το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΕΕΙ), δια του President κ. Σ. Πολλάλη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΕΕΙ), δια του President κ. Σ. Πολλάλη"

Transcript

1 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Ε.Λ.Κ.Α.) Αθήνα, 7/1/2014 Α.Π. 533 ΠΡΟΣ: το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΕΕΙ), δια του President κ. Σ. Πολλάλη ΘΕΜΑ: Δώρο Χριστουγέννων 2013 ΚΟΙΝ.: 1. Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λ. Ρακιντζή 2. Διευθύντρια Ιδιωτικής Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ι. Χρήστου 3. Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Αττικής κ. Δ. Γκίνη 4. Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής κ. Β. Ξυθάλη 5. Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β Αθήνας κ. Α. Φαλούκα 6. Διεύθυνση Κοινωνικής Επιθεώρησης Αθηνών 7. Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος ΣΥΝ.: 1. ΣΕΛΚΑ 440/ ΓΣΕΕ 451/ ΣΕΛΚΑ 491/ ΕΕΙ Προς τους γονείς των μαθητών-μαθητριών του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού 5. ΕΕΙ Προς τους εκπαιδευτικούς του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού 6. ΣΕΛΚΑ 495/ ΟΙΕΛΕ ΑΠ ΣΕΛΚΑ ΑΠ 496/ ΣΕΛΚΑ 497/ ΣΕΛΚΑ 504/ Επιστολή εκπαιδευτικών ΣΕΛΚΑ 512/ ΣΕΛΚΑ 514/ ΣΕΛΚΑ 522/ ΣΕΛΚΑ 528/ ΣΕΛΚΑ 529/ ΣΕΛΚΑ 531/ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕΛΚΑ 18. ν. 1264/1982 Σελίδα 1 από 4

2 Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του ΔΣ του ΕΕΙ, Αναφερόμενες / οι στην εξώδικη πρόσκλησή σας της 30 ης Δεκεμβρίου 2013, σημειώνουμε Α. σε ό,τι αφορά στις «κακοήθεις και συκοφαντικές επιθέσεις» που αναφέρετε ότι δέχεστε μετά την καταγγελία μας για τη μη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2013 στους εκπαιδευτικούς των Σχολείων του Σωματείου: το ΔΣ του ΣΕΛΚΑ φέρει ευθύνη αποκλειστικά και μόνο για το περιεχόμενο των εγγράφων του με ΑΠ 528/ , 529/ και 531/ Τα έγγραφα αυτά έχουν τη μορφή επιστολών, που απευθύνονται σε συγκεκριμένους αποδέκτες και όχι τη μορφή ανακοινώσεων ή δελτίων τύπου. Είναι αυτονόητο ότι το ΔΣ του ΣΕΛΚΑ δε φέρει ευθύνη για το σκοπό, τους στόχους και τον τρόπο με τον οποίο άλλες/άλλοι εκμεταλλεύονται το περιεχόμενο των παραπάνω εγγράφων, Β. σε ό,τι αφορά στον ισχυρισμό σας σχετικά με το Δώρο Χριστουγέννων 2013 «το Σωματείο μας το έχει χορηγήσει στους δικούς του εκπαιδευτικούς, ως οικειοθελή παροχή, ενσωματωμένο στις συνολικές ετήσιες αποδοχές τους.», τα ακόλουθα: 1. η μηνιαία «οικειοθελής παροχή» σας (στην οποία έχουμε αντιδράσει με την με ΑΠ 440/ ανακοίνωσή μας) από μέχρι δεν περιελάμβανε τα επιδόματα εορτών και αδείας. Απόδειξη, η εκ μέρους σας αύξηση του ποσού αυτής της παροχής κατά τους μήνες Απρίλιο 2013 (Δώρο Πάσχα) και Ιούνιο 2013 (επίδομα αδείας) και 2. η ενσωμάτωση των επιδομάτων εορτών και αδείας στις ετήσιες μικτές αποδοχές, η περικοπή των ετήσιων μικτών αποδοχών κατά 20% (για το ποσό τους που υπερβαίνει τις ) και ο επιμερισμός των ετήσιων μικτών αποδοχών σε δωδεκάμηνη βάση έχουν ημερομηνία έναρξης, όπως ρητώς αναφέρεται στην επιστολή σας της 23 ης Μαΐου 2013 προς τους γονείς των μαθητών-μαθητριών του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού, την , Γ. σε ό,τι αφορά στον ισχυρισμό σας «η μη καταβολή Δώρου Χριστουγέννων στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς είναι απολύτως νόμιμη», τα ακόλουθα: 1. γνωρίζετε ότι διαφωνούμε βάσιμα με τον ισχυρισμό σας αυτό. Στην παρούσα επιστολή μας θα επικαλεστούμε μόνο την με Α.Π. 451/ επιστολή της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) προς την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (ΟΙΕΛΕ), στην οποία η ΓΣΕΕ, σε απάντηση ερωτήματος της ΟΙΕΛΕ, της γνωστοποιεί την άποψη της Νομικής της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία η καταβολή του Δώρου Πάσχα στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς είναι υποχρεωτική και 2. μας εντυπωσιάζει το γεγονός ότι ενώ τα τελευταία χρόνια επιχειρείται η αποσάθρωση του συνόλου των εργασιακών σχέσεων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και η ταύτισή τους με τους άλλους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα (εγχείρημα Σελίδα 2 από 4

3 στο οποίο και εσείς αναμφίβολα συμμετέχετε), σε ότι αφορά ένα μόνο υποσύνολο του, αυτό των αποδοχών τους, επικαλείστε νόμο που αφορά «λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου» και Δ. σε ό,τι αφορά στον ισχυρισμό σας ότι το ΔΣ του ΣΕΛΚΑ επιδιώκει «να εξυπηρετήσει όχι κατ ουσίαν τα συμφέροντα των εκπαιδευτικών των σχολείων μας, αλλά συντεχνιακές και άλλες σκοπιμότητες.», τα ακόλουθα: 1. με επιστολή μας (ΑΠ 491/ ) σας ενημερώσαμε για τη θέση μας σχετικά με τα επιδόματα εορτών και αδείας. Η κατακλείδα της επιστολής μας αυτής είχε ως εξής: «Εκτιμούμε ότι μία συνάντησή μας θα διευκόλυνε τη λύση προβλημάτων, μεταξύ των οποίων και το παραπάνω. Παρακαλούμε να την ορίσετε, σε τόπο της επιλογής σας, όσο το δυνατό συντομότερα.», 2. μετά την επιστολή σας προς τους εκπαιδευτικούς του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού της ενημερώσαμε το δευτεροβάθμιο (Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος) και το τριτοβάθμιο (Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος) συνδικαλιστικό όργανο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών (ΑΠ 495/ ), δεν προχωρήσαμε σε καμία καταγγελία εναντίον σας, αλλά αντιθέτως, επιδιώξαμε τη συνεννόηση, ζητώντας εγγράφως σχετική συνάντηση είτε μαζί σας, είτε με τον President κ. Σ. Πολλάλη, πέντε (5) φορές (ΑΠ 497/ , ΑΠ 504/ , ΑΠ 512/ , ΑΠ 514/ και ΑΠ 522/ ). Ένα ακόμα αίτημα συνάντησης [έκτο (6 ο )] σας υποβλήθηκε από τους Προέδρους των ΔΣ της ΟΙΕΛΕ και του ΣΕΛΚΑ (ΟΙΕΛΕ ΑΠ ΣΕΛΚΑ ΑΠ 496/ ). Ακόμα ένα [έβδομο (7 ο )] σχετικό αίτημα περιλαμβανόταν και στην επιστολή που συντάχθηκε στο πλαίσιο Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας και σας υποβλήθηκε την και 3. μετά την 21 η Δεκεμβρίου 2013 (τελευταία ημέρα καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων 2013) και αφού στο μεταξύ δεν είχαμε καμία δική σας ανταπόκριση (είτε θετική, είτε αρνητική) σε όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα αιτήματά μας, υποχρεωθήκαμε να καταγγείλουμε το γεγονός στις αρμόδιες εποπτικές ελεγκτικές αρχές της Ελληνικής Πολιτείας και στο Γενικό Επιθεωρητή τους. Οι ενέργειές μας κ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, απορρέουν από την υποχρέωσή μας να τηρούμε το καταστατικό του Συλλόγου μας, το οποίο ορίζει ως σκοπό του, μεταξύ άλλων, «την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των μελών του με την ανάπτυξη νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης» [παράγραφος α), άρθρο 3, κεφάλαιο Β (ΣΚΟΠΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ)] και μόνο από αυτήν. Προχωρήσαμε στις «συνεχείς, παντελώς ανυπόστατες καταγγελίες», όπως αναφέρετε στην εξώδικη πρόσκλησή σας, αφού εισπράξαμε από εσάς την πλήρη απαξίωση. Αρνηθήκατε κάθε διάλογο μαζί μας, για μεγάλο χρονικό διάστημα, παραβιάζοντας ακόμη και το νόμο υπ αριθ. 1264: «Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και Σελίδα 3 από 4

4 την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων» (ΦΕΚ 79, τ. Α, ), ο οποίος, στο 16 ο άρθρο του («Δημοκρατία στους τόπους εργασίας»), προβλέπει ότι: «Ο εργοδότης ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του έχει την υποχρέωση να συναντάται με τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων μετά από αίτησή τους τουλάχιστο μία φορά το μήνα και να μεριμνά για την επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους ή την οργάνωσή τους.» (παράγραφος 4). Η επίδοση της εξώδικης πρόσκλησής σας της 30 ης Δεκεμβρίου 2013 μας προκάλεσε ιδιαίτερα δυσάρεστη έκπληξη και για έναν ακόμη λόγο. Επιχειρείτε να ποινικοποιήσετε τη νόμιμη συνδικαλιστική δράση ενός ιστορικού συνδικαλιστικού Συλλόγου, ενός Συλλόγου Εκπαιδευτικών Λειτουργών, χωρίς να αναλογίζεστε τις συνέπειες αυτής σας της επιλογής στο σώμα των Εκπαιδευτικών και συνεπώς στη λειτουργία των Σχολείων; Επιχειρείτε, με το απειλητικό ύφος της εξώδικης πρόσκλησής σας, να εκφοβίσετε τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου μας και κατ επέκταση των σύνολο των εκπαιδευτικών των Σχολείων; Εμείς δε θα σας ακολουθήσουμε σ αυτήν την ατραπό. Σ αυτό το πλαίσιο, απαντάμε στην εξώδικη πρόσκλησή σας με την παρούσα επιστολή και όχι με εξώδικη πρόσκληση και σας δηλώνουμε ότι θεωρήσαμε και θεωρούμε τη διαφορά μας σε σχέση με την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2013 αστική και ως τέτοια προτιθέμεθα να την αντιμετωπίσουμε, εκτός φυσικά κι αν αναγκασθούμε διαφορετικά. Επιφυλασσόμενες/οι παντός νομίμου δικαιώματός μας, για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Λ.Κ.Α. Σελίδα 4 από 4

5 1.

6 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Ε.Λ.Κ.Α.) Αθήνα, 21/03/2012 Α.Π.: 440 Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Λ.Κ.Α. συνεδρίασε την Παρασκευή 16/03/2012 και, μετά την αποτυχημένη συνάντησή του με εκπροσώπους του Δ.Σ. του Ε.Ε.Ι. (κ. Π. Τσίγκου, κ. Θ. Χοϊδάς, και κ. Α. Νικολάκη), αποφάσισε να δρομολογήσει τον έλεγχο, από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, των επιλογών του Δ.Σ. του Ε.Ε.Ι. σχετικά με τις αποδοχές μας. Για να μη διαταραχθεί το απαραίτητο για την παιδαγωγική λειτουργία του Σχολείου εκπαιδευτικό κλίμα, τα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Ε.Λ.Κ.Α., και μόνο αυτά, υπέγραψαν ονομαστικά τη συνημμένη καταγγελία, η οποία και διαβιβάστηκε στους αποδέκτες της. Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Λ.Κ.Α. Σελίδα 1 από 1

7 2.

8

9

10

11 3.

12 Προς: Κοιν.: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Ε.Λ.Κ.Α.) Αθήνα, 16/05/2013 Α.Π. 491 Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ε.Ε.Ι.), δια του Διευθυντή/President του Κολλεγίου Καθηγητή Σ. Πολλάλη Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος Θέμα: Το «ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ» των ιδιωτικών εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Σχολεία του Ε.Ε.Ι. Συν. Ένα (1) (Κολλέγιο Αθηνών Κολλέγιο Ψυχικού) Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, Το Ε.Ε.Ι. δεν κατέβαλε ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα Σχολεία του. Αντ αυτού, κατέβαλε ισόποση οικειοθελή παροχή. Η ενέργεια αυτή αποτελεί μεταβολή των ατομικών συμβάσεων εργασίας των εκπαιδευτικών. Στη μεταβολή αυτή δε συναινούμε, γιατί είναι βλαπτική. Άλλωστε, σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (συν. 1), «οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων δεν δικαιούνται να προχωρήσουν στην περικοπή του δώρου Πάσχα, που δικαιούνται οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί.». Εκτιμούμε ότι μία συνάντησή μας θα διευκόλυνε τη λύση προβλημάτων, μεταξύ των οποίων και το παραπάνω. Παρακαλούμε να την ορίσετε, σε τόπο της επιλογής σας, όσο το δυνατό συντομότερα. Με τιμή, Χριστός ανέστη! για το Δ.Σ. Σελίδα 1 από 1

13 4.

14 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς τους γονείς των μαθητών-μαθητριών του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού Η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει προβλήματα σε μεγάλο αριθμό οικογενειών μαθητών του Κολλεγίου. Συναισθανόμενο τη σοβαρότητα των συγκυριακών αυτών προβλημάτων, το ΕΕΙ έγκαιρα προχώρησε στη λήψη μέτρων για να συμβάλει στην αντιμετώπισή τους: «Πάγωσε» τα δίδακτρα από το μέχρι σήμερα. Αύξησε το ποσό που διατίθεται για το Ταμείο Υποτροφιών από το σε το , σε το και σε το Λόγω, όμως, της παρατεινόμενης δυσμενούς κατάστασης, το Δ.Σ. του ΕΕΙ, προκειμένου να συμπαρασταθεί ακόμη περισσότερο στους γονείς των μαθητών, αποφάσισε ειδικά για το σχολικό έτος μείωση των διδάκτρων κατά 7,5% (5% για το ΙΒ). Από τη μείωση αυτή εξαιρούνται τα δίδακτρα της 1 ης Δημοτικού. Παράλληλα, θα ισχύσει πάλι η επί πλέον έκπτωση 5% στα δίδακτρα, στα κόμιστρα και στα τροφεία, αν προκαταβληθούν κατά την εγγραφή των μαθητών τον Ιούνιο Επίσης το Δ.Σ. θα αυξήσει το διατιθέμενο για το Πρόγραμμα Υποτροφιών ποσό κατά 25% σε (για το ), ώστε να βοηθηθούν επιπρόσθετα οικογένειες, οι οικονομικές δυνατότητες των οποίων είναι ιδιαίτερα περιορισμένες. Αποφασίσθηκε ταυτόχρονα μείωση αποδοχών του εκπαιδευτικού, διοικητικού και εργατοτεχνικού προσωπικού από Ευελπιστούμε ότι όσοι γονείς δεν έχουν ανάγκη της μείωσης διδάκτρων των παιδιών τους θα προσφέρουν το αντίστοιχο ποσό στο Ταμείο Υποτροφιών του Κολλεγίου. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 23 Μαΐου 2013

15 5.

16 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς τους εκπαιδευτικούς του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού Όπως είναι γνωστό, οι μισθοί των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το νόμο, προσαρμόζονται στο ενιαίο μισθολόγιο και δεν περιλαμβάνουν 13 ο και 14 ο μισθό. Σε αντίθεση με άλλα ιδιωτικά σχολεία, το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα δεν προέβη, μέχρι τώρα, στην προσαρμογή αυτή για τους εκπαιδευτικούς του, διατηρώντας αμείωτες τις συνολικές αποδοχές τους. Δυστυχώς, η συνεχιζόμενη κρίση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση του Κολλεγίου. Συνέπειά της είναι επίσης η ολοένα μεγαλύτερη αδυναμία πολλών οικογενειών μαθητών μας λόγω των επιδεινούμενων οικονομικών τους δυσκολιών να ανταποκριθούν στις έναντι του Σχολείου υποχρεώσεις τους. Το Δ.Σ. αφού εξάντλησε κάθε άλλη δυνατότητα οδηγήθηκε αναπόφευκτα, προς αντιμετώπιση του σύνθετου αυτού προβλήματος, στη λήψη μιας σειράς μέτρων για το σχολικό έτος Συγκεκριμένα αποφασίσθηκε: Μείωση των διδάκτρων για το σχολικό έτος Αύξηση του ποσού που θα διατεθεί για το Ταμείο Υποτροφιών κατά 25% σε Περιορισμένη μείωση των αποδοχών του εκπαιδευτικού, διοικητικού και εργατοτεχνικού προσωπικού. Αναλυτικά η απόφαση σχετικά με τις αποδοχές των εκπαιδευτικών μας έχει ως εξής: Οι ετήσιες μικτές αποδοχές μέχρι δεν μειώνονται. Το ποσό ετήσιων μικτών αποδοχών πάνω από μειώνεται κατά 20%. Η μέγιστη συνολική μείωση ετήσιων μικτών αποδοχών δεν θα υπερβαίνει το 12% του τωρινού μισθού. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 23 Μαΐου 2013

17 6.

18 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Ε.Λ.Κ.Α.) Αθήνα, 24/5/2013 Α.Π. 495 ΠΡΟΣ: Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.). ΚΟΙΝ.: Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.). ΘΕΜΑ: Αποδοχές ιδιωτικών εκπαιδευτικών. ΣΥΝ.: Ένα (1). Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, οι εκπαιδευτικοί των Κολλεγίων Αθηνών και Ψυχικού λάβαμε χθες τη συνημμένη επιστολή (οι επισημάνσεις δικές μας) του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ε.Ε.Ι.). Το Ε.Ε.Ι. είναι σωματείο μη κερδοσκοπικό, ιδιοκτήτης των Κολλεγίων Αθηνών και Ψυχικού. Το Δ.Σ. του Ε.Ε.Ι. προεδρεύεται από τον κ. Αλ. Κ. Σαμαρά. Η πρώτη περίοδος της επιστολής αυτής: «Όπως είναι γνωστό, οι μισθοί των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το νόμο, προσαρμόζονται στο ενιαίο μισθολόγιο και δεν περιλαμβάνουν 13ο και 14ο μισθό.» αποκαλύπτει και τη σημαντικότητα και το εύρος εφαρμογής της ενέργειας αυτής του Ε.Ε.Ι.. «Θύματα» δε θα είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί των Κολλεγίων Αθηνών και Ψυχικού, αλλά το σύνολο των ιδιωτικών εκπαιδευτικών της χώρας. Επισημαίνουμε ότι η συνημμένη επιστολή του Ε.Ε.Ι. αναφέρεται σε μείωση των αποδοχών και του διοικητικού και εργατοτεχνικού προσωπικού των Κολλεγίων. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, σε απόλυτη συνεργασία, σύμπνοια και με την αμέριστη υποστήριξη της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε., σχεδιάζει την αντίδρασή του. Ήδη προγραμματίζει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του για την ερχόμενη Τετάρτη 29 Μαΐου 2013, παρουσία αντιπροσωπείας του Δ.Σ. της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.. Σελίδα 1 of 2

19 Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, Καλούμε τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος να σταθεί αρωγός και συμπαραστάτης στον αγώνα μας! Γιατί διακυβεύονται πολλά και σημαντικά! Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Λ.Κ.Α. Σελίδα 2 of 2

20 7.

21

22 8.

23 ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Προς τους εκπαιδευτικούς του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού Στις η ΟΙΕΛΕ εξέδωσε Δελτίο Τύπου, αναφερόμενο στην απόφαση του Δ.Σ. του μη κερδοσκοπικού Σωματείου «Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα» (ΕΕΙ), για μείωση των αποδοχών των εκπαιδευτικών του Κολλεγίου. Επειδή το Δελτίο Τύπου (το οποίο, δυστυχώς, φαίνεται να «υιοθέτησε» και το Δ.Σ. του ΣΕΛΚΑ) διαστρέφει κατάφωρα την πραγματικότητα, περιλαμβάνοντας ανακρίβειες, ψευδείς ισχυρισμούς, παραπλανητικά υπονοούμενα και ανυπόστατες κατηγορίες, πρέπει για τη σωστή πληροφόρηση των εκπαιδευτικών μας και την αποκατάσταση της αλήθειας να σημειωθούν τα εξής (εντός εισαγωγικών επί λέξει φράσεις του Δελτίου Τύπου της ΟΙΕΛΕ): «Την κατάργηση του 13 ου και 14 ου μισθού» αποφάσισε η διοίκηση του Κολλεγίου Αθηνών: Το ΕΕΙ δεν κατάργησε τον 13 ο και τον 14 ο μισθό, αν και αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Τους ενσωμάτωσε προσθέτοντάς τους στις συνολικές ετήσιες αποδοχές των εκπαιδευτικών του Κολλεγίου. «με πρόσχημα την κατά 7,5% μείωση των διδάκτρων, την αύξηση του ποσού για τις υποτροφίες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κάποιοι γονείς για πληρωμή των διδάκτρων»: Η μείωση των διδάκτρων δεν είναι «πρόσχημα», ούτε αφορά «κάποιους γονείς». Ανταποκρίνεται στην ολοένα μεγαλύτερη αδυναμία πολλών οικογενειών μαθητών μας λόγω των οικονομικών τους δυσκολιών να αντεπεξέλθουν στις έναντι του Σχολείου υποχρεώσεις τους. Ούτε, βέβαια, είναι «πρόσχημα» η αύξηση του ποσού που θα διαθέσει το Ταμείο Υποτροφιών του Κολλεγίου από σε προς ενίσχυση οικογενειών εκατοντάδων μαθητών μας με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. Και η μεν ΟΙΕΛΕ, που είναι άσχετη και αδιάφορη ως προς τα του Σχολείου μας, αναφέρεται απαξιωτικά στο Πρόγραμμα Υποτροφιών του Κολλεγίου, επιχειρώντας, μάλιστα, με άλλη κατάπτυστη ειρωνική ανακοίνωσή της ( ), να γελοιοποιήσει ένα καταξιωμένο επί σχεδόν 90 χρόνια θεσμό-πρότυπο κοινωνικής αλληλεγγύης και ενεργού κοινωνικής αντίληψης για το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ο ΣΕΛΚΑ όμως, που εμφανίζεται εντός Κολλεγίου ως (1)

24 ένθερμος υποστηρικτής του θεσμού των υποτροφιών, γιατί δεν αποδοκιμάζει, γιατί συμπορεύεται και «συνομολογεί»; Η διοίκηση του Κολλεγίου προχωρεί σε μείωση των αποδοχών των εκπαιδευτικών «κατά 20% για όσους έχουν ετήσιο μισθό πάνω από μικτά»: Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δ.Σ. του ΕΕΙ ( ), το ποσό των ετήσιων μικτών αποδοχών (περιλαμβανομένων του 13 ου και του 14 ου μισθού) έως δεν έχει μείωση. Για το ποσό των μικτών αποδοχών άνω των , και μόνο γι αυτό, θα υπάρχει μείωση 20%. Σε κανέναν εκπαιδευτικό δεν μειώνονται οι ετήσιες συνολικές μικτές αποδοχές πάνω από 12%, σε σχέση με τις σημερινές. «υψηλότατα δίδακτρα, τα οποία μάλιστα έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 30% την τελευταία εξαετία»: Η μέση αύξηση των διδάκτρων του Κολλεγίου την τελευταία εξαετία είναι 16%, όχι 30%. Την ίδια περίοδο οι αποδοχές των εκπαιδευτικών του Κολλεγίου αυξήθηκαν κατά 19% έως 25% (μη συνυπολογιζομένων των άλλων προς αυτούς παροχών). Η απόφαση (του Δ.Σ. του Κολλεγίου) «και μάλιστα σε μια ευαίσθητη περίοδο εξετάσεων» για εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές «προδίδει αυταρχισμό και κυνικότητα»: Αν και δεν είναι κατανοητός ο συσχετισμός της απόφασης με την περίοδο των εξετάσεων, είναι εύλογο ότι η μείωση των διδάκτρων επηρεάζει θετικά τους γονείς την περίοδο αυτή δείχνοντας κατανόηση σε προβλήματά τους και βεβαίως όχι «αυταρχισμό και κυνικότητα». Η μείωση των αποδοχών των εκπαιδευτικών «δεν είναι διόλου τυχαία»: Πράγματι, η απόφαση για μείωση των αποδοχών δεν είναι διόλου τυχαία. Την έλαβε το Δ.Σ., αφού εξάντλησε κάθε άλλη δυνατότητα. Τονίζεται ότι άλλα ιδιωτικά σχολεία είχαν ήδη προβεί σε αντίστοιχες ενέργειες, ενέργειες που επικυρώθηκαν με δικαστικές αποφάσεις. Το Δελτίο Τύπου της ΟΙΕΛΕ αναφέρεται επίσης σε «ιδιότυπη ασυλία» του Κολλεγίου τα τελευταία χρόνια, καταγγέλλοντας «τις εποπτικές αρχές της πολιτείας και τη δικαιοσύνη». Στις καταγγελίες αυτές το ΕΕΙ δεν είναι αρμόδιο να απαντήσει. Όσον αφορά στα παραδείγματα δήθεν «σοβαρών παραβιάσεων της νομοθεσίας», που περιλαμβάνονται στο Δελτίο Τύπου της ΟΙΕΛΕ, πρέπει να τονισθούν τα εξής: Διαρροή θεμάτων ΙΒ: Στην υπόθεση αυτή (με την οποία ασχολείται η δικαιοσύνη) δεν εμπλέκεται το Κολλέγιο, αλλά μαθητές και γονείς μαθητών διαφόρων σχολείων. «Μαύρη εργασία»: «Μαύρη εργασία» σημαίνει ανασφάλιστη και μη φορολογούμενη εργασία κάτι που δεν υπάρχει στο Κολλέγιο, όπως πολύ καλά γνωρίζουν η ΟΙΕΛΕ και ο ΣΕΛΚΑ. «Απολύσεις εκπαιδευτικών που αρνήθηκαν να συνεργήσουν σε παραβιάσεις του νομοθετικού πλαισίου»: Η καταγγελία αναφέρεται στην απόλυση ενός (1) εκπαιδευτικού σε εφαρμογή του νόμου 3848/2010, που επιτρέπει αναιτιολόγητη απόλυση. Η υπόθεση βρίσκεται στην κρίση της δικαιοσύνης, την ετυμηγορία της οποίας σπεύδει να «προκαταλάβει» με προφανή σκοπιμότητα η ΟΙΕΛΕ, χαρακτηρίζοντας «καταχρηστική» μια νόμιμη απόλυση. Η ΟΙΕΛΕ, ελλείψει επιχειρημάτων, αφιερώνει μεγάλο μέρος του Δελτίου Τύπου σε συνωμοσιολογικές φαντασιώσεις και πολιτικολογία με κίνητρα που δεν αφορούν το Κολλέγιο και τους εργαζομένους του. Εξ άλλου, οι επιθέσεις της ΟΙΕΛΕ κατά του Κολλεγίου και οι αυτοσχέδιες ανυπόστατες καταγγελίες της επί παντός του επιστητού με στόχο να πληγεί η (2)

25 ιδιαίτερη φυσιογνωμία του Κολλεγίου ως κέντρου εκπαιδευτικής αριστείας χρονολογούνται από πολλών ετών. Και κάτι ακόμη: Η ΟΙΕΛΕ επί σειρά ετών αγωνίζεται για τη «δημοσιοϋπαλληλοποίηση» των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Τώρα που η ένταξή τους στο ενιαίο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων δικαιώνει αυτήν ακριβώς την πάγια επιδίωξή της, γιατί η ΟΙΕΛΕ διαμαρτύρεται; Το να απαντηθούν φληναφήματα της ΟΙΕΛΕ περί του ρόλου του Κολλεγίου ως «λαγού» για να ανατραπεί τάχα όλο το εργασιακό καθεστώς στη χώρα μας, προφανώς δεν έχει νόημα. ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι για το θέμα αυτό έχουν γίνει προ μηνών από άλλα ιδιωτικά σχολεία ενέργειες, που δικαιώθηκαν μάλιστα από τα δικαστήρια. Θα μπορούσε κάποιος να υποθέσει, πιθανώς αβάσιμα, ότι η ΟΙΕΛΕ με το γεμάτο ανακρίβειες, ευτελή υπονοούμενα και ανυπόστατες καταγγελίες Δελτίο Τύπου της, λειτουργεί ως «λαγός» για την εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων, που δεν έχουν καμμία σχέση με τα συμφέροντα των εκπαιδευτικών του Κολλεγίου και των μαθητών του. Η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΕΙ να προχωρήσει σε περιορισμένη μείωση των αποδοχών είναι ασφαλώς δυσάρεστη. Πιστεύουμε, όμως, ότι τα μέλη του ΣΕΛΚΑ, αλλά και όλοι οι εκπαιδευτικοί του Κολλεγίου, δεν θα παρασυρθούν, για το λόγο αυτό, στις ολισθηρές ατραπούς των επιδιώξεων της ΟΙΕΛΕ. Από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 28 Μαΐου 2013 (3)

26 9.

27 ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: ΣΥΝ.: Ένα (1) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Ε.Λ.Κ.Α.) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ε.Ε.Ι.) δια του Διευθυντή / President του Κολλεγίου Καθηγητή Σ. Πολλάλη. Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος. Πρόσκληση σε συνάντηση. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, Αθήνα, 31/5/2013 Α.Π. 504 υλοποιώντας την απόφαση (συνημμένη) της τελευταίας (29/5/2013) έκτακτης Γενικής Συνέλευση του Συλλόγου μας, σας προσκαλούμε σε συνάντηση, σε τόπο που εσείς θα επιλέξετε, όσο το δυνατό συντομότερα. Κατά τη συνάντηση αυτή θα θέλαμε να συζητήσουμε τις τελευταίες αποφάσεις σας σχετικά με τις αποδοχές μας, στο πλαίσιο της αμοιβαίας κατανόησης, της διασαφήνισης θέσεων και της κατάθεσης επιχειρημάτων προτάσεων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων. Ελπίζουμε να ανταποκριθείτε θετικά στην πρόσκλησή μας αυτή. Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Λ.Κ.Α. Σελίδα 1 of 1

28 10.

29 Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, Κύριε Πρόεδρε, Επιτρέψτε μας να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας για την άρνησή σας να συναντήσετε τους νόμιμους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους μας, και αυτό παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις τους, εδώ και ένα έτος, δηλαδή από τη συνάντηση του Δ.Σ. Σ.Ε.Λ.Κ.Α. με τον Διευθυντή / President Καθηγητή Σ. Πολλάλη στις Σας υπενθυμίζουμε ότι και εκ της σχετικής νομοθεσίας προκύπτει η υποχρέωση των εργοδοτών ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους να συναντούν τακτικά τους εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων που δρουν στην «επιχείρησή» τους. Η ανακοίνωσή σας για τη σημαντική μείωση των αποδοχών μας από , και η άρνησή σας να συζητήσετε με τους νόμιμους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους μας τους λόγους που σας οδήγησαν να προβείτε σε μια τέτοια ενέργεια, μας εκπλήσσει δυσάρεστα και μας θίγει. Να σημειωθεί, ότι οι συναντήσεις μας με το Διευθυντή των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Λ. Χατζηδάκη είχαν ως μοναδικό αντικείμενο το τεχνικό μέρος της υλοποίησης της μονομερούς απόφασής σας. Αρνούμενοι την επικοινωνία με τους νόμιμους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους μας, παραγνωρίζετε έναν καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού, των Σχολείων μας. Από την πλευρά μας θεωρούμε ότι το σύνολο των ανθρώπινων σχέσεων βασίζεται στην αμφίδρομη ροή πληροφοριών, σύνθετη διεργασία, που περιλαμβάνει όχι απλώς και μόνον την αποστολή ανακοινώσεων, αλλά και τη διαρκή αναδιαμόρφωση των πληροφοριών από διά ζώσης διαλεγόμενους συνομιλητές. Δυσκολευόμαστε εξαιρετικά να αντιληφθούμε πως αλλιώς επικοινωνούνται και διαμορφώνονται σκέψεις, διασαφινίζονται θέσεις και επιλύονται προβλήματα. Κατά την άποψή μας, στο πλαίσιο ενός μεγάλου και πολυεπίπεδου εκπαιδευτικού οργανισμού, η επικοινωνία σκοπεύει στο συντονισμό της δράσης σε όλη τη δομή και την ιεραρχική του κλίμακα, άρα οφείλει να είναι και κατακόρυφη και οριζόντια.

30 Αξιότιμες / Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, Κύριε Πρόεδρε, Ακούγεται, ίσως από αναρμόδιες πηγές, ότι αρνείστε να συζητήσετε μαζί μας ειδικώς τους λόγους που σας οδήγησαν να προχωρήσετε μονομερώς στη μείωση των αποδοχών μας από , επειδή διαφορετικά θα ήταν σαν να δέχεστε οικονομικό έλεγχο. Σας διαβεβαιώνουμε ότι επιδιώκουμε διάλογο και όχι οικονομικό έλεγχο μολονότι το Κολλέγιο Αθηνών, ως ισότιμο Σχολείο δεν έχει κανέναν λόγο να αποφεύγει ακόμη και τον οικονομικό έλεγχο, όχι βεβαίως από εμάς, αλλά από αρμόδιους φορείς της Πολιτείας. Αξιότιμες / Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, Κύριε Πρόεδρε, Σας απευθύνουμε έκκληση να αναθεωρήσετε την άρνηση της επικοινωνίας με τους νόμιμους, αιρετούς συνδικαλιστικούς εκπροσώπους μας, και σας καλούμε να τους συναντήσετε το συντομότερο δυνατόν σε ημερομηνία που εσείς θα επιλέξετε. Σας βεβαιώνουμε ότι οι αιρετοί αντιπρόσωποί μας θα προσέλθουν στη συνάντηση αυτή με σκοπό την αμοιβαία κατανόηση αναγκών και προβλημάτων προς όφελος όλων, και ιδιαιτέρως των παιδιών μας. Με ιδιαίτερη τιμή Π. Ψυχικό, Η επιστολή αυτή συντάχθηκε με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Σ.Ε.Λ.Κ.Α. της 19 ης Ιουνίου 2013 και αποστέλλεται στο Δ.Σ. του Ε.Ε.Ι. (με κοινοποίηση στο Διευθυντή / President), διά του Δ.Σ. του Σ.Ε.Λ.Κ.Α..

31 11.

32 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Ε.Λ.Κ.Α.) Αθήνα, 4/9/2013 Α.Π. 512 ΠΡΟΣ: Διευθυντή / President Κολλεγίου Αθηνών Κολλεγίου Ψυχικού Καθηγητή Σ. Πολλάλη ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝ.: ΣΧΕΤ. ΣΥΝΗΜ.: Πρόγραμμα Υποτροφιών κ.α.. 1. Συνδιευθυντή και Διευθυντή Λυκείου Κολλεγίου Αθηνών κ. Δ. Τσελέντη 2. Συντονιστή Σχολικών Μονάδων και Διευθυντή Λυκείου Κολλεγίου Ψυχικού κ. Α. Αθανασόπουλο 3. Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας Επιστολή Διευθυντή / President Κολλεγίου Αθηνών Κολλεγίου Ψυχικού Καθηγητή Σ. Πολλάλη προς Α. Ψαλίδα (2/9/2013) Αξιότιμε κ. Διευθυντή / President, Σας ευχαριστούμε για τη συνημμένη επιστολή σας! Στη μνήμη της Μάρως και του Διαμαντή, αλλά και σε κάθε ευκαιρία, επιδιώκουμε, στο βαθμό του δυνατού, να ενδυναμώσουμε τον Κολλεγιακό θεσμό του Προγράμματος Υποτροφιών. Ενστερνιζόμαστε απολύτως το κεντρικό σύνθημα της ετήσιας καμπάνιας του Alumni Fund Drive για την ενίσχυση του Ταμείου Υποτροφιών: «Αν δεν υπήρχε το Πρόγραμμα Υποτροφιών το Κολλέγιο θα ήταν ένα άλλο σχολείο. Όχι το δικό σου!». Ιδιαίτερα σήμερα, υπό το βάρος της οικονομικής (και όχι μόνο) κρίσης. Σελίδα 1 από 2

33 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, μιλώντας σήμερα στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Ε.Λ.Κ.Α., τόνισε ότι η σημερινή κατάσταση του Έθνους και η κατάρρευση του Δημόσιου Σχολείου αυξάνει το πρώτιστο καθήκον των Εκπαιδευτικών του Κολλεγίου: τη συστηματική και σε υψηλό επίπεδο στήριξη της εκπαίδευσης όχι μόνο των μαθητριών / μαθητών του Κολλεγίου, αλλά του συνόλου των «Ελληνοπαίδων». Διαρκής αγώνας για τη διασφάλιση της ΠΑΙΔΕΙΑΣ των αυριανών πολιτών και την παλινόρθωση του ηθικού και των αξιών τους, σύμφωνα με τις επιταγές του Συντάγματος της χώρας μας. Οι παραπάνω πάγιες θέσεις μας δε δικαιολογούν μονομερείς και βλαπτικές προς εμάς μεταβολές κάθε είδους. Αντιθέτως δικαιολογούν την αντίδρασή μας απέναντι σε όσους μας αντιμετωπίζουν ως ιδιωτικούς υπαλλήλους και όχι ως Λειτουργούς της Εκπαίδευσης. Με την ευκαιρία, σας ζητάμε εκ νέου να ορίσετε συνάντησή μας! Με τιμή, για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Λ.Κ.Α. Σελίδα 2 από 2

34 12.

35 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Ε.Λ.Κ.Α.) Αθήνα, 14/9/2013 Α.Π. 514 Προς: Κοιν.: Δ.Σ. Ε.Ε.Ι. δια του Διευθυντή / President Καθηγητή Σ. Πολλάλη 1. Συνδιευθυντή Κολλεγίου Αθηνών κ. Δ. Τσελέντη 2. Συντονιστή Σχολικών Μονάδων Κολλεγίου Ψυχικού κ. Α. Αθανασόπουλο 3. Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και Κύριοι, με την ευκαιρία της ενάρξεως του σχολικού έτους , θα θέλαμε να σας ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά και να ανανεώσουμε την πρόσκλησή μας σε συνάντηση. Εκκρεμούν ζητήματα που αφορούν στην Εκπαίδευση γενικά, στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ειδικά και στο Κολλέγιο ειδικότερα. H agenda της συνάντησής μας είναι ανοικτή. Επειδή αισθανόμαστε ότι παραπληροφορείσθε, δηλώνουμε ότι: εστερνιζόμαστε απολύτως τη Δήλωση Αποστολής (Mission Statement) των Σχολείων του E.E.I. και υποστηρίζουμε, στο πλαίσιο του δυνατού, το Ταμείο Υποτροφιών, γιατί αναγνωρίζουμε ότι δίχως αυτό το Σχολείο μας θα ήταν ένα άλλο Σχολείο. Σελίδα 1 από 2

36 Περιμένοντας την ανταπόκρισή σας, Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Λ.Κ.Α. Σελίδα 2 από 2

37 13.

38 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Σ.Ε.Λ.Κ.Α.) Αθήνα, 14/11/2013 Α.Π. 522 Αξιότιμε κ. Διευθυντή / President, σε βαρυσήμαντη συνέντευξή σας στον «Ερμή» 1, αναφερθήκατε στους stakeholders του Σχολείου: «Μαθητές, εκπαιδευτικούς, διοικητικό προσωπικό, εργατοτεχνίτες, γονείς, αποφοίτους και την ευρύτερη κοινωνία.» και καταθέσατε την ακόλουθη θέση σας: «Δεν υπάρχει όμως η «πολυτέλεια» των «μη καλών» σχέσεων στην κολλεγιακή οικογένεια. Όλα τα μέλη της έχουν την υποχρέωση να δίνουν έμπρακτα το παράδειγμα με γόνιμη συνεργασία και, φυσικά, να λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο των ρόλων τους.». Συμμεριζόμενοι απολύτως την παραπάνω θέση, σας καλούμε να χρονοθετήσετε, το συντομότερο δυνατό, συνάντησή μας! Με τιμή, για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Λ.Κ.Α. 1 ΤΕΥΧΟΣ Νο35, ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β, ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Σελίδα 1 από 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2012, μεταξύ: αφ ενός της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ» (στο εξής: η Τράπεζα), που αποτελεί υποκατάστημα στην Ελλάδα της Κυπριακής Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2011 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 1 Κώδικας Δεοντολογίας Γραφείου Διασύνδεσης ΤΕΙ Λάρισας Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Κώδικας δεοντολογίας με φοιτητές και αποφοίτους προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Αγαπητοί Γονείς, με την ευκαιρία της πρώτης επικοινωνίας μας, θα ήθελα να σας εκφράσω τις ευχές όλων των μελών της Διεύθυνσης καθώς και των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων στο

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014 Αρ. πρωτ Προς: Τους καθηγητές των Σχολείων μας

Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014 Αρ. πρωτ Προς: Τους καθηγητές των Σχολείων μας Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014 Αρ. πρωτ. 209 Προς: Τους καθηγητές των Σχολείων μας Θέμα: Ενημέρωση αποφάσεων της 13 ης συνεδρίας του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. και μέρους αποφάσεων της 9 ης συνεδρίας του Δ.Σ. της Φ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: TA ΜΕΛΗ TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΔΟΕ, ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ. Θέμα: Πώς προχωράμε ενάντια στην «αυτοαξιολόγηση»

ΠΡΟΣ: TA ΜΕΛΗ TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΔΟΕ, ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ. Θέμα: Πώς προχωράμε ενάντια στην «αυτοαξιολόγηση» Α ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18533 e-mail: info@rigasfereospeiraias.gr http://www.rfp.gr ΠΕΙΡΑΙΑΣ 3/4/2014, Α.Π: 102 ΠΡΟΣ: TA ΜΕΛΗ TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Π. Μαριόλης Δικηγόρος ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δημήτριος Π. Μαριόλης Δικηγόρος ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Δημήτριος Π. Μαριόλης Δικηγόρος Ανδρούτσου Οδ. 130 Τηλ.- Fax. 210-4171011 18532 - Πειραιάς e-mail: d.mariolis@dspeir.gr ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012 www.goneis-acharnes.gr Αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο ΑΧΑΡΝΕΣ 28/03/2012 ΠΡΑΞΗ 23 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012 To Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων ευχαρίστησε για την παρουσία τους τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Ε Ω Ν Η σχέση όρων συλλογικών συμβάσεων με άλλους ρυθμιστικούς παράγοντες ΣΣΕ και Νόμος Ταυτόχρονη ρύθμιση των ίδιων

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Εργαζόμενων στα Φροντιστήρια Καθηγητών (ΣΕΦΚ)

Σύλλογος Εργαζόμενων στα Φροντιστήρια Καθηγητών (ΣΕΦΚ) Σύλλογος Εργαζόμενων στα Φροντιστήρια Καθηγητών (ΣΕΦΚ) Ο αγώνας για την επαναπρόσληψη της απολυμένης συναδέλφου από το φροντιστήριο «Πρίσμα» συνεχίζεται Την Παρασκευή 17 του Ιούνη στις 9.00 π.μ. (κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης Καταστατικού 36/2012 Μ. Π. Θ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Αυλώνας 16/05/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 42

Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης Καταστατικού 36/2012 Μ. Π. Θ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ. Αυλώνας 16/05/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 42 Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης Καταστατικού 36/2012 Μ. Π. Θ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ: ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ ΚΟΙΝ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΠΟΙΕ-ΦΣΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση: 1. Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε. 2. Κοινωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας όλης της χώρας

Κοινοποίηση: 1. Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε. 2. Κοινωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας όλης της χώρας 1 Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθμ.2 Αθήνα, 14/3/2012 Εβ/ζχ/130312 ΠΡΟΣ Τις Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα Δύναμης Γ.Σ.Ε.Ε. Κοινοποίηση: 1. Ειδικό Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε. 2. Κοινωνικές Επιθεωρήσεις Εργασίας όλης

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών

Αθήνα, 29/1/2015. Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Προς: όλους τους Τοπικούς Συλλόγους Θέμα: Εορτή Τριών Ιεραρχών Αθήνα, 29/1/2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, Σε συνέχεια των όσων έχουμε πει σχετικά με το θέμα, διευκρινίζουμε ότι οι όποιες υπουργικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε.

Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Αρ. Πρωτ:1332 Αθήνα 17/9/2012 Προς Τους Συλλόγους Εκπ/κών Π.Ε. Θέμα : Εργασιακά δικαιώματα Εκπαιδευτικών Π.Ε. Συνάδελφοι, Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε., επικαιροποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΧΑΡΝΕΣ 25/09/2012 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Είναι ένα ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ, που ιδρύεται σε κάθε σχολική μονάδα, εκφράζει τους γονείς μέσα στο σχολείο και που η παρουσία του είναι νομικά κατοχυρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ. Στο Αιγάλεω σήμερα την δωδέκατη (12 η ) του μήνα. Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα (2012), ημέρα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ. Στο Αιγάλεω σήμερα την δωδέκατη (12 η ) του μήνα. Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δώδεκα (2012), ημέρα Κωνσταντίνος Ι. Νάζος Δικαστικός Επιμελητής Πρωτοδικείου Αθηνών Νικηταρά 8-10 Αθήνα 106 78 Τηλ. & Fax 210 3847475 Αριθμός 3Λ5.Ί:. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Στο Αιγάλεω σήμερα την δωδέκατη (12 η ) του μήνα Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ...2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ;...5 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ;...7 ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ;...7 ΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Web site: Με έκπληξη, υποδεχθήκαμε εισερχόμενο έγγραφο από το Σωματείο σας με ΑΡ.ΠΡΩΤ.

Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. Web site:    Με έκπληξη, υποδεχθήκαμε εισερχόμενο έγγραφο από το Σωματείο σας με ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΠΠΑΠ Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΜΑΡΝΗ 56, 104 37 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 5245379 FAX: 210 5229289 Web site: www.poeppp.org e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

2]Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών

2]Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 21/11/2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΜΗΜΑ:ΣΥΓΧ/ΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ & Σ70/1009 ΑΡ.: 85 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας. Προς. Θέμα: «Γενική Συνέλευση 24 Σεπτέμβρη, Απεργία 26 Σεπτέμβρη»

Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας. Προς. Θέμα: «Γενική Συνέλευση 24 Σεπτέμβρη, Απεργία 26 Σεπτέμβρη» Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας Αντωνοπούλου 66 Βόλος, T.K. 382 21 Τηλέφωνα: 24210)20483 (Κάθε Δευτέρα 19:00-21:00) 6936)584278 Fax: 24210)20483 e-mail: elme.mag@gmail.com Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΠΣ. (Ψηφισμένο από τη Γ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. των Π.Π.Σ. 19/12/2014) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΠΣ. (Ψηφισμένο από τη Γ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. των Π.Π.Σ. 19/12/2014) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΠΣ (Ψηφισμένο από τη Γ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. των Π.Π.Σ. 19/12/2014) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Γ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. μετά από συζήτηση της πρότασης του Δ.Σ. διαμόρφωσε και ψήφισε το

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των νόμων 3429/2005 και

Θέμα: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των νόμων 3429/2005 και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Καραγιώργη Σερβία 8 Ταχ. Κώδικα : 10184 Αθήνα Τηλ: 210-3375813 Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2011 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Α. Μέσω του έργου QualityRights, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει επικεντρωθεί στο να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 425 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 7 -Ποιοί θεωρούνται μισθωτοί, ποιοί υπάλληλοι και ποιοί εργάτες 7 -Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 10

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους )

Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Πολιτική Εμπιστευτικότητας Σπουδαστών (Επικοινωνία με 3 ους ) Όλοι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα στο απόρρητο των πληροφοριών.το προσωπικό της Bloomsbury International δεν θα περάσει προσωπικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ Αρ. Πρωτ.: 188 Αθήνα 16/7/08

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ Αρ. Πρωτ.: 188 Αθήνα 16/7/08 Αρ. Πρωτ.: 188 Αθήνα 16/7/08 Προς: Τον Αντιπρύτανη Οικον. Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΓΠΑ, κ. Λ. Λουλούδη Κοιν.: Δ/νση Διοικητικού ΓΠΑ, Τμήμα Α προσωπικού Τμήμα Μισθοδοσίας ΓΠΑ Μέλη ΕΕΔΙΠ ΓΠΑ Συλλόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ. Κ. Κακαζιάνη Μαρίνα, 697345566 κ. Διαμαντοπούλου. Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ. Κ. Κακαζιάνη Μαρίνα, 697345566 κ. Διαμαντοπούλου. Μάθησης και Θρησκευμάτων Αρ. Πρωτ. 33 Ημερ.: 18/4/2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2. Πρόεδρο της Βουλής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.1454 Αθήνα 12/3/2015 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Αρ. Πρωτ.1454 Αθήνα 12/3/2015 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αρ. Πρωτ.1454 Αθήνα 12/3/2015 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Το Δ.Σ. της Διδασκαλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012 2015 Στην Αθήνα σήμερα, 24 Αυγούστου 2012, οι υπογεγραμμένοι αφενός ο κ. Αλέξανδρος Τουρκολιάς, Διευθύνων Σύμβουλος ως εκπρόσωπος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών συνεχίζουν να απασχολούν όλους όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών και με την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέσα στην τάξη τους, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΕΔ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Μαρτίου 2012 Κοζάνης 25, Βοτανικός

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΕΔ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Μαρτίου 2012 Κοζάνης 25, Βοτανικός Αθήνα 26 Ιανουαρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ : 163/2012 Προς : Όλα τα Μέλη της Π.Ε.Ε.Δ. Έδρα τους ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΕΔ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Μαρτίου 2012 Κοζάνης 25, Βοτανικός Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συνοπτικό υπόμνημα για τα προβλήματα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Θέμα: Συνοπτικό υπόμνημα για τα προβλήματα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρ. Πρωτ.1384 Αθήνα 6/2/2015 Προς 1. τον Υπουργό Παιδείας κ. Αριστείδη Μπαλτά 2. τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κ. Τάσο Κουράκη Κοιν: Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα: Συνοπτικό υπόμνημα για τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 / 10 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / / 792. ΠΡΟΣ : 1. ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Παλαιών Πατρών Γερμανού Αθήνα

Αθήνα, 20 / 10 / Αριθ. Πρωτ. : Φ / / 792. ΠΡΟΣ : 1. ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ Παλαιών Πατρών Γερμανού Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 19/2016 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 19/2016 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αρ.πρωτ.: ***/05.07.2016 Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Ηλεκτρ.Ταχυδ.: Ιστοσελίδα: Φιλικής Εταιρείας 6 27200

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Π.Κ.: 56/

Π.Κ.: 56/ - - 1 - - Π.Κ.: 56/28.6.2006 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των µισθωτών των Ξένων Αεροπορικών Εταιριών για τα έτη 2006 και 2007. Στην Αθήνα σήµερα, την εικοστή ογδόη (28η)

Διαβάστε περισσότερα

συμφώνησαν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

συμφώνησαν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: Πρωτόκολλο Συνεργασίας της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. & της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ***** ΑΡ.ΠΡ. 1173 / 8.4.2016 Σήμερα την 5η του μηνός Απριλίου 2016 στο Μαρούσι Αττικής, 1. Η Ανώτατη Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 20/2015 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 20/2015 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αρ.πρωτ.: ***/15.10.2015 Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Ηλεκτρ.Ταχυδ.: Φιλικής Εταιρείας 6 27200 ΑΜΑΛΙΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11.

ΘΕΜΑ: Παροχή πληροφοριών για θέματα που αφορούν χορήγηση κανονικής άδειας, βιβλίο αδειών και Έντυπο Ε11. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Παύλου & Δημ. Χρ. Μπέκα Ταχ. Κώδικας: 190 04, Σπάτα Πληροφορίες: Tηλ. 6981095209

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: «Σχέδιο Νόμου που παραβιάζει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο τόσο των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Κατάθεση Παρέμβασης ενώπιον της Ολομελείας του ΣτΕ κατά την δικάσιμο της 3 Απρ 2015 για την άμεση καταβολή των αναδρομικών. ΣΧΕΤ.: α.

ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Κατάθεση Παρέμβασης ενώπιον της Ολομελείας του ΣτΕ κατά την δικάσιμο της 3 Απρ 2015 για την άμεση καταβολή των αναδρομικών. ΣΧΕΤ.: α. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ Υπόθεση: Αναδρομικά Μνημονίου ΙΙΙ Σελίδα - 1 - από 6 Φύση: Διοικητικό Ακυρωτικό Δίκαιο Αριθμ. Δικ/φίας: 13839 Πληρ.: κ. Ρωμαίο Αριθμ. Πρωτ.: 4918/2015 Ημερομηνία: 9 Μαρ 2015 Συνημμένα:

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση

Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση ΤΑ ΝΕΑ Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση Του Αποστολου Λακασα Από μηδενική βάση ξεκινά πλέον τον διάλογο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ο υπουργός Παιδείας Γ. Μπαμπινιώτης, βάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες»

Θέμα: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 Διαδικασίες» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Μάρτιος 2016

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Μάρτιος 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Μάρτιος 2016 Α. Εισαγωγικές Διατάξεις 1 Το παρόν κείμενο είναι ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας που υιοθέτησε η Επιτροπή Δεοντολογίας. Ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 6 Iουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων».

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 28/5/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/35981/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 82/56 2.6.204 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Θέμα : «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ιωάννινα,

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ιωάννινα, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ιωάννινα, 9-2-2009 ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΑΠΗ 1 α - 45332 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ.-FAX: 26510-78747 e-mail.syldnioa@otenet.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι, 1 / 11 Πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών

Θέμα: Οδηγίες για λειτουργία Κοινοτικών Νηπιαγωγείων και εργοδότηση νηπιαγωγών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.10.29/3 Αρ. Τηλ.: 22800706 Αρ. Φαξ. 22800869 E-mail: dde@moec.gov.cy Προέδρους Συνδέσμων Γονέων Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ Της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Κιλκίς, ( ΕΝΙΚ ), με έδρα το Κιλκίς νόμιμα εκπρ/νης. ΚΑΤΑ Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Κιλκίς,

Διαβάστε περισσότερα

«Εξαίρεση από την ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α. από 1-1-2013 των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του τ.τ.ε.α.ε.υ.ε.ε.ο.»

«Εξαίρεση από την ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α. από 1-1-2013 των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του τ.τ.ε.α.ε.υ.ε.ε.ο.» ΑΔΑ: ΒΕΦΙ4691ΩΓ-68Β Αθήνα, 24/12/2012 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 - Αθήνα Πληροφορίες : Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΙΛΤΕ No 70. Αγωνιζόμαστε και αισιοδοξούμε για το εφάπαξ

ΣΥΙΛΤΕ No 70. Αγωνιζόμαστε και αισιοδοξούμε για το εφάπαξ ΣΥΙΛΤΕ No 70. Αγωνιζόμαστε και αισιοδοξούμε για το εφάπαξ Αγαπητοί συνάδελφοι, Νιώθουμε υποχρέωσή μας να σας παρουσιάζουμε βήμα-βήμα τις ενέργειες του Συλλόγου μας σχετικά με το πιο σημαντικό, πλέον, θέμα

Διαβάστε περισσότερα

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 192(I)/2011 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΑΡΙΘΜΙΚΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Α.Δ.Α.:4ΑΣΒ4691ΩΓ-9Ρ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000

ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 16 / 2000 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ε ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 88 14 922 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 517 128 517 119 Προς: 1. Οµοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 84/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 1) κ. *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 84/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 1) κ. *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 84/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 84/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) κ. *** *** 2) Κυρία Π.Τσιάντη, Τμηματάρχη Τμήμα Επιδοματικής Πολιτικής allil.epid@cityofathens.gr 3) Κυρία Ε.Χαλβατζά,

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης)

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου Θέμα: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ (Συνέχεια διαμεσολάβησης) Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδική Επιστήμονας : Καλλιόπη Στεφανάκη 1 ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ67/ 3 ΑΡ.: 41. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α

Αθήνα, ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Σ67/ 3 ΑΡ.: 41. ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215000 FAX: 2105230046 e-mail : diefpar@ika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης»

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ. «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» ΤΕΛΙΚΟ-Υπόμνημα/4 Συν ΚΠ/17/10/14 ΥΠΟΜΝΗΜΑ 4 ης ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «Χάραξη στρατηγικής για επιβίωση των εθελοντικών οργανώσεων/μκο σε συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.10, 7.10.06 Aρ. Τηλ.: 22800723 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 17 Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών

Άρθρο 6ο Καταβολή αποδοχών Π.Κ. 142/8-11-2000 Συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που Εργάζονται στα Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής Σήμερα ++++ Οκτωβρίου 2000, με την παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/07/1999 ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΑΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (σ.σ. Πριν την κήρυξη της απεργίας, η ΕΣΗΕΑ είχε προβεί στις εξής ενέργειες: Στις 23/7/1999, είχε πραγματοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου (Παιχνίδια που Διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ ΑΕ) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 2013 ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ») ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» (ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922 210 88 15 393 info@omed.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626 2310 517 128 2310 517 119 Αθήνα, 30 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται Αριθ. 102357/Γ6 Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τµήµατα Ένταξης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία

ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014. Προς. Ι. Η καταγγελία Αρχειοθέτηση 1/2014 Σελίδα 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ 1/2014 Προς Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου 2. Γραφείο Αντιδημάρχου Συντονισμού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου 4. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α)

ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ (όρια, αποδοχές κ.α) Α) ΑΝΥΠΑΙΤΙΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ Τα άρθρα 648, 652-655 του Α.Κ. αναφέρουν ότι ο μισθός καταβάλλεται εφόσον πραγματικά παρασχέθηκε εργασία από τον εργαζόμενο. Εξαίρεση αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αθήνα, 16 / 09 / 2014 Αρ. Πρωτ. 1971 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ «ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ταχυδρομική αγορά: Προβλήματα καταναλωτών και αρμοδιότητες Συνηγόρου του Καταναλωτή

Ελληνική ταχυδρομική αγορά: Προβλήματα καταναλωτών και αρμοδιότητες Συνηγόρου του Καταναλωτή Ελληνική ταχυδρομική αγορά: Προβλήματα καταναλωτών και αρμοδιότητες Συνηγόρου του Καταναλωτή Ομιλία Αναπληρωτή Συνηγόρου του Καταναλωτή, κ. Δημήτρη Μάρκου, στην ημερίδα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ.Πρωτ Αθήνα 2/7/2008 Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Αριθμ.Πρωτ Αθήνα 2/7/2008 Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αριθμ.Πρωτ. 1155 Αθήνα 2/7/2008 Προς τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Θέμα : Αποφάσεις της 77 ης Γ.Σ. της Δ.Ο.Ε. Συνάδελφοι Η 77 η Γενική Συνέλευση της Δ.Ο.Ε. ενέκρινε τις καταστατικές αλλαγές που εισηγήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Άρθρο 39: Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3848/2010 (Α 71) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ως σχολικοί σύμβουλοι επιλέγονται εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών

Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Ευρωπαϊκά Σχολεία Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Παιδαγωγική Μονάδα Αριθ. : 2009-D-225-el-5 Πρωτότυπο : FR Εσωτερικός κανονισμός των Συμβουλίων Επιθεωρητών Εγκριθείς από το Ανώτατο Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικά ζητήματα

Συνταξιοδοτικά ζητήματα ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ) -Υπουργείο Οικονομικών Κ. Σερβίας 10, 105 62 Αθήνα Τηλ. κέντρο: 210 337 5000 ΜΤΝ ΕΑΑΝ ΑΝ.Ε.Α.Ε.. Η ΙΚΑ ΑΕΛεωφ. Συγγρού 101 & Λαγουμιτζή 40 Τ.Κ.: 11745 - Νέος Κόσμος - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ Εκτέλεση και γνωστοποίηση μεταθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 50/1196 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997).

ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ Εκτέλεση και γνωστοποίηση μεταθέσεων (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 50/1196 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΒΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.06.03 13:38:14 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΞΠΜ4653ΠΣ-8ΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ Ο ωρομίσθιος αμείβεται και για τις ημέρες που το σχολείο πραγματοποιεί εκδρομή, είναι κλειστό λόγω καταλήψεων, λόγω κακοκαιρίας με απόφαση Νομάρχη, λόγω εκλογών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Mercedes-Benz Bank Ενημερωτικό φυλλάδιο βάσει Ν.4224/2013 Σελίδα 1 Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους δανειολήπτες με οικονομικές δυσχέρειες, πιστωτικού ιδρύματος Mercedes-Benz Bank Polska Υποκατάστημα Ελλάδας ΑΕ Έκδοση Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έννοια Συνεργάσιμου Δανειολήπτη

Διαβάστε περισσότερα