ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ"

Transcript

1 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 235 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Σπυρίδων Κιουλάνης Med, Υποψήφιος ιδάκτωρ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Αλέξανδρος Καράκος Αναπλ.Καθηγητής Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Χρήστος Βασιλόπουλος Καθηγητής Τµήµα Θεολογίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Με την εισήγηση παρουσιάζουµε ένα καινοτόµο πρόγραµµα εξ αποστάσεως επι- µόρφωσης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Καθώς οι υπάρχουσες διαδικασίες επιµόρφωσης δύσκολα καλύπτουν τις αυξηµένες επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών δηµιουργήσαµε ένα ευέλικτο και λειτουργικό πρόγραµµα το οποίο ανταποκρίνεται στις διαπιστωµένες ανάγκες των εκπαιδευτικών, δεν τους αναγκάζει να βρίσκονται µακριά από τον τόπο εργασίας τους, ενώ τους προσφέρει επιµόρφωση σε συνεχή βάση. Οι εκπαιδευτικοί που συµµετέχουν στο πρόγραµµα µελετούν ένα ειδικά διαµορφωµένο, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υλικό, συµµετέχουν σε συζητήσεις (σε πραγµατικό και µη πραγµατικό χρόνο), ανταλλάσουν αρχεία, επιλύουν προβλήµατα συµµετέχοντας σε οµάδες εργασίας, καταθέτουν προτάσεις, ενώ έχουν µία συνεχή υποστήριξη από ειδικούς σε κάθε θεµατικό πεδίο επιστήµονες, µέσω ηλεκτρονικής, τηλεφωνικής, αλλά και ζωντανής επικοινωνίας (συµβουλευτικές κατά τόπους συναντήσεις). Τα θεµατικά πεδία της επιµόρφωσης αφορούν: θέµατα διδακτικής µεθοδολογίας, την αξιοποίηση του Η/Υ στη διαδικασία της µάθησης, την ψυχολογική υποστήριξη στης διαδικασίας της µάθησης, καθώς και θέµατα οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης. Λέξεις Κλειδιά Επιµόρφωση, Εξ αποστάσεως επιµόρφωση, Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση, Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση.

2 236 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την εισήγηση παρουσιάζεται ένα καινοτόµο µοντέλο εξ αποστάσεως επι- µόρφωσης µέσω του οποίου παρέχονται υπηρεσίες επιµόρφωσης από απόσταση σε διακόσιους (200) περίπου εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο χώρος στον οποίο τοποθετήθηκε το έντυπο και ψηφιακό επιµορφωτικό υλικό είναι η ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class» ( η οποία είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδηµαϊκού ιαδικτύου GUNet για την υποστήριξη της Υπηρεσίας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Έχει σχεδιαστεί µε προσανατολισµό την ενίσχυση της κλασσικής διδασκαλίας και είναι προσαρµοσµένη στις ανάγκες της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Βασικός στόχος της είναι η παροχή υποδοµών εκπαίδευσης και κατάρτισης, προσφέροντας στον εκπαιδευόµενο τη δυνατότητα να καθορίζει µόνος του το πρόγραµµα εκπαίδευσής του. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η πλατφόρµα υποστηρίζει την ηλεκτρονική οργάνωση, αποθήκευση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, που προσφέρεται συνήθως στους εκπαιδευόµενους µε παραδοσιακά µέσα, σε ψηφιακή µορφή άµεσα προσβάσιµη από το διαδίκτυο. Ο αριθµός των µαθηµάτων που φιλοξενούνται στην ηλεκτρονική πλατφόρµα «e-class» έχει ξεπεράσει τα διακόσια (200) και οι εγγεγραµµένοι χρήστες είναι περισσότεροι από τρεις χιλιάδες (3000). Η ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών είναι θεσµός στρατηγικής σηµασίας τόσο για τη συνεχή επαγγελµατική τους ανάπτυξη όσο και για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη των ίδιων των εκπαιδευτικών συστηµάτων. Οι ταχύτατες επιστηµονικές εξελίξεις και η συνακόλουθη απαξίωση των γνώσεων που επιφέρουν, καθώς και οι διάφορες εκπαιδευτικές και κοινωνικές αλλαγές απαιτούν από τον εκπαιδευτικό διαρκή επιστηµονική ενηµέρωση και αντίστοιχη επαγγελµατική ευαισθητοποίηση. Η επιµόρφωση µε αυτή την έννοια προϋποθέτει την καθιέρωση ενός πλέγµατος δραστηριοτήτων και προγραµµάτων µε χαρακτήρα µορφωτικό και επαγγελµατικό έτσι ώστε να καλύπτονται ανάγκες που ανάγονται στην ανάπτυξη των επαγγελµατικών γνώσεων, ικανοτήτων και ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών. Είναι, δηλαδή ανάγκη να λειτουργεί συστηµατικά ένα οργανωµένο περιβάλλον φορέων και µορφών επιµόρφωσης, µε πρωταρχικό σκοπό την υποστήριξη της επιστηµονικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού (Παπαδούρης, 2001). Σήµερα, οι παραδοσιακοί τρόποι εκπαίδευσης δεν καλύπτουν απόλυτα τις επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών. Από την άλλη πλευρά, η εκπαίδευση από απόσταση υπηρετεί τη γεφύρωση του χάσµατος ανάµεσα στις εκπαιδευτικές ανάγκες των ατόµων και τις δυνατότητες κάλυψης τους, παρέχοντας ταυτόχρονα πρόσβαση και επιτυχία σε διάφορες οµάδες του πληθυσµού και για ποικίλα θέµατα. (Μαυρογιώργος, 1993). Η εξ Αποστάσεως Επιµόρφωση δίνει την ευκαιρία σε όλους τους εκπαιδευτικούς που επιθυµούν να παρακολουθήσουν επιµορφωτικά προγράµµατα να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και µάλιστα οποιαδήποτε χρονική στιγµή επιλέξουν. Αυτό σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν περιορισµοί στον αριθµό των εκπαιδευτικών που µπορούν να επιµορφωθούν. Έτσι, σε περίπτωση προώθησης καινοτοµιών στην εκπαίδευση µπορούν µε τον τρόπο αυτό να επιµορ-

3 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 237 φωθούν άµεσα και τάχιστα όλοι οι εκπαιδευτικοί. Επίσης, µπορούν να συµµετέχουν σε επιµορφωτικά προγράµµατα για την ανανέωση και τον εµπλουτισµό των γνώσεών τους όσο συχνά οι ίδιοι το επιθυµούν (Μαυρογιώργος, 1993). Η εφαρµογή της εξ αποστάσεως µεθοδολογίας δεν δηµιουργεί προβλή- µατα για την παρακολούθηση των προγραµµάτων σε όσους εκπαιδευτικούς εργάζονται και ζουν σε περιοχές όπου δεν λειτουργούν Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ), αφού δεν χρειάζεται να µετακινηθούν από τον τόπο της εργασίας τους. Αλλά και για εκείνους, που κοινωνικές ή οικογενειακές υποχρεώσεις, δεν τους επιτρέπουν να βρίσκονται στις αίθουσες διδασκαλίας σε συγκεκριµένες ηµέρες και ώρες, η µέθοδος της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, διευκολύνει τη συµµετοχή τους στα προγράµµατα επιµόρφωσης (Βεργίδης, κ.α. 1998). Εικόνα 1. Αρχική σελίδα του µαθήµατος. ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ (Α ΦΑΣΗ) Εφαρµόζοντας τη µεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δηµιουργήσαµε ένα πρόγραµµα εξ αποστάσεως επιµόρφωσης του οποίου η πρώτη φάση πραγµατοποιήθηκε κατά το δίµηνο Οκτωβρίου - Νοεµβρίου Το πρόγραµ- µα έχει τον τίτλο «Περιβάλλον εξ αποστάσεως επιµόρφωσης θεολόγων καθηγητών» µε κωδικό SOCGU187 στην πλατφόρµα του «e-class» (εικόνα 1). Το πρόγραµµα αυτό παρακολούθησαν στην πρώτη φάση, συνολικά εκατόν ενενήντα (190) εγγεγραµµένοι χρήστες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ σχεδιάστηκε αρχικά µε στόχο την επιµόρφωση των θεολόγων καθηγητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, προσέλκυσε το ενδιαφέρον και άλλων εκπαιδευτικών διάφορων ειδικοτήτων της ευτεροβάθµιας αλλά και της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Από τους εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν οι εβδοµήντα ήταν από την Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι εκατόν δέκα (114) από την υπόλοιπη χώρα, ενώ έξι (6) εκπαιδευτικοί συµµετείχαν από το εξωτερικό (Γερµανία, Βέλγιο, Μ. Βρετανία, Σ. Αραβία).

4 238 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Οι συµµετέχοντες είχαν την υποχρέωση να µελετήσουν ένα ειδικά διαµορφωµένο, σύµφωνα µε τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο τµηµατικά 1 ανακτούσαν µέσω του διαδικτύου. Το διδακτικό υλικό αποτέλεσε την πρωτογενή πηγή µελέτης, σύνεστησε τον οδηγό για τη µελέτη περαιτέρω βιβλιογραφίας, ανέδειξε θέµατα για τα οποία οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να καταθέσουν τις σκέψεις και τους εµπειρίες τους (Περιοχή Συζητήσεων) και προσέφερε τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να συνοµιλήσουν µε το υλικό και να µην είναι απλώς παθητικοί δέκτες. Η διαδικασία αυτή πραγµατοποιήθηκε κυρίως µέσα από µορφές σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας του περιβάλλοντος επιµόρφωσης. Η ασύγχρονη επικοινωνία βασίστηκε στην ηλεκτρονική ανοικτή γραµµή επικοινωνίας και στις οµάδες συζήτησης, ενώ η σύγχρονη σε µία καθορισµένη και προγραµµατισµένη διαδικασία γραπτής επικοινωνίας (Περιοχή «κουβέντα»). Σε όλη τη διαδικασία οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονταν να συµµετέχουν ενεργά, προσφέροντας συχνά δικό τους υλικό. Η δηµιουργία µιας «κατάστασης ενεργητικής µαθητείας» αποτέλεσε µία σηµαντική διάσταση της επιµόρφωσης. Στοιχείο το οποίο ξεχώρισε στη διαδικασία τους επιµόρφωσης ήταν η µεγάλη συσχέτιση της µάθησης µε τα πραγµατικά προβλήµατα και καταστάσεις που οι εκπαιδευτικοί αντιµετώπιζαν καθηµερινά στο εργασιακό τους περιβάλλον (Whipple, 1987). ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕ ΙΑ Οι υπηρεσίες του περιβάλλοντος εξ αποστάσεως επιµόρφωσης ταξινοµήθηκαν σε τέσσερα θεµατικά πεδία που είναι τα εξής: 1. ιδακτικές και µεθοδολογικές προσεγγίσεις. Ο περιορισµός του ρόλου του διδάσκοντα και η αντίστοιχη αύξηση της ενεργητικής συµµετοχής των µαθητών στη διδακτική και µαθησιακή διαδικασία, αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την εφαρµογή ενεργητικών µεθόδων διδασκαλίας. Η αυτοεκπαίδευση, η συνεργατική µάθηση, οι εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας, η εξ αποστάσεως διδασκαλία και µάθηση, η διαθεµατική προσέγγιση της ύλης και τα νέα αναλυτικά προγράµµατα και βιβλία, αποτελούν τους τοµείς ενασχόλησης του πρώτου θεµατικού πεδίου. Η µέθοδος Project, ο Καταιγισµός ιδεών (Brainstorming), το Παίξιµο ρόλων (Role playing), η Μελέτη Περίπτωσης, οι Οµάδες Εργασίας (Group Work), η Πρακτική άσκηση, η Μέθοδος Χιονοστιβάδα (Snowballing) αποτελούν τις βασικές εναλλακτικές µορφές διδασκαλίας που προτείνονται. (Βεργίδης, κ.α. 1998). Σε ότι αφορά τις διαθεµατικές δραστηριότητες η εξ αποστάσεως µεθοδολογία παρέχει τη δυνατότητα για πολλαπλές προσεγγίσεις της διδακτέας ύλης µε την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές είναι δυνατό να πραγµατοποιηθούν µέσα ή έξω από το σχολείο και µπορεί να αφορούν µία διδακτική ενότητα ή έναν αριθµό διδακτικών ενοτήτων. 2. Αξιοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διαδικασία της µάθησης: Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας µπορούν να συµβάλλουν στην ποιοτική βελτίωση της µαθησιακής διαδικασίας. Με την εισαγωγή τους στη διδασκαλία, το µαθησιακό περιβάλλον γίνεται πιο πλούσιο 1. Με βάση το χρονοδιάγραµµα υπήρχαν οκτώ (8) εβδοµάδες µελέτης, στις οποίες αντιστοιχούσαν οκτώ κεφάλαια.

5 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 239 και οι παραδοσιακές διδακτικές µέθοδοι αναθεωρούνται. Στο κέντρο του µαθησιακού περιβάλλοντος βρίσκεται πλέον ο µαθητής. Ο εκπαιδευτικός από απλός και µοναδικός φορέας της γνώσης γίνεται συνεργάτης σύµβουλος και οργανωτής της στη διαδικασία της µάθησης. Η εφαρµογή µεθόδων Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης κυριαρχεί σ αυτό το θεµατικό πεδίο. 3. Ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη της µάθησης: Η γνώση των γνωστικών δυνατοτήτων και γενικότερα της ψυχολογίας των µαθητών πρέπει να θεωρείται ως µία βασική προϋπόθεση επιτυχίας του διδακτικού έργου. Αυτό σηµαίνει ότι το αναπτυξιακό επίπεδο του µαθητή και ο βαθµός ετοι- µότητάς του συνιστούν το βασικό κριτήριο επιλογής όχι µόνο της ύλης αλλά και των τρόπων µεθόδευσης της διδασκαλίας. Ο µαθητής κυριαρχείται από ορισµένες ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες οι οποίες επίµονα ζητούν την πλήρωσή τους. Χαρακτηριστική είναι, η συγκρότηση θετικής και ισορροπηµένης αυτοαντίληψης, καθώς αγωνίζεται να αφοµοιώσει λειτουργικά στο εγώ του τις νέες εµπειρίες, που προέρχονται από τις αλληλεπιδράσεις του µε το κοινωνικό περιβάλλον και τις ποικίλες ψυχοσωµατικές του αλλαγές. Η επιδίωξη ακόµη ανεξαρτησίας και αυτονοµίας εκδηλώνεται µε τη µορφή της αµφισβήτησης και της µαχητικής διαφωνίας µε το υφιστά- µενο κοινωνικό, πολιτικό και θρησκευτικό περιβάλλον. Η συµπεριφορά αυτή πρέπει αρχικά να ερµηνεύεται ως ένα φυσιολογικό φαινόµενο και όχι ως εχθρική στάση (Βασιλόπουλος, 1991). 4. Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης: Η επιµόρφωση σε θέµατα διοίκησης συµβάλλει θετικά στην επίλυση προβληµάτων άµεσα και αποτελεσµατικά. Η εισαγωγή νέων γνωστικών αντικειµένων, η σχέση των σχολικών µονάδων µε την οργανωµένη τοπική κοινωνία και άλλους φορείς, η οργανωτική πολυπλοκότητα των σχολικών µονάδων καθιστούν αυξανόµενη την ανάγκη της επιµόρφωσης σε θέµατα διοίκησης της εκπαίδευσης. Το πρόγραµµα υποστηρίχθηκε από µία σειρά Οµαδικών Συµβουλευτικών Συναντήσεων, σκοπός των οποίων δεν ήταν η πραγµατοποίηση συµπληρω- µατικών µαθηµάτων. Ωστόσο, στη διάρκειά τους δόθηκαν πληροφορίες και επεξηγήσεις, έγινε επεξεργασία απόψεων, προγραµµατισµός εκπαιδευτικών δράσεων και συζήτηση µε τους υπεύθυνους των Θεµατικών Ενοτήτων. Οι συµµετέχοντες στο επιµορφωτικό πρόγραµµα αξιολόγησαν το πρόγραµµα απαντώντας σε ένα ειδικά διαµορφωµένο ερωτηµατολόγιο, έτσι ώστε να εκτιµηθεί η ανάγκη για αναπροσαρµογή ή συµπλήρωσή του µε βάση τις γενικές αρχές που διέπουν τη δηµιουργία επιµορφωτικού υλικού στην Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Για τη συµµετοχή τους έλαβαν πιστοποιητικό συµµετοχής και παρακολούθησης του εξ αποστάσεως επιµορφωτικού προγράµµατος. Η ΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Από το Φεβρουάριο του 2006, ξεκίνησε η δεύτερη φάση του προγράµµατος. Το Περιβάλλον εξ αποστάσεως επιµόρφωσης, λειτουργεί πλέον σε συνεχή βάση ως ένας υποστηρικτικός µηχανισµός της επιµόρφωσης και της επικοινωνίας των εκπαιδευτικών. Η βασική δοµή πλέον της επιµόρφωσης στηρίζεται στην ύπαρξη µιας σειράς ηλεκτρονικών τάξεων. Κάθε τάξη αφορά ένα συγκεκριµένο αντικείµενο, ενώ οι χρήστες του προγράµµατος έχουν τη δυνατότητα της ελεύθερης πρόσβασης και περιήγησης στις ηλεκτρονικές αίθουσες µε βάση

6 240 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ βέβαια τις ιδιαίτερες κλίσεις τους. Οι ηλεκτρονικές αίθουσες είναι: Αίθουσα Θεολογικού Προβληµατισµού, Αίθουσα Φιλολογικών Θεµάτων, Αίθουσα Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Αίθουσα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αίθουσα ιδακτικής Μεθοδολογίας, Εργαστήριο Ψυχολογίας, Θέµατα ιοίκησης της Εκπαίδευσης, Αίθουσα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αίθουσα ανταλλαγής αρχείων (Εικόνα 2). Εικόνα 2. Εµφάνιση της σελίδας πρόσβασης στις ηλεκτρονικές αίθουσες. ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση οι σπουδαστές µελετούν και µαθαίνουν µόνοι τους και συνεπώς εξαρτώνται από το εκπαιδευτικό υλικό σε µεγάλο βαθ- µό. Η σηµασία του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού στην διαδικασία της ΑεξΑΕ οφείλεται στο γεγονός ότι στην πράξη ο εκπαιδευόµενος καλείται µέσω κυρίως του υλικού αυτού να κατακτήσει την πρόσβαση στη γνώση. Έτσι το έντυπο υλικό της ΑεξΑΕ οφείλει να ενσωµατώνει ρόλους και διαδικασίες που, στα πλαίσια των συµβατικών εκπαιδευτικών συστηµάτων, διεκπεραιώνονται από τους διδάσκοντες (Βεργίδης, κ.α. 1998). Η συγγραφή του έντυπου επιµορφωτικού υλικού έγινε στη βάση των ιδιαίτερων απαιτήσεων παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού στην ΑεξΑΕ βασικότερη από τις οποίες είναι να µπορούν να µαθαίνουν οι σπουδαστές απ αυτό µε όσο γίνεται λιγότερη βοήθεια από τους διδάσκοντες (Ματραλής, 1998). Εµπεριέχει δηλαδή, τα κατάλληλα στοιχεία που εξασφαλίζουν σε µεγάλο βαθµό διδακτικές λειτουργίες όπως η καθοδήγηση του σπουδαστή στη µελέτη του, η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης µε το υλικό, οι επεξηγήσεις, η αξιολόγηση και η ενθάρρυνση. Οι απαιτήσεις αυτές υπαγορεύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού, στα οποία περιλαµβάνονται ακόµη συµβουλές για τη µελέτη, καθορισµός στόχων στην αρχή και σύνοψη στο τέλος κάθε ενότητας, παραδείγµατα, δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης, δραστηριότητες µε στόχο τον προβληµατισµό και την εµβάθυνση, κατατµηµένη παρουσίαση της ύλης, απλή γλώσσα και φιλικό ύφος (Χοντολίδου, 1999).

7 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 241 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η διαρκής επιµόρφωση των εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται ως αυτονόητο και αναπόσπαστο µέρος της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας. Οι λόγοι που οδηγούν στην επιτάχυνση της οργάνωσης της συνεχούς επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών συνδέονται µε τις ταχύτατες επιστηµονικές εξελίξεις και τη συνακόλουθη απαξίωση των γνώσεων που επιφέρουν, καθώς και µε τις διάφορες εκπαιδευτικές και κοινωνικές αλλαγές και απαιτούν από τον εκπαιδευτικό διαρκή επιστηµονική ενηµέρωση και αντίστοιχη επαγγελµατική ευαισθητοποίηση. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι συµµετείχαν στην επιµόρφωση έδειξαν να εξοικειώνονται εύκολα στη διαδικασία της εξ αποστάσεως επιµόρφωσης. Ορισµένοι, βέβαια, ιδιαίτερα στην αρχή έδειξαν να είναι διστακτικοί σε ότι αφορά την αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων εφαρµογών του περιβάλλοντος επιµόρφωσης (συµµετοχή σε συζητήσεις, οµάδες εργασίας, ασκήσεις κ.λ.π.). Ίσως ο παράγοντας του άγχους σε ότι αφορά στη χρήση της τεχνολογίας, αλλά και στην εφαρµογή της οµαδοσυνεργατικής µάθησης να ήταν καθοριστικός. Ση- µαντικά, ωστόσο, βοήθησε το γεγονός ότι οι περισσότεροι είχαν µία ικανοποιητική σχέση µε τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ενώ παράλληλα υπήρξε και σηµαντική υποστήριξη από τους διδάσκοντες. Κατά τη µελέτη του έντυπου υλικού οι εκπαιδευτικοί συνάντησαν πολλές δραστηριότητες µε αρκετές µελέτες περίπτωσης. Πρόκειται για µορφές πρακτικής άσκησης στις οποίες ένα πραγµατικό ή υποθετικό παράδειγµα, το οποίο αντανακλά µία ευρύτερη κατάσταση, παρουσιάζεται µε σκοπό να αναλυθεί και να διερευνηθούν οι εναλλακτικές λύσεις που προτείνονται. Η εκπαιδευτική αυτή πρακτική είχε µεγάλη επιτυχία, καθώς προσέλκυσε το ενδιαφέρον και ώθησε τους εκπαιδευτικούς σε ανάληψη πρωτοβουλιών µε στόχο την επίλυση προβληµάτων. Βοήθησε στην εφαρµογή των θεωρητικών γνώσεων που είχαν αποκτηθεί, ενώ συνέβαλε στην υποκίνηση των συµµετεχόντων. Είναι µία µέθοδος η οποία µπορεί και πρέπει να εφαρµόζεται καθώς προσφέρει τη δυνατότητα στους διδασκόµενους να διεισδύσουν σε ένα πρόβληµα µέσα από την πράξη παρά µέσα από την ακρόαση. Είναι σηµαντικό στην καθηµερινή λειτουργία του σχολείου να έχουν οι εκπαιδευτικοί µία συνεχή υποστήριξη µέσα από την οποία θα είναι ικανοί να αντιµετωπίσουν µία σειρά από θέµατα που αφορούν τη µεθόδευση της διδασκαλίας, αλλά και προβλήµατα που συνδέονται µε τη διαχείριση της σχολικής τάξης (µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες ή προβλήµατα συµπεριφοράς). Ση- µαντική είναι, βέβαια, και η καθηµερινή υποστήριξη που µπορεί να προσφέρει ένα παρόµοιο περιβάλλον εξ αποστάσεως επιµόρφωσης και σε περιόδους εκπαιδευτικών αλλαγών και µεταρρυθµίσεων, όπως η τρέχουσα εκπαιδευτική περίοδος µε την εφαρµογή του νέου διαθεµατικού ενιαίου πλαισίου σπουδών, την αλλαγή των αναλυτικών προγραµµάτων και την κυκλοφορία των νέων βιβλίων του γυµνασίου (σχ. έτος ). Η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διαδικασία της επιµόρφωσης µπορεί να χαρακτηριστεί ιδιαίτερα αποτελεσµατική. Παρά το γεγονός ότι δεν διαθέτει τα πλεονεκτήµατα της παραδοσιακής διδασκαλίας σε ότι αφορά την αµεσότητα και την αυθεντικότητα της επικοινωνίας διδασκόντων και διδασκοµένων, εµφανίζει σοβαρά πλεονεκτήµατα τα οποία αν συνδυαστούν κατάλληλα µε τους παραδοσιακούς τρόπους εκπαίδευσης µπορούν να έχουν ευεργετικά αποτελέσµατα.

8 242 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Από την έρευνα που πραγµατοποιήσαµε µεταξύ των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στο πρόγραµµα εξ αποστάσεως επιµόρφωσης, απορρέει η ανάγκη δηµιουργίας και εφαρµογής ενός µοντέλου διαρκούς και συστηµατικής εξ αποστάσεως επιµόρφωσης, καθώς και η πεποίθηση ότι αυτό µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά και αποφασιστικά στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Mager R. (1985) ιδακτικοί στόχοι και διδασκαλία, Μετάφραση εκδ. Αφοι Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη Whipple, W.R. (1987). Collaborative learning: recognising it when we see it. Bulletin of the American Association for Higher Education 40(2) 3-7. Αθανασούλα Ρέπα, Α., Κουτούζης, Μ., Μαυρογιώργος, Γ., Νιτσόπουλος, Β., Χαλκιώτης,., ( ) ιοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων Τόµος Α, Πάτρα, Ε.Α.Π. Βασιλόπουλος, Χ., (1991) ιδακτική των Θρησκευτικών στη Μέση Εκπαίδευση Θεσσαλονίκη, Κυριακίδης. Βεργίδης,., Λιοναράκης, Α., Λυκουργιώτης, Α., Μακράκης, Β., Ματραλής, Χ., (1998) Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Θεσµοί και λειτουργίες Τόµος Α, Πάτρα, Ε.Α.Π.Μαυρογιώργος, Γ., (1993) «Επιµόρφωση των Εκπαιδευτικών: Το Υπουργείο Παιδείας και η Οµάδα Εργασίας» περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 46, 1989., Επιτέλους Επιµόρφωση σε Πανεπιστηµιακά Επιµορφωτικά Κέντρα, περ. Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 72, Γεωργιάδη, Ε., Μπάρλου, Α., Κορδούλης, Χ., (2003) Σύγκριση Κόστους της εξ Αποστάσεως και της Παραδοσιακής Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα σ στο Λιοναράκης Α. (επιµ.) Πρακτικά Εισηγήσεων: 2Ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Πάτρα, 27, Μαρτίου 2003, Εκδ. Προποµπός. Κόκκος, Α., Λιοναράκης, Α., Ματραλής Χ., Παναγιωτακόπουλος, Χ., (1998) Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Το εκπαιδευτικό υλικό και οι νέες τεχνολογίες Πάτρα, Ε.Α.Π. Ματραλής, Χ., (1998) Εκπαίδευση από Απόσταση στο Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, Τόµος Α, Πάτρα, ΕΑΠ. Παπαδούρης, Π., (2001) Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών: Μια µελέτη περίπτωσης. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Πάτρα Μαΐου 2001 Χοντολίδου, Ε., (1999) Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας: Γλωσσικός Υπολογιστής Τόµος 1 Τεύχος 1: , Αθήνα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία;

Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Σύγκλιση µεταξύ της συµβατικής και της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: πραγµατικότητα ή ουτοπία; Ιωσηφίδου Ειρήνη 1, Πετκοπούλου Ελπινίκη 2 1 Φιλόλογος eirini_iosifidou@yahoo.gr 2 Καθηγήτρια Βρεφονηπιοκοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 86 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΞ ΑΠOΣTAΣEΩΣ ΕKΠAIΔEYΣH ΕNHΛIKΩN: ΜIA AΞIOΛOΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH ΣE ΣYΓKPIΣH ME TA ΣYMBATIKA ΣYΣTHMATA EKΠAIΔEYΣHΣ Tης Ευαγγελίας Φραγκούλη Περίληψη Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας

Παρασκευή Βασάλα 1, Παλασία Γεωργιάδου 2 1 Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Κεφαλληνίας Οι Αντιλήψεις των Σπουδαστών της Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

3. Η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

3. Η πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις: Αντιλήψεις μεταπτυχιακών φοιτητών και Καθηγητών Συμβούλων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Η περίπτωση της μεταπτυχιακής Θεματικής Ενότητας «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης

Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ µε χρήση µεικτού συστήµατος εκπαίδευσης: από απόσταση και δια ζώσης Γώγουλος Γεώργιος 1, Λιακοπούλου Ευστρατία 2, Νταλούκας Βασίλειος 3, Τζιµόπουλος Νίκος 4, Χαρπαντίδου

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού 1 Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Πολυµορφική Εκπαίδευση: Προβληµατισµοί για µία ποιοτική προσέγγιση σχεδιασµού διδακτικού υλικού Αν το σύνθηµα στο 19 ο αιώνα ήταν «εκπαίδευση για τους µη έχοντες και µη γνωρίζοντες»,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτότητα και κλειστότητα στην Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Ανοικτότητα και κλειστότητα στην Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ανοικτότητα και κλειστότητα στην Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ξυλά Ελένη Καθηγήτρια Φιλολογίας. Γυμνάσιο Ν. Επιβατών elenoragr@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι σύγχρονοι άνθρωποι, για να ανταποκριθούν στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

«Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. «Μια εφηµερίδα γεννιέται» Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και µάθησης µε την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισµικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ελένη Γ. Θαλάσση ασκάλα Msc Πληροφορικής στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Ηλιάδης Εκπαιδευτικός Δ.Ε. katgeorganti@sch.gr

Απόστολος Ηλιάδης Εκπαιδευτικός Δ.Ε. katgeorganti@sch.gr 628 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΙ ΤΠΕ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΩΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

notaseferli@gmail.com

notaseferli@gmail.com Ψηφιακός γραµµατισµός σε περιβάλλον wiki: πειραµατικές εφαρµογές παραγωγής λόγου κατά τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Μπαλτά Βενετία 1, Νέζη Μαρία 2, Σεφερλή Νότα 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Ανδρέας Νιώρας, Θανάσης Λουκόπουλος, Κωνσταντίνος Αντωνής, Δημήτρης Πρέντζας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία Πρακτικά του Συνεδρίου 14-16 Οκτωβρίου 2005, Αργυρούπολη 1 Eπιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 19, Αιτωλοακαρνανίας papspyr@gmail.com 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Η αξιοποίηση της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών: Εμπειρία από τη συνδυασμένη χρήση Moodle, LAMS, BBB/Centra

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Εξ Αποστάσεως ιαπολιτισµική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EarlyStatistics

Εξ Αποστάσεως ιαπολιτισµική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EarlyStatistics Εξ Αποστάσεως ιαπολιτισµική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EarlyStatistics Μαρία Μελετίου-Μαυροθέρη 1, Θεόδωρος Χατζηπαντελής 2, Ευστάθιος Μαυροθέρης 3 και

Διαβάστε περισσότερα