ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ"

Transcript

1 ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η θεμελιώδης αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων λόγω ιθαγένειας εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις εισαγωγής σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένων των διδάκτρων ή των όρων χορήγησης συνδρομής για την κάλυψη των διδάκτρων αυτών. Στο θέμα αυτό, όλοι οι πολίτες της Κοινότητας πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι πολίτες του εκάστοτε κράτους μέλους. Εάν δεν πρόκειται περί εισαγωγής σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικαλεσθεί τον κανόνα αυτό (της μη διάκρισης) μόνο εφόσον είναι διακινούμενος εργαζόμενος ή μέλος της οικογενείας διακινούμενου εργαζόμενου. Π.χ. στην περίπτωση που το κράτος μέλος υποδοχής χορηγεί κάποιο επίδομα "επιβίωσης". Πιο συγκεκριμένα, το γεγονός αυτό δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να ενεργούν με δική τους πρωτοβουλία για την παροχή επιδομάτων και βοηθημάτων του είδους αυτού σε αλλοδαπούς πολίτες που κατοικούν στο έδαφός τους. Εξάλλου, ορισμένα επιδόματα και/ή βοηθήματα από το κράτος μέλος καταγωγής μπορούν να διατηρηθούν κατά τη διάρκεια διαμονής στο κράτος μέλος υποδοχής. ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Στο Λουξεμβούργο, η υποχρεωτική εκπαίδευση διαρκεί 11 χρόνια, δηλ. δύο χρόνια προσχολική, 6 χρόνια πρωτοβάθμια και 3 χρόνια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αρχίζει στα 4 χρόνια και, σε γενικές γραμμές, ολοκληρώνεται στα 15. Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση διαρκεί 6 έτη και απευθύνεται σε παιδιά 6 έως 12 ετών. Περιλαμβάνει τρία διαφορετικά επίπεδα: τον κατώτερο κύκλο (τα δύο πρώτα έτη), τον ενδιάμεσο κύκλο (τρίτο και τέταρτο έτος) και τον ανώτερο κύκλο (τα δύο τελευταία έτη). ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Το σχολικό έτος διαρκεί από τις 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 15 Ιουλίου και χωρίζεται σε τρία τρίμηνα. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Όλα τα παιδιά γίνονται δεκτά στο σχολείο της περιφέρειάς τους την 1η Σεπτεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν τα 6 τους χρόνια. ΔΙΔΑΚΤΡΑ Στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία διαχειρίζονται οι τοπικές αρχές, δεν καταβάλλονται δίδακτρα. Εντούτοις, ενδέχεται να απαιτηθούν δίδακτρα από τους γονείς των μαθητών που κατοικούν σε δήμο άλλο από εκείνον όπου βρίσκεται το σχολείο. Τα απαραίτητα σχολικά είδη και βιβλία παρέχονται από τις τοπικές αρχές. ΓΛΩΣΣΕΣ Λόγω της γλωσσικής κατάστασης της χώρας, όπου συνυπάρχουν ισότιμα τρεις γλώσσες, τα μη γλωσσικά μαθήματα διδάσκονται στα γερμανικά και στα γαλλικά. ΠΡΟΑΓΩΓΗ Υπάρχει συνεχής αξιολόγηση των μαθητών από τον διδάσκοντα, ο οποίος αποφασίζει για την προαγωγή τους στην επόμενη τάξη. Στο τέλος κάθε σχολικού έτους, οι μαθητές λαμβάνουν έναν έλεγχο όπου αναγράφεται αν γίνονται δεκτοί στην επόμενη τάξη ή αν πρέπει να επαναλάβουν τη χρονιά. Στους τρεις κύκλους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν διεξάγονται εξετάσεις.

2 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Στο τέλος της έκτης τάξης, οι μαθητές υποβάλλονται σε εξετάσεις προκειμένου να καθοριστεί αν πρέπει να στραφούν προς τη γενική ή την τεχνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το απολυτήρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Certificat de fin d'ιtudes primaires) χορηγείται στο τέλος της υποχρεωτικής φοίτησης, δηλαδή ύστερα από 9 έτη σπουδών. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Εκτός από τα σχολικά βιβλία και τα σχολικά είδη και μία υπηρεσία μεταφοράς, τα οποία παρέχονται δωρεάν, στην αρχή της χρονιάς χορηγείται σε κάθε μαθητή ένα επίδομα, το ποσό του οποίου εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών που έχει η οικογένεια και τον αριθμό των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο. Είναι δυνατό να χορηγηθούν συμπληρωματικά βοηθήματα αναλόγως των επιδόσεων του μαθητή ή του εισοδήματος των γονέων. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η πλήρης φοίτηση σε έναν από τους τύπους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική για τους μαθητές επί τρία τουλάχιστον έτη μετά τα έξι έτη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή από τα 12 έως τα 15. Υπάρχουν δύο είδη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: γενική και τεχνική. Η γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται στα λύκεια (lycιes) η φοίτηση διαρκεί επτά έτη (από τα 12 έως τα 19) που χωρίζονται σε δύο κύκλους (κατώτερο και ανώτερο). Ο κατώτερος κύκλος διαρκεί τρία έτη και με αυτόν ολοκληρώνεται η υποχρεωτική εκπαίδευση. Η γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση περιλαμβάνει τρία επίπεδα: - τον κατώτερο κύκλο (7η, 6η και 5η τάξη) - το γενικό μέρος του ανώτερου κύκλου (4η και 3η τάξη) - το τμήμα "ειδίκευσης" του ανώτερου κύκλου (2η και 1η τάξη). Στην έκτη τάξη, οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν μεταξύ κλασικής και σύγχρονης εκπαίδευσης, και στην πέμπτη τάξη μεταξύ του καλλιτεχνικού και επιστημονικού κλάδου στη δευτέρα τάξη επιλέγουν ένα ειδικό τμήμα. Η τεχνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται στα τεχνικά λύκεια σε μαθητές από 12 έως 19 ετών. Με τον κατώτερο κύκλο ολοκληρώνεται επίσης η υποχρεωτική εκπαίδευση. Η τεχνική εκπαίδευση περιλαμβάνει τρεις κύκλους: - τον κατώτερο κύκλο, διάρκειας τριών ετών (7η, 8η και 9η τάξη) - τον ενδιάμεσο κύκλο, που περιλαμβάνει επαγγελματική εκπαίδευση (3 έτη), εκπαίδευση στο επάγγελμα του τεχνικού (2 έτη) και τεχνική εκπαίδευση (2 έτη) - τον ανώτερο κύκλο, όπου οι μαθητές μπορούν να ακολουθήσουν την εκπαίδευση τεχνικού ή την τεχνική εκπαίδευση (2 έτη η κάθε μία). ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ Το σχολικό έτος περιλαμβάνει τρία τρίμηνα και διαρκεί από τα μέσα Σεπτεμβρίου μέχρι τα μέσα Ιουλίου. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Οι μαθητές εισάγονται στο πρώτο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον επιτύχουν στις γενικές εισιτήριες εξετάσεις που περιλαμβάνουν δοκιμασίες στα γαλλικά, τα γερμανικά και την αριθμητική. Οι εξετάσεις διεξάγονται χωριστά για τη γενική και την τεχνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι μαθητές μπορούν να λάβουν μέρος και στις δύο δοκιμασίες. Αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, οι θέσεις ανακατανέμονται μεταξύ των διαφόρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. ΔΙΔΑΚΤΡΑ Στο Λουξεμβούργο, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν. ΓΛΩΣΣΕΣ

3 Στην έβδομη τάξη της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα μαθήματα γίνονται στα γερμανικά και τα γαλλικά, ενώ στη διάρκεια του υπόλοιπου πρώτου κύκλου κοινή γλώσσα επικοινωνίας είναι τα γερμανικά και στη διάρκεια του δεύτερου κύκλου τα γαλλικά. Οι μαθητές της κλασικής και σύγχρονης εκπαίδευσης διδάσκονται αγγλικά και μία τέταρτη ξένη γλώσσα. ΠΡΟΑΓΩΓΗ * Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση: τόσο στον κατώτερο όσο και στον ανώτερο κύκλο, οι μαθητές υπόκεινται σε γενική αξιολόγηση και στο τέλος του έτους λαμβάνουν ένα σχολικό έλεχγο όπου αναγράφεται αν έχουν προβιβαστεί και αν γίνονται δεκτοί στην επόμενη τάξη. Δεν υπάρχουν τελικές εξετάσεις. * Τεχνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση: οι μαθητές εξετάζονται από τους καθηγητές τους σε τακτά χρονικά διαστήματα και σε περίπτωση επιτυχούς ολοκλήρωσης του κατώτερου κύκλου (3 έτη), γίνονται δεκτοί στον ενδιάμεσο κύκλο της κατεύθυνσης που μπορούν να ακολουθήσουν. Αν ένας μαθητής αποτύχει στο τρίτο έτος (9η τάξη), μπορεί είτε να επαναλάβει την τάξη, είτε να στραφεί σε κάποιο είδος επαγγελματικής εκπαίδευσης. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Στο τέλος του κατώτερου κύκλου της γενικής και τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι μαθητές που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τα εννέα έτη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης λαμβάνουν ένα αποδεικτικό σπουδών. * Ανώτερος κύκλος της γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: στο τέλος του δεύτερου έτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι μαθητές λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις ολοκλήρωσης των σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να λάβουν το πτυχίο ολοκλήρωσης των σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (diplτme de fin d'ιtudes secondaires). * Tεχνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση: - οι μαθητές που έχουν επιλέξει την επαγγελματική εκπαίδευση στο τέλος του ενδιάμεσου κύκλου συμμετέχουν στην εξέταση του τέλους της μαθητείας για τη λήψη του πιστοποιητικού τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (certificat d'aptitude technique et professionnelle- CAPT) - στο τέλος του ανώτερου κύκλου της εκπαίδευσης του τεχνικού, οι μαθητές υποβάλλονται σε γενικές εξετάσεις για τη λήψη του διπλώματος τεχνικού (diplτme de technicien) σε ορισμένους τομείς ειδικότητας - ο ανώτερος κύκλος της τεχνικής κατεύθυνσης κλείνει επίσης με γενικές εξετάσεις, οι οποίες οδηγούν στη λήψη του διπλώματος ολοκλήρωσης τεχνικών σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (diplτme de fin d'ιtudes secondaires techniques), όπου αναφέρεται η συγκεκριμένη ειδικότητα. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Βοηθήματα σπουδών χορηγούνται ανάλογα με τις επιδόσεις των μαθητών ή το εισόδημα της οικογένειάς τους. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Λουξεμβούργο παρουσιάζει αρκετές ιδιορρυθμίες, εφόσον, στην πραγματικότητα, αφορά μόνο ορισμένους τομείς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στο πανεπιστημιακό κέντρο του Λουξεμβούργου (Centre universitaire de Luxembourg) παρέχεται μόνο το πρώτο έτος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε διάφορα αντικείμενα σπουδών. Οι σπουδαστές που επιθυμούν να ακολουθήσουν ανώτατες σπουδές πρέπει να εγγραφούν σε ένα ξένο εκπαιδευτικό ίδρυμα είτε μετά το εν λόγω πρώτο έτος, είτε από την αρχή των σπουδών για τα μαθήματα που δεν διδάσκονται στη χώρα τους. Η μη πανεπιστημιακή εκπαίδευση παρέχεται από διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα αφορά την τεχνολογία, τη διδασκαλία, τη διοίκηση επιχειρήσεων και τους τεχνικούς κλάδους. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και τελειώνει στα μέσα Ιουλίου χωρίζεται σε δύο εξάμηνα. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

4 Τίτλοι σπουδών: τα απολυτήρια γενικής και τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιτρέπουν την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Το δίπλωμα τεχνικού επιτρέπει την εισαγωγή στην ανώτερη τεχνική εκπαίδευση. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχουν λάβει στη χώρα καταγωγής τους δίπλωμα ικανότητας για την ανώτατη εκπαίδευση ισοδύναμο με το απολυτήριο του Λουξεμβούργου. Εισαγωγή: δεν διενεργούνται εισιτήριες εξετάσεις. Numerus clausus: αριθμητικό όριο προβλέπεται μόνο για τους μελλοντικούς διδασκάλους. Γλώσσες: οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπόκεινται σε καμία προϋπόθεση όσον αφορά την επίσημη γλώσσα μολονότι οι γλωσσικές γνώσεις δεν ελέγχονται, απαιτείται επαρκής γνώση των γαλλικών. ΔΙΔΑΚΤΡΑ Οι σπουδαστές δεν καταβάλλουν δίδακτρα. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ * Αναγνώριση των τίτλων σπουδών για την εισαγωγή: Το Λουξεμβούργο αναγνωρίζει τους τίτλους όλων των ευρωπαϊκών χωρών δυνάμει πολλών διμερών συμφωνιών και σύμφωνα με τους όρους της Ευρωπαϊκής σύμβασης το 1953 για την ισοτιμία των διπλωμάτων που οδηγούν στην εισαγωγή σε πανεπιστήμια. Αναγνωρίζει επίσης το ευρωπαϊκό απολυτήριο. Η αναγνώριση χορηγείται από το Υπουργείο Παιδείας, κατά κανόνα, μόνο αν η χώρα καταγωγής του αλλοδαπού σπουδαστή είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και έχει υπογράψει τη σύμβαση των Παρισίων του * Αναγνώριση των πτυχίων: Τα ξένα πτυχία αναγνωρίζονται συστηματικά στο Λουξεμβούργο, δεδομένου ότι στο Πανεπιστημιακό κέντρο μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο το πρώτο έτος πανεπιστημιακών σπουδών. Συμπληρωματικές πληροφορίες για την αναγνώριση των πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ληφθούν από τα κέντρα NARIC (Kέντρα πληροφόρησης για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σε εθνικό επίπεδο). ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Οι σπουδαστές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρώτο έτος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό σε έναν από τους ακόλουθους τομείς: - νομικά και οικονομία - λογοτεχνία και ανθρωπιστικές επιστήμες - θετικές επιστήμες. Οι μαθητές που έχουν παρακολουθήσει ένα από τα διάφορα είδη μη πανεπιστημιακής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνουν το αντίστοιχο πτυχίο (πτυχίο μηχανικού, πτυχίο ανώτατων σπουδών διοίκησης επιχειρήσεων, πιστοποιητικό παιδαγωγικών σπουδών για διδασκάλους, πτυχίο παιδαγωγού, δίπλωμα ανώτερου τεχνικού). ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Υποτροφίες: υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για σπουδές στο εξωτερικό η ενίσχυση αυτή συνίσταται σε υποτροφίες και δάνεια με τόκους. Χορηγείται για την επίσημη διάρκεια των σπουδών συν ένα έτος επίσης είναι δυνατό να χορηγηθεί βοήθημα για την κάλυψη των διδάκτρων. Επιλεξιμότητα: το ποσό κάθε υποτροφίας εξαρτάται από το εισόδημα των γονέων και τα παιδιά που αριθμεί η οικογένεια. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων που αναφέρονται στο σημείο Ι.1. ανωτέρω, οι οποίοι διαμένουν στο Λουξεμβούργο και κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας αυτής, λαμβάνουν την ίδια οικονομική ενίσχυση με τους λουξεμβούργιους σπουδαστές. Διεξάγονται συζητήσεις σχετικά με τη χορήγηση μιας ενίσχυσης γενικά προς τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΙΙΙ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

5 Agence nationale EURYDICE Unitι Eurydice Centre de Psychologie et d'orientation scolaires Route de Longwy, 280 L-1940 Luxembourg ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Agence nationale COMENIUS Ministθre de l'ιducation Nationale Rue Aldringen, 29 L-2926 Luxembourg Tιl.: (+352) Tιlιcopieur: (+352) ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Agence nationale ERASMUS Ministθre de l'ιducation Nationale Rue Aldringen, 29 L-2926 Luxembourg Tιl.: (+352) Tιlιcopieur: (+352) Tιl.: (+352) Tιlιcopieur: (+352) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΝΑRIC (Rιseaux des centres nationaux d'information sur la reconnaissance acadιmique des diplτmes - Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Πληροφοριών για την Ακαδημαϊκή Αναγνώριση των Διπλωμάτων) Ministθre de l'ιducation Nationale Centre d'information sur la Reconnaissance Acadιmique des Diplτmes et des Pιriodes d'ιtudes Rue Aldringen, 29 L-2926 Luxembourg Tιl.: (+352) Tιlιcopieur: (+352) ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ι. Πληροφορίες σχετικά με το κοινοτικό δίκαιο Η Συνθήκη ΕΚ (άρθρο 8Α) προβλέπει ότι κάθε πολίτης της Ένωσης έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και να διαμένει ελεύθερα στο έδαφος των κρατών μελώνκάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Κάθε πολίτης της Ένωσης ο οποίος προτίθεται να διαμείνει περισσότερο από τρεις μήνες σε άλλο κράτος μέλος οφείλει να διαθέτει άδεια διαμονής. Το έγγραφο αυτό, το οποίο επιβεβαιώνει το δικαίωμα διαμονής που έχουν όλοι οι πολίτες της Ένωσης, εκδίδεται με την προσκόμιση διαφόρων δικαιολογητικών, ανάλογα με την προσωπική κατάσταση του αιτούντος. ΙΙ. Πληροφορίες σχετικά με τις διατυπώσεις στο Λουξεμβούργο Αν προτίθεστε να διαμείνετε περισσότερο από 3 μήνες στο Λουξεμβούργο, οφείλετε να υποβάλετε αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής εντός τριών ημερών από την άφιξή σας στη χώρα. (Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι της γνώμης ότι η προθεσμία αυτή είναι υπερβολικά μικρή). Η αίτηση εξετάζεται από τις αρμόδιες δημοτικές ή κοινοτικές αρχές στον τόπο διαμονής σας. Η μη υποβολή αίτησης για τη χορήγηση άδειας διαμονής τιμωρείται με πρόστιμο που κυμαίνεται από έως Flux. Έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν: Κατά την υποβολή της αίτησης για την άδεια διαμονής, οφείλετε να προσκομίσετε το ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, τρεις φωτογραφίες ταυτότητας και, ανάλογα με τον δήμο ή την κοινότητα στην οποία διαμένετε, μισθωτήριο

6 συμβόλαιο. Κατά τη διάρκεια της διαμονής σας στο Λουξεμβούργο θα σας ζητηθεί επίσης να προσκομίσετε διάφορα έγγραφα ανάλογα με την κατάστασή σας (μισθωτός, αναζητών θέση εργασίας, ανεξάρτητος επαγγελματίας, συνταξιούχος ή οικονομικά ανενεργός, σπουδαστής).. Αν είστε μισθωτός, θα πρέπει να προσκομίσετε δήλωση από τον εργοδότη σας σχετικά με την πρόσληψή σας ή βεβαίωση εργασίας.. Αν είστε ανεξάρτητος επαγγελματίας, θα πρέπει να προσκομίσετε έγγραφα που να πιστοποιούν την ιδιότητά σας (για παράδειγμα εγγραφή σε επαγγελματικό σύλλογο, αριθ. ΦΠΑ ή εγγραφή στα εμπορικά μητρώα). Αν παρέχετε υπηρεσίες, θα πρέπει να το αποδείξετε. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να σας ζητηθεί να αποδείξετε ότι διαθέτετε επαρκείς πόρους αν είστε μισθωτός ή ανεξάρτητος επαγγελματίας.. Αν παραμείνετε στο Λουξεμβούργο μετά την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας στη χώρα αυτή, ως μισθωτός ή ανεξάρτητος επαγγελματίας, πρέπει απλώς να αποδείξετε ότι ανήκετε σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες: α) κατά τη στιγμή που παύσατε να ασκείτε τη δραστηριότητά σας, συμπληρώσατε το όριο ηλικίας που προβλέπει η νομοθεσία του Λουξεμβούργου για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος, κατείχατε θέση εργασίας κατά τη διάρκεια τουλάχιστον των δώδεκα τελευταίων μηνών και διαμένετε χωρίς διακοπή για διάστημα άνω των τριών ετών στο Λουξεμβούργο β) διαμένετε χωρίς διακοπή στο Λουξεμβούργο, για διάστημα άνω των δύο ετών και παύσατε να κατέχετε θέση εργασίας λόγω μόνιμης ανικανότητας για εργασία. Αν η ανικανότητα αυτή οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική νόσο που δημιουργεί δικαίωμα σύνταξης η οποία καταβάλλεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από δημόσιο φορέα του Λουξεμβούργου, δεν τίθεται κανένας περιορισμός όσον αφορά τη διάρκεια της διαμονής. Και στις δύο περιπτώσεις, δεν επιβάλλεται κανένας περιορισμός όσον αφορά τη διάρκεια της διαμονής ούτε απαιτείται από τους ενδιαφερόμενους να κατέχουν θέση εργασίας κατά τη διάρκεια τουλάχιστον των τελευταίων δώδεκα μηνών αν ο/η σύζυγός τους είναι υπήκοος του Λουξεμβούργου ή έπαυσε να έχει τη λουξεμβουργιανή ιθαγένεια λόγω του γάμου. γ) Έπειτα από τρία χρόνια εργασίας και διαμονής χωρίς διακοπή στο Λουξεμβούργο, αρχίσατε να ασκείτε επαγγελματική δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος, διατηρώντας όμως ως χώρα διαμονής το Λουξεμβούργο (παραμεθόριος εργαζόμενος). Από τη στιγμή που πληροίται μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, έχετε στη διάθεσή σας δύο έτη για να ασκήσετε το δικαίωμα διαμονής.. Αν είστε συνταξιούχος που έχει ασκήσει επαγγελματική δραστηριότητα σε άλλο κράτος μέλος ή δεν είστε οικονομικά ενεργός, οφείλετε να αποδείξετε ότι διαθέτετε ιατρική ασφάλιση και επαρκείς πόρους. Επαρκείς θεωρούνται οι πόροι που είναι τουλάχιστον ίσοι με το ελάχιστο εισόδημα διαβίωσης όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του νόμου της 26ης Ιουλίου Επί του παρόντος, τα άτομα που είναι μόνα τους οφείλουν να διαθέτουν μηνιαίο εισόδημα τουλάχιστον Flux. Για τις οικογένειες δεν προβλέπεται συγκεκριμένο ποσό.. Αν είστε σπουδαστής, πρέπει να αποδείξετε ότι είστε εγγεγραμμένος σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα και ότι διαθέτετε ιατρική ασφάλιση. Θα πρέπει επίσης να βεβαιώσετε ότι διαθέτετε επαρκείς πόρους, με υπεύθυνη δήλωση ή με άλλο ανάλογο τρόπο της επιλογής σας.. Τα μέλη της οικογενείας σας που έχουν επίσης δικαίωμα διαμονής (για να ενημερωθείτε σχετικά με ποια μέλη της οικογενείας σας έχουν δικαίωμα διαμονής μπορείτε να ανατρέξετε στον οδηγό "Το δικαίωμα διαμονής σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης") οφείλουν να προσκομίσουν, εκτός από τα έγγραφα που απαιτούνται γενικώς (δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο, φωτογραφίες και, ανάλογα με την περίπτωση, μισθωτήριο συμβόλαιο) τα ακόλουθα δικαιολογητικά: - έγγραφο που να αποδεικνύει το βαθμό συγγένειας μαζί σας - αν τα μέλη της οικογενείας σας δεν έχουν την ιθαγένεια ενός από τα κράτη μέλη, θεώρηση, αν απαιτείται και ιατρικό πιστοποιητικό - για τα μέλη της οικογενείας σας εκτός του/της συζύγου ή τέκνων κάτω των 21 ετών, έγγραφο που να αποδεικνύει ότι τα συντηρείτε

7 - αν είστε συνταξιούχος ή οικονομικά ανενεργός, έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι η ασφάλιση και οι πόροι τους οποίους διαθέτετε επαρκούν για σας και την οικογένειά σας -αν είστε σπουδαστής, έγγραφο που να αποδεικνύει ότι η ασφάλιση την οποία διαθέτετε επαρκεί για σας και την οικογένειά σας. Το δικαίωμα διαμονής των μελών της οικογένειάς σας απορρέει από το δικό σας δικαίωμα διαμονής. Συμπληρωματικές πληροφορίες: Μετά την υποβολή της αιτήσεώς σας για τη χορήγηση άδειας διαμονής, σας χορηγείται αντίγραφο της δήλωσης που υποβάλατε κατά την άφιξή σας μέχρις ότου σας χορηγηθεί η άδεια διαμονής. Η απόφαση όσον αφορά τη χορήγηση ή μη της πρώτης άδειας διαμονής πρέπει να ληφθεί εντός έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αιτήσεώς σας. Η άδεια διαμονής ισχύει για ορισμένο χρονικό διάστημα (βλ. οδηγό "Το δικαίωμα διαμονής σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"). Στα μέλη της οικογενείας σας που σας συνοδεύουν και είναι υπήκοοι της Ένωσης χορηγείται άδεια διαμονής η οποία έχει την ίδια διάρκεια ισχύος με τη δική σας. Αν αλλάξετε τόπο διαμονής στο εσωτερικό τουλουξεμβούργου, πρέπει να θεωρήσετε την άδεια διαμονής σας, πριν την αναχώρησή σας, στη δημοτική αρχή ή κοινοτική του παλαιού τόπου διαμονής σας, και εντός τριών ημερών από τη μετακόμισή σας, στη δημοτική αρχή του νέου τόπου διαμονής σας. Η νέα διεύθυνση θε αναγραφεί στην άδεια διαμονής σας. Το γεγονός ότι έχετε λάβει άδεια διαμονής, π.χ. ως μισθωτός, δεν σας εμποδίζει, κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειας αυτής, να αλλάξετε επαγελματική κατάσταση και, για παράδειγμα, να αρχίσετε να ασκείτε δραστηριότητες ως ανεξάρτητος επαγγελματίας. Για την ανανέωση της άδειας διαμονής απαιτούνται οι ίδιες διατυπώσεις με τη χορήγηση της πρώτης άδειας διαμονής (επισημαίνοντας, ανάλογα με την περίπτωση, τη νέα επαγελματική σας κατάσταση), με τη διαφορά ότι δεν χρειάζεται πλέον να προσκομίσετε θεώρηση, ιατρική βεβαίωση, ή έγγραφο που να αποδεικνύει το βαθμό συγγένειας στην περίπτωση κατιόντων και ανιόντων. Η αίτηση για την ανανέωση της άδειας διαμονής πρέπει να υποβάλλεται το αργότερο ένα μήνα μετά τη λήξη της ισχύος της. Από την πρώτη ανανένωση, η διάρκεια ισχύος της κάρτας γίνεται 10 έτη εκτός από την περίπτωση των σπουδαστών ή των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση μη ηθελημένης ανεργίας για περίοδο άνω των 12 συνεχών μηνών. Στην τελευταία περίπτωση, η ανανέωση μπορείνα περιοριστεί σε ένα έτος. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να αρνηθούν περαιτέρω ανανέωση αν εξακολουθείτε να μην έχετε απασχόληση. Η πρώτη άδεια διαμονής εκδίδεται και ανανεώνεται δωρεάν. ΙΙΙ. Μέσα προσφυγής Αν η αίτησή σας για την χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας διαμονής απορρίφθηκε ή έχει ληφθεί μέτρο για την απέλασή σας από τη χώρα, πρέπει να σας έχουν προηγουμένως κοινοποιηθεί η σχετική απόφαση καθώς και οι λόγοι στους οποίους στηρίζεται, εκτός αν αυτό είναι αδύνατο για λόγους δημόσιας ασφάλειας. Οι λόγοι για τους οποίους μπορεί να απορριφθεί η αίτησή σας εκτίθενται στον οδηγό "Το δικαίωμα διαμονής σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης". Προβλέπεται δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασης και έχετε στη διάθεσή σας τα ίδια μέσα που προσφέρονται στους υπηκόους του Λουξεμβούργου που επιθυμούν να προσφύγουν κατά διοικητικών πράξεων. Πρέπει να σημειωθεί ότι η απόρριψη της αίτησής για τη χορήγηση άδειας διαμονής δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στη λήξη της ισχύος των εγγράφων βάσει των οποίων σας επετράπη η είσοδος στη χώρα. Διεξαγωγή της διαδικασίας: Η απόφαση σχετικά με την απόρριψη της αίτησής σας για τη χορήγηση άδειας διαμονής περιλαμβάνει μνεία της προθεσμίας εντός της οποίας θα πρέπει να εξέλθετε από τη χώρα. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 15 ημερών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Η απόφαση αυτή υπόκειται, εφόσον ζητηθεί κατόπιν αιτήματός σας, σε γνωμοδότηση της συμβουλευτικής επιτροπής για θεματά αλλοδαπών. Η αίτηση πρέπει να απευθύνεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, και να υποβληθεί, με συστημένη επιστολή, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης για την απόρριψη της αίτησής σας. Η συμβουλευτική επιτροπή θα διαβιβάσει τη γνώμη της στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο θα λάβει νέα απόφαση. Αν το Υπουργείο Δικαιοσύνης συμφωνήσει με την απόφαση για την απόρριψη της αίτησής σας, ή αν δεν επιθυμείτε να ζητήσετε προηγουμένως τη γνώμη της συμβουλευτικής επιτροπής, μπορείτε να προσφύγετε στο Conseil d'etat (Συμβούλιο Επικρατείας). Η προσφυγή αυτή πρέπει να γίνει εντός τριών μηνών, ανάλογα με την περίπτωση, από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης για την απόρριψη της αίτησής σας ή της λήψης της δεύτερης απόφασης μετά τη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής επιτροπής. Η απόφαση για την απόρριψη της αίτησης ανανέωσης της άδειας διαμονής σας, ή για την απέλασή σας από τη χώρα υπόκειται σε προηγούμενη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής επιτροπής για τους αλλοδαπούς, ενώπιον της οποίας μπορείτε να παραστείτε με δικηγόρο ή να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο. Η απόφαση για την απόρριψη της αίτησης περιλαμβάνει μνεία της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να εγκατελείψετε τη

8 χώρα, η οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ενός μηνός, με εξαίρεση τις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Κατά της απόφασης αυτής μπορείτε να ασκήσετε χαριστική προσφυγή και προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας. Η χαριστική προσφυγή είναι μια διαμαρτυρία που απευθύνεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ζητώντας την αναθεώρηση της απόφασής του. Η προσφυγή αυτή πρέπει να κατατεθεί εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης για την απόρριψη της αίτησής σας όσον αφορά την ανανέωση της άδειας ή για την απομάκρυνσή σας από τη χώρα. Η προσφυγή αυτή είναι προαιρετική: αν το επιθυμείτε μπορείτε να προσφύγετε απευθείας στο Συμβούλιο Επικρατείας. Ωστόσο, αν αποφασίσετε να προσφύγετε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα πρέπει να το κάνετε πριν προσφύγετε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Η προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας πρέπει επίσης να γίνει εντός τριών μηνών από την ημερομηνία, ανάλογα με την περίπτωση, κοινοποίησης της απόρριψης της αίτησης για την ανανέωση της άδειας ή της λήψης μέτρων για την απομάκρυνσή σας από τη χώρα, ή της δεύτερης απόφασης που ελήφθη μετά την χαριστική προσφυγή. Η παράσταση δικηγόρου είναι υποχρεωτική. Μπορείτε να ζητήσετε νομική συνδρομή υπό ορισμένους όρους και επίσης μπορείτε να ζητήσετε την παρουσία διερμηνέα. Κοινοτικά κείμενα αναφοράς: μισθωτοί (Κανονισμός 1612/68 και Οδηγία 68/360) ανεξάρτητοι επαγελματίες (οδηγία 73/148) συνταξιούχοι που παραμένουν στο έδαφος κράτους μέλους μετά την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σ'αυτό (κανονισμός 1251/70 και Οδηγία 75/34) συνταξιούχοι που άσκησαν επαγγελματική δραστηριότητα στο έδαφος άλλου κράτους μέλους (οδηγία 90/365) οικονομικά ανενεργοί (οδηγία 90/364) σπουδαστές (οδηγία 93/96) μέτρα που λαμβάνονται για λόγους δημοσίας τάξεως, δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας (οδηγία 64/221). Εθνικά κείμενα αναφοράς: Κανονισμός του Μεγάλου Δουκάτου της (Mιmorial 1972, σ. 826 και σ.830) όπως τροποποιήθηκε από τους κανονισμούς της (Mιm. 1976), της (Mιm. 1981, σ. 36), της (Mιm. 1993, σ. 382), της (Mιm. 1995, σ. 1911), και της (Mιm. 1996, σ. 381). Χρήσιμες διευθύνσεις: Στο Λουξεμβούργο: Κέντρο πληροφοριών: Ministθre de la Justice Service des Etrangers 16, boulevard Royal L Luxembourg

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η θεμελιώδης αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων λόγω ιθαγένειας εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Τριτοβάθμια Εκπαίδευση) 1. ΓΕΡΜΑΝΙΑ http://europa.eu.int/scadplus/citizens/el/de/10794.htm ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Οι φορείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σελίδα 1 από 115 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΣΙΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΟΙ ΜΑΛΑΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Ελεύθερη κυκλοφορία. και διαμονή στην Ευρώπη. Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην Ευρώπη Οδηγός για τα δικαιώματα του πολίτη της ΕΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης 1 Ο παρών οδηγός θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τα δικαιώματά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.4251/2014 (ΦΕΚ 80 Α ) ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οδηγία 2005/36/ΕΚ. Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Οδηγία 2005/36/ΕΚ Όλα όσα θέλετε να γνωρίζετε σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων 66 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 66 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Το παρόν έγγραφο προορίζεται για ενηµερωτικούς σκοπούς. Το

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στην Ελλάδα Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στην Ελλάδα Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25%

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25% Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) κατά 75% και από Εθνικούς πόρους κατά 25% 1 2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΞΕΙΔΙΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟ 3 Α/Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

3.11.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 289/15

3.11.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 289/15 3.11.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 289/15 ΟΔΗΓΙΑ 2005/71/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Οκτωβρίου 2005 σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr

Ευαγγελιστρίας 2 105 63 Αθήνα Τηλ 213 136 1308 Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: emn@ypes.gr Το Ευρωπαϊκό ίκτυο Μετανάστευσης (Ε Μ) θεσπίστηκε το 2003, αρχικά ως προπαρασκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχοντας σκοπό την παροχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-µέλη αντικειµενικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010

Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Ο οδηγός αυτός αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο στην διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 L 300/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.11.2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1072/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τους κοινούς κανόνες πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός

(4) Οι ελάχιστες προδιαγραφές της παρούσας οδηγίας για τις. (5) Κύριος στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση ενός 13.12.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 326/13 ΟΔΗΓΙΑ 2005/85/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΗΣ/ΥΗΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΣΠ/ΤΣΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 80 1 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4251 Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΥΤΕΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

1 Η Συνάντηση Εθνικού ιαλόγου για τη Μετανάστευση

1 Η Συνάντηση Εθνικού ιαλόγου για τη Μετανάστευση European Migration Dialogue 1 Η Συνάντηση Εθνικού ιαλόγου για τη Μετανάστευση Προτάσεις για την ένταξη των µεταναστών Ενσωµάτωση των Κοινοτικών Οδηγιών για την οικογενειακή επανένωση και το καθεστώς µακροχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Λιθουανία

Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα. στη Λιθουανία Τα κοινωνικοασφαλιστικά σας δικαιώματα στη Λιθουανία Οι πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα οδηγό έχουν συνταχθεί και επικαιροποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους εθνικούς αντιπροσώπους του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα

Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα Σε συνεργασία ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 2 Συνοπτικός οδηγός για Άδειες Διαμονής ιδιοκτητών ακινήτων στην Ελλάδα 3 Στο πλαίσιο μιας πιο φιλικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10

Πρόλογος... 4. 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8. 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9. 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 4 1. Νομικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης... 8 1.1. Ελληνικό δίκαιο... 9 1.2.Ευρωπαϊκό Δίκαιο... 10 2. Αναγνώριση τίτλων σπουδών αλλοδαπής... 12 3. Ακαδημαϊκή αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ.1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 432/1981 (Α` 118) προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα