Επιστηµονικές εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιστηµονικές εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές"

Transcript

1 Επιστηµονικές εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές 1. Y. Nikolaidis and S. Dimitriadis, On the Student Evaluation of University Courses and Faculty Members Teaching Performance, αποδεκτό για δηµοσίευση στο European Journal of Operational Research, G. Magoulios, S. Dimitriadis and D. Kydros, Inter-Border Cooperation In The Area Of Serres Prefecture And Consequences Of The EU-Bulgaria Accession An Empirical Research, πρόκειται για την εργασία που παρουσιάστηκε στο 5 th International Conference, The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World (EBEEC 2013), Istanbul, Turkey, May 9-12, 2013, και η οποία έγινε δεκτή για δηµοσίευση στο Procedia Economics and Finance (2014). 3. S. Dimitriadis, V. Vrana, S. Dimitriou, V. Kalaitzis and G. Drogalas, Investigating customer satisfaction and service quality in academic libraries: the case of Technological Educational Institute of Central Macedonia, International Journal of Decision Sciences, Risk and Management Vol. 5, No 2, , S. Dimitriadis, A. Karakitsiou, O. Mitsopoulou, Applying QE-DEA in the evaluation of the Greek public sector: The case of the agencies for aliens and immigration of the Decentralized Administration of Macedonia and Thrace, International Journal of Decision Sciences, Risk and Management Vol. 5, No 1, , A. Mihiotis, N.S. Koutsoukis and S. Dimitriadis, New directions in evaluating Project Management Information Systems (PMIS), International Journal of Manufacturing Science and Technology, 4(2), pp , S.G. Dimitriadis, E. Kehris, Cutting stock process optimization in custom door and window manufacturing industry, International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, Vol. 1, Nos. 1/2, pp , S. G. Dimitriadis, Assembly Line Balancing and group working: A heuristic procedure for workers groups operating on the same product and workstation, Computers & Operations Research, Vol. 33, No 9, pp , I.P.Kandylas, A.M.Stamatelos, S.G.Dimitriadis, 'Statistical Uncertainty in Automotive Emissions Testing', P I MECH ENG, Part D, Journal of Automobile Engineering, Vol. 213, No 5, pp , S.G.Dimitriadis, P.E.Georgiadis, 'Assembly Line Balancing with Smoothed Work Station Assignments', Yugoslav Journal of Operations Research, Vol 5, No 2, pp , Επιστηµονικές εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων µε κριτές 1. S. Dimitriadis, A. Karakitsiou, O. Mitsopoulou, Measuring Public Sector efficiency with Data Envelopment Analysis: an empirical evidence of the Greek Public Organizations, 8th International Conference "New Horizons in Industry, Business and Education" NHIBE, August 2013, Crete Island, Greece. 2. G. Magoulios, S. Dimitriadis and D. Kydros, Inter-Border Cooperation In The Area Of Serres Prefecture And Consequences Of The EU-Bulgaria Accession An Empirical Research, 5 th International Conference, The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the Changed World (EBEEC 2013), Istanbul, Turkey, May 9-12, Σ. ηµητριάδης, Ε. Κεχρής, Σ. ηµητρίου, Β. Καλαϊτζής, Γ. ρογαλάς, "Τεχνολογίες Πληροφορικής και ιασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση : Η περίπτωση του ΤΕΙ Σερρών", Εθνικό Συνέδριο ιοίκησης και Οικονοµίας (ΕΣ Ο), Λάρισα, Ελλάδα, Μαΐου, 2012 Σελίδα 1 από 5

2 4. Σ. ηµητρίου, Β. Καλαϊτζής, Γ. ρογαλάς, Σ. ηµητριάδης και Ε. Κεχρής, "Το Πληροφοριακό Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας του ΤΕΙ Σερρών", Συνέδριο ιασφάλιση και ιοίκηση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: ιοίκηση και Καλές Πρακτικές, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Σεπτεµβρίου, Pantelidis P., Pazarskis M., Dimitriadis S. and Papadari C., IFRS Adoption Effects in Greece: Evidence from the Industrial & Commercial Sector, Management of International Business and Economics Systems conference, May 2012, Larissa, Greece. 6. C. Zafiropoulos, E. Kehris, S. Dimitriadis, Employment of the Business Administration Graduate Students: The Case of a Greek Technological Educational Institute 5th International Conference NEW HORIZONS IN INDUSTRY, BUSINESS AND EDUCATION (NHIBE 2007), August 2007, Rhodes Island, Greece. 7. C. Zafiropoulos, E. Kehris, S. Dimitriadis, Methodology tools for internal evaluation in higher education: The case of a Greek Business Administration department, 4th International Conference NEW HORIZONS IN INDUSTRY, BUSINESS AND EDUCATION (NHIBE 2005), August 2005, Corfu, Greece. 8. C. Zafiropoulos, G. Frangidis, E. Kehris, S. Dimitiadis, D. Paschaloudis, Service Quality Assessment in higher education: the case of Technological Education Institute (T.E.I.) of Serres, Greece, 9 th ICMD International Conference on Marketing and Development, 8-11 June 2005, Thessaloniki, Greece. 9. K. David, D. Paschaloudis, E. Mouratidis S. Dimitriadis, G. Marinos & P. Pantelidis, Improvements in engineering education due to the introduction of ICT-based courses and curricula, UNESCO International Centre For Engineering Education (UICEE), 8 th UICEE ANNUAL CONFERENCE ON ENGINEERING EDUCATION, pp , 7 11 February 2005, Kingston, Jamaika. 10. E. Kehris, Z. Doulgeri, S.Dimitriadis, Web-based generic software for the monitoring, management and execution of OR project, 16 ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών, Σεπτεµβρίου 2003, Λάρισα. 11. Κ. Ζαφειρόπουλος,. Πασχαλούδης, Σ. ηµητριάδης, Ποιότητα εργασιακής ζωής στο χώρο των υπηρεσιών : Το παράδειγµα των Ελληνικών Τραπεζών, Πρακτικά 16 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Καβάλα 30 Απριλίου 3 Μαΐου 2003, σελ Y.L.Bakouros, S.G.Dimitriadis, P.E.Georgiadis, K.C.Athanasiadis, 'A fault-tree approach for availability evaluation and maintenance strategy of an automated irrigation system in central Greece', proceedings of 2nd Balkan Conference on Operational Research, pp , Thessaloniki October S.G.Dimitriadis, P.E.Georgiadis, Y.L.Bakouros, D.P.Psoinos, 'Market value estimation of an industrial firm', proceedings of 2nd Balkan Conference on Operational Research, pp , Thessaloniki October D.A.Koskosidis, S.G.Dimitriadis, A.N.Asteriadis, D.P.Psoinos, 'Time and Cost Control of Assembly Production Line by the use of Computer Based Line Balancing and Network Analysis Techniques', proceedings of 1st Balkan Conference on Operational Research, pp , Thessaloniki October Σ.Γ. ηµητριάδης, Α.Ν. Αστεριάδης,.Α. Κοσκοσίδης, Μ. Αδάµος, Α. Γούναρης, Ο. Σταυρίδου, ' υνατότητες ανάπτυξης λουτροθεραπευτικών κέντρων στην Ελλάδα', πρακτικά 2ου Συνεδρίου για τα Θερµά - Μεταλλικά Νερά, Σύνδεσµος ήµων και Κοινοτήτων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδος, σελ , Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος Α.Ν. Αστεριάδης, Σ.Γ. ηµητριάδης,.α. Κοσκοσίδης, Π. Κουτσαντά, Α. Μήλιου, 'Προοπτικές δηµιουργίας µονάδων εµφιάλωσης φυσικών µεταλλικών νερών στην Ελλάδα', πρακτικά 2ου Συνεδρίου για τα Θερµά - Μεταλλικά Νερά, Σύνδεσµος ήµων και Κοινοτήτων Ιαµατικών Πηγών Ελλάδος, σελ , Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος Σελίδα 2 από 5

3 Επιστηµονικές εργασίες σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές 1. Μωυσιάδης Α., ηµητριάδης Σ., Κεχρής Ε., ηµητρίου Σ., Καλαϊτζής Β. και ρογαλάς Γ., "Η Ποιότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση: H περίπτωση του ΤΕΙ Σερρών", Συνέδριο µε θέ- µα ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Η πορεία και οι προοπτικές, ΜΟ- ΙΠ ΤΕΙ Λάρισας, Σεπτέµβριος, S.G. Dimitriadis, D.P. Psoinos, Operating characteristics of production line systems with stochastic service times, ανακοίνωση στο 1ο Βαλκανικό Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ε, Θεσσαλονίκη Οκτώβριος Π.Ψωινός, Σ.Γ. ηµητριάδης, 'Οργάνωση παραγωγής στην Ελληνική Βιοµηχανία Οχη- µάτων, Τεχνικά 23, σελ. 7-10, ιδακτορική διατριβή και ιπλωµατική εργασία 1. Σ.Γ. ηµητριάδης, 'Λειτουργική και χωροταξική βελτιστοποίηση γραµµών παραγωγής', ιδακτορική διατριβή, Τοµέας Βιοµηχανικής ιοίκησης, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Νοέµβριος Σ.Γ. ηµητριάδης, Α.Ν. Αστεριάδης, 'Προσπάθεια προσδιορισµού των βασικών µεταβλητών που προσδιορίζουν την θέση της Ελληνικής Βιοµηχανίας', ιπλωµατική εργασία, Το- µέας Βιοµηχανικής ιοίκησης, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη, Μάρτιος Μελέτες - Εκθέσεις ερευνητικών προγραµµάτων 1. Α.Μ. Σταµατέλος, Σ.Γ. ηµητριάδης, ' ιασφάλιση ποιότητας και πιστοποίηση προγραµµάτων σπουδών του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας Π.Θ. στα πρότυπα του ISO9001', εσωτερική έκθεση προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Α.Μ. Σταµατέλος, Σ.Γ. ηµητριάδης, 'Εξεργοοικονοµική Βελτιστοποίηση Συστηµάτων Θέρµανσης - Ψύξης µε Αντλίες Θερµότητας' ερευνητικό πρόγραµµα (ΓΓΕΤ/ ΠΕΝΕ ), πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Κ. Ουσταπασίδης, Σ. ηµητριάδης, κ.ά., 'Σχεδιασµός ιοικητικής Οργάνωσης και Κανονισµός Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρίας Αξιοποίησης Περιουσίας ΑΠΘ', ερευνητικό πρόγραµµα, Π.Ψωινός, Σ.Γ. ηµητριάδης, κ.ά., 'Ολοκληρωµένο Πλαίσιο Αποτίµησης της Αξίας και Ιδιωτικοποίησης Κρατικά Ελεγχόµενων Επιχειρήσεων', Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΕΤ ΙΙ), Θεσσαλονίκη Π.Ψωινός, Σ.Γ. ηµητριάδης,.βλάχος, Α.Πολίτου, 'Προκαταρκτική µελέτη οικονοµικής σκοπιµότητας δηµιουργίας ζώνης τελωνειακής αποταµίευσης στη Θεσσαλονίκη', Θεσσαλονίκη Π.Ψωινός, Σ.Γ. ηµητριάδης, Π.Ε.Γεωργιάδης, 'Μελέτη οικονοµικής σκοπιµότητας δηµιουργίας εκδοτικού συγκροτήµατος στο Α.Π.Θ.', Θεσσαλονίκη Π.Ψωινός, Σ.Γ. ηµητριάδης, Π.Ε.Γεωργιάδης, Κ.Αθανασιάδης,.Βλάχος, 'Μελέτη Οργάνωσης και Εκσυγχρονισµού του Τρόπου Λειτουργίας της ΕΛ.Β.Ο. Α.Β.Ε.', Ερευνητικό πρόγραµµα ΜΕΝΤΩΡ, Θεσσαλονίκη Π.Ψωινός, Γ.Ταγαράς, Σ.Γ. ηµητριάδης, κ.ά., 'Έρευνα για τον προσδιορισµό των χαρακτηριστικών των αλλοδαπών τουριστών στην Ελλάδα', Ερευνητικό πρόγραµµα, Τοµέας Βιοµηχανικής ιοίκησης Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη Σελίδα 3 από 5

4 9..Π.Ψωινός, Σ.Γ. ηµητριάδης, Π.Ε.Γεωργιάδης, Α.Πολίτου, Μ.Βιτσεντζάτος, 'Προκαταρκτική µελέτη οικονοµικής σκοπιµότητας δηµιουργίας τουριστικού συγκροτήµατος στα Σκορπονέρια του Ν. Ευβοίας, Ερευνητικό πρόγραµµα, Θεσσαλονίκη, Π.Ψωινός, Σ.Γ. ηµητριάδης, 'Σχεδίαση ολοκληρωµένου προγράµµατος επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ιδιοκτητών ενοικιαζόµενων δωµατίων', Ερευνητικό πρόγραµ- µα, Τοµέας Βιοµηχανικής ιοίκησης Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, Π.Ψωινός, Σ.Γ. ηµητριάδης, ' Αυτοµατοποίηση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας', Ερευνητικό πρόγραµµα Stride-Hellas, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος, Π.Ψωινός, Σ.Γ. ηµητριάδης, κ.ά., 'Προµελέτη σκοπιµότητας αξιοποίησης του συµπλέγ- µατος των υδροκίνητων εργαστηρίων του Βελεστίνου', Ερευνητικό πρόγραµµα, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος, Π.Ψωινός, Π.Γεωργιάδης, Σ.Γ. ηµητριάδης,.βλάχος, Κ.Αθανασιάδης, 'Προκαταρκτική µελέτη οικονοµικής σκοπιµότητας ανάπτυξης λιµένος στη Ν.Καρβάλη', Θεσ/νίκη, Ερευνητικό πρόγραµµα, Νοέµβριος Ι.Λ.Μπακούρος,.Π.Ψωινός, Α.Γούλας, Σ.Γ. ηµητριάδης, κ.ά., 'Αυτοµατοποίηση δικτύων άρδευσης µέσω Η/Υ', Ερευνητικό Πρόγραµµα Μ.Ο.Π. Πληροφορικής, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος Π.Ψωινός, Σ.Γ. ηµητριάδης, Π.Γεωργιάδης, 'Ανάπτυξη µεθοδολογίας εκτίµησης εκπλειστηριάσµατος βιοµηχανοστασίου', Ερευνητικό πρόγραµµα, Τοµέας Βιοµηχανικής ιοίκησης Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη Μ.Α.Παπαδόπουλος,.Π.Ψωινός, Σ.Γ. ηµητριάδης, κ.ά., 'Παθητική Ηλιακή Αρχιτεκτονική και δυνατότητες επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης', Ερευνητικό πρόγραµµα, Θεσσαλονίκη Π.Ψωινός, Κ.Πάτας, Σ.Γ. ηµητριάδης, κ.ά., 'Οργάνωση παραγωγής λεωφορείων στην ΕΛ.Β.Ο. Α.Ε.', Ερευνητικό πρόγραµµα, Τοµέας Βιοµηχανικής ιοίκησης Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ., Ερευνητικό πρόγραµµα, Θεσσαλονίκη Π.Ψωινός,.Κοσκοσίδης, Π.Ε.Γεωργιάδης, Σ.Γ. ηµητριάδης, Α.Αστεριάδης, 'Οργάνωση της γραµµής συναρµολόγησης οχηµάτων τύπου Jeep Mercedes 240 GD της ΕΛ.Β.Ο.', Ε- ρευνητικό πρόγραµµα, Τοµέας Βιοµηχανικής ιοίκησης Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη Εκπαιδευτικό υλικό Βιβλία 1. Σ.Γ. ηµητριάδης, Α.Ν. Μιχιώτης, ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ : Βασικές θεωρητικές αρχές και εφαρµογές στη λήψη επιχειρηµατικών αποφάσεων, εκδόσεις ΚΡΙΤΙ- ΚΗ, Αθήνα Σ. Γ. ηµητριάδης, Ποσοτικές µέθοδοι στη λήψη διοικητικών αποφάσεων, διδακτικές σηµειώσεις από τις παραδόσεις του µαθήµατος στους φοιτητές του τέταρτου εξαµήνου του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών, σελίδες 100, Τ.Ε.Ι. Σερρών, Σεπτέµβριος Σ. Γ. ηµητριάδης Τεχνικές Προβλέψεων', πανεπιστηµιακές σηµειώσεις από τις παραδόσεις του µαθήµατος στους φοιτητές του πέµπτου εξαµήνου του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ, Μάρτιος Σ. Γ. ηµητριάδης Μαθηµατικός Προγραµµατισµός, πανεπιστηµιακές σηµειώσεις από τις παραδόσεις του µαθήµατος στους φοιτητές του πέµπτου εξαµήνου του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, σελίδες 98, Πανεπιστή- µιο Θεσσαλίας, 2 η έκδοση, Σεπτέµβριος Σελίδα 4 από 5

5 Αναφορές τρίτων στο δηµοσιευµένο ερευνητικό έργο Από τα αποτελέσµατα σχετικής αναζήτησης στο Google Scholar (που παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω) προκύπτει ότι υπάρχει σηµαντικός αριθµός αναφορών στο δηµοσιευµένο ερευνητικό έργο. Google Scholar, ηµεροµηνία πρόσβασης 14/03/2014 Σελίδα 5 από 5

Σωτήριος Γ. ηµητριάδης, καθηγητής Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σέρρες, Μάρτιος 2014 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Επώνυµο Όνοµα Όνοµα πατέρα Ηµεροµηνία / τόπος γέννησης Οικογενειακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 26. 9. 65 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 891487 E-mail: kz@uom.gr 2 ΣΠΟΥΔΕΣ 1987 Πτυχίο του τμήματος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Βασίλειος Κώστογλου Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3 3. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στέργιος Αθιανός. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.ΑΘΙΑΝΟΥ

Στέργιος Αθιανός. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.ΑΘΙΑΝΟΥ Στέργιος Αθιανός ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.ΑΘΙΑΝΟΥ A. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΑΘΙΑΝΟΣ ΟΝΟΜΑ : ΣΤΕΡΓΙΟΣ E-mail: : as@teiser.gr ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 23210 49175

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: itsikis@gmail.com

e-mail: itsikis@gmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ισίδωρος Τσικής ιπλωµατούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, (PhD, MSc) ιδάκτωρ Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας (ΤΜΜΒ) Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (ΠΘ) e-mail: itsikis@gmail.com Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης

Λάζαρος Σαρηγιαννίδης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάζαρος Σαρηγιαννίδης PhD. MSc Προσωπικές Πληροφορίες Ονοµατεπώνυµο: Λάζαρος Σαρηγιαννίδης Όνοµα Πατέρα: Ιωάννης Όνοµα Μητέρας: Δανάη Ηµεροµηνία Γέννησης: 10/10/1980 Οικογενειακή Κατάσταση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α B I O Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Νικολαΐδη Α. Ιωάννη ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο : Νικολαϊδης Όνομα : Ιωάννης Όνομα πατρός/μητρός : Αθανάσιος / Σοφία Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος με τρία παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη

Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Φωτεινή Ψιµάρνη-Βούλγαρη Βιογραφικό Σηµείωµα (Ιούνιος 2014) Ταχ. Θυρ. 1939, 71004 Ηράκλειο, Κρήτης Τηλ. Γραφείου: 2810-379602, Φαξ: 28410-25491 E-mail: fvoulgari@staff.teicrete.gr and bellevue@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Εγνατία 156 54006- Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310891-596 fax 2310891-602 e-mail: karagth@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτεχνείο Κρήτης Βιογραφικό Σημείωμα 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Ημερομηνία γέννησης: 5 Μαΐου 1968 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή κατάσταση: Παρούσα θέση: Διεύθυνση οικίας: ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Θεοδώρου Flörsheim

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Τσαρούχας Χαρ. Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ-Κεντρικής Μακεδονίας. : ptsarouh@logistics.teithe.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Τσαρούχας Χαρ. Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ-Κεντρικής Μακεδονίας. : ptsarouh@logistics.teithe. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. Τσαρούχας Χαρ. Παναγιώτης Μηχανολόγος Μηχανικός Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ-Κεντρικής Μακεδονίας Επώνυμο : Τσαρούχας Όνομα : Παναγιώτης Όνομα πατέρα : Χαράλαμπος Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΗΤΡΙΟΣ A. ΧΑΤΖΟΥ ΗΣ

ΗΜΗΤΡΙΟΣ A. ΧΑΤΖΟΥ ΗΣ Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΗΜΗΤΡΙΟΣ A. ΧΑΤΖΟΥ ΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Όνοµα πατέρα: Αξιώτης Όνοµα µητέρας: Ευγενία Ηµεροµηνία γέννησης: 10/9/1980 Αριθµός ελτίου Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη. Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση. Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλίας Κονδύλη Μέρος Α: Συνοπτική Παρουσίαση Μέρος B: Ανάλυση Επιστημονικού Έργου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ α1. Ατομικά στοιχεία 2 α2. Εκπαίδευση Θεωρητική Κατάρτιση 2 α3. Παρούσα Θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΠ, τμ. Λογιστικής ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΠ, τμ. Λογιστικής ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Όνομα/Επώνυμο : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Όνομα πατέρα : ΦΩΤΙΟΣ Όνομα μητέρας : Ελισάβετ Τόπος γέννησης : Αρσένι Ν. ΠΕΛΛΑΣ Τόπος κατοικίας : Απαμείας 2, Τ.Κ. 62124 ΣΕΡΡΕΣ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ: 2. 3. ΠΤΥΧΙΟ Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 16 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 544 54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ. +302310901343 ΚΙΝ. +306938312524 E-mail: dfolinas@gmail.

ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 16 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 544 54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ. +302310901343 ΚΙΝ. +306938312524 E-mail: dfolinas@gmail. ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΛΙΝΑΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 16 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ 544 54 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΛ. +302310901343 ΚΙΝ. +306938312524 E-mail: dfolinas@gmail.com ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος - Τρία παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού» Διευθυντή του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού. Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλ. Διεύθυνση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Καθηγητής Τμήματος Δημόσιας Χρηματοοικονομική ΦΕΚ Γ 1064/20-12- Αναστάσιος Δ. Τσάμης Διοίκησης, Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα

Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα Τίτλοι σπουδών 2004-2009 Διδάκτωρ Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Ανάπτυξης με θέμα «Η Εταιρική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα, Εφικτότητα

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα Kωνσταντίνος Πάνου. Βαθµίδα Επίκουρος Καθηγητής. ιεύθυνση γραφείου Κοραή 2 Α, Κτήριο ΙΙ, 1 ος όροφος. Τηλέφωνο +30 22710 35249

Όνοµα Kωνσταντίνος Πάνου. Βαθµίδα Επίκουρος Καθηγητής. ιεύθυνση γραφείου Κοραή 2 Α, Κτήριο ΙΙ, 1 ος όροφος. Τηλέφωνο +30 22710 35249 Όνοµα Kωνσταντίνος Πάνου Βαθµίδα Επίκουρος Καθηγητής ιεύθυνση γραφείου Κοραή 2 Α, Κτήριο ΙΙ, 1 ος όροφος Τηλέφωνο +30 22710 35249 Fax +30 22710 35299 Email panou@aegean.gr Βιογραφικό Ο ρ. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού» Προέδρου, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Δρ. Θεόδωρος Α. ΚΟΥΤΡΟΥΚΗΣ Τόπος & Ημερομηνία Γέννησης: Θεσσαλονίκη, 21 Ιουλίου 1966 Διεύθυνση: Ακακίας 24, Τ.Κ. 570 13 Ωραιόκαστρο, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλέφωνα: (2310) 574066

Διαβάστε περισσότερα

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι:

Μάρω Βλαχοπούλου. Ακαδημαϊκοί τίτλοι: Μάρω Βλαχοπούλου Θέση:Καθηγήτρια Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Γνωστικό αντικείμενο: "Διοίκηση Μάρκετινγκ-Πληροφοριακά Συστήματα Μάρκετινγκ" e-mail: mavla (at) uom.gr [Προσωπική ιστοσελίδα] Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ. ΕΜΙΡΗΣ emiris@unipi.gr Ν. Πλαστήρα 20-166 73 ΒΟΥΛΑ τηλ: 210.4142318-210.8951236 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερ. Γέννησης: 4 Απριλίου 1965, Αθήνα Οικ. Κατάσταση: Έγγαμος με ένα παιδί ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 5/1991

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Ph.D. Καθηγητής ιοίκησης Παραγωγής και ιαδικασιών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πατησίων 76, Αθήνα 104-34. Τηλ.: (210) 8203652. Φαξ: (210)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΣΟΠΟΓΛΟΥ. Θεσσαλονίκη, 6 Φεβρουαρίου 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΣΟΠΟΓΛΟΥ. Θεσσαλονίκη, 6 Φεβρουαρίου 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΣΟΠΟΓΛΟΥ Θεσσαλονίκη, 6 Φεβρουαρίου 2014 Βιογραφικό Σηµείωµα και Υπόµνηµα Επιστηµονικής ραστηριότητας Στ.Τσόπογλου (σελίδα 1 από 8) 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυµο: Όνοµα:

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 2012 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣTOIXEIA Ονοματεπώνυμο : Γρηγόρης Χονδροκούκης Γνωστικό Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Π. Μαυρωτάς. Επίκουρος Καθηγητής. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Γεώργιος Π. Μαυρωτάς. Επίκουρος Καθηγητής. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Χημικών Μηχανικών Γεώργιος Π. Μαυρωτάς Επίκουρος Καθηγητής Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Τομέας ΙΙ: Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα