ΑΠΟΦΑΣΗ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, Χολαργός Αθήνα: Αρ.Πρωτ.: Διεύθυνση : Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων Τμήμα : Επιθεωρήσεων Πληροφορίες : Α. Κυριάκου Τηλέφωνο : Fax. : ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: Προσαρμογή Έγκρισης διαδικασίας χορήγησης α) Άδειας Δυνατότητας Εισαγωγής και β) Άδειας Εισαγωγής Φαρμακευτικού Προϊόντος (ενδιάμεσο ή τελικό) το οποίο προέρχεται από Τρίτη Χώρα Έχοντες υπ` όψιν : 1. Τα άρθρα 54 επ. της ΚΥΑ ΔΥΓ 3(α) 83657/06(ΦΕΚ Β 59/ ) 2. Τα άρθρα 44,45 της ΚΥΑ / (ΦΕΚ 731β / ) 3. Την υπ` αριθ / Εγκύκλιο Απόφαση του ΕΟΦ 4. Την υπ` αριθ.0-516/14 η / Απόφαση του ΔΣ/ΕΟΦ 5. Την υπ` αριθ.0-536/11 η / Απόφαση ΔΣ/ΕΟΦ περί «εξουσιοδότησης του Πρόεδρου ΔΣ για την έκδοση σχετικών εγκυκλίων» 6. Tα αρθ. 17 και 29 της ΚΥΑ ΔΥΓ 3α/Γ.Π /05 (ΦΕΚ Β 1098/ )«περί καθορισμού του ύψους των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 48 του Ν.2519/97 (ΦΕΚ Α 165/97).» ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την προσαρμογή της υπ` αρ / Απόφασης Εγκυκλίου περί «έγκρισης διαδικασίας χορήγησης»: Α. Άδειας Δυνατότητας Εισαγωγής από Τρίτες Χώρες, από το Τμήμα Επιθεωρήσεων της Δ/νσης Ελέγχου Παραγωγής Και Κυκλοφορίας Προϊόντων και συγκεκριμένα: Ο ενδιαφερόμενος εισαγωγέας (Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης/Κτηνιατρικής χρήσης) υποβάλει φάκελο στο Τμήμα Επιθεωρήσεων στον οποίο περιέχονται τα παρακάτω δικαιολογητικά: Αίτηση της εταιρείας με τις αιτούμενες μορφές ** Άδεια λειτουργίας από τις Αρμόδιες Αρχές (αποθήκες) **Κάτοψη των απαιτούμενων χώρων (αποθήκες ή/και εργαστήριο ελέγχου) ** Κατάλογος οργάνων μικροβιολογικού εργαστηρίου και χημείου (εφόσον οι έλεγχοι θα γίνονται από την εταιρεία) Διορισμός Ειδικευμένου Προσώπου Το εκάστοτε ισχύον Παράβολο προσαυξημένο κατά 2.4%. τέλος χαρτοσήμου (λογαριασμός του Ε.Ο.Φ στην Τράπεζα της Ελλάδας από :

2 Διευκρινίζεται ότι τα δικαιολογητικά με ** απαιτούνται όταν ο Εισαγωγέας Αποθηκεύει ή /και διενεργεί Ελέγχους διαφορετικά να δηλώνει την αποθήκευση και τον έλεγχο των προϊόντων και κατ` επέκταση να αιτείται «άδεια μεταφοράς» αποθήκευσης ή/και ελέγχου Β. Χορήγηση «Αδεια Εισαγωγής Φαρμακευτικού Προϊόντος από Τρίτες Χώρες.» 1) Ο ενδιαφερόμενος εισαγωγέας (Φαρμακευτικών Προϊόντων Ανθρώπινης/Κτηνιατρικής χρήσης) υποβάλει φάκελο στο Τμήμα Επιθεωρήσεων στον οποίο περιέχονται τα παρακάτω δικαιολογητικά: Αίτηση από την εταιρία που πρόκειται να εισάγει το φαρμακευτικό προϊόν (συνημμένο έντυπο ) στην οποία καθορίζεται το εργοστάσιο παραγωγής συσκευασίας και ελέγχου του προϊόντος, η χώρα προέλευσης, το προϊόν, η φαρμακοτεχνική του μορφή, η περιεκτικότητα του σε δραστική(ες) ουσία(ες), η συσκευασία του και το εργαστήριο τελικής αποδέσμευσης του προϊόντος. Άδεια Δυνατότητας Εισαγωγής της εταιρίας για την αιτούμενη φαρμακοτεχνική μορφή Άδεια Κυκλοφορίας του προϊόντος εφόσον το προϊόν προορίζεται για την Ελληνική αγορά Πιστοποιητικό GMP που έχει εκδοθεί για το προϊόν ή τον παραγωγό της Τρίτης Χώρας από τις Αρμόδιες Αρχές κράτους- μέλους της ΕΕ/ΕΟΧ. Ο ΕΟΦ που έχει την εποπτεία για την χορήγηση άδειας εισαγωγής ενός προϊόντος, θα πρέπει να επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με τους ΚΚΠ (GMP) οποιουδήποτε παραγωγού Τρίτης Χώρας του εν λόγω προϊόντος. Η επιβεβαίωση αυτή μπορεί να γίνει με βάση τις διαδικασίες όπως περιγράφονται στην Συλλογή των Κοινοτικών Διαδικασιών για Επιθεωρήσεις και Ανταλλαγή Πληροφοριών (Compilation of Community Procedures on Inspections and Exchange of Information- Outline of a Procedure for Coordinating the Verification of the GMP Status of Manufacturers in Third Countries). Άδεια Δυνατότητας Παραγωγής του Παραγωγού από την Αρμόδια Αρχή της Τρίτης Χώρας. Το εκάστοτε ισχύον Παράβολο ανά μορφή, περιεκτικότητα και συσκευασία προσαυξημένο κατά 2.4%. τέλος χαρτοσήμου (λογαριασμός ΙΒΑΝ του Ε.Ο.Φ στην Τράπεζα της Ελλάδας από : ) Άδεια μεταφοράς εφ` όσον απαιτείται. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ότι ο ενδιαφερόμενος εισαγωγέας πρέπει να διατηρεί αρχείο με τα αντίγραφα των πλήρων φακέλων παραγωγής (σύμφωνα με τους ισχύοντες ΚΚΠ) κάθε παρτίδας εισαγωγής από Τρίτη Χώρα. 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ`αρθ.29312/ διευκρινιστική-εγκύκλιος περί «χορήγησης 18μηνης προθεσμίας». Συνημμένο Το πρότυπο σχέδιο Αίτησης Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ Δ. ΒΑΓΙΩΝΑΣ 2

3 ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ Ονομασία Προϊόντος Φαρμακοτεχνική Μορφή Περιεκτικότητα Δραστική(ες) Ουσία(ες) Συσκευασία Χώρα Προέλευσης Εργοστάσιο Παραγωγής Εργοστάσιο Συσκευασίας Εργαστήριο Ελέγχου Τρίτης Χώρας Εργαστήριο Ελέγχου εντός της Ε.Ε. Υπεύθυνος Εισαγωγής και Αποδέσμευσης Αριθ. Έγκρισης «άδειας μεταφοράς»** ** Εφ` όσον απαιτείται. 3

4 Εσωτερική Διανομή 1. Δ/νση Αξιολόγησης Προϊόντων - Κτηνιατρικό Τμήμα - Tμήμα ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ 2. Δ/νση Πληροφόρησης & Δημοσίων Σχέσεων 3. Δ/νση Φαρμακευτικών Μελετών & Έρευνας 4. Δ/νση Εργαστηρίων 5. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων 6. Δ/νση Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων (Τμήμα Επιθεωρήσεων) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. Υπουργείο Υγείας & Κοινων. Αλληλεγγύης Δ/νση Φαρμάκων & Φαρμακείων Αριστοτέλους 17, Αθήνα 2. Υπουργείο Γεωργικής Ανάπτυξης Δ/νση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Καπνοκοπτηρίου 6, Αθήνα 3. Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Κορυζή 6, Αθήνα 4. Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος Πειραιώς 134 & Αγαθημέρου, Αθήνα 5. Σ.Φ.Ε.Ε. Λ.Βασ.Γεωργίου 30 & Μικράς Ασίας, Χαλάνδρι 6. Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας Δεληγιώργη 12, Αθήνα 7. Μη μέλη Συλλόγων (όπως ο πίνακας) 8. Σύλλογος Αντ/πων Φαρμακευτικών Ειδών & Ειδικοτήτων Τ.Θ , Ν.Ερυθραία 9. Σύνδεσμος Παρασκευαστών-Εισαγωγέων Αντ/πων Κτην/κών Φαρμάκων Ελ.Βενιζέλου 46, Καλλιθέα 10. Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία-Δελτίο ΕΚΕ Πατησίων 158, Αθήνα 11. Σύνδεσμος Αντιπροσώπων Εισαγωγέων και Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρμάκων Μεσογείων 198, Χολαργός 12. VETERIN ΑΒΕΕ Θέση Βραγκώ Ασπρόπυργος Αττικής 13. ΑΦΟΙ ΤΕΤΩΡΟΥ 10ο χλμ. Εθν.οδού Αθηνών Λαμίας Αττική Μεταμόρφωση 14. VETHELLAS AEBE ΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΣΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 1. L AIR LIQUIDE HELLAS Ασπρόπυργος-Θέση Στεφάνι, Ασπρόπυργος 2. L AIR LIQUIDE HELLAS 60 ο χλμ. Αθηνών-Λαμίας, Σχηματάρι Βοιωτίας 3. L AIR LIQUIDE HELLAS ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Θεσσαλονίκη 4. LINDE HELLAS ΕΠΕ Μάνδρα-Θέση Τρύπιο Λιθάρι, Μάνδρα Αττικής 5. LINDE HELLAS ΕΠΕ ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Θεσσαλονίκη 6. ΑΕΡΙΑ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗ ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης 7. ΔΕΣΜΟΣ Α.Ε. 4

5 ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων 8. MESSER/HELLAS ΕΙΔΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Σχηματάρι-Θέση Κοπρισιά, Σχηματάρι Βοιωτίας 9. ΕΛΒΙΑ Δολιανά Ιωαννίνων, Ιωάννινα 10. ΖΕΥΣ Α.Ε. Γραβιάς 7 & Χαϊδαρίου, Πειραιάς 11. ΜΟ.ΒΙ.Α.Κ. Μάρκου Μπότσαρη 98, Χανιά Κρήτης 12. ΠΑΝΤΟΓΚΑΖ Α.Τ.Β.Ε.Ε. ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, Θεσσαλονίκη 5