Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη:"

Transcript

1 Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario): Επαρχιακό Πρόγραμμα Προτεινόμενων Υποψήφιων Μεταναστών (Provincial Nominee Programme) Πληροφορίες σχετικά με τους Φοιτητές εξωτερικού Οι μετανάστες φέρουν στην αγορά εργασίας του Οντάριο πολύτιμες δεξιότητες και γνώσεις που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας της επαρχίας μας. Ταυτόχρονα καθιστούν το Οντάριο μία από τις κατεξοχήν επιλογές τελικού προορισμού μεταναστών ανά τον κόσμο. Τόσο η ομοσπονδιακή όσο και η επαρχιακή κυβέρνηση έχουν λόγο στα μεταναστευτικά ζητήματα. Μέσα από το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario), η κυβέρνηση του Οντάριο έχει τη δυνατότητα να επιλέξει άτομα τα οποία στη συνέχεια προτείνει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση προκειμένου να τούς χορηγηθεί το καθεστώς μόνιμου κατοίκου με δικαίωμα μόνιμης παραμονής στη χώρα. Όλες οι θεωρήσεις (βίζα) μόνιμης παραμονής επεξεργάζονται και εγκρίνονται από την Κυβέρνηση του Καναδά και πιο συγκεκριμένα από το Υπουργείο Ιθαγένειας και Μετανάστευσης του Καναδά (Citizenship and Immigration Canada - CIC). Η πολιτική που υιοθετεί το Υπουργείο Ιθαγένειας και Μετανάστευσης του Οντάριο (Ministry of Citizenship and Immigration MCI) διευκολύνει τους φοιτητές που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού να μεταβούν από το καθεστώς του φοιτητή εξωτερικού στο καθεστώς του μόνιμου κατοίκου του Οντάριο. Για να γίνει αυτό, οι φοιτητές εξωτερικού πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: Πρέπει να είναι απόφοιτοι ή γραμμένοι στο τελευταίο εξάμηνο προγράμματος σπουδών σχολής αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ανώτερης ή ανώτατης σχολής). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και ορισμένα προγράμματα πιστοποίησης (για παράδειγμα, μεταπτυχιακά διπλώματα). Πρέπει να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον το ήμισυ του προγράμματος σπουδών τους στον Καναδά. Πρέπει να τούς έχει γίνει προσφορά εργασίας, πλήρους απασχόλησης, σε επαγγέλματα που ανήκουν στις κλίμακες δεξιοτήτων Α, Β ή 0 βάσει της Εθνικής Κλίμακας Κατάταξης Επαγγελμάτων (National Occupational Classification Index). Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) είναι η ακόλουθη: Πρώτο στάδιο: Ο εργοδότης που επιθυμεί να προσλάβει τον ενδιαφερόμενο φοιτητή πρέπει πρώτα να συμπληρώσει αίτηση προεπιλογής που διανέμεται και υποβάλλεται δωρεάν και στην οποία ο εργοδότης περιγράφει τη συγκεκριμένη

2 προσφορά εργασίας. Στη συνέχεια την υποβάλει στο Πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο. Η αίτηση προεπιλογής βρίσκεται στον ιστότοπο του MCI. Εάν εγκριθεί η αίτηση του εργοδότη, θα τού αποσταλεί ειδικός φάκελος αίτησης υποψηφιότητας προτεινόμενου μετανάστη που θα τον δώσει στον ενδιαφερόμενο φοιτητή. Δεύτερο στάδιο: Ο ενδιαφερόμενος φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει το φάκελο και να τον υποβάλει στο Πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) μαζί με το αντίστοιχο τέλος. Το τέλος το καταβάλει είτε ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος είτε ο μελλοντικός εργοδότης του. Τρίτο στάδιο: Στον ενδιαφερόμενο θα κοινοποιηθεί εγγράφως η απόφαση της επαρχιακής κυβέρνησης. Εφόσον εγκριθεί η αίτησή του, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κάνει αίτηση στο Υπουργείο Ιθαγένειας και Μετανάστευσης του Καναδά (Citizenship and Immigration Canada - CIC) εντός έξι μηνών από την στιγμή που έγινε δεκτή η αίτηση υποψηφιότητας, προκειμένου να αποκτήσει την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου. Τέταρτο στάδιο: Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της αίτησης για την άδεια μόνιμης παραμονής με το καθεστώς του μόνιμου κατοίκου, ο προτεινόμενος υποψήφιος μετανάστης μπορεί να αρχίσει να εργάζεται με την προϋπόθεση ότι έχει άδεια εργασίας. Ο προτεινόμενος υποψήφιος μπορεί να πληροί τα κριτήρια άδειας εργασίας μετά την ολοκλήρωση σπουδών στον Καναδά ή τα κριτήρια έκδοσης άδειας εργασίας βάσει των διατάξεων του προγράμματος Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προσωρινές άδειες εργασίας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Υπουργείου Ιθαγένειας και Μετανάστευσης του Καναδά (CIC) Το έγγραφο αυτό διατίθεται σε 25 διαφορετικές γλώσσες συμπεριλαμβανομένων της αγγλικής και της γαλλικής. Παρά το γεγονός ότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλιστούν έγκυρες πληροφορίες, ορισμένα στοιχεία του προγράμματος Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) πιθανόν να αλλάξουν από τη στιγμή της δημοσίευσης του παρόντος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario), επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Υπουργείου Ιθαγένειας και Μετανάστευσης του Οντάριο (Ministry of Citizenship and Immigration MCI) για τις τελευταίες ενημερώσεις που αφορούν στα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία υποβολής σχετικών αιτήσεων. Έντυπα και υπηρεσίες του προγράμματος Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario), καθώς και πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο του MCI διατίθενται μόνο στα αγγλικά και στα γαλλικά.

3 Πιθανές ερωτήσεις υποψηφίων: 1. Γιατί δίνεται στους φοιτητές από χώρες του εξωτερικού που φοιτούν σε ανώτερα και ανώτατα ιδρύματα του Καναδά η δυνατότητα να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario); Στόχος μας είναι να προσελκύσουμε τους καλύτερους και ικανότερους φοιτητές εξωτερικού που εκπαιδεύτηκαν σε καναδικά ιδρύματα, προκειμένου να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα του Οντάριο στην παγκόσμια οικονομική σκηνή παρέχοντάς του ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. 2. Ποιές είναι οι κλίμακες δεξιοτήτων Α, Β ή 0 βάσει της ΕΚΚE (NOC); Τα αρχικά ΕΚΚΕ παραπέμπουν στην Εθνική Κλίμακα Κατάταξης Επαγγελμάτων (NOC = National Occupational Classification). Οι κλίμακες δεξιοτήτων 0, A και B αφορούν στις κατηγορίες στελεχών οργανισμών και επιχειρήσεων, επαγγελματιών και εξειδικευμένων εργατών. Η κλίμακα δεξιοτήτων της θέσης που καλείται να πληρώσει ο προτεινόμενος υποψήφιος αποτελεί σημαντικό στοιχείο στην αξιολόγηση της αίτησης του υποψήφιου εργοδότη από το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario). Επισκεφτείτε τον παρακάτω ιστότοπο για να ενημερωθείτε σχετικά με τις κατηγορίες της ΕΚΚΕ (NOC): 3. Φοιτώ στο τελευταίο τετράμηνο Δικαιούμαι να κάνω αίτηση; Ναι εφόσον σαν έχει γίνει προσφορά μόνιμης θέσης πλήρους απασχόλησης και ο εργοδότης σας προτίθεται να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπει το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario). Μπορείτε να κάνετε αίτηση μόνο εφόσον διανύετε το τελευταίο τετράμηνο/εξάμηνο σπουδών. 4. Θέλω να κάνω αίτηση αλλά δεν μού έχει γίνει ακόμη προσφορά εργασίας Μπορώ ακόμη και σε αυτή την περίπτωση να κινήσω τη διαδικασία; Όχι Πρέπει να σάς έχει γίνει προσφορά εργασίας προκειμένου να πληροίτε τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα. Τη διαδικασία του προγράμματος Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) κινεί ο ενδιαφερόμενος εργοδότης. Δεν μπορείτε να υποβάλετε αίτηση χωρίς να σάς έχει γίνει προσφορά εργασίας. 5. Το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) μπορεί να με βοηθήσει στην ανεύρεση εργασίας; Το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) δε βοηθά στην ανεύρεση εργασίας ή στο να σάς φέρει σε επαφή με εργοδότες. Ένας τρόπος για να ενημερωθείτε για πιθανές θέσεις εργασίας είναι να αποταθείτε στις υπηρεσίες σταδιοδρομίας της σχολής ή του πανεπιστημίου όπου φοιτάτε. 6. Ο εργοδότης μου δείχνει να ενδιαφέρεται για το πρόγραμμα Πού μπορώ να τον παραπέμψω για τις αιτήσεις; Το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) συνδράμει τους εργοδότες στην αναζήτηση εξειδικευμένων εργατών που τούς είναι απαραίτητοι

4 για τις εργασίες τους. Προτού να προτείνετε το πρόγραμμα αυτό σε έναν εργοδότη, βεβαιωθείτε ότι το γνωρίζετε καλά και μπορείτε να λύσετε πιθανές απορίες του εργοδότη σας. Επισκεφτείτε τον παρακάτω ιστότοπο και μελετήστε προσεκτικά τις πληροφορίες για τους υποψήφιους εργοδότες: 7. Πρέπει να αποδείξω ότι έχω επαγγελματική εμπειρία ενός έτους; Όχι! Δεν χρειάζεται να έχετε επαγγελματική εμπειρία προκειμένου να πληροίτε τα κριτήρια συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα. Επίσης, δεν υποχρεούστε να υποβληθείτε στο γλωσσικό τεστ αξιολόγησης ή να πληροίτε τα κριτήρια που ορίζει το Ομοσπονδιακό σύστημα μορίων για τους υποψήφιους μετανάστες. 8. Εάν παρακολουθώ μάθημα ανώτερου ιδρύματος με ισοδυναμία Λυκείου πληρώ τα κριτήρια του προγράμματος Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario); Όχι. Τα άτομα που είναι γραμμένα σε προγράμματα ισοδύναμα του Λυκείου ή σε προπαρασκευαστικά για το πανεπιστήμιο τμήματα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι γραμμένοι σε κρατικά επιχορηγούμενα ανώτερα και ανώτατα ιδρύματα από τα οποία οι φοιτητές αποφοιτούν με δίπλωμα ή πτυχίο. 9. Ποιά προγράμματα διπλωμάτων, πτυχίων και πιστοποιητικών αναγνωρίζονται από το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario); Οι φοιτητές που προέρχονται από χώρες του εξωτερικού και έχουν αποφοιτήσει από αναγνωρισμένο καναδικό ίδρυμα ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης και είναι κάτοχοι διπλώματος ή πτυχίου ελάχιστης υποχρεωτικής διετούς φοίτησης μετά από πλήρη φοίτηση έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, εφόσον φυσικά τους έχει γίνει πρόταση εργασίας. Στην κατηγορία των αναγνωρισμένων διπλωμάτων και πτυχίων συγκαταλέγονται και τα μεταπτυχιακά προγράμματα, τα προγράμματα πιστοποίησης και τα διπλώματα που προϋποθέτουν την κατοχή πτυχίου ή διπλώματος κατώτερης βαθμίδας. Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα φοιτητές που παρακολουθούν μερικώς τα μαθήματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης ή που είναι γραμμένοι σε προκαταρκτικά ή προπαρασκευαστικά προγράμματα πιστοποίησης ανώτερων ιδρυμάτων. Τα προγράμματα πιστοποίησης εξειδικευμένων επαγγελμάτων και τα προγράμματα δια βίου εκμάθησης εξετάζονται κατά περίπτωση. 10. Ποιό πρέπει να είναι το καθεστώς παραμονής μου έτσι ώστε να αποδείξω ότι πληρώ τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα ως φοιτητής εξωτερικού; Όλοι οι φοιτητές που υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Ευκαιρίες Οντάριο (Opportunities Ontario) πρέπει να είναι κάτοχοι θεώρησης (βίζα) φοιτητή εξωτερικού που να είναι σε ισχύ. Εφόσον κάνουν αίτηση εντός δύο ετών από τη

5 στιγμή της αποφοίτησής τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά ότι ήταν κάτοχοι θεώρησης (βίζα) φοιτητή εξωτερικού και/ή ότι έχουν θεώρηση (βίζα) μεταπτυχιακού φοιτητή εξωτερικού. 11. Ποιά απασχόληση θεωρείται μόνιμη θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης; Η προσφορά μόνιμης θέσης εργασίας συνίσταται σε διαρκή απασχόληση σε θέση που έχει χαρακτηριστεί ως μόνιμη και δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) θα αξιολογεί κατά περίπτωση τις ετήσιες συμβάσεις εργασίας με δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης. Η εργασία πλήρους απασχόλησης συνίσταται σε μισθωτή εργασία ωρών σε 12-μηνη βάση. Δε θεωρείται εργασία πλήρους απασχόλησης, ακόμη και εάν πρόκειται για απασχόληση ωρών σε χρονικό ορίζοντα 12 μηνών: Η εποχική, περιοδική και μερική απασχόληση ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού ωρών απασχόλησης. Η υπεργολαβία ή η προσφερόμενη εργασία για λογαριασμό τρίτων (μέσω γραφείων απασχόλησης εργατικού δυναμικού). Η εργασία που δεν εκτελείται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, όπως για παράδειγμα η εργασία που προσφέρεται από εργαζομένους που απασχολούνται κατ οίκον ή που εργάζονται σε «εικονικό χώρο εργασίας» και εξυπηρετούν τον εργοδότη με τηλεργασία. 12. Προκειμένου να έχω δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) χρειάζεται να είμαι γραμμένος/η σε επαγγελματική ένωση ή να είμαι κάτοχος πιστοποίησης επαγγέλματος, εφόσον το επάγγελμα ή τέχνη μου ανήκει στην κατηγορία νομοθετικά κατοχυρωμένων τεχνών και επαγγελμάτων του Οντάριο; Ναι. Για να έχετε το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) θα πρέπει να είστε κάτοχος πιστοποίησης, εφόσον το επάγγελμα ή η τέχνη σας απαιτεί υποχρεωτική πιστοποίηση. Το Οντάριο έχει αναγνωρίσει μεγάλο αριθμό νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων και τεχνών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εν λόγω επαγγέλματα, επισκεφτείτε το κεφάλαιο Useful Web Links (χρήσιμοι ιστοδεσμοί). Να σημειωθεί ότι για μερικά εξειδικευμένα επαγγέλματα και τέχνες, η πιστοποίηση είναι είτε προαιρετική είτε υποχρεωτική. Το πρόγραμμα Ευκαιρίες στο Οντάριο (Opportunities Ontario) απαιτεί την απόκτηση πιστοποίησης μόνο εφόσον το επάγγελμα του ενδιαφερόμενου χρήζει πιστοποίησης. Για να βεβαιωθείτε εάν το επάγγελμα ή η τέχνη σας απαιτεί πιστοποίηση, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Υπουργείου Εκπαίδευσης, Κολλεγίων και Πανεπιστημίων (Ministry of Training, Colleges and Universities) (δεσμός στον ιστότοπο του

6 Υπουργείου: 13. Τί θα πρέπει να περιλαμβάνει η επιστολή προσφοράς εργασίας; Η επιστολή προσφοράς εργασίας θα πρέπει να αναφέρει τον τίτλο της προσφερόμενης θέσης, τον προτεινόμενο μισθό, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συγκεκριμένη εργασία, τον τόπο εργασίας καθώς και το ότι πρόκειται για μόνιμη θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Οικοδομούμε μια νέα ζωή στο Οντάριο Οδηγός για τους καινούργιους μετανάστες Μαθαίνουμε να: ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Μόλις έχετε μεταναστεύσει στο Οντάριο και είναι πολύ φυσικό να έχετε

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σ αυτό τον οδηγό

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σ αυτό τον οδηγό Οδηγός Αιτήσεως για Υπηκόους Ξένων Κρατών Διεθνής Εμπειρία Καναδά (IEC) Πίνακας Περιεχομένων Περίληψη Πριν να κάνετε αίτηση 1 ο Βήμα: Μαζέψτε Έγγραφα 2 ο Βήμα: Συμπληρώστε την αίτηση για έκδοση γράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΚΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ» Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών Νοέμβριος 2012 Συγγραφή - Επιμέλεια: Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η θεμελιώδης αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων λόγω ιθαγένειας εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά.

Από κάθε Τμήμα του ΤΕΠΑΚ ξεχωριστά. IΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1.1.1 Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού. Τα προγράμματα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η θεμελιώδης αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων λόγω ιθαγένειας εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, περιλαμβάνει: 1) οδηγίες για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015/2016 Σελίδα 1 από 11 Η Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, στο πλαίσιο της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 2 στάδιοδρομίες

Περιεχόμενα. 2 στάδιοδρομίες Περιεχόμενα Ημερίδα: Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΤΕΙ Κρήτης. 5 Παρουσίαση του Καινοτόμου Προϊόντος 8 «An Intelligent Qualitative Analysis Database (G&T AIQAD)» 8 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Ο Ευρωπαϊκός Διαπολιτισμικός Χώρος Εργασίας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Μια συγκριτική έρευνα στον χώρο εργασίας του ιατρικού τομέα περίθαλψης σε 10 Ευρωπαϊκές χώρες. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η θεμελιώδης αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων λόγω ιθαγένειας εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Ι. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η θεμελιώδης αρχή της μη εισαγωγής διακρίσεων λόγω ιθαγένειας εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για πρακτική με

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για πρακτική με ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για πρακτική με ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, 2012 Επιμέλεια: Α. Χουρμουζιάδη, Ν. Λιόλιος, Ι. Θεριοδάκη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ 1 ΦΟΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου βασίζονται στο σύστημα των Ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων (εφεξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-13 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 01/01/13-30/09/13)

ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-13 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 01/01/13-30/09/13) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS (i) Κινητικότητα για σπουδές (ii) Κινητικότητα για πρακτική άσκηση ΓΕΝΙΚEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-13 (ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ 01/01/13-30/09/13)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Erasmus

Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση. Erasmus Παράρτημα VI Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Draft Οδηγός του Τομεακού προγράμματος Erasmus για τα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Έτος Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4

2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 1 Περιεχόμενα 1. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Σκοπός του Προγράμματος... 4 4. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα 5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης κάθε χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ) Το Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ), περιλαμβάνει: 1) οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία: Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό;

Επικοινωνία: Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό; Θα ήθελες να ζήσεις στο εξωτερικό; Να γνωρίσεις έναν καινούργιο πολιτισμό; Να πραγματοποιήσεις μέρος των σπουδών σου σε ένα ξένο Πανεπιστήμιο με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση; Να κάνεις νέους φίλους; Να

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Μάρτιος 2015 Περιεχόμενα Μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Ε. Δ/νση: Διοικητήριο, Ιωλκού - Αναλήψεως τηλ. επικοιν.:2421352723, φαξ: 2421070961

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Ε. Δ/νση: Διοικητήριο, Ιωλκού - Αναλήψεως τηλ. επικοιν.:2421352723, φαξ: 2421070961 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Ε. Δ/νση: Διοικητήριο, Ιωλκού - Αναλήψεως τηλ. επικοιν.:2421352723, φαξ: 2421070961 Βόλος, 4-12-2014 Αριθ. Πρωτ.:1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη 211 00 ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΑΥΠΛΙΟ, Iούνιος 2015 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ. Συντάκτρια: Νανά Γιαγά-Μπακιρτζή

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ. Συντάκτρια: Νανά Γιαγά-Μπακιρτζή 1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΜΕΤΡΟ 1.2 Α. Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 9: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΡ. 358 Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας που πιθανό να παραχωρηθούν σε μέλη της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας από

Διαβάστε περισσότερα