Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Σωτήριος Γ. ηµητριάδης, καθηγητής Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σέρρες, Μάρτιος 2014

2 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Επώνυµο Όνοµα Όνοµα πατέρα Ηµεροµηνία / τόπος γέννησης Οικογενειακή κατάσταση ιεύθυνση : ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ : ΣΩΤΗΡΙΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ : / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Έγγαµος µε δύο παιδιά : Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων, Σέρρες. Τηλέφωνο : , ΣΠΟΥ ΕΣ. ιπλωµατούχος Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., µε βαθµό '<8> οκτώ λίαν καλώς', Μάρτιος ιδάκτορας Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., µε βαθµό 'άριστα', Φεβρουάριος Ξένες γλώσσες : Αγγλικά 3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ. Μαρ 2014 σήµερα Νοε 2008 Φεβ 2014 Νοε 2002 Οκτ 2008 Οκτ σήµερα Σεπ Νοε 2002 ραστηριότητες Καθηγητής Βιοµηχανικής ιοίκησης, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοµηχανικής ιοίκησης, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Επίκουρος Καθηγητής Βιοµηχανικής ιοίκησης, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Συνεργαζόµενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) του ΕΑΠ στη Θεµατική Ενότητα ΕΟ 11: Εισαγωγή στη ιοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Βοηθός Συντονιστή για τρία ακαδηµαϊκά έτη (Οκτώβριος 2001-Ιούλιος 2004). ιοικητικός υπάλληλος, Γενική ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης Α.Π.Θ., ειδικός επιστηµονικός συνεργάτης του Πρύτανη, καθηγητή Μ. Παπαδόπουλου. Χρονικός προγραµµατισµός και έλεγχος της προόδου ολοκλήρωσης έργων, που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων. Σύνταξη περιοδικών απολογιστικών εκθέσεων και προτάσεων µε διορθωτικά µέτρα και ενέργειες για να αντιµετωπισθούν οι διάφορες αποκλίσεις και προβλήµατα. Σχεδιασµός έργων στρατηγικής σηµασίας και σύνταξη των σχετικών προτάσεων περί σκοπιµότητας υλοποίησής τους. Αναζήτηση πηγών χρηµατοδότησης, από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους (Π Ε, ΕΠΕΑΕΚ, ΚΠΣ, κ.λ.π.). Σελίδα 2 από 20

3 Μάρ Αύγ 2000 ραστηριότητες Φεβ Αυγ 2000 ραστηριότητες Σεπ Φεβ 1998 ραστηριότητες Μάρ Μάρ 1991 Μάρ Μάρ 1990 ραστηριότητες Μάρ Νοε 2002 ραστηριότητες Εσωτερικός έλεγχος σε διαγωνισµούς ανάθεσης δηµοσίων έργων, µελετών ή προµηθειών. Ανάπτυξη προτύπων και διαδικασιών καλής υλοποίησης. Εξωτερικός επιστηµονικός συνεργάτης, Τοµέας Βιοµηχανικής ιοίκησης, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. Συµµετοχή στην υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων σε συνεργασία µε επιχειρήσεις και οργανισµούς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. ιαµόρφωση προτάσεων υλοποίησης ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων και αναζήτηση πηγών χρηµατοδότησής τους (από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους). Υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου του Τοµέα (σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο), οργάνωση σεµιναρίων και προγραµ- µάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προτάσεις βελτίωσης και εκσυγχρονισµού του περιεχοµένου του προγράµ- µατος σπουδών στις επιστήµες του Μηχανολόγου Μηχανικού, προµήθεια, εγκατάσταση και αξιοποίηση εξοπλισµού και λογισµικού για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τοµέα. Ειδικός Επιστήµονας, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. Αυτοδύναµη διδασκαλία µαθήµατος του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος για δύο ακαδηµαϊκά εξάµηνα, στην περιοχή της Οργάνωσης Παραγωγής και Βιοµηχανικής ιοίκησης. ιδάσκων (σύµφωνα µε το Π 407/80), Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Αυτοδύναµη διδασκαλία µαθηµάτων του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος για έντεκα (11) ακαδηµαϊκά εξάµηνα, στην περιοχή της Οργάνωσης Παραγωγής και Βιοµηχανικής ιοίκησης. Στρατιωτική θητεία. Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ.), Τοµέας Βιοµηχανικής ιοίκησης, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, Υποστήριξη εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τοµέα. Ελεύθερος Επαγγελµατίας Σύµβουλος Επιχειρήσεων. Εκπόνηση µελετών και παροχή υπηρεσιών συµβούλου σε θέµατα Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, ιοικητικής Οργάνωσης και Εκσυγχρονισµού Λειτουργίας Επιχειρήσεων και Οργανισµών, Προγραµµατισµού και Ελέγχου Παραγωγής και Α- ποθεµάτων, κ.ά. Τεχνικοοικονοµική και διοικητική υποστήριξη για την υλοποίηση µελετών και επενδυτικών σχεδίων από Επιχειρήσεις και Οργανισµούς του ιδιωτικού ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόµου περί χρηµατοδότησης επενδύσεων ή άλλων αναπτυξιακών προγραµµάτων. Σελίδα 3 από 20

4 4. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ. Στη διάρκεια της θητείας µου ως µέλος ΕΠ του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, έχω αναλάβει µεταξύ άλλων, τα παρακάτω διοικητικά καθήκοντα : Σεπ σήµερα Σεπ σήµερα Σεπ σήµερα Σεπ 2010 εκ 2012 Σεπ 2006 Αυγ 2010 Μάρ Φεβ 2006 Σεπ Αυγ 2006 Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συµβουλίου ιοίκησης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (σύµφωνα µε το νόµο 4009/2011). ιευθυντής του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη ιοίκηση Επιχειρήσεων, του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Μέλος και Αντιπρόεδρος (από τον Σεπ 2011 µέχρι σήµερα) της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. ιευθυντής της Σχολής ιοίκησης και Οικονοµίας. Προϊστάµενος του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και Πρόεδρος του Συµβουλίου του Τµήµατος. Προϊστάµενος του Τοµέα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Έρευνας Οργάνωση, ιοίκηση και Ανάπτυξη µέσω ιαδικτύου του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Κεντρικής Μακεδονίας. Υπεύθυνος Τοµέα της οµάδας µαθηµάτων συµπεριφοράς, µέλος του Συµβουλίου του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων. 5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Η επαγγελµατική και ερευνητική εµπειρία µου αποκτήθηκε από την ενεργό συµµετοχή µου, ως κύριος ερευνητής, στην εκπόνηση πλήθους µελετών, όπως επίσης και ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων και προγραµµάτων, σε συνεργασία µε Επιχειρήσεις και Οργανισµούς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, τα οποία χρηµατοδοτήθηκαν από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους. Ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω τα εξής : 5.1 Οργάνωση και Λειτουργία Μονάδας ιασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ. Ι.Π.) στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας : Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» , στα πλαίσια της πράξης «ΜΟ. Ι.Π του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας» ιάρκεια προγράµµατος : Σεπ 2010 Ιούν 2015 : Επιστηµονικός Υπεύθυνος 5.2 Η οικονοµική συνεργασία Ελλάδας Βουλγαρίας και οι επιπτώσεις στο νοµό Κεντρικής Μακεδονίας από την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή ένωση. : Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» στα πλαίσια της πράξης «Αρχιµήδης ΙΙΙ- Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας». ιάρκεια προγράµµατος : Σεπ 2012 Ιούν 2014 Σελίδα 4 από 20

5 5.3 Ανάπτυξη οδικού χάρτη για την αναβάθµιση της λειτουργίας των ιοικητικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. ιάρκεια προγράµµατος : Σεπ 2012 Ιαν 2013 : Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ιοικητική Μεταρρύθµιση» (Ε.Π..Μ.) , στα πλαίσια της πράξης «Ανάπτυξη οδικού χάρτη για την αναβάθµιση της λειτουργίας των ιοικητικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» 5.4 ιαδικτυακό Οµαδικό Λογισµικό Σύστηµα. ιάρκεια προγράµµατος : Σεπ 2002 Σεπ 2007 : Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) στα πλαίσια της πράξης ΑΡΧΙΜΗ ΗΣ - Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. 5.5 Σχεδιασµός διοικητικής οργάνωσης και κανονισµός εσωτερικής λειτουργίας της Εταιρίας Αξιοποίησης και ιαχείρισης Περιουσίας (ΕΑ Π) ΑΠΘ. ιάρκεια προγράµµατος : Σεπ 1999 εκ 2000 : Εταιρίας Αξιοποίησης και ιαχείρισης Περιουσίας (Ε- Α Π) ΑΠΘ. 5.6 Χωροταξική σχεδίαση και Οργάνωση της παραγωγής ετοίµων ενδυµάτων. : COTTON FIELDS A.E. ιάρκεια προγράµµατος : Σεπ 1997 Φεβ Ολοκληρωµένο Πλαίσιο Αποτίµησης της Αξίας και Ιδιωτικοποίησης Κρατικά Ελεγχόµενων Επιχειρήσεων. ιάρκεια προγράµµατος : Ιαν Σεπτ 1998 : Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ ΙΙ) 5.8 Προκαταρκτική µελέτη οικονοµικής σκοπιµότητας δηµιουργίας ζώνης τελωνειακής αποταµίευσης στη Θεσσαλονίκη. : Όµιλος Επιχειρηµατιών ιάρκεια προγράµµατος : Μάρτ εκ 1995 Σελίδα 5 από 20

6 5.9 Σχεδίαση ολοκληρωµένου προγράµµατος επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ιδιοκτητών ενοικιαζόµενων δωµατίων. : Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού Ε.Ο.Τ. ιάρκεια προγράµµατος : Ιαν Σεπτ Έρευνα για τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών των αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα. : Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού Ε.Ο.Τ. ιάρκεια προγράµµατος : Ιαν Ιούνιος Προκαταρκτική µελέτη οικονοµικής σκοπιµότητας δηµιουργίας τουριστικού συγκροτήµατος στα Σκορπονέρια του Νοµού Ευβοίας. : Όµιλος Επιχειρηµατιών ιάρκεια προγράµµατος : Σεπ Απρ Μελέτη Οργάνωσης και Εκσυγχρονισµού του Τρόπου Λειτουργίας της ΕΛ.Β.Ο. Α.Β.Ε. ιάρκεια προγράµµατος : Οκτ Μάιος 1994 : Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων ΕΛ.Β.Ο. Α.Β.Ε. στα πλαίσια του προγράµµατος 'ΜΕΝΤΩΡ' Οργάνωση και αυτοµατοποίηση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. ιάρκεια προγράµµατος : Μάρτ εκ 1993 : Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας στα πλαίσια του κοινοτικού προγράµµατος Stride Hellas Προκαταρκτική µελέτη οικονοµικής σκοπιµότητας ανάπτυξης λιµένος στη Ν. Καρβάλη. : Όµιλος Επιχειρηµατιών ιάρκεια προγράµµατος : Σεπ εκ Προµελέτη σκοπιµότητας για την αξιοποίηση του συµπλέγµατος των υδροκίνητων εργαστηρίων του Βελεστίνου. : Περιφέρεια Θεσσαλίας ιάρκεια προγράµµατος : Ιαν εκ 1992 Σελίδα 6 από 20

7 5.16 Αυτοµατοποίηση και οργάνωση των υπηρεσιών συντήρησης δικτύων άρδευσης µέσω Η/Υ. : Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ΜΟΠ Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ιάρκεια προγράµµατος : Ιούλιος Σεπτ Ανάπτυξη µεθοδολογίας εκτίµησης εκπλειστηριάσµατος βιοµηχανοστασίου. : Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ. ιάρκεια προγράµµατος : εκ Ιούν Παθητική ηλιακή αρχιτεκτονική και δυνατότητες επιχειρησιακών δραστηριοτήτων από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ιάρκεια προγράµµατος : Οκτ Σεπτ 1989 : Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Ε.Ε.Τ.Α.Α Οργάνωση γραµµής παραγωγής Λεωφορείων ΟΗ 1417 της Ελληνικής Βιο- µηχανίας Οχηµάτων. : Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων, ΕΛ.Β.Ο. Α.Β.Ε. ιάρκεια προγράµµατος : Ιούλ Μάρ Υποστήριξη µελών του Συνδέσµου ήµων και Κοινοτήτων Ιαµατικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδος στη σύνταξη µελετών οικονοµικής σκοπιµότητας επενδυτικών σχεδίων για την αξιοποίηση, ενεργειακή χρήση και παραγωγική εκµετάλλευση του γεωθερµικού ρευστού. ιάρκεια προγράµµατος : Σεπ Ιούν 1990 : Σύνδεσµος ήµων και Κοινοτήτων Ιαµατικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδος 5.21 Οργάνωση γραµµής παραγωγής οχηµάτων τύπου Jeep (Mercedes 240 GD) της Ελληνικής Βιοµηχανίας Οχηµάτων. ιάρκεια προγράµµατος : Νοε Φεβ 1987 : Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων, ΕΛ.Β.Ο. Α.Β.Ε. Σελίδα 7 από 20

8 6. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ. Την περίοδο από 26/7/1999 µέχρι 6/8/1999, συµµετείχα στο κοινοτικό πρόγραµµα 'Human Capital and Mobility - Access to Large Scale Facilities', προσκεκληµένος του Chemnitz Institute of Local and Regional Development Inc. (ITKE e.v.). Στη διάρκεια της παραµονής µου συνεργάσθηκα µε ερευνητές από τα πανεπιστήµια Chemnitz University of Technology και Zwikau University of Applied Sciences. Αντικείµενο της ερευνητικής µου δραστηριότητας ήταν η εκπαίδευσή µου στο περιβάλλον Factory Information Systems/Chemnitz (FIS/C), που αναπτύχθηκε από το Chemnitz University of Technology, και η µεταφορά στη συνέχεια της τεχνογνωσίας αυτής, στην ανάπτυξη αυτοµατοποιηµένων συστη- µάτων οργάνωσης και ελέγχου της παραγωγής σε βιοµηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. 7. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ - Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Υποστήριξη εκπαιδευτικού έργου. Από το Σεπτέµβριο του 1985 µέχρι τον Ιούνιο του 1992, ως Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος (Ε.Μ.Υ.) είχα την ευθύνη της διεξαγωγής των ασκήσεων και της παρακολούθησης των θεµάτων, στα παρακάτω εξαµηνιαία µαθήµατα του Τοµέα Βιοµηχανικής ιοίκησης του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. : Υποστήριξη εκπαιδευτικού έργου ακαδηµαϊκά έτη Σύνολο εξαµήνων Εφαρµοσµένη Στατιστική Αξιοπιστία - Συντήρηση Αντικατάσταση Τεχνικές Οργάνωσης Παραγωγής Ι Τεχνικές Οργάνωσης Παραγωγής ΙΙ Αυτοδύναµη διδασκαλία σε προπτυχιακό επίπεδο. Από το Σεπτέµβριο του 1992 µέχρι το Φεβρουάριο του 1998, µου είχε ανατεθεί (µε βάση το Π.. 407/80) η αυτοδύναµη διδασκαλία των παρακάτω εξαµηνιαίων µαθηµάτων του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας : Αυτοδύναµη διδασκαλία σε προπτυχιακό επίπεδο ακαδηµαϊκά έτη Σύνολο εξαµήνων Μαθηµατικός Προγραµµατισµός Οργάνωση και ιοίκηση Εργοστασίων Ι Οργάνωση και ιοίκηση Εργοστασίων ΙΙ Μέθοδοι Προβλέψεως Ποσοτική Ανάλυση Οικονοµική των Επιχειρήσεων Στη διάρκεια των ακαδηµαϊκών ετών και υποστήριξα µε σειρά διαλέξεων το εξαµηνιαίο µάθηµα 'Ανάλυση και Αξιολόγηση Επενδύσεων', που διδάσκεται στο 8ο εξάµηνο του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. Σελίδα 8 από 20

9 Στη διάρκεια των ακαδηµαϊκών ετών και µου είχε ανατεθεί (µε σύµβαση Ειδικού Επιστήµονα) η αυτοδύναµη διδασκαλία του εξαµηνιαίου µαθήµατος 'Μέθοδοι Προβλέψεων', που διδάσκεται στο 8ο εξάµηνο του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. Αυτοδύναµη διδασκαλία σε προπτυχιακό επίπεδο ακαδηµαϊκά έτη Σύνολο εξαµήνων Μέθοδοι Προβλέψεων Από το Σεπτέµβριο του 2001 µέχρι σήµερα µου έχει ανατεθεί (ως έκτακτος επιστηµονικός συνεργάτης αρχικά και ως µέλος Ε.Π. από το Νοέµβριο του 2002) η αυτοδύναµη διδασκαλία των παρακάτω εξαµηνιαίων µαθηµάτων του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας : Αυτοδύναµη διδασκαλία σε προπτυχιακό επίπεδο ακαδηµαϊκά έτη Σύνολο εξαµήνων Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη ιοικ. Αποφάσεων I σήµερα 24 ιοίκηση Παραγωγής Λειτουργιών σήµερα 22 Επιχειρησιακή Έρευνα / Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ σήµερα 20 Βιοµηχανικό Λογισµικό (εργαστήρια) Αυτοδύναµη διδασκαλία σε µεταπτυχιακό επίπεδο. Στη διάρκεια των ακαδηµαϊκών ετών και , µου είχε ανατεθεί η αυτοδύναµη διδασκαλία του εξαµηνιαίου µαθήµατος 'Αναλυτική Βελτιστοποίηση και Προσοµοίωση', που διδάσκεται στο 1ο εξάµηνο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην 'Οργάνωση και ιοίκηση Παραγωγικών Συστηµάτων', του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. Αυτοδύναµη διδασκαλία σε µεταπτυχιακό επίπεδο ακαδηµαϊκά έτη Σύνολο εξαµήνων Αναλυτική Βελτιστοποίηση και Προσοµοίωση Από το Σεπτέµβριο του 2010 µέχρι σήµερα µου έχει ανατεθεί (ως µέλος Ε.Π. του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων) η αυτοδύναµη διδασκαλία των παρακάτω εξαµηνιαίων µαθηµάτων του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη ιοίκηση Επιχειρήσεων του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας : Αυτοδύναµη διδασκαλία σε µεταπτυχιακό επίπεδο ακαδηµαϊκά έτη Σύνολο εξαµήνων Βελτιστοποίηση στη Λήψη ιοικ. Αποφάσεων σήµερα 3 ιοίκηση Παραγωγής Λειτουργιών σήµερα Αυτοδύναµη διδασκαλία στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Από τον Οκτώβριο του 2001 µέχρι σήµερα µου έχει ανατεθεί ως µέλος Σ.Ε.Π. (Συνεργαζόµενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) η αυτοδύναµη διδασκαλία της Θεµατικής Ενότητας ΕΟ11 Εισαγωγή στη ιοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισµών : Σελίδα 9 από 20

10 Αυτοδύναµη διδασκαλία στο Ε.Α.Π. ακαδηµαϊκά έτη Σύνολο ακ. ετών Εισαγωγή στη ιοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισµών ΕΟ σήµερα Συµµετοχή στο σχεδιασµό και ανάπτυξη προγραµµάτων σπουδών προπτυχιακού και µεταπτυχιακού επιπέδου. Από τα µέσα του 1997 µέχρι το τέλος του 1999 συµµετείχα, ως εξωτερικός επιστηµονικός συνεργάτης, στα παρακάτω έργα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) : Αναµόρφωση του Προγράµµατος Σπουδών στις φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες ορθολογικής χρήσης και εξοικονόµησης ενέργειας σε αστικά, βιοµηχανικά και αγροτικά συγκροτήµατα και κατασκευές (ενέργεια 3.1.α - Προγράµµατα Σπουδών), που υλοποιήθηκε από κοινού από τα Τµήµατα Γεωπονίας και Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ. Ανάπτυξη Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών στη ιοίκηση Παραγωγικών Συστηµάτων (ενέργεια 3.4.γ. - Προγράµµατα Συµπληρωµατικής Εκπαίδευσης), του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ. Στα πλαίσια του προγράµµατος αυτού µου είχε ανατεθεί επιπλέον - από το Σεπτέµβριο του η αυτοδύναµη διδασκαλία του εξαµηνιαίου µαθήµατος 'Αναλυτική Βελτιστοποίηση και Προσοµοίωση'. Αναµόρφωση του Προγράµµατος Σπουδών (ενέργεια 3.1.α - Προγράµµατα Σπουδών), του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Ανάπτυξη Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών (ενέργεια 3.4.γ. - Προγράµµατα Συ- µπληρωµατικής Εκπαίδευσης), του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Από το τέλος του 2002 µέχρι σήµερα συµµετείχα µεταξύ άλλων και στα παρακάτω έργα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ) του Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας : Αναµόρφωση Προγράµµατος Προπτυχιακών Σπουδών, (ενέργεια α - Προγράµµατα Σπουδών) του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Κεντρική υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου (ενέργεια α Προγράµµατα Σπουδών) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Στη διάρκεια της θητείας µου ως Προϊστάµενος του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας είχα την ευθύνη του Σχεδιασµού και της Ανάπτυξης του αυτοδύναµου Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη ιοίκηση Επιχειρήσεων που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2010, σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ αριθµό 81017/Ε5 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2012/ ) Επίβλεψη διπλωµατικών και πτυχιακών εργασιών. Από το Σεπτέµβριο του 1985 µέχρι σήµερα, ήµουν ο επιστηµονικός υπεύθυνος για την επίβλεψη πλήθους διπλωµατικών και πτυχιακών εργασιών στις επιστηµονικές περιοχές της Οργάνωσης και ιοίκησης Εργοστασίων, του Προγρ/σµού και Ελέγχου Παραγωγής, του Προγρ/σµού και Ελέγχου Αποθεµάτων, της Κοστολόγησης Βιοµηχανικών Προϊόντων, της Α- ξιολόγησης Οικονοµικής Σκοπιµότητας ίδρυσης νέων βιοµηχανικών µονάδων κ.ά., οι οποίες Σελίδα 10 από 20

11 εκπονήθηκαν από φοιτητές του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ., του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Από τον Σεπτέµβριο του 2012 είµαι ο επιστηµονικός υπεύθυνος για την επίβλεψη µεταπτυχιακών διπλωµατικών εργασιών (δύο βρίσκονται σε εξέλιξη και τρεις ολοκληρώθηκαν) από µεταπτυχιακούς φοιτητές του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη ιοίκηση Ε- πιχειρήσεων του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Εισηγήσεις σε εκπαιδευτικά σεµινάρια. Παράλληλα, από το 1985 µέχρι σήµερα, υπήρξα εισηγητής επί διαφόρων θεµάτων Οργάνωσης Παραγωγής και Βιοµηχανικής ιοίκησης, σε εκπαιδευτικά και επιµορφωτικά σεµινάρια που κατά καιρούς έχουν διοργανώσει η Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), η Ελληνική Εταιρία ιοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕ Ε), το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ - Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας), ο Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος (ΣΜΗΒΕ), ο ήµος Κεντρικής Μακεδονίας, ο ήµος ράµας, η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καβάλας ( ΕΥΑΚ), η Ελληνική Βιοµηχανία Οχηµάτων (ΕΛ.Β.Ο.), η ΜΠΟΥΤΑ- ΡΗΣ Α.Ε, η GOOD-YEAR A.E. κ.ά. 8. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Επιστηµονικές εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές Y. Nikolaidis and S. Dimitriadis, On the Student Evaluation of University Courses and Faculty Members Teaching Performance, αποδεκτή για δηµοσίευση στο European Journal of Operational Research, G. Magoulios, S. Dimitriadis and D. Kydros, Inter-Border Cooperation In The Area Of Serres Prefecture And Consequences Of The EU-Bulgaria Accession An Empirical Research, πρόκειται για την εργασία που παρουσιάστηκε στο 5 th International Conference, The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World (EBEEC 2013), Istanbul, Turkey, May 9-12, 2013, και η οποία έγινε δεκτή για δηµοσίευση στο Procedia Economics and Finance (2014) S. Dimitriadis, V. Vrana, S. Dimitriou, V. Kalaitzis and G. Drogalas, Investigating customer satisfaction and service quality in academic libraries: the case of Technological Educational Institute of Central Macedonia, International Journal of Decision Sciences Risk and Management, Vol. 5, No 2, , S. Dimitriadis, A. Karakitsiou, O. Mitsopoulou, Applying QE-DEA in the evaluation of the Greek public sector: The case of the agencies for aliens and immigration of the Decentralized Administration of Macedonia and Thrace, International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, Vol. 5, No 1, , A. Mihiotis, N.S. Koutsoukis and S. Dimitriadis, New directions in evaluating Project Management Information Systems (PMIS), International Journal of Manufacturing Science and Technology, 4(2), pp , S.G. Dimitriadis, E. Kehris, Cutting stock process optimization in custom door and window manufacturing industry, International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, Vol. 1, Nos. 1/2, pp , Σελίδα 11 από 20

12 8.1.7 S. G. Dimitriadis, Assembly Line Balancing and group working: A heuristic procedure for workers groups operating on the same product and workstation, Computers & Operations Research, Vol. 33, No 9, pp , I.P.Kandylas, A.M.Stamatelos, S.G.Dimitriadis, 'Statistical Uncertainty in Automotive Emissions Testing', P I MECH ENG, Part D, Journal of Automobile Engineering, Vol. 213, No 5, pp , S.G.Dimitriadis, P.E.Georgiadis, 'Assembly Line Balancing with Smoothed Work Station Assignments', Yugoslav Journal of Operations Research, Vol 5, No 2, pp , Επιστηµονικές εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων µε κριτές S. Dimitriadis, A. Karakitsiou, O. Mitsopoulou, Measuring Public Sector efficiency with Data Envelopment Analysis: an empirical evidence of the Greek Public Organizations, 8th International Conference "New Horizons in Industry, Business and Education" NHIBE, August 2013, Crete Island, Greece G. Magoulios, S. Dimitriadis and D. Kydros, Inter-Border Cooperation In The Area Of Serres Prefecture And Consequences Of The EU-Bulgaria Accession An Empirical Research, 5 th International Conference, The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World (EBEEC 2013), Istanbul, Turkey, May 9-12, Σ. ηµητριάδης, Ε. Κεχρής, Σ. ηµητρίου, Β. Καλαϊτζής, Γ. ρογαλάς, "Τεχνολογίες Πληροφορικής και ιασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση : Η περίπτωση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας", Εθνικό Συνέδριο ιοίκησης και Οικονοµίας (ΕΣ Ο), Λάρισα, Ελλάδα, Μαΐου, Σ. ηµητρίου, Β. Καλαϊτζής, Γ. ρογαλάς, Σ. ηµητριάδης και Ε. Κεχρής, "Το Πληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας", Συνέδριο ιασφάλιση και ιοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: ιοίκηση και Καλές Πρακτικές, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Σεπτεµβρίου, Pantelidis P., Pazarskis M., Dimitriadis S. and Papadari C., IFRS Adoption Effects in Greece: Evidence from the Industrial & Commercial Sector, Management of International Business and Economics Systems conference, May 2012, Larissa, Greece C. Zafiropoulos, E. Kehris, S. Dimitriadis, Employment of the Business Administration Graduate Students: The Case of a Greek Technological Educational Institute 5th International Conference NEW HORIZONS IN INDUSTRY, BUSINESS AND EDUCATION (NHIBE 2007), August 2007, Rhodes Island, Greece C. Zafiropoulos, E. Kehris, S. Dimitriadis, Methodology tools for internal evaluation in higher education: The case of a Greek Business Administration department, 4th International Conference NEW HORIZONS IN INDUSTRY, BUSINESS AND EDUCATION (NHIBE 2005), August 2005, Corfu, Greece C. Zafiropoulos, G. Frangidis, E. Kehris, S. Dimitiadis, D. Paschaloudis, Service Quality Assessment in higher education: the case of Technological Education Institute (T.E.I.) of Serres, Greece, 9 th ICMD International Conference on Marketing and Development, 8-11 June 2005, Thessaloniki, Greece K. David, D. Paschaloudis, E. Mouratidis S. Dimitriadis, G. Marinos & P. Pantelidis, Improvements in engineering education due to the introduction of ICT-based courses and curricula, UNESCO International Centre For Engineering Education (UICEE), 8 th UICEE ANNUAL CONFERENCE ON ENGINEERING EDUCATION, pp , 7 11 February 2005, Kingston, Jamaika. Σελίδα 12 από 20

13 E. Kehris, Z. Doulgeri, S.Dimitriadis, Web-based generic software for the monitoring, management and execution of OR project, 16 ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Ε- πιχειρησιακών Ερευνών, Σεπτεµβρίου 2003, Λάρισα Κ. Ζαφειρόπουλος,. Πασχαλούδης, Σ. ηµητριάδης, Ποιότητα εργασιακής ζωής στο χώρο των υπηρεσιών : Το παράδειγµα των Ελληνικών Τραπεζών, Πρακτικά 16 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Καβάλα 30 Απριλίου 3 Μαΐου 2003, σελ Y.L.Bakouros, S.G.Dimitriadis, P.E.Georgiadis, K.C.Athanasiadis, 'A fault-tree approach for availability evaluation and maintenance strategy of an automated irrigation system in central Greece', proceedings of 2nd Balkan Conference on Operational Research, pp , Thessaloniki October S.G.Dimitriadis, P.E.Georgiadis, Y.L.Bakouros, D.P.Psoinos, 'Market value estimation of an industrial firm', proceedings of 2nd Balkan Conference on Operational Research, pp , Thessaloniki October D.A.Koskosidis, S.G.Dimitriadis, A.N.Asteriadis, D.P.Psoinos, 'Time and Cost Control of Assembly Production Line by the use of Computer Based Line Balancing and Network Analysis Techniques', proceedings of 1st Balkan Conference on Operational Research, pp , Thessaloniki October Σ.Γ. ηµητριάδης, Α.Ν. Αστεριάδης,.Α. Κοσκοσίδης, Μ. Αδάµος, Α. Γούναρης, Ο. Σταυρίδου, ' υνατότητες ανάπτυξης λουτροθεραπευτικών κέντρων στην Ελλάδα', πρακτικά 2ου Συνεδρίου για τα Θερµά - Μεταλλικά Νερά, Σύνδεσµος ήµων και Κοινοτήτων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδος, σελ , Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος Α.Ν. Αστεριάδης, Σ.Γ. ηµητριάδης,.α. Κοσκοσίδης, Π. Κουτσαντά, Α. Μήλιου, 'Προοπτικές δηµιουργίας µονάδων εµφιάλωσης φυσικών µεταλλικών νερών στην Ελλάδα', πρακτικά 2ου Συνεδρίου για τα Θερµά - Μεταλλικά Νερά, Σύνδεσµος ήµων και Κοινοτήτων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδος, σελ , Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος Επιστηµονικές εργασίες σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές Μωυσιάδης Α., ηµητριάδης Σ., Κεχρής Ε., ηµητρίου Σ., Καλαϊτζής Β. και ρογαλάς Γ., "Η Ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση: H περίπτωση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας", Συνέδριο µε θέµα ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Η πορεία και οι προοπτικές, ΜΟ ΙΠ ΤΕΙ Λάρισας, Σεπτέµβριος, S.G. Dimitriadis, D.P. Psoinos, Operating characteristics of production line systems with stochastic service times, ανακοίνωση στο 1ο Βαλκανικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ε, Θεσσαλονίκη Οκτώβριος Π.Ψωινός, Σ.Γ. ηµητριάδης, 'Οργάνωση παραγωγής στην Ελληνική Βιοµηχανία Οχη- µάτων, Τεχνικά 23, σελ. 7-10, ιδακτορική διατριβή και ιπλωµατική εργασία Σ.Γ. ηµητριάδης, 'Λειτουργική και χωροταξική βελτιστοποίηση γραµµών παραγωγής', ιδακτορική διατριβή, Τοµέας Βιοµηχανικής ιοίκησης, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος Σ.Γ. ηµητριάδης, Α.Ν. Αστεριάδης, 'Προσπάθεια προσδιορισµού των βασικών µεταβλητών που προσδιορίζουν την θέση της Ελληνικής Βιοµηχανίας', ιπλωµατική εργασία, Τοµέας Βιοµηχανικής ιοίκησης, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος Σελίδα 13 από 20

14 8.5. Λοιπές εργασίες Μελέτες και Εκθέσεις ερευνητικών προγραµµάτων Α.Μ. Σταµατέλος, Σ.Γ. ηµητριάδης, ' ιασφάλιση ποιότητας και πιστοποίηση προγραµ- µάτων σπουδών του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας Π.Θ. στα πρότυπα του ISO9001', εσωτερική έκθεση προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Α.Μ. Σταµατέλος, Σ.Γ. ηµητριάδης, 'Εξεργοοικονοµική Βελτιστοποίηση Συστηµάτων Θέρµανσης - Ψύξης µε Αντλίες Θερµότητας' ερευνητικό πρόγραµµα (ΓΓΕΤ/ ΠΕΝΕ ), πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Κ. Ουσταπασίδης, Σ. ηµητριάδης, κ.ά., 'Σχεδιασµός ιοικητικής Οργάνωσης και Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρίας Αξιοποίησης Περιουσίας ΑΠΘ', ερευνητικό πρόγραµµα, Π.Ψωινός, Σ.Γ. ηµητριάδης, κ.ά., 'Ολοκληρωµένο Πλαίσιο Αποτίµησης της Αξίας και Ιδιωτικοποίησης Κρατικά Ελεγχόµενων Επιχειρήσεων', Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ ΙΙ), Θεσσαλονίκη Π.Ψωινός, Σ.Γ. ηµητριάδης,.βλάχος, Α.Πολίτου, 'Προκαταρκτική µελέτη οικονοµικής σκοπιµότητας δηµιουργίας ζώνης τελωνειακής αποταµίευσης στη Θεσσαλονίκη', Θεσσαλονίκη Π.Ψωινός, Σ.Γ. ηµητριάδης, Π.Ε.Γεωργιάδης, 'Μελέτη οικονοµικής σκοπιµότητας δη- µιουργίας εκδοτικού συγκροτήµατος στο Α.Π.Θ.', Θεσσαλονίκη Π.Ψωινός, Σ.Γ. ηµητριάδης, Π.Ε.Γεωργιάδης, Κ.Αθανασιάδης,.Βλάχος, 'Μελέτη Οργάνωσης και Εκσυγχρονισµού του Τρόπου Λειτουργίας της ΕΛ.Β.Ο. Α.Β.Ε.', Ερευνητικό πρόγραµµα ΜΕΝΤΩΡ, Θεσσαλονίκη Π.Ψωινός, Γ.Ταγαράς, Σ.Γ. ηµητριάδης, κ.ά., 'Έρευνα για τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών των αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα', Ερευνητικό πρόγραµµα, Τοµέας Βιοµηχανικής ιοίκησης Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη Π.Ψωινός, Σ.Γ. ηµητριάδης, 'Σχεδίαση ολοκληρωµένου προγράµµατος επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ιδιοκτητών ενοικιαζόµενων δωµατίων', Ερευνητικό πρόγραµµα, Τοµέας Βιοµηχανικής ιοίκησης Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη Π.Ψωινός, Σ.Γ. ηµητριάδης, Π.Ε.Γεωργιάδης, Α.Πολίτου, Μ.Βιτσεντζάτος, 'Προκαταρκτική µελέτη οικονοµικής σκοπιµότητας δηµιουργίας τουριστικού συγκροτή- µατος στα Σκορπονέρια του Ν. Ευβοίας, Ερευνητικό πρόγραµµα, Θεσσαλονίκη, Π.Ψωινός, Σ.Γ. ηµητριάδης, ' Αυτοµατοποίηση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας', Ερευνητικό πρόγραµµα Stride-Hellas, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος Π.Ψωινός, Σ.Γ. ηµητριάδης, κ.ά., 'Προµελέτη σκοπιµότητας αξιοποίησης του συ- µπλέγµατος των υδροκίνητων εργαστηρίων του Βελεστίνου', Ερευνητικό πρόγραµµα, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος Π.Ψωινός, Π.Γεωργιάδης, Σ.Γ. ηµητριάδης,.βλάχος, Κ.Αθανασιάδης, 'Προκαταρκτική µελέτη οικονοµικής σκοπιµότητας ανάπτυξης λιµένος στη Ν.Καρβάλη', Θεσ/νίκη, Ερευνητικό πρόγραµµα, Νοέµβριος Ι.Λ.Μπακούρος,.Π.Ψωινός, Α.Γούλας, Σ.Γ. ηµητριάδης, κ.ά., 'Αυτοµατοποίηση δικτύων άρδευσης µέσω Η/Υ', Ερευνητικό Πρόγραµµα Μ.Ο.Π. Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος Π.Ψωινός, Σ.Γ. ηµητριάδης, Π.Γεωργιάδης, 'Ανάπτυξη µεθοδολογίας εκτίµησης εκπλειστηριάσµατος βιοµηχανοστασίου', Ερευνητικό πρόγραµµα, Τοµέας Βιοµηχανικής ιοίκησης Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη Σελίδα 14 από 20

15 Μ.Α.Παπαδόπουλος,.Π.Ψωινός, Σ.Γ. ηµητριάδης, κ.ά., 'Παθητική Ηλιακή Αρχιτεκτονική και δυνατότητες επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης', Ερευνητικό πρόγραµµα, Θεσσαλονίκη Π.Ψωινός, Κ.Πάτας, Σ.Γ. ηµητριάδης, κ.ά., 'Οργάνωση παραγωγής λεωφορείων στην ΕΛ.Β.Ο. Α.Ε.', Ερευνητικό πρόγραµµα, Τοµέας Βιοµηχανικής ιοίκησης Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ., Ερευνητικό πρόγραµµα, Θεσσαλονίκη Π.Ψωινός,.Κοσκοσίδης, Π.Ε.Γεωργιάδης, Σ.Γ. ηµητριάδης, Α.Αστεριάδης, 'Οργάνωση της γραµµής συναρµολόγησης οχηµάτων τύπου Jeep Mercedes 240 GD της ΕΛ.Β.Ο.', Ερευνητικό πρόγραµµα, Τοµέας Βιοµηχανικής ιοίκησης Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη Εκπαιδευτικό υλικό διδακτικές σηµειώσεις Σ.Γ. ηµητριάδης, Α.Ν. Μιχιώτης, ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ : Βασικές θεωρητικές αρχές και εφαρµογές στη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων, εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Αθήνα Σ. Γ. ηµητριάδης, Ποσοτικές µέθοδοι στη λήψη διοικητικών αποφάσεων, διδακτικές σηµειώσεις από τις παραδόσεις του µαθήµατος στους φοιτητές του τέταρτου εξαµήνου του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, σελίδες 100, Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Σεπτέµβριος Σ. Γ. ηµητριάδης Τεχνικές Προβλέψεων', πανεπιστηµιακές σηµειώσεις από τις παραδόσεις του µαθήµατος στους φοιτητές του πέµπτου εξαµήνου του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, Μάρτιος Σ. Γ. ηµητριάδης Μαθηµατικός Προγραµµατισµός, πανεπιστηµιακές σηµειώσεις από τις παραδόσεις του µαθήµατος στους φοιτητές του πέµπτου εξαµήνου του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, σελίδες 98, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 2 η έκδοση, Σεπτέµβριος ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. Από τα αποτελέσµατα σχετικής αναζήτησης στο Google Scholar (που παρουσιάζονται στην τελευταία σελίδα του παρόντος βιογραφικού σηµειώµατος) προκύπτει ότι υπάρχει σηµαντικός α- ριθµός αναφορών στο δηµοσιευµένο ερευνητικό έργο. Πιο συγκεκριµένα και µεταξύ άλλων σηµειώνονται ενδεικτικά οι εξής : Αναφορές (26) στην εργασία µε τίτλο : Assembly Line Balancing and group working: A heuristic procedure for workers groups operating on the same product and workstation, Computers & Operations Research, Vol. 33, No 9, pp , Hafezalkotob, Ashkan, Hamid Ketabian, and Hesam Rahimi. "Balancing the Production Line by the Simulation and Statistics Techniques: A Case Study." (2014). Hou, Liang, et al. "Product family assembly line balancing based on an improved genetic algorithm." The International Journal of Advanced Manufacturing Technology (2013): Roshani, Abdolreza, et al. "A simulated annealing algorithm for multi-manned assembly line balancing problem." Journal of Manufacturing Systems (2013): Moreira, Mayron César de O., Cristóbal Miralles, and Alysson M. Costa. "Assembly line worker integration and balancing problem." arxiv preprint arxiv: (2013). Σελίδα 15 από 20

16 Li, Cai Juan, Xiao Yun Wu, and Xiao Dong Zhang. "Multi-Objective Optimization of Human Resource Allocation in Production Cells with Different Training Modes." Advanced Materials Research 601 (2013): Kumar, Dalgobind Mahto. "Assembly Line Balancing: A Review of Developments and Trends in Approach to Industrial Application." Global Journal of Researches In Engineering 13.2 (2013). Tracht, Kirsten, and Lars Funke. "Resource Allocation in the Paced Assembly of Customer Specific Goods." Advances in Sustainable and Competitive Manufacturing Systems. Springer International Publishing, Olga Battaïa and Alexandre Dolgui, 'A taxonomy of line balancing problems and their solution approaches', International Journal of Production Economics, In Press, Available online 9 November 2012, Abdolreza Roshania, Parviz Fattahib, Abdolhassan Roshanic, Mohsen Salehid & Arezoo Roshanid, 'Cost-oriented two-sided assembly line balancing problem: A simulated annealing approach', International Journal of Computer Integrated Manufacturing, Volume 25, Issue 8, pp , Talip Kellegöz, Bilal Toklu, 'An efficient branch and bound algorithm for assembly line balancing problems with parallel multi-manned workstations', Computers & Operations Research, In Press, Corrected Proof, Available online 24 April Xianhui Zeng, Wai-Keung Wong, Sunney Yung-Sun Leung, An operator allocation optimization model for balancing control of the hybrid assembly lines using Pareto utility discrete differential evolution algorithm, Computers & Operations Research, Volume 39, Issue 5, pp , Harun Resit Yazgan, Ismail Beypinar, Semra Boran and Ceren Ocak, A new algorithm and multi-response Taguchi method to solve line balancing problem in an automotive industry, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Volume 57, Numbers 1-4, pp , Xinggang Luo, Wei Li, Yiliu Tu, Deyi Xue, and Jiafu Tang, Operator allocation planning for reconfigurable production line in one-of-a-kind production, International Journal of Production Research, 49 (3) pp , Parviz Fattahi, Abdolreza Roshani and Abdolhassan Roshani, A mathematical model and ant colony algorithm for multi-manned assembly line balancing problem, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 53, No 1-4, pp , Ting Li, Deng Deng and Ming-Wei Zhang, Research on assembly line balancing based on labor proficiency, Industrial Engineering and Engineering Management (IE&EM), IEEE 18Th International Conference, pp , Yazdanparast, V., Hajihosseini, H., Multi-manned production lines with labor concentration, Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5 (6), pp , Funda Karabak, Nizamettin Doğan Güner, Benhür Satır, Levent Kandiller, İlker Gürsoy, AN OPTIMIZATION MODEL FOR WORKER ASSIGNMENT OF A MIXED MODEL VEHICLE PRODUCTION ASSEMBLY LINE UNDER WORKER MOBILITY, Proceedings of the 41st International Conference on Computers & Industrial Engineering, Los Angeles, California, USA, October 23 - October 25, Emre Cevikcan and M. Bulent Durmusoglu, Model Sequencing and Worker Transfer System for Mixed Model Team Oriented Assembly Lines In: Waldemar Grzechca, ed. 'Assembly Line - Theory and Practice', InTech, ch. 4, pp , Guschinskaya, O., Dolgui, A., Line balancing in production lines. State of the art [Equilibrage de lignes de production. Etat de l'art], Journal Europeen des Systemes Automa- Σελίδα 16 από 20

17 tises, 44 (9-10), pp , Zhou, K.-Q., Wang, B.-J., Liu, J.-A., Yao, C.-X., Zhang, R.-J., Simulation model of workin-progress control base on a motorcycle engine assembly line, Jisuanji Jicheng Zhizao Xitong/Computer Integrated Manufacturing Systems, CIMS, 16 (11), pp , Chang, H.-J., Chang, T.-M., Simultaneous perspective-based mixed-model assembly line balancing problem, Tamkang Journal of Science and Engineering, 13 (3), pp , S. Megret, BALANCEMENT DE LIGNE ET ASSIGNATION DE TACHES AUX EM-PLOYES : MODELE MATHEMATIQUE ET APPLICATION AU DOMAINE AERONAUTIQUE, Msc Thesis, UNIVERSITE DE MONTREAL, Olga Guschinskaya, Alexandre Dolgui, Comparison of exact and heuristic methods for a transfer line balancing problem, International Journal of Production Economics, In Press, Corrected Proof, Available online 19 January Ilkyeong Moon, Rasaratnam Logendran and Jeonghun Lee, Integrated assembly line balancing with resource restrictions, International Journal of Production Re-search, Vol. 47 (19), pp , Emre Cevikcan, M. Bulent Durmusoglu and Murat E. Unal, A team-oriented design methodology for mixed model assembly systems, Computers & Industrial Engineering, Vol. 56, No 2, pp , Sergio Ramirez-Campos, Luis Torres-Trevino, Gaston Cedillo-Campos, Jorge Villegas- Leza and Pedro Perez Villanueva, A Genetic Algorithm for Reassigning Work on the Assembly Line: A Real Scenario, Special Issue: Advances in Computer Science and Engineering, Research in Computing Science 23, 2006, pp Αναφορές (11) στην εργασία µε τίτλο : Statistical Uncertainty in Automotive Emissions Testing, P I MECH ENG, Part D, Journal of Automotive Engineering, Vol. 213, No 5, pp , 1999: Robinson, Kevin, et al. "Application of a methodology to assess the performance of a full-scale diesel oxidation catalyst during cold and hot start NEDC drive cycles." Chemical Engineering Research and Design (2013). Sharma, Chander Shekhar, Karthik Ramanathan, and Wei Li. "Post-processing of vehicle emission test data for use in exhaust after-treatment modelling and analysis." Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering (2012): Karthik Ramanathan and Ashok Gopinath, Light-off location and front diffusion in a catalytic monolith reactor, AIChE Journal, 2008, Volume 54 Issue 7, Pages , Konstantas G. and Stamatelos A.M, A Unified Approach for Modeling Three-Way Catalytic Converters and NOx Traps with a Minimum Set of Tunable Parameters, Chemical Product and Process Modeling, Vol. 2, Issue 3, Article 15, Konstantas G. and Stamatelos A.M., Modelling three-way catalytic converters: an effort to predict the effect of precious metal loading, P I MECH ENG, Part D, Journal of Automobile Engineering, Vol. 221, No 3, pp , Konstantas G. and Stamatelos A.M., Quality assurance of exhaust emissions test data, P I MECH ENG, Part D, Journal of Automobile Engineering, Vol. 218, No 8, pp , Konstantas G. and Stamatelos A.M., Computer-aided design optimization of catalytic Σελίδα 17 από 20

18 exhaust treatment systems for gasoline-powered cars, ERCOFTAC, Design Optimization International Conference, March 31 April 2, 2004, Athens Greece. Stamatelos AM, Koltsakis GC, Kandylas IP and Pontikakis GN, Computer aided engineering in diesel exhaust after treatment systems design, P I MECH ENG, Part D, Journal of Automobile Engineering, Vol. 213, No 6, pp , Stamatelos AM, Koltsakis GC, und Kandylas IP, Computergestutzer Entwurf von Abgas- Nachbehandlungskonzepten, Teil I: Ottomotor, Motortechnische Zeitschrift MTZ 60 (1999) 2, S Stamatelos AM, Koltsakis GC, und Kandylas IP, Computergestuetzte Entwurf von Abgasnachbehandlungsystemen, Teil II: Dieselmotoren, Motortechnische Zeitschrift, MTZ 60 (1999), 3, S Stamatelos, A.M., Koltsakis, G.C. I.P. Kandylas and G. N. Pontikakis, Computer-Aided Engineering in the Development of Diesel Exhaust Aftertreatment Systems, (SAE paper ), SAE International Congress, Detroit, USA, Αναφορές (4) στην εργασία µε τίτλο : Service Quality Assessment in higher education: the case of Technological Education Institute (T.E.I.) of Serres, Greece, 9 th ICMD International Conference on Marketing and Development, 8-11 June 2005, Thessaloniki, Greece. Gencay İncesu and Barış Aşıkgil, 'An Evaluation of the Relationship between Service Quality in Primary Education and Parent Satisfaction', International Journal of Business and Management, Vol. 7, No. 18, pp , C. Zafiropoulos, V. Vrana, 'SERVICE QUALITY ASSESSMENT IN A GREEK HIGHER EDUCATION INSTITUTE', Journal of Business Economics and Management, Volume 9, Issue 1, pp , Luca Petruzzellis, Angela Maria D'Uggento, Salvatore Romanazzi, Student satisfaction and quality of service in Italian universities, Managing Service Quality, Vol. 16, No 4, pp , C. Zafiropoulos, Students attitudes about educational service quality, The Cyprus Journal of Sciences, Vol. 4, 2006/ Αναφορές (3) στην εργασία µε τίτλο : Cutting stock process optimization in custom door and window manufacturing industry, Int. J. Decision Sciences Risk and Management, vol. 1, Nos. 1/2, Andrade, R., E. G. Birgin, and R. Morabito. "Two-stage two-dimensional guillotine cutting problems with usable leftovers." (2013). Jørgen Bang-Jensen, Rune Larsen, 'Efficient algorithms for real-life instances of the variable size bin packing problem', Computers & Operations Research, Volume 39, Issue 11, pp , Adriana Cristina Cherri, Marcos Nereu Arenales, Horacio Hideki Yanasse, 'The usable leftover one-dimensional cutting stock problem a priority-in-use heuristic', International Transactions in Operational Research, Article first published online: 25 SEP 2012, DOI: /j x Αναφορές (1) στην εργασία µε τίτλο : Methodology tools for internal evaluation in higher education: The case of a Greek Business Administration department, 4th International Conference NEW HORIZONS IN INDUSTRY, BUSINESS AND EDUCATION (NHIBE 2005), August 2005, Corfu, Greece. Σελίδα 18 από 20

19 C. Zafiropoulos, Students attitudes about educational service quality, The Cyprus Journal of Sciences, Vol. 4, 2006/ Αναφορές (1) στην εργασία µε τίτλο : Assembly line balancing with smoothed work station assignments, Yugoslav Journal of Operations Research, Vol. 5, No 2, pp , Tang, Q., Xiao, Z., Liang, Y., Deng, M., Xi, Z., 'Novel approach for balancing manual automobile assembly based on genetic algorithm', IEEM IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management, art. no , pp , ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Κριτής επιστηµονικών άρθρων. Από το 2005 έχω επιλεγεί ως κριτής (referee) επιστηµονικών άρθρων, τα οποία υποβάλλονται για δηµοσίευση στα επιστηµονικά περιοδικά : International Journal of Production Research, Engineering Optimization, International Journal of Decision Sciences Risk and Management και TamKang Journal of Science and Engineering Συµµετοχή σε επιστηµονικές εταιρίες, επιτροπές και επαγγελµατικούς φορείς. Μέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) (1984), Μέλος του Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος (Σ.Μ.Η.Β.Ε.) (1984), Μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.), παράρτηµα Μακεδονίας - Θράκης (1986), Μέλος του Συντονιστικού Οργάνου Επιτροπών Τηλεµατικής και Επικοινωνιών του ΑΠΘ. ( ) Σελίδα 19 από 20

20 Available from: [Accessed: 14/03/2014] Σελίδα 20 από 20

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Νικολαΐδη Α. Ιωάννη ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Νικολαϊδης Όνομα : Ιωάννης Όνομα πατρός/μητρός : Αθανάσιος / Σοφία Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος με τρία παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 26. 9. 65 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 891487 E-mail: kz@uom.gr 2 ΣΠΟΥΔΕΣ 1987 Πτυχίο του τμήματος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Βασίλειος Κώστογλου Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3 3. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαΐου 1968 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Παρούσα θέση: Διεύθυνση οικίας: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου Flörsheim

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Του ΠΑΝΤΕΛΗ Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ Βιογραφικό του Παντελή Ν. Μπότσαρη, 05/2013 Σελίδα 2 ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοµατεπώνυµο Οικογενειακή κατάσταση ιεύθυνση Μπότσαρης Ν. Παντελής Έγγαµος,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6).

Βιογραφικό σημείωμα. Γρηγόριος Μπεληγιάννης. Απόφοιτος του 5ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου (Βαθμός Απολυτηρίου «Άριστα» 18.6). Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμo: Όνομα πατέρα: Έτος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Διεύθυνση στο Αγρίνιο Γρηγόριος Μπεληγιάννης Νικόλαος 1974, Αθήνα Έγγαμος με δύο παιδιά 5 η Πάροδος Καμαρούλας, Κοκκινοπήλια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αύγουστος 2014 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Στέργιος Αθιανός. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.ΑΘΙΑΝΟΥ

Στέργιος Αθιανός. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.ΑΘΙΑΝΟΥ Στέργιος Αθιανός ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.ΑΘΙΑΝΟΥ A. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΘΙΑΝΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΣΤΕΡΓΙΟΣ E-mail: : as@teiser.gr ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 23210 49175

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού» Διευθυντή του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Π. Μαυρωτάς. Επίκουρος Καθηγητής. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Γεώργιος Π. Μαυρωτάς. Επίκουρος Καθηγητής. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών Γεώργιος Π. Μαυρωτάς Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης ΣΠΟΥΔΕΣ 1994/06 Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) της Σχολής Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Northeastern της Βοστόνης, ΗΠΑ στην Επιστήμη Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Ν. Παπαμανώλης, Βιογραφικό Σημείωμα 1. Ατομικά Στοιχεία: Όνομα: Τόπος και ημερ/νία γέννησης: Οικ. κατάσταση: Δ/νση κατοικίας: URL: Τηλ.: E-mail: Νικόλαος Παπαμανώλης Καθηγητής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ιανουάριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑ : Ανδρέας I. Ανδρονικίδης ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 1971 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, ΤΚ 540 06 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310891584 FAX : 2310891544

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Εγνατία 156 54006- Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310891-596 fax 2310891-602 e-mail: karagth@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΣΤΟΥΡΛΗ Βιογραφικό Σηµείωµα

ρ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΣΤΟΥΡΛΗ Βιογραφικό Σηµείωµα ρ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΣΤΟΥΡΛΗ Βιογραφικό Σηµείωµα ΣΠΟΥ ΕΣ 2011 ιδακτορικό στη ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (Quality/Robust Engineering) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τοµέας Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Τσαρούχας Χαρ. Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ-Κεντρικής Μακεδονίας. : ptsarouh@logistics.teithe.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Τσαρούχας Χαρ. Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ-Κεντρικής Μακεδονίας. : ptsarouh@logistics.teithe. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Τσαρούχας Χαρ. Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ-Κεντρικής Μακεδονίας Επώνυμο : Τσαρούχας Όνομα : Παναγιώτης Όνομα πατέρα : Χαράλαμπος Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: 2681072756

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ: 2681072756 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΧΑΡΗΣ ΝΑΞΑΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1958 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ ΧΑΝΙΩΝ ΕΓΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΑΣ ΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 1. Ατοµικά στοιχεία. σ. 3 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. Σπουδές.. σ. 3 3. Ακαδηµαϊκή διδακτική εµπειρία σ. 3 4. Επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών σ. 5 5. Λοιπή διδακτική εµπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα 104-34. Τηλ.: (210) 8203652. Φαξ: (210)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3,

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΚΕΦΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αριστοτέλους 3, 4 ος όροφος, γραφ. 5, Καλλιθέα e-mail:bkefis@panteion.gr και vassiliskefis@yahoo.gr τηλ. γραφ.:

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου Συνεργάτης Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΗΤΡΙΟΣ A. ΧΑΤΖΟΥ ΗΣ

ΗΜΗΤΡΙΟΣ A. ΧΑΤΖΟΥ ΗΣ Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΗΜΗΤΡΙΟΣ A. ΧΑΤΖΟΥ ΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όνοµα πατέρα: Αξιώτης Όνοµα µητέρας: Ευγενία Ηµεροµηνία γέννησης: 10/9/1980 Αριθµός ελτίου Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΟΥΣΤΡΗΣ Προσωπικά Στοιχεία Ημερομηνία γέννησης: 30 Μαίου 1965 Διεύθυνση κατοικίας: Όσσας 22, Γέρακας 153 44 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Επαγγελματική κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Δρ. Θεόδωρος Α. ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ Τόπος & Ημερομηνία Γέννησης: Θεσσαλονίκη, 21 Ιουλίου 1966 Διεύθυνση: Ακακίας 24, Τ.Κ. 570 13 Ωραιόκαστρο, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλέφωνα: (2310) 574066

Διαβάστε περισσότερα