ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Δείτε τη συζήτηση που ακολουθεί στο ενημερωτικό σημείωμα NPP σχετικά με τα δικαιώματά σας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. Δείτε τη συζήτηση που ακολουθεί στο ενημερωτικό σημείωμα NPP σχετικά με τα δικαιώματά σας."

Transcript

1 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Πρόκειται για μια επισκόπηση σχετικά με τον τρόπο που οι ιατρικές πληροφορίες που σας αφορούν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αποκαλυφθούν από εμάς καθώς και τα δικαιώματά σας όσον αφορά στις ιατρικές σας πληροφορίες. Για μια πιο επαρκή και ολοκληρωμένη περιγραφή αυτών των θεμάτων, πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά το πλήρες ενημερωτικό σημείωμα του Johns Hopkins σχετικά τις πρακτικές περί ιδιωτικού απορρήτου (NPP), το οποίο βρίσκεται μετά από την παρούσα επισκόπηση. Το Johns Hopkins έχει δεσμευτεί στην προστασία του ιδιωτικού απορρήτου των ιατρικών πληροφοριών που σας αφορούν, τόσο εξαιτίας της επαγγελματικής μας υποχρέωσης απέναντί σας ως ασθενής όσο και εξαιτίας της υποχρέωσής μας έναντι του νόμου. Σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τις ιατρικές πληροφορίες που σας αφορούν. Τέτοια δικαιώματα είναι το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες και το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να παράσχουμε αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους. Τα δικαιώματα αυτά υπόκεινται σε ορισμένους περιορισμούς και, κατά γενικό κανόνα, πρέπει να ασκούνται εγγράφως και να υποβάλλονται σε εμάς. Προκειμένου να ασκήσετε ορισμένα από αυτά τα δικαιώματα, πρέπει να μας χορηγήσετε την έγγραφη συγκατάθεση ή άδειά σας, η οποία θα αναφέρεται ως «Εξουσιοδότηση». Οι εξουσιοδοτήσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία αυτή και πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένες απαραίτητες δηλώσεις. Παρόλο που δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ένα από τα δικά μας έντυπα εξουσιοδότησης, το Johns Hopkins διαθέτει έντυπα εξουσιοδότησης, τα οποία είναι στη διάθεσή σας για χρήση. Δείτε τη συζήτηση που ακολουθεί στο ενημερωτικό σημείωμα NPP σχετικά με τα δικαιώματά σας. Επίσης, επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε τις ιατρικές σας πληροφορίες σε συγκεκριμένες και καθορισμένες περιπτώσεις χωρίς την άδειά σας. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε τις ιατρικές σας πληροφορίες για να σας προσφέρουμε περίθαλψη, για να ζητήσουμε την πληρωμή μας για υπηρεσίες και για να διεκπεραιώσουμε τις δικές μας διαδικασίες περίθαλψης. Επίσης, επιτρέπεται να αποκαλύψουμε τις ιατρικές σας πληροφορίες σε τρίτους σε συγκεκριμένες περιστάσεις, όπως σε κάθε περίπτωση που απαιτείται από τη νομοθεσία, για ερευνητικούς σκοπούς υπό ορισμένες συνθήκες, στις περιπτώσεις κρατικής εποπτείας των διαδικασιών μας και σε άλλες καθορισμένες δραστηριότητες. Δείτε τη συζήτηση που ακολουθεί στο ενημερωτικό σημείωμα NPP σχετικά με το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε τις ιατρικές πληροφορίες για εσάς. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές περί ιδιωτικού απορρήτου του Johns Hopkins, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία για το ιδιωτικό απόρρητο, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που αναγράφονται στο τέλος του ενημερωτικού σημειώματος NPP. (Η παρούσα επισκόπηση πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το πλήρες ενημερωτικό σημείωμα του Johns Hopkins σχετικά με τις πρακτικές περί ιδιωτικού απορρήτου, στο οποίο και επισυνάπτεται.)

2 Ενημερωτικό σημείωμα του Johns Hopkins σχετικά με τις πρακτικές περί ιδιωτικού απορρήτου για παρόχους υπηρεσιών ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η δέσμευσή μας σχετικά με τις ιατρικές σας πληροφορίες Το Johns Hopkins έχει δεσμευτεί για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου των ιατρικών πληροφοριών που σας αφορούν. Δημιουργούμε ένα αρχείο της ιατρικής περίθαλψης και των υπηρεσιών που λαμβάνετε στο Johns Hopkins, το οποίο προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί στην περίθαλψη και τη θεραπεία σας. Θα προστατέψουμε το ιδιωτικό απόρρητο των ιατρικών πληροφοριών που δημιουργούμε ή λαμβάνουμε. Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα σάς ενημερώνει σχετικά με το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε τις ιατρικές πληροφορίες που σας αφορούν. Επίσης, περιγράφει τα δικαιώματά σας και ορισμένες υποχρεώσεις που έχουμε σχετικά με τη χρήση και αποκάλυψη των ιατρικών σας πληροφοριών. Από τη νομοθεσία, υποχρεούμαστε να κάνουμε τα εξής: Να διασφαλίζουμε την προστασία των ιατρικών πληροφοριών που σας αφορούν Να σας δώσουμε το παρόν ενημερωτικό σημείωμα που περιγράφει τις νομικές μας υποχρεώσεις και τις πρακτικές μας περί ιδιωτικού απορρήτου σχετικά με τις ιατρικές σας πληροφορίες και Να τηρούμε τους όρους του ενημερωτικού σημειώματος που ισχύει την εκάστοτε στιγμή. Ορισμός των όρων Όταν λέμε «εσείς/εσάς» στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα, αναφερόμαστε στον ασθενή ή τον συμμετέχοντα σε έρευνα, τον οποίο αφορούν οι ιατρικές πληροφορίες. Όταν λέμε «εμείς», «μας», «εμάς» ή «το Johns Hopkins», αναφερόμαστε σε ένα ή περισσότερα ιδρύματα που καθορίζονται στο τέλος του παρόντος ενημερωτικού σημειώματος. Όταν λέμε «ιατρικές πληροφορίες», περιλαμβάνουμε τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ταυτότητά σας και ενημερώνουν σχετικά με τη σωματική και διανοητική σας υγεία ή κατάσταση στο παρελθόν, το παρόν ή το μέλλον, καθώς και στην παροχή ιατρικής περίθαλψης σε εσάς. Επίσης, οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία για την πληρωμή για υπηρεσίες περίθαλψης, όπως οι εγγραφές τιμολόγησης που σας αφορούν. Ποιος τηρεί όσα αναφέρονται στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα; Οι πρακτικές περί ιδιωτικού απορρήτου που περιγράφονται στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα τηρούνται από όλους τους επαγγελματίες υγείας, τους εργαζομένους, το ιατρικό προσωπικό, οι εκπαιδευόμενοι, οι φοιτητές, οι εθελοντές και οι επαγγελματικοί συνεργάτες των οργανισμών του Johns Hopkins που καθορίζονται στο τέλος του παρόντος ενημερωτικού σημειώματος. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε ιατρικές πληροφορίες για εσάς Στις ακόλουθες ενότητες περιγράφονται διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε ιατρικές πληροφορίες για εσάς. Για κάθε κατηγορία χρήσης ή αποκάλυψης, θα δώσουμε την αντίστοιχη περιγραφή και μερικά παραδείγματα. Ορισμένες πληροφορίες, όπως συγκεκριμένες γενετικές πληροφορίες, συγκεκριμένες πληροφορίες για ναρκωτικά και αλκοόλ, πληροφορίες για τη νόσο HIV και πληροφορίες για τη

3 διανοητική υγεία, υπόκεινται σε ειδικούς περιορισμούς με βάση πολιτειακούς και ομοσπονδιακούς νόμους. Δεσμευόμαστε από κάθε ισχύοντα πολιτειακό και ομοσπονδιακό νόμο που έχει σχέση με την προστασία αυτών των πληροφοριών. Δεν θα αναφερθούν όλες οι περιπτώσεις χρήσης ή αποκάλυψης. Εντούτοις, όλοι οι τρόποι με τους οποίους επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε πληροφορίες, θα εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες. Θεραπεία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε ιατρικές πληροφορίες για εσάς για να σας παράσχουμε ιατρική θεραπεία ή υπηρεσίες. Μπορούμε να αποκαλύψουμε ιατρικές πληροφορίες για εσάς σε γιατρούς, νοσοκόμες, τεχνικούς, φοιτητές ή άλλο προσωπικό που εμπλέκεται στην περίθαλψή σας. Για παράδειγμα, ο γιατρός που σας νοσηλεύει για σπασμένο πόδι θα πρέπει να γνωρίζει ότι έχετε σακχαρώδη διαβήτη, επειδή ο διαβήτης μπορεί να επιβραδύνει τη διαδικασία ίασης. Επιπλέον, ο γιατρός μπορεί να χρειαστεί να ενημερώσει την υπηρεσία σίτισης του νοσοκομείου στην περίπτωση που πάσχετε από σακχαρώδη διαβήτη, για να μπορούμε να φροντίσουμε να λαμβάνετε κατάλληλα γεύματα. Επίσης, μπορούμε να μοιραστούμε ιατρικές πληροφορίες για εσάς με άλλα μέλη του προσωπικού του Johns Hopkins ή με φορείς παροχής υπηρεσιών περίθαλψης, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που δεν σχετίζονται με το Johns Hopkins, για την παροχή ή τον συντονισμό των διαφόρων αναγκών σας, όπως για παράδειγμα, οι συνταγές, οι εργαστηριακές εξετάσεις και οι ακτίνες X. Επίσης, μπορούμε να αποκαλύψουμε ιατρικές πληροφορίες για εσάς σε άτομα εκτός του Johns Hopkins, τα οποία μπορεί να εμπλέκονται στη συνέχιση της ιατρικής σας περίθαλψης μετά την αποχώρησή σας από το Johns Hopkins, όπως για παράδειγμα οι φορείς παροχής υπηρεσιών περίθαλψης, οι μεταφορικές εταιρείες, οι υπηρεσίες κρατικής πρόνοιας και μέλη της οικογένειας. Πληρωμή. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε ιατρικές πληροφορίες για εσάς, προκειμένου η αγωγή και οι υπηρεσίες που λαμβάνετε στο Johns Hopkins ή από άλλους, όπως μια εταιρεία ασθενοφόρων, να μπορούν να χρεωθούν σε εσάς και να παραληφθεί η πληρωμή από εσάς, μια ασφαλιστική εταιρεία ή άλλο τρίτο μέρος. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρειαστεί να δώσουμε πληροφορίες στο ασφαλιστικό σας ταμείο σχετικά με την κάποια χειρουργική επέμβαση που κάνατε στο νοσοκομείο του Johns Hopkins προκειμένου το ασφαλιστικό σας ταμείο να καταβάλλει την πληρωμή ή να σας αποζημιώσει για τη χειρουργική επέμβαση. Επίσης, μπορούμε να ενημερώσουμε το ασφαλιστικό σας ταμείο για μια προτεινόμενη θεραπεία για να διαπιστώσουμε εάν το ταμείο σας θα καλύψει τη θεραπεία. Διαδικασίες περίθαλψης. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε ιατρικές πληροφορίες σχετικά με εσάς για τις διαδικασίες του Johns Hopkins. Αυτές οι περιπτώσεις χρήσης και αποκάλυψης υφίστανται για λόγους ποιότητας των δραστηριοτήτων του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, της εκπαίδευσης επιστημών υγείας του Johns Hopkins και άλλων προγραμμάτων διδασκαλίας. Οι ιατρικές σας πληροφορίες μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν ή να αποκαλυφθούν για λόγους συμμόρφωσης με τον νόμο και τους κανονισμούς, για τον σκοπό της διαπίστευσης, για αξιώσεις, παράπονα ή νομικές αγωγές των ασθενών, για υπεργολαβία ιατρικής περίθαλψης σε τρίτους που έχει σχέση με τις διαδικασίες μας, για νομικές υπηρεσίες, για επιχειρησιακό σχεδιασμό και ανάπτυξη, για επιχειρησιακή διαχείριση και διοίκηση, για την πώληση μέρους ή του συνόλου του Johns Hopkins σε άλλον οργανισμό, για ασφαλιστικές καλύψεις και άλλου είδους ασφαλιστικές δραστηριότητες και για τη λειτουργία των οργανισμών του Johns Hopkins. Για παράδειγμα, μπορούμε να εξετάσουμε ιατρικές πληροφορίες για να βρούμε τρόπους βελτίωσης της αγωγής και των υπηρεσιών που παρέχουμε στους ασθενείς σας. Επίσης, μπορούμε να αποκαλύψουμε πληροφορίες σε γιατρούς, νοσοκόμες, τεχνικούς, φοιτητές ιατρικής και άλλους φοιτητές, καθώς και άλλο προσωπικό του Johns Hopkins, με σκοπό τη βελτίωση της απόδοσης και για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή μπορούμε να μοιραστούμε

4 πληροφορίες με το τμήμα ασφάλειας του Johns Hopkins για την τήρηση της ασφάλειας των εγκαταστάσεών μας. Ανταλλαγή πληροφοριών υγείας: Μπορούμε να μοιραστούμε πληροφορίες που έχουμε λάβει ή έχουμε δημιουργήσει για εσάς με άλλους φορείς παροχής υπηρεσιών περίθαλψης ή άλλα νομικά πρόσωπα του χώρου της περίθαλψης για λόγους θεραπείας και πληρωμής, καθώς και για διαδικασίες περίθαλψης, σύμφωνα με όσα επιτρέπονται από τη νομοθεσία, μέσω του συστήματος Chesapeake Regional Information System for our Patients, Inc. (CRISP), ενός εγκεκριμένου από το κράτος διαδικτυακού συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών υγείας που δραστηριοποιείται σε όλη την επικράτεια. Για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με την ιατρική σας περίθαλψη στο παρελθόν και την τρέχουσα ιατρική σας κατάσταση καθώς και τα φάρμακα που λαμβάνετε, μπορούν να καταστούν διαθέσιμες σε εμάς ή στον γιατρό ή το νοσοκομειακό ίδρυμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης που δεν ανήκει στο Johns Hopkins, εφόσον ο εν λόγω γιατρός ή ίδρυμα συμμετέχουν επίσης στο σύστημα CRISP. Η ανταλλαγή πληροφοριών υγείας μπορεί να προσφέρει ταχύτερη πρόσβαση και καλύτερο συντονισμό των φορέων παροχής υπηρεσιών περίθαλψης και βοήθειας και των λειτουργών δημόσιας υγείας κατά τη λήψη αποφάσεων θεραπείας με πολύ καλύτερη ενημέρωση. Μπορείτε να επιλέξετε να μη συμμετάσχετε στο σύστημα CRISP και να μην επιτρέψετε τους φορείς παροχής υπηρεσιών να αναζητήσουν πληροφορίες για εσάς μέσω του συστήματος ανταλλαγής. Ακόμη και αν επιλέξετε τη μη συμμετοχή σας, συγκεκριμένος όγκος πληροφοριών για εσάς μπορεί να τηρηθεί στο σύστημα ανταλλαγής και οι γιατροί που δίνουν τις συνταγές σας ή σας παρακολουθούν, εφόσον συμμετέχουν στο CRISP, μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε διαγνωστικές πληροφορίες για εσάς, όπως αναφορές αποτελεσμάτων από απεικονιστικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Επίσης, οι γιατροί σας, εφόσον συμμετέχουν στο CRISP, μπορούν να εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ασφαλούς ανταλλαγής μηνυμάτων του CRISP για να συζητούν σχετικά με την περίθαλψή σας. Επίσης, μπορούμε να μοιραστούμε μέσω του CRISP με το ασφαλιστικό σας ταμείο ή την ασφαλιστική σας εταιρεία, με αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση ή τον συντονισμό της περίθαλψής σας, τις πληροφορίες από τα ιατρικά σας αρχεία που τηρούμε ή δημιουργούμε για εσάς, σύμφωνα με όσα επιτρέπονται από τη νομοθεσία. Μπορείτε να επιλέξετε να μη συμμετάσχετε και να μην επιτρέψετε την αναζήτηση ιατρικών πληροφοριών για εσάς μέσω του συστήματος CRISP ή μπορείτε ακόμη να μην επιτρέψετε τον διαμοιρασμό των πληροφοριών σας με το ασφαλιστικό σας ταμείο ή την ασφαλιστική σας εταιρεία, επικοινωνώντας με το σύστημα CRISP στον αριθμό ή συμπληρώνοντας ένα έντυπο μη συμμετοχής και υποβάλλοντάς το στο CRISP ταχυδρομικά ή μέσω της διαδικτυακής τοποθεσίας στη διεύθυνση Όλοι οι οργανισμοί του Johns Hopkins που καθορίζονται στο τέλος του παρόντος ενημερωτικού σημειώματος δεν συμμετέχουν στο σύστημα CRISP. Ο φορέας παροχής υπηρεσιών περίθαλψης μπορεί να σας δώσει πληροφορίες σχετικά με το αν συμμετέχει ή όχι στο σύστημα CRISP. Υπενθυμίσεις για ραντεβού. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας υπενθυμίσουμε το ραντεβού σας με έναν πάροχο υπηρεσιών. Εναλλακτικές επιλογές θεραπείας. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε ή να σας προτείνουμε πιθανές επιλογές θεραπείας ή άλλες εναλλακτικές επιλογές που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν. Παροχές και υπηρεσίες που έχουν σχέση με την υγεία. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για παροχές ή υπηρεσίες που παρέχουμε.

5 Δραστηριότητες εξεύρεσης πόρων. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας παράσχουμε πληροφορίες για δραστηριότητες που επιχορηγούνται από το Johns Hopkins, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων και εκδηλώσεων εξεύρεσης πόρων. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου σας και τις ημερομηνίες κατά τις οποίες λάβατε θεραπεία ή δεχτήκατε υπηρεσίες στο Johns Hopkins. Απαιτείται η έγγραφη εξουσιοδότησή σας (άδεια) στην περίπτωση που θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις ιατρικές σας πληροφορίες, για παράδειγμα το τμήμα όπου σας παρακολούθησαν ή το όνομα του γιατρού που σας είδε, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε να κάνετε μια φιλανθρωπική εισφορά για την υποστήριξη της έρευνας, της διδασκαλίας ή της περίθαλψης ασθενών στο Johns Hopkins σχετικά με τη συγκεκριμένη θεραπεία σας. Δραστηριότητες περισυλλογής στοιχείων για τα μέσα ενημέρωσης. Μπορούμε να επικοινωνήσουμε με εσάς ή με κάποιο από τα μέλη της οικογένειάς σας για να συζητήσουμε εάν θέλετε ή όχι να συμμετάσχετε σε ένα άρθρο για τα έντυπα δημοσίευσης του Hopkins ή για εξωτερικά μέσα ενημέρωσης. Οι δημοσιογράφοι συχνά ζητούν μια συνέντευξη με ασθενείς που τραυματίστηκαν σε ατυχήματα ή βιώνουν συγκεκριμένες ιατρικές συνθήκες ή χειρουργικές διαδικασίες. Για παράδειγμα, ένας δημοσιογράφος που εργάζεται σε ένα άρθρο σχετικά με μια νέα θεραπεία για τον καρκίνο, μπορεί να ρωτήσει εάν υπάρχουν ασθενείς που υφίστανται αυτήν τη θεραπεία και που μπορεί να είναι πρόθυμοι να δώσουν συνέντευξη. Απαιτείται η έγγραφη εξουσιοδότησή σας (άδεια) εάν θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε από τις ιατρικές σας πληροφορίες για τέτοιου είδους σκοπούς περισυλλογής στοιχείων για μέσα ενημέρωσης. Νοσοκομειακός κατάλογος (μόνο για νοσοκομεία). Εάν νοσηλευτείτε, μπορούμε να συμπεριλάβουμε μερικές πληροφορίες για εσάς στον νοσοκομειακό κατάλογο, δηλαδή τη λίστα με τους ασθενείς που νοσηλεύονται τη δεδομένη στιγμή. Αυτό γίνεται έτσι ώστε τα μέλη της οικογένειάς σας, οι φίλοι και οι κληρικοί να μπορούν να σας επισκεφτούν στο νοσοκομείο και γενικώς να γνωρίζουν πώς είστε. Στις πληροφορίες αυτές μπορεί να συμπεριλαμβάνεται το ονοματεπώνυμό σας, το πού βρίσκεστε στο νοσοκομείο, η γενική σας κατάσταση (π.χ. καλή, σοβαρή κ.λπ.) και το θρήσκευμά σας. Οι πληροφορίες του καταλόγου, εκτός από το θρήσκευμά σας, μπορούν επίσης να αποκαλυφθούν στα άτομα που ρωτούν για εσάς δηλώνοντας το πλήρες ονοματεπώνυμό σας. Το θρήσκευμά σας μπορεί να δοθεί σε μέλη του κλήρου, όπως πάστορες ή ραβίνους, ακόμη και αν δεν σας ζητήσουν δηλώνοντας το πλήρες ονοματεπώνυμό σας. Εάν δεν συμφωνείτε με το να συμπεριληφθούν αυτές οι πληροφορίες στον νοσοκομειακό κατάλογο, πρέπει να ενημερώσετε τους θεράποντές σας ή να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία για το ιδιωτικό απόρρητο, όπως αναγράφεται στο τέλος του παρόντος ενημερωτικού σημειώματος, και να συμπληρώσετε ένα αίτημα για τη μη συμπερίληψή σας στον νοσοκομειακό κατάλογο. Άτομα που εμπλέκονται στην περίθαλψή σας ή την πληρωμή για την περίθαλψή σας. Εκτός και αν απαντήσετε αρνητικά, μπορούμε να κοινοποιήσουμε ιατρικές πληροφορίες σε οποιονδήποτε εμπλέκεται στην ιατρική σας περίθαλψη, όπως κάποιος φίλος, ένα μέλος της οικογένειάς σας ή οποιοδήποτε άτομο υποδείξετε εσείς. Επίσης, μπορούμε να δώσουμε πληροφορίες σε κάποιον που συνεισφέρει στην πληρωμή της περίθαλψής σας. Εκτός και αν απαντήσετε αρνητικά, μπορούμε επίσης να ενημερώσουμε την οικογένεια ή φίλους σας σχετικά με τη γενική σας κατάσταση και το γεγονός ότι βρίσκεστε στο νοσοκομείο. Επιπλέον, μπορούμε να αποκαλύψουμε πληροφορίες στον εκπρόσωπο του ασθενή. Εάν ένα άτομο είναι εξουσιοδοτημένο με βάση τον νόμο να λαμβάνει για εσάς αποφάσεις για την περίθαλψή σας, το Johns Hopkins θα αντιμετωπίσει αυτόν τον εκπρόσωπο του ασθενή με τον ίδιο τρόπο που θα αντιμετώπιζε εσάς όσον αφορά στις ιατρικές σας πληροφορίες. Οι γονείς και οι νόμιμοι

6 κηδεμόνες θεωρούνται κατά γενικό κανόνα εκπρόσωποι ασθενή για τους ανηλίκους, εκτός και αν επιτρέπεται από τον νόμο στους ανηλίκους να ενεργούν για δικό τους λογαριασμό και να λαμβάνουν τις δικές τους ιατρικές αποφάσεις όταν συντρέχουν ορισμένες περιστάσεις. Προσπάθειες ανακούφισης από καταστροφές. Μπορούμε να αποκαλύψουμε ιατρικές πληροφορίες για εσάς σε έναν οργανισμό που συμπαρίσταται σε μια προσπάθεια ανακούφισης από καταστροφές, προκειμένου η οικογένειά σας να μπορεί να ενημερωθεί για την κατάσταση, τη θέση σας και το πού ακριβώς βρίσκεστε. Εάν δεν θέλετε να αποκαλύψουμε τις ιατρικές σας πληροφορίες για αυτόν τον σκοπό, δεν θα κάνουμε τη γνωστοποίηση εκτός και αν πρέπει να ανταποκριθούμε σε περίπτωση ανάγκης. Ερευνητικές και συναφείς δραστηριότητες. Το Johns Hopkins διεξάγει έρευνα για τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας ανά τον κόσμο. Όλα τα ερευνητικά έργα που διεξάγονται υπό το Johns Hopkins πρέπει να εγκριθούν μέσω ειδικής διαδικασίας ελέγχου, για την προστασία της ασφάλειας, της ευημερίας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών του ασθενή. Οι ιατρικές πληροφορίες για εσάς μπορεί να σημαντικές για τις περαιτέρω ερευνητικές προσπάθειες και τη δημιουργία νέων γνώσεων. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε ιατρικές πληροφορίες σχετικά με τους ασθενείς μας για ερευνητικούς σκοπούς υπό συγκεκριμένους κανόνες που καθορίζονται από τις διατάξεις περί εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, οι οποίες περιλαμβάνονται στην ομοσπονδιακή και την πολιτειακή νομοθεσία. Οι ερευνητές μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας για να διερευνήσουν το ενδιαφέρον σας για τη συμμετοχή σε συγκεκριμένες ερευνητικές μελέτες, αφού λάβουν την εξουσιοδότηση (άδεια) ή την έγκρισή σας για να επικοινωνήσει μαζί σας ένα ειδικό συμβούλιο ελέγχου. Η εγγραφή σας αυτές τις μελέτες μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον εφόσον ενημερωθείτε για τη μελέτη, είχατε τη δυνατότητα να υποβάλετε ερωτήσεις και υποδείξατε την προθυμία σας να συμμετάσχετε υπογράφοντας ένα έντυπο εξουσιοδότησης (άδεια). Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ομοσπονδιακή νομοθεσία μάς επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις ιατρικές σας πληροφορίες για ερευνητικούς σκοπούς χωρίς την εξουσιοδότησή σας (άδεια), υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνουμε την έγκριση από ένα ειδικό συμβούλιο ελέγχου. Οι μελέτες αυτές δεν θα επηρεάσουν τη θεραπεία ή την ευημερία σας και οι ιατρικές σας πληροφορίες θα εξακολουθούν να προστατεύονται. Για παράδειγμα, μια ερευνητική μελέτη μπορεί να αφορά μια διαγραμματική ανασκόπηση για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων σε ασθενείς που έλαβαν διαφορετικά είδη θεραπείας. Επίσης, η ομοσπονδιακή νομοθεσία επιτρέπει στους ερευνητές να έχουν πρόσβαση στις ιατρικές σας πληροφορίες κατά την προετοιμασία ερευνητικών μελετών ή να χρησιμοποιήσουν, αν το θέλουν, αυτές τις πληροφορίες για ερευνητικούς σκοπούς μετά τον θάνατό σας. Επιπλέον, η ομοσπονδιακή νομοθεσία μάς επιτρέπει να δημιουργήσουμε ένα «σύνολο περιορισμένων στοιχείων» δηλ. περιορισμένο όγκο ιατρικών πληροφοριών από τις οποίες έχουν αφαιρεθεί σχεδόν όλες οι ιατρικές πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή σας, όπως το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση, ο αριθμός κοινωνικής ασφάλισης και ο αριθμός ιατρικού φακέλου και να μοιραστούμε αυτό το σύνολο με όλους όσοι έχουν υπογράψει σύμβαση με την υπόσχεση ότι θα χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς, καθώς και για σκοπούς που έχουν σχέση με τη δημόσια υγεία και τις διαδικασίες περίθαλψης και ότι θα προστατέψουν το ιδιωτικό απόρρητο των πληροφοριών αυτών. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Θα αποκαλύψουμε ιατρικές πληροφορίες για εσάς εφόσον αυτό απαιτείται από την ομοσπονδιακή ή την πολιτειακή νομοθεσία.

7 Για την αποτροπή σοβαρής απειλής για τη υγεία ή την ασφάλεια. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε ιατρικές πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν είναι απαραίτητο για την πρόληψη ή την άμβλυνση μιας σοβαρής και επικείμενης απειλής για την υγεία και την ασφάλειά σας ή για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια ή την υγεία και την ασφάλεια άλλου προσώπου. Κάθε τέτοια αποκάλυψη γίνεται για να βοηθήσουμε στον τερματισμό ή τη μείωση της απειλής. Δωρεά οργάνων, οφθαλμών και ιστού. Εάν είστε δωρητής οργάνων, οφθαλμών ή ιστού, μπορούμε να κοινοποιήσουμε ιατρικές πληροφορίες σε οργανισμούς που διαχειρίζονται την παροχή ή τη μεταμόσχευση οργάνων, οφθαλμών ή ιστού, ή σε τράπεζες δωρεάς οργάνων, οφθαλμών ή ιστού, ανάλογα με τις ανάγκες, για να βοηθήσουμε στην παροχή, τη μεταμόσχευση ή τη δωρεά οργάνων, οφθαλμών ή ιστού. Στρατός. Εάν ανήκετε στις ένοπλες δυνάμεις, μπορούμε να κοινοποιήσουμε ιατρικές πληροφορίες για εσάς στις στρατιωτικές αρχές σύμφωνα με την εξουσιοδότηση ή τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Επίσης, μπορούμε να κοινοποιήσουμε ιατρικές πληροφορίες σχετικά με στρατιωτικό προσωπικό άλλης χώρας στις αντίστοιχες στρατιωτικές αρχές σύμφωνα με την εξουσιοδότηση ή τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Εργατική αποζημίωση. Μπορούμε να αποκαλύψουμε ιατρικές πληροφορίες σχετικά με εσάς για τα προγράμματα εργατικής αποζημίωσης ή συναφή προγράμματα σύμφωνα με την εξουσιοδότηση ή τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν παροχές για τραυματισμούς ή ασθένειες που έχουν σχέση με την εργασία. Αποκαλύψεις που έχουν σχέση με τη δημόσια υγεία. Μπορούμε να αποκαλύψουμε ιατρικές πληροφορίες σχετικά με εσάς για λόγους δημόσιας υγείας. Στους λόγους αυτούς κατά γενικό κανόνα περιλαμβάνεται τα εξής: Αποτροπή ή έλεγχος νόσου (όπως ο καρκίνος και η φυματίωση), τραυματισμού ή αναπηρίας Αναφορά συμβάντων ζωτικής σημασίας, όπως οι γεννήσεις και οι θάνατοι Αναφορά κακοποίησης ή αμέλειας παιδιού Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών ή εποπτείας που έχουν σχέση τρόφιμα, φάρμακα ή ελαττώματα ή προβλήματα με προϊόντα Ενημέρωση ατόμων για την ανάκληση, την επισκευή ή την αντικατάσταση προϊόντων που ενδέχεται να χρησιμοποιούν Ενημέρωση ατόμου που ενδέχεται να έχει εκτεθεί σε νόσο ή ενδέχεται να κινδυνεύει να μολύνει ή να μεταδώσει μια νόσο ή κατάσταση Αναφορά στον εργοδότη ευρημάτων που έχουν σχέση με ασθένεια ή τραυματισμό που έχει σχέση με την εργασία ή ιατρική εποπτεία που σχετίζεται με τον χώρο εργασίας και Ενημέρωση της αρμόδιας κρατικής αρχής σύμφωνα με την εξουσιοδότηση ή τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, στην περίπτωση που θεωρούμε ότι ένας ασθενής υπήρξε θύμα κακοποίησης, αμέλειας ή ενδοοικογενειακής βίας. Δραστηριότητες που έχουν σχέση με την επίβλεψη της υγείας. Μπορούμε να αποκαλύψουμε ιατρικές πληροφορίες σε κρατικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αδειοδότησης, ελέγχου και διαπίστευσης, σύμφωνα με την εξουσιοδότηση ή τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Νομικές διαδικασίες, αγωγές και άλλες νομικές ενέργειες. Μπορούμε να αποκαλύψουμε πληροφορίες σε δικαστήρια, δικηγόρους και δικαστικούς υπαλλήλους εφόσον παραλάβουμε δικαστική απόφαση, κλήτευση, αίτημα ανακάλυψης, ένταλμα, επιδοτήριο ή άλλη νόμιμη οδηγία από αυτά τα δικαστήρια ή άλλες δημόσιες αρχές και στο πλαίσιο άλλων συγκεκριμένων

8 νόμιμων, δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών ή για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας έναντι αγωγής που κατατέθηκε εναντίον μας. Αστυνομικές αρχές. Εάν αυτό μας ζητηθεί από τις αστυνομικές αρχές και σύμφωνα με την εξουσιοδότηση ή τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, μπορούμε να κοινοποιήσουμε ιατρικές πληροφορίες: Για την αναγνώριση ή τον εντοπισμό ενός υπόπτου, καταζητούμενου, βασικού μάρτυρα ή αγνοούμενου Σχετικά με φερόμενο θύμα εγκλήματος εφόσον, υπό ορισμένες περιοριστικές συνθήκες, δεν είμαστε σε θέση να λάβουμε τη συγκατάθεση του εν λόγω ατόμου Σχετικά με θάνατο για τον οποίο υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι αποτέλεσμα εγκληματικής συμπεριφοράς Σχετικά με εγκληματική συμπεριφορά εντός του Johns Hopkins και Σε περίπτωση ιατρικού επείγοντος, για την αναφορά ενός εγκλήματος, της τοποθεσίας του εγκλήματος ή των θυμάτων, ή της ταυτότητας, της περιγραφής ή της τοποθεσίας του ατόμου που διέπραξε το έγκλημα. Ιατροδικαστές και γραφεία τελετών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορούμε να αποκαλύψουμε ιατρικές πληροφορίες σε έναν ιατροδικαστή. Αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο, για παράδειγμα, για την αναγνώριση ενός αποβιώσαντα ή για τον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου. Επίσης, μπορούμε να αποκαλύψουμε ιατρικές πληροφορίες σε γραφεία τελετών ανάλογα με τις ανάγκες, για να μπορούν να διεκπεραιώσουν το καθήκον τους. Δραστηριότητες που έχουν σχέση με την εθνική ασφάλεια και την υπηρεσία πληροφοριών. Σύμφωνα με την εξουσιοδότηση ή τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, μπορούμε να αποκαλύψουμε ιατρικές πληροφορίες σχετικά με εσάς σε εξουσιοδοτημένους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους για λόγους κατασκοπείας, αντικατασκοπείας και άλλες δραστηριότητες που έχουν σχέση με την εθνική ασφάλεια. Υπηρεσίες προστασίας για τον Πρόεδρο των Η.Π.Α. και άλλους. Σύμφωνα με την εξουσιοδότηση ή τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, μπορούμε να αποκαλύψουμε ιατρικές πληροφορίες σχετικά με εσάς σε εξουσιοδοτημένους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους ούτως ώστε να μπορούν να διεξαγάγουν ειδικές έρευνες ή να παράσχουν προστασία στον Πρόεδρο των Η.Π.Α., άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή επικεφαλείς άλλων κρατών. Έγκλειστοι. Εάν είστε έγκλειστος σε σωφρονιστικό ίδρυμα ή βρίσκεστε υπό κράτηση από αστυνομικούς, μπορούμε να κοινοποιήσουμε ιατρικές πληροφορίες για εσάς στο σωφρονιστικό ίδρυμα σύμφωνα με την εξουσιοδότηση ή τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Επαγγελματικοί συνεργάτες. Μπορούμε να μοιραστούμε τις ιατρικές σας πληροφορίες με τρίτους, οι οποίοι αναφέρονται ως «επαγγελματικοί συνεργάτες» και παρέχουν διάφορες υπηρεσίες σε εμάς ή για εμάς, ή για λογαριασμό μας, όπως είναι οι υπηρεσίες τιμολόγησης, συνταγογράφησης και συντήρησης λογισμικού καθώς και οι νομικές υπηρεσίες. Περιπτώσεις τυχαίας αποκάλυψης. Παρόλο που λαμβάνουμε μέτρα σε λογικό πλαίσιο για να διασφαλίζουμε το ιδιωτικό απόρρητο των ιατρικών σας πληροφοριών, ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά λάθος συγκεκριμένες περιπτώσεις αποκάλυψης των ιατρικών σας πληροφοριών. Για παράδειγμα, άλλοι ασθενείς μπορεί να δουν το όνομά σας σε ένα φύλλο εισαγωγής ή ένας επισκέπτης του νοσοκομείου να ακούσει κατά λάθος την εμπιστευτική συζήτηση ενός γιατρού με άλλον πάροχο υπηρεσιών ή ασθενή.

9 Άλλες χρήσεις των ιατρικών πληροφοριών Τυχόν άλλες περιπτώσεις χρήσης και αποκάλυψης ιατρικών πληροφοριών που δεν καλύπτονται στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα θα πραγματοποιούνται μόνο μετά από την έγγραφη εξουσιοδότησή σας (άδεια). Εάν μας παράσχετε την εξουσιοδότηση (άδεια) να χρησιμοποιήσουμε ή να αποκαλύψουμε ιατρικές πληροφορίες που σας αφορούν, μπορείτε να ανακαλέσετε (να αποσύρετε) αυτήν την εξουσιοδότηση (άδεια), εγγράφως, οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, κάθε χρήση και αποκάλυψη που πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάκλησή της δεν επηρεάζεται από αυτήν την ενέργειά σας και δεν μπορούμε να ανακαλέσουμε περιπτώσεις αποκάλυψης που πραγματοποιήσαμε ήδη με την εξουσιοδότησή σας (άδεια). Εάν η ανάκληση της εξουσιοδότησής σας έχει σχέση με ερευνητικές δραστηριότητες, οι ερευνητές θα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις ιατρικές πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει πριν από την ανάκληση εφόσον τις χρειάζονται για την ερευνητική μελέτη ή την παρακολούθηση της μελέτης. Τα δικαιώματά σας σχετικά με τις ιατρικές πληροφορίες που σας αφορούν Οι φάκελοι με τις ιατρικές σας πληροφορίες ανήκουν στην ιδιοκτησία του Johns Hopkins. Ωστόσο, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σχετικά με τις ιατρικές πληροφορίες που σας αφορούν και που τηρούμε για εσάς: Δικαίωμα επιθεώρησης και αντιγραφής. Με συγκεκριμένες εξαιρέσεις (όπως οι σημειώσεις από ψυχοθεραπείες, οι πληροφορίες που συλλέγονται για ορισμένες νομικές διαδικασίες και οι ιατρικές πληροφορίες για τις οποίες υπάρχει απαγόρευση από τον νόμο), έχετε το δικαίωμα να επιθεωρήσετε ή/και να λάβετε αντίγραφο του ιατρικού σας φακέλου και του αρχείου χρεώσεών σας καθώς και κάθε άλλου αρχείου που χρησιμοποιήθηκε από εμάς για να λάβουμε αποφάσεις για εσάς. Πρέπει να υποβάλετε το αίτημά σας εγγράφως στον θεράποντά σας ή στο αρμόδιο τμήμα ιατρικών φακέλων. Μπορούμε να σας χρεώσουμε ένα ποσό σε λογικά πλαίσια για την αντιγραφή του φακέλου σας. Μπορούμε να αρνηθούμε την πρόσβαση, υπό ορισμένες συνθήκες, όπως στην περίπτωση που πιστεύουμε ότι μπορεί να τεθείτε σε κίνδυνο εσείς ή κάποιος άλλος. Μπορείτε να ζητήσετε να ορίσουμε επαγγελματία υγείας με κατάλληλη άδεια για να ελέγξει την άρνηση. Θα συμμορφωθούμε με το αποτέλεσμα του ελέγχου. Δικαίωμα να ζητήσετε τροποποίηση. Εάν θεωρείτε ότι οι ιατρικές πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς είναι λανθασμένες ή μη ολοκληρωμένες, μπορείτε να μας ζητήσετε να τροποποιήσουμε τις πληροφορίες. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τροποποίηση για όσο διάστημα οι πληροφορίες τηρούνται από ή για το Johns Hopkins στον ιατρικό σας φάκελο και το αρχείο χρεώσεών σας ή τυχόν άλλων αρχείων που χρησιμοποιήθηκαν από εμάς για να λάβουμε αποφάσεις για εσάς. Πρέπει να υποβάλετε το αίτημά σας εγγράφως, όπως εξηγείται στο τέλος του παρόντος ενημερωτικού σημειώματος, μαζί με μια εξήγηση των λόγων για τους οποίους είναι απαραίτητη η τροποποίηση. Εάν αποδεχτούμε το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε ότι συμφωνούμε και θα αλλάξουμε τα αρχεία μας. Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε οτιδήποτε βρίσκεται στο αρχείο. Προσθέτουμε τις πρόσθετες πληροφορίες σε παράρτημα. Με τη βοήθειά σας, θα ενημερώσουμε τρίτους που διαθέτουν τις λανθασμένες ή μη ολοκληρωμένες ιατρικές πληροφορίες. Εάν αρνηθούμε το αίτημά σας, θα σας εξηγήσουμε εγγράφως τους λόγους για τους οποίους δεν προβήκαμε στην αλλαγή και θα σας εξηγήσουμε τα δικαιώματά σας. Μπορούμε να αρνηθούμε το αίτημά σας στις περιπτώσεις που οι ιατρικές πληροφορίες:

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές

Αναθ. Μαΐου 2010. *smith&nephew. Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Αναθ. Μαΐου 2010 *smith&nephew Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές Κώδικας δεοντολογίας και επιχειρηματικές αρχές 1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ SMITH & NEPHEW Μαΐου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ. Οι αξίες μας. Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα. Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Οι αξίες μας Φροντίδα Παγκόσμια Ομαδική Εργασία Συνεχής Βελτίωση Διατηρούμε τα Υψηλότερα Δεοντολογικά Πρότυπα Ένα μήνυμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό μας Η Η Colgate-Palmolive

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN

Εισαγωγή. Alastair Kent Πρόεδρος της EGAN ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Εισαγωγή Ασθενείς µε χρόνιες παθήσεις είναι συχνά πρόθυµοι δηλώσουν συµµετοχή σε κλινικές µελέτες, ελπίζοντας ότι η προσφορά τους θα βοηθήσει την έρευνα να ανακαλύψει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική

Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Επιχειρηματική Πρακτική Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική CSL Limited Ιούλιος 2013 Περιεχόμενα > < Προηγούμενη σελίδα Περιεχόμενα Επόμενη σελίδα > Ο Κώδικάς μας για Υπεύθυνη Πρακτική Εστίαση στον Πελάτη. Καινοτομία. Ακεραιότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron

Ο τρόπος εργασίας μας. Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Ο τρόπος εργασίας μας Κώδικας δεοντολογίας για τον Όμιλο Belron Περιεχόμενα Ο τρόπος εργασίας μας Ο τρόπος εργασίας μας μεταξύ μας με άλλους Ο τρόπος διαχείρισης της επιχείρησης Επικοινωνία & πηγές μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε

Κώδικας δεοντολογίας. Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Κώδικας δεοντολογίας Ποιοι είμαστε και πώς εργαζόμαστε Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τον κώδικα δεοντολογίας της AkzoNobel. Το 2008 η AkzoNobel επαναπροσδιόρισε τις εταιρικές της αξίες. Οι αξίες αυτές είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΚώδικαςΣυμπεριφοράς. Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy

ΚώδικαςΣυμπεριφοράς. Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy ΚώδικαςΣυμπεριφοράς Ηθική. βάσησχεδίου. Διαδραστικόςοδηγός ηθικής της NobleEnergy ΚώδικαςΣυμπεριφοράς Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ 1 ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ, ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ 2 Ο ΚΩΔΙΚΑΣΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 4 ΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Be well ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΣ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΣ. Κώδικας συμπεριφοράς Έκδοση III

Be well ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΣ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΜΑΣ. Κώδικας συμπεριφοράς Έκδοση III Be well ΟΙ ΞΙΣ ΚΙ Τ ΠΡΟΤΥΠ ΜΣ Η ΒΣΗ ΤΗΣ ΠΙΤΥΧΙΣ ΜΣ Κώδικας συμπεριφοράς Έκδοση III ΠΡΟΣΘΤΗ ΒΟΗΘΙ Πόροι για τους υπαλλήλους μας Προϊστάμενος ή διευθυντής Πρώτο μέλημά σας είναι να συμβουλευτείτε το άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care

Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care Βιβλιάριο Ασφάλειας Direct Care 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση

Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Επικαιροποίηση 2010 Τα δικαιώματά σας όταν μετακινείστε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οι διατάξεις της ΕΕ για την κοινωνική ασφάλιση Τα

Διαβάστε περισσότερα

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ EMIRATES ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ (Σημείωση: Αν βρίσκεστε στις Η.Π.Α., διαφορετικοί Όροι Μεταφοράς θα έχουν εφαρμογή: ιδ. www.emirates.com/us/english) Δημοσιεύθηκε στις 10 Μαΐου 2012 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Δικαιώματα Τελικού Χρήστη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ UPS Έκδοση UTA05072014 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή 1.1 Γενικά Η TÜV HELLAS A.E. στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για Πιστοποίηση Προϊόντων προσφέρει - μέσω της Διεύθυνσης Agrisystems - σε ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις (πελάτες) τις υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

[I acknowledge receipt of the Electronic Health Information System Fact Sheet. I have read and understand the Fact Sheet.]

[I acknowledge receipt of the Electronic Health Information System Fact Sheet. I have read and understand the Fact Sheet.] NYU LANGONE MEDICAL CENTER NYU Hospitals Center και NYU School of Medicine Συγκατάθεση για Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφοριών Υγείας [Consent for Electronic Health Information System] Έχω λάβει το Φύλλο Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο Ασφάλειας Οχημάτων

Βιβλιάριο Ασφάλειας Οχημάτων Βιβλιάριο Ασφάλειας Οχημάτων 1 ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την ασφάλειά σας. Είμαστε αποφασισμένοι να σας παρέχουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση ανά πάσα στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η ακεραιότητά μας. Ακεραιότητα στην πράξη. Η ακεραιότητα υπερισχύει.

Η ακεραιότητά μας. Ακεραιότητα στην πράξη. Η ακεραιότητα υπερισχύει. Η ακεραιότητά μας Η επιτυχία της Baxter βασίζεται στην ατομική υπευθυνότητα για αποτελέσματα και ακεραιότητα. Ασθενείς, ιατροί, πελάτες, ρυθμιστικές αρχές, επενδυτές αλλά και οι υπάλληλοί μας βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων

Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων GOC Care AGED AND COMMUNITY CARE SERVICES Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων Ένας Οδηγός για την κατανόηση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων στο Brisbane και στο Gold

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας

Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας Απόδοση με σκοπό Παγκόσμιος Κώδικας Δεοντολογίας 3 Επιστολή από την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο 4 Αξίες της PepsiCo Ο Σκοπός πίσω από την απόδοση 5 Διεξαγωγή επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές)

Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές) Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές) Φρανκφούρτη, Μάιος 2014 Εκδότης: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Άρθρο 1 - Ορισμοί... Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής... Άρθρο 3 - Εισιτήρια... Άρθρο 4 Ναύλοι,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών.

Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και. απαιτήσεων. Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών. Οδηγός σχετικά με τη διαχείριση διασυνοριακών πιστώσεων και απαιτήσεων Υποστήριξη των ΜΜΕ στην εκτέλεση των διασυνοριακών απαιτήσεων Ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους

Διαβάστε περισσότερα