το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΕΕΙ), δια του President κ. Σ. Πολλάλη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΕΕΙ), δια του President κ. Σ. Πολλάλη"

Transcript

1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Ε.Λ.Κ.Α.) https://sites.google.com/site/athenscollegeselka/ Αθήνα, 7/1/2014 Α.Π. 533 ΠΡΟΣ: το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΕΕΙ), δια του President κ. Σ. Πολλάλη ΘΕΜΑ: Δώρο Χριστουγέννων 2013 ΚΟΙΝ.: 1. Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λ. Ρακιντζή 2. Διευθύντρια Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ι. Χρήστου 3. Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής κ. Δ. Γκίνη 4. Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής κ. Β. Ξυθάλη 5. Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας κ. Α. Φαλούκα 6. Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Αθηνών 7. Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος ΣΥΝ.: 1. ΣΕΛΚΑ 440/ ΓΣΕΕ 451/ ΣΕΛΚΑ 491/ ΕΕΙ Προς τους γονείς των μαθητών-μαθητριών του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού 5. ΕΕΙ Προς τους εκπαιδευτικούς του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού 6. ΣΕΛΚΑ 495/ ΟΙΕΛΕ ΑΠ ΣΕΛΚΑ ΑΠ 496/ ΣΕΛΚΑ 497/ ΣΕΛΚΑ 504/ Επιστολή εκπαιδευτικών ΣΕΛΚΑ 512/ ΣΕΛΚΑ 514/ ΣΕΛΚΑ 522/ ΣΕΛΚΑ 528/ ΣΕΛΚΑ 529/ ΣΕΛΚΑ 531/ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕΛΚΑ 18. ν. 1264/1982 Σελίδα 1 από 4

2 Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του ΔΣ του ΕΕΙ, Αναφερόμενες / οι στην εξώδικη πρόσκλησή σας της 30 ης Δεκεμβρίου 2013, σημειώνουμε Α. σε ό,τι αφορά στις «κακοήθεις και συκοφαντικές επιθέσεις» που αναφέρετε ότι δέχεστε μετά την καταγγελία μας για τη μη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2013 στους εκπαιδευτικούς των Σχολείων του Σωματείου: το ΔΣ του ΣΕΛΚΑ φέρει ευθύνη αποκλειστικά και μόνο για το περιεχόμενο των εγγράφων του με ΑΠ 528/ , 529/ και 531/ Τα έγγραφα αυτά έχουν τη μορφή επιστολών, που απευθύνονται σε συγκεκριμένους αποδέκτες και όχι τη μορφή ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου. Είναι αυτονόητο ότι το ΔΣ του ΣΕΛΚΑ δε φέρει ευθύνη για το σκοπό, τους στόχους και τον τρόπο με τον οποίο άλλες/άλλοι εκμεταλλεύονται το περιεχόμενο των παραπάνω εγγράφων, Β. σε ό,τι αφορά στον ισχυρισμό σας σχετικά με το Δώρο Χριστουγέννων 2013 «το Σωματείο μας το έχει χορηγήσει στους δικούς του εκπαιδευτικούς, ως οικειοθελή παροχή, ενσωματωμένο στις συνολικές ετήσιες αποδοχές τους.», τα ακόλουθα: 1. η μηνιαία «οικειοθελής παροχή» σας (στην οποία έχουμε αντιδράσει με την με ΑΠ 440/ ανακοίνωσή μας) από μέχρι δεν περιελάμβανε τα επιδόματα εορτών και αδείας. Απόδειξη, η εκ μέρους σας αύξηση του ποσού αυτής της παροχής κατά τους μήνες Απρίλιο 2013 (Δώρο Πάσχα) και Ιούνιο 2013 (επίδομα αδείας) και 2. η ενσωμάτωση των επιδομάτων εορτών και αδείας στις ετήσιες μικτές αποδοχές, η περικοπή των ετήσιων μικτών αποδοχών κατά 20% (για το ποσό τους που υπερβαίνει τις ) και ο επιμερισμός των ετήσιων μικτών αποδοχών σε δωδεκάμηνη βάση έχουν ημερομηνία έναρξης, όπως ρητώς αναφέρεται στην επιστολή σας της 23 ης Μαΐου 2013 προς τους γονείς των μαθητών-μαθητριών του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού, την , Γ. σε ό,τι αφορά στον ισχυρισμό σας «η μη καταβολή Δώρου Χριστουγέννων στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς είναι απολύτως νόμιμη», τα ακόλουθα: 1. γνωρίζετε ότι διαφωνούμε βάσιμα με τον ισχυρισμό σας αυτό. Στην παρούσα επιστολή μας θα επικαλεστούμε μόνο την με Α.Π. 451/ επιστολή της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) προς την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ), στην οποία η ΓΣΕΕ, σε απάντηση ερωτήματος της ΟΙΕΛΕ, της γνωστοποιεί την άποψη της Νομικής της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία η καταβολή του Δώρου Πάσχα στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς είναι υποχρεωτική και 2. μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι ενώ τα τελευταία χρόνια επιχειρείται η αποσάθρωση του συνόλου των εργασιακών σχέσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και η ταύτισή τους με τους άλλους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα (εγχείρημα Σελίδα 2 από 4

3 στο οποίο και εσείς αναμφίβολα συμμετέχετε), σε ότι αφορά ένα μόνο υποσύνολο του, αυτό των αποδοχών τους, επικαλείστε νόμο που αφορά «λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου» και Δ. σε ό,τι αφορά στον ισχυρισμό σας ότι το ΔΣ του ΣΕΛΚΑ επιδιώκει «να εξυπηρετήσει όχι κατ ουσίαν τα συμφέροντα των εκπαιδευτικών των σχολείων μας, αλλά συντεχνιακές και άλλες σκοπιμότητες.», τα ακόλουθα: 1. με επιστολή μας (ΑΠ 491/ ) σας ενημερώσαμε για τη θέση μας σχετικά με τα επιδόματα εορτών και αδείας. Η κατακλείδα της επιστολής μας αυτής είχε ως εξής: «Εκτιμούμε ότι μία συνάντησή μας θα διευκόλυνε τη λύση προβλημάτων, μεταξύ των οποίων και το παραπάνω. Παρακαλούμε να την ορίσετε, σε τόπο της επιλογής σας, όσο το δυνατό συντομότερα.», 2. μετά την επιστολή σας προς τους εκπαιδευτικούς του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού της ενημερώσαμε το δευτεροβάθμιο (Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος) και το τριτοβάθμιο (Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος) συνδικαλιστικό όργανο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών (ΑΠ 495/ ), δεν προχωρήσαμε σε καμία καταγγελία εναντίον σας, αλλά αντιθέτως, επιδιώξαμε τη συνεννόηση, ζητώντας εγγράφως σχετική συνάντηση είτε μαζί σας, είτε με τον President κ. Σ. Πολλάλη, πέντε (5) φορές (ΑΠ 497/ , ΑΠ 504/ , ΑΠ 512/ , ΑΠ 514/ και ΑΠ 522/ ). Ένα ακόμα αίτημα συνάντησης [έκτο (6 ο )] σας υποβλήθηκε από τους Προέδρους των ΔΣ της ΟΙΕΛΕ και του ΣΕΛΚΑ (ΟΙΕΛΕ ΑΠ ΣΕΛΚΑ ΑΠ 496/ ). Ακόμα ένα [έβδομο (7 ο )] σχετικό αίτημα περιλαμβανόταν και στην επιστολή που συντάχθηκε στο πλαίσιο Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας και σας υποβλήθηκε την και 3. μετά την 21 η Δεκεμβρίου 2013 (τελευταία ημέρα καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων 2013) και αφού στο μεταξύ δεν είχαμε καμία δική σας ανταπόκριση (είτε θετική, είτε αρνητική) σε όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα αιτήματά μας, υποχρεωθήκαμε να καταγγείλουμε το γεγονός στις αρμόδιες εποπτικές ελεγκτικές αρχές της Ελληνικής Πολιτείας και στο Γενικό Επιθεωρητή τους. Οι ενέργειές μας κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, απορρέουν από την υποχρέωσή μας να τηρούμε το καταστατικό του Συλλόγου μας, το οποίο ορίζει ως σκοπό του, μεταξύ άλλων, «την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των μελών του με την ανάπτυξη νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης» [παράγραφος α), άρθρο 3, κεφάλαιο Β (ΣΚΟΠΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)] και μόνο από αυτήν. Προχωρήσαμε στις «συνεχείς, παντελώς ανυπόστατες καταγγελίες», όπως αναφέρετε στην εξώδικη πρόσκλησή σας, αφού εισπράξαμε από εσάς την πλήρη απαξίωση. Αρνηθήκατε κάθε διάλογο μαζί μας, για μεγάλο χρονικό διάστημα, παραβιάζοντας ακόμη και το νόμο υπ αριθ. 1264: «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και Σελίδα 3 από 4

4 την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» (ΦΕΚ 79, τ. Α, ), ο οποίος, στο 16 ο άρθρο του («Δημοκρατία στους τόπους εργασίας»), προβλέπει ότι: «Ο εργοδότης ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του έχει την υποχρέωση να συναντάται με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων μετά από αίτησή τους τουλάχιστο μία φορά το μήνα και να μεριμνά για την επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους ή την οργάνωσή τους.» (παράγραφος 4). Η επίδοση της εξώδικης πρόσκλησής σας της 30 ης Δεκεμβρίου 2013 μας προκάλεσε ιδιαίτερα δυσάρεστη έκπληξη και για έναν ακόμη λόγο. Επιχειρείτε να ποινικοποιήσετε τη νόμιμη συνδικαλιστική δράση ενός ιστορικού συνδικαλιστικού Συλλόγου, ενός Συλλόγου Εκπαιδευτικών Λειτουργών, χωρίς να αναλογίζεστε τις συνέπειες αυτής σας της επιλογής στο σώμα των Εκπαιδευτικών και συνεπώς στη λειτουργία των Σχολείων; Επιχειρείτε, με το απειλητικό ύφος της εξώδικης πρόσκλησής σας, να εκφοβίσετε τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας και κατ επέκταση των σύνολο των εκπαιδευτικών των Σχολείων; Εμείς δε θα σας ακολουθήσουμε σ αυτήν την ατραπό. Σ αυτό το πλαίσιο, απαντάμε στην εξώδικη πρόσκλησή σας με την παρούσα επιστολή και όχι με εξώδικη πρόσκληση και σας δηλώνουμε ότι θεωρήσαμε και θεωρούμε τη διαφορά μας σε σχέση με την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2013 αστική και ως τέτοια προτιθέμεθα να την αντιμετωπίσουμε, εκτός φυσικά κι αν αναγκασθούμε διαφορετικά. Επιφυλασσόμενες/οι παντός νομίμου δικαιώματός μας, για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Λ.Κ.Α. Σελίδα 4 από 4

5 1.

6 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Ε.Λ.Κ.Α.) https://sites.google.com/site/athenscollegeselka/ Αθήνα, 21/03/2012 Α.Π.: 440 Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Λ.Κ.Α. συνεδρίασε την Παρασκευή 16/03/2012 και, μετά την αποτυχημένη συνάντησή του με εκπροσώπους του Δ.Σ. του Ε.Ε.Ι. (κ. Π. Τσίγκου, κ. Θ. Χοϊδάς, και κ. Α. Νικολάκη), αποφάσισε να δρομολογήσει τον έλεγχο, από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, των επιλογών του Δ.Σ. του Ε.Ε.Ι. σχετικά με τις αποδοχές μας. Για να μη διαταραχθεί το απαραίτητο για την παιδαγωγική λειτουργία του Σχολείου εκπαιδευτικό κλίμα, τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Ε.Λ.Κ.Α., και μόνο αυτά, υπέγραψαν ονομαστικά τη συνημμένη καταγγελία, η οποία και διαβιβάστηκε στους αποδέκτες της. Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Λ.Κ.Α. Σελίδα 1 από 1

7 2.

8

9

10

11 3.

12 Προς: Κοιν.: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Ε.Λ.Κ.Α.) https://sites.google.com/site/athenscollegeselka/ Αθήνα, 16/05/2013 Α.Π. 491 Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ε.Ε.Ι.), δια του Διευθυντή/President του Κολλεγίου Καθηγητή Σ. Πολλάλη Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος Θέμα: Το «ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ» των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι. Συν. Ένα (1) (Κολλέγιο Αθηνών Κολλέγιο Ψυχικού) Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, Το Ε.Ε.Ι. δεν κατέβαλε ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα Σχολεία του. Αντ αυτού, κατέβαλε ισόποση οικειοθελή παροχή. Η ενέργεια αυτή αποτελεί μεταβολή των ατομικών συμβάσεων εργασίας των εκπαιδευτικών. Στη μεταβολή αυτή δε συναινούμε, γιατί είναι βλαπτική. Άλλωστε, σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (συν. 1), «οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων δεν δικαιούνται να προχωρήσουν στην περικοπή του δώρου Πάσχα, που δικαιούνται οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί.». Εκτιμούμε ότι μία συνάντησή μας θα διευκόλυνε τη λύση προβλημάτων, μεταξύ των οποίων και το παραπάνω. Παρακαλούμε να την ορίσετε, σε τόπο της επιλογής σας, όσο το δυνατό συντομότερα. Με τιμή, Χριστός ανέστη! για το Δ.Σ. Σελίδα 1 από 1

13 4.

14 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς τους γονείς των μαθητών-μαθητριών του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού Η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει προβλήματα σε μεγάλο αριθμό οικογενειών μαθητών του Κολλεγίου. Συναισθανόμενο τη σοβαρότητα των συγκυριακών αυτών προβλημάτων, το ΕΕΙ έγκαιρα προχώρησε στη λήψη μέτρων για να συμβάλει στην αντιμετώπισή τους: «Πάγωσε» τα δίδακτρα από το μέχρι σήμερα. Αύξησε το ποσό που διατίθεται για το Ταμείο Υποτροφιών από το σε το , σε το και σε το Λόγω, όμως, της παρατεινόμενης δυσμενούς κατάστασης, το Δ.Σ. του ΕΕΙ, προκειμένου να συμπαρασταθεί ακόμη περισσότερο στους γονείς των μαθητών, αποφάσισε ειδικά για το σχολικό έτος μείωση των διδάκτρων κατά 7,5% (5% για το ΙΒ). Από τη μείωση αυτή εξαιρούνται τα δίδακτρα της 1 ης Δημοτικού. Παράλληλα, θα ισχύσει πάλι η επί πλέον έκπτωση 5% στα δίδακτρα, στα κόμιστρα και στα τροφεία, αν προκαταβληθούν κατά την εγγραφή των μαθητών τον Ιούνιο Επίσης το Δ.Σ. θα αυξήσει το διατιθέμενο για το Πρόγραμμα Υποτροφιών ποσό κατά 25% σε (για το ), ώστε να βοηθηθούν επιπρόσθετα οικογένειες, οι οικονομικές δυνατότητες των οποίων είναι ιδιαίτερα περιορισμένες. Αποφασίσθηκε ταυτόχρονα μείωση αποδοχών του εκπαιδευτικού, διοικητικού και εργατοτεχνικού προσωπικού από Ευελπιστούμε ότι όσοι γονείς δεν έχουν ανάγκη της μείωσης διδάκτρων των παιδιών τους θα προσφέρουν το αντίστοιχο ποσό στο Ταμείο Υποτροφιών του Κολλεγίου. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 23 Μαΐου 2013

15 5.

16 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς τους εκπαιδευτικούς του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού Όπως είναι γνωστό, οι μισθοί των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το νόμο, προσαρμόζονται στο ενιαίο μισθολόγιο και δεν περιλαμβάνουν 13 ο και 14 ο μισθό. Σε αντίθεση με άλλα ιδιωτικά σχολεία, το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα δεν προέβη, μέχρι τώρα, στην προσαρμογή αυτή για τους εκπαιδευτικούς του, διατηρώντας αμείωτες τις συνολικές αποδοχές τους. Δυστυχώς, η συνεχιζόμενη κρίση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση του Κολλεγίου. Συνέπειά της είναι επίσης η ολοένα μεγαλύτερη αδυναμία πολλών οικογενειών μαθητών μας λόγω των επιδεινούμενων οικονομικών τους δυσκολιών να ανταποκριθούν στις έναντι του Σχολείου υποχρεώσεις τους. Το Δ.Σ. αφού εξάντλησε κάθε άλλη δυνατότητα οδηγήθηκε αναπόφευκτα, προς αντιμετώπιση του σύνθετου αυτού προβλήματος, στη λήψη μιας σειράς μέτρων για το σχολικό έτος Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε: Μείωση των διδάκτρων για το σχολικό έτος Αύξηση του ποσού που θα διατεθεί για το Ταμείο Υποτροφιών κατά 25% σε Περιορισμένη μείωση των αποδοχών του εκπαιδευτικού, διοικητικού και εργατοτεχνικού προσωπικού. Αναλυτικά η απόφαση σχετικά με τις αποδοχές των εκπαιδευτικών μας έχει ως εξής: Οι ετήσιες μικτές αποδοχές μέχρι δεν μειώνονται. Το ποσό ετήσιων μικτών αποδοχών πάνω από μειώνεται κατά 20%. Η μέγιστη συνολική μείωση ετήσιων μικτών αποδοχών δεν θα υπερβαίνει το 12% του τωρινού μισθού. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 23 Μαΐου 2013

17 6.

18 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Ε.Λ.Κ.Α.) https://sites.google.com/site/athenscollegeselka/ Αθήνα, 24/5/2013 Α.Π. 495 ΠΡΟΣ: Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.). ΚΟΙΝ.: Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.). ΘΕΜΑ: Αποδοχές ιδιωτικών εκπαιδευτικών. ΣΥΝ.: Ένα (1). Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, οι εκπαιδευτικοί των Κολλεγίων Αθηνών και Ψυχικού λάβαμε χθες τη συνημμένη επιστολή (οι επισημάνσεις δικές μας) του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ε.Ε.Ι.). Το Ε.Ε.Ι. είναι σωματείο μη κερδοσκοπικό, ιδιοκτήτης των Κολλεγίων Αθηνών και Ψυχικού. Το Δ.Σ. του Ε.Ε.Ι. προεδρεύεται από τον κ. Αλ. Κ. Σαμαρά. Η πρώτη περίοδος της επιστολής αυτής: «Όπως είναι γνωστό, οι μισθοί των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το νόμο, προσαρμόζονται στο ενιαίο μισθολόγιο και δεν περιλαμβάνουν 13ο και 14ο μισθό.» αποκαλύπτει και τη σημαντικότητα και το εύρος εφαρμογής της ενέργειας αυτής του Ε.Ε.Ι.. «Θύματα» δε θα είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί των Κολλεγίων Αθηνών και Ψυχικού, αλλά το σύνολο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών της χώρας. Επισημαίνουμε ότι η συνημμένη επιστολή του Ε.Ε.Ι. αναφέρεται σε μείωση των αποδοχών και του διοικητικού και εργατοτεχνικού προσωπικού των Κολλεγίων. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, σε απόλυτη συνεργασία, σύμπνοια και με την αμέριστη υποστήριξη της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., σχεδιάζει την αντίδρασή του. Ήδη προγραμματίζει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του για την ερχόμενη Τετάρτη 29 Μαΐου 2013, παρουσία αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.. Σελίδα 1 of 2

19 Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, Καλούμε τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος να σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης στον αγώνα μας! Γιατί διακυβεύονται πολλά και σημαντικά! Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Λ.Κ.Α. Σελίδα 2 of 2

20 7.

21

22 8.

23 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς τους εκπαιδευτικούς του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού Στις η ΟΙΕΛΕ εξέδωσε Δελτίο Τύπου, αναφερόμενο στην απόφαση του Δ.Σ. του μη κερδοσκοπικού Σωματείου «Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα» (ΕΕΙ), για μείωση των αποδοχών των εκπαιδευτικών του Κολλεγίου. Επειδή το Δελτίο Τύπου (το οποίο, δυστυχώς, φαίνεται να «υιοθέτησε» και το Δ.Σ. του ΣΕΛΚΑ) διαστρέφει κατάφωρα την πραγματικότητα, περιλαμβάνοντας ανακρίβειες, ψευδείς ισχυρισμούς, παραπλανητικά υπονοούμενα και ανυπόστατες κατηγορίες, πρέπει για τη σωστή πληροφόρηση των εκπαιδευτικών μας και την αποκατάσταση της αλήθειας να σημειωθούν τα εξής (εντός εισαγωγικών επί λέξει φράσεις του Δελτίου Τύπου της ΟΙΕΛΕ): «Την κατάργηση του 13 ου και 14 ου μισθού» αποφάσισε η διοίκηση του Κολλεγίου Αθηνών: Το ΕΕΙ δεν κατάργησε τον 13 ο και τον 14 ο μισθό, αν και αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Τους ενσωμάτωσε προσθέτοντάς τους στις συνολικές ετήσιες αποδοχές των εκπαιδευτικών του Κολλεγίου. «με πρόσχημα την κατά 7,5% μείωση των διδάκτρων, την αύξηση του ποσού για τις υποτροφίες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κάποιοι γονείς για πληρωμή των διδάκτρων»: Η μείωση των διδάκτρων δεν είναι «πρόσχημα», ούτε αφορά «κάποιους γονείς». Ανταποκρίνεται στην ολοένα μεγαλύτερη αδυναμία πολλών οικογενειών μαθητών μας λόγω των οικονομικών τους δυσκολιών να αντεπεξέλθουν στις έναντι του Σχολείου υποχρεώσεις τους. Ούτε, βέβαια, είναι «πρόσχημα» η αύξηση του ποσού που θα διαθέσει το Ταμείο Υποτροφιών του Κολλεγίου από σε προς ενίσχυση οικογενειών εκατοντάδων μαθητών μας με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. Και η μεν ΟΙΕΛΕ, που είναι άσχετη και αδιάφορη ως προς τα του Σχολείου μας, αναφέρεται απαξιωτικά στο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Κολλεγίου, επιχειρώντας, μάλιστα, με άλλη κατάπτυστη ειρωνική ανακοίνωσή της ( ), να γελοιοποιήσει ένα καταξιωμένο επί σχεδόν 90 χρόνια θεσμό-πρότυπο κοινωνικής αλληλεγγύης και ενεργού κοινωνικής αντίληψης για το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ο ΣΕΛΚΑ όμως, που εμφανίζεται εντός Κολλεγίου ως (1)

24 ένθερμος υποστηρικτής του θεσμού των υποτροφιών, γιατί δεν αποδοκιμάζει, γιατί συμπορεύεται και «συνομολογεί»; Η διοίκηση του Κολλεγίου προχωρεί σε μείωση των αποδοχών των εκπαιδευτικών «κατά 20% για όσους έχουν ετήσιο μισθό πάνω από μικτά»: Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δ.Σ. του ΕΕΙ ( ), το ποσό των ετήσιων μικτών αποδοχών (περιλαμβανομένων του 13 ου και του 14 ου μισθού) έως δεν έχει μείωση. Για το ποσό των μικτών αποδοχών άνω των , και μόνο γι αυτό, θα υπάρχει μείωση 20%. Σε κανέναν εκπαιδευτικό δεν μειώνονται οι ετήσιες συνολικές μικτές αποδοχές πάνω από 12%, σε σχέση με τις σημερινές. «υψηλότατα δίδακτρα, τα οποία μάλιστα έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 30% την τελευταία εξαετία»: Η μέση αύξηση των διδάκτρων του Κολλεγίου την τελευταία εξαετία είναι 16%, όχι 30%. Την ίδια περίοδο οι αποδοχές των εκπαιδευτικών του Κολλεγίου αυξήθηκαν κατά 19% έως 25% (μη συνυπολογιζομένων των άλλων προς αυτούς παροχών). Η απόφαση (του Δ.Σ. του Κολλεγίου) «και μάλιστα σε μια ευαίσθητη περίοδο εξετάσεων» για εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές «προδίδει αυταρχισμό και κυνικότητα»: Αν και δεν είναι κατανοητός ο συσχετισμός της απόφασης με την περίοδο των εξετάσεων, είναι εύλογο ότι η μείωση των διδάκτρων επηρεάζει θετικά τους γονείς την περίοδο αυτή δείχνοντας κατανόηση σε προβλήματά τους και βεβαίως όχι «αυταρχισμό και κυνικότητα». Η μείωση των αποδοχών των εκπαιδευτικών «δεν είναι διόλου τυχαία»: Πράγματι, η απόφαση για μείωση των αποδοχών δεν είναι διόλου τυχαία. Την έλαβε το Δ.Σ., αφού εξάντλησε κάθε άλλη δυνατότητα. Τονίζεται ότι άλλα ιδιωτικά σχολεία είχαν ήδη προβεί σε αντίστοιχες ενέργειες, ενέργειες που επικυρώθηκαν με δικαστικές αποφάσεις. Το Δελτίο Τύπου της ΟΙΕΛΕ αναφέρεται επίσης σε «ιδιότυπη ασυλία» του Κολλεγίου τα τελευταία χρόνια, καταγγέλλοντας «τις εποπτικές αρχές της πολιτείας και τη δικαιοσύνη». Στις καταγγελίες αυτές το ΕΕΙ δεν είναι αρμόδιο να απαντήσει. Όσον αφορά στα παραδείγματα δήθεν «σοβαρών παραβιάσεων της νομοθεσίας», που περιλαμβάνονται στο Δελτίο Τύπου της ΟΙΕΛΕ, πρέπει να τονισθούν τα εξής: Διαρροή θεμάτων ΙΒ: Στην υπόθεση αυτή (με την οποία ασχολείται η δικαιοσύνη) δεν εμπλέκεται το Κολλέγιο, αλλά μαθητές και γονείς μαθητών διαφόρων σχολείων. «Μαύρη εργασία»: «Μαύρη εργασία» σημαίνει ανασφάλιστη και μη φορολογούμενη εργασία κάτι που δεν υπάρχει στο Κολλέγιο, όπως πολύ καλά γνωρίζουν η ΟΙΕΛΕ και ο ΣΕΛΚΑ. «Απολύσεις εκπαιδευτικών που αρνήθηκαν να συνεργήσουν σε παραβιάσεις του νομοθετικού πλαισίου»: Η καταγγελία αναφέρεται στην απόλυση ενός (1) εκπαιδευτικού σε εφαρμογή του νόμου 3848/2010, που επιτρέπει αναιτιολόγητη απόλυση. Η υπόθεση βρίσκεται στην κρίση της δικαιοσύνης, την ετυμηγορία της οποίας σπεύδει να «προκαταλάβει» με προφανή σκοπιμότητα η ΟΙΕΛΕ, χαρακτηρίζοντας «καταχρηστική» μια νόμιμη απόλυση. Η ΟΙΕΛΕ, ελλείψει επιχειρημάτων, αφιερώνει μεγάλο μέρος του Δελτίου Τύπου σε συνωμοσιολογικές φαντασιώσεις και πολιτικολογία με κίνητρα που δεν αφορούν το Κολλέγιο και τους εργαζομένους του. Εξ άλλου, οι επιθέσεις της ΟΙΕΛΕ κατά του Κολλεγίου και οι αυτοσχέδιες ανυπόστατες καταγγελίες της επί παντός του επιστητού με στόχο να πληγεί η (2)

25 ιδιαίτερη φυσιογνωμία του Κολλεγίου ως κέντρου εκπαιδευτικής αριστείας χρονολογούνται από πολλών ετών. Και κάτι ακόμη: Η ΟΙΕΛΕ επί σειρά ετών αγωνίζεται για τη «δημοσιοϋπαλληλοποίηση» των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Τώρα που η ένταξή τους στο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων δικαιώνει αυτήν ακριβώς την πάγια επιδίωξή της, γιατί η ΟΙΕΛΕ διαμαρτύρεται; Το να απαντηθούν φληναφήματα της ΟΙΕΛΕ περί του ρόλου του Κολλεγίου ως «λαγού» για να ανατραπεί τάχα όλο το εργασιακό καθεστώς στη χώρα μας, προφανώς δεν έχει νόημα. ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι για το θέμα αυτό έχουν γίνει προ μηνών από άλλα ιδιωτικά σχολεία ενέργειες, που δικαιώθηκαν μάλιστα από τα δικαστήρια. Θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει, πιθανώς αβάσιμα, ότι η ΟΙΕΛΕ με το γεμάτο ανακρίβειες, ευτελή υπονοούμενα και ανυπόστατες καταγγελίες Δελτίο Τύπου της, λειτουργεί ως «λαγός» για την εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων, που δεν έχουν καμμία σχέση με τα συμφέροντα των εκπαιδευτικών του Κολλεγίου και των μαθητών του. Η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΕΙ να προχωρήσει σε περιορισμένη μείωση των αποδοχών είναι ασφαλώς δυσάρεστη. Πιστεύουμε, όμως, ότι τα μέλη του ΣΕΛΚΑ, αλλά και όλοι οι εκπαιδευτικοί του Κολλεγίου, δεν θα παρασυρθούν, για το λόγο αυτό, στις ολισθηρές ατραπούς των επιδιώξεων της ΟΙΕΛΕ. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 28 Μαΐου 2013 (3)

26 9.

27 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: ΣΥΝ.: Ένα (1) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Ε.Λ.Κ.Α.) https://sites.google.com/site/athenscollegeselka/ Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ε.Ε.Ι.) δια του Διευθυντή / President του Κολλεγίου Καθηγητή Σ. Πολλάλη. Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος. Πρόσκληση σε συνάντηση. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, Αθήνα, 31/5/2013 Α.Π. 504 υλοποιώντας την απόφαση (συνημμένη) της τελευταίας (29/5/2013) έκτακτης Γενικής Συνέλευση του Συλλόγου μας, σας προσκαλούμε σε συνάντηση, σε τόπο που εσείς θα επιλέξετε, όσο το δυνατό συντομότερα. Κατά τη συνάντηση αυτή θα θέλαμε να συζητήσουμε τις τελευταίες αποφάσεις σας σχετικά με τις αποδοχές μας, στο πλαίσιο της αμοιβαίας κατανόησης, της διασαφήνισης θέσεων και της κατάθεσης επιχειρημάτων προτάσεων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων. Ελπίζουμε να ανταποκριθείτε θετικά στην πρόσκλησή μας αυτή. Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Λ.Κ.Α. Σελίδα 1 of 1

28 10.

29 Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, Κύριε Πρόεδρε, Επιτρέψτε μας να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας για την άρνησή σας να συναντήσετε τους νόμιμους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους μας, και αυτό παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις τους, εδώ και ένα έτος, δηλαδή από τη συνάντηση του Δ.Σ. Σ.Ε.Λ.Κ.Α. με τον Διευθυντή / President Καθηγητή Σ. Πολλάλη στις Σας υπενθυμίζουμε ότι και εκ της σχετικής νομοθεσίας προκύπτει η υποχρέωση των εργοδοτών ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους να συναντούν τακτικά τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων που δρουν στην «επιχείρησή» τους. Η ανακοίνωσή σας για τη σημαντική μείωση των αποδοχών μας από , και η άρνησή σας να συζητήσετε με τους νόμιμους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους μας τους λόγους που σας οδήγησαν να προβείτε σε μια τέτοια ενέργεια, μας εκπλήσσει δυσάρεστα και μας θίγει. Να σημειωθεί, ότι οι συναντήσεις μας με το Διευθυντή των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Λ. Χατζηδάκη είχαν ως μοναδικό αντικείμενο το τεχνικό μέρος της υλοποίησης της μονομερούς απόφασής σας. Αρνούμενοι την επικοινωνία με τους νόμιμους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους μας, παραγνωρίζετε έναν καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού, των Σχολείων μας. Από την πλευρά μας θεωρούμε ότι το σύνολο των ανθρώπινων σχέσεων βασίζεται στην αμφίδρομη ροή πληροφοριών, σύνθετη διεργασία, που περιλαμβάνει όχι απλώς και μόνον την αποστολή ανακοινώσεων, αλλά και τη διαρκή αναδιαμόρφωση των πληροφοριών από διά ζώσης διαλεγόμενους συνομιλητές. Δυσκολευόμαστε εξαιρετικά να αντιληφθούμε πως αλλιώς επικοινωνούνται και διαμορφώνονται σκέψεις, διασαφινίζονται θέσεις και επιλύονται προβλήματα. Κατά την άποψή μας, στο πλαίσιο ενός μεγάλου και πολυεπίπεδου εκπαιδευτικού οργανισμού, η επικοινωνία σκοπεύει στο συντονισμό της δράσης σε όλη τη δομή και την ιεραρχική του κλίμακα, άρα οφείλει να είναι και κατακόρυφη και οριζόντια.

30 Αξιότιμες / Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, Κύριε Πρόεδρε, Ακούγεται, ίσως από αναρμόδιες πηγές, ότι αρνείστε να συζητήσετε μαζί μας ειδικώς τους λόγους που σας οδήγησαν να προχωρήσετε μονομερώς στη μείωση των αποδοχών μας από , επειδή διαφορετικά θα ήταν σαν να δέχεστε οικονομικό έλεγχο. Σας διαβεβαιώνουμε ότι επιδιώκουμε διάλογο και όχι οικονομικό έλεγχο μολονότι το Κολλέγιο Αθηνών, ως ισότιμο Σχολείο δεν έχει κανέναν λόγο να αποφεύγει ακόμη και τον οικονομικό έλεγχο, όχι βεβαίως από εμάς, αλλά από αρμόδιους φορείς της Πολιτείας. Αξιότιμες / Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, Κύριε Πρόεδρε, Σας απευθύνουμε έκκληση να αναθεωρήσετε την άρνηση της επικοινωνίας με τους νόμιμους, αιρετούς συνδικαλιστικούς εκπροσώπους μας, και σας καλούμε να τους συναντήσετε το συντομότερο δυνατόν σε ημερομηνία που εσείς θα επιλέξετε. Σας βεβαιώνουμε ότι οι αιρετοί αντιπρόσωποί μας θα προσέλθουν στη συνάντηση αυτή με σκοπό την αμοιβαία κατανόηση αναγκών και προβλημάτων προς όφελος όλων, και ιδιαιτέρως των παιδιών μας. Με ιδιαίτερη τιμή Π. Ψυχικό, Η επιστολή αυτή συντάχθηκε με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Σ.Ε.Λ.Κ.Α. της 19 ης Ιουνίου 2013 και αποστέλλεται στο Δ.Σ. του Ε.Ε.Ι. (με κοινοποίηση στο Διευθυντή / President), διά του Δ.Σ. του Σ.Ε.Λ.Κ.Α..

31 11.

32 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Ε.Λ.Κ.Α.) https://sites.google.com/site/athenscollegeselka/ Αθήνα, 4/9/2013 Α.Π. 512 ΠΡΟΣ: Διευθυντή / President Κολλεγίου Αθηνών Κολλεγίου Ψυχικού Καθηγητή Σ. Πολλάλη ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝ.: ΣΧΕΤ. ΣΥΝΗΜ.: Πρόγραμμα Υποτροφιών κ.α.. 1. Συνδιευθυντή και Διευθυντή Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών κ. Δ. Τσελέντη 2. Συντονιστή Σχολικών Μονάδων και Διευθυντή Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού κ. Α. Αθανασόπουλο 3. Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας Επιστολή Διευθυντή / President Κολλεγίου Αθηνών Κολλεγίου Ψυχικού Καθηγητή Σ. Πολλάλη προς Α. Ψαλίδα (2/9/2013) Αξιότιμε κ. Διευθυντή / President, Σας ευχαριστούμε για τη συνημμένη επιστολή σας! Στη μνήμη της Μάρως και του Διαμαντή, αλλά και σε κάθε ευκαιρία, επιδιώκουμε, στο βαθμό του δυνατού, να ενδυναμώσουμε τον Κολλεγιακό θεσμό του Προγράμματος Υποτροφιών. Ενστερνιζόμαστε απολύτως το κεντρικό σύνθημα της ετήσιας καμπάνιας του Alumni Fund Drive για την ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών: «Αν δεν υπήρχε το Πρόγραμμα Υποτροφιών το Κολλέγιο θα ήταν ένα άλλο σχολείο. Όχι το δικό σου!». Ιδιαίτερα σήμερα, υπό το βάρος της οικονομικής (και όχι μόνο) κρίσης. Σελίδα 1 από 2

33 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, μιλώντας σήμερα στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Ε.Λ.Κ.Α., τόνισε ότι η σημερινή κατάσταση του Έθνους και η κατάρρευση του Δημόσιου Σχολείου αυξάνει το πρώτιστο καθήκον των Εκπαιδευτικών του Κολλεγίου: τη συστηματική και σε υψηλό επίπεδο στήριξη της εκπαίδευσης όχι μόνο των μαθητριών / μαθητών του Κολλεγίου, αλλά του συνόλου των «Ελληνοπαίδων». Διαρκής αγώνας για τη διασφάλιση της ΠΑΙΔΕΙΑΣ των αυριανών πολιτών και την παλινόρθωση του ηθικού και των αξιών τους, σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος της χώρας μας. Οι παραπάνω πάγιες θέσεις μας δε δικαιολογούν μονομερείς και βλαπτικές προς εμάς μεταβολές κάθε είδους. Αντιθέτως δικαιολογούν την αντίδρασή μας απέναντι σε όσους μας αντιμετωπίζουν ως ιδιωτικούς υπαλλήλους και όχι ως Λειτουργούς της Εκπαίδευσης. Με την ευκαιρία, σας ζητάμε εκ νέου να ορίσετε συνάντησή μας! Με τιμή, για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Λ.Κ.Α. Σελίδα 2 από 2

34 12.

35 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Ε.Λ.Κ.Α.) https://sites.google.com/site/athenscollegeselka/ Αθήνα, 14/9/2013 Α.Π. 514 Προς: Κοιν.: Δ.Σ. Ε.Ε.Ι. δια του Διευθυντή / President Καθηγητή Σ. Πολλάλη 1. Συνδιευθυντή Κολλεγίου Αθηνών κ. Δ. Τσελέντη 2. Συντονιστή Σχολικών Μονάδων Κολλεγίου Ψυχικού κ. Α. Αθανασόπουλο 3. Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, με την ευκαιρία της ενάρξεως του σχολικού έτους , θα θέλαμε να σας ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά και να ανανεώσουμε την πρόσκλησή μας σε συνάντηση. Εκκρεμούν ζητήματα που αφορούν στην Εκπαίδευση γενικά, στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ειδικά και στο Κολλέγιο ειδικότερα. H agenda της συνάντησής μας είναι ανοικτή. Επειδή αισθανόμαστε ότι παραπληροφορείσθε, δηλώνουμε ότι: εστερνιζόμαστε απολύτως τη Δήλωση Αποστολής (Mission Statement) των Σχολείων του E.E.I. και υποστηρίζουμε, στο πλαίσιο του δυνατού, το Ταμείο Υποτροφιών, γιατί αναγνωρίζουμε ότι δίχως αυτό το Σχολείο μας θα ήταν ένα άλλο Σχολείο. Σελίδα 1 από 2

36 Περιμένοντας την ανταπόκρισή σας, Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Λ.Κ.Α. Σελίδα 2 από 2

37 13.

38 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Ε.Λ.Κ.Α.) https://sites.google.com/site/athenscollegeselka/ Αθήνα, 14/11/2013 Α.Π. 522 Αξιότιμε κ. Διευθυντή / President, σε βαρυσήμαντη συνέντευξή σας στον «Ερμή» 1, αναφερθήκατε στους stakeholders του Σχολείου: «Μαθητές, εκπαιδευτικούς, διοικητικό προσωπικό, εργατοτεχνίτες, γονείς, αποφοίτους και την ευρύτερη κοινωνία.» και καταθέσατε την ακόλουθη θέση σας: «Δεν υπάρχει όμως η «πολυτέλεια» των «μη καλών» σχέσεων στην κολλεγιακή οικογένεια. Όλα τα μέλη της έχουν την υποχρέωση να δίνουν έμπρακτα το παράδειγμα με γόνιμη συνεργασία και, φυσικά, να λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο των ρόλων τους.». Συμμεριζόμενοι απολύτως την παραπάνω θέση, σας καλούμε να χρονοθετήσετε, το συντομότερο δυνατό, συνάντησή μας! Με τιμή, για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Λ.Κ.Α. 1 ΤΕΥΧΟΣ Νο35, ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β, ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 1

Βιοποικιλότητα: μία ανεκτίμητα αξία

Βιοποικιλότητα: μία ανεκτίμητα αξία ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Βιοποικιλότητα: μία ανεκτίμητα αξία Η θεμελίωση της Χημείας Ψυχογενής Ανορεξία ΤΕΥΧΟΣ 201020 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 Ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2010-2011, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ Η ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ Η ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FROM LAW TO PRACTICE-PRAXIS ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 2013 Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΞIΩMATIKH. Φτάνει πια, δεν πάει άλλο ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ AΣTYNOMIA. επί του πιεστηρίου. Υπηρεσίες κλειστές νύχτα και Σαββατοκύριακα!

AΞIΩMATIKH. Φτάνει πια, δεν πάει άλλο ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ AΣTYNOMIA. επί του πιεστηρίου. Υπηρεσίες κλειστές νύχτα και Σαββατοκύριακα! 4170 ENTYΠO KΛEIΣTO AP. AΔEIAΣ 1883/04 KEMΠAΘ AΞIΩMATIKH Τεύχος 27ο ΙΟΥΛΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 - Τ.Κ. 7184 AΣTYNOMIA ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) Φτάνει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Συμβούλιο 29 Απριλίου 2015 Γενικές Συνελεύσεις Α βάθμιων Συλλόγων Γενική Συνέλευση ΙΕΕΠΜ

Γενικό Συμβούλιο 29 Απριλίου 2015 Γενικές Συνελεύσεις Α βάθμιων Συλλόγων Γενική Συνέλευση ΙΕΕΠΜ Τεύχος 5 Μάιος 2015 Γενικό Συμβούλιο 29 Απριλίου 2015 Γενικές Συνελεύσεις Α βάθμιων Συλλόγων Γενική Συνέλευση ΙΕΕΠΜ Συνέντευξη με τον Πρόεδρο του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., κ. Λ. Βρυζίδη Ενίσχυση υποστηλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρακάτω Πρακτικό δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές, συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρακάτω Πρακτικό δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές, συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις. 1 / ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρακάτω Πρακτικό δεν αποτελεί το τελικό κείμενο, διότι εκκρεμούν ορθογραφικές, συντακτικές και νομοτεχνικές διορθώσεις. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΙΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος 2012 Αριθμός φύλλου 646

Φεβρουάριος 2012 Αριθμός φύλλου 646 Φεβρουάριος 2012 Αριθμός φύλλου 646 ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οικογένεια και σχολείο

Οικογένεια και σχολείο ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Ανατροφή και επικοινωνία Αστική κατάσταση και οικογενειακή ενότητα ΣΧΟΛΕΙΟ Πρόσβαση στην εκπαίδευση Λειτουργία σχολείων και ποιότητα εκπαίδευσης Σχολικό περιβάλλον και ανεκτικότητα Εκ των πραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείου Παιδείας. Αυτή δεν είναι, κύριε Υφυπουργέ, τροπολογία, αλλά είναι μίνι

Υπουργείου Παιδείας. Αυτή δεν είναι, κύριε Υφυπουργέ, τροπολογία, αλλά είναι μίνι ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΣ: Ξεκινώ, λοιπόν, με την τροπολογία 1029 του Υπουργείου Παιδείας. Αυτή δεν είναι, κύριε Υφυπουργέ, τροπολογία, αλλά είναι μίνι νομοσχέδιο. Και το λέω αυτό, γιατί σε ένα άρθρο με τρεις παραγράφους

Διαβάστε περισσότερα

Μάρτιος 2013 Αριθμός φύλλου 650 ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Μάρτιος 2013 Αριθμός φύλλου 650 ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Μάρτιος 2013 Αριθμός φύλλου 650 ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 4 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) Έκτακτο συνέδριο και δυναμική απάντηση. αν επιχειρηθεί η κατεδάφιση

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) Έκτακτο συνέδριο και δυναμική απάντηση. αν επιχειρηθεί η κατεδάφιση AΞIΩMATIKH Τεύχος 26ο ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 - Τ.Κ. 7184 AΣTYNOMIA ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) Έκτακτο συνέδριο και δυναμική απάντηση αν επιχειρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ ΤΙΣ ΙΚΑΙΕΣ ΙΕΚ ΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΘΕΤΙΚΑ ΤΙΣ ΙΚΑΙΕΣ ΙΕΚ ΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ιµηνιαία Έκδοση Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας ραγατσανίου 8, 105 59 ΑΘΗΝΑ Τεύχος 147 Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2015 www.ssete.gr Η Νέα ιοίκηση της ΕΤΕ και η σηµερινή Κυβέρνηση ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΈΛΕΟΣ ΠΙΑ. όμως ότι στην ατζέντα της Τρόικας και των τοκογλύφων

ΈΛΕΟΣ ΠΙΑ. όμως ότι στην ατζέντα της Τρόικας και των τοκογλύφων ΚΕΜΠΕ. ΑΘ 5399 του Συλλόγου Συνταξιούχων της ALPHA BANK ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK - ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 106 79 AΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 3606071, 210 3604327, FAX: 210 3606347, E-mail: ssalpha8@otenet.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1 ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ, 14 και 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 - Έναρξη Τακτικού Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32%

2. Μείωση του βασικού μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. για νέους < 25ετών κατά 32% 1 Ενότητα 1 η : ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ! Πότε μειώνονται οι μισθοί; Πόση μείωση θα γίνει και ποιους αφορά; Πότε λήγουν οι συμβάσεις; Ποια επιδόματα καταργούνται; Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε Μ.B.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΟΛΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΣΑΜΑΖ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΟΜΕ-ΟΤΕ

ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΟΛΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΣΑΜΑΖ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΟΜΕ-ΟΤΕ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΕ - ΟΤΕ ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 86 ΤΑ ΘΕΛΕΙ ΟΛΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΣΑΜΑΖ, ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΕΙΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΟΜΕ-ΟΤΕ Την ώρα που η κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Ισότητας των Φύλων

Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Ισότητας των Φύλων ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 3094/2003 «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 166 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 186 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 193

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 166 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 186 ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ 193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 9 O ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΕ ΝΕΑ ΣΤΕΓΗ 9 ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 9 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ 23 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 24

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακίζοντας την Αστυνομία προστατεύουμε τους θεσμούς

Θωρακίζοντας την Αστυνομία προστατεύουμε τους θεσμούς οκτωβριοσ - δεκεμβριοσ 2013 Κ. 017184 Τεύχος 39ο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) Θωρακίζοντας την Αστυνομία προστατεύουμε τους θεσμούς Διεκδικούμε στο ακέραιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΧΑΛΚΙΔΑ, 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΜ 13092 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΛΕΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 DEPARTMENT OF ACCOUNTING THE CHANGES

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας

Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Θεματικός Οδηγός για την πρόσβαση στις Κοινωνικές Υπηρεσίες, ο ρόλος των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών. Συμπεράσματα θεματικού εργαστηρίου Καβάλας Μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης των Θεματικών Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα