: ΕΓΓΑΜΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ 2 ΠΑΙΔΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": ΕΓΓΑΜΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ 2 ΠΑΙΔΙΩΝ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΤΛΟΙ Θεσσαλίας. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ - Πτυχιούχος Κτηνιατρικής Α.Π.Θ. - Υποστράτηγος ε.α. Ειδικών Καθηκόντων της ΕΛ. ΑΣ. (Αστυκτηνίατρος) - Διδάκτωρ Υγιεινής Τροφίµων Α.Π.Θ. - Επίκουρος καθηγητής επί θητεία στο Τµήµα Κτηνιατρικής του Πανεπιστηµίου - Εκπαιδευτής Σ. Ε. Κ. (πιστοποιηµένος από το Ε. ΚΕ. ΠΙΣ.) - Εκπαιδευτής ΕΦΕΤ : Ν Α Κ Ο Σ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ : ΣΥΜΕΩΝ : : ΕΓΓΑΜΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ 2 ΠΑΙΔΙΩΝ : ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 14 Τ.Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΤΗΛ./ΦΑΞ κιν :

2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ Αποφοίτησα από τη Σχολή της πρώην Χωροφυλακής Αποφοίτησα από την Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ Τα φοιτητικά χρόνια υπηρέτησα σε νευραλγικές θέσεις της Δ/νσης Τροχαίας και της Δ/νσης Αγορανοµίας Θεσσαλονίκης. Αποφοίτησα από τη Σχολή Τροχαίας και ανέλαβα την ευθύνη της κυκλοφοριακής αγωγής στα Σχολεία του πολεοδοµικού συγκροτήµατος Θεσσαλονίκης, πρόγραµµα που εφαρµόστηκε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και διεξήχθη µε επιτυχία Δ/νση Αγορανοµίας Θεσσαλονίκης, ως προϊστάµενος Γραφείου και ταυτόχρονα εκπαιδευτής στα σεµινάρια επιµόρφωσης των στελεχών της Αγορανοµίας, αλλά και των νέων Αξιωµατικών, στα πλαίσια της πρακτικής τους εκπαίδευσης µετά την αποφοίτησή τους από τη σχολή. Με τη λήψη του πτυχίου, µετατάσσοµαι στην κατηγορία ειδικών καθηκόντων (Αστυκτηνιάτρων), και αναλαµβάνω προϊστάµενος αστυκτηνιατρικού ελέγχου. Οργανώνω την Αστυκτηνιατρική Υπηρεσία της Αγορανοµίας Θεσσαλονίκης, η οποία λειτούργησε µε επιτυχία και αναγνωρισµένη αποτελεσµατικότητα µέχρι της απόσπασής µου στον ΕΦΕΤ, τον Απρίλιο του Τριετής µετεκπαίδευση και εξειδίκευση στον Τοµέα Υγιεινής και Τεχνολογίας Τροφίµων της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, συµµετέχοντας και στην εκπαίδευση των φοιτητών της κατεύθυνσης. Μετά από εισήγηση του Τοµέα, µου ανατίθεται η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής µε θέµα «Ανίχνευση και προσδιορισµός Οξφαινδαζόλης, Θειαβενδαζόλης, Οξυβενδαζόλης και Αλβενδαζόλης στο γάλα µε HPLC». «ΑΡΙΣΤΑ» Ανακηρύσσοµαι διδάκτωρ Υγιεινής Τροφίµων της Κτηνιατρικής µε βαθµό Μέχρι το 2000 εκπροσωπούσα την Αγορανοµία στη Συντονιστική Επιτροπή της Νοµαρχίας για τον έλεγχο τροφίµων στο Νοµό Θεσσαλονίκης. U2

3 2000. Μετά την ίδρυση του ΕΦΕΤ και µε ΚΥΑ αποσπάστηκα στο Υπουργείο Ανάπτυξης - Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΦΕΤ, και ανέλαβα προϊστάµενος του Τµήµατος Εργαστηριακών Ελέγχων Διετέλεσα µέλος στο πρώτο Δ.Σ. του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης Επιλέχτηκα από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ και ανέλαβα αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, στην Κεντρική Υπηρεσία του Φορέα (Αθήνα). Κατά τη διάρκεια της εκεί θητείας µου, έχοντας την ευθύνη των τριών από τις έξι Διευθύνσεις, δηλαδή: Ελέγχων Επιχειρήσεων, Εργαστηριακών Ελέγχων και Εκπαίδευσης, συνέβαλα καθοριστικά, στην καλύτερη οργάνωση και αποτελεσµατικότητα των αντίστοιχων υπηρεσιών. Παράλληλα προήχθην στο βαθµό του Ταξιάρχου, καταληκτικό βαθµό για την κατηγορία των αστυκτηνιάτρων. Ανέλαβα την ευθύνη διαµόρφωσης του νοµοθετικού πλαισίου για την εκπαίδευση των εργαζοµένων στις Επιχειρήσεις Τροφίµων και των στελεχών των Αρµόδιων Αρχών Ελέγχου, στα πλαίσια εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για τον Επίσηµο Έλεγχο των Τροφίµων. Μετά από αυτό εισηγήθηκα και υπογράφηκαν δυο Υπουργικές Αποφάσεις: η υπ αριθµ /2007 (ΦΕΚ1616/Β ) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία υλοποίησης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίµων και των Ελεγκτικών Αρχών και Φορέων του Επισήµου Ελέγχου Τροφίµων» και η υπ. αριθµ /2007 (ΦΕΚ 1615/Β ) «Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΦΕΤ» Επίσης µε σχετικές εγκυκλίους, συνέβαλα καθοριστικά στην κωδικοποίηση των διαδικασιών του κυρωτικού συστήµατος του ΕΦΕΤ. Το 2008 ανέλαβα επιπλέον και την ευθύνη της Δ/νσης Διοικητικού Οικονοµικού, ενώ ταυτόχρονα είχα την ευθύνη της παρακολούθησης και εποπτείας χρηµατοδοτικού προγράµµατος του ΕΠΑΝ, µε την υλοποίηση του οποίου ο ΕΦΕΤ απέκτησε δυο πλήρως εξοπλισµένα εργαστήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το 2007 µε Υ.Α. ορίστηκα αναπληρωµατικό µέλος στο Δ.Σ. του Εθνικού Συµβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς, εκπροσωπώντας τον ΕΦΕΤ. U3

4 2009. Προήχθην σε Υποστράτηγο και αποστρατεύτηκα µετά από 35ετή ευδόκιµη υπηρεσία Από τον Αύγουστο του 2011 ασκώ καθήκοντα ειδικού Συµβούλου στον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Δίδαξα: Στο Τµήµα Κτηνιατρικής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας ως συµβασιούχος επίκουρος Καθηγητής επί θητεία , το µάθηµα «Υγιεινή και Τεχνολογία του Γάλακτος». Σε Ι.Ε.Κ. (Δηµόσια & Ιδιωτικά) , τα µαθήµατα: «Παρασιτολογία, Ιολογία, µυκητολογία, Μικροβιολογία, Ανοσολογία, Εργαστηριακές Εξετάσεις, Ασφάλεια και Δεοντολογία, Μικροβιολογία και Τεχνολογία Γάλακτος, Μικροβιολογία Τροφίµων». Στην Αµερικανική Γεωργική Σχολή, «Ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος HACCP στη βιοµηχανία τροφίµων». Στη Σχολή Επαγγελµάτων Κρέατος Θεσσαλονίκης , «Υγιεινή του Κρέατος και Αγορανοµική Νοµοθεσία». Στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιµόρφωσης της Ελληνικής Αστυνοµίας Παρ/µα Θεσσαλονίκης , «Αρχές Υγιεινής Τροφίµων και θέµατα Κώδικα Τροφίµων και Ποτών». Διετέλεσα εκπαιδευτής στα σεµινάρια επιµόρφωσης των υπαλλήλων του ΕΦΕΤ και των συναρµόδιων Υπηρεσιών των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, µε οργάνωση και εποπτεία του Ε. Κ. Δ. Δ. και αντικείµενο Θέµατα Ασφάλειας Τροφίµων. Διετέλεσα και συνεχίζω να είµαι µέχρι σήµερα - εκπαιδευτής στα σεµινάρια επιµόρφωσης στελεχών των Αρµοδίων Αρχών που διοργανώνει ο ΕΦΕΤ στα U4

5 πλαίσια του Επίσηµου Ελέγχου Τροφίµων σε θέµατα Ασφάλειας των Τροφίµων καθώς και Εθνικής & Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας. Τον Οκτώβριο του 2003 συµµετείχα ως υπεύθυνος κλιµακίου του ΕΦΕΤ στο πρόγραµµα PHARE του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. σχετικά µε την ενίσχυση της πολιτικής Ασφάλειας Τροφίµων της Τσέχικης Δηµοκρατίας στο Μπρνό της Τσεχίας, µε αντικείµενο την Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία για τον Επίσηµο Έλεγχο Τροφίµων. Από τον Απρίλιο του 2002 συγκαταλέγοµαι στους εκπαιδευτές Σ. Ε. Κ. του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης (Ε. ΚΕ. ΠΙΣ.), σε θέµατα Υγιεινής Τροφίµων. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ κλπ Ανίχνευση και προσδιορισµός Οξφαινδαζόλης, Θειαβενδαζόλης, Οξυβενδαζόλης και Αλβενδαζόλης στο γάλα µε HPLC, διδακτορική διατριβή, Ion pair Isolation and Liquid Chromatographic Determination of Oxfendazole, Thiabendazole, Oxibendazole and Albendazole residues in Milk. D. Nakos, N. Botsoglou and I. Psomas. J. of Liquid Chromatography, 17(19) (1994). Αναζήτηση σαλµονελλών στα σφαγεία. Π. Κοϊδης, Δ. Νάκος 5 ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο Incidence of salmonelae and coliforms and survival of salmonella typhymurium in salads. P. Koidis and D. Nakos. Archiv fur Lebensmittelhygiene, 48, (1997). A simple, rapid and highly sensitive LC method for the determination of albendazole residues in animal tissues. D.J. FLETOURIS, E.P. PAPAPANAGIOTOU, D.S. NAKOS & I.E. PSOMAS School of Veterinary Medicine, Aristotle University, GR Thessaloniki, Greece. LC analysis of incurred albendazole residues in sheep milk following oral administration of an albendazole 2.5% sus,pension. D.J. Fletouris, L.V. U5

6 Athanasiou, D.S. Nakos, E.P. Papapanagiotou, I.E. Psomas, Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 2003, 29(Suppl 1): Investigations into the risk management of Albendazole residues in sheep tissues. Fletouris D.J., Papapanagiotou E.P., Nakos D.S. and Psomas I.E. Εργασία ενσωµατωµένη στο βιβλίο «Food Safety Assurance and Veterinary Public Health, VOL. 3, risk Management Strategies Monitoring and Surveilence, deeded by Frans J. M. Smulders & John D. Collins p 280. Liquid chromatographic determination and depletion profile of oxytetracycline in milk after repeated intramuscular administration in sheep. Fletouris DJ, Papapanagiotou EP, Nakos DS. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci Dec 1;876(1): Epub 2008 Nov 1 Highly sensitive ion pair liquid chromatographic determination of albendazole marker residue in animal tissues. Fletouris DJ, Papapanagiotou EP, Nakos DS, Psomas IE. J Agric Food Chem Feb 23;53(4): Παράλληλα συµµετείχα σε 3 ερευνητικά προγράµµατα της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ µε αντικείµενα µελέτες καταλοίπων φαρµακευτικών ουσιών στα τρόφιµα. Μελέτη φαρµακοκινητικής της Αλβενδαζόλης σε πρόβατα και προσδιορισµός του χρόνου αναµονής των καταλοίπων της στο πρόβειο γάλα. Κωδ. Προγράµµατος (2002) Προσδιορισµός του χρόνου αναµονής για την αποµάκρυνση των καταλοίπων της Οξυτετρακυκλίνης και της πενικιλίνης G από το γάλα προβάτων. Κωδ. Προγράµµατος ( ) Προσδιορισµός του χρόνου αναµονής για την αποµάκρυνση των καταλοίπων της Οξυτετρακυκλίνης και της πενικιλίνης G από τους ιστούς προβάτων. Κωδ. Προγράµµατος ( ) Συµµετείχα σε πολλά συνέδρια σχετικά µε την επιστήµη των τροφίµων, ενώ µε την ιδιότητα του µέλους του Δ.Σ., αλλά και του προέδρου της Ε.Υ.Τ.Τ. είχα και την ευθύνη διοργάνωσης πολλών επιστηµονικών συνεδρίων και ηµερίδων. U6

7 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ - Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υγιεινολόγων και Τεχνολόγων Τροφίµων (Ε.Υ.Τ.Τ.) για 3η θητεία σήµερα. - Μέλος του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας. - Μέλος της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας. - Μέλος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου. - Μέλος του Σωµατείου Άγιος Βασίλειος «ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ» - Ιδρυτικό µέλος του Οµίλου Φίλων Αγίου Όρους «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΑΘΩΝΙΤΗΣ» - Ιδρυτικό µέλος του Λαογραφικού & Ιστορικού Μουσείου Καρδίτσας. - Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρδιτσιωτών Θεσσαλονίκης «Ο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ» για 5 θητείες συνεχείς. - Πρόεδρος του Συλλόγου Αργιθεατών Θεσσαλονίκης «Ο ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ» για 3 συνεχείς θητείες. ΓΛΩΣΣΕΣ Αγγλική. HOBBY Ζωγραφική - Αγιογραφία U7

Απόσπασμα Βιογραφικού

Απόσπασμα Βιογραφικού Απόσπασμα Βιογραφικού ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο. ΣΚΟΥΦΗ- KAΤΣΙΔΟΝΙΩΤΗ Όνομα.. ΔΗΜΗΤΡΑ Όνομα Πατρός ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έτος Γέννησης 1952 Τόπος Γέννησης.

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995)

Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νέοι θεσµοί Άρθρο 1 Εθνικό Συµ8ούλιο Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΣ ΕΚΠΟΙΖΩ Αλευρίτου Ελένη Γιατρός, από τα ιδρυτικά μέλη και πρόεδρος της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. Έχει στην ευθύνη της θέματα υγείας, διατροφής, ασφάλειας τροφίμων και προϊόντων, τυποποίησης προϊόντων-υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A AMOY ΣΤΗΜΟΝΙΑΡΗ ΧΗΜΙΚΟΥ MSc ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 2. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ... 2 3. EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 3.1 ΑΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

: Ιωάννης Αλ. Νηματούδης

: Ιωάννης Αλ. Νηματούδης ΟΝΟΜΑ : Ιωάννης Αλ. Νηματούδης ΙΔΙΟΤΗΤΑ : Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 1955 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΊΑ : Λεωφόρος Νίκης 37, 54622 Θεσσαλονίκη ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ραστηριότητας και Άλλες Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος γέννησης : Πάτρα Αχαΐας Διεύθυνση Εργασίας : ΤΕΙ Πατρών, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι Πατρών 26334 Πάτρα Τηλ.: 2610-369297

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ.

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. 2013 Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. Βιογραφικά Σημειώματα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Επιμέλεια: Τμήμα Βιβλιοθήκης Μάρτιος 2013 2 Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών 3 4 Αγγελοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Tμήμα Ιατρικής Σχολή Επιστημών Υγείας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Χρυσάνθη Β. Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 2 Οδηγός επαγγέλματος τεχνολόγου τροφίμων Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Δημήτριος Πετρίδης Καθηγητής ΑΤΕΙ-Θ Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογές 39 ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Μελών Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάιος 2014

Εκλογές 39 ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Μελών Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάιος 2014 Εκλογές 39 ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Μελών Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάιος 2014 Α. Υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο Αλεξανδρίδης Αναστάσιος του Χρήστου (ΑΛΟΥΜΥΛ

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 Αμφιθέατρο «Σαράτσης» 18:00-21:00 3η Ημερίδα Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 Αμφιθέατρο «Σαράτσης» 18:00-21:00 3η Ημερίδα Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015 Αμφιθέατρο «Σαράτσης» 18:00-21:00 3η Ημερίδα Παγκόσμια Ημέρα Μητρικής Γλώσσας με θέμα «Πολιτικές για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στη Διασπορά. Καλές πρακτικές και προβλήματα».

Διαβάστε περισσότερα

25-28 Οκτωβρίου 2008. Ξενοδοχείο Elysium - Πάφος (25 Οκτωβρίου) Ξενοδοχείο Hilton - Λευκωσία (26-28 Οκτωβρίου) ΚΥΠΡΟΣ

25-28 Οκτωβρίου 2008. Ξενοδοχείο Elysium - Πάφος (25 Οκτωβρίου) Ξενοδοχείο Hilton - Λευκωσία (26-28 Οκτωβρίου) ΚΥΠΡΟΣ 5 o Δικαιοσύνη, Εποπτικές Αρχές και Εποπτευόµενοι Φορείς στο νέο Ευρωπαϊκό Χρηµατοπιστωτικό Περιβάλλον Τριήµερο Συνέδριο 25-28 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Elysium - Πάφος (25 Οκτωβρίου) Ξενοδοχείο Hilton

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αδυναμίες ή ελλείψεις και επικαλύψεις αρμοδιοτήτων Πρόταση σχεδίου ερευνών για τη μελλοντική διαμόρφωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο: ΜΗΤΣΙΩΝΗΣ Όνοµα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ηµεροµηνία γέννησης : 19/10/1966 Εθνικότητα: Ελληνική Εγγαµος: Ναι Τέκνα: 2 ιεύθυνση κατοικίας : Κόκλυζα Ηγουµενίτσας, Μακρυγιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ και Πρόεδρος Επιτροπής Βορείου Ελλάδος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο

ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ και Πρόεδρος Επιτροπής Βορείου Ελλάδος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ και Πρόεδρος Επιτροπής Βορείου Ελλάδος, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Ο Νικόλαος Μπακατσέλος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Πυραμίς Μεταλλουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κάθε Σεμινάριο έχει διάρκεια 100 ωρών (17 ώρες δια ζώσης συναντήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (6 θέσεις).

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού (6 θέσεις). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα: Γ Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4-2 ος όροφος 10564, Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Διαμαντάκου E-mail: diamantakou_d@mintour.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1. Ηλίας Κικίλιας Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Διετέλεσε Διοικητής του ΟΑΕΔ. Κάτοχος διδακτορικού διπλώµατος στα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: 1. Σπυρίδων Λουτρίδης Καθηγητής Εφαρµογών 2. Θεόδωρος Νικολαΐδης Αναπληρωτής Καθηγητής. Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ελένη Μπρεδάκη -Μαρινέλλη Πολιτικός Μηχανικός - Οικονομολόγος

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ελένη Μπρεδάκη -Μαρινέλλη Πολιτικός Μηχανικός - Οικονομολόγος Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ελένη Μπρεδάκη -Μαρινέλλη ΙΔΙΟΤΗΤΑ: Πολιτικός Μηχανικός - Οικονομολόγος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Τηλ. 2810311992 Κιν. 6977547757 e-mail : elenmpre@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Επώνυμο: Αμανατίδου Όνομα: Ελισάβετ Όνομα πατρός: Ιωακείμ Ημερομηνία γέννησης: 16/08/1958 Τόπος γέννησης : Έδεσσα - Ν. Πέλλας Οικογεν. Κατάσταση: Έγγαμη - Ένα παιδί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σαββάκης Αθανάσιος, του Ιωάννη Γενικός Γραμματέας του ΣΒΒΕ, Γενικός Διευθυντής και μέλος Δ.Σ. της ARDAGH Hellas Μεταλλικές Συσκευασίες ΑΕ, μέτοχος της BioSolids ΕΠΕ (Βελτιωτικά εδάφους) και της

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυμο: Κατσώνη Όνομα: Βασιλική Ημ/νια γέννησης 3 Ιουνίου 1963 Εθνικότητα: Ελληνική Διεύθυνση: Mενάνδρου7,ΤΘ664,Ντράφι Πεντέλης 19009, Αττική Τηλέφωνο: 210-6044405, κιν.6976552290

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων

Οδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου ιοίκησης Επιχειρήσεων Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: ρ Γεώργιος Μπλάνας Αναπληρωτής Καθηγητής, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Λάρισας Συντονισµός αξιολόγησης και έκδοσης Οδηγών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικό Σημείωμα. Ιδρυματικός Υπεύθυνος: Μιχάλης Ταρουδάκης Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών Παν/μίου Κρήτης

Εισαγωγικό Σημείωμα. Ιδρυματικός Υπεύθυνος: Μιχάλης Ταρουδάκης Καθηγητής Τμήματος Μαθηματικών Παν/μίου Κρήτης ΤΕΥΧΟΣ Νο 2, Οκτώβριος 2012 2o Ενημερωτικό Δελτίο της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Κρήτης Καλή αρχή! Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα