«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη"

Transcript

1 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Χ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΘΗΝΑ, 21-23/10/2011

2 Α ΜΕΡΟΣ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΤΡΑΜΕΡΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν υλικό δημιουργήθηκε για να αξιοποιηθεί στις επιμορφωτικές των εκπαιδευτών των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα σχολεία που εφαρμόζουν πιλοτικά τα νέα προγράμματα σπουδών (ΠΣ). Αφορά στην οργάνωση και υλοποίηση της διδασκαλίας στο γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης Περιβάλλοντος. Για να επιτευχθεί αυτό με τον βέλτιστο τρόπο στο πλαίσιο των νέων ΠΣ υιοθετήσαμε αρχές και μεθοδολογία του Διδακτικού Σχεδιασμού (Instructional Design, βλ. Κουλουμπαρίτση, 2011). Ακολουθούμε αυτή την προσέγγιση, επειδή προσιδιάζει στη φιλοσοφία των νέων ΠΣ. Πριν να παρουσιάσουμε τον Διδακτικό Σχεδιασμό χρήσιμο είναι να διασαφηνίσουμε κάποιους όρους που χρησιμοποιούνται ευρέως κατά τη φάση της προετοιμασίας της διδασκαλίας. Οι όροι αυτοί είναι: το σχέδιο μαθήματος, το σχέδιο διδασκαλίας και το διδακτικό σενάριο. Το σχέδιο μαθήματος (lesson plan): αποτελεί ένα προκαθορισμένο οργανόγραμμα της πορείας της διδασκαλίας, το οποίο αφορά, κυρίως, την ωριαία διδασκαλία. Το σχέδιο μαθήματος περιγράφει με συντομία και σαφήνεια τα δομικά στοιχεία και τις φάσεις της διδασκαλίας και είναι μάλλον ανελαστικό. Έχει σχεδιαστεί με στόχο να υλοποιηθεί κατά γράμμα και αφορά συνήθως στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Τα δομικά στοιχεία που περιλαμβάνει είναι: οι στόχοι, το περιεχόμενο, η μεθοδολογία, εν συντομία οι φάσεις υλοποίησης και η αξιολόγηση. Το σχέδιο εργασίας (project): μπορεί να προκαθορίζεται από τον εκπαιδευτικό, αλλά μπορεί και να αναδύεται μετά από τη συνεργασία του με τους μαθητές. Αφορά ερευνητική ή/και δημιουργική εργασία εκτεταμένης χρονικής διάρκειας (2+ εβδομάδες), αποτελεί ανοικτή διαδικασία και αφορά συνήθως στην ανάπτυξη κοινωνικο- συναισθηματικών δεξιοτήτων, δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης. Οι φάσεις ανάπτυξης ενός σχεδίου εργασίας περιλαμβάνουν: διατύπωση στόχων και μεθόδων έρευνας, συλλογή δεδομένων, οργάνωση και παρουσίαση δεδομένων και αξιολόγηση. Το εκπαιδευτικό σενάριο (educational scenario): αφορά σε μελέτη περίπτωσης, εν προκειμένω σε μελέτη διδακτικής περίστασης στην οποία περιγράφεται η ομάδα στόχος, οι στόχοι, η μεθοδολογία και όλη «η πλοκή», δηλαδή μια πραγματική κατάσταση εργασίας με τους μαθητές μέσα στην τάξη. Το διδακτικό σενάριο δεν αναφέρεται σε θεωρίες αλλά περιγράφει τις διδακτικές δραστηριότητες, το εκπαιδευτικό υλικό και την αλληλεπίδραση με τους μαθητές. Το διδακτικό σενάριο προσφέρεται ως παράδειγμα εφαρμογής μιας θεωρίας, πριν να διαβάσουμε και να μάθουμε για αυτή τη θεωρία. Τώρα που αποσαφηνίστηκαν κάποιοι όροι μπορούμε να εξηγήσουμε τι είναι ο Διδακτικός Σχεδιασμός, και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί για την οργάνωση της διδασκαλίας. [2]

3 Ο Διδακτικός Σχεδιασμός (ΔΣ) αποτελεί έναν υβριδικό κλάδο που ανακύπτει από τη συμβολή θεωρητικών παραδοχών και ερευνητικών ευρημάτων από επιστημονικούς τομείς όπως η Ψυχολογία, η Διδακτική, η Συστημική Προσέγγιση στην οργάνωση του Αναλυτικού Προγράμματος. Στο επίκεντρο του ΔΣ βρίσκεται ο σχεδιασμός της διδασκαλίας, ο οποίος επιδιώκει να προβλέψει όλες τις μεταβλητές που παρεμβαίνουν στη διδακτικο- μαθησιακή διαδικασία, ούτως ώστε να αυξάνονται οι πιθανότητες η διδακτική παρέμβαση να έχει επιτυχή έκβαση. Υπάρχουν αρκετά μοντέλα ΔΣ. Στο παρόν υλικό αξιοποιούνται θεωρητικές παραδοχές από δύο μοντέλα: α) το μοντέλο της μάθησης μέσω σχεδιασμού (Learning by design) των Kalatzis & Cope (2009), και β) το μοντέλο του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση (Universal Design for Learning) των Rose & Mayer (2002). Με βάση τα δύο μοντέλα διαμορφώσαμε ένα τετραμερές πλαίσιο οργάνωσης της διδασκαλίας, με στόχο να δημιουργηθεί μια υποδομή για προβληματισμό και συνεργασία στη σχολική μονάδα. Σύμφωνα με το τετραμερές πλαίσιο σχεδιάζουμε τη διδασκαλία λαμβάνοντας υπόψη τέσσερις τομείς: τον οργανωσιακό τομέα (υποδομή σχολικής μονάδας), τον διδακτικο- μαθησιακό τομέα, τον τομέα αξιολόγησης και τον τομέα προετοιμασίας, που είναι ο τομέας που συγκεφαλαιώνει τους υπόλοιπους, και στον οποίο καταγράφονται οι τελικές αποφάσεις πριν από τη διδακτική πράξη μέσα στη σχολική τάξη. Κάθε τομέας χωρίζεται σε δύο υπο- κατηγορίες: τα δεδομένα και τα ζητούμενα αυτά, δηλαδή, που αποτελούν την μέχρι τώρα πεπατημένη και όσα καλούνται οι εκπαιδευτικοί να λάβουν υπόψη τους με το νέο ΠΣ. Το τετραμερές πλαίσιο αναπτύσσεται απλά χωρίζοντας ένα φύλλο χαρτί σε τέσσερα μέρη, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. [3]

4 ΤΕΤΡΑΜΕΡΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (βλ. και εναλλακτική πρόταση στο Παράρτημα) ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ-ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Τι ισχύει στο σχολείο μου; Τι μπορεί να γίνει με τα νέα ΠΣ; Τι ισχύει στο νέο ΠΣ Μελέτης; Ποιοι οι στόχοι και οι μέθοδοί μου; Αρχές και αξίες του σχολείου, π.χ. στενή συνεργασία με γονείς Πηγές υλικού: σχολικά βιβλία, φωτοτυπίες Υλικοτεχνική υποδομή Διδασκαλία μετωπική για όλη την τάξη Ταυτότητα του γνωστικού αντικειμένου ΤΟΜΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σε ποιο χρόνο και χώρο θα συνεργασθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου για να επιτύχουν κοινούς στόχους; Διαθέτει το σχολείο κοινό όραμα; Π.χ. Ομαδική εργασία για όλο το σχολείο; Εργαλεία καταγραφής του εκπαιδευτικού: ημερολόγιο; Ποια είναι η απαιτούμενη Υ/Τ υποδομή και το πρόσθετο υλικό; 4 Διδακτικοί στόχοι: α) γνώση και κατανόηση, β) επικοινωνία και συνεργασία, γ) έρευνα και κριτική σκέψη, δ) σύνδεση με την κοινότητα Χαρακτηριστικά του νέου ΠΣ: - διαθεματικό - στοχοκεντρικό - εννοιοκεντρικό - με βάση πολλαπλές νοημοσύνες, ικανότητες - εθνική και κοινωνικο- οικονομική προέλευση μαθητών Παιδαγωγική: - ομαδική εργασία - διαφοροποιημένη Αρχές και πρακτικές για την καλή λειτουργία των ομάδων Με ποια δεδομένα επιτυγχάνω τη διαφοροποιημένη παιδαγωγική; Λαμβάνω υπόψη μου: - τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μαθητή. Οι μαθητές διαφέρουν σε πολλά στοιχεία, π.χ. γλωσσική και πολιτισμική διαφοροποίηση. Οι διαφορές βάση για προγραμματισμό. - ομαδοποίηση των μαθητών ανάλογα με στόχους και ανάγκες μαθητών - πολλαπλό εκπαιδευτικό υλικό - αξιολόγηση συναρτάται με διδασκαλία ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Τι ίσχυε μέχρι τώρα; Πώς αξιολογείται η μάθηση ; Τι ίσχυε μέχρι τώρα; Τι; Πώς; Πόσο χρόνο; Αξιολόγηση της γνώσης με κλειστού τύπου δοκιμασίες Αξιολόγηση με βάση το διδακτικο- μαθησιακό πλαίσιο Οργάνωση με βάση το σχολικό βιβλίο Προετοιμασία με βάση το οργανωσιακό, Δ/Μ πλαίσιο και το πλαίσιο αξιολόγησης. Ακολουθεί παράδειγμα από τη Μελέτη Περιβάλλοντος. [4]

5 Β ΜΕΡΟΣ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΩΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (ΜΑΚΡΟ- ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΤΠ) ΘΕΜΑ: «Ζούμε σε κοινότητες : Εδώ και Αλλού Τώρα και Άλλοτε» Α. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤ ΕΤΟΣ: 90 ΩΡΕΣ ΣΤΗΝ Γ ΚΑΙ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : 7-9 ώρες. Για αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα βλέπε παρακάτω στην περιγραφή των δραστηριοτήτων. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Η Μελέτη Περιβάλλοντος (ΜτΠ) αποτελεί το κατ εξοχήν παράδειγμα διαθεματικής οργάνωσης του Προγράμματος Σπουδών στη δεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Πραγματεύεται θέματα από τον χώρο των Κοινωνικών Επιστημών και της Ιστορίας, του Πολιτισμού, της Τεχνολογίας, της Πολιτικής Παιδείας σε συνδυασμό με την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και των Φυσικών Επιστημών (Γεωγραφία, Φυσική, Χημεία, Βιολογία). Η ύλη της έχει σπονδυλωτή και όχι γραμμική διάταξη, δηλαδή η ύλη οργανώνεται σε θέματα. Κάθε θέμα μπορεί να εξετασθεί σε συνάρτηση ή ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. Τη σειρά και τον βαθμό συσχέτισης τα αποφασίζει ο εκπαιδευτικός, καθώς επίσης και τον βαθμό και το εύρος μελέτης ενός θέματος. Στο επίκεντρο της ΜτΠ είναι ο άνθρωπος και τα επιτεύγματά του οι ανθρώπινες κοινωνίες, η οργάνωσή τους στον χώρο και τον χρόνο. Γύρω από το άνθρωπο και τις ανάγκες του, τον χώρο που ζει και εργάζεται, τα τεχνολογικά του επιτεύγματα, τον τρόπο που οργανώνει τις κοινωνίες του και τα μέσα που μετέρχεται για να επιβιώσει περιστρέφονται όλες οι θεματικές, ακόμα και οι θεματικές των Φυσικών Επιστημών. Στόχος και επιδίωξη της ΜτΠ είναι ο μαθητής να «συναντά» και να συζητά για θέματα που αφορούν τον ίδιο και την εποχή του. Πρέπει το θέμα να τον εμπλέκει άμεσα και να τον παρακινεί να μάθει περισσότερα, τα οποία να εμπεδώνει και να τα αξιοποιεί για να εξηγήσει όσα συμβαίνουν στη ζωή του ή για να επιλύει προβλήματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος. Δεν υπάρχει ισχυρότερο κίνητρο για εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία, από το θέμα που παρέχει δυνατότητες στον μαθητή να συζητήσει για τον εαυτό του και τον κοινωνικό του περίγυρο (Thousand, Villa, Nevin, 2007, 50). [5]

6 Η ΜτΠ είναι το μάθημα που υποστηρίζει τις πολλαπλές νοημοσύνες, τόσο κατά Gardner, όσο και κατά Sternberg & Grigorenko (τριαρχική νοημοσύνη) μια και προωθεί τους πολυ- γραμματισμούς (Κουλουμπαρίτση, 2011). Από την Πρώτη Δημοτικού εισάγει τον μαθητή στον επιστημονικό λόγο και τη μεθοδολογία των πληροφοριακών γνωστικών αντικειμένων του Δημοτικού Σχολείου (π.χ. Ιστορία, Γεωγραφία, Φυσικές Επιστήμες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή), άρα στον επιστημονικό εγγραμματισμό. Επομένως, ο μαθητής έχει την ευκαιρία για πρώτη φορά στο Δημοτικό να μεταβεί από τον αφηγηματικό λόγο των σύντομων αφηγημάτων και παραμυθιών στον επιστημονικό λόγο με τη χρήση συγκεκριμένης ορολογίας, εννοιών και ένα καθορισμένο πλαίσιο πραγματολογίας. Όπως και στην περίπτωση του γλωσσικού εγγραμματισμού, ο επιστημονικός εγγραμματισμός καλλιεργείται με πολυτροπικά κείμενα: κείμενα αναφοράς και ανακεφαλαιωτικά κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικές αναπαραστάσεις, σχεδιαγράμματα, πίνακες και λογισμικό, πλαίσιο ερευνητικής εργασίας. Μεθοδολογικά ακολουθείται ένας συνδυασμός από άμεσες και έμμεσες μεθόδους διδασκαλίας, με έμφαση στον διάλογο, τις συμμετοχικές διαδικασίες και την καθοδηγούμενη διερεύνηση (Κουλουμπαρίτση, 2011). Ως απαραίτητοι συνδετικοί αρμοί στην ανάπτυξη του γλωσσικού και του επιστημονικού εγγραμματισμού θεωρούνται οι δεξιότητες κριτικής σκέψης, όπως η συλλογή και η επεξεργασία πληροφοριών, η ικανότητα συγκρίσεων, επιχειρηματολογίας, τεκμηρίωσης, η οργάνωση εννοιών σε εννοιολογικούς χάρτες και η συγκεφαλαίωση της έρευνας σε συμπέρασμα και διατύπωση γενίκευσης. Οι πολυεγγραμματισμοί προτείνουν την κριτική ανάλυση κειμένων, είδος νοητικής άσκησης που συμπορεύεται αναμφίβολα με τις δεξιότητες κριτικής σκέψης, όπως μόλις τις περιγράψαμε. Παράλληλα, στις δεξιότητες κριτικής σκέψης εμπεριέχεται η ικανότητα κριτικής «αυτοαξιολόγησης» και «αυτορρύθμισης» των προσπαθειών και του έργου του μαθητή, έννοιες ταυτόσημες με τη θεωρία περί μεταγνωστικού. Ο τομέας της κριτικής σκέψης και του μεταγνωστικού εμπεριέχονται στον κριτικό εγγραμματισμό. Ο κριτικός εγγραμματισμός καλλιεργείται μέσα από πολυτροπικά κείμενα και ποικίλες ασκήσεις. Μεθοδολογικά αξιοποιούνται περισσότερο οι έμμεσες μορφές διδασκαλίας, όπως η ερωτηματική και η διαλογική μορφή διδασκαλίας (Κουλουμπαρίτση, 2011). Εκτός από τη μάθηση, σημαντική επιδίωξη της εκπαίδευσης είναι η συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. Στάσεις, αξίες, συναισθήματα και συμπεριφορές συνιστούν τον κοινωνικό τομέα της εκπαίδευσης. Η ικανότητα των μαθητών να ζουν και να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους δεν είναι κάτι που επιτυγχάνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Η εργασία σε ομάδες και η κοινή ζωή τους, καθώς και η θεματολογία της ΜτΠ που αφορά σε θέματα και ζητήματα του καθημερινού κοινωνικού βίου, βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες κοινωνικής και πολιτικής αγωγής, δηλαδή όλα όσα χαρακτηρίζουν τον ενεργό και υπεύθυνο πολίτη. Επομένως, στη ΜτΠ ένας εξίσου σημαντικός τομέας είναι ο κοινωνικός εγγραμματισμός. Μεθοδολογικά, στον κοινωνικό εγγραμματισμό αξιοποιούνται η κριτική ανάλυση θεμάτων, οι αυθεντικές εμπειρίες και η μεταφορά γνώσης σε άλλες καταστάσεις και περιβάλλοντα. Η επίτευξη αυτής της ποικιλίας εγγραμματισμών απαιτεί διαφοροποιμένη παιδαγωγική και διδασκαλία, την οποία θα αναπτύξουμε στον διδακτικο- μαθησιακό τομέα. [6]

7 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ «Ζούμε σε κοινότητες : Εδώ και Αλλού Τώρα και Άλλοτε» ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Θεωρητικές παραδοχές για το γεγονός ότι οι άνθρωποι ζούμε οργανωμένοι σε κοινωνίες: Ως είδος αποτελούμε κοινωνικά όντα που περνάμε τη ζωή μας συντροφιά με άλλα όντα. Οργανωνόμαστε σε ποικίλα είδη κοινωνικών ομαδοποιήσεων, όπως είναι: η οικογένεια, τα χωριά, οι πόλεις, και οι χώρες όπου ζούμε, ανταλλάσσουμε αγαθά, αναπτυσσόμαστε και, γενικώς, αλληλεπιδρούμε με πολλούς τρόπους. Όπως και σε άλλα είδη, η επιβίωσή μας στηρίζεται στη δομή και την οργάνωση της κοινωνικής ζωής μας. Μέσα στο πέρασμα του χρόνου, συνδυάζουμε την κοινωνικοποίηση με τις οικειοθελείς αλλαγές στην κοινωνική συμπεριφορά και την οργάνωση. Η οργάνωση στηρίζεται σε κανόνες, νόμους, υποχρεώσεις και δικαιώματα, που διαμορφώνονται με βάση τις εκάστοτε αξίες και ανάγκες, που διαφέρουν από κοινωνία σε κοινωνία. Όσο πιο νωρίς συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τις αρχές, τις δομές και τους όρους της κοινωνικής συμβίωσης τόσο πιο σταθερά θα εξελιχθούν σε ολοκληρωμένους, χρήσιμους και συνειδητούς πολίτες. Αυτό αποτελεί στόχο της Μελέτης Περιβάλλοντος, γι αυτό και στο μάθημα καλλιεργείται η ομαδική εργασία στην τάξη, η οποία ξεκινά χαλαρά από την Α τάξη του Δημοτικού Σχολείου και συστηματοποιείται στην Γ τάξη. Η εργασία σε ομάδες αφορά τόσο στους μαθητές μιας τάξης όσο και στους εκπαιδευτικούς τους που αναλαμβάνουν, σε συνεργασία με τους συναδέλφους τους, να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να υποστηρίξουν το ομαδικό περιβάλλον μάθησης, διαμορφώνοντας σταδιακά ένα ανοικτό και δημιουργικό σχολικό κλίμα και μια συνεκτική σχολική κουλτούρα. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ: Το θέμα που παρουσιάζεται εδώ απευθύνεται σε μαθητές της Γ και Δ Δημοτικού, Έλληνες και αλλοδαπούς. Οι δραστηριότητες ανταποκρίνονται στην πολυπολιτισμικότητα του πληθυσμού των σχολείων («culturally responsive», βλ. Gay, 2000). Για να ανταποκρίνεται στις αρχές της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, η διδασκαλία πρέπει να είναι ανάλογη: α) με το επίπεδο μαθησιακής ετοιμότητας των μαθητών, δηλαδή πρέπει να γνωρίζει καλά ο εκπαιδευτικός από ποιο σημείο πρέπει να ξεκινήσει η διδασκαλία, β) με τα ενδιαφέροντα των μαθητών, γ)με το μαθησιακό προφίλ, π.χ. τον τρόπο παρουσίασης του υλικού (προφορικά, γραπτά, με εικόνες, κτλ και, δ) με τον τρόπο αξιολόγησης, [7]

8 κτλ. Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε, κατά το δυνατόν, οι μαθησιακές δραστηριότητες να ανταποκρίνονται στις πολλαπλές νοημοσύνες κατά Gardner (1983) ή κατά Sternberg. Είναι αυτονόητο ότι ο εκπαιδευτικός επιλέγει εκείνες που προσιδιάζουν στις ανάγκες και τα διαφέροντα των μαθητών του. ΠΙΘΑΝΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ: - Εργαστήριο Η/Υ, χάρτες, χαρτί του μέτρου, φωτοτυπικό - Σχολική βιβλιοθήκη και βιβλιοθήκη της τάξης Β. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Η σημαντικότερη παιδαγωγική καινοτομία των νέων Προγραμμάτων Σπουδών είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία (ΔΔ). Η ΔΔ στηρίζεται σε τέσσερις αρχές: α) Πρώτα ο μαθητής, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, η ετοιμότητά του για μάθηση, οι προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες, το μαθησιακό του προφίλ (πώς μαθαίνει: προφορικά, γραπτά, ζωγραφίζοντας, κτλ) και τα διαφέροντά του που λειτουργούν ως κίνητρα για μάθηση και ως συνδετικός κρίκος με το αναλυτικό πρόγραμμα, β) χρήση ποικίλου είδους εκπαιδευτικού υλικού (κείμενα, εικόνες, ψηφιακό υλικό, διαγράμματα, κτλ), γ)ποικίλοι τρόποι κοινωνικής οργάνωσης των μαθητών, άλλοτε μετωπικά, άλλοτε ανά ζεύγη και άλλοτε ομαδικά, δ) ποικίλοι τρόποι διαμορφωτικής αξιολόγησης που πραγματοποιείται σε συνεχή ροή κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, και ε) οι αλλαγές και προσαρμογές στη διδασκαλία γίνονται εκ των προτέρων, πριν αυτή να εφαρμοσθεί στους μαθητές. Δεν πρέπει, δηλαδή, οι προσαρμογές να έρχονται ως αποτέλεσμα αξιολόγησης της διδασκαλίας, αλλά να αποφασίζονται ως προϊόν συστηματικού σχεδιασμού της. Οι αρχές της ΔΔ εφαρμόζονται στο σύνολο του τετραμερούς πλαισίου σχεδιασμού και στο σύνολο των δραστηριοτήτων. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ- ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Παρακάτω παρατίθεται ένα ευρύ φάσμα διδακτικών και μαθησιακών στόχων που οικοδομούνται πάνω στη θεωρία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, η οποία συναρτάται με τους τέσσερις παιδαγωγικούς άξονες του νέου προγράμματος σπουδών: α. γνώση και κατανόηση, β. επικοινωνία και συνεργασία, γ. ερευνητική μάθηση και κριτική σκέψη, δ. σύνδεση με την κοινότητα. Στους τέσσερις αυτούς άξονες έχει προστεθεί ένας πέμπτος, εκ των ουκ άνευ, κατά την άποψή μας, ο άξονας «αξίες, στάσεις, συμπεριφορές». Μολονότι οι καταγεγραμμένοι στόχοι μοιάζουν εξαντλητικοί, δεν είναι, αλλά ούτε επιβάλλεται να είναι. Ανάλογα με τις όψεις του θέματος που επιθυμεί να φωτίσει ο εκπαιδευτικός και ανάλογα με το επίπεδο και τα διαφέροντα των μαθητών του, ο εκπαιδευτικός θα αναδείξει ή θα υποβαθμίσει κάποιους στόχους. [8]

9 Α. Στόχοι που ενισχύουν τη γνώση και την κατανόηση Οι μαθητές: 1. Εξηγούν την έννοια της ταυτότητας. Παρουσιάζουν την ταυτότητά τους[ποιος είμαι;]. 2. Καταθέτουν τα βιώματά τους σχετικά με το πού και με ποιους ζουν [πού ανήκω;]. 3. Συσχετίζουν και συγκρίνουν τα δικά τους βιώματα με τα βιώματα των άλλων. 4. Εντοπίζουν σταδιακά τον χώρο όπου ζουν, από τον εγγύτερο στον πιο απομακρυσμένο: από τον δρόμο που κατοικούν, στον τόπο και τη χώρα που ζουν σε σύγκριση προς την ήπειρο που βρίσκεται η χώρα που ζουν ή με τη χώρα από την οποία προέρχονται. 5. Καταγράφουν καθημερινές συνήθειες, κανόνες και συνθήκες ζωής στον τόπο που ζουν ή πιο συγκεκριμένα στη γειτονιά τους. Τα αποδίδουν με ποικίλους τρόπους: γραπτά, προφορικά, με ζωγραφιά, με διάγραμμα, με ηλεκτρονικό τρόπο, με φωτογραφίες, όπως εκείνοι επιθυμούν. 6. Συγκρίνουν συνθήκες ζωής της γειτονιάς τους με άλλους τόπους: Κανόνες δικαιώματα υποχρεώσεις στη γειτονιά. 7. Χρησιμοποιούν τη σωστή ορολογία των κοινωνικών επιστημών, π.χ. ομάδα, γειτονιά, κανόνες, δικαιώματα, οργάνωση. 8. Σχεδιάζουν χάρτες της γειτονιάς ή της πόλης και καταγράφουν καθημερινές συνήθειες πάνω στον χάρτη, π.χ. μέσα συγκοινωνίας που χρησιμοποιούν την εβδομάδα. 9. Αποδίδουν προφορικά ή με δραματοποίηση λαϊκά παραμύθια και ιστορίες του τόπου τους. 10. Οικονομία και επαγγέλματα στη γειτονία τους. Σύγκριση με άλλους τόπους. Σύγκριση με το τώρα και το άλλοτε (π.χ. πριν από 40 ή 50 χρόνια). 11. Οργανώνουν σε διάγραμμα τα δεδομένα τους και καταλήγουν σε συμπεράσματα. 12. Χρησιμοποιούν τα συμπεράσματά τους προκειμένου να εξηγήσουν καινούργιες καταστάσεις που συναντούν. Β. Στόχοι που ενισχύουν την επικοινωνία και τη συνεργασία Οι μαθητές εργάζονται ανά ζεύγη, τριάδες ή τετράδες και : 1. Διαμορφώνουν στην τάξη ομάδες με ταυτότητα, ρόλους και κανόνες που έχουν συναποφασίσει. Η ταυτότητα και η προσωπικότητα κάθε μαθητή δεν υποβαθμίζεται στις ομάδες. Κριτήριο για τον χωρισμό τον ομάδων, σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να είναι και ο τόπος κατοικίας των μαθητών. Δηλαδή, μπορεί να προσφέρεται, για τα εσωτερικά κίνητρα εργασίας και μάθησης, να συνεργασθούν μαθητές που διαμένουν στον ίδιο δρόμο ή στην ίδια γειτονιά. [9]

10 2. Υιοθετούν ο ένας τον δρόμο του άλλου, τον περιγράφουν και κάνουν προτάσεις για τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων εκεί. 3. Κατασκευάζουν τον χάρτη συγκοινωνιών της γειτονιάς ή συνοικίας τους (ευρύτερη περιοχή) και κάνουν έρευνα εξυπηρέτησης των πολιτών. 4. Ζωγραφίζουν στον χάρτη τους δημόσιους χώρους της γειτονιάς τους και κολλάνε φωτογραφίες με τις ανθρώπινες δραστηριότητες στους χώρους αυτούς. Κατά πόσο μοιάζουν ή διαφέρουν με τους δημόσιους χώρους αλλού ή άλλοτε; 5. Μαγνητοφωνούν ήχους της γειτονιάς ή συνοικίας τους διάφορες ώρες της ημέρας. Συγκρίνουν ήχους ανάμεσα σε γειτονιές και χώρους ή τόπους αλλού που μπορεί να γνωρίζουν ή να συνάντησαν στις διακοπές τους. 6. Μοιράζονται σκέψεις και συναισθήματα για τη ζωή τους στον δρόμο τους, στη γειτονιά, στον τόπο τους. Γ. Στόχοι που ενισχύουν την έρευνα και την κριτική σκέψη Οι μαθητές εργάζονται ανά ζεύγη, τριάδες ή τετράδες και : 1. Ξεκαθαρίζουν αυτό που τους ζητείται να ερευνήσουν, για παράδειγμα «Έρευνα εξυπηρέτησης των πολιτών στις συγκοινωνίες στη γειτονιά ή τη συνοικία μας». 2. Συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία. 3. Χωρίζουν ρόλους και αρμοδιότητες. 4. Συγκεντρώνουν το υλικό. 5. Οργανώνουν τον τρόπο παρουσίασης. 6. Είναι υπεύθυνοι και ολοκληρώνουν το έργο που έχουν αναλάβει. 7. Ασκούν κριτική με επιχειρήματα στις πληροφορίες που συγκεντρώνουν ή στο υλικό που τους παρουσιάζεται. 8. Προβαίνουν σε συγκρίσεις με σαφή και ξεκάθαρα κριτήρια. [10]

11 Δ. Στόχοι που ενισχύουν τη σύνδεση με τον καθημερινό βίο και την ευρύτερη κοινότητα Οι μαθητές: 1. Εξηγούν πώς όσα μαθαίνουν συνδέονται με τη ζωή τους. 2. Εφαρμόζουν όσα γνωρίζουν στην καθημερινή τους ζωή. Ε. Αξίες, στάσεις, συμπεριφορές Οι μαθητές: 1. Τηρούν ισότιμη και δίκαιη συμπεριφορά. 2. Είναι υπεύθυνοι στην τήρηση κανόνων και δεσμεύσεων. Ο άξονας αυτών των στόχων είναι οριζόντιος και διατρέχει το σύνολο της ενότητας. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Οι δραστηριότητες συνδέονται ευθέως με τους στόχους και με το περιεχόμενο μάθησης. Είναι ποικίλες ως προς την παιδαγωγική τους στόχευση ως προς τη δεξιότητα που αναπτύσσουν και ως προς τον ετερογενή μαθητικό πληθυσμό, στον οποίον απευθύνονται. Οι δραστηριότητες παρουσιάζουν την πρωτοτυπία της «μαθητικής διαμεσολάβησης», δηλαδή αρκετές από αυτές διαμορφώνονται με την ενεργό συμμετοχή του μαθητή. Κριτήρια επιλογής δραστηριοτήτων: Επειδή έχει διαπιστωθεί ερευνητικά (Κουλουμπαρίτση, υπό έκδοση) ότι οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να επιλέξουν ανάμεσα σε πληθώρα δραστηριοτήτων, παραθέτουμε, ως προοργανωτή, πίνακα διπλής εισόδου, όπου συσχετίζονται οι δραστηριότητες με παιδαγωγικά κριτήρια. Παράλληλα, για διευκόλυνση του εκπαιδευτικού τα κριτήρια αυτά επαναλαμβάνονται στην ταυτότητα της δραστηριότητας που προηγείται της αναλυτικής περιγραφής της. [11]

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΣΤΟΧΟΙ, ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ) Κριτήρια σε σχέση με μαθητή και θέμα Βαθμός δυσκολίας Πολιτισμική ποικιλία Πολλαπλές νοημοσύνες Τρόποι μάθησης - Οπτικός - Ακουστικός - Χειρο/κός Θέμα (έμφαση σε): Άνθρωποι Θέμα (έμφαση σε): Χώρο Θέμα (έμφαση σε): Χρόνο Στόχοι Γνώση και κατανόηση - Διαμόρφωση χαρτών, διαγραμμάτων - Χρήση ειδικής ορολογίας - Συγκρίσεις συμπερασμός - σύνταξη ερευνητικών εργαλείων - Καταγραφή διαδρομών στον χάρτη - συγκρίσεις στοιχείων - αφήγηση ιστορίας - συλλογή πληροφοριών - λήψη εικόνων ΓΛΩΣΣΙΚΉ ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ [12]

13 Κριτήρια σε σχέση με μαθητή και θέμα Δεξιότητες Πολιτισμική ποικιλία Πολλαπλές νοημοσύνες Τρόποι μάθησης - Οπτικός - Ακουστικός - Χειρο/κός Θέμα (βασική έννοια ): Άνθρωποι Θέμα ( βασική έννοια): Χώρος Θέμα (βασική έννοια): Χρόνος Στόχοι Επικοινωνία και συνεργασία Έρευνα και κριτική σκέψη - τήρηση υποχρεώσεων - ανάληψη ρόλου - συλλογή υλικού - αφήγηση, σχεδίαση, φωτογράφιση η οργάνωση και παρουσίαση της έρευνας η συλλογή οπτικού υλικού - αφήγηση βιωμάτων - συγκρίσεις με το εδώ και αλλού - λαϊκά παραμύθια - ήχοι εδώ και αλλού Περιγραφές και απεικονίσεις δράσεων σε δημόσιο χώρο σε άλλους τόπους, π.χ. λαϊκές αγορές ή παιδικές χαρές Οργάνωση ομάδων στην τάξη ΔΙΑ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ - κατασκευή χάρτη - δραματοποίηση - μαγνητοφώνηση - ακρόαση και αφήγηση ιστοριών - προφορική περιγραφή ή/και με διάγραμμα - σχεδιασμός αφίσας Οργάνωση ομάδων στην τάξη Δράσεις των ανθρώπων στον δημόσιο χώρο Συγκρίσεις του χώρου ανάμεσα σε τόπους Έρευνα της ζωής των ανθρώπων στον χώρο Συγκρίσεις του χώρου / τόπου άλλοτε και τώρα Ο χώρος και οι δράσεις των ανθρώπων άλλοτε και τώρα Σύνδεση με την κοινότητα - Η σύνδεση και η μεταφορά γνώσης σε άλλα πλαίσια - η σύνδεση όσων έμαθα με την καθημερινή ζωή Επισκέψεις σε τόπους συνάθροισης αλλοδαπών και περιγραφή των δραστηριοτήτων των ανθρώπων εκεί Οργάνωση σχολικής έκθεσης φωτογραφίας με θέμα: «Άνθρωποι στον χώρο και στον χρόνο» [13]

14 Αξίες, στάσεις, συμπεριφορές Τήρηση χρονο- διαγραμμάτων Καταγραφή της θετικής συμβολής της πολιτισμικής ποικιλίας Οργάνωση ομάδων στην τάξη ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Ομαδική εργασία Επιχειρηματολογικός λόγος (παράλληλα με τις δεξιότητες που αναπτύσσονται στη Γλώσσα) Τεχνικές διατύπωσης ερευνητικών ερωτήσεων, όπως «Τι γνωρίζω; - Τι θέλω να μάθω; - Πώς θα το μάθω; - Πώς θα το παρουσιάσω;» Καταιγισμός ιδεών και σχεδιασμός διαγραμμάτων και εννοιολογικών χαρτών Τεχνική της Ogle Μελέτη περίπτωσης δραματοποίηση ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 420 λεπτά: 2Χ90 λεπτά και 2Χ120 λεπτά Δραστηριότητα 1: Παιχνίδια γνωριμίας Δραστηριότητα 2: Διαμόρφωση ομάδας Δραστηριότητα 3: Καθημερινές συνήθειες στον δρόμο που κατοικώ Δραστηριότητα 4: Μέσα συγκοινωνίας: Η εξυπηρέτηση των πολιτών 90 λεπτά 90 λεπτά 120 λεπτά [14]

15 στη γειτονιά /συνοικία μου 120 λεπτά Οδηγίες προς τους επιμορφωτές Τα εργαστήρια διδακτικού σχεδιασμού στη Μελέτη Περιβάλλοντος έχουν βιωματικό χαρακτήρα, όπου οι επιμορφούμενοι έχουν ενεργό ρόλο. Ο ρόλος του επιμορφωτή είναι ανάλογος με εκείνον του εμψυχωτή και καθοδηγητή. Σύμφωνα με τις αρχές της «προτυποποίησης» (modeling) και της «γνωστικής μαθητείας» (cognitive apprenticeship), ο επιμορφωτής λειτουργεί ως πρότυπο και εξηγεί με σαφήνεια τον τρόπο που σκέπτεται και εργάζεται. Αναμένεται ο επιμορφούμενος να παρακολουθήσει τον τρόπο αυτό και να τον προσαρμόσει στο προσωπικό του διδακτικό προφίλ και ρεπερτόριο. Στο παρόν παρουσιάζεται μια ποικιλία από δραστηριότητες, αντιπροσωπευτικές για κάθε άξονα στόχων. Είναι αυτονόητο ότι δεν θα εφαρμοσθούν όλες σειριακά, εφόσον δεν προσιδιάζει στους στόχους και στον σχεδιασμό που επιθυμεί ο εκπαιδευτικός. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 90 λεπτά Τίτλος: Παιχνίδια γνωριμίας Τάξη: Γ Δημοτικού Παιδαγωγικοί άξονες: Στόχοι επικοινωνίας και συνεργασίας, πολιτισμικής ευαισθητοποίησης, κίνητρα για μάθηση Σκοπός: Προθέρμανση για τη δημιουργία ομάδων [15]

16 Στόχοι: Κάθε μαθητής να μιλήσει για τον εαυτό του και να γνωρισθούν μεταξύ τους καλύτερα. Να δηλώσει κάθε μαθητής με ποιον επιθυμεί να συνεργασθεί. Διδακτικές προσεγγίσεις και τεχνικές Συζήτηση στις δυάδες με τη μέθοδο «Σκέψου Συζήτησε Ανακοίνωσε» Σκέψου (ή Γράψε) Συζήτησε Ανακοίνωσε Think (or Write) Pair Share (Lyman, 1994) Τεχνική της συνέντευξης Διάλογος Κάθε μαθητής σκέφτεται μόνος του επί ενός θέματος ή ερωτήματος που έχει θέσει ο εκπαιδευτικός. Στη συνέχεια μοιράζεται τις σκέψεις του με έναν συμμαθητή του (διπλανό). Γράφουν από κοινού μια περίληψη ή μια σύνοψη των απόψεών τους. Τέλος, ανακοινώνουν στην ολομέλεια το κοινό τους έργο και συζητούν. Υλικό: φύλα Α4 τόσα όσοι είναι οι μαθητές ή χαρτί του μέτρου, περίπου σε μέγεθος Α3. Χρωματιστοί μαρκαδόροι. Κοινωνική οργάνωση των μαθητών: Εργάζονται ανά δύο. Βήματα Δραστηριότητας / ων: Μοιράζουμε από μια κόλα Α4 σε κάθε μαθητή ή χαρτί του μέτρου. Ζητάμε από τους μαθητές να συζητήσουν μεταξύ τους και να πουν στον διπλανό τους μια αλήθεια και ένα ψέμα για τον εαυτό τους. Στη συνέχεια, ο ένας μαθητής ζωγραφίζει το πορτρέτο του συμμαθητή του. Στην ολομέλεια ο ένας μαθητής παρουσιάζει το πορτρέτο του άλλου και λέει ποιο, κατά την άποψή του είναι το ψέμα. [16]

17 Τα πορτρέτα αναρτώνται στον φανελοπίνακα και αποτελούν αντικείμενο σχολιασμών (θετικών). Όποιοι βρίσκουν το ψέμα θεωρούνται «σπουδαίοι μάντεις» της τάξης. Στη συνέχεια μοιράζουμε μια σύντομη ιστορία στους μαθητές «Πρόκειται να ταξιδέψεις στη σελήνη και θέλεις να έχεις μαζί σου συνεργάτες που συμπαθείς και περνάς καλά μαζί τους. Γράψε λοιπόν τρία ονόματα συμμαθητών σου (ΠΡΟΣΟΧΗ! Μπορεί να είναι αγόρια ή κορίτσια) που θα ήθελες να πάρεις μαζί σου. Επίσης, γράψε τρία ονόματα συμμαθητών σου που δεν θα ήθελες να τους έχεις μαζί σου στη σελήνη». Επισημάνσεις στους εκπαιδευτικούς Προσοχή! Να τηρηθούν αυστηρά τα χρονικά περιθώρια που δίνονται στους μαθητές για κάθε υπο- δραστηρριότητα. Προσπαθήστε να δώσετε τον λόγο σε κάθε μαθητή να παρουσιάσει το πορτρέτο του συμμαθητή του. Η τελευταία δραστηριότητα ενέχει θέση Κοινωνιογράμματος, που παρέχει πληροφορίες για τις συμπάθειες και τις αντιπάθειες που έχουν μεταξύ τους οι μαθητές. Με τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν ο εκπαιδευτικός θα λάβει αποφάσεις για τον χωρισμό των ομάδων. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 90 λεπτά Τίτλος: Διαμόρφωση ομάδων Τάξη: Γ Δημοτικού Παιδαγωγικοί άξονες: Στόχοι επικοινωνίας και συνεργασίας, πολιτισμικής ευαισθητοποίησης, κίνητρα για μάθηση Σκοπός: Δημιουργία ομάδων στη σχολική τάξη Ταυτότητα ρόλοι κανόνες Παιχνίδια ρόλων συντονιστής συζητήσεων στην τάξη (προτείνεται για την Δ τάξη και άνω) [17]

18 Στόχοι: Οι μαθητές αποφασίζουν για το όνομα, το σύμβολο, το τραγούδι της ομάδας τους ταυτότητα ομάδας. ξεκαθαρίζουν τους ρόλους και τους κανόνες στην ομάδα τους και της τάξης. μαθαίνουν τι σημαίνει «ακούω - μιλάω» αποκτούν σταδιακά δεξιότητες καλού συζητητή: α) όταν μιλούν είναι σύντομοι και σαφείς. Β)Ξεκινούν να μιλάνε κάνοντας πάντα πρώτα μια μικρή αναφορά στα λόγια του προλαλήσαντος. Διδακτικές προσεγγίσεις και τεχνικές διάλογος επιχειρηματολογία δραματοποίηση ομαδική εργασία Υλικό: χαρτί του μέτρου και χρωματιστοί μαρκαδόροι, αν χρειαστεί. Κοινωνική οργάνωση των μαθητών: Εργασία σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων Βήματα Δραστηριότητας / ων: Δίνουμε 10 λεπτά τις ομάδες για να αποφασίσουν όνομα και σύμβολο. Στο χαρτί του μέτρου σχεδιάζουν σε κάθε ομάδα το σύμβολο της ομάδας τους και γράφουν τα ονόματά τους στο χαρτί. [18]

19 Αποφασίζουν για τον ρόλο που θα έχει ο καθένας στην ομάδα. Συνήθως οι ρόλοι είναι: συντονιστής, γραμματέας, εκπρόσωπος, μέλος. Μην ξεχάσετε στις αρχές να βάλετε έναν επιμελητή που θα κρατά τον χρόνο. Στο χαρτί του μέτρου δίπλα σε κάθε όνομα γράφουν και τον ρόλο του καθενός. Αναρτώνται τα χαρτιά των ομάδων και, αν θέλουμε, σε κάθε χαρτί ομάδας συγκεντρώνουμε δίπλα και τα πορτρέτα των μελών. Στις ομάδες ξεκινά η συζήτηση για τους κανόνες συνεργασίας. Κάποιοι κανόνες είναι: ακούω χωρίς να διακόπτω, μιλάω χαμηλόφωνα, όποιος μιλάει είναι σύντομος, ακούγεται η απόφαση των περισσοτέρων κτλ. Οι κανόνες, που θα συν- αποφασιστούν από όλες τις ομάδες, θα γραφούν σε χαρτί του μέτρου και θα αποτελέσουν το συμβόλαιο της τάξης, το οποίο θα συνυπογράψουν όλοι οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός. Συζητάμε με τους μαθητές τι σημαίνει «ακούω - μιλάω», πότε δεν ακούω, πώς είναι καλό να μιλάω. Σχεδιάζουμε ένα διάγραμμα με τις απόψεις των μαθητών. Παρακάτω, παρέχεται ένα δείγμα ανάλογων διαγραμμάτων. Ακούω / Δεν ακούω όταν κάτι μ αρέσει πολύ και μ ενδιαφέρει κάτι με τρομάζει δεν καταλαβαίνω τι μου λένε [19]

20 Μιλάω Όταν θέλω να μοιραστώ συναισθήματα σκέψεις, ιδέες, απόψεις Όταν μου δίνουν τον λόγο Και προσέχω να είμαι σύντομη / σύντομος και να μιλάω για το θέμα που χρειάζεται η άποψή μου «Το σπασμένο τηλέφωνο»: Για να κατανοήσουν καλύτερα οι μαθητές τι σημαίνει ακούω και ότι κάθε άνθρωπος ακούει διαφορετικά από τους άλλους παίζουμε το παιχνίδι του σπασμένου τηλέφωνου. Βγάζουμε εκτός τάξης τρεις μαθητές διαφόρων επιπέδων επίδοσης. Διαβάζουμε μια σύντομη ιστορία που έχει μέτριο βαθμό πολυπλοκότητας. Στη συνέχεια, καλούμε τον μαθητή με την καλύτερη επίδοση από τους τρεις που ήταν έξω και ζητάμε από ένα συμμαθητή του που άκουσε την ιστορία να του τη διηγηθεί. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο και με τους άλλους δύο μαθητές. Οι μαθητές της τάξης διαπιστώνουν πόσο πολύ έχει αλλοιωθεί η ιστορία από την προφορική μετάδοση. Ο καλός συζητητής συντονιστής (προτείνεται για την Δ τάξη και άνω): Η μετατόπιση από τη μετωπική διδασκαλία στην εργασία σε ομάδες προϋποθέτει ότι οι μαθητές θα έχουν αρχίσει να ασκούνται σε διάλογο με συντονιστή συμμαθητή τους. Ζητούμε απ τα παιδιά να αδειάσουν εντελώς τα θρανία τους και να κρατήσουν επάνω μόνο τη γόμα τους. Στη συνέχεια θέτουμε ένα θέμα για συζήτηση που να ενδιαφέρει και τους μαθητές και να είναι συναφές με τη διδακτική ενότητα στη Μελέτη Περιβάλλοντος, για παράδειγμα «Τα πιο [20]

21 διασκεδαστικά πράγματα που κάνω στη γειτονιά μου, πού, με ποιους και πότε». Καλούμε έναν εθελοντή μαθητή για συντονιστή. Του δίνουμε ένα ρολόι ψηφιακό και του ζητάμε να δίνει τον λόγο στους μαθητές που επιθυμούν να μιλήσουν. Στη συνέχεια μετράει 30 δευτερόλεπτα και αφαιρεί τον λόγο. Κάθε μαθητής πρέπει να είναι σύντομος και να ολοκληρώσει σε 30, αλλιώς του αφαιρείται ο λόγος. Κάθε ομιλητής, εκτός από τον πρώτο πρέπει να έχει ακούσει καλά τον προλαλήσαντα και να τον σχολιάσει. Δηλαδή, πριν πει την άποψή του να πει κάτι σαν: «Η Μαρία μας είπε ότι διασκεδάζει πολύ στο πάρκο που πάει κάθε απόγευμα με τη φίλη της τη Νίκη. Όμως, εγώ περνάω καλύτερα.». Επίσης, κάθε ομιλητής πρέπει να μιλήσει μόνο μια φορά. Αυτό διασφαλίζεται με τη γόμα. Πώς; Αυτός που έχει ήδη πάρει τον λόγο βάζει στην άκρη του θρανίου τη γόμα κι έτσι δεν του ξαναδίνει τον λόγο ο συντονιστής. Επισημάνσεις στους εκπαιδευτικούς Φροντίζουμε να εξασφαλίζουμε τη συναίνεση, αν είναι δυνατόν, και όλων των μαθητών για το συμβόλαιο. Προσέχουμε να εμπλακούν όλοι οι μαθητές στις δραστηριότητες και να δημιουργείται μια ατμόσφαιρα χαράς και δράσης. Στην τελευταία δραστηριότητα προσέχουμε στην επιλογή του συντονιστή. Καλούμε έναν υπεύθυνο μαθητή. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ λεπτά Τίτλος: Καθημερινές συνήθειες στον δρόμο που κατοικώ Τάξη: Γ και Δ Δημοτικού Παιδαγωγικοί άξονες: Στόχοι γνώσης και κατανόησης, έρευνας και κριτικής σκέψης, σύνδεση με την κοινότητα, πολιτισμικής ευαισθητοποίησης, κίνητρα για μάθηση, χωρική νοημοσύνη - από το οικείο και εγγύς στο λιγότερο γνωστό Σκοπός: [21]

22 Συσχέτιση χώρου με τις καθημερινές δραστηριότητες (κοινωνικές και οικονομικές) των ανθρώπων) Στόχοι: Κάθε μαθητής να μιλήσει για τα βιώματά του. Να καταγράψει και να οργανώσει τις ανθρώπινες δραστηριότητες στον χώρο. Να εξηγήσει πώς ο χώρος επηρεάζει τις δραστηριότητες. Να διερευνήσει στοιχεία της καθημερινότητάς του. Διδακτικές προσεγγίσεις και τεχνικές Συζήτηση στις δυάδες με τη μέθοδο «Σκέψου Συζήτησε Ανακοίνωσε» Διάλογος Υλικό: χαρτί του μέτρου σε μέγεθος Α3, χρωματιστοί μαρκαδόροι, χαρτί μιλιμετρέ, βιβλίο μαθητή Μελέτης Περιβάλλοντος Β Δημοτικού, ενότητα «Η Συνοικία μου» και Γ Δημοτικού «Χάρτης, μια εικόνα του τόπου μας» Κοινωνική οργάνωση των μαθητών: Εργάζονται ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με αυτούς που μένουν στον ίδιο δρόμο. Βήματα Δραστηριότητας / ων: Μοιράζουμε από μια κόλα Α4 σε κάθε μαθητή ή χαρτί του μέτρου σε μέγεθος Α3. [22]

23 Ζητάμε από τους μαθητές να σχεδιάσουν μια κάτοψη του δρόμου τους. Τους δίνουμε μια ιδέα σχεδιάζοντας στον πίνακα τα παρακάτω. Έχει μεγάλη κίνηση και θόρυβο στον δρόμο; Το σπίτι μου. Η διαδρομή προς το σχολείο Σε τι χρησιμεύει αυτό το οικόπεδο; Ποιος κατοικεί εδώ; Πότε ήρθε; Πόσο εύκολο είναι να βρει κανείς να παρκάρει στον δρόμο μου; Ζητάμε από τους μαθητές να σχεδιάσουν στο μπλοκ τους σκηνές της καθημερινής ζωής τους και να τις κολλήσουν στον χάρτη τους. Παρουσιάζουν τις δραστηριότητες στην τάξη και αναρτούν τα σχέδιά τους. [23]

24 Εξηγούμε τη σημασία της κλίμακας στον σχεδιασμό της κάτοψης. Αν χρειαστεί χρησιμοποιούμε χαρτί μιλιμετρέ. Επισημάνσεις στους εκπαιδευτικούς Χρειάζονται σαφείς και συστηματικές οδηγίες για τον σχεδιασμό της κάτοψης. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ λεπτά Τίτλος: Μέσα συγκοινωνίας: Η εξυπηρέτηση των πολιτών στη γειτονιά /συνοικία μου Τάξη: Γ και Δ Δημοτικού Παιδαγωγικοί άξονες: Στόχοι γνώσης και κατανόησης, έρευνας και κριτικής σκέψης, σύνδεσης με την κοινότητα, χωρική νοημοσύνη, κίνητρα για μάθηση Σκοπός: Τα μέσα συγκοινωνίας και ο βαθμός που προάγουν τις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων ενός τόπου Στόχοι: Οι μαθητές Να καταγράψουν τα μέσα συγκοινωνίας και τις δυνατότητες που παρέχουν. [24]

25 Να χρησιμοποιούν την κατάλληλη ορολογία. Να διαπιστώσουν κατά πόσο προάγουν τις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων ενός τόπου. Να μελετήσουν τι συμβαίνει σε άλλες γειτονιές, πόλεις, τόπους. Να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Να διατυπώσουν τεκμηριωμένες προτάσεις για τη βελτίωση της υπηρεσίας των μέσων συγκοινωνίας. Διδακτικές προσεγγίσεις και τεχνικές Συζήτηση στις δυάδες με τη μέθοδο «Σκέψου Συζήτησε Ανακοίνωσε» Στην ομάδα γίνεται καταμερισμός έργου Τεχνική της συνέντευξης Διάλογος Υλικό: εικόνες μέσων συγκοινωνίας, χαρτί του μέτρου, περίπου σε μέγεθος Α3. Χρωματιστοί μαρκαδόροι. Κοινωνική οργάνωση των μαθητών: Εργάζονται σε ομάδα και ανά δύο. Βήματα Δραστηριότητας / ων: Στην ομάδα οι μαθητές καταγράφουν τα μέσα συγκοινωνίας της γειτονιάς τους. Κάνουν καταμερισμό έργου και αναλαμβάνουν άλλος να ρωτήσει τον οργανισμό συγκοινωνιών για τα δρομολόγια και οι υπόλοιποι να συγκεντρώσουν πληροφορίες από το περιβάλλον τους: πόσο συχνά χρησιμοποιούν τα μέσα και αν εξυπηρετούνται. Παράλληλα σε άλλη ή άλλες ομάδες συλλέγουν πληροφορίες για το τι ισχύει σε άλλους τόπους. Τους δίνεται η τιμή ανά εισιτήριο και τους ζητείται να υπολογίσουν το κόστος ανά άτομο, ανά εβδομάδα ή έτος στις μετακινήσεις με μέσα συγκοινωνίας. Επίσης, τους ζητείται να ερευνήσουν πόσο επηρεάζουν τα μέσα συγκοινωνίας την εμπορική κίνηση. [25]

26 Άλλος τομέας είναι η περιβαλλοντική επιβάρυνση από τα μέσα συγκοινωνίας. Αναζητούν στο διαδίκτυο σχετικές πληροφορίες με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Οι ομάδες, δια των εκπροσώπων τους, παρουσιάζουν εν συντομία στάδια της ομαδικής τους εργασίας. Επισημάνσεις στους εκπαιδευτικούς Προσοχή! Να τηρηθούν αυστηρά τα χρονικά περιθώρια που δίνονται στους μαθητές για κάθε υπο- δραστηρριότητα. Προσπαθήστε να δώσετε τον λόγο σε κάθε ομάδα να παρουσιάσει στο τέλος το προϊόν της ομαδικής εργασίας. Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αξιολόγηση στην ωριαία διδασκαλία (διαμορφωτική) και με την ολοκλήρωση της ενότητας (τελική). Κύρια επιδίωξη είναι η αξιολόγηση να είναι συμβατή με τη διδασκαλία (βλ. Κουλουμπαρίτση, 2007). Άρα στη ΜτΠ: 1. Εξετάζει την απόκτηση γνώσεων και εννοιολογικού πλαισίου (άξονας γνώση και κατανόηση) 2. Αποτιμά τον βαθμό και την ποιότητα συνεργασίας και τη μάθηση στη μαθητική ομάδα (άξονας επικοινωνία και συνεργασία) 3. Προωθεί την κριτική σκέψη, στην οποία εντάσσονται και οι δεξιότητες μεταγνώσης και αυτορρύθμισης / «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» (άξονας έρευνα και κριτική σκέψη). 1. Στον άξονα «Γνώση και κατανόηση» [26]

27 Ο μαθητής Σχολιάζει και απαντά σε ερωτήσεις που σχετίζονται με το κείμενο αναφοράς του διδακτικού εγχειριδίου. Διατυπώνει σε συνεχές κείμενο και με αξιοποίηση των διαθεματικών εννοιών και των ιδιαίτερων εννοιών της ΜτΠ επιχειρήματα για την υποστήριξη μιας γενίκευσης, για π.χ. «Έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον, γι αυτό ζούμε οργανωμένοι σε κοινότητες». Συνοψίζει, ανακεφαλαιώνει. Παραδείγματα από τα τετράδια μαθητή Γ Δημοτικού και Β Δημοτικού αντίστοιχα (Βλ. Δημοπούλου κ.ά., 2006, Κόκκοτας κ.ά., 2006) [27]

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εισαγωγή Το παρόν υλικό περιέχει διευκρινιστικά σχόλια για τη σειρά διαφανειών με τίτλο: «Διδασκαλία και αξιολόγηση στη Μελέτη του Περιβάλλοντος» που έχει συγγραφεί και διαμορφωθεί από την Αλεξάνδρα Χ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία και Αξιολόγηση στημελέτηπεριβάλλοντος. Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση Σύμβουλος του Π.Ι. Υπεύθυνη για το μάθημα «Μελέτη Περιβάλλοντος»

Διδασκαλία και Αξιολόγηση στημελέτηπεριβάλλοντος. Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση Σύμβουλος του Π.Ι. Υπεύθυνη για το μάθημα «Μελέτη Περιβάλλοντος» Διδασκαλία και Αξιολόγηση στημελέτηπεριβάλλοντος Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση Σύμβουλος του Π.Ι. Υπεύθυνη για το μάθημα «Μελέτη Περιβάλλοντος» Στόχοι της εισήγησης Να εξηγήσει τη φιλοσοφία και να παρουσιάσειτοπεριεχόμενοτης

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 9-12 ετών (Δ, Ε,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Ομάδα ανάπτυξης Μαρία Τσικαλοπούλου, Μαθηματικός Σ Κ Υ Δ Ρ Α / 2 0 1 5 Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα μαθηματικά της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση

Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Πέντε Προτάσεις Αντιμετώπισης των υσκολιών στην Ανάγνωση Tο φαινόμενο της ανάγνωσης προσεγγίζεται ως ολική διαδικασία, δηλαδή ως λεξιλόγιο, ως προφορική έκφραση και ως κατανόηση. ημήτρης Γουλής Πρώτη Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΛΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Κέντρο και άξονας αυτών των μεθόδων διδασκαλίας είναι ο δάσκαλος. Αυτός είναι η αυθεντία μέσα στην τάξη που καθοδηγεί και προσφέρει. Γι αυτό οι μέθοδοι αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ

ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ. Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ ΑΡΕΤΗ ΚΑΜΠΟΥΡΟΛΙΑ Δασκάλα Τμήματος Ένταξης Μαράσλειο Διδασκαλείο ΕΑΕ Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί γνωρίζουν: - Τους μαθητές - Το γνωστικό αντικείμενο - Τις θεωρίες μάθησης - Αποτελεσματικές πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Τεχνολογία Γ! τάξης γυμνασίου Οργάνωση και προγραμματισμός μεθόδου «ΕΡΕΥΝΑ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΟΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Προβληματισμοί στο ξεκίνημα της χρονιάς. Η υποδομή του σχολείου μου πως μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες Έξι συν Ένα λάθη των διδασκόντων και τρόποι αντιμετώπισής τους Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2012 Γιάννης Τζωρτζάκης Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ1201 Περιφέρειας Κρήτης & Κυκλάδων Ερευνητικές Εργασίες:

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη»

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Οι Κύκλοι της Επιμόρφωσης κατά την πιλοτική εφαρμογή των νέων ΠΣ και ο ρόλος του Εκπαιδευτικού Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02

Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Άξονες περιγραφής σεναρίου για το ανοικτό θέμα του κλάδου ΠΕ02 Ι. Εισαγωγή Το σενάριο είναι κατά βάση ένα σχέδιο μαθήματος, αυτό που πάντα έχει στο μυαλό του ο εκπαιδευτικός πριν μπει στην τάξη να διδάξει.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

"Μια σημαία μια ιδέα"

Μια σημαία μια ιδέα Τελική Εργασία "Μια σημαία μια ιδέα" Καρακώτσογλου Αντώνης 19ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Τάξη Στ` Υπεύθυνη ομάδας εργασίας: Δούβλη Γεωργία ΜΑΙΟΣ 2014 Abstract - Περίληψη Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2.2. Φόρµα Μαθήµατος 2 ης Τηλεδιάσκεψης Το νερό νεράκι Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΥΕ258 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΠΑΤΣΑΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΑΕΜ:3196 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 5/2/2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτό το portfolio φτιάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ Δημοτικό σχολείο Σκύδρας ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΒΡΙΣΚΩ ΤΟ ΜΙΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΣΚΥΔΡΑ,2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής Το αντικείμενο με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

888 ΧΡΟΝΙΑ. Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014. χεν θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Κοινωνικής Υπηρεσίας 2013-2014 888 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ χεν θεσσαλονίκης Μητροπόλεως 18 546 24 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-276 144 Fax: 2310 276 144 E-mail: xenthesalonikis1@windowslive.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο

Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο Επίσκεψη στο ζωολογικό πάρκο A visit to the zoo (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 1, Think Teen! A Γυμνασίου Αρχαρίων) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Βασικά θέματα Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ

ΜΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΚΕΦAΛΑΙΟ 3 Ερωτήσεις: εργαλείο, μέθοδος ή στρατηγική; Το να ζει κανείς σημαίνει να συμμετέχει σε διάλογο: να κάνει ερωτήσεις, να λαμβάνει υπόψη του σοβαρά αυτά που γίνονται γύρω του, να απαντά, να συμφωνεί...

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός

Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Δραστηριότητες γραμματισμού: Σχεδιασμός Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Μαρία Παπαδοπούλου Αν. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. mariapap@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών. Πρακτική Άσκηση. Ενότητα 1: Εισαγωγικά Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πρακτική Άσκηση Ενότητα 1: Εισαγωγικά Αν. Καθηγήτρια: Σοφία Αυγητίδου E-mail: saugitidoy@uowm.gr Μέντορες: Βάσω Αλεξίου, Λίζα Θεοδωρίδου, Αγάπη Κοσκοσίδου Παιδαγωγικό Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη

Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Κατασκευή Μαθησιακών Στόχων και Κριτηρίων Επιτυχίας: Αξιολόγηση για Μάθηση στην Πράξη Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 25 Απριλίου 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ- ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007

Μαθηματικά A Δημοτικού. Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Μαθηματικά A Δημοτικού Πέτρος Κλιάπης Σεπτέμβρης 2007 Το σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον των Μαθηματικών Ενεργή συμμετοχή των παιδιών Μάθηση μέσα από δραστηριότητες Κατανόηση ΌΧΙ απομνημόνευση Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ. Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Τίτλος μαθήματος: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΤΑΞΗ Ενότητα 3 Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Οι ερωτήσεις στη διδασκαλία Α) Η ερώτηση του εκπαιδευτικού Β) Η ερώτηση του μαθητή Α) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Α τάξη Γενικού Λυκείου και Α τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου Το Π.Σ. για το μάθημα της Λογοτεχνίας στην Α Λυκείου επιδιώκει να δώσει νέες κατευθύνσεις στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα»

Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Εκπαιδευτικό λογισμικό: Αβάκιο Χελωνόκοσμος Δραστηριότητα 1: «Διερευνώντας τα παραλληλόγραμμα» Φύλλο δασκάλου 1.1 Ένταξη δραστηριότητας στο πρόγραμμα σπουδών Τάξη: Ε και ΣΤ Δημοτικού. Γνωστικά αντικείμενα:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ «ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ» Νικόλαος Μπαλκίζας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του σχεδίου μαθήματος είναι να μάθουν όλοι οι μαθητές της τάξης τις έννοιες της ισοδυναμίας των κλασμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου

Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Τα φύλα στη λογοτεχνία Τάξη: Α Λυκείου Είδος διδακτικής πρακτικής: project, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία Προτεινόμενη διάρκεια: 20 ώρες Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η διδακτική ενότητα «Τα φύλα στη λογοτεχνία»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα