Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων."

Transcript

1 Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα είναι ο μεγάλος δάσκαλος των φτωχών. Εξάπτει τη φαντασία τους φέρνοντας μπροστά στα μάτια τους ολόκληρο τον κόσμο. Δημιουργεί θεατές που σκέφτονται και βελτιώνει τις συνθήκες της ζωής τους. Τα βιβλία σύντομα θα ξεχαστούν στα δημόσια σχολεία. Οι επιστήμονες πλέον θα καταρτίζονται μέσω της εικόνας. Είναι εφικτό να διδάξουμε κάθε μορφή γνώσης μέσω της κινούμενης εικόνα. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα θα αλλάξει εντελώς μέσα σε δέκα χρόνια. Thomas A. Edison, 1913 Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε ένα σύντομο ιστορικό και θεωρητικό πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και θα αναφερθούμε στις αλλαγές που επιφέρει στους εκπαιδευτές και στους εκπαιδευόμενους τέτοιου είδους διδασκαλίες και ιδιαίτερα μαθημάτων που παρουσιάζουν πολλαπλές προκλήσεις όπως αυτό της λογοτεχνίας. Θα παρουσιάσουμε τα μέσα που χρησιμοποιούνται σε προγράμματα τέτοιου είδους και θα αναφέρουμε παραδείγματα χρήσης τους σε ξένα και ελληνικά πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα που έτρεξαν και τρέχουν τα τελευταία χρόνια. Τέλος, θα παρουσιαστεί μια διδακτική πρόταση με τη χρήση νέων τεχνολογιών (χρήση ιστοσελίδας) και εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τη διδασκαλία του μαθήματος της Λογοτεχνίας και πιο συγκεκριμένα της ποίησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που τελέσθηκε στα πλαίσια του μαθήματος «Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση» του μεταπτυχιακού προγράμματος «Επιστήμες της αγωγής- Εκπαίδευση με χρήση των νέων τεχνολογιών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο. Λέξεις κλειδιά: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διδασκαλία, εκπαιδευτής, μέσα, λογοτεχνία. 1. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση ISSN

2 1.1 Ιστορικά στοιχεία Οι αριθμοί της εκ αποστάσεως εκπαίδευσης Η ιστορία της εξ αποστάσεως ξεκινά περίπου πριν 170 χρόνια. Το ξεκίνημά της τοποθετείται γύρω στα 1840 και πιο συγκεκριμένα στην Αγγλία σε μια εποχή που ο Isaac Pitman παρέδιδε μαθήματα στενογραφίας με αλληλογραφία. Το ίδιο έκαναν και οι Charles Toussaint και Gustave Langenscheidt όταν και δίδαξαν ξένες γλώσσες με το ίδιο τρόπο στην Γερμανία. Όμως η ραγδαία ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα έρθει και με την παράλληλη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών τις τελευταίες δεκαετίες του 21 ου αιώνα. Το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιείται από τους διάφορους οργανισμούς εξ αποστάσεως εκπαίδευσης περιλαμβάνει, εκτός από το έντυπο υλικό, ηχογραφημένο, οπτικοακουστικό, ψηφιακό και πολυμεσικό υλικό. Από την άλλη μεριά, τόσο τα μέσα μεταφοράς του υλικού, αλλά και της επιστημονικής πληροφορίας γενικότερα, από τον οργανισμό που παρέχει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση προς το διδασκόμενο, όσο και τα μέσα επικοινωνίας διδασκομένου-διδάσκοντα έχουν σημαντικά βελτιωθεί και πολλαπλασιασθεί. (Ειρήνη Γεωργιάδη, Αναστασία Μπάρλου, Χρήστος Κορδούλης) Για πρώτη φορά η έννοια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εισάγεται το 1970 και επιλέγεται επίσημα το 1982 όταν το International Council for Correspondence Education άλλαξε την ονομασία του σε International Council for Distance Education. Σήμερα πλέον η ονομασία του είναι International Council for Open and Distance Education. (Λιοναράκης, 2005) Στις μέρες μας η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει αποκτήσει σημαίνουσα θέση στα προγράμματα εκπαίδευσης των ανεπτυγμένων κρατών με ένα ρόλο κυρίως συμπληρωματικό της συμβατικής. Η ανέγερση και η συντήρηση μεγάλων σχολικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων οδήγησε τα κράτη να στρέψουν την προσοχή τους σε προγράμματα από απόσταση που μειώνουν το κόστος αισθητά και σε αρκετές περιπτώσεις με οικονομίες κλίμακας να μπορούν να καταστούν κερδοφόρα και οικονομικά αυτόνομα. Σε μελέτη που έγινε για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο μακρινό 1994 (keegan, 1994) έδειξε ότι πάνω από φοιτητές συμμετείχαν σε τέτοιου είδους προγράμματα στα τότε 12 κράτη μέλη. Οι μισοί από τους σπουδαστές αυτούς φοιτούσαν σε δημόσια ιδρύματα παροχής εξ αποστάσεως κατάρτισης, ενώ οι άλλοι μισοί σε ιδιωτικά. 1.2 Ορισμός- Περίγραμμα θεωρίας Σύμφωνα με ένα από τους πιο πληρέστερους ορισμούς του Keegan που ορίστηκε πάνω σε πέντε βασικά σημεία, την εξ αποστάσεως εκπαίδευση διακρίνει: Ο σχεδόν απόλυτος διαχωρισμός μεταξύ διδάσκοντα και διδασκόμενου σε όλη τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας (αυτό τη διαφοροποιεί από τη συμβατική εκπαίδευση) Ο επηρεασμός ενός εκπαιδευτικού φορέα στο σχεδιασμό και στην προετοιμασία του διδακτικού-μαθησιακού υλικού, καθώς και οι παροχές υπηρεσιών υποστήριξης των σπουδαστών (αυτό το διαφοροποιεί από την ιδιωτική εκπαίδευση και τα προγράμματα) ISSN

3 Η χρήση του έντυπου υλικού, ηχητικού, οπτικού, βίντεο ή υπολογιστή στο να συνενώσει το διδάσκοντα με το διδασκόμενο και να μεταφέρει το υλικό του μαθήματος. Η παροχή αμφίδρομης επικοινωνίας, έτσι ώστε ο σπουδαστής να μπορέσει να ωφεληθεί ένα διάλογο (αυτό τη διαφοροποιεί από διαφορετικές χρήσεις της τεχνολογίας στην εκπαίδευση) Ο σχεδόν απόλυτος διαχωρισμός της ομάδας των σπουδαστών κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, έτσι ώστε ο κάθε σπουδαστής να διδάσκεται ως μονάδα και όχι σε ομάδες, με την πιθανότητα ορισμένων συναντήσεων για λόγους διδακτικής κοινωνικοποίησης (Keegan στο Holmberg,1995, σελ 5, Λιοναράκης, 2006, σελ.16) Τα τελευταία χρόνια και παρά την ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών και των προσφερόμενων προγραμμάτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν αναπτύχθηκε μια αναλυτική προσέγγιση για τη διαμόρφωση μιας θεωρίας που θα οδηγούσε σε μια θεματική σύγκλιση για τη φύση της εξαε καθώς και σε μια σαφή και δομημένη θεωρητική και εμπειρική διάστασή της. Η ραγδαία αυτή άνοδος και οι μεγάλες ταχύτητες εξάπλωσης των Τ.Π.Ε δεν άφησε μεγάλα χρονικά περιθώρια για θεωρητικές αναλύσεις. Επίσης, ένας δεύτερος λόγος ήταν οι τρεις όροι κλειδιά «ανοιχτή», «εξ αποστάσεως» και «εκπαίδευση» και ιδιαίτερα οι δυο πρώτοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μια πλατιά έννοια και χωρίς να απαιτείται συγκεκριμένο πλαίσιο θεωρητικών αναπτύξεων. Πράγματι και όπως φαίνεται ξεκίνησε από τις επιστήμες της αγωγής, πορεύτηκε με τις θεωρίες της επικοινωνίας και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, εμπλουτίστηκε με την ανάπτυξη και τις νέες προσεγγίσεις των επιστημών της αγωγής (συμβουλευτική, εκπαίδευση ανηλίκων, αντιαυταρχική και συμμετοχική εκπαίδευση, δια βίου μάθηση κ.α.) και τέλος συνδιαλέχτηκε έντονα με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας. (Λιοναράκης, 2006,σελ 20) Θα είναι μεγάλο λάθος να δούμε την εξαε εκπαίδευση αποσπασματικά και ανεξάρτητα από άλλους επιστημονικούς κλάδους και άλλα επιστημονικά πεδία. Όπως και η ερμηνεία της συμβατικής εκπαίδευσης αναφέρεται και συγγενεύει με διάφορους άλλους επιστημονικούς κλάδους, έτσι συμβαίνει και με την εξαε εκπαίδευση. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ένας συγκερασμός διαφόρων μορφών εκπαιδευτικής πράξης, η οποία μέσα από μια μακρά πρακτική εφαρμογών και μια ωριμότητα, οδήγησε σε ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύνολο. Μορφές εκπαίδευσης παλαιότερων δεκαετιών που διαμόρφωναν σταθερά τα χαρακτηριστικά τους, όπως: η εκπαίδευση ενηλίκων, εκπαίδευση δι αλληλογραφίας, αντιαυταρχική εκπαίδευση, ανοιχτή μάθηση ή ανοιχτή εκπαίδευση, εκπαίδευση μερικής παρακολούθησης, δια βίου μάθηση, εκπαίδευση με τη βοήθεια των τεχνολογιών, συμβουλευτική κ.α., οδήγησαν σε ένα σύγχρονο σύστημα εκπαίδευσης, που είχε τη δυνατότητα να λειτουργεί με όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά με τα οποία λειτουργεί ένα συμβατικό εκπαιδευτικό σύστημα. (σχήμα 1) (Λιοναράκης, 2006, σελ ) ISSN

4 Τεχνολογίες Πληροφορίας και επικοινωνίας Επιστήμες της αγωγής Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Θεωρίες Επικοινωνίας και μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Συμβουλευτική, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Αντιαυταρχική και Συμμετοχική Εκπαίδευση, Δια βίου Μάθηση, Θεωρίες Μάθησης, Τεχνικές Διδασκαλίας Σχήμα 1(πηγή: Λιοναράκης, 2006) 1.3 Η ελληνική περίπτωση του ΕΑΠ Η πρώτη και οργανωμένη προσπάθεια δημιουργίας και προσφοράς προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα από ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα και υπό την αιγίδα του υπουργείου παιδείας ξεκινούν με την λειτουργία του ανοιχτού Πανεπιστημίου της Πάτρας, η λειτουργία του οποίου εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της συνδυαστικής επίδρασης πολλών παραγόντων, όπως οι κοινωνικοοικονομικές δομές στο εσωτερικό πλαίσιο της χώρας όσο και σε διεθνές επίπεδο (ΕΟΚ), η πολιτική δομή (υπουργείο παιδείας) και οι σημαντικές προσωπικότητες που, έχοντας θεσμικό ρόλο, ενεπλάκησαν είτε ατομικά είτε συλλογικά και συνέβαλαν στην προώθηση της υπόθεσης του ΕΑΠ. (Γεράσιμος Κουστουράκης, 2006, σελ. 73) Από το 1998 που το ΕΑΠ εφάρμοσε τα πρώτα προσφερόμενα πιλοτικά προγράμματα σπουδών μέχρι τις μέρες μας από τις τάξεις του έχουν αποφοιτήσει φοιτητές προπτυχιακών σπουδών και μεταπτυχιακών, ενώ στους κόλπους του αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει εγγεγραμμένους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. ( δείχνοντας τη ραγδαία άνοδο της ζήτησης για σπουδές αυτού του είδους. 1.4 Δυο παραδείγματα στις μέρες μας (MOOCs και Πανεπιστήμιο Αιγαίου) Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετά πρωτοποριακά βήματα στον τομέα της προσφοράς προγραμμάτων από πανεπιστημιακά ιδρύματα μαθημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. ISSN

5 Ένα από αυτά είναι το MΟΟCs από τα αρχικά των λέξεων Massive Open Online Courses και υπόσχεται ότι θα αλλάξει τον τρόπο παροχής της online Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλον τον κόσμο καταφθάνει στους υπολογιστές πολλών επίδοξων σπουδαστών ανά τον κόσμο. Η καινοτόμος αυτή πρόταση ξεκίνησε από την εταιρεία Coursera, ο οποία ιδρύθηκε από δυο επιστήμονες υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Στανφορντ. Η εταιρεία αυτή κατόρθωσε να συνασπίσει 16 από τα μεγαλύτερα και πλέον έγκυρα πανεπιστήμια του κόσμο, τα οποία από τον προηγούμενο μήνα προσφέρει περισσότερα από 100 δωρεάν προγράμματα σπουδών με online μαθήματα σε εκατομμύρια ενδιαφερόμενους σπουδαστές από όλον τον κόσμο. Ανάμεσα στα πανεπιστήμια που θα προσφέρουν αυτή τη σειρά των μαθημάτων είναι το διάσημο Κάλτεκ (το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας) το Στάνφορντ, το Πρίνστον, το πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς, του Εδιμβούργου και του Τορόντο, το Μίσιγκαν κ.α. Τα αντικείμενα που θα προσφέρει περιλαμβάνει τομείς που προγράμματα δεν προσφέρονταν μέχρι σήμερα όπως η ποίηση, η μυθολογία, επιστημονική φαντασία, κοσμολογία, κβαντική μηχανή κ.α. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 43 μαθήματα στα τέσσερα πανεπιστήμια που συμμετείχαν έως τώρα στην πρωτοβουλία της Coursera σπουδαστές είχαν συγκεντρωθεί. Στον ελληνικό χώρο τέτοιες σειρές μαθημάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, πέρα από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, από το νέο ακαδημαϊκό έτος και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υλοποιεί νέα, καινοτόμα επαγγελματικής επιμόρφωσης προγράμματα και εξειδίκευσης, καθώς και γενικά επιμορφωτικά προγράμματα σπουδών σε διάφορα επιστημονικά πεδία αιχμής. Τα Προγράμματα αυτά προσφέρονται μέσω e-learning και απευθύνονται τόσο σε πτυχιούχους, όσο και σε αποφοίτους λυκείου. Στα Προγράμματα αυτά διδάσκουν ή/και συμμετέχουν με εκπαιδευτικό υλικό, διδάσκοντες/ουσες και από άλλα Α.Ε.Ι της χώρας ή του εξωτερικού. (e-epimorfosi.aegean.gr). Τα διαθέσιμα προγράμματα και εδώ παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με πρωτότυπη θεματολογία (γραφικά υπολογιστών, σύγχρονες διαδραστικές τεχνολογίες και εφαρμογές, αυτόματη επεξεργασία και ανάκτηση εικόνων ιστορικών εγγράφων) και περιλαμβάνει εξάμηνους θεματικούς κύκλους με εβδομαδιαίες συναντήσεις. 2. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα 2.1 Η διδακτική πράξη. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιφέρει μια σειρά από καινοτομίες στη διδακτική πράξη που έχουν να κάνουν με το εκπαιδευτικό υλικό, τον τόπο και το χρόνο της μάθησης που ρυθμίζονται πλέον από το φοιτητή σε αντίθεση με το ότι συνέβαινε μέχρι τώρα στη συμβατική εκπαίδευση. Αυτή η διδασκαλία που δε βασίζεται στην πρόσωπο με πρόσωπο μετάδοση της γνώσης αλλά αποκτά χαρακτηριστικά εξατομικευμένης μάθησης μέσα από την προσωπική μελέτη του έντυπου υλικού δημιουργεί ταυτόχρονα και αλλαγές ανάμεσα στη σχέση διδάσκοντα και διδασκόμενου. Όπως και στη συμβατική, πολύ δε περισσότερο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση οι φοιτητές σε καμιά περίπτωση δε θα πρέπει να θεωρούνται ως παθητικοί δέκτες καθαρής/αυθεντικής γνώσης που τους παραδόθηκε μέσω ενός πακέτου εκπαιδευτικού υλικού. (Αθανασούλα-Ρέππα, 2006, σελ.78). Η αποθέωση της αντίληψης για «τη μεταφορά της γνώσης» ή τη «μεταβίβαση της γνώσης» ορίζει σήμερα όλο το ISSN

6 σύστημα της εκπαίδευσης και πολύ περισσότερο, όλο το ανθρώπινο δυναμικό της παιδείας. (Λιοναράκης, 2006, σελ 30). Αντίθετα, πρέπει να υπολογίζονται ως συμμετέχοντες τους οποίους αξίζει να εμπιστευόμαστε και να επενδύουμε στη γνώση, στην εμπειρία και στην ικανότητά τους να συνεισφέρουν στην πραγματική και /ή στην προσομοιούμενη επικοινωνία, που προάγει τη μάθηση και τη δημιουργία νέων ιδεών. (Αθανασούλα-Ρέππα, 2006, σελ.78) Η μάθηση είναι ένα προϊόν που μεταφέρεται από μια περιοχή σε μια άλλη αλλά ανακαλύπτεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές και μεθόδους. Αυτό το εκπαιδευτικό αξίωμα είναι το κλειδί της επιστημονικής προσέγγισης της εξαε. Η διδακτική πράξη ενισχύει, υποστηρίζει, βοηθά, κεντρίζει, ορίζει, συνθέτει, ερμηνεύει, αντανακλά, τεκμηριώνει, αποδεικνύει, εν τέλει διδάσκει, αλλά αυτόνομα δε μαθαίνει. Η μάθηση δεν είναι προϊόν διδακτικής πράξης, αλλά μαθησιακής. (Λιοναράκης, 2006, σελ.31) Για τη διδακτική πράξη τέτοιες διαδικασίες καθώς και η διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης μαζί με τις μεθοδολογικές ιδιαιτερότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της σύγκλισης με κλάδους από άλλα επιστημονικά πεδία που παύουν να λειτουργούν ανεξάρτητα και αυτόνομα μεταξύ τους προσδίδουν ένα σχετικά νέο μεθοδολογικό υλικό που αναζητά την επιστημονική του ταυτότητα και διεκδικεί το δικό της θεμελιωμένο επιστημονικό πεδίο και τη θεωρία του Ρόλος του Διδάσκοντα Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δε βασίζεται στην πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία μάθηση αλλά αυτή «εμπεριέχεται» στο διδακτικό υλικό. Ο ρόλος του διδάσκοντα διαφοροποιείται από τον παραδοσιακό διδάσκοντα - πομπό και από το πεδίο της παιδαγωγικής πρακτικής περνά σε αυτό της σφαίρας της συμβουλευτικής. Επομένως, ο διδάσκων στην ΕξΑΕ δεν είναι αυτός που απλά μεταδίδει τη γνώση, αλλά κάτι περισσότερο: «είναι ο σύμβουλος, ο εμψυχωτής, αυτός που συντονίζει τη διεργασία της μάθησης και επιδιώκει να εμπλέξει ενεργητικά σε αυτή τους διδασκόμενους. Είναι ένας δημιουργός καταστάσεων που ευνοούν τη μάθηση, όχι ένα πομπός γνώσεων» (Κόκκος, σελ 23, Αθανασούλα - Ρέππα, 2006,σελ 80-81) Η προσωπική συμβουλευτική σχέση ανάμεσα στο διδάσκοντα και τον διδασκόμενο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για να μπορέσει ο τελευταίος να ενσωματώσει τη νέα γνώση στις προϋπάρχουσες δομές. Πολλά προγράμματα εξαε απέτυχαν γιατί δεν συνοδεύτηκαν από ανθρώπινη υποστήριξη. (Rowntree,1992, Αθανασούλα Ρέππα, 2006, σελ.81) Τέλος, ο διδάσκοντας πρέπει να κατανοεί ότι ο φοιτητής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έχει μια διπλή ιδιότητα, αυτή του εργαζόμενου αλλά και του φοιτητή που από μόνη της δημιουργεί πράγματι ένα διπλό φόρτο εργασίας, ίσως όχι λιγότερο στρεσογόνο στην περίπτωση της εξαε, απ ότι στους αντίστοιχους εργαζόμενους και παράλληλα φοιτητές σε συμβατικά προγράμματα. Όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η εκτός συμβατικής αίθουσας μάθηση του φοιτητή της εξαε, πολλές φορές αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα άγχους, καθώς η πληροφόρηση και η μέθεξη που έχει με τους συμφοιτητές του σε μια ομαδική πιθανή εκτόνωση είναι σχετικά περιορισμένη. Επομένως αυτός που σηκώνει το βάρος της διαπροσωπικής επικοινωνίας και συμβουλευτικής παρέμβασης είναι ο καθηγητής - σύμβουλος. (Αθανασούλα Ρέππα, 2006, σελ.89) ο καθηγητής - σύμβουλος θα έχει τα καλύτερα αποτελέσματα αν καταφέρει να αποκρυπτογραφήσει όσο το δυνατόν καλύτερα τις ιδιαιτερότητες και ξεχωριστές δυνατότητες του κάθε σπουδαστή. ISSN

7 2.3 Τα μέσα Τα τελευταία χρόνια η δυναμική εμφάνιση της ψηφιακής τεχνολογίας και οι δυνατότητες που προσφέρει ο τομέας των τηλεπικοινωνιών, η έκρηξη του διαδικτύου και των τεχνολογικών συστημάτων δημιουργούν ένα περιβάλλον με διαφορετικές δυνατότητες στην εργασία εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο. Η εκπαίδευση προσπαθεί και αυτή με τη σειρά της να συγχρονίσει τα βήματά της προς της κατεύθυνση της ένταξης των νέων τεχνολογιών στο επίπεδο της διδακτικής πράξης, που όλο και πιο επιτακτικά ζητά να είναι πιο μαθητοκεντρική και χωρίς να απαιτείται η παρουσία των εκπαιδευόμενων σε συμβατικούς χώρους μάθησης. Με τη χρήση των μέσων επιδιώκουμε να μετατρέψουμε: Την παθητική μάθηση σε ενεργητική Την πράξη σε σκέψη (νοητική δράση) Το βίωμα σε εμπειρία Την πληροφορία σε γνώση (Σοφός, 2010) Για να επιτύχουμε όμως τις προσδοκώμενες μετατροπές τα τεχνολογικά εργαλεία δεν επαρκούν από μόνα τους, παρά αποτελούν το πρώτο βήμα στη μετάβαση από τη σημερινή συμβατική σχολική αίθουσα στο νέο μοντέλο εικονικής τάξης (Norton,2001, Αναστασιάδης,2006,σελ.113) και του υβριδικού σχολείου (Rosbottom,2001,Αναστασιάδης,2006, σελ.113). Παράλληλα απαιτείται η εκπόνηση ενός παιδαγωγικού μοντέλου το οποίο θα αποτελέσει την αναγκαία θεωρητική βάση και θα καθορίσει το πλαίσιο στο οποίο θα ενταχθούν οι νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες.(αναστασιάδης,2006,σελ.113) Η διδακτική τεχνολογία αναφέρεται στη θεωρία και στην εφαρμογή του σχεδιασμού, της ανάπτυξης, της χρήσης, της διαχείρισης και της αξιολόγησης των διαδικασιών και υλικών που αποσκοπούν στη μάθηση (Seels & Richey,1994,σελ 1, Αναστασιάδης,2006,σελ.113) Η ασύγχρονη εκπαίδευση διακρίνεται στην Αυτοδιδασκαλία, την Ημιαυτόνομη Εκπαίδευση και τη Συνεργατική Εκπαίδευση. Στην Αυτοδιδασκαλία, το κύριο μέσο εκμάθησης είναι το εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία,ctb, Internet κ.λπ.) και ο εκπαιδευόμενος επιλέγει με απόλυτη ελευθερία το ρυθμό εκμάθησής του. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εκμάθηση ξένων γλωσσών με εκπαιδευτικά πολυμέσα, βιβλία, κασέτες κ.λπ. Στην Ημιαυτόνομη Εκπαίδευση, ο εκπαιδευόμενος εκτός από τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας σε προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια με τον υπεύθυνο εκπαιδευτή με πολλούς τρόπους (φυσική παρουσία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, chat, forum κ.λπ.) Στη Συνεργατική (collaborate) εκπαίδευση, εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενοι επικοινωνούν ασύγχρονα μεταξύ τους, οι εκπαιδευόμενοι μελετούν στο δικό τους χρόνο, ακολουθούν όμως ένα χρονοδιάγραμμα παράδοσης των εργασιών. (Αναστασιάδης,2006,σελ.114) Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στη δυνατότητες που προσφέρουν προηγμένες μαθησιακές τεχνολογίες και πιο συγκεκριμένα οι τεχνολογίες σύγχρονης μετάδοσης (τηλεδιάσκεψη). Οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι επικοινωνούν μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο με εικόνα και ήχο, ανεξάρτητα σε ποιο χώρο βρίσκονται. ISSN

8 Σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση δεν πρέπει να θεωρούνται ανταγωνιστικές, ούτε να λειτουργούν έτσι, αλλά μια αλληλοσυμπληρούμενη χρήση θα μας έδινε τη ευκαιρία να αξιοποιήσουμε όλες τις πτυχές για πιο αποτελεσματική χρήση τους στη διδακτική πράξη. Η σύγκλιση του υπολογιστή, των επικοινωνιών και οπτικοακουστικών μέσων, οι φορητές συσκευές πληροφοριών και άλλες εφαρμογές θα ασκήσουν σημαντική επίδραση σε όλες τις πτυχές της εξαε, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα ανοιχτό εκπαιδευτικό περιβάλλον χωρίς προορισμούς στο χώρο και το χρόνο. 3. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. 3.1 Η λογοτεχνία στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Η λογοτεχνία, ως γνωστικό αντικείμενο εντάσσεται σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του δημοτικού και με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών στο μάθημα της γλώσσας με τη χρήση ως γνωστικού εγχειριδίου το ανθολόγιο των λογοτεχνικών κειμένων. Τα λογοτεχνικά κείμενα των εγχειριδίων Η Γλώσσα μου αποσκοπούν στη γλωσσική καλλιέργεια των μαθητών: «στο βαθμό που η λογοτεχνία προσφέρεται ως υλικό της γλωσσικής διδασκαλίας, αξιοποιείται για την εναργέστερη προβολή της δομής, της λειτουργίας και των ορίων της γλώσσας, ειδικότερα όταν προσεγγίζονται ακραίες ποιητικές, φραστικές επιλογές». (ΔΕΠΠΣ Γλώσσας, 2002, σελ. 31) Επίσης προτείνεται η μερική αποσύνδεση του μαθήματος από το γλωσσικό μάθημα αλλά και η ταυτόχρονη διαθεματική προσέγγιση της λογοτεχνίας και η χρήση της με άλλα γνωστικά αντικείμενα (Μουσική Θεατρικό παιχνίδι και γενικά με την τέχνη). Τέλος, στόχος αποτελεί και η σύνδεση της λογοτεχνίας με παιγνιώδεις δραστηριότητες φιλαναγνωσίας και με την καλλιέργεια συναισθημάτων. Η συνάντηση του παιδιού με το λογοτεχνικό κείμενο δε διεγείρει μόνο τη φαντασία του, αλλά του επιτρέπει να δίνει απαντήσεις και σε ένα πλήθος από ερωτήματα που του γεννά η περιέργειά του. (Γκίβαλου, 2005, σελ.15). Παράλληλα η ενασχόλησή του με λογοτεχνικά κείμενα θα συμβάλλει στην πολυδιάστατη καλλιέργεια του παιδιού τόσο στον τομέα της αισθητικής όσο και στην ψυχολογική, κοινωνική και γνωστική ωρίμανσή του. 3.2 Ιδιαιτερότητες στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην Εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση παρουσιάζει πολλά προβλήματα και το πιο βασικό από αυτά ίσως προέρχεται από τη σύνδεση των εννοιών: διδασκαλία και λογοτεχνία. Η διδασκαλία είναι μια διαδικασία συνυφασμένη με τη μετάδοση της γνώσης, ενώ η λογοτεχνία αποτελεί δημιουργία άμεση συναρτημένη με την αισθητική απόλαυση, με το θαυμασμό και τη συγκίνηση που προκαλεί στο δέκτη της. (Γκίβαλου, 2005, σελ.14). Προβλήματα και ιδιαιτερότητες προκύπτουν και από τον τρόπο της διδασκαλίας του αντικειμένου από απόσταση, αφού απουσιάζει η δυνατότητα άμεσης, πρόσωπο με πρόσωπο επαφής και αλληλεπίδρασης εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου για την παραγωγή και τη σύνθεση πρωτότυπων ιδεών και δοκιμιακών κειμένων. Η ιδιαίτερη φύση του γνωστικού αντικειμένου της λογοτεχνίας, όπως και άλλων κλάδων των ανθρωπιστικών επιστημών, δημιουργεί κάποια επιπρόσθετα προβλήματα ISSN

9 στην εισαγωγή του αντικειμένου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. (Καγιαλής, 2005, σελ.483, Δανιηλ,σελ.4) Η ιδιαιτερότητα αυτή συνίσταται στη ρευστότητα των ορίων του αντικειμένου της λογοτεχνίας και η απουσία τυποποιημένης και κωδικοποιημένης μεθόδου προσέγγισης των λογοτεχνικών κειμένων, κυρίως στα ποιητικά κείμενα που διακρίνονται για την πολυσημία τους. Οι ιδιαιτερότητες αυτές απαιτούν από εκπαιδευόμενους και κυρίως εκπαιδευτές ικανότητες τέτοιες (κριτική σκέψη, ερμηνεία) που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της φύσης του μαθήματος. Ο σχεδιασμός ενός προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που θα περιλαμβάνει το μάθημα της λογοτεχνίας θα πρέπει να στρέφεται προς την άμβλυνση, αν όχι στην εξάλειψη των παραπάνω ιδιαιτεροτήτων. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει, με την ολοκλήρωση της μελέτης στο αντικείμενο, να έχουν κατακτήσει στοιχεία ενός ιδιότυπου γραμματισμού που ονομάζουμε λογοτεχνικό. (Χοντολίδου,2003,σελ.302, Δανιήλ, σελ 5). Να έχουν αποβάλει τις όποιες ρομαντικές απόψεις περί «αυθεντιών» στο χώρο της λογοτεχνίας, να είναι σε θέση να συνομιλούν με το λογοτεχνικό κείμενο, να εντοπίζουν και να κατανοούν τις όποιες ιστορικοκοινωνικές του συνδηλώσεις, τις διακειμενικές του αναφορές, να αντιλαμβάνονται δηλαδή τη συνθετότητα και τη πολυπλοκότητα. Να εκλαμβάνουν τη διαδικασία της ανάγνωσης ως μια διαδικασία συνεχούς ανατροφοδότησης, επαναξιολόγησης και επανασημασιοδότησης. (Δανιήλ,σελ.5) Όλα τα παραπάνω, καθώς επίσης και όποιες ανατροφοδοτήσεις θα προκύψουν από την αξιολόγηση του υλικού θα πρέπει εξυπηρετούν τους παραπάνω στόχους. 3.3 Πρότασης διδασκαλίας για το μάθημα της Λογοτεχνίας Εργαλεία Μέθοδος - Κατασκευή Με την κατασκευή της ιστοσελίδας θέλαμε να εκμεταλλευτούμε όλα εκείνα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση συγκρινόμενη με την παραδοσιακή. Πρώτα από όλα ως προς την πρόσβαση, εφόσον προσφέρουμε γνώση στους μαθητές στον χρόνο, στο χώρο και στον τόπο που βρίσκονται. Επίσης, ως προς το κόστος, στα πλαίσια του σχολείου εξοικονομούνται διδακτικές ώρες και χρήματα που θα χρειάζονταν για τη φωτοτύπηση των λογοτεχνικών ποιημάτων. Τέλος, ως προς την διδακτική μέθοδο, οι διδακτικές δεξιότητες που απαιτούνται στην ηλεκτρονική τάξη παραπέμπουν σε πολλές από τις δεξιότητες που απαιτούνται στη σχολική τάξη ή τις πανεπιστημιακές διαλέξεις, σε αντίθεση με την πρακτική της ανάπτυξης του διδακτικού υλικού στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και των δεξιοτήτων που απαιτούνται, προκειμένου να διδαχτεί το υλικό αυτό, συχνά πολλά χρόνια μετά την παραγωγή του. Στην παρούσα εργασία και στην κατασκευή της ιστοσελίδας χρησιμοποιήσαμε τις δυνατότητες δημιουργίας που μας παρείχε το Weebly. Θέλαμε η ιστοσελίδα να έχει όσο το δυνατόν πιο απλή μορφή και να είναι προσιτή σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και ιδιαίτερα στα παιδιά ηλικίας από 6-12 ετών. Δημιουργήσαμε, πέρα από την αρχική σελίδα, 6 ξεχωριστές ενότητες (ποιητές, εργασίες, παιχνίδια, ψηφοφορία, προτάσεις βιβλίων, τι γνωρίζεις και την επικοινωνία). Για την κατασκευή των ενοτήτων αυτών κάναμε χρήση εφαρμογών που μας παρείχε το Weebly για κείμενο και κείμενο με ταυτόχρονη χρήση εικόνας, καθώς επίσης και την εισαγωγή βίντεο από το Υoutube. Επίσης, έγινε χρήση και ISSN

10 επιπρόσθετων εφαρμογών όπως ήταν το online pool για την δημιουργία ψηφοφορίας και το contact form για να παρέχουμε δυνατότητα επικοινωνίας με τους χρήστες της ιστοσελίδας. Τέλος, με το εργαλείο zoho challenge δημιουργήσαμε ένα on line τέστ για τους μαθητές για να μπορέσουμε με αυτό τον τρόπο να αξιοποιήσουμε και τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης που μπορεί να μας παρέχει η ιστοσελίδα. Στην αρχική σελίδα του site τοποθετήσαμε πέρα από την εικόνα και με την λειτουργία slideslow εισάγαμε πέντε χειρόγραφα κείμενα ποιητών με σκοπό να έχουν οι μαθητές μια πρώτη επαφή, όσο το δυνατό πιο απτή με την αυθεντική γραφή τους. Στην αρχική σελίδα, προσθέσαμε με τη λειτουργία της εφαρμογής on line pool, φόρμα αξιολόγησης της ιστοσελίδας. Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουμε διαρκώς την αποδοχή που τυγχάνει η ιστοσελίδα από τους αναγνώστες, κάτι που σε συνδυασμό με τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσω αποστολής μπορούμε να μάθουμε τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους από αυτή την ιστοσελίδα. Επιλέξαμε να παρέχουμε πληροφορίες για επτά ποιητές του 20ου αιώνα, ποιήματα των οποίων υπάρχουν στο ανθολόγιο των τριών τάξεων του δημοτικού και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι ποιητές παρουσιάζονται μέσα από τρεις έως και πέντε ενότητες. Θεωρήσαμε ακριβώς επειδή σκοπός της λογοτεχνίας στο δημοτικό είναι η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας να μην κουράσουμε τους μαθητές παρέχοντας εκτενείς πληροφορίες για τη ζωή τους. Άλλες δύο ενότητες που προσθέσαμε ήταν από τη μία οι εργασίες, όπου μπορούμε να αναρτούμε τις δουλειές (ατομικές κ ομαδικές) που θα εκτελούν οι μαθητές κατά τη διάρκεια της χρονιάς για να μπορούν κάθε στιγμή να τις μελετούν και να τις επεξεργάζονται και από την άλλη την ενότητα παιχνίδια όπου και αναρτούμε παιχνίδια που σχετίζονται με την ποίηση βαδίζοντας πάνω στις αρχές της δημιουργικής μάθησης μέσω του παιχνιδιού. Οι τέσσερις ενότητες, πέρα από τα σύντομα βιογραφικά στοιχεία περιλαμβάνει χαρακτηριστικά ποιήματα που έχουν γράψει οι επτά ποιητές που αναφέρονται, αλλά και πολυμεσικό υλικό(βίντεο και φωτογραφίες) από απαγγελίες ποιημάτων, ξεφεύγοντας έτσι από το «απρόσωπο» του κειμένου και το βιβλίο που αποτελεί το βασικό εργαλείο στη σχολική τάξη. Τέλος, υπάρχει και διαθεματική σύνδεση με τη μουσική, αφού δίνεται η δυνατότητα μέσα από την επιλογή «μελοποιημένα έργα» να ακούσουν γνωστά έργα των ποιητών που έχουν μελοποιηθεί από συνθέτες. Μια ακόμη ενότητα που προσθέσαμε ήταν προτάσεις βιβλίων για αγορά και η δυνατότητα να πληροφορηθούν οι μαθητές για εξωσχολικά βιβλία που κυκλοφορούν, τους διδακτικούς οίκους, τις τιμές και τους συγγραφείς. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε την έγκυρη ενημέρωση σε ένα θέμα που οι γονείς πολλές φορές προβληματίζονται, όπως είναι η επιλογή βιβλίων για ανάγνωση. Το φύλλο αξιολόγησης δημιουργήθηκε με την εφαρμογή του zoho challenge που σου δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσεις ένα φύλλο εργασίας βάζοντας ως παραμέτρους ένα απεριόριστο αριθμό ερωτήσεων πολλαπλής μορφής σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας οποιαδήποτε στιγμή θέλουν και βρίσκονται. Οι μαθητές γράφουν υποχρεωτικά το όνομά τους στη φόρμα εισαγωγής του ερωτηματολογίου και οι απαντήσεις παρουσιάζονται στον εκπαιδευτικό αναλυτικά με στατιστικά σχεδιαγράμματα σε ειδική σελίδα. Εκεί ο τελευταίος μπορεί να αξιολογήσει την επίδοση του μαθητή του και να εστιάσει στις αδυναμίες του. Τέλος, μπορεί να προϊδεάσει και να ενημερώσει τους μαθητές του για τυχόν προσεχή φύλλα αξιολόγησης που θα κληθούν να απαντήσουν σε μελλοντικό χρόνο, για το θέμα και για το συγκεκριμένο διάστημα που θα γίνουν. ISSN

11 Τελευταία, τοποθετήσαμε την εφαρμογή contact us που δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας με τους χρήστες της ιστοσελίδας. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να έχουμε συνεχή επικοινωνία, λύνοντας απορίες και προβλήματα των μαθητών. Η ιστοσελίδα αυτή μπορεί λειτουργήσει υποστηριχτικά στο έργο του δασκάλου στην διδασκαλία ποιημάτων που υπάρχουν στα τρία βιβλία του ανθολόγιου του δημοτικού σχολείου. Οι μαθητές με τη βοήθεια του πολυμεσικού υλικού που περιέχεται μπορούν να παρακολουθήσουν βίντεο και απαγγελίες από τους ίδιους τους ποιητές καθώς και φωτογραφίες αλλά και πληροφορίες για τα έργα τους και την ζωή τους. Η πρόσβαση σε αυτό το υλικό δεν περιορίζεται στα πλαίσια της σχολικής τάξης. Οι μαθητές από το σπίτι μπορούν διαρκώς να αναζητούν πληροφορίες πάνω στο μάθημα που διδάχθηκαν. Επιπλέον, μπορούν να συμμετέχουν στην επίλυση ερωτηματολογίων και ασκήσεων μέσα από την ιστοσελίδα και ο δάσκαλος να αξιολογεί και να εντοπίζει αδυναμίες των μαθητών του. 3.4 Προεκτάσεις Δυνατότητες Ο ρόλος της ιστοσελίδας μπορεί να είναι πιο παρεμβατικός στην σχολική τάξη αν καταφέρουμε να ενσωματώσουμε επιπρόσθετες εφαρμογές και δυνατότητες που μας προσφέρει η τεχνολογία. Για παράδειγμα θα μπορούσαμε μέσω της ιστοσελίδας να δημιουργήσουμε μια videoconference με καλεσμένο ένα συγγραφέα ή ένα ποιητή από το μέρος στο οποίο βρίσκεται και τα παιδιά από το σπίτι τους να παρακολουθήσουν την ομιλία του, αλλά και να κάνουν ερωτήσεις για πράγματα που τους ενδιαφέρουν. Με αυτόν τον τρόπο ξεπερνάμε τις δυσκολίες που δημιουργεί η απόσταση μεταξύ του συγγραφέα/ποιητή και των εκπαιδευόμενων, ενώ παράλληλα μειώνουμε και το κόστος της κάλυψης της απόστασης αυτής. Επίσης, μπορούμε να προωθήσουμε δραστηριότητες και με τη βοήθεια ενός υποστηριχτικού blog να τους δίνουμε τη δυνατότητα να φτιάξουν τα δικά τους κείμενα ακόμα και τα δικά του ποιήματα, εξασκώντας ταυτόχρονα και τη χρήση της ελληνικής γλώσσας, της γραμματικής και του συντακτικού. Οι ιστορίες αυτές θα αναρτούνται στο blog και θα μπορούν να τις βλέπουν και να τις επεξεργάζονται και οι συμμαθητές τους. Τέλος, η ιστοσελίδα θα μπορούσε να αποκτήσει και ενημερωτικό χαρακτήρα για τους μαθητές και τους γονείς. Να μαθαίνουν τα νέα του σχολείου και για την πρόοδο των μαθητών τους, καθώς επίσης για εκδηλώσεις και το τόπο που θα λάβουν μέρος, αλλά και για ενημερωτικές συναντήσεις και για τις ώρες διεξαγωγής τους. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι πρόκειται για ένα ιστότοπο που βρίσκεται σε διαρκή διαμόρφωση και ενημερώνεται σταδιακά, ενώ με την εφαρμογή στη διδακτική πράξη θα προκύψουν συμπεράσματα που θα μπορέσουν να τροποποιήσουν το περιεχόμενό του και να το κάνουν πιο αποτελεσματικό και χρήσιμο στην προσπάθεια του εκπαιδευτικού να διδάξει το μάθημα της λογοτεχνίας στην καθημερινή διδακτική πράξη. Επίσης, ο ρόλος της ιστοσελίδας μπορεί να είναι πιο παρεμβατικός στην σχολική τάξη αν καταφέρουμε να ενσωματώσουμε επιπρόσθετες εφαρμογές και δυνατότητες που μας προσφέρει η τεχνολογία. ISSN

12 Βιβλιογραφία Αναστασιάδης, Π. (2006). Περιβάλλοντα Μάθησης στο Διαδίκτυο και Εκπαίδευση από Απόσταση. Στο Λιοναράκης, Α. (επιμ.) Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (σελ ). Αθήνα: Προπομπός Αθανασούλα Ρέππα, Α. (2006). Ο ρόλος του Καθηγητή Συμβούλου στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Στο Λιοναράκης, Α. (επιμ.) Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (σελ ). Αθήνα: Προπομπός Brian M. Morgan, Is distant Learning Worth It? Helping to Determine the Costs of Online Courses, Marshall University. Γεωργιάδη, E. Μπάρλου, A., Κορδούλης, X.(2002) Σύγκριση κόστους της εξ αποστάσεως και της παραδοσιακής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, Ερευνητική εργασία, Αθήνα Δανιήλ, Χ. Σημειώσεις μαθήματος στα πλαίσια του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, αναρτήθηκε από την ηλεκτρονική διεύθυνση: Καρπόζηλου M. (1994) Το παιδί στη χώρα των βιβλίων, Αθήνα: Καστανιώτης Κατσίκη Γκίβαλου, Α. (2005). Η θέση της λογοτεχνίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ζητήματα και προοπτικές της διδακτικής της. Στο Καλογήρου, Τ. Λαλαγιάννη, Κ. (επιμ.) Η Λογοτεχνία στο σχολείο: θεωρητικές προσεγγίσεις και διδακτικές εφαρμογές στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (σελ ). Αθήνα: Τυπωθητώ- Γιώργος Δάρδανος Keegan, D. (2000). Οι βασικές αρχές της Ανοιχτής και Εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, Αθήνα : Μεταίχμιο. Λιοναράκης, Α. (2006). Η θεωρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η πολυπλοκότητα της πολυμορφικής της διάστασης. Στο Λιοναράκης, Α. (επιμ.) Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (σελ ). Αθήνα: Προπομπός Παπαλεοντίου Μαρία, Διδακτική της Λογοτεχνίας στη Δημοτική Εκπαίδευση, ερευνητική εργασία. Peratton (1994), Σοφός, Α, (2010). Εκπαίδευση στα Μέσα κατηγορίες στόχων του μιντιακού γραμματισμού και ικανότητας, Σημειώσεις Μαθήματος. «Τσουνάμι» Online γνώσης. Δεκαέξι γίγαντες της παγκόσμιας εκπαίδευσης προσφέρουν δωρεάν μαθήματα στο internet. (2012, Ιούλιος 24). ΤΑ ΝΕΑ, 15. ISSN

13 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ). Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) Υποχρεωτικής εκπαίδευσης, τομ. Α, Υπουργείο εθνικής παιδείας και θρησκευμάτων, Αθήνα, Σεπτέμβριος ISSN

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PAGE 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Γνώση στην ψηφιακή εποχή : Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά και οφέλη... 3 Εξατομίκευση... 6 Κίνητρο... 7 Υπευθυνότητα... 7 Διαδραστικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 86 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΞ ΑΠOΣTAΣEΩΣ ΕKΠAIΔEYΣH ΕNHΛIKΩN: ΜIA AΞIOΛOΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH ΣE ΣYΓKPIΣH ME TA ΣYMBATIKA ΣYΣTHMATA EKΠAIΔEYΣHΣ Tης Ευαγγελίας Φραγκούλη Περίληψη Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών»

«Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» «Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών» Αλεξάνδρα Νάκου 1, Δημήτρης Γκούσκος 2, Μεϊμάρης Μιχάλης 3, Άγης Παπαντωνίου 4 1 Μεταπτυχιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία;

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Ιωσηφίδου Ειρήνη 1, Πετκοπούλου Ελπινίκη 2 1 Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr 2 Καθηγήτρια Βρεφονηπιοκοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π3.1.2 Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού 1 Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού Αν το σύνθηµα στο 19 ο αιώνα ήταν «εκπαίδευση για τους µη έχοντες και µη γνωρίζοντες»,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση 1. Εισαγωγή Τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια (από τη μεταπολίτευση και μετά), το ζήτημα του Λυκείου, και το συνδεόμενο με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία Πρακτικά του Συνεδρίου 14-16 Οκτωβρίου 2005, Αργυρούπολη 1 Eπιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Ηλιάδης Εκπαιδευτικός Δ.Ε. katgeorganti@sch.gr

Απόστολος Ηλιάδης Εκπαιδευτικός Δ.Ε. katgeorganti@sch.gr 628 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΩΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 235 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Σπυρίδων Κιουλάνης Med, Υποψήφιος ιδάκτωρ Αριστοτέλειο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

3. Η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

3. Η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις: Αντιλήψεις μεταπτυχιακών φοιτητών και Καθηγητών Συμβούλων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Η περίπτωση της μεταπτυχιακής Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας Οι Αντιλήψεις των Σπουδαστών της Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα