυτη υπεροχή της ανεξάρτητης από το έργο απασχόλησης συναντάµε στα ιδρύµατα Κεντρικής Μακεδονίας (73,5%), των Ιονίων νήσων και της Ηπείρου (αµφότερα 100,0%) 19: Περιφερειακή ανάλυση του είδους της απασχόλησης για τη διοίκηση του έργου (Α/Μ) 160,00 140,00 145,83 120,00 100,00 93,50 80,00 80,00 60,00 40,00 20,00-4,50 35,00 51,70 3,00-28,50 18,00 50,00 3,00 54,00 42,00 52,71 21,33 11,00 12,00 18,00 29,00 12,50 ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΕΡΓΟ Στον Πίνακα 8 το είδος της απασχόλησης για τη διοίκηση του έργου αναλύεται µε βάση τον τύπο του ιδρύµατος. Όπως φαίνεται, ο κύριος όγκος της απασχόλησης για τη διοίκηση του έργου απαντάται στα ΑΕΙ (66,7%), πράγµα που σε γενικές γραµµές ανταποκρίνεται στη συµµετοχή των ΑΕΙ στο σύνολο των δαπανών (περίπου 67,6%). Εντυπωσιάζει ωστόσο το γεγονός, ότι παρά τη σύµφωνη µε την κατανοµή των δαπανών συµµετοχή των ΑΕΙ στη συνολική απασχόληση, η συµµετοχή τους στη δηµιουργία απασχόλησης στο πλαίσιο του έργου είναι ιδιαίτερα χαµηλή σε σχέση µε την αντίστοιχη των ΤΕΙ. Έτσι, ενώ για τα ΤΕΙ η απασχόληση που δηµιουργείται στο πλαίσιο του έργου αφορά σχεδόν το 63% του συνόλου, στα ΑΕΙ η αντίστοιχη κατηγορία απασχόλησης αφορά µόλις το 32,4%. 22

23 Π8: Ανάλυση του είδους της απασχόλησης για τη διοίκηση του έργου ανά τύπο ιδρύµατος ΤΥΠΟΣ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΙ 165,21 38,00 307,33 510,54 ΤΕΙ 166,00 89,03 255,03 ΣΥΝΟΛΟ 331,21 38,00 396,36 765,57 Στους επόµενους τρεις Πίνακες παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία απασχόλησης µε βάση τη θέση στο έργο (Πίνακας 9), την ειδικότητα του στελέχους (Πίνακας 10) και την εργασιακή σχέση µε το ίδρυµα (Πίνακας 11). Ειδικότερα, από την ανάλυση της απασχόλησης µε βάση τη θέση στο έργο (Πίνακας 9) προκύπτει ότι ο κύριος όγκος της ανθρωποαπασχόλησης αφορά τις κατηγορίες «διοικητική και οργανωτική υποστήριξη» (40,7% του συνόλου των Α/Μ) και «επιστηµονικός υπεύθυνος» (21,1% του συνόλου των Α/Μ). Κατ άτοµο, η µεγαλύτερη ανθρωποαπασχόληση αφορά στις ίδιες επίσης κατηγορίες θέσεων και είναι 12,4 Α/Μ απασχόλησης για τον επιστηµονικό υπεύθυνο και 12,0 Α/Μ απασχόλησης για το στέλεχος διοικητικής και οργανωτικής υποστήριξης. Π9: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ Α/Μ / ΣΤΕΛΕΧΟΣ Ν (%) Ν (%) ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 26 34,2% 311,8 40,7% 12,0 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ Α ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 16 21,1% 148,8 19,4% 9,3 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ/ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 1 1,3% 8,0 1,0% 8,0 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ 13 17,1% 161,8 21,1% 12,4 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 18 23,7% 123,7 16,2% 6,9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 2 2,6% 11,5 1,5% 5,8 Σύνολο ,0% 765,6 100,0% 10,1 Από την ανάλυση της απασχόλησης µε βάση την ειδικότητα στο έργο (Πίνακας 10) προκύπτει ότι ο κύριος όγκος της ανθρωποαπασχόλησης αφορά τις κατηγορίες «ιοικητικό προσωπικό ιδρύµατος» (23,5% του συνόλου των Α/Μ) και «µέλη ΕΠ» (21,7% του συνόλου των Α/Μ). Στην κατ άτοµο ανθρωποαπασχόληση ωστόσο, η υψηλότερη µέση τιµή αφορά στο «διοικητικό προσωπικό εκτός ιδρύµατος» µε 16,7 Α/Μ απασχόλησης και στο «επιστηµονικό προσωπικό εκτός ιδρύµατος» µε 12,0 Α/Μ απασχόλησης. 23

24 Π10: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΛΗΘΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ Α/Μ / ΣΤΕΛΕΧΟΣ Ν (%) Ν (%) ΜΕΛΗ ΕΠ 16 21,1% 165,8 21,7% 10,4 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΤΟΣ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ 9 11,8% 150,0 19,6% 16,7 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ 18 23,7% 179,8 23,5% 10,0 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΤΟΣ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ 9 11,8% 108,0 14,1% 12,0 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΜΗ ΕΠ 4 5,3% 26,8 3,5% 6,7 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΤΟΣ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ 12 15,8% 81,2 10,6% 6,8 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ 8 10,5% 54,0 7,1% 6,8 Σύνολο 76,00 100,0% 765,6 100,0% 10,1 Τέλος, από την ανάλυση της απασχόλησης µε βάση την εργασιακή σχέση µε το ίδρυµα (Πίνακας 11) προκύπτει ότι ο κύριος όγκος της ανθρωποαπασχόλησης αφορά τις κατηγορίες «σύµβαση έργου» (31,9% του συνόλου των Α/Μ) και «υπάλληλος του ιδρύµατος» (30,5% του συνόλου των Α/Μ). Κατ άτοµο, η µεγαλύτερη ανθρωποαπασχόληση αφορά στις κατηγορίες «σύµβαση έργου» (12,8 Α/Μ απασχόλησης) και «µέλη ΕΠ» (10,4 Α/Μ απασχόλησης). Π11: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΛΗΘΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ Α/Μ / ΣΤΕΛΕΧΟΣ Ν (%) Ν (%) ΜΕΛΗ ΕΠ 16 21,1% 165,8 21,7% 10,4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 13 17,1% 122,2 16,0% 9,4 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 19 25,0% 244,0 31,9% 12,8 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ 28 36,8% 233,6 30,5% 8,3 Σύνολο ,0% 765,6 100,0% 10, ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΗ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η αξιολόγηση της στελεχιακής, οργανωτικής και υλικοτεχνικής επάρκειας των φορέων για τη διοίκηση και παρακολούθηση των έργων παρουσιάζεται στους επόµενους πίνακες, όπου στον καθένα ξεχωριστά, αποτυπώνονται οι απαντήσεις των είκοσι εννέα (29) εκπροσώπων των ιδρυµάτων που απάντησαν στην ενότητα αυτή, ως προς τις κάτωθι επτά (7) µεταβλητές: 1. ποσοτική επάρκεια διοικητικού και τεχνικού προσωπικού για τη διοίκηση και διαχείριση του έργου, 2. ποιοτική επάρκεια διοικητικού και τεχνικού προσωπικού για τη διοίκηση και διαχείριση του έργου, 24

25 3. καταλληλότητα του συστήµατος διοίκησης του έργου, 4. επάρκεια (ποσοτική) χώρων και βασικής υποδοµής, στη διάθεση των στελεχών διοίκησης και διαχείρισης του έργου, 5. ποιότητα χώρων και βασικής υποδοµής, στη διάθεση των στελεχών διοίκησης και διαχείρισης του έργου, 6. επάρκεια (ποσοτική) τεχνολογικής υποδοµής στη διάθεση των στελεχών διοίκησης και διαχείρισης του έργου, και, 7. ποιότητα τεχνολογικής υποδοµής στη διάθεση των στελεχών διοίκησης και διαχείρισης του έργου. 25

26 ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Α/Α Ι ΡΥΜΑΤΑ Μ.Ο ΑΣΠΑΙΤΕ ,00 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ,00 3 Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθήνας ,57 4 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης ,43 5 Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο ,71 6 Ιονιο Πανεπιστήµιο ,00 7 Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ,86 8 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθήνας ,14 9 Πάντειο Πανεπιστήµιο ,00 10 Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ,14 11 Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων ,43 12 Πανεπιστήµιο Κρήτης ,14 13 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας ,00 14 Πανεπιστήµιο Πατρών ,43 15 Πανεπιστήµιο Πειραιώς ,71 16 Πολυτεχνείο Κρήτης ,29 17 ΤΕΙ Αθήνας ,86 18 ΤΕΙ υτικής Μακεδονίας ,57 19 ΤΕΙ Θεσσαλονικης ,86 20 ΤΕΙ Καβάλας ,43 21 ΤΕΙ Καλαµάτας ,00 22 ΤΕΙ Κρήτης ,00 23 ΤΕΙ Λαµίας ,00 24 ΤΕΙ Λαρισας ,57 25 ΤΕΙ Πάτρας ,14 26 ΤΕΙ Πειραιά ,71 27 ΤΕΙ Σερρών ,29 28 ΤΕΙ Χαλκιδας ,00 29 Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ,86 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Μ.Ο. 3,76 4,38 4,03 3,55 3,62 3,97 3,76 3,87 26

27 Με βάση τα στοιχεία αυτοαξιολόγησης της στελεχιακής, οργανωτικής και υλικοτεχνικής επάρκειας των φορέων για τη διοίκηση και παρακολούθηση των έργων, όπως αυτά συγκεντρωτικά αποτυπώνονται στον Πίνακα 12, προκύπτει ότι σε γενικές γραµµές, οι φορείς αυτοαξιολογούν υψηλά, για την ακρίβεια ως «πολύ καλή» τη στελεχιακή, οργανωτική και υλικοτεχνική τους επάρκεια για τη διοίκηση και παρακολούθηση των έργων της κατηγορίας πράξης. Συνολικά ωστόσο, προκύπτει ότι µεγαλύτερη ικανοποίηση υπάρχει κυρίως ως προς τις µεταβλητές 2: «Ποιοτική επάρκεια του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού για τη διοίκηση και διαχείριση του έργου» (Μ.Ο.: 4,38) και 3: «Καταλληλότητα του συστήµατος διοίκησης του έργου» (Μ.Ο.: 4,03), ενώ αντίθετα, µικρότερη ικανοποίηση υπάρχει ως προς τις µεταβλητές 4: «Ποσοτική επάρκεια χώρων και βασικής υποδοµής στη διάθεση των στελεχών διοίκησης και διαχείρισης του έργου» (Μ.Ο.: 3,55) και 5: «Ποιότητα χώρων και βασικής υποδοµής στη διάθεση των στελεχών διοίκησης και διαχείρισης του έργου» (Μ.Ο.: 3,62). Η ανάλυση των αποτελεσµάτων κατά τύπο ιδρύµατος (Πίνακας 13) δείχνει ότι συνολικά, µεταξύ των ΑΕΙ και ΤΕΙ υπάρχει απόλυτη σύµπτωση ως προς το βαθµό αυτοαξιολόγησης των οργανωτικής, στελεχιακής και υλικοτεχνικής τους επάρκειας. Οι µεταξύ των µεταβλητών παρατηρούµενες διαφορές είναι άλλωστε ελάχιστες. Σχετικές διαφορές ωστόσο αναδεικνύονται από την περιφερειακή ανάλυση των αποτελεσµάτων (Πίνακας 14), εφόσον για κάποιες περιφέρειες, οι αντίστοιχοι φορείς παρουσιάζουν πολύ υψηλές συνολικές τιµές αυτοαξιολόγησης (φορείς Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), ενώ αντίθετα, για κάποιες άλλες (κυρίως η Ήπειρος και η υτική Μακεδονία), οι αντίστοιχοι φορείς παρουσιάζουν σχετικά χαµηλές συνολικές τιµές αυτοαξιολόγησης. ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥTOAΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΙΑΚΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΥΠΟ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ Μ.Ο ΑΕΙ 3,76 4,41 4,06 3,41 3,71 3,94 3,76 3,87 ΤΕΙ 3,75 4,33 4,00 3,75 3,50 4,00 3,75 3,87 ΣΥΝΟΛΟ 3,76 4,38 4,03 3,55 3,62 3,97 3,76 3,87 27

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 Ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω

απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω 2 ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ απασχόληση προσωπικού των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών μέσω έργων ΕΠΕΑΚ Ι & ΙΙ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 3 Απασχόληση Προσωπικού μέσω έργων ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ των Ακαδημαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS

Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS Συμμετοχές βιβλιοθηκών στο ILSaS Ο Σ.Ε.Α.Β. στα πλαίσια της Πρόσκλησης 21.1 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Πανεπιστηµίων ΤΕΙ),

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς 28 /12/2009 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008/09

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 07/06/2013 Α.Π.: 11808 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Αθήνα, 07/06/2013 Α.Π.: 11808 ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 Ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 1η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε το 2007, ενώ η εξαγωγή των, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ετών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστές φοιτητές, ιδρύματα και εκπαιδευτικό προσωπικό: έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2009/10

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστές φοιτητές, ιδρύματα και εκπαιδευτικό προσωπικό: έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2009/10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 3 / 11 / 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σπουδαστές φοιτητές, ιδρύματα και εκπαιδευτικό προσωπικό: έναρξη ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Η ταυτότητα των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στο ILSaS

Η ταυτότητα των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στο ILSaS Η ταυτότητα των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν στο ILSaS Ο Σ.Ε.Α.Β. στα πλαίσια της Πρόσκλησης 21.1 του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", που αφορά σε πράξεις Ψηφιακών Υπηρεσιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση. Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΠεριφερειακάΠανεπιστήμιαμετάτην κρίση Μιχαήλ Ζουμπουλάκης Καθηγητής Οικονομικών Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τα10+2 Πανεπιστήμιαμέχριτο1973 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

6 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

6 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 6 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 6η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2011 και περιέχει τις βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

6ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

6ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 6ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Οργάνωση ετήσιου πανελλήνιου διαγωνισμού για την ανάπτυξη καινοτόμων

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουής, Φωτεινή Ευθυμίου, Παντελής Μπράττης, Απόστολος Παλαιός

Δημήτρης Κουής, Φωτεινή Ευθυμίου, Παντελής Μπράττης, Απόστολος Παλαιός Δημήτρης Κουής, Φωτεινή Ευθυμίου, Παντελής Μπράττης, Απόστολος Παλαιός 1 Απολογισμός και βασικά επιτεύγματα των κυριότερων δράσεων Συλλογικός Κατάλογος Δίκτυο Διαδανεισμού Βιβλίων Ίρις Κυριότερα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 Ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ

Γενικές πληροφορίες ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Γενικές πληροφορίες ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα επιστηµονικών πεδίων το οποίο συνεχώς διευρύνεται και

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 10 εκεμβρίου 2010 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic. Ευφροσύνη Παπασταματίου, Υπεύθυνη Erasmus

Παρασκευή, 10 εκεμβρίου 2010 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic. Ευφροσύνη Παπασταματίου, Υπεύθυνη Erasmus Παρασκευή, 10 εκεμβρίου 2010 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic Ευφροσύνη Παπασταματίου, Υπεύθυνη Erasmus 4 Αλλαγές στο Guide for NA s για το πρόγραμμα Erasmus το 2011 1) Μεταφορά των κονδυλίων από την μία

Διαβάστε περισσότερα

7 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

7 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 7 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 7η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2012 και περιέχει τις βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-ΜΥ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-ΜΥ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

8 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

8 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 8 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 8η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2012 και περιέχει τις βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19-01-2018 Αρ. πρωτ.: 4900 ΠΡΟΣ: τους Πρυτάνεις και Προέδρους των ΜΟΔΙΠ των ΑΕΙ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» για την χρηματοδότηση των πράξεων

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» για την χρηματοδότηση των πράξεων ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ» για την χρηματοδότηση των πράξεων «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Αξόνων Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Ε0458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ ,54 Ε8458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ ,74 Ε2458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ ,66

Ε0458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ ,54 Ε8458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ ,74 Ε2458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ ,66 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Προϊσταµένη : Α. Μπουτσιούκου Ταχ. /νση : Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008

Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Συνοπτικός Οικονομικός Απολογισμός Εργων Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ & ΚτΠ 2000-2008 Αθήνα 15/07/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ Γ ΚΠΣ 1.1. Γ ΚΠΣ ΕΠΕΑΕΚ Ενταγμένα Εργα

Διαβάστε περισσότερα

9 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

9 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 9 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 9η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2014 και περιέχει τις βιβλιογραφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΟΣ - ΤΟ 8% ΕΓΙΝΕ 7% ΚΑΙ Η ΑΓΩΝΙΑ ΣΤΑ ΥΨΗ. Συντάχθηκε απο τον/την el.pi. Δευτέρα, 20 Ιούνιος :56 - Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

ΚΥΠΡΟΣ - ΤΟ 8% ΕΓΙΝΕ 7% ΚΑΙ Η ΑΓΩΝΙΑ ΣΤΑ ΥΨΗ. Συντάχθηκε απο τον/την el.pi. Δευτέρα, 20 Ιούνιος :56 - Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ Τόσο η ανάρτηση του συνολικού αριθμού των θέσεων που θα παραχωρήσει φέτος η Ελλάδα στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της στην ιστοσελίδα του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας πριν από μερικές, όσο και η κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 1999-2000 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 17/10/2014 Α.Π.: Προς: Όπως πίνακας αποδεκτών

Αθήνα, 17/10/2014 Α.Π.: Προς: Όπως πίνακας αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Αθήνα, 17/10/2014 Α.Π.: 20761

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν ερωτηµάτων που υποβλήθηκαν σχετικά µε την αξιολόγηση των προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 144 σας ενηµερώνουµε για τα ακόλουθα:

Κατόπιν ερωτηµάτων που υποβλήθηκαν σχετικά µε την αξιολόγηση των προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 144 σας ενηµερώνουµε για τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αθήνα, 4/5/03 Αρ. πρ.: 076 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό κατά τη λήξη του ακαδηµαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤ. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΟΜΙΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΜΕΤΑ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟ ΩΡΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Αν. Καθ. Γ. Σταµέλος Γ. Παπαδιαµαντάκη - A.Βασιλόπουλος 2 Ο ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)»

«Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)» «Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την Παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας (ILSaS)» Εισηγητής: Παντελής Α. Μπράττης, Υπεύθυνος Τεχνικής υποστήριξης Σ.Κ.Ε.Α.Β. 20 ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2010/11 Από την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : Ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ. : Ως πίνακας αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5953 / Ε- 790

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19/ 02/ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19/ 02/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19/ 02/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ), ΑΕΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας:

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ANAΠTYΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Αυγούστου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 2014/2015 ΚΑΙ 2015/2016 Η Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19/ 02/ 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19/ 02/ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 19/ 02/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ), ΑΕΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000 2006 I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αρχή Πληρωµής του ΚΠΣ ανέθεσε την εκπόνηση σχετικής µελέτης που αποσκοπεί στη χαρτογράφηση και γενικότερη παρουσίαση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

4 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 4 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 4 η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε στις αρχές του 2009, ενώ η εξαγωγή των εγγραφών, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα: Α.Π.: 6623/265 Α2

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Αθήνα: Α.Π.: 6623/265 Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2008/09

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2008/09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 07/ 01/ 2013 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Φοιτητές, ιδρύµατα και εκπαιδευτικό προσωπικό: Λήξη ακαδηµαϊκού έτους 2008/09 Από την

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας:

Αθήνα, Α.Π.: ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών. Διεύθυνση: Κοραή 4, Αθήνα Διεύθυνση ιστοσελίδας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ANAΠTYΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ EYΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : Πιττακού & Περίανδρου,

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα

Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα Δ. Κουης, Φ. Ευθυμίου, Β. Γκιούρδα ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ - ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Υπηρεσίες και Εργαλεία στη διάθεση χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα, 07/05/2008 Αρ. Πρωτ.:ΤΠ- 8837 ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας 2. Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 3. Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2.1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 04_2. Ισχύοντα στοιχεία για τον ο κύκλο υποβολής προτάσεων (4/0/2009- /0/2009). Προϋπολογισμός Για τον πρώτο κύκλο υποβολής προτάσεων, το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης ανέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic. Ελευθερία Καμενοπούλου, Συντονίστρια Erasmus

Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic. Ελευθερία Καμενοπούλου, Συντονίστρια Erasmus Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 21 Αθήνα, Ξενοδοχείο Royal Olympic Ελευθερία Καμενοπούλου, Συντονίστρια Erasmus ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 23-21 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ι. ΣΩΚΡΑΤΗΣ (2-26) ΙΙ. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (27-213) ΤΟΜΕΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Φεβρουαρίου 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ) ΛΗΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ / Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συγκριτικά στοιχεία βάσεων εισαγωγής 2019 στα Τμήματα του ΟΠΑ και σε αντίστοιχα Τμήματα άλλων ΑΕΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συγκριτικά στοιχεία βάσεων εισαγωγής 2019 στα Τμήματα του ΟΠΑ και σε αντίστοιχα Τμήματα άλλων ΑΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συγκριτικά στοιχεία βάσεων εισαγωγής 2019 στα Τμήματα του ΟΠΑ και σε αντίστοιχα Τμήματα άλλων ΑΕΙ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Ο.Π.Α. Αύγουστος 2019 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Αντίστοιχα Τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 2 η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε στις αρχές του 2008, ενώ η εξαγωγή των, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕ 2010 Αναζητούντες Μη αναζητούντες εργασία εργασία [1] Σύνολο Εγγεγραµµένοι >= 12 Μήνες [2] 217.426 29.880 247.306

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα, 25/05/2010 Αρ. Πρωτ.:ΤΠ- 1945 ΠΡΟΣ: 1. Όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Χώρας 2. Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης 3. Υπουργείο Εξωτερικών, Γενική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

1

1 ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΒΙΒΛΙΑ/ ΑΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΕΙ ΚΟΣΤ/ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΙ ΜΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 42,00 27,1 1.138,85 ΑΕΙ 7,7 ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

3 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 3 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 3 η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2008, ενώ η εξαγωγή των εγγραφών, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Χαρτογραφία στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση

Η Χαρτογραφία στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση 11 o ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ναύπλιο, 8-10 Δεκεμβρίου 2010 Η Χαρτογραφία στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση Ν.Δαλάκης, Δ.Κουρκουρίδης, Π.Λαφαζάνη, Μ.Μυρίδης, Ν. Νικητόπουλος, Ι.Τσαμπούρης, Β.Φιλιππακοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» Ερώτηµα 1: Αναφέρεται στην Πρόσκληση ότι µπορούν να γίνουν συµπράξεις που θα αποτελούνται από 3 το πολύ Ενώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης µε τίτλο «ΜΟ ΙΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση » ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης µε τίτλο «ΜΟ ΙΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση » ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : ιον.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΟΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ «ΑΘΗΝΑ» 6/2 ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΙΔΡΥΜΑ 1 186 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2 374 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΚΟΜΟΤΗΝΗ 3 42 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α 116/ ) " Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

2. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α 116/ )  Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997,

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,, και. Καναβέλη Ελιάνα Παλιεράκη Πόπη 8--6 . Εισαγωγή..... Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ.ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 419 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413

ΚΩΔ.ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 419 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ.ΤΜΗΜΑ ΤΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 419 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 415 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5 : Ηµ/νία:15/10/2009 sed02pin3 Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

O E.X.A.E.και η Απήχηση των Συναντήσεων Ευαισθητοποίησης στα. Ιδρύµατα

O E.X.A.E.και η Απήχηση των Συναντήσεων Ευαισθητοποίησης στα. Ιδρύµατα O E.X.A.E.και η Απήχηση των Συναντήσεων Ευαισθητοποίησης στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Αθήνα, 10/12/2012 Ασπασία Καράµπελα Erasmus/Bologna Experts ιαδικασία της Μπολόνια 1999 Ευρωπαϊκός Χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Μοντέλα εκπαίδευσης στην Ελλάδα 11 Πέτρου Πατιά Γ1: Μοντέλα προπτυχιακών σπουδών των πολυτεχνικών σχολών της χώρας Πηγή: Ελληνικά Α.Ε.Ι. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε04588 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 15.026.411,45 Ε8458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 2.907.023,63

Ε04588 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 15.026.411,45 Ε8458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 2.907.023,63 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 6 Μαίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 19688/ Ε-3014 /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 11:02:55 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 86

Ώρα: 11:02:55 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 86 : Ηµ/νία:11/06/2008 sed02pin3 Ώρα: 11:02:55 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης µε τίτλο «ΜΟ ΙΠ του ΤΕΙ Κρήτης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση » ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης µε τίτλο «ΜΟ ΙΠ του ΤΕΙ Κρήτης» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση » ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : ιον.

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α 210/ ) " Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

2. Το Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α 210/ )  Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΜΕΣΣΑΡΗ ΤΗΛ.210-3332468 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 10/02/2005 sed10bstdtei Ώρα: 10:25:16 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Τ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑ Σελίδα 1 από 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 136020 69278 16515 8123 20314 9749 18202 9230 18707 9289 16631

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Σπ. Λούη 1, Γ' Είσοδος -Ολυμπιακό Χωριό ΤΚ Αχαρναί, Αθήνα

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης Σπ. Λούη 1, Γ' Είσοδος -Ολυμπιακό Χωριό ΤΚ Αχαρναί, Αθήνα ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛ.Γ.Ο) ΔΗΜΗΤΡΑ Πατησίων & 'Aνδρου 1, ΤΚ 11257 Αθήνα Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων Μακεδονίας 1, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε2458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 6.602.388,75

Ε2458 ΕΣΠΑ/ΕΠΕΑΕΚ 6.602.388,75 ΑΔΑ: 4ΑΙΦ-Υ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 27148/

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ,

Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ (Α.Ε.Ι.)- ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΕΞΑΜΗΝΟ IT0688 ΣΠΟΥ ΩΝ, Ηµ/νία: 23/11/2010 sed12bstud Ώρα: 09:06:13 Σελίδα 1 από 9 ------------------------------------------ ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- -------- ------- --------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 05_1.3

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 05_1.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 05_.3. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 20.000.000,00. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται ενδεικτική κατανομή του ανωτέρω προϋπολογισμού: Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια στη Ζώνη IV και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανοµή της κατά τοµέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : Ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ. : Ως πίνακας αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 3 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 9846 / Ε-1323 /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων ΚΟΙΝ: Βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Προδηµοσίευση ενιαίας δράσης ενισχύσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας «Ερευνώ Δηµιουργώ Καινοτοµώ»

Προδηµοσίευση ενιαίας δράσης ενισχύσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας «Ερευνώ Δηµιουργώ Καινοτοµώ» 1 Προδηµοσίευση ενιαίας δράσης ενισχύσεων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτοµίας «Ερευνώ Δηµιουργώ Καινοτοµώ» Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ Δηµιουργώ Καινοτοµώ» είναι η σύνδεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ηµ/νία: 24/03/2005 sed10bstdtei Ώρα: 11:43:34 ΠΙΝΑΚΑΣ 3Τ: ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ ΚΑΤΑ Σελίδα 1 από 7 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 139506 70114 16457 8384 20440 10044 17841 8871 18798 8976 17296

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Τα ελληνικά Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και άλλες εκπαιδευτικές δομές στις διεθνείς λίστες ταξινόμησης (ranking)

Τα ελληνικά Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και άλλες εκπαιδευτικές δομές στις διεθνείς λίστες ταξινόμησης (ranking) ΕΝΔΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΕ) Τα ελληνικά Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και άλλες εκπαιδευτικές δομές στις διεθνείς λίστες ταξινόμησης (ranking) (Επικαιροποίηση 2012 Α draft, 3/3/2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : ιον. Αρεοπαγίτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ» Ερώτηµα 1: Αναφέρεται στην Πρόσκληση ότι µπορούν να γίνουν συµπράξεις που θα αποτελούνται από 3 το πολύ Ενώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΒΑΣΕΙΣ 2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση».

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε/2007/5634/ που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ EYΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ιά Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : Πιττακού & Περίανδρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2017

ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2017 ΒΑΣΕΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2017 ΒΑΣΗ ΚΩΔ. ΕΠΙΤΥ- ΚΕΝΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ (ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΜΗΧ. ΧΟΝΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ) ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα, Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών. Αξιότιμοι Κυρίες & Κύριοι,

Πάτρα, Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών. Αξιότιμοι Κυρίες & Κύριοι, 1 Πάτρα, 20 02 2017 Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών Αξιότιμοι Κυρίες & Κύριοι, Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε στην 4 η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΞΗ Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Γ ΥΠΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΤΑΞΗ Α ΤΑΞΗ Β ΤΑΞΗ Γ ΥΠΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΦΟΡΕΑΣ sed03pin10 Ηµ/νία: 17/10/2007 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΓΥΜΝΑΣΙΑ - Σελίδα 1 από 5 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12601 3848 7139 2097 4120 1288 1342 463 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 970 319 582 197 306 94 82 28 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαιδεύτηκαν Κατέχουν

Μετεκπαιδεύτηκαν Κατέχουν Ώρα: 10:52:54 Σελίδα 1 από 5 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 12240 6751 3831 2003 2852 1279 314 170 4192 2647 940 609 111 43 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 459 207 36 10 205 75 18 7 170 100 23 14 7 1 ΝΟΜΟΣ ΡΑΜΑΣ 66 27 18 3

Διαβάστε περισσότερα