Υδροχλωροθειαζίδη - Κίνδυνος μη-μελανωματικού καρκίνου του δέρματος (βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υδροχλωροθειαζίδη - Κίνδυνος μη-μελανωματικού καρκίνου του δέρματος (βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα)"

Transcript

1 Νοέμβριος 2018 Υδροχλωροθειαζίδη - Κίνδυνος μη-μελανωματικού καρκίνου του δέρματος (βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα) Αγαπητέ Επαγγελματία Υγείας, Οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας των προϊόντων που περιέχουν υδροχλωροθειαζίδη, όπως παρατίθενται παρακάτω, σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) και τoν Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα: Περίληψη Φαρμακοεπιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης (non-melanoma skin cancer) μη-μελανωματικού καρκίνου του δέρματος - (ΜΜΚ )- (βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα) με την έκθεση σε αυξανόμενες αθροιστικές δόσεις υδροχλωροθειαζίδης () Ασθενείς που λαμβάνουν μόνη ή σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα πρέπει να ενημερώνονται για τον κίνδυνο ΜΜΚ και να συμβουλεύονται να ελέγχουν τακτικά το δέρμα τους για οποιεσδήποτε νέες αλλοιώσεις καθώς και αλλαγές σε ήδη υπάρχουσες και να αναφέρουν κάθε ύποπτη δερματική αλλοίωση. Ύποπτες αλλοιώσεις του δέρματος θα πρέπει να εξετάζονται συμπεριλαμβανομένης δυνητικά της ιστολογικής εξέτασης βιοψιών. Στους ασθενείς θα πρέπει να δίδονται οδηγίες να περιορίζουν την έκθεση στο ηλιακό φως και την υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και να χρησιμοποιούν επαρκή προστασία όταν εκτίθενται σε ηλιακό φως και ακτίνες UV, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου του δέρματος. Η χρήση της μπορεί επίσης να χρειαστεί να επανεξεταστεί προσεκτικά σε ασθενείς που έχουν ιστορικό καρκίνου του δέρματος. Πληροφορίες αναφορικά με τα θέματα ασφάλειας Τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν χρησιμοποιούνται ευρέως για τη θεραπεία της υπέρτασης, καθώς και του οιδήματος καρδιακής, ηπατικής και νεφρογενούς αιτιολογίας ή της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας. Η επιτροπή φαρμακοεπαγρύπνησης - αξιολόγησης κινδύνου του EMA (PRAC) αξιολόγησε τις διαθέσιμες πηγές δεδομένων (δηλ. βιβλιογραφία, EudraVigilance). ύο πρόσφατες φαρμακοεπιδημιολογικές μελέτες που διεξήχθησαν σε εθνικές πηγές δεδομένων της ανίας (συμπεριλαμβανομένου του Μητρώου Καρκίνου και του Εθνικού Μητρώου Συνταγών της ανίας) έδειξαν αθροιστική δοσοεξαρτώμενη συσχέτιση μεταξύ της και του ΜΜΚ (βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα). Η δράση φωτοευαισθητοποίησης της θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πιθανός μηχανισμός για το ΜΜΚ. Μία μελέτη [1] περιλάμβανε πληθυσμό με περιπτώσεις βασικοκυτταρικού καρκινώματος (basal cell carcinoma, BCC) και περιπτώσεις ακανθοκυτταρικού καρκινώματος (squamous cell carcinoma, SCC) που αντιστοιχήθηκαν με και άτομα πληθυσμού ελέγχου, αντίστοιχα. Η υψηλή χρήση ( mg αθροιστική δόση) συσχετίστηκε με προσαρμοσμένη αναλογία πιθανοτήτων (odds ratio, OR) 1,29 [95% διάστημα εμπιστοσύνης (confidence interval, CI): 1,23-1,35] για το BCC και 3,98 (95% CI: 3,68-4,31) για το SCC. Παρατηρήθηκε μια σχέση αθροιστικής

2 δόσης-απόκρισης τόσο για το BCC όσο και για το SCC. Για παράδειγμα, η αθροιστική δόση mg αντιστοιχεί σε 12,5 mg που λαμβάνεται καθημερινά για περίπου 11 έτη. Μια άλλη μελέτη [2] έδειξε μια πιθανή συσχέτιση μεταξύ του καρκίνου των χειλέων (SCC) και της έκθεσης στην : 633 περιπτώσεις καρκίνου των χειλέων (SCC) αντιστοιχήθηκαν με άτομα πληθυσμού ελέγχου, χρησιμοποιώντας μια στρατηγική δειγματοληψίας βάσει του κινδύνου (risk-set sampling strategy). Καταδείχθηκε μια σχέση αθροιστικής δόσης-απόκρισης με προσαρμοσμένη αναλογία πιθανοτήτων OR 2,1 (95% CI: 1,7-2,6) για άτομα που έκαναν οποιαδήποτε χρήση αυξάνοντας σε OR 3,9 (3,0-4,9) για υψηλή χρήση (~ mg) και OR 7,7 (5,7-10,5) για την υψηλότερη αθροιστική δόση (~ mg). Ο ΜΜΚ είναι ένα σπάνιο συμβάν. Τα ποσοστά επίπτωσης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον φαινότυπο του δέρματος και άλλους παράγοντες που οδηγούν σε διαφορετικούς αρχικούς κινδύνους και διαφορετικά ποσοστά επίπτωσης σε διάφορες χώρες. Τα εκτιμώμενα ποσοστά επίπτωσης ποικίλλουν μεταξύ διαφορετικών περιοχών της Ευρώπης και εκτιμώνται σε ποσοστά περίπου 1 έως 34 περιπτώσεων ανά κατοίκους ετησίως για το SCC και 30 έως 150 ανά κατοίκους ετησίως για το BCC. Με βάση τα αποτελέσματα των δύο ανέζικων επιδημιολογικών μελετών, ο κίνδυνος αυτός μπορεί να αυξηθεί περίπου 4 έως 7,7 φορές για το SCC και 1,3 φορές για το BCC ανάλογα με την αθροιστική δόση της. Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και το Φύλλο Οδηγιών Χρήσης για όλα τα σχετικά προϊόντα θα επικαιροποιηθούν ώστε να συμπεριλάβουν πληροφορίες για τον κίνδυνο ΜΜΚ που σχετίζεται με τη χρήση της. Πρόσκληση για αναφορά εικαζόμενων/ πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών του φαρμάκου Παρακαλείσθε να αναφέρετε οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες που παρουσιάζονται στους ασθενείς σας οι οποίοι λαμβάνουν προϊόντα που περιέχουν υδροχλωροθειαζίδη. Κατά την αναφορά, παρακαλείσθε να παρέχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, οποιαδήποτε συγχορήγηση άλλου φαρμάκου, καθώς και τις ημερομηνίες λήψης των φαρμάκων και εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών. Υπενθυμίζεται ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες που συνδέονται με τη χρήση των προϊόντων που περιέχουν υδροχλωροθειαζίδη μπορούν να αναφέρονται σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αυθόρμητων αναφορών στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Ανεπιθύμητων Ενεργειών, με την υποβολή της Κίτρινης Κάρτας με τους εξής τρόπου - Ηλεκτρονική υποβολή της Κίτρινης Κάρτας μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΦ - Έντυπη μορφή με αποστολή μέσω ταχυδρομείου, ατελώς, στο Ανεπιθύμητων Ενεργειών του ΕΟΦ (Μεσογείων 284, 15562) τηλέφωνο επικοινωνία ή Υποβολή μέσω ΦΑΞ στο Εναλλακτικά, μπορείτε να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες ή/και να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στην εταιρεία / Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας του αντίστοιχου προϊόντος, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας του παρακάτω πίνακα. Κάποια από τα παρακάτω προϊόντα ενδέχεται να μην κυκλοφορούν στην Ελλάδα.

3 Στοιχεία επικοινωνίας με τις φαρμακευτικές εταιρείες /ΚΑΚ Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορία ς (ΚΑΚ) Φαρμακευτι κό προϊόν Ταχυδρομική ιεύθυνση Ηλεκτρονική ιεύθυνση Αριθμός Τηλεομοιoτυ πίας (fax) Αριθμός τηλεφώνου ACTAVIS GROUP PTC EHF., ICELAND IRBESARTAN ACTAVIS/ Irbesartan Λ.Κηφισίας 44, , Μαρούσι ρύπν aeurope.com ADELCO ΧΡΩΜΑΤΟΥΡ ΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΦΩΝ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩ ΝΗ ΑΕ ACTELSAR HCT ACTAVIS / Telmisartan NORMOLOSE -H / Captopril Πειραιώς 37, Μοσχάτο, 18346, Αθήνα ρύπν Ιατρικών Υποθέσεων: AstraZeneca A.E. ATACAND Candesartan cilexetil ZESTORETIC / Lisinopril Θεοτοκοπούλο υ 4 Αστροναυτών, 15125, Μαρούσι, Αθήνα Για πληροφορίε azeneca.com Για την αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών: ρύπνησης πληροφόρηση ρύπνησης πληροφόρηση Bayer AG PRITOR Telmisartan Σωρού Μαρούσι, Αθήνα ρύπν drugsafety.greece ρύπν

4 @bayer.com : er.com : Bennett Pharmaceuti cals S.A. LOBEN PLUS / Αγίας Κυριακής 20, VALSABEN BGP Products Ltd ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. TEVETEN Eprosartan mesylate CO-RENITEC / Enalapril maleate SAVOSAN / Enalapril maleate Αγίου ημητρίου 63, ΤΚ Άλιμος Οδός ΤατοΪου, 18ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, 14671, Νέα Ερυθραία mylan.com an.com merck.com merck.com ρύπν : ρύπνησης Τηλ PRINZIDE / Lisinopril MODURETIC / Amiloride hydrochlorid e HYZAAR / HYZAAR FORTE / HYZAAR EXTRA

5 FORTE / ) Boehringer Ingelheim CO-IDELTAN / Valsatran ) MICARDIS Telmisartan Ελληνικού Ελληνικό ρύπν PV_local_Greece_C ρύπνησης : DEMO ΑΒΕΕ Βιομηχανία Φαρμάκων PIESITON-R / Irbesartan 21ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, Κρυονέρι Αττικής, ρύπν ρύπν ELPEN Pharmaceuti cal Co. Inc. LUCIDEL PLUS /Irbesartan PENOPRIL /Enalapril Λ. Μαραθώνος 95, 19009, Πικέρμι ρύπν PENTATEC /Captopril GAP S.A. ZENCIL / Αγησιλάου 46, Z-BEC PLUS /Lisinopril TIADEN / Amiloride Genepharm S.A. IRBEGEN PLUS/ Irbesartan 18 ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, Παλλήνη

6 Generics Pharma Hellas S.A. Irbesartan + Hydrochlorot hiazide / Mylan Telmisartan + Hydrochlorot hiazide / Mylan Αγίου ημητρίου 63, ΤΚ Άλιμος mylan.com an.com ρύπν : Olmesartan + / Mylan IASIS PHARMA HELLAS S.A. HYSADRAC/ Λεωφόρο Φυλής 137, , Καματερό, Αττική ρύπν ρύπν ρύπν 24/7 τηλ.: (ext.9) Πληροφόρ arma.gr Πληροφόρηση Πληροφόρηση Innovis Health ΑΕ LOSARB Λεωφ. Κηφισίας 44, Κτήριο Β, 15125, Μαρούσι ρύπν ρύπν Πληροφόρηση ρύπν 24/7 τηλ.: (ext.9) Πληροφόρηση (ext. 2750) Lyofin Ltd SARTAFIN ερβενακίων 38, MEDA Pharmaceuti cals S.A. MEDIAPHAR CIBADREX (Benazepril + ) LORTAZIL Αγίου ημητρίου 63, ΤΚ Άλιμος Αθήνας 22, mylan.com an.com ρύπν ρύπν :

7 M ΕΠΕ 15344, Γέρακας Αττικής ediapharm.gr Medical Pharmaquali ty Pharmaceuti cals SA IPERTON / Enalapril maleate LORTAMED Ελαιών 54, Medilat Ιατρικά - Φαρμακευτικ ά Προϊόντα Ε.Π.Ε. PROTAL COMPLEX / Enalapril Maleate Υψηλάντου 10Α, 15351, Παλλήνη ρύπν com MEDOCHEMI E HELLAS A.E. CONVERIDE/ Irbesartan Παστέρ 6, 11521, Αμπελόκηποι, Αθήνα edochemie.com mie.com Menarini Hellas A.E. HYPOLOC Nebivolol LOBIVON Nebivolol Αν. αμβέργη 7, , Αθήνα ρύπνησης : OLARTAN Olmesartan ORIZAL Olmesartan amlodipine URESAN / Captopril ZOFEPRIL Zofenopril

8 ZOPRANOL Zofenopril Minerva Pharmaceuti cal S.A. QUIMEA / Quinapril ZIAC / Bisoprolol Λεωφόρος Κηφισού 132, ZIDEPRIL / Captopril Mylan (Saint Priest) SAS Candesartan Cilexetil + Hydrochlorot hiazide / Mylan Αγίου ημητρίου 63, ΤΚ Άλιμος mylan.com an.com ρύπν Valsartan + Hydrochlorot hiazide / Mylan : Nexus Medicals S.A. Norma Hellas S.A. HYPOZAR FORTE/ EMPIROL / Captopril CO-IPERTAS / Olmesartan medoxomil Λεωφόρος Μαραθώνος 106, 19009, Πικέρμι Μενάνδρου 54, Αθήνα, Ελλάδα ρύπν t.gr ρύπν Novartis (Hellas) A.E.B.E. CO-DALZAD FC TAB./ CO-DIOVAN FC TAB./ COPALIA HCT FC TAB./ Amlodipine Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, 12ο χλμ Μεταμόρφωση ρύπν : is.com ρύπν :

9 DAFIRO HCT FC TAB./ Amlodipine EXFORGE HCT FC TAB./ Amlodipine FYRONEXE PLUS TABS /Candesarta n Cilexetil Olmesartan /Sando z FC TAB./ Olmesartan Medoxomil PIRAMIL PLUS TABS/ Ramipril Telmisartan +Hydrochlor othiazide/ Sandoz FC TAB./ Telmisartan Valsartan+H ydrochlorothi azide/ Sandoz FC TAB./ Pfizer Ελλάς ΑΕ ACCURETIC / Quinapril HCl Λ.Μεσογείων 243, Νέο Ψυχικό pfizer.com (χωρίς χρέωση) SEVIKAR HCT / Olmesartan medoxomil

10 Amlodipine besilate Pharmaserv e-lilly SACI OLMETEC Olmesartan medoxomil 15o χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών- Λαμίας kontogianni_panagi Κηφισιά GR_PHARMACOVIG om y.com Pharmathen Hellas ΑΕΒΕ Pharmazac S.A. FAXIVEN / PRESS- DOWN PLUS / Λεωφ. Κηφισίας 44, Κτήριο Β, 15125, Μαρούσι Ναούσης 31, Αθήνα ρύπν Πληροφόρ ρύπν Πληροφόρηση ρύπν 24/7 τηλ.: (ext.9) Πληροφόρηση (ext. 2750) ZAKODIAN Valsartan Prime Internationa l Pharmaceuti cals SA Rafarm S.A. BUMEFTYL / Enalapril maleate LOREN- PRESS /Captopril RETURN / Captopril Αγίας Κυριακής 20, Αθήνα Κορίνθου 12, Ν. Ψυχικό, 15451, ρύπν SIBERIAN /

11 Enalapril maleate CO- RABOLAN / VARTISAN- Roche (HELLAS) SA VASCASE PLUS/ Cilazapril Αλαμάνας 4 ελφών, Μαρούσι Αττική e.com Sanofiaventis AEBE TRIATEC Ramipril CoAPROVEL / Irbesartan KARVEZIDE / Irbesartan Λ. Συγγρού 348, Κτίριο Α, Καλλιθέα - Αθήνα, ρύπν PV- m Irbesartan HCT / Irbesartan : Athanasios.Papadi m S.J.A. PHARM ΕΠΕ ROVERIN Irbesartan Αρκολέων 11, 10445, Αθήνα /7 τηλ.: (ext.9) MAXARTAN / S.M. PHARMACEU TICALS MULTICLOP / Π. Νικολαΐδη 23 Α Ν. Μανδηλαρά 37 Α, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 18233, Αττική mpharmaceuticals. com

12 Specifar ABEE LOSALET PLUS / Λ.Κηφισίας 44, , Μαρούσι ρύπν aeurope.com Verisfield (UK) Ltd LOSAZIDE / Βύρωνος 8, 15231, Χαλάνδρι WinMedica S.A. IRBEPRESS Irbesartan Οιδίποδος 1-3 Παράδρομος Αττικής Οδού 33-35, Χαλάνδρι 15238, Αθήνα Βιβλιογραφικές αναφορέ [1] Pedersen et al., Hydrochlorothiazide use and risk of nonmelanoma skin cancer: A nationwide case-control study from Denmark. J Am Acad Dermatol 2018;78: [2] Pottegard A, Hallas J, Olesen M, Svendsen MT, Habel LA, Friedman GD, Friis S. Hydrochlorothiazide use is strongly associated with risk of lip cancer. J Intern Med 2017; 282: