Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δικαιοδοτική δραστηριότητα του Γενικού Δικαστηρίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δικαιοδοτική δραστηριότητα του Γενικού Δικαστηρίου"

Transcript

1 Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δικαιοδοτική δραστηριότητα του Γενικού Δικαστηρίου Γενική δραστηριότητα του Γενικού Δικαστηρίου 1. Εισαχθείσες, περατωθείσες και εκκρεμείς υποθέσεις ( ) Εισαχθείσες υποθέσεις 2. Φύση των διαδικασιών ( ) 3. Φύση της προσφυγής, αγωγής ή αιτήσεως ( ) 4. Τομέας ( ) Περατωθείσες υποθέσεις 5. Φύση των διαδικασιών ( ) 6. Τομέας (2011) 7. Τομέας ( ) (αποφάσεις και διατάξεις) 8. Δικάσας σχηματισμός ( ) 9. Διάρκεια των διαδικασιών σε μήνες ( ) (αποφάσεις και διατάξεις) Εκκρεμείς υποθέσεις στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους Διάφορα 10. Φύση των διαδικασιών ( ) 11. Τομέας ( ) 12. Δικαστικός σχηματισμός ( ) 13. Αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων ( ) 14. Ταχείες διαδικασίες ( ) 15. Αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου κατά των οποίων ασκήθηκε αναίρεση ενώπιον του Δικαστηρίου ( ) 16. Κατανομή των αναιρέσεων που ασκήθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου αναλόγως της φύσεως της διαδικασίας ( ) 17. Έκβαση των αναιρέσεων που ασκήθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου (2011) (αποφάσεις και διατάξεις) 18. Έκβαση των αναιρέσεων που ασκήθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου ( ) (αποφάσεις και διατάξεις) 19. Γενική εξέλιξη ( ) (εισαχθείσες, περατωθείσες και εκκρεμείς υποθέσεις) Έκθεση Πεπραγμένων

2

3 1. Γενική δραστηριότητα του Γενικού Δικαστηρίου Εισαχθείσες, περατωθείσες, εκκρεμείς υποθέσεις ( ) Εισαχθείσες υποθέσεις Περατωθείσες υποθέσεις Εκκρεμείς υποθέσεις Εισαχθείσες υποθέσεις Περατωθείσες υποθέσεις Εκκρεμείς υποθέσεις «Εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη περί του αντιθέτου, ο παρών πίνακας και οι πίνακες των επομένων σελίδων περιλαμβάνουν τις ειδικές διαδικασίες. Ως «ειδικές διαδικασίες» θεωρούνται: η ανακοπή ερημοδικίας (άρθρο 41 του Οργανισμού του Δικαστηρίου. άρθρο 122 του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου), η τριτανακοπή (άρθρο 42 του Οργανισμού του Δικαστηρίου. άρθρο 123 του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου), η αναθεώρηση αποφάσεως (άρθρο 44 του Οργανισμού του Δικαστηρίου. άρθρο 125 του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου), η ερμηνεία αποφάσεως (άρθρο 43 του Οργανισμού του Δικαστηρίου. άρθρο 129 του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου), ο καθορισμός των δικαστικών εξόδων (άρθρο 92 του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου), η αίτηση παροχής του ευεργετήματος πενίας (άρθρο 96 του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου) και η διόρθωση αποφάσεως (άρθρο 84 του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου).» 2 Εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη περί του αντιθέτου, ο παρών πίνακας και οι πίνακες των επομένων σελίδων δεν περιλαμβάνουν τις διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων. Έκθεση Πεπραγμένων

4 Στατιστικά στοιχεία 2. Εισαχθείσες υποθέσεις Φύση των διαδικασιών ( ) Κρατικές ενισχύσεις Ανταγωνισμός Υπαλληλικές υποθέσεις Πνευματική ιδιοκτησία Λοιπές προσφυγές, αγωγές ή αιτήσεις Αιτήσεις Αναιρέσεις κατά διατάξεων επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ή αιτήσεων παρεμβάσεως Ειδικές διαδικασίες Κρατικές ενισχύσεις Ανταγωνισμός Υπαλληλικές υποθέσεις 2 2 Πνευματική ιδιοκτησία Λοιπές προσφυγές, αγωγές ή αιτήσεις Αιτήσεις Αναιρέσεις κατά διατάξεων επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ή αιτήσεων παρεμβάσεως 1 1 Ειδικές διαδικασίες Σύνολο Έκθεση Πεπραγμένων 2011

5 3. Εισαχθείσες υποθέσεις Φύση της προσφυγής, αγωγής ή αιτήσεως ( ) Κατανομή κατά το 2011 Προσφυγές ακυρώσεως 47,23 % Ειδικές διαδικασίες 12,19 % Αναιρέσεις κατά διατάξεων επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ή αιτήσεων παρεμβάσεως 0,14 % Αιτήσεις 6,09 % Πνευματική ιδιοκτησία 30,33 % Προσφυγές κατά παραλείψεως 1,11 % Αγωγές αποζημιώσεως 2,22 % Αγωγές δυνάμει ρήτρας διαιτησίας 0,69 % Προσφυγές ακυρώσεως Προσφυγές κατά παραλείψεως Αγωγές αποζημιώσεως Αγωγές δυνάμει ρήτρας διαιτησίας Πνευματική ιδιοκτησία Υπαλληλικές υποθέσεις 2 2 Αιτήσεις Αναιρέσεις κατά διατάξεων επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ή αιτήσεων παρεμβάσεως 1 1 Ειδικές διαδικασίες Σύνολο Έκθεση Πεπραγμένων

6 Στατιστικά στοιχεία 4. Εισαχθείσες υποθέσεις Τομέας ( ) 1 Ανταγωνισμός Γεωργία Δημόσια υγεία Δημόσιες συμβάσεις Δημοσιονομικές διατάξεις (προϋπολογισμός, δημοσιονομικό πλαίσιο, ίδιοι πόροι, καταπολέμηση της απάτης) 1 1 Δίκαιο των επιχειρήσεων 1 Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Ελευθερία εγκαταστάσεως 1 Εμπορική πολιτική Ενέργεια 2 1 Εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας 1 Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και διάστημα Θεσμικό δίκαιο Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και εφαρμοστέοι περιορισμοί (κανονισμός REACH) 8 3 Κοινή αλιευτική πολιτική Κοινωνική πολιτική Κρατικές ενισχύσεις Μεταφορές Οικονομική και νομισματική πολιτική 4 4 Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή Παιδεία, επαγγελματική εκπαίδευση, νεολαία και αθλητισμός 1 2 Περιβάλλον Περιοριστικά μέτρα (Εξωτερική δράση) Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία Πολιτισμός 1 1 Πρόσβαση στα έγγραφα Προσέγγιση των νομοθεσιών 1 Προστασία των καταναλωτών 2 Προσχώρηση νέων κρατών μελών 1 Ρήτρα διαιτησίας Τελωνειακή ένωση και κοινό δασμολόγιο Φορολογία Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης Σύνολο Συνθήκης ΕΚ/ΣΛΕΕ Σύνολο Συνθήκης ΑΧ 1 Σύνολο Συνθήκης EA 1 Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων Ειδικές διαδικασίες ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) την 1η Δεκεμβρίου 2009 κατέστησε αναγκαία την αλλαγή του τρόπου παρουσίασης των τομέων τους οποίους αφορούν οι ασκηθείσες προσφυγές. Συνακόλουθα, τα στοιχεία για την περίοδο αναθεωρήθηκαν αναλόγως. 210 Έκθεση Πεπραγμένων 2011

7 5. Περατωθείσες υποθέσεις Φύση των διαδικασιών ( ) Κρατικές ενισχύσεις Ανταγωνισμός Υπαλληλικές υποθέσεις Πνευματική ιδιοκτησία Λοιπές προσφυγές, αγωγές ή αιτήσεις Αιτήσεις Αναιρέσεις κατά διατάξεων επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ή αιτήσεων παρεμβάσεως Ειδικές διαδικασίες Κρατικές ενισχύσεις Ανταγωνισμός Υπαλληλικές υποθέσεις Πνευματική ιδιοκτησία Λοιπές προσφυγές, αγωγές ή αιτήσεις Αιτήσεις Αναιρέσεις κατά διατάξεων επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ή αιτήσεων παρεμβάσεως 1 1 Ειδικές διαδικασίες Σύνολο Έκθεση Πεπραγμένων

8 Στατιστικά στοιχεία 6. Περατωθείσες υποθέσεις Τομέας (2011) Αποφάσεις Διατάξεις Σύνολο Ανταγωνισμός Γεωργία Δημόσια υγεία Δημόσιες συμβάσεις Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων 2 2 Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Εμπορική πολιτική Εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5 5 Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και διάστημα Θεσμικό δίκαιο Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και εφαρμοστέοι περιορισμοί (κανονισμός REACH) 4 4 Κοινή αλιευτική πολιτική 5 5 Κοινωνική πολιτική Κρατικές ενισχύσεις Μεταφορές 1 1 Οικονομική και νομισματική πολιτική 3 3 Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή Παιδεία, επαγγελματική εκπαίδευση, νεολαία και αθλητισμός 1 1 Περιβάλλον Περιοριστικά μέτρα (Εξωτερική δράση) Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία Πρόσβαση στα έγγραφα Προστασία των καταναλωτών 1 1 Ρήτρα διαιτησίας Τελωνειακή ένωση και κοινό δασμολόγιο 1 1 Σύνολο Συνθήκης ΕΚ/ΣΛΕΕ Σύνολο Συνθήκης EA 1 1 Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων Ειδικές διαδικασίες ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Έκθεση Πεπραγμένων 2011

9 7. Περατωθείσες υποθέσεις Τομέας ( ) 1 (αποφάσεις και διατάξεις) Ανταγωνισμός Βιομηχανική πολιτική 1 Γεωργία Δημόσια υγεία Δημόσιες συμβάσεις Δημοσιονομικές διατάξεις (προϋπολογισμός, δημοσιονομικό πλαίσιο, ίδιοι πόροι, καταπολέμηση της απάτης) 2 2 Δίκαιο των επιχειρήσεων 1 1 Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων 2 3 Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Ελευθερία εγκαταστάσεως 1 Εμπορική πολιτική Ενέργεια 2 Εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και διάστημα Θεσμικό δίκαιο Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και εφαρμοστέοι περιορισμοί (κανονισμός REACH) 4 Κοινή αλιευτική πολιτική Κοινωνική πολιτική Κρατικές ενισχύσεις Μεταφορές Οικονομική και νομισματική πολιτική Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή Παιδεία, επαγγελματική εκπαίδευση, νεολαία και αθλητισμός 1 1 Περιβάλλον Περιοριστικά μέτρα (Εξωτερική δράση) Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία Πολιτισμός 1 2 Πρόσβαση στα έγγραφα Προσέγγιση των νομοθεσιών 1 1 Προστασία των καταναλωτών 2 1 Προσχώρηση νέων κρατών μελών 1 Ρήτρα διαιτησίας Τελωνειακή ένωση και κοινό δασμολόγιο Φορολογία 2 1 Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης Σύνολο Συνθήκης ΕΚ/ΣΛΕΕ Σύνολο Συνθήκης ΑΧ 10 Σύνολο Συνθήκης EA Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων Ειδικές διαδικασίες ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) την 1η Δεκεμβρίου 2009 κατέστησε αναγκαία την αλλαγή του τρόπου παρουσίασης των τομέων τους οποίους αφορούν οι ασκηθείσες προσφυγές. Συνακόλουθα, τα στοιχεία για την περίοδο αναθεωρήθηκαν αναλόγως. Έκθεση Πεπραγμένων

10 Στατιστικά στοιχεία 8. Περατωθείσες υποθέσεις Δικάσας σχηματισμός ( ) Κατανομή κατά το 2011 Τριμελή τμήματα 84,59 % Τμήμα αναιρέσεων 4,06 % Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου 7,84 % Πενταμελή τμήματα 3,50 % Αποφάσεις Διατάξεις Σύνολο Αποφάσεις Διατάξεις Σύνολο Αποφάσεις Διατάξεις Σύνολο Αποφάσεις Διατάξεις Σύνολο Αποφάσεις Διατάξεις Σύνολο Τμήμα μείζονος συνθέσεως Τμήμα αναιρέσεων Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου Πενταμελή τμήματα Τριμελή τμήματα Μονομελή τμήματα Σύνολο Έκθεση Πεπραγμένων 2011

11 9. Περατωθείσες υποθέσεις Διάρκεια των διαδικασιών σε μήνες ( ) 1 (αποφάσεις και διατάξεις) Κρατικές ενισχύσεις Πνευματική ιδιοκτησία Ανταγωνισμός Λοιπές προσφυγές, αγωγές ή αιτήσεις Υπαλληλικές υποθέσεις Αιτήσεις Κρατικές ενισχύσεις 32,4 48,1 50,3 32,4 32,8 Ανταγωνισμός 42,6 40,2 46,2 45,7 50,5 Υπαλληλικές υποθέσεις 32,7 38,6 52,8 45,3 Πνευματική ιδιοκτησία 24,5 20,4 20,1 20,6 20,3 Λοιπές προσφυγές, αγωγές ή αιτήσεις 21,5 20,6 23,9 23,7 22,8 Αιτήσεις 7,1 16,1 16,1 16,6 18,3 1 Δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της διάρκειας των διαδικασιών: οι υποθέσεις στις οποίες εκδόθηκε παρεμπίπτουσα απόφαση, οι ειδικές διαδικασίες, οι υποθέσεις τις οποίες παρέπεμψε το Δικαστήριο κατόπιν της ανακατανομής των αρμοδιοτήτων μεταξύ Δικαστηρίου και Γενικού Δικαστηρίου, καθώς και οι υποθέσεις τις οποίες παρέπεμψε το τότε Πρωτοδικείο κατόπιν της ενάρξεως λειτουργίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης. Η διάρκεια εκφράζεται σε μήνες και σε δέκατα του μήνα. Έκθεση Πεπραγμένων

12 Στατιστικά στοιχεία 10. Εκκρεμείς υποθέσεις στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους Φύση των διαδικασιών ( ) Κρατικές ενισχύσεις Ανταγωνισμός Υπαλληλικές υποθέσεις Πνευματική ιδιοκτησία Λοιπές προσφυγές, αγωγές ή αιτήσεις Αιτήσεις Ειδικές διαδικασίες Κρατικές ενισχύσεις Ανταγωνισμός Υπαλληλικές υποθέσεις Πνευματική ιδιοκτησία Λοιπές προσφυγές, αγωγές ή αιτήσεις Αιτήσεις Ειδικές διαδικασίες Σύνολο Έκθεση Πεπραγμένων 2011

13 11. Εκκρεμείς υποθέσεις στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους Τομέας ( ) 1 Ανταγωνισμός Γεωργία Δημόσια υγεία Δημόσιες συμβάσεις Δημοσιονομικές διατάξεις (προϋπολογισμός, δημοσιονομικό πλαίσιο, ίδιοι πόροι, καταπολέμηση της απάτης) Δίκαιο των επιχειρήσεων 1 Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων 3 2 Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών Εμπορική πολιτική Ενέργεια 2 1 Εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας 1 1 Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και διάστημα Θεσμικό δίκαιο Καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση των χημικών προϊόντων και εφαρμοστέοι περιορισμοί (κανονισμός REACH) 8 7 Κοινή αλιευτική πολιτική Κοινωνική πολιτική Κρατικές ενισχύσεις Μεταφορές Οικονομική και νομισματική πολιτική Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή Παιδεία, επαγγελματική εκπαίδευση, νεολαία και αθλητισμός Περιβάλλον Περιοριστικά μέτρα (Εξωτερική δράση) Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία Πολιτισμός 2 1 Πρόσβαση στα έγγραφα Προσέγγιση των νομοθεσιών 1 Προστασία των καταναλωτών Ρήτρα διαιτησίας Τελωνειακή ένωση και κοινό δασμολόγιο Φορολογία 2 1 Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης Σύνολο Συνθήκης ΕΚ/ΣΛΕΕ Σύνολο Συνθήκης ΑΧ Σύνολο Συνθήκης EA Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων Ειδικές διαδικασίες ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) την 1η Δεκεμβρίου 2009 κατέστησε αναγκαία την αλλαγή του τρόπου παρουσίασης των τομέων τους οποίους αφορούν οι ασκηθείσες προσφυγές. Συνακόλουθα, τα στοιχεία για την περίοδο αναθεωρήθηκαν αναλόγως. Έκθεση Πεπραγμένων

14 Στατιστικά στοιχεία 12. Εκκρεμείς υποθέσεις στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους Δικαστικός σχηματισμός ( ) Κατανομή κατά το 2011 Τριμελή τμήματα 86,70 % Μη ανατεθείσες 7,95 % Τμήμα αναιρέσεων 3,90 % Πενταμελή τμήματα 1,22 % Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου 0,23 % Τμήμα αναιρέσεων Πρόεδρος του Γενικού Δικαστηρίου 3 3 Πενταμελή τμήματα Τριμελή τμήματα Μονομελή τμήματα 2 Μη ανατεθείσες Σύνολο Έκθεση Πεπραγμένων 2011

15 13. Διάφορα Αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων ( ) Εισαχθείσες Περατωθείσες Κατανομή κατά το 2011 Έκβαση Εισαχθείσες Περατωθείσες Διαγραφή αιτήσεις διαδικασίες της ασφαλιστικών ασφαλιστικών Αίτηση υποθέσεως/ Απόρριψη μέτρων μέτρων δεκτή Κατάργηση της δίκης Ανταγωνισμός Γεωργία Δημόσιες συμβάσεις Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και διάστημα Θεσμικό δίκαιο Κρατικές ενισχύσεις Παιδεία, επαγγελματική εκπαίδευση, νεολαία και αθλητισμός Περιβάλλον Περιοριστικά μέτρα (Εξωτερική δράση) Πρόσβαση στα έγγραφα 1 Ρήτρα διαιτησίας Τελωνειακή ένωση και κοινό δασμολόγιο Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων Σύνολο Έκθεση Πεπραγμένων

16 Στατιστικά στοιχεία 14. Διάφορα Ταχείες διαδικασίες ( ) Υποβληθείσες αιτήσεις Δεκτές Απορριφθείσες Θέση στο αρχείο 3 Υποβληθείσες αιτήσεις Έκβαση Έκβαση Έκβαση Έκβαση Έκβαση Δεκτές Απορριφθείσες Θέση στο αρχείο 3 Υποβληθείσες αιτήσεις Δεκτές Απορριφθείσες Θέση στο αρχείο 3 Ανταγωνισμός Γεωργία Δημόσια υγεία 1 1 Δημόσιες συμβάσεις Διαδικασία 1 1 Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 1 1 Εμπορική πολιτική Εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 1 Θεσμικό δίκαιο Κοινωνική πολιτική 1 Κρατικές ενισχύσεις Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή 1 1 Περιβάλλον Περιοριστικά μέτρα (Εξωτερική δράση) Πρόσβαση στα έγγραφα Ρήτρα διαιτησίας 1 1 Υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων 1 1 Σύνολο Η ταχεία εκδίκαση μιας υποθέσεως ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου μπορεί να αποφασισθεί δυνάμει του άρθρου 76α του Κανονισμού Διαδικασίας. Η διάταξη αυτή τέθηκε σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου Η έναρξη ισχύος της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) την 1η Δεκεμβρίου 2009 κατέστησε αναγκαία την αλλαγή του τρόπου παρουσίασης των τομέων τους οποίους αφορούν οι ασκηθείσες προσφυγές. Συνακόλουθα, τα στοιχεία για την περίοδο αναθεωρήθηκαν αναλόγως. 3 Στην κατηγορία «Θέση στο αρχείο» εμπίπτουν οι ακόλουθες περιπτώσεις: ανάκληση της αιτήσεως, παραίτηση, καθώς και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το κρίνει επί προσφυγής με διάταξη πριν ακόμη αποφασισθεί αν θα γίνει δεκτή η αίτηση εκδικάσεως κατά την ταχεία διαδικασία. Υποβληθείσες αιτήσεις Δεκτές Απορριφθείσες Θέση στο αρχείο 3 Υποβληθείσες αιτήσεις Δεκτές Απορριφθείσες Θέση στο αρχείο 3 Υποβληθείσες αιτήσεις Δεκτές Απορριφθείσες Θέση στο αρχείο Έκθεση Πεπραγμένων 2011

17 15. Διάφορα Αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου κατά των οποίων ασκήθηκε αναίρεση ενώπιον του Δικαστηρίου ( ) Αριθμός αποφάσεων κατά των οποίων ασκήθηκε αναίρεση Σύνολο των δυναμένων να προσβληθούν δικαστικών αποφάσεων 1 Αριθμός αποφάσεων κατά των οποίων ασκήθηκε αναίρεση Σύνολο των δυναμένων να προσβληθούν δικαστικών αποφάσεων 1 Ποσοστό αποφάσεων κατά των οποίων ασκήθηκε αναίρεση % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 1 Σύνολο των δυναμένων να προσβληθούν αποφάσεων αποφάσεις, διατάξεις επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων και περί απορρίψεως αιτήσεων παρεμβάσεως, καθώς και όλες οι διατάξεις που περατώνουν τη δίκη εκτός από τις σχετικές με διαγραφή ή παραπομπή της υποθέσεως για τις οποίες η προθεσμία ασκήσεως έληξε ή κατά των οποίων ασκήθηκε αναίρεση. Έκθεση Πεπραγμένων

18 Στατιστικά στοιχεία 16. Διάφορα Κατανομή των αναιρέσεων που ασκήθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, αναλόγως της φύσεως της διαδικασίας ( ) Αιτήσεις Αποφάσεις δυνάμενες να προσβληθούν Αναιρέσεις (σε %) Αιτήσεις Αποφάσεις δυνάμενες να προσβληθούν Αναιρέσεις (σε %) Αιτήσεις Αποφάσεις δυνάμενες να προσβληθούν Αναιρέσεις (σε %) Αιτήσεις Αποφάσεις δυνάμενες να προσβληθούν Αναιρέσεις (σε %) Αιτήσεις Αποφάσεις δυνάμενες να προσβληθούν Κρατικές ενισχύσεις Αναιρέσεις (σε %) % % % % % Ανταγωνισμός Υπαλληλικές υποθέσεις % % % % % % % % % Πνευματική ιδιοκτησία % % % % % Λοιπές προσφυγές, αγωγές ή αιτήσεις Σύνολο % % % % % % % % % % 222 Έκθεση Πεπραγμένων 2011

19 17. Διάφορα Έκβαση των αναιρέσεων που ασκήθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου (2011) (αποφάσεις και διατάξεις) Απόρριψη αιτήσεως Ολική ή μερική αναίρεση χωρίς αναπομπή Ολική ή μερική αναίρεση με αναπομπή Διαγραφή της υποθέσεως/ Κατάργηση της δίκης Σύνολο Ανταγωνισμός Αρχές του δικαίου της Ένωσης 1 1 Γεωργία 2 2 Δημόσιες συμβάσεις 4 4 Δίκαιο των επιχειρήσεων 1 1 Εμπορική πολιτική 1 1 Εξωτερική δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 1 Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας 2 2 Θεσμικό δίκαιο Κοινωνική πολιτική 1 1 Κρατικές ενισχύσεις Περιβάλλον 1 1 Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία Πρόσβαση στα έγγραφα 2 2 Σύνολο Έκθεση Πεπραγμένων

20 Στατιστικά στοιχεία 18. Διάφορα Έκβαση των αναιρέσεων που ασκήθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου ( ) (αποφάσεις και διατάξεις) Απόρριψη αιτήσεως Ολική ή μερική αναίρεση με αναπομπή Ολική ή μερική αναίρεση χωρίς αναπομπή Διαγραφή της υποθέσεως/ Κατάργηση της δίκης Απόρριψη αιτήσεως Ολική ή μερική αναίρεση χωρίς αναπομπή Ολική ή μερική αναίρεση με αναπομπή Διαγραφή της υποθέσεως/κατάργηση της δίκης Σύνολο Έκθεση Πεπραγμένων 2011

21 19. Διάφορα Γενική εξέλιξη ( ) (εισαχθείσες, περατωθείσες, εκκρεμείς υποθέσεις) Εισαχθείσες υποθέσεις 1 Περατωθείσες υποθέσεις 2 Εκκρεμείς υποθέσεις στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους Σύνολο : το Δικαστήριο παρέπεμψε 153 υποθέσεις στο νεοσύστατο τότε Πρωτοδικείο. 1993: το Δικαστήριο παρέπεμψε 451 υποθέσεις στο πλαίσιο της πρώτης διευρύνσεως των αρμοδιοτήτων του Πρωτοδικείου. 1994: το Δικαστήριο παρέπεμψε 14 υποθέσεις στο πλαίσιο της δεύτερης διευρύνσεως των αρμοδιοτήτων του Πρωτοδικείου : το Δικαστήριο παρέπεμψε 25 υποθέσεις στο πλαίσιο της τρίτης διευρύνσεως των αρμοδιοτήτων του Πρωτοδικείου : Το τότε Πρωτοδικείο παρέπεμψε 118 υποθέσεις στο νεοσύστατο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης. Έκθεση Πεπραγμένων

Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τη δικαιοδοτική δραστηριότητα του Γενικού ικαστηρίου

Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τη δικαιοδοτική δραστηριότητα του Γενικού ικαστηρίου Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τη δικαιοδοτική δραστηριότητα του Γενικού ικαστηρίου Γενική δραστηριότητα του Γενικού ικαστηρίου 1. Εισαχθείσες, περατωθείσες και εκκρεµείς υποθέσεις (2006 2010) Εισαχθείσες

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική δραστηριότητα του Γενικού Δικαστηρίου Εισαχθείσες, περατωθείσες, εκκρεμείς υποθέσεις ( ) 1

1. Γενική δραστηριότητα του Γενικού Δικαστηρίου Εισαχθείσες, περατωθείσες, εκκρεμείς υποθέσεις ( ) 1 . Γενική δραστηριότητα του Γενικού Δικαστηρίου Εισαχθείσες, περατωθείσες, εκκρεμείς υποθέσεις (2005 2009) 200 000 800 600 400 200 0 Εισαχθείσες υποθέσεις Περατωθείσες υποθέσεις Εκκρεμείς υποθέσεις Εισαχθείσες

Διαβάστε περισσότερα

Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Πρωτοδικείου

Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Πρωτοδικείου Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του υ Γενική δραστηριότητα του υ 1. Εισαχθείσες, περατωθείσες και εκκρεμείς υποθέσεις (2000 2006) Εισαχθείσες υποθέσεις 2. Φύση της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

B Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Πρωτοδικείου

B Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Πρωτοδικείου B σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Πρωτοδικείου Γενική δραστηριότητα του Πρωτοδικείου 1. Εισαχθείσες, περατωθείσες και εκκρεμείς υποθέσεις (2000-2005) Εισαχθείσες υποθέσεις 2. Φύση της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Πρωτοδικείου Εισαχθείσες, περατωθείσες, εκκρεµείς υποθέσεις ( )

Στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Πρωτοδικείου Εισαχθείσες, περατωθείσες, εκκρεµείς υποθέσεις ( ) B σχετικά µε τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Πρωτοδικείου 1 Γενική δραστηριότητα του Πρωτοδικείου 1. Εισαχθείσες, περατωθείσες, εκκρεµείς υποθέσεις (1995 2002) Εισαχθείσες υποθέσεις 2. Φύση της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία σχετικά σχετικά µε τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του ικαστηρίου 1

Στατιστικά στοιχεία σχετικά σχετικά µε τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του ικαστηρίου 1 A σχετικά σχετικά µε τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του ικαστηρίου Γενική δραστηριότητα του ικαστηρίου. Περατωθείσες, εισαχθείσες και εκκρεµείς υποθέσεις (998-2002) Περατωθείσες υποθέσεις 2. Φύση της

Διαβάστε περισσότερα

2. Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Πρωτοδικείου

2. Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Πρωτοδικείου 2. Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Πρωτοδικείου Συνοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Πρωτοδικείου Πίνακας 1: Η γενική δραστηριότητα του Πρωτοδικείου κατά τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης

Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης Γ σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης Γενική δραστηριότητα του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης 1. Εισαχθείσες, περατωθείσες, εκκρεμείς υποθέσεις (2005 2007) Εισαχθείσες

Διαβάστε περισσότερα

Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δικαιοδοτική δραστηριότητα του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης

Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δικαιοδοτική δραστηριότητα του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης Στατιστικά στοιχεία Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δικαιοδοτική δραστηριότητα του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης Γενική δραστηριότητα του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Γ Στατιστικά στοιχεία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης

Γ Στατιστικά στοιχεία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης Γ του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης Γενική δραστηριότητα του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης 1. Εισαχθείσες, περατωθείσες, εκκρεμείς υποθέσεις (2005 2008) Εισαχθείσες υποθέσεις 2. Ποσοστό αριθμού υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης

Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης Γενική δραστηριότητα του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης 1. Εισαχθείσες, περατωθείσες και εκκρεμείς υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ Στατιστικά στοιχεία για τη δικαιοδοτική δραστηριότητα του ικαστηρίου ηµόσιας ιοίκησης

Γ Στατιστικά στοιχεία για τη δικαιοδοτική δραστηριότητα του ικαστηρίου ηµόσιας ιοίκησης Γ για τη δικαιοδοτική δραστηριότητα του ικαστηρίου ηµόσιας ιοίκησης Γενική δραστηριότητα του ικαστηρίου ηµόσιας ιοίκησης 1. Εισαχθείσες, περατωθείσες και εκκρεµείς υποθέσεις (2006 2010) Εισαχθείσες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου

Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου Γενική δραστηριότητα του Δικαστηρίου 1. Περατωθείσες, εισαχθείσες και εκκρεμείς υποθέσεις (2000 2006) Περατωθείσες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ (*) Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ (*) Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση 26.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της C 326/363 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ (*) Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση Παλαιά αρίθμηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ΤΙΤΛΟΣ Ι - ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Νέα αρίθμηση της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου

Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου Γ σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου Γενική δραστηριότητα του Δικαστηρίου 1. Εισαχθείσες, περατωθείσες, εκκρεμείς υποθέσεις (2000 2007) Εισαχθείσες υποθέσεις 2. Φύση της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου

Γ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου Γ σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου Γενική δραστηριότητα του Δικαστηρίου 1. Εισαχθείσες, περατωθείσες, εκκρεμείς υποθέσεις (2004 2008) Εισαχθείσες υποθέσεις 2. Φύση της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική δραστηριότητα του Δικαστηρίου Εισαχθείσες, περατωθείσες, εκκρεμείς υποθέσεις ( ) 1

1. Γενική δραστηριότητα του Δικαστηρίου Εισαχθείσες, περατωθείσες, εκκρεμείς υποθέσεις ( ) 1 . Γενική δραστηριότητα του Δικαστηρίου Εισαχθείσες, περατωθείσες, εκκρεμείς υποθέσεις (2005 2009) 800 700 600 500 400 300 200 00 0 Εισαχθείσες υποθέσεις Περατωθείσες υποθέσεις Εκκρεμείς υποθέσεις Εισαχθείσες

Διαβάστε περισσότερα

Δ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δικαιοδοτική δραστηριότητα του Δικαστηρίου

Δ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δικαιοδοτική δραστηριότητα του Δικαστηρίου Στατιστικά στοιχεία Δικαστήριο Δ Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δικαιοδοτική δραστηριότητα του Δικαστηρίου Γενική δραστηριότητα του Δικαστηρίου. Εισαχθείσες, περατωθείσες, εκκρεμείς υποθέσεις (2007

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 Άρθρο 14 Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1 Άρθρο 15 Άρθρο 16 Άρθρο 18 Άρθρο 19 Άρθρο 21 Άρθρο 24 Άρθρο 33 Υπηρεσίες γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 202/1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας δικαστικών εξόδων

Πίνακας δικαστικών εξόδων Πίνακας δικαστικών εξόδων (τέλη, ένσημα, παράβολα, γραμμάτια προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής) κατά την διαδικασία ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων (Ισχύς από 22.1.07) Αναρτήθηκε στις; 20 January, 2017

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δικαιοδοτική δραστηριότητα το 2014

Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δικαιοδοτική δραστηριότητα το 2014 Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ. 27/15 Λουξεμβούργο, 3 Μαρτίου 2015 Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δικαιοδοτική δραστηριότητα το 2014 Το θεσμικό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη περιεχομένων. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο δικαστικός έλεγχος της διοικήσεως και η έννομη προστασία του ιδιώτη

Σύνοψη περιεχομένων. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο δικαστικός έλεγχος της διοικήσεως και η έννομη προστασία του ιδιώτη Σύνοψη περιεχομένων Συντομογραφίες... XVII Γενική βιβλιογραφία... XXIII Ι. Ελληνικό διοικητικό δικονομικό δίκαιο... XXIII ΙΙ. Αλλοδαπό διοικητικό δικονομικό δίκαιο...xxviii Παραπομπές στην νομοθεσία και

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τη δικαιοδοτική δραστηριότητα του ικαστηρίου

Στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τη δικαιοδοτική δραστηριότητα του ικαστηρίου Στατιστικά στοιχεία ικαστήριο Στατιστικά στοιχεία σχετικά µε τη δικαιοδοτική δραστηριότητα του ικαστηρίου Γενική δραστηριότητα του ικαστηρίου. Εισαχθείσες, περατωθείσες, εκκρεµείς υποθέσεις (2006 200)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ V ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το προς επίλυση πρόβλημα Η διαχρονική νομοθετική προσπάθεια αντιμετώπισής του... 6 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ V ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το προς επίλυση πρόβλημα Η διαχρονική νομοθετική προσπάθεια αντιμετώπισής του... 6 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...... V ΕΙΣΑΓΩΓΗ..... 1 1. Το προς επίλυση πρόβλημα... 1 2. Η διαχρονική νομοθετική προσπάθεια αντιμετώπισής του... 6 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ 4346/2015

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή οικονομία 1

Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή οικονομία 1 Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή οικονομία 1 2 Σίσκος Ευάγγελος Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή οικονομία 3 D.Sc. ΣΙΣΚΟΣ Π. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Καθηγητής Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου Παράρτημα Καστοριάς

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Το παράρτημα αυτό περιέχει τον κατάλογο των νομικών βάσεων στις οποίες εφαρμόζεται η «συνήθης νομοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.)

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.) Με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/ τ. Α / 1-5-2002) «Αναβάθµιση της Πολιτικής Προστασίας και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα

7003/17 ΔΠ/γπ 1 DGG 2A

7003/17 ΔΠ/γπ 1 DGG 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2017 (OR. en) 7003/17 BUDGET 2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 του γενικού προϋπολογισμού για το 2017 που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Aπo το 1950 έως το Aπo το 1992 και μετά O ανασταλτικός ρόλος της Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Aπo το 1950 έως το Aπo το 1992 και μετά O ανασταλτικός ρόλος της Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος πρώτης και δεύτερης έκδοσης... 15 Πρόλογος τρίτης έκδοσης... 19 Πρόλογος του συγγραφέα της πρώτης και δεύτερης έκδοσης... 21 Πρόλογος συγγραφέα τρίτης έκδοσης... 25 Συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2015 (OR. fr)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2015 (OR. fr) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2015 (OR. fr) Διοργανικός φάκελος: 2015/0906 (COD) 14306/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: 737 INST 411 COUR 62 CODEC 1571 PARLNAT

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο Θέμα: Νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο Θέμα: Νέο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2011 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2010 (09.12) (OR. en) 17569/10 FIN 709 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Η δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις έργων κατά το στάδιο της ανάθεσης και κατά το στάδιο της εκτέλεσής τους

Η δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις έργων κατά το στάδιο της ανάθεσης και κατά το στάδιο της εκτέλεσής τους Παναγιώτης Σκουρής, δκηγόρος, δν Η δικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις έργων κατά το στάδιο της ανάθεσης και κατά το στάδιο της εκτέλεσής τους Εισαγωγή Το ζήτημα της δικαστικής προστασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :30. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4. Αρθρο :31. Αρθρο 30.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :30. Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :4. Αρθρο :31. Αρθρο 30. + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :30 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :1 Αρθρο 30 Συμβιβασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 4072/2012. Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μάρης

ΔΙΚΑΙΟ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 4072/2012. Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μάρης ΔΙΚΑΙΟ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ 4072/2012 Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μάρης Εισαγωγή Έννοια κάθε σημείο επιδεκτικό γραφικής παράστασης ικανό να διακρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από εκείνα άλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Το Δικαστήριο. Σύνθεση, αρμοδιότητες και διαδικασίες

Το Δικαστήριο. Σύνθεση, αρμοδιότητες και διαδικασίες Το Δικαστήριο Σύνθεση, αρμοδιότητες και διαδικασίες Για την οικοδόμηση της Ευρώπης, ορισμένα κράτη (σήμερα 28 τον αριθμό) συνήψαν μεταξύ τους Συνθήκες για την ίδρυση, αρχικά, των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EIΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EIΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ EIΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1. Ορο-λογικές διασαφήσεις... 1 1.2. Οι επίσημες εκδόσεις της ΕΕ... 3 1.3. Βιβλιογραφία... 3 1.4. ιευθύνσεις στο διαδίκτυο... 6 2. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

JUR.4 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0900 (COD) PE-CONS 1/19 JUR 15 COUR 2 INST 4 CODEC 46

JUR.4 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0900 (COD) PE-CONS 1/19 JUR 15 COUR 2 INST 4 CODEC 46 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0900 (COD) PE-CONS 1/19 JUR 15 COUR 2 INST 4 CODEC 46 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διοικητικού τίτλος. Δικαστηρίου Νόμος του 2013. Ερμηνεία. 2.(1) Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 1 Νίκος ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Δικηγόρος, Διευθυντής του ΕΚΕΜΕ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συζήτηση για τις προσαρμογές στη λειτουργία των οργάνων της ΕΚ/ΕΕ, με

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

11812/17 ΧΦ/νικ 1 DG G 2A

11812/17 ΧΦ/νικ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 11812/17 BUDGET 26 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 3 επί του γενικού προϋπολογισμού για το 2017:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Περιεχόμενο: H έννομη προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ΠΗΓΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΕ Η έννομη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 23/06/2017 Αριθμός απόφασης: 3516 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 23/06/2017 Αριθμός απόφασης: 3516 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 23/06/2017 Αριθμός απόφασης: 3516 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4493,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4493, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4493, 25.2.2015 Ν. 23(Ι)/2015 23(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ YΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :0. Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :12

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Αρθρο :0. Αρθρο :1 Πληροφορίες Νομολογίας & Αρθρογραφίας :12 + Μέγεθος Γραμμάτων - ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) Ν 2735/1999: Διεθνής Εμπορική Διαιτησία (276274) Αρθρο :0 ΦΕΚ Α` ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 2735 Διεθνής Εμπορική Διαιτησία. Αρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. Έννοια Β. Πηγές. 2. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Α. Έννοια και διακρίσεις Β. Διακρίσεις και σύνθεση πολιτικών δικαστηρίων Γ. Χρόνος απονομής της δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές)

Αριθμός απόφασης. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ Αριθμός απόφασης 63 /2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) Αποτελούμενο από τον Δικαστή Δημήτριο Μάκρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ)

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ) 68 Α. ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΝ & ΚΕΑΔ ΤΥΔ ΛΕΑΔΠΛ Μεγαρόσημο Δ.Σ.Λ Αναίρεση (προσδιορισμός) 18 15 10 15 10 Αναιρεσείων - αναιρεσίβλητος (προτάσεις) 18 15 10 15 10 Αιτών - καθού (προτάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

2. Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου * Πίνακας 1: Γενική δραστηριότητα κατά το 1997

2. Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου * Πίνακας 1: Γενική δραστηριότητα κατά το 1997 2. Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις δικαιοδοτικές δραστηριότητες του Δικαστηρίου * Γενική δραστηριότητα του Δικαστηρίου Πίνακας 1: Γενική δραστηριότητα κατά το 1997 Περατωθείσες υποθέσεις Πίνακας 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:. S L Q J... Ημερομ. \ z q a 5 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:. S L Q J... Ημερομ. \ z q a 5 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΒΟΥΛΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:. S L Q J... Ημερομ. \ z q a 5 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Κ.Ο. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Άρθρο 3 - Σχέσεις Εκκλησίας -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ, ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ.» ----------. ---------- Άρθρο 1 Δικαιούμενοι στην άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά με τις εργασίες των επιτροπών κατά τη διάρκεια του {SWD(2015) 165 final}

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. σχετικά με τις εργασίες των επιτροπών κατά τη διάρκεια του {SWD(2015) 165 final} ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.9.2015 COM(2015) 418 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τις εργασίες των επιτροπών κατά τη διάρκεια του 2014 {SWD(2015) 165 final} EL EL ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα I. Ανίχνευση των παραβάσεων

Παράρτηµα I. Ανίχνευση των παραβάσεων Παράρτηµα I Ανίχνευση των παραβάσεων Πίνακας 1.1. Μέσα ανίχνευσης των παραβάσεων (Κατάσταση στις 31 εκεµβρίου 2002) Έτος Καταγγελίες ¹ Περιπτώσεις ανιχνευθείσες αυτεπαγγέλτως Μη ανακοίνωση ² Σύνολα Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Το Πολιτικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενότητα 2 η : Οι Δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεώργιος Ανδρέου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων VII ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων... 1-6 Κεφάλαιο δεύτερο: Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 5.6.2015 L 139/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/864 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Ιουνίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με τα τέλη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15

Ανάρτηση Απαντήσεων στις Εξετάσεις του μαθήματος «Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική» Πέμπτη, 02 Ιούλιος :15 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ με παραπομπή στις σημειώσεις 1. 1. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) είναι Ανεξάρτητη Αρχή, βλ. Σημ. σελ. 11-12. 1. 2.Δ. Ότι πρέπει να διακινούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 2016

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΚΥΡΙΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (χ) 5234 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ν. 4055/2012 38 ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙΣΕΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν.

Διαβάστε περισσότερα

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 3) «αιτούν κράτος-μέλος»: το κράτος-μέλος από το έδαφος του οποίου έχει Σχέδιο νόμου «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15 ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Τα μαθήματα που θα προσφερθούν στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής είναι τα ακόλουθα:

Τα μαθήματα που θα προσφερθούν στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής είναι τα ακόλουθα: Τα μαθήματα που θα προσφερθούν στις κατευθύνσεις του ΠΜΣ της Νομικής Σχολής είναι τα ακόλουθα: 1.Κατεύθυνση «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» Αστικό Δίκαιο Ενωσιακής προέλευσης (Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο) Ερμηνεία των Νομών

Διαβάστε περισσότερα

Ο νόµος 3900/2010 και η ταχύτητα εκδίκασης φορολογικών υποθέσεων από την επταµελή σύνθεση του Β Τµήµατος του ΣτΕ το έτος 2018

Ο νόµος 3900/2010 και η ταχύτητα εκδίκασης φορολογικών υποθέσεων από την επταµελή σύνθεση του Β Τµήµατος του ΣτΕ το έτος 2018 Ο νόµος 3900/2010 και η ταχύτητα εκδίκασης φορολογικών υποθέσεων την επταµελή σύνθεση του Β Τµήµατος του ΣτΕ το έτος 2018 Στο παρόν άρθρο µου δεν θα ασχοληθώ µε κάποιο συγκεκριµένο νοµικό ζήτηµα, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ 599/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ

ΣτΕ 599/2012 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΣτΕ 599/2012 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9 Ιουνίου 2011, με την εξής σύνθεση: Γ. Σταυρόπουλος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Γ Τμήματος, Ν. Μαρκουλάκης,

Διαβάστε περισσότερα

1.Κατεύθυνση «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ»

1.Κατεύθυνση «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» 1.Κατεύθυνση «ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» Αστικό Δίκαιο Ενωσιακής προέλευσης (Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο) Ερμηνεία των Νομών και Δικαιοπραξιών Ειδικά θέματα στο σύστημα της Αδικοπρακτικής Ανώμαλη εξέλιξη των συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις. ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Βλέπε και 13 επισυναπτόµενα έγγραφα - διατάξεις ΣΧΕ ΙΟ ΙΑΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ και ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αιτιολογική Έκθεση Σύµφωνα και µε τα συµπεράσµατα και τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Γεωργία Καζάκου, ΠΕ09. Οικονομολόγος. Πολιτική Παιδεία. Β Τάξη Γενικού Λυκείου Πολιτική Παιδεία Β Τάξη Γενικού Λυκείου 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 4.4 Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 2 Άρθρο 26 του Συντάγματος Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια. Οι αποφάσεις τους

Διαβάστε περισσότερα

9975/16 ΓΒ/ακι/ΕΚΜ 1 DRI

9975/16 ΓΒ/ακι/ΕΚΜ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0906 (COD) 9975/16 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.5.2017 COM(2017) 245 final 2017/0098 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ

Α. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ Α. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΥΛΗΣ ΕΦΕΣΗ Α ΑΙΤΗΜΑ. Παραίτηση 206. Όχι μεταβολή της βάσης της αγωγής 209. ΑΝΑΣΤΟΛΗ εφεσιβληθείσας απόφασης 107, 137. ΑΝΕΚΚΛΗΤΕΣ αποφάσεις. Μη προσβαλλόμενες με ένδικα μέσα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Στεργιανή Μαλιώρα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο,

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η πτώχευση.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.8.2013 COM(2013) 604 final 2013/0293 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 857/2010 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2522 ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α -ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ, ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Ι. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία

Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία Oργάνωση της δικαιοσύνης - Πορτογαλία ΕΝ ΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Οι δικαστικές αποφάσεις υπόκεινται σε αιτήσεις διόρθωσης ουσιαστικών

Διαβάστε περισσότερα

137/2017 από το πρακτικό της 25 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

137/2017 από το πρακτικό της 25 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς Σελίδα 1 από 5 Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1256/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1256/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 73 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1256/2012 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της έφεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Γενική έκθεση 2007 ΤΕΛΙΚΟ Γενικές παραποµπές και άλλοι χρήσιµοι σύνδεσµοι

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Γενική έκθεση 2007 ΤΕΛΙΚΟ Γενικές παραποµπές και άλλοι χρήσιµοι σύνδεσµοι EL EL EL ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γενική έκθεση 2007 ΤΕΛΙΚΟ Γενικές παραποµπές και άλλοι χρήσιµοι σύνδεσµοι Γενικές παραποµπές και άλλοι χρήσιµοι σύνδεσµοι Κεφάλαιο I Τµήµα 1.1. ιακυβέρνηση και βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Γενική θεώρηση: φορείς Δικαιωμάτων- Αποδέκτες Δικαιωμάτων- περιορισμοί και όρια των περιορισμών

Γενική θεώρηση: φορείς Δικαιωμάτων- Αποδέκτες Δικαιωμάτων- περιορισμοί και όρια των περιορισμών ΥΛΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΔιΛ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΥΡΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - Συνταγματικό Δίκαιο Βασικές έννοιες: Σύνταγμα- Διακρίσεις του- Η έννοια του νόμου- Τυπικός, ουσιαστικός νόμος, εξουσιοδότηση-

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Αριθμός ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αριθμός 10 1997 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές : Στέφανο Ματθία, Πρόεδρο, Ευάγγελο Ρίκο,Αγησίλαο Μπακόπουλο,και Γεώργιο Βελλή, Αντιπροέδρους, Θεόδωρο

Διαβάστε περισσότερα

9227/19 ADD 1 ΔΑ/ΘΛ/μγ 1 ECOMP.1 LIMITE EL

9227/19 ADD 1 ΔΑ/ΘΛ/μγ 1 ECOMP.1 LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουνίου 2019 (OR. en) 9227/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 25 ECOFIN 488 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Οικονομικά και Δημοσιονομικά Θέματα) 17

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογοι... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7 ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8

Πρόλογοι... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7 ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 8 Πρόλογοι... ΙΧ Συντομογραφίες... ΧΧΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

José Pedro Pessoa e Costa κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

José Pedro Pessoa e Costa κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ (τρίτο τμήμα) της 13ης Μαρτίου 2003 Υπόθεση Τ-166/02 José Pedro Pessoa e Costa κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «Υπάλληλοι - Απόφαση περί κινήσεως πειθαρχικής διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ vii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Eισαγωγή-Η έννοια της Ποινικής Δικονομίας... 1 2. Η πρακτική σημασία της διάκρισης μεταξύ ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας... 3 ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 1. Οι πηγές της Ποινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ της 4ης Μαρτίου 2015 (ΕΕ 2015, L 105, σ. 1) όπως τροποποιήθηκε στις: (1) 13 Ιουλίου 2016 (ΕΕ 2016, L 217, σ. 71) (2) 13 Ιουλίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1172/2017 εγκυκλίου και παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση εκκρεμών υποθέσεων.

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1172/2017 εγκυκλίου και παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση εκκρεμών υποθέσεων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Ξ Η 30. Aποφασίζουμε:

Π Ρ Α Ξ Η 30. Aποφασίζουμε: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αθήνα, 27 Απριλίου 2017 Π Ρ Α Ξ Η 30 Θέμα: «Επικαιροποίηση της υπ αριθ. 7/30.04.2015 απόφασης του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. για

Διαβάστε περισσότερα