ΕΠΑΘΛΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ (ADVENTURE TROPHY)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΘΛΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ (ADVENTURE TROPHY)"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΘΛΟΥ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ (ADVENTURE TROPHY) 2007

2 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Πανελλήνιο Έπαθλο Περιπέτειας 2007 ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ Μετά από έγκριση της ΕΘ.Ε.Α., η Λέσχη που αναφέρεται στα Στοιχεία του Αγώνα διοργανώνει Αγώνα του Επάθλου Περιπέτειας 2007 σε διαδροµή, όπως αυτή περιγράφεται στο Βιβλίο ιαδροµής (Road Book), που θα δοθεί στα πληρώµατα όπως προβλέπουν τα στοιχεία του αγώνα. 1.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Όπως αναφέρεται στα Στοιχεία του Αγώνα. 1.3 ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Όπως αναφέρεται στα Στοιχεία του Αγώνα. 1.4 Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τον παρόντα Γενικό & Ειδικό Κανονισµό και τα παραρτήµατά του και µε βάση τις διατάξεις του Συµπληρωµατικού Κανονισµού του αγώνα. Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα πρέπει να τηρείται ο ΚΟΚ. Σηµείωση: Ο συµπληρωµατικός κανονισµός υπόκειται πάντοτε σε προηγούµενη έγκριση της EΘEA και σε συνδυασµό µε το γενικό κανονισµό (τον οποίο και συµπληρώνει), αποτελεί τον κανονισµό του αγώνα. Πρέπει δε να υποβάλλεται για έγκριση 2 µήνες πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του αγώνα. Σε περίπτωση που ο συµπληρωµατικός κανονισµός τροποποιεί το γενικό, µαζί µε την υποβολή του προς έγκριση, απαιτείται να υποβάλλεται και συνοδευτική επιστολή στην οποία να αναφέρονται σαφώς τα άρθρα που τροποποιούνται και ο λόγος για τον οποίον αιτείται η τροποποίησή τους. Η ΕΛΠΑ, η διοργανώτρια Λέσχη, η Οργανωτική Επιτροπή καθώς και οι οδηγοί του αγώνα δε φέρουν καµία ευθύνη έναντι τρίτων για τυχόν ατύχηµα που µπορεί να συµβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η αστική ευθύνη βαρύνει την ασφαλιστική εταιρεία µε την οποία έχει συναφθεί συµβόλαιο κάλυψης κινδύνων από αυτές τις δραστηριότητες. ΑΡΘΡ0 2 ΟΡΙΣΜΟΙ 2.1 Ο Αγώνας Περιπέτειας είναι αγωνιστική εκδήλωση που διοργανώνεται µέσα στα όρια της Ελλάδας, µε τη σύµφωνη γνώµη της ΕΘΕΑ. Έχει µήκος ανά Σκέλος από 10χλµ µέχρι και 250χλµ και συνολικό µήκος από 30χλµ έως 500χλµ. Η διάρκειά του πρέπει να είναι από 2 έως και 4 ηµέρες. Στον αγώνα συµµετέχουν οµάδες των δύο (2) αυτοκινήτων σε µία κατηγορία και ανεξάρτητα (µόνα) αυτοκίνητα σε ξεχωριστή κατηγορία. Σε κάθε όχηµα επιβάλλεται να επιβαίνει διµελές πλήρωµα (οδηγός και συνοδηγός - πλοηγός). Ο αγώνας περιλαµβάνει Ειδικές οκιµασίες και Απλές ιαδροµές. Σε κάθε σκέλος του αγώνα πρέπει να διεξάγονται από 1 έως και 5 Ειδικές οκιµασίες Οι Ειδικές οκιµασίες (Ε ) είναι διαδροµές εξαιρετικής δυσκολίας εκτός δρόµου σε φυσικό περιβάλλον που δεν είναι απαιτείται και δεν επιτρέπεται η εκ των προτέρων ανθρώπινη παρέµβαση. Οι Ε διανύονται υποχρεωτικά µε τη φορά που ορίζει ο οργανωτής από το ΣΕΧ Αφετηρίας µέχρι το ΣΕΧ Τερµατισµού αυτής. Ο πραγµατικός χρόνος παραµονής κάθε οµάδας ή κάθε αυτοκινήτου µεταξύ του ΣEX Αφετηρίας και του ΣEX Τερµατισµού κάθε E ισοδυναµεί µε το χρόνο εκτέλεσης του εµποδίου και µετατρέπεται στους βαθµούς που θα χρεωθεί η κάθε οµάδα ή το κάθε αυτοκίνητο ως επίδοσή Οι Απλές ιαδροµές (Α ) διεξάγονται σε χωµατόδροµους κακής βατότητας ή εντελώς εκτός δρόµου. Οι Α µπορεί να περιλαµβάνουν τµήµατα ασφάλτου µε µέγιστο επιτρεπτό ποσοστό το 20% των συνολικών χιλιοµέτρων των απλών διαδροµών Η Βαθµολογία των οµάδων προκύπτει µε βάση το χρόνο που χρειάστηκαν σαν οµάδα για να διανύσουν τα τµήµατα του αγώνα, µετατρεπόµενο σε βαθµούς. Σε αυτόν προστίθενται οι όποιες άλλες ποινές δέχθηκε η οµάδα. Η Βαθµολογία των ανεξάρτητων αυτοκινήτων προκύπτει µε βάση το χρόνο που χρειάστηκε το αυτοκίνητο για να διανύσει τα τµήµατα του αγώνα. Σε αυτόν προστίθενται οι όποιες άλλες ποινές δέχθηκε. Η οµάδα µε το µικρότερο σύνολο θα είναι η νικήτρια του αγώνα. 2/15 Φεβ-07

3 2.1.4 Οι οµάδες και τα ανεξάρτητα αυτοκίνητα πρέπει να διανύσουν τη συνολική διαδροµή χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε εξωτερικού παράγοντα και µε µοναδική βοήθεια τη χρήση του εξοπλισµού που µεταφέρουν µαζί τους. Για να καλυφθεί η διαδρομή θα χρειαστούν ικανότητες όπως προσανατολισμός, αντοχή, ομαδικότητα και οδηγική ικανότητα Αν ο οργανωτής θέλει, µπορεί να κάνει διαφορετική διαδροµή ή/και ειδικές δοκιµασίες, ανάλογα των ικανοτήτων των οµάδων οχηµάτων που λαµβάνουν µέρος. Σε τέτοια περίπτωση, πρέπει να σχεδιάσει διαφορετικό δροµοβιβλίο για κάθε διαδροµή ή/και κατηγορία οµάδος Οι απλές διαδροµές θα γίνονται µε καθορισµένη µέση ωριαία ταχύτητα Το µήκος µιας ειδικής διαδροµής µπορεί να είναι από 100 µέτρα έως 3 χιλιόµετρα Η επιλογή των διαδροµών πρέπει να επιτρέπει στη πλειονότητα των πληρωµάτων που βρίσκονται εντός αγώνος να πραγµατοποιούν το µεγαλύτερο τµήµα της διαδροµής µε το φως της ηµέρας, εκτός και αν η διαδροµή έχει χαρακτηριστεί νυχτερινή, και να είναι τέτοια που να µην επιτρέπει στα οχήµατα να αναπτύξουν συνολική ΜΩΤ. πέραν των 50 χιλιοµέτρων. Οι οργανωτές παροτρύνονται να σχεδιάζουν διαδροµές τέτοιου επιπέδου δυσκολίας που η µέγιστη δυνατή Μ.Ω.Τ. να µην ξεπερνά τα 35 χιλιόµετρα κατά το δυνατόν Μετά από διάρκεια οδήγησης µεταξύ 12 και 20 ωρών είναι υποχρεωτική µια ανάπαυση διάρκειας τουλάχιστον 8 ωρών Ένας Αγώνας Περιπέτειας µπορεί να εγγραφεί στο Εθνικό αγωνιστικό ηµερολόγιο από την ΕΘΕΑ. Κάθε τροποποίηση που δεν συµφωνεί µε τους αγωνιστικούς και τεχνικούς κανονισµούς της ΕΘΕΑ πρέπει να έχει ειδική έγκριση από την ΕΘΕΑ. Μετά την έγκριση, οι τροποποιήσεις πρέπει να εµφανίζονται στον Συµπληρωµατικό Κανονισµό µε έντονα γράµµατα (bold) Για τους αγώνες που προσµετρούν στο Έπαθλο Περιπέτειας δεν επιτρέπεται καµία τροποποίηση στα άρθρα 2 και 3. ΑΡΘΡΟ 3 ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ενηµέρωση : Η ενηµέρωση πρέπει να γίνεται από τον Αλυτάρχη του αγώνα ή τον βοηθό του, η δε παρουσία των αγωνιζοµένων είναι υποχρεωτική. Το κείµενο της ενηµέρωσης που αφορά την ασφάλεια πρέπει να δοθεί γραπτά και ενυπόγραφα και να αναρτηθεί στον επίσηµο πίνακα ανακοινώσεων. ροµοβιβλίο (Road Book): Βιβλίο της διαδροµής όπου περιγράφεται λεπτοµερώς η διαδροµή του αγώνα µε σχήµατα ή και χάρτες. Αρχηγός Οµάδας (Team Manager) : Ο ορισµένος και αποδεκτός εκπρόσωπος µιας οµάδας, η οποία διαθέτει άδεια διαγωνιζοµένου, και η οποία συµµετέχει µε δύο τουλάχιστον οχήµατα. Σκέλος (ΣΚ): Κάθε τµήµα της διαδροµής που χωρίζεται από περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 8 ωρών. Μεταξύ του τέλους της τελευταίας διαδροµής του σκέλους και της εισόδου σε καταυλισµό (Bivouac), καθώς και µεταξύ της εκκίνησης από τον καταυλισµό και της αφετηρίας της 1ης διαδροµής του επόµενου σκέλους υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχουν σταθµοί ελέγχου χρόνου. Τµήµα ιαδροµής (Τ ): Τµήµα της διαδροµής ενός σκέλους διανυόµενο σε ιδανικό χρόνο µεταξύ δύο διαδοχικών σταθµών ελέγχου χρόνου (ΣΕΧ). Ζώνη Πλοήγησης (ΖΠ): Ζώνη της οποίας η διαδροµή δεν µπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς, που θα διανυθεί µε ή χωρίς (πλήρες ή µερικό) δροµοβιβλίο και µε ή χωρίς χάρτη. Σταθµοί ελέγχου διέλευσης, τοποθετηµένοι µε ακρίβεια στη διαδροµή, που θα αναγνωρίζονται εύκολα µε τη χρήση ειδικών πινακίδων ή ειδικών εργαλείων, θα εµφανίζονται µε τρόπο γεωγραφικό (πλάτος - µήκος), χαρτογραφικό (συντεταγµένες) ή παραστατικό (χιλιόµετρα και σχεδιαγράµµατα), στο δροµοβιβλίο και / ή στον χάρτη. Πραγµατικός Χρόνος: Ο πραγµατικός χρόνος που χρειάστηκε ένα πλήρωµα για να πραγµατοποιήσει µια διαδροµή. 3/15 Φεβ-07

4 Ιδανικός Χρόνος: Συγκεκριµένος χρόνος µέσα στον οποίο πρέπει οι αγωνιζόµενοι να καλύψουν το κάθε Σκέλος ή Τµήµα ιαδροµής κατά τη διάρκεια του αγώνα. Νεκρός Χρόνος: Ο χρόνος κατά τη διάρκεια του οποίου τα πληρώµατα διακόπτουν τον αγώνα µε εντολή του αλυτάρχη του αγώνα και ο οποίος αφαιρείται από την επίδοση τους. Μέγιστος Επιτρεπτός Χρόνος Καθυστέρησης: Χρόνος µεγαλύτερος από τον ιδανικό που έχει καθοριστεί για κάθε Σκέλος ή Τµήµα ιαδροµής του αγώνα. Σε κάθε πλήρωµα που θα υπερβεί αυτόν τον χρόνο θα επιβληθεί ποινή που µπορεί να αρχίζει από την «καθορισµένη ποινή» και να φτάνει µέχρι τον αποκλεισµό. Τη στιγµή που ξεπερνιέται ο µέγιστος επιτρεπτός χρόνος καθυστέρησης ο σταθµός θεωρείται κλειστός για τον συγκεκριµένο αγωνιζόµενο. Μέγιστος Επιτρεπτός Χρόνος Ειδικής: Ο µέγιστος χρόνος που έχει στη διάθεσή της κάθε οµάδα ή ανεξάρτητο αυτοκίνητο για την ολοκλήρωση κάθε Ειδικής οκιµασίας του αγώνα. ελτίο Πληροφοριών : Επίσηµο δελτίο πληροφοριών που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του Ειδικού Κανονισµού του αγώνα και που χρησιµεύει για να τον τροποποιήσει, συµπληρώσει ή αποσαφηνίσει. Αυτά τα δελτία είναι χρονολογηµένα, αριθµηµένα και υπογεγραµµένα, από τον οργανωτή. Τα πληρώµατα πρέπει να πιστοποιούν µε την υπογραφή τους ότι έλαβαν γνώση του περιεχοµένου. Κάθε δελτίο πληροφοριών πρέπει να είναι γραπτό και να αναρτάται στον επίσηµο πίνακα ανακοινώσεων. Πληροφοριακό Σηµείωµα : Πληροφορία που δίνεται από τους οργανωτές ή το αρχηγείο του αγώνα στους αγωνιζόµενους, που πρέπει να πιστοποιήσουν την ανάγνωσή του ενυπόγραφα. Βιβλιάριο Χρονοµέτρησης - (Καρνέ) : Βιβλιάριο ή κάρτα χρονοµέτρησης που χρησιµεύει για την αναγραφή των πραγµατικών χρόνων και την, κατά χρονολογική σειρά, σφράγιση των διαφόρων σταθµών ελέγχου που προβλέπονται στη διαδροµή. Ανασυγκρότηση: Προγραµµατισµένη από τους οργανωτές παύση του αγώνα αφ ενός για να τηρηθεί το θεωρητικό ωράριο του αγώνα και αφ ετέρου για την ανασύνταξη των πληρωµάτων που συνεχίζουν τον αγώνα. Η χρονική διάρκεια αυτής της παύσης µπορεί να διαφέρει από πλήρωµα σε πλήρωµα. Bivouac: Τµήµα µεταξύ των σταθµών ελέγχου χρόνου του τερµατισµού ενός σκέλους και της εκκίνησης του εποµένου, στο οποίο οργανώνεται ανασυγκρότηση και εµφανίζεται στο ροµοβιβλίο. Η ζώνη του bivouac θα ορίζεται από έναν υποθετικό κύκλο περίπου 500 µέτρων στο κέντρο του οποίου θα είναι οι εγκαταστάσεις του οργανωτή και στις οποίες θα πρέπει να υπάρχουν: επίσηµος πίνακας ανακοινώσεων ένα κουτί για τα βιβλιάρια χρονοµέτρησης το οποίο θα είναι διαθέσιµο µετά το κλείσιµο του ΣΕΧ τερµατισµού του σκέλους. Τα ΣΕΧ εκκίνησης και τερµατισµού µπορούν να είναι κοινά αλλά δεν µπορούν να απέχουν περισσότερο από 500 µέτρα από το κέντρο του Bivouac, στον τερµατισµό ενός σκέλους και 10 χλµ. από το σηµείο εκκίνησης της επόµενης µέρας. Το σέρβις σε κλειστή και/ή ιδιωτική περιοχή απαγορεύεται. Ποινές για τα Bivouac: Πρώτη παράβαση : Πρόστιµο το 50% της συµµετοχής. εύτερη παράβαση : Καθορισµένη ποινή. Τρίτη παράβαση : Αποκλεισµός. Χώρος Επιτηρούµενης Στάθµευσης (Parc Ferme) : Χώρος στον οποίο απαγορεύονται βοήθεια, επισκευές, ανεφοδιασµός ή άλλες επεµβάσεις στα οχήµατα εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται συγκεκριµένα στον παρόντα Κανονισµό. Επίδειξη Πινακίδων Χρόνων: Η επίδειξη πινακίδων χρόνων και πληροφοριών δεν θεωρείται σέρβις ή εξωτερική βοήθεια. Καθορισµένη Ποινή: Η καθορισµένη ποινή έχει καθιερωθεί για να αντικαταστήσει ορισµένες ποινές που οδηγούν στον αποκλεισµό ή στη θέση εκτός αγώνος για τη µη εφαρµογή ορισµένων διατάξεων του κανονισµού στους Αγώνες Περιπέτειας. Επιτρέπει στον 4/15 Φεβ-07

5 αγωνιζόµενο που του έχει επιβληθεί η ποινή να συνεχίσει τον αγώνα σε κανονικές αγωνιστικές συνθήκες, αν και του έχουν επιβληθεί σοβαρές ποινές. Η καθορισµένη ποινή εκφράζεται σε βαθµούς ποινής οι οποίοι προστίθεται στις ποινές που µπορεί να έχει ήδη συγκεντρώσει ο αγωνιζόµενος σε ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στον Γενικό ή Συµπληρωµατικό Κανονισµό. Η καθορισµένη ποινή ορίζεται από τους οργανωτές και µπορεί να διαφέρει για κάθε διαδροµή, τµήµα διαδροµής ή σταθµό ελέγχου διέλευσης και η οποία υπολογίζεται σύµφωνα µε τη µορφή και δυσκολία κάθε ενός από αυτά. Αποκλεισµός: Η ποινή του αποκλεισµού από τον αγώνα επιβάλλεται, µετά από απόφαση των αγωνοδικών και του Αλυτάρχη, για σοβαρή παράβαση των κανονισµών. Η ποινή αυτή µπορεί να προβλέπεται από τον Κανονισµό για συγκεκριµένη παράβαση ή να επιβληθεί από τους αγωνοδίκες µέσα στον κύκλο των εξουσιών τους. ΑΡΘΡΟ 4 ΕΚΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 4.1 Στην παιδιά γίνονται δεκτά αυτοκίνητα που έχουν επίσηµη άδεια κυκλοφορίας, ασφάλιση, κίνηση στους 4 τροχούς µόνιµη ή κατ' επιλογήν, µεγίστου επιτρεπόµενου βάρους 3,5 τόνων. Όλα τα αυτοκίνητα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να πληρούν τους κατωτέρω κανονισµούς ασφαλείας: Να είναι είτε αυτοκίνητα κλειστού τύπου χωρίς να είναι υποχρεωτικό το roll bar ή το roll cage, είτε αυτοκίνητα ανοιχτού τύπου (µε υφασµάτινη οροφή) στα οποία είναι υποχρεωτικό το roll bar στην περίπτωση που δεν υπάρχει αψίδα προστασίας του πληρώµατος εκ κατασκευής Να έχουν τουλάχιστον δύο εγκεκριµένες ζώνες ασφαλείας τριών ή περισσοτέρων σηµείων για τον οδηγό και τον συνοδηγό Να είναι εφοδιασµένα µε έναν ή περισσότερους πυροσβεστήρες, µε πυροσβεστικό υλικό ΑFFF ή σκόνη, συνολικής χωρητικότητας τουλάχιστον δύο κιλών. Ο πυροσβεστήρας πρέπει να είναι στερεωµένος ασφαλώς και σε προσιτό σηµείο από τουλάχιστον ένα µέλος του πληρώµατος δεµένο στη θέση του µε τη ζώνη ασφαλείας Να διαθέτουν ένα κουτί πρώτων βοηθειών, όπως ορίζει ο ΚΟΚ Να είναι εξοπλισµένα µε τουλάχιστον έναν εργάτη, ηλεκτρικά ή υδραυλικά ενεργοποιούµενο, σε σταθερή ή αφαιρούµενη βάση, για κάθε ένα αυτοκίνητο της οµάδας. Θα πρέπει δε να υπάρχει επί του αυτοκινήτου καθ όλη τη διάρκεια της παιδιάς Να έχουν µία πυξίδα Να έχουν τουλάχιστον µία κουβέρτα ή ένα πατάκι για το συρµατόσχοινο του εργάτη Να έχουν έναν ιµάντα µήκους δύο µέτρων για να συνδέουν το συρµατόσχοινο του εργάτη σε κορµούς δέντρων και έναν ιµάντα µήκους 5 µέτρων ή περισσοτέρων, ελάχιστης αντοχής 3 τόνων, για έλξη. 4.2 ΕΛΑΣΤΙΚΑ. Τα λάστιχα πρέπει να είναι λάστιχα εργοστασίου. Επιτρέπονται οι αλλαγές χαρακτηριστικών στα ελαστικά. εν επιτρέπεται χρήση ελαστικών µε χάραξη τύπου «V», καθώς και η χρήση οποιουδήποτε ελαστικού µε τη σήµανση «για αγροτική χρήση». 4.3 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. Επιτρέπεται η χρήση κινητού τηλεφώνου και η χρήση CB - VHF 4.4 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. Οι οµάδες διαγωνίζονται σε µία ενιαία κατηγορία ενώ τα ανεξάρτητα αυτοκίνητα σε µια δεύτερη κατηγορία. Η κάθε κατηγορία θα έχει ξεχωριστή κατάταξη και έπαθλα. 4.5 Ο συνιστώµενος αλλά όχι υποχρεωτικός εξοπλισµός έχει ως ακολούθως: Λάστιχα mud terrain Πυξίδα Snatch block (ράουλο) ναυτικά κλειδιά Φτυάρι Τσεκούρι High Lift - Air Jack Άγκυρα - σκάλες και ότι άλλο µπορεί να διευκολύνει την εκτός δρόµου κίνηση. 5/15 Φεβ-07

6 ΑΡΘΡΟ 5 ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5.1 Για την ακριβή απόδοση του κειµένου θεωρούνται απαραίτητες οι εξής διευκρινίσεις: α. «αγωνιζόµενος» (ή συµµετέχων): Χρησιµοποιείται για το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δήλωσε συµµετοχή στον συγκεκριµένο αγώνα. β. «Πλήρωµα»: Όρος που χρησιµοποιείται για τα φυσικά πρόσωπα που επιβαίνουν στο αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια του αγώνα και που περιλαµβάνει τον οδηγό και τον συνοδηγό - πλοηγό. 5.2 Γίνεται δεκτό κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει εν ισχύ άδεια οδήγησης του Υπουργείου Συγκοινωνιών εφόσον πρόκειται για Έλληνα υπήκοο ή της αντίστοιχης υπηρεσίας της χώρας από την οποία προέρχεται εφόσον πρόκειται για ξένο υπήκοο, και το οποίο δεν εκτίει ποινή αργίας ή έκπτωσης ή άλλη ποινή η οποία µπορεί να του έχει επιβληθεί από τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα της EΘEA ή άλλης ανάλογης αρχής. Οι Αγωνιστικές Άδειες είναι υποχρεωτικές για όλα τα µέλη του πληρώµατος. Όποιος δεν είναι κάτοχος αγωνιστικής αδείας ετήσιας τύπου C 4Χ4 µπορεί να βγάλει άδεια µιας ηµέρας στη Γραµµατεία του αγώνα κατά τον ιοικητικό Έλεγχο προσκοµίζοντας το δίπλωµα οδήγησης. 5.3 Αν σαν διαγωνιζόµενος αναφέρεται νοµικό πρόσωπο ή εφόσον αυτός δεν επιβαίνει στο αυτοκίνητο κάθε υποχρέωσή του βαραίνει απόλυτα, αλληλέγγυα και αδιαίρετα τον οδηγό που έχει δηλωθεί στη δήλωση συµµετοχής. Στην περίπτωση αυτή ο συµµετέχων πρέπει να διαθέτει άδεια διαγωνιζοµένου. 5.5 Το πλήρωµα πρέπει να αποτελείται από 1 οδηγό, και 1 συνοδηγό πλοηγό. 5.6 Όλο το πλήρωµα πρέπει να επιβαίνει στο όχηµα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπει ο παρών Κανονισµός. Η εγκατάλειψη ενός µέλους του πληρώµατος ή η επιβίβαση ενός τρίτου προσώπου (εκτός από την περίπτωση µεταφοράς τραυµατία) θα έχει σαν συνέπεια τον αποκλεισµό από τον αγώνα. 5.7 Κάθε λανθασµένη ή δόλια ενέργεια από τον συµµετέχοντα ή τα µέλη του πληρώµατος θα κρίνεται από τον Αλυτάρχη και τους Αγωνοδίκες που θα επιβάλουν ποινή που µπορεί να φθάσει µέχρι και τον αποκλεισµό από τον αγώνα για το συγκεκριµένο πλήρωµα. Μπορούν επίσης να ζητήσουν από την Εθνική Αθλητική Αρχή να επιβάλει επιπλέον ποινή. ΑΡΘΡΟ 6 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ 6.1 Όποιος θέλει να συµµετάσχει στον αγώνα πρέπει να συµπληρώσει δήλωση συµµετοχής στο έντυπο του οργανωτή. Η δήλωση πρέπει να περιλαµβάνει το πλήρες όνοµα του οδηγού, τον αριθµό αγωνιστικής αδείας, τον αριθµό άδειας οδήγησης του οδηγού, τα χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου και τον αριθµό της άδειας κυκλοφορίας που του έχει εκδοθεί από την αρµόδια αρχή κάθε χώρας. 6.2 Η υπογραφή της δήλωσης συµµετοχής σηµαίνει αυτόµατα ότι ο διαγωνιζόµενος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον παρόντα κανονισµό, το συµπληρωµατικό κανονισµό και παραδέχεται ότι οι καθιερωµένες από τον EAK δωσιδικίες ισχύουν αποκλειστικά για κάθε θέµα που αφορά τον αγώνα. 6.3 Η οργανωτική επιτροπή έχει δικαίωµα να αρνηθεί την εγγραφή οποιουδήποτε διαγωνιζόµενου χωρίς να είναι υποχρεωµένη να αιτιολογήσει τους λόγους της άρνησης, σύµφωνα µε το Άρθρο 74 του ΑΚ. Σύµφωνα όµως µε το άρθρο III των Γενικών Κανονισµών, οφείλει να κοινοποιήσει στην ΕΑΛ τους λόγους µη αποδοχής της εγγραφής του διαγωνιζοµένου. 6.4 Ο µέγιστος αριθµός συµµετοχών που θα γίνουν δεκτές αναφέρεται στο Συµπληρωµατικό Κανονισµό. 6.5 Μέχρι τον διοικητικό έλεγχο εξακρίβωσης ο διαγωνιζόµενος είναι ελεύθερος να αντικαταστήσει το δηλωθέν αυτοκίνητο µε ένα άλλο. 6.6 Ο πίνακας των συµµετεχόντων πρέπει να αποστέλλεται στην ΕΘΕΑ στον χρόνο που αναφέρει η σχετική εγκύκλιός της. 6/15 Φεβ-07

7 6.7 Η δήλωση συµµετοχής γίνεται δεκτή µόνον εφόσον συνοδεύεται από το παράβολο συµµετοχής, το οποίο θα αυξάνεται µέχρι και 100% όταν ο διαγωνιζόµενος δεν αποδέχεται να τοποθετήσει στο όχηµα του την υποχρεωτική διαφήµιση του οργανωτή. 6.8 Το παράβολο συµµετοχής επιστρέφεται στο ακέραιο άτοκα: α. στους υποψήφιους που δεν έγινε δεκτή η συµµετοχή τους, β. σε περίπτωση µη τέλεσης του αγώνα. 6.9 Ο οργανωτής επιστρέφει το παράβολο συµµετοχής παρακρατώντας ένα 50%, στο διαγωνιζόµενο που δεν παρουσιάσθηκε στην εκκίνηση για λόγους ανωτέρας βίας και εφόσον σχετικό αίτηµα φθάσει σ αυτόν µε συστηµένη επιστολή, µε φαξ στον τηλεφωνικό αριθµό του οργανωτή ή µε στη θυρίδα του οργανωτή, πριν από το τέλος του διοικητικού ελέγχου. Αυτή η επιστροφή πρέπει να γίνει το αργότερα εντός µηνός από τον τερµατισµό του αγώνα. ΑΡΘΡΟ 7 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 7.1 Οι αγωνιζόµενοι υποχρεούνται να υπακούουν στις οδηγίες και τις εντολές των διοργανωτών και των κριτών κατά τη διάρκεια τον αγώνα. Αν κάποιος αγωνιζόµενος αποφασίσει να εγκαταλείψει πρέπει να πληροφορήσει τους διοργανωτές - κριτές το συντοµότερο δυνατό. Αν ένα όχηµα κινείται ταχύτερα από ένα άλλο, το αργότερο όχηµα υποχρεούται να επιτρέψει στο γρηγορότερο να προσπεράσει το συντοµότερο δυνατόν. Οι αγωνιζόµενοι πρέπει να υπακούουν στις οδηγίες και εντολές που θα ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια τον αγώνα σε ειδικές καταστάσεις. Οι αγωνιζόµενοι δεν επιτρέπεται να καταναλώνουν αλκοόλ κατά τη διάρκεια του αγώνα. 7.2 Οι αγωνιζόµενοι πρέπει, να εφαρµόζουν τους διεθνείς κανόνες ασφαλείας κατά τη διάρκεια χρήσης του εργάτη οι οποίοι περιλαµβάνονται στα εγχειρίδια Η οργάνωση είναι υπεύθυνη για τη δηµιουργία και εκκένωση της περιοχής ασφάλειας από τους θεατές κατά τη διάρκεια χρήσης του εργάτη. Οι αγωνιζόµενοι, παρ όλα αυτά, πρέπει να φροντίζουν και αυτοί για την ασφάλεια των θεατών µε κάθε τρόπο και µέσον και να ενηµερώνουν τους κριτές για κάθε επικίνδυνη περίπτωση Χρήση ιµάντα ασφαλείας όταν δένεται ο εργάτης σε δέντρο Απόσταση ασφαλείας από το συρµατόσχοινο κατά την διάρκεια της χρήσης του εργάτη Τοποθέτηση ειδικής κουβέρτας - πατάκι επάνω στο συρµατόσχοινο κατά τη διάρκεια χρήσης του εργάτη έσιµο του εργάτη σε κολώνα δικτύου (ΟΤΕ ΕΗ κλπ.) απαγορεύεται. 7.3 Κοπή δέντρου απαγορεύεται. 7.4 Η συνεργασία µεταξύ των οµάδων στα πλαίσια του "ευ αγωνίζεσθε" είναι επιθυµητή τόσο σε περίπτωσης ατυχήµατος ή κίνδυνου όσο και για την απελευθέρωση του δρόµου. 7.5 Οι διοργανωτές µπορούν να τιµωρήσουν µια οµάδα εάν σταµατήσει χωρίς λόγο κατά τη διάρκεια του αγώνα. 7.6 Σε όλη τη διάρκεια της παιδιάς οι αγωνιζόµενοι πρέπει να τηρούν τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 7.7 Κατά τη διεξαγωγή του αγώνα, αν χρειαστεί, θα υπάρχει και Νεκρός Χρόνος. Θα δίνεται από τον κριτή ή τον Αλυτάρχη για ειδικές περιπτώσεις ασφαλείας, κινδύνου, κλεισίµατος διαδροµής και γενικά δυσλειτουργίας του αγώνα και κατά το οποίο η δραστηριότητα της οµάδας, του πληρώµατος ή του αγώνα διακόπτετε και ο χρόνος αυτός δεν θα µετράει. Θα γράφεται στο καρνέ ο χρόνος έναρξης και λήξης του νεκρού χρόνου από τον κριτή. 7.8 Επιτρέπεται η εκκίνηση και η κυκλοφορία σε όλη τη διάρκεια του αγώνα µε ρυµούλκηση από το δεύτερο αυτοκίνητο της οµάδας και µόνο. 7.9 Οι αγωνιζόµενοι που θα συναντήσουν άλλα αγωνιζόµενα αυτοκίνητα σταµατηµένα από βλάβες ή άλλες αιτίες οφείλουν να ενηµερώσουν αµέσως τον Αλυτάρχη µέσω των κριτών της Οργάνωσης που βρίσκονται κατά µήκος της διαδροµής Για να επιτευχθεί σωστή κάλυψη «ασφάλειας της παιδιάς» οι διαγωνιζόµενοι που εγκαταλείπουν τη διαδροµή λόγω τεχνικών προβληµάτων ή άλλων λόγων είναι υποχρεωµένοι να πληροφορήσουν αµέσως την Οργάνωση µε κάθε δυνατό µέσον 7/15 Φεβ-07

8 επικοινωνίας (τηλέφωνο, ασύρµατο, άλλους αγωνιζόµενους) και να παραδώσουν το Βιβλιάριο Χρονοµέτρησης (καρνέ) σε εντεταλµένο άτοµο της Οργάνωσης Οι επισκευές επιτρέπονται σε όλα τα τµήµατα του αγώνα, πλην των χώρων επιτηρούµενης στάθµευσης και των περιορισµών στις Ειδικές οκιµασίες (παρ. 9.13). ΑΡΘΡΟ 8 ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 8.1 Σε κάθε πλήρωµα παραδίδεται κατά την εκκίνηση ένα βιβλιάριο χρονοµετρήσεων (καρνέ) και ελέγχου διέλευσης. Κάθε πλήρωµα είναι το µόνο υπεύθυνο για το βιβλιάριό του και η απώλεια του επιφέρει αυτόµατα ποινή αποκλεισµού. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση που θα εµφανιστεί στο καρνέ θα επιφέρει τον αποκλεισµό από τον αγώνα εκτός και εάν έχει γραπτή θεώρηση από τον υπεύθυνο κριτή. Η παρουσίαση του καρνέ σε όλους τους σταθµούς και η ακρίβεια των εγγραφών είναι αποκλειστικά ευθύνη του πληρώµατος. Μόνο οι χρονοµέτρες είναι εξουσιοδοτηµένοι να γράψουν τον χρόνο στο βιβλιάριο ιδιοχείρως ή µέσω εκτυπωτικού µηχανισµού. 8.2 Για τις οµάδες, τα δύο αυτοκίνητα µιας οµάδας έχουν τον ίδιο χρόνο εκκίνησης. Αν στον αγώνα προκύψει καθυστέρηση του ενός, ο χρόνος εκκίνησης από το συγκεκριµένο ΣΕΧ είναι και για τα δύο ο χρόνος του πρώτου αυτοκινήτου. Αν το πρώτο αυτοκίνητο επιλέξει να πραγµατοποιήσει την επόµενη διαδροµή χωρίς την παρουσία του δευτέρου, η οµάδα βαθµολογείται όπως προβλέπεται από το άρθρο 10. Στη περίπτωση που ακολουθεί Ειδική ιαδροµή, το δεύτερο αυτοκίνητο υποχρεούται να συναντήσει το αυτοκίνητο της οµάδας του στο ΣΕΧ τερµατισµού της Ειδικής που δεν παρουσιάστηκε για να εκκινήσουν µαζί στην επόµενη απλή διαδροµή. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, για όσες απλές διαδροµές δεν εµφανίζεται, το αυτοκίνητο της οµάδας που συνεχίζει θα επιβαρύνεται µε τις προβλεπόµενες ποινές στο άρθρο Το πλήρωµα είναι υπεύθυνο για τις εγγραφές στο βιβλιάριό του και του επιβάλλονται οι προβλεπόµενες ποινές σε περίπτωση έλλειψης σφραγίδας ή εγγραφής. Τα πληρώµατα είναι υποχρεωµένα να σφραγίσουν το καρνέ τους σε όλους τους σταθµούς ελέγχου που αναγράφονται σ αυτό και µε την καθορισµένη σειρά. Το πλήρωµα που θα εµφανίσει το καρνέ του σε σταθµό χωρίς το όχηµα του θα αποκλειστεί από τον αγώνα. 8.4 Οι σταθµοί ελέγχου χρόνου (ΣΕΧ) επισηµαίνονται µε τις πινακίδες που καθορίζονται από το Γενικό Κανονισµό 4Χ4: Η αρχή της περιοχής του σταθµού ελέγχου επισηµαίνεται µε προειδοποιητική πινακίδα µε κίτρινο φόντο. Σε απόσταση 25 µ. περίπου η θέση του σταθµού ελέγχου επισηµαίνεται µε πινακίδα µε κόκκινο φόντο. Το τέλος της περιοχής του σταθµού ελέγχου που βρίσκεται σε απόσταση 25 µ. περίπου από αυτόν, επισηµαίνεται µε πινακίδα µε µπεζ φόντο και 3 πλάγιες µαύρες γραµµές. Όλες οι περιοχές των σταθµών ελέγχου (δηλαδή οι περιοχές που περιλαµβάνονται µεταξύ της πρώτης προειδοποιητικής πινακίδας µε κίτρινο φόντο και της τελευταίας πινακίδας χρώµατος µπεζ µε 3 πλάγιες µαύρες γραµµές) θεωρούνται χώροι Επιτηρούµενης Στάθµευσης (Parc Ferme) και µέσα στο χώρο και το χρόνο του σταθµού απαγορεύεται η βοήθεια, οι επισκευές και ο ανεφοδιασµός. Η διάρκεια στάθµευσης µέσα στην παραπάνω περιοχή δεν µπορεί να υπερβεί τον χρόνο που απαιτείται για να συµπληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος και έξοδος του οχήµατος σε σταθµό ελέγχου µε φορά διαφορετική από αυτήν του αγώνα, καθώς και η επανείσοδος του οχήµατος από την περιοχή σταθµού ελέγχου, εφόσον το βιβλιάριο του αγώνα ήδη σφραγίστηκε στον σταθµό αυτό. Για κάθε παράβαση εφαρµόζονται οι ποινές του άρθρου Ο ιδανικός χρόνος σφράγισης είναι αποκλειστική ευθύνη των πληρωµάτων, στα οποία όµως επιτρέπεται να συµβουλευθούν το επίσηµο χρονόµετρο που βρίσκεται στο τραπέζι του αρµοδίου εφόρου. 8.6 Όλοι οι σταθµοί ελέγχου θα αρχίσουν να λειτουργούν 30 λεπτά πριν από την ιδανική ώρα άφιξης του πρώτου οχήµατος. Εκτός εάν ο αλυτάρχης αποφασίσει διαφορετικά, θα κλείσουν 30 λεπτά µετά τον ιδανικό χρόνο του τελευταίου διαγωνιζοµένου οχήµατος, πλέον του ορίου θέσης εκτός αγώνα, ή, όταν ο Συµπληρωµατικός Κανονισµός του αγώνα προβλέπει την επιβολή προκαθορισµένης ποινής, οι ΣΕΧ εκκίνησης και τερµατισµού των διαδροµών 8/15 Φεβ-07

9 θα κλείσουν σε χρόνο που θα υπολογισθεί λαµβανοµένων υπόψη του µέγιστου επιτρεπτού χρόνου(ων) πριν από αυτό τον σταθµό για τον τελευταίο καταταγµένο διαγωνιζόµενο. 8.7 Οι αγωνιζόµενοι, επί ποινή που µπορεί να φθάσει και µέχρι τον αποκλεισµό, πρέπει να συµµορφώνονται µε τις οδηγίες του εντεταλµένου εφόρου ή του βοηθού του οποιουδήποτε σταθµού ελέγχου. 8.8 Στους σταθµούς ελέγχου χρόνου ο χρονοµέτρης θα γράψει στο καρνέ τον χρόνο άφιξης που αντιστοιχεί στην ακριβή ώρα που µέλος του πληρώµατος παραδίνει το βιβλιάριο στον κριτή. Ο χρόνος θα αναγράφεται στο καρνέ µόνο εάν το όχηµα µε όλα τα µέλη του πληρώµατος βρίσκεται σε άµεση ορατή επαφή µε το τραπέζι του σταθµού. 8.9 Η διαδικασία σφράγισης αρχίζει από τη στιγµή που το όχηµα περνάει την πινακίδα εισόδου της περιοχής του ΣΕΧ (πινακίδα µε κίτρινο φόντο) Μεταξύ της πινακίδας εισόδου της περιοχής και του σταθµού απαγορεύεται στα πληρώµατα να σταµατήσουν ή να κινούνται αφύσικα αργά Η ιδανική ώρα σφράγισης κάθε οχήµατος είναι αυτή που προκύπτει προσθέτοντας τον συγκεκριµένο ιδανικό χρόνο κάλυψης της επί µέρους διαδροµής στην ώρα εκκίνησης αυτής της διαδροµής. Οι χρόνοι αυτοί εκφράζονται µε ακρίβεια λεπτού και αναφέρονται από 00:01 σε 24: Το πλήρωµα δεν παίρνει ποινή προάφιξης εφόσον η ώρα εισόδου του οχήµατος στην περιοχή του σταθµού αντιστοιχεί στην εξέλιξη (τη διάρκεια) του ιδανικού λεπτού σφράγισης ή του προηγουµένου λεπτού Το πλήρωµα δεν παίρνει ποινή καθυστέρησης εφόσον η ώρα παράδοσης του βιβλιαρίου χρονοµετρήσεων στον έφορο του σταθµού ελέγχου ανταποκρίνεται στην εξέλιξη (τη διάρκεια) του ιδανικού λεπτού σφράγισης Ένα πλήρωµα που πρέπει να περάσει από τον σταθµό ελέγχου στις θεωρείται ότι έφθασε εγκαίρως αν η σφράγιση έγινε µεταξύ και Αυτό το πλήρωµα µπορεί να µπει στην περιοχή του σταθµού ελέγχου χρόνου από τις 18:57:01 και µετά Κάθε διαφορά µεταξύ της ιδανικής ώρας και της πραγµατικής ώρας σφράγισης θα επιφέρει τις ποινές του άρθρου Η προάφιξη στους σταθµούς ανασυγκρότησης του τέλους κάθε σκέλους επιτρέπεται και δεν επιφέρει ποινή. Όσον αφορά το ΣΕΧ του τερµατισµού του αγώνα ο Συµπληρωµατικός Κανονισµός πρέπει να αναφέρει αν επιτρέπεται ή όχι η προάφιξη Στη περίπτωση που µετά το τέλος µιας διαδροµής ακολουθεί Ειδική οκιµασία τότε: Το ΣΕΧ τερµατισµού της απλής και το ΣΕΧ εκκίνησης της Ειδικής ενοποιούνται σε ένα. Το ΣΕΧ τερµατισµού της Ειδικής και το ΣΕΧ εκκίνησης της επόµενης Απλής ενοποιούνται σε ένα Μετά το ΣΕΧ εκκίνησης της Ειδικής και σε απόσταση 30 έως 150 µέτρων υπάρχει η Αφετηρία της Ειδικής που σηµαίνεται µε πινακίδα σηµαίας εκκίνησης Πριν το ΣΕΧ τερµατισµού υπάρχουν δύο πινακίδες. Μία πινακίδα µε κόκκινη καρό σηµαία που είναι το σηµείο Τερµατισµού της Ειδικής και 10 µέτρα µετά από αυτήν πινακίδα STOP, όπου σταµατούν τα αυτοκίνητα για να γραφούν στα καρνέ οι χρόνοι της Ειδικής, Η πινακίδα STOP τοποθετείται πριν την κίτρινη προειδοποιητική πινακίδα του ΣΕΧ Τα πληρώµατα παίρνουν τερµατισµό της Απλής, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, και κατευθύνονται άµεσα στην Αφετηρία της Ειδικής, όπου παραδίδουν το καρνέ τους στο κριτή για να πάρουν εκκίνηση, µόλις κληθούν από αυτόν, όπως προβλέπεται στο άρθρο Και τα ενοποιηµένα ΣΕΧ καθώς και ο χώρος και ο χρόνος ανάµεσα στο ΣΕΧ Αφετηρίας και στην Αφετηρία της Ειδικής και ανάµεσα στον Τερµατισµό και στο ΣΕΧ Τερµατισµού της Ειδικής θεωρούνται χώροι Επιτηρούµενης Στάθµευσης (Parc Ferme) όπου απαγορεύεται η βοήθεια, οι επισκευές και ο ανεφοδιασµός Οι Σταθµοί Ελέγχου ιέλευσης (ΣΕ ) θα σηµειώνονται µε τις παρακάτω πινακίδες: Κίτρινη πινακίδα µε σφραγίδα (αρχή περιοχής), προαιρετική. Σε απόσταση 25m περίπου από την κίτρινη πινακίδα, πινακίδα κόκκινη µε σφραγίδα (σταθµός διέλευσης), 9/15 Φεβ-07

10 υποχρεωτική. Τέλος, σε απόσταση 25 m πιο πέρα θα βρίσκεται η µπεζ πινακίδα µε τις τρεις πλάγιες µαύρες γραµµές (τέλος περιοχής), προαιρετική Οι σταθµοί ελέγχου διέλευσης (ΣΕ ) είναι κρυφοί και δε σηµειώνονται στο road book Η ζώνη εκκίνησης - τερµατισµού σηµατοδοτείται µε ταµπέλες που αναγράφουν «ΕΚΚΙΝΗΣΗ» - «ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ» Οι ζώνες εκκίνησης - τερµατισµού θεωρούνται χώροι Επιτηρούµενης Στάθµευσης (Parc Ferme) και µέσα στο χώρο και το χρόνο αυτών απαγορεύεται η βοήθεια, οι επισκευές και ο ανεφοδιασµός Για τη περίπτωση σκασµένου ελαστικού δίνεται από τον κριτή επιπλέον, από τους προβλεπόµενους, χρόνος 10 λεπτών για την εκκίνηση από το ΣΕΧ ή την Αφετηρία Ειδικής. ΑΡΘΡΟ 9 ΕΙ ΙΚΕΣ ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ 9.1 Σαν χρόνος τέλεσης κάθε ειδικής δοκιµασίας θεωρείται: Για τις οµάδες, ο χρόνος από την είσοδο του πρώτου αυτοκινήτου της οµάδας στην ειδική, µέχρι την στιγµή που και τα δύο αυτοκίνητά της οµάδας θα έχουν βγει από τη δοκιµασία. Για τα ανεξάρτητα αυτοκίνητα, ο χρόνος από την είσοδο του αυτοκινήτου στην ειδική, µέχρι την στιγµή που θα βγει από τη δοκιµασία Ο χρόνος θα µετριέται µε χρονόµετρο χειρός και ακρίβεια δευτερολέπτου. 9.2 Σαν σειρά εκκίνησης της ειδικής δοκιµασίας ορίζεται η σειρά άφιξης στο ΣΕΧ τερµατισµού της προηγούµενης απλής. Τα πληρώµατα παίρνουν τερµατισµό της Απλής, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, και κατευθύνονται άµεσα στην Αφετηρία της Ειδικής, όπου παραδίδουν το καρνέ τους στο κριτή. Όταν έρθει η σειρά τους γίνεται η κλήση της οµάδας ή του αυτοκινήτου από τον κριτή και δίνεται το προβλεπόµενο πεντάλεπτο. Αν τα πληρώµατα δεν πάρουν εκκίνηση στο τέλος του πεντάλεπτου χάνουν τη σειρά τους και καλείται το επόµενο πλήρωµα. Η οµάδα που έχασε τη σειρά της πρέπει να δηλώσει στον κριτή ότι θέλει να ξεκινήσει και ο κριτής την βάζει στην επόµενη σειρά. Η οµάδα παίρνει ποινή για κάθε σειρά που χάνεται σύµφωνα µε το άρθρο Από τη στιγµή που θα κληθεί από τον κριτή να µπει στην ειδική δοκιµασία και µέχρι την αφετηρία της ειδικής δοκιµασίας δίνεται χρόνος 5 λεπτά για την προετοιµασία των πληρωµάτων για τη δοκιµασία. Τα πληρώµατα πρέπει να βρίσκονται κοντά στα αυτοκίνητά τους τουλάχιστον από τη στιγµή που έχει ξεκινήσει τη δοκιµασία η προ-προηγούµενη οµάδα. Τα πληρώµατα πρέπει να παρουσιάζονται στην αφετηρία µέσα στα αυτοκίνητα, φορώντας κράνη και ζώνες ασφαλείας. Σε αντίθετη περίπτωση αναβάλλεται η εκκίνηση για 3 λεπτά και τους επιβάλλεται η ποινή για το χάσιµο της σειράς εκκίνησης (παρ. 11.4). 9.4 Σε όλες τις Ειδικές οκιµασίες υπάρχει δρόµος παράκαµψης που οριοθετείται µε συµπληρωµατικό road book που δίνεται από το ΣΕΧ Αφετηρίας της Ε.. Αν µία οµάδα ή το ένα αυτοκίνητο της οµάδας ή ένα ανεξάρτητο αυτοκίνητο θέλει να παρακάµψει την Ειδική, όταν έρθει η σειρά της να εκκινήσει την Ειδική το δηλώνει στο κριτή της Αφετηρίας ο οποίος γράφει το χρόνο εκκίνησης της παράκαµψης και δίνει το συµπληρωµατικό road book. Κάθε οµάδα ή αυτοκίνητο έχει Χρόνο Παράκαµψης, που αναφέρεται στο Road Book, για να φτάσει από το ΣΕΧ Αφετηρίας στο ΣΕΧ Τερµατισµού της Ειδικής που παρακάµπτει. Αν πρόκειται για οµάδα ή ανεξάρτητο αυτοκίνητο, αυτός είναι και ο χρόνος εκκίνησης της επόµενης διαδροµής. Αν πρόκειται για το ένα αυτοκίνητο της οµάδας, ενώ το άλλο µπήκε στην Ειδική, αυτός είναι ο ελάχιστος χρόνος εκκίνησης της οµάδας για την επόµενη διαδροµή. 9.5 Ο κριτής της αφετηρίας προσµετρά τα πέντε τελευταία δευτερόλεπτα που σηµαίνουν την είσοδο του πρώτο αυτοκινήτου στην ειδική. Το δεύτερο αυτοκίνητο υποχρεούται να µπει στην ειδική δοκιµασία µέσα στα επόµενα 60 δευτερόλεπτα. Αν δεν µπορέσει να το κάνει θεωρείται ότι παρέκαµψε την ειδική, ενώ είχε ξεκινήσει ένα της αυτοκίνητο (παρ & ). 9.6 Για να θεωρηθεί εκκίνηση αυτοκινήτου θα πρέπει οι πίσω τροχοί να µπουν στο πρώτο δύσκολο σηµείο της ειδικής. Το σηµείο αυτό προσδιορίζεται από την οργάνωση µε πάσσαλο. 10/15 Φεβ-07

11 9.7 Επιτρέπεται η αναγνώριση της Ειδικής οκιµασίας από τα πληρώµατα, εφ όσων είναι δυνατός ο έλεγχος.αυτή µπορεί να γίνει µόνο πεζή και µέσα στο χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους. ίνεται επιπλέον χρόνος 10 λεπτών για την αναγνώριση της ειδικής, µόνο για το πρώτο πλήρωµα. Ο κριτής ή ο υπεύθυνος ασφαλείας µπορεί να απαγορεύσει την αναγνώριση αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι ασφαλείας εν επιτρέπεται η τοποθέτηση ιµάντων, σηµείων πρόσδεσης και όποιας άλλης βοήθειας κατά την αναγνώριση εν επιτρέπεται η διαµόρφωση της δοκιµασίας κατά την αναγνώριση εν επιτρέπεται η παρακώλυση της προσπάθειας άλλων πληρωµάτων κατά την αναγνώριση. Παράβαση των παραπάνω επιφέρει ποινή αποκλεισµού από την Ειδική οκιµασία (παρ ). 9.8 Αν εκκινήσει στην ειδική ένα µόνο αυτοκίνητο επιτρέπεται η βοήθεια από το πλήρωµα του δευτέρου αυτοκινήτου της οµάδας. 9.9 Το πλήρωµα αυτοκινήτου που δεν τερµάτισε την προηγούµενη της ειδικής, απλή διαδροµή, δεν µπορεί να βοηθήσει το ζευγάρι του που µπήκε στην ειδική Το πλήρωµα έχει το δικαίωµα να εξέλθει του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια της δοκιµασίας. εν επιτρέπεται όµως να κινείται το αυτοκίνητο µε όποια έννοια χωρίς να επιβαίνει σε αυτό κάποιο µέλος του πληρώµατος, επί ποινή αποκλεισµού από τον αγώνα Το αυτοκίνητο για να πάρει χρόνο τερµατισµού της ειδικής θα πρέπει και τα δύο µέλη του πληρώµατος να είναι στη θέση τους και δεµένα µε την ζώνη Τα αυτοκίνητα µετά το Τερµατισµό της Ειδικής (πινακίδα µε κόκκινη καρό σηµαία) σταµατούν στο STOP για να γραφεί ο χρόνος τους στα καρνέ από τον κριτή. Άµεσα µετά από αυτό πρέπει να ελευθερώσουν τη περιοχή Τερµατισµού και εντός του χρόνου που έχει ορίσει η οργάνωση και αναφέρεται στο Road Book να παρουσιασθούν στο ΣΕΧ τερµατισµού για να πάρουν εκκίνηση για το επόµενο κοµµάτι του αγώνα. Ο χρόνος αυτός, προστιθέµενος στο επόµενο ακέραιο λεπτό του χρόνου τερµατισµού της Ειδικής, είναι και ο χρόνος εκκίνησης της επόµενης διαδροµής Αν µια οµάδα ή αυτοκίνητο δεν καταφέρει να τερµατίσει εντός του χρόνου που έχει ορίσει η οργάνωση για τη συγκεκριµένη διαδροµή, πρέπει µε τη λήξη του χρόνου αυτού να εγκαταλείψει τη διαδροµή το συντοµότερο δυνατόν, µε τη βοήθεια και της οργάνωσης αν χρειάζεται και από τη συντοµότερη διαδροµή που θα υποδείξει ο κριτής. Από τη στιγµή που θα βγει από την Ειδική πρέπει εντός του χρόνου παράκαµψης της Ειδικής (παρ. 9.4) να πάρει εκκίνηση της επόµενης διαδροµής Επισκευές µπορούν να γίνουν µέσα στις Ειδικές οκιµασίες, µε την προϋπόθεση ότι θα γίνουν από τα µέλη της οµάδας, µε τα εργαλεία και τα ανταλλακτικά που µεταφέρουν τα αυτοκίνητα αυτής και µέσα στο µέγιστο χρόνο τέλεσης της ειδικής. Μετά το πέρας αυτού του χρόνου, θεωρείται ότι εγκατέλειψε την Ειδική οκιµασία (παρ ). ΑΡΘΡΟ 10 ΠΟΙΝΕΣ Α. Απλές διαδροµές 10.1 Για κάθε λεπτό καθυστέρησης: 10 δευτερόλεπτα Για κάθε λεπτό προπορείας: 20 δευτερόλεπτα Για κάθε σφραγίδα ΣΕ που λείπει: 60 λεπτά 10.4 Αν εκκινήσουν και τα δύο αυτοκίνητα της οµάδας και τερµατίσει µόνο το ένα παίρνει το χρόνο του επί 1,5. Το δεύτερο παίρνει την ποινή για κάθε σφραγίδα ΣΕ που λείπει Αν εκκινήσουν και τα δυο αυτοκίνητα της οµάδας και δεν τερµατίσει κανένα παίρνουν το χειρότερο χρόνο από τις οµάδες που τερµάτισαν τη διαδροµή κανονικά εντός χρόνου και µε τα δύο αυτοκίνητα επί 2. Παίρνουν επίσης και τα δύο αυτοκίνητα τις ποινές για κάθε σφραγίδα ΣΕ που λείπει Αν εκκινήσει µόνο το ένα αυτοκίνητο της οµάδας και τερµατίσει παίρνει το χρόνο του επί 2. Για το δεύτερο δεν υπάρχει ποινή για σφραγίδα ΣΕ που λείπει. 11/15 Φεβ-07

12 10.7 Αν εκκινήσει µόνο το ένα αυτοκίνητο της οµάδας και δεν τερµατίσει παίρνει, η οµάδα, το χειρότερο χρόνο από τις οµάδες που τερµάτισαν τη διαδροµή κανονικά εντός χρόνου και µε τα δύο αυτοκίνητα επί 2. Παίρνει επίσης (µόνο το ένα) τις ποινές για κάθε σφραγίδα ΣΕ που λείπει Αν δεν εκκινήσει κανένα αυτοκίνητο της οµάδας παίρνουν το χειρότερο χρόνο από τις οµάδες που τερµάτισαν τη διαδροµή κανονικά εντός χρόνου και µε τα δύο αυτοκίνητα επί 3. Παίρνουν επίσης και τα δύο αυτοκίνητα τις ποινές για κάθε σφραγίδα ΣΕ που λείπει Αν όλες οι οµάδες που τερµάτισαν τη διαδροµή κανονικά έχουν µηδέν βαθµούς ποινής οι οµάδες που δεν τερµάτισαν, παίρνουν τις ποινές ( ) µε εικονικό χειρότερο χρόνο της διαδροµής το ένα λεπτό Ανεξάρτητο αυτοκίνητο που εκκίνησε και δεν τερµάτισε παίρνει το χειρότερο χρόνο από τα ανεξάρτητα αυτοκίνητα που τερµάτισαν τη διαδροµή κανονικά εντός χρόνου επί 2. Παίρνει επίσης τις ποινές για κάθε σφραγίδα ΣΕ που λείπει Ανεξάρτητο αυτοκίνητο που δεν εκκίνησε παίρνει το χειρότερο χρόνο από τα ανεξάρτητα αυτοκίνητα που τερµάτισαν τη διαδροµή κανονικά εντός χρόνου επί 3. Παίρνει επίσης τις ποινές για κάθε σφραγίδα ΣΕ που λείπει. Β. Ειδικές οκιµασίες Για κάθε δευτερόλεπτο του χρόνου που έκανε η οµάδα: 1δευτερόλεπτο Αν εκκινήσουν και τα δύο αυτοκίνητα της οµάδας και τερµατίσει µόνο το ένα παίρνει το χρόνο του επί 1, Αν εκκινήσουν και τα δύο αυτοκίνητα της οµάδας και δεν τερµατίσει κανένα παίρνουν το χειρότερο χρόνο από τις οµάδες που τερµάτισαν τη διαδροµή κανονικά εντός χρόνου και µε τα δύο αυτοκίνητα επί 1, Αν εκκινήσει µόνο το ένα αυτοκίνητο της οµάδας και τερµατίσει παίρνει το χρόνο του επί Αν εκκινήσει µόνο το ένα αυτοκίνητο της οµάδας και δεν τερµατίσει, παίρνει η οµάδα, το χειρότερο χρόνο από τις οµάδες που τερµάτισαν τη διαδροµή κανονικά εντός του χρόνου και µε τα δύο αυτοκίνητα επί Αν δεν εκκινήσει κανένα αυτοκίνητο της οµάδας παίρνουν το χειρότερο χρόνο από τις οµάδες που τερµάτισαν τη διαδροµή κανονικά εντός του χρόνου και µε τα δύο αυτοκίνητα επί Ανεξάρτητο αυτοκίνητο που εκκίνησε και δεν τερµάτισε παίρνει το χειρότερο χρόνο από τα ανεξάρτητα αυτοκίνητα που τερµάτισαν τη διαδροµή κανονικά επί Ανεξάρτητο αυτοκίνητο που δεν εκκίνησε παίρνει το χειρότερο χρόνο από τα ανεξάρτητα αυτοκίνητα που τερµάτισαν τη διαδροµή κανονικά επί Κάποιες από τις ειδικές προσδιορίζονται από πασσάλους ή/και κορδέλες που ορίζουν τα όρια µέσα από τα οποία θα πρέπει να περάσουν τα αυτοκίνητα. Επαφή µε πάσσαλο ή κορδέλα δεν επιφέρει ποινή. Αν ένα αυτοκίνητο περάσει έξω από το όριο (πάσσαλο ή κορδέλα) τον ένα τουλάχιστον εσωτερικό τροχό θεωρείτε ότι παρέκαµψε το αυτοκίνητο αυτό την ειδική και επιβάλλονται οι προβλεπόµενες ποινές ( ). ΑΡΘΡΟ 11 ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 11.1 Μέγιστος χρόνος για κάθε απλή (ΣΕΧ): στο Συµπληρωµατικό Κανονισµό Μέγιστος χρόνος καθυστέρησης για κάθε σκέλος: στο Συµπληρωµατικό Κανονισµό Μέγιστος χρόνος καθυστέρησης για τον αγώνα: στο Συµπληρωµατικό Κανονισµό Χάσιµο σειράς στην εκκίνηση κάθε διαδροµής: 10 λεπτά (για κάθε οµάδα που περνάει µπροστά) Μη χρήση ιµάντα σε δέσιµο εργάτη σε δέντρο: 20 λεπτά Μη χρήση κουβέρτας πατάκι στο συρµατόσχοινο 20 λεπτά για κάθε χρήση του εργάτη Είσοδος στο ΣΕ από την αντίθετη µεριά, για το συγκεκριµένο αυτοκίνητο: 60 λεπτά (σαν να το έχανε) Είσοδος στο ΣΕΧ από την αντίθετη µεριά, για το συγκεκριµένο αυτοκίνητο: 120 λεπτά. 12/15 Φεβ-07

13 11.9 Αν για οποιοδήποτε λόγο σταµατήσει οριστικά η διεξαγωγή µιας διαδροµής πριν από τη διέλευση του τελευταίου πληρώµατος είναι δυνατών να διαµορφωθεί κατάταξη της διαδροµής δίνοντας σε όλα τα πληρώµατα που δεν συµπλήρωσαν τη διαδροµή λόγο της διακοπής το χειρότερο χρόνο που επιτεύχθη πριν από τη διακοπή του αγώνα. Αυτή η κατάταξη µπορεί να διαµορφωθεί ακόµα και αν ένα πλήρωµα πέρασε τη διαδροµή σε φυσιολογικές συνθήκες. Η εφαρµογή αυτών των διατάξεων ανήκει στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Αλυτάρχη. Σε περίπτωση που ο Αλυτάρχης θεωρήσει σαν µη φυσιολογικό το χειρότερο χρόνο που επιτεύχθη µπορεί να διαλέξει µεταξύ των άλλων τεσσάρων χειρότερων χρόνων, αυτόν που θα είναι κατά τη γνώµη του, ο πιο αντιπροσωπευτικός. Τέλος κάθε πλήρωµα υπεύθυνο ή συνυπεύθυνο για τη διακοπή του αγώνα δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να ωφεληθεί από αυτό το µέτρο. Θα χρεωθεί µε τον χρόνο που επέτυχε, ασχέτως αν ο χρόνος αυτός είναι καλύτερος από τον υποθετικό χρόνο που δόθηκε στα άλλα πληρώµατα. ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ 12.1 Το παράβολο συµµετοχής ορίζεται στα Στοιχεία Αγώνα Η αίτηση συµµετοχής δε γίνεται δεκτή αν δε συνοδεύεται από το παράβολο συµµετοχής Στο παράβολο συµµετοχής περιλαµβάνεται και η ασφάλιση του διαγωνιζοµένου για αστική ευθύνη προς τρίτους. Η ασφάλιση αυτή ισχύει από τη στιγµή της εκκίνησης, παύει δε να ισχύει µε τη λήξη της υποβολής ενστάσεων ή τη λήξη της παιδιάς ή την εγκατάλειψη της προσπάθειας ή τον αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου. ΑΡΘΡΟ 13 ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 13.1 Ο Αλυτάρχης του αγώνα είναι επιφορτισµένος για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού και των διατάξεών του κατά τη διεξαγωγή του αγώνα Ο Αλυτάρχης µε τη σύµφωνη γνώµη των Αγωνοδικών αποφασίζει πως θα λύνονται προβλήµατα τα οποία θα δηµιουργηθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα Κάθε ένσταση επί της εφαρµογής του κανονισµού θα µεταβιβάζεται προς εξέταση και απόφαση στους Αγωνοδίκες (άρθρα 171 και συνέχεια EAK) Κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον κανονισµό αυτό θα εξετάζεται από τον Αλυτάρχη και τους Αγωνοδίκες από κοινού και οι οποίοι είναι οι µόνοι που έχουν το δικαίωµα να αποφασίζουν (άρθρο 141 EAK) Σε περίπτωση αµφισβήτησης της ερµηνείας του κειµένου του παρόντος κανονισµού η µόνη αρµόδια να αποφασίσει είναι η EΘEA. ΑΡΘΡΟ 14 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 14.1 Οι αγωνοδίκες, σύµφωνα µε τα άρθρα 66 και 141 του EAK έχουν το δικαίωµα µε απόφασή τους, να τροποποιούν τις διατάξεις του συµπληρωµατικού κανονισµού ανάλογα µε τις συνθήκες και τις περιστάσεις που θα παρουσιασθούν και µε τον όρο ότι, µε µέριµνα της οργάνωσης, θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για αυτές τις τροποποιήσεις όλοι όσοι δήλωσαν συµµετοχή Κάθε σχετική τροποποίηση ή συµπληρωµατική διάταξη θα γίνεται γνωστή µε αριθµηµένα και χρονολογηµένα δελτία πληροφοριών που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του συµπληρωµατικού κανονισµού. Τα δελτία θα τοιχοκολληθούν στη Γραµµατεία και στους πίνακες ανακοινώσεων του αγώνα. Επίσης θα κοινοποιηθούν, το συντοµότερο δυνατό, απ ευθείας στους αγωνιζόµενους, οι οποίοι θα πρέπει να βεβαιώσουν την παραλαβή τους ενυπόγραφα, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο λόγω της εξέλιξης του αγώνα. ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 15.1 Ο Οργανωτής θα καθορίζει οριστικά τη σειρά εκκίνησης. 13/15 Φεβ-07

14 15.2 Η Οργάνωση θα εφοδιάσει κάθε οδηγό µε ένα σετ από δύο πλευρικούς αριθµούς συµµετοχής που θα περιλαµβάνει την ονοµασία του αγώνα, τον αριθµό συµµετοχής, το όνοµα του οργανωτή και του / των χορηγών του Οι αριθµοί συµµετοχής πρέπει να τοποθετούνται στις δύο εµπρός πόρτες του αυτοκινήτου και να παραµένουν εκεί καθ όλη τη διάρκεια του αγώνα Η εκκίνηση για κάθε οµάδα ή αυτοκίνητο θα δίνεται σε χρονικά διαστήµατα τουλάχιστον 2 λεπτών Την πρώτη ειδική θα ξεκινήσει η οµάδα που έχει τους αριθµούς 1 & 2 και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες σύµφωνα µε τους αριθµούς συµµετοχής, οι οποίοι θα καθοριστούν µε κλήρωση που θα πραγµατοποιηθεί µετά τη λήξη της προθεσµίας των δηλώσεων συµµετοχής Οι επόµενες ηµέρες της παιδιάς θα ξεκινήσουν µε την κατάταξη που προέκυψε από την προηγούµενη ηµέρα. Η οµάδα που έχει τη καλύτερη επίδοση ξεκινά πρώτη κ.ο.κ. ΑΡΘΡΟ 16 ΙΑΦΗΜΗΣΕΙΣ 16.1 Επιτρέπεται στους αγωνιζόµενους να τοποθετούν ελεύθερα πάνω στα αυτοκίνητά τους οποιαδήποτε διαφήµιση µε τους παρακάτω όρους: 16.2 Το περιεχόµενό της να µην αντιβαίνει στους Νόµους του Ελληνικού Κράτους και στις διατάξεις της ΕΘ.Ε.Α Να µην προσβάλει τα χρηστά ήθη και έθιµα Να µην καλύπτει τις θέσεις που προορίζονται για τις πινακίδες των αριθµών συµµετοχής Να µην εµποδίζει την ορατότητα µέσα από όλα τα παράθυρα. (Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφηµιστικής ταινίας φάρδους µέχρι 10 cm στο πάνω µέρος του µπροστινού παρµπρίζ και µέχρι 8 cm στο πάνω µέρος του πίσω παραθύρου) Να µην είναι πολιτικού ή θρησκευτικού χαρακτήρα Η τοποθέτηση των διαφηµιστικών των χορηγών της οργάνωσης είναι υποχρεωτική και θα γίνει είτε σε µέρος του αυτοκινήτου που θα επιλέξει η οργάνωση, είτε από την ίδια την οργάνωση. ΑΡΘΡΟ 17 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ 17.1 Όλοι οι συµµετέχοντες πρέπει να παρουσιαστούν µε τα αυτοκίνητά τους στο χώρο ελέγχου εξακρίβωσης όπως ορίζεται από το επίσηµο πρόγραµµα του αγώνα Η µη προσέλευση στο χώρο ελέγχου εξακρίβωσης και η µη παρουσίαση του αυτοκινήτου στον εντεταλµένο Τεχνικό Έφορο συνεπάγεται σε αποκλεισµό από τον αγώνα και τη µη επιστροφή του παραβόλου συµµετοχής. Μέχρι το τέλος του Ελέγχου Εξακρίβωσης ο διαγωνιζόµενος µπορεί να αντικαταστήσει το δηλωθέν αυτοκίνητο µε άλλο Ο οδηγός οφείλει να παρουσιάσει την άδεια οδήγησης, την αγωνιστική άδεια ή την προσωρινή του TROPHY και την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. ΑΡΘΡΟ 18 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ 18.1 Για την οµαλή και ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα οι αγωνιζόµενοι πρέπει υποχρεωτικά να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού και να συµµορφώνονται αναντίρρητα µε τις οδηγίες, υποδείξεις και εντολές του Αλυτάρχη, των Αγωνοδικών, και των Εφόρων του αγώνα Για την ασφάλειά τους οι αγωνιζόµενοι πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν καθ όλη τη διάρκεια των Ειδικών ιαδροµών προστατευτικό κράνος εγκεκριµένου τύπου. Ακόµη πρέπει υποχρεωτικά να είναι δεµένοι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα µε εγκεκριµένη ζώνη ασφαλείας 3 τουλάχιστον σηµείων. Μέσα στο αυτοκίνητο απαγορεύεται να υπάρχουν ελεύθερα αντικείµενα ή εργαλεία. Σε περίπτωση µη τήρησης των παραπάνω δεν θα επιτρέπεται η εκκίνηση. ΑΡΘΡΟ 19 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ 14/15 Φεβ-07

15 19.1 Κάθε αγωνιζόµενος ή συµµετέχων παραιτείται του δικαιώµατος προσφυγής εναντίον των Αθλητικών Αρχών, των Οργανωτών, των Εκπροσώπων τους ή των εντεταλµένων οργάνων τους, ενώπιον οιασδήποτε διαιτησίας ή δικαστηρίου ή κάθε άλλης διαδικασίας εκτός από εκείνες που προβλέπονται από τον ιεθνή Αθλητικό Κώδικα και τον Εθνικό Αγωνιστικό Κανονισµό, για κάθε ζηµία θετική ή αποθετική που µπορεί να προκληθεί από κάθε πράξη ή παράλειψη των Οργανωτών, των Αρχόντων, των εκπροσώπων τους ή των οργάνων τους, κατά την εφαρµογή των κανονισµών ή από οποιαδήποτε άλλη επίπτωση που Θα δηµιουργηθεί από τις ενέργειές τους. ΑΡΘΡΟ 20 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΠΟΝΑ 20.1 Οι Ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται σύµφωνα µε τον EAK (Άρθρο 171 και επόµενα) Οι Ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στον Αλυτάρχη και πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από το παράβολο ένστασης. Το παράβολο ένστασης ορίζεται στα 300 ευρώ. Οι ενστάσεις εκδικάζονται από τους Αγωνοδίκες. Το παράβολο της ένστασης επιστρέφεται αν ο ενάγων δικαιωθεί Οι διαγωνιζόµενοι έχουν δικαίωµα έφεσης σύµφωνα µε τον EAK (Άρθρο 181). Το παράβολο της έφεσης είναι ίσο µε το τριπλάσιο του παραβόλου συµµετοχής, καταβάλλεται δε µε την υποβολή της πρόθεσης άσκησης έφεσης και για την επιστροφή ή όχι του παραβόλου, ό,τι αναφέρεται στο άρθρο 183 του ΕΑΚ Ενστάσεις για τη διεξαγωγή του αγώνα υποβάλλονται µέχρι και 15 µετά τη λήξη του Ενστάσεις κατά των αποτελεσµάτων υποβάλλονται µέχρι και 30 µετά την δηµοσίευση των αναλυτικών προσωρινών αποτελεσµάτων όλων των συµµετεχόντων. ΑΡΘΡΟ 21 ΚΑΤΑΤΑΞΗ - ΒΡΑΒΕΙΑ 21.1 Ο συνολικός χρόνος µιας οµάδας ή ενός ανεξάρτητου αυτοκινήτου που θα καλύψει σωστά ολόκληρη τη διαδροµή και θα φτάσει στον τερµατισµό είναι ο χρόνος που θα καταχωρηθεί. Η τελική κατάταξη θα καθοριστεί από το σύνολο τον χρόνων που θα έχουν επιβληθεί στα διαγωνιζόµενα πληρώµατα. Πρώτη θα καταταγεί η οµάδα ή το αυτοκίνητο µε το µικρότερο χρόνο, δεύτερη η οµάδα ή το αυτοκίνητο µε τον αµέσως µεγαλύτερο κ.ο.κ. Η κατάταξη θα είναι ξεχωριστή για τις οµάδες και τα ανεξάρτητα αυτοκίνητα Η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσµάτων θα γίνει µετά τη λήξη του χρόνου υποβολής ενστάσεων Θα απονεµηθούν κύπελλα στις τρεις πρώτες οµάδες για οδηγούς και συνοδηγούς, εφόσον εκκινήσουν τουλάχιστον 8 οµάδες. Αν εκκινήσουν 7 οµάδες απονέµονται κύπελλα στις 2 πρώτες οµάδες και αν εκκινήσουν 6 οµάδες, απονέµονται κύπελλα µόνο στην πρώτη οµάδα Θα απονεµηθούν κύπελλα στα τρία πρώτα ανεξάρτητα αυτοκίνητα για οδηγούς και συνοδηγούς, εφόσον εκκινήσουν τουλάχιστον 8 αυτοκίνητα. Αν εκκινήσουν 7 απονέµονται κύπελλα στα 2 πρώτα και αν εκκινήσουν 6, απονέµονται κύπελλα µόνο στο πρώτο. ΑΡΘΡΟ 22 ΑΠΟΝΟΜΗ 22.1 Η απονοµή των Επάθλων θα γίνει σε τόπο και χρόνο που θα αναφέρεται στα Στοιχεία Αγώνα Εάν οι νικητές των διαφόρων επάθλων δεν εµφανισθούν στην τελετή της απονοµής, χάνουν το δικαίωµα παραλαβής οποιουδήποτε βραβείου (χρηµατικού ή κυπέλλου). 15/15 Φεβ-07

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 4Χ4 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ WILD TERRAIN

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 4Χ4 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ WILD TERRAIN ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 4Χ4 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ WILD TERRAIN 23-24 ΜΑΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΕΠ.Α.) 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής ΠΕΜΠΤΗ 30/04/2015 Λήξη Εγγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 4Χ4 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ WILD TERRAIN

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 4Χ4 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ WILD TERRAIN ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 4Χ4 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ WILD TERRAIN 27 28/2/ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ (ΕΠ.Α.) 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής 10/2/2016 Λήξη Εγγραφών Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

24 ΩΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗ Ειδικός Κανονισµός Αυτοκινήτων

24 ΩΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗ Ειδικός Κανονισµός Αυτοκινήτων 24 ΩΡΕΣ ΑΤΤΙΚΗ Ειδικός Κανονισµός Αυτοκινήτων Αρθρο 1: ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ Μετά από έγκριση της ΕΘ.Ε.Α., το Αγωνιστικό Τµήµα της ΕΛΠΑ διοργανώνει το 24 Ώρες Αττική 4Χ4 στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 7-8/10/2006 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ROAD BOOK

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 7-8/10/2006 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ROAD BOOK Πρωτάθληµα Cross-Country ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 7-8/10/2006 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ROAD BOOK ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών συµµετοχής 15/9/2006 Λήξη εγγραφών συµµετοχής 3/10/2006 Ενηµερώσεις αγωνιζοµένων ιανοµή ροµοβιβλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ο ATHENS TROPHY

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ο ATHENS TROPHY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ο ATHENS TROPHY ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:1/10/2004 ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:... 06-12-04 ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ:ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΜΕ ΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΚΚΙΝΟΥΝΤΩΝ: ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣMOΣ. 2. Evia Trophy

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣMOΣ. 2. Evia Trophy ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣMOΣ 2. Evia Trophy 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής 1.3.2014 Λήξη Εγγραφών Συμμετοχής 31.3.2014, 18.00 ώρα Διανομή βιβλίου Διαδρομής (RoΑd Book) 3.4.2014, 20.00 Δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ DRIFT & φιλικός αγώνας GP

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ DRIFT & φιλικός αγώνας GP ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2 ος αγώνας ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΕΠΑΘΛΟΥ DRIFT & φιλικός αγώνας GP ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ ΣΕΡΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΑΜΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Δευτέρα 15.08.13 ώρα 18:00 Λήξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2016

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2016 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (O.M.A.E) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ WILD TERRAIN 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ (ΕΠ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΝΩΝ... 3 ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 3 ΑΡΘΡΟ 3 ΣΤΕΛΕΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

(ME ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ

(ME ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ 17 ο rally sprint ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ (ME ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ Λ.Α.Μ.Α. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής Σαββατο 5 Νοεμβρίου 2011 Λήξη Εγγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Αεροδρόµιο Ελληνικού, 24 Οκτωβρίου 2004 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αεροδρόµιο Ελληνικού, 24 Οκτωβρίου 2004 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TRIAL 4X4» Αεροδρόµιο Ελληνικού, 24 Οκτωβρίου 2004 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών ευτέρα 11 Οκτωβρίου Λήξη εγγραφών ευτέρα 18 Οκτωβρίου ώρα 18:00 Έλεγχος εξακρίβωσης Κυριακή 24 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Φιλική ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ (DRIFT & GP TUNING)

Φιλική ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ (DRIFT & GP TUNING) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Φιλική ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ (DRIFT & GP TUNING) ΚΥΡΙΑΚΗ, 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Π.Ε.Λ. - ΛΑΜΙΑ OΡΓΑΝΩΣΗ Α.Λ.Α. ΛΑΜΙΑΣ Ροζάκη Αγγελή 41, Λαµία - 35 100

Διαβάστε περισσότερα

1 ο DIRT GAMES 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ 4Χ4 ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΥΠΟΥ ENDURO. Αριθμός Μητρώου ΕΠΑ:143 /

1 ο DIRT GAMES 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ 4Χ4 ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΥΠΟΥ ENDURO. Αριθμός Μητρώου ΕΠΑ:143 / 1 ο DIRT GAMES 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ 4Χ4 ΑΝΤΟΧΗΣ ΤΥΠΟΥ ENDURO Αριθμός Μητρώου ΕΠΑ:143 /10.11.2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ (ΕΠ.Α.) 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Λήξη Εγγραφών Διοικητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ & 4Χ4 TRAIL RIDE

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ & 4Χ4 TRAIL RIDE ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ & 4Χ4 TRAIL RIDE Σελίδα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1 Ο αγώνας αντοχής τύπου «Trail ride - Raid» είναι αγωνιστική εκδήλωση που διοργανώνεται

Διαβάστε περισσότερα

7o Thessaloniki Adventure Trophy ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

7o Thessaloniki Adventure Trophy ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 7o Thessaloniki Adventure Trophy ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΑ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΑ ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΓΩΝΑ 7 Ο THESSALONIKI ADVENTURE TROPHY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κατηγορίες Hobby, TROPHY, PRO Παράβολο συμμετοχής 120 Hobby,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ & ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΠΑΘΛΟ 2006 ΑΓΩΝΑΣ: ΡΟΒΙΕΣ ΕΥΒΟΙΑ. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΛΕΣΧΗ 4x4 ΕΚΑΛΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ & ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΠΑΘΛΟ 2006 ΑΓΩΝΑΣ: ΡΟΒΙΕΣ ΕΥΒΟΙΑ. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΛΕΣΧΗ 4x4 ΕΚΑΛΗ ΓΕΝΙΚΟΣ & ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΠΑΘΛΟ 2006 ΑΓΩΝΑΣ: ΡΟΒΙΕΣ ΕΥΒΟΙΑ ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΛΕΣΧΗ 4x4 ΕΚΑΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παράβολο συµµετοχής 160 Άδεια αγωνιζόµενου Ετήσια 80 Ηµερήσια 20 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 4Χ4 ΑΝΤΟΧΗΣ (ENDURANCE 4X4)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 4Χ4 ΑΝΤΟΧΗΣ (ENDURANCE 4X4) ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ(O.M.A.E) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ 4Χ4 ΑΝΤΟΧΗΣ (ENDURANCE 4X4) 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ (ΕΠ.Α.) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ Μετά από έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΕΛΛΟ TRAIL RIDE RAID

ΚΥΠΕΛΛΟ TRAIL RIDE RAID ΚΥΠΕΛΛΟ TRAIL RIDE RAID 2005 ΠΑΤΡΑ 4/12/2005 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ & ROAD BOOK Α.Ο..Π. ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σελίδα 1 10/11/2005 14:00 Trail Ride Rally Raid Πάτρας 2005 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών συµµετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ο.Θ. ΑΓΩΝΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Α.Ο.Θ. ΑΓΩΝΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Α.Ο.Θ. ΑΓΩΝΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2 ΑΓΩΝΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΏΝ & ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 1.06.2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ SERRES RALLY 2015 REGULARITY RALLY RAID

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ SERRES RALLY 2015 REGULARITY RALLY RAID ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ SERRES RALLY 2015 REGULARITY RALLY RAID 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής 1/8/2015 Λήξη Εγγραφών Συμμετοχής 22/8/2015 Διανομή βιβλίου Διαδρομής (RoΑd Book) Την παραμονή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2012 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012 Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012 Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012 Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2012 Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2012 Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Λήξη εγγραφών Παρασκευή 31.08.12, ώρα 21.00. Ενηµέρωση αγωνιζοµένων και Κυριακή 09.09.12, ώρα 08.30-09.30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Λήξη εγγραφών Παρασκευή 31.08.12, ώρα 21.00. Ενηµέρωση αγωνιζοµένων και Κυριακή 09.09.12, ώρα 08.30-09.30 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Λήξη εγγραφών Παρασκευή 31.08.12, ώρα 21.00 Τεχνικός έλεγχος Σάββατο 08.09.12, ώρα 15.00-19.00 στο «Μπαρουτάδικο» Αιγάλεω, Ιερά Οδός 290 200 µ. Μετά την Θηβών µε κατεύθυνση προς Ελευσίνα Ενηµέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ & ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΠΑΘΛΟ ΑΓΩΝΑΣ 3 ος ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Λέσχη 4x4 Εκάλη. ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΕΔΟ Land Rover North

ΓΕΝΙΚΟΣ & ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΠΑΘΛΟ ΑΓΩΝΑΣ 3 ος ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Λέσχη 4x4 Εκάλη. ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΕΔΟ Land Rover North ΓΕΝΙΚΟΣ & ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΕΠΑΘΛΟ 2006 ΑΓΩΝΑΣ 3 ος 2006 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ Λέσχη 4x4 Εκάλη ΧΟΡΗΓΟΣ ΚΕΔΟ Land Rover North ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΩΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παράβολο συμμετοχής 80 Ημερήσια άδεια αγωνιζόμενου

Διαβάστε περισσότερα

1 ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ 1 os ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟ KARTODROMO 2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

1 ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ 1 os ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟ KARTODROMO 2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ 1 os ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟ KARTODROMO 2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ KARTODROMO Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2015 Οργάνωση: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ SUPER TRIAL 2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ SUPER TRIAL 2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ SUPER TRIAL 2010 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1: ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ Μετά από έγκριση της ΕΘ.Ε.Α., η Λέσχη που αναφέρεται στα Στοιχεία του Αγώνα διοργανώνει Αγώνα Super Trial µε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ 2016

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ 2016 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ 2016 ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αριθμός Μητρώου ΕΠΑ: 154 / 30.11.2016 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟY ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTΟΣ ΚΑΡΤ 1 ος ΑΓΩΝΑΣ D-CUP 2015 Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015, KARTODROMO ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Οργάνωση: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΜΑΕ: 102 / 19.10.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 2. ΤΙΤΛΟΙ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΑ 5. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 6. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 7.

Διαβάστε περισσότερα

ARCADIA CLASSIC TOUR 2015

ARCADIA CLASSIC TOUR 2015 ARCADIA CLASSIC TOUR 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 2. ΤΙΤΛΟΙ 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 4. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΑ 5. ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 6. ΠΑΡΑΒΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιο Ράλλυ FIVA Αφροδίτη 2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Παγκόσμιο Ράλλυ FIVA Αφροδίτη 2013 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Άρθρο 1: EΚΔΗΛΩΣΗ - ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.1. Οργάνωση: Αυτό το Ράλλυ Ακριβείας οργανώνεται από τις λέσχες μέλη της Ομοσπονδίας Κλασικού Αυτοκινήτου Κύπρου (ΟΚΑΚ) και υπόκειται στους πιο κάτω κανονισμούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ SUPER TRIAL ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2012

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ SUPER TRIAL ΡΕΘΥΜΝΟΥ 2012 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1: ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ Μετά από έγκριση της ΕΘ.Ε.Α., η Λέσχη που αναφέρεται στα Στοιχεία του Αγώνα διοργανώνει Αγώνα Super Trial με στοιχεία, ονομασία και τόπο εκτέλεσης όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΡΑΛΛΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΡΑΛΛΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟ ΡΑΛΛΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Νικολάου Πλαστήρα 149, Άγιοι Ανάργυροι Τ.Κ. 135 65 ~ Τηλ. 210-26.23.443 www.triumph-club.gr email: rally@triumph-club.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη 26 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

HELLENIC LANCIA CLUB

HELLENIC LANCIA CLUB HELLENIC LANCIA CLUB OLYMPIC CLASSIC TOUR RALLY 2012 REGULARITY 1 5 & 1 6 Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 2 0 1 2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Το κείμενο του Συμπληρωματικού Κανονισμού είναι γραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.1. Επεξήγηση 1.2. Οργανωτική Επιτροπή 1.3. Στελέχη του αγώνα 1.4. Τροποποιήσεις στον κανονισμό 1.5. Ερμηνεία κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

AΓΩNΩN TRIAL 4X4 2016

AΓΩNΩN TRIAL 4X4 2016 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (O.M.A.E) ΓΕΝΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ AΓΩNΩN TRIAL 4X4 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ (ΕΠ.Α.) Περιεχόμενα Άρθρο 1: ΟΡΓΑΝΩΣΗ... 3 ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 3 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΡΙΣΜΟΙ - ΑΓΩΝΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

-Το Αθλητικό Σωματείο Μ.Ο.Ξ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΙ Μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ διοργανώνει τον. 4ο Αγώνα του Πρωταθλήματος Motocross Βορείου Ελλάδος 2016.

-Το Αθλητικό Σωματείο Μ.Ο.Ξ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΙ Μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ διοργανώνει τον. 4ο Αγώνα του Πρωταθλήματος Motocross Βορείου Ελλάδος 2016. 4 ος Αγώνας Πρωταθλήματος Motocross ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 2016 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ -Το Αθλητικό Σωματείο Μ.Ο.Ξ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΟΙ Μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ διοργανώνει τον 4ο Αγώνα του Πρωταθλήματος

Διαβάστε περισσότερα

9 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

9 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ 1 9 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ Σάββατο - Κυριακή 20-21 Ιουνίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΙΟΥ 2009 ΩΡΑ 17: 00 ΛΗΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΩΡΑ 22:00 ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ TRAIL RIDE RAID 2005

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ TRAIL RIDE RAID 2005 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ TRAIL RIDE RAID 2005 1 Μαρτίου 2005 1 superspy@off-road.gr ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ 1.1 Ο αγώνας αντοχής τύπου «Trail ride - Raid» είναι αγωνιστική εκδήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ RALLY REGULARITY ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ RALLY REGULARITY ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ RALLY REGULARITY ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ Αριθμός Μητρώου ΕΠΑ: 152-30/11/2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗΑΓΩΝΩΝ (ΕΠ.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 10:00 Έναρξη εγγραφών Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 10:00 Λήξη εγγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAG DAY ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2016

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAG DAY ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2016 1 ος Αγώνας Drag Day 0-400 Ξάνθης 2016 Ημερομηνίες: 26-27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Τόπος Τέλεσης: Αεροδρόμιο Ζυγού Ξάνθης Αριθμός Μητρώου ΕΠΑ: 023/10.03.16 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ DRAG DAY ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2016 ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ TRIAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ TRIAL 2.ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3.ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 4.ΣΗΜΑΝΣΗ (ΧΑΡΑΞΗ)ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ TRIAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ TRIAL 2.ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3.ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 4.ΣΗΜΑΝΣΗ (ΧΑΡΑΞΗ)ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ TRIAL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ TRIAL 2.ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3.ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 4.ΣΗΜΑΝΣΗ (ΧΑΡΑΞΗ)ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ 5.ΤΜΗΜΑΤΑ(ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ) 6.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 7.ΕΚΚΙΝΗΣΗ 1 / 14 8.ΒΑΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1 ος ΑΓΩΝΑΣ CUP 2015 ΠΑΤΡΑ 03 MAIOY 2015 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Πίστα:Kartmania (ΠΑΤΡΑ) ΑΕΕ: 026/23.04.2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1..... Οργάνωση.......2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 2 ος ΑΓΩΝΑΣ CUP 2016 ΠΑΤΡΑ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Πίστα: Kartmania(ΠΑΤΡΑ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Σελίδα 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

29o Rally Sprint Φιλιατρών

29o Rally Sprint Φιλιατρών 29o Rally Sprint Φιλιατρών 30-31 Οκτωβρίου 2010 Ο αγώνας οργανώνεται από την: ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Α. Λ. Α. Καλαµάτας µε την συνδιοργάνωση της ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

4 ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ & KARTODROMO. Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014. Οργάνωση: ΑΡΤΕΜΙΣ. Συμπληρωματικός Κανονισμός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

4 ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ & KARTODROMO. Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014. Οργάνωση: ΑΡΤΕΜΙΣ. Συμπληρωματικός Κανονισμός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 4 ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ & 3 ος ΑΓΩΝΑΣ CUP 2014 KARTODROMO Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014 Οργάνωση: ΑΡΤΕΜΙΣ Συμπληρωματικός Κανονισμός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 13 Οκτωβρίου Λήξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΗΣ ΚΟΝΤΡΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΤΕΤΡΑΚΟΣΑΡΙ ΙΙΙ - 1 -

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΗΣ ΚΟΝΤΡΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΤΕΤΡΑΚΟΣΑΡΙ ΙΙΙ - 1 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΜΕΝΗΣ ΚΟΝΤΡΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΤΕΤΡΑΚΟΣΑΡΙ ΙΙΙ - 1 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η διεξαγωγή των χρονομετρήσεων ορίζεται στον χώρο του Αεροδρομίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ 2013 2oς ΑΓΩΝΑΣ - ΑΘΗΝΑ - ΚΑΡΤΟΔΡΟΜΟ Οργανωτής AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΛΠΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ 2013 2oς ΑΓΩΝΑΣ - ΑΘΗΝΑ - ΚΑΡΤΟΔΡΟΜΟ Οργανωτής AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΛΠΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΡΤ 2013 2oς ΑΓΩΝΑΣ - ΑΘΗΝΑ - ΚΑΡΤΟΔΡΟΜΟ Οργανωτής AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΛΠΑ Συμπληρωματικός Κανονισμός ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 21/4/2013 Λήξη εγγραφών Μ. Πέμπτη 2/5/2013 ώρα 18.00

Διαβάστε περισσότερα

2 ος ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΛΟΥΞ 2013

2 ος ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΛΟΥΞ 2013 2 ος ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΛΟΥΞ 2013 ΠΑΤΡΑ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Πίστα: Kartmania(ΠΑΤΡΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1..... Οργάνωση.......2 2. Πρόγραμμα 3 3..Συμμετοχές...4-5 4. Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

7o ΕΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ

7o ΕΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ 7o ΕΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ 10 & 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.1. Επεξήγηση 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REGULARITY 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π Ρ Ο Γ Ρ ΑΜ Μ Α 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.1. Επεξήγηση 1.2. Οργανωτική Επιτροπή 1.3. Στελέχη του αγώνα 1.4. Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Επεξήγηση 1.2. Οργανωτική Επιτροπή 1.3. Στελέχη του αγώνα 1.4. Τροποποιήσεις στον κανονισµό 1.5. Ερµηνεία κανονισµών. 5.3 Συµµετοχές οµάδων

1.1. Επεξήγηση 1.2. Οργανωτική Επιτροπή 1.3. Στελέχη του αγώνα 1.4. Τροποποιήσεις στον κανονισµό 1.5. Ερµηνεία κανονισµών. 5.3 Συµµετοχές οµάδων ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΡΑΛΛΥ 20-21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2010 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ 1.1. Επεξήγηση 1.2. Οργανωτική Επιτροπή 1.3. Στελέχη του αγώνα 1.4. Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKOΣ KANONIΣMOΣ AΓΩNΩN TRIAL ΑΥΤΟKINHTA 4x4

ΓENIKOΣ KANONIΣMOΣ AΓΩNΩN TRIAL ΑΥΤΟKINHTA 4x4 ΓENIKOΣ KANONIΣMOΣ AΓΩNΩN TRIAL ΑΥΤΟKINHTA 4x4 ΠPOΓPAMMA Έναρξη Eγγραφών Συµµετοχής Λήξη Eγγραφών Συµµετοχής Έλεγχος Eξακρίβωσης & ιανοµή Aριθµών Συµµετοχής Aνακοίνωση Πίνακα Eκκινούντων Υποχρεωτική ενηµέρωση

Διαβάστε περισσότερα

KARTING SUPER CUP 2016 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

KARTING SUPER CUP 2016 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ KARTING SUPER CUP 2016 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ KARTODROMO ΑΦΙΔΝΕΣ Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016 Αριθμός Μητρώου ΕΠΑ: 144-10/11/2016 Οργάνωση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ 2-8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ 2-8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ 2-8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 Αριθμός Μητρώου ΕΠΑ: 118/20.09.2016 ΕΠΙΤΤΡΟΠΗ ΑΓΓΩΝΩΝ (ΕΠ.(.Α.. ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δευτέρα 7 Μαρτίου 10:00 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ - Έναρξη εγγραφών 18:30-20:30 Διοικητικός

Διαβάστε περισσότερα

1.3.3 Special: Στις κατηγορίες Special Επιβάλλεται η χρήση Roll Cage. Special 3 (S3): Έως 1.600cc / έως 1.400cc με Turbo

1.3.3 Special: Στις κατηγορίες Special Επιβάλλεται η χρήση Roll Cage. Special 3 (S3): Έως 1.600cc / έως 1.400cc με Turbo ΑΡΘΡΟ 1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.1 Όνομα Παιδιάς: GTCC (Greek Track Championship of Clubs) 1.2 Περιγραφή παιδιάς: Διοργάνωση εκδήλωσης για από τα οργανωμένα Clubs με τη μορφή πρωταθλήματος. Τα αυτοκίνητα που θα συμμετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

11 ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ REGULARITY

11 ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ REGULARITY 11 ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ REGULARITY 2-4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Το κείμενο του Συμπληρωματικού Κανονισμού είναι γραμμένο με πλάγιους και έντονους χαρακτήρες Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ OLYMPIC CLASSIC REGULARITY RALLY ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ OLYMPIC CLASSIC REGULARITY RALLY ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ OLYMPIC CLASSIC REGULARITY RALLY 21-23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 Αριθ. έγκρισης FIA 7THRR 27.09.2016 Αριθ. έγκρισης ΕΠΑ: 107/06.09.2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δευ 12 / 9

Διαβάστε περισσότερα

1 ο CLASSIC RALLY Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

1 ο CLASSIC RALLY Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 1 ο CLASSIC RALLY Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Αριθμός Μητρώου ΕΠΑ: 002/05.01.2017 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ ((ΕΠ..Α.. )) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 9/1/2017 Δημοσίευση κανονισμού-έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Το κείμενο του Συμπληρωματικού Κανονισμού είναι γραμμένο με πλάγιους και έντονους χαρακτήρες Αριθ. Έγκρισης FIA TRRH/HAR/GRE/280515 Αριθ. Έγκρισης ASN: 14/2015

Διαβάστε περισσότερα

Copa Patrinella ΠΑΜΠΕΠΟΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑ ΙΟ- ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Copa Patrinella ΠΑΜΠΕΠΟΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑ ΙΟ- ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ www.eliaclub.gr e-mail: info@eliaclub. Copa Patrinella ΠΑΜΠΕΠΟΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑ ΙΟ- ΠΙΣΤΑ ΚΑΡΤ ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σάββατο 12/09/2015 17.00 18.00 Συγκέντρωση, ενηµέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗΣ. 5ο Rally sprint. ekkinhση. σαββατο 16 ιουλιου 2011 ωρα 21:00. Parking Cosmos-ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι. Χορηγοί επικοινωνίας. Χορηγοσ

ΔΩΔΩΝΗΣ. 5ο Rally sprint. ekkinhση. σαββατο 16 ιουλιου 2011 ωρα 21:00. Parking Cosmos-ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι. Χορηγοί επικοινωνίας. Χορηγοσ 5ο Rally sprint ΔΩΔΩΝΗΣ αγώνασ Κυριακή 17 Ιουλίου 2011 ΔΩΔΩΝΗ 09:30 διακοπη κυκλοφοριασ στισ 08:00 τεχνικόσ έλεγχοσ σαββάτο 16 Ιουλίου 2011 στην Autotesτ 15:00-19:00 ekkinhση Parking Cosmos-ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ. 3οTOTAL FIELD GAME METZENA 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΟΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ ΑΧΑΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ. 3οTOTAL FIELD GAME METZENA 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΟΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑ 3οTOTAL FIELD GAME METZENA 2014 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΕΛΟΠΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ ΑΧΑΙΑΣ 4-5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής ΠΕΜΠΤΗ 30/8/2014 Λήξη Εγγραφών Συμμετοχής ΔΕΥΤΕΡΑ 29/9/2014

Διαβάστε περισσότερα

LAC TIGER RALLY 22/2/2014

LAC TIGER RALLY 22/2/2014 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ράλλυ 2014 LAC TIGER RALLY 22/2/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σελίδα 1 από 6 Ημερομηνία Ώρα Πρόγραμμα 31/01/2014 19:00 Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής 13/02/2014 21:00 Λήξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΙΣΤΑΣ (TRACK DAY)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΙΣΤΑΣ (TRACK DAY) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΙΣΤΑΣ (TRACK DAY) 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ως Ηµέρα Πίστας (track day), ορίζεται η εκδήλωση που επιτρέπει σε οποιονδήποτε οδηγό, κάτοχο έγκυρης άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, να δοκιµάσει

Διαβάστε περισσότερα

REGULARITY 1 5-1 9 ΜΑΪΟΥ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

REGULARITY 1 5-1 9 ΜΑΪΟΥ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 12 ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ REGULARITY 1 5-1 9 ΜΑΪΟΥ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Το κείμενο του Συμπληρωματικού Κανονισμού είναι γραμμένο με πλάγιους και έντονους χαρακτήρες Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΡΑΛΛΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/AΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΚΩΜΙΤΗΣ 12-13 ΜΑΙΟΥ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΡΑΛΛΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/AΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΚΩΜΙΤΗΣ 12-13 ΜΑΙΟΥ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΡΑΛΛΥ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/AΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΚΩΜΙΤΗΣ 12-13 ΜΑΙΟΥ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 Απριλίου 2012... Ώρα 09:00 Ανοίγει Προκαταρκτική Γραμματεία Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για κριτές - χρονομέτρες

Οδηγίες για κριτές - χρονομέτρες ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION Τ.Θ. 27610, 2431 Λευκωσία, Κύπρος - P.O. Box 27610, 2431 Nicosia, Cyprus Tel. 99773590, Fax 22464330 - www.cmf.org.cy - cmf@cytanet.com.cy ---------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ PRACTICE DAY 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΚΑΡΤΜΑΝΙΑ - ΠΑΤΡΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών : ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ώρα 10:00 Λήξη εγγραφών : ΚΥΡΙΑΚΗ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ώρα 12:00 Τεχνικός Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 5 Φεβρουαρίου 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Ο.Μ.Α.Ε. προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους παρόχους χρονομέτρησης και αποτελεσμάτων να εκδηλώσουν εγγράφως έως τη Παρασκευή 14/2/2014 την πρόθεσή τους για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ DRAGSTER AUTO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ DRAGSTER AUTO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ DRAGSTER AUTO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Λήξη συμμετοχών 02/07/2014 20.00 Γραμματεία Άνοιγμα πύλης Αεροδρομίου 05/07/2014 10.00 Πύλη Διοικητικός & Τεχνικός Έλεγχος Υποχρεωτική Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ CROSS COUNTRY ENDURO RALLY

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ CROSS COUNTRY ENDURO RALLY ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ CROSS COUNTRY ENDURO RALLY 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1.2 ΔΙΑΔΡΟΜΗ 1.3 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1.4 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.5 ΕΠΙΒΛΕΨΗ 1.6 ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΟΜΑΔΩΝ 1.7 ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΑΝΑΒΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

5 th PATRAS INTERNATIONAL CIRCUIT for KART ΠΑΤΡΑ, 28-29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

5 th PATRAS INTERNATIONAL CIRCUIT for KART ΠΑΤΡΑ, 28-29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 5 th PATRAS INTERNATIONAL CIRCUIT for KART ΠΑΤΡΑ, 28-29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών Τρίτη 25/06/2013 Λήξη εγγραφών Δευτέρα 09/09/2013, ώρα 22.00 Δημοσίευση πίνακα συμμετεχόντων Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΙΤΣΩΝΑ 26 & 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΡΙΤΣΩΝΑ 26 & 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 2016 ΡΙΤΣΩΝΑ 26 & 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 Αριθμός Μητρώου ΕΠΑ: 017/03.03.2016 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής: Δευτέρα 07.03.16 Λήξη Εγγραφών: Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ & Μ.ΑΣΙΑΣ ΠΑΣΑΚΑΚΙ ΧΑΝΙΑ ΤΗΛ/FΑΧ 2821 0 86756, 88705, 74896 www.alahanion.gr

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ & Μ.ΑΣΙΑΣ ΠΑΣΑΚΑΚΙ ΧΑΝΙΑ ΤΗΛ/FΑΧ 2821 0 86756, 88705, 74896 www.alahanion.gr ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ & Μ.ΑΣΙΑΣ ΠΑΣΑΚΑΚΙ ΧΑΝΙΑ ΤΗΛ/FΑΧ 2821 0 86756, 88705, 74896 www.alahanion.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 21-3-2011 10.00 ΓΡΑΦΕΙΑ Α.Λ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ SUPERMOTO 2009 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ SUPERMOTO Το SUPERMOTO είναι ένας αγώνας που διεξάγεται σε κλειστή κυκλική διαδρομή που αποτελείται από άσφαλτο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ SUPERMOTO 2004

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ SUPERMOTO 2004 ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ SUPERMOTO 2004 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ SUPERMOTO Το SUPERMOTO είναι ένας αγώνας που διεξάγεται σε διαδροµή που αποτελείται από άσφαλτο και από χωµάτινα τµήµατα (όπου αυτό είναι δυνατό) µε φυσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑ ΑΕΕ: 075 / 26.08.2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών _ Παρασκευή 28/08/2015 Λήξη εγγραφών _ Παρασκευή 25/09/2015 ώρα 17:00 Δημοσίευση πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ράλλυ 2013 LAC TIGER RALLY 13-14/7/2013

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ράλλυ 2013 LAC TIGER RALLY 13-14/7/2013 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Παγκύπριο Πρωτάθλημα Ράλλυ 2013 LAC TIGER RALLY 13-14/7/2013 Aρ. Έγκρισης & Ημερομηνία R3/13 04/06/2013 ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ Η ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Tour De Virginia Graham-Charles Godard 2014

Tour De Virginia Graham-Charles Godard 2014 Tour De Virginia Graham-Charles Godard 2014 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, σας προσκαλεί στην εκδήλωση µε την ονοµασία Tour de Virginia Graham - Charles Godard 2014, δύο ταξιδιωτών, που πίσω στο

Διαβάστε περισσότερα

10o MERCEDES-BENZ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ REGULARITY ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

10o MERCEDES-BENZ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ REGULARITY ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 10o MERCEDES-BENZ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ REGULARITY 5-8 MAY 2011 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ & Το κείμενο του Συμπληρωματικού Κανονισμού είναι γραμμένο με πλάγιους και έντονους χαρακτήρες Αριθ. Έγκρισης FIA: TRRH/HAR/GRC/060511

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΑΜΙΑΣ V-POWER RACING ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ ΚΑΜΕΝA ΒΟΥΡΛA 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΑΜΙΑΣ V-POWER RACING ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ ΚΑΜΕΝA ΒΟΥΡΛA 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - 1 - ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΑΜΙΑΣ V-POWER RACING ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ ΚΑΜΕΝA ΒΟΥΡΛA 10-11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - 2 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Συµµετοχής : Τετάρτη 24 08 2011 Λήξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ο αγώνας οργανώνεται από την ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΟΛΟΥ (Λ.Α.Βόλου) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γραµµατεία Αγώνα, Γραφείο Τύπου, Πίνακας Ανακοινώσεων Σελ. 3 Άρθρο 1 - Οργάνωση Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διοργάνωσης Παιδιάς Τύπου Dragster (19 20/10/2013)»

ΘΕΜΑ: «Διοργάνωσης Παιδιάς Τύπου Dragster (19 20/10/2013)» Ξάνθη, 26 Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ. 1388 ΠΡΟΣ: Oμοσπονδία Mηχανοκίνητου Aθλητισμού Eλλάδος (ΟΜΑΕ) Κωστή Παλαμά 46, 15232 Χαλάνδρι, ΑΤΤΙΚΗ e-mail: info@omae-epa.gr, Τηλ. 210 6754720-1 ΘΕΜΑ: «Διοργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Λήξη εγγραφών Παρασκευή 31.08.12, ώρα 21.00

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Λήξη εγγραφών Παρασκευή 31.08.12, ώρα 21.00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Λήξη εγγραφών Παρασκευή 31.08.12, ώρα 21.00 Τεχνικός έλεγχος Σάββατο 08.09.12, ώρα 15.00-19.00 στο «Μπαρουτάδικο» Αιγάλεω, Ιερά Οδός 290 200 μ. Μετά την Θηβών με κατεύθυνση προς Ελευσίνα Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Ελέγχου.. Αναγνωρίσεις Παρασκευή 15 Μαΐου από 11:00 μέχρι 17:30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Ελέγχου.. Αναγνωρίσεις Παρασκευή 15 Μαΐου από 11:00 μέχρι 17:30 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη εγγραφών Συμμετοχής Δευτέρα 20 Απριλίου 2015. Λήξη εγγραφών Συμμετοχής Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Δημοσίευση πίνακα συμμετεχόντων Διανομή εντύπων και Αριθμών Σάββατο 9 Μαίου Από Τρίτη 12

Διαβάστε περισσότερα

DRAG DAY MOTO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Λήξη εμπρόθεσμων συμμετοχών 17-06-2014 20.00 Γραμματεία

DRAG DAY MOTO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Λήξη εμπρόθεσμων συμμετοχών 17-06-2014 20.00 Γραμματεία DRAG DAY MOTO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λήξη εμπρόθεσμων συμμετοχών 17-06-2014 20.00 Γραμματεία Άνοιγμα πύλης Αεροδρομίου 21-06-2014 11.00 Πύλη Διοικητικός Έλεγχος 21-06-2014 11.00-12.30

Διαβάστε περισσότερα

2o GRAND PRIX ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ CIRCUIT ΜΕΓΑΡΩΝ

2o GRAND PRIX ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ CIRCUIT ΜΕΓΑΡΩΝ 2o GRAND PRIX ΔΕΞΙΟΤΕΧΝΙΑΣ CIRCUIT ΜΕΓΑΡΩΝ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΑ: 087-17/9/15 ΠPOΓPAMMA Έναρξη Eγγραφών 18/9/2015 Λήξη Eγγραφών Συμμετοχής 14/10/2015 ΩΡΑ 20.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΡΤ. Κηφισού 28-Αθήνα-ΤΚ. 10442 Τηλ. 210 5132327 - FAX. 210 5126308 email: rotax1@otenet.gr KARTODROMO - ΑΦΙΔΝΕΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΡΤ. Κηφισού 28-Αθήνα-ΤΚ. 10442 Τηλ. 210 5132327 - FAX. 210 5126308 email: rotax1@otenet.gr KARTODROMO - ΑΦΙΔΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΡΤ Κηφισού 28-Αθήνα-ΤΚ. 10442 Τηλ. 210 5132327 - FAX. 210 5126308 email: rotax1@otenet.gr KARTODROMO - ΑΦΙΔΝΕΣ 2 ος ΑΓΩΝΑΣ ROTAX MAX CHALLENGE ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΜΑΙΟΥ 2011 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝONIΣMOΣ

4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝONIΣMOΣ 11 ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 48 ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΧΩΜΑΤΟΣ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝONIΣMOΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΕΛΠΑ Μεσογείων 395, 15343 - Αγία Παρασκευή τηλ: 210 6068 929-210 6068 974 fax: 210 6068 983

Διαβάστε περισσότερα

REGULARITY 5-9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

REGULARITY 5-9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 13 ο ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ REGULARITY 5-9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Το κείμενο του Συμπληρωματικού Κανονισμού είναι γραμμένο με πλάγιους και έντονους χαρακτήρες Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ REGULARITY. Ιστορικών Αυτοκινήτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ REGULARITY. Ιστορικών Αυτοκινήτων ΟΜΟΣΣΠΟΝΔΙ ΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΤΟΥ ΑΘΛΗΤΤΙ ΙΣΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣΣ (O.(.M.A.E) ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ REGULARITY Ιστορικών Αυτοκινήτων ΕΕΠΠΙ ΙΙΤΤΡΡΟΠΠΗΗ ΑΑΓΓΩΝΝΩΝΝ (ΕΕΠΠ. (..ΑΑ. ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ 2016

2 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ 2016 2 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ 2016 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 09 & 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 Αρ. Έγκρισης 031/22.03.2016. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έναρξη Εγγραφών Συµµετοχής: ευτέρα 21.03.16 Λήξη Εγγραφών: ευτέρα 04.04.16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΟΔΗΓΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Α.Σ.Σ.Ο.Α.Α. 2o ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ ATTIKHΣ ΑΓΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ 25-26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ KANONIΣMOΣ. ΠPOΓPAMMA Έναρξη Eγγραφών Συμμετοχής Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

SUPPLEMENTARY REGULATIONS SPORTING ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜOΣ SPORTING MAY 2016

SUPPLEMENTARY REGULATIONS SPORTING ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜOΣ SPORTING MAY 2016 SUPPLEMENTARY REGULATIONS SPORTING ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜOΣ SPORTING 26-29 MAY 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Παρασκευή 8 Απριλίου Τετάρτη 11 Μαΐου Τετάρτη 11 Μαΐου Δευτέρα 16 Μαΐου Έναρξη Εγγραφών Διανοµή Road Book

Διαβάστε περισσότερα

39 ο ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ

39 ο ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 39 ο ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ 23 Νοεμβρίου 2014 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠPOΓPAMMA Έναρξη Εγγραφών Συμμετοχής Δευτέρα 10/11/2014 Λήξη Εγγραφών Συμμετοχής Παρασκευή 14/11/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS AUTOMOBILE ASSOCIATION

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS AUTOMOBILE ASSOCIATION ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS AUTOMOBILE ASSOCIATION ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ FIA MEMBER OF FEDERATION INTERNATIONALE DE L AUTOMOBILE ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΟΥ ΑΓΩΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 2017 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Serve It Smash It Win It Love It

Serve It Smash It Win It Love It ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2 ο TENNIS4U Junir Tennis Open 2015 Το TENNIS4U.gr προκηρύσσει το 2 ο Tennis 4u Junir Tennis Open Απρίλιος 2015. Έναρξη Αγώνων Η έναρξη των αγώνων θα γίνει από Παρασκευή 3 Απριλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ JOYA KICK BOXING CHAMPIONSHIP FINALS 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ JOYA KICK BOXING CHAMPIONSHIP FINALS 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ JOYA KICK BOXING CHAMPIONSHIP FINALS 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, προπονητές, Άλλος ένας κύκλος του πρωταθλήματος JOYA KICK BOXING CHAMPIONSHIP κλείνει.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Αγώνων Αιωροπτερισμού Ακρίβειας & Διάρκειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Αγώνων Αιωροπτερισμού Ακρίβειας & Διάρκειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Κανονισμός Αγώνων Αιωροπτερισμού Ακρίβειας & Διάρκειας ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΩΡΟΠΤΕΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Ε mail: chhg@hang-gliding.gr Έκδοση 9η 1. Γενικά 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑΣ Τechno293 - RS:X 14 & 15 Νοεμβρίου 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑΣ Τechno293 - RS:X 14 & 15 Νοεμβρίου 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑΣ Τechno293 - RS:X 14 & 15 Νοεμβρίου 2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης προκηρύσσει Διασυλλογικό αγώνα, για τις κατηγορίες σκαφών: α. Techno 293, για αθλητές

Διαβάστε περισσότερα