Πεδίο εφαρμογής: Σύστημα Τοποθεσία/κέντρο: Τμήμα:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πεδίο εφαρμογής: Σύστημα Τοποθεσία/κέντρο: Τμήμα:"

Transcript

1 Τίτλος: Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας Πολιτική Διαδικασία Οδηγία Άλλο: Advocate Health Care Πεδίο εφαρμογής: Σύστημα Τοποθεσία/κέντρο: Τμήμα: I. ΣΚΟΠΟΣ A. Ο βασικός σκοπός της Advocate Health Care (AHC) είναι να παρέχει ποιοτική υγειονομική περίθαλψη και υπηρεσίες υγείας που ικανοποιούν αποτελεσματικά και αποδοτικά τις ανάγκες των ατόμων και οικογενειών που κατοικούν σε κοινότητες που εξυπηρετούνται από την AHC. Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, η AHC αναφέρεται στα εξής νοσοκομεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: BroMenn Medical Center, Christ Medical Center, Condell Medical Center, Eureka Hospital, Good Samaritan Hospital, Good Shepherd Hospital, Illinois Masonic Medical Center, Lutheran General Hospital, Sherman Hospital, South Suburban Hospital και Trinity Hospital. II. ΠΟΛΙΤΙΚΗ A. Η πολιτική περιγράφει τις ενέργειες που μπορεί να λάβει η AHC για την είσπραξη των χρεώσεων του νοσοκομείου για τις υπηρεσίες που παρέχονται στους ασθενείς της AHC. Η πολιτική περιγράφει επίσης τη διαδικασία και τα χρονικά πλαίσια που σχετίζονται με αυτές τις δραστηριότητες είσπραξης, τις ενέργειες που μπορεί να λάβει η AHC σε περίπτωση μη πληρωμής και τις εύλογες προσπάθειες που πρέπει να καταβάλει η AHC για να προσδιορίσει εάν ο ασθενής είναι επιλέξιμος για Οικονομική Βοήθεια. B. Αυτή η πολιτική καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η AHC επικοινωνεί με τους ασθενείς σχετικά με τα ποσά που οφείλονται για τις υπηρεσίες που παρέχονται από την AHC. C. Αυτή η πολιτική καθορίζει επίσης τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η AHC μπορεί να διαγράψει λογαριασμούς ασθενών ως επισφαλή χρέη και τη διαδικασία για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των διαγραφών των λογαριασμών του ασθενούς. D. Η AHC δεν θα συμμετάσχει σε Έκτακτες Ενέργειες Είσπραξης, όπως περιγράφονται στην ενότητα 501(r) του κώδικα δημοσίων εσόδων (Internal Revenue Code). E. Πρόθεση των πολιτικών και διαδικασιών που αναφέρονται στην παρούσα είναι η συμμόρφωση με τους πολιτειακούς κανονισμούς και την ενότητα 501(r) του Κώδικα Δημοσίων Εσόδων και με τις σχετικές οδηγίες. 1

2 F. Η τελική εξουσία για να καθοριστεί εάν η Advocate έχει καταβάλει εύλογες προσπάθειες για τον καθορισμό της επιλεξιμότητας για τη FAP ανήκει στον Οργανισμό Κύκλου Κοινών Εσόδων της AHC. II. ΟΡΙΣΜΟΙ/ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ A. Αίτηση: Σημαίνει μια αίτηση για Οικονομική Βοήθεια που θα συμπληρωθεί από έναν ασθενή. B. Περίοδος της αίτησης: Κατά την περίοδο της αίτησης, η AHC θα αποδεχτεί και θα επεξεργαστεί μια αίτηση για Οικονομική Βοήθεια. Η Περίοδος Αιτήσεων αρχίζει από την ημερομηνία που η περίθαλψη παρέχεται στο άτομο και λήγει την 240 ή ημέρα μετά την ημερομηνία της πρώτης κατάστασης χρέωσης για την περίθαλψη. C. Διαγραφή επισφαλών χρεών: Μια προσαρμογή σε έναν λογαριασμό ασθενούς για τα ποσά που θεωρούνται ανεπίδεκτα εισπράξεως, αλλά ο ασθενής έχει τη δυνατότητα να καταβάλει το οφειλόμενο υπόλοιπο. Ο προσδιορισμός αυτός βασίζεται στη χρήση καθιερωμένων κριτηρίων συλλογής και πραγματοποιείται μόνο αφού ένας λογαριασμός έχει χρεωθεί και έχουν καταβληθεί οι κατάλληλες προσπάθειες είσπραξης. D. Προσαρμογή της σύμβασης: Μια προσαρμογή αναρτημένη στο λογαριασμό του ασθενούς, ώστε να αντικατοπτρίζει τη διαφορά μεταξύ των συνολικών εξόδων του ασθενούς σε καθορισμένες τιμές και της πραγματικής αποζημίωσης που αναμένεται από τρίτους πληρωμές, σύμφωνα με τους κανονισμούς ή τις συμβατικές ρυθμίσεις. E. Έκτακτες ενέργειες εισπράξεων (το ακρωνύμιο στα αγγλικά είναι «ECAs»): Πρόκειται για ενέργειες εισπράξεων που απαιτούν νομική ή δικαστική διαδικασία και μπορούν να περιλαμβάνουν άλλες δραστηριότητες, όπως την πώληση του χρέους σε ένα άλλο μέρος ή την αναφορά αρνητικών πληροφοριών σε οργανισμούς ή γραφεία πιστοληπτικής φερεγγυότητας. Η AHC δεν εμπλέκεται σε ECAs, ούτε επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών εισπράξεων να εμπλέκονται σε ECΑs. F. Οικονομική Βοήθεια: Οικονομική Βοήθεια είναι η βοήθεια που προσφέρεται από την AHC σε ασθενείς που πληρούν ορισμένα οικονομικά και άλλα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως ορίζονται στην Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας (FAP) της Advocate για να τους βοηθήσει να αποκτήσουν τους αναγκαίους πόρους για να πληρώσουν για ιατρικά αναγκαίες ή επείγουσες ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται από την AHC σε ένα νοσοκομειακό περιβάλλον. Οι επιλέξιμοι ασθενείς μπορεί να περιλαμβάνουν ανασφάλιστους ασθενείς, ασθενείς χαμηλού εισοδήματος και 2

3 ασθενείς που έχουν μερική κάλυψη, αλλά αδυνατούν να πληρώσουν μέρος ή το σύνολο του υπολοίπου των ιατρικών λογαριασμών τους. Η Οικονομική Βοήθεια δεν περιλαμβάνει συμβατικές προβλέψεις με ασφαλιστικές εταιρείες και άλλη ασφαλιστική κάλυψη από τρίτους. G. Περίληψη σε απλή γλώσσα (το αγγλικό ακρωνύμιο είναι «PLS»): Μια περίληψη της FAP της AHC σε απλή γλώσσα, περιλαμβάνει: 1) μια σύντομη περιγραφή των απαιτήσεων επιλεξιμότητας και της βοήθεια που προσφέρεται 2) έναν κατάλογο με τους ιστότοπους και τις φυσικές τοποθεσίες όπου μπορούν να ληφθούν οι αιτήσεις Οικονομικής Βοήθειας 3) οδηγίες για το πώς να αποκτήσετε ένα δωρεάν αντίτυπο της Πολιτικής Οικονομικής Βοήθειας 4) στοιχεία επικοινωνίας για βοήθεια σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης 5) διαθεσιμότητα γλωσσικών μεταφράσεων της FAP και των συναφών εγγράφων και 6) μια δήλωση που επιβεβαιώνει ότι οι ασθενείς που είναι αποφασισμένοι να είναι επιλέξιμοι για Οικονομική Βοήθεια θα χρεωθούν όχι περισσότερο από τα ποσά που τιμολογούνται γενικά για έκτακτης ανάγκης ή ιατρικά αναγκαίες υπηρεσίες. H. Εύλογες προσπάθειες: Η AHC θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να παρέχει μια κοινοποίηση προς τον ασθενή σχετικά με τη FAP της AHC, προσφέροντας την Περίληψη σε απλή γλώσσα της FAP στον ασθενή πριν την έξοδο από το νοσοκομείο. Επιπλέον, η AHC θα λάβει τα παρακάτω μέτρα για την ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τη FAP της AHC. i. Ελλιπείς αιτήσεις: Εάν ο ασθενής ή/και η οικογένειά του υποβάλουν μια μη συμπληρωμένη αίτηση, το νοσοκομείο θα παρέχει μια γραπτή κοινοποίηση που περιγράφει ποιες συμπληρωματικές πληροφορίες ή έγγραφα απαιτούνται. ii. Συμπληρωμένες αιτήσεις: Εάν ο ασθενής ή/και ένα μέλος της οικογένειας του ασθενούς υποβάλει μια συμπληρωμένη αίτηση Οικονομικής Βοήθειας, η AHC θα παρέχει μια έγγραφη κοινοποίηση που τεκμηριώνει το κατά πόσον ο ασθενής είναι επιλέξιμος για Οικονομική Βοήθεια με έγκαιρο τρόπο και ειδοποιεί τον ασθενή γραπτώς για τον προσδιορισμό (συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της βοήθειας για την οποία είναι επιλέξιμος ο ασθενής) και τη βάση για αυτό τον προσδιορισμό. Αυτή η κοινοποίηση θα περιλαμβάνει επίσης το ποσοστό του ποσού της Οικονομικής Βοήθειας (για τις εγκεκριμένες αιτήσεις) ή το λόγο (ή λόγους) για την απόρριψη και την αναμενόμενη πληρωμή από τον ασθενή ή/και την οικογένειά του, όπου αρμόζει. Ο ασθενής ή/και η οικογένειά του θα εξακολουθούν να λαμβάνουν καταστάσεις κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης μιας συμπληρωμένης αίτησης. iii. Καταστάσεις ασθενούς: Η AHC θα στείλει μια σειρά από καταστάσεις που περιγράφουν το λογαριασμό του ασθενούς και το οφειλόμενο ποσό. Οι καταστάσεις ασθενούς θα περιλαμβάνουν ένα αίτημα ότι ο ασθενής έχει την 3

4 ευθύνη να ενημερώσει την AHC για οποιαδήποτε διαθέσιμη ασφαλιστική κάλυψη υγείας και θα περιλαμβάνει μια ανακοίνωση για την πολιτικής Οικονομικής Βοήθειας της AHC, έναν τηλεφωνικό αριθμό για την αίτηση Οικονομικής Βοήθειας και η διεύθυνση του ιστότοπου απ' όπου μπορούν να ληφθούν τα έγγραφα της πολιτικής Οικονομικής Βοήθειας. iv. Ιστότοπος της AHC: Οι ιστότοποι της AHC θα αναρτούν κοινοποιήσεις σε εμφανείς θέσεις για το ότι είναι διαθέσιμη Οικονομική Βοήθεια, μαζί με μια εξήγηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για Οικονομική Βοήθεια. Η AHC θα αναρτήσει την πολιτική Οικονομικής Βοήθειας με μια λίστα παρόχων που καλύπτονται και όσους δεν καλύπτονται από τη FAP, μια περίληψη σε απλή γλώσσα, μια αίτηση Οικονομικής Βοήθειας και την πολιτική τιμολόγησης και εισπράξεων στον ιστότοπο της AHC: Η AHC θα έχει διαθέσιμα δωρεάν αντίτυπα αυτών των εγγράφων κατόπιν αιτήματος στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και τα γραφεία κίνησης ασθενών. III. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ A. Επικοινωνίες με τον ασθενή: Από τα πλέον πρώιμα στάδια του κύκλου εσόδων που είναι δυνατόν, οι ασθενείς λαμβάνουν γραπτή ή προφορική επικοινωνία σχετικά με το υπόλοιπο που εκκρεμεί, όπως και τις προσδοκίες πληρωμής της AHC. Όλες οι επικοινωνίες με τον ασθενή θα περιλαμβάνουν μια κοινοποίηση σχετικά με τη διαθεσιμότητα της FAP, έναν αριθμό τηλεφώνου που μπορείτε να καλέσετε για περισσότερες πληροφορίες καθώς και τη διεύθυνση του ιστότοπου όπου μπορούν να αποκτηθούν αντίγραφα της FAP και τα συναφή έγγραφα. Η AHC θα προσφέρει ένα αντίγραφο της FAP σε Περίληψη σε Απλή Γλώσσα σε όλους τους ασθενείς πριν από την έξοδο από το νοσοκομείο. Στους ανασφάλιστους ασθενείς θα δίδεται περιθώριο 60 ημερών, όπως και 3 απλές καταστάσεις, που περιγράφουν τη FAP πριν τους σταλεί μια δήλωση με το υπόλοιπο. B. Οικονομική Βοήθεια: Αποτελεί πρακτική της AHC να βοηθήσει τους ασθενείς να εξασφαλίσουν την αποζημίωσή τους από διαθέσιμους πόρους τρίτων. Θα παρασχεθούν οικονομικές συμβουλές που θα βοηθήσουν τους ασθενείς να εντοπίσουν διαθέσιμα ομοσπονδιακά ή πολιτειακά προγράμματα υγειονομικής κάλυψης που μπορεί να είναι στη διάθεσή τους, όπως και να προσδιορίσουν την επιλεξιμότητά τους στο πλαίσιο της FAP. Οι δραστηριότητες εισπράξεων θα τεθούν σε αναμονή, εν όψει του αποτελέσματος των εν λόγω προσδιορισμών, αλλά οι Καταστάσεις Ασθενών θα συνεχίσουν να αποστέλλονται. Για Οικονομική Βοήθεια μέσω της AHC, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ποσού της έκπτωσης, τα μέτρα που θα λάβει η AHC για να δημοσιοποιήσει ευρέως τη FAP στην κοινότητα που εξυπηρετείται από την AHC, η διαδικασία που χρησιμοποιείται από την AHC για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας για Οικονομική Βοήθεια και 4

5 η διαδικασία υποβολής Αιτήσεων, περιγράφονται λεπτομερώς στην Πολιτική του Συστήματος της AHC για Οικονομική Βοήθεια. C. Προγράμματα πληρωμής: Η AHC προσφέρει άτοκα, εκτεταμένα προγράμματα πληρωμής για τους ασθενείς που αναμένουν δυσκολίες στην πληρωμή του λογαριασμού τους. D. Δραστηριότητες εισπράξεων σε περίπτωση μη πληρωμής: Σε περίπτωση μη πληρωμής, θα χρησιμοποιηθούν διάφορες δραστηριότητες εισπράξεων βάσει του υπολοίπου του λογαριασμού, της ευθύνης αποζημίωσης του τρίτου μέρους, την επιλεξιμότητα του ασθενούς για κρατική χρηματοδότηση ή Οικονομική Βοήθεια, τη συνεργασία του ασθενούς, το ιστορικό πληρωμών ή επισφαλών χρεών ή/και τη μη δυνατότητα εντοπισμού του ασθενούς. Οι δραστηριότητες εισπράξεων μπορεί να περιλαμβάνουν έφεση κατά της άρνησης ενός τρίτου πληρωτή να πληρώσει, συνέχεια επικοινωνίας με τον τρίτο πληρωτή, καταστάσεις, επιστολές και τηλεφωνικές κλήσεις προς τον ασθενή για την προσφορά Οικονομικής Βοήθειας ή/και την αίτηση πληρωμής και την τελική κοινοποίηση προς τον ασθενή ή τον εγγυητή ότι ο λογαριασμός έχει καθυστερήσει και πρόκειται να ανατεθεί σε υπηρεσία είσπραξης οφειλών, όχι νωρίτερα από 120 ημέρες από την ημερομηνία της πρώτης κατάστασης που ειδοποιεί τον ασθενή για το υπόλοιπο που οφείλεται από τον ασθενή. Μπορεί επίσης να κατατεθεί νομική αγωγή από την AHC κατά ενός τρίτου που είναι υπεύθυνος για την καθυστέρηση πληρωμής του λογαριασμού. E. Επισφαλές χρέος: Τα επισφαλή χρέη των λογαριασμών μπορεί να διαγραφούν μόνο αφού ο λογαριασμός έχει χρεωθεί τελικά σε διαθέσιμους τρίτους πληρωτές και στον ασθενή/εγγυητή, έχουν πραγματοποιηθεί οι καθιερωμένες τιμολογήσεις και επικοινωνίες, έχουν καταβληθεί εύλογες προσπάθειες προκειμένου να ενημερωθεί ο ασθενής για τη διαθεσιμότητα Οικονομικής Βοήθειας, έχουν λήξει τα χρονικά πλαίσια και ο λογαριασμός έχει καθοριστεί ως μη ανεπίδεκτος εισπράξεως. Οι λογαριασμοί που προσδιορίζονται ως ανεπίδεκτοι εισπράξεως υποβάλλονται στο Διευθυντή Υπηρεσίας Οργανισμού Κύκλου Κοινών Εσόδων Πελατών σε τακτική βάση και θα εγκρίνονται για διαγραφή σε εύθετο χρόνο, ώστε να να επισπευστεί η παραπομπή σε τρίτηυπηρεσία είσπραξης. F. Ενέργειες εξωτερικών εισπράξεων: Για να διασφαλιστεί ότι μόνο οι κατάλληλοι λογαριασμοί υποβάλλονται σε διαγραφές επισφαλών χρεών και μόνο αφού έχουν καταβληθεί πλήρεις προσπάθειες τιμολόγησης και είσπραξης, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης παραπομπής σε εξωτερική εταιρεία προς είσπραξη, η ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών θα επανεξετάσει τις διαγραφές των επισφαλών χρεών για έγκριση. Η χρήση καθιερωμένων κριτηρίων είσπραξης και εγκεκριμένων ορίων έγκρισης διαγραφής (δείτε Πολιτική Συστήματος AHC , Συναλλαγές Προσαρμογής Λογαριασμού Ασθενούς), ο Διευθυντής Εξυπηρέτησης Πελατών μπορεί είτε να εγκρίνει τη διαγραφή, είτε να προτείνει τις 5

6 κατάλληλες ενέργειες στον αντιπρόεδρο του κύκλου εσόδων. (Οι λογαριασμοί μπορούν επίσης να παραπεμφθούν αυτόματα σε μια εξωτερική εταιρεία για είσπραξη από το λογιστικό σύστημα ασθενών, με βάση καθιερωμένες παραμέτρους δραστηριοτήτων πληρωτή, υπολοίπου και πληρωμής. Μία λίστα αυτών των λογαριασμών παράγεται από το σύστημα και ελέγχεται από το διευθυντή οικονομικών υπηρεσιών ασθενών πριν από την παραπομπή της). G. Υλοποίηση: Αποτελεί ευθύνη του Οργανισμού Κύκλου Κοινών Εσόδων να υλοποιήσει αυτή την πολιτική και να αναπτύξει συγκεκριμένες για την τοποθεσία λειτουργικές διαδικασίες IV. ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ A. Πολιτική Συστήματος της AHC: Επείγουσα Ιατρική Θεραπεία στα Advocate Hospitals B. Πολιτική Συστήματος της AHC: Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας C. Περίληψη της Πολιτικής Οικονομικής Βοήθειας σε απλή γλώσσα D. Αίτηση Οικονομικής Βοήθειας VI. VII. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ 6

Τίτλος: Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας

Τίτλος: Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας Τίτλος: Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας Πολιτική Διαδικασία Οδηγία Άλλο: Advocate Health Care Πεδίο εφαρμογής: Σύστημα Τοποθεσία/κέντρο: Τμήμα: I. ΣΚΟΠΟΣ A. Ο βασικός σκοπός της Advocate Health Care (AHC)

Διαβάστε περισσότερα

LOMA LINDA UNIVERSITY MEDICAL CENTER

LOMA LINDA UNIVERSITY MEDICAL CENTER LOMA LINDA UNIVERSITY MEDICAL CENTER ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ: C-55 ΣΕ ΙΣΧΥ: 12/2017 ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ: - - - ΣΕΛΙΔΑ: 1 από 5 ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα πολιτική ισχύει για τα Loma Linda

Διαβάστε περισσότερα

LOMA LINDA UNIVERSITY BEHAVIORAL MEDICINE CENTER ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

LOMA LINDA UNIVERSITY BEHAVIORAL MEDICINE CENTER ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ LOMA LINDA UNIVERSITY BEHAVIORAL MEDICINE CENTER ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ: BC-55 ΣΕ ΙΣΧΥ: 12/2017 ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ: Νέο ΣΕΛΙΔΑ: 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ 1.1. Η παρούσα πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ENGLEWOOD HOSPITAL AND MEDICAL CENTER. Σύνοψη σε Απλή και Κατανοητή Γλώσσα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ENGLEWOOD HOSPITAL AND MEDICAL CENTER. Σύνοψη σε Απλή και Κατανοητή Γλώσσα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ENGLEWOOD HOSPITAL AND MEDICAL CENTER Σύνοψη σε Απλή και Κατανοητή Γλώσσα Σε συμμόρφωση με την Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας του EHMC (βλ. πληροφορίες παρακάτω), όλοι

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: Τιμολόγηση και Είσπραξη Ημερομηνία: 04/01//2016

Τίτλος: Τιμολόγηση και Είσπραξη Ημερομηνία: 04/01//2016 Πολιτική/Διαδικασία Τίτλος: Τιμολόγηση και Είσπραξη Ημερομηνία: 04/01//2016 Αντικαθιστά την έκδοση με ημερομηνία: Κατηγορία: SYS.FIN Εγκρίθηκε από: Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Bon Secours Health

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ χρεώσεων και εισπράξεων για τα Νοσοκομεία της Sutter Health

ΠΟΛΙΤΙΚΗ χρεώσεων και εισπράξεων για τα Νοσοκομεία της Sutter Health Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 01/12/1998 Τελική ημερομηνία έγκρισης: 1/3/2007 Ημερομηνία αναθεώρησης: 26/10/2015 Επόμενη ημερομηνία αναθεώρησης: 26/10/2018 Κάτοχος: Patrick McDermott, Αντιπρόεδρος Revenue

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός αυτής της Πολιτικής είναι να διασφαλιστεί ότι όλα τα αιτήματα Οικονομικής Ενίσχυσης αξιολογούνται και διεκπεραιώνονται με συνέπεια και δίκαια προς επίρρωση

Διαβάστε περισσότερα

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7

NewYork-Presbyterian Hospital Τοποθεσία: Όλα τα κέντρα Εγχειρίδιο Πολιτικών και Διαδικασιών Νοσοκομείου Αριθμός: Σελίδα 1 από 7 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Η Πολιτική Είσπραξης (εφεξής η «Πολιτική») αποσκοπεί στην προώθηση της πρόσβασης των ασθενών σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, ελαχιστοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Εγχειρίδιο Διοικητικής Πολιτικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Εγχειρίδιο Διοικητικής Πολιτικής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Εγχειρίδιο Διοικητικής Πολιτικής Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας Αρ. Πολιτικής.: 1846 (Charity Care/Kid Care/Medicaid) Ημερομηνία ισχύος: Ιανουάριος 2016 Σελίδα 1 από 10 ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική χρέωσης και είσπραξης οφειλών από ανασφάλιστους και άλλους ασθενείς για τα νοσοκομεία του Ομίλου Σελίδα: 1 από 10

Πολιτική χρέωσης και είσπραξης οφειλών από ανασφάλιστους και άλλους ασθενείς για τα νοσοκομεία του Ομίλου Σελίδα: 1 από 10 άλλους ασθενείς για τα νοσοκομεία του Ομίλου Σελίδα: 1 από 10 Τίτλος υπεύθυνου Γενικός Οικονομικός Διευθυντής διαχείρισης έργου: Ημερομηνία αρχικής πολιτικής: 5/31/17 Ημερομηνία ισχύος τρέχουσας πολιτικής:

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών (Εισπρακτική Εταιρεία): Ένα τρίτο μέρος, το οποίο εισπράττει όσα υπόλοιπα θεωρούνται ότι είναι καθυστερημένα.

Εταιρεία Ενημέρωσης Οφειλετών (Εισπρακτική Εταιρεία): Ένα τρίτο μέρος, το οποίο εισπράττει όσα υπόλοιπα θεωρούνται ότι είναι καθυστερημένα. Τίτλος πολιτικής: Πολιτική πιστοδοτήσεων και καθυστερήσεων Κωδικός πολιτικής: 4834 Λέξεις κλειδιά Πίστωση, είσπραξη, επισφαλής απαίτηση I. Σκοπός της πολιτικής Η θέσπιση της μεθόδου επιδίωξης και ικανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Swedish Covenant Hospital

Swedish Covenant Hospital Swedish Covenant Hospital Τμήμα 02 Οικονομικές Υπηρεσίες Κέντρο κόστους 907 Χρέωση ασθενών Πολιτική 07 Υποβλήθηκε από: Thomas Garvey, Ανώτερος Αντιπρόεδρος, Διευθυντής Οικονομικού Τμήματος Εγκρίθηκε από:

Διαβάστε περισσότερα

Swedish Covenant Hospital

Swedish Covenant Hospital Swedish Covenant Hospital Τμήμα 02 Οικονομικές Υπηρεσίες Κέντρο κόστους 907 Χρέωση ασθενών Πολιτική 07 Υποβλήθηκε από: Thomas Garvey, Ανώτερος Αντιπρόεδρος, Διευθυντής Οικονομικού Τμήματος Εγκρίθηκε από:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία ισχύος: 1 Ιανουαρίου 2016

Ημερομηνία ισχύος: 1 Ιανουαρίου 2016 Πολιτική και Διαδικασία 503 Πολιτική Τιμολόγησης & Είσπραξης Πληρωμών Εγκρίθηκε από: Διοικητικό Συμβούλιο του Mercy Health Ημερομηνία τελευταίας έκδοσης: 13 Αυγούστου 2015 Επίσημη Έκθεση Πολιτικής Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πολιτικής: ADM-CRP-008 Αντικαθιστά: Φιλανθρωπική Περίθαλψη Ιανουάριος 2016 Ισχύς: Ιούλιος 2016

Αριθμός Πολιτικής: ADM-CRP-008 Αντικαθιστά: Φιλανθρωπική Περίθαλψη Ιανουάριος 2016 Ισχύς: Ιούλιος 2016 Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας Περιφερειακό Δίκτυο Υγείας St. Joseph Οικονομικές Υπηρεσίες Ασθενών Αριθμός Πολιτικής: ADM-CRP-008 Αντικαθιστά: Φιλανθρωπική Περίθαλψη Ιανουάριος 2016 Ισχύς: Ιούλιος 2016

Διαβάστε περισσότερα

Financial Assistance Documents FH Carrollwood

Financial Assistance Documents FH Carrollwood Financial Assistance Documents FH Carrollwood Submit to: Patient Financial Services 7171 Dale Mabry Highway Tampa, FL 32614 Phone: 813-615-7848 Fax: 813-615-7357 www.floridahospital.com/carrollwood Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας

Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Το δικαίωμά σας για ένσταση κατά της απόφασης για την απαίτησή σας Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης επιθυμεί Η να έχει διαβεβαιωθεί ότι λαμβάνετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές και Διαδικασίες Αριθµός Εγχειρίδιου: C106 Σελίδα 1 από 7

Πολιτικές και Διαδικασίες Αριθµός Εγχειρίδιου: C106 Σελίδα 1 από 7 Αριθµός Εγχειρίδιου: C106 Σελίδα 1 από 7 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ: Ο Νόµος Δηµόσιας Υγείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (Ενότητα 2807-k-9-a) και ο Κωδικός Εφορίας (Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31(1) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3851, 30.4.2004 3927 Κ.Δ.Π. 472/2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ADVENTIST MIDWEST. Ημερομηνίες. Σελίδα 1 από 16 03/12/09. αναθεώρησης 13/12/10, 03/13/14

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ADVENTIST MIDWEST. Ημερομηνίες. Σελίδα 1 από 16 03/12/09. αναθεώρησης 13/12/10, 03/13/14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ADVENTIST MIDWEST Κατηγορία Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στον ασθενή Τίτλος Αριθμός ευρετηρίου (RG)PFS.09 Πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας της Adventist Midwest Health Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική οικονομικής βοήθειας για υπηρεσίες υγείας

Πολιτική οικονομικής βοήθειας για υπηρεσίες υγείας Τίτλος πολιτικής: Πολιτική οικονομικής βοήθειας για υπηρεσίες υγείας Κωδικός πολιτικής: 179 Λέξεις κλειδιά οικονομική αρωγή ασθενούς, charity care, απαραίτητες υπηρεσίες, NSA I. Σκοπός της πολιτικής Η

Διαβάστε περισσότερα

LOMA LINDA UNIVERSITY MEDICAL CENTER

LOMA LINDA UNIVERSITY MEDICAL CENTER LOMA LINDA UNIVERSITY MEDICAL CENTER ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ: C-22 ΣΕ ΙΣΧΥ: 12/2017 ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ: 12/2016 ΣΕΛΙΔΑ: 1 από 18 ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µπορώ να λάβω ιατρική βοήθεια στο Λονδίνο;

Πώς µπορώ να λάβω ιατρική βοήθεια στο Λονδίνο; Πώς µπορώ να λάβω ιατρική βοήθεια στο Λονδίνο; March 2012 1 Τι είναι ο Γενικός Ιατρός (GP); Για να μπορείτε να λάβετε ιατρική βοήθεια στο Λονδίνο πρέπει να έχετε εγγραφεί στο ιατρείο γενικής ιατρικής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ADVENTIST MIDWEST

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ADVENTIST MIDWEST Ι. ΣΚΟΠΟΣ Το πρόγραμμα ιατρικής κάλυψης της Adventist Midwest περιγράφει τους όρους οικονομικής βοήθειας της Adventist Midwest Health. H Αdventist Midwest Health («AMH») περιλαμβάνει πέντε νοσοκομεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Πρακτικών Απορρήτου. NYU Langone Health. Notice of Privacy Practices

Ειδοποίηση Πρακτικών Απορρήτου. NYU Langone Health. Notice of Privacy Practices Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΠΩΣ ΟΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S

ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S Παράπονα Ιανουάριος 2016 ΙΕΘΝΗ ΠΑΡΑΠΟΝΑ LLOYD'S ιαχείριση διεθνών παραπόνων στη Llyd s: Καθοδήγηση για managing agents και τους εκπροσώπους τους Το παρόν σημείωμα οδηγιών παρέχει μια πρακτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις

ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΜΕΜΟ) Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2013 ικαιώματα των ασθενών όσον αφορά τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη: ερωτήσεις και απαντήσεις Ένας ηλικιωμένος Γερμανός που

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 02 Οικονομικές Υπηρεσίες Κέντρο κόστους 907 Τιμολόγηση ασθενών Πολιτική 07 Φιλανθρωπική περίθαλψη ή Περίθαλψη με έκπτωση

Τμήμα 02 Οικονομικές Υπηρεσίες Κέντρο κόστους 907 Τιμολόγηση ασθενών Πολιτική 07 Φιλανθρωπική περίθαλψη ή Περίθαλψη με έκπτωση Τμήμα 02 Οικονομικές Υπηρεσίες Κέντρο κόστους 907 Τιμολόγηση ασθενών Πολιτική 07 Υποβλήθηκε από: Thomas Garvey, Ανώτερος Αντιπρόεδρος, Διευθυντής Οικονομικού Τμήματος Εγκρίθηκε από: [υπογραφή] Πρόεδρος/Διευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική πίστωσης και είσπραξης

Πολιτική πίστωσης και είσπραξης Πολιτική πίστωσης και είσπραξης Ισχύει από: 1 Ιανουαρίου 2016 Η παρούσα πολιτική πίστωσης και είσπραξης ισχύει για το νοσοκομείο και κάθε οργανισμό πού κατέχει την άδεια νοσοκομείου 2059 ή το ΤΙΝ: 04-2103612

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: SYS.MIS.FAP Σελίδα 1 από 15 Εγκρίθηκε από: Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Bon Secours Health System ( BSHSI )

Κατηγορία: SYS.MIS.FAP Σελίδα 1 από 15 Εγκρίθηκε από: Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Bon Secours Health System ( BSHSI ) Πολιτική/Διαδικασία Τίτλος: Οικονομική ενίσχυση ασθενών Ημερομηνία: 04/01//2016 Αντικαθιστά την έκδοση με ημερομηνία: 01/12/2015 Κατηγορία: SYS.MIS.FAP Σελίδα 1 από 15 Εγκρίθηκε από: Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πύλη Πληροφοριών Περίθαλψης της Νέας Υόρκης. Καλύτερη ενημέρωση. Καλύτερη πρόσβαση. Καλύτερη περίθαλψη.

Πύλη Πληροφοριών Περίθαλψης της Νέας Υόρκης. Καλύτερη ενημέρωση. Καλύτερη πρόσβαση. Καλύτερη περίθαλψη. Πύλη Πληροφοριών Περίθαλψης της Νέας Υόρκης Καλύτερη ενημέρωση. Καλύτερη πρόσβαση. Καλύτερη περίθαλψη. Τι είναι η Πύλη Πληροφοριών Περίθαλψης της Νέας Υόρκης; Η Πύλη Πληροφοριών Περίθαλψης της Νέας Υόρκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ. Κατηγορία: Χρηματοδότηση Αρ. πολιτικής: PH νοσηλευόμενους ασθενείς Σελίδα: 1 από 13

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ. Κατηγορία: Χρηματοδότηση Αρ. πολιτικής: PH νοσηλευόμενους ασθενείς Σελίδα: 1 από 13 Κατηγορία: Χρηματοδότηση Αρ. πολιτικής: PH-210-0002 νοσηλευόμενους ασθενείς Σελίδα: 1 από 13 Τίτλος υπεύθυνου Γενικός Οικονομικός Διευθυντής διαχείρισης έργου: Ημερομηνία αρχικής πολιτικής: 04/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

Γιολάντα Κουκουλέτσου Νομικός Σύμβουλος ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Γιολάντα Κουκουλέτσου Νομικός Σύμβουλος ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του ΕΚ και του ΕΣ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών Γιολάντα Κουκουλέτσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1 - Τι είναι το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο; 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ {Εδώ περιγράφονται όλα όσα ισχύουν και πρέπει να έχετε υπόψη σας για την ισχύ του Ασφαλιστηρίου σας. Οι όροι αυτοί εφαρμόζονται μαζί με τους Ειδικούς Όρους των καλύψεων του Ασφαλιστηρίου σας}

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Πίστωσης Ασθενών και Εισπράξεων

Πολιτική Πίστωσης Ασθενών και Εισπράξεων Πολιτική Πίστωσης Ασθενών και Εισπράξεων Κύκλος Εσόδων Penn State Health RC-002 Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 11/5/2017 ΣΚΟΠΟΣ Η παροχή σαφών και συνεκτικών κατευθυντήριων γραμμών για τη διενέργεια εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Μηχανοργάνωση Νοσοκομείου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Μηχανοργάνωση Νοσοκομείου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Μηχανοργάνωση Νοσοκομείου Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ) ΗΜΕΡ. ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 28/07/2015 Ημερομηνία έναρξης ισχύος: Τελική ημερομηνία έγκρισης: Ημερομηνία αναθεώρησης: 31/12/2015 Επόμενη ημερ. αναθεώρησης: 1/1/2019 Οικονομική πολιτική: Αντικαθιστά την

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίθηκε: Dan Angel, Ανώτερος Διευθυντής Κύκλος Εσόδων

Εγκρίθηκε: Dan Angel, Ανώτερος Διευθυντής Κύκλος Εσόδων Πολιτική Οικονομική Βοήθειας Hershey Medical Center Οικονομικές Υπηρεσίες Ασθενών Αντικαθιστά: Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας Οκτώβριος 2010 Αριθμός Πολιτικής: PFS- 051 Σε Ισχύ: July 2016 Εξουσιοδοτήθηκε:

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Ομάδα 5: Υποχρεώσεις ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΕΔΙΟ 1 50 Προμηθευτές 51 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων 52 Τραπεζικά δάνεια 53 Λοιπές υποχρεώσεις 54 Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 54.01 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος 54.01.01 Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) 3144 Κ.Δ.Π. 556/2003 Αρ. 3731, Αριθμός 556 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Παρ. III(I) 3144 Κ.Δ.Π. 556/2003 Αρ. 3731, Αριθμός 556 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Ε.Ε. Παρ. III(I) 3144 Κ.Δ.Π. 556/2003 Αρ. 3731, 4.7.2003 Αριθμός 556 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 19 Για σκοπούς: εναρμόνισης με

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Ευελιξία Συνθέστε το δικό σας Medical Safety Εστιάστε στα σημεία που θέτει ως προτεραιότητα ο υποψήφιος ασφαλισμένος. 2 3 Βασικά Κριτήρια Επιλογής 1. Ανώτατο Όριο Ετήσιων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Προς: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132 11854 ΑΘΗΝΑ Θεσσαλονίκης, 25/10/2017 Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ... 3 3. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ... 4 4. ΠΟΙΝΕΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο Hackensack Εγχειρίδιο Διοικητικής Πολιτικής. Ημερομηνία ισχύος: Ιανουάριος 2016 Σελίδα 1 από 11

Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο Hackensack Εγχειρίδιο Διοικητικής Πολιτικής. Ημερομηνία ισχύος: Ιανουάριος 2016 Σελίδα 1 από 11 Αρ. Πολιτικής: 1845 Πανεπιστημιακό Ιατρικό Κέντρο Hackensack Εγχειρίδιο Διοικητικής Πολιτικής Ημερομηνία ισχύος: Ιανουάριος 2016 Σελίδα 1 από 11 Σκοπός: Να προσδιοριστούν οι κανόνες που διέπουν την είσπραξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία Η ifriend δημιουργήθηκε από την Εταιρία του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

NEWYORK PRESBYTERIAN HOSPITAL ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

NEWYORK PRESBYTERIAN HOSPITAL ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ NEWYORK PRESBYTERIAN HOSPITAL ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Το New York Presbyterian Hospital εφαρμόζει εδώ και πολύ καιρό πολιτική παροχής βοήθειας σε ασθενείς που λαμβάνουν υπηρεσίες υγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Μάιος 2017, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Μάιος 2017, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΤΕ Α.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας EIOPA-BoS-14/176 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού κινδύνου στον κλάδο ασφάλισης ασθενείας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2017 του Διαχειριστή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Σελίδα 2/ 5 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 1 Ιουνίου 2015 1. Διαδικασία Επίλυσης Διαφορών Η Τράπεζα από τις 30/09/2013 έχει θεσπίσει ανεξάρτητη εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3882, 2/7/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 4 του 1978 23 του 1978 41 του 1979 41 του 1983 164 του 1987 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Εξ-ασφαλίζουμε την Υγεία σας

Εξ-ασφαλίζουμε την Υγεία σας Έκδοση: Απρίλιος 2016 Allianz Ελλάδος Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ' 104 42 Αθήνα Κέντρο Επικοινωνίας: 210 69 99 999 www.allianz.gr Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Εξασφαλίζουμε την Υγεία σας Προστατέψτε το

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση Αποφάσεων της 9 ης Συνεδρίασης/ του Δ.Σ.

Ανάρτηση Αποφάσεων της 9 ης Συνεδρίασης/ του Δ.Σ. Ανάρτηση Αποφάσεων της 9 ης Συνεδρίασης/18 05 2012 του Δ.Σ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Προστασίας Πασχόντων από Δρεπανοκυτταρική και Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία και στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 65/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την υποενότητα καταστροφικού

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας (FAP) Εισαγωγή

Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας (FAP) Εισαγωγή Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας (FAP) Εισαγωγή Το Νοσοκομείο New England Baptist έχει δεσμευτεί για να σας παρέχει φροντίδα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Ως μέρος αυτής της δέσμευσης, το Νοσοκομείο New

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας

Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Department: Διεύθυνση Πωλήσεων Country: Ελλάδα Νέο Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας Η Ασφάλιση Υγείας σε Επίπεδο Οικογένειας Υπάρχει οικογενειακός προϋπολογισμός. Οικονομίες κλίμακος. Ενιαίες παροχές. Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Ομάδα 5: Υποχρεώσεις 1 50 Προμηθευτές 51 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων 52 Τραπεζικά δάνεια 53 Λοιπές υποχρεώσεις 54 Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 54.01 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος 54.01.01 Φόρος εισοδήματος ετήσιας δήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Συνεργασίες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα των ασφαλισμένων μας με Ατομικό ή Ομαδικό ασφαλιστήριο.

Θέμα : Συνεργασίες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα των ασφαλισμένων μας με Ατομικό ή Ομαδικό ασφαλιστήριο. Γραφείο Αναπλ. Γενικού Δ/ντή κ. Ηρακλή Δασκαλόπουλου Προς Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο, Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016 Θέμα : Συνεργασίες για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα των

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Αλλαγή Πιστωτικής Πολιτικής Όρων για την παροχή Υπηρεσιών μας, με Άμεση Ισχύ (Εφαρμογή των Υφιστάμενων Γραπτών Όρων Συνεργασίας μας)

Θέμα: Αλλαγή Πιστωτικής Πολιτικής Όρων για την παροχή Υπηρεσιών μας, με Άμεση Ισχύ (Εφαρμογή των Υφιστάμενων Γραπτών Όρων Συνεργασίας μας) Αγαπητοί Πελάτες και Συνεργάτες Θέμα: Αλλαγή Πιστωτικής Πολιτικής Όρων για την παροχή Υπηρεσιών μας, με Άμεση Ισχύ (Εφαρμογή των Υφιστάμενων Γραπτών Όρων Συνεργασίας μας) *Η ενημέρωση αυτή αποτελεί επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Φακ. 13.01.04 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Αρμόδιο Όργανο για την πειθαρχία των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Εmκοινωνιών και. Ταχυδρομείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχουν τα άρθρα. Μέρος Ι. Εισαγωγικές διατάξεις Ε.Ε. Παρ. 111(1) 1184 Κ.Δ.Π. 140/2005 Αρ. 3968, 18.3.2005 Αριθμός 140 Ο ΠΕΡΙ PYΘl\1IΣEΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΙΠΙΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων, 20 (θ), 117 (4)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια»

Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ Προς Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016 Θέμα: «Full, Άμεση Ιατρική Βοήθεια» Αγαπητοί Συνεργάτες, Πριν από ενάμιση

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης

Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης Η Υγειονοµική Περίθαλψη στο Οντάριο: Λήψη επείγουσας περίθαλψης Αν έχετε µια επείγουσα κατάσταση απειλητική για τη ζωή, πηγαίνετε στα επείγοντα περιστατικά ενός νοσοκοµείου ή καλέστε αµέσως το 911. Ο/η

Διαβάστε περισσότερα

National Community Benefit

National Community Benefit Σελίδα: 1 από 20 1.0 Δήλωση πολιτικής Τα Νοσοκομεία του Ιδρύματος Kaiser (Kaiser Foundation Hospitals, KFH) και τα Προγράμματα Υγείας του Ιδρύματος Kaiser (Kaiser Foundation Health Plans, KFHP) έχουν δεσμευτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Α. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΒΟΗΘΟΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2017) (ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Lxxx. Avenida de Europa, 4 E Alicante, Ισπανία Tel

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Lxxx. Avenida de Europa, 4 E Alicante, Ισπανία Tel ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Lxxx ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ... 2 2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ... 2 3. ΆΝΟΙΓΜΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ... 2 4. ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.

Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. Προσφορά της κάρτας υγείας EY Club ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Ηλεκτρονική Δήλωση περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Custom House Financial (UK) Limited Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Νοεμβρίου 2014 Στην Κύπρο, οι υπηρεσίες παρέχονται από την Custom House Financial

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 76(I)/2016 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4570 Παρασκευή, 1η Ιουλίου 2016 1015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

National Community Benefit

National Community Benefit Σελίδα: 1 από 19 1.0 Δήλωση πολιτικής Τα Νοσοκομεία του Ιδρύματος Kaiser (KFH) και τα Προγράμματα Υγείας του Ιδρύματος Kaiser (KFHP) έχουν δεσμευτεί να παρέχουν προγράμματα που διευκολύνουν την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA-BoS-14/167 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα συμπληρωματικά ίδια κεφάλαια EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Αγ. Παύλου 12 ΤΚ Ν. Φιλοθέη Αμαρουσίου Διεύθυνση Οικονομικού-Παροχών Τμήμα Παροχών Περίθαλψης

Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Αγ. Παύλου 12 ΤΚ Ν. Φιλοθέη Αμαρουσίου Διεύθυνση Οικονομικού-Παροχών Τμήμα Παροχών Περίθαλψης 10 Ιουνίου 2008 Αρ. Πρωτ.:7013/7.5.2008 Ειδική Επιστήμονας: Ειρήνη Κυριακάκη 210-7289802 Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Αγ. Παύλου 12 ΤΚ 151 23 Ν. Φιλοθέη Αμαρουσίου Διεύθυνση Οικονομικού-Παροχών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-4-2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου ασφαλιστηρίων Υγείας

Εγκύκλιος αριθ Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου ασφαλιστηρίων Υγείας Αθήνα, 27 Ιουλίου 2012 Προς όλους τους Συνεργάτες ΣΕΙΡΑ 2 Εγκύκλιος αριθ. 1250 Αναπροσαρμογή ασφαλίστρου ασφαλιστηρίων Υγείας Αγαπητοί Συνεργάτες, Με την επικοινωνία αυτή σας ενημερώνουμε για τις ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

761 1.AJI. 2S8/92 ΟΙ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1980 ΚΑΙ 1982

761 1.AJI. 2S8/92 ΟΙ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1980 ΚΑΙ 1982 E.E. Παρ. ΙΠ (I) Αρ. 2747,3Φ.10.92 761 1.AJI. 2S8/92 Αριθμός 258. Οι περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης Κανονισμοί (Προσφορών) του 1992, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2017 COM(2017) 241 final 2017/0096 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφαση 2014/170/ΕΕ για την κατάρτιση καταλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά στοιχεία

Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά στοιχεία ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΕΔΙΟ Ομάδα 3: ρηματοοικονομικά 1 Απαιτήσεις προέρχονται από: Πωλήσεις με πίστωση (ανοικτό λογαριασμό, γραμμάτια εισπρακτέα, κ.λπ.) Εταιρική εισφορά. Συναλλαγές με τρίτους. ρεόγραφα, δηλαδή ομολογίες

Διαβάστε περισσότερα

GDPR (General Data Protection Regulation) Παναγιώτης Οικονόμου

GDPR (General Data Protection Regulation) Παναγιώτης Οικονόμου GDPR (General Data Protection Regulation) Παναγιώτης Οικονόμου Θα μιλήσουμε για: τον Κανονισμό & για όσα πρέπει να κάνουμε Είναι Κανονισμός που αφορά όλες τις χώρες της ΕΕ και έχει ψηφιστεί από το Ευρωκοινοβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εφαρμογής ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ TAXATION LAW Αυτή η εφαρμογή συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες της. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ:

1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΑΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α (συμπληρώνεται από τους προϊσταμένους των Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας) ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΑ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2017 Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά στοιχεία

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά στοιχεία Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά 1 1 Απαιτήσεις προέρχονται από: Πωλήσεις με πίστωση (ανοικτό λογαριασμό, γραμμάτια εισπρακτέα, κ.λπ.) Εταιρική εισφορά. Συναλλαγές με τρίτους. Χρεόγραφα, δηλαδή ομολογίες και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σύστημα Είσπραξης & Παράδοσης Ασφαλιστηρίων (ΣΕΠΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Εισαγωγή. Το Σύστημα Είσπραξης & Παράδοσης Ασφαλιστηρίων (ΣΕΠΑ), είναι μία διαδικασία με την οποία η ERGO επικοινωνεί και συναλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΛΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ 20/7/2017 GROUPAMA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Με σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά εδώ και πάνω από 85 χρόνια, με όνομα αναγνωρισμένο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Υπηρεσιών Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης

Οδηγίες Χρήσης Υπηρεσιών Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης Οδηγίες Χρήσης Υπηρεσιών Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης Αιτήματα Καταγγελίες Πολιτών Με την υπηρεσία Αιτήματα Καταγγελίες Πολιτών οι Δημότες και γενικότερα οι Πολίτες μπορούν να υποβάλλουν γενικά Αιτήματα

Διαβάστε περισσότερα