απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. χ-t, υ-t, α-t"

Transcript

1 1 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ 1. εργάζοµαι µε µονάδες SI. κάνω σωστές πράξεις 3. χρησιµοποιώ τα σύµβολα που δόθηκαν και όχι δικά µου 4. προσέχω αν ζητιέται το µέτρο του µεγέθους ή η αριθµητική του τιµή 5. βρίσκω µε βάση γεωµετρία αποστάσεις, γωνίες, εµβαδά κτλ 6. Υποχρεωτικά κάνω σχήµα και ορίζω θετική φορά αν δεν δίνεται. ΘΙ Το διάνυσµα της επιτάχυνσης του ταλαντωτή κατευθύνεται προς τη θέση ισορροπίας ανεξάρτητα από τη θέση και τη ταχύτητα του σώµατος 8. Οι εξισώσεις χ-t, υ-t, α-t µας δίνουν την αριθµητική τιµή γιαυτό χρειάζεται προσοχή κατά την αντικατάσταση πχ αν δίνεται ότι η απόσταση ταλαντωτή από τη ΘΙ είναι 5cm τότε στην αντικατάσταση το µέγεθος αυτό ενδεχοµένως να είναι αρνητικό.. 9. Ενδεχοµένως να χρειάζονται οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων χ-t, υ-t, α-t 10. στις γραφικές παραστάσεις U χ ΣF-χ το πεδίο ορισµού του χ είναι από Α έως Α και αυτό το δείχνουµε στο διάγραµµα. 11. Η συνισταµένη δύναµη που δέχεται ο ταλαντωτής λέγεται δύναµη επαναφοράς ΣF= - Dχ το χ µετριέται από ΘΙ. Tο διάνυσµα της δύναηµης κατευθύνεται πάντα προς τη ΘΙ 1. Αν ταλαντωτής είναι σώµα ελατήριο τότε: Κάνω ένα πολύ καλό σχήµα, µισή σελίδα Στο σχήµα τα πρέπει να έχω σχεδιάσει και το ελατήριο στο φυσικό µήκος τη ΘΙ και την ακραία θέση Η θέση ισορροπίας βρίσκεται παίρνοντας τη συνθήκη ΣF=0 Η δύναµη του ελατηρίου έχει µέτρο F ελ =Κχ 1 και το χ 1 µετριέται από το φυσικό µήκος Για το ταλαντωτή έχουµε ΣF =Κχ αλλά ΠΡΟΣΟΧΗ το χ µετριέται από τη θέση ισορροπίας ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ χ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ Αν αλλάζει η θέση ισορροπίας τότε σχεδιάζω και τη νέα θέση ισορροπίας και παίρνω τη συνθήκη ΣF=0

2 για δεύτερη φορά για να βρω το χ που µετριέται από το φυσικό µήκος. 13. προσέχω αν ο ταλαντωτής έχει αρχική φάση, για να τη βρω θέτω τα δεδοµένα στην εξίσωση αποµάκρυνσης ή ταχύτητας τη χρονική στιγµή t=0 Προσοχή αν τη στιγµή 0 είναι στη ΘΙ µε αρνητική ταχύτητα η αρχική φάση είναι π 14. το πλάτος ταλάντωσης δεν καθορίζεται από το ταλαντωτή αλλά από εκείνον που έδωσε στο ταλαντωτή την ενέργεια 15. Η αριθµητική τιµή αποµάκρυνσης και η αριθµητική τιµή επιτάχυνσης συνδέονται µε τη σχέση α=-ω χ έτσι αν δίνεται ένα από αυτά δύο µεγέθη αυτοµάτως υπολογίζω το άλλο υ 16. Η σχέση x + = A είναι πάρα πολύ χρήσιµη, προσοχή αν ω ζητιέται το χ ή η ταχύτητα υπάρχουν δύο λύσεις και πρέπει να διαλέξω τη µία µε βάση τα δεδοµένα 17. το χ και το υ στη παραπάνω εξίσωση αναφέρονται στην ίδια θέση του σώµατος Αν χρειασθεί να πάρω το ΘΜΚΕ (συνήθως το αποφεύγω και αντί για αυτό χρησιµοποιώ τη σχέση που αναφέρθηκε προηγουµένως ) θα γράφω οµως για ποιες θέσεις του σώµατος το εφαρµόζω Επειδή στην εφαρµογή του ΘΜΚΕ γίνονται τα πιο πολλά λάθη προσέχω: Το έργο βάρους είναι θετικό όταν το σώµα κατεβαίνει κατά h (h κατακόρυφη µετατόπιση) Το έργο βάρους είναι αρνητικό όταν το σώµα ανεβαίνει Τα έργο δύναµης ελατηρίου = U αρχ U 1 U = Kχ 1 W F τελ χ µετριέται από φυσικό µήκος Παίρνω το θεώρηµα ΜΚΕ, ΠΡΙΝ τη κρούση ή ΜΕΤΑ Μετρώ σωστά τις ποσότητες που εµπλέκονται στο ΘΜΚΕ 1. Αποφεύγω ΘΜΚΕ όταν έχω σύστηµα σωµάτων 13. Όταν υπολογίζω περίοδο ταλαντωτή προσέχω τη µάζα του ταλαντωτή γιατί µπορεί ένα σώµα µε µάζα που κρεµόταν σε ελατήριο να µην ταλαντώνεται αλλά να ταλαντώνεται το συσσωµάτωµα που προέκυψε 14. Όταν λύνω τριγωνοµετρική εξίσωση έχω απειρία λύσεων ενδεχοµένως να απορρίψω κάποιες που δεν συµβιβάζονται µε τα δεδοµένα πχ όταν η αποµάκρυνση είναι +Α/ και το σώµα κατευθύνεται προς τη θέση Ισορροπίας (αρνητική ταχύτητα) τότε έχω τις λύσεις 5π π ω t+ ϕ o = kπ + ω t+ φo = kπ θέτοντας αυτές στην εξίσωση ταχύτητα ς µόνο η δεύτερη δίνει αρνητική ταχύτητα

3 3 15. αν ζητιέται να δείξουµε ότι το σώµα κάνει ΑΑΤ σχεδιάζω στο σώµα όλες τις δυνάµεις εντοπίζω ΘI και µετρώ αποστάσεις από αυτή ορίζω θετική φορά από τη µεριά που βρίσκεται το σώµα βρίσκω τη συνισταµένη των δυνάµεων µε βάση τη φορά που όρισα και πρέπει να φθάσω σε εξίσωση ΣF= - D χ 16. Προσέχω το ξεκίνηµα του ταλαντωτή από ποια θέση έγινε Αν έγινε από ΘΙ τότε έχει υ max και έχω υ max =ωα Αν έγινε από ακραία θέση τότε η απόσταση της ακραίας θέσης από τη m 1 ΘΙ είναι το πλάτος πχ αν κοπεί το σχοινί το µι ξεκινά από ακραία θέση Αν έγινε από µια άλλη θέση (πχ θέση Γ στο σχήµα) λόγω πρόσκρουσης ενός άλλου σώµατος τότε υ x + κ = ω Το χ είναι αυτό που φαίνεται στο σχήµα και το υ κ η κοινή ταχύτητα Προσοχή τα χ 1 και χ µετριώνται από το φυσικό µήκος ενώ το χ είναι η απόσταση της θέσης από τη νέα ΘΙ A χ 1 Γ χ Αρχική ΘΙ Φυσικό µηκος υ κ χ Α Νέα ΘΙ

4 4 17. Συνηθίζονται θέµατα όπως αυτό που δείχνει η εικόνα δηλαδή σφήνωµα βλήµατος σε σώµα που κάνει ταλάντωση τότε έχω αλλαγή ω!!!!!!!!!!!!!!!!!! ή ορµή διατηρείται µόνο στο χ άξονα Αν γίνει το σφήνωµα στην ακραία θέση ΕΝ µεταβάλλεται η ολική ενέργεια ούτε το πλάτος ταλάντωσης µεταβάλλονται τα ω, υ max, Αν γίνει το σφήνωµα στην ΘΙ τότε ακαριαία µεταβάλλεται η µέγιστη ταχύτητα οπότε έχω αλλαγή πλάτους,ενέργειας κτλ υ 1max =ω 1 Α 1 Αν γίνει το σφήνωµα γίνει σε κάποια θέση µε αποµάκρυνση χ τότε έχω απότοµη µεταβολή της ταχύτητας λόγω διατήρησης ορµής στο χ άξονα και για τη θέση αυτή έχω µε x = + ω υ υ 1 τη κοινή ταχύτητα 1 1 A γραφικές παραστάσεις Κ και U σε συνάρτηση µε το χρόνο, τι προσέχω : Ότι οι τιµές Κ και U είναι θετικές. Ότι η περίοδος των συναρτήσεων είναι η µισή από τη περίοδο του ταλαντωτή Μήπως ο ταλαντωτής έχει φάση δηλ δεν παίρνω έτοιµες τις συναρτήσεις τις αποδεικνύω Θυµάµαι ότι Κ max =Ε Κ+U= Ε U max =E 18. Πως από µια εξίσωση πηγαίνω σε άλλη αν δίνεται η εξίσωση αποµάκρυνσης τότε µε παραγώγιση βρίσκω την εξίσωση της ταχύτητας πχ αν δίνεται η εξίσωση ταχύτητας τότε η εξίσωση της αποµάκρυνσης έχει φάση µικρότερη από την εξίσωση της ταχύτητας κατά π/ όµως ίδιος ο τριγωνοµετρικός αριθµός (ελέγχω την εξίσωση που βρήκα αν µε παραγώσιση µου δίνει τη εξίσωση της ταχύτητας) π τότε π π υ = ηµ 3t + χ = Aηµ 3t Η εξίσωση της επιτάχυνσης βρίσκεται από τη σχέση α=-ω χ

5 5 Ο ρυθµός 19. Αν δοθεί διάγραµµα για κάποιο µέγεθος τότε ιαβάζω ποια µεγέθη µου δόθηκαν στους άξονες και τις µονάδες τους Αξιοποιώ όλα τα δεδοµένα που υπάρχουν στο διάγραµµα για τη λύση πχ από το διάγραµµα για ένα σώµα που κάνει ταλ ντωση στο άκρο κατακόρυφου ελατηρίου βρίσκω Μέγιστη δύναµη ελατηρίου, ελάχιστη δυναµη ελατηρίου, βάρoς σώµατος µάζα σώµατος a max τις στιγµές t 1 =T/1 t =5T/1 F ελ (Ν) 15,0 1,5 t 10,0 7,5 5,0 t 1 t χρόνος

6 6 Κυκλώµατα L-C 1. χρησιµοποιώ τύπους βιβλίου αν δίνεται ότι για t=0 ο πυκνωτής είναι φορτισµένος µε το µέγιστο φορτίο. Αν για t=0 είναι φορτισµένος µε φορτίο µικρότερο από το µέγιστο τότε ΕΝ ισχύουν οι εξισώσεις του βιβλίου 3. Για τη λύση καταφεύγω στους τύπους ενέργειας πολλές φορές για την ίδια άσκηση 4. προσοχή στις µονάδες µf και mh 5. Αν δίνονται δεδοµένα κάποια στιγµή εντοπίζω αν πρόκειται για άδειασµα πυκνωτή ή για γέµισµα τη στιγµή αυτή 6. χρησιµοποιώ τη σχέση i + ( qω ) = I σε πάρα πολλές περιπτώσεις όµως πρέπει να την αποδείξω 7. Αποφεύγω πολύπλοκες πράξεις σε τελικούς τύπους 8. θυµάµαι ότι ο ρυθµός µεταβολής ενέργειας του πυκνωτή και ο ρυθµός µεταβολής ενέργειας του πηνίου, σε κύκλωµα αµείωτων ταλαντώσεων,συνδέονται µε τη σχέση du dt du = dt 9. για το ρυθµό µεταβολής ενέργειας στο πυκνωτή ή στο πηνίο έχω du dt E E B Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι η ενέργεια που φεύγει από το πυκνωτή µεταφέρεται εξ ολοκλήρου στο πηνίο δηλ αρνητικός ο ρυθµός ενέργειας; στο πυκνωτή και θετικός στο πηνίο (µπορεί να ισχύει και το αντίστροφο) 10. Θυµάµαι ότι το µέτρο της τάσης στο πυκνωτή και το µέτρο της τάσης στο πηνίο είναι ίσα λόγω του ότι τα στοιχεία είναι παράλληλα E = αυτ = V i V c c 11. Ακόµη το µέτρο της ΗΕ από αυτεπαγωγή είναι ίσο µε di Eαυτ = L dt ηλαδή παραγώγιση του ρεύµατος και µε βάση τη προηγούµενη σχεση βρίσκω την Ε αυτ 1. γραφικές παραστάσεις U E και U B σε συνάρτηση µε το χρόνο, τι προσέχω : Ότι οι τιµές U E και U B είναι θετικές. Ότι η περίοδος των συναρτήσεων ενέργειας είναι η µισή από τη περίοδο του ταλάντωσης. Μήπως ο ταλαντωτής έχει αρχική φάση αν έχει δεν παίρνω έτοιµες τις συναρτήσεις ενεργειών µε χρόνο τις αποδεικνύω U E E U B E tmx = tmx =

7 7 Θυµάµαι ότι U E +U B = Ε U E T/ t Μόνο αν έχω τη περίπτωση του βιβλίου είναι έτσι η γραφική παράσταση!!! 19. Πως από µια εξίσωση πηγαίνω σε άλλη αν δίνεται η εξίσωση φορτίου του πυκνωτή τότε µε παραγώγιση βρίσκω την εξίσωση της έντασης του ρεύµατος πχ αν δίνεται η εξίσωση της έντασης του ρεύµατος τότε η εξίσωση του φορτίου έχει φάση µικρότερη από την εξίσωση της έντασης κατά π/ όµως ίδιος ο τριγωνοµετρικός αριθµός (ελέγχω την εξίσωση που βρήκα αν µε παραγώσιση µου δίνει τη εξίσωση της έντασης του ρεύµατος) i= ηµ 3000t+ π 3 τότε π π q= Qηµ 3000t+ 3 φορτίο ένταση 0. Σχετικά µε την αρχική φάση: Χρησιµοποιώ τους τύπους του βιβλίου όταν δίνεται ότι ο πυκνωτής έχει το µέγιστο φορτίο τη στιγµή t=0 Προφανώς η εξίσωση q=qσυνωt µας δίνει το φορτίο του Γ Γ

8 8 οπλισµού Γ το οποίο στο πρώτο τέταρτο και στο τελευταίο τέταρτο της περιόδου είναι θετικό Ακόµη θυµάµαι αυτό του βιβλίου Α ν δ ί ν ε ότι η ένταση του ρεύµατος είναι θετική αν η συµβατική φορά µεταφέρει φορτία στον οπλισµό που ήταν αρχικά φορτισµένος Εστω ότι κάποια στιγµή έχω την κατάσταση που φαίνεται στο σχήµα και ότι το φορτίο που έχει ο πυκνωτής είναι το µισό του µέγιστου και ακόµη ότι για t =0 είχε τα θετικά φορτία ο Γ τότε η τιµή του ρεύµατος είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ µε4 βάση τη συνθήκη του βιβλίου Από τη σχέση q=qσυν(ωt +φ) βρισκω για q=q/ φ=π/3 ή φ=π-π/3 η δεύτερη λύση αν τεθεί στην εξίσωση ι=-ιηµ(ωt+φ) δίνει ένταση θετική γιαυτο απορίπτεται + + Γ Εστω ότι δίνεται ότι έχω το κύκλωµα του σχήµατος και ότι το ρεύµα έχει σταθεροποιηθεί. Αν δοθεί ότι τη στιγµή 0 µεταφέρω το διακόπτη στη θέση τότε αρχίζουν οι ταλαντώσεις µε αρχική κατάσταση εκείνη που η ολική ενέργεια είναι στο πηνίο. Προφανώς δεν έχει εφαρµογή αυτό που δίνει το βιβλίο Με µόνο αυτό το δεδοµένο έχω δύο λύσεις για τη φάση τις οποίες αναλύω στη συνέχεια

9 9 1 Γ i. Παρατηρω ότι ο κάτω οπλισµός θα αποκτήσει µετα τη στιγµή t =0 θετικά φορτία και ο Γ θα φορτίζεται µε αρνητικό φορτίο Αν θεωρήσω ότι η εξίσωση του φορτίου θα µου δίνει το φορτίο του οπλισµού Γ τότε η εξίσωση του φορτίου είναι q= -Qηµωt µε παραγώγιση βρίσκω την εξίσωση της έντασης του ρεύµατος 1 Γ ii. Αν δοθεί ότι η εξίσωση θα δίνει το φορτίο του οπλισµού τότε q=qηµωt και µε µε παραγώγιση βρίσκω την εξίσωση της έντασης του ρεύµατος

10 10 Γ iii. Αν δοθεί το κύκλωµα του σχήµατος (πηνίο ιδανικό) τότε Ο πυκνωτής,όση ώρα είναι κλειστός ο διακόπτης, δεν έχει φορτία Η ένταση του ρεύµατος έχει φθάσει στη µέγιστη τιµή Ι=Ε/R Με το ανοιγµα του διακόπτη δ αρχιζουν οι ηλεκτρικές ταλαντώσεις Ο οπλισµός φορτίζεται αρχικά µε θετικά φορτία Για t =0 η ενέργεια του πηνίου είναι µέγιστη και φυσικά έχω µέγιστο ρεύµα Ι Για να γράψω εξισώσεις βάζω προυπόθεση δηλ η εξίσωση του φορτίου να µου δίνει τα φορτία του Γ ή του όπως στη προηγούµενη περίπτωση

11 11 Συνθεση αρµονικών ταλαντώσεων µε ίδιες συχνότητες διεύθυνση και ΘΙ Κάνω οπωσδήποτε το ανυσµατικό διάγραµµα ακόµα και αν δεν ζητιέται προσέχοντας τη φάση κάθε ταλάντωσης Η διαφορά φάσης βρίσκεται ως εξής φ= φάση της ταλάντωσης φάση της ταλάντωσης 1 Οπωσδήποτε το φ πρέπει να είναι θετικό ΕΝ χρησιµοποιώ το τύπο του βιβλίου για την εφθ αν τον χρησιµοποιήσω θα πρέπει η ταλάντωση που χαρακτηρίζεται µε το δείκτη να έχει µεγαλυτερη φάση από την άλλη ειδικότερα Αν το σχηµατιζόµενο παραλληλογραµµο είναι τετράγωνο ή ρόµβος η γωνία θ είναι το ΜΙΣΟ της διαφοράς φασης θ=φ/ Αν είναι ορθογώνιο τότε Αν δεν είναι τίποτα από αυτά που αναφερθηκαν κάνω το σχήµα και αποδεικνύω το τύπο για την εφθ για τη περίπτωση µου

12 1 Για να γράψω την εξίσωση της αποµάκρυνσης για τη συνισταµένη ταλάντωση και ειδικά για τη φαση εργαζοµε ως εξής Φάση συνισταµένης ταλάντωσης = φάση της ταλάντωσης που καθυστερεί + θ Γενικά ΕΝ ισχύει Ε ολ συνισταµένης ταλ = Ε ολ ταλάντωσης 1 +Ε ολ ταλ ισχύει αν η διαφορά φάσης των ταλαντώσεων είναι π/ Χρησιµοποιώ την αρχή της επαλληλίας σε κάθε περίπτωση ειδικά σε γραφικές παραστάσεις ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ (ΕΓΚΑΡΣΙΑ) ΣΕ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ 1. ΣΧΗΜΑΤΑ ΠΑΝΤΑ ME MOΛYBI... στο χαρτί µε τα θέµατα κυκλώνω µε µολύβι λεξεις ή φράσεις για να µη χρειάζοµε να διαβάζω πολλές φορές ολη την εκφώνιση πχ εγκάρσιο κύµα κτλ 3. Αν ίδια κύµατα διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις συµβάλουν στη θέση χ=0 και διαδίδονται σύµφωνα µε το µηχανισµό πρώτα όρος και µετά κοιλάδα, στο σηµείο συνάντησης έχω κοιλία κίνησης Κατά τα γνωστά βρίσκω τις θέσεις κοιλιών και δεσµών. Η εξίσωση του στάσιµου είναι η εξίσωση του βιβλίου όπως και οι εξισώσεις των τρεχόντων H συµβολή αρχίζει τη στιγµή t=0 (ΑΝ η συµβολή των δύο κυµάτων αρχιζε απο οποιοδήποτε άλλο σηµείο τότε το σηµείο θα ήταν πάλι κοιλια όµως δεν θα ίσχυε η εξίσωση του βιβλίου για το στάσιµο) Ο χ Εικόνα 1 στιγµιότυπο τη στιγµή 0 που αρχίζει η συµβολή των κυµάτων 4. Αν κύµατα διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις συµβάλουν στη θέση χ=0 και διαδίδονται σύµφωνα µε το µηχανισµό πρώτα κοιλάδα και µετά όρος στο σηµείο συνάντησης έχω κοιλία

13 13 κίνησης ΕΝ ισχύουν οι εξισώσεις του βιβλίου ούτε για στάσιµο ούτε για τρέχοντα. Κατά τα γνωστά βρίσκω τις θέσεις κοιλιών και δεσµών. H συµβολή αρχίζει τη στιγµή t=0 ψ Εικόνα στιγµιότυπο τη στιγµή 0 που συναντιώται τα κύµατα στο χ=0 5. Αν τα κύµατα διαδίδονται σε αντίθετες κατευθύνσεις συµβάλουν στη θέση χ=0 και διαδίδονται το ένα σύµφωνα µε το µηχανισµό πρώτα όρος και µετά κοιλάδα ενώ το άλλο µηχανισµό κοιλάδα πρώτα και µετά όρος ενώ το άλλο στο σηµείο συνάντησης έχουµε δεσµό, πολύ εύκολα βρίσκω θέσεις των κοιλιών και δεσµών ΕΝ ισχύει η εξίσωση του στάσιµου του βιβλίου ψ 4. Αν έχω διάδοση κύµατος κατά τη θετική κατεύθυνση και ανάκλαση σε ένα σηµείο (στο τοίχο) τότε δεν ισχύουν οι εξισώσεις του βιβλίου για το στάσιµο όµως στο σηµείο ανάκλασης έχω δεσµό οπότε µπορώ να βρω τις θέσεις δεσµών και κοιλιών ψ Ο χ

14 14 Εικόνα 4 Στιγµιότυπο τη στιγµή t 1 που φθάνει το κύµα στο σηµείο ανάκλασης Προσοχή αν το ελαστικό µέσο είναι σχοινι τότε Για να έχω στάσιµο πρέπει να ισχύει L=πολαπλάσιο λ / όπου το µήκος σχοινιού που έχω το χέρι δηµιουργείται δεσµός.η σχεδον δεσµός Η συµβολή δεν αρχίζει τη στιγµή 0 αλλα τη στιγµή t 1 που φθάνει το τρέχον στο τοίχο 5. Αν δίνεται ότι ένα σηµείο του µέσου είναι σε ακραία θέση τότε ΟΛΑ τα σηµεία του ελαστικού µέσου βρίσκονται σε ακραία θέση και µετά Τ/4 θα διέρχονται όλα ταυτόχρονα από τη ΘΙ 6. Το πλάτος ταλάντωσης κάθε υλικού σηµείου υπολογίζεται από τη πx σχέση A1 = Aσυν εφ όσο είναι η περίπτωση του βιβλίου λ 7. Τα σηµεία µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών έχουν ίδια φάση, ίδια διεύθυνση ταχύτητας 8. κάθε σηµείο του ελαστικού µέσου µεταξύ των δεσµών Γ και µε κάθε σηµείο του ελαστικού µέσου µεταξύ των δεσµών και Ζ βρίσκεται σε αντίθεση φάσης δηλ έχουν διαφορά φάσης π ετσι αν ζητιέται η διοφορά φάσης δύο σηµείων σε ΣΤΑΣΙΜΟ δεν τη βρίσκω µε συναρτησεις αλλα µε βάση το στιγµιότυπο Γ Ζ Εικόνα 5 στιγµιότυπο στάσιµου κάποια στιγµή 9. Για να βρω την εξίσωση αποµάκρυνσης ενός σηµείου στη θέση χ 1 θέτω το χ 1 στην εξίσωση στάσιµου!!! Με βάση την εξίσωση της αποµάκρυνσης γράφω και την εξίσωση της ταχύτητας (παραγώγιση) 10. Η εξίσωση αποµάκρυνσης κοιλίας θα πρέπει να προκύψει (µε βάση τη προηγούµενη παρατήρηση ) µία εξίσωση της µορφής ψ=a ηµωt ή ψ=-a ηµωt (µε βάσει τις προυποθέσεις του βιβλίου) υ 11. ισχύει για κάθε σηµείο η εξίσωση ψ + = A όµως προσοχή το ω Α 1 είναι το πλάτος ταλάντωσης του σηµείου αυτού, ψ και υ είναι δεδοµένα αποµάκρυνσης και ταχύτητας για ίδια θέση!!!! Ακόµη εργάζοµαι στο SI 1

15 15 1. όταν ζητιέται στιγµιότυπο στάσιµου κάποια στιγµή t 1 τότε βρίσκω που βρίσκεται µια κοιλία που επιλέγω, τη στιγµή αυτή, και σχεδιάζω το στιγµιότυπο 13. προσοχή άλλο πλάτος ταλάντωσης υλικού σηµείου αν διαδίδεται το ένα κύµα και άλλο όταν έχω στάσιµο 14. συνήθως όταν έχω στάσιµο και δίνεται απόσταση των ακραίων θέσεων µιας κοιλίας, αυτή είναι 4Α 15. Όταν αλλάξω τη συχνότητα του κύµατος σε συγκεκριµένο ελαστικό µέσο τότε αλλάζει και το µήκος κύµατος και ΟΧΙ η ταχύτητα διάδοσης Προφανώς αν έχω στάσιµα τότε θα αλλάξουν θέσεις οι δεσµοί και οι κοιλίες 16. µετρώ αποστάσεις µε θρησκευτική ευλάβεια 17. σε κάθε άσκηση ένα στιγµιότυπο ίσως είναι απαραίτητο 18. Όταν ζητιέται στιγµιότυπο στάσιµου να προσέξετε σε πόσο µήκος σχοινιού ζητιέται να σχεδιασθεί Πχ αν έχω τη περίπτωση συµβολής που δείχνει η εικόνα και µου ζητηθεί στιγµιότυπο τη στιγµιότυπο τη στιγµή Τ/4 τότε θα βρώ σε ποσο µήκος έχω στάσιµο δεν έχω σ ολο το σχοινί Ο χ Τη στιγµή Τ/4 το σηµείο Ο βρίσκεται σε ακραία θέση (ψ=α) εξια από το Ο το στασιµο έχει εξαπλωθεί κατά λ/4 αριστερά από το Ο το στασιµο έχει εξαπλωθεί κατά λ/4 στο υπόλοιπο σχοινι έχω τρέχον κύµα αρα έχω το εξής στιγµιότυπο Ο χ λ/ 19. ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΧΕ ΙΑΖΩ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ

16 16 0. συνήθως ανακατεύουµε ταχύτητα διάδοσης του κύµατος µε ταχύτητα ταλάντωσης υλικού σηµείου όµως κάτι τέτοιο είναι 1. ΕΝ χρησιµοποιω για σύµβολο σηµείου το γράµµα Α γιατί χρησιµοποιείται για το πλάτος ταλάντωσης. Αν δοθούν οι εξισώσεις τρεχόντων κυµάτων (σε αντίθετες κατευθύνσεις ) που δεν είναι όπως οι εξισώσεις του βιβλίου τότε για να βρω την εξίσωση στάσιµου εφαρµόζω αρχή επαλληλίας ψ=ψ 1 +ψ A+ B A B ηµ A+ ηµ B= ηµ συν 3. Η ταχύτητα διάδοσης κύµατος είναι σταθερή και εξαρτάται µόνο από το ελαστικό µέσο ενώ η ταλάντωσης έχει µεταβλητή αριθµητική τιµή µε το µεγαλύτερο µέτρο να το έχει όταν το υλικό σηµείο διέρχεται από τη ΘΙ

17 17 Τρέχοντα κύµατα t χ 1. Η εξίσωση ψ = A ηµ π ( ) του τρέχοντος κύµατος έχει T λ εφαρµογή στη περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις : το ελαστικό µέσο συµπίπτει µε τον Οχ η διάδοση γίνεται προς τη θετική κατεύθυνση του χ άξονα η πηγή κυµάτων είναι στο Ο και η εξίσωση για την αποµάκρυνση της είναι ψ=a ηµωt, αυτό δηλώνει ότι τη στιγµή t=0 η ταχύτητα του Ο είναι µέγιστη και έχει θετική φορά κάθε σηµείο του υλικού µέσου τη στιγµή που αρχίζει τη ταλάντωση του έχει φάση 0 γενικά η φάση κάθε σηµείου είναι η ποσότητα t χ Προσοχή αν σε ασκηση ϕ = συντρεχουν π ( ) οι προυποθέσεις για ν α πάρετε αυτά που γραφτηκαν T πιο λ πάνω... EΝ ΑΝΑΚΑΤΕΥΩ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΙΑ ΟΣΗΣ ΜΕ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ 3. Η εξίσωση για την ταχύτητα είναι t χ υ = ωaσυν π ( ) T λ εφοσο ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ του βιβλιου Επίσης το µέτρο της ταχύτητας βρίσκεται και από ψ υ + ω = A αριϑταλ 4. Η συχνότητα είναι f = t 5. όταν δίνεται ότι ένα υλικό σηµείο του µέσου, σε χρόνο t πέρασε από τη ΘΙ Ν φορές, τότε στο χρόνο αυτό έκανε Ν/ ταλαντώσεις Η συχνότητα θα βρεθεί µε βάση τη προηγούµενη παρατήρηση 6. οδηγίες για στιγµιότυπο ενός εγκάρσιου κύµατος που διαδίδεται στη θετική κατεύθυνση του χ άξονα, τη στιγµή t 1 όταν η πηγή κάνει ταλάντωση της µορφής ψ=a ηµωt τότε η διάδοση γίνεται πρώτα όρος και µετά κοιλάδα δηλ τερµατίζει το όρος.

18 18 Υπολογίζω πόσο µακριά έφθασε το κύµα από τη πηγή χ 1 =ταχύτητα διάδοσης t 1 Θέτω τη στιγµή t 1 στην εξίσωση του κύµατος και φθάνω σε µια συνάρτηση ψ-χ την οποίας κάνω τη γραφική παράσταση ( προσοχή το χ 1 ) Η γραφική παράσταση είναι το ζητούµενο στιγµιότυπο Για επαλήθευση σχεδιάζω το στιγµιότυπο χωρίς την εξίσωση ξεκινώντας από το τέλος.. και το συγκρίνω µε αυτό που έχω σχεδιάσει όρος Απόσταση που διαδόθηκε το κύµα 3. ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕ ΙΑΖΩ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ 4. Η φάση κάθε σηµείου για κύµα που διαδίδεται στη θετική κατεύθυνση του χ άξονα, είναι ίση µε προφανώς η πηγή για κάθε στιγµή έχει τη µεγαλύτερη φάση από κάθε άλλο σηµείο του ελαστικού µέσου. 5. όταν το κύµα φθάσει πρώτα στο σηµείο Γ και µετά στο τότε το Γ έχει µεγαλύτερή φάση από το.η διαφορά φάσης των σηµείων αυτών που απέχουν d είναι ίση µε πd ϕ = λ 6. Αν δύο σηµεία του ελαστικού µέσου απέχουν ακέραιο πολλαπλάσιο του µήκους κύµατος, τότε Για κάθε στιγµή έχουν την ίδια αποµάκρυνση, ίδια ταχύτητα ίδια επιτάχυνση, αυτό είναι πολύ χρήσιµο αν στη περίπτωση που γνωρίζω ένα µέγεθος για το ένα σηµείο δεν χρειάζεται να το υπολογίσω για το άλλο 7. Αν δύο σηµεία του ελαστικού µέσου απέχουν περιττό πολλαπλάσιο του λ/ τότε: Για κάθε στιγµή έχουν αντίθετες αποµακρύνσεις, ψ 1 = - ψ αντίθετες ταχύτητες υ 1 = -υ Αντίθετες επιταχύνσεις, α 1 = -α αυτό είναι πολύ χρήσιµο αν στη περίπτωση που γνωρίζω ένα µέγεθος για το ένα σηµείο δεν χρειάζεται να το υπολογίσω για το άλλο

19 19 7. Για να βρίσκω φορά της ταχύτητας ταλάντωσης κτλ όταν δίνεται κάποιο στιγµιότυπο σχεδιάζω το αµέσως επόµενο στιγµιότυπο έτσι βρίσκω ότι το σηµείο Γ κατευθύνεται προς τα κάτω ενώ το σηµείο προς τα πάνω (τα παραπάνω ισχύουν όταν το κύµα που διαδίδεται στη θετική κατεύθυνση του χ άξονα) t t+ t.γ. 8. Όταν ζητιέται χρονική στιγµή τότε επιλύω τριγωνοµετρική εξίσωση, όµως από τη αρχή βάζω προϋποθέσεις γιατί θα βρω απειρία λύσεων. πχ τη ποια στιγµή το σηµείο στη θέση χ 1 έχει αποµάκρυνση ψ=α/ και κατευθύνεται προς την ακραία θέση για δεύτερη φορά ;( κύµα που διαδίδεται στη θετική κατεύθυνση του χ άξονα,) έτσι Από τα δύο σύνολα λύσεων απορρίπτεται εκείνο που δίνει αρνητική ταχύτητα αφού η ταχύτητα του σηµείου είναι θετική Η φάση του συγκεκριµένου σηµείου πρέπει να είναι µεταξύ π και π+π/ αφού πάει για δεύτερη φορά 9. Όταν ζητιέται η θέση χ σηµείου κάποια δεδοµένη στιγµή τότε επιλύω τριγωνοµετρική εξίσωση, όµως από τη αρχή βάζω προϋποθέσεις γιατί θα βρω απειρία λύσεων. Πχ µια στιγµή t 1 που έχω το στιγµιότυπο που δείχνει η εικόνα, ποια είναι η θέση του πλησιέστερου στη πηγή υλικόυ σηµείου που έχει αποµάκρυνση Α/ και κατευθύνεται προς την ΘΙ; Από τα δύο σύνολα λύσεων απορρίπτεται το ένα που θα δίνει αρνητική ταχύτητα Από το στιγµιότυπο για τη στιγµή που δόθηκε εντοπίζω τη θέση του σηµείου και πρέπει χ<3λ/4

20 0. t χ 10. Η εξίσωση ψ = A ηµ π ( + ) του τρέχοντος κύµατος έχει T λ εφαρµογή στη περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του βιβλίου : το ελαστικό µέσο συµπίπτει µε τον Οχ η διάδοση γίνεται προς τη αρνητική κατεύθυνση του χ άξονα δεν γνωρίζουµε που είναι η πηγή κυµάτων µπορούµε να θεωρήσουµε σαν πηγή το Ο τη στιγµή 0 το κύµα έχει φθάσει στην αρχή των αξόνων t χ η φάση κάθε σηµείου είναι φ = π ( + ) προσοχή αν T λ το σηµείο έχει χ αρνητικό!!!!!!! ηλ βρίσκεται πάνω στον αρνητικό ηµιάξονα t=0 c O t 1 χ 1

21 1 11. παρατηρήσεις για στιγµιότυπο εγκάρσιου κύµατος που διαδίδεται προς την αρνητική κατεύθυνση του Οχ (βλέπε προηγούµενη εικόνα) Τη στιγµή t=0 το στιγµιότυπο υπάρχει µόνο στο θετικό ηµιάξονα Οχ!!!!!!!! Για t>0 το στιγµιότυπο έχει καλύψει και τµήµα του αρνητικού ηµιάξονα Για να σχεδιάσω το στιγµιότυπο τη στιγµή t 1 θέτω τη στιγµή t 1 στην εξίσωση του κύµατος και φθάνω σε µια συνάρτηση ψ-χ την οποίας κάνω τη γραφική παράσταση ( προσοχή το χ 1 =ct 1 ) Η γραφική παράσταση είναι το ζητούµενο στιγµιότυπο προσοχή το στιγµιότυπο έχει διαδοθεί σε µήκος χ 1 πάνω στον αρνητικό ηµιάξονα Αν διαδίδεται µε το µηχανισµό πρώτα όρος και µετά κοιλάδα το λαµβάνω υπόψη µου και µπορώ να το σχεδιάσω χωρίς τη µαθηµατική συνάρτηση 11 Για να βρίσκω φορά της ταχύτητας ταλάντωσης κτλ όταν δίνεται κάποιο στιγµιότυπο σχεδιάζω το αµέσως εποµενο στιγµιότυπο έτσι βρίσκω ότι το σηµείο Γ κατευθυνεται προς τα κάτω ενώ το σηµείο προς τα πάνω προσοχή εδώ διαδίδεται πρώτα όρος και µετά κοιλάδα t+ t t

22 Προχωρηµένα θέµατα Εξισώσεις κυµατος σε διάφορες περιπτώσεις Αν για τη στιγµή 0 το στιγµιότυπο κυµατος είναι το παρακάτω τότε τη στιγµή 0 το σηµείο Ο έχει µέγιστη κατά µέτρο και αρνητική ταχύτητα έτσι η εξίσωση αποµάκρυνσης του είναι ψ=αηµ(ωt+π) Προφανώς κάθε σηµείο του ελαστικού µέσου που θα ξεκινά τη ταλάντωση θα έχει φάση π γιαυτο και η εξίσωση του τρέχοντος είναι η: t χ ψ = A ηµ π ( + π ) T λ Ο Αν το στιγµιότυπο τη στιγµή 0 είναι το παρακάτω τότε τότε τη στιγµή 0 το σηµείο Γ έχει µέγιστη κατά µέτρο Για να βρω την εξίσωση κύµατος γράφω t χ την εξίσωση ως εξής ψ = A ηµ π ( + δ ) T λ t χ Για να υπολογίσω το δ θέτω στην εξίσωση φ = π ( + δ ) t =0, T λ χ=d και φ=0 Για το παράδειγµα d =λ οπότε δ=1 d Γ

23 3 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ 1. αν είναι ηλεκτροµαγνητικό στο κενό και δίνονται οι εξισώσεις θα εξετάσω. Ο δείκτης διάθλασης υλικού έχει διαφορετική τιµή για κάθε ακτινοβολία έτσι όσο µικραίνει το µήκος κυµατος αυξάνει ο δείκτης διάθλασης 3. Οι ακτινοβολίες του ορατού φωτός έχουν µήκη κύµατος από 400nm έως 700nm για το κενό 4. ισχύει ότι 5. Όταν έχω διάθλαση παίρνω το νόµο Snell 6. η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση πάντοτε µε τη γωνία ανάκλασης 7. κατά τη διάθλαση αλλάζει η ταχύτητα της ακτινοβολίας και το µήκος κύµατος ΠΟΤΕ η συχνότητα 8. κατά τη διάθλαση από της ακτινοβολίες του ορατού φάσµατος τη µεγαλύτερη εκτροπή παθαίνουν οι ιώδεις 9. Αν η ακτινοβολία διαδίδεται από αραιό σε πυκνό µέσο τότε η διαθλώµενη πλησιάζει τη κάθετη που χαράζω στη διαχωριστική επιφάνεια 10. Όταν το φως διαδίδεται από πυκνό µέσο προς ένα αραιό δεν είναι σίγουρο ότι θα εισχωρήσει το αραιό για γίνει θα πρέπει η γωνία πρόπτωσης να είναι µικρότερη από τη κρίσιµη Υπολογίζω τη κρίσιµη µε βαση το νόµο Snell και το σχήµα 10. Στη διαχωριστική επιφάνεια έχω πάντα ανάκλαση σε κάποιο βαθµό 11. Όταν µια ακτινοβολία πέφτει κάθετα στη διαχωριστική επιφάνεια έχω διάθλαση αφού έχω αλλαγή ταχύτητας όµως η ακτίνα συνεχίζει να διαδίδεται ευθύγραµµα ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΚΡΟΥΣΗΣ ΥΟ ΣΩΜΑΤΩΝ Βρίσκω το είδος της κρούσης από δεδοµένα Αν είναι πλαστική έχω δηλ συσσωµάτωµα οπότε διατηρείται µόνο η ορµή. Η απώλεια της κινητικής ενέργειας του συστήµατος είναι ίση µε Κ αρχ συστήµατος Κ τελ συστήµατος Αν ειναι κεντρική και ελαστική διατηρείται εκτός απο την ορµή του συστήµατος και η κινητική ενέργεια του συστήµατος Ειδικότερα αν το ένα είναι ακίνητο χρησιµοποιώ τους τύπους βιβλίου

24 4 Ενώ αν κινούνται και τα δύο πριν τη κρούση αποδεικνύω τους τύπου εφ όσο ζητούνται ταχύτητες µετά τη κρούση ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER συµβολα : υ ταχύτητα ηχου υ Α ταχύτητα παρατηρητή υ s ταχύτητα πηγής ήχου σηµαντικό Η διεύθυνση της ταχύτητας παρατηρητή και πηγής ήχου πρέπει να είναι ίδια µε την ευθεία που ενώνει παρατηρητή και πηγή ήχου Αν κινείται ο παρατηρητής τότε

25 5 Η ταχύτητα των ηχητικών κυµάτων που µετράει ο παρατηρητής είναι υ+υ Α εφ πλησιάζει ο παρατηρητής προς τη πηγή υ-υ Α εφόσο αποµακρύνεται ο παρατηρητής από τη πηγή αν κινείται η πηγή αποµακρυνόµενη από παρατηρητή τότε ο παρατηρητής αντιλαµβάνεται µεγαλύτερο µήκος κύµατος

26 6 και πλησιάζει το παρατηρητή τότε το µήκος κύµατος που υπολογίζει ο παρατηρητής είναι µικρότερο 19. εργάζοµαι µε µονάδες SI 0. κάνω σωστές πράξεις Σχεδιαση δυνάµεων 1. Σχεδιάζω σωστά τη στατική τριβή (κύλιση χωρίς στατική τριβή δεν γίνεται ) που δέχεται το στερεό σώµα όπως και τις υπόλοιπες δυνάµεις ειδικότερα: Στα άκρα σχοινιού σχεδιάζω τη δράση και την αντίδραση και λαµβάνω υπόψη ότι έχουν ίδια µέτρα (τρίτος νόµος Νεύτωνα ) Η δράση και η αντίδραση ασκούνται σε διαφορετικά σώµατα πχ τη δράση F 1 τη δεχεται ο κύλινδρος και την αντίδραση F το κιβώτιο εν ξεχνώ ότι, όπου υπάρχει δράση θα υπάρχει και αντίδραση F υ F 1 Σχεδιάζω σωστά τη δύναµη ελατηρίου και για το µέτρο της παίρνω F ελατηρίου =Kχ όπου χ η επιµήκυνση ( ή συσπείρωση) που µετριέται από το ΦΥΣΙΚΟ µήκος. Λαµβάνω υπόψη ότι αν ισορροπεί στερεό και αφαιρέσω κάποια δύναµη (πχ την F εξ στο σχήµα) τότε πιθανότατα αυτές που παρέµειναν δεν έχουν το ίδιο µέτρο που είχαν όταν είχαµε ισορροπία έτσι η δύναµη του σχοινιού αλλάζει

27 7 F εξ φ Η δύναµη της άρθρωσης συνήθως αναλύεται σε κάθετες συνιστώσες Όταν ισορροπεί στερεό και δρουν πάνω τρεις οµοεπίπεδες δυνάµεις οι φορείς τους τέµνονται στο ίδιο σηµείο εκτός και είναι παράλληλες (δες επόµενο σχήµα) εν µπερδεύω τη στατική τριβή µε τη τριβή ολίσθησης Όταν έχω επαφή σωµατος σε λεία επιφάνεια η αντίδραση που Αντίδραση λείου τοίχου δέχεται το σώµα είναι κάθετη στην επιφάνεια Απλές περιπτώσεις µε στατική τριβή R R Τ στατ r F-T=mα TR-Fr=mα F r Τ στατ F+T=mα Fr -TR =mα F

28 8 Τ στα τ υ cm Απαραίτητη η Τ για να έχω α γων υ cm Τ στα Η ροπή του κινητήρα που ασκείται στο τροχό έχει τ σαν αποτέλεσµα να σπρώχνεται από το τροχό,το έδαφος, προς τα πίσω έτσι ο τροχός δέχεται µια στατική τριβή προς τη κατεύθυνση της κίνησης υ cm Τ στα τ F εξω F υ cm Τ στατ Τ στα Αυτή τη κατεύθυνση έχει η Τ στ για να έχω α γων (επιβράδυνση) η κατεύθυνση που έχει τ η Τ στ προκύπτει από εφαρµογή των θεµελιωδών νόµων α cm F Τ στατ φ η κατεύθυνση που έχει η Τ στ είναι έτσι γιατί πρέπει να δηµιουργηθεί γωνιακή επιτάχυνση Αν έχω τριβή ολίσθησης τότε η κατεύθυνση της είναι αντίθετη από την ταχύτητα του σώµατος εκτός από ειδικές περιπτώσεις Εφαρµογή θεµελιωδών νόµων 1. Οταν εφαρµόζω το νόµο στροφικής κίνησης προσέχω που είναι ο άξονας Ο Στ=Ι ο α γων και ΟΧΙ Στ=Ι cm α γων. εφαρµόζω το νόµο της µεταφορικής κίνησης για κάθε σώµα ξεχωριστά προσέχοντας ποια δύναµη έχει το µεγαλύτερο µέτρο (προσέχω ποια είναι η φορά κίνησης του σώµατος)

29 9 Ν 1 m 1 πχ εστω ότι το m 1 ανεβαίνει και το m κατεβαίνει Γράφω Ν 1 -m 1 g=m 1 α αφού η Ν 1 είναι µεγαλύτερη από το m 1 g 3. εφαρµόζω το νόµο της στροφικής κίνησης προσέχοντας το πρόσηµο της ροπής (θετική θεωρώ τη συνισταµένη ροπή θετική ακόµη και αν το σώµα έχει γωνιακή επιβράδυνση ) πχ όταν ανεβαίνει η µπίλια έχουµε υ cm γωνιακή επιβράδυνση παρ όλα αυτά στατική τριβή γράφουµε ΤR=I cm α γων δηλ δεν χρησιµοποιούµε προσηµα για να δείξουµε ότι υπάρχει γωνιακή επιβράδυνση. Για τον ίδιο λόγο γράφουµε mgηµφ -Τ=mα παρ οτι εχουµε επιβράδυνση του κέντρου µάζας 4. Στις περιπτώσεις συστήµατος σωµάτων συνδεµένων µε το σχοινί τότε όλα τα σηµεία του σχοινιού έχουν την ίδιο µέτρο ταχύτητας!!!!!!!! 5. Στις περιπτώσεις συστήµατος σωµάτων συνδεµένων µε σχοινι ελεγχω αν η επιτάχυνση του κέντρου µάζας του σώµατος έχει το ίδιο µέτρο µε την επιτάχυνση ενός σηµείου σχοινιού πχ α =α cm όπου α το µετρο της επιτάχυνσης ενός σηµείου του σχοινιού Α σχοινί F O. Γ. υ cm Ροπες 1. Υπολογίζω σωστά (µε γεωµετρία) το βραχίονα όταν υπολογίζω ροπή δύναµης απαραίτητο να σχεδιάσω το φορέα της δύναµης

30 30 βραχίονας ς Προσοχή µπορεί να ξεχάσω ροπή κάποιας δύναµης. 3 Αν ενα στερεό ξεκινάει να στρέφεται εξετάζω µε τις ροπές αν ξεκινάει να στρέφεται δεξιοστροφα ή αριστερόστροφα m 1 g m g 4. Η ροπή ζεύγους δυνάµεων ως προς άξονα είναι πάντοτε ίδια ανεξάρτητα από τη θέση του άξονα όµως ο άξονας πρέπει να είναι κάθετος στο επίπεδο των δυνάµεων τ ζεύγους =F.d 5 Υπολογίζω,πριν ξεκινήσω λύση,τη ροπή αδράνειας στερεού ως προς τον αξονα που περιστρέφεται το σώµα µε βάση το γνωστό θεώρηµα Steiner χωρίς αριθµητικά λάθη γιατί δεν θα µπορέσω να λύσω το πρόβληµα λόγω δυσκολίας στις επόµενες πράξεις (συνηθισµένο λάθος) Προσοχή ποια είναι η απόσταση d στη µαθηµατική σχέση του θεωρήµατος Steiner επίσης οι δύο άξονες να είναι παράλληλοι αλλιώς δεν ισχύει το θεώρηµα

31 31 6 Η ροπή αδράνειας δαχτυλιδιού ως προς άξονα που περνά πό το κέντρο µάζας δεν δίνεται,είναι ίση µε mr 7 Υπολογίζω, πριν ξεκινήσω λύση, τη ροπή αδράνειας συστήµατος σωµάτων ως προς τον άξονα, που στρέφται,όµως πρώτα έχω υπολογίσει τη ροπή αδράνειας κάθε ενός σώµατος όπως προβλέπεται στη προηγούµενο παρατήρηση 8 Πολλές φορές για να βρούµε ροπή αδράνειας βασιζόµαστε σε συµετρία 9 Η γωνία στροφής βρίσκεται από το διάγραµµα ω t και είναι ίση µε εµβαδον κάτω από τη γραφική παράσταση. 10 Η γωνία στροφής για στερεό που κυλάει µπορεί να βρεθεί αν γνωριζω τη µετατόπιση χ του κέντρου µάζας και την ακτίνα R αρστροφων = χ πr Γωνία στροφής= αριθµός στροφών.π 11 ένα στερεό γυρίζει γύρω από άξονα µε σταθερό ω τότε η γωνία στροφής είναι θ=ωt 1 Τη µεγαλύτερη γωνιακή ταχύτητα έχει ένα σώµα στη θέση που µηδενίζεται η γωνιακή επιβράδυνση δηλαδή εκεί που η συνισταµένη ροπή είναι µηδέν 13 Όταν ένα σώµα κυλάει µόνο τότε υ cm =ωr υ =0 όπου το σηµείο επαφής µε την επιφάνεια πάνω στην οποία κυλάει υ A =ωr A το ανώτερο σηµείο (αντιδιαµετρικό του ) αν το σώµα επιταχυνεται τότε ισχύει α cm =α γων R η ταχύτητα καθε σηµείου είναι διανυσµατικό άθροισµα δύο συνιστωσών,η µία είναι η ταχύτητα του κέντρου µάζας και η άλλη η ταχύτητα λόγω στροφκής κίνησης υ cm ωr Όταν ένα σώµα κυλάει ο οφορέας της ταχύτητας κάθε σηµείου της περιφέρειας ( δες σχήµα ) περνά από το ανώτατο σηµείο..

32 3 υ cm υ στρο =ωr ωr 17. όταν περιστρέφεται ένα στερεο γύρω από σταθερό άξονα τότε: όλα τα υλικά σηµεία έχουν ίδιο ω το µέτρο της ταχύτητας κάθε υλικού σηµειου είναι ίσο µε ω.r r η απόσταση του υλικού σηµείου από τον άξονα το µετρο της κεντροµολου επιτάχυνσης για κάθε υλικό σηµείο ειναι ω υ r ή (αυτή υπάρχει r ακόµα και αν το µέτρο της ταχύτητας είναι σταθερό) το µέτρο της επιτρόχιας επιτάχυνσης α ε είναι ίσο µε α γων r (αν δεν µεταβάλλεται το µέτρο της ταχύτητας τότε α ε =0) Να θυµάµαι ότι :κάθε υλικό σηµείο στερεού που περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα έχει κεντροµόλο επιτάχυνση και ενδεχοµένως και επιτρόχια αν µεταβάλλεται το ω

33 33 ω α κ α ε Αν έχω συνδυαστικό θέµα µε ταλαντωτή και περιστροφή στερεού τότε προσεχω να µην ανακατέψω τα ω ταλαντωτή και κυκλικη συχνότητα περιστροφής στερςού ΣΤΡΟΦΟΡΜΉ Η στροφορµή υλικού σηµειου µε µάζα m, ως προς άξονα, έχει µετρο mυd όπου d η απόσταση του φορεα της ταχύτητας από τον άξονα που θεωρούµε d Γ Γ Φορέας ταχύτητας Ένα στερεό µπορεί να έχει στροφορµή λόγω περιστροφής του κέντρου µάζας γύρω από άξονα και γύρω από άξονα που περνά από το κέντρο

34 34 µάζας του (ιδιοστροφορµή) πχ η γη έχει τροχιακή στροφορµή λόγω περιφορας γύρω από τον ήλιο και ιδιοστροφορµη λόγω περιφοράς γύρω από το κεντρο µάζας της Η συνολική στροφή είναι το διανυσµατικό άθροισµα των δύο στροφορµών Spin γης Τροχιακή στροφορµή γης L = L + spin L τρ Όταν υπολογίζω στροφορµή συστήµατος σωµάτων βρίσκω το διανυσµατικό αθροισµα των στροφορµών σωµάτων Ετσι µπορεί να αφαιρέσω τα µέτρα των στροφορµών των σωµάτων για να βρω το µέτρο της στροφορµής του συστήµατος. Πχ όταν συγκρούεται ράβδος που περιστρέφεται µε βλήµα η στροφορµή του συστήµατος έχει µέτρο L συστ =L ράβδου - mυd αν έχω L ράβδου > mυd Προφανώς αν το µέτρο της στροφορµής του βλήµατος είναι µεγαλύτερο από το µέτρο της στροφορµής της ράβδου θα γράψω L συστ = mυd - L ράβδου προσεχω σε ποιες περιπτώσεις διατηρείται η στροφορµή συστήµατος Στο νού µου πάντα ο άξονας γιατί ως προς άλλο άξονα δεν διατηρείται ειδικότερα η στροφορµή συστήµατος ως προς άξονα διατηρείται όταν δεν υπάρχουν εξωτερικές ροπές, µερικές περιπτώσεις R F mυ 1 R 1 =mυ R Ι Α ω ο =(Ι Α +Ι Β )ω (αρχικά περιστρέφεταιι µόνο ο Α )

35 35 O Ι 1 ω 1 =Ι ω L γης =σταθερή γιατί η έλξη του ήλιου δεν δηµιουργεί ροπή m ω ο m d Υπόθεση: Η ράβδος περιστρέφεται µε ω ο και συγκρούεται µε ακίνητο σώµα,µετα τη σύγκρουση η ράβδος περιστρέφεται µε την ίδια φορα Ι ρ ω ο =Ι ρ ω+ mυl Ιω ο =(Ι+md )ω d Σφήνωµα βλήµατος σε ακίνητη ράβδο m υd=( Ι ρ +md ) ω 1 Ακίνητο τραινάκι και ακίνητος δίσκος µε ράγες mυr=iω

36 36 Ι αρχ ω ο = Ι µετα ω Οταν µεταβάλεται η στροφορµή ως προς άξονα ο ρυθµός µεταβολής της στροφορµής συστήµατος ως προς τον αξονα που στρέφεται η τροχαλία, είναι ίσος µε τη ροπή των εξωτερικών δυνάµεων δηλ δεν λαµβάνονται υπόψη οι εσωτερικές δυνάµεις αφού η µία από αυτές προκαλέι αντίθετη µεταβολή στη στροφορµή από ότι η άλλη Ν 3 dl dt συσ = m gr 1 Ν 1 Ν m Ενώ ο ρυθµός µεταβολής της στροφορµής της τροχαλίας είναι dl =Στ = N1R N 3R dt τρ εν λάβαµε υπόψη τη ροπή του βάρους της τροχαλίας και τη ροπή της δύναµ,ης που δέχεται από τον άξονα γιατί η ροπή αυτών των δυνα µεων είναι µηδεν Ενέργειες Το έργο ροπής είναι ίσο µε τα τ.θ άλλα πρέπει η ροπή ως προς τον άξονα να είναι σταθερή Αν µεταβάλεται τότε το βρίσκω από το διάγραµµα τ θ Όταν παίρνω διατήρηση ενέργειας χρειάζεται πολύ µεγάλη προσοχή µην ξεχάσω κάποια µορφή ενέργειας (συνηθισµένο λάθος)γιαυτό θυµάµε τη γενική φόρµα Κ αρχ +U βαρυτ + U ελατηρ = Κ τελ + U βαρυτ + U ελατηρ αν έχω σύτηµα παίρνω για όλα τα σώµατα τις κινητικές κτλ Επίσης η κινητική ενέργεια να έχει δύο όρους όταν σώµα κανει σύνθετη κίνηση (δες παρακάτω ) Οπωσδήποτε παιρνω ένα επίπεδο για τη µέτρηση της βαρυτικής δυναµικής ενέργειας και γράφω στο χαρτί ποιο είναι αυτό το επίπεδο

37 37 Η κινητική ενέργεια σώµατος που κυλάει έχει ΥΟ όρους Κ στρ + Κ µεταφ 1 Η δυναµική ενέργεια ελατηριου υπολογίζεται από τη σχέση : U = Kχ χ µετριεται από το φυσικό µήκος Το έργο βάρους είναι θετικό οταν κατεβαίνει το σώµα κάτά h όπου h η κατακόρυφη µετατόπιση του κέντρου µάζας! Το έργο βάρους είναι αρνητικό οταν ανεβαίνει το σώµα κάτα h όπου h η κατακόρυφη µετατόπιση του κέντρου µάζας! Γενικά για έγο δύναµης W=Fχσυνφ αλλά πρέπει η δύναµη να είναι σταθερή.. Το εργο της τριβής ολίσθησης είναι αρνητικό W=-Τχ Το εργο της στατικής τριβής είναι ΜΗ ΕΝ Το εργο δύναµης ελατηρίου είναι ίσο µε = U αρχ U W F τελ U = 1 Kχ Το χ µετριέται από το φυσικό µήκος!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ο ρυθµός µεταβολής της κινητικής ενέργειας στερεού είναι: Ίσος µε ΣF.υ όταν το σώµα κάνει µόνο µεταφορική κίνηση Ίσος µε Στ.ω όταν το σώµα κάνει µόνο στροφική κίνηση Ίσος µε ΣF.υ+ Στ.ω όταν κυλάει Γενικά εν ανακατεύω µάζες όταν έχω πολλα σώµατα µε διαφορετικές µάζες 1 Ν 3 Ν 1 Μ µάζα τροχαλίας m 1 µάζα σώµατος που ολισθαίνει m µάζα σώµατος που πέφτει Ν m

38 38 εν ανακατεύω ακτίνες όταν έχω κάτι τέτοιο δηλ καρούλι, διπλή τροχαλία R αξονας r F R R R/ εν ανακατεύω τα µέτρα των επιταχυνσεων του κέντρου µάζας σωµάτων σε σύστηµα σωµάτων πχ α σώµατος µε µάζα m =α cm Α σχοινί m F O. α cm Γ. Το ελάχιστο µέτρο ταχύτητας για να γίνει ανακυκλωση,µια µπίλια µε ακτίνα r, είναι ίσο µε gr Προσοχή για το θέµα αυτό υ cm =ωr και όχι υ cm =ω R!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! h υ cm Γ R σιδερένιος οδηγός (αυλάκι)

39 39 Προχωρηµένα θέµατα όταν κινείται ενα σώµα µπορεί να συµπεριφέρεται σαν ελεύθερο στερεό πχ ως το κλειδί της φωτογραφίας που κινείται πάνω σε λεία επιφάνεια.στο ελεύθερο στερεό δεν δρα συνισταµένη δυναµη εποµένως κέντρο µαζας κινείται ευθύγραµµµα Επίσης στο στερεό δεν δρα συνισταµένη ροπή εποµένως στρέφεται µε σταθερό ω Κατά τη σύγκρουση βλήµατος µε στερεό το οποίο Μπορεί να στρέφεται γύρω από σταθερό άξονα εφαρµόζω διατήρηση στροφορµής ως προς τον άξονα και όχι ορµής!!!!!!! Είναι ελεύθερο τότε εφαρµόζω Αρχή διατήρησης ορµής διατήρηση στροφορµής ως προς τον άξονα που περνά πό το κέντρο µάζας Αν ένα σώµα δεν κυλάει πχ µια ρόδα σπινιάρει τότε σχεδιάζω σωστά τις δυναµεις και εφαρµόζω τους θεµελιώδεις νόµους γιατί προφανώς ισχύουν διακρίνω δύο περιπτώσεις Αν υ έχει κατεύθυνση ίδια µε τη κατεύθυνση που θα κινηθεί το κεντρο µάζας τότε η τριβή ολίσθησης (προσοσχή δεν έχω στατική τριβή πλέον ) έχει τη κατεύθυνση που φαίνεται στο σχήµα. Κατι σηµαντικό δεν ισχύει α cm =α γων R..

40 40 Τ oλ R=Ι.α γων Τ ολ =mα cm Το cm επιβραδύνεται υ Τ ολ Αν υ έχει κατεύθυνση αντίθετη το κεντρο µάζας Τ από τη κατεύθυνση που θα κινηθεί ολ =µf κ Τ oλ R=Ι.α γων Τ ολ =mα cm υ Τ ολ Τ ολ =µf κ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) Θέµα 1 ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Φυσική Γ Λυκείου (Θετικής & Τεχνολογικής κατεύθυνσης) 1.1 Πολλαπλής επιλογής A. Ελαστική ονοµάζεται η κρούση στην οποία: α. οι ταχύτητες των σωµάτων πριν και µετά την κρούση

Διαβάστε περισσότερα

Διαγώνισμα εφ όλης της ύλης. Στα θέματα 1 4 να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες.

Διαγώνισμα εφ όλης της ύλης. Στα θέματα 1 4 να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες. Διαγώνισμα εφ όλης της ύλης Θέμα ο Στα θέματα 4 να σημειώσετε στο τετράδιό σας ποιες από τις προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες. ) Στο σχήμα φαίνεται το στιγμιότυπο ενός τρέχοντος αρμονικού κύματος

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι

ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι Θέμα 1 ο ιαγώνισμα στη Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Επαναληπτικό Ι Στα ερωτήματα 1 5 του πρώτου θέματος, να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα της απάντησης που θεωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2004 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ι. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5)

δ) µειώνεται το µήκος κύµατός της (Μονάδες 5) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 011-01 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: 1 η (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/1/11 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑ Α Στις παρακάτω προτάσεις Α1-Α4 να

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση

ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜ 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 0. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 0. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Επαναληπτικό διαγώνισµα Φυσικής Κατεύθυνσης Γ λυκείου 009 ΘΕΜΑ 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο : 1. Ένας ομογενής δίσκος περιστρέφεται γύρω από σταθερό άξονα με στροφορμή μέτρου L. Αν διπλασιάσουμε το μέτρο της στροφορμής

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ZHTHMA Στις ερωτήσεις έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 03-01-11 ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ Α ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ;

1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός κυλάει χωρίς να ολισθαίνει. Ποιες από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστές ; 45 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ Σµύρνης 3 : Τηλ.: 107601470 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 006 ΘΕΜΑ 1 1) Πάνω σε ευθύγραµµο οριζόντιο δρόµο ένας τροχός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2014 ΘΕΜΑΤΑ ΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 04 ΦΥΣΙΗ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 1 Ηµεροµηνία: Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΘΕΜΑ A ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (14)

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (14) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (14) Θέμα 1 ο Α. Σε ιδανικό κύκλωμα ηλεκτρικών ταλαντώσεων LC σε κάποια χρονική στιγμή που το ρεύμα στο κύκλωμα είναι ίσο με το μισό της μέγιστης τιμής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τα δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Η κινητική ενέργεια του κυλίνδρου λόγω της μεταφορικής του κίνησης δίνεται από την σχέση: Κ μετ = 1 m u 2 cm

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Η κινητική ενέργεια του κυλίνδρου λόγω της μεταφορικής του κίνησης δίνεται από την σχέση: Κ μετ = 1 m u 2 cm ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΟΥ ΛΥΕΙΟΥ Μ.ΤΕΤΑΡΤΗ 0 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΗ ΘΕΤΙΗΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Θέμα 1 ο 1. γ. γ 3. α 4. δ 5. α) Λ β) Σ γ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 03-01-11 ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ Α ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ - Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ÈÅÌÁÔÁ 2007 ÏÅÖÅ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ

ÈÅÌÁÔÁ 2007 ÏÅÖÅ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ZHTHMA Στις ερωτήσεις έως να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 9 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 6 : Τηλ.: 076070 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΥΚΕΙΟΥ 009 ΘΕΜΑ Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

λ, όπου λ το µήκος κύµατος των κυµάτων που δηµιουργούν το στάσιµο.

λ, όπου λ το µήκος κύµατος των κυµάτων που δηµιουργούν το στάσιµο. ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 9/04/05 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης. Προτεινόμενα Θέματα

Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης. Προτεινόμενα Θέματα Φυσική Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Προτεινόμενα Θέματα Θέμα ο Ένα σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Η φάση της ταλάντωσης μεταβάλλεται με το χρόνο όπως δείχνει το παρακάτω σχήμα : φ(rad) 2π π 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 05 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΠΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α1-Α4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 03-0 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΛΥΣΕΙΣ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 0/0/03 ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις Α-Α

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r

r r r r r r r r r r r ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ

Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ Θ έ μ α τ α γ ι α Ε π α ν ά λ η ψ η Φ υ σ ι κ ή Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς Γ Λ υ κ ε ί ο υ Αφού επαναληφθεί το τυπολόγιο, να γίνει επανάληψη στα εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Ερωτήσεις: (Από σελ. 7 και μετά)

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ ο ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ου ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΜΑΪΟΥ 200 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ () Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1o. , τότε η ένταση του ρεύµατος στο κύκλωµα γίνεται µέγιστη τη χρονική στιγµή: T t= γ. 4. T 2 Μονάδες 5

ΘΕΜΑ 1o. , τότε η ένταση του ρεύµατος στο κύκλωµα γίνεται µέγιστη τη χρονική στιγµή: T t= γ. 4. T 2 Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ

Διαβάστε περισσότερα

α. n 1 > n 2 β. n 2 > n 1. γ. n 1 = n 2 δ. n 2 = 2n 1. β. 2u cm. http://www.epil.gr

α. n 1 > n 2 β. n 2 > n 1. γ. n 1 = n 2 δ. n 2 = 2n 1. β. 2u cm. http://www.epil.gr ΘΕΜΑ 1ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2005 ΕΞΕTΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) Να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2002 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ): ΦΥΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ

Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων. Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Προτεινόμενα θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 3o ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΘΕΜΑ 1ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός)

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) 4 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Επαναληπτικός ιαγωνισμός) Κυριακή, 5 Απριλίου, 00, Ώρα:.00 4.00 Προτεινόμενες Λύσεις Άσκηση ( 5 μονάδες) Δύο σύγχρονες πηγές, Π και Π, που απέχουν μεταξύ τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012. Α5) α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012. Α5) α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό. ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 0 Α) γ Α) β Α)γ Α4) γ Α5) α) Σωστό β) Σωστό γ) Λάθος δ) Λάθος ε) Σωστό ΘΕΜΑ Β n a n ( ύ) a n (), ( ύ ) n

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Δύο χορδές μιας κιθάρας Χ1, Χ2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΑΪΟΥ 03 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α1-Α4 να ράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το ράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

1o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

1o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1- Α4 να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί η σωστή απάντηση 1. Δίσκος κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει με την επίδραση σταθερής οριζόντιας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡIΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡIΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σχολικό έτος 2012-2013 Πελόπιο, 23 Μαΐου 2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡIΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΑΪΟΥ 03 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΓΩΝΙΣΜ ΘΕΜ 1 Ο Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. ) Η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών το στάσιµο κύµα είναι: 1/ λ/4 / λ/6 3/ λ/ 4/ λ όπου λ είναι το µήκος κύµατος των τρεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν

3. Σε στάσιμο κύμα δύο σημεία του ελαστικού μέσου βρίσκονται μεταξύ δύο διαδοχικών δεσμών. Τότε τα σημεία αυτά έχουν ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΕΥΤΕΡΑ 25 ΜΑÏΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα Θέµα 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r

r r r r r r r r r r r ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑÏΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Χαρακτηριστικά μεγέθη περιοδικών φαινομένων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Χαρακτηριστικά μεγέθη περιοδικών φαινομένων ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Χαρακτηριστικά μεγέθη περιοδικών φαινομένων Περίοδος Τ (s) Τ = N t Συχνότητα f (Hz) f = t N Σχέση περιόδου και συχνότητας Τ = f T Γωνιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Θέμα 1 Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Θέμα 1 Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α1. Αν σε ένα ελεύθερο σώμα που είναι αρχικά ακίνητο ασκηθεί δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1ο ΑΡΧΗ 1ΗΣΣΕΛΙ ΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1 ο κεφάλαιο Φυσικής Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μηχανικές και Ηλεκτρικές ταλαντώσεις)

2 ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1 ο κεφάλαιο Φυσικής Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μηχανικές και Ηλεκτρικές ταλαντώσεις) ο Επαναληπτικό διαγώνισμα στο 1 ο κεφάλαιο Φυσικής Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης (Μηχανικές και Ηλεκτρικές ταλαντώσεις) ΘΕΜΑ 1 ο Στις παρακάτω ερωτήσεις 1 4 επιλέξτε τη σωστή πρόταση 1. Ένα σώμα μάζας

Διαβάστε περισσότερα

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1 ο Για τις ημιτελείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ. B κύματος. Γνωρίζουμε ότι το σημείο Α έχει μικρότερη φάση από το x x σημείο Β. Συνεπώς το σημείο Γ του

ΑΡΧΗ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ. B κύματος. Γνωρίζουμε ότι το σημείο Α έχει μικρότερη φάση από το x x σημείο Β. Συνεπώς το σημείο Γ του ΑΡΧΗ ης ΣΕΛΙΔΑΣ Προτεινόμενο Τελικό Διαγώνισμα Στη Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυσης Γ Λυκείου Διάρκεια: 3ώρες ΘΕΜΑ A Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ 2008 ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 29 ΜΑÏΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ 16. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

ΤΕΣΤ 16. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Επαναληπτικό 4 ΘΕΜ aa ΤΕΣΤ 16 1. Στη διάταξη του σχήματος, ασκούμε κατακόρυφη δύναμη σταθερού μέτρου F στο άκρο του νήματος, ώστε ο τροχός () να ανέρχεται κυλιόμενος χωρίς ολίσθηση στο κεκλιμένο επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα

2. α. Μονάδες 5 3. α. Μονάδες 5 4. α. γ. Μονάδες 5

2. α. Μονάδες 5 3. α. Μονάδες 5 4. α. γ. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΟΚΤΩ (8)

Διαβάστε περισσότερα

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 2o ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Θέμα 1 ο Α. Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Σ, μετά τη συμβολή των δυο. α. 0 β. Α γ. 2Α δ. Μονάδες 5

Το πλάτος της ταλάντωσης του σημείου Σ, μετά τη συμβολή των δυο. α. 0 β. Α γ. 2Α δ. Μονάδες 5 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: Α (ΘΕΡΙΝΑ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04-01-2015 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΩΝ Μ-ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝ-ΠΟΥΛΗ Κ ΘΕΜΑ Α Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

, ραδιοκύματα: που του ασκούνται και για το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών Στ ως προς οποιοδήποτε σημείο του, ισχύει: δ) F 0, 0

, ραδιοκύματα: που του ασκούνται και για το αλγεβρικό άθροισμα των ροπών Στ ως προς οποιοδήποτε σημείο του, ισχύει: δ) F 0, 0 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 0 4 ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 0.06.04 Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

NTÙÍÉÏÓ ÃÊÏÕÔÓÉÁÓ - ÖÕÓÉÊÏÓ www.geocities.com/gutsi1 -- www.gutsias.gr

NTÙÍÉÏÓ ÃÊÏÕÔÓÉÁÓ - ÖÕÓÉÊÏÓ www.geocities.com/gutsi1 -- www.gutsias.gr Έστω µάζα m. Στη µάζα κάποια στιγµή ασκούνται δυο δυνάµεις. ( Βλ. σχήµα:) Ποιά η διεύθυνση και ποιά η φορά κίνησης της µάζας; F 1 F γ m F 2 ιατυπώστε αρχή επαλληλίας. M την της Ποιό φαινόµενο ονοµάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 7/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 7/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 7/6/2005 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5. Α2. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα

Μονάδες 5. Α2. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΜΑÏΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στα Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων 2010. Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 26/05/2010 ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ

Απαντήσεις στα Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων 2010. Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 26/05/2010 ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Απαντήσεις στα Θέματα Πανελλαδικών εξετάσεων 00 Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 6/05/00 ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Απαντήσεις Πανελλαδικών εξετάσεων στη Φυσική Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 29 5 2015

Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 29 5 2015 Απολυτήριες εξετάσεις Γ Τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 9 5 015 ΘΕΜΑ Α: Α1. α Α. β Α. α Α4. δ Α5. α) Λ β) Σ γ) Σ δ) Λ ε) Σ ΘΕΜΑ Β: B1. Σωστό το iii. Αιτιολόγηση: Οι εξωτερικές δυνάμεις

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 5 Απαντήσεις Α5. Σ, Σ, Λ, Λ, Σ

Μονάδες 5 Απαντήσεις Α5. Σ, Σ, Λ, Λ, Σ ΠΑΝΕΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΟΥ ΥΕΙΟΥ & ΕΠΑ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΕΥΗ 5 ΜΑÏΟΥ 0 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΗ ΘΕΤΙΗΣ & ΤΕΧΝΟΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις Α-Α4 να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθηµα: ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011 8:30 11:30

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘEMA 1 ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση A1.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 6-0- ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ Α ΘΕΜΑ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιµέλεια: Γιοµπλιάκης Λάζαρος Ματελόπουλος Αντώνης Τσαµήτρος ηµήτριος

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιµέλεια: Γιοµπλιάκης Λάζαρος Ματελόπουλος Αντώνης Τσαµήτρος ηµήτριος ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Επιµέλεια: Γιοµπλιάκης Λάζαρος Ματελόπουλος Αντώνης Τσαµήτρος ηµήτριος ΘΕΜΑ Ο. Σφαίρα Α µε µάζα m g συγκρούεται µετωπικά και ελαστικά µε ταχύτητα υ 5m/ µε ακίνητη σφαίρα Β

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗ ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ. Αρµονικό κύµα διαδίδεται σε ένα εθύγραµµο ελαστικό µέσο. Όλα τα σηµεία το µέσο διάδοσης, πο ταλαντώνονται λόγω της διέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α. 3π x = Aημ(ωt+ ) 2. Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Α. 3π x = Aημ(ωt+ ) 2. Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2012 ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 10:30-13:30

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2012 ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 10:30-13:30 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2012 ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 10:30-13:30 Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο : ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Θέµα ο ) Ενώ ακούµε ένα ραδιοφωνικό σταθµό που εκπέµπει σε συχνότητα 00MHz, θέλουµε να ακούσουµε το σταθµό που εκπέµπει σε 00,4MHz.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ ΘΕΜΑ 1 Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Σώμα εκτελεί Α.Α.Τ με περίοδο Τ και πλάτος Α. Αν διπλασιάσουμε το πλάτος της ταλάντωσης τότε η περίοδος της θα : α. παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα