«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη"

Transcript

1 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Χ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΑΡΙΤΣΗ ΑΘΗΝΑ, 21-23/10/2011

2 Α ΜΕΡΟΣ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΤΡΑΜΕΡΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν υλικό δημιουργήθηκε για να αξιοποιηθεί στις επιμορφωτικές των εκπαιδευτών των εκπαιδευτικών που εργάζονται στα σχολεία που εφαρμόζουν πιλοτικά τα νέα προγράμματα σπουδών (ΠΣ). Αφορά στην οργάνωση και υλοποίηση της διδασκαλίας στο γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης Περιβάλλοντος. Για να επιτευχθεί αυτό με τον βέλτιστο τρόπο στο πλαίσιο των νέων ΠΣ υιοθετήσαμε αρχές και μεθοδολογία του Διδακτικού Σχεδιασμού (Instructional Design, βλ. Κουλουμπαρίτση, 2011). Ακολουθούμε αυτή την προσέγγιση, επειδή προσιδιάζει στη φιλοσοφία των νέων ΠΣ. Πριν να παρουσιάσουμε τον Διδακτικό Σχεδιασμό χρήσιμο είναι να διασαφηνίσουμε κάποιους όρους που χρησιμοποιούνται ευρέως κατά τη φάση της προετοιμασίας της διδασκαλίας. Οι όροι αυτοί είναι: το σχέδιο μαθήματος, το σχέδιο διδασκαλίας και το διδακτικό σενάριο. Το σχέδιο μαθήματος (lesson plan): αποτελεί ένα προκαθορισμένο οργανόγραμμα της πορείας της διδασκαλίας, το οποίο αφορά, κυρίως, την ωριαία διδασκαλία. Το σχέδιο μαθήματος περιγράφει με συντομία και σαφήνεια τα δομικά στοιχεία και τις φάσεις της διδασκαλίας και είναι μάλλον ανελαστικό. Έχει σχεδιαστεί με στόχο να υλοποιηθεί κατά γράμμα και αφορά συνήθως στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Τα δομικά στοιχεία που περιλαμβάνει είναι: οι στόχοι, το περιεχόμενο, η μεθοδολογία, εν συντομία οι φάσεις υλοποίησης και η αξιολόγηση. Το σχέδιο εργασίας (project): μπορεί να προκαθορίζεται από τον εκπαιδευτικό, αλλά μπορεί και να αναδύεται μετά από τη συνεργασία του με τους μαθητές. Αφορά ερευνητική ή/και δημιουργική εργασία εκτεταμένης χρονικής διάρκειας (2+ εβδομάδες), αποτελεί ανοικτή διαδικασία και αφορά συνήθως στην ανάπτυξη κοινωνικο- συναισθηματικών δεξιοτήτων, δημιουργικότητας και κριτικής σκέψης. Οι φάσεις ανάπτυξης ενός σχεδίου εργασίας περιλαμβάνουν: διατύπωση στόχων και μεθόδων έρευνας, συλλογή δεδομένων, οργάνωση και παρουσίαση δεδομένων και αξιολόγηση. Το εκπαιδευτικό σενάριο (educational scenario): αφορά σε μελέτη περίπτωσης, εν προκειμένω σε μελέτη διδακτικής περίστασης στην οποία περιγράφεται η ομάδα στόχος, οι στόχοι, η μεθοδολογία και όλη «η πλοκή», δηλαδή μια πραγματική κατάσταση εργασίας με τους μαθητές μέσα στην τάξη. Το διδακτικό σενάριο δεν αναφέρεται σε θεωρίες αλλά περιγράφει τις διδακτικές δραστηριότητες, το εκπαιδευτικό υλικό και την αλληλεπίδραση με τους μαθητές. Το διδακτικό σενάριο προσφέρεται ως παράδειγμα εφαρμογής μιας θεωρίας, πριν να διαβάσουμε και να μάθουμε για αυτή τη θεωρία. Τώρα που αποσαφηνίστηκαν κάποιοι όροι μπορούμε να εξηγήσουμε τι είναι ο Διδακτικός Σχεδιασμός, και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί για την οργάνωση της διδασκαλίας. [2]

3 Ο Διδακτικός Σχεδιασμός (ΔΣ) αποτελεί έναν υβριδικό κλάδο που ανακύπτει από τη συμβολή θεωρητικών παραδοχών και ερευνητικών ευρημάτων από επιστημονικούς τομείς όπως η Ψυχολογία, η Διδακτική, η Συστημική Προσέγγιση στην οργάνωση του Αναλυτικού Προγράμματος. Στο επίκεντρο του ΔΣ βρίσκεται ο σχεδιασμός της διδασκαλίας, ο οποίος επιδιώκει να προβλέψει όλες τις μεταβλητές που παρεμβαίνουν στη διδακτικο- μαθησιακή διαδικασία, ούτως ώστε να αυξάνονται οι πιθανότητες η διδακτική παρέμβαση να έχει επιτυχή έκβαση. Υπάρχουν αρκετά μοντέλα ΔΣ. Στο παρόν υλικό αξιοποιούνται θεωρητικές παραδοχές από δύο μοντέλα: α) το μοντέλο της μάθησης μέσω σχεδιασμού (Learning by design) των Kalatzis & Cope (2009), και β) το μοντέλο του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση (Universal Design for Learning) των Rose & Mayer (2002). Με βάση τα δύο μοντέλα διαμορφώσαμε ένα τετραμερές πλαίσιο οργάνωσης της διδασκαλίας, με στόχο να δημιουργηθεί μια υποδομή για προβληματισμό και συνεργασία στη σχολική μονάδα. Σύμφωνα με το τετραμερές πλαίσιο σχεδιάζουμε τη διδασκαλία λαμβάνοντας υπόψη τέσσερις τομείς: τον οργανωσιακό τομέα (υποδομή σχολικής μονάδας), τον διδακτικο- μαθησιακό τομέα, τον τομέα αξιολόγησης και τον τομέα προετοιμασίας, που είναι ο τομέας που συγκεφαλαιώνει τους υπόλοιπους, και στον οποίο καταγράφονται οι τελικές αποφάσεις πριν από τη διδακτική πράξη μέσα στη σχολική τάξη. Κάθε τομέας χωρίζεται σε δύο υπο- κατηγορίες: τα δεδομένα και τα ζητούμενα αυτά, δηλαδή, που αποτελούν την μέχρι τώρα πεπατημένη και όσα καλούνται οι εκπαιδευτικοί να λάβουν υπόψη τους με το νέο ΠΣ. Το τετραμερές πλαίσιο αναπτύσσεται απλά χωρίζοντας ένα φύλλο χαρτί σε τέσσερα μέρη, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί. [3]

4 ΤΕΤΡΑΜΕΡΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (βλ. και εναλλακτική πρόταση στο Παράρτημα) ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ-ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Τι ισχύει στο σχολείο μου; Τι μπορεί να γίνει με τα νέα ΠΣ; Τι ισχύει στο νέο ΠΣ Μελέτης; Ποιοι οι στόχοι και οι μέθοδοί μου; Αρχές και αξίες του σχολείου, π.χ. στενή συνεργασία με γονείς Πηγές υλικού: σχολικά βιβλία, φωτοτυπίες Υλικοτεχνική υποδομή Διδασκαλία μετωπική για όλη την τάξη Ταυτότητα του γνωστικού αντικειμένου ΤΟΜΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σε ποιο χρόνο και χώρο θα συνεργασθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου για να επιτύχουν κοινούς στόχους; Διαθέτει το σχολείο κοινό όραμα; Π.χ. Ομαδική εργασία για όλο το σχολείο; Εργαλεία καταγραφής του εκπαιδευτικού: ημερολόγιο; Ποια είναι η απαιτούμενη Υ/Τ υποδομή και το πρόσθετο υλικό; 4 Διδακτικοί στόχοι: α) γνώση και κατανόηση, β) επικοινωνία και συνεργασία, γ) έρευνα και κριτική σκέψη, δ) σύνδεση με την κοινότητα Χαρακτηριστικά του νέου ΠΣ: - διαθεματικό - στοχοκεντρικό - εννοιοκεντρικό - με βάση πολλαπλές νοημοσύνες, ικανότητες - εθνική και κοινωνικο- οικονομική προέλευση μαθητών Παιδαγωγική: - ομαδική εργασία - διαφοροποιημένη Αρχές και πρακτικές για την καλή λειτουργία των ομάδων Με ποια δεδομένα επιτυγχάνω τη διαφοροποιημένη παιδαγωγική; Λαμβάνω υπόψη μου: - τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μαθητή. Οι μαθητές διαφέρουν σε πολλά στοιχεία, π.χ. γλωσσική και πολιτισμική διαφοροποίηση. Οι διαφορές βάση για προγραμματισμό. - ομαδοποίηση των μαθητών ανάλογα με στόχους και ανάγκες μαθητών - πολλαπλό εκπαιδευτικό υλικό - αξιολόγηση συναρτάται με διδασκαλία ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Τι ίσχυε μέχρι τώρα; Πώς αξιολογείται η μάθηση ; Τι ίσχυε μέχρι τώρα; Τι; Πώς; Πόσο χρόνο; Αξιολόγηση της γνώσης με κλειστού τύπου δοκιμασίες Αξιολόγηση με βάση το διδακτικο- μαθησιακό πλαίσιο Οργάνωση με βάση το σχολικό βιβλίο Προετοιμασία με βάση το οργανωσιακό, Δ/Μ πλαίσιο και το πλαίσιο αξιολόγησης. Ακολουθεί παράδειγμα από τη Μελέτη Περιβάλλοντος. [4]

5 Β ΜΕΡΟΣ: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΧΩΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ (ΜΑΚΡΟ- ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΜΤΠ) ΘΕΜΑ: «Ζούμε σε κοινότητες : Εδώ και Αλλού Τώρα και Άλλοτε» Α. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΤ ΕΤΟΣ: 90 ΩΡΕΣ ΣΤΗΝ Γ ΚΑΙ Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ : 7-9 ώρες. Για αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα βλέπε παρακάτω στην περιγραφή των δραστηριοτήτων. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Η Μελέτη Περιβάλλοντος (ΜτΠ) αποτελεί το κατ εξοχήν παράδειγμα διαθεματικής οργάνωσης του Προγράμματος Σπουδών στη δεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Πραγματεύεται θέματα από τον χώρο των Κοινωνικών Επιστημών και της Ιστορίας, του Πολιτισμού, της Τεχνολογίας, της Πολιτικής Παιδείας σε συνδυασμό με την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και των Φυσικών Επιστημών (Γεωγραφία, Φυσική, Χημεία, Βιολογία). Η ύλη της έχει σπονδυλωτή και όχι γραμμική διάταξη, δηλαδή η ύλη οργανώνεται σε θέματα. Κάθε θέμα μπορεί να εξετασθεί σε συνάρτηση ή ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα. Τη σειρά και τον βαθμό συσχέτισης τα αποφασίζει ο εκπαιδευτικός, καθώς επίσης και τον βαθμό και το εύρος μελέτης ενός θέματος. Στο επίκεντρο της ΜτΠ είναι ο άνθρωπος και τα επιτεύγματά του οι ανθρώπινες κοινωνίες, η οργάνωσή τους στον χώρο και τον χρόνο. Γύρω από το άνθρωπο και τις ανάγκες του, τον χώρο που ζει και εργάζεται, τα τεχνολογικά του επιτεύγματα, τον τρόπο που οργανώνει τις κοινωνίες του και τα μέσα που μετέρχεται για να επιβιώσει περιστρέφονται όλες οι θεματικές, ακόμα και οι θεματικές των Φυσικών Επιστημών. Στόχος και επιδίωξη της ΜτΠ είναι ο μαθητής να «συναντά» και να συζητά για θέματα που αφορούν τον ίδιο και την εποχή του. Πρέπει το θέμα να τον εμπλέκει άμεσα και να τον παρακινεί να μάθει περισσότερα, τα οποία να εμπεδώνει και να τα αξιοποιεί για να εξηγήσει όσα συμβαίνουν στη ζωή του ή για να επιλύει προβλήματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος. Δεν υπάρχει ισχυρότερο κίνητρο για εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία, από το θέμα που παρέχει δυνατότητες στον μαθητή να συζητήσει για τον εαυτό του και τον κοινωνικό του περίγυρο (Thousand, Villa, Nevin, 2007, 50). [5]

6 Η ΜτΠ είναι το μάθημα που υποστηρίζει τις πολλαπλές νοημοσύνες, τόσο κατά Gardner, όσο και κατά Sternberg & Grigorenko (τριαρχική νοημοσύνη) μια και προωθεί τους πολυ- γραμματισμούς (Κουλουμπαρίτση, 2011). Από την Πρώτη Δημοτικού εισάγει τον μαθητή στον επιστημονικό λόγο και τη μεθοδολογία των πληροφοριακών γνωστικών αντικειμένων του Δημοτικού Σχολείου (π.χ. Ιστορία, Γεωγραφία, Φυσικές Επιστήμες, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή), άρα στον επιστημονικό εγγραμματισμό. Επομένως, ο μαθητής έχει την ευκαιρία για πρώτη φορά στο Δημοτικό να μεταβεί από τον αφηγηματικό λόγο των σύντομων αφηγημάτων και παραμυθιών στον επιστημονικό λόγο με τη χρήση συγκεκριμένης ορολογίας, εννοιών και ένα καθορισμένο πλαίσιο πραγματολογίας. Όπως και στην περίπτωση του γλωσσικού εγγραμματισμού, ο επιστημονικός εγγραμματισμός καλλιεργείται με πολυτροπικά κείμενα: κείμενα αναφοράς και ανακεφαλαιωτικά κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικές αναπαραστάσεις, σχεδιαγράμματα, πίνακες και λογισμικό, πλαίσιο ερευνητικής εργασίας. Μεθοδολογικά ακολουθείται ένας συνδυασμός από άμεσες και έμμεσες μεθόδους διδασκαλίας, με έμφαση στον διάλογο, τις συμμετοχικές διαδικασίες και την καθοδηγούμενη διερεύνηση (Κουλουμπαρίτση, 2011). Ως απαραίτητοι συνδετικοί αρμοί στην ανάπτυξη του γλωσσικού και του επιστημονικού εγγραμματισμού θεωρούνται οι δεξιότητες κριτικής σκέψης, όπως η συλλογή και η επεξεργασία πληροφοριών, η ικανότητα συγκρίσεων, επιχειρηματολογίας, τεκμηρίωσης, η οργάνωση εννοιών σε εννοιολογικούς χάρτες και η συγκεφαλαίωση της έρευνας σε συμπέρασμα και διατύπωση γενίκευσης. Οι πολυεγγραμματισμοί προτείνουν την κριτική ανάλυση κειμένων, είδος νοητικής άσκησης που συμπορεύεται αναμφίβολα με τις δεξιότητες κριτικής σκέψης, όπως μόλις τις περιγράψαμε. Παράλληλα, στις δεξιότητες κριτικής σκέψης εμπεριέχεται η ικανότητα κριτικής «αυτοαξιολόγησης» και «αυτορρύθμισης» των προσπαθειών και του έργου του μαθητή, έννοιες ταυτόσημες με τη θεωρία περί μεταγνωστικού. Ο τομέας της κριτικής σκέψης και του μεταγνωστικού εμπεριέχονται στον κριτικό εγγραμματισμό. Ο κριτικός εγγραμματισμός καλλιεργείται μέσα από πολυτροπικά κείμενα και ποικίλες ασκήσεις. Μεθοδολογικά αξιοποιούνται περισσότερο οι έμμεσες μορφές διδασκαλίας, όπως η ερωτηματική και η διαλογική μορφή διδασκαλίας (Κουλουμπαρίτση, 2011). Εκτός από τη μάθηση, σημαντική επιδίωξη της εκπαίδευσης είναι η συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. Στάσεις, αξίες, συναισθήματα και συμπεριφορές συνιστούν τον κοινωνικό τομέα της εκπαίδευσης. Η ικανότητα των μαθητών να ζουν και να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους δεν είναι κάτι που επιτυγχάνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Η εργασία σε ομάδες και η κοινή ζωή τους, καθώς και η θεματολογία της ΜτΠ που αφορά σε θέματα και ζητήματα του καθημερινού κοινωνικού βίου, βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες κοινωνικής και πολιτικής αγωγής, δηλαδή όλα όσα χαρακτηρίζουν τον ενεργό και υπεύθυνο πολίτη. Επομένως, στη ΜτΠ ένας εξίσου σημαντικός τομέας είναι ο κοινωνικός εγγραμματισμός. Μεθοδολογικά, στον κοινωνικό εγγραμματισμό αξιοποιούνται η κριτική ανάλυση θεμάτων, οι αυθεντικές εμπειρίες και η μεταφορά γνώσης σε άλλες καταστάσεις και περιβάλλοντα. Η επίτευξη αυτής της ποικιλίας εγγραμματισμών απαιτεί διαφοροποιμένη παιδαγωγική και διδασκαλία, την οποία θα αναπτύξουμε στον διδακτικο- μαθησιακό τομέα. [6]

7 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ «Ζούμε σε κοινότητες : Εδώ και Αλλού Τώρα και Άλλοτε» ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Θεωρητικές παραδοχές για το γεγονός ότι οι άνθρωποι ζούμε οργανωμένοι σε κοινωνίες: Ως είδος αποτελούμε κοινωνικά όντα που περνάμε τη ζωή μας συντροφιά με άλλα όντα. Οργανωνόμαστε σε ποικίλα είδη κοινωνικών ομαδοποιήσεων, όπως είναι: η οικογένεια, τα χωριά, οι πόλεις, και οι χώρες όπου ζούμε, ανταλλάσσουμε αγαθά, αναπτυσσόμαστε και, γενικώς, αλληλεπιδρούμε με πολλούς τρόπους. Όπως και σε άλλα είδη, η επιβίωσή μας στηρίζεται στη δομή και την οργάνωση της κοινωνικής ζωής μας. Μέσα στο πέρασμα του χρόνου, συνδυάζουμε την κοινωνικοποίηση με τις οικειοθελείς αλλαγές στην κοινωνική συμπεριφορά και την οργάνωση. Η οργάνωση στηρίζεται σε κανόνες, νόμους, υποχρεώσεις και δικαιώματα, που διαμορφώνονται με βάση τις εκάστοτε αξίες και ανάγκες, που διαφέρουν από κοινωνία σε κοινωνία. Όσο πιο νωρίς συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τις αρχές, τις δομές και τους όρους της κοινωνικής συμβίωσης τόσο πιο σταθερά θα εξελιχθούν σε ολοκληρωμένους, χρήσιμους και συνειδητούς πολίτες. Αυτό αποτελεί στόχο της Μελέτης Περιβάλλοντος, γι αυτό και στο μάθημα καλλιεργείται η ομαδική εργασία στην τάξη, η οποία ξεκινά χαλαρά από την Α τάξη του Δημοτικού Σχολείου και συστηματοποιείται στην Γ τάξη. Η εργασία σε ομάδες αφορά τόσο στους μαθητές μιας τάξης όσο και στους εκπαιδευτικούς τους που αναλαμβάνουν, σε συνεργασία με τους συναδέλφους τους, να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και να υποστηρίξουν το ομαδικό περιβάλλον μάθησης, διαμορφώνοντας σταδιακά ένα ανοικτό και δημιουργικό σχολικό κλίμα και μια συνεκτική σχολική κουλτούρα. Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ: Το θέμα που παρουσιάζεται εδώ απευθύνεται σε μαθητές της Γ και Δ Δημοτικού, Έλληνες και αλλοδαπούς. Οι δραστηριότητες ανταποκρίνονται στην πολυπολιτισμικότητα του πληθυσμού των σχολείων («culturally responsive», βλ. Gay, 2000). Για να ανταποκρίνεται στις αρχές της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, η διδασκαλία πρέπει να είναι ανάλογη: α) με το επίπεδο μαθησιακής ετοιμότητας των μαθητών, δηλαδή πρέπει να γνωρίζει καλά ο εκπαιδευτικός από ποιο σημείο πρέπει να ξεκινήσει η διδασκαλία, β) με τα ενδιαφέροντα των μαθητών, γ)με το μαθησιακό προφίλ, π.χ. τον τρόπο παρουσίασης του υλικού (προφορικά, γραπτά, με εικόνες, κτλ και, δ) με τον τρόπο αξιολόγησης, [7]

8 κτλ. Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε, κατά το δυνατόν, οι μαθησιακές δραστηριότητες να ανταποκρίνονται στις πολλαπλές νοημοσύνες κατά Gardner (1983) ή κατά Sternberg. Είναι αυτονόητο ότι ο εκπαιδευτικός επιλέγει εκείνες που προσιδιάζουν στις ανάγκες και τα διαφέροντα των μαθητών του. ΠΙΘΑΝΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ: - Εργαστήριο Η/Υ, χάρτες, χαρτί του μέτρου, φωτοτυπικό - Σχολική βιβλιοθήκη και βιβλιοθήκη της τάξης Β. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Η σημαντικότερη παιδαγωγική καινοτομία των νέων Προγραμμάτων Σπουδών είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία (ΔΔ). Η ΔΔ στηρίζεται σε τέσσερις αρχές: α) Πρώτα ο μαθητής, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, η ετοιμότητά του για μάθηση, οι προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες, το μαθησιακό του προφίλ (πώς μαθαίνει: προφορικά, γραπτά, ζωγραφίζοντας, κτλ) και τα διαφέροντά του που λειτουργούν ως κίνητρα για μάθηση και ως συνδετικός κρίκος με το αναλυτικό πρόγραμμα, β) χρήση ποικίλου είδους εκπαιδευτικού υλικού (κείμενα, εικόνες, ψηφιακό υλικό, διαγράμματα, κτλ), γ)ποικίλοι τρόποι κοινωνικής οργάνωσης των μαθητών, άλλοτε μετωπικά, άλλοτε ανά ζεύγη και άλλοτε ομαδικά, δ) ποικίλοι τρόποι διαμορφωτικής αξιολόγησης που πραγματοποιείται σε συνεχή ροή κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, και ε) οι αλλαγές και προσαρμογές στη διδασκαλία γίνονται εκ των προτέρων, πριν αυτή να εφαρμοσθεί στους μαθητές. Δεν πρέπει, δηλαδή, οι προσαρμογές να έρχονται ως αποτέλεσμα αξιολόγησης της διδασκαλίας, αλλά να αποφασίζονται ως προϊόν συστηματικού σχεδιασμού της. Οι αρχές της ΔΔ εφαρμόζονται στο σύνολο του τετραμερούς πλαισίου σχεδιασμού και στο σύνολο των δραστηριοτήτων. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ- ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Παρακάτω παρατίθεται ένα ευρύ φάσμα διδακτικών και μαθησιακών στόχων που οικοδομούνται πάνω στη θεωρία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, η οποία συναρτάται με τους τέσσερις παιδαγωγικούς άξονες του νέου προγράμματος σπουδών: α. γνώση και κατανόηση, β. επικοινωνία και συνεργασία, γ. ερευνητική μάθηση και κριτική σκέψη, δ. σύνδεση με την κοινότητα. Στους τέσσερις αυτούς άξονες έχει προστεθεί ένας πέμπτος, εκ των ουκ άνευ, κατά την άποψή μας, ο άξονας «αξίες, στάσεις, συμπεριφορές». Μολονότι οι καταγεγραμμένοι στόχοι μοιάζουν εξαντλητικοί, δεν είναι, αλλά ούτε επιβάλλεται να είναι. Ανάλογα με τις όψεις του θέματος που επιθυμεί να φωτίσει ο εκπαιδευτικός και ανάλογα με το επίπεδο και τα διαφέροντα των μαθητών του, ο εκπαιδευτικός θα αναδείξει ή θα υποβαθμίσει κάποιους στόχους. [8]

9 Α. Στόχοι που ενισχύουν τη γνώση και την κατανόηση Οι μαθητές: 1. Εξηγούν την έννοια της ταυτότητας. Παρουσιάζουν την ταυτότητά τους[ποιος είμαι;]. 2. Καταθέτουν τα βιώματά τους σχετικά με το πού και με ποιους ζουν [πού ανήκω;]. 3. Συσχετίζουν και συγκρίνουν τα δικά τους βιώματα με τα βιώματα των άλλων. 4. Εντοπίζουν σταδιακά τον χώρο όπου ζουν, από τον εγγύτερο στον πιο απομακρυσμένο: από τον δρόμο που κατοικούν, στον τόπο και τη χώρα που ζουν σε σύγκριση προς την ήπειρο που βρίσκεται η χώρα που ζουν ή με τη χώρα από την οποία προέρχονται. 5. Καταγράφουν καθημερινές συνήθειες, κανόνες και συνθήκες ζωής στον τόπο που ζουν ή πιο συγκεκριμένα στη γειτονιά τους. Τα αποδίδουν με ποικίλους τρόπους: γραπτά, προφορικά, με ζωγραφιά, με διάγραμμα, με ηλεκτρονικό τρόπο, με φωτογραφίες, όπως εκείνοι επιθυμούν. 6. Συγκρίνουν συνθήκες ζωής της γειτονιάς τους με άλλους τόπους: Κανόνες δικαιώματα υποχρεώσεις στη γειτονιά. 7. Χρησιμοποιούν τη σωστή ορολογία των κοινωνικών επιστημών, π.χ. ομάδα, γειτονιά, κανόνες, δικαιώματα, οργάνωση. 8. Σχεδιάζουν χάρτες της γειτονιάς ή της πόλης και καταγράφουν καθημερινές συνήθειες πάνω στον χάρτη, π.χ. μέσα συγκοινωνίας που χρησιμοποιούν την εβδομάδα. 9. Αποδίδουν προφορικά ή με δραματοποίηση λαϊκά παραμύθια και ιστορίες του τόπου τους. 10. Οικονομία και επαγγέλματα στη γειτονία τους. Σύγκριση με άλλους τόπους. Σύγκριση με το τώρα και το άλλοτε (π.χ. πριν από 40 ή 50 χρόνια). 11. Οργανώνουν σε διάγραμμα τα δεδομένα τους και καταλήγουν σε συμπεράσματα. 12. Χρησιμοποιούν τα συμπεράσματά τους προκειμένου να εξηγήσουν καινούργιες καταστάσεις που συναντούν. Β. Στόχοι που ενισχύουν την επικοινωνία και τη συνεργασία Οι μαθητές εργάζονται ανά ζεύγη, τριάδες ή τετράδες και : 1. Διαμορφώνουν στην τάξη ομάδες με ταυτότητα, ρόλους και κανόνες που έχουν συναποφασίσει. Η ταυτότητα και η προσωπικότητα κάθε μαθητή δεν υποβαθμίζεται στις ομάδες. Κριτήριο για τον χωρισμό τον ομάδων, σε αυτή την περίπτωση, μπορεί να είναι και ο τόπος κατοικίας των μαθητών. Δηλαδή, μπορεί να προσφέρεται, για τα εσωτερικά κίνητρα εργασίας και μάθησης, να συνεργασθούν μαθητές που διαμένουν στον ίδιο δρόμο ή στην ίδια γειτονιά. [9]

10 2. Υιοθετούν ο ένας τον δρόμο του άλλου, τον περιγράφουν και κάνουν προτάσεις για τη βελτίωση της ζωής των κατοίκων εκεί. 3. Κατασκευάζουν τον χάρτη συγκοινωνιών της γειτονιάς ή συνοικίας τους (ευρύτερη περιοχή) και κάνουν έρευνα εξυπηρέτησης των πολιτών. 4. Ζωγραφίζουν στον χάρτη τους δημόσιους χώρους της γειτονιάς τους και κολλάνε φωτογραφίες με τις ανθρώπινες δραστηριότητες στους χώρους αυτούς. Κατά πόσο μοιάζουν ή διαφέρουν με τους δημόσιους χώρους αλλού ή άλλοτε; 5. Μαγνητοφωνούν ήχους της γειτονιάς ή συνοικίας τους διάφορες ώρες της ημέρας. Συγκρίνουν ήχους ανάμεσα σε γειτονιές και χώρους ή τόπους αλλού που μπορεί να γνωρίζουν ή να συνάντησαν στις διακοπές τους. 6. Μοιράζονται σκέψεις και συναισθήματα για τη ζωή τους στον δρόμο τους, στη γειτονιά, στον τόπο τους. Γ. Στόχοι που ενισχύουν την έρευνα και την κριτική σκέψη Οι μαθητές εργάζονται ανά ζεύγη, τριάδες ή τετράδες και : 1. Ξεκαθαρίζουν αυτό που τους ζητείται να ερευνήσουν, για παράδειγμα «Έρευνα εξυπηρέτησης των πολιτών στις συγκοινωνίες στη γειτονιά ή τη συνοικία μας». 2. Συγκεντρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία. 3. Χωρίζουν ρόλους και αρμοδιότητες. 4. Συγκεντρώνουν το υλικό. 5. Οργανώνουν τον τρόπο παρουσίασης. 6. Είναι υπεύθυνοι και ολοκληρώνουν το έργο που έχουν αναλάβει. 7. Ασκούν κριτική με επιχειρήματα στις πληροφορίες που συγκεντρώνουν ή στο υλικό που τους παρουσιάζεται. 8. Προβαίνουν σε συγκρίσεις με σαφή και ξεκάθαρα κριτήρια. [10]

11 Δ. Στόχοι που ενισχύουν τη σύνδεση με τον καθημερινό βίο και την ευρύτερη κοινότητα Οι μαθητές: 1. Εξηγούν πώς όσα μαθαίνουν συνδέονται με τη ζωή τους. 2. Εφαρμόζουν όσα γνωρίζουν στην καθημερινή τους ζωή. Ε. Αξίες, στάσεις, συμπεριφορές Οι μαθητές: 1. Τηρούν ισότιμη και δίκαιη συμπεριφορά. 2. Είναι υπεύθυνοι στην τήρηση κανόνων και δεσμεύσεων. Ο άξονας αυτών των στόχων είναι οριζόντιος και διατρέχει το σύνολο της ενότητας. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Οι δραστηριότητες συνδέονται ευθέως με τους στόχους και με το περιεχόμενο μάθησης. Είναι ποικίλες ως προς την παιδαγωγική τους στόχευση ως προς τη δεξιότητα που αναπτύσσουν και ως προς τον ετερογενή μαθητικό πληθυσμό, στον οποίον απευθύνονται. Οι δραστηριότητες παρουσιάζουν την πρωτοτυπία της «μαθητικής διαμεσολάβησης», δηλαδή αρκετές από αυτές διαμορφώνονται με την ενεργό συμμετοχή του μαθητή. Κριτήρια επιλογής δραστηριοτήτων: Επειδή έχει διαπιστωθεί ερευνητικά (Κουλουμπαρίτση, υπό έκδοση) ότι οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να επιλέξουν ανάμεσα σε πληθώρα δραστηριοτήτων, παραθέτουμε, ως προοργανωτή, πίνακα διπλής εισόδου, όπου συσχετίζονται οι δραστηριότητες με παιδαγωγικά κριτήρια. Παράλληλα, για διευκόλυνση του εκπαιδευτικού τα κριτήρια αυτά επαναλαμβάνονται στην ταυτότητα της δραστηριότητας που προηγείται της αναλυτικής περιγραφής της. [11]

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΣΤΟΧΟΙ, ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ) Κριτήρια σε σχέση με μαθητή και θέμα Βαθμός δυσκολίας Πολιτισμική ποικιλία Πολλαπλές νοημοσύνες Τρόποι μάθησης - Οπτικός - Ακουστικός - Χειρο/κός Θέμα (έμφαση σε): Άνθρωποι Θέμα (έμφαση σε): Χώρο Θέμα (έμφαση σε): Χρόνο Στόχοι Γνώση και κατανόηση - Διαμόρφωση χαρτών, διαγραμμάτων - Χρήση ειδικής ορολογίας - Συγκρίσεις συμπερασμός - σύνταξη ερευνητικών εργαλείων - Καταγραφή διαδρομών στον χάρτη - συγκρίσεις στοιχείων - αφήγηση ιστορίας - συλλογή πληροφοριών - λήψη εικόνων ΓΛΩΣΣΙΚΉ ΚΙΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ [12]

13 Κριτήρια σε σχέση με μαθητή και θέμα Δεξιότητες Πολιτισμική ποικιλία Πολλαπλές νοημοσύνες Τρόποι μάθησης - Οπτικός - Ακουστικός - Χειρο/κός Θέμα (βασική έννοια ): Άνθρωποι Θέμα ( βασική έννοια): Χώρος Θέμα (βασική έννοια): Χρόνος Στόχοι Επικοινωνία και συνεργασία Έρευνα και κριτική σκέψη - τήρηση υποχρεώσεων - ανάληψη ρόλου - συλλογή υλικού - αφήγηση, σχεδίαση, φωτογράφιση η οργάνωση και παρουσίαση της έρευνας η συλλογή οπτικού υλικού - αφήγηση βιωμάτων - συγκρίσεις με το εδώ και αλλού - λαϊκά παραμύθια - ήχοι εδώ και αλλού Περιγραφές και απεικονίσεις δράσεων σε δημόσιο χώρο σε άλλους τόπους, π.χ. λαϊκές αγορές ή παιδικές χαρές Οργάνωση ομάδων στην τάξη ΔΙΑ- ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΧΩΡΙΚΗ ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΗ - κατασκευή χάρτη - δραματοποίηση - μαγνητοφώνηση - ακρόαση και αφήγηση ιστοριών - προφορική περιγραφή ή/και με διάγραμμα - σχεδιασμός αφίσας Οργάνωση ομάδων στην τάξη Δράσεις των ανθρώπων στον δημόσιο χώρο Συγκρίσεις του χώρου ανάμεσα σε τόπους Έρευνα της ζωής των ανθρώπων στον χώρο Συγκρίσεις του χώρου / τόπου άλλοτε και τώρα Ο χώρος και οι δράσεις των ανθρώπων άλλοτε και τώρα Σύνδεση με την κοινότητα - Η σύνδεση και η μεταφορά γνώσης σε άλλα πλαίσια - η σύνδεση όσων έμαθα με την καθημερινή ζωή Επισκέψεις σε τόπους συνάθροισης αλλοδαπών και περιγραφή των δραστηριοτήτων των ανθρώπων εκεί Οργάνωση σχολικής έκθεσης φωτογραφίας με θέμα: «Άνθρωποι στον χώρο και στον χρόνο» [13]

14 Αξίες, στάσεις, συμπεριφορές Τήρηση χρονο- διαγραμμάτων Καταγραφή της θετικής συμβολής της πολιτισμικής ποικιλίας Οργάνωση ομάδων στην τάξη ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Ομαδική εργασία Επιχειρηματολογικός λόγος (παράλληλα με τις δεξιότητες που αναπτύσσονται στη Γλώσσα) Τεχνικές διατύπωσης ερευνητικών ερωτήσεων, όπως «Τι γνωρίζω; - Τι θέλω να μάθω; - Πώς θα το μάθω; - Πώς θα το παρουσιάσω;» Καταιγισμός ιδεών και σχεδιασμός διαγραμμάτων και εννοιολογικών χαρτών Τεχνική της Ogle Μελέτη περίπτωσης δραματοποίηση ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 420 λεπτά: 2Χ90 λεπτά και 2Χ120 λεπτά Δραστηριότητα 1: Παιχνίδια γνωριμίας Δραστηριότητα 2: Διαμόρφωση ομάδας Δραστηριότητα 3: Καθημερινές συνήθειες στον δρόμο που κατοικώ Δραστηριότητα 4: Μέσα συγκοινωνίας: Η εξυπηρέτηση των πολιτών 90 λεπτά 90 λεπτά 120 λεπτά [14]

15 στη γειτονιά /συνοικία μου 120 λεπτά Οδηγίες προς τους επιμορφωτές Τα εργαστήρια διδακτικού σχεδιασμού στη Μελέτη Περιβάλλοντος έχουν βιωματικό χαρακτήρα, όπου οι επιμορφούμενοι έχουν ενεργό ρόλο. Ο ρόλος του επιμορφωτή είναι ανάλογος με εκείνον του εμψυχωτή και καθοδηγητή. Σύμφωνα με τις αρχές της «προτυποποίησης» (modeling) και της «γνωστικής μαθητείας» (cognitive apprenticeship), ο επιμορφωτής λειτουργεί ως πρότυπο και εξηγεί με σαφήνεια τον τρόπο που σκέπτεται και εργάζεται. Αναμένεται ο επιμορφούμενος να παρακολουθήσει τον τρόπο αυτό και να τον προσαρμόσει στο προσωπικό του διδακτικό προφίλ και ρεπερτόριο. Στο παρόν παρουσιάζεται μια ποικιλία από δραστηριότητες, αντιπροσωπευτικές για κάθε άξονα στόχων. Είναι αυτονόητο ότι δεν θα εφαρμοσθούν όλες σειριακά, εφόσον δεν προσιδιάζει στους στόχους και στον σχεδιασμό που επιθυμεί ο εκπαιδευτικός. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 90 λεπτά Τίτλος: Παιχνίδια γνωριμίας Τάξη: Γ Δημοτικού Παιδαγωγικοί άξονες: Στόχοι επικοινωνίας και συνεργασίας, πολιτισμικής ευαισθητοποίησης, κίνητρα για μάθηση Σκοπός: Προθέρμανση για τη δημιουργία ομάδων [15]

16 Στόχοι: Κάθε μαθητής να μιλήσει για τον εαυτό του και να γνωρισθούν μεταξύ τους καλύτερα. Να δηλώσει κάθε μαθητής με ποιον επιθυμεί να συνεργασθεί. Διδακτικές προσεγγίσεις και τεχνικές Συζήτηση στις δυάδες με τη μέθοδο «Σκέψου Συζήτησε Ανακοίνωσε» Σκέψου (ή Γράψε) Συζήτησε Ανακοίνωσε Think (or Write) Pair Share (Lyman, 1994) Τεχνική της συνέντευξης Διάλογος Κάθε μαθητής σκέφτεται μόνος του επί ενός θέματος ή ερωτήματος που έχει θέσει ο εκπαιδευτικός. Στη συνέχεια μοιράζεται τις σκέψεις του με έναν συμμαθητή του (διπλανό). Γράφουν από κοινού μια περίληψη ή μια σύνοψη των απόψεών τους. Τέλος, ανακοινώνουν στην ολομέλεια το κοινό τους έργο και συζητούν. Υλικό: φύλα Α4 τόσα όσοι είναι οι μαθητές ή χαρτί του μέτρου, περίπου σε μέγεθος Α3. Χρωματιστοί μαρκαδόροι. Κοινωνική οργάνωση των μαθητών: Εργάζονται ανά δύο. Βήματα Δραστηριότητας / ων: Μοιράζουμε από μια κόλα Α4 σε κάθε μαθητή ή χαρτί του μέτρου. Ζητάμε από τους μαθητές να συζητήσουν μεταξύ τους και να πουν στον διπλανό τους μια αλήθεια και ένα ψέμα για τον εαυτό τους. Στη συνέχεια, ο ένας μαθητής ζωγραφίζει το πορτρέτο του συμμαθητή του. Στην ολομέλεια ο ένας μαθητής παρουσιάζει το πορτρέτο του άλλου και λέει ποιο, κατά την άποψή του είναι το ψέμα. [16]

17 Τα πορτρέτα αναρτώνται στον φανελοπίνακα και αποτελούν αντικείμενο σχολιασμών (θετικών). Όποιοι βρίσκουν το ψέμα θεωρούνται «σπουδαίοι μάντεις» της τάξης. Στη συνέχεια μοιράζουμε μια σύντομη ιστορία στους μαθητές «Πρόκειται να ταξιδέψεις στη σελήνη και θέλεις να έχεις μαζί σου συνεργάτες που συμπαθείς και περνάς καλά μαζί τους. Γράψε λοιπόν τρία ονόματα συμμαθητών σου (ΠΡΟΣΟΧΗ! Μπορεί να είναι αγόρια ή κορίτσια) που θα ήθελες να πάρεις μαζί σου. Επίσης, γράψε τρία ονόματα συμμαθητών σου που δεν θα ήθελες να τους έχεις μαζί σου στη σελήνη». Επισημάνσεις στους εκπαιδευτικούς Προσοχή! Να τηρηθούν αυστηρά τα χρονικά περιθώρια που δίνονται στους μαθητές για κάθε υπο- δραστηρριότητα. Προσπαθήστε να δώσετε τον λόγο σε κάθε μαθητή να παρουσιάσει το πορτρέτο του συμμαθητή του. Η τελευταία δραστηριότητα ενέχει θέση Κοινωνιογράμματος, που παρέχει πληροφορίες για τις συμπάθειες και τις αντιπάθειες που έχουν μεταξύ τους οι μαθητές. Με τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν ο εκπαιδευτικός θα λάβει αποφάσεις για τον χωρισμό των ομάδων. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 90 λεπτά Τίτλος: Διαμόρφωση ομάδων Τάξη: Γ Δημοτικού Παιδαγωγικοί άξονες: Στόχοι επικοινωνίας και συνεργασίας, πολιτισμικής ευαισθητοποίησης, κίνητρα για μάθηση Σκοπός: Δημιουργία ομάδων στη σχολική τάξη Ταυτότητα ρόλοι κανόνες Παιχνίδια ρόλων συντονιστής συζητήσεων στην τάξη (προτείνεται για την Δ τάξη και άνω) [17]

18 Στόχοι: Οι μαθητές αποφασίζουν για το όνομα, το σύμβολο, το τραγούδι της ομάδας τους ταυτότητα ομάδας. ξεκαθαρίζουν τους ρόλους και τους κανόνες στην ομάδα τους και της τάξης. μαθαίνουν τι σημαίνει «ακούω - μιλάω» αποκτούν σταδιακά δεξιότητες καλού συζητητή: α) όταν μιλούν είναι σύντομοι και σαφείς. Β)Ξεκινούν να μιλάνε κάνοντας πάντα πρώτα μια μικρή αναφορά στα λόγια του προλαλήσαντος. Διδακτικές προσεγγίσεις και τεχνικές διάλογος επιχειρηματολογία δραματοποίηση ομαδική εργασία Υλικό: χαρτί του μέτρου και χρωματιστοί μαρκαδόροι, αν χρειαστεί. Κοινωνική οργάνωση των μαθητών: Εργασία σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων Βήματα Δραστηριότητας / ων: Δίνουμε 10 λεπτά τις ομάδες για να αποφασίσουν όνομα και σύμβολο. Στο χαρτί του μέτρου σχεδιάζουν σε κάθε ομάδα το σύμβολο της ομάδας τους και γράφουν τα ονόματά τους στο χαρτί. [18]

19 Αποφασίζουν για τον ρόλο που θα έχει ο καθένας στην ομάδα. Συνήθως οι ρόλοι είναι: συντονιστής, γραμματέας, εκπρόσωπος, μέλος. Μην ξεχάσετε στις αρχές να βάλετε έναν επιμελητή που θα κρατά τον χρόνο. Στο χαρτί του μέτρου δίπλα σε κάθε όνομα γράφουν και τον ρόλο του καθενός. Αναρτώνται τα χαρτιά των ομάδων και, αν θέλουμε, σε κάθε χαρτί ομάδας συγκεντρώνουμε δίπλα και τα πορτρέτα των μελών. Στις ομάδες ξεκινά η συζήτηση για τους κανόνες συνεργασίας. Κάποιοι κανόνες είναι: ακούω χωρίς να διακόπτω, μιλάω χαμηλόφωνα, όποιος μιλάει είναι σύντομος, ακούγεται η απόφαση των περισσοτέρων κτλ. Οι κανόνες, που θα συν- αποφασιστούν από όλες τις ομάδες, θα γραφούν σε χαρτί του μέτρου και θα αποτελέσουν το συμβόλαιο της τάξης, το οποίο θα συνυπογράψουν όλοι οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός. Συζητάμε με τους μαθητές τι σημαίνει «ακούω - μιλάω», πότε δεν ακούω, πώς είναι καλό να μιλάω. Σχεδιάζουμε ένα διάγραμμα με τις απόψεις των μαθητών. Παρακάτω, παρέχεται ένα δείγμα ανάλογων διαγραμμάτων. Ακούω / Δεν ακούω όταν κάτι μ αρέσει πολύ και μ ενδιαφέρει κάτι με τρομάζει δεν καταλαβαίνω τι μου λένε [19]

20 Μιλάω Όταν θέλω να μοιραστώ συναισθήματα σκέψεις, ιδέες, απόψεις Όταν μου δίνουν τον λόγο Και προσέχω να είμαι σύντομη / σύντομος και να μιλάω για το θέμα που χρειάζεται η άποψή μου «Το σπασμένο τηλέφωνο»: Για να κατανοήσουν καλύτερα οι μαθητές τι σημαίνει ακούω και ότι κάθε άνθρωπος ακούει διαφορετικά από τους άλλους παίζουμε το παιχνίδι του σπασμένου τηλέφωνου. Βγάζουμε εκτός τάξης τρεις μαθητές διαφόρων επιπέδων επίδοσης. Διαβάζουμε μια σύντομη ιστορία που έχει μέτριο βαθμό πολυπλοκότητας. Στη συνέχεια, καλούμε τον μαθητή με την καλύτερη επίδοση από τους τρεις που ήταν έξω και ζητάμε από ένα συμμαθητή του που άκουσε την ιστορία να του τη διηγηθεί. Επαναλαμβάνουμε το ίδιο και με τους άλλους δύο μαθητές. Οι μαθητές της τάξης διαπιστώνουν πόσο πολύ έχει αλλοιωθεί η ιστορία από την προφορική μετάδοση. Ο καλός συζητητής συντονιστής (προτείνεται για την Δ τάξη και άνω): Η μετατόπιση από τη μετωπική διδασκαλία στην εργασία σε ομάδες προϋποθέτει ότι οι μαθητές θα έχουν αρχίσει να ασκούνται σε διάλογο με συντονιστή συμμαθητή τους. Ζητούμε απ τα παιδιά να αδειάσουν εντελώς τα θρανία τους και να κρατήσουν επάνω μόνο τη γόμα τους. Στη συνέχεια θέτουμε ένα θέμα για συζήτηση που να ενδιαφέρει και τους μαθητές και να είναι συναφές με τη διδακτική ενότητα στη Μελέτη Περιβάλλοντος, για παράδειγμα «Τα πιο [20]

21 διασκεδαστικά πράγματα που κάνω στη γειτονιά μου, πού, με ποιους και πότε». Καλούμε έναν εθελοντή μαθητή για συντονιστή. Του δίνουμε ένα ρολόι ψηφιακό και του ζητάμε να δίνει τον λόγο στους μαθητές που επιθυμούν να μιλήσουν. Στη συνέχεια μετράει 30 δευτερόλεπτα και αφαιρεί τον λόγο. Κάθε μαθητής πρέπει να είναι σύντομος και να ολοκληρώσει σε 30, αλλιώς του αφαιρείται ο λόγος. Κάθε ομιλητής, εκτός από τον πρώτο πρέπει να έχει ακούσει καλά τον προλαλήσαντα και να τον σχολιάσει. Δηλαδή, πριν πει την άποψή του να πει κάτι σαν: «Η Μαρία μας είπε ότι διασκεδάζει πολύ στο πάρκο που πάει κάθε απόγευμα με τη φίλη της τη Νίκη. Όμως, εγώ περνάω καλύτερα.». Επίσης, κάθε ομιλητής πρέπει να μιλήσει μόνο μια φορά. Αυτό διασφαλίζεται με τη γόμα. Πώς; Αυτός που έχει ήδη πάρει τον λόγο βάζει στην άκρη του θρανίου τη γόμα κι έτσι δεν του ξαναδίνει τον λόγο ο συντονιστής. Επισημάνσεις στους εκπαιδευτικούς Φροντίζουμε να εξασφαλίζουμε τη συναίνεση, αν είναι δυνατόν, και όλων των μαθητών για το συμβόλαιο. Προσέχουμε να εμπλακούν όλοι οι μαθητές στις δραστηριότητες και να δημιουργείται μια ατμόσφαιρα χαράς και δράσης. Στην τελευταία δραστηριότητα προσέχουμε στην επιλογή του συντονιστή. Καλούμε έναν υπεύθυνο μαθητή. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ λεπτά Τίτλος: Καθημερινές συνήθειες στον δρόμο που κατοικώ Τάξη: Γ και Δ Δημοτικού Παιδαγωγικοί άξονες: Στόχοι γνώσης και κατανόησης, έρευνας και κριτικής σκέψης, σύνδεση με την κοινότητα, πολιτισμικής ευαισθητοποίησης, κίνητρα για μάθηση, χωρική νοημοσύνη - από το οικείο και εγγύς στο λιγότερο γνωστό Σκοπός: [21]

22 Συσχέτιση χώρου με τις καθημερινές δραστηριότητες (κοινωνικές και οικονομικές) των ανθρώπων) Στόχοι: Κάθε μαθητής να μιλήσει για τα βιώματά του. Να καταγράψει και να οργανώσει τις ανθρώπινες δραστηριότητες στον χώρο. Να εξηγήσει πώς ο χώρος επηρεάζει τις δραστηριότητες. Να διερευνήσει στοιχεία της καθημερινότητάς του. Διδακτικές προσεγγίσεις και τεχνικές Συζήτηση στις δυάδες με τη μέθοδο «Σκέψου Συζήτησε Ανακοίνωσε» Διάλογος Υλικό: χαρτί του μέτρου σε μέγεθος Α3, χρωματιστοί μαρκαδόροι, χαρτί μιλιμετρέ, βιβλίο μαθητή Μελέτης Περιβάλλοντος Β Δημοτικού, ενότητα «Η Συνοικία μου» και Γ Δημοτικού «Χάρτης, μια εικόνα του τόπου μας» Κοινωνική οργάνωση των μαθητών: Εργάζονται ανεξάρτητα ή σε συνεργασία με αυτούς που μένουν στον ίδιο δρόμο. Βήματα Δραστηριότητας / ων: Μοιράζουμε από μια κόλα Α4 σε κάθε μαθητή ή χαρτί του μέτρου σε μέγεθος Α3. [22]

23 Ζητάμε από τους μαθητές να σχεδιάσουν μια κάτοψη του δρόμου τους. Τους δίνουμε μια ιδέα σχεδιάζοντας στον πίνακα τα παρακάτω. Έχει μεγάλη κίνηση και θόρυβο στον δρόμο; Το σπίτι μου. Η διαδρομή προς το σχολείο Σε τι χρησιμεύει αυτό το οικόπεδο; Ποιος κατοικεί εδώ; Πότε ήρθε; Πόσο εύκολο είναι να βρει κανείς να παρκάρει στον δρόμο μου; Ζητάμε από τους μαθητές να σχεδιάσουν στο μπλοκ τους σκηνές της καθημερινής ζωής τους και να τις κολλήσουν στον χάρτη τους. Παρουσιάζουν τις δραστηριότητες στην τάξη και αναρτούν τα σχέδιά τους. [23]

24 Εξηγούμε τη σημασία της κλίμακας στον σχεδιασμό της κάτοψης. Αν χρειαστεί χρησιμοποιούμε χαρτί μιλιμετρέ. Επισημάνσεις στους εκπαιδευτικούς Χρειάζονται σαφείς και συστηματικές οδηγίες για τον σχεδιασμό της κάτοψης. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ λεπτά Τίτλος: Μέσα συγκοινωνίας: Η εξυπηρέτηση των πολιτών στη γειτονιά /συνοικία μου Τάξη: Γ και Δ Δημοτικού Παιδαγωγικοί άξονες: Στόχοι γνώσης και κατανόησης, έρευνας και κριτικής σκέψης, σύνδεσης με την κοινότητα, χωρική νοημοσύνη, κίνητρα για μάθηση Σκοπός: Τα μέσα συγκοινωνίας και ο βαθμός που προάγουν τις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων ενός τόπου Στόχοι: Οι μαθητές Να καταγράψουν τα μέσα συγκοινωνίας και τις δυνατότητες που παρέχουν. [24]

25 Να χρησιμοποιούν την κατάλληλη ορολογία. Να διαπιστώσουν κατά πόσο προάγουν τις κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων ενός τόπου. Να μελετήσουν τι συμβαίνει σε άλλες γειτονιές, πόλεις, τόπους. Να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Να διατυπώσουν τεκμηριωμένες προτάσεις για τη βελτίωση της υπηρεσίας των μέσων συγκοινωνίας. Διδακτικές προσεγγίσεις και τεχνικές Συζήτηση στις δυάδες με τη μέθοδο «Σκέψου Συζήτησε Ανακοίνωσε» Στην ομάδα γίνεται καταμερισμός έργου Τεχνική της συνέντευξης Διάλογος Υλικό: εικόνες μέσων συγκοινωνίας, χαρτί του μέτρου, περίπου σε μέγεθος Α3. Χρωματιστοί μαρκαδόροι. Κοινωνική οργάνωση των μαθητών: Εργάζονται σε ομάδα και ανά δύο. Βήματα Δραστηριότητας / ων: Στην ομάδα οι μαθητές καταγράφουν τα μέσα συγκοινωνίας της γειτονιάς τους. Κάνουν καταμερισμό έργου και αναλαμβάνουν άλλος να ρωτήσει τον οργανισμό συγκοινωνιών για τα δρομολόγια και οι υπόλοιποι να συγκεντρώσουν πληροφορίες από το περιβάλλον τους: πόσο συχνά χρησιμοποιούν τα μέσα και αν εξυπηρετούνται. Παράλληλα σε άλλη ή άλλες ομάδες συλλέγουν πληροφορίες για το τι ισχύει σε άλλους τόπους. Τους δίνεται η τιμή ανά εισιτήριο και τους ζητείται να υπολογίσουν το κόστος ανά άτομο, ανά εβδομάδα ή έτος στις μετακινήσεις με μέσα συγκοινωνίας. Επίσης, τους ζητείται να ερευνήσουν πόσο επηρεάζουν τα μέσα συγκοινωνίας την εμπορική κίνηση. [25]

26 Άλλος τομέας είναι η περιβαλλοντική επιβάρυνση από τα μέσα συγκοινωνίας. Αναζητούν στο διαδίκτυο σχετικές πληροφορίες με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Οι ομάδες, δια των εκπροσώπων τους, παρουσιάζουν εν συντομία στάδια της ομαδικής τους εργασίας. Επισημάνσεις στους εκπαιδευτικούς Προσοχή! Να τηρηθούν αυστηρά τα χρονικά περιθώρια που δίνονται στους μαθητές για κάθε υπο- δραστηρριότητα. Προσπαθήστε να δώσετε τον λόγο σε κάθε ομάδα να παρουσιάσει στο τέλος το προϊόν της ομαδικής εργασίας. Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αξιολόγηση στην ωριαία διδασκαλία (διαμορφωτική) και με την ολοκλήρωση της ενότητας (τελική). Κύρια επιδίωξη είναι η αξιολόγηση να είναι συμβατή με τη διδασκαλία (βλ. Κουλουμπαρίτση, 2007). Άρα στη ΜτΠ: 1. Εξετάζει την απόκτηση γνώσεων και εννοιολογικού πλαισίου (άξονας γνώση και κατανόηση) 2. Αποτιμά τον βαθμό και την ποιότητα συνεργασίας και τη μάθηση στη μαθητική ομάδα (άξονας επικοινωνία και συνεργασία) 3. Προωθεί την κριτική σκέψη, στην οποία εντάσσονται και οι δεξιότητες μεταγνώσης και αυτορρύθμισης / «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» (άξονας έρευνα και κριτική σκέψη). 1. Στον άξονα «Γνώση και κατανόηση» [26]

27 Ο μαθητής Σχολιάζει και απαντά σε ερωτήσεις που σχετίζονται με το κείμενο αναφοράς του διδακτικού εγχειριδίου. Διατυπώνει σε συνεχές κείμενο και με αξιοποίηση των διαθεματικών εννοιών και των ιδιαίτερων εννοιών της ΜτΠ επιχειρήματα για την υποστήριξη μιας γενίκευσης, για π.χ. «Έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον, γι αυτό ζούμε οργανωμένοι σε κοινότητες». Συνοψίζει, ανακεφαλαιώνει. Παραδείγματα από τα τετράδια μαθητή Γ Δημοτικού και Β Δημοτικού αντίστοιχα (Βλ. Δημοπούλου κ.ά., 2006, Κόκκοτας κ.ά., 2006) [27]

Μελέτη Περιβάλλοντος και Συνεργατική οργάνωση του μαθήματος

Μελέτη Περιβάλλοντος και Συνεργατική οργάνωση του μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος και Συνεργατική οργάνωση του μαθήματος ΗΜελέτη Περιβάλλοντος Είναι κατ εξοχήν διαθεματικό αντικείμενο, διότι αποτελεί ενιαίο και ενοποιημένο τομέα μάθησης, στον οποίο συνυφαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εισαγωγή Το παρόν υλικό περιέχει διευκρινιστικά σχόλια για τη σειρά διαφανειών με τίτλο: «Διδασκαλία και αξιολόγηση στη Μελέτη του Περιβάλλοντος» που έχει συγγραφεί και διαμορφωθεί από την Αλεξάνδρα Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος «Σχολική Πρακτική Ι» οι φοιτητές/φοιτήτριες σε ομάδες των δύο ή τριών ατόμων πρόκειται να επισκεφτούν σε πέντε (5) διαφορετικές ημέρες μία

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο 2

Εκπαιδευτικό Σενάριο 2 Εκπαιδευτικό Σενάριο 2 Τίτλος: Τα συνεργατικά περιβάλλοντα δημιουργίας και επεξεργασίας υπολογιστικών φύλλων Εκτιμώμενη διάρκεια εκπαιδευτικού σεναρίου: Προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 3 διδακτικές ώρες.

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και πρακτικές. Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε.

Αρχές και πρακτικές. Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε. Αρχές και πρακτικές Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου Σχολική Σύμβουλος Πρόεδρος ΠΑΝ.Σ.ΜΕ.ΚΑ.Δ.Ε. «Βίωμα» Η έννοια του βιώματος συνδέεται με το συγκινησιακό φαινόμενο. Βίωμα είναι η προσωπική εμπειρία που συγκινεί

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων.

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Απόλυτη τιµή πραγµατικών αριθµών. Συµµεταβολή σηµείων. Θέµα: Στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2017-2018 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση: βασική ιδέα και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Βασικε ς πληροφορι ες

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Βασικε ς πληροφορι ες ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Βασικες πληροφοριες Πέτρος Γαλάνης Δρ. ΕΚΠΑ, Δάσκαλος Ε.Α. (ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δ Αθήνας) Τι είναι η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ); Ο όρος «Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος» (ΔΑΦ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ»

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «Πρακτικές αξιολόγησης κατά τη διδασκαλία των Μαθηματικών» Γιάννης Χριστάκης Σχολικός Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας

νος Κλουβάτος Κων/νος Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Κων/νος νος Κλουβάτος Σύμβουλος 3 η ς Περιφέρειας Δημ. Εκπ/σης Ν. Κυκλάδων Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών με ανομοιογενή χαρακτηριστικά Αξιολόγηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Μορφές αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να:

Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Αξιολογήστε την ικανότητα του μαθητή στην κατανόηση των προφορικών κειμένων και συγκεκριμένα να: Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ανταποκρίνονται στην ακρόαση του προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Διαστάσεις της διαφορετικότητας Τα παιδιά προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016

Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Το μάθημα των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ: Ζητήματα διδασκαλίας και αξιολόγησης Βενετία Μπαλτά & Μαρία Νέζη Σχολικές Σύμβουλοι Φιλολόγων 5/10/2016 Στόχοι της εισήγησης: Επισήμανση βασικών σημείων από τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3

ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΕΝΤΥΠΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 Όνομα Εκπαιδευτικού: Νικολάου Χριστιάνα Σχολείο: Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Τίμης Τάξη: Α Ζήτημα της Αειφόρου Περιβαλλοντικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής του σχολείου: Οι καταναλωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Mάθηση και διαδικασίες γραμματισμού

Mάθηση και διαδικασίες γραμματισμού Mάθηση και διαδικασίες γραμματισμού Διαβάστε προσεκτικά την λίστα που ακολουθεί. Ποιες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται θεωρείτε ότι θα συνέβαλαν περισσότερο στην προώθηση του γραμματισμού των παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί

Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Τι, Πώς, Γιατί Επιμέλεια: Μαρία Λαζαρίδου Σχολική Σύμβουλος 14 ης Περιφέρειας Π.Ε. Θεσσαλονίκης 3 Μαρτίου 2015-13 ο Δημ. Σχολείο Σταυρούπολης Ενεργός συμμετοχή Καλλιέργεια των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Κατερίνα Κασιμάτη Επίκ. Καθηγήτρια, Γενικό Τμήμα Παιδαγωγικών Μαθημάτων Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ερωτήσεις.. Πώς το παραδοσιακό διδακτικό πλαίσιο διαμορφώνει το αξιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί με τη χρήση του Cabri Geometry II.

Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί με τη χρήση του Cabri Geometry II. 9.2.3 Σενάριο 6. Συμμεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωμετρία Β Λυκείου. Συμμεταβολή μεγεθών. Εμβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστημα συντεταγμένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

«Τίποτα για πέταμα. Tα παλιά γίνονται καινούργια»

«Τίποτα για πέταμα. Tα παλιά γίνονται καινούργια» Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη Ανακύκλωση: «Τίποτα για πέταμα. Tα παλιά γίνονται καινούργια» Κρύστα Ρακαλλίδου Π.Ε. 60 rakallidou@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Στην Α τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές - η σχέση τους με τις θεωρίες μάθησης Παρατηρώντας τη μαθησιακή διαδικασία Τι είδους δραστηριότητες παρατηρήσατε

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ι. (1) Στόχοι, περιεχόμενο μαθήματος, η παρατήρηση ως τεχνική συλλογής δεδομένων στο σχολικό περιβάλλον

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ι. (1) Στόχοι, περιεχόμενο μαθήματος, η παρατήρηση ως τεχνική συλλογής δεδομένων στο σχολικό περιβάλλον ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ι (1) Στόχοι, περιεχόμενο μαθήματος, η παρατήρηση ως τεχνική συλλογής δεδομένων στο σχολικό περιβάλλον Στόχοι της Σχολικής Πρακτικής Ι Επιδιώκεται οι φοιτητές/-τριες: Να εξοικειωθούν με

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία των Βιωματικών δράσεων Παιδαγωγικές Αρχές. Ερευνητικές Διαδικασίες. Θεόδωρος Κ. Βεργίδης. Σχ. Σύμβουλος Π.Ε.03

Η καινοτομία των Βιωματικών δράσεων Παιδαγωγικές Αρχές. Ερευνητικές Διαδικασίες. Θεόδωρος Κ. Βεργίδης. Σχ. Σύμβουλος Π.Ε.03 Η καινοτομία των Βιωματικών δράσεων Παιδαγωγικές Αρχές. Ερευνητικές Διαδικασίες Θεόδωρος Κ. Βεργίδης Σχ. Σύμβουλος Π.Ε.03 Εκπαιδευτικές Καινοτομίες: Αλλάζουν το Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Εκπαιδευτικές Καινοτομίες

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Σκοποί ενότητας Να συζητηθούν βασικές παιδαγωγικές αρχές της προσχολικής εκπαίδευσης Να προβληματιστούμε για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Εργαστήριο 1: «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηση και διαδικασίες γραμματισμού

Μαθηση και διαδικασίες γραμματισμού Μαθηση και διαδικασίες γραμματισμού Τι είδους δραστηριότητα είναι ο γραμματισμός; Πότε, πώς και γιατί εμπλέκονται οι άνθρωποι σε δραστηριότητες εγγραμματισμού; Σε ποιες περιστάσεις και με ποιο σκοπό; Καθημερινές

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός εγγραμματισμός στις Φυσικές Επιστήμες

Σχολικός εγγραμματισμός στις Φυσικές Επιστήμες Σχολικός εγγραμματισμός στις Φυσικές Επιστήμες Εισηγητές: Απόστολος Κ. Σωτηρίου Γεώργιος Β. Παπαβασιλείου 20ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων 17&18 Μαρτίου 2009 Αλφαβητισμός Γραμματισμός Literacy Εγγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου

Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Βασίλειος Κωτούλας vaskotoulas@sch.gr h=p://dipe.kar.sch.gr/grss Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας Μάθηση & Εξερεύνηση στο περιβάλλον του Μουσείου Η Δομή της εισήγησης 1 2 3 Δυο λόγια για Στόχοι των Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Η αξιολόγηση ως μηχανισμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιολόγηση του μαθητή Βασικός στόχος της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Citation (ΑΡΑ format): Μουζάκης, Χ. (2017, 2 Μαρτίου). Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo [Webinar], Στο: Webinars ΠΕ19-20 Ιστο-διαλέξεις για καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. εισαγωγή 13. κεφάλαιο 1 ο. Η σημασία των ερωτήσεων για την ανάπτυξη της σκέψης και τη μάθηση 19. κεφάλαιο 2 ο

Περιεχόμενα. εισαγωγή 13. κεφάλαιο 1 ο. Η σημασία των ερωτήσεων για την ανάπτυξη της σκέψης και τη μάθηση 19. κεφάλαιο 2 ο Περιεχόμενα Περιεχόμενα εισαγωγή 13 κεφάλαιο 1 ο Η σημασία των ερωτήσεων για την ανάπτυξη της σκέψης και τη μάθηση 19 Εισαγωγή 21 1.1 Η δύναμη των ερωτήσεων 25 1.2 Προς μια παιδαγωγική του διαλόγου 32

Διαβάστε περισσότερα

O φάκελος μαθητή/-τριας

O φάκελος μαθητή/-τριας O φάκελος μαθητή/-τριας Δρ Δημήτριος Γκότζος Οι διαφάνειες 1-14 και 18-20 αποτελούν προϊόν μελέτης και αποδελτίωσης του Ι.Ε.Π. (2017). Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Δημοτικό http://iep.edu.gr/images/iep/epistimoniki_ypiresia/epist_monades/a_kyklos/evaluation/2017/2a_perigrafiki_dhmotiko.pdf

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Παρουσίαση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας της ΔΕ 10: Ο λαός της Διαθήκης γεννιέται, καθώς πορεύεται στην έρημο

Ε. Παρουσίαση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας της ΔΕ 10: Ο λαός της Διαθήκης γεννιέται, καθώς πορεύεται στην έρημο Ε. Παρουσίαση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας της ΔΕ 10: Ο λαός της Διαθήκης γεννιέται, καθώς πορεύεται στην έρημο 1 η διδακτική ώρα 1 Φάση αφόρμησης / εξέταση της προηγούμενης ΔΕ Τρεις μήνες πέρασαν μετά

Διαβάστε περισσότερα

Οι συζητήσεις Δρ Δημήτριος Γκότζος

Οι συζητήσεις Δρ Δημήτριος Γκότζος Οι συζητήσεις Δρ Δημήτριος Γκότζος Οι διαφάνειες αποτελούν προϊόν μελέτης και αποδελτίωσης του Ι.Ε.Π. (2017). Οδηγός Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο Δημοτικό http://iep.edu.gr/images/iep/epistimoniki_ypiresia/epist_monades/a_kyklos/evaluation/2017/2a_perigrafiki_d

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΠΕΚ Λαμίας Υπεύθυνος: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 9-12 ετών (Δ, Ε,

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου Ενότητα: Φυσικό Περιβάλλον και Οικολογία Κεφάλαιο: Τροφικές

Διαβάστε περισσότερα

"Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!"

Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς! ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:2015-2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6o ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Κατερίνα Σάλτα ΔιΧηΝΕΤ 2017-2018 ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Διεπιστημονικότητα Ιστορία & Φιλοσοφία της Χημείας Γλωσσολογία Χημεία Διδακτική της Χημείας Παιδαγωγική Ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 21, 22,23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011, ΑΘΗΝΑ. 3o ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΓΡΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 21, 22,23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011, ΑΘΗΝΑ. 3o ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 21, 22,23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011, ΑΘΗΝΑ 3o ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ 1 Η ΜΕΡΑ : Παρασκευή, 21/10/2011, 3-10 μμ. Ολομέλεια ανά ΠΕΚ, για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης Ευαισθητοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ. Σύνθεση των Ομάδων Mπομπέτσης Α. και Στεφανή Χ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ. Σύνθεση των Ομάδων Mπομπέτσης Α. και Στεφανή Χ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Σύνθεση των Ομάδων Mπομπέτσης Α. και Στεφανή Χ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΣ Σύνθεση των ομάδων Καθορισμός ρόλων Κατανομή εργασιών Αξιολόγηση Σύνθεση των ομάδων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ

«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Β ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Διδάσκουσες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Καλδή Σταυρούλα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Καλδή Σταυρούλα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η διδακτική μέθοδος project στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καλδή Σταυρούλα Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Οκτώβριος 2014 Α. Εννοιολογική οριοθέτηση της διδακτικής μεθόδου project

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα. Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα

Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα. Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα Στην Γ τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα Το βιβλίο δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΗΗ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη

ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΗΗ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΣΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ ΜΑΘΗΗ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Δρ Ζωή Καραμπατζάκη Τι μας προσφέρουν οι θεωρίες μάθησης; Οι θεωρίες μάθησης προσφέρουν τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσονται, εξελίσσονται και βελτιώνονται

Διαβάστε περισσότερα

1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο..."

1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο..." Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 29-30 Ιουνίου 2013 29/6/2013 Δημητριάδου_Βράντση 1 Η Εννοιολογική Χαρτογράφηση ως όχημα διαφοροποίησης της διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία και Αξιολόγηση στημελέτηπεριβάλλοντος. Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση Σύμβουλος του Π.Ι. Υπεύθυνη για το μάθημα «Μελέτη Περιβάλλοντος»

Διδασκαλία και Αξιολόγηση στημελέτηπεριβάλλοντος. Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση Σύμβουλος του Π.Ι. Υπεύθυνη για το μάθημα «Μελέτη Περιβάλλοντος» Διδασκαλία και Αξιολόγηση στημελέτηπεριβάλλοντος Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση Σύμβουλος του Π.Ι. Υπεύθυνη για το μάθημα «Μελέτη Περιβάλλοντος» Στόχοι της εισήγησης Να εξηγήσει τη φιλοσοφία και να παρουσιάσειτοπεριεχόμενοτης

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς. Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/

Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς. Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Διαφοροποίηση.. τι. γιατί. και πώς Πηλείδου Κωνσταντίνα Σχ. Σύμβουλος 10 ης ΕΠ ΕΑΕ https://pileidou.wordpress.com/ Τι σημαίνει Διαφοροποίηση; Είναι μια συνθετική παιδαγωγική προσέγγιση που συνάδει με τις

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. 1 η ενότητα: 1 η ενότητα: Από τον τόπο μου σ όλη την Ελλάδα Ταξίδια, περιηγήσεις, γνωριμία με ανθρώπους, έθιμα πολιτισμό Περίοδοι διδασκαλίας: 7 1 η περίοδος: Μέρος Α Εισαγωγικά κείμενα Μέσα από κείμενα οι μαθητές:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Τμήμα Ιατρικών εργαστηρίων & Προσχολικής Αγωγής Συντονίστρια: Επίκουρη Καθηγήτρια, Ελένη Μουσένα [Σύγχρονες Τάσεις στην Παιδαγωγική Επιστήμη] «Παιδαγωγικά μέσω Καινοτόμων

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον!

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! 1 ΣΥΝΟΨΗ 150.000 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΜΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΜΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΜΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το κάθε παιδί είναι ξεχωριστή προσωπικότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012 Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α τάξης

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Θέμα διδακτικού υλικού: Όνομα αξιολογητή: Ημερομηνία αξιολόγησης: Γενικές Οδηγίες Να αξιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝΤΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕ 9. Παιδαγωγικές Παρεμβάσεις για Ενίσχυση της Ένταξης. Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 6η Περιφέρεια ν.

ΘΕ 9. Παιδαγωγικές Παρεμβάσεις για Ενίσχυση της Ένταξης. Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 6η Περιφέρεια ν. ΘΕ 9. Παιδαγωγικές Παρεμβάσεις για Ενίσχυση της Ένταξης Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 6η Περιφέρεια ν. Λάρισας Η αρχιτεκτονική της ένταξης Προσπελάσιμα κτίρια Εξοπλισμένες αίθουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΕΣ ΠΕΡΒΟΛΙ ΟΜΟΡΦΟ: Ο κόσμος μας, ένα στολίδι. Τοκμακίδου Ελπίδα

ΓΙΑ ΔΕΣ ΠΕΡΒΟΛΙ ΟΜΟΡΦΟ: Ο κόσμος μας, ένα στολίδι. Τοκμακίδου Ελπίδα ΓΙΑ ΔΕΣ ΠΕΡΒΟΛΙ ΟΜΟΡΦΟ: Ο κόσμος μας, ένα στολίδι Τοκμακίδου Ελπίδα ΠΣ Δημοτικού Κοινωνική διαμεσολάβηση Βιωματική μάθηση Οικοδόμηση της γνώσης «η δημιουργία νοήματος έχει αποδεσμευτεί από την αποκλειστική

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ATS2020 ΤΟΜΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ

Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ATS2020 ΤΟΜΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ATS2020 ΤΟΜΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. Σχεδιασμός στρατηγικών για διερεύνηση 1.1. Εντοπίζουν σημαντικές ανάγκες/ προβλήματα/ ερωτήματα για διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 1 Η αξιολόγηση (µπορεί να) αναφέρεται στον εκπαιδευτικό, στο µαθητή, στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα διδακτικά υλικά στη σχολική µονάδα ή (και) στο θεσµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία (Project)

Ερευνητική Εργασία (Project) Ερευνητική Εργασία (Project) Ερευνητικές Εργασίες (Project) Τι είναι ερευνητική εργασία Σκοπός της ερευνητικής εργασίας Εκπαιδευτική Αξία Προϋποθέσεις επιτυχίας του project Ρόλος του μαθητή Ρόλος του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

«Η μέθοδος Project ορίζεται ως μια σκόπιμη πράξη ολόψυχου ενδιαφέροντος που συντελείται σε ένα κοινωνικό περιβάλλον» (Kilpatrick, 1918)

«Η μέθοδος Project ορίζεται ως μια σκόπιμη πράξη ολόψυχου ενδιαφέροντος που συντελείται σε ένα κοινωνικό περιβάλλον» (Kilpatrick, 1918) «Η μέθοδος Project ορίζεται ως μια σκόπιμη πράξη ολόψυχου ενδιαφέροντος που συντελείται σε ένα κοινωνικό περιβάλλον» (Kilpatrick, 1918) Κάθε οργανωμένη μαθησιακή δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στην εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Καθηγητής/τρια: Αρ. Μαθητών/τριών : Ημερομηνία: Χρόνος: Τμήμα: Ενότητα & Θέμα Μαθήματος: Μάθημα: ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Απαραίτητες προϋπάρχουσες/προαπαιτούμενες γνώσεις (προηγούμενοι/προαπαιτούμενοι

Διαβάστε περισσότερα