Αγορά καινούριων Ι.Χ. οχημάτων από α) επιχείρηση ενοικιάσεως αυτοκινήτων/μοτοσυκλετών, β) ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγορά καινούριων Ι.Χ. οχημάτων από α) επιχείρηση ενοικιάσεως αυτοκινήτων/μοτοσυκλετών, β) ξενοδοχειακή επιχείρηση."

Transcript

1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1. Είναι επιλέξιμες οι κάτωθι δαπάνες; Αγορά εταιρικών μεριδίων Απάντηση: Εφόσον από το εγκεκριμένο από την Τράπεζα επιχειρηματικό σχέδιο προκύπτει ότι η εξαγορά εντάσσεται στο αναπτυξιακό πλάνο της επιχείρησης και με την εξαγορά αποκτά πλειοψηφικό πακέτο και ασκεί κυρίαρχη επιρροή. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επιλεξιμότητα των κωδικών δραστηριότητας Εξαγορά συνόλου επιχειρηματικής μονάδας (επιχείρισης;) Απάντηση: Εφόσον από το εγκεκριμένο από την Τράπεζα επιχειρηματικό σχέδιο προκύπτει ότι η εξαγορά της επιχείρησης εντάσσεται στο αναπτυξιακό πλάνο της επιχείρησης. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επιλεξιμότητα των κωδικών δραστηριότητας Αγορά άδειας ταξί, καθώς και του οχήματος Απάντηση: Επιλέξιμη δαπάνη, εφόσον πρόκειται για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ή επέκταση υφιστάμενης Αγορά φαρμακείου (άδεια και εξοπλισμός) Απάντηση: Επιλέξιμη δαπάνη, εφόσον πρόκειται για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ή επέκταση υφιστάμενης Αγορά οχημάτων επαγγελματικής χρήσης, σχετικής με τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων Απάντηση: οι δαπάνες είναι επιλέξιμες, υπό την προϋπόθεση οτι οι επιχειρήσεις θα ιδιοχρησιμοποιήσουν τα οχήματα. Επιπλέον πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών, οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και στις δαπάνες που αποκλείονται από τον κανονισμό ΕΚ 1998/2006 (de minimis). Αγορά οικοπέδου που θα χρησιμοποιηθεί για αποθηκευτικός χώρος της επιχείρησης Απάντηση: Εφόσον περιλαμβάνεται στην Απόφαση Υπαγωγής του Ν. 3299/2004 ή άλλου προγράμματος κρατικής ενίσχυσης ή εφόσον από το υποβληθέν και εγκεκριμένο από την Τράπεζα επιχειρηματικό σχέδιο προκύπτει ότι η δαπάνη αυτή εντάσσεται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της επιχείρησης Αγορά υλικών ασφαλτόστρωσης από κατασκευαστική εταιρεία δημοσίων έργων Απάντηση: Είναι επιλέξιμη δαπάνη

2 Αγορά οχημάτων τα οποία επιχείρηση ενοικίασης/μίσθωσης αυτοκινήτων ενοικιάζει αλλά και μισθώνει (χρηματοδοτική μίσθωση/leasing). Η απόκτηση των οχημάτων θεωρείται πάγιος εξοπλισμός; Σε συνδυασμό με την ερώτηση Αγορά καινούριων Ι.Χ. οχημάτων από α) επιχείρηση ενοικιάσεως αυτοκινήτων/μοτοσυκλετών, β) ξενοδοχειακή επιχείρηση. Απάντηση: οι δαπάνες είναι επιλέξιμες, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις θα ιδιοχρησιμοποιήσουν τα οχήματα (π.χ. η ξενοδοχειακή επιχείρηση θα χρησιμοποιεί τα οχήματα για μεταφορά πελατών, προσωπικού, αγαθών απο τους προμηθευτές της προς το ξενοδοχείο και μόνο κ.λ.π., η επιχείρηση ενοικιάσεως αυτοκινήτων θα τα χρησιμοποιεί για ενοικίαση σε τουρίστες όχι για την μεταφορά εμπορευμάτων τρίτων) αγορά επαγγελματικής στέγης προς ίδια χρήση (όχι για εκμετάλλευση);" Απάντηση: Είναι αποδεκτή, εφόσον από το υποβληθέν και εγκεκριμένο από την Τράπεζα επιχειρηματικό σχέδιο προκύπτει ότι η δαπάνη αυτή εντάσσεται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της επιχείρησης Μεταχειρισμένος εξοπλισμός Απάντηση: Δεν αναφέρεται ως μη επιλέξιμη δαπάνη από τη Δράση Τοπικός αντιπρόσωπος οχημάτων, δύναται να υπαχθεί στο Υποπρόγραμμα Β για αγορά καινούριων οχημάτων από τον αποκλειστικό εισαγωγέα στη χώρα; Απάντηση: Εφόσον ο ΚΑΔ είναι επιλέξιμος, το επόμενο βήμα είναι να διερευνήσετε αν η δαπάνη είναι επιλέξιμη σύμφωνα με τον ορισμό του δανείου επιχειρηματικής ανάπτυξης (COCOF ) Κατασκευαστική εταιρεία, δύναται να υπαχθεί στο Υποπρόγραμμα Β για αγορά δομικών υλικών, με σκοπό την ανέγερση οικοδομής προς πώληση ή εκμετάλλευση; Απάντηση: αυτοτελώς η δαπάνη είναι επιλέξιμη, ωστόσο θα πρέπει να συνδυαστεί με τις μη επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στο Αρθρο 6, παρ. 12 της Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης Αγροτικός συνεταιρισμός, με αντικείμενο τη συγκέντρωση, διαλογή, συσκευασία και τυποποίηση αγροτικών προϊόντων, σπαραγγιών, ακτινιδίων ροδάκινων κλπ (δευτερογενής τομέας, ΚΑΔ ), δύναται να υπαχθεί στο Υποπρόγραμμα Α, για απόκτησηδημιουργία ψυγείων; Απάντηση: Ο συνεταιρισμός είναι αποδεκτή νομική μορφή, υπό την προϋπόθεση να έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, επιπρόσθετα θα πρέπει να διερευνηθεί η επιλεξιμότητα βάσει Κανονισμού de minimis

3 Αγορά επιχείρησης franchise που οι δαπάνες της αιτούμενης χρηματοδότησης αφορούν εμπορεύματα, εγγυήσεις ενοικίων, εγγυήσεις εισπράξεων, δικαιώματα δικαιόχρησης; Σε ποιο πρόγραμμα; Απάντηση: Επιλέξιμες δαπάνες, εφόσον εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία της επιχείρησης από τον franchisor 2. Επαγγελματίας αγρότης επενδύει στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ΚΑΔ 35.1) ενώ έχει πραγματοποιήσει και έναρξη δραστηριότητας στην αρμοδια ΔΟΥ. Δύναται να χρηματοδοτήθηκε για την κατασκευή του ΦΒ σταθμού, μέσω του Προγράμματος «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»; Απάντηση: Είναι αποδεκτό, εφόσον υπάρχει έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και τηρούνται τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία 3. Επιλέξιμοι ΚΑΔ: Απάντηση: Αποστέλλουμε νέα κατάσταση ΚΑΔ και παρακαλούμε για την συνεργασία σας, λόγω του σταθερού συστήματος παρακολούθησης των ΚΑΔ που διατηρείτε, μέχρις οριστικοποίησής τους από την Διαχειριστική Αρχή 4. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1086/ ο ΚΑΔ «Υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου» συμπεριλαμβάνεται πλέον στον «Υπηρεσίες παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών». Ο τελευταίος είναι επιλέξιμος; Απάντηση: Δεν είναι επιλέξιμος 5. Επιχειρήσεις δικαιοδόχοι (franchisee), στις οποίες οι δικαιοπάροχοι (franchisors) είτε συμμετέχουν με κεφάλαια/δικαίωμα ψήφου σε αυτές είτε όχι, αλλά προφανώς τεκμαίρεται κυρίαρχη επιρροή είναι επιλέξιμες και αν ναι υπό ποίες προϋποθέσεις; Απάντηση: Θα πρέπει να ελεγχθει η ανεξαρτησία της επιχείρισης 6. Τι σημαίνει «δεν έχει υλοποιηθεί» η επένδυση; Απάντηση: Αφορά στον έλεγχο φυσικού αντικειμένου, πιστοποιείται από την τεχνική υπηρεσία φυσικό αντικείμενο υπολειπόμενο της εγκριτικής απόφασης ; 7. Πως ακριβώς ορίζεται η μόνιμη και μοναδική κατοικία; Απάντηση:Η κατοικία θα πρέπει να συγκεντρώνει σωρευτικά και τις δύο ιδιότητες, δηλαδή να είναι η μοναδική κατοικία της οικογένειας και η οικογένεια να διαμένει μόνιμα σ αυτήν. 8. Πότε άρχεται η επιλεξιμότητα των δαπανών; Απάντηση: Εφόσον οι δαπάνες αφορούν σε επενδυτικό σχέδιο ενταγμένο σε πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης, η ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται από αυτό, η από τον φορέα Διαχείρισής του. Στην περίπτωση επενδυτικού σχεδίου μη ενταγμένου ή επιχειρηματικού σχεδίου,

4 ως ημερομηνία επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συνεπένδυση με τις Τράπεζες ( ). 9. Αποσαφήνιση της διαδικασίας σφράγισης παραστατικών, όπως αυτή περιγράφεται στην παρ. 3 του Αρθρου 6 της υπογραφείσας Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης της Δράσης ΕΠΙΧ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ Απάντηση: Αφού λάβαμε υπόψη και σχετική οδηγία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» - ΕΠΑΝ ΙΙ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ), σας γνωρίζουμε ότι : Για τα επενδυτικά σχέδια: Επί του συνόλου των πρωτότυπων παραστατικών του επενδυτικού σχεδίου και σε κάθε ένα χωριστά τίθεται σφραγίδα με το λεκτικό «Χρηματοδοτήθηκε με δάνειο του ΤΕΠΙΧ_ΕΕ σε ποσοστό...% επί της καθαρής αξίας του παρόντος.» Προαιρετικά μπορεί να συμπληρωθεί η σφραγίδα με την επωνυμία της ενισχυόμενης επιχείρησης, τον αριθμό της σύμβασης δανείου και την επωνυμία της Τράπεζας που δίνει το δάνειο και σφραγίζει τα παραστατικά. Η ενέργεια της σφράγισης απαιτείται για τους κάτωθι λόγους: Α) η σφράγιση ενός εκάστου παραστατικού απαιτείται προκειμένου να διασφαλίζεται ο έλεγχος ότι η δαπάνη που ενσωματώνεται σε ένα έκαστο σφραγισμένο φορολογικό παραστατικό δεν θα χρηματοδοτηθεί με κρατικές ενισχύσεις που υπερβαίνουν σωρευτικά το 100% της καθαρής αξίας του φορολογικού παραστατικού (αφαιρουμένου του ΦΠΑ), και Β)η σφράγιση του συνόλου των παραστατικών ενός επενδυτικού σχεδίου απαιτείται για να διασφαλίζεται ο έλεγχος από κάθε φορέα παροχής κρατικής ενίσχυσης ότι η συνδρομή όλων των Προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων στα οποία έχει ενταχτεί το επενδυτικό σχέδιο (π.χ. της ενίσχυσης υπό μορφή επιδότησης Αναπτυξιακού Νόμου + δάνειου επιδοτούμενου επιτοκίου), δεν ξεπερνά το 100% του κόστους του επιχειρησιακού σχεδίου, δηλαδή της συνολικής καθαρής αξίας των σχετικών φορολογικών παραστατικών Για τα επιχειρηματικά σχέδια Για τους προαναφερόμενους λόγους, αλλά επιπρόσθετα προκειμένου να αποτρέπεται κάποια επιχείρηση με τα ίδια παραστατικά να χρηματοδοτείται με κεφάλαιο κίνησης από περισσότερες της μιας τράπεζες, θεωρούμε διασφαλιστικό να σφραγίζεται με το ίδιο λεκτικό το σύνολο των χρηματοδοτούμενων παραστατικών. 10. Πέραν της γνωστοποίησης του ΑΙΕ στον πελάτη, απαιτείται η γνωστοποίηση και στο ΕΤΕΑΝ ΑΕ πριν από κάθε εκταμίευση;

5 Απάντηση: Αρθρο 6, παρ. 2 της Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης «Ο υπολογισμός του ΑΙΕ για κάθε δάνειο γίνεται άπαξ με το τραπεζικό επιτόκιο που λαμβάνεται υπ όψιν «κατά τη στιγμή χορήγησης της ενίσχυσης», δηλαδή κατά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης. (ή κατά την Α εκταμίευση, σε περίπτωση που εν των μεταξύ υπάρχει διαφοροποίηση των όρων του δανείου, οπότε και θα τροποποιείται η δανειακή σύμβαση) Επικαιροποίηση του ΑΙΕ θα γίνεται μόνο στην περίπτωση που τροποποιούνται οι όροι της δανειακής σύμβασης. π.χ. το δανειακό κεφάλαιο, η περίοδος χάριτος ή η περίοδος αποπληρωμής. Το επικαιροποιημένο ΑΙΕ θα αναφέρεται στην τριμηνιαία αναφορά.» Εφόσον υπάρξει τροποποίηση του ΑΙΕ κατά την εκταμίευση, η ΕΤΕΑΝ ΑΕ πρέπει να ενημερώνεται, με ηλεκτρονικό μήνυμα. 11. Σύμφωνα με τη Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης δεν επαναπροσδιορίζεται το ΑΙΕ για κυμαινόμενα επιτόκια Όταν τροποποιούνται όροι (ποιοι) συμβάσεως κυμαινομένου επιτοκίου θα επαναπροσδιορίζεται το ΑΙΕ; Απάντηση: Κάθε όρος που επηρεάζει το ΑΙΕ, σύμφωνα με τον ορισμό και υπολογισμό του, όπως το δανειακό κεφάλαιο, η περίοδος χάριτος ή η διάρκεια του δανείου Σε ποιές περιπτώσεις συμβάσεως σταθερού επιτοκίου απαιτείται επαναπροσδιορισμός; Απάντηση: Κάθε όρος που επηρεάζει το ΑΙΕ, σύμφωνα με τον ορισμό και υπολογισμό του, όπως το δανειακό κεφάλαιο, η περίοδος χάριτος ή η διάρκεια του δανείου Σε ειδικές περιστάσεις (επίδικα δάνεια, απεντάξεις, ολικές πρόωρες εξοφλήσεις κοκ) απαιτείται επαναπροσδιορισμός; Απάντηση: Έχουμε δεχτεί στην τεχνική συνάντηση της ότι στις περιπτώσεις μερικής ή ολικής πρόωρης αποπληρωμής και εφόσον ζητηθεί από τον πελάτη θα επαναπροσδιορίζεται το ΑΙΕ. Η ίδια απάντηση μπορεί να επεκταθεί και για τις απεντάξεις 12. Η έννοια της «χορήγησης της χρηματοδότησης» εξομοιώνεται με την υπογραφή της συμβάσεως; Απάντηση: Εχει επαναδιατυπωθεί το σχετικό κείμενο της Συμφωνίας 13. Οι εκάστοτε υπολογιζόμενες τιμές του ΑΙΕ α)κοινοποιούνται αμέσως στον πιστούχο ή στο ΕΤΕΑΝ β)καταγράφονται κάπου ως πληροφοριακό δεδομένο και από ποιον; Απάντηση: Στον πιστούχο και στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ κ (βλέπετε ανταλλασσόμενα αρχεία xml) 14. Είναι αποδεκτό ως παραστατικό η τεχνική έκθεση αυτοψίας/πιστοποίησης προόδου εργασιών της σχετικής υπηρεσίας της Τράπεζας, στις περιπτώσεις χρηματοδότησης

6 επενδυτικών σχεδίων μη ενταγμένων σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων (αφορά κατασκευή ή ανακαίνιση επαγγελματικής στέγης) Απάντηση: Αναφέρθηκε παραπάνω η σκοπιμότητα σφράγισης των φορολογικών παραστατικών. Με την τεχνική έκθεση αυτοψίας/πιστοποίησης προόδου εργασιών δεν βοηθούμε να αποτραπεί η εκ νέου χρηματοδότηση των ιδίων δαπανών από άλλη τράπεζα ή/και από άλλο πρόγραμμα 15. Στις περιπτώσεις δανείων επιχειρηματικής ανάπτυξης που αφορούν εισαγόμενα εμπορεύματα παρέχεται η δυνατότητα σταδιακών εκταμιεύσεων; Απάντηση: Σύμφωνα με το Αρθρο 6, παρ. 15 δεν είναι αποδεκτές οι σταδιακές εκταμιεύσεις δανείου επιχειρηματικής ανάπτυξης. Ωστόσο δεν αποκλείεται η κατάθεση περισσοτέρων της μιας αιτήσεων εντός των ορίων των προγραμμάτων 16. Δύναται να υποβάλλει αίτηση για το πρόγραμμα «ΤΕΠΙΧ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» επιχείρηση που εμφάνισε ασυνέπεια στο παρελθόν (σε δάνεια που έχει λάβει με την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ) αλλά σήμερα είτε είναι ενήμερη είτε τα έχει εξοφλήσει. Απάντηση: Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν λάβει την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ σε προγράμματα που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και εμφανίζουν ασυνέπεια (ληξιπροθεσμία) στο εγγυημένο δάνειο (πρώτος έλεγχος όταν αποστέλλεται το αρχείο προεγκρίσεων από την Τράπεζα στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ για τον έλεγχο αυτού του κριτηρίου επιλεξιμότητας και δεύτερος έλεγχος του ιδίου κριτηρίου γίνεται κατά την διαδικασία έγκρισης του δανείου από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ). 17. Στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για επιχειρήσεις που υπόκεινται σε ειδικό φορολογικό καθεστώς (δεν υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ ) μπορούμε να λάβουμε αντίγραφα από τα βιβλία εσόδων εξόδων προκειμένου να διαπιστωθεί ο κύκλος εργασιών, δεδομένου ότι ακόμη δεν έχουν υποβληθεί οι φορολογικές δηλώσεις. Απάντηση: Θεωρούμε πως για τα έσοδα του έτους 2012 των εταιρειών, οι οποίες δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και μέχρι την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) που συνοδεύει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δύναστε να λάβετε αντίγραφα από το Βιβλίο Εσόδων Εξόδων για την διαπίστωση του ύψους του κύκλου εργασιών. Θα πρέπει όμως η χρήση της δυνατότητα αυτής να γίνεται για επιχειρήσεις, που δεν θα φέρουν σε δύσκολη θέση την τράπεζα, όταν θα χρειαστεί να γίνει επιβεβαίωση των στοιχείων με το επίσημο κατατεθέν Ε3 18. Εισφορά Ν.128/75 Επειδή πρόκειται για πρόγραμμα συνεπένδυσης ποιο θα είναι το ποσοστό της εισφοράς που θα επιβαρύνει τη σύμβαση;

7 Απάντηση: Σύμφωνα με τη Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης (Άρθρο 6/Παρ.8) το επιτόκιο εκτοκισμού επιβαρύνεται με την εισφορά του Ν. 128/75 που σήμερα ανέρχεται σε 0,60% και η οποία βαρύνει την επιχείρηση. Η εισφορά επιβαρύνει μόνο το μέρος των κεφαλαίων της Τράπεζας. Αρχείο αιτήσεων Ποια η διάρκεια της έγκρισης που δίδει η ΕΤΕΑΝ και αναφέρεται στο απαντητικό αρχείο αιτήσεων ; Απάντηση: Σύμφωνα με τη Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης υπάρχουν τα παρακάτω χρονικά όρια: α) Η σύμβαση του δανείου θα πρέπει να έχει υπογραφεί από την επιχείρηση εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από την ανακοίνωση σ αυτήν της εγκριτικής απόφασης της τράπεζας, και β) Το σύνολο του ποσού του δανείου (για τα κεφάλαια κίνησης) θα πρέπει να εκταμιεύεται εντός 3 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και όχι αργότερα από την , που είναι η καταληκτική ημερομηνία εκταμιεύσεων για το ΕΣΠΑ. Για τα επενδυτικά δάνεια, υπάρχει δυνατότητα τμηματικών εκταμιεύσεων του δανείου, ανάλογα και με την πρόοδο του επενδυτικού σχεδίου, οι οποίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός της διάρκειας της περιόδου χάριτος και σε κάθε περίπτωση έως την Απαιτείται έγγραφη ενημέρωση του πελάτη για την έγκριση δανείου από την Τράπεζα; Απάντηση: Η Τράπεζα μπορεί να επιλέξει τον τρόπο ενημέρωσης του πελάτη αρκεί να αποδεικνύεται η ημερομηνία ενημέρωσής του καθώς εντός δύο μηνών από την ενημέρωσή του πρέπει να υπογραφεί η δανειακή σύμβαση. Απαιτείται η αποστολή δοσολογίου δανείου στην ΕΤΕΑΝ σε κάθε σταδιακή εκταμίευση ή αρκεί η αποστολή του όταν ολοκληρωθούν όλες οι εκταμιεύσεις; Απάντηση: Η ερώτηση αυτή αφορά μόνο τα επενδυτικά δάνεια τα οποία έχουν τη δυνατότητα τμηματικών εκταμιεύσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕΑΝ εκταμιεύει προς την Τράπεζα το αντίστοιχο ποσό (50%) σε κάθε εκταμίευση θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση της ΕΤΕΑΝ για κάθε σταδιακή εκταμίευση εκτός και αν ακολουθηθεί άλλη διαδικασία καταβολής των κεφαλαίων της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. 22. Επιστολές απόρριψης αιτήσεων Απάντηση: Σύμφωνα με τη Συμφωνία Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης (Άρθρο 6 /Α2) οι λόγοι απόρριψης κατηγοριοποιούνται ως εξής: μη πλήρωση κριτηρίων επιλεξιμότητας στη δράση μη αποδεκτή πιστοληπτική διαβάθμιση

8 μη αποδεκτό επίπεδο εξασφαλίσεων υπέρβαση ανώτατου ορίου de minimis υπέρβαση ανώτατου ορίου ενισχύσεων άλλοι λόγοι απόρριψης Με βάση τα επισυναπτόμενα πρότυπα επιστολών καλύπτονται μόνο οι λόγοι απόρριψης του 1ου και του 2ου σημείου. Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε σχετικά με την Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ- Επιχειρηματική Επανεκκίνηση. Συγκεκριμένα προχωρούμε σε εκταμίευση ή όχι σε περίπτωση που : 1. Η Φορολογική Ενημερότητα έχει παρακράτηση 2. Η Φορολογική Ενημερότητα αναφέρει ότι υπάρχει ρύθμιση η οποία τηρείται, αλλά δεν υπάρχει παρακράτηση οκ 3. Η Ασφαλιστική Ενημερότητα έχει παρακράτηση Απάντηση: στην περίπτωση ύπαρξης υποχρέωσης παρακράτησης ποσού στα αποδεικτικά ενημερότητας, η επιχείρηση δε θεωρείται επιλέξιμη. Όμως εάν το ποσό της παρακράτησης εξυπηρετηθεί από άλλη πηγή, τότε δύναται να εκταμιευθει το δάνειο.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΤΕΠΙΧ «ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2 Σελ. ΣΤΟΧΟΙ & ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα χρηµατοδοτεί τη µετεγκατάσταση των επιχειρήσεων γενικά ή σε συγκεκριµένες περιοχές( Β.Ε.ΠΕ.,

Διαβάστε περισσότερα

AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013» AΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013 «Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών».

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών». ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 20/02/2012 ΜΕΧΡΙ 18/05/2012 Προκηρύχτηκε στις 21/12/2011 το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης

Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης Προκήρυξη του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιδότησης Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.)

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟ ΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.) Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαµηλότοκων ανείων νια την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών Με Κοινή Απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (25% έως 70%) για την ενίσχυση δράσεων που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων των χερσαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

ΜΕΤΡΟ 312 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΠΙΧ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΠΙΧ ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΠΙΧ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ, ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές

Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Σύγχρονες τραπεζικές συναλλαγές ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Σπυρίδων Δ. Κοττώρης Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΡΑΣΗΣ 1 «Σχέδιο στήριξης επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηµατιών (σε φάση start-up)» ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σκοπός του προγράµµατος Η στρατηγική του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα